Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet""

Transkript

1 Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7

2

3 ! "! #$%&'( )*++-. /!0/!2!3.)4*)56* "!-!2 $.( :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 3 333"-!3! =.*++)

4 !" #$ % & ' % (!! ) *!+ /'(!!!') >> 54 ( ) ;'. (' ;*.!! (( ;>.?!46 )'

5

6 "!!-"3 " "! --!!!(6!! "3"!:!"3 -" #-3?-!-" 3!!3 3!B!" C-!33!< - 3!3 (-. /023 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7

8 ! " #$!!-"3- -!!!!!! -!3 " 4( D 3-3- ( 5 ( ') D -! 0> 83 * D 3 - ""!0*'8 ' =!% EEEEE08 *(D EEEE08 ('D EEE0!8 ')D EE08 *D E0""!8 +3*D?F Hele landet Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 5 stjerner 4 stjerner 3 stjerner 2 stjerner stjerne ' :!%3G?FG 33'++D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

9 0 5 : -GC3- G3GC3 G3G3GG3G -! 3-3 3! 64D - 3!!3 3!! 3 3 -!!3 3! -"!!! :- 3-3! ! --!! % -!!!3 3!--!! - 3 " 3-! - -3 " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

10 ( 4. Føler du dig velkommen Er boformen et trygt sted God atmosfære Respekt for beboeren Omsorgsfuldt personale Arrangementer på boformen Beboerens sundhed Fysiske rammer Personalets rolle i beboernes samvær Personlig hygiejne Lydhørhed overfor ris og ros Beboerens ønsker og behov Handleplan Inddrages pårørende i beboerens liv Pårørendes erfaringer og viden Personalets initiativ til kontakt Information om beboeren og boformen Aktiviteter ifht. beboerens behov Vedligeholde og udvikle evner Personaleressourcer Mængden af aktiviteter Relevant information om ansatte % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

11 & ( / 6 =-!! =- 3 3!! 3!! 3!--" 3 3 "3 -" * !!-"3 "3 % 3 -! -3!!!! 3 -!!!! H 3!!!!- 3! 3! 3 - I 3! '57( -" "! '+++ -! 3 - " 7) " "'' 2 Henning Olsen (2000) Voksnes holdninger til handicappede Det Centrale Handicapråd & Socialforskningsinstituttet AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

12 & ( & & *++4 -! -"3! -" %! " *++4! -"3 -! -3!!<"! $! -"! "! "! "!! - 3 " 3! -" -3-! < - -!!3!! -";! ""3!3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

13 * $ 43.!!33-- %!!! -" ;! 3 3 3! -! 3!! 3 - -"3!! "!*++4 :!3! 3!! %!3-!! !! 3 -! -". 0 /!! * < 3 3 3!!3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

14 5 8 & < 5! '# " "- <=3 ;3 C$3 $:;3 =-I!3" C/-3!- <;/3 H3 :- 3: ;"3/H? %! %"-3"/! /C H3 % - & 3 - ' *++) /" C$ /07 $:; /5 73 ; <=F / " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

15 9 =-! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

16 % (6!-. /" /5 73 /- 73 /07 /03 E; ;! 3;! E;I/3 % EC3? E/3 E%<"3! E;-3 E;3 EH! 3K! E;<3 EI!3%! EI3= E 3 E!"3%! E H-3 E;!! 3! EH3 E -3 E 3! E;3; E; ;!3 E; %&3! E-3 "3; EI!3 E 3I E =< ;"3 E$ 3 E$3 ;! E$/3 ;! E 3I 3 E 3 E 3?! E:3 E3 E 3?! E - 3 E3! E;3 E=3 E3C E3 E!3 EK3! E 3C E-- 3 E3= E3! E!3H! E=-3# E=3; EL!-3 EK-3! EK3# AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

17 / & & 0 :!*++4!!!!!!!! 3 - :'4)5!!!! $!!!.. 7(D >(D %. % $" ')<>+ *6 >'<5+ *+ 5'<(+ '6 ('<7+ '4 7'<4+ '+ 4'<'++ 5?--!. #-! $" +<* >' ><( '6 7<'+ '4 #'+ >> :!! 3 3 : '57(! 3 3!! 3 >+D 7)D *D!!!. 4+D *(D (D > :'57(!; ' "-7) " 3 Kategorien Andet indeholder bl.a. ægtefæller børn fætre/kusiner værger venner og advokater. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

18 6( " % % " *7( ')* 76 >6) *4) 4+ '(( 6) 7> '6* '5+ 4> 5(( >+' 77 ' 5 +!):+! : / 3 :! " ! H !!3 3!!!5 5 M 3-!F AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

19

20 ) * 7 ( : : -!3! 3 K 3! -! 3 7!! -333"3! 3!! $- : - - =! 3 3 -!!!!! H -!!!!3-! -3!! $-!3 3-!3-!! -3!!3 -!!3!!!!!3-!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

21 ; 0-3! 3 6( D? ) *' -3-6>D H -3 " ! -;!%3 -! -3! - 3!! - 3-! -!-:!> -? "!-- 3 -GC3- GGC3G!! 3! 3! - 3! - H!!!>!! -<< < -3-!! <!!! 3 -! - 3!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

22 - -" 3!! 3!! "" 3!-3!<!!! ;-3 3-3!3! - 3-! 3 " 3 -!! 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

23 0 0!#$3 < ;3-3!!!$6)D! $!!-! Hele landet (979) Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (273) Region Nordjylland (94) 80 8 Region Sjælland (34) Region Syddanmark (296) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke % -! - - C 3 3!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G36+D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

24 0#9 < D - -3!!!! $!! Hele landet (977) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (276) Region Nordjylland (93) 85 2 Region Sjælland (33) Region Syddanmark (295) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke : - ' !! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)>D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

25 0%#3< ; 3 - -!!365D - 33-GC3 - G!33-GC3G! % $!!!- Hele landet (935) Region Hovedstaden (79) Region Midtjylland (265) Region Nordjylland (87) Region Sjælland (27) Region Syddanmark (277) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke ( 0 : > - -!! -!!3 3!!-!!3 - -!!!- 3 '++ D!3-3 GC3 - G GC3 G3 4* D!3-3GC3- GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #"

26 0)#7 < =-- 3)>D 3"5+DGC3- G35+DGC3 G3*+" - 3 -" "3 ) $!!-- - Hele landet (949) Region Hovedstaden (76) Region Midtjylland (27) Region Nordjylland (94) Region Sjælland (25) Region Syddanmark (283) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke : 3!!!3! - -" 3'++D!3-3GC3 - GGC3G37'D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

27 0+#37< "6+D $!-!! - Hele landet (936) Region Hovedstaden (78) Region Midtjylland (25) Region Nordjylland (95) 77 9 Region Sjælland (27) Region Syddanmark (285) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke :! - -!! 3 -!3!!3!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3(+D!3-3GC3 - GGC3G : - 3!!-!- 3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ##

28 0:#$ <! "! -!!-! : $ -!!- Hele landet (968) 6 3 Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (272) Region Nordjylland (95) 77 9 Region Sjælland (28) Region Syddanmark (293) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!!! -! - 3!! 3!!-!!3 -!!- 3'++D!3-3GC3 - GGC3G37)D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

29 0'#$ < -! - 3-! ; 3 )+ D 3!!!-3 *+ D 3!!!- ' $!-!!!- Hele landet (949) Region Hovedstaden (72) Region Midtjylland (269) Region Nordjylland (92) Region Sjælland (30) Region Syddanmark (286) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!! - 3!!3 3!!!- 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3(>D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

30 0#$ < 3!! 9-3!!!!3-4( D 3! *( D3 3!! 3 $! Hele landet (904) Region Hovedstaden (68) Region Midtjylland (255) Region Nordjylland (88) Region Sjælland (2) Region Syddanmark (272) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!!! C!!3-!!! !! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3>)D!3-3GC3 - GGC3G :!! -! !!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

31 0#2 3<!!!!!!! ;3- GC3 - G3-3 $! Hele landet (97) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (275) Region Nordjylland (94) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (29) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke -!! - - 3!! 3! 3!0!!83 3'++D!3-3GC3 - GGC3G35*D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

32 0!#( = < !! -- : 3 -! $!!!! Hele landet (874) Region Hovedstaden (65) Region Midtjylland (247) Region Nordjylland (84) Region Sjælland (23) Region Syddanmark (255) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke -!! - C!! 3!!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G34>D!3-3GC3 - GGC3G! )) D " !!!3! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

33 0!!#$ < - --!! 6( D 3!!!! $!! Hele landet (973) Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (27) Region Nordjylland (95) 78 9 Region Sjælland (32) Region Syddanmark (293) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - C 3-3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)*D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

34 0!#$ = < - GC3 - G 3 C3 " 4( D3 <!3--! $ " Hele landet (906) Region Hovedstaden (65) Region Midtjylland (258) Region Nordjylland (84) Region Sjælland (27) Region Syddanmark (272) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% 0 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!! C 3 -!!! 3 :!3 - GC3- G 3 67 D!3-3GC3 - GGC3G354D!3-3GC3 - GGC3G : " - "3 3"!! " 6' D !- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #!

35 0!% " 3 < !! -! 5>+ - H -! - " !! <9 % C! - -!!- '.'0- -8 %!3-3!-!! < N %<--< -3!-: -O<9 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

36 @ H"*4!!3*++43-3! -!!'3! H -!?" C3!! L!?!! -3--<!!33 - H!! :-!!33 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

37 -!! 3! N AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

38 0 0!)# < 3! -" - - GC3- G)+D 3'(D GC3G!) $! Hele landet (989) 82 5 Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (275) Region Nordjylland (96) Region Sjælland (33) Region Syddanmark (298) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - C 3! 3! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)6D!3-3GC3 - GGC3G!! 66 D 3 -- ( ; ' "! ( : 7!-!7-3!3 " 66D AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

39 0!+#$ < :! '5 3! 6( D 3!!+ $! Hele landet (976) 7 24 Region Hovedstaden (82) Region Midtjylland (272) Region Nordjylland (97) Region Sjælland (32) Region Syddanmark (293) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - C 3! - 3! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G3)5D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

40 0!:# <!! 3!3(+DGC3- G3>+<5+DGC3G!: $!! Hele landet (970) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (272) Region Nordjylland (97) Region Sjælland (27) Region Syddanmark (294) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! 3!! C!!!3!! !!!3 3'++D!3-3GC3 - GGC3G356D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

41 0!'#6 < )+ D 3!' $ Hele landet (976) Region Hovedstaden (80) Region Midtjylland (273) Region Nordjylland (96) Region Sjælland (3) Region Syddanmark (296) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! 3!! C!!!3!! !!! 3 3'++D!3-3GC3 - GGC3G35*D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

42 0!# < 3 -" # )+ D! $ Hele landet (937) Region Hovedstaden (74) Region Midtjylland (269) Region Nordjylland (89) Region Sjælland (29) Region Syddanmark (276) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! C!!! 3-3 3!3- C3 3 6) D!3-3 GC3 - G GC3 G3 (5 D!3-3 GC3- GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

43 0!# <!!! 3-!3-3!!!3)+D! :!! Hele landet (974) Region Hovedstaden (79) Region Midtjylland (27) Region Nordjylland (96) Region Sjælland (33) Region Syddanmark (295) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - - -!! -!C 3!!-!!3 3!!! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G35>D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

44 0# = <!- (+D 33-! 3-3!! -!! :-! Hele landet (960) Region Hovedstaden (78) Region Midtjylland (267) Region Nordjylland (92) Region Sjælland (33) Region Syddanmark (290) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke !! -! C 3!!-!! ! :!3- - C 3 )' D!3-3GC3 - GGC3G3'*D!3-3GC3 - GGC3G!3!! -!!; ' -!! 3-3!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

45 0!#$ = < 3 3 ; 3-3!!!! D! =-- Hele landet (920) Region Hovedstaden (78) Region Midtjylland (255) Region Nordjylland (86) 57 3 Region Sjælland (23) Region Syddanmark (278) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!! 3!! -!C!!!3!!-!!3! -! 3 3!!! & 3! 3'++D!3-3GC3 - GGC3G37+D!3-3GC3 - GGC3G AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

46 0#$ 3 < D 3! $- - Hele landet (89) Region Hovedstaden (70) Region Midtjylland (25) Region Nordjylland (87) Region Sjælland (22) Region Syddanmark (26) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!!! 3!! 3-3'++D!3-3GC3 - GGC3G34>D!3-3GC3 - GGC3G!! )6 D 3 -" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

47 0%#47 < : 3-- -!3!- # )+ D 3!!!!- % %!!!- Hele landet (83) Region Hovedstaden (66) Region Midtjylland (238) Region Nordjylland (86) Region Sjælland (98) Region Syddanmark (243) % 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 00% ( 0 & Ja i høj grad Ja i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej slet ikke - -!! $!!!-3 3 -!! & 3'++D!3-3GC3 - GGC3G375D!3-3GC3 - GGC3G!! )> D " !!!-3 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

48 0)#" 3 < 7 - -!! -! >44 - H -! - " !! C % H! #-< - H-C!3- - C33 N! - OO OO!! -OO C!<! 3ONO#N C 3!!- N 3 H$3<N AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

49 3=.%3 3/ - >+<5+D-"3!3"><(D C33 3!!3-3!!! '5<*5. - -:- 3!- C33-!C ! N ;! C <!!! 3P 3!! "<- # 3!- 3! B! OO.%!!! 3 3 3!Q 3!!'++D 3 C3-<!!-3 3!!3<! H3 3- #- - -?-!- < 3! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

50 3- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

51

52 07 0+#" 3 < (!!! - 4> D H 7 3-!3 & 7!- 3!: 3 -! 3 Q -!!! -!Q : 3-3! 3--!!!-! )7 $%&' ( 03 #)* **' + ' &(!7 -' ( 03 #. ' * *& +7 / - + +$--(0- *( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

53 03 #$& + +$ * (2* ( )7 3 '44 ( 03 #2*' '& '' &'& +7 $ ( 03 #$* () & ( +7 ) * ' * (0& ( 03 #. * ' (0 55'( )7 3 ($ * ( 03 #.& *' ( %7 *' ' (*' ( 03 #. ( )7 6 +# & 03. & %7 ' 03 #2*'' %7 ) 03 #2* & )7 0 '& 03 #.. )7 $ 03 #/' ($ ' &( AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

54 ( ' * =!!!! >?! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

55

56 (!#0 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

57

58 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

59

60 (# $!! !! 3 -!3 3!! =! !!! =! 3 -! - - =! 3! 3 3!!3 -! - 3!!! 3 H 3!!3 -!!3 -!-! ;!3-3-!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

61 0!#$3 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 4> *( * ' 64) / 4' *( > ' ')' 4> *( ' ' *4> )+ ') ' ' 65 4( ** * ' '>5 4' *4 ' ' *67. ( 45 *5 * ' 7>+ 4* *4 + ' >>( ( ')<>+ 74 >+ > ' *6) >'<5+ 4* *4 + ' **> 5'<(+ 44 *+ * ' ')' ('<7+ )+ '6 ' ' '5* 7'<4+ 44 *> + + 7' #4+ 6* ) + + *7 +<* 77 >+ * ' *6* ><( 4( *' > ' *'' 7<'+ 4* *4 + ' '() #'+ 46 *+ ' ' * ( *5 ' ' *54 4> *( * ' 7)6 2 ')<5+ 7( >> + > 5+ 5'<(+ 4+ *( ( ' '(5 ('<7+ 77 >* * ' >5+ 7'<4+ )' ') ' + *4* #4+ )> '4 + + '5( 2 " 4* *( * ' 757 L 4( *( + + *+ 4( ** * * *++ ; 4) ** + + ') F )* ') + + '' % 4* *) + + 7( 4' *7 * ' '6 ' ' *5> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

62 0#9 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 4+ *7 5 ' 644 / 7) *4 5 ' ')+ 74 *) ( + *47 )( '* ' * 6> 4> ** ( ' '>> 7) *) 5 + *6(. ( 4+ *7 5 ' 7*6 4+ *( ( + >>5 ( ')<>+ 7> >' ( ' >++ >'<5+ 76 *( ( ' *** 5'<(+ 4( *> * + ')+ ('<7+ 44 '6 5 ' '5' 7'<4+ )+ ') * + 7' #4+ )+ *+ + + *( +<* 7( *) ( * *6* ><( 7) *4 ( + *'* 7<'+ 7( >+ ( + '7+ #'+ 4) *+ * + *) *6 > ' *54 4' *5 ( + 7)) 2 ')<5+ 7+ >+ ) > 5+ 5'<(+ 7( *) ( ' '(> ('<7+ 74 *) 5 ' >5+ 7'<4+ 4* *( > + *4* #4+ )( '5 ' + '55 76 *4 5 ' 756 L )' '6 + + *' 4> ** > * '64 ; 4) '4 7 + ') F 75 >7 + + '' % 7) *4 ( + 7> " < 74 *) ( + 4'+ 44 '6 * ' *>4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

63 0%#3< " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " (( >6 ( ' 6>( / 5) 57 ( ' '46 (> 5* ( ' *7( 75 *) 4 ' )4 7+ >* > * '*4 (4 >) 5 ' *44. ( (5 5+ ( * 7'+ (4 >) ( + >'> ( ')<>+ 54 5> 4 > *6> >'<5+ (' 55 5 ' *'* 5'<(+ 7( >5 * + '47 ('<7+ 75 >' ( + '*) 7'<4+ 7> >' 4 + (6 #4+ 74 >> + + *5 +<* 54 5* 4 * *)) ><( (* 5* 7 + '() 7<'+ (' 55 ( ' '67 #'+ 7( >* * ' *7). 2 (' 5> ( ' *>) (4 >4 ( ' 77' 2 ')<5+ (' 5' ( > >6 5'<(+ (+ 5* 4 ' '(> ('<7+ (' 5* 7 * >*4 7'<4+ (6 >4 5 + *(4 #4+ 7) >' ' + '>> (> 5' ( ' 7*> L (( 5( + + *+ 7> >' 7 ' '6+ ; 4' *6 + + '4 F (+ (+ + + '+ % (5 >4 6 + (6 " < (> 5' ( ' 7)> 7+ >4 > + **7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

64 0)#7 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 5> 5+ '> / >' 57 ') 7 '47 5* 55 '' > *4' (7 >> ) >7 '* 5 '*( 57 >4 '( * *)>. ( 5' 5* '> 5 7') 5) >4 '> > >'6 ( ')<5+ >6 5' '( ( *64 5'<( ) * '4> ('<7+ 56 >5 '5 > '>+ 7'<4+ (* >' '> ( 7' #4+ (5 5* 5 + *5 +<* 57 >7 '> 7 *)7 ><( 5> >) '( 5 *+' 7<'+ >5 5> *+ > '() #'+ 54 5* 6 * *) * '5 5 *>) 55 >6 '* > 74* 2 ')<5+ 56 >) ) ( >6 5'<(+ >6 5' '7 5 '(* ('<7+ >) 5> '7 5 >>+ 7'<4+ 54 >) '* > *74 #4+ (7 >( ) * '>> 5> 5+ '5 5 7>7 L >) (4 ( + *' 5( >6 '* 5 ')) ; 74 ** '' + ') F 5+ >+ >+ + '+ % >7 57 '( > (6 " < 5* 5' '( > 764 (+ >) ) 5 **4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

65 0+#37< " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " () >* 4 > 6>7 / 54 >5 '5 ( '4) 56 >6 4 5 *(' 44 '6 ' > 6( 75 >' * 5 '*4 7( *) 7 ' *)(. ( (7 >* 4 5 (6) 7* >' ( * >*( ( ')<>+ (+ >7 4 4 *4> >'<5+ (( >5 ) > *'* 5'<(+ 7* >' 7 * '44 ('<7+ 4> *> 5 ' '>) 7'<4+ 7* >* > > 7> #4+ 44 '6 5 + *7 +<* (7 >> 7 ( *74 ><( (> >* '' 5 *+* 7<'+ (( >( ) > '(7 #'+ 74 *) 5 * *)5. 2 (( >5 4 5 *5* (6 >* 7 > 7(5 2 ')<5+ (6 *7 6 7 >5 5'<(+ (5 >5 7 7 '5( ('<7+ (5 >5 6 > >'> 7'<4+ (6 >5 5 > *4+ #4+ 4( '6 ( * '5( (4 >* 4 5 7'7 L 7> >* ( + '6 7> *) 4 * '65 ; 7' >6 + + ') F (+ (+ + + '+ % () >5 ( > 7* " < (( >( 4 > 746 7) *5 5 5 **) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

66 0:#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 7+ >' 7 * 67) / (> >* '* > ')+ (7 >5 4 > *4* 44 '6 > ' 6( 7+ >+ ) > '*) 75 >* > ' *6>. ( 7+ >' 7 * 7*> 7' >' 4 * >>* ( ')<>+ (* >7 6 > *6+ >'<5+ (6 >' 4 > **> 5'<(+ 7( *6 7 ' '46 ('<7+ 4+ *7 5 ' '5+ 7'<4+ 77 *6 ( + 7* #4+ 4> *4 + + *7 +<* (> >7 ) > *)7 ><( 7' *6 ) * *+7 7<'+ (4 >* 6 > '7' #'+ 4+ *7 > ' *)6. 2 (( >7 7 > *56 7* >+ 7 * 74) 2 ')<5+ (7 >7 + ) >6 5'<(+ (( >) 7 ' '(* ('<7+ (5 >5 '+ * >>' 7'<4+ 7> >+ ( * *4( #4+ 4) ') 5 ' '5> 7+ >' 4 * 75' L 7+ >+ '+ + *+ 75 >+ 5 > '66 ; 74 >> + + ') F 75 *4 6 + '' % 56 5> ( > 7' " (6 >' 4 * 4+* 7( >' > * *>) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

67 0'#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 55 >6 '> / >' 54 '6 5 '4* 55 >) '5 > *76 (> >5 ) ( 6* (' >* 6 ) '>+ 5( >6 '> > *)7. ( 5* 5+ '> 5 7'5 54 >7 '5 > >*> ( ')<>+ >4 >6 '7 ) *65 >'<5+ 55 >5 '6 > *'6 5'<(+ (' 5' 4 ' '47 ('<7+ ( * '*6 7'<4+ 5* 5* '+ ( (6 #4+ ( *( +<* >6 >) '7 4 *)* ><( 54 >( '5 ( *+* 7<'+ >5 5( '6 > '(5 #'+ (* >) ) * *)(. 2 >6 5* '5 ( *>) 54 >4 '> ')<5+ >) 55 '( > >6 5'<(+ >4 >) '6 7 '(* ('<7+ >) 5+ '7 7 >*6 7'<4+ (' >7 '' * *7( #4+ (> 5+ 7 * '>( 55 >) '5 ( 7>> L 5( 5+ '( + *+ 55 5* '* > ')) ; 7' >6 + + ') F 7+ >+ '+ + '+ % 5' >6 '7 ( 75 " < 5' >6 '( 5 76* (* >7 6 5 *>' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #

68 0#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " >+ 5* * / '7 54 *6 ) '7) >> >6 ** 4 *(( >> 55 '5 6 )) 5> >7 '> 4 '*' >+ 55 '6 4 *4*. ( *) 5* ** 6 (46 >( 5> ') ( >'> ( ')<>+ *4 5+ ** '* *)5 >'<5+ *7 5+ *7 ) *'> 5'<(+ >( 54 '5 5 '4+ ('<7+ >( 5' *+ 5 ''4 7'<4+ *7 (> '( 7 (> #4+ >7 (+ '5 + ** +<* *( 5* ** '* *7) ><( >> 5+ ') 6 '6* 7<'+ *+ 57 *6 ( '56 #'+ >6 5' '7 5 *4+. 2 *6 55 *' 4 **5 >' 5* '6 4 7>) 2 ')<5+ >) >* *5 ( >4 5'<(+ *7 5> ') '> '5' ('<7+ *7 5> *> ) >'( 7'<4+ >> 5> '6 7 *(5 #4+ >7 5* ') 5 '*6 >+ 5+ *' 6 7'7 L *( (7 '6 + '7 >+ 56 '5 4 '7) ; (+ >> '4 + ') F >> >> >> + 6 % *> 54 *( ( 7+ " < *) 5' *> ) 776 >6 5( '' ( *'+ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

69 0#2 3< " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " (6 *4 6 ( 64' / (* *4 '* ) ')+ 75 *) 7 * *4( 4* '4 4 > 65 7* >' ( * '>' (> *) '' ) *6'. ( () >+ ) ( 7*4 7' *> '' ( >>* ( ')<>+ (> >5 6 ( *66 >'<5+ (6 *' '+ 6 **' 5'<(+ 7* *> '+ 5 ')' ('<7+ 77 *( 7 > '>6 7'<4+ 77 * * #4+ () >( ) + *7 +<* 7( *( 4 > *6' ><( () *( 6 ) *+6 7<'+ () *4 '' 5 '7+ #'+ (7 >+ 6 7 *)(. 2 () *) 6 ( *54 7+ *4 ) ( 7)' 2 ')<5+ (( >+ '> > 5+ 5'<(+ (5 >5 4 ( '(( ('<7+ (7 *6 6 4 >>) 7'<4+ 7* *5 '' > *4' #4+ 76 *+ 7 5 '5+ () * L 4( '( '+ + *+ 7' *) ) 5 '6) ; 44 '* 7 7 '4 F 57 >7 ') + '' % 7* >* 7 + 7( " < () *) '+ ( 4+7 7( *5 4 ( *>6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

70 0!#( = < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " () >( ( * )45 / ' '7( (5 >6 7 ' *54 4+ *7 5 + )5 74 *5 ( ( '*> 7+ >* ( * *((. ( (7 >7 7 > (76 7* >> 5 ' *65 ( ')<>+ (5 >7 6 > *)* >'<5+ (4 >7 ( > '6' 5'<(+ 7' >( 5 ' '7( ('<7+ 7* >5 > ' ''7 7'<4+ 77 >( + + (( #4+ 4* *) + + *( +<* (7 >5 ) > *7+ ><( (7 >4 7 * ')* 7<'+ 5> 5) 7 > '5( #'+ 76 *) > ' *75. 2 (5 5* > ' **> 7+ >> 7 * 7'> 2 ')<5+ (5 >) > * >4 5'<(+ (7 >7 7 ' '5' ('<7+ (5 >7 4 * >+* 7'<4+ 7* >( > + *>6 #4+ 75 >* > ' '>' (7 >( 4 * (6* L 76 '6 '> + '7 75 >> ' * '4* ; 7* >) + + '7 F (+ (+ + + '+ % (> " < (4 >( 7 * 7>4 7' >5 > ' *'* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

71 0!!#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 77 *6 5 ' 64> / () >( ( * ')* 7( *) 7 ' *4' 4) '6 * ' 6( 76 *4 * * '>* 74 >+ * + *6>. ( 7( >+ 5 ' >*4 76 *) 5 + >>5 ( ')<>+ 7+ >> ( ' *66 >'<5+ 7> >> > ' **+ 5'<(+ 4* *4 ' ' ')' ('<7+ 47 *+ 5 ' '>4 7'<4+ 4+ *( > * 7> #4+ )( '( + + *7 +<* 7> >+ 7 ' *6* ><( 7* >5 > ' *'+ 7<'+ 7+ >4 > ' '() #'+ 47 *' * ' *)4. 2 7* >5 5 ' *5) 76 *4 5 ' 7)> 2 ')<5+ 7+ *) '+ > 5+ 5'<(+ () >7 ( ' '(5 ('<7+ 7* >* ( ' >>7 7'<4+ 4* *7 * + *4* #4+ )+ *+ ' + '5* 77 >+ > ' 75( L 7( >( + + *+ 7) *( ( > *+' ; 4) '4 7 + ') F '+ % 7> >' 4 + 7* " < 75 >' 5 ' 4+4 4* *5 * * *>) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

72 0!#$ = < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " >+ 5( ' / '6 54 *7 6 '7( >) 5* '5 7 *() >( 55 '+ '* )5 *4 (* '> ) '*4 *6 5( '( '' *4*. ( >* 55 '( 6 ()+ *4 54 '4 6 >'7 ( ')<>+ >' 5' '7 '* *6* >'<5+ *7 55 *+ '+ *'5 5'<(+ >5 56 '* ( '75 ('<7+ >+ 57 '4 4 ''4 7'<4+ >* (* '> 5 (5 #4+ ** (4 '4 5 *> +<* >( >6 '7 '+ *45 ><( >+ 54 '* '' '6) 7<'+ *' 56 ** ) '(+ #'+ >+ 57 '7 ) *75. 2 >+ 57 '6 7 *>' & >' 5( '( '+ 7>4 2 ')<5+ >' >4 *+ '' >( 5'<(+ >* >6 '4 '> '5) ('<7+ *7 5) '4 '+ >'4 7'<4+ >' 54 '5 ) *(' #4+ >4 57 '> 5 '*6 >' 5> '7 '+ 7') L 54 >4 '' ( '6 >+ 5) '( 4 '4+ ; >> 55 ** + ') F ** 55 >> + 6 % '5 7+ '6 4 (4 " < *6 55 ') '+ 74) >5 (' 6 7 *+> AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

73 0!)# < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " )* '( * ' 6)5 / 46 '4 > ' ')* )> '5 * + *4( )4 '> ' + 67 )' '4 ' * '>> )* '7 * + *6). ( )* '( > ' 7>5 )* '7 ' ' >>4 ( ')<>+ 46 ') > ' *6) >'<5+ )* '( > + **> 5'<(+ )' '4 ' ' ')* ('<7+ )7 '5 + + '55 7'<4+ )4 '' * + 7* #4+ 6* ) + + *7 +<* )' '( > + *6( ><( )* '7 * + *'* 7<'+ 4) ') * * '(6 #'+ )( '5 ' + *6*. 2 )+ '6 ' + *56 )> '5 * ' 76> 2 ')<5+ 4* *( > '<(+ )' '7 > ' '(5 ('<7+ 46 '4 > ' >5+ 7'<4+ )> '4 + + *44 #4+ 6* 7 ' + '5( )* '7 * L 6( ( + + *' )* '5 > * *+' ; )> '4 + + ') F 75 >7 + + '' % )( '( " < )' '7 * + 4'' )5 '5 ' ' *55 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

74 0!+#$ < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 4' *( 5 ' 647 / 75 *) 4 ' ')* 4' *( > ' *4* 4( *' ') * * '>* 4+ *7 5 ' *6>. ( 4+ *( 5 ' 7*6 4* *> 5 ' >>7 ( ')<>+ 77 *) ( ' *67 >'<5+ 7) *4 ( ' *** 5'<(+ 4( *' > ' ')' ('<7+ 4) ') > ' '5* 7'<4+ 7) *4 ( + 7> #4+ )( '( + + *7 +<* 4+ *5 5 ' *65 ><( 76 *4 > ' *'> 7<'+ 7' >' 7 ' '(4 #'+ 47 '6 5 ' *)) *4 > + *5) 4' *5 5 ' 7)7 2 ')<5+ (( >4 ( > 5+ 5'<(+ 75 *6 ( * '(> ('<7+ 74 *) 5 ' >>6 7'<4+ 45 ** 5 + *4> #4+ )( '> * + '5> 4+ *( 5 ' 75( L )' '6 + + *' 4+ *> ( * *++ ; )> '' 7 + ') F (( 5( + + '' % 4' * " < 4+ *7 5 ' 4+4 4' *5 5 ' *5* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

75 0!:# < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 56 >5 '5 > 64+ / 54 >) '* > ')+ 54 >( '( > *4* (> >* '* > >* '> 4 '*4 (' >5 '5 ' *65. ( 54 >( '( > 7*( (> >> '' > >>> ( ')<>+ 55 >5 '4 5 *67 >'<5+ 57 >7 '7 * **+ 5'<(+ (5 >4 4 * ')+ ('<7+ () >+ 6 * '>6 7'<4+ (> >4 ) * 7* #4+ 7* >5 5 + *7 +<* 57 >( '7 5 *6' ><( (+ >> '5 * *'+ 7<'+ 5* 5+ '5 5 '7+ #'+ (( >* '' * *)( >7 '7 > *5> (' >> '> > 7)7 2 ')<5+ 5* >( ') ( 5+ 5'<(+ 55 >5 '4 ( '(( ('<7+ 54 >5 '7 > >>+ 7'< '' * *4( #4+ 76 *( 7 ' '5> (+ >5 '5 * 75> L (+ 5+ '+ + *+ (+ >* '> 7 '6) ; 7' >6 + + ') F 75 6 *4 + '' % >( (' '> * 7> " < (' >5 '5 * 4+( 5( >4 '5 5 *5' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

76 0!'#6 < " >=7 >= -7= -7= 0???? 4 " 54 >5 '5 ( 647 / 5' >( '6 5 ')+ 55 >5 '4 ( *4> (5 >' ' ' >( '* '> '>' (* >> '* > *67. ( 54 >* '( 7 7>+ 57 >4 '> 5 >>5 ( ')<>+ 5* >5 ') 4 *64 >'<5+ 5> >7 '* ( **5 5'<(+ (( >+ '* > ')' ('<7+ (* >5 '+ 5 '>6 7'<4+ () >' '* * 7' #4+ () >' '* + *7 +<* 55 >> '4 4 *6' ><( 5( >7 '5 ( *'* 7<'+ 5* >> '4 ) '7+ #'+ (5 >> '+ > *)). 2 5* >( '4 4 *57 56 >> '5 ( 7)) 2 ')<5+ 4* *' *> '+ >6 5'<(+ 55 >* '( '+ '(( ('<7+ 5> >5 ') 7 >>4 7'<4+ 5) >) '' > *4( #4+ 7* >' 7 ' '5> 54 >5 '5 ( 75) L * ( *' 56 >' '* ) '6) ; 7( *5 '* + '4 F >7 >7 *4 + '' % >6 *) *) ( 75 " < 57 >( '5 5 4+) 5) >+ '( ) *5' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er

Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland er enige om, at formålet med nærværende aftale er Aftale indgået mellem Dansk Sygeplejeråd og Region Midtjylland om løn- og arbejdsforhold for sygeplejersker og radiografer tilknyttet interne vikarkorps i Region Midtjylland eller Vikar Region Midt 1.

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009

Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009 Bilag 1. Midlertidige takster - Rammeaftale 2009 Midlertidig pladsnormering Midlertidig takst for Leverandør Ydelse Driftsherre Pladsnormering Difference Difference Takststigning i Takst 2008 2008 normering

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

Stemmer på Kanten. Meningsmåling udført for

Stemmer på Kanten. Meningsmåling udført for Meningsmåling udført for Stemmer på Kanten Fakta om undersøgelsen Udført af: InFact ApS Periode: 10.-11. juli 2013 Interviews: 1028 Population: Danmark, indbyggere +18 år Metode: Automatiske telefoninterviews

Læs mere

& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* (

& ' ' ( )( ' * + * '( ( (,!! (( *! (' -! (., ( '. (( 1 '! '. )!!* ( "#$ % & * + *, * -., /. *. 1. * 2 - * 2 3 * 4. * 4 5 6 / 37 2 & 8 & 2-6 & 9 : 7 *. #. ; *..3. *,...< *. * 9 6. * -. & *, 2. 8.= *. # * +,. - * *. 6 * 6 * 9 * # 68< 2 & 2 4 9 * 37 & 37 > * - 37 * 3. < #,

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring

Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring Kommuneundersøgelse 2007 - Børneulykkesforsikring Metodebeskrivelse I august 2007 sendte vi spørgeskemaer via e-mail til 96 af landets 98 kommuner (vi fik ikke sendt spørgeskema til Solrød og Rebild kommune)

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

!"##$ %% %!&' ""##* + ' "$# 5### %% %. /0 +* "#1% "1##* 2

!##$ %% %!&' ##* + ' $# 5### %% %. /0 +* #1% 1##* 2 !"##$!&' ()" ""##* +,-. /0 +* "#1 "1##* 2,- 34 1 ' "$# 5### 6 4 &7 1 )** +, 4 84 & 4 8 4 4 * * & 4 *4!4! "4 8 #$ 4 4& 9 4* 2 -,$ '.""/0.1112+ '. -+,!48 4"##$ "##$48 4 4 1++ 3 4,++15 4,1,3:, ( ++,4, ; 44

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Bilagssamling. Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation Bilagssamling Hvordan rekrutterer Regional Udvikling nye medarbejdere? - Analyse af rekrutteringen til Regional Udvikling i Region Syddanmark Inge Munk Heilesen Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere

Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Social Strategi Nødvendig viden målrettet indsats bedre liv til flere Udvikling af det specialiserede socialområde i Region Midtjylland Region Midtjylland www.social.rm.dk Social Strategi November 2013

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom

Skolestart og lommepenge 2015. Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Skolestart og lommepenge 2015 Ann Lehmann Erichsen, Forbrugerøkonom Otte ud af ti børn får lommepenge. Halvdelen af dem får faste lommepenge, og resten får lommepenge nu og da. Får dit barn lommepenge

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Kataloget er din inspiration til de mange skabeloner, der findes. Du kan bruge skabelonerne kreativt, dekorativt, samt i dit erhverv. Til at lave vægdekorationer,

Læs mere

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013

Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Peter Ejbye-Ernst og Marie Jakobsen Bilag til Sygeplejersker og øvrigt plejepersonale i regionerne 2007-2013 Tabeller Del 1: Antal årsværk Side 1 af 75 Del 1: Årsværk Fane: Antal årsværk i alt Tabel 1:

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende.

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017 Hjælp os med at blive bedre Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Selvom vi gør vores bedste, ved vi godt, at der nogle gange sker større eller

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Øvrige forslag til indsatser

Øvrige forslag til indsatser Øvrige forslag til indsatser På workshop den 16. marts 2013 blev der udarbejdet forslag til prioriterede indsatser, der skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Slagelse Boligselskab. I dette

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Fagpilotordningen Fuldmægtig Kristina Vestergaard Nielsen Gearet til vækst den 4. november 2014 Baggrunden for ordningen Fagpilotordningen er en del af Finanslovsaftalen

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen

Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Notat April 215 Mange kommuner vælger at droppe gebyret på byggesagsbehandlingen Ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner har valgt at afskaffe gebyret på byggesager. Samtidig går størstedelen

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere