Den Direkte. 100 mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet. fra PATIENTFORENINGEN Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Direkte. 100 mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet. fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2008"

Transkript

1 Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr mia. til offentlige sygehuse - lige ud af vinduet REGIONERNE VIL BRUGE 100 MIA. KR. PÅ BYGGERI, DER KVIT OG FRIT SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR OFFENTLIGT DREVNE SYGEHUSE. VI ANBEFALER, AT PENGENE I STEDET BRUGES TIL BEHANDLING AF SYGE. LÆS MERE PÅ SIDE 16 PATIENTFORENINGEN arbejder for alle, der har behov for behandling

2 PATIENTFORENINGEN er en politisk uafhængig patientforening, der arbejder for bedre forhold for patienter, der har behov for behandling på hospital eller klinik. DEN DIREKTE: Udgives af PATIENTFORENINGEN Oplag ekspl. Udsendt maj Bladet udsendes to gange årligt. Redaktion: Erik Bach (ansv.) Mølleparken 258, 7190 Billund Tlf: Næste nr. udsendes oktober Medlemsservice: Al kontakt til PATIENTFORENINGEN vedr. medlemskab og kontingent skal rettes til Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved. Tlf Bank: Den Danske Bank Reg. nr Konto nr ISSN: Tryk: Øko-Tryk ApS INDHOLD frihed udefra? 3 foreningsåret generalforsamling 6 i Tyskland 8 nyt privathospital 14 offentlige fi nanser 16 et slot i syden 19 psykiatribehandling 20 på Hamlet 22 patienttryghed 23 nyt privat fi rma 26 sundhedsforsikring 27 hospitalssengene 28 verdens bedste 31 lægemangel 33 patientens side 35 lokalforeninger 36 nye metoder 36 politisk bestemt 37 udvider igen 38 boganmeldelse 38 umenneskeligt 42 psykiske lidelser 44 en fordel 48 FORMANDEN SKRIVER frihed udefra? Efter indlæg i dette blad fra EUparlamentariker Karen Riis Jørgensen (V) opstår tanken: Skal vi ligesom med fagforeningsfriheden have frihed på hospitalsområdet dikteret udefra. Formanden har ordet Jeg har personligt igennem 25 år været aktiv med i kampen for den demokratiske rettighed at kunne få lov at passe sit arbejde uden at skulle betale til en bestemt fagforening, der som målsætning havde en politisk ideologi. I alle demokratiske lande var det en selvfølge. Men i Danmark var hundredtusindvis af lønmodtagere tvunget til at betale til deres politiske modstandere. Dansk ret og danske politikere accepterede disse demokratisk set uværdige tilstande. Men der var nogle, der konstant forsøgte at ændre forholdene i demokratisk retning. Det var ikke danske politikere. Det var ikke de store organisationer på arbejdsmarkedet. Kampen blev ført af små foreninger. De havde ingen økonomiske midler. Men medlemmerne støttede hinanden. De blev ved med at komme med nålestik mod de magthavere, der havde ansvaret. Det var mennesker, der var drevet af tanken om, at det måtte kunne gøres bedre. Efter 25 år, hvor mange var udsat for forfølgelse i form af ubehageligheder på arbejdspladsen og afskedigelser, i nogle tilfælde den totale forvisning fra arbejdsmarkedet, lykkedes det. Den 10. januar 2006 afsagde Menneskeretsdomstolen en dom, der tilsidesatte danske politikere og Danmarks højesteret. Det blev fastslået, at det er en menneskeret frit at kunne vælge fagforening og dermed også frit at kunne vælge, hvilken politisk ideologi man evt. vil betale til. Måske vi også en dag vil opleve, at vi udefra får fastslået, at danske patienter skal have frihed til at vælge behandling på det hospital, de har størst tillid til, uanset hvor i EU hospitalet ligger og uanset, om det er privat eller offentligt ejet. Erik Bach BESTYRELSEN Foreningens formål er at arbejde for at forbedre forholdene for mennesker, der har behov for behandling på hospital eller klinik. Det opnås ved: Formand: Erik Bach Mølleparken 258, 7190 Billund Telefon Mobil Næstformand: Villy O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon: Mobil: Kasserer: John Raaschou Ved Skansen Hundested Telefon Mobil ) Frit hospitalsvalg uanset ejerskab. Patienten / kunden skal frit kunne vælge behandlingssted. Penge fra det offentlige sygesikringssystem skal følge patienten, forudsat at almindeligt anerkendte visitationsregler følges. 2) Vilkårene for offentlig betaling til offentlig og privat ejet behandlingsvirksomhed skal være så ensartede som muligt. 3) Patienterne skal have en værdig behandling under en hospitalsindlæggelse. Ønske om eneværelse skal efterkommes. Det skal være muligt at tilkøbe ekstra ydelser mod egenbetaling eller via et forsikringsselskab. 4) Hurtig og effektiv behandling skal være en selvfølge. 5) Etableringsfrihed inden for sundhedssektoren. Der skal være ydernumre til alle, der kan dokumentere lægefagligt grundlag. 6) Medlemmerne orienteres om emner, der naturligt har deres interesse på det sundhedsmæssige og behandlingsmæssige område. Ovenstående punkter nås gennem oplysning og argumentation over for politikere og offentlighed. Læs mere på Jeanette Sandlykke Teglgaardsvej 3, 7100 Vejle Mobil: Henrik Melchiorsen Sofi evej 8 C, 9900 Frederikshavn Telefon: Uden for bestyrelsen Sekretær og medlemsservice: Rita O. Christensen Banetoften 26, 4700 Næstved Telefon: Mobil: Preben Rudiengaard Torvet 8, 6760 Ribe Telefon: Suppleant: Charlotte Dupont Birkevej 2 B, Tune 4000 Roskilde Mobil: Uden for bestyrelsen Konsulent og speciallæge: Erik Gregersen Jørgasvej 15, 7120 Vejle Ø Telefon: Mobil: Jane Illemann Agerbæksvej 8 M, 8240 Risskov Telefon: Mobil: Suppleant: Svend Larsen Ågade Stoholm Telefon: Den Direkte nr Den Direkte nr

3 BERETNING FOR foreningsåret 2007 For patienter, der har behov for hospitalsbehandling, var årets største fremskridt, at det frie hospitalsvalg blev tilladt efter en måneds ventetid mod tidligere to måneders ventetid i de offentligt ejede virksomheder. For os er det en mærkelig tankegang, at offentligt ejede virksomheder skal favoriseres. Tænk, hvis der tilsvarende skulle være ventetid på fødevarer, tøj, strøm, bilværksteder osv. fra offentlig producent, inden der måtte vælges privat leverandør. Årets gyser var valget den 22. nov. I valgkampen blev det klart, at hvis rødt hold vandt, så ville det forringe forholdene for patienterne. Der skulle laves endnu værre diskriminering af private behandlervirksomheder. Firmaers fradrag for sundhedsforsikring til personalet skulle afskaffes. Det ville have været forfærdeligt, hvis de fremskridt, der er opnået for patienterne, skulle tromles ned. Det var gyseligt at høre Socialdemokratiets lederes accept af fl ersengsstuer med udtalelser om, at kun døende skulle have enestue. Man fristes til at spørge, om de også går ind for kister med plads til fl ere. Patienterne kan glæde sig over, at i 2007 blev fl ere pri- vathospitaler udvidet og nye blev åbnet. Jeg har den største beundring for de ildsjæle, der står bag etableringen af nye privathospitaler. Der er en verden til forskel på at være beskyttet i en virksomhed, der ikke er afhængig af kundernes tilfredshed og så at stå for en virksomhed, hvor succes er totalt afhængig af tilfredse kunder. Aktiviteter: Vores medlemsblad, DEN DIREKTE nr , blev udsendt i ekspl., 56 sider, fi refarvet tryk. Det er rekord. Vi har haft løbende kontakt med politikere. Især har Preben Rudiengaard hjulpet med, at vi har fået spørgsmål og budskaber igennem til Folketingets Sundhedsudvalg og til Sundhedsministeren. Bl.a. kan nævnes 6 spørgsmål ang., hvorfor der er overskud af hospitalskapacitet i Tyskland, selv om der forholdsvis er færre læger i Tyskland. Vi har en begrundet mistanke om, at de bedre forhold for patienterne i Tyskland hænger sammen med, at der er frit hospitalsvalg. Den antagelse fi k vi bekræftet af ministerens svar. Vi skal fremme foreningens formål ved at sprede reel information. Det er der stort behov for. Vi er oppe mod en mur af ideologisk begrundet Erik Bach. Formand for PATIENTFORENINGEN løgn og fordrejning. Det gælder f.eks. påstanden om, at det koster de offentlige fi nanser 340 mio. kr., at virksomheder kan fratrække præmien for sundhedsforsikringer til medarbejderne. Vi har lavet enkle og præcise beregninger, der viser, at de offentlige fi nanser i stedet sparer 387 mio. kr. Hver gang en virksomhed tegner en sundhedsforsikring for en medarbejder, så giver det en økonomisk fordel for de offentlige fi nanser på 705 kr. Foreningens kontakt til medier og presse har været bedre end i de tidligere år. Nytænkning. PATIENTFORENINGEN har markeret nytænkning på hospitalsområdet. Et eksempel er, at når de traditionelttænkende taler om at bruge 100 mia. skatteyderkroner til sygehusbyggeri, så er vores naturlige spørgsmål: Kan vi stole på, at de offentlige bygninger og faciliteter bliver stillet ligeligt til rådighed 4 Den Direkte nr for privat og offentligt drevne hospitaler? Jeg ved godt, at det ikke er en tankegang, som Bent Hansen vil fatte en brik af. Men der er en god portion logik. Når der i beregning af DRG-takster ikke er medregnet udgifter til husleje og inventar, så burde husleje og inventar stilles gratis til rådighed også for de privat drevne hospitaler. Rådgivning Rådgivning af patienter har også i 2007 været et vigtigt område. Vi får mange henvendelser. Det er ofte mennesker, der er fortvivlede og slet ikke kan overskue den sygdomssituation, der har ramt dem. Vi ønsker at udbygge denne hjælp til patienter væsentligt. Derfor har vi søgt om midler hos TrygFonden til oprettelse af en professionel patientrådgivning. Vores visioner på dette felt er kun realistiske, fordi vi har et godt samarbejde med Charlotte Dupont, der er indehaver af rådgivningsfi rmaet NAVIDA Fremtiden: Vores forening har det rigtige fundament og den rigtige ide. Vi ønsker at fortsætte og udbygge de aktiviteter, vi har gang i. På det organisatoriske plan har vi behov for en styrkelse af foreningen. Der er behov for fl ere aktive. Vi skal have fl ere medlemmer. Det er en opgave, alle medlemmer kan hjælpe med. Af konkrete planer for at få fl ere medlemmer er oprettelse af lokalafdelinger af PATIENT- FORENINGEN i tilknytning til hospitaler. Det er Erik Gregersen, der koordinerer dette initiativ. Han vil gerne høre fra personer, der vil hjælpe med oprettelse af lokalafdelinger. Der er så mange ting, vi gerne vil. Der er ingen, der har mere behov for hjælp og for at kunne få det bedst mulige end mennesker, der er syge. Det er dem, vi arbejder for, og der vil altid være nok at gøre. Den Direkte nr GRYMER PRIVATHOSPITAL SKEJBY Hospitalet med fokus på kvalitet, service og dialog Plastikkirurgi: Brystoperationer Fedtsugninger Facelift/pandeløft Maveskindsoperationer Øjenlågsoperationer Arkorrektioner Injektionsbehandlinger Peelinger Avanceret hudpleje Øre-næse-halskirurgi: Næsekirurgi Bihulekirurgi Tonsillectomi Søvn og respirationscenter: Snorkebehandling Søvnapnøbehandling Allergi / Lungesygdomme Rygkirurgi: Mikrokirurgisk operation for diskusprolaps i lænden Operation for slidgigt og forsnævring i rygsøjlen Operationer udføres udelukkende af speciallæger. Overenskomst med sygesikringen og Region Midt. Godkendt af sygeforsikringen danmark Tueager Århus N tlf:

4 generalforsamling Ny næstformand og to nye bestyrelsesmedlemmer. Allerød Stationsvej 2 A 3450 Allerød Tlf.: PATIENTFORENINGEN holdt den 12. april generalforsamling på privathospitalet EIRA i Århus. På generalforsamlingen blev der valgt to nye til bestyrelsen. Det er Villy O. Christensen fra Næstved og Henrik Melchiorsen fra Frederikshavn. Både Villy O. Christensen og Henrik Melchiorsen har i fl ere år været aktivt med i arbejdet i PATIENTFORENINGEN. Villy O. Christensen primært med foreningens hjemmeside. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med: Erik Bach som formand. Villy O. Christensen som næstformand. Tidligere næstformand John Raaschou som kasserer. Foto af hele bestyrelsen kan ses på side 3. Se uddrag af beretningen andetsteds i bladet. Foreningens regnskab balancerede med en omsætning på kr. Årets overskud var på kr. I forbindelse med generalforsamlingen var der spændende indlæg fra fi re behandlere, der fortalte om interessante behandlingsmetoder. Se omtale bl.a. på PATIENTFOR- ENINGENs hjemmeside: Endvidere var der rundvisning på Mammaklinikken og privathospitalet EIRA. Også herfra se selvstændig omtale. HURTIG OG EFFEKTIV BEHANDLING Allerød Privathospital og Idrætskliniks målsætning er at tilbyde en bred vifte af undersøgelser og behandlinger og samtidig sikre, at du får en hurtig og effektiv udredning og behandling uden ventetid. Vi tilstræber at imødekomme dit ønske om tidspunkt for undersøgelse og behandling, og da mange erhvervsaktive patienter ønsker eftermiddags- og aftentider, tilbyder vi også dette. HVEM BEHANDLER VI? Patienter med en sundhedsforsikring Patienter der er medlem af danmark Patienter henvist via den offentlige ventetidsgaranti Selvbetalende patienter HØJT FAGLIGT NIVEAU Allerød Privathospital lægger stor vægt på et højt fagligt niveau og beskæftiger i dag 16 speciallæger med stor rutine og erfaring inden for deres felt speciallæger som løbende opdaterer deres viden og færdigheder. På denne måde sikrer vi, at du til enhver tid får en kompetent og tidssvarende behandling. GOD INFORMATION OG SERVICE Vores team af speciallæger og sygeplejersker sikrer, at du får en oplevelse af et højt serviceniveau og sammenhæng i forløbet. Der lægges stor vægt på at informere og vejlede både før, under og efter behandlingen, og du vil gennem hele forløbet være i kontakt med den samme speciallæge. MODERNE FACILITETER Allerød Privathospital og Idrætsklinik er indrettet i lyse og venlige lokaler, og alle behandlingsrum og operationsstuer er forsynet med top-moderne udstyr til udførelse af diverse undersøgelser og behandlinger. IDRÆTSKLINIKKEN På Allerød Privathospitals idrætsklinik undersøges og behandles akut opståede bevægeapparatsskader (skader på muskler, sener, knogler eller led) samt fysiske belastningsskader af et tværfagligt team. Det tværfaglige team består af idrætskirurger, idrætsreumatologer og fysioterapeuter. Idrætsteamet samarbejder om at stille diagnosen og planlægge behandlingen, der enten kan være medicinsk, fysioterapi eller operation. Genoptræning er en vigtig del af behandlingen og Allerød Privathospital tilbyder genoptræning efter alle ortopædkirurgiske operationer også selvom de ikke er sportsrelaterede. HVOR FINDER DU OS? Allerød Privathospital og Idrætsklinik er centralt beliggende i Allerød tæt på S-togsstation og bus og med gode parkeringsforhold. Med tog fra København tager det ca. 35 minutter. Bent Wulff Jakobsen, adm. direktør, speciallæge i ortopædkirurgi byder velkommen til EIRA 6 Den Direkte nr UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER NYHED Idrætsklinik Ortopædkirurgi Håndkirurgi Rygkirurgi Rygskole Fysioterapi Ultralydskanning Plastikkirurgi Mave- og tarmkirurgi Neurologi Neurofysiologi - ENG/EMG-undersøgelse Reumatologi Karkirurgi Børneundersøgelse

5 OVERKAPACITET i Tyskland Er det frit hospitalsvalg, der er årsag til overkapacitet i Tyskland? Sundhedsudvalget videresendte PATIENTFORENIN- GENs spørgsmål til sundhedsministeren. I Tyskland er der frit hospitalsvalg, og der er overskud af hospitalskapacitet. Det fremgår af svar, som PA- TIENTFORENINGEN har modtaget fra sundhedsministeren. PATIENTFORENINGEN formulerede seks spørgsmål, som vi sendte til Folketingets Sundhedsudvalg ved formand Preben Rudiengaard. Her blev spørgsmålene vel modtaget og på udvalgets vegne videresendt til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen. Nedenstående uddrag af besvarelsen fra ministeren: Besvarelse af spørgsmål nr. 71 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sund hedsministeren den 13. december 2007 Ministeren bedes kommentere henvendelse af 8. december 2007 fra Patientforeningen vedrørende lægemangel og ventetid på behandling og herunder svare på de konkrete spørgsmål, som foreningen stiller. Svar: Patientforeningen ved Erik Bach har i brev af 8. december 2007 til formand for Folketingets Sundhedsudvalg Preben Rudiengaard (V) stillet en række faktuelle spørgsmål vedrørende det tyske sundhedsvæsen. Erik Bach ønsker herunder en afdækning af, hvorvidt den forskellige adgang til offentlige og private sygehuse i Tyskland og Danmark kan have betydning for forskelle i ventetid. Erik Bach fremhæver endvidere forskellen i antal læger pr. indbygger i de to lande som et paradoks i forhold til ventetid. Med henblik på besvarelse af spørgsmålene har jeg indhentet bidrag fra den danske ambassade i Berlin. I Tyskland kan både offentlige, private og delvist private hospitaler deltage i det offentlige sygesikringssystem. Skillelinjen i det tyske sundhedssystem går således ikke mellem offentlige og private, men mellem behandlere, der er godkendt som en del af det offentlige forsikringssystem og dem, der ikke er. Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Preben Rudiengaard De offentligt forsikrede patienter (ca. 90 % af befolkningen) kan i princippet blive behandlet på alle godkendte sygehuse og hos alle godkendte behandlere. Betalingen fungerer ved hospitalerne ved hjælp af budgetter, der fastlægges af sygekasserne i samarbejde med hospitalerne. De konkrete spørgsmål fra PATIENTFORENINGEN: 1. Ventetid: Er det almindeligt, at patienter i Tyskland udsættes for ventetid på behandling, også for livstruende sygdom? Ventetid på behandling i Tyskland har undtagelsens karakter, fordi patienterne har frit sygehusvalg mellem de hospitaler, der er godkendt af det offentlige sygesikringssystem. Ifølge Forbundssundhedsministeriet eksisterer der en del overkapacitet. 2. Er der i Tyskland regler om, at der skal være ventetid hos offentlige virksomheder, inden der må vælges privat behandlervirksomhed? Der fi ndes ingen regler om ventetid. 3. Hvor stor en del af hospitalsbehandlingen i Tyskland udføres på private hospitaler/ klinikker og selvejende behandlervirksomheder i forhold til offentligt ejede sygehuse? I den tyske statistik findes ifølge herværende Sundhedsministerium ingen samlet opgørelse over, hvor stor en del af behandlingerne, der udføres på private hospitaler/klinikker og selvejende behandlervirksomheder i forhold til offentligt ejede sygehuse. Forskellen er i det tyske system ikke af afgørende betydning. 4. Belønnes hospitalerne i forhold til udført behandling (pengene følger patienten)? Hospitalerne belønnes p.t. ikke i forhold til udført behandling. Private, offentlige og halvoffentlige hospitaler, der er godkendt som en del af det offentlige sygesikringssystem, får tildelt fast budget om året. Man er dog ifølge Forbundssundhedsministeriet på vej til at etablere et system, som i højere grad vil orientere sig omkring antallet af indlagte patienter og den med patienten forbundne arbejdstid. 5. Har patienterne frit hospitalsvalg? (evt. hvor stor procentdel?) Patienterne har frit hospitalsvalg i hele Tyskland. Der forberedes dog nye regler, der skal åbne op for særaftaler mellem de offentlige sygekasser og den enkelte forsikrede. Det skal give mulighed for at give forsikrede ekstra rabat, hvis de forpligter sig til at indskrænke deres valgfrihed til en på forhånd af sygekassen fastlagt gruppe af hospitaler. 6. Hvor stor procentdel af tyske hospitaler er afhængig af kundetilfredshed, hvis de fortsat vil have kunder? Der fi ndes ingen formaliserede regler mht. kundetilfredshed i det offentlige system. Det fremgår således af de indhentede oplysninger, at det ikke er spørgsmålet om adgang til offentlig/private, som er afgørende for den korte ventetid til behandling, idet patienternes adgang til sygehus/behandler i Tyskland er afhængig af, hvorvidt vedkommende sygehus/behandler er godkendt som en del af den offentlige sygeforsikring. Det peges derimod på overkapacitet som en begrundelse for den begrænsede ventetid. Bør give anledning til politisk overvejelse Sundhedsministerens svar bør give anledning til politisk overvejelse i Danmark. Det må antages, at det frie hospitalsvalg i Tyskland og det forhold, at offentlige sygehuse ikke favoriseres, har afgørende indfl ydelse på, at patienter i Tyskland ikke oplever samme problemer som patienter i Danmark. Fornyet henvendelse til sundhedsudvalget Af svaret til spørgsmål 4 fremgår det, at hospitalerne ikke belønnes i forhold til udført behandling. PATIENTFORENINGEN har forelagt svaret på spørgsmål 4 for professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen. Kjeld Møller Pedersen mener ikke, at det er korrekt information. De tyske hospitaler får betaling i forhold til den behandling, de udfører. Fra PATIENTFORENINGEN har vi derfor bedt sundhedsudvalget anmode ministeren om at uddybe, om det skal forstås sådan, at tyske hospitaler får penge uanset mængden af udført behandling? Bliv medlem af PATIENTFORENINGEN og støt kravet om bedre forhold for mennesker, der har behov for behandling. Du får samtidig adgang til en række medlemsfordele læs mere på 8 Den Direkte nr Den Direkte nr

6 INGEN ideologiske blokeringer SPISEFORSTYRRELSER KILDEHØJ Videns- og behandlingscenter for spiseforstyrrelser Af MF Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Vi skal fi nde en balance mellem den offentlige og private sundhedssektor Liselott Blixt, sundheds ordfører for Dansk Folkeparti Speciale: Bulimi og overspisning KILDEHØJ er det eneste danske privathospital, der behandler spiseforstyrrelser og har udover anoreksi specialiseret sig i at behandle misbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi, overspisning (BED). I Dansk Folkeparti har vi ingen ideologiske blokeringer - eller modsat præferencer - i forholdet mellem private og offentlige udbydere af sundhedsydelser. Vores fokus er på patienten, der har krav på at få en hurtig, effektiv, tryg og sikker behandling på de danske sygehuse og i sundhedsvæsnet generelt. For mig er det afgørende, at der er lige og uhindret adgang til sundhedsbehandling for alle danskere, når de har brug for hjælp. Der er derfor ikke noget til hinder for at gennemføre forsøg og omstrukturere sundhedsvæsnets organisation, som vi kender den i dag. Men det ville i så fald skulle ske på en gennemtænkt og hensynsfuld måde. Det offentlige sygehusvæsen er under et stort pres i disse år, hvor brugernes krav stiger hurtigt, og hvor afvandringen fra arbejdsmarkedet omvendt gør det stadig vanskeligere at rekruttere nyt personale. Det sidste, der er brug for i sådan en situation, er at skabe usikkerhed om sundhedsvæsnets grundlæggende struktur og organisering. Presset på sundhedsvæsnet som beskrevet ovenfor virker to veje. På den ene side skal vi fra politisk hold gøre alt for at dæmpe usikkerheden omkring fremtiden, om end den ikke eksisterende arbejdsløshed i sig selv giver en stor sikkerhed i ansættelsen. På den anden side kan vi nemt blive tvunget til at gå nye veje i forhold til organisering af arbejdsgange og udnyttelse af de varme hænder i behandlingsøjemed og embedsmænd til de mere bureaukratiske pligter. Der er derfor et potentielt uopdyrket marked for private såvel som offentlige aktører, der via nytænkning og innovative tiltag kan hjælpe til med at effektivisere og forbedre sundhedsvæsnet. Tiden er efter min opfattelse ikke moden til en gennemgående privatisering eller direkte ligestilling af den private og offentlige sundhedssektor. Dertil er strukturerne for faste og velkørende. Skulle jeg give et råd til de private aktører, må det dog gå på, at de i stigende grad må tage ansvar og deltage i eksempelvis uddannelsen af nyt sundhedspersonale og forskning og innovation af nye teknikker og arbejdsgange, som kan effektivisere sundhedsvæsnet. Jeg tillader mig derfor at konkludere, at det danske sundhedsvæsen er ganske velfungerende, men kan blive bedre og skal udvikle sig således, at vi får udnyttet ressourcerne bedre og mere effektivt. I den sammenhæng er vi i Dansk Folkeparti helt åbne over for alle aktører og forslag, som kan bidrage til det. KILDEHØJ har specialviden på disse områder. Denne viden inddrages i en intensiv og fleksibel behandlingsmodel, hvor patienten er i centrum. Intensiv ambulant behandling Døgnindlæggelse Weekendbehandling Støtte til patienter og pårørende Anonym rådgivning Supervision og undervisning til social- og sundhedsvæsenet KILDEHØJ ligger i Nivå i skønne naturomgivelser ved skov og strand og danner rammen om et varmt og kompetent behandlingsmiljø med højtuddannet, professionelt personale. For yderligere information samt eventuel rådgivning om finansiering hverdage mellem 10 og 16 på telefon Den Direkte nr

7 PRIVATHOSPITALET SKØRPING PrivatHospitalet Skørping tilbyder følgende specialer: Anæstesiologi Radiologi Fysioterapi Gynækologi Organkirurgi - Håndkirurgi Orthopædkirurgi Plastikkirurgi Rygkirurgi Øjenkirurgi MR Scanning Kig på vores hjemmeside, og læs mere. PrivatHospitalet Skørping A/S Himmerlandsvej 36 DK-9520 Skørping Tel Fax medlemsfordele På en række privathospitaler tilbydes vore medlemmer særlige medlemsfordele. Vi anbefaler naturligvis, at man først kontakter disse hospitaler. Vi har også en række andre medlemsfordele. Se vores hjemmeside. www. PATIENTFORENINGEN.dk se under medlemsfordele. Medlemmer er velkommen til at kontakte os for rådgivning. AARHUS SPECIALLÆGECENTER A/S, Århus N, annonce side 27 ABSALON PRIVATKLINIK, København K. tlf ALLERØD PRIVATHOSPITAL & IDRÆTSKLINIK, annonce side 7 ARRESØDAL PRIVATHOSPITAL, Frederiksværk - annonce side 18 BEKKEVOLD KLINIKKEN, Hellerup se annonce side 29 CENTER FOR RYGKIRURGI, Hellerup - annonce side 39 CICONIA AARHUS PRIVATHOSPITAL - annonce side 15 DAGKIRURGISK HOSPITAL VIBORG, tlf DANSKE PRIVATHOSPITALER, annonce side 21 EGANDER GRØN PSYKIATRISK PRIVATKLINIK. Hadsund - annonce side 45 EIRA PRIVATHOSPITALET, SKEJBY - annonce side 30 ERICSEN S PRIVATHOSPITAL, Charlottenlund, Tlf.: , GILDHØJ PRIVATHOSPITAL, Brøndby tlf GRYMER PRIVATHOSPITAL, Skejby - annonce side 5 HERLEV PRIVATKLINIK, - annonce side 32 HJERTECENTER VARDE, - annonce side 41 KILDEHØJ, Nivå - annonce side 11 KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Lyngby MAMMAKLINIKKEN, Århus tlf MR-SCANNER VIBORG, tlf NØRMARK ORTOPÆDKIRURGISK KLINIK, Ishøj - annonce side 17 ORTOPÆDISK HOSPITAL, AARHUS - annonce side 23 ORTOPÆDKIRURGISK CENTER VARDE, Varde tlf PRIVATHOSPITALET DANMARK, Charlottenlund tlf PRIVATHOSPITALET HAMLET, Frederiksberg - annonce side 47 PRIVATHOSPITALET H.C. ANDERSEN KLINIKKEN, Odense Tlf.: , PRIVATHOSPITALET MØLHOLM, Vejle - annonce side 34 PRIVATHOSPITALET SKØRPING, - annonce side 12 PRIVATHOSPITALET VALDEMAR, Ringsted annonce side ROSKILDE PRIVATHOSPITAL, tlf RØNTGENKLINIKKEN, Århus annonce side 43 Tilbyder en gratis forundersøgelse ved efterfølgende behandling. (se evt. under Behov for behandling) Den Direkte nr

8 FOR PSYKISK SYGE BØRN OG UNGE nyt privathospital Få en kvalitetsoplevelse uden ventetid Landets første private børne-/ungdoms-psykiatriske hospital er åbnet i København. Overlæge Torsten Warrer fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på Bispebjerg Hospital har forladt sit faste job for at kunne slå dørene op til sit nye privathospital, Hejmdal i København. Hospitalet er opkaldt efter en af guderne i den nordiske mytologi, der havde en fantastisk hørelse, og som sørgede for, at ingen fjendtlige jætter trængte ind i gudernes rige. Ingen bliver afvist på forhånd Hejmdal er et hospital for børn og unge mellem 8 og 23 år, som tilbydes ambulant behandling og indlæggelse i daghospital. Det vil sige, at hospitalet ikke tager døgnindlagte patienter. Men bortset fra de allermest syge, som har brug for hjælp 24 timer i døgnet, forventer Torsten Warrer, at man vil kunne tilbyde behandling til langt de fl este patientgrupper.»der er ingen, som vi på forhånd vil afvise. Formålet er netop, at hospitalet skal være åbent og lettilgængeligt for alle, der har brug for behandling, men som må vente i dag. Jeg regner med, at vi kommer til at behandle en hel del piger, der skærer sig, deprimerede unge, børn med adhd, Tourettes syndrom, spiseforstyrrelser m.m.,«siger Torsten Warrer. Overlæge Torsten Warrer Lange ventelister Trods en række særbevillinger til børne- og ungdomspsykiatrien gennem de seneste år er ventelisterne fortsat med at vokse, bl.a. fordi stadig fl ere søger behandling, og i dag står over børn og unge på venteliste. Det er den situation, som har fået Torsten Warrer til at tage springet fra det offentlige sundhedsvæsen.»folk kan ikke komme til i tide, og ventelisterne er efterhånden fuldstændig uacceptable. Der er ingen tilgængelige tilbud, hvor man kan få hjælp hurtigt. Derfor vil vi gerne etablere et hospital, hvor man kan få vurderet sine problemer inden for et par dage«, siger Torsten Warrer. De fl este speciallæger og psykologer ansættes i første omgang på konsulentbasis og arbejder derfor på hospitalet ved siden af deres ordinære job. Men hospitalet får en fastansat stab af sygeplejersker, pædagoger m.fl., og ifølge planerne skal det tilbyde både medicinsk behandling og psykoterapi i gruppe og individuelt baseret på kognitive og psykodynamiske principper. Desuden vil Hejmdal tilbyde supervision og undervisning til kommuner, opholdssteder og undervisning til forældre og pårørende. EB Det koster kun fra 54 øre om dagen at være medlem af PATIENTFORENINGEN og derigennem få adgang til information, rådgivning og en række medlemsfordele. Kontakt vores medlemsservice på eller AROS KOMMUNIKATION Andrologi Anæstesi Bryst- og organkirurgi Fertilitet Gynækologi Helbredsundersøgelse Hudlægecenter Idrætsklinik Karkirurgi Mammografi Ortopædkirurgi Plastikkirurgi Rygcenter 3D/4D scanning Tumorkirurgi Ultralydscanning, røntgen og MR Øre-, næse- og halskirurgi Ciconia Aarhus Privathospital er et af Danmarks førende privathospitaler, og vi tilbyder undersøgelse og behandling af højeste kvalitet inden for 17 forskellige specialer. Du kan komme til med det samme uanset om du betaler selv, benytter dig af det udvidede sygehusvalg eller har en sundhedsforsikring. Som patient er du i centrum i hele omsorgskæden bestående af indledende undersøgelser og afklaring, skånsom behandling med topmoderne udstyr udført af vores dygtige speciallæger. Vi har nogle af landets bedste og mest erfarne speciallæger tilknyttet, og det hele foregår i moderne, trygge omgivelser med menneskelig omsorg. Du er derfor i de bedste hænder hos Ciconia Aarhus Privathospital. Læs mere på send en mail på eller ring på og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. 14 Den Direkte nr Ciconia Aarhus Privathospital Saralyst Allé Højbjerg Tlf

9 FORDEL FOR offentlige finanser Regionerne vil hellere smide 100 mia. kr. ud af vinduet end bruge dem på behandling af syge. Det er en fordel for de offentlige fi nanser, når patienter på det offentliges regning bliver behandlet på privathospitaler. Det bekræfter informationsmedarbejder Jakob Tietge fra erhvervsforeningen Dansk Handel. Bekræftelsen fra Dansk Handel er parallel med udtalelser fra tidligere sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, der i forbindelse med fastlæggelse af priser for behandling på privathospitaler fastslog, at sammenlagt koster det ikke det offentlige mere, når patienter på det offentliges regning bliver behandlet på privathospitaler. De faktiske forhold: Hvis en patient bliver behandlet på et offentligt sygehus i den region, hvor han bor, så belaster behandlingen de offentlige fi nanser med det, som behandlingen koster på et offentligt ejet sygehus i regionen. Dvs. DRG-taksten, der er beregnet ud fra det, som behandlingen i gennemsnit koster på et offentligt ejet sygehus. Hvis patienten behandles på et offentligt sygehus i en anden region, skal den region, hvor patienten bor, sende penge til den region, hvor det behandlende sygehus er beliggende. Regningen beregnes ud fra DRG-taksten. Hvis patienten i stedet henvises til et privathospital, så skal den region, hvor patienten bor, i gennemsnit sende 95 % af DRG-taksten til privathospitalet. Dvs. at de offentlige kasser i gennemsnit sparer 5 %, når de sender en patient til behandling på et privathospital i forhold til afregning efter DRG-taksterne. Vigtig tilføjelse: Det skal tilføjes, at for det offentlige er besparelsen langt større. Det skyldes, at der i DRGtaksterne ikke er indregnet omkostninger til sygehusbyggeri. Der er heller ikke indregnet inventar og udstyr, f.eks. MR-scannere og operationsstuer. Regionerne arbejder med, at der skal bruges 100 mia. kr. ( kr.) på offentlige sygehusbyggerier, der skal stilles til rådighed for offentligt drevne sygehuse. Mon ikke det ville være bedre for patienterne, hvis de 100 mia. blev brugt til behandling? EB Spring ventelisten over Stor erfaring indenfor knæ -, skulder-, hånd- og fodkirurgi Brug din sundhedsforsikring Bliv behandlet i løbet af 14 dage 3 fuldtidsansatte ortopædkirurger, tilsammen 50 års erfaring Stor erfaring indenfor knæ-, skulder-, hånd- og fodkirurgi 3 fuldtidsansatte ortopædkirurger, tilsammen 50 års erfaring Behandler også patienter via Udvidet frit Sygehusvalg Danmarks største og mest moderne lavfelt scanner 16 Den Direkte nr

10 SQUAWS.DK SJOVERE END et slot i syden Tid til patienterne er et af vores helt store specialer Er man blevet syg eller har fået en skade, så vil enhver gerne i professionelle hænder hurtigst muligt. På det smukke Arresødal Privathospital i Nordsjælland tilbyder vi undersøgelser, behandling og genoptræning, uden ventetid, bl.a. inden for specialerne: Ortopædkirurgi, Øre-Næse- Hals, Urologi, Plastikkirurgi, Organkirurgi, Gynækologi og Diagnostik/ MR-scanning. På hospitalet indretter vi os efter patienternes behov. Her har nogle af landets dygtigste special læger og personalet tid og ro til Gunhild Lange Skovgaard Cheflæge, direktør at yde en fagligt optimal og menneskevenlig behandling. Kontakt os på og hør, hvad vi kan gøre for dig. Eller besøg arresoedal.dk og læs, hvorfor vi siger: Fra et møde med Anette og Carsten Følsgaard, ægteparret bag Privathospitalet Arresødal. Jeg blev helt forskrækket. Pludselig begyndte Anette og Carsten Følsgaard at synge fødselsdagssang. Straks istemte fi re andre fra personalet. Vi stod ved indgangen til rummet med den store, nye MRscanner. Lægen, der styrede scanneren, havde åbenbart fødselsdag. Den slags går ikke ubemærket hen på Privathospitalet Arresødal. Oplevelsen vidner om den begejstring, der er på stedet. Stop, Stop Et øjeblik senere var vi på vej ind for at se den åbne MRscanner til 9 mio. plus moms. Men lægen, der arbejder med det imponerende værktøj, råbte: Stop! I skal lige være opmærksomme på, at her bliver kreditkort slettet, ure, mobiltelefoner, og hvad I ellers har af elektronisk udstyr, kan ikke tåle den kraftige påvirkning. En stolt Carsten Følsgaard kan berette om den fordel, den åbne scanner er for patienterne. Det, at det skal være rart for patienterne, er vigtigt. Han har knap talt ud, inden Anette begejstret tager over. Med det bedste og mest avancerede udstyr og de bedste læger er det ofte muligt at mindske gener i forbindelse med undersøgelse og behandling. Det er et usædvanligt ægtepar, jeg står over for. Det er deres fælles projekt. Hvad er det, der får mennesker til at investere mange millioner i først et hospice og senere et privathospital? Med den fjendtlige holdning og den diskriminering, privathospitaler udsættes for, kan det ikke være drømmen om at score kassen. Om baggrunden for etableringen af Privathospitalet Arresødal fortæller Annette og Carsten Følsgaard: Det var personlige oplevelser og fortvivlelse over, at der ikke kunne tilbydes en bedre behandling til vores forældre, da de blev alvorligt syge. Der var så mange ting, der let kunne Ægteparret bag Privathospitalet Arresødal, Anette og Carsten Følsgaard gøres bedre for patienterne. Alle patienter er bange, når de skal gennemgå behandling, f.eks. operation. Det er vigtigt, at alle kræfter sættes ind på at gøre det så godt som muligt for patienterne. Da var det, at vi fik ideen og drømmen om at lave et sted, hvor patienten er i centrum. Tanken om etablering af et hospice blev realiseret, og i januar 2006 var der offi ciel indvielse af Privathospitalet Arresødal. Carsten Følsgaard viser de nye bygninger, der for nylig er taget i brug, og beretter om store udvidelsesplaner. Det, vi arbejder med her, er meget sjovere end et slot i syden, siger en glad Carsten Følsgaard til slut. EB Den Direkte nr

11 PÅ DANSKE PRIVATHOSPITALER A/S psykiatribehandling Psykiatribehandling i rette tid er af største vigtighed for at undgå, at depressioner giver varige hjerneskader. Det siger chefl æge Johannes Yde i forbindelse med, at Danske Privathospitaler (DAPH) udvider virkeområdet til også at omfatte psykiatribehandling. Hurtig diagnostik, rigtig behandling med medicin og samtale samt evt. ECT er også på det psykiatriske område af afgørende betydning for et godt resultat. DAPH startede først i 2008 det psykiatriske behandlingstilbud på center i Aalborg. I løbet af året planlægges det udbygget med yderligere fi re centre i hhv. Århus, Herning, Esbjerg og Odense. Behandlingen i Aalborg ledes af psykiater Arne Mejlhede, som også bliver primus motor i udbygningen på de øvrige centre. Arne Mejlhede har meget stor klinisk erfaring på baggrund af mange års arbejde som overlæge på psykiatriske afdelinger i Aalborg og Kolding samt i de senere år som praktiserende psykiater. Johannes Yde pointerer, at patienterne vil blive tilbudt behandling i rolige og diskrete rammer. Behandlingen Psykiater Arne Mejlhede, der står for udbygningen af Danske Privathospitalers psykiatribehandling. vil almindeligvis være ambulant, således at patienten ikke trækkes unødigt ud af hverdagen. Efter behov vil psykologiske test m.v. indgå i behandlingerne. EB patientforeningen har ingen ideologiske kartofler I PATIENTFORENINGEN har vi ingen ideologiske kartofl er, der skal hyppes. Vi har intet ønske om, at hverken offentligt ejede eller privat ejede virksomheder skal favoriseres af de offentlige fi nanser. Vores eneste pejlemærke er, hvad der er bedst for patienterne. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at patienterne er bedst stillet, hvis der er valgfrihed, og der er konkurrence om at behandle og yde service. EB UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER INDENFOR MERE END 30 SPECIALER ORTOPÆDKIRURGI Knæ-, fod- og ankelskader. Slidgigt i hofte-, knæ-, skulder- eller ankelled. Skulder- og håndskader. PLASTIKKIRURGI Brystforstørrelse, brystløft og brystformindskelse. Opstramning af hud. Fedtsugning. Øjenlågsoperation. RYGKIRURGI Operation for diskusprolaps eller forsnævring i ryggen. Stivgørelse ved slidgigt. Undersøgelse og rådgivning. MAVE-TARM KIRURGI Behandling af galdesten og brok, evt. med kikkertoperation. Kikkertundersøgelse af mavesæk eller tarm. Kikkertoperation for tyktarmssygdomme. URINVEJSKIRURGI Undersøgelse og udredning ved vandladningsproblemer. Behandling af forstørret prostata med den skånsomme lasermetode. Operation for vandbrok, krummerik m.m.. KVINDESYGDOMME Undersøgelse og udredning. Kikkertundersøgelse af mave- eller livmoder. Operation af cyster på æggestokke. Fjernelse af livmoder. Behandling af inkontinens. ØRE-NÆSE-HALS SYGDOMME Fjernelse af mandler og polypper. Behandling af bihulebetændelse med kikkertoperation. Operation for hul på trommehinden. ØJENSYGDOMME Operation for grå stær, tårekanalsbetændelse, skelen m.m.. Øjenundersøgelse. MR- OG ULTRALYDSSKANNINGER Moderne undersøgelser af kroppen m.h.p. udredning af skader og sygdomme. Ultralydsundersøgelser foretages ofte af speciallægen i de enkelte sygdomme. GRAVIDITETSSKANNING 3D og 4D skanninger med udlevering af barnets første DVD. Nakkefoldsskanning og kønsbestemmelse. KOSMETISKBEHANDLING AF HUD Hudlæger og specialuddannede sygeplejersker foretager laserbehandling for uønsket hårvækst, karsprængninger, misfarvninger og rynker. Rynkebehandling med Restylane (hyaluronsyre). ÅREKNUDER - ÅREFORKALKNING Efter forudgående ultralydsundersøgelse udføres operation for åreknuder. Undersøgelse, udredning og vejledning ved åreforkalkning. MEDICINSKE SPECIALER Hjerte- og nervesygdomme. Gigt- og ledsygdomme. Børnesygdomme. Undersøgelse, udredning, rådgivning og behandling. SYGDOMME PÅ BEVÆGEAPPARATET Shockbølge-behandling af seneskader, undersøgelse af PSYKIATRI OG PSYKOLOGI Konsultation og behandling af depressioner, stress m.m.. Neuro- og personlighedspsykologiske erklæringer. NYE SPECIALER PÅ VEJ I 2008 forventes etablering af smerteklinik og mammaklinik med mammografi (røntgenundersøgelse af brystet). 20 Den Direkte nr TEL

12 VELLYKKET ARRANGEMENT på Hamlet PATIENTFORENINGENS RÅDGIVNINGSCENTER patienttryghed Der var stor tilslutning til PA- TIENTFORENINGENs arrangement på Privathospitalet Hamlet, den 29. marts. Lise Nørgaard holdt foredrag og Benny Andersen oplæste nogle af sine herlige digte. Det var en slagfærdig og veloplagt Lise Nørgaard, der fortalte om sine personlige og i den nærmeste familie også tragiske oplevelser med offentlige sygehuse. Der havde været meget stor forskel på, hvordan det foregår og de menneskelige hensyn på hhv. offentligt og privat ejede hospitaler. Der blev også plads til en smule selvransagelse på journaliststandens vegne. Lise Nørgaard er som bekendt journalist. Hun mente, at landets journalister bærer en del af ansvaret for tilstandene for hospitalspatienter. Der har ikke været gjort nok for at omtale, hvad patienter udsættes for. Der er ikke lavet reportager, hvor man følger enkelte patienter, der udsættes for smerte og ydmygende behandling ved at ligge på fl ersengsstuer eller gange. Kør mig til Hamlet. - Ja, jeg har sagt, at jeg håber, jeg aldrig bliver så syg, at jeg ikke kan råbe til ambulancechaufføren: kør mig til Hamlet. Nogen, der hører dette, vil måske sige, at jeg er en rig overklassedame. Det er jeg ikke. Det sørger skattefar for, at jeg aldrig bliver. Mit valg er i høj grad en prioritering under mottoet. Der skal altid være råd til fl ugtvejen til privathospitaler. Benny Andersens muntre og tankevækkende digte vakte begejstring blandt tilhørerne. Benny Andersens digte skal ikke refereres. De skal høres, subsidiært læses. EB PATIENTFORENINGENS rådgivningscenter er navnet på PATIENTFORENINGENS nye projekt, som planlægges iværksat i dette forår, hvis økonomisk støtte fra Tryg- Fonden opnås. Det er planen, at alle patienter både medlemmer og ikke medlemmer såvel private som offentlige skal kunne få råd og vejledning om patientrettigheder og behandlingsmuligheder i Danmark og i udlandet og både på offentlige og private hospitaler. Der skal også være mulighed for, at rådgivningscenteret kan hjælpe med at arrangere specielle behandlinger og støtte patienterne i en evt. kamp for deres rettigheder. Til projektet er knyttet sygeplejerske Charlotte Dupont, som med sit rådgivningsfi rma NA- VIDA vil stå for det praktiske og i kraft af sin tidligere stilling som chef for visitationen i et stort forsikringsselskab har et meget bredt kendskab til kvaliteten og behandlingsmulighederne de forskellige steder, og som også har en meget stor kontaktfl ade. Efter et gratis år skal forløbet evalueres, og herefter er det planen at fortsætte ordningen enten med økonomisk støtte eller med en eller anden form for brugerbetaling naturligvis med rabat for medlemmerne i PATIENT- FORENINGEN. Erik Gregersen, speciallæge Konsulent i PATIENTFOR- ENINGEN Projektansvarlig Der var fyldt op i Privathospitalet Hamlets store sal. Benny Andersen og Lise Nørgaard sammen med et af PATIENTFORENINGENs yngste medlemmer. Et trygt valg Høj lægefaglig standard, moderne faciliteter og et imødekommende personale. Hvis det er vigtige parametre i dit valg af behandlings-sted, så kan du trygt komme til os. Ortopædisk Hospital Aarhus a/s kan tilbyde behandling indenfor disse specialer: Rygkirurgi Der var god stemning. Det var tydeligt, at de fremmødte nød det gode selskab med Benny Andersen og Lise Nørgaard. Alle fik en uforglemmelig oplevelse. 22 Den Direkte nr Ortopædisk Hospital Aarhus er et privathospital med fokus på ortopædisk kirurgi. Vores personale både læger og øvrige medarbejdere hører til blandt de allerbedste på deres felt. Det er din garanti for et højt behandlings- og serviceniveau. Vi har de mest moderne faciliteter med den nyeste teknologi indenfor operationsstuer og anæstesi. Hospitalet er beliggende i Scandinavian Center midt i Århus. Vi samarbejder med Danske Regioner og de danske forsikringsselskaber. Vi hjælper gerne med råd og vejledning i relation til proceduren, hvis du har en sundhedsforsikring eller benytter det udvidede frie sygehusvalg. Kontakt: Ortopædisk Hospital Aarhus a/s Margrethepladsen 3 Scandinavian Center 8000 Århus C Tel Skulder-albue kirurgi Idrætskirurgi Knæ- og hofteprotesekirurgi Fod-ankel kirurgi Børneortopædi Håndkirurgi Fysioterapi

13 S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E Akupunktur Alloplastikoperationer Diætist Fysioterapi Idrætsenhed Kardiologi Kiropraktik MR skanning Neurokirurgi Neurologi Ortopædkirurgi Psykologi Reumatologi Rygkirurgi Røntgen Præcis og hurtig diagnose, tværfaglig vurdering og behandling... Privathospitalet Valdemar er den direkte vej til specialister inden for lidelser i muskler, led og ryg. Under samme tag finder du ekspertisen til både diagnostik herunder lav- og højfelt MR skanning, behandling, genoptræning og forebyggelse. Vi dækker alt fra fysioterapi, kiropraktik, medicinsk behandling, kardiologi herunder belastnings-ekg og ekkografiundersøgelser samt kirurgi i et nyt højteknologisk operationsafsnit med tilhørende helt nye behagelige sengestuer. Vi kan desuden tilbyde en række støttefunktioner. Aftale med sundhedsforsikringsselskaber samt sygeforsikringen Danmark. Smerteenhed Sundhedstjek Ultralydskanning bureaulist.dk Sct. Knudsgade Ringsted Telefon

14 SPECIALE I PATIENTRÅDGIVNING nyt privat firma RETTEN TIL AT FRATRÆKKE PRÆMIEN PÅ sundhedsforsikring Navida er patienternes vej til den rigtige behandling Det er visionen for direktør i Navida, Charlotte Dupont. Navida samarbejder med Patientforeningen for at styrke menneskets rettigheder gennem det offentlige og private sygehussystem. Det kan være svært for en person, der er syg, at stille krav. Charlotte Dupont skriver: Gennem mit arbejde som praktiserende sygeplejerske i 13 år og 5 år som rådgiver og visiterende i et større forsikringsselskab har jeg opdaget et stort, udækket behov for nærvær, opmærksomhed, indlevelse og forståelse, når mennesker rammes af en behandlingskrævende sygdom. Medmenneskelig behandling, som betyder en forskel for den enkelte, uanset social eller økonomisk status, og om de er omfattet af en privat sundhedsforsikring. Jeg henvender mig til alle, der er ikke et A og B hold. Jeg mener også, det er meget vigtigt at have fokus på den enkelte patients behov for nærvær og indlevelse gennem hele sygdoms- og behandlingsforløbet. Mit indgående kendskab til hver enkelt behandlers kvalifi kationer og kvalitet kan komme det enkelte menneske til gode. Alle har mulighed for at få uvildig telefonisk rådgivning af et hold kompetente sygeplejersker med praktisk og rådgivningsmæssig erfaring. Vi er uafhængige af økonomiske interesser og er derfor i stand til at rådgive uvildigt, hvilket tilgodeser menneskets behov for omsorg og tryghed i svære situationer. Hvis en person ikke føler, at vedkommende har fået den rette eller en retfærdig behandling, kan det være svært Charlotte Dupont, direktør for Navida selv at henvende sig for at klage. Her kan vi hjælpe med at fi nde ud af, hvad der er gået galt. Vi vil være den enkelte patients sikkerhed for en tryg og personlig rådgivning i svære situationer og under korte og længerevarende behandlingsforløb. Charlotte Dupont, direktør og sygeplejerske Mobil: Mail: Retten til at fratrække præmien på sundhedsforsikring bør udvides til alle. Ministeren vil se på sagen Socialdemokratiet vil afskaffe arbejdsgiverens ret til at fratrække udgift til sundhedsforsikring. Patientforeningen vil udvide ordningen til at gælde for alle. Den 20. marts var det den store nyhed i medierne, at Socialdemokratiet vil afskaffe arbejdsgiverens ret til skattefradrag for sundhedsforsikringer. Det lykkedes at få en kommentar fra Patientforeningen optaget i radioavisen. Vi kræver, at alle skal have fradrag for forsikringspræmie til sundhedsforsikring. Radioavisen havde forelagt vores krav for sundhedsministeren, der ifl g. referat fandt det positivt. Han ville gerne se på sagen. Hvis fradrag for sundhedsforsikring udvides til at gælde alle, vil det medføre, at der frivilligt bliver tilført mange penge til sundhedsområdet. Vigtigst er det, at mennesker, der ikke har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring, kan få råd til at tegne en sundhedsforsikring. Det ændrer med et slag patientens status fra et være henvist til offentlige sygehuses forgodtbefi n- dende til at være en person, der har krav på en ordentlig behandling. Eller med andre ord: Fra patient til kunde. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen vil kigge på muligheden af, at alle skal have fradrag for sundhedsforsikring. PATIENTFORENINGEN følger nu op over for ministeren med anmodning om, at forslaget om fradrag for alle bliver et regeringsforslag i næste folketingssamling. EB Charlotte Dupont har allerede hjulpet mange af PATIENTFORENINGEN s medlemmer. 26 Den Direkte nr

15 LAD DEM RULLE hospitalssengene Mange kommer i klemme i det danske sundhedssystem. Ved en fælles europæisk sundhedsløsning kan vi imødegå problemet, men det kræver, at vi får gennemført fælles EU regler og skaber klarhed over borgernes rettigheder. Af Karin Riis-Jørgensen, Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet Historier om patienter, der er kommet i klemme i det danske sundhedssystem, er desværre ikke sjældne. Historier om patienter, der ønsker behandling i udlandet for sygdomme, vi ikke behandler for i Danmark, hører man også. Historier om patienter, der selv må sørge for at få den behandling i udlandet, de har brug for, uden hjælp fra det offentlige, er heller ikke nye. Og alt for mange må selv betale og fi nde de rette behandlinger. Skal det være så svært? Nej! Det mener jeg faktisk ikke, det behøver. Jeg arbejder for at styrke patientmobiliteten i Europa, så hospitalssengene kan blive skubbet over grænsen, hvis ventelisten i Danmark bliver for lang, eller hvis et hospital i et andet EU land har specialiseret sig i en given behandling. Vi ønsker vel alle den bedst mulige behandling, og det står klart, at ikke alle sygehuse i Europa kan specialisere sig i alle sygdomme. Sygesikringen skal følge patienten ud over Danmarks grænser. Den danske regering fi k i 2001 indført det, vi kalder second opinion, som bl.a. har været medvirkende til, at danske patienter kan få behandling i udlandet på det offentliges regning. Der er altså allerede etableret en mulighed for, at pengene kan følge patienten. Men der er lang vej endnu, før sundhedssystemet er så fl eksibelt, som patienterne fortjener. Og det handler også om at skabe konkurrence og specialiseret viden for hospitalerne. Flere afgørelser fra EF-Domstolen slår fast, at EU s regler om fri bevægelighed også gælder sundhedsydelser. I dag har EU-borgere altså ret til behandling i et andet land, hvis ventetiden i hjemlandet er urimelig lang. Men hvem ved det? Og hvem har kræfterne til at slås for deres ret, Karin Riis-Jørgensen, Venstres gruppeformand i Europa-Parlamentet når først de er blevet syge? EU Kommissionens forslag om patientmobilitet er foreløbigt lagt på hylden. Det kunne ellers have gjort denne ret til allemandseje. Nu er denne ret kun forbeholdt dem, der i forvejen magter at kæmpe for deres rettigheder. Et fælles europæisk sundhedsmarked vil have en tiltrængt gavnlig indvirkning på effektiviteten og kvaliteten af det danske sygehusvæsen. Og det vil give mulighed for øget specialisering og dermed bedre behandling for patienterne. Det er her, vi skal vise, at vi sætter patienten over systemet, og jeg mener, det kræver en fælles europæisk sundhedsindsats. Det vil jeg forsætte med at kæmpe for. Vi ses på som er for alle Bekkevold Klinikken en privatklinik med fokus på stor faglig ekspertise Bekkevold Klinikken er en privatklinik med fokus på højt specialiseret kirurgi og stor faglig ekspertise. Vi har samlet nogle af landets dygtigste og mest erfarne specialister inden for flere lægelige specialer: Mave-tarmsygdomme Hoftekirurgi Kunstige hofter Knækirurgi Kunstige knæ Urologi og andrologi Vi tilbyder en bred vifte af behandlingsmuligheder herunder forebyggende undersøgelser, diagnosticering og operationer samt helbredstjek. Ingen ventetider hurtig udredning og behandling Der er ingen ventetider på Bekkevold Klinikken, og ekspertisen og al moderne apparatur er samlet på ét sted. Det sikrer hurtig undersøgelse, hurtig behandling og dermed hurtige resultater for den enkelte patient. Vores værdier er professionalisme, ekspertise, effektivitet, fleksibilitet og et ekstremt højt serviceniveau. De kan komme som privat patient eventuelt efter aftale med Deres forsikringsselskab, hvis De har tegnet en sundhedsforsikring. Klinikken har desuden truffet aftaler med det offentlige om behandling af patienter på venteliste. Booking De kan ringe og træffe aftale om konsultation på Telefon : Man. - tors. kl Fredag kl Hans Bekkevolds Allé 2 B 2900 Hellerup 28 Den Direkte nr

16 eira PRIVATHOSPITALET SKEJBY i de bedste hænder PATIENTBEHANDLING verdens bedste Det ene skoleeksempel efter det andet på, hvordan det bør være, mødte deltagerne i paneldebatten og den efterfølgende rundvisning på Mammaklinikken og Privathospitalet EIRA i forbindelse med generalforsamlingen d. 12. april. Dagen blev indledt med en paneldebat, hvor temaet Verdens bedste patientbehandling umiddelbart kunne virke som en stor og ambitiøs mundfuld at gabe over. Enhver tvivl blev dog hurtigt gjort til skamme, da de fremmødte blev præsenteret for patientudredningsforløb og faciliteter, der danner rammer om behandling med patienten i centrum. En stolt specialsygeplejerske Susanne Højen fremviste det nyeste udstyr til mammografi - scanning, som sammen med alt det øvrige højteknologiske udstyr anvendes på Mam- maklinikken. Speciallæge Joan Ravnsbæk beskrev et patientforløb, der i sammenligning med de fl este offentlige tilbud er væsentligt kortere og i øvrigt tilrettelagt på patientens præmisser. Joan Ravnsbæk deltager endvidere ugentligt i konferencer på Århus Kommunehospital og erfaringsudveksler således til gavn og glæde for alle, der arbejder med mammografi, hvilket åbenlyst kommer patienterne til gode. Operationssygeplejerske Jeanette Sandlykke viste en topmoderne operationsstue, som bla. omfatter operationslampe med indbygget kamera. Billeder kan så overføres til et auditorium og anvendes i undervisningsøjemed. Privathospitalet EIRA samarbejder med det nærliggende Skejby Sygehus om uddannelse af kandidater, hvilket må være en torn i øjet på formanden for Danske Regioner, Bent Jeanette Sandlykke viste operationsstue, som bl.a. omfatter operationslampe med indbygget kamera Hansen (S), idet endnu et af hans argumenter imod privathospitaler smuldrer. EIRA og Mammaklinikken viser vejen frem ved ikke kun at dele lokaler i Science Center Skejby, men også sengeafsnit, operationsstue og udstyr, der snart også omfatter både CT- og MR-scanner. En rivende udvikling har gjort, at Privathospitalet EIRA er under kraftig udvidelse, som forventes færdig ved årets udgang. Skoleeksempler på samarbejde på tværs af faggrænser og ejerskab om faciliteter, udstyr og uddannelser kommer alle til gode især patienterne. En god og informativ dag, som blev afrundet med PA- TIENTFORENINGENs generalforsamling som beskrevet andetsteds her i bladet. Villy O. Christensen viden & åbenhed Susanne Højen fremviste det nyeste udstyr til mammografiscanning, Den Direkte nr

17 EN MYTE lægemangel Herlev Privatklinik er beliggende centralt i Herlev by på adressen Smedeholm 10. Klinikken er beliggende i stueplan og er naturligvis handicapvenligt indrettet. Klinikken er nyetableret på et 500 m2 stort areal i moderne byggestil. Det medicinsk-teknologiske udstyr er nyindkøbt og af bedst tænkelige standard. Herlev Privatklinik er udstyret med komfortabelt sengeafsnit med fl adskærms-tv og mulighed for pc-tilslutning. Klinikken har indgået overenskomst med amtsrådsforeningen og kan således anvendes som fritvalgsklinik, hvis dit offentlige sygehus ikke er i stand til at overholde ventelistegarantierne. Klinikken har ligeledes indgået aftale med sygeforsikringen DANMARK Hvis du eller dit fi rma har tegnet sundhedsforsikring vil du ligeledes have mulighed for at vælge behandling på Herlev Privatklinik. Endelig kan du naturligvis søge behandling på klinikken som selvbetaler. Herlev Privatklinik I/S Smedeholm 10, st.th. DK-2730 Herlev Telefon: Af Speciallæge Erik Gregersen Der mangler ikke læger, men der mangler hænder. I DK er der 3,6 læger / 1000 indbyggere. I OECD er der 3.0. Kun Grækenland og Italien har fl ere. Derimod mangler der sygeplejersker og andet personale. I DK er der 16.2 andre sundhedspersoner/1000 indbyggere. I Holland er der 32,2 og i Norge er der 54,8!!! I DK er der 7,7 sygeplejersker / 1000 indb. I OECD er der 8,8 (OECD Health data juli 2007). Svenske tal dokumenterer, hvilket ikke er nogen hemmelighed, at lægerne bruger (spilder) deres tid på alt muligt andet end det, de er uddannet til, nemlig patientbehandling: kun 35% af tiden bruges til patientbehandling, 24% bruges til patientrelateret administration og 40% bruges til andet (ventetid, sekretærarbejde, lange vandreture, bøvl med IT-systemer osv.) Dårligt arbejdsmiljø, for meget stress, for lidt indfl ydelse på egen arbejdsindsats, for lidt arbejdsglæde bevirker, at lægerne fl ygter til den private sektor, som oven i købet betaler bedre. Lægernes arbejde skal ændres på områder med fl askehalse, så de kan koncentrere sig om at lave lægearbejde. Der skal ansættes fl ere sygeplejersker, og hvis der ikke er nok, kan man importere dem fra udlandet eller lade sundhedsassistenterne overtage nogle af sygeplejerskernes funktioner og mindre uddannede overtage noget af sundhedsassistenternes arbejde. Kompetenceområdet må rykkes en tak op, Det er ikke meningen, at andre skal lave lægearbejde, tværtimod skal andre hjælpe lægen med at lave lægearbejde. Der er jo en glidende Tegning: Lars-Ole Nejstgaard Speciallæge Erik Gregersen: Ingen lægemangel i Danmark overgang mellem meget lægeligt og ikke lægeligt arbejde. Det er ikke smart at fastholde opgaver som lægeopgaver, når der ikke er læger til at udføre dem, udtaler lægeforeningens formand Jens Winther Jensen. Læger, sygeplejersker og andet personale skal medinddrages i planlægningen og have indfl ydelse på egen situation. Det øger motivationen og giver større forståelse for nødvendige ændringer. Banalt og elementært, men bliver det gennemført? Der er mange steder et knowingdoing gap ifølge Erik Juhl, som på statsministerens foranledning har undersøgt forholdene på sygehusene. På privathospitalerne har man lært lektien for overhovedet at overleve. Det er måske upassende at foreslå at skele til privathospitalernes måde at gribe sagerne an på. Den Direkte nr

18 PATIENTEN I CENTRUM SET FRA patientens side Operation - uden ventetid Finn Lange underviser sygeplejersker om behandlersituationen set fra patientens side. Af Finn Lange Finn Lange fortæller sygeplejeelever om patientens oplevelse Vores vision er, at Privathospitalet Mølholm skal være landets bedste privathospital, hvor kvalitet og troværdighed kombineres med den bedste pleje og omsorg med patienten i centrum Brummersvej Vejle Tlf Fax Vor formand Erik Bach fi k en forespørgsel fra lektor Helle Barbesgaard, sygeplejerskeuddannelsen i Herlev, som spurgte, om en af foreningens medlemmer med en del patienterfaring kunne påtage sig at fortælle et hold sygeplejerskeelever om, hvordan hospitalsophold psykisk og fysisk påvirker et menneske under forskellige forhold. Erik udviste det storsind at overlade opgaven til mig. Hvem ville ikke selv have taget en opgave, der indebar to timers samvær med 30 søde elever. I sandhed en gestus, der er en formand værdig. Min erfaring består af tre operationer for udskiftning af samme hofteled på tre hospitaler inden for et år. En rygoperation på hedengangne Mermaid hospital og en operation for en blindtarm indeholdende en kræftknude på et privathospital i Spanien. Jeg aftalte dato og tid med Helle Barbesgaard og var selvfølgelig spændt på forløbet, men det gik meget fi nt. De unge mennesker var nemme at komme i kontakt Den Direkte nr med, og efter min fremlæggelse blev der spurgt fl ittigt og engageret. Jeg fortalte om, hvordan jeg havde oplevet de forskellige hospitalsophold fra den fremragende omsorg, jeg havde mødt på Mermaid og i nogen grad det spanske privathospital, trods sprogproblemer, og til den, som jeg oplevede det, fortravlede og motivationsløse hverdag på Amager Hospital. Som et fyrtårn blandt de offentlige hospitaler oplevede jeg også Hørsholm Sygehus, som på alle fronter, fra venlige og hjælpsomme sygehjælpere og sygeplejersker og til en kompetent og dygtig kirurg og klinikchef, Søren Solgård, gjorde en ellers ubehagelig situation til en god oplevelse. Jeg havde forventet mange spørgsmål omkring de mislykkede hofteoperationer, men pigernes fokus var langt mere rettet på, hvordan jeg havde haft det med at ligge alene på et hospital i Spanien og få at vide, jeg havde kræft. Jeg vil gætte på, at spørgsmålene havde været anderledes, hvis det havde været mandlige elever. Ved afslutningen blev jeg stillet to spørgsmål. 1. Kan du give os et godt råd, vi kan tage med os, når vi skal begynde på hospitalerne? Og 2. Hvis du skal have opereret den anden hofte, vil du så vælge et offentligt eller privathospital? Efter at have tænkt lidt over det svarede jeg til første spørgsmål, at jeg ikke håbede, at de i den hverdag, de blev kastet ud i, ville glemme det omsorgs-gen, som sikkert havde været medvirkende til, at de valgte den uddannelse, de nu var i gang med. Til det andet spørgsmål svarede jeg, at jeg sikkert ville vælge Hørsholm Sygehus, i hvert fald af økonomiske grunde, men da det var så velfungerende og populært som tilfældet var, ville det sikkert snart blive lukket, og i så fald ville jeg helt klart vælge et privathospital; så meget havde jeg da lært. 35

19 PATIENTFORENINGEN lokalforeninger VENTETID politisk bestemt Lokalforeninger i PATIENT- FORENINGEN De fl este af de patienter, der bliver behandlet på landets privathospitaler og,klinikker, vil føle sig mere eller mindre knyttet til behandlingsstedet og være interesserede i at støtte dette. Enkelte steder er der dannet støtteforeninger. Eksempelvis Hamlets venner. Det er derfor en nærliggende ide at oprette lokale patientforeninger. Det kunne foregå ved, at PATIENTFORENIN- GEN hjalp med at organisere lokalforeningerne og hjalp med arrangementer o.l. Medlemmer i den lokale forening vil således automatisk være medlem af PATIENTFOR- ENINGEN og en del af kontingentet gå til denne. Fordelen for de enkelte hospitaler/ klinikker vil være, at de får en formaliseret støttegruppe. Patienterne vil kunne markere deres støtte til hospitalet og formentlig få en passende rabat på behandling og ved medlemskab i PATIENTFOR- ENINGEN få rabat på en stribe privathospitaler samt fordele ved den allerede eksisterende og formodentlig snart stærkt udvidede patientrådgivning. For PATIENT- FORENINGEN vil det betyde et øget antal medlemmer og større vægt i debatten om patientrettigheder og privathospitalernes ligestilling med offentlige hospitaler. Alt i alt en win win win situation, som forventes at se dagens lys snarest. Flere privathospitaler har udtrykt støtte til ideen. Erik Gregersen, speciallæge Konsulent i PATIENTFOR- ENINGEN Politisk bestemt ventetid på MR-scanning Der er lang ventetid på MRscanning. Ovenstående udsagn er dog afhængig af, hvem der spørges. På de offentligt ejede sygehuse er der op til 47 uger. På de fl este privathospitaler er der under en uge. Nogle steder kan man blive scannet med dags varsel. Hvorfor vises patienterne så ikke derhen, hvor der er plads? Det må læserne selv gætte på. Et muligt svar kan være, at det handler om politisk ideologi, hvor patienterne er gidsler. Enhver påstand om, at den manglende lyst til at henvise til privathospitaler er for at spare offentlige fi nanser, kan effektivt afvises. Enhver ved, at private virksomheder er mindst lige så effektive som offentligt ejede virksomheder. Det er også normalt, at de meget kostbare MR-scannere, der står på privathospitaler, er i drift mange fl ere timer pr. uge end tilsvarende maskiner, der står på offentligt ejede sygehuse. Hvis nogen vil henvise til det direkte beløb, en scanning koster på privathospitaler, skal de lige huske, at de offentligt ejede sygehuse ikke indregner omkostninger til husleje og rente og afskrivning til scanneren (pris ca. 10. mio. kr.). Læserne kan så gætte, hvem der betaler husleje, investering og afskrivning. Ventetider på scanning kan læses på se under behov for behandling. EB. UNDERSØGELSE nye metoder undersøgelsesmeto- Nye der Fra Temamødet på EIRA. Overlæge Lars Bolvig fra Stadion Klinikken Atletion i Århus orienterede om de nyeste metoder til at stille den rigtige diagnose. Det sker bl.a. ved hjælp af ultralydscanning. Moderne teknik har betydet store fremskridt. Udnyttelsen af teknikken er dog betinget af lægelig specialviden. Det var en engageret Lars Bolvig, der fortalte om landevindinger i behandlingen. En åben MR-scanner, der lige er installeret på Privathospitalet Arresødal. Det bedste udstyr, og her er ingen ventetid. 36 Den Direkte nr Den Direkte nr

20 POPULÆRT RYGHOSPITAL udvider igen Med cirka 1200 operationer om året varetager Center for Rygkirurgi i Hellerup en stor del af den samlede rygkirurgi i Danmark. Den 1. marts tog hospitalet otte nye sengestuer i brug. Det giver mulighed for en yderligere forøgelse af hospitalets kapacitet. Center for Rygkirurgi var det første privathospital i Danmark, som kunne tilbyde et sammenhængende patientforløb med både forebyggende behandling og genoptræning efter operationen. Den fysioterapeutiske behandling vil hospitalet satse endnu mere på i fremtiden. Vi ønsker at gøre forebyggelse og genoptræning til en integreret del af vores tilbud til patienterne. Det vil sige, at vi fremover kan tilbyde mange fl ere individuelle træningsforløb i de tilfælde, hvor en operation ikke fi ndes begrundet. Det betyder selvfølgelig også, at vi kan tilbyde vores patienter intensiv genoptræning efter en eventuel operation og indlæggelse, siger adm. direktør Martin Bonnén. Store visioner Vi vil ophæve faggrænserne mellem de forskellige behandlingstilbud, siger overlæge Svend Erik Børgesen og fortsætter: Vi skal forene vores erfaring og viden til gavn for den enkelte patient. Dermed håber vi, at vi kan være med til at vise vejen og sætte en ny standard for behandling af patienter med rygproblemer. Adm. direktør Martin Bonnén Det er vores vision at være et højt specialiseret videnscenter inden for behandling af patienter med lidelser i ryg og nakke. En af vores kongstanker er derfor også at nedbryde de stive faggrænser i behandlingssystemet, som hindrer et godt og sammenhængende forløb for patienten. EB Mange danskere med ondt i ryggen er sygemeldt i lang tid uden at blive undersøgt til bunds og flere ender med at miste deres arbejde. På privathospitalet Center for Rygkirurgi råder vi folk til at tage sagen i egen hånd. Vidste du at: RYGPROBLEMER SKAL BEHANDLES I TIDE Alvorlige rygproblemer kun bliver værre, hvis der ikke tages hånd om dem med det samme. Rygproblemer kræver en helhedsorienteret indsats: Hurtig diagnose og behandling samt opfølgning via motion og styrketræning. Det offentlige sygehus har pligt til at oplyse patienten om en behandlingsplan inden for otte dage, efter at sygehuset har modtaget henvisningen fra patientens egen læge. At patienter, der ikke inden for en måned efter henvisning fra egen læge kan tilbydes forundersøgelse og behandling i det offentlige sygehusvæsen, ifølge loven har ret til at blive behandlet på et privat sygehus. boganmeldelse NYT LIV på den hårde måde Hvordan fi nder man den indre styrke til at overleve dødsdommen kronisk myeloid leukæmi? 10 år efter den chokerende diagnose gør PATIENTFORENINGENs daglige medlemsservice, Rita O. Christensen, op med såvel sygdom som forløb et forløb som trods hårde odds heldigvis for hende medførte NYT LIV. I bogen tager Rita læseren med gennem op - og nedture og ind bag facaden, som skjulte store personlige omkostninger men også en indre styrke, som gjorde udslaget. Læs mere om bogen på hvor den også kan bestilles til kun kr. 99,- kr. for PATIENTFORENINGENs medlemmer mod kr. 149,- i boghandelen. udgivet på Forlaget ildiko.dk 38 Den Direkte nr Center for Rygkirurgi er et videns- og behandlingscenter med fokus på rygproblemer og rygoperationer. Vi tilbyder sammenhængende, individuelle behandlingsforløb uden ventetider og på det højest tænkelige faglige niveau. Booking Du kan træffe aftale på Telefon Man.-tors. kl Fredag kl Hans Bekkevolds Allé Hellerup Faciliteter Center for Rygkirurgi er indrettet med alle moderne faciliteter. Vi har 24 enkeltstuer, 3 operationsstuer, ambulatorium, røntgenfaciliteter og 2 MR-skannere til diagnosticering samt vort eget fysioterapeutiske team til forebyggende behandling og genoptræning.

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling

Mølholm Forsikring. Privathospitalsforsikring. Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Mølholm Forsikring Privathospitalsforsikring Der sikrer garanti for undersøgelse/behandling Hvem er Mølholm Forsikring A/S Mølholm Forsikring A/S Ejes af speciallæger Mølholm Forsikring bruger primært

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Vi behandler dig som et helt menneske. Trygt og enkelt forløb i professionelle rammer

Vi behandler dig som et helt menneske. Trygt og enkelt forløb i professionelle rammer Vi behandler dig som et helt menneske Trygt og enkelt forløb i professionelle rammer Hurtig diagnose og effektiv behandling Ingen planlægger at blive syg, men når det sker, gælder det hurtigst muligt om

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

fokus på kvalitet, service og dialog

fokus på kvalitet, service og dialog Tueager 5 8200 Århus N T: 8610 8011 F: 8610 2540 grymer@grymer.dk www.grymer.dk fokus på kvalitet, service og dialog 2 } hospitalet Grymer Privathospital er et alsidigt og velrenommeret hospital beliggende

Læs mere

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Om OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Fokus på højt fagligt niveau OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus er beliggende i Scandinavian Center centralt i Aarhus. Vi

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Pædiatri børnesygdomme Patientvejledning

Pædiatri børnesygdomme Patientvejledning Pædiatri børnesygdomme Patientvejledning 006 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet

Læs mere

Røntgen og MR scanning Patientvejledning

Røntgen og MR scanning Patientvejledning Røntgen og MR scanning Patientvejledning 004 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Information om reumatologi Patientvejledning

Information om reumatologi Patientvejledning Information om reumatologi Patientvejledning 045 Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter,

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Ultralydskanning Patientvejledning

Ultralydskanning Patientvejledning Ultralydskanning Patientvejledning 005 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler september 2015 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Skulderledsskred Patientvejledning

Skulderledsskred Patientvejledning Skulderledsskred Patientvejledning 051 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017

GRAFISK PENSION. Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 GRAFISK PENSION Udvidelse af sundhedsforsikringen pr. 1. januar 2017 Nye ydelser fra 2017 Sundhedstest og anbefaling (screeningsværktøj) Rådgivning ved sygefravær Guide i sundhedssystemet Indsats mod længerevarende

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Februar 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft

Sundhedssikring. giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores Sundhedssikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Behandling med botolinumtoksin af Type A (BOTOX, VISTABEL ) Patientvejledning

Behandling med botolinumtoksin af Type A (BOTOX, VISTABEL ) Patientvejledning Behandling med botolinumtoksin af Type A (BOTOX, VISTABEL ) Patientvejledning 057 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Dermatologi Patientvejledning

Dermatologi Patientvejledning Dermatologi Patientvejledning 015 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Januar 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Januar 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Nerveledningsundersøgelse SSEP og EMG. Patientvejledning. PrivatHospitalet Danmark

Nerveledningsundersøgelse SSEP og EMG. Patientvejledning. PrivatHospitalet Danmark Nerveledningsundersøgelse SSEP og EMG Patientvejledning 003 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler

Klik for at redigere i master. Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler Juni 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere

Læs mere

Kort om privathospitaler

Kort om privathospitaler Klik for at redigere i master Kort om privathospitaler September 2014 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Efter håndoperation Patientvejledning

Efter håndoperation Patientvejledning Efter håndoperation Patientvejledning 018 PrivatHospitalet Danmark Velkommen Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos os oplever du en høj faglig kvalitet og

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

DE DANSKE PRIVATHOSPITALER - hele vejen rundt om fakta, kvalitet og samarbejde

DE DANSKE PRIVATHOSPITALER - hele vejen rundt om fakta, kvalitet og samarbejde DE DANSKE PRIVATHOSPITALER - hele vejen rundt om fakta, kvalitet og samarbejde 2 3 FORORD HVAD LAVER PRIVATHOSPITALERNE? De danske privathospitaler kan noget særligt. Den påstand vil vi gerne vove i BPK.

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken

Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken Sådan får medarbejderne gavn af sundhedspakken 0 1 Hjælp til navigation i det offentlige system via Sundhedsdoktor Danica Sundhedsrådgivning sikrer, at sundhedssikringskunder kan få rådgivning ved afslag

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring

Pension for selvstændiges. velfærdspakker. Pension forsikring sundhedssikring Pension for selvstændiges velfærdspakker Pension forsikring sundhedssikring 2 i dag er en god dag at begynde din pension Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik

QUICKGUIDE. - dit hurtige overblik QUICKGUIDE - dit hurtige overblik Indholdsfortegnelse Generelt...3 Fysisk behandling...5 Psykisk behandling...7 Speciallæge...9 Øvrig pleje og behandling...10 Andet...11 Behandlings- og sundhedskompas...12

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Sundhedsudvalg Dato: 23.november

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen

Den Direkte. Regioner svigter patienterne. Tomme løfter gav tomme hospitaler. Læs også i dette nr. om regionernes syn på fremtidens hospitalsvæsen Den Direkte fra PATIENTFORENINGEN Nr. 1-2009 Regioner svigter patienterne Syge i hobetal venter måndesvis på behandling, mens der er masser af ledig kapacitet Tomme løfter gav tomme hospitaler Læs også

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 597 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Åbent samråd 13. juni 2007 Taletid: Tid og sted: Folketinget S2-092, 13. juni 2007

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i bugspytkirtlen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i spiserøret, mavemunden og mavesækken PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder

SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder SUNDHEDSFORSIKRING SUNDHEDSFORSIKRING så er du i trygge hænder Velkommen til din nye sundhedsforsikring nu er hjælpen til sygdom og skade altid inden for rækkevidde! Hos Mølholm Forsikring tror vi på,

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om tarmkræftmetastaser i leveren PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær

Fra sygefravær til produktivt nærvær. Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær Fra sygefravær til produktivt nærvær Vi har beredskabet der hjælper virksomheden med at reducere længerevarende sygefravær VIRKSOMHEDENS EGET HR-BEREDSKAB WORKLIFE CARE BEREDSKAB Professionel arbejdsfastholdelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i blære og nyre PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) Tid og sted: Fil-navn: Dokument 1 Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 15 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Sundhedsudvalget Åbent samråd (Alm. del - Samrådsspørgsmål B-G) (ca. 20

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere