Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet""

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7

2

3 ! "! #$%&'( )*++-. /!0/!2!3.)4*)56* "!-!2 $.( :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 3 333"-!3! =.*++)

4 !" #$ % & ' % (!! ) *!+ /'(!!!') >> 54 ( ) ;'. (' ;*.!! (( ;>.?!46 )'

5

6 "!!-"3 " "! --!!!(6!! "3"!:!"3 -" #-3?-!-" 3!!3 3!B!" C-!33!< - 3!3 (-. /023 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7

8 ! " #$!!-"3- -!!!!!! -!3 " 4( D 3-3- ( 5 ( ') D -! 0> 83 * D 3 - ""!0*'8 ' =!% EEEEE08 *(D EEEE08 ('D EEE0!8 ')D EE08 *D E0""!8 +3*D?F Hele landet Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner stjerne ' :!%3G?FG 33'++D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

9 0 5 : -GC3- G3GC3 G3G3GG3G -! 3-3 3! 64D - 3!!3 3!! 3 3 -!!3 3! -"!!! :- 3-3! ! --!! % -!!!3 3!--!! - 3 " 3-! - -3 " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

10 ( 4. Føler du dig velkommen Er boformen et trygt sted God atmosfære Respekt for beboeren Omsorgsfuldt personale Arrangementer på boformen Beboerens sundhed Fysiske rammer Personalets rolle i beboernes samvær Personlig hygiejne Lydhørhed overfor ris og ros Beboerens ønsker og behov Handleplan Inddrages pårørende i beboerens liv Pårørendes erfaringer og viden Personalets initiativ til kontakt Information om beboeren og boformen Aktiviteter ifht. beboerens behov Vedligeholde og udvikle evner Personaleressourcer Mængden af aktiviteter Relevant information om ansatte % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

11 & ( / 6 =-!! =- 3 3!! 3!! 3!--" 3 3 "3 -" * !!-"3 "3 % 3 -! -3!!!! 3 -!!!! H 3!!!!- 3! 3! 3 - I 3! '57( -" "! '+++ -! 3 - " 7) " "'' 2 Henning Olsen (2000) Voksnes holdninger til handicappede Det Centrale Handicapråd & Socialforskningsinstituttet AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

12 & ( & & *++4 -! -"3! -" %! " *++4! -"3 -! -3!!<"! $! -"! "! "! "!! - 3 " 3! -" -3-! < - -!!3!! -";! ""3!3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

13 * $ 43.!!33-- %!!! -" ;! 3 3 3! -! 3!! 3 - -"3!! "!*++4 :!3! 3!! %!3-!! !! 3 -! -". 0 /!! * < 3 3 3!!3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

14 5 8 & < 5! '# " "- <=3 ;3 C$3 $:;3 =-I!3" C/-3!- <;/3 H3 :- 3: ;"3/H? %! %"-3"/! /C H3 % - & 3 - ' *++) /" C$ /07 $:; /5 73 ; <=F / " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

15 9 =-! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

16 % (6!-. /" /5 73 /- 73 /07 /03 E; ;! 3;! E;I/3 % EC3? E/3 E%<"3! E;-3 E;3 EH! 3K! E;<3 EI!3%! EI3= E 3 E!"3%! E H-3 E;!! 3! EH3 E -3 E 3! E;3; E; ;!3 E; %&3! E-3 "3; EI!3 E 3I E =< ;"3 E$ 3 E$3 ;! E$/3 ;! E 3I 3 E 3 E 3?! E:3 E3 E 3?! E - 3 E3! E;3 E=3 E3C E3 E!3 EK3! E 3C E-- 3 E3= E3! E!3H! E=-3# E=3; EL!-3 EK-3! EK3# AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

17 / & & 0 :!*++4!!!!!!!! 3 - :'4)5!!!! $!!!.. 7(D >(D %. % $" ')<>+ *6 >'<5+ *+ 5'<(+ '6 ('<7+ '4 7'<4+ '+ 4'<'++ 5?--!. #-! $" +<* >' ><( '6 7<'+ '4 #'+ >> :!! 3 3 : '57(! 3 3!! 3 >+D 7)D *D!!!. 4+D *(D (D > :'57(!; ' "-7) " 3 Kategorien Andet indeholder bl.a. ægtefæller børn fætre/kusiner værger venner og advokater. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

18 6( " % % " *7( ')* 76 >6) *4) 4+ '(( 6) 7> '6* '5+ 4> 5(( >+' 77 ' 5 +!):+! : / 3 :! " ! H !!3 3!!!5 5 M 3-!F AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

19

20 ) * 7 ( : : -!3! 3 K 3! -! 3 7!! -333"3! 3!! $- : - - =! 3 3 -!!!!! H -!!!!3-! -3!! $-!3 3-!3-!! -3!!3 -!!3!!!!!3-!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

21 ; 0-3! 3 6( D? ) *' -3-6>D H -3 " ! -;!%3 -! -3! - 3!! - 3-! -!-:!> -? "!-- 3 -GC3- GGC3G!! 3! 3! - 3! - H!!!>!! -<< < -3-!! <!!! 3 -! - 3!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

22 - -" 3!! 3!! "" 3!-3!<!!! ;-3 3-3!3! - 3-! 3 " 3 -!! 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

23 0 0!#$3 < ;3-3!!!$6)D! $!!-! Hele landet (979) Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (273) Region Nordjylland (94) 80 8 Region Sjælland (34) Region Syddanmark (296) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke % -! - - C 3 3!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G36+D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

24 0#9 < D - -3!!!! $!! Hele landet (977) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (276) Region Nordjylland (93) 85 2 Region Sjælland (33) Region Syddanmark (295) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke : - ' !! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)>D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

25 0%#3< ; 3 - -!!365D - 33-GC3 - G!33-GC3G! % $!!!- Hele landet (935) Region Hovedstaden (79) Region Midtjylland (265) Region Nordjylland (87) Region Sjælland (27) Region Syddanmark (277) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke ( 0 : > - -!! -!!3 3!!-!!3 - -!!!- 3 '++ D!3-3 GC3 - G GC3 G3 4* D!3-3GC3- GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #"

26 0)#7 < =-- 3)>D 3"5+DGC3- G35+DGC3 G3*+" - 3 -" "3 ) $!!-- - Hele landet (949) Region Hovedstaden (76) Region Midtjylland (27) Region Nordjylland (94) Region Sjælland (25) Region Syddanmark (283) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke : 3!!!3! - -" 3'++D!3-3GC3 - GGC3G37'D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

27 0+#37< "6+D $!-!! - Hele landet (936) Region Hovedstaden (78) Region Midtjylland (25) Region Nordjylland (95) 77 9 Region Sjælland (27) Region Syddanmark (285) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke :! - -!! 3 -!3!!3!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3(+D!3-3GC3 - GGC3G : - 3!!-!- 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ##

28 0:#$ <! "! -!!-! : $ -!!- Hele landet (968) 6 3 Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (272) Region Nordjylland (95) 77 9 Region Sjælland (28) Region Syddanmark (293) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!!! -! - 3!! 3!!-!!3 -!!- 3'++D!3-3GC3 - GGC3G37)D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

29 0'#$ < -! - 3-! ; 3 )+ D 3!!!-3 *+ D 3!!!- ' $!-!!!- Hele landet (949) Region Hovedstaden (72) Region Midtjylland (269) Region Nordjylland (92) Region Sjælland (30) Region Syddanmark (286) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!! - 3!!3 3!!!- 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3(>D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

30 0#$ < 3!! 9-3!!!!3-4( D 3! *( D3 3!! 3 $! Hele landet (904) Region Hovedstaden (68) Region Midtjylland (255) Region Nordjylland (88) Region Sjælland (2) Region Syddanmark (272) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!!! C!!3-!!! !! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3>)D!3-3GC3 - GGC3G :!! -! !!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

31 0#2 3<!!!!!!! ;3- GC3 - G3-3 $! Hele landet (97) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (275) Region Nordjylland (94) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (29) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke -!! - - 3!! 3! 3!0!!83 3'++D!3-3GC3 - GGC3G35*D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

32 0!#( = < !! -- : 3 -! $!!!! Hele landet (874) Region Hovedstaden (65) Region Midtjylland (247) Region Nordjylland (84) Region Sjælland (23) Region Syddanmark (255) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke -!! - C!! 3!!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G34>D!3-3GC3 - GGC3G! )) D " !!!3! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

33 0!!#$ < - --!! 6( D 3!!!! $!! Hele landet (973) Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (27) Region Nordjylland (95) 78 9 Region Sjælland (32) Region Syddanmark (293) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - C 3-3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)*D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

34 0!#$ = < - GC3 - G 3 C3 " 4( D3 <!3--! $ " Hele landet (906) Region Hovedstaden (65) Region Midtjylland (258) Region Nordjylland (84) Region Sjælland (27) Region Syddanmark (272) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!! C 3 -!!! 3 :!3 - GC3- G 3 67 D!3-3GC3 - GGC3G354D!3-3GC3 - GGC3G : " - "3 3"!! " 6' D !- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #!

35 0!% " 3 < !! -! 5>+ - H -! - " !! <9 % C! - -!!- '.'0- -8 %!3-3!-!! < N %<--< -3!-: -O<9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

36 @ H"*4!!3*++43-3! -!!'3! H -!?" C3!! L!?!! -3--<!!33 - H!! :-!!33 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

37 -!! 3! N AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

38 0 0!)# < 3! -" - - GC3- G)+D 3'(D GC3G!) $! Hele landet (989) 82 5 Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (275) Region Nordjylland (96) Region Sjælland (33) Region Syddanmark (298) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - C 3! 3! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)6D!3-3GC3 - GGC3G!! 66 D 3 -- ( ; ' "! ( : 7!-!7-3!3 " 66D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

39 0!+#$ < :! '5 3! 6( D 3!!+ $! Hele landet (976) 7 24 Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (272) Region Nordjylland (97) Region Sjælland (32) Region Syddanmark (293) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - C 3! - 3! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)5D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

40 0!:# <!! 3!3(+DGC3- G3>+<5+DGC3G!: $!! Hele landet (970) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (272) Region Nordjylland (97) Region Sjælland (27) Region Syddanmark (294) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! 3!! C!!!3!! !!!3 3'++D!3-3GC3 - GGC3G356D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

41 0!'#6 < )+ D 3!' $ Hele landet (976) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (273) Region Nordjylland (96) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (296) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! 3!! C!!!3!! !!! 3 3'++D!3-3GC3 - GGC3G35*D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

42 0!# < 3 -" # )+ D! $ Hele landet (937) Region Hovedstaden (74) Region Midtjylland (269) Region Nordjylland (89) Region Sjælland (29) Region Syddanmark (276) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! C!!! 3-3 3!3- C3 3 6) D!3-3 GC3 - G GC3 G3 (5 D!3-3 GC3- GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

43 0!# <!!! 3-!3-3!!!3)+D! :!! Hele landet (974) Region Hovedstaden (79) Region Midtjylland (27) Region Nordjylland (96) Region Sjælland (33) Region Syddanmark (295) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - -!! -!C 3!!-!!3 3!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G35>D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

44 0# = <!- (+D 33-! 3-3!! -!! :-! Hele landet (960) Region Hovedstaden (78) Region Midtjylland (267) Region Nordjylland (92) Region Sjælland (33) Region Syddanmark (290) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! -! C 3!!-!! ! :!3- - C 3 )' D!3-3GC3 - GGC3G3'*D!3-3GC3 - GGC3G!3!! -!!; ' -!! 3-3!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

45 0!#$ = < 3 3 ; 3-3!!!! D! =-- Hele landet (920) Region Hovedstaden (78) Region Midtjylland (255) Region Nordjylland (86) 57 3 Region Sjælland (23) Region Syddanmark (278) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!! 3!! -!C!!!3!!-!!3! -! 3 3!!! & 3! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G37+D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

46 0#$ 3 < D 3! $- - Hele landet (89) Region Hovedstaden (70) Region Midtjylland (25) Region Nordjylland (87) Region Sjælland (22) Region Syddanmark (26) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!! 3!! 3-3'++D!3-3GC3 - GGC3G34>D!3-3GC3 - GGC3G!! )6 D 3 -" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

47 0%#47 < : 3-- -!3!- # )+ D 3!!!!- % %!!!- Hele landet (83) Region Hovedstaden (66) Region Midtjylland (238) Region Nordjylland (86) Region Sjælland (98) Region Syddanmark (243) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!! $!!!-3 3 -!! & 3'++D!3-3GC3 - GGC3G375D!3-3GC3 - GGC3G!! )> D " !!!-3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

48 0)#" 3 < 7 - -!! -! >44 - H -! - " !! C % H! #-< - H-C!3- - C33 N! - OO OO!! -OO C!<! 3ONO#N C 3!!- N 3 H$3<N AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

49 3=.%3 3/ - >+<5+D-"3!3"><(D C33 3!!3-3!!! '5<*5. - -:- 3!- C33-!C ! N ;! C <!!! 3P 3!! "<- # 3!- 3! B! OO.%!!! 3 3 3!Q 3!!'++D 3 C3-<!!-3 3!!3<! H3 3- #- - -?-!- < 3! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

50 3- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

51

52 07 0+#" 3 < (!!! - 4> D H 7 3-!3 & 7!- 3!: 3 -! 3 Q -!!! -!Q : 3-3! 3--!!!-! )7 $%&' ( 03 #)* **' + ' &(!7 -' ( 03 #. ' * *& +7 / - + +$--(0- *( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

53 03 #$& + +$ * (2* ( )7 3 '44 ( 03 #2*' '& '' &'& +7 $ ( 03 #$* () & ( +7 ) * ' * (0& ( 03 #. * ' (0 55'( )7 3 ($ * ( 03 #.& *' ( %7 *' ' (*' ( 03 #. ( )7 6 +# & 03. & %7 ' 03 #2*'' %7 ) 03 #2* & )7 0 '& 03 #.. )7 $ 03 #/' ($ ' &( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

54 ( ' * =!!!! >?! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

55

56 (!#0 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

57

58 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

59

60 (# $!! !! 3 -!3 3!! =! !!! =! 3 -! - - =! 3! 3 3!!3 -! - 3!!! 3 H 3!!3 -!!3 -!-! ;!3-3-!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

61 0!#$3 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 4> *( * ' 64) / 4' *( > ' ')' 4> *( ' ' *4> )+ ') ' ' 65 4( ** * ' '>5 4' *4 ' ' *67. ( 45 *5 * ' 7>+ 4* *4 + ' >>( ( ')<>+ 74 >+ > ' *6) >'<5+ 4* *4 + ' **> 5'<(+ 44 *+ * ' ')' ('<7+ )+ '6 ' ' '5* 7'<4+ 44 *> + + 7' #4+ 6* ) + + *7 +<* 77 >+ * ' *6* ><( 4( *' > ' *'' 7<'+ 4* *4 + ' '() #'+ 46 *+ ' ' * ( *5 ' ' *54 4> *( * ' 7)6 2 ')<5+ 7( >> + > 5+ 5'<(+ 4+ *( ( ' '(5 ('<7+ 77 >* * ' >5+ 7'<4+ )' ') ' + *4* #4+ )> '4 + + '5( 2 " 4* *( * ' 757 L 4( *( + + *+ 4( ** * * *++ ; 4) ** + + ') F )* ') + + '' % 4* *) + + 7( 4' *7 * ' '6 ' ' *5> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

62 0#9 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 4+ *7 5 ' 644 / 7) *4 5 ' ')+ 74 *) ( + *47 )( '* ' * 6> 4> ** ( ' '>> 7) *) 5 + *6(. ( 4+ *7 5 ' 7*6 4+ *( ( + >>5 ( ')<>+ 7> >' ( ' >++ >'<5+ 76 *( ( ' *** 5'<(+ 4( *> * + ')+ ('<7+ 44 '6 5 ' '5' 7'<4+ )+ ') * + 7' #4+ )+ *+ + + *( +<* 7( *) ( * *6* ><( 7) *4 ( + *'* 7<'+ 7( >+ ( + '7+ #'+ 4) *+ * + *) *6 > ' *54 4' *5 ( + 7)) 2 ')<5+ 7+ >+ ) > 5+ 5'<(+ 7( *) ( ' '(> ('<7+ 74 *) 5 ' >5+ 7'<4+ 4* *( > + *4* #4+ )( '5 ' + '55 76 *4 5 ' 756 L )' '6 + + *' 4> ** > * '64 ; 4) '4 7 + ') F 75 >7 + + '' % 7) *4 ( + 7> " < 74 *) ( + 4'+ 44 '6 * ' *>4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

63 0%#3< " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " (( >6 ( ' 6>( / 5) 57 ( ' '46 (> 5* ( ' *7( 75 *) 4 ' )4 7+ >* > * '*4 (4 >) 5 ' *44. ( (5 5+ ( * 7'+ (4 >) ( + >'> ( ')<>+ 54 5> 4 > *6> >'<5+ (' 55 5 ' *'* 5'<(+ 7( >5 * + '47 ('<7+ 75 >' ( + '*) 7'<4+ 7> >' 4 + (6 #4+ 74 >> + + *5 +<* 54 5* 4 * *)) ><( (* 5* 7 + '() 7<'+ (' 55 ( ' '67 #'+ 7( >* * ' *7). 2 (' 5> ( ' *>) (4 >4 ( ' 77' 2 ')<5+ (' 5' ( > >6 5'<(+ (+ 5* 4 ' '(> ('<7+ (' 5* 7 * >*4 7'<4+ (6 >4 5 + *(4 #4+ 7) >' ' + '>> (> 5' ( ' 7*> L (( 5( + + *+ 7> >' 7 ' '6+ ; 4' *6 + + '4 F (+ (+ + + '+ % (5 >4 6 + (6 " < (> 5' ( ' 7)> 7+ >4 > + **7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

64 0)#7 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 5> 5+ '> / >' 57 ') 7 '47 5* 55 '' > *4' (7 >> ) >7 '* 5 '*( 57 >4 '( * *)>. ( 5' 5* '> 5 7') 5) >4 '> > >'6 ( ')<5+ >6 5' '( ( *64 5'<( ) * '4> ('<7+ 56 >5 '5 > '>+ 7'<4+ (* >' '> ( 7' #4+ (5 5* 5 + *5 +<* 57 >7 '> 7 *)7 ><( 5> >) '( 5 *+' 7<'+ >5 5> *+ > '() #'+ 54 5* 6 * *) * '5 5 *>) 55 >6 '* > 74* 2 ')<5+ 56 >) ) ( >6 5'<(+ >6 5' '7 5 '(* ('<7+ >) 5> '7 5 >>+ 7'<4+ 54 >) '* > *74 #4+ (7 >( ) * '>> 5> 5+ '5 5 7>7 L >) (4 ( + *' 5( >6 '* 5 ')) ; 74 ** '' + ') F 5+ >+ >+ + '+ % >7 57 '( > (6 " < 5* 5' '( > 764 (+ >) ) 5 **4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

65 0+#37< " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " () >* 4 > 6>7 / 54 >5 '5 ( '4) 56 >6 4 5 *(' 44 '6 ' > 6( 75 >' * 5 '*4 7( *) 7 ' *)(. ( (7 >* 4 5 (6) 7* >' ( * >*( ( ')<>+ (+ >7 4 4 *4> >'<5+ (( >5 ) > *'* 5'<(+ 7* >' 7 * '44 ('<7+ 4> *> 5 ' '>) 7'<4+ 7* >* > > 7> #4+ 44 '6 5 + *7 +<* (7 >> 7 ( *74 ><( (> >* '' 5 *+* 7<'+ (( >( ) > '(7 #'+ 74 *) 5 * *)5. 2 (( >5 4 5 *5* (6 >* 7 > 7(5 2 ')<5+ (6 *7 6 7 >5 5'<(+ (5 >5 7 7 '5( ('<7+ (5 >5 6 > >'> 7'<4+ (6 >5 5 > *4+ #4+ 4( '6 ( * '5( (4 >* 4 5 7'7 L 7> >* ( + '6 7> *) 4 * '65 ; 7' >6 + + ') F (+ (+ + + '+ % () >5 ( > 7* " < (( >( 4 > 746 7) *5 5 5 **) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

66 0:#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 7+ >' 7 * 67) / (> >* '* > ')+ (7 >5 4 > *4* 44 '6 > ' 6( 7+ >+ ) > '*) 75 >* > ' *6>. ( 7+ >' 7 * 7*> 7' >' 4 * >>* ( ')<>+ (* >7 6 > *6+ >'<5+ (6 >' 4 > **> 5'<(+ 7( *6 7 ' '46 ('<7+ 4+ *7 5 ' '5+ 7'<4+ 77 *6 ( + 7* #4+ 4> *4 + + *7 +<* (> >7 ) > *)7 ><( 7' *6 ) * *+7 7<'+ (4 >* 6 > '7' #'+ 4+ *7 > ' *)6. 2 (( >7 7 > *56 7* >+ 7 * 74) 2 ')<5+ (7 >7 + ) >6 5'<(+ (( >) 7 ' '(* ('<7+ (5 >5 '+ * >>' 7'<4+ 7> >+ ( * *4( #4+ 4) ') 5 ' '5> 7+ >' 4 * 75' L 7+ >+ '+ + *+ 75 >+ 5 > '66 ; 74 >> + + ') F 75 *4 6 + '' % 56 5> ( > 7' " (6 >' 4 * 4+* 7( >' > * *>) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

67 0'#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 55 >6 '> / >' 54 '6 5 '4* 55 >) '5 > *76 (> >5 ) ( 6* (' >* 6 ) '>+ 5( >6 '> > *)7. ( 5* 5+ '> 5 7'5 54 >7 '5 > >*> ( ')<>+ >4 >6 '7 ) *65 >'<5+ 55 >5 '6 > *'6 5'<(+ (' 5' 4 ' '47 ('<7+ ( * '*6 7'<4+ 5* 5* '+ ( (6 #4+ ( *( +<* >6 >) '7 4 *)* ><( 54 >( '5 ( *+* 7<'+ >5 5( '6 > '(5 #'+ (* >) ) * *)(. 2 >6 5* '5 ( *>) 54 >4 '> ')<5+ >) 55 '( > >6 5'<(+ >4 >) '6 7 '(* ('<7+ >) 5+ '7 7 >*6 7'<4+ (' >7 '' * *7( #4+ (> 5+ 7 * '>( 55 >) '5 ( 7>> L 5( 5+ '( + *+ 55 5* '* > ')) ; 7' >6 + + ') F 7+ >+ '+ + '+ % 5' >6 '7 ( 75 " < 5' >6 '( 5 76* (* >7 6 5 *>' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

68 0#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " >+ 5* * / '7 54 *6 ) '7) >> >6 ** 4 *(( >> 55 '5 6 )) 5> >7 '> 4 '*' >+ 55 '6 4 *4*. ( *) 5* ** 6 (46 >( 5> ') ( >'> ( ')<>+ *4 5+ ** '* *)5 >'<5+ *7 5+ *7 ) *'> 5'<(+ >( 54 '5 5 '4+ ('<7+ >( 5' *+ 5 ''4 7'<4+ *7 (> '( 7 (> #4+ >7 (+ '5 + ** +<* *( 5* ** '* *7) ><( >> 5+ ') 6 '6* 7<'+ *+ 57 *6 ( '56 #'+ >6 5' '7 5 *4+. 2 *6 55 *' 4 **5 >' 5* '6 4 7>) 2 ')<5+ >) >* *5 ( >4 5'<(+ *7 5> ') '> '5' ('<7+ *7 5> *> ) >'( 7'<4+ >> 5> '6 7 *(5 #4+ >7 5* ') 5 '*6 >+ 5+ *' 6 7'7 L *( (7 '6 + '7 >+ 56 '5 4 '7) ; (+ >> '4 + ') F >> >> >> + 6 % *> 54 *( ( 7+ " < *) 5' *> ) 776 >6 5( '' ( *'+ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

69 0#2 3< " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " (6 *4 6 ( 64' / (* *4 '* ) ')+ 75 *) 7 * *4( 4* '4 4 > 65 7* >' ( * '>' (> *) '' ) *6'. ( () >+ ) ( 7*4 7' *> '' ( >>* ( ')<>+ (> >5 6 ( *66 >'<5+ (6 *' '+ 6 **' 5'<(+ 7* *> '+ 5 ')' ('<7+ 77 *( 7 > '>6 7'<4+ 77 * * #4+ () >( ) + *7 +<* 7( *( 4 > *6' ><( () *( 6 ) *+6 7<'+ () *4 '' 5 '7+ #'+ (7 >+ 6 7 *)(. 2 () *) 6 ( *54 7+ *4 ) ( 7)' 2 ')<5+ (( >+ '> > 5+ 5'<(+ (5 >5 4 ( '(( ('<7+ (7 *6 6 4 >>) 7'<4+ 7* *5 '' > *4' #4+ 76 *+ 7 5 '5+ () * L 4( '( '+ + *+ 7' *) ) 5 '6) ; 44 '* 7 7 '4 F 57 >7 ') + '' % 7* >* 7 + 7( " < () *) '+ ( 4+7 7( *5 4 ( *>6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

70 0!#( = < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " () >( ( * )45 / ' '7( (5 >6 7 ' *54 4+ *7 5 + )5 74 *5 ( ( '*> 7+ >* ( * *((. ( (7 >7 7 > (76 7* >> 5 ' *65 ( ')<>+ (5 >7 6 > *)* >'<5+ (4 >7 ( > '6' 5'<(+ 7' >( 5 ' '7( ('<7+ 7* >5 > ' ''7 7'<4+ 77 >( + + (( #4+ 4* *) + + *( +<* (7 >5 ) > *7+ ><( (7 >4 7 * ')* 7<'+ 5> 5) 7 > '5( #'+ 76 *) > ' *75. 2 (5 5* > ' **> 7+ >> 7 * 7'> 2 ')<5+ (5 >) > * >4 5'<(+ (7 >7 7 ' '5' ('<7+ (5 >7 4 * >+* 7'<4+ 7* >( > + *>6 #4+ 75 >* > ' '>' (7 >( 4 * (6* L 76 '6 '> + '7 75 >> ' * '4* ; 7* >) + + '7 F (+ (+ + + '+ % (> " < (4 >( 7 * 7>4 7' >5 > ' *'* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

71 0!!#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 77 *6 5 ' 64> / () >( ( * ')* 7( *) 7 ' *4' 4) '6 * ' 6( 76 *4 * * '>* 74 >+ * + *6>. ( 7( >+ 5 ' >*4 76 *) 5 + >>5 ( ')<>+ 7+ >> ( ' *66 >'<5+ 7> >> > ' **+ 5'<(+ 4* *4 ' ' ')' ('<7+ 47 *+ 5 ' '>4 7'<4+ 4+ *( > * 7> #4+ )( '( + + *7 +<* 7> >+ 7 ' *6* ><( 7* >5 > ' *'+ 7<'+ 7+ >4 > ' '() #'+ 47 *' * ' *)4. 2 7* >5 5 ' *5) 76 *4 5 ' 7)> 2 ')<5+ 7+ *) '+ > 5+ 5'<(+ () >7 ( ' '(5 ('<7+ 7* >* ( ' >>7 7'<4+ 4* *7 * + *4* #4+ )+ *+ ' + '5* 77 >+ > ' 75( L 7( >( + + *+ 7) *( ( > *+' ; 4) '4 7 + ') F '+ % 7> >' 4 + 7* " < 75 >' 5 ' 4+4 4* *5 * * *>) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

72 0!#$ = < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " >+ 5( ' / '6 54 *7 6 '7( >) 5* '5 7 *() >( 55 '+ '* )5 *4 (* '> ) '*4 *6 5( '( '' *4*. ( >* 55 '( 6 ()+ *4 54 '4 6 >'7 ( ')<>+ >' 5' '7 '* *6* >'<5+ *7 55 *+ '+ *'5 5'<(+ >5 56 '* ( '75 ('<7+ >+ 57 '4 4 ''4 7'<4+ >* (* '> 5 (5 #4+ ** (4 '4 5 *> +<* >( >6 '7 '+ *45 ><( >+ 54 '* '' '6) 7<'+ *' 56 ** ) '(+ #'+ >+ 57 '7 ) *75. 2 >+ 57 '6 7 *>' & >' 5( '( '+ 7>4 2 ')<5+ >' >4 *+ '' >( 5'<(+ >* >6 '4 '> '5) ('<7+ *7 5) '4 '+ >'4 7'<4+ >' 54 '5 ) *(' #4+ >4 57 '> 5 '*6 >' 5> '7 '+ 7') L 54 >4 '' ( '6 >+ 5) '( 4 '4+ ; >> 55 ** + ') F ** 55 >> + 6 % '5 7+ '6 4 (4 " < *6 55 ') '+ 74) >5 (' 6 7 *+> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

73 0!)# < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " )* '( * ' 6)5 / 46 '4 > ' ')* )> '5 * + *4( )4 '> ' + 67 )' '4 ' * '>> )* '7 * + *6). ( )* '( > ' 7>5 )* '7 ' ' >>4 ( ')<>+ 46 ') > ' *6) >'<5+ )* '( > + **> 5'<(+ )' '4 ' ' ')* ('<7+ )7 '5 + + '55 7'<4+ )4 '' * + 7* #4+ 6* ) + + *7 +<* )' '( > + *6( ><( )* '7 * + *'* 7<'+ 4) ') * * '(6 #'+ )( '5 ' + *6*. 2 )+ '6 ' + *56 )> '5 * ' 76> 2 ')<5+ 4* *( > '<(+ )' '7 > ' '(5 ('<7+ 46 '4 > ' >5+ 7'<4+ )> '4 + + *44 #4+ 6* 7 ' + '5( )* '7 * L 6( ( + + *' )* '5 > * *+' ; )> '4 + + ') F 75 >7 + + '' % )( '( " < )' '7 * + 4'' )5 '5 ' ' *55 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

74 0!+#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 4' *( 5 ' 647 / 75 *) 4 ' ')* 4' *( > ' *4* 4( *' ') * * '>* 4+ *7 5 ' *6>. ( 4+ *( 5 ' 7*6 4* *> 5 ' >>7 ( ')<>+ 77 *) ( ' *67 >'<5+ 7) *4 ( ' *** 5'<(+ 4( *' > ' ')' ('<7+ 4) ') > ' '5* 7'<4+ 7) *4 ( + 7> #4+ )( '( + + *7 +<* 4+ *5 5 ' *65 ><( 76 *4 > ' *'> 7<'+ 7' >' 7 ' '(4 #'+ 47 '6 5 ' *)) *4 > + *5) 4' *5 5 ' 7)7 2 ')<5+ (( >4 ( > 5+ 5'<(+ 75 *6 ( * '(> ('<7+ 74 *) 5 ' >>6 7'<4+ 45 ** 5 + *4> #4+ )( '> * + '5> 4+ *( 5 ' 75( L )' '6 + + *' 4+ *> ( * *++ ; )> '' 7 + ') F (( 5( + + '' % 4' * " < 4+ *7 5 ' 4+4 4' *5 5 ' *5* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

75 0!:# < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 56 >5 '5 > 64+ / 54 >) '* > ')+ 54 >( '( > *4* (> >* '* > >* '> 4 '*4 (' >5 '5 ' *65. ( 54 >( '( > 7*( (> >> '' > >>> ( ')<>+ 55 >5 '4 5 *67 >'<5+ 57 >7 '7 * **+ 5'<(+ (5 >4 4 * ')+ ('<7+ () >+ 6 * '>6 7'<4+ (> >4 ) * 7* #4+ 7* >5 5 + *7 +<* 57 >( '7 5 *6' ><( (+ >> '5 * *'+ 7<'+ 5* 5+ '5 5 '7+ #'+ (( >* '' * *)( >7 '7 > *5> (' >> '> > 7)7 2 ')<5+ 5* >( ') ( 5+ 5'<(+ 55 >5 '4 ( '(( ('<7+ 54 >5 '7 > >>+ 7'< '' * *4( #4+ 76 *( 7 ' '5> (+ >5 '5 * 75> L (+ 5+ '+ + *+ (+ >* '> 7 '6) ; 7' >6 + + ') F 75 6 *4 + '' % >( (' '> * 7> " < (' >5 '5 * 4+( 5( >4 '5 5 *5' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

76 0!'#6 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 54 >5 '5 ( 647 / 5' >( '6 5 ')+ 55 >5 '4 ( *4> (5 >' ' ' >( '* '> '>' (* >> '* > *67. ( 54 >* '( 7 7>+ 57 >4 '> 5 >>5 ( ')<>+ 5* >5 ') 4 *64 >'<5+ 5> >7 '* ( **5 5'<(+ (( >+ '* > ')' ('<7+ (* >5 '+ 5 '>6 7'<4+ () >' '* * 7' #4+ () >' '* + *7 +<* 55 >> '4 4 *6' ><( 5( >7 '5 ( *'* 7<'+ 5* >> '4 ) '7+ #'+ (5 >> '+ > *)). 2 5* >( '4 4 *57 56 >> '5 ( 7)) 2 ')<5+ 4* *' *> '+ >6 5'<(+ 55 >* '( '+ '(( ('<7+ 5> >5 ') 7 >>4 7'<4+ 5) >) '' > *4( #4+ 7* >' 7 ' '5> 54 >5 '5 ( 75) L * ( *' 56 >' '* ) '6) ; 7( *5 '* + '4 F >7 >7 *4 + '' % >6 *) *) ( 75 " < 57 >( '5 5 4+) 5) >+ '( ) *5' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* (

& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* ( "#$ % & * + *, * -., /. *. 1. * 2 - * 2 3 * 4. * 4 5 6 / 37 2 & 8 & 2-6 & 9 : 7 *. #. ; *..3. *,...< *. * 9 6. * -. & *, 2. 8.= *. # * +,. - * *. 6 * 6 * 9 * # 68< 2 & 2 4 9 * 37 & 37 > * - 37 * 3. < #,

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Sælgertyper Side 4-6. Det er vigtigt for at performe som sælger Side 7

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Sælgertyper Side 4-6. Det er vigtigt for at performe som sælger Side 7 Indhold Konklusioner Side 2 Metode Side 3 Sælgertyper Side 4-6 Det er vigtigt for at performe som sælger Side 7 Kurser inden for personlig udvikling Side 8-17 Det får sælgeren ros for Side 18-19 1 Konklusioner

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbud: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Vigtige Personer i mit Liv (VIPIL)

Vigtige Personer i mit Liv (VIPIL) Vigtige Personer i mit Liv (VIPIL) Dette spørgeskema drejer sig om dine relationer til vigtige personer i dit liv: din mor, din far og dine nære venner. Læs instruktionen til hver del omhyggeligt igennem.

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk?

1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 1. Hvordan definerer du dit boligområde geografisk? 45% 4 35% 3 25% 38% 15% 26% 5% 8% 8% 11% 3% 6% Min bolig Min opgang Min blok Min afdeling Mit lokalområde Andet Ved ikke 2. Hvor tilfreds er du alt-i-alt

Læs mere

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011

Rundspørge om. Ledelsesinitiativer. Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Rundspørge om Ledelsesinitiativer Rundspørge foretaget for OAO i perioden 4. - 25. maj 2011 Klosterport 4E. 8000 Århus C. Tlf. 36968719. Mobil 28877819. post@larsfriis.dk. www.larsfriis.dk 2. 1. professionel

Læs mere

Mosaikken og Thrigesvej

Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken og Thrigesvej Mosaikken: Ringkøbingvej 112 7400 Herning 96 28 48 52 Thrigesvej: Thrigesvej 17 7400 Herning 96 28 48 81 2 specialiserede døgntilbud under Herning Kommune SSB Handicap og Psykiatri

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006

Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2006 Kvalitetsafdelingen i Århus Amt på vegne af: Danske Regioner Amterne Københavns og Frederiksberg kommuner

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Q1 Hvor sandsynligt er det, at netværksmøder som dette kan bidrage til at forbedre dine jobmuligheder?

Q1 Hvor sandsynligt er det, at netværksmøder som dette kan bidrage til at forbedre dine jobmuligheder? Q1 Hvor sandsynligt er det, at netværksmøder som dette kan bidrage til at forbedre dine jobmuligheder? Meget sandsynligt Ret sandsynligt Sandsynligt Måske Overhovedet ikke... Ikke relevant Meget sandsynligt

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere