Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September ,9 NS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September 2008. 82,9 NS."

Transkript

1 Millennium-trilogien og modsætninger en mulig retorisk forklaring på en bestseller. Speciale af: Johanna Bergitta Klein Thomassen. Vejleder: Merete Onsberg. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September ,9 NS.

2 The Millenium-trilogy and Antitheses: a possible rhetorical explanation for a bestseller. Thesis by: Johanna Bergitta Klein Thomassen. Supervisor: Merete Onsberg, University of Copenhagen. September ABSTRACT This thesis is a rhetorical survey of The Millenium-trilogy, three bestselling crime novels by the Swedish author Stieg Larsson. I examine how the texts captivate the readers and through this I seek a rhetorical explanation for the novels bestseller status. The emphasis will be on effect and how the reader experiences the texts. Among the concepts used for analysis are Christian Kock s four categories of fascination: reader activation, intensity, economy, and contrast, the literary scholar David S. Mialls phenomena of reading experience, namely decentration and dehabituation, ethos, pathos, logos, and Kenneth Burke s model for analysis, the pentad. The common feature of the ways the novels captivate the readers is found to be the use of contrasts. I argue that the most important reason for the novels becoming bestsellers can be found in the multifaceted and atypical character of Lisbeth Salander who has a mixed ethos and a questionable areté. Presumably, it is decisive that she can be seen as an antithesis which, according to Christian Kock, is the most common reason for being captivated and fascinated by fictional texts. Furthermore, Lisbeth is an important part of our decentration and dehabituation and she also arouses curiosity which, according to Keplinger and Knobloch- Westerwick, is the most important factor in the enjoyment of crime novels. Since Lisbeth is connected with pathos, the persuasive effect of the novels depends to a high degree upon whether we approve of her or not. Lisbeth has her own morals which differ from the morals of society. In addition, her character combines the fascinating features of the novels because she can be seen as a contradiction, a riddle, an important part of decentration and dehabituation, and a surprising element. Finally, I conclude that taking the law into one s own hands is being discussed with the reader. The antitheses of the novels imply simplicity and, at the same time, complexity. Lisbeth s breach of aptum is not necessarily negative. Instead, it contributes to a variation that can be viewed as renewing and important for the readers being able to enjoy the novels on their own terms. Thus the novels are seen as invigorating compared to more formulaic novels of the genre.

3 Indholdsfortegnelse Abstract indholdsfortegnelse Indledning 1.1 Emne og problemformulering s Afgrænsning s Metode og teori s Genre s Genretræk og moralske fantasier s Retoriske træk ved kriminalromaner 1.7 Baggrund for Millennium-trilogien s Millennium-trilogien og genre Analyse Læseraktiverings- og spændingsfunktioner 2.1 Læseraktivering s Suspense s Intensitet s Katharsis og afslutning s Dehabituering og decentrering s Overraskelser s.31 Patosskabende og persuasive antiteser 2.7 Pentade med plottets antagonister s Patos s Den melodramatiske modsætning s Lisbeth og hendes etos s.47 Diskussion og vurdering Retoriske implikationer 3.1 Lisbeth og transgression s Overbevisende modsætninger s Romanernes persuasive potentiale s Romanernes intention s Bestsellere og melodrama 3.6 Millennium-trilogien som bestseller s.59 Afslutning 4.1 Kildekritik s Konklusion s.65 Anvendt litteratur Yderligere litteratur læst som baggrund Bilag: resuméer

4 Indledning 1.1 Emne og problemformulering Romaner kan opfattes som intentionelle ytringer, der forsøger at påvirke læserne, mens læsning kan ses som en dialog mellem værk og læser, hvor modtager interagerer med bogen. 1 Et forskerhold ved Aalborg Universitet, der for øjeblikket undersøger nye skandinaviske kriminalromaner og kriminaljournalistik, tager udgangspunkt i begreberne transgression og kulturelt medborgerskab. Kriminalitet kan defineres som uønsket transgression af moralske normer. Gennem transgression diskuteres etisk normoverskridelse og balancen mellem personlig frihed og kollektiv undertrykkelse samt spillet mellem det tilladte og forbudte. Det kulturelle medborgerskab består i, at vi indgår i et publikumsfællesskab, hvor vi med teksterne kan forhandle om emner som orden, forbrydelse og straf. 2 Nordiske kriminalromaner har de seneste år været i fremgang. 3 Umiddelbart kunne man undre sig over, hvorfor så mange mennesker investerer i lange bøger om vold og mord. Årsagen kunne være de persuasive greb, der benyttes. Ydermere er det min opfattelse, at moderne bestsellerromaner må have noget uventet for at appellere bredt. I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan tre nye nordiske kriminalromaner får tag i læserne. Herigennem vil jeg søge at finde en retorisk forklaring på, hvorfor de er blevet bestsellere. Jeg ser derfor på oplevelsesdimensionen ved læsning og effekten på modtageren. Jeg har valgt at undersøge Millennium-trilogien af Stieg Larsson. 4 Den består af Mænd der hader kvinder, Pigen der legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt, svenske kriminalromaner fra , som er oversat til dansk. Bøgerne findes ind til videre på otte sprog, og de er solgt i over 1 Burke, 1973, p.325. Burke nævner specifikt, at forfatteren indgår i dialogen, hvilket jeg har valgt at se bort fra. Teksten vækkes ifølge receptionsteoretikeren Wolfgang Iser først, når den bliver læst. Iser, 1981, p.103. Dette syn understøttes af retoriker og litterat, Seymour Chatman, som mener, at tekster i højere grad end film afhænger af læserens aktivering af dem. Chatman, 1980, pp Arbejdspapir nr.1. Projektbeskrivelse og delprojekter fakta, fiktion og mål. 3 Arbejdspapir nr.1. Projektbeskrivelse og delprojekter fakta, fiktion og mål. 4 Jeg læser trilogien i dansk oversættelse.

5 2,7 millioner eksemplarer alt i alt. 5 Mænd der hader kvinder vandt den nordiske kriminalromanpris Glasnøglen for bedste roman i 2006, mens Luftkastellet der blev sprængt fik samme pris i juni Samtidig har de fået gode anmeldelser i stort set alle danske dagblade. Problemformulering Stieg Larssons Millennium-trilogi er en bestseller. Hvordan kan dette forklares retorisk? Hvordan får romanerne tag i læserne? 1.2 Afgrænsning Jeg kunne have valgt at fokusere på feminisme. Denne mulighed skyldes de mange eksempler på vold og voldtægter, flere kvindehadende romankarakterer, citater og statistikker om voldtægt mod kvinder i Sverige samt epilogerne i Luftkastellet der blev sprængt om amazoner. Da det kønspolitiske verdenssyn, som kriminalromanerne viser, kan virke appellerende på læserne, vil denne tendens eksempelvis nævnes i forbindelse med genre, patos og Lisbeth Salander. Også pressens sensationslyst er fremtrædende i værkerne, hvor repræsentanter for medierne bl.a. kalder mennesker for lesbiske satanister. Jeg har valgt at se bort fra, at bøgerne kan ses som mediekritiske, idet jeg ikke finder det relevant i en undersøgelse af, hvordan teksterne får tag i læserne. Nogle mener ydermere, at romanerne er politiske, idet trilogiens modstandergruppe kan opfattes som konservativ og højreorienteret. 6 Jeg vil vurdere, om romanerne er samfundskritiske, da dette kan ses som en del af dialogen mellem værk og læser om lov og orden, men hvilke politiske fløje, der er repræsenteret, ligger uden for mit undersøgelsesområde. På grund af romanernes forskellighed, har jeg valgt at benævne dem med fællesbetegnelsen kriminalromaner, ikke detektivromaner, der er et mere snævert udtryk og giver associationer til klassiske puslespilsromaner. I genredelen har jeg valgt udtrykket puslespilsroman for den klassiske detektivhistorie. Jeg er bevidst om, at ordet puzzle kan betyde gåde og puslespil og finder, at titlen puslespilsroman både tilgodeser det, at de enkelte dele skal samles til en opklarende helhed, og den leg med fortolkning, nyere receptionsorienterede litterater mener, at læsningen omfatter. 7 I mine 5 Status d. 21/ Kilde: 6 Fx Bo Tao Michaëlis i: Skov: Der bliver ved med at være modstandere. 7 Fx Dove, 1997.

6 fodnoter vil MDHK stå som en forkortelse for Mænd der hader kvinder, PDLMI betyde Pigen der legede med ilden og LDBS Luftkastellet der blev sprængt. Årsagen til, at jeg har fravalgt selv at udføre en empirisk undersøgelse af, hvad modtagerne oplever, når de læser mine valgte kriminalromaner, er, at der allerede findes reaktioner på Millennium-trilogien i form af anmeldelser og blogs. Da der i flere år er blevet forsket i, hvad der får læsere til at kunne lide romaner, og hvilke psykologiske processer, som forekommer ved forskellige greb i tekster, vil jeg bygge mine antagelser om effekt på de forskningsresultater, der allerede foreligger. 1.3 Metode og teori I min analyse vil jeg tage udgangspunkt i de mest karakteristiske egenskaber ved Millenniumtrilogien. I denne henseende vil to faktorer være af særlig betydning: læseraktiverings- og spændingsfunktioner og patosskabende og persuasive antiteser. Fællesnævneren for mine valgte teoretikere er, at de beskæftiger sig med begreber, der vedrører modtagernes følelser. Først vil jeg bruge tre af Christian Kocks kategorier for fascinerende træk: læseraktivering, intensitet og økonomi, som vil blive forbundet med hans modsætningskategori. Jeg vil supplere med Brewer og Lichtensteins definition af suspense samt deres syn på, hvordan nysgerrighed og overraskelse skabes. For at uddybe effekten af romanerne, vil begrebet katharsis og Peter Brooks antagelse om, at vi læser frem mod afslutningen samt oplevelsesfænomenerne decentrering og dehabituering indgå i analysen. Derefter vil jeg benytte Kenneth Burkes pentade til at belyse karakterernes antitetiske funktioner i plottet. Siden analyserer jeg romanerne ud fra patos. Logos og etos inddrages for at vurdere, om der er en hensigtsmæssig balance mellem appelformerne. Herefter sættes Kocks modsætningskategori i forbindelse med plottets antagonister, og disse to parter i konflikten forbindes med Burkes syndebuk. Til sidst analyserer og vurderer jeg karakteren Lisbeth Salander ud fra Aristoteles etoskriterier. Knobloch-Westerwick og Keplinger har i 2006 udført en undersøgelse af, hvilke faktorer der er vigtigst for, at modtagere kan lide kriminalromaner. Deres undersøgelsesresultater vil blive inddraget i analysen. Anmeldelser og uddrag fra blogs indgår desuden i analysedelen som belæg for effekt og mine antagelser.

7 I diskussions- og vurderingsdelen vil et uddrag fra en blog, en anmelders vurdering af, hvad en roman skal have for at være en bestseller, samt to anmelderes vurderinger af trilogien blive brugt til diskussion og som belæg for mine påstande. Christian Kock har udført en undersøgelse af, hvilke fascinationsmomenter nogle studerende på retorik oplevede under læsning af litterære værker og ved at se film. Han kom frem til fire grundlæggende fascinerende teksttræk. Disse er: 1) Intensitet. Tekster kan fx opleves som intense på grund af en stigning mod et forløsende punkt. Dette kan forekomme gennem rytmiske virkemidler som gentagelser og parallelismer. Et eksempel på en situation, der opleves som intens, er en scene i filmen Døde poeters klub, hvor læreren, Mr. Keating, udfordrer en genert elev og får ham til at udtrykke sig i vildere og vildere tale, hvorefter der er tavshed og Mr. Keating siger: Don t ever forget this. 8 2) Modsætning/kontrast. Denne egenskab er den hyppigste årsag til, at læsere bliver grebet og fascinerede. Det kan fx være to stærkt kontrasterende elementer, som er placeret tæt på hinanden. Fx scener eller faser i handlingen med en brat overgang eller et pludseligt omslag fra lykke til ulykke og omvendt (peripeti). Andre eksempler er beskrivelser i Kongens Fald, som skifter mellem afskyeligt og smukt, eller når slutningen i Brødrene Løvehjerte er sørgelig og glædelig på samme tid. 9 3) Økonomi. Dette fænomen er karakteriseret ved at være kvantitativt lille, mens det udtrykker noget stort. Økonomi kan fx være det grønne lys i The Great Gatsby, som indeholder bogens budskab, uden at sige det direkte. Økonomi fordrer ydermere flertydighed, da oplevelsen er sanselig og symbolet ikke har en afgrænset og konkret betydning. 10 4) Læseraktivering. Da læseren selv skaber mening under læsning, kan dunkelhed i form af obskure, svært forståelige og flertydige tekster og gåder virke læseraktiverende. De får os til at forstå noget med vores underbevidsthed og udvider rammerne for vores egen erfaring. Det kan fx være oplevelsen af ikke at have kontrol over sit eget liv som i Fay Weldons og derpå slukke lyset, da hovedpersonens æggestokke unødvendigt bliver fjernet uden karakterens samtykke. Ifølge Kock er dette et eksempel på, at det kan være gribende at læse om sin personlige angst, da den kan kontrolleres i litterære oplevelser Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp

8 Hvis der forekommer krig, død eller mord i et litterært værk, kan det ifølge Kenneth Burke give læserne en mulighed for genfødsel gennem udryddelsen af en syndebuk. Hos Burke har syndebukken (the scapegoat) en helt speciel funktion. Begrebet symboliserer det onde, og når det dør i værket, slipper vi af med det onde i os selv. 12 Vi straffer herigennem vores problematiske sider, som om de var uden for os selv. 13 Syndebukkens rituelle død virker således rensende. Syndebukke kan få denne sonende offerrolle, hvis de har forbrudt sig mod moralske og juridiske love og derfor fortjener, hvad de får af straf. I andre varianter kan de begå hybris eller være gode. 14 Et eksempel på fortællinger, hvor hybrisvarianten af begrebet ifølge Burke forekommer, er græske tragedier, hvor helten får sin nemesis, mens den gode syndebuk er en Kristus-figur, som er for god til denne verden, og må dø for andres synder. 15 Litteraten David S. Miall har sammen med psykologen Don Kuiken undersøgt diverse fænomener ved læsning. Han opstiller fire følelsestyper, der kan vækkes: 1) Evaluerende følelser. Fx nydelse, glæde, frustration eller tilfredsstillelse gennem læsning. Det er reaktioner på teksten, som motiverer til at læse videre og reflektere over det læste. 2) Narrative følelser. Det kan være suspense, nysgerrighed og empati for forfatter, fortæller eller en karakter i teksten. Disse processer kan ses som respons på opbygning, karakterer og hændelser, og de får os til at udvikle og beholde repræsentationen af en fiktiv verden. 3) Æstetiske følelser. Fascination, interesse eller frygt, der kan udgøre de indledende øjeblikke i en læsers respons på formelle træk ved litterære tekster. Disse højner interessen for teksten. I nogle tilfælde leder de æstetiske, narrative eller evaluerende reaktioner på teksten os videre til et fjerde niveau. 4) Selvmodificerende følelser. Disse forekommer fx når æstetiske og narrative følelser interagerer og får os til at genkende os selv i teksten. 16 Vi kan eksempelvis genkende situationer og karakterer fra vores eget liv eller opleve noget nyt, som vi efterfølgende forbinder med os selv. 17 Herigennem kan vi restrukturere forståelsen af teksten og samtidig også måden, vi opfatter os selv på. Miall bruger 12 Burke, 1973, pp Burke, 1969b, p Burke, 1973, pp Burke, 1973, pp Miall og Kuiken, 2002, p Kuiken, Miall og Sikora, 2004, pp

9 katharsis som eksempel på selvmodificerende følelser, da vi samtidig eller skiftevis oplever de modsatrettede følelser medlidenhed og frygt. 18 Selv om læsning er præget af den enkelte læsers kontekst, og læsere kan opfatte identiske greb på forskellige måder, er der ifølge Miall to fællestræk ved oplevelser under læsning: 1) Litteratur er dehabituerende, da den inviterer os til at opleve og overveje nye måder at se verden på, som både kan være ukendte og helt nye for os. 19 Vi udvider således vores erfaringshorisont og forståelse gennem læsning. 2) Under læsning oplever vi decentrering. Dvs. at vi bevæger os væk fra egne tanker og bliver absorberede ind i karakterers sind, hvilket gør, at vi kan glemme os selv for et øjeblik. Vi interesserer os for personernes skæbne, og der opstår en sammensmeltning af læseres og eksempelvis hovedpersonens interesser. 20 Derudover relaterer vi gerne handlingsforløbet i teksten til vores egne biografiske erfaringer. 21 Psykologerne William F. Brewer og Edward H. Lichtenstein kalder deres empiriske forskningsretning for strukturel affekt-teori. 22 De går ud fra, at tekstegenskaber producerer bestemte reaktioner i modtagerne og har undersøgt læseres reaktioner på tekstlige strukturer. Nysgerrighed skabes ifølge dem gennem en betydningsfuld hændelse i tekstens begyndelse. I fortællingen mangler der informationer, men læseren får viden nok til at fornemme, at der er noget usagt. Dette gør modtageren nysgerrig efter at finde ud af, hvad der mangler i helheden. Et eksempel på en sektion, som ifølge Brewer og Lichtenstein er konstrueret til at skabe nysgerrighed, er, når der siges, at en mand falder ned og dør, og at politiet kommer og finder det knuste glas. 23 Tekster, der er organiserede til suspense, må i starten have en indledende hændelse eller situation, som kan have store konsekvenser for en eller flere af personerne i teksten. 24 Et eksempel er, at vi får at vide at en snigskytte venter uden for en mands hus, manden går langsomt mod vinduet, der lyder 18 Miall, 2006, p Miall, 2006, p Miall, 2006, pp Miall, 2006, p Med empirisk litteraturforskning mener jeg forskning i litteraturoplevelser, som bygger på virkelige læseres reaktioner på tekster. 23 Brewer og Licthenstein, 1982, pp Da suspense kan betyde spænding, uvished og udsættelse, har jeg valgt at bruge den engelske betegnelse.

10 et skud, vinduet knuses, og manden falder død om. Læserens bekymring for udfaldet skaber suspense, og får ham eller hende til at læse videre. Suspense bliver ophævet gennem resultatet af teksten. Hvis en tekst skal opfattes som overraskende, må noget i den være udeladt uden at læseren er bevidst om det. De udeladte informationer bliver afsløret senere i fortællingen og får læseren til at revidere sit syn på den samlede tekst. Et eksempel er, at vi får at vide, at en mand rejser sig fra sin stol. Han går langsomt hen mod vinduet, det går i stykker, og manden falder død om. Et skud kan høres. 25 Jeg er ikke enig i, at læseren nødvendigvis skal være uvidende om, hvad der er udeladt, for at blive overrasket. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet om overraskelser. Da jeg finder, at læseraktivering delvist beror på skabelse af nysgerrighed, vil definitionen af, hvordan nysgerrighed vækkes, indgå i analysekapitlet om læseraktivering. 1.4 Genre Overordnet kan romaner med forbrydelser som emne kaldes kriminalromaner. De skal opfylde nogle minimumskriterier: der skal være et mord, et offer og en detektiv. 26 Fire hovedtyper kan opstilles: 1) Puslespilsromanen/ mysteriumtypen Det centrale i handlingen er en gåde, der skal løses. Fortællingen befinder sig i to tidsplaner samtidig. Der er fabula: de i fortiden indtrådte hændelser, som skal opklares, og plot: nutidens handlinger, hvis hovedformål er at finde frem til fabula. Teksten er i den forstand retrospektiv. 27 Den kan ydermere ses som en enkel fortælling med et stramt plot. Puslespilsromanen foregår typisk i en idyllisk landsby, som på overfladen ligner et paradis. Et kendetegn ved typen er ydermere det lukkede rum. Nogle mennesker er isolerede på et lille sted, og alle kan have begået mordet. Kredsen af mistænkte er derfor også lukket Brewer og Lichtenstein, 1982, p Todorov, 1995, p Todorov, 1995, pp Lehman, 1989, p.102.

11 Puslespilstypen kan kategoriseres som formellitteratur, da der er faste plotelementer og forventninger. 29 Vi lægger typisk ud med et mord, derefter følger en opklaringsproces, hvori fortidens hændelser rekonstrueres og den sande morder afsløres. Det er sjældent den første, der bliver mistænkt, som har gjort det. Morderen er derimod gerne den mindst sandsynlige, en på overfladen sympatisk og ordentlig person med hemmelige svagheder. Det er også en regel for typen, at sandheden kommer frem, morderen får sin straf, og at vi som læsere oplever retfærdighed og får forløsning. Genrekonventioner kan bruges elastisk, og forfatteren kan bryde med forventningerne, fx ved at indsætte fortælleren som morder eller overraske os ved at lade den første mistænkte vise sig at være gerningsmanden. Detektiven er i prototypen en ulønnet amatør, som er en del af samfundet. Fx Agatha Christies sære og nysgerrige pebermø, Miss Jean Marple, eller Dorothy L. Sayers excentriske ungkarl, Lord Peter Wimsey. 2) Den hårdkogte kriminalroman Til forskel fra puslespilskrimien foregår den hårdkogte kriminalroman i storbyen og skildrer kriminelle og voldelige miljøer. Den er barskere og foregår mere i nuet end puslespilsromanen. 30 Plottet er desuden åbent, da alle i storbyen kan have begået mordet. Detektiven gætter sig derfor tit frem, og det er ofte ved et tilfælde eller held, at sammenhængen kommer frem i lyset. Gåden løses ikke hver gang. Derfor får vi ikke altid samme form for genoprettet orden i slutningen af en hårdkogt kriminalroman som i den klassiske puslespilsvariant. Helten skal igennem spændingsfyldte og farlige prøvelser. Slutningen markerer, at han har overlevet og fuldført sin mission. 31 Detektiven i denne type er gerne en outsider. 32 Han tyr hyppigt til ulovlige metoder for at få fat i den skyldige. 33 Derudover overskygges gåden af, at hovedpersonen er sårbar og i fare for at blive overfaldet, hvilket tilfører spænding. 34 Han forsøger at camouflere sin sårbarhed ved ironisk samt barsk tale og opførsel Rzepka, 2005, p Todorov, 1995, p Lehman, 1989, p Knight, 1980, p Pyrhönen, 1994, p Horsley, 2005, p Lehman, 1989, p.129.

12 Arketypiske hårdkogte detektiver er Dashiell Hammets Sam Spade og Raymond Chandlers Philip Marlowe. 3) Politiromanen Sammenlignet med puslespilsromanen og den hårdkogte kriminalroman er politiromanen realistisk i skildringen af opklaringsarbejdet, hvor vi typisk får selv de mindste retsmedicinske detaljer og spor. Politiromanerne kan både foregå i storbyer og på landet, og gåden kan være åben eller lukket. 36 En politimand eller kvinde fungerer som detektiv. Vedkommende er en del af et større efterforskningshold, der samarbejder om at opklare sagen. Hovedpersonernes privatliv og konflikter på arbejdspladsen inddrages typisk i politiromanen. 37 Fx er romanerne om P. D. James Adam Dalgliesh, Colin Dexters (Endeavour) Morse og Ian Rankins John Rebus politiromaner. 4) Antikriminalromanen/den postmoderne kriminalroman Et opgør med puslespilsromanens vished er fælles for antikriminalromaner. I denne type får vi ikke svaret på gåden og forløsning. 38 Derfor undermineres læserforventninger om sandheden, en fyldestgørende opklaring af sagen og illusionen om, at vi er i stand til at forstå hele sammenhængen og verden. 39 Repræsentanter for antikrimien er bl.a. Jorge Luis Borges, Alain Robbe-Grillet og Paul Auster. 40 Nogle teoretikere tilføjer også fire andre typer: 36 Jeg er bevidst om, at flere bedømmer politiromanen som en hårdkogt kriminalroman, men finder, at dette er for generaliserende, idet den kan foregå på landet eller i byerne og have et åbent eller lukket plot. En landlig variant med et lukket plot er fx romanerne om Tom Barnaby, mens eksempelvis fortællingerne om Rebus er mere hårdkogte og åbne. 37 Rzepka, 2005, p Pyrhönen, 1994, p Rzepka, 2005, pp Litteraturforskeren Rzepka kalder denne type postmoderne, mens Porters betegnelse er antikriminalromanen.

13 5) Noir: mørke fortællinger, hvor gåden tilsidesættes, idet vi følger forbryderen, som der er en vis empati for. Fx den morderiske svindler Tom Ripley i The Talented Mr. Ripley af Patricia Highsmith og massemorderen Patrick Bateman i American Psycho af Bret Easton Ellis. Disse bør dog ikke forveksles med genren film noir, der traditionelt forbindes med hårdkogte kriminalromaner. Forskellen mellem noir og film noir er, at hovedfokus i romangenren noir er på forbryderen, mens vi i film noir følger detektiven. 41 6) Den historiske kriminalroman: en kriminalroman, der konsekvent bliver placeret i en anden historisk epoke. Fx Rosens navn af Umberto Eco. 42 7) Den nordiske kriminalroman, hvis kendetegn er en beskrivelse af samfundsmæssige forhold og interesse for, hvad der sker i samfundet. Dette kan ses i en tendens til socialrealisme, samfundskritik og afsløringer af politiske ideologier. Det samfundsorienterede er generelt mere udbredt i skandinaviske kriminalromaner end i eksempelvis engelske og amerikanske. 43 Maj Sjöwall og Per Wahlöös romaner om politimanden Martin Beck og hans kolleger er de første populære nordiske kriminalromaner. 8) Femikrimien, som ifølge Annemette Hejlsted, der forsker i køn, bør opfylde nogle krav: den er skrevet af kvinder, har en kvindelig hovedperson og en kønspolitisk pointe. Det kan fx være afsløring af kønsbestemt misbrug, udnyttelse eller undertrykkelse. De kvindelige detektiver er professionelle og har feministiske synspunkter og adfærd. De protesterer, når de møder modstand, og er seksuelt aktive. Forbrydelserne i femikrimien er typisk forbundet med køn og mænds dominans over kvinder, mens forbryderne både kan være mænd og kvinder. Femikrimien fremstiller køn som en konstruktion, idet den hyppigt forklarer adfærd ud fra politiske, sociale og økonomiske forhold. Femikrimien viser moderne kvindeliv, og den kvindelige detektivs liv og konflikter er i centrum. 44 Nordiske repræsentanter for femikrimien er fx Liza Marklund og Camilla Läckberg i Sverige og Gretelise Holm samt Sara Blædel i Danmark. 41 Rzepka, 2005, pp Rzepka, 2005, p Skei, 2005, p Hejlsted og Petersen, 2006, pp

14 Da Millennium-trilogien efter min mening har visse spionagetræk, vil jeg nu kort opridse nogle genretræk ved spionromaner. Spionromanen: kan defineres som en fortælling, hvor protagonisten har en fremtrædende forbindelse til spionage. 45 Den viser sammensværgelser, paranoia og skjulte hemmeligheder. 46 Det er almindeligt, at vi har en uskyldig helt og en superskurk. 47 Det vigtigste for en spion er usynlighed. Derfor maskerer han sig og skjuler sin virkelige identitet. Derudover får vi som læsere i høj grad mulighed for at deltage i spionens spændende oplevelser og seksuelle udskejelser. 48 Ian Flemings romaner om James Bond er et eksempel Genretræk og moralske fantasier Kulturhistorikeren og genreteoretikeren John G. Cawelti forbinder genretræk i populærlitteratur med moralske fantasier. Genrerne kan fx være eventyr (adventure), mysterium (mystery) og melodrama. Den centrale fantasi i eventyrhistorien er en helt, som overvinder modstand, overlever farer og fuldfører en vigtig moralsk mission. Denne fantasi fremstilles typisk i den hårdkogte krimi. 50 I puslespilsfortællingen (mystery) består den moralske fantasi i opdagelsen af skjulte hemmeligheder, der fører til fordele for karaktererne. 51 Fælles for melodramatiske fantasier er, at de opbygger en verden med klare skel mellem rigtigt og forkert, godt og ondt, og at lidelser og vold indgår for at teste og til sidst demonstrere det rigtige i et verdensbillede Retoriske træk ved kriminalromaner Krimigenren kan betegnes som moralsk og retorisk, da værkerne beskæftiger sig med og diskuterer emner som godt, ondt og retfærdighed med læserne. Ydermere er et retorisk træk ved 45 Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Jeg er bevidst om, at nogle teoretikere definerer spionromanen som en kriminalroman. Fx forfatteren Symons, 1975, pp Cawelti, 1976, pp Cawelti, 1976, pp Cawelti, 1976, pp

15 kriminalromaner, at de er usædvanligt engagerende for læsere, idet den enkelte roman fungerer som en gåde, der skal løses, og aktiverer læserne i opklaringsprocessen. Romanerne ligner kryds-og-tværs og andre gættelege. 53 Der er tomme pladser, som læseren og detektiven skal udfylde, og kriminalromaner illustrerer det hermeneutiske i læsning. 54 Læserne er selv med til at samle de enkelte dele i efterforskningen og omskabe dem til en helhed. Vi afprøver helheden på delene og udkaster en fortolkning på teksten. Kriminalromaner læses for at få svaret på, hvem der gjorde det, og forløsning. Derudover foregår der antageligt en form for duel mellem læser og detektiv om, hvem der først kan opklare sagen. 55 Inden jeg undersøger, hvordan Millennium-trilogien får tag i læserne, vil jeg præsentere baggrunden for romanerne og herefter sætte dem i relation til de ovennævnte krimi- og fantasityper. 1.7 Baggrund for Millennium-trilogien Stieg Larsson blev født i 1954 i Västerbotten. Larsson var journalist og ekspert i nazistiske foreninger og højreekstremistiske og udemokratiske bevægelser, som han gennem sit virke kæmpede imod. Stieg Larsson brugte en stor del af sin tid på at afsløre nazister og højreekstremister i magasinet EXPO, hvor han først arbejdede som journalist og derefter var chefredaktør. Millennium-trilogien var oprindeligt ment som en serie af ti bøger. Stieg Larsson nåede dog kun at skrive tre. I november 2004, kort før udgivelsen af den første, fik han et hjerteanfald og nåede derfor aldrig at opleve romanernes succes. Han efterlod et ufuldstændigt manuskript på 200 sider, som arvingerne har besluttet ikke skal udkomme Millennium-trilogien og genre 53 Dove, 1997, p Iser definerer tomme pladser som relationer mellem billeder, der ikke kommer klart frem i teksten. Iser, 1981, p Rzepka, 2005, p

16 Mænd der hader kvinder, Pigen der legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt er tre kriminalromaner af den samme forfatter om det samme univers, hvor nogle karakterer går igen. De er dog forskellige, hvad overordnet genre angår. I Mænd der hader kvinder bliver Harriet Vangers forsvinden i 1966 efterforsket af Mikael Blomkvist med Lisbeth Salander som hjælper. Det lukkede rum er til stede i romanen som den isolerede ø Hedeby, hvor en menneskemængde befandt sig den dag Harriet Vanger forsvandt. I den forstand er Mænd der hader kvinder en puslespilskrimi med en fremtrædende gåde og et lukket plot. Pigen der legede med ilden kan karakteriseres som en politiroman, da der indtræffer en politiefterforskning af mordene på Mia Bergman, Dag Svensson og Nils Erik Bjurman. Handlingen udspiller sig i store dele af Sverige, både land og by, og plottet er åbent. Der er desuden flere gåder i teksten. Fx er Lisbeth Salander en hemmelighedsfuld gåde. Hendes gådefulde og skjulte identitet kan ses som et spionagetræk. Lisbeth er i kraft af sit arbejde som researcher og sine evner som hacker på sin vis en spion, der snager i andre menneskers liv. Samtidig kan Lisbeths eventyr i eksempelvis Caribien og skildringen af hendes seksuelle forhold ses som typiske for spionromaner. Luftkastellet der blev sprængt kan primært ses som en spionroman. Flere grupper udspionerer hinanden, fx Milton Security, Grundlovsbeskyttelsen i Sikkerhedspolitiet, politiet og Millenniums redaktion. Lisbeth kan i denne roman forstås som en heltinde, der kæmper mod spionerende skurke. Ydermere er det en politiroman med efterforskningshold og retsmedicinske detaljer. Et hårdkogt element ved alle tre kriminalromaner er, at menneskene, der efterforsker, bruger ulovlige metoder som hacking og spionage. Hovedpersonerne udsættes ydermere for fare. Lisbeth Salander bliver fx voldtaget og skudt i hovedet, mens Mikael Blomkvist eksempelvis skydes. Derudover er romanerne yderst spændende. Fx skriver en læser om Pigen der legede med ilden: Fantastisk manipulation med mine tanker og med mit hjerte. Det sad helt oppe i halsen gennem alle 605 sider. 57 Mænd der hader kvinder fokuserer, da det centrale i romanen er en gåde, på den moralske fantasi, der er karakteristisk for mysterier: afsløringen af hemmeligheder bringer lykke. Vangerfamiliens dystre historie kommer frem, og sagen om Harriet bliver opklaret, hvilket fører til en kontant pengesum og glæde over at have løst en tilsyneladende umulig gåde og stoppet en seriemorder. 57 Nilleper, d.27/ Downloadet d. 20/ fra: nilleper.smartlog.dk/pigen--derlegede-med-ilden---stieg-larsson-post92518.

17 Pigen der legede med ilden fremviser i kraft af de hårdkogte træk med voldelige konfrontationer og politiefterforskningen med Lisbeth Salander som hovedmistænkt eventyrfantasien om, at heltinden vinder over det onde og kommer helstøbt igennem mange farer. Lisbeths mission, at dræbe sin far, bliver dog ikke fuldført. Lisbeth bliver skudt, alvorligt såret og begravet levende. Hun graver sig op og angriber sin far med en økse, hvorefter hun segner om. Luftkastellet der blev sprængt viser i kraft af spionagetrækkene med overvågning og de hårdkogte voldsepisoder en melodramatisk fantasi om, at heltinden Lisbeth må gå gruelig meget igennem, før hun vinder, men at hendes verdensbillede er det rigtige, og at den onde modparts idé om at dække over en gammel spion er forkert. Det feministiske syn, at kvindehadere er onde, vinder over spionernes verdensbillede, hvor sandheden om Zalachenko for enhver pris skal skjules. Den lykkelige afslutning på de tre romaner er, til trods for forskellene, mest karakteristisk for puslespilsromaner: alle forbrydelser bliver opklaret, forbryderne straffes med død eller retssager, og Lisbeth Salander vinder, frikendes og gøres myndig. Der er desuden elementer af femikrimi i dem alle tre, da fx voldtægt, vold mod kvinder og trafficking er temaer. Lisbeth Salander er ganske som i femikrimierne bøgernes ubestridte heltinde. Hun kan i kraft af sit arbejde som researcher og hacker også kaldes professionel detektiv. Dertil er hendes liv og konflikter i centrum. Fokus på heltindens privatliv indebærer et forvirrende voksenliv med komplicerede relationer. Lisbeth lider af ulykkelig kærlighed til Mikael, hvilket er afgørende for, at hun under to romaner kun modvilligt korresponderer med ham over computer. Hendes konflikt med en gruppe spioner er et omdrejningspunkt i romanerne. Desuden er Lisbeth seksuelt aktiv og har en feministisk dagsorden: hun hader kvindehadende mænd. Hendes adfærd forklares gennem lidelsen Asperger Syndrom samt en tragisk opvækst med omsorgssvigt, vold og tvangsindlæggelse. Lisbeth Salander deler dog hovedperson-rollen med Mikael Blomkvist, hvilket modererer Hejlsteds regel om, at en kvinde skal være hovedpersonen. Det eneste af Hejlsteds krav, som slet ikke opfyldes, er, at bøgernes forfatter er mand og ikke en kvinde, hvilket, efter min mening, er en bagatel. Jeg er uenig med Hejlsted i, at femikrimier nødvendigvis skal have en kvindelig forfatter. Hvilket køn, der har skrevet kriminalromanen, er irrelevant for, om den kan placeres i femikrimi-typen. Derimod synes jeg, at betegnelsen giver mening i betydningen kriminalroman med feministiske synspunkter Jeg er bevidst om, at betegnelsen femikrimi hyppigt benyttes negativt af anmeldere om dårligt skrevne romaner. I min opgave betyder titlen kriminalroman med feministiske synspunkter.

18 Millennium-trilogien omfatter således tre genrehybrider: en puslespilsroman med hårdkogte- og femikrimi-elementer, en politiroman med hårdkogte-, spionroman- og femikrimi-aspekter samt en spionroman med hårdkogte-, politiroman- og femikrimi-dele. Der er ydermere melodramatiske træk i romanerne. I Luftkastellet der blev sprængt tilspidses kampen mellem Lisbeths tilhængere og modstandere, og en retssag mod hende gennemføres og afgøres. Analyse Læseraktiverings- og spændingsfunktioner 2.1 Læseraktivering Det, at noget er uklart og dunkelt, er ifølge Christian Kock en yderst læseraktiverende egenskab, som gør, at vi forstår noget med vores underbevidsthed og udvider vores erfaringshorisont. Vi bliver fanget og grebet af det uklare, uforståelige og mystiske. 59 Kriminalromaner er typisk læseraktiverende på grund af mystificerende greb. Fx tomme pladser, som læserne sideløbende med detektiven kan udfylde, gåder, der vækker nysgerrighed, og udeladelser, som bevirker uvished. Momentvis obscuritas kan betegnes som en dyd i kriminalromaner og er forventet af modtagere, der har kendskab til genrekonventionerne. Dog ønsker de genrekyndige læsere antageligt, at romanerne ender i perspicuitas. Læseraktivering opstår i måden, Millennium-trilogien er fortalt på, samt nogle af de genrekonventioner, der benyttes. Fælles for disse er en bevidst tendens til obscuritas. Obscuritas indgår bl.a. som den centrale Harriet-gåde i Mænd der hader kvinder. I Pigen der legede med ilden er Lisbeth desuden en gåde sammen med den mystiske Zalachenko. Der er således gåder på flere niveauer i fortællingerne, hvilket kan aktivere læserne. Vi kan forsøge at gætte de forekommende gåder om karakterernes identitet eller de begåede mord. 59 Kock, 1994, pp

19 Ifølge sociologen Max Atkinson, som beskæftiger sig med politiske taler og stilgreb, er det yderst effektivt at aktivere modtageren ved at give ham en gåde. Dette kan gøres gennem at udsætte fremstillingen af den sidste information i så lang tid som muligt, gerne ved hjælp af pauser. 60 Fx kan taleren lægge lag over lag af informationer og overlade det sidste til modtagerne. 61 If the speaker can present his audience with some sort of puzzle, he stands a good chance of arousing their curiosity, and thus giving them more of an incentive to pay attention. They will then be in a good position to recognize and appreciate whatever solution is provided by the punch line. 62 Selv om Atkinson i sin tekst beskæftiger sig med politiske taler, kan idéen om gåden og de forløsende sidste ord overføres til litterære tekster, idet læsning kan betragtes som en dialog. Forløsningen, vi som læsere får gennem sandheden om Harriet og Lisbeths identitet, kan ses som en art punchline i en udsættelsesstrategi med spredte informationer. Nysgerrighed skabes, ifølge Brewer og Lichtenstein, gennem en betydningsfuld hændelse i tekstens begyndelse. I fortællingen mangler der informationer, men læseren får viden nok til at fornemme, at der er noget usagt. Dette gør modtageren nysgerrig efter at finde ud af, hvad der mangler i helheden. 63 En måde at opnå opmærksomhed på er at vække modtagernes nysgerrighed ved at vende om på rækkefølgen og undlade at sige, hvad eller hvem man taler om med det samme. 64 Dette mystificerende greb benyttes i starten af Mænd der hader kvinder, som således fanger fra første ord. Den indledes med en gåde. En 82-årig mand får tilsendt en tørret blomst i en ramme. Herefter følger: MYSTERIET MED BLOMSTERNE havde aldrig været kendt i massemedierne eller i offentligheden, men kun inden for en snæver kreds. Tre årtier tidligere havde blomstens årlige ankomst været genstand for analyser På Statens Kriminaltekniske Laboratorium, hos fingeraftrykseksperter og grafologer, hos kriminalpolitiet og en gruppe af modtagerens 60 Atkinson, 1984, p Atkinson, 1984, pp Atkinson, 1984, p Brewer og Licthenstein, 1982, pp Lucas, 1995, p.200.

20 slægtninge og venner. Nu bestod dramaets aktører kun af tre personer: det aldrende fødselsdagsbarn, den pensionerede politimand og så naturligvis den ukendte person, der havde sendt gaven. 65 Det fremhæves, hvor mange instanser, der i årevis har forsøgt at finde afsenderen, hvilket giver et indtryk af, at gåden er usædvanligt vanskelig at løse. Derudover er gåden hemmelig, da det kun er en begrænset kreds mennesker, som har kendskab til den. Den hemmelighedsfulde gåde får os gerne til at læse videre. 66 Efterfølgende finder vi ud af, at den gamle mand er industrimagnaten Henrik Vanger, og at gåden om blomsterne har tilknytning til en anden større gåde, Harriet Vangers sporløse forsvinden i 1966, som Mikael og Lisbeth i løbet af fortællingen opklarer. Mikael er blevet kaldt til Hedeby for at møde Henrik Vanger og ser på billeder i hans arbejdsværelse: Væggen var behængt med en stor samling pressede blomster i nydelige rækker. 67 Her kan den opmærksomme læser opdage, hvem manden er, og spekulere på, hvorfor Henrik Vanger vil tale med Mikael. Svaret kommer nogle sider senere: Vi er nu nået til den egentlige grund til, at jeg vil engagere dig. Jeg vil bede dig finde ud af, hvem i familien der myrdede Harriet Vanger, og som herefter har brugt snart fyrre år på at forsøge at drive mig til vanvid. 68 Da Henrik Vanger fortæller en lang historie om sit liv før han kommer til pointen, udsættes svaret. Læseraktivering kan desuden opstå i vidensforholdet mellem læser og karaktererne i teksten. Ifølge professor i journalistik, Peter Harms Larsen, bygger plottet i fortællinger og film typisk over et modsætningsforhold mellem vidensmangel og merviden. Den spændingsskabende virkning beror på, at en person i historien, hvis synsvinkel modtagerne har adgang til, holdes i uvidenhed om den egentlige betydning af noget, som sker MDHK, pp.7-8. Romanens egne versaler. 66 Anden roman i trilogien indledes ligeledes med en gåde, en fastspændt kvindelig person uden navn. 67 MDHK, p MDHK, p Harms Larsen, 2004, p.176.

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning

Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar. Indledning 1 Undgå vold og voldtægt - håndbog for kvinder i psykisk selvforsvar af Chris Poole Indledning "Velma the swift; Velma the elusive; Velma who had never mastered the kicks, punches and defense blocks, but

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge

N r. 3 4. Få det bedre med at gå til tandlæge N r. 3 4 Få det bedre med at gå til tandlæge Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk er

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

At lære at skrive - hvad vil det sige?

At lære at skrive - hvad vil det sige? At lære at skrive - hvad vil det sige? Mange ting at lære Når man skriver, skal man have sin viden, sine erfaringer, tanker og følelser ned i de små tegn på papiret, så andre derefter kan få noget ud af

Læs mere

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Anja Hende 1 DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Hvorfor er de så mærkelige? www.youtube.com/watch?v=2jvycar3qqa#t=11 www.jhoconsult.dk JHO Consult v/rikke og Jan Have Odgaard, Gl. Byvej, 5792 Årslev - Tlf.

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere