Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave 16-04-2015"

Transkript

1 Foredragsholdere, brugt i slægtshistoriske foreninger tilsluttet SSF mellem 2006 og 2012, med tilføjelser. Udgave Foredragsholder Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Allan Bork-Larsen Pensioneret lektor Haderslev Anders Monrad Møller Anders Peter Koch Hansen Historiker, Cand. Mag Vestlolland Andres S. Dobat Arkæolog, Ph.D. Moesgaard Museum Anette Hoff Museumsinspektør, Horsens Museum Anna Louise Siggaard Anna Margrethe Krogh-Thomsen Formand for Slægtshistorisk Forening for Afholdte og tilbudte foredrag - Hvid slavehandel Den hvide slavehandel i Danmark ca Dengang var det danske unge piger, der blev narret og solgt til en skæbne værre end døden, noget den tids underholdningsindustri var meget hurtige til at benytte sig af. Unge danske piger blev bl. a. lokket til Rusland. - Kvindfolk og fattigfolk på landet, ca Forholdene for de forladte koner og ugifte mødre. Spinde-, sy- og vævekonerne på landet. En af disse kvinder skrev gentagne gange til amtmanden. Disse breve er med til at belyse hendes vilkår. Andre kilder er fattigprotokoller, faderskabssager og politiprotokoller. - Reformationens indførelse i Danmark Om pavestyre/kongestyre, hertug Christian i Haderslev og hertugdømmerne (Kirkeordinansen 1537). Befolkningens tro og håb før, under og efter Reformationen. - Danske skippere og andre søfolk i 1700-tallet Om hvor søfolkenes fandtes og kan findes. Om myten om de søfarende danskere. Om hvorfor søfolkenes og søfartens historie er så facinerende. - Mordet i natmandens hus Den 15. oktober begik natmanden Hans Olsen i Nakskov mord på en ukendt matros, som var på besøg hos ham. Et dramatisk kapitel i Vestlollands historie. - Kongens borge Vikingetiden og især det tiende århundrede fremstår som en skelsættende epoke, kendetegnet af vidtgående omvæltninger ikke kun i det nuværende Danmark, men i hele Norden. - Slægten de Lichtenberg Om tilblivelsen af bogen om den kendte tals matador. Hvilke kilder har været benyttet, hvor findes de og hvad kan de hver for sig fortælle om manden, som ejede 11 herregårde, 20 kirker, 3 fabriksanlæg? Derudover drev han handel og var pengeudlåner. - Oversete kilder: Fødselsprotokol, alderdomsunderstøttelse, tilsyn med plejebørn, enkeunderstøttelse - Computerteknisk billedbehandling, hvad man kan lave med et moderne program. SSF's liste over foredragsholdere Side 1 af 42

2 Storkøbenhavn Anne Elmer Lærer, Kultur- og Naturvejleder Bandholm Anne Kistine Langkjær Kolind Præst Anton Blaabjerg Genealog, Viborg Det demonstreres i praksis hvordan gamle beskadigede fotos kan restaureres ved hjælp af computeren. Endvidere omtales og vises redigering af nyere digitale billeder, samt indscanning af dias og negativer. - FamilySearch, - Mormonkirkens store database. Gennemgang af hvordan hjemmesiden kan bruges, og hvad man kan finde. Gennemgang af hvordan FamilySearch hjemmeside er opbygget, hvordan den kan bruges, og hvad man kan forvente at finde i de forskellige underafdelinger. FS-hjemmesiden er ændret i 2010, så den nu indeholder både en ny og en ældre udgave. Hvorfor 2 sider? Hvilke nyheder er der kommet? Praktisk gennemgang med f.eks. forældresøgninger efter børn af et bestemt forældrepar, samt fordelen ved at kombinere søgninger med brugen af hjemmesiden Hammerum-Herred.dk. - Gotisk læsning og skrivning. Gennemgang og skrivning af bogstaverne, samt læsning. Gennemgang og skrivning af de gotiske bogstaver. Alfabetet er opdelt i 9 grupper, som gør det lettere at lære at skrive dem. Ved at lære at skrive dem er det meget lettere, at lære, at læse de gotiske bogstaver, og det er jo det vi har brug for. Især efter at så mange arkivalier bliver lagt på nettet. - Jul i Slot og Vraa Indblik i samspillet mellem vores jul i 2007 og julen på herregårdene på den tid da juletræ, julepynt og vore højtelskede julesalmer var nymodens påfund. Jul på herregårdene var præget af travlhed og hårdt arbejde. Nogle herregårde havde tillige et stort gæstebud, hvor herskab og tjenestefolk så frem til den med en blanding af glæde og gru. - Præst og degn og i særdeles min oldefar. Degne i gamle dage og hvordan samarbejdet med præsten spændte af oldefaderen var degn i Tobøl fra Slægtshistorie ud over folketællinger og kirkebøger Vore forfædres liv og levned kan belyses af en lang række kilder end ovennævnte. Det kan være kilder om ejendomshistorie, retshistorie, skiftevæsen og mange andre. - Slægtsforskning før kirkebøgerne Mange har klaret slægtsforskningen til kirkebøgernes start, men hvad gør man så? Mulighederne for at komme bagom kirkebøger- SSF's liste over foredragsholdere Side 2 af 42

3 nes begyndelsesarbejde belyses. - Slægtsforskning omkring kirkebøgernes begyndelse Hvilke muligheder har man, når kirkebøgerne ikke rækker længere tilbage? - Disposition for slægtsbogen Disposition for bogen og sammenstilling af kilderne. - Amts- og amtstuearkiver. For slægts- og lokalhistorikere er der mange supplerende oplysninger at hente i disse arkiver, så oplysningerne om anerne bliver andet end blot navne og tørre årstal. - Gejstlighedens arkiver - Kartoffeltyskernes og hedens opdyrkning For 250 år siden blev tyske kolonister indkaldt med det formål at få opdyrket øde hedestrækninger i Jylland. Ud fra egne erfaringer med udforskningen af kartoffeltyske slægter som Bräuner/Braumer, Kriegbaum og Cramer kastes der lys over hedens opdyrkning. - Hvor blev tip-tip- oldefars efterkommere af? Vi vil se på muligheder for at eftersporer forsvundne personer. - De tre retsinstanser Nogle af vore forfædre har på et eller andet tidspunkt været anklaget for retten. Hvordan foregik en retspleje og kan vi finde de pågældende arkivalier. Asbjørn Romvig Thomsen Arkivar, LAV - Skifteafholdelse og arveregler. Efter dødsfald afholdtes ofte skifte, men hvor findes skifterne? Hvordan formidles dokumenternes budskab? Lykkens smedje? Social mobilitet og stabilitet over fem generationer i 3 jyske landsogne Med udgangspunkt i befolkningen i de tre nabosogne Junget, Torum og Selde i Salling har ART lavet en undersøgelse af, hvad der var afgørende for, hvordan de enkelte livsbaner forløb. Hvorfor blev den ene gårdmandssøn selv gårdmand, når hans bror eller nabo måtte nøjes med at blive husmand? Årsagerne skal findes på flere niveauer: nogle er strukturelt bestemte, nogle havde baggrund i den enkeltes livsstrategi SSF's liste over foredragsholdere Side 3 af 42

4 Benny Bousen Struer, tidl. museumsinspektør Bent Jensen Bente Jensen Bent Knudsen Birgit Løgstrup Birgithe Kosovic Forfatter Birgitte Kragh Birthe Nielsen Sekretær i Nordsjællands historiske forening Birthe og Ib Jönsson Korsør Birthe og Lisbeth Stemann Kerteminde Bjørn Fisker Ohl Nysted Bjørn Westerbeek Dahl Bodil Olesen Museumsinspektør Kvindemuseet, Aarhus og så var der tilfældighederne. - Så tog de til Nebraska En autentisk udvandrerhistorie. Sporene efter udvandrede slægtninge fra Vestjylland til prærien i Nebraska følges og knytter for længst brudte bånd. Et eksempel på, hvorledes slægtsforskning også kan ændre et menneskes liv. -Retsbetjenten Om fogedprotokoller, hvor vi kan finde dem, hvordan vi bruger dem samt krydrer gennemgangen med forskellige eksempler. - Få ansigt på dine aner - billeder som kilde. Hvordan kan man bruge historiske fotos og film i slægtsforskningen og hvordan opbevares og formidles billederne. - Krageungernes erindringer Foredrag om arbejdet med sin slægtsbog - Godsarkiver set med slægtsforskerøjne Hvad kan en slægtsforsker bruge godsarkiverne til? Vi får en gennemgang af de dele af godsarkivernes kildegrupper, der indeholder slægtshistoriske oplysninger. - Bogen "Det dobbelte land. Med baggrund i sin egen fædrene slægt fortæller forfatteren om Jugoslaviens dramatiske historie - den lille historie i den store. - Begravelsesskikke. Historie om den sidste rejse. - Noget om slægtens skæbner Dem har vi mange af. - Slægtsforskning i Lageland, Ågerup og Selsø sogne. - En udvandrerskæbne og den bog som blev resultatet deraf. Foredrag og oplæsning om et spændende kvindeliv i New York - Om brødrene Poul Martin Møller og Christian Winther. Om brødrene Poul Martin Møller og Christian Winther, som i deres ungdom boede i Købelev Præstegård. Tillige om Emil Aarestrup, dansk digter og læge i bl.a. Nysted - Kvinderne på volden kvinder og arbejdsfolk i 1600-tallet - Kvindernes stemmeret i 100 år - Simple piger og flinke frue For 100 år siden blev der overalt i landet oprettet hjem, hvis stiftere så det som deres kald at påtage sig omsorgen for og opdragelsen af forsømte børn og vildfarne unge. I foredraget sættes der fokus på nogle af disse hjem. SSF's liste over foredragsholdere Side 4 af 42

5 Bodil Østergaard- Andersen Bibliotekar Det Kgl. Bibliotek Brian McGuire Professor Roskilde Universitetscenter Britta Andersen Museumsinspektør Gl. Estrup Herregårdsmuseum Britta Mosdal Museumsdirektør Djurslands Museum Carl Binzer Hermann Økonomichef Rødekro Carsten Porskrog Rasmussen Lektor, dr. Phil Århus Universitet Carsten Thiede Fuldmægtig, LA Viborg Charlotte S. H Jensen Nationalmuseet - Hvordan kan vi som slægtsforskere bruge Det Kgl. Biblioteks Kort- og Billedafdeling? - Da himlen kom nærmere om Danmarks kristning år Kristningen af Danmark var ikke helt så enkel proces, som kong Harald signalerer på den store runesten, han rejste i Jelling i slutningen af 900- tallet. - Herregårde på Djursland Der sættes fokus på nogle af de lokale herregårde og de slægter, der knytter sig dertil. - Grenaa bys udvikling fra Middelalderlig købstad til industriby. - I huguenotternes fodspor på deres flugt gennem Europa. En fortælling om de begivenheder, der førte til, at flere hundrede tusinde franskmænd og vallonere forlod deres fædreland for deres tros skyld. Et eksempel med en forfar, der bosatte sig i Fredericia efter kong Frederik IV's invitation. - Danmarkshistorien på to timer! Kan det lade sig gøre? Foredragsholderen har gjort det tidligere. - Skøde- og pantevæsen.. Skøde-og panteprotokollerne er vigtige kilder til slægtshistorie, ejendomshistorie og lokalhistorie. Her findes ikke bare oplysninger om ejendomshandler og pantsætninger, men også oplysning om ejendommene og deres beboere i de sidste to til tre hundrede år. Der bliver givet eksempler på oplysninger, man kan finde, og hvordan man kan finde frem til dem. - Adoptioner. Hvor langt tilbage kan man finde noget om dette emne, og hvor finder vi arkivalierne. - Mit liv med slægtsforskere En kulturel analyse af en velafgrænset befolkningsgruppe i det danske samfund. Denne, Stadig større gruppe udvikler mange særlige karakteristika og har egen indre dynamik samt særlige regler for samvær og udøvelse af sin virksomhed. Foredraget søger at bestemme disse karakteristika samt give et forsøg på tolkning af de emotionelle grundlag for gruppemedlemmernes virksomhed go betingelser for yderligere vækst i den genealogiske interessegruppe. - Heksetro SSF's liste over foredragsholdere Side 5 af 42

6 Med udgangspunkt i bl.a. sagen mod den sidste dansker, der henrettedes for troldom, følger vi heksetroen tilbage til nogle af dens første rødder. Hvad er baggrunden for tro på hekse og magi, og hvilke forestillinger har man gjort sig i Danmark og i resten af Europa, om deres gerninger og muligheder? Chris Gade Oxholm Sørensen Christian Adamsen Redaktør af SKALK Christian-Peter Pedersen Haderslev Museum Clara Svendsen, Korsør Egon Pedersen Vognmand Else Marie Kofod Seniorforsker Dansk folkemindesamling Elsebeth Paikin Formand for Jødisk Genealogisk Selskab i Danmark - Slægtsforskning i den store virtuelle verden. Hvordan ser dit virtuelle håndtryk ud? Har du prøvet nogle af de spændende ting på nettet? Kan folk finde din slægtshjemmeside? Osv. - Brothers Keeper Foredraget begynder med en kort rundtur i programmets mest almindelige funktioner. Udskrivningsmuligheder og GEDCOM behandles. - Landskab og kirke set gennem præstens øjne. Det er et land og en befolkning i voldsom forandring, der beskrives på og mellem linierne i de præsteberetninger der som svar på en spørgeliste sendtes til Oldsagskommissionen af Udskiftningen var endnu i klar erindring, og de store reformers konsekvenser er blandt de emner, som behandles i foredraget. - Vikingerne i Horsbøl. Fortælling om udgravningerne fra Der blev fundet bebyggelse fra vikingetiden. - Om centralen i Doverodde - Fra Løgststed Skole til storvognmand i Slagelse - Traditionsændringer igennem 200 år, særlig i bondesamfundet Tiderne ændrer sig og dermed også traditionerne. Foredraget giver et godt indblik i mange af disse ændringer, og det vil ganske givet ændre noget på vores opfattelse af vores forfædres liv og levned. - Julen i kulturhistorisk belysning Julen og dens mange traditioner. - Jødisk Slægtsforskning De første jøder bosatte sig i Danmark i tallet, senere kom flere til. De blev assimilerede og integrerede og ikke så få konverterede til kristendommen. Omkring år 1900 kom en bølge af jøder til Danmark: Flygtninge fra forfølgelse i Rusland, Fælles for alle er den evige forfølgelse og deraf følgende splittelse af slægterne, der bosatte sig, hvor de kunne finde helle for en tid. Jødiske slægter er derfor spredt bland folkeslagene og jødisk slægtsforskning er derfor i bogstavelig forstand grænseoverskridende. I foredraget vil historien blive belyst i korte træk, SSF's liste over foredragsholdere Side 6 af 42

7 Erik Bjerre Fisker Cand.mag, Den Gamle by i Århus Erik O. Galvit Karrebæksminde Erik Gøbel Cand. Mag. Seniorforsker, Arkivar, Rigsarkivet Erik Johansen Sognepræst Nørbæk Randers Erik Kann Seniorkonsulent, Kennedy Centret Erik Møller Cand. Jur. Fhv. kontorchef, Viborg Erik Nørr Seniorforsker ved landsarkivet for Sjælland Viby Sjælland Erik S. Christensen Arkivar og leder af Bangsbo Museum derefter vil kilderne og hjælpemidler til jødiske slægtsforskning og Internettets mange muligheder blive gennemgået. - Eilschous Boliger en stiftelse for ubemidlede, borgerlige enker og jomfruer Eilschous Boligerne lå i Munke Møllerstræde i Odense og var opført i 1760 erne med henblik på at huse enker og ugifte døtre, som havde mistede deres økonomiske ståsted, da familiefaderen døde. Der fortælles om boligernes historie, deres indretning samt nedtagning og genopførelse af Den Gamle By i Århus. Der fortælles om kildemateriale fra arkiverne som har støttet genopførelsen. - Inger, min mor, - Tyskertøs eller forbudt kærlighed 25 års forskning mundede ud i en bog (2009) om forfatterens mor. Erik Galvit lægger i sin bog op til et opgør med arkivernes lukkethed. - Øresundstolden En guldgrube for Danmarks konger og verdens historikere. Første afdeling af databasen med regnskaberne er åbnet april Fra købmandsdisk til skyttegrav Morfaderens krigsdagbøger danner baggrund for foredraget om en dansksindet sønderjyde der blev tvunget til at gøre tjeneste i tysk uniform under 1.Verdenskrig. Om kampen der hjemme i Gråsten for at klarer tilværelsen. Se separat liste. - Udskiftning af en landsby Foredraget omhandler udskiftning af landsbyen Asferg ved Randers. Hvordan skete det, og hvad kom der ud af det? Hvilke følger fik det for de implicerede? - Skolearkivalier Man kan finde oplysninger om de fleste danskeres skolegang i de sidste 200 år. Ud over en oversigt hovedpunkter i skolens historie - vil de vigtigste kilder til skole og uddannelseshistorie, både de trykte og de utrykte, blive gennemgået. Foredraget vil også komme ind på, hvordan de utrykte kilder findes. - Forbindelserne mellem godserne Bangsbo ved Frederikshavn og Blidstrup på Mors. Godserne havde for 100 år siden samme ejerkreds og især i sommermånederne aflagde adskillige af datidens kendte mænd og kvinder besøg på godserne og der levedes et celebert liv. SSF's liste over foredragsholdere Side 7 af 42

8 Erland Porsmose Museumsdirektør, forfatter, Kerteminde Erling Mogensen Skorstensfejer Grenaa Esben Hedegaard Museumschef Svendborg Espen Graugaard Dr. Phil. Holstebro Esther Grølsted Dragtkonsulent Nationalmuseet Frank Bøgh Politihistorisk Museum i København Flemming Svendsen Korsør Frank Allan Rasmussen Freddy Boysen - Om landsbyernes udvikling og hvilken guldgrube de er som kilder til vores slægtsforskning. - Min far og mig Foredraget tager udgangspunkt i erindringsbogen Min far og mig, 80 år som skorstensfejer. - Landsbyliv Indtil for 200 år siden var landsbyen rammen om langt de fleste danskeres dagligdag og præger måske endnu danskernes måde at opfatte verden på. I hvert fald står landsbylivet stadig for mange som den ideelle livsform. Men hvor megen lighed har det moderne landsbyliv egentlig med det gamle? Foredraget redegør for landsbyens bebyggelseshistorie og fro det landsbyfællesskab, som strukturerede arbejdet og gennemsyrede hele det sociale liv. Landboreformerne ændrede på landsbysamfundets normer og praksis, men selvom fællesskabet blev ophævet, levede landsbyerne videre både som bebyggelsesform og på mange områder også som forståelsesramme. - Nørre Vosborg Om Nørre Vosborg og i særdeleshed om familien Tang, der residerede på stedet i mange år. - Christian de Linde en vestjysk matador, hans slægt og deres gårde I 1706 døde Holstebro-købmanden Christian de Linde som en af Danmarks rigeste mænd. Hør om hans liv, hans ni godser og adelskabet i De Linde-slægtens historier følges op til 1847, hvor de som det sidste gods solgte Hanbjerg Hovedgård. - Bondedragten til hverdag og fest, i halv størrelse 20 bondedragter cm høje viser, hvordan folks tøj i Danmark på landet så ud Dragterne repræsenterer både hverdags- og festtøj. Alle dragter er håndsyede. - Besættelsestiden og opgøret der fulgte. Frank Bøgh fortæller om nogle af de sager, der opstod i kølvandet på krigens afslutning. - Hvordan jeg er i slægt med en dansk kirkemale? - Søetatens arkiver - Originale fra Midtjylland. Trine Skunt og Kræ Valter + Thor Jensenius Ipsen. Lokalhistoriker Freddy Boysen afdækker med sympati for sine figurer et par menneskeskæbner, som tilværelsen ikke altid behandlede efter SSF's liste over foredragsholdere Side 8 af 42

9 Gerda Bonderup Lektor, dr. Phil, Århus Universitet Gitte Behr Museumsinspektør Cand. Mag. Hjerl Hede Gitte Bergendorff Høstbo Slægtsforsker, Herlev Kontakt: fortjeneste. - Danmark og koleraen i 1853 I 1800-tallet mente man, at epidemiernes tid var forbi: Pesten havde ikke vis sig i Europa i de seneste 100 år, og kopperne havde man stort set fået bugt med ved vaccination. Da slog en helt ukendt epidemi til, Koleraen. Den første koleraepidemi raserede i Europa i 1830 erne, sociale uroligheder fulgte i dens kølvand, men epidemien gik uden om Danmark i Her stod dog alle ansvarshavende, som læger, medlemmer af bystyrer, andre fra det bedre borgerskab og mange flere sammen og gjorde en uselvisk indsats. Det vigtigste kildemateriale, epidemiberetningerne fra landets læger siden 1853, ligger på Rigsarkivet. - Sundhedsforhold i Danmark og forbyggelsespolitikken ca Fattigdom og sygdom hang nøje sammen, opdagede man i oplysningstiden. Lægerne udarbejde et koncept, hvorefter sygdomme ikke længer blot skulle bekæmpes, men også forebygges. Den danske regering var stort set med på forslagene, og resultatet blev ansættelse af embedslæger, oprettelse af Fødselsstiftelsen og sygehuse, lovgivning om epidemier og indførelse af koppevaccination. En såkaldt Sundhedspolitikommission udsendte i 1803 til alle embedslæger et yderst detaljeret spørgeskema om befolkningens leveforhold. Svarene skulle danne grundlaget for en samlet lov om sundhedsvæsenet. Af forskellige grunde trak det ud med loven, den kom først 50 år senere, da den nye epidemi koleraen havde vist dens nødvendighed. - Landhåndværk og landhåndværkeren. Med udgangspunkt i Hjerl Hedes Frilandsmuseums samling af landhåndværk gives et indblik i håndværksfag på landet og landhåndværkerens liv og arbejde. - Sådan fandt jeg min svenske slægt Om at slægtsforske i Sverige og mulighederne for at finde svenske forfædre på nettet i de mange forskellige svenske databaser. Om hvordan de svenske kirkebøger og husförhörslängder er opbygget og hvad de kan fortælle. Desuden fortælles der om hvordan du i Danmark kan sidde og finde din svenske slægt bl.a. ved hjælp af svenske mikrokort m.m.. - Har din ane været straffet? Om hvordan vi finder billeder af vore aner på SSF's liste over foredragsholdere Side 9 af 42

10 arkiverne, hvis de har været på den forkerte side af loven. Sagerne fortæller de straffedes historier. Hør om fruentimmere og forbryderes liv og færden med eksempler fra de personers historier der er at finde på cd erne om fruentimmere og forbrydere der udgives af - Arvelighed i Slægtsforskningen Hvad er en DNA-test og hvad kan den fortælle os om vores forfædre. Hvor langt kan vi komme tilbage i tid med en DNA-test. Dna test er ofte med til at opklare kriminal- og mordgåder, samt faderskabssager, historiske gåder. Hør om uventet familiehistorier og forhold efter udførelsen af en DNA-test. Hvad kan vi som slægtsforsker have af glæde af en DNA-test? Gitte Nødskov Frederiks Grethe Langesøe Foredraget holdes sammen med Lars Skovvang Gudrun Gormsen Museumsleder Skive museum - Julens traditioner fortalt i ord og billeder og sang. Hør om julens almindelige traditioner og tag din sangstemme med. - Den landlige klædedragt omkring I bl.a. skifter ser vi gang på gang opremsning af forskellige klædningsstykker og de materialer, de er lavet af. Ja nogle steder i landet har de endda andre benævnelser. - Vores egne erfaringer om slægtsforskning Foredragsholderne fortæller træk fra egen slægtsforskning samt orientere om det at slægtsforske i almindelighed hvordan man kommer i gang samt hvilke arkivalier man bør benytte. - Ploven og Pennen Landhåndværk og landhåndværkeren. Hør om håndværksfaget på landet og landhåndværkerens liv og arbejde. - Landbobygningerne op gennem tiderne. Mange af vore forfædre stammer fra landet, og vi vil i foredraget få en hel del at vide om, hvordan deres boligforhold var. Byggemåde og byggestil er emnet for dette foredrag. - Vores forfædres boligers og udhuses indretning Hanne Stegemüller Hans Bjørn - Hvor kommer vore juletraditioner fra? - Om dansk Kirkegårds Index (DKI) Om at forevige gravsten på samtlige kirkegårde i Danmark. Frivillige fotograferer kirkegårdens gravsten og registrerer oplysningerne, som bliver lagt på nettet. - Om 1700-årene i Danmark SSF's liste over foredragsholdere Side 10 af 42

11 Lektor Hans Burchardt Fhv. Bogtrykker i Korsør Hans Fill Kolding Hans Jørgen Marker Dansk data arkiv Nana Floor Clausen Dansk data arkiv Hans Peter Poulsen Underviser i slægtsforskning Hjemmeside: årene er på alle måder et meget splittet århundrede i Danmarks historie. I 1720 sluttede Store Nordiske Krig med en formel sejr over Sverige, men Danmark var alligevel færdig som europæisk stormagt på den militære scene. Kræfterne kunne derfor bruges på økonomisk politik, mekantilisme, som takket være kolonihandelen på tre kontinenter skulle gøre landet rigere end nogensinde før. Vi kalder det den florissante periode fra 1750 og de næste generationer frem. Formuer blev tjent, København voksede til en europæisk søhandelsstad go nye tanker og oplysninger bredte sig i samfundet. - Målsætning for samt layout og trykning af slægtshistoriske arbejde. Første del af foredraget handler om at få defineret, hvad man vil præsentere til andre, hvordan det gribes an, og hvad det må koste. Anden del fortæller om sproget, skrifter, formater, illustrationer, farver, papir og indbinding. - Utraditionelle slægtsberetninger Fra velstand til armod Vurderinger af Kronens god på Møn og dets bønder, deres tilstand før og efter svenskekrigen 1659 til omkring Vurderinger der fortæller om den armod der opstod efter svenskernes hærgen på Møn, og bøndernes vanskeligheder ved at betale landgilde og skaffe penge til at reparere deres fæstegårde. - Kildeintasningsprojektet og slægtsforskerne. Om danske folketællinger, om dansk demografisk database, om fortid, nutid og fremtid. - Udvandrerne, hvem var de og hvor blev de af? Fra midten af 1800-tallet til 1814 udvandrede ca. 10 procent af den danske befolkning, hovedsageligt til Nordamerika. Hvad var baggrunden for at de rejste, og hvor blev de af? Kan vi finde deres efterkommere? - Hvordan sporer man vandrende håndværkere? Mange håndværkssvende drog på valsen, rundt i Danmark og sydpå. De kan være vanskelige at spore, hvilke muligheder er der? - Søens folk. Det var i følge sagens natur nødvendigt at tillade søens folk at rejse rundt, men det var også nødvendigt med en række kontrolforanstaltninger for at sikre opfyldelsen af deres værnepligt. Dette SSF's liste over foredragsholdere Side 11 af 42

12 skete bl.a. gennem søruller, søpatenter, mønstringsruller og fra 1861 søfarts bøger. - Møller og møllere i Danmark. Møller er imponerende bygningsværker, og deres historie fascinerer os, ligesom historien om møllerslægterne, og deres særstilling i landbosamfundet. I foredraget vil udvalgte møller og møllere blive præsenteret. - Brandforsikringsarkivalier eller: Hvordan boede Oldefar? Brandforsikringsarkivalier frem til 1872 er nu tilgængelige på Arkivalier Online for hele landet. Hvilke oplysninger kan de give os om vore aners boliger, og hvordan finder vi rundt i materialet? Foredraget viser eksempler fra land og by. - Skolearkiverne Skolernes arkivalier giver oplysninger om både elever og skoleholdere. Foredraget forsøger at give et overblik over materialet, der er spredt i mange arkiver, og vil vise eksempler. - Fødselsstiftelsen Den Kongelige Fødselsstiftelses arkivalier var tidligere lukket land for slægtsforskere, men de vigtigste protokoller, hovedprotokoller og udsætterprotokoller, er nu tilgængelige på nettet. Foredraget viser en række eksempler på, hvordan protokollerne kan udnyttes. Hans Peter Rasmussen - Grevinde Danner og Frederik den 7. Hans Toudal Pedersen - Lægdsruller langt de fleste slægtsforskere skal før eller siden have fat i lægdsrullerne, og rigtig mange syntes, at de er svære at komme ind i. Dette problem vil blive løst efter dette foredrag. Harriet H. Hansen - Slægtsforskerne og museerne Museumsinspektør og arkivleder Et lokalmuseums samlinger kan tjene som Middelfart illustration af skifternes indbolister men til genstande er også knyttet en proveniens som for slægtsforskeren kan have stor interesse. F.eks. har museet måske oldemors brudekjole eller vaskekarret fra den gård, hun som ung tjente på. Foruden lokale eksempler bliver vi også vejledt i hvordan man får overblik over museernes Helen Cliff Mag. art Herfølge samlinger. - Jordemødre Fødselshjælp på land og i by fra 1700-tallet til begyndelsen af det 20. århundrede. De danske jordemødres brogede historie har rødder i gamle kvidetraditioner, men er også fulgt samfundets og teknologiens udvikling ind i det 20. århundrede. Hvilke skriftlige dokumentationer fra jordemødrenes virksomhed kan vi finde i arkiverne? SSF's liste over foredragsholdere Side 12 af 42

13 Helle Bundesen Arkivbetjent på Landsarkivet for Fyn Odense Helle Juhl Journalist, forfatter Sdr. Bjert Hellmut Seifert Toftedahl Århus Henning Bender Stadsarkivar, Aalborg og leder af Det Danske udvandrerarkiv Henning Johansen Lektor Nakskov Henning Steen Christiansen Rødovre Henny Granum Aalborg Næstformand i Dansk Krigsbørns forening Henriette Idestrup cand Theol. Odense - Retsbetjentens arbejde, fra løsagtige kvinder til mordsager En gennemgang af retsbetjentens arbejde i lokalsamfundet, med beskrivelse af de forskellige typer: byfoged, herredsfoged, birkedommer og kort noget om sognefogden. Desuden vil Helle Bundesen gennemgå nogle forskellige sager såsom forretningsgangen i en faderskabssag/alimentationssag, et tyveri og en mordsag. Der vil også blive en gennemgang af retsbetjentarkivernes opbygning. - Husbestyrerinde søges Førhen en almindelig overskrift i avisannoncer, i dag blot et næsten usynligt vandmærke i kvindehistorien. - Dets skulle jo gerne hedde sig Som barn af en tyskertøs og aldrig, kendt sin far. Alligevel vandt han sidste år kristligt Dagblads kronikkonkurrence med emnet Alt om min far. Han voksede op med bevidstheden om en intelligent og kærlig far, formidlet af sin mor og af faderens tyske enke. - Udvandringen fra Danmark Danmark var i forhold til sit befolkningstal det fjerdestørste udvandringsland i verden i årene Foredraget fortæller om, hvordan vi kan få noget at vide om disse udvandrere. Om hvorfra de kom, hvor gamle de var, deres arbejde og uddannelse og hvordan de rejste, og hvordan det hele så ud der, hvor de nåede frem. Samt hvordan vi finder dem, når vi dyrker slægtsforskning. - Nakskov-præsten Anders Pedersen Perlestikker og den berømte "Perlestikkerbog" - Om bogen Grevskabet Knuthenborgs gårde og huse - Krigsbørns historie og vilkår - Slægtsforskning i Tyskland Vil du finde dine slægt i Tyskland, men endnu ikke er kommet i gang. Hvilke kildetyper bruger man typisk. Brugen af trykte kilder, samt søgemuligheder via CD og Internettet. Råd og vejledning angående besøg på tyske kirkebogsarkiver, samt brug af brevskabeloner fra Internettet for dem, der ikke selv behersker tysk. Henvisning til litteratur om emnet, for dem, der gerne vil vide mere. - Slægtsforskeren og Etikken Vi higer og søger, ikke bare i gamle bøger, men SSF's liste over foredragsholdere Side 13 af 42

14 Henrik Dupont Det Kgl. Biblioteks kort- og billedafdeling Holger Mejlbjerg Fhv. overlærer Lumby Ib Walbum Inge Adriansen Museumsinspektør Sønderborg Inge Christensen Ingegerd Løth Målslet Inger Buchard også på nettet, når vi søger oplysninger om vores aner og deres liv og færden. Vi vil vide det hele, men skal vi også publicere det hele? Hvor lidt og hvor meget skal med? Gør det en forskel, om vi beskriver vores bedstemors liv i 1920 erne eller vores tip6oldefarsliv i slutningen af 1600-tallet? Er der forskel på, om vi offentliggører vores data på nettet eller om vi skriver en slægtsfortælling, der får ISBN-nr., og komme på bibliotekers hylder? Har vi brug for etik i slægtsforskningen? Kan vi overhovedet definere en fælles etik eller må vi finde hver vores vej? Foredragets udgangspunkt er vores forvaltning og videreformidling af det materiale, vi samler om vores aner. Der lægges op til debat, samt stillingtagen fra den enkelte forsker. - Hvordan kan vi som slægtsforsker bruge den? En, for mange glemt mulighed for søgning i kort og billedafdelingen på det Kgl. Bibliotek. - Lodserne på Odense Fjord i 1800-tallet. - Handskemagerbanden Banden bestod af hanskemager Hans Jacob Mortensen, tømrer Mads Vignæs, skomager Morten Baad og husmand Mands Heden. De stjal om natten den 22. marts 1851 fra gårdmand Johansen i Stødby, Tillits, hvor de forinden havde dræbt ægteparret og deres to tjenestepiger. - Slægtshistorikere i krigens spor. I arkivet på Museum Sønderjylland Sønderborg Slot findes der mange breve og dagbøger fra Treårskrigen og krigen i 1864 samt fra Første og Anden Verdenskrig. Der er også et stort antal fotos af krigsdeltagere. Museumsinspektør Inge Andriansen vil fortælle herom og redegøre for, hvordan slægtsforskere kan få adgang til at benytte dette materiale. - Om min slægt i USA - Skriv dine erindringer Hvordan kan man komme i gang med at skrive sine egne erindringer, og hvorfor e erindringer så betydningsfulde og vigtige i dag. Foredraget ligger vægt på bl.a. Lise Nørgaards måde at skrive erindringer på skriv om de ting, som har haft betydning i dit liv hvad skal med? Hvordan skabe en god og overskuelig disposition? Hvordan håndtere at skrive om de svære ting i livet? Til sidst hvordan få dine erindringer til at blive en meget flot bog, til stor glæde for dig selv, din familie og kommende generationer? - Slægtsforskning i tyskland SSF's liste over foredragsholdere Side 14 af 42

15 Inger Lise Frantzen Inger Lund Vejleegnens Slægtshistoriske Forening Ingrid Markussen Forfatter Ingva. Jacobsen Ivan Kondrup Jacob Danneskjold Samsøe Jacob Vedsted Museum Østjylland, Ebeltoft Jan Hyllested Jan Pedersen Rigsarkivet København - Hvad kan man gøre hjemmefra før man spørger andre? - Om Nakskovs kommunale arkivalier - Om tiptipoldeforældrene og deres børn En fortælling om en kobbersmedefamilie, der vandrede omkring i Jylland i 1800-tallet. - Almueundervisning i tallet Med udgangspunkt i de ideer, der førte til skoleloven 1814, gøres rede for udviklingen af undervisningen. Hvad lærte børnene? Hvem underviste? Hvilke undervisningsmaterialer? - Kloge konger og mænd og deres slægtsrelationer i Thy - Ejendoms- og slægtshistorie i landsbyerne i Støvring og Nørhald herreder. Med udgangspunkt i matriklen 1688 følges gårde og huse med ejere og fæstere så langt tilbage i tiden som muligt og foreløbigt frem til folketællingen Anskueliggørelse af anvendte teknikker. - Middelalderens Verdensbillede - Svenskekrigene på og ved Djursland i tallet. Foredraget omhandler søslaget i Ebeltoft Vig og nedgravning af Balle-skatten m.m. med baggrund i ny forskning og nyt kildemateriale bl.a. fra Sverige. - Kartoffeltyskerne. Om den jyske hedekolonisation i slutningen af 1700-tallet. Godt 329 sydtyske familier og enkeltpersoner, indbudt af den danske konge, Frederik V. - Fra ridderslægt til hedebønder i Jylland. Slægten Wirz/Würtz. Foredraget omhandler en slægt, der indvandrede til Danmark fra Tyskland i 1759 sammen med mange andre tyske familier. Det er en historie om en slægts vej fra storhed til stor fattigdom på den jyske hede i kolonien Havredal, Frederiks sogn. - Godsarkiverne Hvad kan man finde, f.eks. skifteprotokoller, fæsteprotokoller og aftægtskontrakter - Skøder, skifter og brandtaksationer - Armodens århundrede - Laugsarkiver og Borgerskab en ny næringslov 857 satte en formel stopper for lavsarkiverne, der startede i middelalderen. Handelslavene blev ophævet, mens håndværkerlavene fortsatte, men nu som en slags social og faglige foreninger. Arkiverne rummer oplsyniner om de mange svende og mestre fra by og land, der blev næringsdrivende og var det med borgerskab, så kan man måske finde det SSF's liste over foredragsholdere Side 15 af 42

16 Jan Pøhlmann Jessen Jens B. Skriver Aarhus Jens Dyrbro Slægtshistoriske forening Brønderslev Jens Erik Starup Grindsted Lokalhistoriske Arkiv Jens Hansen Lektor, Cand. Mag. Kolding originale borgerskabsbrev i rådstuearkivet eller hos retsbetjenten. - Fattigvæsenet og fattiggårde i 1800-tallet - Brandforsikringer og matrikelsystemet. Helt tilbage fra dengang man sad på tinge under det store egetræ i byen, har der været handlet med ejendomme. Det er derfra, begrebet tinglysning kommer at læse på tinge! Et foredrag om gammel skik, de såmænd også bruges i dag. Hvordan finder vi ejendomme, vore forfædre har boet på og følger disse ejendommes historie ved hjælp af matrikler, skøder, servitutter, brandtaksationer og matrikelkort. - Fredericias historie Fredericias historie har ikke kun interesse for byens indbyggere, men for alle med interesse for historie og religionshistorie, da byen forener mange nationale, men også internationale historiske strømninger. De første katolikker i Danmark efter reformationen fik dispensation til at bosætte sig her. Den jødiske menighed var en overgang den eneste i Danmark. Også reformerte protestantiske grupper fra Frankrig og Tyskland fik særtilladelse til at opholde sig i byen allerede inden religionsfriheden. - Hoveri i Praksis - Arveregler Selv med store erfaringer med læsning af skifter og gennemgang af dødsboer møder man ofte afgørelser, der kan være svære at gennemskue. De indviklede arveregler havde rødder tilbage til tidlige middelalder og kom til udtryk i senere tiders skiftende lovgivning og retspraksis. Rang og stand spillede naturligvis også ind, lige som kvinder og ørn født uden for ægteskab havde deres egen retsstilling. Kendskab til arveregler kan således kaste lys over meget både i samfundet og i de enkelte slægter. - Lysbilledeforedrag om en rejse med Siriuspatruljen for 40 år siden - Om lokale stednavne og deres betydning - Egnens herregårde. De små herregårde: Urup, Donslund og Juellingsholm. Gårdene mistede hovedgårdsrettigheder i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Gårdene var sædegårde for bl.a. slægterne Lange, Norby, Krabbe og Juel. - Flytninger og vandringer Foredragsholderen fortæller med eksempler fra sin egen slægt om baggrunden for at skifte opholdssted; herunder vil der blive præsenteret en række kilder, der belyser emnet. SSF's liste over foredragsholdere Side 16 af 42

17 Jens Henrik Koudal Dansk Folkemindesamling Jette D. Sølling Mag.Art. og presseforsker København Johannes Bredal Forfatter, Roskilde John Gynter Højby lokalhistoriske Arkiv John Hansen Fhv. fællestillidsmand på Nakskov Sukkerfabrik John Rasmussen Ingeniør og slægtsforsker Kolding - Stadsmusikanter og landsbyspillemænd i ældre tid ( ) - Dagblade som kilde til slægtsforskning. Hvilke typer og enkelte aviser dagblade eller ugeaviser er brugbare, og til hvad?. Hvordan finder man de rigtige aviser? - Sperlings saga. Fra syndikalist til direktør for Dansk Folkeferie. Foredraget er baseret på foredragsholderens bog: Sperlings saga og fortæller en spændende historie om en af arbejderbevægelsens pionerer, Johannes Sperling. Født 1899 i et fattigt arbejderhjem i Aarhus, bror til tidligere statsminister, H C Hansen. Johannes Sperling var forfatterens onkel. Foredraget omhandler også den omfattende research til bogen. - De forskellige godsarkiver på Vestlolland Noget slægtsforskere tit kan have brug for og nytte af. - Om livet på sukkerfabrikken - Slægtshistorieskrivning Hvilke arkivalier skal bruges, hvad skal man tænke på undervejs. Hvordan skal bogen/hæftet designes og trykkes? - Hvordan får vi kød på vore aner i slægten? Vi kigger på oplysninger i skolearkiverne og i postvæsnets arkiv. Var oldefar med i treårskrigen og slavekrigen m.m.? Hvor finder vi det, og hvad skal vi bruge det til? - Fra Frikadeller til Smørrebrød. Dette foredrag handler om iværksætteren Marie Elisabeth Schmidt Damkjær, der i 1919 stod alene uden egentlig uddannelse og som alenemor. Hun skabte en blomstrende viktualieforretning i Kolding. Der drages paralleller til kvindernes forhold til arbejdsmarkedet omkring 1920 hvor vi fik stramme betingelser for brug af børns arbejdskraft i industrien. - Mine år med kartofler og tang. Har du nogensinde hørt om en kartoffel, der kan sladre eller om tang som havets guld? På baggrund af en karriere gennem 40 år i fire forskellige danske virksomheder har jeg haft mange spændende oplevelser. 5 år med kvalitet af kartofler til den danske husmoder og med adskillige besøg på små øer og kystarealer på Philippinerne, i Indonesien og på Borneo for at opkøbe og udvikle råvarer til en produktion af fødevareingredienser i Chile har givet mange indtryk af forskellige kulturer og levevis. - På sporet af min oldefar. SSF's liste over foredragsholdere Side 17 af 42

18 Johnny Wøllekær Arkivar, forfatter Odense Stadsarkiv Jytte Skaaning Cand. mag, Odense Arkivleder i Korsør Fortællingen om hvordan jeg fik sat identitet på min ukendte oldefar med belysning af de kilder, jeg har brugt. Udgangspunktet var, at jeg intet vidste så hvor skulle man starte? - Da Maren kom på fattiggården. Gennem 1800-talet oplevede det danske samfund en forvandlingsproces, der på godt og ondt forvandlede hverdagen. Økonomisk gik det fremad, men for de fattige på landet var det hårde tider, da gårdmændene så fattigfolk som en byrde. Derfor blev der op rettet fattiggårde, som man kendte det fra byerne. - Om Historiens Hus i Odense Hvad kan Historiens Hus tilbyde slægtsforskeren? - Begravelsesprotokoller og stolestader. Arkivalier, der kan bruges som supplement til kirkebøger, især hvor disse mangler. Hvor findes arkiverne, og hvordan kan de ruges af slægtsforskere? Der bliver givet eksempler fra et landsogn og et bysogn. - Et signalement af ægteparret Peter v. Vesten Eilschou ( ) og Anna Maria Becker ( ) og deres foretagsomhed i Odense og omegn. - Når anerne flytter, hvor finder man dem så? - Arven efter forfædrene. Skifterne efter forfædrene er en guldgrube af oplysninger for slægtsforskere. Ikke alene kan man ofte få oplyst ukendte forfædre og disses efterkommere, man kan også gennem registreringen af afdødes ejendel få oplysning om de økonomiske forhold. Her fortælles om hvor og hvornår man kan forvente at finde skifter, og vil i korte træk også fortælle, hvad man kan læse ud af dem. - Slægtsforskning på Internettet - Brandprotokoller - Børn født uden for ægteskab og mulighederne for at finde dem i arkiverne. Moderen er man sikker på, men faderen? Hvor og hvordan findes alimentationssager? Hvordan finder vi udlagte barnefædre? - Maren Rasmusdatter myrder sin mand i Vi hører om begivenheden og følger retssagen, som endte med en henrettelse. Med udgangspunkt i sagen gennemgås også den retslige komandovej. SSF's liste over foredragsholdere Side 18 af 42

19 - Politiforvaltningen er andet en tyvende- og pasprotokoller. Foredraget kaster lys over, hvad vi kan regne med at finde i justits-, politi- og domprotokollerne, samt hvordan vi bruger dem mest hensigtsmæssigt. Jørgen Christensen Jørgen Clausager Arkivar Jørgen Dieckmann Rasmussen Arkivleder Esbjerg Byhistoriske Arkiv Jørgen Green Cand. Jur. Forfatter Jørgen Hansen og Peter Holm Nielsen Peter Steen Hansen Lundby Jørgen Markvad Gedved Jørgen Mikkelsen Arkivar, Landsarkivet for Sjælland - Retsbetjentsarkiver En guldgrube for slægtsforskere. Vi går på opdagelse i retskilder før Kulturhuset i landsbysamfundet - Søkrigere fra Fra fæstebonde til priotetsbestyrer Omkring år 1800 tilhørte 98 % af den danske befolkning bondestanden eller almuen. Foredraget behandler landbrugets udvikling fra ca til ca med særlig fokus på kilder af interesse for slægtsforskere og lokalhistorikere. - Find oplysninger om dine slægtninge i hærens og søværnets arkiver - De slesvigske krige 1848 og 1864 set med slægtsforskerens øjne - Hvordan finder jeg et matrikelnummers historie? En model eksemplificeret gennem studier i ejerskaber, udstykninger og bondeslægter i Stensballe slægtshistorie i lokalhistoriske rammer - Gøngehøvdingen 400 år Om den danske folkehelt Svend Poulsen, der gjorde livet surt for svenskerne og som endte sine dage udslidt og forarmet i landsbyen Lundby i Sydsjælland. - Matrikuleringens historie, betydning og funktion. - De kommunale arkiver og deres betydning for slægtsforskere Nogle kommuner har afleveret deres ældre arkivalier til Statens Arkiver eller kommunale arkivinstitutioner; andre opbevarer dem på rådhuse m.v. Uanset opbevaringssted er de kommunale arkivalier frit tilgængelige efter 20 eller 75 år, afhængig af om de har personfølsomt indhold eller ej. Foredraget giver en introduktion til de vigtigste registreringssystemer og en række eksempler på arkivserier af stor personalhistorisk interesse, bl.a. folkeregistre, skattemandtal og forskellige typer af socialsager. - Ældre fængselsarkiver og deres muligheder SSF's liste over foredragsholdere Side 19 af 42

20 Efter en oversigt over strafferettens og fængselsvæsenets udvikling præsenteres nogle fangeskæbner fra de righoldige fængsels- og arresthusarkiver. - Pas, politi og personregistrering Foredraget giver en beskrivelse af de dele af retsbetjentarkiverne, der har med politiets virke at gøre, samt en præsentation af de vigtigste typer af arkivalier i politiarkiverne i tiden indtil midten af 1930'erne, dvs. de arkivalier der er umiddelbart tilgængelige for arkivgæster. I særlig grad belyses de arkivalske spor efter politiets registrering af rejsende. Det drejer sig bl.a. om pasprotokoller og opholdsbogsjournaler. Foredraget giver desuden en introduktion til Rigsarkivets righoldige samling af sager om udlændinge, der fik opholdstilladelse i Danmark efter ca Kilder om Sundhed og sygdom - Over Øresund, om svensk emigration til Danmark Karakteristik af den svenske emigration og arbejdskraftvandring til Danmark især i anden halvdel af 1800tallet, hvor den nåede sit højdepunkt. Desuden eksempler på hvordan man finder svenskere i de danske arkiver bl.a. opholsdsbogjournaler og indfødsretsager. - Forsvarets arkivalier og deres anvendelsesmuligheder Om forsvarets arkivalier. De kan have stor værdi i slægts og personalhistorisk forskning. Bl.a. stambøger og blade for officerer og menige, militæretater, listebøger, militære rejserapporter og sager vedr. erindringsmedaljer. Der fortælles om nogle af de vigtigste registraturer og andre hjælpemidler til brugen af forsvarets arkivalier. Jørgen Ottosen Pastor emeritus Jørn Christensen, Løgstør og omegn Jørgen Ottosen Pastor emeritus Kai Gustav Hansen Hjørring Kai Knudsen - Kilderne til historierne fra Jesu Liv historisk belyst. - Kulturlandskabet det åbne land i den Gamle Løgstør Kommune Emnet spænder fra oldtidssager til intensivt landbrug i Hør om landboreformerne i slutningen af 1700-talelt. Statshusmandsudstykningen af de store gårde i 1920 og sluttelig om jordsamling omkring større gårde i Kilderne til historierne fra Jesu Liv historisk belyst. - Visernes lokalhistoriske baggrund - Vore landsbyer i går i dag og hvad med i SSF's liste over foredragsholdere Side 20 af 42

Foredragenes titler og stikord til indholdet

Foredragenes titler og stikord til indholdet Foredragsholdere brugt i SSF 2006+2007+2008+2009+2010 +2011+2012 Agnete Birger Madsen Historiker Aarhus Alf Larsen Allan Bork-Larsen Pensioneret lektor Haderslev Anders Monrad Møller Anders Peter Koch

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især skifter indtil 1919 Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009

Bilag til foredrag med Erik Kann: skøde- og panteprotokoller. Slægtshistorisk forening for Aalborgegnen 2/11-2009 Foredrag Erik Kann Listen er først og fremmest som en omtrentlig angivelse af de emner, der kan blive tale om. Utallige kombinationsmuligheder, udvidelser og indskrænkninger kan tænkes relevante i den

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Spændende foredragsrække om landarbejdere

PRESSEMEDDELELSE. Spændende foredragsrække om landarbejdere 1/1 PRESSEMEDDELELSE Spændende foredragsrække om landarbejdere Gammel Estrup Herregårdsmuseet stiller i efteråret skarpt på fortidens landarbejdere på de danske herregårde gennem tre spændende foredrag.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET Jeg vil gerne fortælle lidt om slægtsforskning på nettet. Bagefter vil Dagny fortælle lidt om Rosendalslægtens forfædre. Vores interesse for slægtsforskning startede vel for omkring

Læs mere

En hilsen fra Tyrkiet

En hilsen fra Tyrkiet 16. november 2015 En hilsen fra Tyrkiet Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet

GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet GITTE CHRISTENSEN OG KATHRINE TOBIASEN Slægtsforskning på nettet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Kilder og kildekritik I gang med slægtsforskning... 10 Kirkebøger og folketællinger...

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep

Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep Adresse til brug for slægtsforskning 1. sep. 2017. Samlet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1. Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn www.genealogi-kbh.dk Se slægtsforskning. Under punktet Hent & Print

Læs mere

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen?

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? OPGAVER TIL Afrejsen fra Sverige NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? 2. Hvad handler bogen om? 3. Hvad hedder hovedpersonerne? 4.

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør på Slægtsforskeren

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for forår 2018. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Vær opmærksom på, at foreningens møder fortrinsvis afholdes i lokaler i Multikulturhuset,

Læs mere

Historiske kort støtter detektivarbejdet

Historiske kort støtter detektivarbejdet SLÆGTSFORSKNING AF ANNE TORTZEN FOTOS: MIKKEL ØSTERGAARD Historiske kort støtter detektivarbejdet Der er godt nyt til alle, der kan lide at grave i fortiden: Tusindvis af historiske kort er på vej i elektronisk

Læs mere

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER Henning Larsen Architects LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER kend din by - kend din slægt FORÅR 2015 januar - marts JANUAR Slægtsforskning workshop for begyndere Torsdag 15. januar, kl. 15.00-17.00 Ved du

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Om at finde personer i 1900-tallet

Om at finde personer i 1900-tallet Om at finde personer i 1900-tallet PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Arbejder i DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Med-redaktør på Slægt & Data Moderator for

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013

Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland april 2013 Restaurering af Tyrstrup Kirke Sted: Tyrstrup Kirke Tid: Tirsdag den 9. april kl. 19.00 Entre kr. 50,00 Arkitekt O. Reinhard Hansen vil fortælle

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet

Tirsdag 10. januar kl Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Sted: Knudepunktet Tirsdag 10. januar kl. 19.00 Slægtsforskning uden kirkebøger Kommunikationsmedarbejder ved Rigshospitalet Erik Kann, København Entre: 0 kr./50 kr. (medlem/ikke medlem) Tirsdag 17. januar kl. 13.30 Min

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol. 2.0. Mennesket i Naturen i historisk tid På baggrund af successen, evalueringen og dialogen med kursisterne fra efteruddannelseskurset Mennesket i Naturen,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere