MÅNEDSBREV. Februar. Marts. Nummer årgang Februar Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDSBREV. Februar. Marts. Nummer 2 48. årgang Februar 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter"

Transkript

1 MÅNEDSBREV Nummer årgang Februar 2015 Denne måneds aktiviteter Februar Gildeaften Mandag den 16. februar 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten. Jens Ejnar Haagensen fortæller om en cykeltur til Nordkap. Næste måneds aktiviteter Marts Gildeting Onsdag den 18. marts 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Evt. afbud til Linda på telefon eller mail til Centrum februar 2015 side 1 af 20 - kyndelmisse slår sin knude

2 NYT FRA GILDELEDELSEN Gildemøde i Hytten Mandag den 16. februar kl Vi får besøg af Jens Einar Haagensen fra Ørting, som vil fortælle om sin fantastiske tur til Nordkap på cykel!! Han havde i mange år haft en drøm om at komme til Nordkap, både med Hurtigruten og på cykel, og da han gik på efterløn, blev det en realitet. Han tog med skib til Nordkap og cyklede derfra hjem til Ørting. Men turen blev dog meget længere end det! Inden vi skal høre om den fantastiske tur, skal vi have fyldt maverne, og det er madgruppe 1, der står for den kulinariske side af sagen. Husk at medbringe kaffe, bestik, mm. Hvis man er forhindret i at komme, skal Linda have besked senest den 9. februar. På gensyn / Gildeledelsen. Centrum februar 2015 side 2 af 20

3 Indkaldelse til Gildeting onsdag den 18. marts 2015 kl i Hytten. Vi begynder selvfølgelig aftenen med spisning, og det er madgruppe 3, der har ansvaret for bespisningen. Medbring kaffe, bestik mm. - ganske som vi plejer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Oplæsning af protokol fra forrige Gildeting. 3. Gildemesteren aflægger beretning. 4. Beretning fra grupper og laug. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Drøftelse og fastsættelse af rammer for gildets aktiviteter det kommende år. 7. Gildeskatmesteren aflægger det reviderede regnskab og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af det årlige kontingent. 8. Valg af gildeledelse og herolder. 9. Valg af revisorer. 10. Valg af suppleanter. 11. Valg af laug og udvalg. 12. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på Gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest 30 dage før mødet (dvs. senest den 15. februar 2015). Gildeledelsen NYT FRA DISTRIKTET Sammen med en hilsen og ønsket om et godt nytår har vi fra distriktsgildekansler Anne Marie Hansen modtaget en medlemssatus for distriktets gilder samt distriktets kalender for Centrum februar 2015 side 3 af 20

4 Medlemsstatus: Til kalenderen bemærker distriksgildekansleren følgende: Pga vor distriktsmesters sygdom har vi udskudt distriktsrådsmødet til januar, men forventer ikke ændringer i kalenderen udover måske korrektion på datoen for Fellowship Day. Centrum februar 2015 side 4 af 20

5 NYT FRA GRUPPER OG LAUG Store Malere. Denne gang var det Birthe Riis, der havde gravet dybt i arkiverne for at finde oplysninger om en stor kunstner, nemlig Emil Nolde. Men allerførst blev vi på ægte gildemaner trakteret med Skipperlabskovs og Katrineblommekage, meget lækkert! Således mætte var vi klar til at høre, hvad Birthe fortalte om Emil Nolde. Han blev født som Hans Emil Hansen den 7. august 1867 i den sønderjyske landsby Nolde i nærheden af Tønder. Emil Nolde Nadveren Området hørte dengang under hertugdømmet Slesvig. Senere i 1902 tog han navn efter sin fødeby. Han boede det meste af sit liv i det dansktyske grænseland, fra 1920 som dansk statsborger. I 1902 blev han gift med en dansk skuespillerelev, Ada, som han havde mødt under et ophold i København. Emil Nolde og Ada Vilstrup Som kunstner var han dog udpræget tysksindet, og han var en af den tyske ekspressionismes hovedkræfter. Centrum februar 2015 side 5 af 20

6 Vi i gruppen kendte alle til hans billeder både de kraftfulde oliemalerier og akvarellerne, men det var nyt for de fleste af os, at han sværmede for nazismen. Efter den nationalsocialistiske magtovertagelse i 1933 var Nolde i blevet medlem Nazistpartiet i Nordslesvig. På trods af hans store sympati for nazisterne blev hans kunst stemplet som sygeligt degenereret, og i fik han maleforbud. Dette medførte dog blot, at han lavede akvareller, så man ikke kunne lugte oliemalingen. Han kaldte akvarellerne for sine ungemalte Bilder. Emil Nolde Akvarel Ada Nolde døde i 1946, og Nolde giftede sig igen to år senere med den 26-årige Jolanta. Han døde i 1956 og er begravet ved siden af sin første kone i haven ved Noldemuseet. Den største samling af hans kunst findes i dag i villaen i Seebüll, hvor museet Nolde Stiftung Seebüll blev åbnet i 1957 udelukkende med Noldes kunst. Det blev senere udvidet med Nolde Museum Berlin. Med mødet hos Birthe Riis sluttede gruppen Store malere. Tak for nogle inspirerende møder med meget forskelligt indhold. Jette Centrum februar 2015 side 6 af 20

7 Nyt fra gruppen I godt selskab Vi mødtes hos Aage og vi har fået et nyt medlem i vores gruppe, nemlig Erling, så nu er vi 5. Det første vi talte om var Odder Andels-Svineslagteri. ca Tanken om at få startet et andelsslagteri i Odder fremkom efter oprettelsen af Horsens Andelsslagteri. I 1888 blev der afholdt et møde, som resulterede i, at der nedsattes et udvalg, hvori foruden forskellige kendte gårdejere på egnen tillige hofjægermester Holstein-Rathlou og et par købmænd fra Odder havde sæde. Grundlaget skulle være solidarisk ansvar uden nogen indbetaling af garantikapital, og særlig dette gav efter sigende god tilslutning. Slagteriet blev sat i gang den 23. april 1889 og gennem de første årtier blev der flere gange gennemført ombygninger og udvidelser. I blev der gennemført et omfattende byggeprogram. Svineslagteriet fik en meget stor udvidelse. Der blev bygget et kreaturslagteri og en ny administrationsbygning, ligesom pølsemageriet blev udvidet. Det skal i øvrigt nævnes, at Odder var det første slagteri, som indførte karsaltning, samt at ophavsmanden dertil var direktør O. N. J. Yding. Fra ledelsens side tog man tidligt fat på avlsspørgsmålet. Svinene gav for fedt flæsk, måske i forbindelse med for stærk fodring med majs, og man forsøgte da at forbedre kvaliteten ved indkøb af Holstebro-orner, hvilket i øvrigt gav anledning til klager over for stærk krydsning. Senere gik man over til oprettelse af avlscentre. I de ca. 100 år slagteriet bestod, var der kun 4 dyrlæger. Slagteriet var nr. 35 efter størrelse af de 62 andelsslagteriet og i oktober 1971 blev det fusioneret med Tulip Slagterierne i Vejle. Det meste af tiden var det egentlig slagtested og de sidste år som kødindustriel fabrik. Ved lukningen i 1987 var der 150 ansatte. Centrum februar 2015 side 7 af 20

8 Derefter talte vi om de 7 hoteller, der var i Odder by i begyndelsen af 1900-tallet. Det var helt fantastisk, at der var så mange hoteller, når man tænker på, at der var omkring indbyggere i Odder. Men Odder var lidt af et knudepunkt. Der var Jernbanehotellet, som lå lige overfor den nye station. Senere omkring 1920 blev det til Afholdshotellet. Samtidig med Jernbanehotellet var der også Højskolehotellet, som lå lidt op ad Holsteinsgade, og næsten ud for det nye torv. Nogle år senere og i øvrigt helt i forlængelse af Højskolehotellet, kom Malthas Hotel, som gik rundt om hjørnet til Boulevarden (hvor Klippehjørnet er i dag). Dette hotel blev solgt i 1907 til den tidligere forpagter på Hotel Phønix, hr. Freese og skiftede navn til Hotel Freese. Der går den historie om salget af hotellet, at ejeren Malthe Rasmussen forlangte kr. for hotellet, men Freese ville kun byde kr. Man besluttede i al venskabelighed at rafle om prisforskellen, og det endte med, at hr. Freese fik hotellet til kr. Hotellet fik igen ny ejer i 1941 og kom til at hedde Landsmandshotellet. I Rosensgade, næsten ud for Tværgade (i dag nr. 32) var Thomsens Hotel. Også i Rosensgade, men lidt overfor Thomsens Hotel, på hjørnet af Tværgade (hvor der er tæppeforretning i dag) lå Hotel Hads Herred. Senere omdøbt til Grand Hotel eller Hotel Svingdør, fordi de havde en svingdør, det var nok ikke så almindeligt dengang. Længere nede ad Rosensgade, kom håndværkerforeningens store hotel Hotel Phønix, som før den tid var Odder Kro. Hotel Phønix havde en skovpavillon, som lå for enden af den store trappe op til Vejlskoven, hvor man om sommeren kunne nyde en kop kaffe. Da Centralhotellet åbnede i 1908, var der i alt 7 hoteller i byen, selvfølgeligmed hver sin kundekreds. Centrum februar 2015 side 8 af 20

9 Centralhotellet i Odder med tilhørende restauration og teatersal samt de 2 sidebygninger blev bygget i Bygherren var skomagermester N. Johannesen. Malermester Thorvald Bruun var projektets bygmester og arkitekt. Hotellet blev tegnet med Hotel Royal i Århus som direkte inspirationskilde. Hotel Royal blev bygget ca. 5 år før efter tegninger af arkitekt E. Achen og Thorkel Møller. I 1993 blev Centralhotellet fredet. Planstyrelsen begrundede fredningen af det på det tidspunkt 85år gamle hus med, at der ikke findes lignende eksempler på hoteller fra århundredeskiftet med så væsentlige islæt af kunstnerisk formgivne elementer og med så velbevaret en teatersal. Vinni og Mogens Centrum februar 2015 side 9 af 20

10 Fredslyset Fredslyset kom også til Odder i Vi var en lille gruppe gildebrødre her fra Odder, som hentede det i Skanderborg. Det var lidt anderledes denne gang. DSB kan, af sikkerhedsmæssige årsager ikke mere bringe det rundt i landet. Dette, at vi førhen fik overbragt lyset i togets dør gjorde, at man fornemmede en samhørighed med lysets tur rundt i landet. Det er slut, men hyggeligt så længe det varede. Det var selvfølgelig kun et praktisk problem, som skulle løses. Og det blev løst ved at lyset blev bragt rundt i landet med personbil, så kunne man afhente det på udvalgte steder, for vores vedkommende i Vejle. Skanderborg, som også står for det lille og meget hyggelige arrangement i sognehuset ved Skanderup Kirke hentede det, og vi mødtes i sognehuset, som vi plejer. Her i Odder har fredslysgruppen gjort mange forskellige forsøg på at formidle fredslyset og fredslys budskabet. Det er ikke så nemt, som man skulle tro. Vi har mange ideer, men folk skal jo også sige ja tak til at modtage lyset. Mange syntes, at det er en god ide, men så bliver det ikke til mere. Hvad gør vi? Ved et morgensangsarrangement på Skovbakkehjemmet, tænder vi det medbragte lys og læser fredslysbudskabet op. Lyset står i spisestuen, og bliver tændt ved de forskellige arrangementer i dec. måned. Derudover har vi en side om, hvad fredslyset er i deres blad. Bronzealdervej vil også meget gerne modtage lyset, og der fik vi en bedre aftale end tidligere, en aftale som er gældende fra næste år. Den går ud på, at vi til deres gudstjeneste først i dec. kommer med lyset, og bliver en del af gudstjenesten. De havde set skrivelsen i Skovbakkehjemmets blad, og ville også gerne have den i deres blad. Dejligt og positivt. Centrum februar 2015 side 10 af 20

11 De sidste par år, har vi ikke lavet dekorationer, men vi finder nogle velegnede glas, som passer til et tykt lys, sætter fredslysmærket og gildemærket på, binder et bånd om med teksten, som Sct. Georg gildet i sin tid skrev om deres begrundelse for at modtage og videregive fredslyset. Det er retroen som sponsorerer glassene tak for det. I år har der også i retroen stået et lys på disken inden for døren. Så har vi jo vores fredslysgudstjeneste i Odder Sognekirke. Det var lidt anderledes, end det plejer. Kirken spurgte, om vi ville være en del af deres adventsarrangement. Det sagde vi ja til, og som de gildebrødre der var med i kirken kunne se, så var kirken næsten fuld. Så det var en god ide. Rigtig mange hørte om os og vores budskab, og så De grønne Pigespejdere bære lyset ind, og tænde kirkens lys. Fredslysbudskabet Fred på Jorden et lys for fællesskab et lys for forståelse et lys for fred og venskab et lys for tolerance et lys for nødlidende og ensomme et lys for aktivt hjælpende en gave som skal lyse op i adventstiden en gave til dig, så du kan tænde et lys til glæde for andre. Det er vigtigt for gruppen, at vi bliver en synlig del af de steder vi kommer, og ikke bare afleverer lyset. Det ønske opfylder de arrangementer, som vi er en del af. Vi når faktisk ud til ret mange ved de tre arrangementer. På gruppens vegne Kirsten - vitsen er her for at udfylde pladsen og har ikke nogen hemmelig hensigt (red.) Centrum februar 2015 side 11 af 20

12 Verdensmad Gruppen verdensmad holdt sit første møde i 2015 en januar aften hos Vinni og Mogens. Vi var som altid spændte på at få aftenens emne/land præsenteret. Første gang vi var hos Vinni og Mogens havde vi jo selvfølgelig gættet på at det ville være Ungarn men de snød os og havde valgt Tyskland. Sidste gang var det så Ungarn så nu var vi lidt på bar bund. Vel ankommet tog vi plads omkring sofabordet hvorpå der var placeret fire glas og da værtinden til tonerne af Blue Spanish Eyes frembar en kande som indeholdt en rød væske, hvori der svømmede diverse citrusfrugter rundt, var det kvikke gæstepar ikke længe om at komme frem til at vi var landet i Spanien. Resten af aftenen var således helliget Spanien både kulinarisk og hvad angik diverse skønne vine men også de skrappe spørgsmål som ved deres svar var med til at øge vores (viste det sig sparsomme) viden om landet. Også denne gang blev der budt på bogstavelig talt natmad som selvfølgelig også holdt den spanske stil ligesom næste morgen bød på morgenkaffe med spanske rundstykker. Vi nåede ikke at føle os helt køreklare til kl. 11, hvor gruppemødet slutter men henad middagstid tog vi glade og veltilfredse afsked med værtsparret. Birte og Mogens Centrum februar 2015 side 12 af 20

13 Referat vedrørende nytårsgildehallen. Vejret var koldt og vådt, men da man havde overvundet den uoplyste trappe ned til Hytten, åbenbarede der sig en festlig stemning, en blanding af glade stemmer, champagnepropper, der sprang og en liflig duft fra køkkenet. Da de duggede, eller var det fedtede briller (efter de mange dejlige knus) var blevet pudset, kunne vi ønske hinanden et godt nytår. Denne aften skulle vi optage en ny gildebror, selv om Pia ikke er særlig ny for os mere, idet hun har deltaget i gildets arrangementer i længere tid. En rigtig spejderpige, som man desværre ikke oplever så mange af mere. Pia fik sit emblem og takkede med en fin tale, hvor vi bl.a. fik genopfrisket en del af den glade spejdertid. Nu vil Pia koncentrere sig om arbejdet i gildet, og tak for det, Pia. VELKOMMEN I GILDERNE. Efter gildehallen og optagelsen blev vi så indkaldt til 2.halvleg, som bestod af skøn halehængt røget laks i tykke skiver og i rigelig mængde med hjemmebagt surbrød Derefter fulgte honningmarineret skinke med lækkert tilbehør. Punktummet var en (flere) lagkager bragt hjem fra Horsens. Stemningen var god og livlig, og vor gildemester mente, at man skulle aflyse den planlagte underholdning og nyde den gode snak. Erling fik dog plads til en lille tale til den nye svend. Altså - En dejlig aften. TAK FOR DEN. Birthe Mikkelsen Centrum februar 2015 side 13 af 20

14 Nytårsoptakten 2015 Både Odder Avis og Horsens Folkeblad plejer at skrive om og bringe billeder fra vores årlige nytårsoptakt. I år må man sige, at det var povert hvad de ønskede at bringe. Horsens Folkeblad skrev tirsdag den 27. januar; - og her er hvad jeg sendte til Horsens Folkeblad og Odder Avis: Til redaktionen! Hermed følger nogle billeder fra dagens nytårsoptakt1 Sædvanen tro er der nytårsoptakt med nytårsløb i Odder den sidste søndag i januar således også i år. Det er Sct. Georgs Gildet i Odder som sammen med ungdomskorpsene i Odder kommune afvikler det traditionsrige løb. Igennem en del år var det en sølvøkse der var vandrepræmien som man skulle vinde tre år i træk for at få den til evig eje. Det skete sidste år, hvor De Grønne Pigespejdere i Odder vandt den for tredje år i træk. I år var øksen så skiftet ud med inderhornet fra den smukke Kudo-antilope. Kudoen der lever i Syd- og Østafrika, er vegetar og ikke en truet dyreart. Den kan måle op til ca. 150 cm i skulderhøjde, og det længste horn som er fundet er 181 cm. Centrum februar 2015 side 14 af 20

15 Og hvorfor så lige et Kudo-korn, jo Kudoen har en vis forbindelse til spejderbevægelsen. Forbindelsen er skabt af Lord Baden Powell: august 1907 afholdt Lord Baden Powell den første spejderlejr på Brownsea Island, Poole Harbour i Sydengland for 20 drenge i forskellige aldre og fra forskellige samfundslag. Hver morgen kl. 06:00 blæste han reveille i et KUDOHORN. Lord Baden-Powell forærede i 1932 et KUDOHORN til Danmark. Det blev brugt ved det som kaldes Kudohorn-løbet som startede den 22. april 1932 og blev løbet som et stafetløb af 500 spejdere fra Skagens gren til Rådhuspladsen i København på 35 timer. KUDOHORNET kan i dag ses på Spejdermuseet, Holmen, København. Kudoen kan ses i levende live i Aalborg som har KUDO-antiloper i byens Zoo. Temaet for nytårsoptakten var: "Kend din by - Odder", alle poster, bemandede som ubemandede, var placeret ved kendte bygninger/steder og omhandler opgaver/svar relateret til bygningen/stedet. Alle deltagere - 12 patruljer - skulle selv finde vej via udleveret bykort. Der deltog børn og unge fra DDS Odder, DGP Odder, KFUM Hundslund, FDF Odder og FDF Ørting. Der var som sædvanlig pizza og kakao som Oddergildets gildebrødre serverede i Kirkecentret, inden alle samledes i Odder Sognekirke til en kort gudstjeneste. Der sluttedes med fakkeltog fra kirken til Torvet, hvor der var præmieuddeling. Vindere små spejdere: 1. plads: Fedtmulerne (DDS) 2. plads: Microteam (DDS) 3. plads: delt 3. plads Ispinde (KFUM) og Girlpower DDS Vindere store spejdere: 1. plads: Hera (DDS) 2. plads: Hades (DDS) 3. plads: De 4 musketér (DGP) Vinder-korps af Nytårsoptakt 2015 d.v.s. dem der i år gik med hornet: DDS Derudover sendte jeg billederne som vist på de næste to sider. Centrum februar 2015 side 15 af 20

16 Centrum februar 2015 side 16 af 20

17 Ja det må siges at være nye tider, når de lokale aviser ikke længere har lyst til at bringe andre lokale nyheder end hvad der sker på sportens område. Mogens Centrum februar 2015 side 17 af 20

18 Pia Edahl har sendt dette indlæg: Kære alle, Jeg vil gerne sige tusinde tak for optagelsen som gildebror 13/1 - for jeres søde tilkendegivelser, velkomst og mange knus - for en dejlig og hyggelig aften. Jeg er glad og stolt over, at jeg nu kan kalde mig gildebror. Da jeg gik hjem glad i sindet, kom jeg til at tænke på, at det nu blev 6. gang, at 13 endnu en gang viste sig på min livstavle uden min indflydelse. Jeg blev født, konfirmeret, fik realeksamen, blev student, blev gift og nu gildebror - den 13.!!! 13 har altid været mit lykketal, og jeg har siden jeg blev 13 år, båret et 13-tal i halskæde, som jeg kun yderst sjældent tager af. Jeg ser frem til fortsat dejligt samvær med jer alle og glæder mig til samarbejde omkring evt. nye tiltag/ideer til mere synliggørelse og øget medlemstal, måske finde ny niche for indtjening til Sct. Georgs Gildet Odder. Tusinde tak kære gildebrødre. Pia Opskrift på surbrød Flere gildebrødre efterlyste under eftergildehallen ved nytårsgildehallen opskrift på surbrødet den kommer her: Surdej: 10 g Gær 2 dl Kærnemælk 150 g Sigtemel Dej: 1 dl lunkent vand 250 g Sigtemel 2 tsk Salt 1 tsk Sukker 2 spsk Kommen 1-1½ dl Hvedemel Surdej: Udrør gæren med kærnemælk og tilsæt sigtemel. Slå dejen sammen. Dæk skålen med plasticfilm og prik to hulle. Sæt til hævning 8-12 timer ved Dej: Rør surdejen ud med lunkent vand. Tilsæt sigtemel, salt, sukker og kommen. Slå dejen sammen og ælt den med så meget hvedemel som den kan tage den skal være blank og smidig. Hæver 1-1½ time tildækket. Formes til brød som hæver ca ³/4 time. Pensles med sammenpisket æg og drysses med kommen. Bages ved 200 i minutter. Centrum februar 2015 side 18 af 20

19 MEDDELELSER Kirsten Grønlund har sendt dette indlæg: Kære gildebrødre Jeg fortæller jer hermed, at jeg har udmeldt mig af gildet. På sidste gildeting og tørresnor mødet, var jeg ude af gildet med den ene fod, men besluttede at give det et år mere, gildeåret er nu gået, og jeg har besluttet, at det er nu, og der smækkes ikke med døren. Jeg kan ikke komme den 16. februar og jeg syntes, at skæringsdagen skal være inden gildetinget. Jeg har mange ting, som jeg kan mærke kommer før gildet, sådan udvikler tingene sig jo. Der har været rigtig mange gode oplevelser, tak til jer alle sammen. Vi mødes jo ude i byen. Jeg ønsker alt godt for gildet og jer gildebrødre. I dag skal du løfte hovedet mod himlen og rejse dig op tag frit mod dig selv, som du nu blev dig givet med sind og med krop Luft kældre og kroge, det dybe, det gemte alt det, du kun ved og frit vil du finde, og godt skal du hente fra lyset herned. Guds rige har smeltet og væltet hver grænse vor frygt stiller op al fromhedens hyklen, alt dødt vil han rense ja, brænde det op. Og nætternes smerte og morgenens glæde i dag og i går vil blive den skønneste lovsang til livet som livet formår. Jens Rosendal Med den sidste gildehilsen Kirsten Centrum februar 2015 side 19 af 20

20 Ole Westphall den 9. februar Jytte Søby Mikkelsen den 18. februar 70 år Mogens Thomsen den 21. februar Marianne Hanen den 1. marts Birte Brynning den 3. marts Gildemester: Erling Hansen Skovlundsvej 35, Saksild, 8300 Odder Telefon Gildeskatmester: Linda Svendsen Pilevænget Odder Telefon Gildekansler: Jette Kock Viborgvej 21, 3. tv Aarhus C Telefon Webmaster: Aage Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder Telefon Mail: Vores hjemmeside: Redaktion: Mogens Mehl Torupvej 2, 8350 Hundslund Telefon: Materiale til Centrum: Du kan aflevere indlæg til Centrum på flere måder, allerhelst som et Word-dokument, eller på til som en vedhæftet fil. Men du kan også blot skrive direkte på en mail eller almindeligt brev til redaktøren. Deadline til næste nummer af Centrum er fredag den 27. februar Kyndelmisse Kyndelmisse (eller Mariæ renselsesdag) er en gammel kristen helligdag, der falder hvert år den 2. februar. Dagen blev af danskerne kaldt for Kjørmes Knud. Kyndelmisse er også en fordanskning af de latinske ord for lysmesse: kyndel = candelarum, altså lys og missa altså messe. Et andet ord for lysmesse var kermesse og heraf kommer kørmesse og dermed også kjørmes.det er dagen, hvor det markeres, at halvdelen af vinteren er gået, og i den katolske kirke fejres dagen stadig med en stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes. At det lige sker denne dag skyldes, at der ved kyndelmisse er gået 40 dage, siden Jesus blev født. Det var derfor tid til, at hans mor, Jomfru Maria, kunne fremstilles i templet, så hun kunne gennemgå den traditionelle renselse. Med helligdagsreformen af 1770 blev kyndelmisse sammen med 10 andre helligdage, blandt andet 3. juledag, 3. påskedag, Skt. Hans Dag, Vor Frue Dag, afskaffet. Klippet fra Wikipedia Centrum februar 2015 side 20 af 20

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00 Indhold: Vigtigt! på side 3. Gruppelederen på side 4. Minier på side 5-8. Juniorer på side 9-10. Troppen på side 11-12. Klanen!! på side 13-14. Lederne i 1. Holte på side 17. Forældrepatruljen på side

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 1./7. GILDE. Mandag d. 23. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæskirkens lokaler. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag d. 23.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 STADSGILDET Projekt LGT 2011. Onsdag den 29. september kl. 19.00. I Langenæskirkens lille mødelokale: Projektmøde for projektgruppeledelser.

Læs mere

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården

Nytårsgildehal Tirsdag den 7. januar 2014 Kl. 19. Gildegården Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Bendt Borgstrøm Vibeke Hermann Flemming Kjelsmark rund 3 januar 18 januar 23 januar 51. Årgang 15. Sct. Georgs Gilde Kbh./Rødovre jan. 2014 Kontingent indbetaling

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 30. juni kl. 14.00. Sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. 4. GILDE Mandag d. 15. juni. Gildetur m/friluftsgildehal.

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Spejdersport. December - Januar - Februar 2007

Spejdersport. December - Januar - Februar 2007 Spejdersport December - Januar - Februar 2007 23. Årgang Nyt fra Spejderchefen Så er vi ved at skulle afslutte dette års spejderarbejde. Vi har afsluttet årets turneringer med LPT en som den sidste. I

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere