Prisliste Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisliste 01.01.2007 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?"

Transkript

1 liste Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1

2 er oversigten omfatter helårlige 2007-priser. erne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte indekstal, normalt 1. januar. Der tages forbehold for eventuelle ændringer i prislisten. De anførte priser er ekskl. stormflodsafgift, stempelafgifter, miljø- og garantibidrag. Stormflodsafgiften udgør 20 kr., miljøbidraget udgør 60 kr. og garantibidraget udgør 10 kr. Ved halvårlig betaling opkræves et tillæg på 5 %. Ved kvartårlig præmiebetaling udgør tillægget 8 %. oversigten indeholder ikke en komplet oversigt over priserne for alle forsikringsdækninger. Har du et forsikringsbehov fx indboforsikring med en forsikringssum på over kr., en forsikring af et hus med stråtag forsikring af en motorcykel, der ikke er nævnt i prislisten, kan du blot ringe til os, så finder vi en pris til dig. Har du spørgsmål til selve prisoversigten og de forsikringer, der er nævnt heri, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os på tlf mail på Familieforsikring Familieforsikringen indeholder en grunddækning, der består af indboforsikring herunder dækning for bl.a. cykler til en værdi af 2 % af forsikringssummen, dog altid indtil kr. og guld og sølv m.m. for indtil 15 % af forsikringssummen, el-skade samt psykologisk krisehjælp. Under grunddækningen gælder også en ansvars- og retshjælpsforsikring. Under afsnittet om tilvalgsdækninger kan du læse mere og se hvad tilvalgsdækningerne koster. Når du skal finde prisen på Familieforsikringen er der 2 faktorer, som gør sig gældende. Den ene er hvilket tarifområde du bor i hvilket du kan aflæse herunder og den anden er, hvor stor en forsikringssum du har behov for. Her er det vigtigt, at du prøver at vurdere, hvor stor en værdi dit samlede indbo udgør. Du bør altid vælge den forsikringssum, som ligger lige over værdien af dit indbo, så har du nemlig taget højde for evt. nyanskaffelser. 1. Hvilket tarifområde bor du i? Tarifområde 1: (helårsboligens postnr.) , , , Tarifområde 2: , , 3500, , , Tarifområde 3: , 3460, 3520, , , 4600, 4900, , , 6000, , 7100, , , 8361, , 8700, 8800, 8900, , , 9400, 9850, 9990 Tarifområde 4: 4000, 4100, 4180, 4300, 4400, 4500, 4700, 5400, 5500, 5700, 5800, 6600, 6800, 7000, 7120, , 7500, 7600, 7800, 7900, 8400, 8500, 8600, 8660, 9500, 9700, 9800, 9900 Tarifområde 5: Postnumre, der ikke er nævnt under tarifområde 1-4 og 6. Tarifområde 6: , Hvor stor skal din forsikringssum være, og hvad er prisen? Hårdt tag Forsikringssummer Hårdt tag Som tilvalg til grunddækningen kan du tegne en række tilvalgsdækninger, som kan være nødvendige, for at familieforsikringen samlet dækker dine forsikringsbehov. Område Område Forsikringssummer For forsikringssummer over kr. og for indbo under blødt tag (fx stråtag) gælder særlige priser. Ring el. skriv til os, så hjælper vi dig med en pris. Selvrisiko på Familieforsikringen: De priser, der er nævnt i skemaerne for familieforsikringen er priser uden selvrisiko på indboforsikringen. Du kan reducere forsikringspræmien ved at tegne forsikringen med en selvrisiko. Hvor meget kan du spare? Det kan du aflæse i skemaet herunder. Jo højere selvrisiko jo større reduktion. Ønskes selvrisiko reduceres indbopræmien (den samlede pris fratrukket 114 kr.) med følgende procenter: Selvrisiko kr Rabat 20% 30% 40% 45% 50% 2

3 Har du installeret tyverialarm? Hvis du har installeret en tyverialarm enten som lokalalarm el. alarm med overførsel til vagtcentral, kan du opnå rabat på dele af familieforsikringen. Ring el. skriv til os og hør nærmere om din besparelse, der afhænger af alarmtypen. Tilvalgsdækninger: Som tilvalg til familieforsikringens grunddækning kan du tegne udvidet cykeldækning, udvidet dækning for guld og sølv m.m., udvidet forsikring for anden pludselig skade, udvidet forsikring for bygningsdele, glas- og sanitetsforsikring. Herunder kan du læse lidt om, hvornår du kan ha behov for at tegne tilvalgsdækningerne. Udvidet cykeldækning bør du tegne, hvis værdien af din cykel overstiger 2 % af forsikringssummen. Med udvidet cykeldækning ophæves begrænsningen. Udvidet dækning for guld og sølv m.m. giver dig mulighed for, at udvide grunddækningens begrænsning på 15 % af forsikringssummen til en dækning på indtil 20, 30, 40 el. 50 % af forsikringssummen. Udvidet forsikring for anden pludselig skade dækker pludselig skade på indbo og har forbedret afskrivning på bl.a. radio- og tv-apparater. En pludselig skade er fx Hvis du kommer til at sætte dig på dine briller og de går i stykker hvis du under støvsugning rammer fjernsynet så det vælter og går i stykker Udvidet forsikring for bygningsdele dækker skade på bygningsdele og installationer, som du som lejer, andelshaver el. ejerlejlighedshaver har vedligeholdelsespligten for. Bor du fx til leje og har du renoveret badeværelse el. køkken og i den forbindelse ført vand- el. varmerør ind i væggene el. gulvene, kan du have behov for udvidelsen, hvis ikke ejendommens forsikring dækker. Glasforsikringen dækker skade på fastmonterede vinduer, glaskeramiske kogeplader, indmurede spejle og lignende. Derudover dækker glasforsikringen glas i fx drivhus el. glasparti på altan, hvis du som lejer, andelshaver el. ejerlejlighedshaver, har vedligeholdelsespligten for det. Sanitetsforsikringen dækker skade på fastmonterede håndvaske, badekar, toiletter og lignende. Fælles for glas- og sanitetsforsikringen er, at de kun tilbydes hvis du bor i lejlighed. Bor du i hus, er glas og sanitet som oftest omfattet af husforsikringen. Hvad koster tilvalgsdækningerne? I skemaet herunder kan du se hvad tilvalgsdækningerne koster: Tilvalgsdækning Udvidet cykeldækning Udvidet dækning for anden pludselig skade Udvidet dækning for bygningsdele Glasforsikring Sanitetsforsikring Udvidet dækning for guld og sølv m.m Omr * * For udvidet dækning for guld og sølv m.m. beregnes prisen som et procenttillæg af prisen for indboforsikringen. Tillægget svarer til den samlede dækning for guld og sølv m.m. Fx ved dækning indtil 20 % af forsikringssummen udgør tillægget 20 % osv. Er du fyldt 59 år? Hvis du er fyldt 59 år kan vi tilbyde dig nøjagtigt samme og gode familieforsikring inkl. tilvalgsdækningerne som vil lige har beskrevet, med en besparelse på 35 % i forhold til de viste priser. Ring el. skriv til os og hør nærmere. Rejseforsikring I Tryg Gruppeforsikring kan vi tilbyde dig en Årsrejseforsikring, der omfatter rejser indenfor Europaområdet el. i hele verden. Som en udvidelse til årsrejseforsikringen kan du tegne en afbestillingsforsikring og/ udvidet rejsegaranti. Vil du vide mere om betingelserne for årsrejseforsikringen og de særlige udvidelsesmuligheder, kan du rekvirere vores specielle faktaskrivelse. Hvad koster Årsrejseforsikringen? I skemaet herunder kan du se hvad rejseforsikringerne koster for dækning i Europa el. i hele verden: Dækning Område Årsrejseforsikring Europa 245 Afbestillingsforsikring Europa 330 Udvidet rejsegaranti Europa 109 Årsrejseforsikring Hele verden 818 Afbestillingsforsikring Hele verden 330 Udvidet rejsegaranti Hele verden 181 3

4 Hundeansvarsforsikring Hvis du er ejer af en hund, har du brug for en almindelig hundeansvarsforsikring. En forsikring, som er lovpligtig. Går du til træning og/ på udstillinger med din hund, har du også behov for den udvidede hundeansvarsforsikring, som er et tillæg til den almindelige forsikring. Hvad koster hundeansvarsforsikringerne? Som kunde i Tryg Gruppeforsikring får du den fordel, at vi tilbyder forsikringerne for indtil 3 hunde for 1 hunds pris. Umiddelbart herunder kan du se hvad henholdsvis den almindelige hundeansvarsforsikring koster, og hvad tillægspræmien er for den udvidede hundeansvarsforsikring. Forsikring Alm. hundeansvarsforsikring for op til 3 hunde Udv. hundeansvarsforsikring for op til 3 hunde Villaforsikring Forsikringen kan tegnes for villaer med hårdt blødt tag (stråtag). Villaforsikringen består af en grunddækning: Bygningsbrand-, Hus- og grundejeransvar-, Insekt- og svamp inkl. rådskadedækning samt Udvidet forsikring. Tilvalgsforsikringer: Som tillæg til Villaforsikringen kan du tegne en rør- og kabelforsikring og/ en stikledningsforsikring. Vil du vide mere om dækningerne på grunddækningen samt tilvalgsforsikringerne, kan du rekvirere vores forsikringsbetingelser. Hvordan finder du din pris? Når du skal finde præmien for Villaforsikringen, skal du benytte husets boligareal. Dernæst er præmien afhængig af, om huset har hårdt blødt tag. Hvad koster Villaforsikringen? I de efterfølgende skemaer kan du se hvad Villaforsikringen koster. Du skal dog være opmærksom på, at præmierne kun gælder for huse med hårdt tag. For huse med blødt tag ( fx stråtag) og huse med boligareal over 325 m2 gælder særlige priser. Hvad koster Villaforsikringen? Dækningsomfang: 1.: Bygningsbrand-, Hus- og grund-, Insekt- og svamp inkl. rådskadedækning og Udvidet forsikring. 2.: 1 + Rør- og kabelforsikring og Stikledningsforsikring 3.: 1 + Stikledningsforsikring Hårdt tag: Boligareal Hårdt tag: Boligareal Hårdt tag: Boligareal Hårdt tag: Boligareal Selvrisiko på Villaforsikringen: erne i skemaerne ovenfor er uden selvrisiko. Du kan reducere forsikringspræmien ved at tegne forsikringen med en selvrisiko. Tegner du den fuldt kombinerede forsikring (se pkt. 2 i ovenstående skemaer), reducerer du prisen med ca. 10 % ved en selvrisiko på kr og med ca. 15 % ved en selvrisiko på kr Selvrisikoen gælder for dækningerne: Bygningsbrand, Hus- og grundejer samt Insekt- og svamp. Hvor meget kan du spare? Er du interesseret i at tegne forsikringen med selvrisiko, kan du kontakte os for nærmere oplysninger om prisen. Nedenfor har vi opstillet nogle eksempler på prisen, hvis du vælger en selvrisiko på kr. Hårdt tag med selvrisiko: Boligareal

5 Fritidshusforsikring Forsikring kan tegnes for fritidshuse med hårdt blødt tag (stråtag). Fritidshusforsikringen består af 3 basisforsikringer: Bygningsbrand-, Hus- og grundejeransvar- samt Insektog svampeforsikring inkl. rådskadedækning. Tilvalgsforsikringer: Som tillæg til Fritidshusforsikringen kan du tegne en udvidet rørskadeforsikring inkl. stikledninger samt en indboforsikring for indboet i fritidshuset. Vil du vide mere om dækningerne på de 3 basisforsikringer samt tilvalgsforsikringerne, kan du rekvirere vores forsikringsbetingelser. Hvordan finder du din pris? Når du skal finde prisen for Fritidshusforsikringen, skal du benytte husets bebyggede areal (arealet målt ved soklen). Dernæst er prisen afhængig af, om huset er i et flere plan samt om huset har hårdt blødt tag. Indboforsikring for fritidshus med hårdt tag Forsikringssum : 552 kr. Ønskes højere sum end kr., beregnes et tillæg på 5,25 kr. pr kr. Selvrisiko på Fritidshusforsikringen: erne i skemaerne ovenfor er uden selvrisiko. Du kan reducere forsikringspræmien ved at tegne forsikringen med en selvrisiko. Hvor meget kan du spare? Det kan du aflæse i skemaet herunder. Jo højere selvrisiko jo større reduktion. Ved valg af selvrisiko reduceres prisen med følgende procenter: Selvrisiko kr Hårdt tag 20% 25% 30% 35% 40% Hvad koster Fritidshusforsikringen? I de efterfølgende skemaer kan du se hvad fritidshusforsikringen koster. Du skal dog være opmærksom på, at præmierne kun gælder for huse med hårdt tag. For huse med blødt tag (stråtag) gælder særlige priser. Hvad koster Fritidshusforsikringen? Dækningsomfang: 1.: Bygningsbrand-, Hus- og grund-, Insekt- og svampeforsikring inkl. rådskadedækning. 2.: 1 + Udvidet rørskadeforsikring Et plan Bebygget areal 90m2 125 m2 150 m2 200 m2 1.: : Et plan Bebygget areal 250 m2 300 m2 400 m2 500 m2 1.: : Flere plan Bebygget areal 50 m2 75 m2 90 m2 125 m2 1.: : Flere plan Bebygget areal 150 m2 175 m2 200 m2 275 m2 1.: : Ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen tegnes som standard med dækning ved dødsfald og invaliditet inkl. dobbelterstatning ved invaliditet på 30 % el. derover, dækning for behandlingsudgifter samt tandskadedækning. For alle dækningerne gælder, at det skal være i forbindelse med et ulykkestilfælde. Udover standarddækningerne kan forsikringen udvides med en række tilvalgsforsikringer. Disse tilvalgsdækninger er nærmere beskrevet under afsnittet tilvalgsdækninger. en på ulykkesforsikringen afhænger af, om du vælger at forsikringen skal dække skader ved invaliditet på 5 %, om den først skal dække ved 8 %. Du skal være opmærksom på, at en lang række sportsskader, færdselsskader og snubleskader resulterer i en invaliditet på 5 %. Disse skader vil ikke være dækket hvis du vælger 8 %. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os. en afhænger ligeledes af om du vælger heltid og/ fritid, dækningsomfanget, om du er over under 59 år og af hvilke forsikringssummer du vælger. Heltidsulykkesforsikring Heltidsulykkesforsikringen dækker, som navnet antyder, hele døgnet og derfor er prisen afhængig af din beskæftigelse. Hvis du ønsker et tilbud på en heltidsulykkesforsikring, kan du blot ringe sende en mail til os, så får du en pris. 5

6 Herunder har vi opstillet et eksempel på prisen for en heltidsulykkesforsikring. I eksemplet er det forudsat, at den forsikredes alder er under 59 år. eksempel: Kontor/Administration Dækning Forsikringssum 5% 8% Død Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning i alt: eksempel: Inseminør Dækning Forsikringssum 5% 8% Død Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning i alt: Fritidsulykkesforsikring For fritidsdækningen er prisen naturligvis ikke afhængig af din beskæftigelse, men for at vi kan tilbyde en fritidsdækning, er det en betingelse, at du som lønmodtager har min. 25 timers fast arbejde pr. uge. Hvad koster fritidsulykkesforsikringen? Det kan du se et eksempel på herunder: Dækning Forsikringssum 5% 8% Død Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning i alt erne er gældende for personer under 59 år. Som du kan se er forskellen mellem prisen for en heltids- og fritidsulykkesforsikring meget lille, hvis du er beskæftiget med administrativt arbejde, hvorfor vi anbefaler, at du tegner en heltidsulykkesforsikring. Er du fyldt 59 år? en fremgår ikke af prislisten. Ring el. skriv til os og få en pris. Tilvalgsdækninger: Som tillæg til standard dækningen kan du tegne nogle særlige dækninger. Det kan fx være en dækning, som fører af motorcykel/45-knallert, dækning ved farlig sport, en speciel øje/øredækning, hvis du i dit arbejde er særligt sårbar, hvis du får beskadiget fx dine fingre. Denne dækning hedder amputationsdækning og tilbydes kun som tillæg til heltidsulykkesforsikringen. Vil du vide mere om vores tilvalgsdækninger, er du velkommen til at kontakte os. Efter afsnittet om tilvalgsdækninger til børneulykkesforsikringen kan du se eksempler på hvad tilvalgsdækningerne koster. Børneulykkesforsikring Ulykkesforsikringen kan også tegnes for dine børn under 18 år. Den kaldes en børneulykkesforsikring. Børneulykkesforsikringen dækker hele døgnet og dækker begravelseshjælp (død) med fast kr , dækning ved invaliditet inkl. dobbelterstatning ved invaliditet på 30 % derover, dækning for behandlingsudgifter samt tandskade. Forsikringssummen for invaliditet fastsættes efter eget valg. Hvad koster børneulykkesforsikringen? Det kan du se et eksempel på herunder: Dækning Forsikringssum 5% 8% Begravelseshjælp Invaliditet Dobbelterstatning Behandlingsudgifter Tandskade Efter regning i alt en er for alle børn under 18 år. Tilvalgsdækning til børneulykkesforsikringen: Som tillæg til standard dækningen kan du tegne en tilvalgsdækning for farlig sport og/ en speciel øje/øredækning. Dækningen ved farlig sport bør tegnes i tilfælde af, at dit barn fx dyrker selvforsvar el. andre kampsportsgrene, kører motor- el. knallertløb el. lignende. Hvad koster tilvalgsdækningerne for voksne og børn? Det kan du se eksempler på herunder: Dækning Forsikringssum 5% 8% Motorcykeldækning, død Motorcykeldækning, invaliditet Farlig sport

7 Bilforsikring Er du helkunde i Tryg Gruppeforsikring kan vi tilbyde dig en bilforsikring. Bor du i lejlighed betyder det, at du ud over bilforsikringen, skal tegne familie- og ulykkesforsikring. Bor du i hus, skal du også tegne villaforsikringen hos os. Hvilke produkter kan vi tilbyde? Vi tilbyder to forskellige forsikringsprodukter, en Fastpræmieforsikring for alle og en Superautoforsikring for de gode, erfarne bilister over 26 år. Fælles for de to produkter, er at de har fast præmie, hvilket betyder, at præmien ikke stiger, hvis du får en skade. Ved tegning af Fastpræmieforsikring har du mulighed for at reducere præmien, hvis du vælger en selvrisiko. På Superauto får du en fast selvrisiko. Skala 3 Er til dig, der er 30 år derover uden 5 års skadefri kørsel mellem år nystarter med max. 1 skade inden for de sidste 3 år. under 25 år med 5 års skadefri kørsel Hvad koster Fastpræmieforsikringen for almindelige- og specialbiler? På næste side ser du nogle skemaer med priserne for Fastpræmieforsikringen. Uanset om du har Fastpræmie- Superautoforsikringen, gælder selvrisikoen for kasko- og brandskader. Hvilke biler kan forsikres? Vi kan forsikre almindelige personbiler og specialbiler til privat brug. Specialbiler er - visse mod indenfor Audi, Mercedes, BMW, Saab, Volvo, VW Golf o.lign. For specialbiler tegnes forsikringerne til en forhøjet præmie. Særlige biler som fx Jaguar, Jeep, Chrysler, Chevrolet (amerikanerbiler) o.lign. kan ikke indtegnes i Tryg Gruppeforsikring. Hvad er betingelserne for tegning af Fastpræmieforsikringen? Fastpræmieforsikringen tilbydes alle. en er dog afhængig af din alder, din anciennitet, bilens egenvægt, nyværdi samt om du vælger forsikringen med uden selvrisiko. Herunder kan du se, hvor du vil blive indplaceret. Skala 1 Er til dig, der er mellem år uden 3 års skadefri kørsel. Skala 2 Er til dig, der er mellem år med 3 års skadefri kørsel mellem år med mere end 1 skade inden for de sidste 3 år. 7

8 Fastpræmieforsikring for almindelige personbiler Dækning: Ansvar-, Brand- og Kaskoforsikring. Anhængertræk er medforsikret. Nyværdi indtil kr og egenvægt max 800 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1000 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1200 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1400 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1600 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 3500 kg Ingen Ansvar alene Selvrisiko Skala 1 Skala 2 Skala 3 Uden selvrisiko Vær opmærksom på at give Tryg Gruppeforsikring besked når du er berettiget til at skifte skala er berettiget til overførsel til Superauto. Fastpræmieforsikring for specialbiler. Dækning: Ansvar-, Brand- og Kaskoforsikring. Anhængertræk er medforsikret. Nyværdi indtil kr og egenvægt max 800 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1000 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1200 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1400 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 1600 kg Ingen Nyværdi indtil kr og egenvægt max 3500 kg Ingen Ansvar alene Selvrisiko Skala 1 Skala 2 Skala 3 Uden selvrisiko Vær opmærksom på at give Tryg Gruppeforsikring besked når du er berettiget til at skifte skala er berettiget til overførsel til Superauto. 8

9 Hvad er betingelserne for Superautoforsikringen? Betingelserne for tegning af Superautoforsikringen fremgår herunder: Forsikringstager skal: være fyldt 30 og være elitebilist have kørt skadefri i de sidste 5 år (ved Supereliteforsikring med fastpræmie så skadefri de sidste 3 år). må max. have en friskade indenfor de sidste 2 år. være fyldt 26 år og have kørt skadefri i de sidste 8 år må max. have 1 friskade indenfor de sidste 2 år. Bilens: egenvægt max kg og nyværdi max kr. egenvægt max. *2.000 kg og nyværdi max kr. *Ved ansvar alene dog max kg Hvad koster Superautoforsikring med fast præmie og selvrisiko for almindelige personbiler? Glasforsikring Som tilvalgsdækning til henholdsvis Fastpræmie- og Superautoforsikringen kan vi tilbyde en særlig glasforsikring. Glasforsikringen går i sin enkelthed ud på, at den skal dække skader på ruder, lygteglas og soltag. Hvis der er skader på ruderne og de kan repareres, koster det dig ikke noget. Bliver ruden i stedet udskiftet, har du en selvrisiko på 1/3-del af udgiften. Denne selvrisiko gælder også ved udskiftning af lygteglas og soltag. Hvad koster glasforsikringen? Af skemaet herunder kan du se hvad glasforsikringen koster, hvis den tegnes som tillæg til Fastpræmie- Superautoforsikringen. Som tillægsforsikring til: Fastpræmieforsikring m/selvrisiko Superautoforsikring Falck Redningsabonnement Dækning Ansvar alene Almindelig personbil Indtil kg. og nyværdi indtil kr. Indtil kg. og nyværdi indtil kr. Nyværditillæg pr kr. Egenvægt indtil kg Ingen Har du familie- og bilforsikring i Tryg Gruppeforsikring kan du tegne et Falck Redningsabonnement. Du kan vælge mellem et Falck Bil Basis abonnement et Falck Bil Plus abonnement afhængigt af dit behov. Du kan læse nærmere om Falck s Redningsabonnement i vores Faktabrochure, som du kan rekvirere på telefon Hvad koster Redningsabonnementerne? Falck Bil Basis Falck Bil Plus Abonnement Hvad koster Superautoforsikring med fast præmie og selvrisiko for specialbiler? Dækning Ansvar-, Brand- og Kaskoforsikring. Ansvar alene Specialbil Indtil kg. og nyværdi indtil kr. Indtil kg. og nyværdi indtil kr. Nyværditillæg pr kr. Egenvægt indtil kg. Ansvar-, Brand- og Kaskoforsikring. Selvrisiko Selvrisiko Ingen Fælles for Superautoforsikring for almindelige personbiler og specialbiler er Specialforsikringer Som den sidste del af vores tilbud finder du en række specialforsikringer, hvor nogle er tillægsforsikringer til bilforsikringen andre er forsikringer, der kun tilbydes, hvis du har tegnet din bilforsikring hos os. Det kan være forsikring af camping- og/ påhængsvognen autoulykke. Vi kan - som du kan se - også tegne forsikring for din knallert måske dit lystfartøj. Hvad koster specialforsikringerne? I de efterfølgende afsnit kan du se, hvad specialforsikringerne koster. Campingvogn uden selvrisiko Højeste nyværdi, kr.: < < > Kasko og brand, kr.: * Brand, kr.: *Ved summer over kr. koster det 340 kr. pr kr s sum. at anhængertræk er gratis medforsikret. at der gælder en dobbelt selvrisiko, hvis føreren på ulykkestidspunktet er under 26 år. 9

10 Campingvogn med selvrisiko kr Højeste nyværdi, kr.: < < > Kasko og brand, kr.: * Brand, kr.: *Ved summer over kr. koster det 340 kr. pr kr s sum. Påhængsvogn Højeste nyværdi, kr.: < < > Kasko og brand, kr.: * Brand, kr.: * Ved summer over kr. koster det 465 kr. pr kr s sum. Autoulykkesforsikring : 382 kr. Knallertforsikring Knallert 30 Ansvarsforsikring inkl. statsafgift: 672 kr. *Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafg.: kr. Knallertforsikring Knallert 45 Ansvarsforsikring inkl. statsafgift: 980 kr. *Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafg.: kr. *en for ansvars- og kaskoforsikring forudsætter, at nyværdien for knallerten ikke overstiger kr. Lystfartøjsforsikring en er ikke medtaget i oversigten. en beregnes på baggrund af oplysninger om fartøjet i hvert enkelt tilfælde. Motorcykelforsikring en er ikke medtaget i denne prisliste. Er du interesseret i at høre nærmere om vores tilbud vedrørende motorcykelforsikring, kan du rekvirere vores prisliste. Du kan også ringe el. maile til os. liste Inseminørforsningen doc

11 Tryg Gruppeforsikring Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Telefon

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2010 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 Priser 01.01.2010 Prisoversigten omfatter helårlige 2010-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk 2 Priser 01.01.2014

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2013 Prisoversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Prisliste 01.01.2010. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.01.2010. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.01.2010 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.01.2010 oversigten omfatter helårlige 2010-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Prisliste 01.2013. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.2013. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.2013 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.2013 oversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Prisliste 01.2014. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.2014. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.2014 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.2014 oversigten omfatter helårlige 2014-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Prisliste 01.2015. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring?

Prisliste 01.2015. Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 2002 liste 01.2015 Hvad koster en motorcykelforsikring i Tryg Gruppeforsikring? 1 er 01.2015 oversigten omfatter helårlige 2015-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk

Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser www.fomo.dk Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger,

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior Fakta om Tryg Senior Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. En senior stiller andre krav end en ung - og omvendt.

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet. At være familie stiller andre krav end til den,

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet

2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING. Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE. når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet 2< EFTERÅR 2010 MEDLEMS BUTIKKEN FORSIKRING Gode priser på privatforsikringer SPAR PENGE når du handler i ca. 4500 forretninger i hele landet MEDLEMSBUTIKKEN Indholdsfortegnelse Forbrugsforening s. 3 Familieforsikring

Læs mere