Den Direkte. 100 mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet. fra PATIENTFORENINGEN Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Direkte. 100 mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet. fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2008"

Transkript

1 Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet REGIONERNE VIL BRUGE 100 MIA. KR. PÅ BYGGERI, DER KVIT OG FRIT SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR OFFENTLIGT DREVNE SYGEHUSE. VI ANBEFALER, AT PENGENE I STEDET BRUGES TIL BEHANDLING AF SYGE. LÆS MERE PÅ SIDE 16 PATIENTFORENINGEN arbejder for alle, der har behov for behandling

2 PATIENTFORENINGEN er en politisk uafhængig patientforening, der arbejder for bedre forhold for patienter, der har behov for behandling på hospital eller klinik. DEN DIREKTE: Udgives af PATIENTFORENINGEN Oplag ekspl. Udsendt maj Bladet udsendes to gange årligt. Redaktion: Erik Bach (ansv.) Mølleparken 258, 7190 Billund Tlf: Næste nr. udsendes oktober Medlemsservice: Al kontakt til PATIENTFORENINGEN vedr. medlemskab og kontingent skal rettes til Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved. Tlf Bank: Den Danske Bank Reg. nr Konto nr ISSN: Tryk: Øko-Tryk ApS INDHOLD frihed udefra? 3 foreningsåret generalforsamling 6 i Tyskland 8 nyt privathospital 14 offentlige fi nanser 16 et slot i syden 19 psykiatribehandling 20 på Hamlet 22 patienttryghed 23 nyt privat fi rma 26 sundhedsforsikring 27 hospitalssengene 28 verdens bedste 31 lægemangel 33 patientens side 35 lokalforeninger 36 nye metoder 36 politisk bestemt 37 udvider igen 38 boganmeldelse 38 umenneskeligt 42 psykiske lidelser 44 en fordel 48 FORMANDEN SKRIVER frihed udefra? Efter indlæg i dette blad fra EUparlamentariker Karen Riis Jørgensen (V) opstår tanken: Skal vi ligesom med fagforeningsfriheden have frihed på hospitalsområdet dikteret udefra. Formanden har ordet Jeg har personligt igennem 25 år været aktiv med i kampen for den demokratiske rettighed at kunne få lov at passe sit arbejde uden at skulle betale til en bestemt fagforening, der som målsætning havde en politisk ideologi. I alle demokratiske lande var det en selvfølge. Men i Danmark var hundredtusindvis af lønmodtagere tvunget til at betale til deres politiske modstandere. Dansk ret og danske politikere accepterede disse demokratisk set uværdige tilstande. Men der var nogle, der konstant forsøgte at ændre forholdene i demokratisk retning. Det var ikke danske politikere. Det var ikke de store organisationer på arbejdsmarkedet. Kampen blev ført af små foreninger. De havde ingen økonomiske midler. Men medlemmerne støttede hinanden. De blev ved med at komme med nålestik mod de magthavere, der havde ansvaret. Det var mennesker, der var drevet af tanken om, at det måtte kunne gøres bedre. Efter 25 år, hvor mange var udsat for forfølgelse i form af ubehageligheder på arbejdspladsen og afskedigelser, i nogle tilfælde den totale forvisning fra arbejdsmarkedet, lykkedes det. Den 10. januar 2006 afsagde Menneskeretsdomstolen en dom, der tilsidesatte danske politikere og Danmarks højesteret. Det blev fastslået, at det er en menneskeret frit at kunne vælge fagforening og dermed også frit at kunne vælge, hvilken politisk ideologi man evt. vil betale til. Måske vi også en dag vil opleve, at vi udefra får fastslået, at danske patienter skal have frihed til at vælge behandling på det hospital, de har størst tillid til, uanset hvor i EU hospitalet ligger og uanset, om det er privat eller offentligt ejet. Erik Bach BESTYRELSEN Foreningens formål er at arbejde for at forbedre forholdene for mennesker, der har behov for behandling på hospital eller klinik. Det opnås ved: Formand: Erik Bach Mølleparken 258, 7190 Billund Telefon Mobil Næstformand: Villy O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon: Mobil: Kasserer: John Raaschou Ved Skansen Hundested Telefon Mobil ) Frit hospitalsvalg uanset ejerskab. Patienten / kunden skal frit kunne vælge behandlingssted. Penge fra det offentlige sygesikringssystem skal følge patienten, forudsat at almindeligt anerkendte visitationsregler følges. 2) Vilkårene for offentlig betaling til offentlig og privat ejet behandlingsvirksomhed skal være så ensartede som muligt. 3) Patienterne skal have en værdig behandling under en hospitalsindlæggelse. Ønske om eneværelse skal efterkommes. Det skal være muligt at tilkøbe ekstra ydelser mod egenbetaling eller via et forsikringsselskab. 4) Hurtig og effektiv behandling skal være en selvfølge. 5) Etableringsfrihed inden for sundhedssektoren. Der skal være ydernumre til alle, der kan dokumentere lægefagligt grundlag. 6) Medlemmerne orienteres om emner, der naturligt har deres interesse på det sundhedsmæssige og behandlingsmæssige område. Ovenstående punkter nås gennem oplysning og argumentation over for politikere og offentlighed. Læs mere på Jeanette Sandlykke Teglgaardsvej 3, 7100 Vejle Mobil: Henrik Melchiorsen Sofi evej 8 C, 9900 Frederikshavn Telefon: Uden for bestyrelsen Sekretær og medlemsservice: Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon: Mobil: Preben Rudiengaard Torvet 8, 6760 Ribe Telefon: Suppleant: Charlotte Dupont Birkevej 2 B, Tune 4000 Roskilde Mobil: Uden for bestyrelsen Konsulent og speciallæge: Erik Gregersen Jørgasvej 15, 7120 Vejle Ø Telefon: Mobil: Jane Illemann Agerbæksvej 8 M, 8240 Risskov Telefon: Mobil: Suppleant: Svend Larsen Ågade Stoholm Telefon: Den Direkte nr Den Direkte nr

3 BERETNING FOR foreningsåret 2007 For patienter, der har behov for hospitalsbehandling, var årets største fremskridt, at det frie hospitalsvalg blev tilladt efter en måneds ventetid mod tidligere to måneders ventetid i de offentligt ejede virksomheder. For os er det en mærkelig tankegang, at offentligt ejede virksomheder skal favoriseres. Tænk, hvis der tilsvarende skulle være ventetid på fødevarer, tøj, strøm, bilværksteder osv. fra offentlig producent, inden der måtte vælges privat leverandør. Årets gyser var valget den 22. nov. I valgkampen blev det klart, at hvis rødt hold vandt, så ville det forringe forholdene for patienterne. Der skulle laves endnu værre diskriminering af private behandlervirksomheder. Firmaers fradrag for sundhedsforsikring til personalet skulle afskaffes. Det ville have været forfærdeligt, hvis de fremskridt, der er opnået for patienterne, skulle tromles ned. Det var gyseligt at høre Socialdemokratiets lederes accept af fl ersengsstuer med udtalelser om, at kun døende skulle have enestue. Man fristes til at spørge, om de også går ind for kister med plads til fl ere. Patienterne kan glæde sig over, at i 2007 blev fl ere pri- vathospitaler udvidet og nye blev åbnet. Jeg har den største beundring for de ildsjæle, der står bag etableringen af nye privathospitaler. Der er en verden til forskel på at være beskyttet i en virksomhed, der ikke er afhængig af kundernes tilfredshed og så at stå for en virksomhed, hvor succes er totalt afhængig af tilfredse kunder. Aktiviteter: Vores medlemsblad, DEN DIREKTE nr , blev udsendt i ekspl., 56 sider, fi refarvet tryk. Det er rekord. Vi har haft løbende kontakt med politikere. Især har Preben Rudiengaard hjulpet med, at vi har fået spørgsmål og budskaber igennem til Folketingets Sundhedsudvalg og til Sundhedsministeren. Bl.a. kan nævnes 6 spørgsmål ang., hvorfor der er overskud af hospitalskapacitet i Tyskland, selv om der forholdsvis er færre læger i Tyskland. Vi har en begrundet mistanke om, at de bedre forhold for patienterne i Tyskland hænger sammen med, at der er frit hospitalsvalg. Den antagelse fi k vi bekræftet af ministerens svar. Vi skal fremme foreningens formål ved at sprede reel information. Det er der stort behov for. Vi er oppe mod en mur af ideologisk begrundet Erik Bach. Formand for PATIENTFORENINGEN løgn og fordrejning. Det gælder f.eks. påstanden om, at det koster de offentlige fi nanser 340 mio. kr., at virksomheder kan fratrække præmien for sundhedsforsikringer til medarbejderne. Vi har lavet enkle og præcise beregninger, der viser, at de offentlige fi nanser i stedet sparer 387 mio. kr. Hver gang en virksomhed tegner en sundhedsforsikring for en medarbejder, så giver det en økonomisk fordel for de offentlige fi nanser på 705 kr. Foreningens kontakt til medier og presse har været bedre end i de tidligere år. Nytænkning. PATIENTFORENINGEN har markeret nytænkning på hospitalsområdet. Et eksempel er, at når de traditionelttænkende taler om at bruge 100 mia. skatteyderkroner til sygehusbyggeri, så er vores naturlige spørgsmål: Kan vi stole på, at de offentlige bygninger og faciliteter bliver stillet ligeligt til rådighed 4 Den Direkte nr for privat og offentligt drevne hospitaler? Jeg ved godt, at det ikke er en tankegang, som Bent Hansen vil fatte en brik af. Men der er en god portion logik. Når der i beregning af DRG-takster ikke er medregnet udgifter til husleje og inventar, så burde husleje og inventar stilles gratis til rådighed også for de privat drevne hospitaler. Rådgivning Rådgivning af patienter har også i 2007 været et vigtigt område. Vi får mange henvendelser. Det er ofte mennesker, der er fortvivlede og slet ikke kan overskue den sygdomssituation, der har ramt dem. Vi ønsker at udbygge denne hjælp til patienter væsentligt. Derfor har vi søgt om midler hos TrygFonden til oprettelse af en professionel patientrådgivning. Vores visioner på dette felt er kun realistiske, fordi vi har et godt samarbejde med Charlotte Dupont, der er indehaver af rådgivningsfi rmaet NAVIDA Fremtiden: Vores forening har det rigtige fundament og den rigtige ide. Vi ønsker at fortsætte og udbygge de aktiviteter, vi har gang i. På det organisatoriske plan har vi behov for en styrkelse af foreningen. Der er behov for fl ere aktive. Vi skal have fl ere medlemmer. Det er en opgave, alle medlemmer kan hjælpe med. Af konkrete planer for at få fl ere medlemmer er oprettelse af lokalafdelinger af PATIENT- FORENINGEN i tilknytning til hospitaler. Det er Erik Gregersen, der koordinerer dette initiativ. Han vil gerne høre fra personer, der vil hjælpe med oprettelse af lokalafdelinger. Der er så mange ting, vi gerne vil. Der er ingen, der har mere behov for hjælp og for at kunne få det bedst mulige end mennesker, der er syge. Det er dem, vi arbejder for, og der vil altid være nok at gøre. Den Direkte nr GRYMER PRIVATHOSPITAL SKEJBY Hospitalet med fokus på kvalitet, service og dialog Plastikkirurgi: Brystoperationer Fedtsugninger Facelift/pandeløft Maveskindsoperationer Øjenlågsoperationer Arkorrektioner Injektionsbehandlinger Peelinger Avanceret hudpleje Øre-næse-halskirurgi: Næsekirurgi Bihulekirurgi Tonsillectomi Søvn og respirationscenter: Snorkebehandling Søvnapnøbehandling Allergi / Lungesygdomme Rygkirurgi: Mikrokirurgisk operation for diskusprolaps i lænden Operation for slidgigt og forsnævring i rygsøjlen Operationer udføres udelukkende af speciallæger. Overenskomst med sygesikringen og Region Midt. Godkendt af sygeforsikringen danmark Tueager Århus N tlf:

4 generalforsamling Ny næstformand og to nye bestyrelsesmedlemmer. Allerød Stationsvej 2 A 3450 Allerød Tlf.: PATIENTFORENINGEN holdt den 12. april generalforsamling på privathospitalet EIRA i Århus. På generalforsamlingen blev der valgt to nye til bestyrelsen. Det er Villy O. Christensen fra Næstved og Henrik Melchiorsen fra Frederikshavn. Både Villy O. Christensen og Henrik Melchiorsen har i fl ere år været aktivt med i arbejdet i PATIENTFORENINGEN. Villy O. Christensen primært med foreningens hjemmeside. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med: Erik Bach som formand. Villy O. Christensen som næstformand. Tidligere næstformand John Raaschou som kasserer. Foto af hele bestyrelsen kan ses på side 3. Se uddrag af beretningen andetsteds i bladet. Foreningens regnskab balancerede med en omsætning på kr. Årets overskud var på kr. I forbindelse med generalforsamlingen var der spændende indlæg fra fi re behandlere, der fortalte om interessante behandlingsmetoder. Se omtale bl.a. på PATIENTFOR- ENINGENs hjemmeside: Endvidere var der rundvisning på Mammaklinikken og privathospitalet EIRA. Også herfra se selvstændig omtale. HURTIG OG EFFEKTIV BEHANDLING Allerød Privathospital og Idrætskliniks målsætning er at tilbyde en bred vifte af undersøgelser og behandlinger og samtidig sikre, at du får en hurtig og effektiv udredning og behandling uden ventetid. Vi tilstræber at imødekomme dit ønske om tidspunkt for undersøgelse og behandling, og da mange erhvervsaktive patienter ønsker eftermiddags- og aftentider, tilbyder vi også dette. HVEM BEHANDLER VI? Patienter med en sundhedsforsikring Patienter der er medlem af danmark Patienter henvist via den offentlige ventetidsgaranti Selvbetalende patienter HØJT FAGLIGT NIVEAU Allerød Privathospital lægger stor vægt på et højt fagligt niveau og beskæftiger i dag 16 speciallæger med stor rutine og erfaring inden for deres felt speciallæger som løbende opdaterer deres viden og færdigheder. På denne måde sikrer vi, at du til enhver tid får en kompetent og tidssvarende behandling. GOD INFORMATION OG SERVICE Vores team af speciallæger og sygeplejersker sikrer, at du får en oplevelse af et højt serviceniveau og sammenhæng i forløbet. Der lægges stor vægt på at informere og vejlede både før, under og efter behandlingen, og du vil gennem hele forløbet være i kontakt med den samme speciallæge. MODERNE FACILITETER Allerød Privathospital og Idrætsklinik er indrettet i lyse og venlige lokaler, og alle behandlingsrum og operationsstuer er forsynet med top-moderne udstyr til udførelse af diverse undersøgelser og behandlinger. IDRÆTSKLINIKKEN På Allerød Privathospitals idrætsklinik undersøges og behandles akut opståede bevægeapparatsskader (skader på muskler, sener, knogler eller led) samt fysiske belastningsskader af et tværfagligt team. Det tværfaglige team består af idrætskirurger, idrætsreumatologer og fysioterapeuter. Idrætsteamet samarbejder om at stille diagnosen og planlægge behandlingen, der enten kan være medicinsk, fysioterapi eller operation. Genoptræning er en vigtig del af behandlingen og Allerød Privathospital tilbyder genoptræning efter alle ortopædkirurgiske operationer også selvom de ikke er sportsrelaterede. HVOR FINDER DU OS? Allerød Privathospital og Idrætsklinik er centralt beliggende i Allerød tæt på S-togsstation og bus og med gode parkeringsforhold. Med tog fra København tager det ca. 35 minutter. Bent Wulff Jakobsen, adm. direktør, speciallæge i ortopædkirurgi byder velkommen til EIRA 6 Den Direkte nr UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER NYHED Idrætsklinik Ortopædkirurgi Håndkirurgi Rygkirurgi Rygskole Fysioterapi Ultralydskanning Plastikkirurgi Mave- og tarmkirurgi Neurologi Neurofysiologi - ENG/EMG-undersøgelse Reumatologi Karkirurgi Børneundersøgelse

5 OVERKAPACITET i Tyskland Er det frit hospitalsvalg, der er årsag til overkapacitet i Tyskland? Sundhedsudvalget videresendte PATIENTFORENIN- GENs spørgsmål til sundhedsministeren. I Tyskland er der frit hospitalsvalg, og der er overskud af hospitalskapacitet. Det fremgår af svar, som PA- TIENTFORENINGEN har modtaget fra sundhedsministeren. PATIENTFORENINGEN formulerede seks spørgsmål, som vi sendte til Folketingets Sundhedsudvalg ved formand Preben Rudiengaard. Her blev spørgsmålene vel modtaget og på udvalgets vegne videresendt til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. Nedenstående uddrag af besvarelsen fra ministeren: Besvarelse af spørgsmål nr. 71 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sund hedsministeren den 13. december 2007 Ministeren bedes kommentere henvendelse af 8. december 2007 fra Patientforeningen vedrørende lægemangel og ventetid på behandling og herunder svare på de konkrete spørgsmål, som foreningen stiller. Svar: Patientforeningen ved Erik Bach har i brev af 8. december 2007 til formand for Folketingets Sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) stillet en række faktuelle spørgsmål vedrørende det tyske sundhedsvæsen. Erik Bach ønsker herunder en afdækning af, hvorvidt den forskellige adgang til offentlige og private sygehuse i Tyskland og Danmark kan have betydning for forskelle i ventetid. Erik Bach fremhæver endvidere forskellen i antal læger pr. indbygger i de to lande som et paradoks i forhold til ventetid. Med henblik på besvarelse af spørgsmålene har jeg indhentet bidrag fra den danske ambassade i Berlin. I Tyskland kan både offentlige, private og delvist private hospitaler deltage i det offentlige sygesikringssystem. Skillelinjen i det tyske sundhedssystem går således ikke mellem offentlige og private, men mellem behandlere, der er godkendt som en del af det offentlige forsikringssystem og dem, der ikke er. Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Preben Rudiengaard De offentligt forsikrede patienter (ca. 90 % af befolkningen) kan i princippet blive behandlet på alle godkendte sygehuse og hos alle godkendte behandlere. Betalingen fungerer ved hospitalerne ved hjælp af budgetter, der fastlægges af sygekasserne i samarbejde med hospitalerne. De konkrete spørgsmål fra PATIENTFORENINGEN: 1. Ventetid: Er det almindeligt, at patienter i Tyskland udsættes for ventetid på behandling, også for livstruende sygdom? Ventetid på behandling i Tyskland har undtagelsens karakter, fordi patienterne har frit sygehusvalg mellem de hospitaler, der er godkendt af det offentlige sygesikringssystem. Ifølge Forbundssundhedsministeriet eksisterer der en del overkapacitet. 2. Er der i Tyskland regler om, at der skal være ventetid hos offentlige virksomheder, inden der må vælges privat behandlervirksomhed? Der fi ndes ingen regler om ventetid. 3. Hvor stor en del af hospitalsbehandlingen i Tyskland udføres på private hospitaler/ klinikker og selvejende behandlervirksomheder i forhold til offentligt ejede sygehuse? I den tyske statistik findes ifølge herværende Sundhedsministerium ingen samlet opgørelse over, hvor stor en del af behandlingerne, der udføres på private hospitaler/klinikker og selvejende behandlervirksomheder i forhold til offentligt ejede sygehuse. Forskellen er i det tyske system ikke af afgørende betydning. 4. Belønnes hospitalerne i forhold til udført behandling (pengene følger patienten)? Hospitalerne belønnes p.t. ikke i forhold til udført behandling. Private, offentlige og halvoffentlige hospitaler, der er godkendt som en del af det offentlige sygesikringssystem, får tildelt fast budget om året. Man er dog ifølge Forbundssundhedsministeriet på vej til at etablere et system, som i højere grad vil orientere sig omkring antallet af indlagte patienter og den med patienten forbundne arbejdstid. 5. Har patienterne frit hospitalsvalg? (evt. hvor stor procentdel?) Patienterne har frit hospitalsvalg i hele Tyskland. Der forberedes dog nye regler, der skal åbne op for særaftaler mellem de offentlige sygekasser og den enkelte forsikrede. Det skal give mulighed for at give forsikrede ekstra rabat, hvis de forpligter sig til at indskrænke deres valgfrihed til en på forhånd af sygekassen fastlagt gruppe af hospitaler. 6. Hvor stor procentdel af tyske hospitaler er afhængig af kundetilfredshed, hvis de fortsat vil have kunder? Der fi ndes ingen formaliserede regler mht. kundetilfredshed i det offentlige system. Det fremgår således af de indhentede oplysninger, at det ikke er spørgsmålet om adgang til offentlig/private, som er afgørende for den korte ventetid til behandling, idet patienternes adgang til sygehus/behandler i Tyskland er afhængig af, hvorvidt vedkommende sygehus/behandler er godkendt som en del af den offentlige sygeforsikring. Det peges derimod på overkapacitet som en begrundelse for den begrænsede ventetid. Bør give anledning til politisk overvejelse Sundhedsministerens svar bør give anledning til politisk overvejelse i Danmark. Det må antages, at det frie hospitalsvalg i Tyskland og det forhold, at offentlige sygehuse ikke favoriseres, har afgørende indfl ydelse på, at patienter i Tyskland ikke oplever samme problemer som patienter i Danmark. Fornyet henvendelse til sundhedsudvalget Af svaret til spørgsmål 4 fremgår det, at hospitalerne ikke belønnes i forhold til udført behandling. PATIENTFORENINGEN har forelagt svaret på spørgsmål 4 for professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen. Kjeld Møller Pedersen mener ikke, at det er korrekt information. De tyske hospitaler får betaling i forhold til den behandling, de udfører. Fra PATIENTFORENINGEN har vi derfor bedt sundhedsudvalget anmode ministeren om at uddybe, om det skal forstås sådan, at tyske hospitaler får penge uanset mængden af udført behandling? Bliv medlem af PATIENTFORENINGEN og støt kravet om bedre forhold for mennesker, der har behov for behandling. Du får samtidig adgang til en række medlemsfordele læs mere på 8 Den Direkte nr Den Direkte nr

6 INGEN ideologiske blokeringer SPISEFORSTYRRELSER KILDEHØJ Videns- og behandlingscenter for spiseforstyrrelser Af MF Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Vi skal fi nde en balance mellem den offentlige og private sundhedssektor Liselott Blixt, sundheds ordfører for Dansk Folkeparti Speciale: Bulimi og overspisning KILDEHØJ er det eneste danske privathospital, der behandler spiseforstyrrelser og har udover anoreksi specialiseret sig i at behandle misbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi, overspisning (BED). I Dansk Folkeparti har vi ingen ideologiske blokeringer - eller modsat præferencer - i forholdet mellem private og offentlige udbydere af sundhedsydelser. Vores fokus er på patienten, der har krav på at få en hurtig, effektiv, tryg og sikker behandling på de danske sygehuse og i sundhedsvæsnet generelt. For mig er det afgørende, at der er lige og uhindret adgang til sundhedsbehandling for alle danskere, når de har brug for hjælp. Der er derfor ikke noget til hinder for at gennemføre forsøg og omstrukturere sundhedsvæsnets organisation, som vi kender den i dag. Men det ville i så fald skulle ske på en gennemtænkt og hensynsfuld måde. Det offentlige sygehusvæsen er under et stort pres i disse år, hvor brugernes krav stiger hurtigt, og hvor afvandringen fra arbejdsmarkedet omvendt gør det stadig vanskeligere at rekruttere nyt personale. Det sidste, der er brug for i sådan en situation, er at skabe usikkerhed om sundhedsvæsnets grundlæggende struktur og organisering. Presset på sundhedsvæsnet som beskrevet ovenfor virker to veje. På den ene side skal vi fra politisk hold gøre alt for at dæmpe usikkerheden omkring fremtiden, om end den ikke eksisterende arbejdsløshed i sig selv giver en stor sikkerhed i ansættelsen. På den anden side kan vi nemt blive tvunget til at gå nye veje i forhold til organisering af arbejdsgange og udnyttelse af de varme hænder i behandlingsøjemed og embedsmænd til de mere bureaukratiske pligter. Der er derfor et potentielt uopdyrket marked for private såvel som offentlige aktører, der via nytænkning og innovative tiltag kan hjælpe til med at effektivisere og forbedre sundhedsvæsnet. Tiden er efter min opfattelse ikke moden til en gennemgående privatisering eller direkte ligestilling af den private og offentlige sundhedssektor. Dertil er strukturerne for faste og velkørende. Skulle jeg give et råd til de private aktører, må det dog gå på, at de i stigende grad må tage ansvar og deltage i eksempelvis uddannelsen af nyt sundhedspersonale og forskning og innovation af nye teknikker og arbejdsgange, som kan effektivisere sundhedsvæsnet. Jeg tillader mig derfor at konkludere, at det danske sundhedsvæsen er ganske velfungerende, men kan blive bedre og skal udvikle sig således, at vi får udnyttet ressourcerne bedre og mere effektivt. I den sammenhæng er vi i Dansk Folkeparti helt åbne over for alle aktører og forslag, som kan bidrage til det. KILDEHØJ har specialviden på disse områder. Denne viden inddrages i en intensiv og fleksibel behandlingsmodel, hvor patienten er i centrum. Intensiv ambulant behandling Døgnindlæggelse Weekendbehandling Støtte til patienter og pårørende Anonym rådgivning Supervision og undervisning til social- og sundhedsvæsenet KILDEHØJ ligger i Nivå i skønne naturomgivelser ved skov og strand og danner rammen om et varmt og kompetent behandlingsmiljø med højtuddannet, professionelt personale. For yderligere information samt eventuel rådgivning om finansiering hverdage mellem 10 og 16 på telefon Den Direkte nr

7 PRIVATHOSPITALET SKØRPING PrivatHospitalet Skørping tilbyder følgende specialer: Anæstesiologi Radiologi Fysioterapi Gynækologi Organkirurgi - Håndkirurgi Orthopædkirurgi Plastikkirurgi Rygkirurgi Øjenkirurgi MR Scanning Kig på vores hjemmeside, og læs mere. PrivatHospitalet Skørping A/S Himmerlandsvej 36 DK-9520 Skørping Tel Fax medlemsfordele På en række privathospitaler tilbydes vore medlemmer særlige medlemsfordele. Vi anbefaler naturligvis, at man først kontakter disse hospitaler. Vi har også en række andre medlemsfordele. Se vores hjemmeside. www. PATIENTFORENINGEN.dk se under medlemsfordele. Medlemmer er velkommen til at kontakte os for rådgivning. AARHUS SPECIALLÆGECENTER A/S, Århus N, annonce side 27 ABSALON PRIVATKLINIK, København K. tlf ALLERØD PRIVATHOSPITAL & IDRÆTSKLINIK, annonce side 7 ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL, Frederiksværk - annonce side 18 BEKKEVOLD KLINIKKEN, Hellerup se annonce side 29 CENTER FOR RYGKIRURGI, Hellerup - annonce side 39 CICONIA AARHUS PRIVATHOSPITAL - annonce side 15 DAGKIRURGISK HOSPITAL VIBORG, tlf DANSKE PRIVATHOSPITALER, annonce side 21 EGANDER GRØN PSYKIATRISK PRIVATKLINIK. Hadsund - annonce side 45 EIRA PRIVATHOSPITALET, SKEJBY - annonce side 30 ERICSEN S PRIVATHOSPITAL, Charlottenlund, Tlf.: , GILDHØJ PRIVATHOSPITAL, Brøndby tlf GRYMER PRIVATHOSPITAL, Skejby - annonce side 5 HERLEV PRIVATKLINIK, - annonce side 32 HJERTECENTER VARDE, - annonce side 41 KILDEHØJ, Nivå - annonce side 11 KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Lyngby MAMMAKLINIKKEN, Århus tlf MR-SCANNER VIBORG, tlf NØRMARK ORTOPÆDKIRURGISK KLINIK, Ishøj - annonce side 17 ORTOPÆDISK HOSPITAL, AARHUS - annonce side 23 ORTOPÆDKIRURGISK CENTER VARDE, Varde tlf PRIVATHOSPITALET DANMARK, Charlottenlund tlf PRIVATHOSPITALET HAMLET, Frederiksberg - annonce side 47 PRIVATHOSPITALET H.C. ANDERSEN KLINIKKEN, Odense Tlf.: , PRIVATHOSPITALET MØLHOLM, Vejle - annonce side 34 PRIVATHOSPITALET SKØRPING, - annonce side 12 PRIVATHOSPITALET VALDEMAR, Ringsted annonce side ROSKILDE PRIVATHOSPITAL, tlf RØNTGENKLINIKKEN, Århus annonce side 43 Tilbyder en gratis forundersøgelse ved efterfølgende behandling. (se evt. under Behov for behandling) Den Direkte nr

8 FOR PSYKISK SYGE BØRN OG UNGE nyt privathospital Få en kvalitetsoplevelse uden ventetid Landets første private børne-/ungdoms-psykiatriske hospital er åbnet i København. Overlæge Torsten Warrer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital har forladt sit faste job for at kunne slå dørene op til sit nye privathospital, Hejmdal i København. Hospitalet er opkaldt efter en af guderne i den nordiske mytologi, der havde en fantastisk hørelse, og som sørgede for, at ingen fjendtlige jætter trængte ind i gudernes rige. Ingen bliver afvist på forhånd Hejmdal er et hospital for børn og unge mellem 8 og 23 år, som tilbydes ambulant behandling og indlæggelse i daghospital. Det vil sige, at hospitalet ikke tager døgnindlagte patienter. Men bortset fra de allermest syge, som har brug for hjælp 24 timer i døgnet, forventer Torsten Warrer, at man vil kunne tilbyde behandling til langt de fl este patientgrupper.»der er ingen, som vi på forhånd vil afvise. Formålet er netop, at hospitalet skal være åbent og lettilgængeligt for alle, der har brug for behandling, men som må vente i dag. Jeg regner med, at vi kommer til at behandle en hel del piger, der skærer sig, deprimerede unge, børn med adhd, Tourettes syndrom, spiseforstyrrelser m.m.,«siger Torsten Warrer. Overlæge Torsten Warrer Lange ventelister Trods en række særbevillinger til børne- og ungdomspsykiatrien gennem de seneste år er ventelisterne fortsat med at vokse, bl.a. fordi stadig fl ere søger behandling, og i dag står over børn og unge på venteliste. Det er den situation, som har fået Torsten Warrer til at tage springet fra det offentlige sundhedsvæsen.»folk kan ikke komme til i tide, og ventelisterne er efterhånden fuldstændig uacceptable. Der er ingen tilgængelige tilbud, hvor man kan få hjælp hurtigt. Derfor vil vi gerne etablere et hospital, hvor man kan få vurderet sine problemer inden for et par dage«, siger Torsten Warrer. De fl este speciallæger og psykologer ansættes i første omgang på konsulentbasis og arbejder derfor på hospitalet ved siden af deres ordinære job. Men hospitalet får en fastansat stab af sygeplejersker, pædagoger m.fl., og ifølge planerne skal det tilbyde både medicinsk behandling og psykoterapi i gruppe og individuelt baseret på kognitive og psykodynamiske principper. Desuden vil Hejmdal tilbyde supervision og undervisning til kommuner, opholdssteder og undervisning til forældre og pårørende. EB Det koster kun fra 54 øre om dagen at være medlem af PATIENTFORENINGEN og derigennem få adgang til information, rådgivning og en række medlemsfordele. Kontakt vores medlemsservice på eller AROS KOMMUNIKATION Andrologi Anæstesi Bryst- og organkirurgi Fertilitet Gynækologi Helbredsundersøgelse Hudlægecenter Idrætsklinik Karkirurgi Mammografi Ortopædkirurgi Plastikkirurgi Rygcenter 3D/4D scanning Tumorkirurgi Ultralydscanning, røntgen og MR Øre-, næse- og halskirurgi Ciconia Aarhus Privathospital er et af Danmarks førende privathospitaler, og vi tilbyder undersøgelse og behandling af højeste kvalitet inden for 17 forskellige specialer. Du kan komme til med det samme uanset om du betaler selv, benytter dig af det udvidede sygehusvalg eller har en sundhedsforsikring. Som patient er du i centrum i hele omsorgskæden bestående af indledende undersøgelser og afklaring, skånsom behandling med topmoderne udstyr udført af vores dygtige speciallæger. Vi har nogle af landets bedste og mest erfarne speciallæger tilknyttet, og det hele foregår i moderne, trygge omgivelser med menneskelig omsorg. Du er derfor i de bedste hænder hos Ciconia Aarhus Privathospital. Læs mere på send en mail på eller ring på og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. 14 Den Direkte nr Ciconia Aarhus Privathospital Saralyst Allé Højbjerg Tlf

9 FORDEL FOR offentlige finanser Regionerne vil hellere smide 100 mia. kr. ud af vinduet end bruge dem på behandling af syge. Det er en fordel for de offentlige fi nanser, når patienter på det offentliges regning bliver behandlet på privathospitaler. Det bekræfter informationsmedarbejder Jakob Tietge fra erhvervsforeningen Dansk Handel. Bekræftelsen fra Dansk Handel er parallel med udtalelser fra tidligere sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, der i forbindelse med fastlæggelse af priser for behandling på privathospitaler fastslog, at sammenlagt koster det ikke det offentlige mere, når patienter på det offentliges regning bliver behandlet på privathospitaler. De faktiske forhold: Hvis en patient bliver behandlet på et offentligt sygehus i den region, hvor han bor, så belaster behandlingen de offentlige fi nanser med det, som behandlingen koster på et offentligt ejet sygehus i regionen. Dvs. DRG-taksten, der er beregnet ud fra det, som behandlingen i gennemsnit koster på et offentligt ejet sygehus. Hvis patienten behandles på et offentligt sygehus i en anden region, skal den region, hvor patienten bor, sende penge til den region, hvor det behandlende sygehus er beliggende. Regningen beregnes ud fra DRG-taksten. Hvis patienten i stedet henvises til et privathospital, så skal den region, hvor patienten bor, i gennemsnit sende 95 % af DRG-taksten til privathospitalet. Dvs. at de offentlige kasser i gennemsnit sparer 5 %, når de sender en patient til behandling på et privathospital i forhold til afregning efter DRG-taksterne. Vigtig tilføjelse: Det skal tilføjes, at for det offentlige er besparelsen langt større. Det skyldes, at der i DRGtaksterne ikke er indregnet omkostninger til sygehusbyggeri. Der er heller ikke indregnet inventar og udstyr, f.eks. MR-scannere og operationsstuer. Regionerne arbejder med, at der skal bruges 100 mia. kr. ( kr.) på offentlige sygehusbyggerier, der skal stilles til rådighed for offentligt drevne sygehuse. Mon ikke det ville være bedre for patienterne, hvis de 100 mia. blev brugt til behandling? EB Spring ventelisten over Stor erfaring indenfor knæ -, skulder-, hånd- og fodkirurgi Brug din sundhedsforsikring Bliv behandlet i løbet af 14 dage 3 fuldtidsansatte ortopædkirurger, tilsammen 50 års erfaring Stor erfaring indenfor knæ-, skulder-, hånd- og fodkirurgi 3 fuldtidsansatte ortopædkirurger, tilsammen 50 års erfaring Behandler også patienter via Udvidet frit Sygehusvalg Danmarks største og mest moderne lavfelt scanner 16 Den Direkte nr

10 SQUAWS.DK SJOVERE END et slot i syden Tid til patienterne er et af vores helt store specialer Er man blevet syg eller har fået en skade, så vil enhver gerne i professionelle hænder hurtigst muligt. På det smukke Arresødal Privathospital i Nordsjælland tilbyder vi undersøgelser, behandling og genoptræning, uden ventetid, bl.a. inden for specialerne: Ortopædkirurgi, Øre-Næse- Hals, Urologi, Plastikkirurgi, Organkirurgi, Gynækologi og Diagnostik/ MR-scanning. På hospitalet indretter vi os efter patienternes behov. Her har nogle af landets dygtigste special læger og personalet tid og ro til Gunhild Lange Skovgaard Cheflæge, direktør at yde en fagligt optimal og menneskevenlig behandling. Kontakt os på og hør, hvad vi kan gøre for dig. Eller besøg arresoedal.dk og læs, hvorfor vi siger: Fra et møde med Anette og Carsten Følsgaard, ægteparret bag Privathospitalet Arresødal. Jeg blev helt forskrækket. Pludselig begyndte Anette og Carsten Følsgaard at synge fødselsdagssang. Straks istemte fi re andre fra personalet. Vi stod ved indgangen til rummet med den store, nye MRscanner. Lægen, der styrede scanneren, havde åbenbart fødselsdag. Den slags går ikke ubemærket hen på Privathospitalet Arresødal. Oplevelsen vidner om den begejstring, der er på stedet. Stop, Stop Et øjeblik senere var vi på vej ind for at se den åbne MRscanner til 9 mio. plus moms. Men lægen, der arbejder med det imponerende værktøj, råbte: Stop! I skal lige være opmærksomme på, at her bliver kreditkort slettet, ure, mobiltelefoner, og hvad I ellers har af elektronisk udstyr, kan ikke tåle den kraftige påvirkning. En stolt Carsten Følsgaard kan berette om den fordel, den åbne scanner er for patienterne. Det, at det skal være rart for patienterne, er vigtigt. Han har knap talt ud, inden Anette begejstret tager over. Med det bedste og mest avancerede udstyr og de bedste læger er det ofte muligt at mindske gener i forbindelse med undersøgelse og behandling. Det er et usædvanligt ægtepar, jeg står over for. Det er deres fælles projekt. Hvad er det, der får mennesker til at investere mange millioner i først et hospice og senere et privathospital? Med den fjendtlige holdning og den diskriminering, privathospitaler udsættes for, kan det ikke være drømmen om at score kassen. Om baggrunden for etableringen af Privathospitalet Arresødal fortæller Annette og Carsten Følsgaard: Det var personlige oplevelser og fortvivlelse over, at der ikke kunne tilbydes en bedre behandling til vores forældre, da de blev alvorligt syge. Der var så mange ting, der let kunne Ægteparret bag Privathospitalet Arresødal, Anette og Carsten Følsgaard gøres bedre for patienterne. Alle patienter er bange, når de skal gennemgå behandling, f.eks. operation. Det er vigtigt, at alle kræfter sættes ind på at gøre det så godt som muligt for patienterne. Da var det, at vi fik ideen og drømmen om at lave et sted, hvor patienten er i centrum. Tanken om etablering af et hospice blev realiseret, og i januar 2006 var der offi ciel indvielse af Privathospitalet Arresødal. Carsten Følsgaard viser de nye bygninger, der for nylig er taget i brug, og beretter om store udvidelsesplaner. Det, vi arbejder med her, er meget sjovere end et slot i syden, siger en glad Carsten Følsgaard til slut. EB Den Direkte nr

11 PÅ DANSKE PRIVATHOSPITALER A/S psykiatribehandling Psykiatribehandling i rette tid er af største vigtighed for at undgå, at depressioner giver varige hjerneskader. Det siger chefl æge Johannes Yde i forbindelse med, at Danske Privathospitaler (DAPH) udvider virkeområdet til også at omfatte psykiatribehandling. Hurtig diagnostik, rigtig behandling med medicin og samtale samt evt. ECT er også på det psykiatriske område af afgørende betydning for et godt resultat. DAPH startede først i 2008 det psykiatriske behandlingstilbud på center i Aalborg. I løbet af året planlægges det udbygget med yderligere fi re centre i hhv. Århus, Herning, Esbjerg og Odense. Behandlingen i Aalborg ledes af psykiater Arne Mejlhede, som også bliver primus motor i udbygningen på de øvrige centre. Arne Mejlhede har meget stor klinisk erfaring på baggrund af mange års arbejde som overlæge på psykiatriske afdelinger i Aalborg og Kolding samt i de senere år som praktiserende psykiater. Johannes Yde pointerer, at patienterne vil blive tilbudt behandling i rolige og diskrete rammer. Behandlingen Psykiater Arne Mejlhede, der står for udbygningen af Danske Privathospitalers psykiatribehandling. vil almindeligvis være ambulant, således at patienten ikke trækkes unødigt ud af hverdagen. Efter behov vil psykologiske test m.v. indgå i behandlingerne. EB patientforeningen har ingen ideologiske kartofler I PATIENTFORENINGEN har vi ingen ideologiske kartofl er, der skal hyppes. Vi har intet ønske om, at hverken offentligt ejede eller privat ejede virksomheder skal favoriseres af de offentlige fi nanser. Vores eneste pejlemærke er, hvad der er bedst for patienterne. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at patienterne er bedst stillet, hvis der er valgfrihed, og der er konkurrence om at behandle og yde service. EB UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER INDENFOR MERE END 30 SPECIALER ORTOPÆDKIRURGI Knæ-, fod- og ankelskader. Slidgigt i hofte-, knæ-, skulder- eller ankelled. Skulder- og håndskader. PLASTIKKIRURGI Brystforstørrelse, brystløft og brystformindskelse. Opstramning af hud. Fedtsugning. Øjenlågsoperation. RYGKIRURGI Operation for diskusprolaps eller forsnævring i ryggen. Stivgørelse ved slidgigt. Undersøgelse og rådgivning. MAVE-TARM KIRURGI Behandling af galdesten og brok, evt. med kikkertoperation. Kikkertundersøgelse af mavesæk eller tarm. Kikkertoperation for tyktarmssygdomme. URINVEJSKIRURGI Undersøgelse og udredning ved vandladningsproblemer. Behandling af forstørret prostata med den skånsomme lasermetode. Operation for vandbrok, krummerik m.m.. KVINDESYGDOMME Undersøgelse og udredning. Kikkertundersøgelse af mave- eller livmoder. Operation af cyster på æggestokke. Fjernelse af livmoder. Behandling af inkontinens. ØRE-NÆSE-HALS SYGDOMME Fjernelse af mandler og polypper. Behandling af bihulebetændelse med kikkertoperation. Operation for hul på trommehinden. ØJENSYGDOMME Operation for grå stær, tårekanalsbetændelse, skelen m.m.. Øjenundersøgelse. MR- OG ULTRALYDSSKANNINGER Moderne undersøgelser af kroppen m.h.p. udredning af skader og sygdomme. Ultralydsundersøgelser foretages ofte af speciallægen i de enkelte sygdomme. GRAVIDITETSSKANNING 3D og 4D skanninger med udlevering af barnets første DVD. Nakkefoldsskanning og kønsbestemmelse. KOSMETISKBEHANDLING AF HUD Hudlæger og specialuddannede sygeplejersker foretager laserbehandling for uønsket hårvækst, karsprængninger, misfarvninger og rynker. Rynkebehandling med Restylane (hyaluronsyre). ÅREKNUDER - ÅREFORKALKNING Efter forudgående ultralydsundersøgelse udføres operation for åreknuder. Undersøgelse, udredning og vejledning ved åreforkalkning. MEDICINSKE SPECIALER Hjerte- og nervesygdomme. Gigt- og ledsygdomme. Børnesygdomme. Undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling. SYGDOMME PÅ BEVÆGEAPPARATET Shockbølge-behandling af seneskader, undersøgelse af PSYKIATRI OG PSYKOLOGI Konsultation og behandling af depressioner, stress m.m.. Neuro- og personlighedspsykologiske erklæringer. NYE SPECIALER PÅ VEJ I 2008 forventes etablering af smerteklinik og mammaklinik med mammografi (røntgenundersøgelse af brystet). 20 Den Direkte nr TEL

12 VELLYKKET ARRANGEMENT på Hamlet PATIENTFORENINGENS RÅDGIVNINGSCENTER patienttryghed Der var stor tilslutning til PA- TIENTFORENINGENs arrangement på Privathospitalet Hamlet, den 29. marts. Lise Nørgaard holdt foredrag og Benny Andersen oplæste nogle af sine herlige digte. Det var en slagfærdig og veloplagt Lise Nørgaard, der fortalte om sine personlige og i den nærmeste familie også tragiske oplevelser med offentlige sygehuse. Der havde været meget stor forskel på, hvordan det foregår og de menneskelige hensyn på hhv. offentligt og privat ejede hospitaler. Der blev også plads til en smule selvransagelse på journaliststandens vegne. Lise Nørgaard er som bekendt journalist. Hun mente, at landets journalister bærer en del af ansvaret for tilstandene for hospitalspatienter. Der har ikke været gjort nok for at omtale, hvad patienter udsættes for. Der er ikke lavet reportager, hvor man følger enkelte patienter, der udsættes for smerte og ydmygende behandling ved at ligge på fl ersengsstuer eller gange. Kør mig til Hamlet. - Ja, jeg har sagt, at jeg håber, jeg aldrig bliver så syg, at jeg ikke kan råbe til ambulancechaufføren: kør mig til Hamlet. Nogen, der hører dette, vil måske sige, at jeg er en rig overklassedame. Det er jeg ikke. Det sørger skattefar for, at jeg aldrig bliver. Mit valg er i høj grad en prioritering under mottoet. Der skal altid være råd til fl ugtvejen til privathospitaler. Benny Andersens muntre og tankevækkende digte vakte begejstring blandt tilhørerne. Benny Andersens digte skal ikke refereres. De skal høres, subsidiært læses. EB PATIENTFORENINGENS rådgivningscenter er navnet på PATIENTFORENINGENS nye projekt, som planlægges iværksat i dette forår, hvis økonomisk støtte fra Tryg- Fonden opnås. Det er planen, at alle patienter både medlemmer og ikke medlemmer såvel private som offentlige skal kunne få råd og vejledning om patientrettigheder og behandlingsmuligheder i Danmark og i udlandet og både på offentlige og private hospitaler. Der skal også være mulighed for, at rådgivningscenteret kan hjælpe med at arrangere specielle behandlinger og støtte patienterne i en evt. kamp for deres rettigheder. Til projektet er knyttet sygeplejerske Charlotte Dupont, som med sit rådgivningsfi rma NA- VIDA vil stå for det praktiske og i kraft af sin tidligere stilling som chef for visitationen i et stort forsikringsselskab har et meget bredt kendskab til kvaliteten og behandlingsmulighederne de forskellige steder, og som også har en meget stor kontaktfl ade. Efter et gratis år skal forløbet evalueres, og herefter er det planen at fortsætte ordningen enten med økonomisk støtte eller med en eller anden form for brugerbetaling naturligvis med rabat for medlemmerne i PATIENT- FORENINGEN. Erik Gregersen, speciallæge Konsulent i PATIENTFOR- ENINGEN Projektansvarlig Der var fyldt op i Privathospitalet Hamlets store sal. Benny Andersen og Lise Nørgaard sammen med et af PATIENTFORENINGENs yngste medlemmer. Et trygt valg Høj lægefaglig standard, moderne faciliteter og et imødekommende personale. Hvis det er vigtige parametre i dit valg af behandlings-sted, så kan du trygt komme til os. Ortopædisk Hospital Aarhus a/s kan tilbyde behandling indenfor disse specialer: Rygkirurgi Der var god stemning. Det var tydeligt, at de fremmødte nød det gode selskab med Benny Andersen og Lise Nørgaard. Alle fik en uforglemmelig oplevelse. 22 Den Direkte nr Ortopædisk Hospital Aarhus er et privathospital med fokus på ortopædisk kirurgi. Vores personale både læger og øvrige medarbejdere hører til blandt de allerbedste på deres felt. Det er din garanti for et højt behandlings- og serviceniveau. Vi har de mest moderne faciliteter med den nyeste teknologi indenfor operationsstuer og anæstesi. Hospitalet er beliggende i Scandinavian Center midt i Århus. Vi samarbejder med Danske Regioner og de danske forsikringsselskaber. Vi hjælper gerne med råd og vejledning i relation til proceduren, hvis du har en sundhedsforsikring eller benytter det udvidede frie sygehusvalg. Kontakt: Ortopædisk Hospital Aarhus a/s Margrethepladsen 3 Scandinavian Center 8000 Århus C Tel Skulder-albue kirurgi Idrætskirurgi Knæ- og hofteprotesekirurgi Fod-ankel kirurgi Børneortopædi Håndkirurgi Fysioterapi

13 S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E Akupunktur Alloplastikoperationer Diætist Fysioterapi Idrætsenhed Kardiologi Kiropraktik MR skanning Neurokirurgi Neurologi Ortopædkirurgi Psykologi Reumatologi Rygkirurgi Røntgen Præcis og hurtig diagnose, tværfaglig vurdering og behandling... Privathospitalet Valdemar er den direkte vej til specialister inden for lidelser i muskler, led og ryg. Under samme tag finder du ekspertisen til både diagnostik herunder lav- og højfelt MR skanning, behandling, genoptræning og forebyggelse. Vi dækker alt fra fysioterapi, kiropraktik, medicinsk behandling, kardiologi herunder belastnings-ekg og ekkografiundersøgelser samt kirurgi i et nyt højteknologisk operationsafsnit med tilhørende helt nye behagelige sengestuer. Vi kan desuden tilbyde en række støttefunktioner. Aftale med sundhedsforsikringsselskaber samt sygeforsikringen Danmark. Smerteenhed Sundhedstjek Ultralydskanning bureaulist.dk Sct. Knudsgade Ringsted Telefon

14 SPECIALE I PATIENTRÅDGIVNING nyt privat firma RETTEN TIL AT FRATRÆKKE PRÆMIEN PÅ sundhedsforsikring Navida er patienternes vej til den rigtige behandling Det er visionen for direktør i Navida, Charlotte Dupont. Navida samarbejder med Patientforeningen for at styrke menneskets rettigheder gennem det offentlige og private sygehussystem. Det kan være svært for en person, der er syg, at stille krav. Charlotte Dupont skriver: Gennem mit arbejde som praktiserende sygeplejerske i 13 år og 5 år som rådgiver og visiterende i et større forsikringsselskab har jeg opdaget et stort, udækket behov for nærvær, opmærksomhed, indlevelse og forståelse, når mennesker rammes af en behandlingskrævende sygdom. Medmenneskelig behandling, som betyder en forskel for den enkelte, uanset social eller økonomisk status, og om de er omfattet af en privat sundhedsforsikring. Jeg henvender mig til alle, der er ikke et A og B hold. Jeg mener også, det er meget vigtigt at have fokus på den enkelte patients behov for nærvær og indlevelse gennem hele sygdoms- og behandlingsforløbet. Mit indgående kendskab til hver enkelt behandlers kvalifi kationer og kvalitet kan komme det enkelte menneske til gode. Alle har mulighed for at få uvildig telefonisk rådgivning af et hold kompetente sygeplejersker med praktisk og rådgivningsmæssig erfaring. Vi er uafhængige af økonomiske interesser og er derfor i stand til at rådgive uvildigt, hvilket tilgodeser menneskets behov for omsorg og tryghed i svære situationer. Hvis en person ikke føler, at vedkommende har fået den rette eller en retfærdig behandling, kan det være svært Charlotte Dupont, direktør for Navida selv at henvende sig for at klage. Her kan vi hjælpe med at fi nde ud af, hvad der er gået galt. Vi vil være den enkelte patients sikkerhed for en tryg og personlig rådgivning i svære situationer og under korte og længerevarende behandlingsforløb. Charlotte Dupont, direktør og sygeplejerske Mobil: Mail: Retten til at fratrække præmien på sundhedsforsikring bør udvides til alle. Ministeren vil se på sagen Socialdemokratiet vil afskaffe arbejdsgiverens ret til at fratrække udgift til sundhedsforsikring. Patientforeningen vil udvide ordningen til at gælde for alle. Den 20. marts var det den store nyhed i medierne, at Socialdemokratiet vil afskaffe arbejdsgiverens ret til skattefradrag for sundhedsforsikringer. Det lykkedes at få en kommentar fra Patientforeningen optaget i radioavisen. Vi kræver, at alle skal have fradrag for forsikringspræmie til sundhedsforsikring. Radioavisen havde forelagt vores krav for sundhedsministeren, der ifl g. referat fandt det positivt. Han ville gerne se på sagen. Hvis fradrag for sundhedsforsikring udvides til at gælde alle, vil det medføre, at der frivilligt bliver tilført mange penge til sundhedsområdet. Vigtigst er det, at mennesker, der ikke har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan få råd til at tegne en sundhedsforsikring. Det ændrer med et slag patientens status fra et være henvist til offentlige sygehuses forgodtbefi n- dende til at være en person, der har krav på en ordentlig behandling. Eller med andre ord: Fra patient til kunde. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen vil kigge på muligheden af, at alle skal have fradrag for sundhedsforsikring. PATIENTFORENINGEN følger nu op over for ministeren med anmodning om, at forslaget om fradrag for alle bliver et regeringsforslag i næste folketingssamling. EB Charlotte Dupont har allerede hjulpet mange af PATIENTFORENINGEN s medlemmer. 26 Den Direkte nr

15 LAD DEM RULLE hospitalssengene Mange kommer i klemme i det danske sundhedssystem. Ved en fælles europæisk sundhedsløsning kan vi imødegå problemet, men det kræver, at vi får gennemført fælles EU regler og skaber klarhed over borgernes rettigheder. Af Karin Riis-Jørgensen, Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet Historier om patienter, der er kommet i klemme i det danske sundhedssystem, er desværre ikke sjældne. Historier om patienter, der ønsker behandling i udlandet for sygdomme, vi ikke behandler for i Danmark, hører man også. Historier om patienter, der selv må sørge for at få den behandling i udlandet, de har brug for, uden hjælp fra det offentlige, er heller ikke nye. Og alt for mange må selv betale og fi nde de rette behandlinger. Skal det være så svært? Nej! Det mener jeg faktisk ikke, det behøver. Jeg arbejder for at styrke patientmobiliteten i Europa, så hospitalssengene kan blive skubbet over grænsen, hvis ventelisten i Danmark bliver for lang, eller hvis et hospital i et andet EU land har specialiseret sig i en given behandling. Vi ønsker vel alle den bedst mulige behandling, og det står klart, at ikke alle sygehuse i Europa kan specialisere sig i alle sygdomme. Sygesikringen skal følge patienten ud over Danmarks grænser. Den danske regering fi k i 2001 indført det, vi kalder second opinion, som bl.a. har været medvirkende til, at danske patienter kan få behandling i udlandet på det offentliges regning. Der er altså allerede etableret en mulighed for, at pengene kan følge patienten. Men der er lang vej endnu, før sundhedssystemet er så fl eksibelt, som patienterne fortjener. Og det handler også om at skabe konkurrence og specialiseret viden for hospitalerne. Flere afgørelser fra EF-Domstolen slår fast, at EU s regler om fri bevægelighed også gælder sundhedsydelser. I dag har EU-borgere altså ret til behandling i et andet land, hvis ventetiden i hjemlandet er urimelig lang. Men hvem ved det? Og hvem har kræfterne til at slås for deres ret, Karin Riis-Jørgensen, Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet når først de er blevet syge? EU Kommissionens forslag om patientmobilitet er foreløbigt lagt på hylden. Det kunne ellers have gjort denne ret til allemandseje. Nu er denne ret kun forbeholdt dem, der i forvejen magter at kæmpe for deres rettigheder. Et fælles europæisk sundhedsmarked vil have en tiltrængt gavnlig indvirkning på effektiviteten og kvaliteten af det danske sygehusvæsen. Og det vil give mulighed for øget specialisering og dermed bedre behandling for patienterne. Det er her, vi skal vise, at vi sætter patienten over systemet, og jeg mener, det kræver en fælles europæisk sundhedsindsats. Det vil jeg forsætte med at kæmpe for. Vi ses på som er for alle Bekkevold Klinikken en privatklinik med fokus på stor faglig ekspertise Bekkevold Klinikken er en privatklinik med fokus på højt specialiseret kirurgi og stor faglig ekspertise. Vi har samlet nogle af landets dygtigste og mest erfarne specialister inden for flere lægelige specialer: Mave-tarmsygdomme Hoftekirurgi Kunstige hofter Knækirurgi Kunstige knæ Urologi og andrologi Vi tilbyder en bred vifte af behandlingsmuligheder herunder forebyggende undersøgelser, diagnosticering og operationer samt helbredstjek. Ingen ventetider hurtig udredning og behandling Der er ingen ventetider på Bekkevold Klinikken, og ekspertisen og al moderne apparatur er samlet på ét sted. Det sikrer hurtig undersøgelse, hurtig behandling og dermed hurtige resultater for den enkelte patient. Vores værdier er professionalisme, ekspertise, effektivitet, fleksibilitet og et ekstremt højt serviceniveau. De kan komme som privat patient eventuelt efter aftale med Deres forsikringsselskab, hvis De har tegnet en sundhedsforsikring. Klinikken har desuden truffet aftaler med det offentlige om behandling af patienter på venteliste. Booking De kan ringe og træffe aftale om konsultation på Telefon : Man. - tors. kl Fredag kl Hans Bekkevolds Allé 2 B 2900 Hellerup 28 Den Direkte nr

16 eira PRIVATHOSPITALET SKEJBY i de bedste hænder PATIENTBEHANDLING verdens bedste Det ene skoleeksempel efter det andet på, hvordan det bør være, mødte deltagerne i paneldebatten og den efterfølgende rundvisning på Mammaklinikken og Privathospitalet EIRA i forbindelse med generalforsamlingen d. 12. april. Dagen blev indledt med en paneldebat, hvor temaet Verdens bedste patientbehandling umiddelbart kunne virke som en stor og ambitiøs mundfuld at gabe over. Enhver tvivl blev dog hurtigt gjort til skamme, da de fremmødte blev præsenteret for patientudredningsforløb og faciliteter, der danner rammer om behandling med patienten i centrum. En stolt specialsygeplejerske Susanne Højen fremviste det nyeste udstyr til mammografi - scanning, som sammen med alt det øvrige højteknologiske udstyr anvendes på Mam- maklinikken. Speciallæge Joan Ravnsbæk beskrev et patientforløb, der i sammenligning med de fl este offentlige tilbud er væsentligt kortere og i øvrigt tilrettelagt på patientens præmisser. Joan Ravnsbæk deltager endvidere ugentligt i konferencer på Århus Kommunehospital og erfaringsudveksler således til gavn og glæde for alle, der arbejder med mammografi, hvilket åbenlyst kommer patienterne til gode. Operationssygeplejerske Jeanette Sandlykke viste en topmoderne operationsstue, som bla. omfatter operationslampe med indbygget kamera. Billeder kan så overføres til et auditorium og anvendes i undervisningsøjemed. Privathospitalet EIRA samarbejder med det nærliggende Skejby Sygehus om uddannelse af kandidater, hvilket må være en torn i øjet på formanden for Danske Regioner, Bent Jeanette Sandlykke viste operationsstue, som bl.a. omfatter operationslampe med indbygget kamera Hansen (S), idet endnu et af hans argumenter imod privathospitaler smuldrer. EIRA og Mammaklinikken viser vejen frem ved ikke kun at dele lokaler i Science Center Skejby, men også sengeafsnit, operationsstue og udstyr, der snart også omfatter både CT- og MR-scanner. En rivende udvikling har gjort, at Privathospitalet EIRA er under kraftig udvidelse, som forventes færdig ved årets udgang. Skoleeksempler på samarbejde på tværs af faggrænser og ejerskab om faciliteter, udstyr og uddannelser kommer alle til gode især patienterne. En god og informativ dag, som blev afrundet med PA- TIENTFORENINGENs generalforsamling som beskrevet andetsteds her i bladet. Villy O. Christensen viden & åbenhed Susanne Højen fremviste det nyeste udstyr til mammografiscanning, Den Direkte nr

17 EN MYTE lægemangel Herlev Privatklinik er beliggende centralt i Herlev by på adressen Smedeholm 10. Klinikken er beliggende i stueplan og er naturligvis handicapvenligt indrettet. Klinikken er nyetableret på et 500 m2 stort areal i moderne byggestil. Det medicinsk-teknologiske udstyr er nyindkøbt og af bedst tænkelige standard. Herlev Privatklinik er udstyret med komfortabelt sengeafsnit med fl adskærms-tv og mulighed for pc-tilslutning. Klinikken har indgået overenskomst med amtsrådsforeningen og kan således anvendes som fritvalgsklinik, hvis dit offentlige sygehus ikke er i stand til at overholde ventelistegarantierne. Klinikken har ligeledes indgået aftale med sygeforsikringen DANMARK Hvis du eller dit fi rma har tegnet sundhedsforsikring vil du ligeledes have mulighed for at vælge behandling på Herlev Privatklinik. Endelig kan du naturligvis søge behandling på klinikken som selvbetaler. Herlev Privatklinik I/S Smedeholm 10, st.th. DK-2730 Herlev Telefon: Af Speciallæge Erik Gregersen Der mangler ikke læger, men der mangler hænder. I DK er der 3,6 læger / 1000 indbyggere. I OECD er der 3.0. Kun Grækenland og Italien har fl ere. Derimod mangler der sygeplejersker og andet personale. I DK er der 16.2 andre sundhedspersoner/1000 indbyggere. I Holland er der 32,2 og i Norge er der 54,8!!! I DK er der 7,7 sygeplejersker / 1000 indb. I OECD er der 8,8 (OECD Health data juli 2007). Svenske tal dokumenterer, hvilket ikke er nogen hemmelighed, at lægerne bruger (spilder) deres tid på alt muligt andet end det, de er uddannet til, nemlig patientbehandling: kun 35% af tiden bruges til patientbehandling, 24% bruges til patientrelateret administration og 40% bruges til andet (ventetid, sekretærarbejde, lange vandreture, bøvl med IT-systemer osv.) Dårligt arbejdsmiljø, for meget stress, for lidt indfl ydelse på egen arbejdsindsats, for lidt arbejdsglæde bevirker, at lægerne fl ygter til den private sektor, som oven i købet betaler bedre. Lægernes arbejde skal ændres på områder med fl askehalse, så de kan koncentrere sig om at lave lægearbejde. Der skal ansættes fl ere sygeplejersker, og hvis der ikke er nok, kan man importere dem fra udlandet eller lade sundhedsassistenterne overtage nogle af sygeplejerskernes funktioner og mindre uddannede overtage noget af sundhedsassistenternes arbejde. Kompetenceområdet må rykkes en tak op, Det er ikke meningen, at andre skal lave lægearbejde, tværtimod skal andre hjælpe lægen med at lave lægearbejde. Der er jo en glidende Tegning: Lars-Ole Nejstgaard Speciallæge Erik Gregersen: Ingen lægemangel i Danmark overgang mellem meget lægeligt og ikke lægeligt arbejde. Det er ikke smart at fastholde opgaver som lægeopgaver, når der ikke er læger til at udføre dem, udtaler lægeforeningens formand Jens Winther Jensen. Læger, sygeplejersker og andet personale skal medinddrages i planlægningen og have indfl ydelse på egen situation. Det øger motivationen og giver større forståelse for nødvendige ændringer. Banalt og elementært, men bliver det gennemført? Der er mange steder et knowingdoing gap ifølge Erik Juhl, som på statsministerens foranledning har undersøgt forholdene på sygehusene. På privathospitalerne har man lært lektien for overhovedet at overleve. Det er måske upassende at foreslå at skele til privathospitalernes måde at gribe sagerne an på. Den Direkte nr

18 PATIENTEN I CENTRUM SET FRA patientens side Operation - uden ventetid Finn Lange underviser sygeplejersker om behandlersituationen set fra patientens side. Af Finn Lange Finn Lange fortæller sygeplejeelever om patientens oplevelse Vores vision er, at Privathospitalet Mølholm skal være landets bedste privathospital, hvor kvalitet og troværdighed kombineres med den bedste pleje og omsorg med patienten i centrum Brummersvej Vejle Tlf Fax Vor formand Erik Bach fi k en forespørgsel fra lektor Helle Barbesgaard, sygeplejerskeuddannelsen i Herlev, som spurgte, om en af foreningens medlemmer med en del patienterfaring kunne påtage sig at fortælle et hold sygeplejerskeelever om, hvordan hospitalsophold psykisk og fysisk påvirker et menneske under forskellige forhold. Erik udviste det storsind at overlade opgaven til mig. Hvem ville ikke selv have taget en opgave, der indebar to timers samvær med 30 søde elever. I sandhed en gestus, der er en formand værdig. Min erfaring består af tre operationer for udskiftning af samme hofteled på tre hospitaler inden for et år. En rygoperation på hedengangne Mermaid hospital og en operation for en blindtarm indeholdende en kræftknude på et privathospital i Spanien. Jeg aftalte dato og tid med Helle Barbesgaard og var selvfølgelig spændt på forløbet, men det gik meget fi nt. De unge mennesker var nemme at komme i kontakt Den Direkte nr med, og efter min fremlæggelse blev der spurgt fl ittigt og engageret. Jeg fortalte om, hvordan jeg havde oplevet de forskellige hospitalsophold fra den fremragende omsorg, jeg havde mødt på Mermaid og i nogen grad det spanske privathospital, trods sprogproblemer, og til den, som jeg oplevede det, fortravlede og motivationsløse hverdag på Amager Hospital. Som et fyrtårn blandt de offentlige hospitaler oplevede jeg også Hørsholm Sygehus, som på alle fronter, fra venlige og hjælpsomme sygehjælpere og sygeplejersker og til en kompetent og dygtig kirurg og klinikchef, Søren Solgård, gjorde en ellers ubehagelig situation til en god oplevelse. Jeg havde forventet mange spørgsmål omkring de mislykkede hofteoperationer, men pigernes fokus var langt mere rettet på, hvordan jeg havde haft det med at ligge alene på et hospital i Spanien og få at vide, jeg havde kræft. Jeg vil gætte på, at spørgsmålene havde været anderledes, hvis det havde været mandlige elever. Ved afslutningen blev jeg stillet to spørgsmål. 1. Kan du give os et godt råd, vi kan tage med os, når vi skal begynde på hospitalerne? Og 2. Hvis du skal have opereret den anden hofte, vil du så vælge et offentligt eller privathospital? Efter at have tænkt lidt over det svarede jeg til første spørgsmål, at jeg ikke håbede, at de i den hverdag, de blev kastet ud i, ville glemme det omsorgs-gen, som sikkert havde været medvirkende til, at de valgte den uddannelse, de nu var i gang med. Til det andet spørgsmål svarede jeg, at jeg sikkert ville vælge Hørsholm Sygehus, i hvert fald af økonomiske grunde, men da det var så velfungerende og populært som tilfældet var, ville det sikkert snart blive lukket, og i så fald ville jeg helt klart vælge et privathospital; så meget havde jeg da lært. 35

19 PATIENTFORENINGEN lokalforeninger VENTETID politisk bestemt Lokalforeninger i PATIENT- FORENINGEN De fl este af de patienter, der bliver behandlet på landets privathospitaler og,klinikker, vil føle sig mere eller mindre knyttet til behandlingsstedet og være interesserede i at støtte dette. Enkelte steder er der dannet støtteforeninger. Eksempelvis Hamlets venner. Det er derfor en nærliggende ide at oprette lokale patientforeninger. Det kunne foregå ved, at PATIENTFORENIN- GEN hjalp med at organisere lokalforeningerne og hjalp med arrangementer o.l. Medlemmer i den lokale forening vil således automatisk være medlem af PATIENTFOR- ENINGEN og en del af kontingentet gå til denne. Fordelen for de enkelte hospitaler/ klinikker vil være, at de får en formaliseret støttegruppe. Patienterne vil kunne markere deres støtte til hospitalet og formentlig få en passende rabat på behandling og ved medlemskab i PATIENTFOR- ENINGEN få rabat på en stribe privathospitaler samt fordele ved den allerede eksisterende og formodentlig snart stærkt udvidede patientrådgivning. For PATIENT- FORENINGEN vil det betyde et øget antal medlemmer og større vægt i debatten om patientrettigheder og privathospitalernes ligestilling med offentlige hospitaler. Alt i alt en win win win situation, som forventes at se dagens lys snarest. Flere privathospitaler har udtrykt støtte til ideen. Erik Gregersen, speciallæge Konsulent i PATIENTFOR- ENINGEN Politisk bestemt ventetid på MR-scanning Der er lang ventetid på MRscanning. Ovenstående udsagn er dog afhængig af, hvem der spørges. På de offentligt ejede sygehuse er der op til 47 uger. På de fl este privathospitaler er der under en uge. Nogle steder kan man blive scannet med dags varsel. Hvorfor vises patienterne så ikke derhen, hvor der er plads? Det må læserne selv gætte på. Et muligt svar kan være, at det handler om politisk ideologi, hvor patienterne er gidsler. Enhver påstand om, at den manglende lyst til at henvise til privathospitaler er for at spare offentlige fi nanser, kan effektivt afvises. Enhver ved, at private virksomheder er mindst lige så effektive som offentligt ejede virksomheder. Det er også normalt, at de meget kostbare MR-scannere, der står på privathospitaler, er i drift mange fl ere timer pr. uge end tilsvarende maskiner, der står på offentligt ejede sygehuse. Hvis nogen vil henvise til det direkte beløb, en scanning koster på privathospitaler, skal de lige huske, at de offentligt ejede sygehuse ikke indregner omkostninger til husleje og rente og afskrivning til scanneren (pris ca. 10. mio. kr.). Læserne kan så gætte, hvem der betaler husleje, investering og afskrivning. Ventetider på scanning kan læses på se under behov for behandling. EB. UNDERSØGELSE nye metoder undersøgelsesmeto- Nye der Fra Temamødet på EIRA. Overlæge Lars Bolvig fra Stadion Klinikken Atletion i Århus orienterede om de nyeste metoder til at stille den rigtige diagnose. Det sker bl.a. ved hjælp af ultralydscanning. Moderne teknik har betydet store fremskridt. Udnyttelsen af teknikken er dog betinget af lægelig specialviden. Det var en engageret Lars Bolvig, der fortalte om landevindinger i behandlingen. En åben MR-scanner, der lige er installeret på Privathospitalet Arresødal. Det bedste udstyr, og her er ingen ventetid. 36 Den Direkte nr Den Direkte nr

20 POPULÆRT RYGHOSPITAL udvider igen Med cirka 1200 operationer om året varetager Center for Rygkirurgi i Hellerup en stor del af den samlede rygkirurgi i Danmark. Den 1. marts tog hospitalet otte nye sengestuer i brug. Det giver mulighed for en yderligere forøgelse af hospitalets kapacitet. Center for Rygkirurgi var det første privathospital i Danmark, som kunne tilbyde et sammenhængende patientforløb med både forebyggende behandling og genoptræning efter operationen. Den fysioterapeutiske behandling vil hospitalet satse endnu mere på i fremtiden. Vi ønsker at gøre forebyggelse og genoptræning til en integreret del af vores tilbud til patienterne. Det vil sige, at vi fremover kan tilbyde mange fl ere individuelle træningsforløb i de tilfælde, hvor en operation ikke fi ndes begrundet. Det betyder selvfølgelig også, at vi kan tilbyde vores patienter intensiv genoptræning efter en eventuel operation og indlæggelse, siger adm. direktør Martin Bonnén. Store visioner Vi vil ophæve faggrænserne mellem de forskellige behandlingstilbud, siger overlæge Svend Erik Børgesen og fortsætter: Vi skal forene vores erfaring og viden til gavn for den enkelte patient. Dermed håber vi, at vi kan være med til at vise vejen og sætte en ny standard for behandling af patienter med rygproblemer. Adm. direktør Martin Bonnén Det er vores vision at være et højt specialiseret videnscenter inden for behandling af patienter med lidelser i ryg og nakke. En af vores kongstanker er derfor også at nedbryde de stive faggrænser i behandlingssystemet, som hindrer et godt og sammenhængende forløb for patienten. EB Mange danskere med ondt i ryggen er sygemeldt i lang tid uden at blive undersøgt til bunds og flere ender med at miste deres arbejde. På privathospitalet Center for Rygkirurgi råder vi folk til at tage sagen i egen hånd. Vidste du at: RYGPROBLEMER SKAL BEHANDLES I TIDE Alvorlige rygproblemer kun bliver værre, hvis der ikke tages hånd om dem med det samme. Rygproblemer kræver en helhedsorienteret indsats: Hurtig diagnose og behandling samt opfølgning via motion og styrketræning. Det offentlige sygehus har pligt til at oplyse patienten om en behandlingsplan inden for otte dage, efter at sygehuset har modtaget henvisningen fra patientens egen læge. At patienter, der ikke inden for en måned efter henvisning fra egen læge kan tilbydes forundersøgelse og behandling i det offentlige sygehusvæsen, ifølge loven har ret til at blive behandlet på et privat sygehus. boganmeldelse NYT LIV på den hårde måde Hvordan fi nder man den indre styrke til at overleve dødsdommen kronisk myeloid leukæmi? 10 år efter den chokerende diagnose gør PATIENTFORENINGENs daglige medlemsservice, Rita O. Christensen, op med såvel sygdom som forløb et forløb som trods hårde odds heldigvis for hende medførte NYT LIV. I bogen tager Rita læseren med gennem op - og nedture og ind bag facaden, som skjulte store personlige omkostninger men også en indre styrke, som gjorde udslaget. Læs mere om bogen på hvor den også kan bestilles til kun kr. 99,- kr. for PATIENTFORENINGENs medlemmer mod kr. 149,- i boghandelen. udgivet på Forlaget ildiko.dk 38 Den Direkte nr Center for Rygkirurgi er et videns- og behandlingscenter med fokus på rygproblemer og rygoperationer. Vi tilbyder sammenhængende, individuelle behandlingsforløb uden ventetider og på det højest tænkelige faglige niveau. Booking Du kan træffe aftale på Telefon Man.-tors. kl Fredag kl Hans Bekkevolds Allé Hellerup Faciliteter Center for Rygkirurgi er indrettet med alle moderne faciliteter. Vi har 24 enkeltstuer, 3 operationsstuer, ambulatorium, røntgenfaciliteter og 2 MR-skannere til diagnosticering samt vort eget fysioterapeutiske team til forebyggende behandling og genoptræning.

Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen

Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2009 Regioner svigter patienterne Syge i hobetal venter måndesvis på behandling, mens der er masser af ledig kapacitet Tomme løfter gav tomme hospitaler Læs også

Læs mere

Den Direkte. Hellere være patienternes vagthund - end systemets skødehund. Husk at forny dit medlemskab. se side 42

Den Direkte. Hellere være patienternes vagthund - end systemets skødehund. Husk at forny dit medlemskab. se side 42 Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 2-2008 Hellere være patienternes vagthund - end systemets skødehund se side 42 Husk at forny dit medlemskab - se side 53 hvor du også finder girokort PATIENTFORENINGEN

Læs mere

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose

Den Direkte. Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 2-2009 Tag et nummer - og bliv behandlet når du altså engang har fået stillet en diagnose se side 5 Læs om den lange udredning, der forhindrer patienter i at søge

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør

Generaliseret. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer. Offentligt behandlingstilbud. Mindfulness- DVD. bekymring. i Helsingør Nr. 25 juli 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Generaliseret angst Generaliseret angst og bekymring Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer Offentligt behandlingstilbud i Helsingør Mindfulness- DVD 4 10

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD September 2013 Nr. 93 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Fagligt talt... Referat fra LPD Landsmødet Vedtægter for LPD Fremtidens psykiatri Mens vi venter på rapporten

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI. Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1 - JANUAR 2013 Godt nytår til alle! Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober 1 Vingefanget januar 2013 Nyt fra redaktionen

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60.

Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU. bladet. side 12. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010. 60. ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 1. feb. 2010 60. årgang bladet Idræt som opgør med ensomhed og isolation portræt af KIFU side 12 Annonce 4 Kort nyt 5 Leder Når forpligtelsen til at

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET DIT HELBRED. - Et forum for folkesundhed Februar 2007. Fra faldskærm til kørestol

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET DIT HELBRED. - Et forum for folkesundhed Februar 2007. Fra faldskærm til kørestol ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIT HELBRED - Et forum for folkesundhed Februar 2007 Sundhedstilstanden i Danmark Helbred og livsstil Fra faldskærm til kørestol Hver 10.

Læs mere

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013

ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN MILITÆRDIKTATUR & MEDICINMANGEL LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 4 DECEMBER 2013 ER DU KLÆDT PÅ TIL AT AFSKEDIGE? En af de sværeste lederopgaver 10 SYGEPLEJEFAGLIG LEDELSE ÆNDRER KULTUREN Ledende sygeplejersker stærkt involveret i nyt sygehusbyggeri

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

Adipositas foreningen

Adipositas foreningen Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA OVERVÆGT OG MEDICIN - KIRURGI - PSYKE TEMABLAD Efterår 2010 Overvægtspolitik I Bariatri hvad er det? I Psykologisk behandling er nødvendig for

Læs mere