Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012"

Transkript

1 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning Status årige Unge på offentlig forsørgelse Tema : Antal unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse Tema: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Unge-strategien for Aalborg Kommune august 2012

2 1. Indledning Som led i Aalborg Kommunes unge-strategi skal der løbende ske en statistisk opfølgning på uddannelses- og job situationen blandt de unge i Aalborg. Afsnit 2 og 3 indgår fast i statistikken, og følger hhv. UU s og Jobcentrets måklgrupper. I den forbindelse skal det nævnes, at denne udgave, er den første statistik, hvor det er muligt at sammenligne udviklingen i forhold til forrige år. Læs mere om unge-strategien, baggrunden for statistikken og dens datakilder på Statistikken udarbejdes i i fællesskab af UU Aalborg og Jobcenter Sekretariatet. Udover de faste afsnit indgår to tema-afsnit. Afsnit 4. følger op på, antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Afsnit 5. følger op på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Afsnit 5. skulle have indgået i statistikken for første kvartal for 1. kvartal Denne har vi desværre måtte udgå på grund af tekniske problemer. 2

3 2. Status årige Denne opgørelse knytter sig specielt til UU s målgruppe. Via UU s statistik-system UV-vej er det muligt at følge samtlige årige i kommunen. Nedenstående statistik bygger på et træk fra UV-vej d. 3. juli Tabel 1 Status på alle unge i alderen år 2012 Status udgangen 2. kvartal år år I alt år Har afsluttet ungdomsuddannelse 11 (0,5%) (61,5%) (56,7%) I gang med ungdomsuddannelse (82,1%) (23,2%) (27,8%) Ikke i gang med ungdomsudd. 354 (17,4%) (15,3%) (15,4%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Når der ses bort fra de unge, der endnu ikke har forladt grundskolen, var der samlet set blandt de årige 56,7%, der havde taget en ungdomsuddannelse og 27,8%, var i gang. Samlet set er der således 84,5%, der enten har eller er ved at tage en ungdomsuddannelse. Tabel 1.a Status på alle unge i alderen år 2011 og 2012 Status udgangen 2. kvartal Har afsluttet ungdomsuddannelse 5 (0,3%) 11 (0,5%) I gang med ungdomsuddannelse (77,3%) (82,1%) Ikke i gang med ungdomsudd. 427 (22,5%) 354 (17,4%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Blandt de årige, er der 82,1%, der i gang med en ungdomsuddannelse, hvilket er betydeligt højere end i 2011, hvor det var 77,3%. Andelen, der ikke er i gang med uddannelse er tilsvarende faldet. 3

4 Tabel 1.b Status på alle unge i alderen år 2011 og 2012 Status udgangen 2. kvartal Har afsluttet ungdomsuddannelse (62,7%) (61,5%) I gang med ungdomsuddannelse (20,5%) (23,2%) Ikke i gang med ungdomsudd (16,8%) (15,3%) Potentielt i ungdomsudd. I alt (100,0%) (100,0%) Fortsat i grundskolen Antal unge i aldergruppen i alt Under et er andelen, at de årige, der enten har eller er ved at tage en ungdomsuddannelse steget fra 83,2 % til 84,7 %. Det dækker dog over, at andelen, der har afsluttet en ungdomsuddannelse er gået ned fra 62,7% til 61,5% i Til gengæld er andelen, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse vokset fra 20,5% til 23,2%. Der redegøres der nærmere for i afsnit 4 s. 16, men kort fortalt tyder tallene på, at en del unge, der nu er år, der har udskudt uddannelsesstart. Selv om det er bedre, at der var flere, der rent faktisk havde gennemført en uddannelse, så er der grund til at glæde sig over, at andelen, der hverken har eller er ved at tage en uddannelse er faldet fra 16,8% til 15,3%. 4

5 Status på de årige Af tabel 1 fremgik det, at der var 354 unge (17,4%), der ikke var i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende gives en status på disse unge. Tabel 2 Status på de årige der ikke er i gang med ungdomsuddannelse eller grundskole Netop afbrudt forløb 23 (6,5%) Afbrudt uddannelse 10 (2,8%) Afbrudt forberedende aktivitet 8 (2,3%) Afbrudt grundskolen 5 (1,4%) Netop afsluttet forløb 67 (18,9%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 23 (6,5%) Afsluttet midlertidig aktivitet 0 (0,0%) Afsluttet forberedende forløb 8 (2,3%) Afsluttet grundskolen 36 (10,2%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 7 (2,0%) Aktivitet tilmeldt eller i gang 257 (72,6%) aktivitet aftalt/tilmeldt 4 (1,1%) I gang med udd. forberedende aktivitet 211 (59,6%) Midlertidige aktiviteter/fritaget 42 (11,9%) Ukendt 0 (0,0%) I alt 354 (100,0%) Det ses at det store flertal (72,6%) er i gang med eller fået aftalt aktiviteter. Derudover er der sammenlagt 25,4% er unge, der for de flestes vedkommende (18,9%) netop har afsluttet et forløb og i mindre omfang (6,5%) har afbrudt et forløb. I henhold til lovgivningen kontaktes disse af UU inden for 5 dage og herefter lægges der en ny plan inden for 30 dage. 5

6 I gang med udd. forberedende aktivitet i tabel 2 dækker over følgende underplaceringer Tabel 3. I gang med udd. forberedende aktivitet årige Arbejde: 81 (38,4%) Arbejde - fuld tid 52 (24,6%) Arbejde - deltid 29 (13,7%) Forløb på uddannelsessteder 72 (34,1%) Højskole 1 (0,5%) Produktionsskole 64 (30,3%) Voksenspecialundervisning 2 (0,9%) VUC-HF niveau 4 (1,9%) Øvrige uddannelser og kurser 1 (0,5%) Praktik i ungevejledningen 8 (3,8%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 21 (10,0%) Ophold i udlandet 29 (13,7%) Total 211 (100,0%) Det ses, at størstedelen enten er i gang med arbejde eller med uddannelsesforberedende aktiviteter. Praktik i ungevejledningen dækker over virksomhedspraktik formidlet af UU. Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 2 dækker over følgende: Tabel 4. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 23 (54,8%) Fritagelse for uddannelsespligt iht. vejledningsloven 17 (40,5%) Ledig 1 (2,4%) Offentlig forsørgelse 1 (2,4%) Hovedtotal 42 (100,0%) Foranstaltning på fuld tid efter serviceloven dækker over unge, der er anbragt uden for eget hjem. Målet om uddannelse er selvfølgelig det samme for disse unge, men tilbuddet skal tilrettelægges i samspil med anbringelsen. 6

7 Der er pt. 17 unge, som er Fritaget for uddannelsespligten iht. Vejledningsloven. Afgørelse herom træffes i hvert enkelt tilfælde af ledelsen i UU, og i hvert enkelt tilfælde tages der stilling til inddragelse af familierådgiver. De fritagne er typisk i gang med en udredning, er på vej til en afklaring efter Serviceloven eller er i gang med at tilmelde sig uddannelse. Status på de årige, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse Sammenlagt var der 84,7 % af de årige, der var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse (Se tabel 1 på side 3). Imidlertid var der unge (15,3%), der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. I det følgende redegøres for denne gruppe. Tabel 5 Status på de årige ikke i gang med ungdomsuddannelse Netop afbrudt forløb 255 (6,9%) Afbrudt uddannelse 207 (5,6%) Afbrudt forberedende aktivitet 46 (1,3%) Afbrudt midlertidig aktivitet 2 (0,1%) Netop afsluttet forløb 384 (10,5%) Afsluttet forberedende forløb 152 (4,1%) Afsluttet/afbrudt grundskolen 8 (0,2%) Afsluttet midlertidig aktivitet 73 (2,0%) Afsluttet grundforløb - Erhvervsudd. 151 (4,1%) Uddannelse aftalt/tilmeldt 13 (0,4%) Aktivitet tilmeldt eller i gang (71,7%) I gang med forberedende aktivitet (37,8%) I gang med midlertidig aktivitet/fritaget (33,8%) Aktivitet aftalt/tilmeldt 3 (0,1%) Ukendt 389 (10,6%) I alt (100,0%) Antallet, der har afbrudt et forløb er på 255 (6,9 %), hvilket er lavere end samme tid sidste år, hvor det lå på 327 (8,5 %). Ukendt dækker primært over unge studerende fra andre lande, hvor UU jo ikke kender deres forhistorie. UU laver dog også en opsøgende indsats for denne gruppe (Se side 10.) 7

8 I det følgende gøres rede for de aktiviteter, som de unge er i gang med. I gang udd. forberedende aktivitet i tabel 5 dækker over følgende underplaceringer Tabel 6. I gang med udd. forberedende aktiviteter årige I arbejde 738 (52,3%) Arbejde - deltid 250 (26,5%) Arbejde - fuld tid 488 (25,8%) Selvstændig erhvervsdrivende 0 (0,0%) Forløb på uddannelsessteder 632 (46,5%) AMU 2 (0,2%) Daghøjskole 24 (1,0%) Danskuddannelse 9 (0,5%) Højskole 9 (0,5%) Produktionsskole 103 (7,3%) TAMU 41 (3,8%) Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven 2 (0,2%) Voksenspecialundervisning 29 (2,1%) VUC-AVU niveau 139 (10,7%) VUC-HF niveau 268 (19,7%) Øvrige uddannelser og kurser 6 (0,5%) Praktik i ungevejledningen 2 (0,1%) Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU 4 (0,3%) Ophold i udlandet 12 (0,9%) Total (100,0%) Langt den overvejende del af de unge er enten i gang med uddannelsesrettede aktiviteter eller i beskæftigelse. 8

9 Midlertidige aktiviteter/fritaget i tabel 5 dækker over følgende: Tabel 7. Midlertidige aktiviteter/fritaget årige Afsoning 8 (0,6%) Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 8 (0,6%) Fritagelse for uddannelsespligt iht. vejledningsloven 2 (0,2%) Ledig 110 (8,9%) Offentlig forsørgelse (Jobcentret) 1061 (85,5%) Orlov 21 (1,7%) Sygdom 20 (1,6%) Værnepligt 11 (0,9%) Hovedtotal 1241 (100,0%) De unge på offentlig forsørgelse er unge, der modtager a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, pension eller lignede. Det er altså unge, der er i kontakt med jobcentret. De 110 unge, der betegnes som Ledige er unge, der ikke modtager offentlig forsørgelse. UU er opsøgende i forhold til disse unge i forhold til at få en plan for deres videre forløb. Bemærk dog, at der er en væsentlig forsinkelse på, hvornår UU får information omkring, at de unge eksempelvis har fået bevilget kontanthjælp. Det kan således vise sig, at en del af dem reelt modtager offentlig forsørgelse. Derfor er der nu etableret, sådan, at der nu kan sendes beskeder mellem Jobcenter Aalborgs og UU s systemer. Det sker med samtykke fra den unge. Således får UU info om start og stop på kontanthjælp, og Jobcentrets rådgivere har bedre adgang til de unges uddannelsesplan og uddannelseshistorik. 9

10 Som det fremgår af tabel 2 og 5, var der i alderen år 389 personer, hvor UU ikke har kendskab til deres historik. Nedenfor fremgår deres alder og nationalitet. Tabel 8. Unge uden en historik (ukendte) Statsborgerskab heraf danske statsborgere 14 6% heraf udenlandske statsborgere % Ukendte i alt % Alder 15 år 0 1% 16 år 0 0% 17 år 0 0% 18 år 2 1% 19 år 26 9% 20 år 34 8% 21 år 38 14% 22 år 81 20% 23 år 95 25% 24 år % Ukendte i alt % Pt. er der ingen under 18, hvor UU ikke kender deres historik, og det ses, at der især tale om udenlandske statsborgere i alderen år, der flytter til Aalborg for at læse f.eks. ved universitetet eller University College. UU underrettes om, at de er indrejst til Danmark og UU kontakter dem ved at sende dem et brev på engelsk. Tallet er lidt lavere end forrige år. 10

11 3. Unge på offentlig forsørgelse Via jobindsats.dk er det muligt at trække en oversigt over antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse og samtidig følge udviklingen. Faktisk antal unge på offentlig forsørgelse juni år år I alt år Hele landededet Aalborg Hele lan- Aalborg Hele lan- Aalborg Ydelse A-dagpenge Kontanthjælp mv Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Førtidspension I alt på offentlig ydelse Andel af unge på offentlig forsørgelse juni år år I alt år Ydelse Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg Hele landet Aalborg A-dagpenge 1,41% 1,43% 4,95% 6,05% 2,58% 3,01% Kontanthjælp mv. 5,69% 5,76% 6,94% 6,34% 6,10% 5,96% Sygedagpenge 0,53% 0,52% 1,67% 1,75% 0,91% 0,94% Fleksjob og ledighedsydelse 0,08% 0,03% 0,54% 0,26% 0,23% 0,11% Førtidspension 0,88% 0,58% 2,04% 1,31% 1,27% 0,83% I alt på offentlig ydelse 8,59% 8,33% 16,14% 15,71% 11,09% 10,86% Samtlige antal unge i aldersgr Der er fortsat samlet en lidt mindre andel af de unge årige på offentlig forsørgelse i Aalborg sammenlignet med landsgennemsnittet. Andelen på kontanthjælp og A-dagpenge blandt de årige ligger tæt på landsgennemsnittet. For de årige ses en overledighed. Aalborgs ledighedstal er meget præget af dimittend-ledighed blandt nyuddannede, og det falder typisk. Overledigheden er dog højere end forrige år. Andelen, der modtager sygedagpenge ligger lige omkring landsgennemsnittet. De øvrige ydelser er lavere. Specielt er kontanthjælp og førtidspension væsentligt lavere end landsgennemsnittet. Samlet set modtager omkring hver 10. ung offentlig forsørgelse. 11

12 Indeks Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2012 I det følgende beskrives ledigheden for de unge siden marts Det tidspunkt er valgt, fordi finanskrisen satte ind på det tidspunkt og førte til stagnerede beskæftigelsen for de unge Figur 10 Udvikling A-dagpenge år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 177 Hele landet: Figur 11 Udvikling A-dagpenge år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk Indeks =100 Aalborg: 468 Hele landet: Ledighedsudviklingen for de årige ligger fortsat under resten af landet. Aalborg har i kraft af at være en uddannelsesby store sæsonudsving i ledigheden for de årige. (Se evt. afsnittet om dimittendledighed i unge-statistikken for 3. kvartal 2011). Set i det lange forløb siden 2008, har ledighedsudviklingen stort set ligget under landsgennemsnittet. Forskellen ser dog ud til at mindskes, da kurven på landsplan flader ud, mens Aalborg fortsat er steget lidt. 12

13 Indeks Indeks Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Fig. 12 Udvikling kontanthjælp år Hele landet år Aalborg år Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 885 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelser, revalidering og forrevalidering Fig. 13 Udvikling kontanthjælp år Hele landet år Aalborg år 80 Kilde: Jobindsats.dk - Indeks =100 Aalborg: 737 Hele landet: Note: Kontanthjælp mv. er inkl. starthjælp, introduktionsydelse, revalidering og forrevalidering Modsat a-dagpenge ser antallet af unge kontanthjælpsmodtagere ud til fortsat at stige både i Aalborg og på landsplan. Det kan hænge sammen med, at de unge nu har sværere ved at optjene dagpengeret. Igen ses et større sæsonudsving for Aalborg, hvilket hænger sammen med at, Aalborg er en studieby. Det er dog bekymrende, at udviklingen for de årige kontanthjælpsmodtagere nu ligger over landsgennemsnittet. For de årige ligger den noget under landsudviklingen. 13

14 I det følgende vises en opgørelse af beskæftigelsesindsatsen for de unge kontanthjælpsmodtagere får, herunder i hvor høj grad, denne er uddannelsesrettet. Tabel 14 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år juni 2012 Generel vejledning/afklaring 34 (3,3%) Integrationsforløb 20 (2,0%) Job- og praktikforberende forløb 89 (8,7%) Løntilskud eller praktik på arbejdsplads 154 (15,1%) Løntilskud privat virksomhed 21 (2,1%) Løntilskud offentlig arbejdsplads 2 (0,2%) Praktik privat arbejdsplads 93 (9,1%) Praktik privat offentlig arbejdsplads 38 (3,7%) Nytte- og arbejdsaktivering 139 (13,6%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 27 (2,6%) Nytteaktivering - unge med plan 112 (11,0%) Personligt afklarende/støtte 87 (8,5%) Personligt udviklende projekt 66 (6,5%) Sygemeldte - forløb for 21 (2,1%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 496 (48,6%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 179 (17,5%) Efterskole 6 (0,6%) EGU 1 (0,1%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 36 (3,5%) FVU/Læse-forløb 8 (0,8%) Højskole 3 (0,3%) Længerevarende uddannelse 2 (0,2%) Produktionsskole 8 (0,8%) Træningshøjskolen 47 (4,6%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 27 (2,6%) Unge med særlige behov 155 (15,2%) VUC/Studenterkursus 23 (2,3%) Andre kurser 1 (0,1%) Anden aktivering/forrevalidering 2 (0,2%) Hovedtotal % Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. 14

15 Som det ses er omkring halvdelen af tilbuddene uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb. Hvis man ser bort fra virksomhedsindsatsen, der ikke var med i statistikken i 2011, så er antallet af unge, der er i gang med et forløb steget fra 650 til 867. Tabel 15 Brugen af tilbud til kontanthjælp mv år december 2012 Generel vejledning/afklaring 26 (4,5%) Integrationsforløb 10 (1,7%) Job- og praktikforberende forløb 57 (9,9%) Løntilskud eller praktik på arbejdsplads 154 (26,7%) Løntilskud privat virksomhed 21 (3,6%) Løntilskud offentlig arbejdsplads 2 (0,3%) Praktik privat arbejdsplads 101 (17,5%) Praktik privat offentlig arbejdsplads 30 (5,2%) Nytte- og arbejdsaktivering 58 (10,1%) Arbejdsaktivering - ønsker kun at arbejde for kontanthjælp 33 (5,7%) Nytteaktivering - unge med plan 25 (4,3%) Personligt afklarende/støtte 50 (8,7%) Personligt udviklende projekt 41 (7,1%) Sygemeldte - forløb for 9 (1,6%) Uddannelse eller uddannelsesforberedende forløb 222 (38,5%) Daghøjskole/Oplysningsforbund 101 (17,5%) Erhvervsskole - kursus/uddannelse 39 (6,8%) FVU/Læse-forløb 2 (0,3%) Længerevarende uddannelse 35 (6,1%) Træningshøjskolen 7 (1,2%) Uddannelsesforberedende (Projektafsnittet) 2 (0,3%) Unge med særlige behov 14 (2,4%) VUC/Studenterkursus 20 (3,5%) Anden ordinær uddannelse 2 (0,3%) Anden aktivering/forrevalidering 0 (0,0%) Hovedtotal % Kilde: Jobcentrets statistik-system Workbase Note: Kontanthjælpsmodtagere indbefatter udover kontanthjælp, forrevalidering, revalidering, og integrationssager. Hvis der ses bort fra virksomhedsplaceringerne, så er antallet blandt de årige, der er i gang med aktiviteter er stort set uændret. 15

16 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse I lighed med sidste år gøres der i dette afsnit status på, hvor mange unge i en årgang, der rent faktisk har gennemført en ungdomsuddannelse. Bemærk, at unge, der er i folkeskolen, i beskæftigelse mv. også indgår i opgørelsen. Tabel 16 Andel af aldersgrupperne i 2. kvartal 2012, der har gennemført en ungdomsuddannelse Alder Ja Nej I alt Antal 15 0% 100% 100% % 100% 100% % 100% 100% % 99% 100% % 81% 100% % 43% 100% % 25% 100% % 21% 100% % 20% 100% % 19% 100% Samlet 48% 52% 100% % 100% 80% 60% 40% 20% Andel af årgang, der har gennemført en ungdomsuddannelse Nej Ja Kilde: UV-Vej 3. juli % Tabellen understreger det faktum, at langt de fleste unge tager en ungdomsuddannelse, mens de er unge. Når de er fyldt 20 år har over halvdelen (57%) taget en ungdomsuddannelse og når de når 24 år, så har 4 ud af 5 (81%) taget en ungdomsuddannelse. Undervisningsministeriets seneste prognose er, at i alt 88 % 1 25 år efter, at de har forladt grundskolen i Aalborg vil have opnået en ungdomsuddannelse. Selv om tallene ikke er helt sammenlignelige, er det tankevækkende, at ud af 88%, har godt 81% opnået det inden de blev 25 år. Det understreger vigtigheden af, at flest mulige unge tager en uddannelse i de unge år. 1 Undervisningsministerets prognose er desværre ikke opdatere på kommuneniveau siden sidste år og bygger fortsat på årgang Så snart den opdateres vil data indgå i kvartalsstatistikken. 16

17 I tabel 17 sammenlignes med forrige år. Tabel 17 Hvor stor en andel af en aldersgruppe, har gennemført en ungdomsuddannelse 2. kvartal 2011 og 2012 Alder ,0% 0,0% 16 0,0% 0,0% 17 0,2% 0,4% 18 4,6% 1,3% 19 29,6% 19,2% 20 61,4% 57,1% 21 73,4% 75,2% 22 78,0% 79,1% 23 79,6% 80,0% 24 80,9% 81,1% I alt 48,0% 47,7% Samlet set for alle årgange i alderen år, er andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse stort set det samme omkring 48 %. Til gengæld ses en stor forskydning omkring de 18 til 20 årige, hvor der faktisk er færre, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Tabel 18. Hvor stor en andel af en aldersgruppe er i gang med at tage en ungdomsuddannelse 2. kvartal 2011 og 2012 Alder ,0% 0,2% 16 11,7% 12,6% 17 51,3% 53,5% 18 71,6% 75,2% 19 48,6% 59,3% 20 21,5% 26,5% 21 11,3% 10,7% 22 6,7% 7,3% 23 5,1% 5,1% 24 3,9% 3,7% I alt 20,6% 22,4% Fig. 18 viser dog, at netop for de årige er andelen, der er gået i gang steget tilsvarende. Også blandt de årige ses en stigning. Meget tyder på, at flere årgange der har udskudt uddannelsesstart, nu er gået i gang. Krisen, den øgede fokus på uddannelse både nationalt og lokalt, er slået igennem. Erfaringsmæssigt ligger der dog en udfordring for uddannelserne i at fastholde navnlig de unge, der først går i gang med en uddannelse i 20 erne. 17

18 5. Tema: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse I Aalborg Kommunes Unge-strategien er målene: at mindst 95 % er parate til at starte i en ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen at de unge, der ikke umiddelbart er parate, tilbydes en uddannelsesforberedende aktivitet at flest mulige unge gennemfører den ungdomsuddannelse, som de er startet på at alle årige er i gang med uddannelse, job eller en uddannelsesforberedende aktivitet I det følgende gives en status på: De unges søgemønster efter grundskolen. Uddannelsesparathedsvurdering Tabel 19. Overgangen fra grundskolen ungdomsuddannelser mv. fra 9. og 10. klasse 2012 Hovedplacering 9. klasse 10. klasse Samlet Anden aktivitet 36 3,3% 39 3,5% 75 3,4% Erhvervsuddannelse ,8% ,1% ,0% Gymnasial uddannelse ,7% ,0% ,3% Individuel ungdomsuddannelse 2 0,2% 26 2,4% 28 1,3% Afslutter grundskolen ,0% ,0% ,0% 10. klasse Hovedtotal Note: Tallene er trukket pr Hvis vi ser bort fra de elever, der er overgået til 10. klasse, er 96,6% af alle eleverne overgået til en ungdomsuddannelse. Størstedelen er overgået til en gymnasial uddannelse og færre til en erhvervsuddannelse. For Godt 3,4% er der aftalt andre aktiviteter. Det kan være uddannelsesforberedende aktiviteter, arbejde eller andet se evt. side 6. I forhold til de unges valg, har Aalborg således et godt udgangspunkt for at nå 95% målsætningen. De fleste unge går i gang med uddannelse efter grundskolen. 10. klasse Af tabel 19 fremgår, at elever er overgået til 10. klasse. Nedenfor ses, at ca. halvdelen er overgået til Aalborg Kommunes 10. klassecenter, og at størstedelen af de øvrige er overgået til ophold på en efterskole. Tabel 20. Overgang til 10. klassetrin 10. klassecenter Aalborg % Efterskole % Privatskole/Anden kommune 94 9% I alt % 18

19 Uddannelsesparathedsvurderingen Den lovbestemte uddannelsesparathedsvurdering ved overgangen direkte fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse er foretaget af UU-vejlederne i forbindelse med udskolingen og i samarbejde med grundskolerne. For de elever, hvor UU vurderer, at vedkommende ikke er parat til den pågældende uddannelse, og hvor eleven og forældrene ikke er enige, er det efterfølgende muligt at få uddannelsesinstitutionens vurdering af elevens uddannelsesparathed. Tabel 21. Uddannelsesparathedsvurdering blandt unge, der har søgt gymnasial uddannelse UU ikke vurderet uddannelsesparat 58 3,6% Enig med UU ønsker ikke vurdering ved uddannelsesinst. 5 0,3% Uenig og ønsker vurdering ved uddannelsesinst. 53 3,3% Udd. Inst. efterfølgende vurderet uddannelsesparat 36 2,2% Udd. Inst. efterfølgende vurderet ikke uddannelsesparat 17 1,0% I alt vurderet ikke uddannelsesparat 22 1,3% I alt optaget ,7% I alt søgt gymnasial uddannelse ,0% Som det fremgår, er det meget få unge, hvor UU vurderer, at den unge ikke umiddelbart kan vurderes til at være uddannelsesparat. I langt de fleste tilfælde bliver dette efterfølgende vurderet af uddannelsesstedet. Som det fremgår, vurderer uddannelsesstedet i mange tilfælde at den unge evt. med støtte kan klare uddannelsen. Samlet set er det således meget få af de unge, der søger gymnasial uddannelse (1,3%), der vurderes til ikke at være uddannelsesparat. 19

20 Tabel 22. Uddannelsesparathedsvurdering blandt unge, der har søgt erhvervsuddannelse (EUD) UU ikke vurderet uddannelsesparat 1 0,2% Enig med UU - ikke ønsket vurdering ved uddannelsesinst. 0 0,0% Uenig og ønsket vurdering ved uddannelsesinst. 1 0,2% Udd. Inst. efterfølgende vurderet uddannelsesparat 1 0,2% Udd. Inst. efterfølgende vurderet ikke uddannelsesparat 0 0,0% I alt vurderet ikke uddannelsesparat 0 0,0% I alt optaget ,0% I alt søgt erhvervsuddannelse ,0% Det ses, at ingen er vurderet ikke-uddannelsesparat blandt de, der søgte EUD. Samlet set er der således 23 unge ud af de 2.091, der har søgt enten gymnasial eller EUD uddannelse, der er vurderet ikke uddannelsesparat. Det svarer til 1,1 % af de unge. For nogle af disse vil uddannelsesforberedende aktiviteter være en mulighed eller for nogle en mere individuel uddannelse som f.eks. EGU være en mulighed. Når så få reelt vurderes ikke-uddannelsesparate hænger det jo sammen med, at den vejledning som UU foretager inden udskolingen jo skal give både de unge en realistisk afklaring om uddannelsesvalg. Uddannelsesparathedsvurderingen skal derfor ses som en mulighed for at få afklaret de unge, hvor der er tvivl. 20

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema : Antal unge, der har gennemført en

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Antal unge i Aalborg, der gennemfører en ungdomsuddannelse... 15 Unge-strategien for Aalborg Kommune

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Frafald eller omvalg... 15 5. Supplerende

Læs mere

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistisk 1. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Ungestatistisk 1. Kvartal 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 2. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Bruger undersøgelse - UU... 17 5.

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal 2015. Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 2013 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give

Læs mere

Aalborg Kommunes Unge-strategi

Aalborg Kommunes Unge-strategi Aalborg Kommunes Unge-strategi Fælles konference d.13. april 2012 på Tech College Aalborg Formålet med dagen Kort opsamling på Unge-strategien, hvor vi trækker nogle særlige områder frem Tema Frafald i

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg

UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg UU Thy Kvartalsrapport. 2. kvartal 2016: Unges uddannelsesvalg Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 1. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Statistik over unge i Langeland Kommune

Statistik over unge i Langeland Kommune Statistik over unge i Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013

Hovedplacering og status på 15-17-årige pr. 2. oktober 2013 Hovedplacering og status på 5 - -årige pr.. oktober 0 Hele UUSS Afbrudt Afsluttet I gang Tilmeldt Hovedtotal.-. skoleår Andre ungdomsuddannelser 5 Erhvervsuddannelser 0 Forberedende og udv. aktiviteter

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i december 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016

HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2016 KILDE: UU SYDFYN 0 Indhold Forord til halvårsstatistik november 2016... 3 Aktuel placering 15-17 årige (inkl.)... 4 UU Sydfyn alle 4 kommuner samlet... 4 Faaborg-Midtfyn

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 4. KVARTAL 2013 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 4. KVARTAL 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Kvartalsrapporten for 4. kvartal kan give

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 10. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de forgangne år. Gruppen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Aalborg s Unge-strategi

Aalborg s Unge-strategi Aalborg s Unge-strategi Beskæftigelseskonference 12. april 2012 Ved Thomas Krarup Næstformand i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Vinkler på mit oplæg Hvorfor skal vi have en Unge-strategi? Hvad indeholder

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Kvartalsrapporten for 2. kvartal

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 S. 1 498 483 530 591 634 682 693 738 749 778 743 710 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Svendborg Kommune September 0 for Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene er trukket umiddelbart

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde.

Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. ARBEJDE I TILBAGEMELDING.DK Arbejdet med import af tilbagemeldinger foregår i UVvej, og tilgås på følgende måde. Gå i UVvej => Filer => Importer => Importer hændelser fra Tilbagemelding.dk ( se skærmbillede

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik: UU s ledelsesinformation. 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,9 % i forhold til 93,7 %

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

11.-12.-13. skoleår på efterskole

11.-12.-13. skoleår på efterskole Opgørelse af HOVEDPLACERING april 2011 for unge, der forlod 9. klasse juni 2007 Opgørelsen omfatter Folkeskoler, Efterskoler og Privatskoler (bemærk at April 2008 og April 2009 også omfatter elever, der

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder

I alt % 100% 100% *) Gruppen består af østeuropærere der arbejder Placeringsstatistik Hvidovre 2013-2015 i alderen 15-24 år Bilag 1 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Ukendt *) 95 178 115 1% 3% 2% 11.-13. skoleår 3 1 0% 0% 0% Andre ungdomsuddannelser 64 51 74 1% 1% 1% Erhvervsuddannelser

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet. Det betyder, at vi nu kan lave sammenligninger med de 2 forrige år. Gruppen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, oktober 2011 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2011,

Læs mere

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr

UU Nordvestjylland åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland pr UU Nordvestjylland - 15-24 åriges placering fordelt på alder med adresse i UU Nordvestjylland Alder Total 5 12 258 683 747 648 714 729 3796 47 183 246 275 22 151 9 64 34 131 3 223 784 933 64 15 28 7 8

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted. Hedensted-udgaven, maj 2014 Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Hedensted-udgaven, maj 2014 Indhold Resumé... 2 1. Status på de 16-19-årige... 3 2. Afgangsskolestatistik... 9 3. Status på unge uden for

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Solrød Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Solrød Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 2 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 23. maj 2016 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012

Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Afsluttet grundskolen august 2011 - status januar 2012 Status opgørelsen omfatter otte folkeskoler med 9. klasse samt kommunens 10. klasses tilbud 10. Vest. I status opgørelsen vises ligeledes, hvordan

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2015

AFBRUDSRAPPORTEN 2015 AFBRUDSRAPPORTEN 2015 Status på afbrud fra ungdomsuddannelser og forløb efter afbrud blandt unge bosat i Aarhus Kommune i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 UU Aarhus-Samsø, Unge & Uddannelse JOBCENTER

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere