MÅNEDSBREV. Februar. Marts. Nummer årgang Februar Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDSBREV. Februar. Marts. Nummer 2 48. årgang Februar 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter"

Transkript

1 MÅNEDSBREV Nummer årgang Februar 2015 Denne måneds aktiviteter Februar Gildeaften Mandag den 16. februar 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten. Jens Ejnar Haagensen fortæller om en cykeltur til Nordkap. Næste måneds aktiviteter Marts Gildeting Onsdag den 18. marts 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Evt. afbud til Linda på telefon eller mail til Centrum februar 2015 side 1 af 20 - kyndelmisse slår sin knude

2 NYT FRA GILDELEDELSEN Gildemøde i Hytten Mandag den 16. februar kl Vi får besøg af Jens Einar Haagensen fra Ørting, som vil fortælle om sin fantastiske tur til Nordkap på cykel!! Han havde i mange år haft en drøm om at komme til Nordkap, både med Hurtigruten og på cykel, og da han gik på efterløn, blev det en realitet. Han tog med skib til Nordkap og cyklede derfra hjem til Ørting. Men turen blev dog meget længere end det! Inden vi skal høre om den fantastiske tur, skal vi have fyldt maverne, og det er madgruppe 1, der står for den kulinariske side af sagen. Husk at medbringe kaffe, bestik, mm. Hvis man er forhindret i at komme, skal Linda have besked senest den 9. februar. På gensyn / Gildeledelsen. Centrum februar 2015 side 2 af 20

3 Indkaldelse til Gildeting onsdag den 18. marts 2015 kl i Hytten. Vi begynder selvfølgelig aftenen med spisning, og det er madgruppe 3, der har ansvaret for bespisningen. Medbring kaffe, bestik mm. - ganske som vi plejer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Oplæsning af protokol fra forrige Gildeting. 3. Gildemesteren aflægger beretning. 4. Beretning fra grupper og laug. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Drøftelse og fastsættelse af rammer for gildets aktiviteter det kommende år. 7. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. 8. Valg af gildeledelse og herolder. 9. Valg af revisorer. 10. Valg af suppleanter. 11. Valg af laug og udvalg. 12. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest 30 dage før mødet (dvs. senest den 15. februar 2015). Gildeledelsen NYT FRA DISTRIKTET Sammen med en hilsen og ønsket om et godt nytår har vi fra distriktsgildekansler Anne Marie Hansen modtaget en medlemssatus for distriktets gilder samt distriktets kalender for Centrum februar 2015 side 3 af 20

4 Medlemsstatus: Til kalenderen bemærker distriksgildekansleren følgende: Pga vor distriktsmesters sygdom har vi udskudt distriktsrådsmødet til januar, men forventer ikke ændringer i kalenderen udover måske korrektion på datoen for Fellowship Day. Centrum februar 2015 side 4 af 20

5 NYT FRA GRUPPER OG LAUG Store Malere. Denne gang var det Birthe Riis, der havde gravet dybt i arkiverne for at finde oplysninger om en stor kunstner, nemlig Emil Nolde. Men allerførst blev vi på ægte gildemaner trakteret med Skipperlabskovs og Katrineblommekage, meget lækkert! Således mætte var vi klar til at høre, hvad Birthe fortalte om Emil Nolde. Han blev født som Hans Emil Hansen den 7. august 1867 i den sønderjyske landsby Nolde i nærheden af Tønder. Emil Nolde Nadveren Området hørte dengang under hertugdømmet Slesvig. Senere i 1902 tog han navn efter sin fødeby. Han boede det meste af sit liv i det dansktyske grænseland, fra 1920 som dansk statsborger. I 1902 blev han gift med en dansk skuespillerelev, Ada, som han havde mødt under et ophold i København. Emil Nolde og Ada Vilstrup Som kunstner var han dog udpræget tysksindet, og han var en af den tyske ekspressionismes hovedkræfter. Centrum februar 2015 side 5 af 20

6 Vi i gruppen kendte alle til hans billeder både de kraftfulde oliemalerier og akvarellerne, men det var nyt for de fleste af os, at han sværmede for nazismen. Efter den nationalsocialistiske magtovertagelse i 1933 var Nolde i blevet medlem Nazistpartiet i Nordslesvig. På trods af hans store sympati for nazisterne blev hans kunst stemplet som sygeligt degenereret, og i fik han maleforbud. Dette medførte dog blot, at han lavede akvareller, så man ikke kunne lugte oliemalingen. Han kaldte akvarellerne for sine ungemalte Bilder. Emil Nolde Akvarel Ada Nolde døde i 1946, og Nolde giftede sig igen to år senere med den 26-årige Jolanta. Han døde i 1956 og er begravet ved siden af sin første kone i haven ved Noldemuseet. Den største samling af hans kunst findes i dag i villaen i Seebüll, hvor museet Nolde Stiftung Seebüll blev åbnet i 1957 udelukkende med Noldes kunst. Det blev senere udvidet med Nolde Museum Berlin. Med mødet hos Birthe Riis sluttede gruppen Store malere. Tak for nogle inspirerende møder med meget forskelligt indhold. Jette Centrum februar 2015 side 6 af 20

7 Nyt fra gruppen I godt selskab Vi mødtes hos Aage og vi har fået et nyt medlem i vores gruppe, nemlig Erling, så nu er vi 5. Det første vi talte om var Odder Andels-Svineslagteri. ca Tanken om at få startet et andelsslagteri i Odder fremkom efter oprettelsen af Horsens Andelsslagteri. I 1888 blev der afholdt et møde, som resulterede i, at der nedsattes et udvalg, hvori foruden forskellige kendte gårdejere på egnen tillige hofjægermester Holstein-Rathlou og et par købmænd fra Odder havde sæde. Grundlaget skulle være solidarisk ansvar uden nogen indbetaling af garantikapital, og særlig dette gav efter sigende god tilslutning. Slagteriet blev sat i gang den 23. april 1889 og gennem de første årtier blev der flere gange gennemført ombygninger og udvidelser. I blev der gennemført et omfattende byggeprogram. Svineslagteriet fik en meget stor udvidelse. Der blev bygget et kreaturslagteri og en ny administrationsbygning, ligesom pølsemageriet blev udvidet. Det skal i øvrigt nævnes, at Odder var det første slagteri, som indførte karsaltning, samt at ophavsmanden dertil var direktør O. N. J. Yding. Fra ledelsens side tog man tidligt fat på avlsspørgsmålet. Svinene gav for fedt flæsk, måske i forbindelse med for stærk fodring med majs, og man forsøgte da at forbedre kvaliteten ved indkøb af Holstebro-orner, hvilket i øvrigt gav anledning til klager over for stærk krydsning. Senere gik man over til oprettelse af avlscentre. I de ca. 100 år slagteriet bestod, var der kun 4 dyrlæger. Slagteriet var nr. 35 efter størrelse af de 62 andelsslagteriet og i oktober 1971 blev det fusioneret med Tulip Slagterierne i Vejle. Det meste af tiden var det egentlig slagtested og de sidste år som kødindustriel fabrik. Ved lukningen i 1987 var der 150 ansatte. Centrum februar 2015 side 7 af 20

8 Derefter talte vi om de 7 hoteller, der var i Odder by i begyndelsen af 1900-tallet. Det var helt fantastisk, at der var så mange hoteller, når man tænker på, at der var omkring indbyggere i Odder. Men Odder var lidt af et knudepunkt. Der var Jernbanehotellet, som lå lige overfor den nye station. Senere omkring 1920 blev det til Afholdshotellet. Samtidig med Jernbanehotellet var der også Højskolehotellet, som lå lidt op ad Holsteinsgade, og næsten ud for det nye torv. Nogle år senere og i øvrigt helt i forlængelse af Højskolehotellet, kom Malthas Hotel, som gik rundt om hjørnet til Boulevarden (hvor Klippehjørnet er i dag). Dette hotel blev solgt i 1907 til den tidligere forpagter på Hotel Phønix, hr. Freese og skiftede navn til Hotel Freese. Der går den historie om salget af hotellet, at ejeren Malthe Rasmussen forlangte kr. for hotellet, men Freese ville kun byde kr. Man besluttede i al venskabelighed at rafle om prisforskellen, og det endte med, at hr. Freese fik hotellet til kr. Hotellet fik igen ny ejer i 1941 og kom til at hedde Landsmandshotellet. I Rosensgade, næsten ud for Tværgade (i dag nr. 32) var Thomsens Hotel. Også i Rosensgade, men lidt overfor Thomsens Hotel, på hjørnet af Tværgade (hvor der er tæppeforretning i dag) lå Hotel Hads Herred. Senere omdøbt til Grand Hotel eller Hotel Svingdør, fordi de havde en svingdør, det var nok ikke så almindeligt dengang. Længere nede ad Rosensgade, kom håndværkerforeningens store hotel Hotel Phønix, som før den tid var Odder Kro. Hotel Phønix havde en skovpavillon, som lå for enden af den store trappe op til Vejlskoven, hvor man om sommeren kunne nyde en kop kaffe. Da Centralhotellet åbnede i 1908, var der i alt 7 hoteller i byen, selvfølgeligmed hver sin kundekreds. Centrum februar 2015 side 8 af 20

9 Centralhotellet i Odder med tilhørende restauration og teatersal samt de 2 sidebygninger blev bygget i Bygherren var skomagermester N. Johannesen. Malermester Thorvald Bruun var projektets bygmester og arkitekt. Hotellet blev tegnet med Hotel Royal i Århus som direkte inspirationskilde. Hotel Royal blev bygget ca. 5 år før efter tegninger af arkitekt E. Achen og Thorkel Møller. I 1993 blev Centralhotellet fredet. Planstyrelsen begrundede fredningen af det på det tidspunkt 85år gamle hus med, at der ikke findes lignende eksempler på hoteller fra århundredeskiftet med så væsentlige islæt af kunstnerisk formgivne elementer og med så velbevaret en teatersal. Vinni og Mogens Centrum februar 2015 side 9 af 20

10 Fredslyset Fredslyset kom også til Odder i Vi var en lille gruppe gildebrødre her fra Odder, som hentede det i Skanderborg. Det var lidt anderledes denne gang. DSB kan, af sikkerhedsmæssige årsager ikke mere bringe det rundt i landet. Dette, at vi førhen fik overbragt lyset i togets dør gjorde, at man fornemmede en samhørighed med lysets tur rundt i landet. Det er slut, men hyggeligt så længe det varede. Det var selvfølgelig kun et praktisk problem, som skulle løses. Og det blev løst ved at lyset blev bragt rundt i landet med personbil, så kunne man afhente det på udvalgte steder, for vores vedkommende i Vejle. Skanderborg, som også står for det lille og meget hyggelige arrangement i sognehuset ved Skanderup Kirke hentede det, og vi mødtes i sognehuset, som vi plejer. Her i Odder har fredslysgruppen gjort mange forskellige forsøg på at formidle fredslyset og fredslys budskabet. Det er ikke så nemt, som man skulle tro. Vi har mange ideer, men folk skal jo også sige ja tak til at modtage lyset. Mange syntes, at det er en god ide, men så bliver det ikke til mere. Hvad gør vi? Ved et morgensangsarrangement på Skovbakkehjemmet, tænder vi det medbragte lys og læser fredslysbudskabet op. Lyset står i spisestuen, og bliver tændt ved de forskellige arrangementer i dec. måned. Derudover har vi en side om, hvad fredslyset er i deres blad. Bronzealdervej vil også meget gerne modtage lyset, og der fik vi en bedre aftale end tidligere, en aftale som er gældende fra næste år. Den går ud på, at vi til deres gudstjeneste først i dec. kommer med lyset, og bliver en del af gudstjenesten. De havde set skrivelsen i Skovbakkehjemmets blad, og ville også gerne have den i deres blad. Dejligt og positivt. Centrum februar 2015 side 10 af 20

11 De sidste par år, har vi ikke lavet dekorationer, men vi finder nogle velegnede glas, som passer til et tykt lys, sætter fredslysmærket og gildemærket på, binder et bånd om med teksten, som Sct. Georg gildet i sin tid skrev om deres begrundelse for at modtage og videregive fredslyset. Det er retroen som sponsorerer glassene tak for det. I år har der også i retroen stået et lys på disken inden for døren. Så har vi jo vores fredslysgudstjeneste i Odder Sognekirke. Det var lidt anderledes, end det plejer. Kirken spurgte, om vi ville være en del af deres adventsarrangement. Det sagde vi ja til, og som de gildebrødre der var med i kirken kunne se, så var kirken næsten fuld. Så det var en god ide. Rigtig mange hørte om os og vores budskab, og så De grønne Pigespejdere bære lyset ind, og tænde kirkens lys. Fredslysbudskabet Fred på Jorden et lys for fællesskab et lys for forståelse et lys for fred og venskab et lys for tolerance et lys for nødlidende og ensomme et lys for aktivt hjælpende en gave som skal lyse op i adventstiden en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre. Det er vigtigt for gruppen, at vi bliver en synlig del af de steder vi kommer, og ikke bare afleverer lyset. Det ønske opfylder de arrangementer, som vi er en del af. Vi når faktisk ud til ret mange ved de tre arrangementer. På gruppens vegne Kirsten - vitsen er her for at udfylde pladsen og har ikke nogen hemmelig hensigt (red.) Centrum februar 2015 side 11 af 20

12 Verdensmad Gruppen verdensmad holdt sit første møde i 2015 en januar aften hos Vinni og Mogens. Vi var som altid spændte på at få aftenens emne/land præsenteret. Første gang vi var hos Vinni og Mogens havde vi jo selvfølgelig gættet på at det ville være Ungarn men de snød os og havde valgt Tyskland. Sidste gang var det så Ungarn så nu var vi lidt på bar bund. Vel ankommet tog vi plads omkring sofabordet hvorpå der var placeret fire glas og da værtinden til tonerne af Blue Spanish Eyes frembar en kande som indeholdt en rød væske, hvori der svømmede diverse citrusfrugter rundt, var det kvikke gæstepar ikke længe om at komme frem til at vi var landet i Spanien. Resten af aftenen var således helliget Spanien både kulinarisk og hvad angik diverse skønne vine men også de skrappe spørgsmål som ved deres svar var med til at øge vores (viste det sig sparsomme) viden om landet. Også denne gang blev der budt på bogstavelig talt natmad som selvfølgelig også holdt den spanske stil ligesom næste morgen bød på morgenkaffe med spanske rundstykker. Vi nåede ikke at føle os helt køreklare til kl. 11, hvor gruppemødet slutter men henad middagstid tog vi glade og veltilfredse afsked med værtsparret. Birte og Mogens Centrum februar 2015 side 12 af 20

13 Referat vedrørende nytårsgildehallen. Vejret var koldt og vådt, men da man havde overvundet den uoplyste trappe ned til Hytten, åbenbarede der sig en festlig stemning, en blanding af glade stemmer, champagnepropper, der sprang og en liflig duft fra køkkenet. Da de duggede, eller var det fedtede briller (efter de mange dejlige knus) var blevet pudset, kunne vi ønske hinanden et godt nytår. Denne aften skulle vi optage en ny gildebror, selv om Pia ikke er særlig ny for os mere, idet hun har deltaget i gildets arrangementer i længere tid. En rigtig spejderpige, som man desværre ikke oplever så mange af mere. Pia fik sit emblem og takkede med en fin tale, hvor vi bl.a. fik genopfrisket en del af den glade spejdertid. Nu vil Pia koncentrere sig om arbejdet i gildet, og tak for det, Pia. VELKOMMEN I GILDERNE. Efter gildehallen og optagelsen blev vi så indkaldt til 2.halvleg, som bestod af skøn halehængt røget laks i tykke skiver og i rigelig mængde med hjemmebagt surbrød Derefter fulgte honningmarineret skinke med lækkert tilbehør. Punktummet var en (flere) lagkager bragt hjem fra Horsens. Stemningen var god og livlig, og vor gildemester mente, at man skulle aflyse den planlagte underholdning og nyde den gode snak. Erling fik dog plads til en lille tale til den nye svend. Altså - En dejlig aften. TAK FOR DEN. Birthe Mikkelsen Centrum februar 2015 side 13 af 20

14 Nytårsoptakten 2015 Både Odder Avis og Horsens Folkeblad plejer at skrive om og bringe billeder fra vores årlige nytårsoptakt. I år må man sige, at det var povert hvad de ønskede at bringe. Horsens Folkeblad skrev tirsdag den 27. januar; - og her er hvad jeg sendte til Horsens Folkeblad og Odder Avis: Til redaktionen! Hermed følger nogle billeder fra dagens nytårsoptakt1 Sædvanen tro er der nytårsoptakt med nytårsløb i Odder den sidste søndag i januar således også i år. Det er Sct. Georgs Gildet i Odder som sammen med ungdomskorpsene i Odder kommune afvikler det traditionsrige løb. Igennem en del år var det en sølvøkse der var vandrepræmien som man skulle vinde tre år i træk for at få den til evig eje. Det skete sidste år, hvor De Grønne Pigespejdere i Odder vandt den for tredje år i træk. I år var øksen så skiftet ud med inderhornet fra den smukke Kudo-antilope. Kudoen der lever i Syd- og Østafrika, er vegetar og ikke en truet dyreart. Den kan måle op til ca. 150 cm i skulderhøjde, og det længste horn som er fundet er 181 cm. Centrum februar 2015 side 14 af 20

15 Og hvorfor så lige et Kudo-korn, jo Kudoen har en vis forbindelse til spejderbevægelsen. Forbindelsen er skabt af Lord Baden Powell: august 1907 afholdt Lord Baden Powell den første spejderlejr på Brownsea Island, Poole Harbour i Sydengland for 20 drenge i forskellige aldre og fra forskellige samfundslag. Hver morgen kl. 06:00 blæste han reveille i et KUDOHORN. Lord Baden-Powell forærede i 1932 et KUDOHORN til Danmark. Det blev brugt ved det som kaldes Kudohorn-løbet som startede den 22. april 1932 og blev løbet som et stafetløb af 500 spejdere fra Skagens gren til Rådhuspladsen i København på 35 timer. KUDOHORNET kan i dag ses på Spejdermuseet, Holmen, København. Kudoen kan ses i levende live i Aalborg som har KUDO-antiloper i byens Zoo. Temaet for nytårsoptakten var: "Kend din by - Odder", alle poster, bemandede som ubemandede, var placeret ved kendte bygninger/steder og omhandler opgaver/svar relateret til bygningen/stedet. Alle deltagere - 12 patruljer - skulle selv finde vej via udleveret bykort. Der deltog børn og unge fra DDS Odder, DGP Odder, KFUM Hundslund, FDF Odder og FDF Ørting. Der var som sædvanlig pizza og kakao som Oddergildets gildebrødre serverede i Kirkecentret, inden alle samledes i Odder Sognekirke til en kort gudstjeneste. Der sluttedes med fakkeltog fra kirken til Torvet, hvor der var præmieuddeling. Vindere små spejdere: 1. plads: Fedtmulerne (DDS) 2. plads: Microteam (DDS) 3. plads: delt 3. plads Ispinde (KFUM) og Girlpower DDS Vindere store spejdere: 1. plads: Hera (DDS) 2. plads: Hades (DDS) 3. plads: De 4 musketér (DGP) Vinder-korps af Nytårsoptakt 2015 d.v.s. dem der i år gik med hornet: DDS Derudover sendte jeg billederne som vist på de næste to sider. Centrum februar 2015 side 15 af 20

16 Centrum februar 2015 side 16 af 20

17 Ja det må siges at være nye tider, når de lokale aviser ikke længere har lyst til at bringe andre lokale nyheder end hvad der sker på sportens område. Mogens Centrum februar 2015 side 17 af 20

18 Pia Edahl har sendt dette indlæg: Kære alle, Jeg vil gerne sige tusinde tak for optagelsen som gildebror 13/1 - for jeres søde tilkendegivelser, velkomst og mange knus - for en dejlig og hyggelig aften. Jeg er glad og stolt over, at jeg nu kan kalde mig gildebror. Da jeg gik hjem glad i sindet, kom jeg til at tænke på, at det nu blev 6. gang, at 13 endnu en gang viste sig på min livstavle uden min indflydelse. Jeg blev født, konfirmeret, fik realeksamen, blev student, blev gift og nu gildebror - den 13.!!! 13 har altid været mit lykketal, og jeg har siden jeg blev 13 år, båret et 13-tal i halskæde, som jeg kun yderst sjældent tager af. Jeg ser frem til fortsat dejligt samvær med jer alle og glæder mig til samarbejde omkring evt. nye tiltag/ideer til mere synliggørelse og øget medlemstal, måske finde ny niche for indtjening til Sct. Georgs Gildet Odder. Tusinde tak kære gildebrødre. Pia Opskrift på surbrød Flere gildebrødre efterlyste under eftergildehallen ved nytårsgildehallen opskrift på surbrødet den kommer her: Surdej: 10 g Gær 2 dl Kærnemælk 150 g Sigtemel Dej: 1 dl lunkent vand 250 g Sigtemel 2 tsk Salt 1 tsk Sukker 2 spsk Kommen 1-1½ dl Hvedemel Surdej: Udrør gæren med kærnemælk og tilsæt sigtemel. Slå dejen sammen. Dæk skålen med plasticfilm og prik to hulle. Sæt til hævning 8-12 timer ved Dej: Rør surdejen ud med lunkent vand. Tilsæt sigtemel, salt, sukker og kommen. Slå dejen sammen og ælt den med så meget hvedemel som den kan tage den skal være blank og smidig. Hæver 1-1½ time tildækket. Formes til brød som hæver ca ³/4 time. Pensles med sammenpisket æg og drysses med kommen. Bages ved 200 i minutter. Centrum februar 2015 side 18 af 20

19 MEDDELELSER Kirsten Grønlund har sendt dette indlæg: Kære gildebrødre Jeg fortæller jer hermed, at jeg har udmeldt mig af gildet. På sidste gildeting og tørresnor mødet, var jeg ude af gildet med den ene fod, men besluttede at give det et år mere, gildeåret er nu gået, og jeg har besluttet, at det er nu, og der smækkes ikke med døren. Jeg kan ikke komme den 16. februar og jeg syntes, at skæringsdagen skal være inden gildetinget. Jeg har mange ting, som jeg kan mærke kommer før gildet, sådan udvikler tingene sig jo. Der har været rigtig mange gode oplevelser, tak til jer alle sammen. Vi mødes jo ude i byen. Jeg ønsker alt godt for gildet og jer gildebrødre. I dag skal du løfte hovedet mod himlen og rejse dig op tag frit mod dig selv, som du nu blev dig givet med sind og med krop Luft kældre og kroge, det dybe, det gemte alt det, du kun ved og frit vil du finde, og godt skal du hente fra lyset herned. Guds rige har smeltet og væltet hver grænse vor frygt stiller op al fromhedens hyklen, alt dødt vil han rense ja, brænde det op. Og nætternes smerte og morgenens glæde i dag og i går vil blive den skønneste lovsang til livet som livet formår. Jens Rosendal Med den sidste gildehilsen Kirsten Centrum februar 2015 side 19 af 20

20 Ole Westphall den 9. februar Jytte Søby Mikkelsen den 18. februar 70 år Mogens Thomsen den 21. februar Marianne Hanen den 1. marts Birte Brynning den 3. marts Gildemester: Erling Hansen Skovlundsvej 35, Saksild, 8300 Odder Telefon Gildeskatmester: Linda Svendsen Pilevænget Odder Telefon Gildekansler: Jette Kock Viborgvej 21, 3. tv Aarhus C Telefon Webmaster: Aage Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Mail: Vores hjemmeside: Redaktion: Mogens Mehl Torupvej 2, 8350 Hundslund Telefon: Materiale til Centrum: Du kan aflevere indlæg til Centrum på flere måder, allerhelst som et Word-dokument, eller på til som en vedhæftet fil. Men du kan også blot skrive direkte på en mail eller almindeligt brev til redaktøren. Deadline til næste nummer af Centrum er fredag den 27. februar Kyndelmisse Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag, der falder hvert år den 2. februar. Dagen blev af danskerne kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er også en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: kyndel = candelarum, altså lys og missa altså messe. Et andet ord for lysmesse var kermesse og heraf kommer kørmesse og dermed også kjørmes.det er dagen, hvor det markeres, at halvdelen af vinteren er gået, og i den katolske kirke fejres dagen stadig med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes. At det lige sker denne dag skyldes, at der ved kyndelmisse er gået 40 dage, siden Jesus blev født. Det var derfor tid til, at hans mor, Jomfru Maria, kunne fremstilles i templet, så hun kunne gennemgå den traditionelle renselse. Med helligdagsreformen af 1770 blev kyndelmisse sammen med 10 andre helligdage, blandt andet 3. juledag, 3. påskedag, Skt. Hans Dag, Vor Frue Dag, afskaffet. Klippet fra Wikipedia Centrum februar 2015 side 20 af 20

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

Centrum december 2007. Side 2. kalenderen. Vi siger tillykke med fødselsdagen til: Jette Kock den 23. december Jette Grandahl den 9.

Centrum december 2007. Side 2. kalenderen. Vi siger tillykke med fødselsdagen til: Jette Kock den 23. december Jette Grandahl den 9. December 2007 Centrum december 2007. Side 2 kalenderen Torsdag den 13. december 2007 kl. 15:30 Fredslyset ankommer til Odder Sognekirke Fredag den 7. december 2007 kl. 19:00 Julestue i Spejderhytten Tirsdag

Læs mere

Bjørn Nørgaards Menneskemuren opstillet foran Horsens Kunstmuseum.

Bjørn Nørgaards Menneskemuren opstillet foran Horsens Kunstmuseum. Nr. 4 April 2010 43. årgang Bjørn Nørgaards Menneskemuren opstillet foran Horsens Kunstmuseum. Værket, der regnes for Bjørn Nørgaards hovedværk, er et 15 m bredt monument, der oprindeligt blev skabt til

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Nr. 3 Marts 2009 42. årgang

Nr. 3 Marts 2009 42. årgang Nr. 3 Marts 2009 42. årgang Martsviol Centrum marts 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk

Eriks Mad og Musik 23. oktober 2010 Brød, boller og bagværk Eriks Mad og Musik. oktober 00 Brød, boller og bagværk Surdej 0 g gær dl lunkent vand g rugmel eller andet groft mel Rør gæren ud i vandet. Rør / af melet i til en godt klistret dej. Dæk skålen med folie

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg

1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg 1.Sct. Georgs Gilde, Aalborg Gildeting tirsdag d. 3 marts 2015 kl. 19.15 i Gildeborgen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Henning Nielsen Begge blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014. Se referat side 3 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 1 Januar 2014 Den 20. november havde vi på Hjælpefondens foranledning besøg af Gitte Dueholm - leder af Kafé Klaus. - Se referat side 2 For

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Julen har bragt velsignet bud... Sådan lyder én af mine mest elskede julesange.

Julen har bragt velsignet bud... Sådan lyder én af mine mest elskede julesange. Julen har bragt velsignet bud... Sådan lyder én af mine mest elskede julesange. Julen har bragt bud om fred på jorden, - også selv om de 3 store monoteistiske religioner ikke just synes at bringe fred

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355 Side 1 kalende- 12. januar. Husk at sætte kryds i ren ved lørdag den Tilmelding senest 3. januar til Lene

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Centrum april 2006 Side 2. Sct. Georgs Gildet, Østjyske Distrikt

Centrum april 2006 Side 2. Sct. Georgs Gildet, Østjyske Distrikt April 2006 Centrum april 2006 Side 2 Nyt fra distriktet. Sct. Georgs Gildet, Østjyske Distrikt Østjysk Distrikt indbyder hermed distriktets gildebrødre med ledsagere og venner til forårs-/ sommerudflugt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Vinter/Forårs program 2010

Vinter/Forårs program 2010 Vinter/Forårs program 2010 10/2 Fællesspisning. Kom og vær med til en hyggelig Aften på plantagevej 37 hvor vi forbereder En hyggelig middag sammen og spiser den i Lysets skær. Og vi hjælpes ad Med at

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om korn INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Delemne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere