Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard"

Transkript

1 Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 6 DECEMBER 1983

2 152 Indhold. - Et skolebillede - (2) - Pastoratets segl og dets betydning - Præsterne ved Bedsted kirke - Præstekaldets indtægter i Præstevalg i 1700-tallet - Husbesidderne i Bedsted omkring Krigsfangelejren ved Øster Terp Grænsen mellem konge- og hertugdømmet - Historie om Marcus Marquardsen - To bronzeøkse-fund - Ordspil om Klovtoft, Hellevad og Bedsted - Sagn om præsten Gunge Forsidebilledet viser kroen i Bedsted, der i perioden samtidigt fungerede som station for Aabenraa Amts Jernbaner. På kroens østgavl kan man endnu i dag læse navnet "J. Johannsen", der fra var både kromand, stationsbestyrer, og kommuneforstander. Muligvis er det ham man ser på billedet? Meddelelser Dette hefte er på 32 sider, men på grund af stigende udgifter til papir og trykning er jeg desværre nødt til at forhøje prisen til 20 kr. Til artiklen om præsterne er der samtidigt udgivet et tillægsnummer specielt om Nicolaj Brorson. Dette hefte, der er på 32 sider og trykt i 100 eksemplarer, vil kunne fås ved bestilling ved de sædvanlige salgssteder eller ved henvendelse til undertegnede. Næste nummer (nr. 7) udkommer allerede til marts 1984, og vil bl.a. indeholde en artikel om Aabenraa Amts Jernbaner fra 190l-26. Med venlig hilsen Henning Haugaard Binderup Villavej Bjert tlf.: Oplag: 200 Pris: 20, -

3 153 Et skolebillede (2) Skolebillede fra Bedsted fra 1947 Bagerst række fra Venstre: Birgit Vind, Karen Jensen, Christel Petersen, Frede Wilkens, Signe Tryk, Bonnich Petersen, Hans Bødewadt Møller, Paul Vind, Peter Haugaard, Werner Holm, Zenta Vind, Ingrid Clausen. 2 række: Lærer S. N. Christensen (1920-), Jens Schultz, Hans Andersen, Grethe Popp, Inge Andersen, Karen Grodon,? Andersen, Christian Petersen, Ragnhild Christensen, Gine Meyenborg, Anni Holm, Christa Holm, Frede Franzen, lærer Eli Sørensen (1903-) 3 række: Erika Suhr, Jes Møller, Andreas Friis, Werner Boisen, Ingrid Sørensen, Ellen Jensen, Hans Arthur Hansen, Gerda Holm, Christian Sørensen, Ambrosia Arnum. 4 række: tre drenge: Holger Wilkens, Ejner Plüger, Helmuth Abrahamsen. 5 række: Gerda Hybschmann, Ingrid Jensen, Ellen Plüger, Hans Petersen, Egon Møller, Edith Sølbeck, Hans Peter Nielsen, Benno Christensen, Ida Møller, Birgit Haugaard, Christa Vind. Forreste række: Kaj Hybschmann, Peter Fredensborg, Christa Andersen, Anne Margrethe Møller, Christa Clausen, Elly Friis, Christian Henriksen, Johannes Løbner, Bent Sørensen. Navnene til billedet skyldes gårdmand Peter Haugaard, Bedsted.

4 154 Pastoratets segl og dets betydning Bedsted præsteembede fik for få år siden et nyt embedssegl. Det blev taget i brug første gang den 21. juli Seglet er udformet af tegneren Per Illum, Randers efter et ideudkast fra sognepræsten. Seglet indeholder en meget rig og dyb symbolik, som på en smuk måde forbinder det kristne evangelium med Bedsted sogns egen historie. Rosen er "Den yndigste Rose" og henleder opmærksomheden på den kendte salme af Hans Adolf Brorson, der i en periode i året 1716 tog ophold hos broderen Nicolaj, som på det tidspunkt var sognepræst i Bedsted. Den 5-bladede rose fremtræder desuden på reformatoren Martin Luthers våbenmærke. Den skal da minde os om reformationens indførelse i Danmark i året En særdeles skelsættende begivenhed i hele den kristne kirkes - og dermed også i Bedsted sogns - historie. Men dybest set er "Den yndigste Rose" et billede på Jesus Kristus, kirkens herre. Derfor har den 5 kronblade, idet 5-tallet helt fra gammel tid symboliserer Jesu lidelse (5 sår). Af samme grund har de 3 blade på rosens stængel hver 5 flige. Stallet symboliserer Treenigheden: Fader, Søn og Helligånd. Ved siden af rosen finder vi et Alfa til venstre og et Omega til højre. Alfa og Omega er henholdsvis det første og det sidste bogstav i det græske alfabet. I Johannes' Åbenbaring omtales Kristus som "Alfa og Omega" - begyndelsen og enden. Stjernen i rosens centrum tjener som et billede på hele det ufattelige skaberværk - alt, hvad der befinder sig i universet. Gud er skaberen af alt. Endelig bør nævnes, at cirklen omkring seglet er symbolet på evigheden, som hverken begynder eller slutter noget sted. Dette embedssegl med denne rige symbolik - påstemples alle attester og officielle skrivelser fra Bedsted Præsteembede, og det kan næsten ikke andet end mane til eftertanke." Bedsted præsteembedes segl fra 1978 Kilde: Sognepræst Frederik Birkler, Bedsted. Oplysninger fra oktober 1983.

5 155 Præsterne ved Bedsted kirke Fra kirkeårhundredernes første tider er det meget sparsomt, hvad man ved om de præster, der stod foran altret i Bedsted kirke og messede. De blev lønnet efter antallet af kirkelige handlinger, som de forrettede. Hvor indbringende hvervet har været er ikke godt at vide, men særlig godt har det nok ikke været, siden man flere gange hører præsterne klage over hvor tarvelige deres embeder var. Via mange pavebreve, ved man, at der i Sønderjylland ofte var flere sogne fælles om en præst. Vor egn må også have været tarvelig, for ikke mindre end 4 sogne var i 1200-tallet fælles om en præst. Han boede i Egvad og betjente foruden sit eget sogn også Hellevad, Ravsted og Bedsted. De første præster har sikkert været munke, som var udgået fra klostrene. Først senere oprettedes de egentlige præsteskoler, hvoraf de nærmeste lå i Haderslev, Ribe og Slesvig. Domkapitlet i Haderslev var dog det eneste sted, der lå inden for det dansktalende Sønderjylland. Højst sandsynlig har de præster, der virkede på vor egn og desuden bar almindelige dansk-klingende navne, fået deres uddannelse her. I de første tider levede præsterne efter klostrenes regler. De måtte f.eks. ikke gifte sig og stifte familie. Flere gange har man vidnesbyrd om at de har fået besked om at skille sig af med deres kvinder, som i 1222 kaldes friller. I 1230 blev det kraftigt pointeret, at inden præsterne fik embede, skulle al slags kvindfolk inden der var gået en måned være forsvundet fra præstegårdene. Først efter reformationen blev det accepteret at præsterne giftede sig. Ligesom med bøndernes gårde kunne præsternes børn nu efter reformationen overtage forældrenes eller svigerforældrenes embeder og præstegårde. På den måde løstes pensionsspørgsmålet af sig selv, da det førhen ofte var svært for en nyuddannet præst at købe sig til et embede af sognet. Præstesønner blev næsten altid præster, og deres døtre blev gift med præster som skik og sædvane var i det 16.- og 17. århundrede. Landsbypræsterne var derfor overvejende landsbyernes egne børn, der som oftest søgte til udlandet for at få uddannelsen. De mest benyttede universiteter var nu Rostock, Hildesheim, Kiel, Jena og m. a. (C.P.). Med denne indledning følger nu en kort beskrivelse af de enkelte præster, der vides at have virket ved Bedsted kirke. Hr. Terkild (-1300) Han er den allerførste præst man kender, og som har prædiket i vor føromtalte 4 sogne. Han var præst i slutningen af 1200-tallet og om ham fortælles der, at han holdt messe i Hellevad om morgenen, i Bedsted om eftermiddagen, i Ravsted om aftenen og i Egvad ved midnatstide. Om landskabet fortælles videre, at når Hr. Terkild skulle fra Hellevad til Bedsted for at holde messe, var der helt op til år 13oo så tætte skove i området, at han kunne køre hele vejen hertil uden at solen kunne skinne på ham, dog med undtagelse af et sted, ved Svejlund Stok, hvor der var en lysning. Hr. Terkild døde og blev begravet den 12. dag udi marts måned år 1300 foran altret i Egvad. Herefter blev Ravsted et selvstændigt præstekald. (Gribsvad)

6 156 Jens Nissen ( ) Han døde 1320 og var præst i Hellevad, Egvad og Bedsted. (Gribsvad) Hr. Jacob (-1347-) Nævnes i et brev af 10. marts I brevet antydes, at han havde en vis tilknytning til klostret i Løgum. (Danmarks Riges Breve, 3. række, bd. 2, nr. 332) Jens Bunde ( ) Allerede i 1411 skal præstegården være blevet flyttet fra Egvad til Hellevad. Præsterne kunne så bedre besørge de 3 sogne, men også fordi polakkerne havde ødelagt Egvad, der ifølge traditionen blev ødelagt under Erik af Pommerns langvarige krige med holstenerne. I Hellevad blev præstegården "uforvarende" afbrændt af Ribebispens svende. Jens Bunde skal herefter have opgivet præstegerningen. Han drog til Mariager Kloster, hvor han døde som munk (Gribsvad) Claws Dythmer ( ) Han lod præstegården i Hellevad genopbygge. I 1486 rejste han til Haderslev for at blive kureret for vattersot af en "medico", men døde samme år. (Gribsvad) Matz Iwersen ( ) Efter 1496 fortsatte han som præst i Hellevad og Egvad indtil Han var en "hye og velacht mand i kirken, til hest og til fods, på jagt og hvor det være skulle, thi præsten havde fri jagt med 3 mynder og fri skyden". I 1514 opgav han embedet i Hellevad. Var herefter præst i Gamst ved Vejen. Hans brorsøn Laurs Dythmer blev herefter præst i Hellevad. Han overgik ved reformationen til Lutherdommen. Her som de fleste steder i Slesvig blev tilslutningen til Luthers lære accepteret uden det helt store kirkebrud, men snarere som en fornyelse. (Gregersen og Gribsvad) Ib Matzen (1496-) Han var den første bosiddende præst i Bedsted. Præstegården er muligvis opført samtidigt. Ib Matzen blev af ukendt grund slået ihjel af sin bror. Broderen kan måske være efterfølgeren. Muligvis var han også i slægt med Matz Iwersen i Hellevad. Mordet nævnes i Hellevad kirkekrønike. Kan der være en sammenhæng med at Matz Iwersen forlod Hellevad i 1514? (Gribsvad). At begå mord den gang betragtedes for mindre alvorligt end f. eks. tyveri. Jeb Mattsen (-1512-) Han nævnes i et brev fra søndagen efter Philippi dag Han var med flere andre mænd fra sognet forsamlet på kirkegården, hvor brevet blev stadfæstet. (Scriptores Rerum Danicarum, bd. 8, Løgumbogen Side 154) Hans Jensen ( ) Er med stor sandsynlighed den første evangeliske præst i Bedsted. Muligvis var han også ansat som katolsk præst før reformationen. Overgangen var på egnen ret blid. For at kunne fortsætte i embedet skulle præsterne aflægge ed efter de såkaldte "Haderslev-artikler", om at forkynde Guds ord rent samt

7 157 sværge en ny embedsed. F.eks. var der i Tørning Len kun 4 præster, der nægtede at aflægge den nye ed. (Gregersen) og (Arends, Landsarkivet) Broder Bertelsen (-1569-) Han blev født i Aabenraa. Studerede i Rostock 1564, og nævnes som præst i Bedsted Han var gift med Anne (-1624). Hun blev senere gift med efterfølgeren i embedet Jens Petersen. (Achelis nr. 376) Ludolphus Petri (-1573-) Nævnes kun ved denne ene oplysning: præst i Bedsted Det kan dog tænkes at han kun har været kapellan eller hjælpepræst for Broder Bertelsen, da det vides at han ikke giftede sig med den tidligere præsts enke. (Arends 2, side 158) Jens Petersen ( ) Født i Emmerlev ca. 1561, søn af provsten Peter Andersen (-1597) og NN Hansdatter. Studerede i Rostock 1585, ordineret 1588, hvorefter han blev ansat i Bedsted. Han måtte dog for at få embedet give herredsfogeden Jens Jensen "en god foræring" både før og efter at han fik kaldet. Gift med Anne (-1624), enke efter Broder Bertelsen. Også hun havde måttet give fogeden en gave, en okse for ikke at blive forstødt fra præstegården (H.V. Gregersen: Sjd. Månedsskrift 1955, side 168). I 1609 nævnes at præsten i tiende af menigheden fik 22 ørtig og 3 skæpper rug. Det samme fik kirken, hvilket svarede til 27 tdr. 7 skp. Desuden leveredes ham 90 pund smør. I accidenser indkom der ved de 3 årlige ofringer ca. 6 mark pr. gang. (Jensen, side 291) Jens Petersen døde 5. apr Fra Viborg ved man, at han og hustruen blev begravet inde i kirken under kirkegulvet ligeud for alteret og degnestolen. Her lå der 2 firkantede trærammer. På præstekonens stod: "Her hviler udi Herren, salige og gudfrygtige kvinde, salige Anne Jenses i Bedsted, hvis sjæl Gud være nådig, son døde den tid Anno 1624". På Jens Petersens ramme stod: "Her hviler udi Herren hæderlige og vellærde mand, Hr. Jens Petersen, sognepræst til Bedsted, som døde i den tid Anno 1641". (D. K. side 74) Peter Genner ( ) Født i Aabenraa 10. jan. 1610, søn af provsten Johannes Generanus ( ) og Metta Genner ( ). Han var fra rektor i Oldenswort. Herefter præst i Bedsted. Fra 1644 til 1660 præst i Bjolderup. Gift 26. juli 1653 med Anna, datter af præsten i Bjolderup Marcus Johansen ( ). (Arends 1, side 275) Peter Genner døde i Bjolderup 26. jan "af pest på flugt for polakkerne". (C. P. side 338). I samme anledning skrev provst Hübschmann i Åbenrå i kirkebogen: "Peter Genner var en from, alvorlig mand, der bar al lidelse og modgang i tålmodighed". (Hansen, side 37) Reinhold Reimers ( ) Født i Tønder Var ikke præstesøn. Gik i skole i Bordesholm 1635, studerede i Rostock Præst i Bedsted fra 1644 og til sin død 17. okt (Arends 2, side 192) Også han får et

8 158 ord med på vejen af provsten i Åbenrå: "Reimers var en tro, flittig og forbilledlig præst". (Hansen, side 37). Hans ret tidlige død står formentlig også i forbindelse med polakkernes huseren i Det antydes i hvert fald af præsten i Burkal Andreas Ambders, der udgav en samling mindevers på tysk over personer, der døde, enten af pest eller de grusomheder polakkerne forårsagede i Om Reinhold Reimers, der også berømmes for sin flid, blev der skrevet: Herr Reinhold Reimer war kein Verseumer Seines Amts in seinen Tagen, etc. Die Reuter Herden ihn Gott Lob nicht mehr verjagen. Er ist nunmehr ganz frei filr alle ihre Plagen. Auf evnen Tag trug man aus dieser Sterblichkeit Ihn sampt dem Hardesvoigt zur Ruh mit groslem Leid. Han var gift med Herlich Carstensdatter Schmidt, datter af kæmner og købmand i Tønder Carsten Jensen og Gude Froddesdatter Schmidt. Claus Petersen ( ) Født i Oksbøl, søn af præsten Peder Clausen ( ) og Dorthea Monrad ( ). Han blev gift 1661 med præsteenken i Bedsted Herlich Carstensdatter Schmidt. (Se nr. 14) Claus Petersen eller Nicolaus Petræus som han kaldte sig var præst i 30 år. Han døde 13. jan. og blev begravet inde i kirken 25. jan (Arends 2, side 150). Reinhold Petræus ( ) Født i Bedsted ca. 1664, søn af forgængeren. (Se nr. 15). Han blev opkaldt efter sin mors første mand Reinhold Reimers. Student fra Aabenraa 1684, studerede derefter Kiel, i Königsberg Præst i Bedsted efter sin far fra 1689 til sin død i Han er den første præst hvorfra vi har bevarede kirkebøger. Også et stolestaderegister fra hans tid er bevaret. Gift i Åbenrå 24. sept med Cathrina Benedichte von Saldern (1669-), datter af borgmester og amtsforvalter i Åbenrå Casper von Saldern ( ) og Cathrine Margrethe Stahl (-1676). (Arends 2, side 157). Nicolaj Brorson ( ) Født i Randerup 23. juli 1690, søn af præsten Broder Brodersen ( ) og Cathrine Margrethe Clausen ( ). Student fra Ribe 1710, teologisk eksamen fra København Hører ved latinskolen i Ribe præst i Bedsted, hvor han straks tog gerningen op med usædvanlig nidkærhed i pietistisk ånd. Han var en fortræffelig taler, og udfoldede store evner i at fortolke og udlægge skriften. Sognet prægedes af hans virksomhed, og mange samledes hos ham ved de bedetimer han holdt i sit hjem. Efterhånden stod han som en af pietismens førere, i hvis hus studenter tog ophold for at blive forberedt til præstegerningen. I 1734 blev Brorson skarpt angrebet fra ortodoks side, idet provst C.G. Koch i Aabenraa stemplede bedetimerne som konventikler og forbød deres afholdelse. Brorson hævdede sit standpunkt med kraft og dygtighed i lange skrivelser, der endte med at kong Christian 6. forbød Koch at lægge

9 159 Brorson hindringer i vejen. Kort efter lod kongen ham prædike for sig på Koldinghus, og dette blev anledning til hans og brødrenes forfremmelse blev han slotspræst på Frederiksborg Slot og 1738 præst ved Nicolajkirken i København. Et tilbud om en bispestol afslog han. Da de danske teatre genåbnedes efter Frederik 5.s tronbestigelse var Brorson blandt dem, der prædikede mod teatret som sjælefarligt. (Dansk Biografisk Leksikon, bd Side 569). Han var gift 4 gange. Først i Bedsted 24. sept med Anne Christine Bruun (-1721), datter af præsten i Nr. Løgum Christian Bruun (-1710) og Anna Cathrina Stählin. Anden gang i Bedsted 6. okt med Barbara Agnetha Hansdatter ( ), datter af præsten i Humtrup Johannes Hansen ( ) og Catharina Steenbek. Tredje gang i København 12. maj 1751 med Charlotte Maria Vogtz ( ), datter af kaptajn Conrad Adolph Vogtz og Barbara Marie Fuchs. Fjerde gang 19. sept med Anna Fogh ( ), datter af kammerråd Laurids Fogh og Kirstine Leegaard. (Arends 1, side 91). Brorson har skrevet flere salmer, hvoraf 1 er bevaret som nr. 394 i "Den Danske Salmebog". Brorson døde i København 30. marts Han blev begravet i koret i Nicolajkirken. - i øvrigt er der udgivet et særnummer, der alene omhandler Brorson-familien og tilknytningen til Bedsted. Rasmus Mönich ( ) Han blev født i Stubbekøbing 7. sept. 1701, søn af skomager Claus Mönich og Maren Jacobsdatter. Student fra København, universitetsuddannet i København Kom 4. feb til Bedsted efter at være blevet udnævnt til præst af Christian 6. uden forudgående valg. Var ligesom forgængeren pietist. Det åndelige røre i sognet fortsatte som hidtil og kirkebesøget var så stort, at Mönich arbejdede med planer om en udvidelse. Samtidigt modarbejdede han intenst alle verdslige fornøjelser i sognet. (Nedergård side 445). Oplysningstiden var indledt og med erkendelsen af bibliotekets værdi til embedsbrug. I 1738 skrev Mönich, at han ved sin tiltrædelse måtte anskaffe sig for 100 mark bøger og herefter påregne en årlig udgift på 16 mark til samme formål. (C. P. side 323) udnævntes han til præst i Sorø, men blev dog i Bedsted. I 1745 flyttede han til Ringkøbing. Her blev han 27. juni 1747 gift med Dorothea von Ham fra Asminderød blev han provst flyttede han til Vordingborg, hvor han var til sin død i Biskop Hans Adolf Brorson kalder i 1753 Mönich "en bekendt, retsindig, brav og habil lærer, hvis prædikener er grundige og opbyggelige". I den tid Claus Mönich var præst i Bedsted drog mange fra Ringkøbing egnen til Bedsted på grund af det åndelige røre. (Jydske Tidende den 16. aug. 1970). Carl Viborg ( ) Født i København 27. aug. 1706, søn af foged og vicerådmand Rasmus Viborg og Christiane

10 160 Aagaard. Student fra Herlufsholm Uddannet fra Københavns universitet Skibspræst Den anden søndag efter Trin kom han på valg i Bedsted og fik alle stemmer på nær 1. Ansat 9. juli Med Carl Viborg holdt rationalismen sit indtog i sognet. Kirkebesøget tog af og antallet af "hellige" skrumpede ind til en lille flok ledet af gårdmand Nis Tøgersen og hustru i Bedsted. For Tøgersen havde præsten megen agtelse, så at han en gang, da Tøgersen var syg, bad for ham på prædikestolen og sagde: "Herre! se, den du elsker, er syg". (J. Brodersen: "Fra Gamle dage" Side 477). Carl Viborg gjorde desuden et stort arbejde i at få skoleforholdene sat i system. Han blev gift i Bedsted 16. juni 1746 med Maria Sophia Friis ( ), datter af gårdmand i Hoptrup Erik Friis og Anna Hedvig Hoeck. I 1754 skrev han på Laurits de Thuras foranledning en geografisk- og historisk beskrivelse af Bedsted sogn. Carl Viborg døde 13. apr (Arends 2, side 335). Johannes With ( ) Han blev født i Notmark på Als 19. apr. 1751, søn af præsten Mathias With ( ) og Dorothea Sophie Jørgensdatter ( ). Kom 13 år gammel på gymnasiet i Odense i 1763, studerede i København fra Efter uddannelsen kom han 26. okt på valg i Bedsted, hvor han fik 56 stemmer mod Outzen 7 st. og Brodersen 5 stemmer. Han blev gift i Bedsted 2. maj 1783 med Anna Hedvig Viborg ( ), datter af forgængeren Carl Viborg og Marie Sophie Friis. Samtidig blev præstegården ombygget og With skal selv have bekostet en del af omkostningerne. Også With var formodentlig rationalist. Han døde 3. jan.1818 og ligger begravet i det nordvestlige hjørne af kirkegården. Stenen måler 142 X 201 cm og er af norsk marmor. Dens tekst kan endnu læses. (Arends 2, side 374) Laurits Jacobsen Aagaard ( ) Han blev født i Hammelev 25. aug. 1790, søn af præsten Jacob Lauritsen Aagaard ( ) og Wiebecke Cretschmer ( ). Student fra Kolding 1810, uddannet fra Københavns universitet 1815 Valg i Bedsted Aagaard fik 74 stemmer mod Bjørnson 5 og Peterse] 1 st. Præst i Bedsted fra 12. jan 1819 til Aagaard fortæller selv i sin "Bedsted-krønike", at han oprindelig slet ikke havde nogen udsigt til at blive valgt i Bedsted, da han kun var reserve. Desuden havde menigheden allerede besluttet sig for Withs vikar. Men da han var blevet præsenteret i Dagebøl og valgt, fik Laurits Aagaard chancen. "Laurits Aagaard var værdsat i menigheden, en udmærket, religiøs folketaler, afholdt og i en hver henseende dygtig sjælesørger", skrev provst Paulsen i Åbenrå om ham. Han havde endog tilhørere fra nabosognene. (Thyssen, side 142). Aagaard blev gift i Haderslev 5. juni 1822 med Caroline Tugendreich Albers (1792-), datter af Friedrich B. Albers og Margrethe Elisabeth Mau i Wandsbeck. (Arends 1, side 2). I 1825 overtog Aagaard præstegerningen i Aller-Taps sogne efter sin far. Han døde 11. maj Andreas Petersen ( ) Han blev født på Frederiksgård i Draved ved Løgumkloster 25. maj 1790, søn af P. A. Petersen og

11 161 Maren Hynding. Student fra Flensborg. Uddannet fra København Kom på valg i Bedsted 11. marts 1826 og fik 57 stemmer mod Jep Bundesen Søes, 3 st. og Chr. Petersen 18 stemmer. I sin ansøgning til Bedsted skrev Andreas Petersen: '"Det er mit højeste ønske at kunne virke i min hjemegn, hvor jeg kender folks tænkemåde og tarv". (Sjd. Månedsskrift 1962, side 226 og Sjd. Månedsskrift 1966, side ). Gift med Ane Marie Randbøl (-1855), datter af bager Randbøl i København. I 1841 søger han om et andet kald og får da af C. F. Callesen følgende skudsmål: "Er ist ein sehr braver mann, der gut und erbaulich predigt und in seiner Gemeinde sehr geliebt ist". Han kom herefter til Sønder Bjert, hvor han var til sin død 8. juli (Arends 2, side 140). I tiende leverer menigheden efter en akkord på Andr. Petersens tid 80 tdr. rug og 14 tdr. boghvede. Desuden 300 pund smør, 20 stk. oste, ca. 300 æg, 60 brød og i stedet for bi-tiende 4-6 mark. I aksidenter indkommer mark. Ved de tre årlige ofringer ydes hver gang ca. 25 mark, såfremt alle fra husstanden ofrer (Jensen, side 292 og 1686). Andr. Petersen var virkelig meget afholdt og fik god kirkegang. Der var om vinteren og mindst 60 om sommeren (Thyssen, s.145). Richard Jepsen ( ) født i Karlum 24. marts 1808, søn af præsten Nis Jepsen (-1812). Uddannet fra Kiel Præst i Bedsted fra 11. juli 1841 til sin død 24. maj Skønt han var meget hæmmet af sygdom vandt han i høj grad menighedens tillid og fik særdeles god kirkegang. Skolevæsnet gjorde fremskridt under hans ledelse, og ved Jepsens katekisationer var det tydeligt, at børnene var "bei der Sache" med hele deres sjæl (Thyssen, side 156). Gift i sept med Marie Hedvig Henningsen (1815-), datter af teglbrænder i Broager Nicolaj Henningsen og Kirstine Margrethe Rehhof. Efter Jepsens død skænkede enken 2 glaskander til vin til alteret i kirken (D. K. side 67) og (Arends 1, side 399). Ludvig Christian Schrader ( ) Født i Haderslev 28. nov. 1815, søn af politi og borgmester Ludvig G. Schrader (1784-) og Loise Jessen. Studerede i København, derefter i Kiel 1836, i Jena Uddannet Valgtes i Bedsted 6. okt Han virkede her med stor iver for skolevæsnets fremme samt fremhævelse af et alvorligt kristeligt sindelag. Han holdt i bibellæsninger i skolen med stor deltagelse og mange opfordrede ham 4 til at fortsætte med det. Ifølge provst Rehhof var han en usædvanlig god taler og

12 162 vel anset i menigheden. Han blev kendt i vide kredse ved sine opbyggelige artikler og indlæg i tidens debat. (Thyssen, side 156). Nationalt set var Schrader en ivrig slesvig-holstener og han kom kort efter 3-års krigens begyndelse i 1848 i modsætningsforhold til sin ellers så hengivne menighed. Han søgte sydpå og blev fra 1849 ærkedegn i Kiel, fra 1868 præst i Ansbach i Bayern og året efter præst i Regensburg, 1882 i Aeschach ved Bodensøen. Derudover var han fra 1867 medlem af den nordtyske rigsdag. Som bonde i Bedsted blev der i 1849 anlagt sag mod Schrader, fordi han lod sit korn male i Arndrup, frem for pligten at lade det male i Hellevad. (Morten Kamphøvener: "Møllens Røst" Side 87). Gift 15. maj 1845 i Haderslev med Abigael M. E. Petersen (182o1887), datter af købmand Claus Petersen og Semeline Warthoe. Ludvig Schrader døde i Kiel 12. okt (Arends 2, side 241). Christian Frederik August Ishøy ( ) Født i Marstal 26. nov. 1822, søn af lærer Hans Frederik Ishøy og Christine Petersen. Student 1840, præsteuddannet fra København Huslærer i Ringsted, valgt til præst i Bedsted 14. apr og ordineret 3. maj. Hans 2 modkandidater ved valget hed Høgsbro og Hansen. "Ishøy var ung og fyrig og røgtede sit kald med stort alvor". (C.P., side 158). Han havde dog tilsyneladende ikke noget udpræget teologisk ståsted, og var en elskværdig og mildt dømmende mand (Arends 1, 382). Efter 12 år i Bedsted kom han 1862 til Sindal, 1872 til Vignæs, og 1883 til Stokkemarke, hvor han døde 19. jan Fra 1863 var han medlem af landstinget. I 1878 blev han ridder af Dannebrog. Gift 3 gange. Først 26. nov. 185o i Ørslev med Elisa Jacobine Braag ( ), datter af kommandør i flåden Robert Braag og Anna Kirstine Børgeson. Anden gang 27. aug i Bedsted med søsteren til sin første kone Marie Regine Braag ( ). Tredje gang 14. dec med Amalie Birgitte Christensen ( ), datter af lærer i Abed ved Stokkemarke Christen P. Christensen og Ane Andersen.

13 163 Laurits Gregorius Pasbjerg ( ) Født i Svendborg 25. dec. 1821, søn af byskriver i Stege og herredsskriver på Møn Mathias Jacob Pasbjerg (-1859) og Petrea E. Bering. Student fra Odense 1841, præsteuddannet fra København Institutbestyrer i Vestervig 1853, i Skodborg 1856, præst i Hjoldelund i Sydslesvig Valgt i Bedsted 27. aug. og ordineret 17. nov I flere af datidens præstegårde kunne det gå lystigt til med vin og kortspil. Pasbjerg skal have haft lignende tilbøjeligheder (C.P. side 161). I 1864 blev han afskediget og udvist af de tyske myndigheder, hvorefter han af kirkeministeriet blev beordret til at bestyre Bogø sognekald under sognepræstens svagelighed (S. Elvius: Danmarks Præstehistorie , side 527). I 1871 præst i Snedsted, 1880 i Torkilstrup på Falster. Her var han til sin død 15. nov Gift 29. juli 1853 med Caroline H. Oh. Rasmussen ( ), datter af proprietær på Bøgeskovgård ved Skårup Paul A. Rasmussen og Kirsten Schjerning. (Arends 2, side 135 og Sjd. Månedsskrift 1961, side ). Johan Heinrich Weiland ( ) Født i Oldenswort 5. marts 1838, søn af præsten Hans Chr. J. Weiland og Elisabeth Wichmann. Student fra Slesvig 1857, konstitueret som præst i Bedsted 15. sept. 1864, valgt 29. nov. samme år. Hans prædikener var teologisk grundigt forberedte, men han forstod ikke rigtigt at tale folkeligt og praktisk. Hans toneart var også lidt for syngende. Han stillede sig køligt overfor det begyndende lægmandsarbejde i sognet. Fra 1878 var han præst i Hostrup ved Tønder. Han døde 8. sept Gift 12. maj 1869 med Ingeborg Ida Göttig, datter af Friedrich G. Göttig og Elisabeth Fr. Drümmer. (D.N.K. 2, side 92) Claus Thiesen ( ) Født i Tarp ved Flensborg 12. apr. 1846, søn af gårdmand Hans Thiesen og Anna Marie Thomsen. Uddannet i Flensborg 1874, i 1875 præst i Simonsberg, i Bedsted fra 2. nov til 1. juli "Præsten er glad for sit embede, virker trofast og velsignelsesrigt i det, bliver gerne hørt og nyder menighedens agtelse og kærlighed, hvad han også fortjente" (Nedergård side 446). Præstelønnen 1907 var 3818 Reichsmark. Gift første gang i Aabenraa 26. nov med Maria Barbara Brodersen ( ), datter af købmand Andreas Brodersen og Henriette P. Holsteen. Anden gang gift i

14 164 Bedsted 1. juli 19o9 med Grete Eline Steinwig (1868-), datter af bødker Lorenz H. Steinwig og Anna Ch. Andersen. Claus Thiesen boede de sidste år af sit liv i Flensborg, hvor han døde 11. maj Han blev begravet i Bedsted, hvor hans sten stadig findes. (Nedergård side 450). Johannes Jacob Tonnesen ( ) Født i Aabenraa 3. feb. 1882, søn af præsten i Hoptrup Hans Tonnesen (-1935) og Meta Ch. Burmeister. Student fra Haderslev 1902, præsteuddannet Først hjælpepræst i Flensborg 1909, 12. juli 1909 præst i Bedsted, fra 12. aug i Hellevad og Egvad, 1819 i Rendsborg, fra 1927 tillige forstander for Rendsborg højskole, 1930 professor ved lærerakademiet i Altona, 1933 præst i Altona, 1940 i Innien ved Neumünster. Johannes Tonnesen var en idealistisk sindet præst og skønt han var tysksindet tog ban afstand fra den vold og uret som blev begået imod de dansksindedes sprog og kultur (D.N.K. 2, side 241). Gift i Hoptrup 24. aug med Marie Kath.(Mimmi) Lei ( ) datter af landmand i Kokholm Hans Jessen Lei og Eline Kragh. Anden gang gift med lærerinde Kæthe Short, en rektordatter fra Flensborg. Johannes Tonnesen døde 10. marts Nicolaj Christian Nielsen ( ) Født i Løgumkloster 1. apr. 1848, søn af hattemager Michael Nielsen ( ) og en datter af amtsforvalter i Løgumkloster C.F. Meyer ( ) Tog i 1872 præsteeksamen fra Kiel. Fra 1873 kapellan ved Gram gods- og slotskirke. Han blev ordineret hertil i Slesvig og fik her efter eget ønske tilladelse til at bære dansk præstekjole- og krave i stedet for den tyske. Det fortsatte han med hele sin præstetid, formentlig som den eneste blandt tyske præster i datidens Nordslesvig. Måske det var en medvirkende årsag til at han blev kaldt "Den sidste slesviger". Fra 1873 præst i Højrup, 1888 i Sommersted, 1906 i Tandslet. Pensioneret i okt blev Nic. C. Nielsen, på grund af manglende ansøgere til det ledige embede i Bedsted,

15 165 opfordret til at virke her som kommissarisk præst. Tog sin afsked 1. okt Angående hans sidste tid i Delsted, se da hefte 2, side 52-55, hvor brudstykker fra hans dagbogsoptegnelser er gengivet. I Bedsted virkede han "udhvilet og styrket" efter i 2 år at have været emeritus. Her oplevede han den lykkeligste tid som præst, har han selv sagt. Det er virkelig igen som i Brorsons tid. Nu er jeg på min hjemegn. Er det ikke dejligt, at jeg må leve i dette, virke for dette. Der er i sognet ligeså mange troende mennesker som på Brorsons tid. (Jens Holdt: "Nic. C. Nielsen", artikel i Sjd. Årbog 1958, side 1-74). Nic. C. Nielsen førte i Bedsted præstegård en nærmest "fattigmands" tilværelse. Han valgte frivilligt forsagelsen ved nøjsomhed, faste og fattigdom. Han mente netop at disse ting var af afgørende betydning for vækkelsen (Jacob Kronika: Den sidste slesviger. 1971, side 34). Det glædede ham også meget, at så mange unge fra Bedsted egnen blev vakt til omvendelse og tro. Fra havde han atter et kommissarisk embede i Oksenvad. De sidste år boede han i Flensborg, hvor han døde 4. juli. Theodor Wilhelm Tiedje ( ) Født i Skrydstrup 28. maj 1878, søn af præsten Detlef P. W. Tiedje og Wilhelmine Marie Baxen. Student fra Haderslev 1899, præsteuddannet 1907, samme år præst i Løjt, fra 1910 i Ravsted og fra 1914 tillige også i Bedsted. Han var en vågen præst, der tog både sin kristendom og sin embedsgerning alvorlig. Under verdenskrigen kom hans tyske sindelag for dagen, men på trods heraf var han alligevel agtet og afholdt ud over hele sognet. Fra 1921 blev han tysk præst i Gøteborg. Gift 29. sept med Johanne Elisabeth Grønning (1886-), datter af præsten Herman Heinrich Grønning og Maria Knuth. Theodor Tiedje døde af et. hjerteslag under et rekreationsophold i Nauheim 18. juni (D.N.K. 2, side 171).

16 166 Niels Peter Nielsen ( ) Født i Odense 19. maj 1882, søn af murermester Rasmus Nielsen og Anne Marie Poulsen. Student fra Odense 1902, præsteuddannet Ansat som kordegn og kantor i Vor Frue kirke i Odense, hjælpepræst ved Ansgar kirke i Odense 1915 Præst i Ravsted og Bedsted fra Han forsøgte så godt han kunne, at være en dansk præst, men manglede undertiden den fornødne smidighed. Sluttede sig især til de indre missionske kredse og omtales som "en fornem præsteskikkelse, men ikke uden kanter". Huskes især for interessen for bibelskoler og søndagsskolearbejdet. I 1932 præst ved St. Catharinæ kirke i Ribe. I 1951 blev han ridder af Dannebrog. Han blev gift første gang 16. nov med Bertha Nielsen ( ), datter af kordegn i Odense Axel V.H. Nielsen og Emma Busch. Anden gang gift 22. okt med Thora V.C. Clemmensen (1905-), datter af konsul og skibsmægler Jacob Clemmensen og Karen Sophie Qvistgaard. Niels Peter Nielsen døde 7. maj (D.N.K. 2, side 171). Jørgen Høher ( ) Født i Langeskov i Malt sogn 13. feb. 1875, søn af landmand Carl Heinrich August Høher og Maren Jørgensen. Student fra Ribe Præsteuddannet i Herefter hjælpepræst i Slemminge. Virkede fra som rejsesekretær for børnegudstjenester i Danmark inspektør på "Filadelfia" præst i Tversted og Uggerby sogne. Den 1. nov præst i Bedsted. Ved siden af præstearbejdet oversatte han en del børnebøger fra engelsk, tysk og svensk. Var derudover redaktør af "Børnenes Julebog" fra (Dansk Kirkestat 1934, side 572). Gift 22. juli 1905 med Astrid Elise Sell ( ), datter af overlæge på "Filadelfia" Adoiph Sell og Julie Emma Keilgård. Jørgen Høher havde i øvrigt et godt forhold til menigheden. Først i hans tid blev de sidste rester af tiende-betalingen fuldstændig afskaffet. Jørgen Høher døde 1. apr og ligger begravet i Bedsted.

17 167 Poul Eggers Taageskov Andersen ( ) Han blev født i Svendborg 2. april 1906, søn af købmand i Svendborg Niels Christian Andersen og Johanne Cathrine Nielsen. Student fra Svendborg Ordineret til præst Herefter ansat i Skelund og Visborg sogne i Himmerland. Fra 1940 præst i Gudme og Brudager sogne på Fyn i Varde og fra 4. marts 1953 i Bedsted, hvor han var i 20 år til Herefter bosatte han sig i Hellevad. Gift 1933 i Esbjerg med Esther Hald (1904-), datter af grosserer i Nørre Nissum Christian Hald og Sidsel Sejbjerg. Som præst virkede han værdigt og pligtopfyldende og udøvede sin gerning med stor pietistisk omhu. Frederik Birkler ( ) Født på Frederiksberg 1. sept. 1945, søn af præsten i Sønderborg Erik Birkler (1916-) og Ruth Margrethe Simonsen (1917-). Student fra Sønderborg 1964, uddannet fra Århus 1974 og ansat i Bedsted siden 1. aug Blev ordineret 4. aug. Gift 31. aug med Elsebeth Kristensen Præst (1945-), datter af frisørmester Kalmar Kristensen Præst og Ella Petersen i Århus. Hans prædikener er klare, baseret på let forståelige hverdagssituationer. Birkler er en folkelig præst, uden tilhørsforhold til nogen bestemt kirkeretning. Er dog iagttagende over for de forskellige åndelige strømninger, der bevæger sig i sognet, og forsøger at bygge bro mellem de forskellige grupperinger bl.a. ved aktivt at deltage i arbejdet i Bedsted Byfest Komite, hvor alle sognets foreninger er repræsenterede. Kilde: Gribsvad = Frode Gribsvad: "Vor Hjemstavn. Nogle spredte træk af Hellevad og Egvad sognes historie" Gregersen = H.V. Gregersen: "Niels Heldvad"

18 168 A c h e l i s = T h. O. A c h e l i s : " M a t r i k e l d e r S c h l e s w i g s c h e n S t u d e n ten, " Jensen = N.H.A. Jensen: "Versuch einer Kirchl. Statistik d. Herz. Schleswig" Hansen = Niels Black Hansen: "Aabenraa Annaler, 1524, " C.P. = Carsten Petersen: "Slesvigske Præster" Thyssen = A. Pontoppidan Thyssen: "Vækkelsernes frembrud i Danmark". Bd 4, 1967 og bd. 7, Arends = Otto Fr. Arends: "Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Middelalderen og indtil 1864" Viberg = S.V. Viberg: "Almindelig dansk Præstehistorie" D.K. = "Danmarks Kirker". Aabenraa amt, Bedsted sogn D.N.K. = "Den Nordslesvigske Kirke". Skrevet af sønderjyske præster, under redaktion af H. Hejselbjerg Paulsen. Bind 1 og Nedergaard = Paul Nedergaard: "Dansk præste- og sognehistorie". Personalhistorisk-, sognehistorisk og statistiske bidrag til en samt samme ang. Haderslev Stift Præstekaldets indtægter i a. Præsten får årlig 62 børbrød, der indkommer i alt 93, men heraf får degnen en tredjedel. b. Såvel småfolk som boelsmænd leverer børsmør årlig, nemlig 2 mark af en nybåren ko, og 1 mark af en såkaldt gedemelkes eller kvie, hvoraf degnen får en trediedel. Ved 1 mark forstås her 2/3 pund. Boelsfolk alene giver 1 børost årlig, hvis størrelse retter sig efter årets og boelstedets lejlighed. Anm. Boelsfolk giver deres årlige hørost, såvelsom børæg og bør-brød, endog af de boelsteder, de ikke selv bebor, men haver indrettet til husfolk. Af børostene får degnen også en trediedel. Børæg ydes såvel af småfolk som af boelsfolk årlig. Anm. Registre over, hvor mange æg, brød og oste enhver skal yde haves i arkivet. I Bedsted og Terp indsamles brød og æg påske løverdag, i Gravlund, Mårbæk og Arndrup når præsten indsamler børsmørret. Ostene plejer også at leveres, når præsten tager børsmørret, dog er herfor ingen bestemt tid fastsat. Præsten får ingen mælk til ost. Præsten får heller ingen høns. Bedsted præstekald har ikke nogen skov og får heller ikke udvisning af træ. Præsten har frihed til at fiske i Arndrup Å, hvilken frihed alle tager sig til. 2. Præsten får offer på de tre store fester: jul, påske og pinse. Enhver kommunikant er pligtig til, hver offerdag at ofre mindst 10 sk. på alteret. Konfirmanderne ofrer også det år de går til præsten. Anm. De fornødne forskrifter angående ofrets erlæggelsesmåde er givne i det kongelige kirkevisitatoriums cirkulære af 18. jan. 1816, hvoraf der her fremhæves, at enhver konfirmeret, der på de tre store festdage opholder sig i menigheden, hvad enten han der er bosiddende eller tjenende, er pligtig at ofre, også tjenestefolk af fremmede sogne, selv om det af præsten måtte være dem tilladt at gå til alters andetsteds. Endvidere, at enhver husfar er pligtig til at lægge sine husfolks offer ved sit eget, og at hans tjenestefolk er pligtige strax at levere ham deres offer, eller, når dette ikke sker, må

19 169 lade ham trække det af i deres løn. Det udeblevne offer kan inddrives ved udpantning. 3. Præsten har ingen hjælp af sognebeboerne til agerdyrkning, arbejde i haven eller tørvegravning. 4. a. Jernkøer findes ikke ved Bedsted præstekald. b. Boelsfolkene bevise præsten den frivillige tjeneste at hente ham hver et læs tørv hjem fra tørvemosen årlig, men det må være i en belejlig tid. c. Ligeledes kjører de også efter præstens anmodning, men ikke efter skyldighed, et læs rug til kjøbstaden for ham, og råder selvfølgelig selv for, hvor mange tønder de ville have på. 5. Præsten har ingen græsningsret uden på kaldets egen jord. 6. Korntienden. a. Af alt slags korn, hvad navn være kan, får Bedsted præst den 3ote kjærv årlig i korntiende, af hver mand, der indhøster noget i sognet, såvel af småmænd som boelsmænd. a. De byer, som i alle ting hører til Bedsted pastorat, og hvis boelsmænd og kådnere i tiende yder den 3.te kjærv af alt slags korn til Bedsted sognepræst er: Sivekro, Arndrup Mølles arveforpagter, Bedsted, Terp, Mårbæk og Gravlund. b. Gårdmand Thomsen (Jes Jepsen i det ældre inventar) i Svejlund i Hellevad sogn betaler årlig i kornpenge til Bedsted præst 4 mk. 13 sk., af samme årsag som Peter Christian Petersen (Jacob Jessen i det ældre inventar) sammesteds betaler 4 mk. 13 sk. i kornpenge til Bedsted kirke. De er nemlig begge i besiddelse af land og eng, som i ældre tider har hørt til Bedsted, ifølge registret af 16. aug over Bedsted kirkes årlige korn- og ko-penge, der findes i præstearkivet. b. Af byen Arndrup svares kun tiende til Bedsted præst af følgende 5 mænd: 1. Gårdmand Paul Jørgensen i Arndrup 1 td. 6 skæpper. 1½ fdkr. rug 2. Gårdmand Martin Hansen i Arndrup Gårdmand Chr. Hansen i Alslev af sin arndrupper parcel Gårdmand Jes Jørgensen i Heisel af sin arndrupper parcel Gårdmand Evald Petersen i Heisel af sin arndrupper parcel 1 2 Den hele korntiende af Arndrup til Bedsted præst beløber sig altså til 3 tønder 7 skæpper og 3 ½ fjerdingkar rug. Anden korntiende får præsten ikke af arndrupperne. Anm. 1. Ifølge den i pastoratets arkiv opbevarede "Underretning om tienden" kan arndruppernes korntiende i skæppen ikke ophæves eller forandres til tiende i kjærven. Anm. 2. Arndrupperne leverer bør-brød, ost, æg og smør til Bedsted præst ligesom de andre sognefolk, og præsten har selvfølgelig også alle accidenser af denne by. 7. Kvægtienden. a. Boelsmændene betaler, som ovenfor er meldt, af hver 15de kalv 2 mk. 6 sk. og af hvert 15-

20 170 de lam 1 mk., der deles lige imellem præsten og kirken. Af andre kreaturer, såsom af føl, grise, bier osv. gives ingen tiende. b. Arndrupperne betaler ikke kvægtiende på den ovenomtalte måde. De yder derimod årlig til Bedsted præst for kvægtiende af hele byen et vædderlam med ulden på, eller det næstbedste lam af fårestien. Dette lam leveres på omgang af boelsmændene ved den årlige kirkevisitats. Det gamle inventar bemærker herom: "Dette lam har der i 50 år været trætte om imellem Højst præster og Bedsted præster, men er og bliver bestandig regnet blandt de rettigheder, som hører til Bedsted pastorat." 8. a. For barnedåben får præsten her intet salær, men holder 3 kristentøj, et til 2 mk., et andet til 3 mk. 8 sk. og et tredje til 5 mk., som sognefolkene er forpligtede til at betjene sig af. Man har frihed til at vælge, hvilket man vil. a. Kirkegangskoner har kun en kone med sig, og der ofres af dem begge i det mindste 1 rdl. b. For husbesøg og huscommunion betales intet, men præsten har fri befordring til sygeberettelser. c. Ved indtegningen til konfirmation yder konfirmanderne hver et par kyllinger eller godtgjørelse derfor. Ved konfirmationen ofrer konfirmanderne præsten i hans hus i det mindste 3 mk. d. For trolovelse og kopulation ofres af brudgom og brud tilsammen i det mindste 3 rdl. Ved kopulationen ofres af følgeskabet. For trolovelse alene betales af begge tilsammen 1 rdl. 4 mk. Ifølge recript af 29. apr tilkommer der præst og degn dobbelte gebyrer, når der gjøres brug af concessioner til huskopulation. For tillysningen betales intet, når brylluppet står her i sognet, ellers betales derfor 1 rdl. e. For udtale og ligprædiken betales i det mindste 4 rdl. For ligprædiken i kirken uden udtale, mindst I rdl. 3 mk. Ved ligprædiken ofres ikke af følget. For en udtale alene i det mindste 2 rdl. f. For måltidet ved specialvisitatsen betales af kirkens kasse til Præsten 16 rdl. Ved visitatsen får præsten desuden 1 rdl. 12 sk. i såkaldte ild-, lys- og drikkepenge. For måltidet ved generalvisitatsen betales 12 rdl. 4 mk. 12 sk. h. For brød og vin til alteret betales ligeledes 12 rdl. 4 mk. 12 sk. af kirkens kasse. i. For et ægtebrev betales 1 rdl. 3 mk. 8 sk. For andre attester 2 mk. 8 sk. 9. Ved tiltrædelsen af embedet betaler præsten i Bedsted selv sit kaldsbrev, sin ordination, sin indtrædelse og indsættelse i embedet, for hvilken sidste amtmanden får 32 rdl. og provsten 12 rdl. 5 mk. Han bekoster ligeledes måltidet ved indsættelsen. Menigheden yder dog ved denne lejlighed den nye præst et offer, der kaldes manteloffer, og som ofres ham på altret, efter at han søndagen i forvejen har bekjendtgjort i kirken, at han tager det næste søndag. Når der er præstevalg, betales valgmåltidet af kirkens indtægter eller af sognet. Kilde: "Bedsted Kirkeinventarium af 22. okt. 1860". Tredje afdeling om præstekaldets indtægter. Side Afsnittet er stort set gengivet i sin helhed.

Konfirmander

Konfirmander Konfirmander 1900-1916 1900-8. april / palmesøndag Carl Peter Jørgensen 22. apr. 1885 Kådner Martin Jørgensen (1850-) + Anne Lene Andersen, Bedsted Andreas Christian Christensen 17. jan. 1885 Arbejder

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Konfirmander 1850-1899

Konfirmander 1850-1899 Konfirmander 1850-1899 1850-3. marts Hans Beck Thomsen 4. jan. 1834 Selvinderste Anders Thomsen (1793-) + Anna B. Petersen, Bedsted Anne Marie Bojsen 24. marts 1835 Selvinderste Hans P. Bøjsen (c1790-)

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 6 DECEMBER 1983 152 Indhold. - Et skolebillede - (2) 153 - Pastoratets segl og dets betydning 154 - Præsterne ved Bedsted

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Konfirmander 1945-1965

Konfirmander 1945-1965 Konfirmander 1945-1965 1945-18. marts: Knud Valdemar Johannsen 21. juli 1930 Landmand Peter Nissen Johannsen (1890-) + Marie Nissen, Arndrup Anders Jensen 6. sept. 1930 Landmand Christian Emil Jensen (1897-)

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen.

Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67. Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. Kirkebogen. Hellesøvej 35. ( Hellesøhave ) Boel nr. 67 Bolet synes i 1712 overtaget af et par unge mennesker Fra Oksbøl sogn. fortæller: Kirkebogen Viet den 20.nov.1712 Peder Pedersen * ca. 1676. af Oksbøl. Dorothea

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere