Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September ,9 NS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September 2008. 82,9 NS."

Transkript

1 Millennium-trilogien og modsætninger en mulig retorisk forklaring på en bestseller. Speciale af: Johanna Bergitta Klein Thomassen. Vejleder: Merete Onsberg. Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Afdeling for Retorik. Københavns Universitet. September ,9 NS.

2 The Millenium-trilogy and Antitheses: a possible rhetorical explanation for a bestseller. Thesis by: Johanna Bergitta Klein Thomassen. Supervisor: Merete Onsberg, University of Copenhagen. September ABSTRACT This thesis is a rhetorical survey of The Millenium-trilogy, three bestselling crime novels by the Swedish author Stieg Larsson. I examine how the texts captivate the readers and through this I seek a rhetorical explanation for the novels bestseller status. The emphasis will be on effect and how the reader experiences the texts. Among the concepts used for analysis are Christian Kock s four categories of fascination: reader activation, intensity, economy, and contrast, the literary scholar David S. Mialls phenomena of reading experience, namely decentration and dehabituation, ethos, pathos, logos, and Kenneth Burke s model for analysis, the pentad. The common feature of the ways the novels captivate the readers is found to be the use of contrasts. I argue that the most important reason for the novels becoming bestsellers can be found in the multifaceted and atypical character of Lisbeth Salander who has a mixed ethos and a questionable areté. Presumably, it is decisive that she can be seen as an antithesis which, according to Christian Kock, is the most common reason for being captivated and fascinated by fictional texts. Furthermore, Lisbeth is an important part of our decentration and dehabituation and she also arouses curiosity which, according to Keplinger and Knobloch- Westerwick, is the most important factor in the enjoyment of crime novels. Since Lisbeth is connected with pathos, the persuasive effect of the novels depends to a high degree upon whether we approve of her or not. Lisbeth has her own morals which differ from the morals of society. In addition, her character combines the fascinating features of the novels because she can be seen as a contradiction, a riddle, an important part of decentration and dehabituation, and a surprising element. Finally, I conclude that taking the law into one s own hands is being discussed with the reader. The antitheses of the novels imply simplicity and, at the same time, complexity. Lisbeth s breach of aptum is not necessarily negative. Instead, it contributes to a variation that can be viewed as renewing and important for the readers being able to enjoy the novels on their own terms. Thus the novels are seen as invigorating compared to more formulaic novels of the genre.

3 Indholdsfortegnelse Abstract indholdsfortegnelse Indledning 1.1 Emne og problemformulering s Afgrænsning s Metode og teori s Genre s Genretræk og moralske fantasier s Retoriske træk ved kriminalromaner 1.7 Baggrund for Millennium-trilogien s Millennium-trilogien og genre Analyse Læseraktiverings- og spændingsfunktioner 2.1 Læseraktivering s Suspense s Intensitet s Katharsis og afslutning s Dehabituering og decentrering s Overraskelser s.31 Patosskabende og persuasive antiteser 2.7 Pentade med plottets antagonister s Patos s Den melodramatiske modsætning s Lisbeth og hendes etos s.47 Diskussion og vurdering Retoriske implikationer 3.1 Lisbeth og transgression s Overbevisende modsætninger s Romanernes persuasive potentiale s Romanernes intention s Bestsellere og melodrama 3.6 Millennium-trilogien som bestseller s.59 Afslutning 4.1 Kildekritik s Konklusion s.65 Anvendt litteratur Yderligere litteratur læst som baggrund Bilag: resuméer

4 Indledning 1.1 Emne og problemformulering Romaner kan opfattes som intentionelle ytringer, der forsøger at påvirke læserne, mens læsning kan ses som en dialog mellem værk og læser, hvor modtager interagerer med bogen. 1 Et forskerhold ved Aalborg Universitet, der for øjeblikket undersøger nye skandinaviske kriminalromaner og kriminaljournalistik, tager udgangspunkt i begreberne transgression og kulturelt medborgerskab. Kriminalitet kan defineres som uønsket transgression af moralske normer. Gennem transgression diskuteres etisk normoverskridelse og balancen mellem personlig frihed og kollektiv undertrykkelse samt spillet mellem det tilladte og forbudte. Det kulturelle medborgerskab består i, at vi indgår i et publikumsfællesskab, hvor vi med teksterne kan forhandle om emner som orden, forbrydelse og straf. 2 Nordiske kriminalromaner har de seneste år været i fremgang. 3 Umiddelbart kunne man undre sig over, hvorfor så mange mennesker investerer i lange bøger om vold og mord. Årsagen kunne være de persuasive greb, der benyttes. Ydermere er det min opfattelse, at moderne bestsellerromaner må have noget uventet for at appellere bredt. I denne opgave vil jeg undersøge, hvordan tre nye nordiske kriminalromaner får tag i læserne. Herigennem vil jeg søge at finde en retorisk forklaring på, hvorfor de er blevet bestsellere. Jeg ser derfor på oplevelsesdimensionen ved læsning og effekten på modtageren. Jeg har valgt at undersøge Millennium-trilogien af Stieg Larsson. 4 Den består af Mænd der hader kvinder, Pigen der legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt, svenske kriminalromaner fra , som er oversat til dansk. Bøgerne findes ind til videre på otte sprog, og de er solgt i over 1 Burke, 1973, p.325. Burke nævner specifikt, at forfatteren indgår i dialogen, hvilket jeg har valgt at se bort fra. Teksten vækkes ifølge receptionsteoretikeren Wolfgang Iser først, når den bliver læst. Iser, 1981, p.103. Dette syn understøttes af retoriker og litterat, Seymour Chatman, som mener, at tekster i højere grad end film afhænger af læserens aktivering af dem. Chatman, 1980, pp Arbejdspapir nr.1. Projektbeskrivelse og delprojekter fakta, fiktion og mål. 3 Arbejdspapir nr.1. Projektbeskrivelse og delprojekter fakta, fiktion og mål. 4 Jeg læser trilogien i dansk oversættelse.

5 2,7 millioner eksemplarer alt i alt. 5 Mænd der hader kvinder vandt den nordiske kriminalromanpris Glasnøglen for bedste roman i 2006, mens Luftkastellet der blev sprængt fik samme pris i juni Samtidig har de fået gode anmeldelser i stort set alle danske dagblade. Problemformulering Stieg Larssons Millennium-trilogi er en bestseller. Hvordan kan dette forklares retorisk? Hvordan får romanerne tag i læserne? 1.2 Afgrænsning Jeg kunne have valgt at fokusere på feminisme. Denne mulighed skyldes de mange eksempler på vold og voldtægter, flere kvindehadende romankarakterer, citater og statistikker om voldtægt mod kvinder i Sverige samt epilogerne i Luftkastellet der blev sprængt om amazoner. Da det kønspolitiske verdenssyn, som kriminalromanerne viser, kan virke appellerende på læserne, vil denne tendens eksempelvis nævnes i forbindelse med genre, patos og Lisbeth Salander. Også pressens sensationslyst er fremtrædende i værkerne, hvor repræsentanter for medierne bl.a. kalder mennesker for lesbiske satanister. Jeg har valgt at se bort fra, at bøgerne kan ses som mediekritiske, idet jeg ikke finder det relevant i en undersøgelse af, hvordan teksterne får tag i læserne. Nogle mener ydermere, at romanerne er politiske, idet trilogiens modstandergruppe kan opfattes som konservativ og højreorienteret. 6 Jeg vil vurdere, om romanerne er samfundskritiske, da dette kan ses som en del af dialogen mellem værk og læser om lov og orden, men hvilke politiske fløje, der er repræsenteret, ligger uden for mit undersøgelsesområde. På grund af romanernes forskellighed, har jeg valgt at benævne dem med fællesbetegnelsen kriminalromaner, ikke detektivromaner, der er et mere snævert udtryk og giver associationer til klassiske puslespilsromaner. I genredelen har jeg valgt udtrykket puslespilsroman for den klassiske detektivhistorie. Jeg er bevidst om, at ordet puzzle kan betyde gåde og puslespil og finder, at titlen puslespilsroman både tilgodeser det, at de enkelte dele skal samles til en opklarende helhed, og den leg med fortolkning, nyere receptionsorienterede litterater mener, at læsningen omfatter. 7 I mine 5 Status d. 21/ Kilde: 6 Fx Bo Tao Michaëlis i: Skov: Der bliver ved med at være modstandere. 7 Fx Dove, 1997.

6 fodnoter vil MDHK stå som en forkortelse for Mænd der hader kvinder, PDLMI betyde Pigen der legede med ilden og LDBS Luftkastellet der blev sprængt. Årsagen til, at jeg har fravalgt selv at udføre en empirisk undersøgelse af, hvad modtagerne oplever, når de læser mine valgte kriminalromaner, er, at der allerede findes reaktioner på Millennium-trilogien i form af anmeldelser og blogs. Da der i flere år er blevet forsket i, hvad der får læsere til at kunne lide romaner, og hvilke psykologiske processer, som forekommer ved forskellige greb i tekster, vil jeg bygge mine antagelser om effekt på de forskningsresultater, der allerede foreligger. 1.3 Metode og teori I min analyse vil jeg tage udgangspunkt i de mest karakteristiske egenskaber ved Millenniumtrilogien. I denne henseende vil to faktorer være af særlig betydning: læseraktiverings- og spændingsfunktioner og patosskabende og persuasive antiteser. Fællesnævneren for mine valgte teoretikere er, at de beskæftiger sig med begreber, der vedrører modtagernes følelser. Først vil jeg bruge tre af Christian Kocks kategorier for fascinerende træk: læseraktivering, intensitet og økonomi, som vil blive forbundet med hans modsætningskategori. Jeg vil supplere med Brewer og Lichtensteins definition af suspense samt deres syn på, hvordan nysgerrighed og overraskelse skabes. For at uddybe effekten af romanerne, vil begrebet katharsis og Peter Brooks antagelse om, at vi læser frem mod afslutningen samt oplevelsesfænomenerne decentrering og dehabituering indgå i analysen. Derefter vil jeg benytte Kenneth Burkes pentade til at belyse karakterernes antitetiske funktioner i plottet. Siden analyserer jeg romanerne ud fra patos. Logos og etos inddrages for at vurdere, om der er en hensigtsmæssig balance mellem appelformerne. Herefter sættes Kocks modsætningskategori i forbindelse med plottets antagonister, og disse to parter i konflikten forbindes med Burkes syndebuk. Til sidst analyserer og vurderer jeg karakteren Lisbeth Salander ud fra Aristoteles etoskriterier. Knobloch-Westerwick og Keplinger har i 2006 udført en undersøgelse af, hvilke faktorer der er vigtigst for, at modtagere kan lide kriminalromaner. Deres undersøgelsesresultater vil blive inddraget i analysen. Anmeldelser og uddrag fra blogs indgår desuden i analysedelen som belæg for effekt og mine antagelser.

7 I diskussions- og vurderingsdelen vil et uddrag fra en blog, en anmelders vurdering af, hvad en roman skal have for at være en bestseller, samt to anmelderes vurderinger af trilogien blive brugt til diskussion og som belæg for mine påstande. Christian Kock har udført en undersøgelse af, hvilke fascinationsmomenter nogle studerende på retorik oplevede under læsning af litterære værker og ved at se film. Han kom frem til fire grundlæggende fascinerende teksttræk. Disse er: 1) Intensitet. Tekster kan fx opleves som intense på grund af en stigning mod et forløsende punkt. Dette kan forekomme gennem rytmiske virkemidler som gentagelser og parallelismer. Et eksempel på en situation, der opleves som intens, er en scene i filmen Døde poeters klub, hvor læreren, Mr. Keating, udfordrer en genert elev og får ham til at udtrykke sig i vildere og vildere tale, hvorefter der er tavshed og Mr. Keating siger: Don t ever forget this. 8 2) Modsætning/kontrast. Denne egenskab er den hyppigste årsag til, at læsere bliver grebet og fascinerede. Det kan fx være to stærkt kontrasterende elementer, som er placeret tæt på hinanden. Fx scener eller faser i handlingen med en brat overgang eller et pludseligt omslag fra lykke til ulykke og omvendt (peripeti). Andre eksempler er beskrivelser i Kongens Fald, som skifter mellem afskyeligt og smukt, eller når slutningen i Brødrene Løvehjerte er sørgelig og glædelig på samme tid. 9 3) Økonomi. Dette fænomen er karakteriseret ved at være kvantitativt lille, mens det udtrykker noget stort. Økonomi kan fx være det grønne lys i The Great Gatsby, som indeholder bogens budskab, uden at sige det direkte. Økonomi fordrer ydermere flertydighed, da oplevelsen er sanselig og symbolet ikke har en afgrænset og konkret betydning. 10 4) Læseraktivering. Da læseren selv skaber mening under læsning, kan dunkelhed i form af obskure, svært forståelige og flertydige tekster og gåder virke læseraktiverende. De får os til at forstå noget med vores underbevidsthed og udvider rammerne for vores egen erfaring. Det kan fx være oplevelsen af ikke at have kontrol over sit eget liv som i Fay Weldons og derpå slukke lyset, da hovedpersonens æggestokke unødvendigt bliver fjernet uden karakterens samtykke. Ifølge Kock er dette et eksempel på, at det kan være gribende at læse om sin personlige angst, da den kan kontrolleres i litterære oplevelser Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp Kock, 1994, pp

8 Hvis der forekommer krig, død eller mord i et litterært værk, kan det ifølge Kenneth Burke give læserne en mulighed for genfødsel gennem udryddelsen af en syndebuk. Hos Burke har syndebukken (the scapegoat) en helt speciel funktion. Begrebet symboliserer det onde, og når det dør i værket, slipper vi af med det onde i os selv. 12 Vi straffer herigennem vores problematiske sider, som om de var uden for os selv. 13 Syndebukkens rituelle død virker således rensende. Syndebukke kan få denne sonende offerrolle, hvis de har forbrudt sig mod moralske og juridiske love og derfor fortjener, hvad de får af straf. I andre varianter kan de begå hybris eller være gode. 14 Et eksempel på fortællinger, hvor hybrisvarianten af begrebet ifølge Burke forekommer, er græske tragedier, hvor helten får sin nemesis, mens den gode syndebuk er en Kristus-figur, som er for god til denne verden, og må dø for andres synder. 15 Litteraten David S. Miall har sammen med psykologen Don Kuiken undersøgt diverse fænomener ved læsning. Han opstiller fire følelsestyper, der kan vækkes: 1) Evaluerende følelser. Fx nydelse, glæde, frustration eller tilfredsstillelse gennem læsning. Det er reaktioner på teksten, som motiverer til at læse videre og reflektere over det læste. 2) Narrative følelser. Det kan være suspense, nysgerrighed og empati for forfatter, fortæller eller en karakter i teksten. Disse processer kan ses som respons på opbygning, karakterer og hændelser, og de får os til at udvikle og beholde repræsentationen af en fiktiv verden. 3) Æstetiske følelser. Fascination, interesse eller frygt, der kan udgøre de indledende øjeblikke i en læsers respons på formelle træk ved litterære tekster. Disse højner interessen for teksten. I nogle tilfælde leder de æstetiske, narrative eller evaluerende reaktioner på teksten os videre til et fjerde niveau. 4) Selvmodificerende følelser. Disse forekommer fx når æstetiske og narrative følelser interagerer og får os til at genkende os selv i teksten. 16 Vi kan eksempelvis genkende situationer og karakterer fra vores eget liv eller opleve noget nyt, som vi efterfølgende forbinder med os selv. 17 Herigennem kan vi restrukturere forståelsen af teksten og samtidig også måden, vi opfatter os selv på. Miall bruger 12 Burke, 1973, pp Burke, 1969b, p Burke, 1973, pp Burke, 1973, pp Miall og Kuiken, 2002, p Kuiken, Miall og Sikora, 2004, pp

9 katharsis som eksempel på selvmodificerende følelser, da vi samtidig eller skiftevis oplever de modsatrettede følelser medlidenhed og frygt. 18 Selv om læsning er præget af den enkelte læsers kontekst, og læsere kan opfatte identiske greb på forskellige måder, er der ifølge Miall to fællestræk ved oplevelser under læsning: 1) Litteratur er dehabituerende, da den inviterer os til at opleve og overveje nye måder at se verden på, som både kan være ukendte og helt nye for os. 19 Vi udvider således vores erfaringshorisont og forståelse gennem læsning. 2) Under læsning oplever vi decentrering. Dvs. at vi bevæger os væk fra egne tanker og bliver absorberede ind i karakterers sind, hvilket gør, at vi kan glemme os selv for et øjeblik. Vi interesserer os for personernes skæbne, og der opstår en sammensmeltning af læseres og eksempelvis hovedpersonens interesser. 20 Derudover relaterer vi gerne handlingsforløbet i teksten til vores egne biografiske erfaringer. 21 Psykologerne William F. Brewer og Edward H. Lichtenstein kalder deres empiriske forskningsretning for strukturel affekt-teori. 22 De går ud fra, at tekstegenskaber producerer bestemte reaktioner i modtagerne og har undersøgt læseres reaktioner på tekstlige strukturer. Nysgerrighed skabes ifølge dem gennem en betydningsfuld hændelse i tekstens begyndelse. I fortællingen mangler der informationer, men læseren får viden nok til at fornemme, at der er noget usagt. Dette gør modtageren nysgerrig efter at finde ud af, hvad der mangler i helheden. Et eksempel på en sektion, som ifølge Brewer og Lichtenstein er konstrueret til at skabe nysgerrighed, er, når der siges, at en mand falder ned og dør, og at politiet kommer og finder det knuste glas. 23 Tekster, der er organiserede til suspense, må i starten have en indledende hændelse eller situation, som kan have store konsekvenser for en eller flere af personerne i teksten. 24 Et eksempel er, at vi får at vide at en snigskytte venter uden for en mands hus, manden går langsomt mod vinduet, der lyder 18 Miall, 2006, p Miall, 2006, p Miall, 2006, pp Miall, 2006, p Med empirisk litteraturforskning mener jeg forskning i litteraturoplevelser, som bygger på virkelige læseres reaktioner på tekster. 23 Brewer og Licthenstein, 1982, pp Da suspense kan betyde spænding, uvished og udsættelse, har jeg valgt at bruge den engelske betegnelse.

10 et skud, vinduet knuses, og manden falder død om. Læserens bekymring for udfaldet skaber suspense, og får ham eller hende til at læse videre. Suspense bliver ophævet gennem resultatet af teksten. Hvis en tekst skal opfattes som overraskende, må noget i den være udeladt uden at læseren er bevidst om det. De udeladte informationer bliver afsløret senere i fortællingen og får læseren til at revidere sit syn på den samlede tekst. Et eksempel er, at vi får at vide, at en mand rejser sig fra sin stol. Han går langsomt hen mod vinduet, det går i stykker, og manden falder død om. Et skud kan høres. 25 Jeg er ikke enig i, at læseren nødvendigvis skal være uvidende om, hvad der er udeladt, for at blive overrasket. Dette vil jeg komme nærmere ind på i afsnittet om overraskelser. Da jeg finder, at læseraktivering delvist beror på skabelse af nysgerrighed, vil definitionen af, hvordan nysgerrighed vækkes, indgå i analysekapitlet om læseraktivering. 1.4 Genre Overordnet kan romaner med forbrydelser som emne kaldes kriminalromaner. De skal opfylde nogle minimumskriterier: der skal være et mord, et offer og en detektiv. 26 Fire hovedtyper kan opstilles: 1) Puslespilsromanen/ mysteriumtypen Det centrale i handlingen er en gåde, der skal løses. Fortællingen befinder sig i to tidsplaner samtidig. Der er fabula: de i fortiden indtrådte hændelser, som skal opklares, og plot: nutidens handlinger, hvis hovedformål er at finde frem til fabula. Teksten er i den forstand retrospektiv. 27 Den kan ydermere ses som en enkel fortælling med et stramt plot. Puslespilsromanen foregår typisk i en idyllisk landsby, som på overfladen ligner et paradis. Et kendetegn ved typen er ydermere det lukkede rum. Nogle mennesker er isolerede på et lille sted, og alle kan have begået mordet. Kredsen af mistænkte er derfor også lukket Brewer og Lichtenstein, 1982, p Todorov, 1995, p Todorov, 1995, pp Lehman, 1989, p.102.

11 Puslespilstypen kan kategoriseres som formellitteratur, da der er faste plotelementer og forventninger. 29 Vi lægger typisk ud med et mord, derefter følger en opklaringsproces, hvori fortidens hændelser rekonstrueres og den sande morder afsløres. Det er sjældent den første, der bliver mistænkt, som har gjort det. Morderen er derimod gerne den mindst sandsynlige, en på overfladen sympatisk og ordentlig person med hemmelige svagheder. Det er også en regel for typen, at sandheden kommer frem, morderen får sin straf, og at vi som læsere oplever retfærdighed og får forløsning. Genrekonventioner kan bruges elastisk, og forfatteren kan bryde med forventningerne, fx ved at indsætte fortælleren som morder eller overraske os ved at lade den første mistænkte vise sig at være gerningsmanden. Detektiven er i prototypen en ulønnet amatør, som er en del af samfundet. Fx Agatha Christies sære og nysgerrige pebermø, Miss Jean Marple, eller Dorothy L. Sayers excentriske ungkarl, Lord Peter Wimsey. 2) Den hårdkogte kriminalroman Til forskel fra puslespilskrimien foregår den hårdkogte kriminalroman i storbyen og skildrer kriminelle og voldelige miljøer. Den er barskere og foregår mere i nuet end puslespilsromanen. 30 Plottet er desuden åbent, da alle i storbyen kan have begået mordet. Detektiven gætter sig derfor tit frem, og det er ofte ved et tilfælde eller held, at sammenhængen kommer frem i lyset. Gåden løses ikke hver gang. Derfor får vi ikke altid samme form for genoprettet orden i slutningen af en hårdkogt kriminalroman som i den klassiske puslespilsvariant. Helten skal igennem spændingsfyldte og farlige prøvelser. Slutningen markerer, at han har overlevet og fuldført sin mission. 31 Detektiven i denne type er gerne en outsider. 32 Han tyr hyppigt til ulovlige metoder for at få fat i den skyldige. 33 Derudover overskygges gåden af, at hovedpersonen er sårbar og i fare for at blive overfaldet, hvilket tilfører spænding. 34 Han forsøger at camouflere sin sårbarhed ved ironisk samt barsk tale og opførsel Rzepka, 2005, p Todorov, 1995, p Lehman, 1989, p Knight, 1980, p Pyrhönen, 1994, p Horsley, 2005, p Lehman, 1989, p.129.

12 Arketypiske hårdkogte detektiver er Dashiell Hammets Sam Spade og Raymond Chandlers Philip Marlowe. 3) Politiromanen Sammenlignet med puslespilsromanen og den hårdkogte kriminalroman er politiromanen realistisk i skildringen af opklaringsarbejdet, hvor vi typisk får selv de mindste retsmedicinske detaljer og spor. Politiromanerne kan både foregå i storbyer og på landet, og gåden kan være åben eller lukket. 36 En politimand eller kvinde fungerer som detektiv. Vedkommende er en del af et større efterforskningshold, der samarbejder om at opklare sagen. Hovedpersonernes privatliv og konflikter på arbejdspladsen inddrages typisk i politiromanen. 37 Fx er romanerne om P. D. James Adam Dalgliesh, Colin Dexters (Endeavour) Morse og Ian Rankins John Rebus politiromaner. 4) Antikriminalromanen/den postmoderne kriminalroman Et opgør med puslespilsromanens vished er fælles for antikriminalromaner. I denne type får vi ikke svaret på gåden og forløsning. 38 Derfor undermineres læserforventninger om sandheden, en fyldestgørende opklaring af sagen og illusionen om, at vi er i stand til at forstå hele sammenhængen og verden. 39 Repræsentanter for antikrimien er bl.a. Jorge Luis Borges, Alain Robbe-Grillet og Paul Auster. 40 Nogle teoretikere tilføjer også fire andre typer: 36 Jeg er bevidst om, at flere bedømmer politiromanen som en hårdkogt kriminalroman, men finder, at dette er for generaliserende, idet den kan foregå på landet eller i byerne og have et åbent eller lukket plot. En landlig variant med et lukket plot er fx romanerne om Tom Barnaby, mens eksempelvis fortællingerne om Rebus er mere hårdkogte og åbne. 37 Rzepka, 2005, p Pyrhönen, 1994, p Rzepka, 2005, pp Litteraturforskeren Rzepka kalder denne type postmoderne, mens Porters betegnelse er antikriminalromanen.

13 5) Noir: mørke fortællinger, hvor gåden tilsidesættes, idet vi følger forbryderen, som der er en vis empati for. Fx den morderiske svindler Tom Ripley i The Talented Mr. Ripley af Patricia Highsmith og massemorderen Patrick Bateman i American Psycho af Bret Easton Ellis. Disse bør dog ikke forveksles med genren film noir, der traditionelt forbindes med hårdkogte kriminalromaner. Forskellen mellem noir og film noir er, at hovedfokus i romangenren noir er på forbryderen, mens vi i film noir følger detektiven. 41 6) Den historiske kriminalroman: en kriminalroman, der konsekvent bliver placeret i en anden historisk epoke. Fx Rosens navn af Umberto Eco. 42 7) Den nordiske kriminalroman, hvis kendetegn er en beskrivelse af samfundsmæssige forhold og interesse for, hvad der sker i samfundet. Dette kan ses i en tendens til socialrealisme, samfundskritik og afsløringer af politiske ideologier. Det samfundsorienterede er generelt mere udbredt i skandinaviske kriminalromaner end i eksempelvis engelske og amerikanske. 43 Maj Sjöwall og Per Wahlöös romaner om politimanden Martin Beck og hans kolleger er de første populære nordiske kriminalromaner. 8) Femikrimien, som ifølge Annemette Hejlsted, der forsker i køn, bør opfylde nogle krav: den er skrevet af kvinder, har en kvindelig hovedperson og en kønspolitisk pointe. Det kan fx være afsløring af kønsbestemt misbrug, udnyttelse eller undertrykkelse. De kvindelige detektiver er professionelle og har feministiske synspunkter og adfærd. De protesterer, når de møder modstand, og er seksuelt aktive. Forbrydelserne i femikrimien er typisk forbundet med køn og mænds dominans over kvinder, mens forbryderne både kan være mænd og kvinder. Femikrimien fremstiller køn som en konstruktion, idet den hyppigt forklarer adfærd ud fra politiske, sociale og økonomiske forhold. Femikrimien viser moderne kvindeliv, og den kvindelige detektivs liv og konflikter er i centrum. 44 Nordiske repræsentanter for femikrimien er fx Liza Marklund og Camilla Läckberg i Sverige og Gretelise Holm samt Sara Blædel i Danmark. 41 Rzepka, 2005, pp Rzepka, 2005, p Skei, 2005, p Hejlsted og Petersen, 2006, pp

14 Da Millennium-trilogien efter min mening har visse spionagetræk, vil jeg nu kort opridse nogle genretræk ved spionromaner. Spionromanen: kan defineres som en fortælling, hvor protagonisten har en fremtrædende forbindelse til spionage. 45 Den viser sammensværgelser, paranoia og skjulte hemmeligheder. 46 Det er almindeligt, at vi har en uskyldig helt og en superskurk. 47 Det vigtigste for en spion er usynlighed. Derfor maskerer han sig og skjuler sin virkelige identitet. Derudover får vi som læsere i høj grad mulighed for at deltage i spionens spændende oplevelser og seksuelle udskejelser. 48 Ian Flemings romaner om James Bond er et eksempel Genretræk og moralske fantasier Kulturhistorikeren og genreteoretikeren John G. Cawelti forbinder genretræk i populærlitteratur med moralske fantasier. Genrerne kan fx være eventyr (adventure), mysterium (mystery) og melodrama. Den centrale fantasi i eventyrhistorien er en helt, som overvinder modstand, overlever farer og fuldfører en vigtig moralsk mission. Denne fantasi fremstilles typisk i den hårdkogte krimi. 50 I puslespilsfortællingen (mystery) består den moralske fantasi i opdagelsen af skjulte hemmeligheder, der fører til fordele for karaktererne. 51 Fælles for melodramatiske fantasier er, at de opbygger en verden med klare skel mellem rigtigt og forkert, godt og ondt, og at lidelser og vold indgår for at teste og til sidst demonstrere det rigtige i et verdensbillede Retoriske træk ved kriminalromaner Krimigenren kan betegnes som moralsk og retorisk, da værkerne beskæftiger sig med og diskuterer emner som godt, ondt og retfærdighed med læserne. Ydermere er et retorisk træk ved 45 Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Cawelti og Rosenberg, 1987, p Jeg er bevidst om, at nogle teoretikere definerer spionromanen som en kriminalroman. Fx forfatteren Symons, 1975, pp Cawelti, 1976, pp Cawelti, 1976, pp Cawelti, 1976, pp

15 kriminalromaner, at de er usædvanligt engagerende for læsere, idet den enkelte roman fungerer som en gåde, der skal løses, og aktiverer læserne i opklaringsprocessen. Romanerne ligner kryds-og-tværs og andre gættelege. 53 Der er tomme pladser, som læseren og detektiven skal udfylde, og kriminalromaner illustrerer det hermeneutiske i læsning. 54 Læserne er selv med til at samle de enkelte dele i efterforskningen og omskabe dem til en helhed. Vi afprøver helheden på delene og udkaster en fortolkning på teksten. Kriminalromaner læses for at få svaret på, hvem der gjorde det, og forløsning. Derudover foregår der antageligt en form for duel mellem læser og detektiv om, hvem der først kan opklare sagen. 55 Inden jeg undersøger, hvordan Millennium-trilogien får tag i læserne, vil jeg præsentere baggrunden for romanerne og herefter sætte dem i relation til de ovennævnte krimi- og fantasityper. 1.7 Baggrund for Millennium-trilogien Stieg Larsson blev født i 1954 i Västerbotten. Larsson var journalist og ekspert i nazistiske foreninger og højreekstremistiske og udemokratiske bevægelser, som han gennem sit virke kæmpede imod. Stieg Larsson brugte en stor del af sin tid på at afsløre nazister og højreekstremister i magasinet EXPO, hvor han først arbejdede som journalist og derefter var chefredaktør. Millennium-trilogien var oprindeligt ment som en serie af ti bøger. Stieg Larsson nåede dog kun at skrive tre. I november 2004, kort før udgivelsen af den første, fik han et hjerteanfald og nåede derfor aldrig at opleve romanernes succes. Han efterlod et ufuldstændigt manuskript på 200 sider, som arvingerne har besluttet ikke skal udkomme Millennium-trilogien og genre 53 Dove, 1997, p Iser definerer tomme pladser som relationer mellem billeder, der ikke kommer klart frem i teksten. Iser, 1981, p Rzepka, 2005, p

16 Mænd der hader kvinder, Pigen der legede med ilden og Luftkastellet der blev sprængt er tre kriminalromaner af den samme forfatter om det samme univers, hvor nogle karakterer går igen. De er dog forskellige, hvad overordnet genre angår. I Mænd der hader kvinder bliver Harriet Vangers forsvinden i 1966 efterforsket af Mikael Blomkvist med Lisbeth Salander som hjælper. Det lukkede rum er til stede i romanen som den isolerede ø Hedeby, hvor en menneskemængde befandt sig den dag Harriet Vanger forsvandt. I den forstand er Mænd der hader kvinder en puslespilskrimi med en fremtrædende gåde og et lukket plot. Pigen der legede med ilden kan karakteriseres som en politiroman, da der indtræffer en politiefterforskning af mordene på Mia Bergman, Dag Svensson og Nils Erik Bjurman. Handlingen udspiller sig i store dele af Sverige, både land og by, og plottet er åbent. Der er desuden flere gåder i teksten. Fx er Lisbeth Salander en hemmelighedsfuld gåde. Hendes gådefulde og skjulte identitet kan ses som et spionagetræk. Lisbeth er i kraft af sit arbejde som researcher og sine evner som hacker på sin vis en spion, der snager i andre menneskers liv. Samtidig kan Lisbeths eventyr i eksempelvis Caribien og skildringen af hendes seksuelle forhold ses som typiske for spionromaner. Luftkastellet der blev sprængt kan primært ses som en spionroman. Flere grupper udspionerer hinanden, fx Milton Security, Grundlovsbeskyttelsen i Sikkerhedspolitiet, politiet og Millenniums redaktion. Lisbeth kan i denne roman forstås som en heltinde, der kæmper mod spionerende skurke. Ydermere er det en politiroman med efterforskningshold og retsmedicinske detaljer. Et hårdkogt element ved alle tre kriminalromaner er, at menneskene, der efterforsker, bruger ulovlige metoder som hacking og spionage. Hovedpersonerne udsættes ydermere for fare. Lisbeth Salander bliver fx voldtaget og skudt i hovedet, mens Mikael Blomkvist eksempelvis skydes. Derudover er romanerne yderst spændende. Fx skriver en læser om Pigen der legede med ilden: Fantastisk manipulation med mine tanker og med mit hjerte. Det sad helt oppe i halsen gennem alle 605 sider. 57 Mænd der hader kvinder fokuserer, da det centrale i romanen er en gåde, på den moralske fantasi, der er karakteristisk for mysterier: afsløringen af hemmeligheder bringer lykke. Vangerfamiliens dystre historie kommer frem, og sagen om Harriet bliver opklaret, hvilket fører til en kontant pengesum og glæde over at have løst en tilsyneladende umulig gåde og stoppet en seriemorder. 57 Nilleper, d.27/ Downloadet d. 20/ fra: nilleper.smartlog.dk/pigen--derlegede-med-ilden---stieg-larsson-post92518.

17 Pigen der legede med ilden fremviser i kraft af de hårdkogte træk med voldelige konfrontationer og politiefterforskningen med Lisbeth Salander som hovedmistænkt eventyrfantasien om, at heltinden vinder over det onde og kommer helstøbt igennem mange farer. Lisbeths mission, at dræbe sin far, bliver dog ikke fuldført. Lisbeth bliver skudt, alvorligt såret og begravet levende. Hun graver sig op og angriber sin far med en økse, hvorefter hun segner om. Luftkastellet der blev sprængt viser i kraft af spionagetrækkene med overvågning og de hårdkogte voldsepisoder en melodramatisk fantasi om, at heltinden Lisbeth må gå gruelig meget igennem, før hun vinder, men at hendes verdensbillede er det rigtige, og at den onde modparts idé om at dække over en gammel spion er forkert. Det feministiske syn, at kvindehadere er onde, vinder over spionernes verdensbillede, hvor sandheden om Zalachenko for enhver pris skal skjules. Den lykkelige afslutning på de tre romaner er, til trods for forskellene, mest karakteristisk for puslespilsromaner: alle forbrydelser bliver opklaret, forbryderne straffes med død eller retssager, og Lisbeth Salander vinder, frikendes og gøres myndig. Der er desuden elementer af femikrimi i dem alle tre, da fx voldtægt, vold mod kvinder og trafficking er temaer. Lisbeth Salander er ganske som i femikrimierne bøgernes ubestridte heltinde. Hun kan i kraft af sit arbejde som researcher og hacker også kaldes professionel detektiv. Dertil er hendes liv og konflikter i centrum. Fokus på heltindens privatliv indebærer et forvirrende voksenliv med komplicerede relationer. Lisbeth lider af ulykkelig kærlighed til Mikael, hvilket er afgørende for, at hun under to romaner kun modvilligt korresponderer med ham over computer. Hendes konflikt med en gruppe spioner er et omdrejningspunkt i romanerne. Desuden er Lisbeth seksuelt aktiv og har en feministisk dagsorden: hun hader kvindehadende mænd. Hendes adfærd forklares gennem lidelsen Asperger Syndrom samt en tragisk opvækst med omsorgssvigt, vold og tvangsindlæggelse. Lisbeth Salander deler dog hovedperson-rollen med Mikael Blomkvist, hvilket modererer Hejlsteds regel om, at en kvinde skal være hovedpersonen. Det eneste af Hejlsteds krav, som slet ikke opfyldes, er, at bøgernes forfatter er mand og ikke en kvinde, hvilket, efter min mening, er en bagatel. Jeg er uenig med Hejlsted i, at femikrimier nødvendigvis skal have en kvindelig forfatter. Hvilket køn, der har skrevet kriminalromanen, er irrelevant for, om den kan placeres i femikrimi-typen. Derimod synes jeg, at betegnelsen giver mening i betydningen kriminalroman med feministiske synspunkter Jeg er bevidst om, at betegnelsen femikrimi hyppigt benyttes negativt af anmeldere om dårligt skrevne romaner. I min opgave betyder titlen kriminalroman med feministiske synspunkter.

18 Millennium-trilogien omfatter således tre genrehybrider: en puslespilsroman med hårdkogte- og femikrimi-elementer, en politiroman med hårdkogte-, spionroman- og femikrimi-aspekter samt en spionroman med hårdkogte-, politiroman- og femikrimi-dele. Der er ydermere melodramatiske træk i romanerne. I Luftkastellet der blev sprængt tilspidses kampen mellem Lisbeths tilhængere og modstandere, og en retssag mod hende gennemføres og afgøres. Analyse Læseraktiverings- og spændingsfunktioner 2.1 Læseraktivering Det, at noget er uklart og dunkelt, er ifølge Christian Kock en yderst læseraktiverende egenskab, som gør, at vi forstår noget med vores underbevidsthed og udvider vores erfaringshorisont. Vi bliver fanget og grebet af det uklare, uforståelige og mystiske. 59 Kriminalromaner er typisk læseraktiverende på grund af mystificerende greb. Fx tomme pladser, som læserne sideløbende med detektiven kan udfylde, gåder, der vækker nysgerrighed, og udeladelser, som bevirker uvished. Momentvis obscuritas kan betegnes som en dyd i kriminalromaner og er forventet af modtagere, der har kendskab til genrekonventionerne. Dog ønsker de genrekyndige læsere antageligt, at romanerne ender i perspicuitas. Læseraktivering opstår i måden, Millennium-trilogien er fortalt på, samt nogle af de genrekonventioner, der benyttes. Fælles for disse er en bevidst tendens til obscuritas. Obscuritas indgår bl.a. som den centrale Harriet-gåde i Mænd der hader kvinder. I Pigen der legede med ilden er Lisbeth desuden en gåde sammen med den mystiske Zalachenko. Der er således gåder på flere niveauer i fortællingerne, hvilket kan aktivere læserne. Vi kan forsøge at gætte de forekommende gåder om karakterernes identitet eller de begåede mord. 59 Kock, 1994, pp

19 Ifølge sociologen Max Atkinson, som beskæftiger sig med politiske taler og stilgreb, er det yderst effektivt at aktivere modtageren ved at give ham en gåde. Dette kan gøres gennem at udsætte fremstillingen af den sidste information i så lang tid som muligt, gerne ved hjælp af pauser. 60 Fx kan taleren lægge lag over lag af informationer og overlade det sidste til modtagerne. 61 If the speaker can present his audience with some sort of puzzle, he stands a good chance of arousing their curiosity, and thus giving them more of an incentive to pay attention. They will then be in a good position to recognize and appreciate whatever solution is provided by the punch line. 62 Selv om Atkinson i sin tekst beskæftiger sig med politiske taler, kan idéen om gåden og de forløsende sidste ord overføres til litterære tekster, idet læsning kan betragtes som en dialog. Forløsningen, vi som læsere får gennem sandheden om Harriet og Lisbeths identitet, kan ses som en art punchline i en udsættelsesstrategi med spredte informationer. Nysgerrighed skabes, ifølge Brewer og Lichtenstein, gennem en betydningsfuld hændelse i tekstens begyndelse. I fortællingen mangler der informationer, men læseren får viden nok til at fornemme, at der er noget usagt. Dette gør modtageren nysgerrig efter at finde ud af, hvad der mangler i helheden. 63 En måde at opnå opmærksomhed på er at vække modtagernes nysgerrighed ved at vende om på rækkefølgen og undlade at sige, hvad eller hvem man taler om med det samme. 64 Dette mystificerende greb benyttes i starten af Mænd der hader kvinder, som således fanger fra første ord. Den indledes med en gåde. En 82-årig mand får tilsendt en tørret blomst i en ramme. Herefter følger: MYSTERIET MED BLOMSTERNE havde aldrig været kendt i massemedierne eller i offentligheden, men kun inden for en snæver kreds. Tre årtier tidligere havde blomstens årlige ankomst været genstand for analyser På Statens Kriminaltekniske Laboratorium, hos fingeraftrykseksperter og grafologer, hos kriminalpolitiet og en gruppe af modtagerens 60 Atkinson, 1984, p Atkinson, 1984, pp Atkinson, 1984, p Brewer og Licthenstein, 1982, pp Lucas, 1995, p.200.

20 slægtninge og venner. Nu bestod dramaets aktører kun af tre personer: det aldrende fødselsdagsbarn, den pensionerede politimand og så naturligvis den ukendte person, der havde sendt gaven. 65 Det fremhæves, hvor mange instanser, der i årevis har forsøgt at finde afsenderen, hvilket giver et indtryk af, at gåden er usædvanligt vanskelig at løse. Derudover er gåden hemmelig, da det kun er en begrænset kreds mennesker, som har kendskab til den. Den hemmelighedsfulde gåde får os gerne til at læse videre. 66 Efterfølgende finder vi ud af, at den gamle mand er industrimagnaten Henrik Vanger, og at gåden om blomsterne har tilknytning til en anden større gåde, Harriet Vangers sporløse forsvinden i 1966, som Mikael og Lisbeth i løbet af fortællingen opklarer. Mikael er blevet kaldt til Hedeby for at møde Henrik Vanger og ser på billeder i hans arbejdsværelse: Væggen var behængt med en stor samling pressede blomster i nydelige rækker. 67 Her kan den opmærksomme læser opdage, hvem manden er, og spekulere på, hvorfor Henrik Vanger vil tale med Mikael. Svaret kommer nogle sider senere: Vi er nu nået til den egentlige grund til, at jeg vil engagere dig. Jeg vil bede dig finde ud af, hvem i familien der myrdede Harriet Vanger, og som herefter har brugt snart fyrre år på at forsøge at drive mig til vanvid. 68 Da Henrik Vanger fortæller en lang historie om sit liv før han kommer til pointen, udsættes svaret. Læseraktivering kan desuden opstå i vidensforholdet mellem læser og karaktererne i teksten. Ifølge professor i journalistik, Peter Harms Larsen, bygger plottet i fortællinger og film typisk over et modsætningsforhold mellem vidensmangel og merviden. Den spændingsskabende virkning beror på, at en person i historien, hvis synsvinkel modtagerne har adgang til, holdes i uvidenhed om den egentlige betydning af noget, som sker MDHK, pp.7-8. Romanens egne versaler. 66 Anden roman i trilogien indledes ligeledes med en gåde, en fastspændt kvindelig person uden navn. 67 MDHK, p MDHK, p Harms Larsen, 2004, p.176.

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design Bogforside i tre varianter Du skal designe forsiden til Stieg Larsson roman fra 2006»Mænd der hader kvinder«i tre forskellige designs: Version

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Alberte Josephsen. Gruppe 1

Alberte Josephsen. Gruppe 1 Alberte Josephsen Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Krimi 2-3 Moodboard Karaktertræk 4 Moodboard Farver 5 Moodboard Typografi 6 Persona 7 Krimigenre 1 KRIMI Kriminallitteraturen er en genre, som kan føres længere

Læs mere

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru?

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru? Gys og gru Forforståelse Hvad ved du om genren gys og gru? Har du læst nogen bøger fra genren? Skriv ja eller nej. Hvis ja, nævn en eller to. Kan du lide at læse gyser? Skriv ja eller nej. Hvorfor, eller

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet

Argumenttyper. Alm. argumenttyper. Tegnargumentet. Årsagsargumentet. Klassifikationsargumentet. Generaliseringsargumentet. Sammenligningsargumentet Argumenttyper I almindelig argumentation findes der en række typiske måder at argumentere på, som har at gøre med, hvilken hjemmel eller generel regel, der ligger bag belæggene. Vi kan f.eks. se noget

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN

BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN BO TAO MICHAELIS (RED) DEN KRIMINELLE NOVELLE DANSKLÆRERFORENINGEN Stefan Brockhoff Kriminalromanens ti bud En kriminalroman er et spil. Et spil mellem romanens enkelte figurer og et spil mellem forfatteren

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4

INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 INDLEDNING 2 PRODUKT 2 DET NARRATIVE 2 DE TRE BUKKEBRUSE 3 KONKLUSION 4 LITTERATURLISTE 5 1 Det narrative Vi har brug for gode fortællinger. Fortællinger bruger vi til at fantasere om et andet liv, og

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi.

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Overvejelser om hvordan en historie fortælles og i hvilken rækkefølge scenerne falder kaldes også for dramaturgi. Begyndelse, midte og slutning er en

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696

18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 18.s.e.trinitatis Matt. 22,34-46; Es 40,18-25; 1. kor. 1,4-8 Salmer: 748, 422, 57 54, 192 (alterg.), 696 Lad os alle bede! Kære Herre, tak fordi Du er kærligheden og derfor vil du, at vi skal leve i din

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38.

Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. Mariæ Bebudelsesdag d.10.4.11. Luk.1,26-38. 1 Der er ni måneder til juleaften. Derfor hører vi i dag om Marias bebudelse. Hvad der skulle ske hende overgik langt hendes forstand, men hun nægtede alligevel

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

ARGUMENTER OG ARGUMENTATION

ARGUMENTER OG ARGUMENTATION ARGUMENTER OG ARGUMENTATION Når vi kommunikerer, udveksler vi meddelelser, men også meninger med hinanden. Meningsudveksling på ord foregår ved hjælp af påstande, argumenter og vurderinger. Men hvad vil

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Er du leder eller redder?

Er du leder eller redder? Er du leder eller redder? Som leder undrer du dig måske over, hvorfor dine medarbejdere reagerer, som de gør? Hvorfor gør de ikke, som I havde aftalt? Svaret findes måske i din egen ledelsesstil? Med små

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

SNIT 90 ERNES LITTERATUR

SNIT 90 ERNES LITTERATUR 1 Tekst 5 SNIT 90 ERNES LITTERATUR Helle Christiansen TENDENSER I TIDENS LITTERATUR Disse typiske træk, som vi kan finde i meget af 90 ernes prosa, kan ses som vigtige tendenser i periodens litteratur.

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Luft fortællingen - Mental frihed

Luft fortællingen - Mental frihed Luft fortællingen - Mental frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Mentalt fangenskab Sindet befries Modstand mod nyfunden frihed Forførelse og bedrag Kampen

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

AVU Fag: Niveau Hold: Dansk D Da3D3456. Peter Sommer. Kursistnummer:

AVU Fag: Niveau Hold: Dansk D Da3D3456. Peter Sommer. Kursistnummer: Opgave 1 Kronik Romaneater PS@gmail.com Mine øjenlåg føles tonstunge, men den morderiske forbrydelse i romanen er langt fra opklaret. Spændingen er næsten uudholdelig, sveden ligger lige på spring lige

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Analysemodel til billeder

Analysemodel til billeder Analysemodel til billeder En vigtig del af et billede er den historie det fortæller. Når du skal aflæse denne historie, skal du bruge din egen oplevelse af billedet, men du skal også se nøje på hvad billedet

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Rikkemaiah - LIV TIL ORD skrivtil@rikkemaiah.dk rikkemaiah.dk

Rikkemaiah - LIV TIL ORD skrivtil@rikkemaiah.dk rikkemaiah.dk Først lidt nyttig baggrundsviden: 3 essentielle tips, der gør din tekst BEDRE Første Tip: Brug kommunikationstrekanten til at finde formålet med din tekst Når du skriver tekster, er det godt at vide, at

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget.

Protection Training Academy. Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Protection Training Academy SAFE INSTINCT Selvforsvar for Kvinder Kvinder, hverken spørger efter, inviterer til eller fortjener, at blive overfaldet og voldtaget. Langt de fleste kvinder er sjældent bevidste

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi?

Når man begår en forbrydelse, bliver man straffet. Men hvorfor straffer vi? Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere