Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September ,9 NS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September 2008. 82,9 NS."

Transkript

1 Millennium-trilogien og modsætninger en mulig retorisk forklaring på en bestseller. Speciale af: Johanna Bergitta Klein Thomassen. Vejleder: Merete Onsberg. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September ,9 NS.

2 The Millenium-trilogy and Antitheses: a possible rhetorical explanation for a bestseller. Thesis by: Johanna Bergitta Klein Thomassen. Supervisor: Merete Onsberg, University of Copenhagen. September ABSTRACT This thesis is a rhetorical survey of The Millenium-trilogy, three bestselling crime novels by the Swedish author Stieg Larsson. I examine how the texts captivate the readers and through this I seek a rhetorical explanation for the novels bestseller status. The emphasis will be on effect and how the reader experiences the texts. Among the concepts used for analysis are Christian Kock s four categories of fascination: reader activation, intensity, economy, and contrast, the literary scholar David S. Mialls phenomena of reading experience, namely decentration and dehabituation, ethos, pathos, logos, and Kenneth Burke s model for analysis, the pentad. The common feature of the ways the novels captivate the readers is found to be the use of contrasts. I argue that the most important reason for the novels becoming bestsellers can be found in the multifaceted and atypical character of Lisbeth Salander who has a mixed ethos and a questionable areté. Presumably, it is decisive that she can be seen as an antithesis which, according to Christian Kock, is the most common reason for being captivated and fascinated by fictional texts. Furthermore, Lisbeth is an important part of our decentration and dehabituation and she also arouses curiosity which, according to Keplinger and Knobloch- Westerwick, is the most important factor in the enjoyment of crime novels. Since Lisbeth is connected with pathos, the persuasive effect of the novels depends to a high degree upon whether we approve of her or not. Lisbeth has her own morals which differ from the morals of society. In addition, her character combines the fascinating features of the novels because she can be seen as a contradiction, a riddle, an important part of decentration and dehabituation, and a surprising element. Finally, I conclude that taking the law into one s own hands is being discussed with the reader. The antitheses of the novels imply simplicity and, at the same time, complexity. Lisbeth s breach of aptum is not necessarily negative. Instead, it contributes to a variation that can be viewed as renewing and important for the readers being able to enjoy the novels on their own terms. Thus the novels are seen as invigorating compared to more formulaic novels of the genre.

3 Indholdsfortegnelse Abstract indholdsfortegnelse Indledning 1.1 Emne og problemformulering s Afgrænsning s Metode og teori s Genre s Genretræk og moralske fantasier s Retoriske træk ved kriminalromaner 1.7 Baggrund for Millennium-trilogien s Millennium-trilogien og genre Analyse Læseraktiverings- og spændingsfunktioner 2.1 Læseraktivering s Suspense s Intensitet s Katharsis og afslutning s Dehabituering og decentrering s Overraskelser s.31 Patosskabende og persuasive antiteser 2.7 Pentade med plottets antagonister s Patos s Den melodramatiske modsætning s Lisbeth og hendes etos s.47 Diskussion og vurdering Retoriske implikationer 3.1 Lisbeth og transgression s Overbevisende modsætninger s Romanernes persuasive potentiale s Romanernes intention s Bestsellere og melodrama 3.6 Millennium-trilogien som bestseller s.59 Afslutning 4.1 Kildekritik s Konklusion s.65 Anvendt litteratur Yderligere litteratur læst som baggrund Bilag: resuméer

4 Indledning 1.1 Emne og problemformulering Romaner kan opfattes som intentionelle ytringer, der forsøger at påvirke læserne, mens læsning kan ses som en dialog mellem værk og læser, hvor modtager interagerer med bogen. 1 Et forskerhold ved Aalborg Universitet, der for øjeblikket undersøger nye skandinaviske kriminalromaner og kriminaljournalistik, tager udgangspunkt i begreberne transgression og kulturelt medborgerskab. Kriminalitet kan defineres som uønsket transgression af moralske normer. Gennem transgression diskuteres etisk normoverskridelse og balancen mellem personlig frihed og kollektiv undertrykkelse samt spillet mellem det tilladte og forbudte. Det kulturelle medborgerskab består i, at vi indgår i et publikumsfællesskab, hvor vi med teksterne kan forhandle om emner som orden, forbrydelse og straf. 2 Nordiske kriminalromaner har de seneste år været i fremgang. 3 Umiddelbart kunne man undre sig over, hvorfor så mange mennesker investerer i lange bøger om vold og mord. Årsagen kunne være de persuasive greb, der benyttes. Ydermere er det min opfattelse, at moderne bestsellerromaner må have noget uventet for at appellere bredt. I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan tre nye nordiske kriminalromaner får tag i læserne. Herigennem vil jeg søge at finde en retorisk forklaring på, hvorfor de er blevet bestsellere. Jeg ser derfor på oplevelsesdimensionen ved læsning og effekten på modtageren. Jeg har valgt at undersøge Millennium-trilogien af Stieg Larsson. 4 Den består af Mænd der hader kvinder, Pigen der legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt, svenske kriminalromaner fra , som er oversat til dansk. Bøgerne findes ind til videre på otte sprog, og de er solgt i over 1 Burke, 1973, p.325. Burke nævner specifikt, at forfatteren indgår i dialogen, hvilket jeg har valgt at se bort fra. Teksten vækkes ifølge receptionsteoretikeren Wolfgang Iser først, når den bliver læst. Iser, 1981, p.103. Dette syn understøttes af retoriker og litterat, Seymour Chatman, som mener, at tekster i højere grad end film afhænger af læserens aktivering af dem. Chatman, 1980, pp Arbejdspapir nr.1. Projektbeskrivelse og delprojekter fakta, fiktion og mål. 3 Arbejdspapir nr.1. Projektbeskrivelse og delprojekter fakta, fiktion og mål. 4 Jeg læser trilogien i dansk oversættelse.

5 2,7 millioner eksemplarer alt i alt. 5 Mænd der hader kvinder vandt den nordiske kriminalromanpris Glasnøglen for bedste roman i 2006, mens Luftkastellet der blev sprængt fik samme pris i juni Samtidig har de fået gode anmeldelser i stort set alle danske dagblade. Problemformulering Stieg Larssons Millennium-trilogi er en bestseller. Hvordan kan dette forklares retorisk? Hvordan får romanerne tag i læserne? 1.2 Afgrænsning Jeg kunne have valgt at fokusere på feminisme. Denne mulighed skyldes de mange eksempler på vold og voldtægter, flere kvindehadende romankarakterer, citater og statistikker om voldtægt mod kvinder i Sverige samt epilogerne i Luftkastellet der blev sprængt om amazoner. Da det kønspolitiske verdenssyn, som kriminalromanerne viser, kan virke appellerende på læserne, vil denne tendens eksempelvis nævnes i forbindelse med genre, patos og Lisbeth Salander. Også pressens sensationslyst er fremtrædende i værkerne, hvor repræsentanter for medierne bl.a. kalder mennesker for lesbiske satanister. Jeg har valgt at se bort fra, at bøgerne kan ses som mediekritiske, idet jeg ikke finder det relevant i en undersøgelse af, hvordan teksterne får tag i læserne. Nogle mener ydermere, at romanerne er politiske, idet trilogiens modstandergruppe kan opfattes som konservativ og højreorienteret. 6 Jeg vil vurdere, om romanerne er samfundskritiske, da dette kan ses som en del af dialogen mellem værk og læser om lov og orden, men hvilke politiske fløje, der er repræsenteret, ligger uden for mit undersøgelsesområde. På grund af romanernes forskellighed, har jeg valgt at benævne dem med fællesbetegnelsen kriminalromaner, ikke detektivromaner, der er et mere snævert udtryk og giver associationer til klassiske puslespilsromaner. I genredelen har jeg valgt udtrykket puslespilsroman for den klassiske detektivhistorie. Jeg er bevidst om, at ordet puzzle kan betyde gåde og puslespil og finder, at titlen puslespilsroman både tilgodeser det, at de enkelte dele skal samles til en opklarende helhed, og den leg med fortolkning, nyere receptionsorienterede litterater mener, at læsningen omfatter. 7 I mine 5 Status d. 21/ Kilde: 6 Fx Bo Tao Michaëlis i: Skov: Der bliver ved med at være modstandere. 7 Fx Dove, 1997.

6 fodnoter vil MDHK stå som en forkortelse for Mænd der hader kvinder, PDLMI betyde Pigen der legede med ilden og LDBS Luftkastellet der blev sprængt. Årsagen til, at jeg har fravalgt selv at udføre en empirisk undersøgelse af, hvad modtagerne oplever, når de læser mine valgte kriminalromaner, er, at der allerede findes reaktioner på Millennium-trilogien i form af anmeldelser og blogs. Da der i flere år er blevet forsket i, hvad der får læsere til at kunne lide romaner, og hvilke psykologiske processer, som forekommer ved forskellige greb i tekster, vil jeg bygge mine antagelser om effekt på de forskningsresultater, der allerede foreligger. 1.3 Metode og teori I min analyse vil jeg tage udgangspunkt i de mest karakteristiske egenskaber ved Millenniumtrilogien. I denne henseende vil to faktorer være af særlig betydning: læseraktiverings- og spændingsfunktioner og patosskabende og persuasive antiteser. Fællesnævneren for mine valgte teoretikere er, at de beskæftiger sig med begreber, der vedrører modtagernes følelser. Først vil jeg bruge tre af Christian Kocks kategorier for fascinerende træk: læseraktivering, intensitet og økonomi, som vil blive forbundet med hans modsætningskategori. Jeg vil supplere med Brewer og Lichtensteins definition af suspense samt deres syn på, hvordan nysgerrighed og overraskelse skabes. For at uddybe effekten af romanerne, vil begrebet katharsis og Peter Brooks antagelse om, at vi læser frem mod afslutningen samt oplevelsesfænomenerne decentrering og dehabituering indgå i analysen. Derefter vil jeg benytte Kenneth Burkes pentade til at belyse karakterernes antitetiske funktioner i plottet. Siden analyserer jeg romanerne ud fra patos. Logos og etos inddrages for at vurdere, om der er en hensigtsmæssig balance mellem appelformerne. Herefter sættes Kocks modsætningskategori i forbindelse med plottets antagonister, og disse to parter i konflikten forbindes med Burkes syndebuk. Til sidst analyserer og vurderer jeg karakteren Lisbeth Salander ud fra Aristoteles etoskriterier. Knobloch-Westerwick og Keplinger har i 2006 udført en undersøgelse af, hvilke faktorer der er vigtigst for, at modtagere kan lide kriminalromaner. Deres undersøgelsesresultater vil blive inddraget i analysen. Anmeldelser og uddrag fra blogs indgår desuden i analysedelen som belæg for effekt og mine antagelser.

7 I diskussions- og vurderingsdelen vil et uddrag fra en blog, en anmelders vurdering af, hvad en roman skal have for at være en bestseller, samt to anmelderes vurderinger af trilogien blive brugt til diskussion og som belæg for mine påstande. Christian Kock har udført en undersøgelse af, hvilke fascinationsmomenter nogle studerende på retorik oplevede under læsning af litterære værker og ved at se film. Han kom frem til fire grundlæggende fascinerende teksttræk. Disse er: 1) Intensitet. Tekster kan fx opleves som intense på grund af en stigning mod et forløsende punkt. Dette kan forekomme gennem rytmiske virkemidler som gentagelser og parallelismer. Et eksempel på en situation, der opleves som intens, er en scene i filmen Døde poeters klub, hvor læreren, Mr. Keating, udfordrer en genert elev og får ham til at udtrykke sig i vildere og vildere tale, hvorefter der er tavshed og Mr. Keating siger: Don t ever forget this. 8 2) Modsætning/kontrast. Denne egenskab er den hyppigste årsag til, at læsere bliver grebet og fascinerede. Det kan fx være to stærkt kontrasterende elementer, som er placeret tæt på hinanden. Fx scener eller faser i handlingen med en brat overgang eller et pludseligt omslag fra lykke til ulykke og omvendt (peripeti). Andre eksempler er beskrivelser i Kongens Fald, som skifter mellem afskyeligt og smukt, eller når slutningen i Brødrene Løvehjerte er sørgelig og glædelig på samme tid. 9 3) Økonomi. Dette fænomen er karakteriseret ved at være kvantitativt lille, mens det udtrykker noget stort. Økonomi kan fx være det grønne lys i The Great Gatsby, som indeholder bogens budskab, uden at sige det direkte. Økonomi fordrer ydermere flertydighed, da oplevelsen er sanselig og symbolet ikke har en afgrænset og konkret betydning. 10 4) Læseraktivering. Da læseren selv skaber mening under læsning, kan dunkelhed i form af obskure, svært forståelige og flertydige tekster og gåder virke læseraktiverende. De får os til at forstå noget med vores underbevidsthed og udvider rammerne for vores egen erfaring. Det kan fx være oplevelsen af ikke at have kontrol over sit eget liv som i Fay Weldons og derpå slukke lyset, da hovedpersonens æggestokke unødvendigt bliver fjernet uden karakterens samtykke. Ifølge Kock er dette et eksempel på, at det kan være gribende at læse om sin personlige angst, da den kan kontrolleres i litterære oplevelser Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp

8 Hvis der forekommer krig, død eller mord i et litterært værk, kan det ifølge Kenneth Burke give læserne en mulighed for genfødsel gennem udryddelsen af en syndebuk. Hos Burke har syndebukken (the scapegoat) en helt speciel funktion. Begrebet symboliserer det onde, og når det dør i værket, slipper vi af med det onde i os selv. 12 Vi straffer herigennem vores problematiske sider, som om de var uden for os selv. 13 Syndebukkens rituelle død virker således rensende. Syndebukke kan få denne sonende offerrolle, hvis de har forbrudt sig mod moralske og juridiske love og derfor fortjener, hvad de får af straf. I andre varianter kan de begå hybris eller være gode. 14 Et eksempel på fortællinger, hvor hybrisvarianten af begrebet ifølge Burke forekommer, er græske tragedier, hvor helten får sin nemesis, mens den gode syndebuk er en Kristus-figur, som er for god til denne verden, og må dø for andres synder. 15 Litteraten David S. Miall har sammen med psykologen Don Kuiken undersøgt diverse fænomener ved læsning. Han opstiller fire følelsestyper, der kan vækkes: 1) Evaluerende følelser. Fx nydelse, glæde, frustration eller tilfredsstillelse gennem læsning. Det er reaktioner på teksten, som motiverer til at læse videre og reflektere over det læste. 2) Narrative følelser. Det kan være suspense, nysgerrighed og empati for forfatter, fortæller eller en karakter i teksten. Disse processer kan ses som respons på opbygning, karakterer og hændelser, og de får os til at udvikle og beholde repræsentationen af en fiktiv verden. 3) Æstetiske følelser. Fascination, interesse eller frygt, der kan udgøre de indledende øjeblikke i en læsers respons på formelle træk ved litterære tekster. Disse højner interessen for teksten. I nogle tilfælde leder de æstetiske, narrative eller evaluerende reaktioner på teksten os videre til et fjerde niveau. 4) Selvmodificerende følelser. Disse forekommer fx når æstetiske og narrative følelser interagerer og får os til at genkende os selv i teksten. 16 Vi kan eksempelvis genkende situationer og karakterer fra vores eget liv eller opleve noget nyt, som vi efterfølgende forbinder med os selv. 17 Herigennem kan vi restrukturere forståelsen af teksten og samtidig også måden, vi opfatter os selv på. Miall bruger 12 Burke, 1973, pp Burke, 1969b, p Burke, 1973, pp Burke, 1973, pp Miall og Kuiken, 2002, p Kuiken, Miall og Sikora, 2004, pp

9 katharsis som eksempel på selvmodificerende følelser, da vi samtidig eller skiftevis oplever de modsatrettede følelser medlidenhed og frygt. 18 Selv om læsning er præget af den enkelte læsers kontekst, og læsere kan opfatte identiske greb på forskellige måder, er der ifølge Miall to fællestræk ved oplevelser under læsning: 1) Litteratur er dehabituerende, da den inviterer os til at opleve og overveje nye måder at se verden på, som både kan være ukendte og helt nye for os. 19 Vi udvider således vores erfaringshorisont og forståelse gennem læsning. 2) Under læsning oplever vi decentrering. Dvs. at vi bevæger os væk fra egne tanker og bliver absorberede ind i karakterers sind, hvilket gør, at vi kan glemme os selv for et øjeblik. Vi interesserer os for personernes skæbne, og der opstår en sammensmeltning af læseres og eksempelvis hovedpersonens interesser. 20 Derudover relaterer vi gerne handlingsforløbet i teksten til vores egne biografiske erfaringer. 21 Psykologerne William F. Brewer og Edward H. Lichtenstein kalder deres empiriske forskningsretning for strukturel affekt-teori. 22 De går ud fra, at tekstegenskaber producerer bestemte reaktioner i modtagerne og har undersøgt læseres reaktioner på tekstlige strukturer. Nysgerrighed skabes ifølge dem gennem en betydningsfuld hændelse i tekstens begyndelse. I fortællingen mangler der informationer, men læseren får viden nok til at fornemme, at der er noget usagt. Dette gør modtageren nysgerrig efter at finde ud af, hvad der mangler i helheden. Et eksempel på en sektion, som ifølge Brewer og Lichtenstein er konstrueret til at skabe nysgerrighed, er, når der siges, at en mand falder ned og dør, og at politiet kommer og finder det knuste glas. 23 Tekster, der er organiserede til suspense, må i starten have en indledende hændelse eller situation, som kan have store konsekvenser for en eller flere af personerne i teksten. 24 Et eksempel er, at vi får at vide at en snigskytte venter uden for en mands hus, manden går langsomt mod vinduet, der lyder 18 Miall, 2006, p Miall, 2006, p Miall, 2006, pp Miall, 2006, p Med empirisk litteraturforskning mener jeg forskning i litteraturoplevelser, som bygger på virkelige læseres reaktioner på tekster. 23 Brewer og Licthenstein, 1982, pp Da suspense kan betyde spænding, uvished og udsættelse, har jeg valgt at bruge den engelske betegnelse.

10 et skud, vinduet knuses, og manden falder død om. Læserens bekymring for udfaldet skaber suspense, og får ham eller hende til at læse videre. Suspense bliver ophævet gennem resultatet af teksten. Hvis en tekst skal opfattes som overraskende, må noget i den være udeladt uden at læseren er bevidst om det. De udeladte informationer bliver afsløret senere i fortællingen og får læseren til at revidere sit syn på den samlede tekst. Et eksempel er, at vi får at vide, at en mand rejser sig fra sin stol. Han går langsomt hen mod vinduet, det går i stykker, og manden falder død om. Et skud kan høres. 25 Jeg er ikke enig i, at læseren nødvendigvis skal være uvidende om, hvad der er udeladt, for at blive overrasket. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet om overraskelser. Da jeg finder, at læseraktivering delvist beror på skabelse af nysgerrighed, vil definitionen af, hvordan nysgerrighed vækkes, indgå i analysekapitlet om læseraktivering. 1.4 Genre Overordnet kan romaner med forbrydelser som emne kaldes kriminalromaner. De skal opfylde nogle minimumskriterier: der skal være et mord, et offer og en detektiv. 26 Fire hovedtyper kan opstilles: 1) Puslespilsromanen/ mysteriumtypen Det centrale i handlingen er en gåde, der skal løses. Fortællingen befinder sig i to tidsplaner samtidig. Der er fabula: de i fortiden indtrådte hændelser, som skal opklares, og plot: nutidens handlinger, hvis hovedformål er at finde frem til fabula. Teksten er i den forstand retrospektiv. 27 Den kan ydermere ses som en enkel fortælling med et stramt plot. Puslespilsromanen foregår typisk i en idyllisk landsby, som på overfladen ligner et paradis. Et kendetegn ved typen er ydermere det lukkede rum. Nogle mennesker er isolerede på et lille sted, og alle kan have begået mordet. Kredsen af mistænkte er derfor også lukket Brewer og Lichtenstein, 1982, p Todorov, 1995, p Todorov, 1995, pp Lehman, 1989, p.102.

11 Puslespilstypen kan kategoriseres som formellitteratur, da der er faste plotelementer og forventninger. 29 Vi lægger typisk ud med et mord, derefter følger en opklaringsproces, hvori fortidens hændelser rekonstrueres og den sande morder afsløres. Det er sjældent den første, der bliver mistænkt, som har gjort det. Morderen er derimod gerne den mindst sandsynlige, en på overfladen sympatisk og ordentlig person med hemmelige svagheder. Det er også en regel for typen, at sandheden kommer frem, morderen får sin straf, og at vi som læsere oplever retfærdighed og får forløsning. Genrekonventioner kan bruges elastisk, og forfatteren kan bryde med forventningerne, fx ved at indsætte fortælleren som morder eller overraske os ved at lade den første mistænkte vise sig at være gerningsmanden. Detektiven er i prototypen en ulønnet amatør, som er en del af samfundet. Fx Agatha Christies sære og nysgerrige pebermø, Miss Jean Marple, eller Dorothy L. Sayers excentriske ungkarl, Lord Peter Wimsey. 2) Den hårdkogte kriminalroman Til forskel fra puslespilskrimien foregår den hårdkogte kriminalroman i storbyen og skildrer kriminelle og voldelige miljøer. Den er barskere og foregår mere i nuet end puslespilsromanen. 30 Plottet er desuden åbent, da alle i storbyen kan have begået mordet. Detektiven gætter sig derfor tit frem, og det er ofte ved et tilfælde eller held, at sammenhængen kommer frem i lyset. Gåden løses ikke hver gang. Derfor får vi ikke altid samme form for genoprettet orden i slutningen af en hårdkogt kriminalroman som i den klassiske puslespilsvariant. Helten skal igennem spændingsfyldte og farlige prøvelser. Slutningen markerer, at han har overlevet og fuldført sin mission. 31 Detektiven i denne type er gerne en outsider. 32 Han tyr hyppigt til ulovlige metoder for at få fat i den skyldige. 33 Derudover overskygges gåden af, at hovedpersonen er sårbar og i fare for at blive overfaldet, hvilket tilfører spænding. 34 Han forsøger at camouflere sin sårbarhed ved ironisk samt barsk tale og opførsel Rzepka, 2005, p Todorov, 1995, p Lehman, 1989, p Knight, 1980, p Pyrhönen, 1994, p Horsley, 2005, p Lehman, 1989, p.129.

12 Arketypiske hårdkogte detektiver er Dashiell Hammets Sam Spade og Raymond Chandlers Philip Marlowe. 3) Politiromanen Sammenlignet med puslespilsromanen og den hårdkogte kriminalroman er politiromanen realistisk i skildringen af opklaringsarbejdet, hvor vi typisk får selv de mindste retsmedicinske detaljer og spor. Politiromanerne kan både foregå i storbyer og på landet, og gåden kan være åben eller lukket. 36 En politimand eller kvinde fungerer som detektiv. Vedkommende er en del af et større efterforskningshold, der samarbejder om at opklare sagen. Hovedpersonernes privatliv og konflikter på arbejdspladsen inddrages typisk i politiromanen. 37 Fx er romanerne om P. D. James Adam Dalgliesh, Colin Dexters (Endeavour) Morse og Ian Rankins John Rebus politiromaner. 4) Antikriminalromanen/den postmoderne kriminalroman Et opgør med puslespilsromanens vished er fælles for antikriminalromaner. I denne type får vi ikke svaret på gåden og forløsning. 38 Derfor undermineres læserforventninger om sandheden, en fyldestgørende opklaring af sagen og illusionen om, at vi er i stand til at forstå hele sammenhængen og verden. 39 Repræsentanter for antikrimien er bl.a. Jorge Luis Borges, Alain Robbe-Grillet og Paul Auster. 40 Nogle teoretikere tilføjer også fire andre typer: 36 Jeg er bevidst om, at flere bedømmer politiromanen som en hårdkogt kriminalroman, men finder, at dette er for generaliserende, idet den kan foregå på landet eller i byerne og have et åbent eller lukket plot. En landlig variant med et lukket plot er fx romanerne om Tom Barnaby, mens eksempelvis fortællingerne om Rebus er mere hårdkogte og åbne. 37 Rzepka, 2005, p Pyrhönen, 1994, p Rzepka, 2005, pp Litteraturforskeren Rzepka kalder denne type postmoderne, mens Porters betegnelse er antikriminalromanen.

13 5) Noir: mørke fortællinger, hvor gåden tilsidesættes, idet vi følger forbryderen, som der er en vis empati for. Fx den morderiske svindler Tom Ripley i The Talented Mr. Ripley af Patricia Highsmith og massemorderen Patrick Bateman i American Psycho af Bret Easton Ellis. Disse bør dog ikke forveksles med genren film noir, der traditionelt forbindes med hårdkogte kriminalromaner. Forskellen mellem noir og film noir er, at hovedfokus i romangenren noir er på forbryderen, mens vi i film noir følger detektiven. 41 6) Den historiske kriminalroman: en kriminalroman, der konsekvent bliver placeret i en anden historisk epoke. Fx Rosens navn af Umberto Eco. 42 7) Den nordiske kriminalroman, hvis kendetegn er en beskrivelse af samfundsmæssige forhold og interesse for, hvad der sker i samfundet. Dette kan ses i en tendens til socialrealisme, samfundskritik og afsløringer af politiske ideologier. Det samfundsorienterede er generelt mere udbredt i skandinaviske kriminalromaner end i eksempelvis engelske og amerikanske. 43 Maj Sjöwall og Per Wahlöös romaner om politimanden Martin Beck og hans kolleger er de første populære nordiske kriminalromaner. 8) Femikrimien, som ifølge Annemette Hejlsted, der forsker i køn, bør opfylde nogle krav: den er skrevet af kvinder, har en kvindelig hovedperson og en kønspolitisk pointe. Det kan fx være afsløring af kønsbestemt misbrug, udnyttelse eller undertrykkelse. De kvindelige detektiver er professionelle og har feministiske synspunkter og adfærd. De protesterer, når de møder modstand, og er seksuelt aktive. Forbrydelserne i femikrimien er typisk forbundet med køn og mænds dominans over kvinder, mens forbryderne både kan være mænd og kvinder. Femikrimien fremstiller køn som en konstruktion, idet den hyppigt forklarer adfærd ud fra politiske, sociale og økonomiske forhold. Femikrimien viser moderne kvindeliv, og den kvindelige detektivs liv og konflikter er i centrum. 44 Nordiske repræsentanter for femikrimien er fx Liza Marklund og Camilla Läckberg i Sverige og Gretelise Holm samt Sara Blædel i Danmark. 41 Rzepka, 2005, pp Rzepka, 2005, p Skei, 2005, p Hejlsted og Petersen, 2006, pp

14 Da Millennium-trilogien efter min mening har visse spionagetræk, vil jeg nu kort opridse nogle genretræk ved spionromaner. Spionromanen: kan defineres som en fortælling, hvor protagonisten har en fremtrædende forbindelse til spionage. 45 Den viser sammensværgelser, paranoia og skjulte hemmeligheder. 46 Det er almindeligt, at vi har en uskyldig helt og en superskurk. 47 Det vigtigste for en spion er usynlighed. Derfor maskerer han sig og skjuler sin virkelige identitet. Derudover får vi som læsere i høj grad mulighed for at deltage i spionens spændende oplevelser og seksuelle udskejelser. 48 Ian Flemings romaner om James Bond er et eksempel Genretræk og moralske fantasier Kulturhistorikeren og genreteoretikeren John G. Cawelti forbinder genretræk i populærlitteratur med moralske fantasier. Genrerne kan fx være eventyr (adventure), mysterium (mystery) og melodrama. Den centrale fantasi i eventyrhistorien er en helt, som overvinder modstand, overlever farer og fuldfører en vigtig moralsk mission. Denne fantasi fremstilles typisk i den hårdkogte krimi. 50 I puslespilsfortællingen (mystery) består den moralske fantasi i opdagelsen af skjulte hemmeligheder, der fører til fordele for karaktererne. 51 Fælles for melodramatiske fantasier er, at de opbygger en verden med klare skel mellem rigtigt og forkert, godt og ondt, og at lidelser og vold indgår for at teste og til sidst demonstrere det rigtige i et verdensbillede Retoriske træk ved kriminalromaner Krimigenren kan betegnes som moralsk og retorisk, da værkerne beskæftiger sig med og diskuterer emner som godt, ondt og retfærdighed med læserne. Ydermere er et retorisk træk ved 45 Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Jeg er bevidst om, at nogle teoretikere definerer spionromanen som en kriminalroman. Fx forfatteren Symons, 1975, pp Cawelti, 1976, pp Cawelti, 1976, pp Cawelti, 1976, pp

15 kriminalromaner, at de er usædvanligt engagerende for læsere, idet den enkelte roman fungerer som en gåde, der skal løses, og aktiverer læserne i opklaringsprocessen. Romanerne ligner kryds-og-tværs og andre gættelege. 53 Der er tomme pladser, som læseren og detektiven skal udfylde, og kriminalromaner illustrerer det hermeneutiske i læsning. 54 Læserne er selv med til at samle de enkelte dele i efterforskningen og omskabe dem til en helhed. Vi afprøver helheden på delene og udkaster en fortolkning på teksten. Kriminalromaner læses for at få svaret på, hvem der gjorde det, og forløsning. Derudover foregår der antageligt en form for duel mellem læser og detektiv om, hvem der først kan opklare sagen. 55 Inden jeg undersøger, hvordan Millennium-trilogien får tag i læserne, vil jeg præsentere baggrunden for romanerne og herefter sætte dem i relation til de ovennævnte krimi- og fantasityper. 1.7 Baggrund for Millennium-trilogien Stieg Larsson blev født i 1954 i Västerbotten. Larsson var journalist og ekspert i nazistiske foreninger og højreekstremistiske og udemokratiske bevægelser, som han gennem sit virke kæmpede imod. Stieg Larsson brugte en stor del af sin tid på at afsløre nazister og højreekstremister i magasinet EXPO, hvor han først arbejdede som journalist og derefter var chefredaktør. Millennium-trilogien var oprindeligt ment som en serie af ti bøger. Stieg Larsson nåede dog kun at skrive tre. I november 2004, kort før udgivelsen af den første, fik han et hjerteanfald og nåede derfor aldrig at opleve romanernes succes. Han efterlod et ufuldstændigt manuskript på 200 sider, som arvingerne har besluttet ikke skal udkomme Millennium-trilogien og genre 53 Dove, 1997, p Iser definerer tomme pladser som relationer mellem billeder, der ikke kommer klart frem i teksten. Iser, 1981, p Rzepka, 2005, p

16 Mænd der hader kvinder, Pigen der legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt er tre kriminalromaner af den samme forfatter om det samme univers, hvor nogle karakterer går igen. De er dog forskellige, hvad overordnet genre angår. I Mænd der hader kvinder bliver Harriet Vangers forsvinden i 1966 efterforsket af Mikael Blomkvist med Lisbeth Salander som hjælper. Det lukkede rum er til stede i romanen som den isolerede ø Hedeby, hvor en menneskemængde befandt sig den dag Harriet Vanger forsvandt. I den forstand er Mænd der hader kvinder en puslespilskrimi med en fremtrædende gåde og et lukket plot. Pigen der legede med ilden kan karakteriseres som en politiroman, da der indtræffer en politiefterforskning af mordene på Mia Bergman, Dag Svensson og Nils Erik Bjurman. Handlingen udspiller sig i store dele af Sverige, både land og by, og plottet er åbent. Der er desuden flere gåder i teksten. Fx er Lisbeth Salander en hemmelighedsfuld gåde. Hendes gådefulde og skjulte identitet kan ses som et spionagetræk. Lisbeth er i kraft af sit arbejde som researcher og sine evner som hacker på sin vis en spion, der snager i andre menneskers liv. Samtidig kan Lisbeths eventyr i eksempelvis Caribien og skildringen af hendes seksuelle forhold ses som typiske for spionromaner. Luftkastellet der blev sprængt kan primært ses som en spionroman. Flere grupper udspionerer hinanden, fx Milton Security, Grundlovsbeskyttelsen i Sikkerhedspolitiet, politiet og Millenniums redaktion. Lisbeth kan i denne roman forstås som en heltinde, der kæmper mod spionerende skurke. Ydermere er det en politiroman med efterforskningshold og retsmedicinske detaljer. Et hårdkogt element ved alle tre kriminalromaner er, at menneskene, der efterforsker, bruger ulovlige metoder som hacking og spionage. Hovedpersonerne udsættes ydermere for fare. Lisbeth Salander bliver fx voldtaget og skudt i hovedet, mens Mikael Blomkvist eksempelvis skydes. Derudover er romanerne yderst spændende. Fx skriver en læser om Pigen der legede med ilden: Fantastisk manipulation med mine tanker og med mit hjerte. Det sad helt oppe i halsen gennem alle 605 sider. 57 Mænd der hader kvinder fokuserer, da det centrale i romanen er en gåde, på den moralske fantasi, der er karakteristisk for mysterier: afsløringen af hemmeligheder bringer lykke. Vangerfamiliens dystre historie kommer frem, og sagen om Harriet bliver opklaret, hvilket fører til en kontant pengesum og glæde over at have løst en tilsyneladende umulig gåde og stoppet en seriemorder. 57 Nilleper, d.27/ Downloadet d. 20/ fra: nilleper.smartlog.dk/pigen--derlegede-med-ilden---stieg-larsson-post92518.

17 Pigen der legede med ilden fremviser i kraft af de hårdkogte træk med voldelige konfrontationer og politiefterforskningen med Lisbeth Salander som hovedmistænkt eventyrfantasien om, at heltinden vinder over det onde og kommer helstøbt igennem mange farer. Lisbeths mission, at dræbe sin far, bliver dog ikke fuldført. Lisbeth bliver skudt, alvorligt såret og begravet levende. Hun graver sig op og angriber sin far med en økse, hvorefter hun segner om. Luftkastellet der blev sprængt viser i kraft af spionagetrækkene med overvågning og de hårdkogte voldsepisoder en melodramatisk fantasi om, at heltinden Lisbeth må gå gruelig meget igennem, før hun vinder, men at hendes verdensbillede er det rigtige, og at den onde modparts idé om at dække over en gammel spion er forkert. Det feministiske syn, at kvindehadere er onde, vinder over spionernes verdensbillede, hvor sandheden om Zalachenko for enhver pris skal skjules. Den lykkelige afslutning på de tre romaner er, til trods for forskellene, mest karakteristisk for puslespilsromaner: alle forbrydelser bliver opklaret, forbryderne straffes med død eller retssager, og Lisbeth Salander vinder, frikendes og gøres myndig. Der er desuden elementer af femikrimi i dem alle tre, da fx voldtægt, vold mod kvinder og trafficking er temaer. Lisbeth Salander er ganske som i femikrimierne bøgernes ubestridte heltinde. Hun kan i kraft af sit arbejde som researcher og hacker også kaldes professionel detektiv. Dertil er hendes liv og konflikter i centrum. Fokus på heltindens privatliv indebærer et forvirrende voksenliv med komplicerede relationer. Lisbeth lider af ulykkelig kærlighed til Mikael, hvilket er afgørende for, at hun under to romaner kun modvilligt korresponderer med ham over computer. Hendes konflikt med en gruppe spioner er et omdrejningspunkt i romanerne. Desuden er Lisbeth seksuelt aktiv og har en feministisk dagsorden: hun hader kvindehadende mænd. Hendes adfærd forklares gennem lidelsen Asperger Syndrom samt en tragisk opvækst med omsorgssvigt, vold og tvangsindlæggelse. Lisbeth Salander deler dog hovedperson-rollen med Mikael Blomkvist, hvilket modererer Hejlsteds regel om, at en kvinde skal være hovedpersonen. Det eneste af Hejlsteds krav, som slet ikke opfyldes, er, at bøgernes forfatter er mand og ikke en kvinde, hvilket, efter min mening, er en bagatel. Jeg er uenig med Hejlsted i, at femikrimier nødvendigvis skal have en kvindelig forfatter. Hvilket køn, der har skrevet kriminalromanen, er irrelevant for, om den kan placeres i femikrimi-typen. Derimod synes jeg, at betegnelsen giver mening i betydningen kriminalroman med feministiske synspunkter Jeg er bevidst om, at betegnelsen femikrimi hyppigt benyttes negativt af anmeldere om dårligt skrevne romaner. I min opgave betyder titlen kriminalroman med feministiske synspunkter.

18 Millennium-trilogien omfatter således tre genrehybrider: en puslespilsroman med hårdkogte- og femikrimi-elementer, en politiroman med hårdkogte-, spionroman- og femikrimi-aspekter samt en spionroman med hårdkogte-, politiroman- og femikrimi-dele. Der er ydermere melodramatiske træk i romanerne. I Luftkastellet der blev sprængt tilspidses kampen mellem Lisbeths tilhængere og modstandere, og en retssag mod hende gennemføres og afgøres. Analyse Læseraktiverings- og spændingsfunktioner 2.1 Læseraktivering Det, at noget er uklart og dunkelt, er ifølge Christian Kock en yderst læseraktiverende egenskab, som gør, at vi forstår noget med vores underbevidsthed og udvider vores erfaringshorisont. Vi bliver fanget og grebet af det uklare, uforståelige og mystiske. 59 Kriminalromaner er typisk læseraktiverende på grund af mystificerende greb. Fx tomme pladser, som læserne sideløbende med detektiven kan udfylde, gåder, der vækker nysgerrighed, og udeladelser, som bevirker uvished. Momentvis obscuritas kan betegnes som en dyd i kriminalromaner og er forventet af modtagere, der har kendskab til genrekonventionerne. Dog ønsker de genrekyndige læsere antageligt, at romanerne ender i perspicuitas. Læseraktivering opstår i måden, Millennium-trilogien er fortalt på, samt nogle af de genrekonventioner, der benyttes. Fælles for disse er en bevidst tendens til obscuritas. Obscuritas indgår bl.a. som den centrale Harriet-gåde i Mænd der hader kvinder. I Pigen der legede med ilden er Lisbeth desuden en gåde sammen med den mystiske Zalachenko. Der er således gåder på flere niveauer i fortællingerne, hvilket kan aktivere læserne. Vi kan forsøge at gætte de forekommende gåder om karakterernes identitet eller de begåede mord. 59 Kock, 1994, pp

19 Ifølge sociologen Max Atkinson, som beskæftiger sig med politiske taler og stilgreb, er det yderst effektivt at aktivere modtageren ved at give ham en gåde. Dette kan gøres gennem at udsætte fremstillingen af den sidste information i så lang tid som muligt, gerne ved hjælp af pauser. 60 Fx kan taleren lægge lag over lag af informationer og overlade det sidste til modtagerne. 61 If the speaker can present his audience with some sort of puzzle, he stands a good chance of arousing their curiosity, and thus giving them more of an incentive to pay attention. They will then be in a good position to recognize and appreciate whatever solution is provided by the punch line. 62 Selv om Atkinson i sin tekst beskæftiger sig med politiske taler, kan idéen om gåden og de forløsende sidste ord overføres til litterære tekster, idet læsning kan betragtes som en dialog. Forløsningen, vi som læsere får gennem sandheden om Harriet og Lisbeths identitet, kan ses som en art punchline i en udsættelsesstrategi med spredte informationer. Nysgerrighed skabes, ifølge Brewer og Lichtenstein, gennem en betydningsfuld hændelse i tekstens begyndelse. I fortællingen mangler der informationer, men læseren får viden nok til at fornemme, at der er noget usagt. Dette gør modtageren nysgerrig efter at finde ud af, hvad der mangler i helheden. 63 En måde at opnå opmærksomhed på er at vække modtagernes nysgerrighed ved at vende om på rækkefølgen og undlade at sige, hvad eller hvem man taler om med det samme. 64 Dette mystificerende greb benyttes i starten af Mænd der hader kvinder, som således fanger fra første ord. Den indledes med en gåde. En 82-årig mand får tilsendt en tørret blomst i en ramme. Herefter følger: MYSTERIET MED BLOMSTERNE havde aldrig været kendt i massemedierne eller i offentligheden, men kun inden for en snæver kreds. Tre årtier tidligere havde blomstens årlige ankomst været genstand for analyser På Statens Kriminaltekniske Laboratorium, hos fingeraftrykseksperter og grafologer, hos kriminalpolitiet og en gruppe af modtagerens 60 Atkinson, 1984, p Atkinson, 1984, pp Atkinson, 1984, p Brewer og Licthenstein, 1982, pp Lucas, 1995, p.200.

20 slægtninge og venner. Nu bestod dramaets aktører kun af tre personer: det aldrende fødselsdagsbarn, den pensionerede politimand og så naturligvis den ukendte person, der havde sendt gaven. 65 Det fremhæves, hvor mange instanser, der i årevis har forsøgt at finde afsenderen, hvilket giver et indtryk af, at gåden er usædvanligt vanskelig at løse. Derudover er gåden hemmelig, da det kun er en begrænset kreds mennesker, som har kendskab til den. Den hemmelighedsfulde gåde får os gerne til at læse videre. 66 Efterfølgende finder vi ud af, at den gamle mand er industrimagnaten Henrik Vanger, og at gåden om blomsterne har tilknytning til en anden større gåde, Harriet Vangers sporløse forsvinden i 1966, som Mikael og Lisbeth i løbet af fortællingen opklarer. Mikael er blevet kaldt til Hedeby for at møde Henrik Vanger og ser på billeder i hans arbejdsværelse: Væggen var behængt med en stor samling pressede blomster i nydelige rækker. 67 Her kan den opmærksomme læser opdage, hvem manden er, og spekulere på, hvorfor Henrik Vanger vil tale med Mikael. Svaret kommer nogle sider senere: Vi er nu nået til den egentlige grund til, at jeg vil engagere dig. Jeg vil bede dig finde ud af, hvem i familien der myrdede Harriet Vanger, og som herefter har brugt snart fyrre år på at forsøge at drive mig til vanvid. 68 Da Henrik Vanger fortæller en lang historie om sit liv før han kommer til pointen, udsættes svaret. Læseraktivering kan desuden opstå i vidensforholdet mellem læser og karaktererne i teksten. Ifølge professor i journalistik, Peter Harms Larsen, bygger plottet i fortællinger og film typisk over et modsætningsforhold mellem vidensmangel og merviden. Den spændingsskabende virkning beror på, at en person i historien, hvis synsvinkel modtagerne har adgang til, holdes i uvidenhed om den egentlige betydning af noget, som sker MDHK, pp.7-8. Romanens egne versaler. 66 Anden roman i trilogien indledes ligeledes med en gåde, en fastspændt kvindelig person uden navn. 67 MDHK, p MDHK, p Harms Larsen, 2004, p.176.

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15

5. Teori... 20 5.1. Annemette Hejlsted... 20. 4. Videnskabsteori... 15 4.1. Russisk formalisme, nykritik og strukturalisme... 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering... 5 1.2. Læsevejledning... 6 2. Introduktion til Mount København... 7 2.1. Læsningen af Mount København... 7 2.2. Paratekster... 8 3. Metode...

Læs mere

Omsorg uden manualer

Omsorg uden manualer Omsorg uden manualer En undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning- PAES Roskilde Universitet, 30E.1-19 Postboks 260 4000 Roskilde Steffen Hogg Christensen

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

FASTAVAL2009 FASTAV AL2009 SPILLER KOMPEN DIUMFAS TAVAL2 009SPIL LERKOM PENDIUM

FASTAVAL2009 FASTAV AL2009 SPILLER KOMPEN DIUMFAS TAVAL2 009SPIL LERKOM PENDIUM FASTAVAL2009 FASTAV AL2009 SPILLER KOMPEN DIUMFAS TAVAL2 009SPIL LERKOM PENDIUM 1 Spillederkompendiet Fastaval 2009 Redaktion: Morten Greis Petersen (mortengreis@gmail.com) og Kristoffer Rudkjær (kristofferkj@hotmail.com)

Læs mere

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r LIVSHISTORIEN Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Anonymous bevægelsen - En sociologisk undersøgelse af et virtuelt fællesskab

Anonymous bevægelsen - En sociologisk undersøgelse af et virtuelt fællesskab Anonymous bevægelsen - En sociologisk undersøgelse af et virtuelt fællesskab Emir Degirmenci & Yevgeniy Golovchenko Sociologisk Institut, Københavns Universitet Bachelor projekt, Maj 2013 Vejleder: Allan

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Af Amina Lap og Pia Tobberup 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Metode 2. Præsentation og genrebestemmelse

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI

MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Aalborg Universitet 31. maj 2013 EN UNDERSØGELSE AF MAGISK REALISME I NYERE DANSK LITTERATUR MELLEM VIRKELIGHED OG FANTASI Specialerapport af Line Kjær Jørgensen og Magnus Klitgård Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 PROBLEMFORMULERING... 4 INTERESSEFELT... 5 PRÆSENTATION AF KURSER OG DELTAGERE... 6 INTRODUKTION TIL SPECIALETS OPBYGNING... 10 BEGRUNDELSE FOR TEORIVALGET...

Læs mere

Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir

Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir Dokumentarfilm baseret på erindringer - Waltz with Bashir Indhold 1. Problemfelt... 3 Filmens baggrund... 3 Resumé af filmen Waltz with Bashir... 4 Filmens udfordringer... 5 Problemformulering... 6 2.

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Med livet som indsats

Med livet som indsats Med livet som indsats - En receptionsanalyse af ludomanikampagne Kommunikation modul 1, Roskilde Universitetscenter, 2007 Vejleder: Ursula Plesner Skrevet af gruppe 1: Jesper Achim Nielsen, Joachim Gislao,

Læs mere

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Sms-litteratur findes det?... 2 1.2 Problemformulering... 3 1.3 Begrebsafklaring... 3 1.4 Afgrænsning... 4 2 Teori... 4 2.1 Analysemetode... 4 2.1.1 Genrebegrebet...

Læs mere

KRIMI. Manden der blev manisk af Millennium DAVID LAGERCRANTZ MORD TIL SALG PÅ SLAGTERBÆNKEN KVINDEN FRA LONDON. Krimien som brand og big business

KRIMI. Manden der blev manisk af Millennium DAVID LAGERCRANTZ MORD TIL SALG PÅ SLAGTERBÆNKEN KVINDEN FRA LONDON. Krimien som brand og big business KRIMI INFORMATION FORÅR 2015 MORD TIL SALG Krimien som brand og big business KVINDEN FRA LONDON Journalist Lone Theils uddeler cirkelspark til en seriemorder PÅ SLAGTERBÆNKEN Hvorfor skal kvinderne altid

Læs mere