Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013"

Transkript

1 Indledning Du sidder nu med Petersmindeskolens Omsorgsplan som første gang er udarbejdet i løbet af skoleåret 2000/2001. Udvalget bag udarbejdelsen af planen har haft den intention, at planen skulle være nem at gå til, hvis en svær situation rammer en klasse eller en elev i en klasse. Vi har derfor udarbejdet otte særskilte planer, som via overskriften tydeligt viser hvilken plan, der kunne være brug for. Der er således mulighed for, at tage en kopi af lige netop den plan man skal bruge og have den med sig som en slags checkliste, når der skal handles i forbindelse med børns eller personales sorg og/eller krise. Sidst i omsorgsplanen er der en huskeliste, forslag til dagsorden til forældremøde samt forslag til brev til hjemmene. Det har været vigtigt for udvalgets medlemmer at fremhæve, at skolens personale her har et hjælpeværktøj, hvor man kan finde forskellige forslag til, hvad der kan og bør gøres, i hvilken rækkefølge og hvordan. Det er vigtigt at understrege at planen skal ses som forslag til handlinger. Vi har lagt vægt på, at det oftest vil være personer fra personalet, der har ansvaret for at være den udfarende kraft i en henvendelse til hjemmene og samtidig er det vigtigt at huske på, at det er det enkelte hjem, som bedst ved, hvad de og deres barn har mest brug for i den svære situation, hvor sorgfølelsen melder sig. Det må derfor være fx. lærerens rolle at henvende sig til hjemmene, spørge hvordan skolen kan hjælpe og evt. komme med forslag, som kunne være en hjælp. Vi er klar over, at man på forhånd ikke kan medtænke alle ting i en sådan plan, så derfor er det vores håb, at man vil melde tilbage til gruppen, hvis man kommer i tanke om noget, vi har glemt at få med i planen. Udvalgets medlemmer samt ledelsen stiller sig gerne til rådighed med gode råd og vejledning, hvis nogle fra personalet skulle ønske det. Revideret af Trivselsudvalget 2012/2013 Trivselsudvalgets medlemmer: Annette Østergaard, lærer Malene Lebech, lærer Lene Nielsen, lærer Mille Kromann, pædagog Gitte D. Rosenlund, afdelingsleder Side 1 af 29

2 Plan8 Personalet mister en kollega Plan1 Et barn mister ved langvarig sygdom Plan2 Et barn mister ved akut dødsfald Plan7 Ulykke på skolevejen/eksk ursion/lejrskole Plan3 Elevgruppe mister ved langvarig sygdom Plan6 Elevgruppen mister lærer/pædagog ved akut dødsfald Plan5 Elevgruppen mister lærer/pædagog ved langvarig sygdom Plan4 Elevgruppe mister kammerat ved akut dødsfald Side 2 af 29

3 Plan1 Omsorgsplan vedr.: Et barn i gruppen mister ved langvarig sygdom (forældre/søskende). 1. Læreren, der modtager information fra hjemmet om langvarig sygdom, sørger for, efter aftale med hjemmet, at resten af teammedlemmerne, SFO/klubben, sundhedsplejersken, skolens sekretær, ledelsen og eventuelle søskendes kontaktlærer/klasselærer får informationen. 2. Teamet sammenkaldes evt. sammen med sundhedsplejersken. Der etableres aftaler for, hvad der skal gøres og hvem fra teamet, der tager kontakt til hjemmet (det må gerne være to lærere, der henvender sig). Den/de lærere er nu kontaktlærere til hjemmet og har den udfarende kraft. Der laves aftaler med hjemmet om, hvordan skolen kan støtte og evt. hvor ofte der er brug for kontakt mellem skole og hjem. Kontaktlærerne får afklaret om en evt. pasningsordning/fritidsklub er orienteret om sygdommen. 3. Når/hvis dødsfald sker. a) Den, der modtager beskeden om dødsfald, informerer ledelsen, som derefter informerer skolens øvrige medarbejdere så hurtigt som muligt. Når personalet er informeret, gives de lærere, der skal ud i de øvrige klasser, besked om, hvorfor skolen flager på halv stang. Hvis informationen kommer fra anden kilde, henvender kontaktlæreren sig til familien for be- eller afkræftelse og for at få historien bag dødsfaldet. b) Kontaktlærerne frigøres/indkaldes og er den, der giver klassen besked om det skete. Ingen skal føle sig presset til dette og ledelsen vil altid være til stede og vil i den sammenhæng også give klassen besked. Fortæl klassen så nøjagtigt som muligt, hvad der er sket. Kontaktlærerne har den tid, der er brug for, til at være sammen med klassen den dag. Det er en god ide at gennemføre ritualer med klassen, fx: Side 3 af 29

4 Flaget hejses altid. Kontaktlærerne afgør, evt. sammen med klassen, om eleverne vil hejse flaget, eller om pedellen varetager flaghejsning Tænde levende lys i klassen Synge sange/salmer Oplæsning af udvalgte tekster Der snakkes med klassen om, hvad de kan gøre for den kammerat, der har mistet Der sendes brev via intra til klassens øvrige elever om, hvad der er sket og hvad der gøres fra skolens side Materialekassen, som står i personalerummet, kan være en hjælp til gennemførelsen af disse ritualer. 4. De først-kommende dage: Kontaktlærerne kontakter hjemmet, for at høre om og evt. hvad, de ønsker skolen gør i forbindelse med begravelsen. Derefter laves aftaler om, hvad der gøres på skolen, når eleven igen møder op til undervisning. Det er vigtigt for kontaktlærerne at huske, at de har den udfarende kraft til at komme med forslag fortælle hvad skolen har erfaring med at gøre. Det kan fx foreslås at: Afdelingen samles og holder en lille mindehøjtidelighed, når barnet, der har mistet, møder i skole igen Kontaktlæreren fortæller, hvad der er sket Tænde lys Synge en sang for afdøde Mindes i stilhed Og/eller Klassen har en lille mindehøjtidelighed under samme former Barnets efterlevende søskende/forældre tilbydes at deltage. Side 4 af 29

5 5. Den kommende længere periode. Kontaktlærerne aftaler med hjemmet, hvordan og hvad der gøres i de kommende måneder, således at omsorgen for barnet, der har mistet fortsætter. Det kan være en god ide, at kontaktlæreren løbende snakker med barnet om, hvordan det nu går. Side 5 af 29

6 Plan2 Omsorgsplan vedr.: Et barn i gruppen mister ved akut dødsfald (forældre/søskende). 1. Den ansatte, der modtager informationen om et akut dødsfald, kontakter skolens ledelse, som herefter hurtigst muligt informerer de ansatte, der har størst tilknytning til den/de ramte elev(er). Teamet aftaler hvem af lærerne, der tager kontakt til elevens hjem som udgangspunkt er det kontaktlæreren. Kontaktlæreren har den udfarende kraft. Der tages kontakt til hjemmet for at høre, hvad der er sket. Afklare om og evt. hvad de ønsker skolen gør for at støtte eleven. 2. Førstkommende arbejdsdag informeres resten af personalet. Når personalet er informeret, giver de lærere, der skal ud i de øvrige klasser, besked om, hvorfor skolen flager på halv. 3. Kontaktlæreren frigøres/indkaldes og er den, der giver klassen besked. Fortæl klassen så nøjagtigt som muligt, hvad der er sket, så myter og rygtedannelser undgås. Kontaktlæreren har den tid, der er brug for til at være sammen med klassen den dag. Det er en god ide at gennemføre ritualer med klassen, fx: Flaget hejses altid. Kontaktlæreren afgør, evt. sammen med klassen, om eleverne vil hejse flaget, eller om pedellen varetager flaghejsningen Tænde levende lys i klassen Synge sange/salmer Oplæsning af udvalgte tekster Der snakkes med klassen om, hvad de kan gøre for den kammerat, der har mistet Der sendes brev/information hjem (via intra) til klassens øvrige elever om, hvad der er sket, og hvad der gøres fra skolens side Materialekassen, som står i personalerummet, kan være en hjælp til gennemførelsen af disse ritualer 4. De førstkommende dage. Kontaktlæreren kontakter hjemmet for at høre om og evt. hvad de ønsker skolen gør i forbindelse med begravelsen. Derefter laves aftaler om, hvad der gøres på Side 6 af 29

7 skolen, når barnet igen møder op til undervisning. Det er vigtigt for kontaktlæreren at huske, at man har den udfarende kraft til at komme med forslag fortælle hvad skolen har erfaring med at gøre. Det kan fx foreslås at: Afdelingen samles og holder en lille mindehøjtidelighed, når barnet, der har mistet, møder i skole igen Læreren fortæller hvad der er sket Tænde lys Synge en sang for afdøde Mindes i stilhed Og/eller Klassen har en lille mindehøjtidelighed under samme former Barnets efterlevende søskende/forældre tilbydes at deltage 5. Den kommende længere periode. Kontaktlærerne aftaler med hjemmet, hvordan og hvad der gøres i de kommende måneder, således at omsorgen for barnet, der har mistet fortsætter. Det kan være en god ide, at en af kontaktlærerne løbende snakker med eleven om, hvordan det nu går. Side 7 af 29

8 Plan3 Omsorgsplan vedr.: Elevgruppen mister kammerat ved langvarig sygdom 1. Læreren, der modtager information fra hjemmet om langvarig sygdom, sørger for, efter aftale med hjemmet, at resten af teammedlemmerne, sundhedsplejersken, skolens sekretær, ledelsen og eventuelle søskendes klasselærer får informationen. 2. Teamet sammenkaldes evt. sammen med sundhedsplejersken. Der etableres aftaler for, hvad der skal gøres og hvem fra teamet, der tager kontakt til hjemmet (det må gerne være to lærere, der henvender sig). Den/de lærere er nu kontaktlærere til hjemmet og har den udfarende kraft. Der laves aftaler med hjemmet om, hvordan skolen kan støtte og evt. hvor ofte, der er brug for kontakt mellem skole og hjem. Kontaktlærerne får afklaret om en evt. pasningsordning/fritidsklub er orienteret om sygdommen. Aftal med hjemmet om klassekammerater kan have kontakt med den syge og i hvilket omfang. 3. Når/hvis dødsfald sker. a) Den, der modtager beskeden om dødsfald informerer ledelsen, som derefter informerer skolens øvrige medarbejdere så hurtigt som muligt. Direkte og tidligere involverede lærere får evt. besked pr. telefon. Eventuel telefonkæde til orientering af klassens forældre overvejes, især hvis dødsfald sker i en weekend. SFO-personale informeres via ledende pædagog, hvis dødsfald sker i weekend især de pædagoger der skal åbne mandag morgen. Når personalet er informeret, gives de lærere, der skal ud i de øvrige klasser besked om, hvorfor skolen flager på halv stang. Hvis informationen kommer fra anden kilde, henvender kontaktlæreren sig til familien for be- eller afkræftelse og for at få historien bag dødsfaldet. Lokalområdets øvrige institutioner informeres snarest. b) Kontaktlærerne frigøres/indkaldes og er dem, der giver klassen besked om det skete. Fortæl klassen så nøjagtigt som muligt, hvad der er sket. Kontaktlærerne har den tid, der er brug for til at være sammen med klassen den dag. Side 8 af 29

9 Det er en god ide at gennemføre ritualer med klassen, fx: Flaget hejses altid. Kontaktlærerne afgør, evt. sammen med klassen, om eleverne vil hejse flaget, eller om pedellen varetager flaghejsning Pynte elevens bord med fx blomster og lys Tænde levende lys i klassen Synge sange/salmer Oplæsning af udvalgte tekster Der snakkes med klassen om, hvad de kan gøre for den kammerat, der har mistet Der sendes brev med hjem til klassens øvrige elever om, hvad der er sket, og hvad der gøres fra skolens side Skolens ledelse opsøger hjemmet og afleverer en buket fra skolen. c) Skolens ledelse arrangerer en fælles mindehøjtidelighed for alle skolens elever. (Se evt. under 3B vedr. ritualer). Det kan foreslås at: Tænde levende lys i teatersal og senere på gangen Oplæse tekster/holde en lille tale Holde 1 minuts stilhed Synge fælles sang/salme Materialekassen, som står på i personalerummet, kan være en hjælp til gennemførelsen af disse ritualer. 4. De først-kommende dage. Kontaktlærerne kontakter hjemmet for at høre om og evt. hvad, de ønsker skolen gør i forbindelse med begravelsen. Må klassekammerater evt. hjælpe med at pynte kirken? Der laves aftaler om, hvad skolen kan/vil gøre i forhold til de øvrige elever i klassen i dagene før begravelsen. Det er vigtigt at huske for kontaktlærerne, at de har den udfarende kraft Side 9 af 29

10 til at komme med forslag til forældrene fortælle hvad skolen før har gjort i lignende tilfælde. Det kan foreslås at: Klassen/afdelingen samles og holder en lille mindehøjtidelighed for den mistede elev Tænde lys Synge sange/salmer for afdøde Mindes i stilhed Afdelingsleder/skoleleder taler om afdøde Barnets efterlevende søskende/forældre tilbydes at deltage. 5. Den kommende længere periode. Vær opmærksom på hvornår det er rigtigt at tage elevens bord ud af klassen. Kontaktlærerne fortæller hjemmet, hvad og hvordan der gøres i skolen i de kommende måneder, således at efterladte klassekammerater får sorgen bearbejdet. Forældre kan tilbydes at deltage og/eller opretholde kontakten til klassen, i det omfang de måtte ønske. Side 10 af 29

11 Plan4 Omsorgsplan vedr.: Elevgruppe mister kammerat ved akut dødsfald. 1. Den ansatte, der modtager informationen om et akut dødsfald, kontakter skolens ledelse, som herefter hurtigst muligt informerer de ansatte. De direkte involverede og tidligere involverede lærere får telefonbesked, og en eventuel telefonkæde etableres til orientering af klassens forældre, især hvis dødsfald sker i en weekend. SFO-personale informeres via ledende pædagog, hvis dødsfald sker i weekend, især de pædagoger, der skal åbne mandag morgen. Lokalområdets øvrige institutioner informeres snarest. Teamet aftaler hvem af lærerne der tager kontakt til elevens hjem. Den/de lærere er nu kontaktlærere til hjemmet og har den udfarende kraft. De kontakter hjemmet for at høre, hvad der er sket. Afklarer hvordan og evt. hvad de ønsker skolen fortæller barnets klassekammerater. 2. Førstkommende arbejdsdag informeres resten af personalet. Når personalet er informeret, giver de lærere, der skal ud i de øvrige klasser, besked om, hvorfor skolen flager på halv. 3. A. Kontaktlærerne frigøres/indkaldes og er dem, der giver klassen besked om det skete. Fortæl klassen så nøjagtigt som muligt, hvad der er sket. Kontaktlærerne har den tid, der er brug for, til at være sammen med klassen den dag. Der snakkes med klassen om, hvad de evt. kan gøre for de forældre/søskende, der har mistet. Det er en god ide at gennemføre ritualer med klassen, fx: Flaget hejses altid. Kontaktlærerne afgør, evt. sammen med klassen, om eleverne vil hejse flaget, eller om pedellen varetager flaghejsning Pynte elevens bord med fx blomster og lys Tænde levende lys i klassen Synge sange/salmer Oplæsning af udvalgte tekster Side 11 af 29

12 Der sendes brev med hjem til klassens øvrige elever om, hvad der er sket, og hvad der gøres fra skolens side Det kan være en god ide at besøge et eventuelt ulykkessted. B. Skolens ledelse arrangerer en fælles mindehøjtidelighed for alle skolens elever. (Se evt. under 3A vedr. ritualer). Det kan foreslås at: Tænde levende lys i teatersal og senere på gangen Oplæse tekster / holde en lille tale Holde 1 minuts stilhed Synge fælles sang/salme Skolens leder opsøger hjemmet og afleverer en buket blomster fra skolen. Klassens forældre kan med fordel deltage sammen med deres børn i begravelsen Materialekassen, som står i personalerummet, kan være en hjælp til gennemførelsen af disse ritualer. De førstkommende dage. Kontaktlærerne kontakter hjemmet for at høre om og evt. hvad, de ønsker, skolen gør i forbindelse med begravelsen. Må klassekammerater evt. hjælpe med at pynte kirken? Der laves aftaler om, hvad skolen kan/vil gøre i forhold til de øvrige elever i klassen i dagene før begravelsen. Det er vigtigt at huske for kontaktlærerne, at de har den udfarende kraft til at komme med forslag til forældrene fortælle hvad skolen før har gjort i lignende tilfælde. Det kan foreslås at: Klassen/afdelingen samles og holder en lille mindehøjtidelighed for den mistede elev Tænde lys Synge sange/salmer for afdøde Mindes i stilhed Side 12 af 29

13 Afdelingsleder/skoleleder taler om afdøde Barnets efterlevende søskende/forældre tilbydes at deltage. 5. Den kommende længere periode. Vær opmærksom på hvornår det er rigtigt at tage elevens bord ud af klassen. Kontaktlærerne fortæller hjemmet, hvad og hvordan der gøres i skolen i de kommende måneder, således at efterladte klassekammerater får sorgen bearbejdet. Forældre kan tilbydes at deltage og/eller opretholde kontakten til klassen, i det omfang de måtte ønske. Side 13 af 29

14 Plan5 Omsorgsplan vedr.: Elevgruppe mister lærer/pædagog ved langvarig sygdom. 1. Når skolen modtager besked om, at en medarbejder er langvarig syg, afklarer ledelsen med den syge medarbejder og vedkommendes pårørende hvilke informationer, der må gives og til hvem (kolleger, børn, forældre ). 2. Ledelsen sammenkalder den/de team, den syge medarbejder er med i. Det afklares ud fra den syges ønsker: hvem har jævnligt kontakt til medarbejderen? hvad gør vi med de berørte klasser? (hvad må de i forhold til medarbejderen?) Den/de kontaktpersoner eller ledelsen afklarer med den syge, hvad vedkommende har brug for og overskud til. 3. Når/hvis dødsfald sker. A. Den, der modtager beskeden om dødsfald, informerer ledelsen, som derefter informerer skolens øvrige medarbejdere så hurtigt som muligt. Når personalet er informeret, frigøres alle klasselærere, som derefter går ud i deres klasse og fortæller eleverne, hvorfor skolen flager på halv. Øvrige lærere står til rådighed som hjælpere, i de klasser de har timer i. B. Side 14 af 29

15 I de klasser, som er særlig berørte af dødsfaldet, vil det være en god ide at gennemføre ritualer med eleverne, fx: Flaget hejses altid. Det kan gøres af ledelsen med eleverne samlet eller af pedellen. Tænde levende lys i klassen Synge sange/salmer Oplæsning af udvalgte tekster Der snakkes evt. med klassen om, hvad de kan gøre før og ved begravelsen Der sendes brev med hjem om, hvad der er sket, og hvad der gøres fra skolens side. De øvrige klasselærere tager stilling til, hvad de vil bruge klasselærerdagen til, og hvor meget de vil gøre i forbindelse med dødsfaldet. C. Skolens ledelse arrangerer en fælles mindehøjtidelighed for alle skolens elever. (Se evt. under 3B vedr. ritualer). Materialekassen, som står i personalerummet, kan være en hjælp til gennemførelsen af disse ritualer. 4. De først-kommende dage. Ledelsen kontakter de pårørende for at høre om og evt. hvad, de ønsker, skolen gør i forbindelse med begravelsen. Det er vigtigt at huske for ledelsen, at de har den udfarende kraft til at komme med forslag til de pårørende og afklare: Må kolleger deltage i begravelsen? (evt. hvor mange), der gives fri til de eventuelle kolleger, der deltager. Må elever deltage i begravelsen? (evt. hvor mange) Må elever pynte kirken? Side 15 af 29

16 Klasselærerne afklarer i de berørte klasser, om de har brug for at gøre noget før, under eller efter begravelsen. Det kan foreslås at: Klassen samles og holder en lille mindehøjtidelighed Tænde lys Synge sange/salmer Mindes i stilhed 5. Den kommende længere periode. Klasselærerne i de berørte klasser er dem, der i særlig grad holder øje med og vurderer, hvad der er brug for at gøre i de kommende måneder, således at eleverne får sorgen bearbejdet. Det kan foreslås at arrangere en kort mindehøjtidelighed på årsdagen for dødsfaldet. De efterladte pårørende kan tilbydes at deltage. Side 16 af 29

17 Plan6 Omsorgsplan vedr.: Elevgruppe mister lærer/pædagog ved akut dødsfald. 1. Den ansatte, der modtager informationerne om et akut dødsfald blandt medarbejderne, kontakter skolens ledelse. Ledelsen kontakter den afdødes pårørende for at høre, hvad der er sket. Afklarer hvordan og evt. hvad de ønsker, skolen fortæller elever og medarbejdere om dødsfaldet. 2. Skolens ledelse informerer de ansatte hurtigst muligt. 3. A. Når personalet er informeret, frigøres alle klasselærere, som derefter går ud i deres klasse og fortæller eleverne, hvorfor skolen flager på halv. Øvrige lærere står til rådighed som hjælpere, i de klasser de har timer i. B. I de klasser, som er særlig berørte af dødsfaldet, vil det være en god ide at gennemføre ritualer med eleverne, fx: Flaget hejses altid. Det kan gøres af ledelsen med eleverne samlet eller af pedellen. Tænde levende lys i klassen Synge sange/salmer Oplæsning af udvalgte tekster Der snakkes evt. med klassen om, hvad de kan gøre før og ved begravelsen Side 17 af 29

18 Der sendes brev med hjem om hvad der er sket, og hvad der gøres fra skolens side. De øvrige klasselærere tager stilling til, hvad de vil bruge klasselærerdagen til, og hvor meget de vil gøre i forbindelse med dødsfaldet. C. Skolens ledelse arrangerer en fælles mindehøjtidelighed for alle skolens elever. (Se evt. under 3B vedr. ritualer). Materialekassen, som står i personalerummet, kan være en hjælp til gennemførelsen af disse ritualer. 4. De først-kommende dage. Ledelsen kontakter de pårørende for at høre om og evt. hvad de ønsker skolen gør i forbindelse med begravelsen. Det er vigtigt at huske for ledelsen, at de har den udfarende kraft til at komme med forslag til de pårørende og afklare: Må kolleger deltage i begravelsen? (evt. hvor mange), der gives fri til de eventuelle kolleger, der deltager. Må elever deltage i begravelsen? (evt. hvor mange) Må elever pynte kirken? Klasselærerne/kontaktlærerne/pædagogerne afklarer i de berørte klasser, om de har brug for at gøre noget før, under eller efter begravelsen. Det kan foreslås at: Klassen samles og holder en lille mindehøjtidelighed Tænde lys Synge sange/salmer Mindes i stilhed 5. Side 18 af 29

19 Den kommende længere periode. Klasselærerne/kontaktlærerne/pædagogerne i de berørte klasser er dem, der i særlig grad holder øje med og vurderer, hvad der er brug for at gøre i de kommende måneder, således at eleverne får sorgen bearbejdet. Det kan foreslås at arrangere en kort mindehøjtidelighed på årsdagen for dødsfaldet. De efterladte pårørende kan tilbydes at deltage. Side 19 af 29

20 Plan7 Omsorgsplan vedr.: Ulykke på skolevejen/ekskursion/lejrskole. Forebyggelse: I forbindelse med ture ud af huset med klasser informeres ledelsen, og det afgøres om to lærere/pædagoger skal med. Ingen lærere/pædagoger må forlade skolen med klasser uden at medbringe mobiltelefonen. Medbring skolens tlf. nr. og privatnummer til skolens ledere Medbring evt. klasseliste med hjemmets tlf.nr. og forældres tlf.nr. til arbejde på lejrskole Skolen arrangerer studiekreds i elementær førstehjælp i skoleåret 01/02. Derefter arrangeres opfølgning løbende. Cykelhjelme er påbudt på cykelture med klasser/elever. Hvis ulykken sker: Stop ulykken: - få samling på de øvrige elever, få dem placeret et sikkert sted, gerne siddende Side 20 af 29

21 - alle elever slukker deres mobiltelefoner - yd livreddende førstehjælp - alarmer alarmer skolens kontor/ledelse Når skolens kontor/ledelse er informeret foretages følgende: Skolens ledelse/kontoret kontakter den berørte elevs forældre og fortæller, at der er sket en ulykke, og hvor barneter bragt hen. Ledelsen afgør, hvordan de øvrige elever kommer tilbage til skolen. Så vidt muligt kører en af lederne og/eller en lærer ud til ulykkesstedet. Når lederen/læreren har et overblik over situationen på ulykkesstedet, fortsætter lederen/læreren og evt. en af de implicerede lærere til hospitalet. Alle elever bringes samlet tilbage til skolen. Kontoret/tilbageværende leder indkalder lærerne i det/de berørte team. Disse lærere gør klar til at modtage elever og forældre på skolen. Kontoret/tilbageværende leder kontakter alle implicerede elevers forældre og beder dem møde op på skolen. Ledelsen er opmærksom på, at de har den udfarende kraft til at sørge for, at der bliver draget omsorg for den/de lærere, der var tilstede da ulykken skete. Ledelsen er opmærksom på, hvad der siges, hvis pressen henvender sig. Ledere/lærere/elever/forældre samles på skolen og deler oplevelsen med hinanden: - yd omsorg til sorgen/chokket - skab en fælles historie - skaf information - giv konkret information - ingen elever forlader skolen alene Side 21 af 29

22 - vær opmærksom på om nogle har brug for professionel hjælp Hvis eleven svæver mellem liv og død i flere dage, skal der løbende skaffes præcise informationer, som gives videre til personale/forældre/elever. For at sikre at alle har den samme information laves der ud over mundtlige opdateringer også opsummering på intra. Side 22 af 29

23 Hvis der kommer information om dødsfald. 1. Hvis information om dødsfald kommer, mens alle er forsamlet på skolen, kan ritualer afvikles og der tages hånd om reaktionerne. Der opfordres til, at alle møder i skole næste dag evt. sammen med forældre. 2. Førstkommende arbejdsdag informeres resten af personalet. Når personalet er informeret, giver de lærere, der skal ud i de øvrige klasser, besked om, hvorfor skolen flager på halv. 3. A. Teamlærerne er frigjort og er sammen med berørte elever og eventuelle forældre. Det er en god ide at: - give nøjagtig information om det skete - snakke med klassen om hvad de evt. kan gøre for de efterladte forældre/søskende - gennemføre ritualer: Flaget hejses altid. Kontaktlærerne afgør, evt. sammen med klassen, om eleverne vil hejse flaget, eller om seervicelederen varetager flaghejsning Pynte elevens bord med fx blomster og lys Tænde levende lys i klassen Synge sange/salmer Oplæsning af udvalgte tekster Der informeres via intra om dagens indhold Det kan være en god ide at besøge et eventuelt ulykkessted. Side 23 af 29

24 B. Skolens ledelse arrangerer en fælles mindehøjtidelighed for alle skolens elever/afdelingens elever. (Se evt. under 3A vedr. ritualer). Materialekassen, som står i personalerummet, kan være en hjælp til gennemførelsen af disse ritualer. 4. De førstkommende dage. Kontaktlærerne kontakter hjemmet for at høre om og evt. hvad de ønsker skolen gør i forbindelse med begravelsen. Må klassekammerater evt. hjælpe med at pynte kirken? Der laves aftaler om, hvad skolen kan/vil gøre i forhold til de øvrige elever i klassen i dagene før begravelsen. Det er vigtigt at huske for kontaktlærerne, at de har den udfarende kraft til at komme med forslag til forældrene fortælle hvad skolen før har gjort i lignende tilfælde. Det kan foreslås at: Klassen/afdelingen samles og holder en lille mindehøjtidelighed for den mistede elev Tænde lys Synge sange/salmer for afdøde Mindes i stilhed Afdelingsleder/skoleleder taler om afdøde Barnets efterlevende søskende/forældre tilbydes at deltage. 5. Den kommende længere periode. Vær opmærksom på hvornår det er rigtigt at tage elevens bord ud af klassen. Kontaktlærerne fortæller hjemmet, hvad og hvordan der gøres i skolen i de kommende måneder, således at efterladte klassekammerater får sorgen bearbejdet. Forældre kan tilbydes at deltage og/eller opretholde kontakten til klassen, i det omfang de måtte ønske. Side 24 af 29

25 Plan8 Omsorgsplan vedr.: Personalet mister en kollega. Når en kollega bliver langvarig syg: Når ledelsen modtager besked fra en ansat om alvorlig sygdom aftales med vedkommende, hvordan og hvornår kolleger informeres, og hvad der må siges. Det er en god ide at afklare i hvilket omfang den ansatte ønsker at snakke om sygdommen i dagligdagen. Når en kollega dør: Den ansatte, der modtager informationer om et akut dødsfald blandt medarbejderne, kontakter skolens ledelse. Ledelsen kontakter den afdødes pårørende for at høre, hvad der er sket. Når en ansat pludselig dør eller dør efter længere tids fravær, følges den del af nedenstående, som passer ind i forhold til afdødes arbejdsområde. Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt til andre medarbejdere for at komme frem til, hvad der skal iværksættes. Flagning Skolen flager på halv stang på selve dødsdagen Der flages på begravelsesdagen. Afdødes familie Sørge for at de pårørende får at vide, hvad skolen foretager sig i forbindelse med dødsfaldet Give de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af skolen i denne situation Samme dag sendes en varm hilsen fra skolen Side 25 af 29

26 Information til de ansatte Ledelsen kontakter alle og får samlet de ansatte ved skolen til et kort møde hurtigst muligt Ledelsen skaber rammen om samværet (brug evt. materialekassen fra kontoret) Skolens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde Ledelsen informerer om, hvorledes skolen vil forholde sig med hensyn til denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til eleverne Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser Ansatte som rammes af sorgen, og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig skoledag, fritages fra dette. Send ikke elever hjem, men find alternative løsninger. Slå evt. flere klasser sammen. Husk plan 6 med hensyn til omsorg for eleverne Side 26 af 29

27 HUSKELISTE: Materialekassen i personalerummet. Flaget hejses, når skolen får besked om dødsfald (klassen og/eller pedellen gør det) Flaget hejses på begravelsesdagen Brev til klassens/årgangen skrives og sendes via intra. Blomster sendes til begravelsen, måske også den dag dødsfaldet sker Hvis man i en weekend/ferie får kendskab til dødsfald blandt elever på skolen eller elevers forældre/søskende, tager man kontakt til en fra skolens ledelse, som foretager det videre fornødne. Man kan snakke med børn om alt Husk at yde omsorg Regler om følelser: Samtale med børnene: -introduktion til hvad der skal ske nu -hold dig til facts i stedet for rygter -giv tid til tanker og fantasier om død -ingen kommenterer andres følelser -ingen drilles for deres tanker/fantasier -hver taler for sig selv -ingen krav til formen børnegruppen har sin egen kultur Yd omsorg over tid - ikke kun her og nu Hvad kan vi bruge sammen med børnene: - samtale - leg - sang og musik - tegne/lave collager - læse bøger (også oplæsning) Gør det simpelt - vær ærlig Side 27 af 29

28 Forslag til dagsorden for forældremøder: En enkel dagsorden: Informationer gives og udveksles. Alle facts skal på bordet. Alle rygter og halve sandheder skal kunne vendes. Der skal være tid til refleksioner og reaktioner. Information om de almindeligste sorgreaktioner hos børn. Enkle råd kan gives, og der kan udveksles ideer mellem forældrene og personalet. Diskussion i åbenhed om tanker og følelser. Afslutning med aftale om åbenhed fremover. En mere udførlig dagsorden: Orienter om det, som er foregået i skolen og i klassen i forbindelse med dødsfaldet. Orienter om de oplysninger skolen har fået omkring dødsfaldet og begravelsen. Giv besked om, hvorvidt det er muligt for eleverne at deltage i begravelsen. Såfremt der er denne mulighed, er det vigtigt at understrege nødvendigheden af, at hver elev har en voksen at holde sig til. Find på mødet ud af, hvem der følger hver enkelt elev til begravelsen. Hvis en elev ikke skal deltage, skal skolen informeres om dette. Der kan organiseres en fælles blomsterhilsen fra børnene. Fortæl hvilke ressource-personer, der har været/tænkes inddraget. Fx præsten i forbindelse med begravelsen. Gennemgå sorgreaktioner hos børn både på kort og lang sigt. Uddel materiale om emnet og eventuelt også om, hvordan man kan tale med børnene om disse ting. Side 28 af 29

29 Eksempel på brev til hjemmene: Klassen har i dag fået den sørgelige meddelelse at xxx er død. Det skete i går xxdag på grund af Vi har brugt megen tid på at snakke om det, der er sket, og vil også gøre det i tiden fremover. Vi ved endnu ikke, hvornår begravelsen skal finde sted, men vi vil samle ind til en buket (ca. kr. pr. elev). Der er også en del fra klassen, der gerne vil med til begravelsen. Det er en god ide at få lejlighed til at sige farvel på denne måde. Vi vil tale nærmere om dette og andre spørgsmål på et møde i morgen aften kl. 20,00 her på skolen. I opfordres derfor til at møde op i det omfang, det kan lade sig gøre med det korte varsel. Når en person dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter. Børn reagerer på forskellig måde efter dødsfald. Fx vil nogle børn ikke snakke om dødsfaldet, men lader som om intet er hændt. Nogle børn græder meget er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncentrere sig og andre igen får fx ondt i maven eller hovedet. Vi må derfor i fællesskab være opmærksomme på at lytte til børnenes signaler. Kontakt mig venligst, så jeg ved, om I kommer. Venlig hilsen Klasselærer/kontaktlærer Tlf. nr.: Side 29 af 29

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør.

SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. SORGPLAN FOR VGIE Når en ansat dør. Den, der først får kendskab til dødsfaldet, giver forstanderen besked. I dennes fravær viceforstanderen. Ledelsen orienterer sig om fakta ved henvendelse til de pårørende.

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever:

Planen skal opfattes som et handlingsanvisende beredskab når medarbejdere/skolen oplever: Denne plan offentliggøres for samtlige ansatte på personaleintra. Planen revideres / gennemgås én gang årligt i MED og Skolebestyrelse. Planen gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Her understreges

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole

Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Sorgpolitik for Sorø Akademis Skole Følgende er handleplan for elever og ansatte på skolen i forbindelse med dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. På Sorø Akademis Skole har vi hvert år elever,

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE

HANDLEPLAN. I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE HANDLEPLAN I forbindelse med dødsfald blandt elever og medarbejdere N. KOCHS SKOLE Indholdsfortegnelse Forord Side 1 Når en elev dør Side 2 Når en elev mister mor/far, søskende Side 4 Når en elev mister

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise.

Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Børnehuset Hyrdehøjs - handleplan vedrørende sorg og krise. Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave også er at ledsage børn og hinanden gennem sorg og krise. Den hjælp vi kan og skal

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen

Sorgberedskab. Handleplan ved dødsfald blandt eleverne. 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Sorgberedskab Handleplan ved dødsfald blandt eleverne 1. Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen Hvis meddelelsen om dødsfaldet kommer til skolen, gør rektor/stedfortræder følgende: Udnævner klasselæreren

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Sorghandleplan for Østerbyskolen

Sorghandleplan for Østerbyskolen Sorghandleplan for Østerbyskolen Denne omsorgsplan indeholder planer for hvordan skolen/medarbejderne skal handle i svære livssituationer for: skolens elever forældre/søskende til skolens elever personale

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår.

Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. Sorg/krise Formålet med en Sorg-handleplan er, at Børnehuset Højgården har et redskab til at yde omsorg og handle, når en alvorlig situation opstår. At støtte et barn eller voksen i sorg kræver ikke, at

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn.

Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk. Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Nellikevej 1 8240 Risskov Tlf: 8713 8800 Fax: 86176139 E-post: str@mbu.aarhus.dk Net: www.strandskolen.dk Omsorgsplan for eleven 1 ved sorg og savn. Side 1 Side 2 Side 2 Side 2 Side 4 Side 5 Side 6 Side

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen

Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Sorghandleplan for Skovgårdsskolen Denne sorghandleplan er udarbejdet som en hjælp for lærere, GFO personale og ledelse på Skovgårdsskolen, så de i et samspil med forældre

Læs mere

Sorgplan for Arden Skole

Sorgplan for Arden Skole Sorgplan for Arden Skole Efteråret 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Når en elev mister en af sine nærmeste 1. Tiden lige efter dødsfaldet 2. Begravelsen 3. Opfølgning Når en elev dør 4. Tiden lige efter

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov.

Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Omsorgsplan Børnehuset Katamaranen Omsorgsplanen bruges til råd og vejledning i en sorg og krise situation. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte menneske og dets behov. Vi vil optræde åbne og lyttende,

Læs mere

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg

Omsorgsplan. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Sorg Omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom o.l. 2. Når et barn mister i nærmeste familie 3. Når børnehaven Bakgården

Læs mere

SORGPLAN FOR SJÆLSØSKOLEN

SORGPLAN FOR SJÆLSØSKOLEN SORGPLAN FOR SJÆLSØSKOLEN Indholdet er beskrevet i følgende punkter: o Forord s. 3 o Når en elev mister et nærtstående familiemedlem (far/mor/søskende) s. 4 o Når skolen mister en elev s. 6 o Når skolen

Læs mere

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF

Omsorgsplan. Vordingborg Gymnasium & HF. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser. Vordingborg Gymnasium & HF Vordingborg Gymnasium & HF Omsorgsplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser November 2009 Omsorgsplan November 2009 1 Indholdsfortegnelse: EN ELEVS DØDSFALD...

Læs mere

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som

Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som Mange mennesker er ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælges derfor den eneste løsning, som ikke duer... nemlig at lade som ingenting. Det er det værste man kan gøre. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole

Sorg- og kriseplan. Hornbæk Skole Sorg- og kriseplan Hornbæk Skole Vedtaget i MED-udvalget - januar 2006 Kontakt til ledelsen Skolen: 87108600 eller følgende private nr.: Skoleleder Kirsten Vandbæk: 86404048/20480753 Viceskoleleder Morten

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere