DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Holger Kallehauge om Handicapkonventionen Medlemsweekend på SI-centret. Nr. 4 November

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Holger Kallehauge om Handicapkonventionen Medlemsweekend på SI-centret. Nr. 4 November 2007 6."

Transkript

1 Returneres ved varig adresseændring DANSK HANDICAP FORBUND Returadresse: Vosnæsparken Skødstrup Århus afdeling Holger Kallehauge fortæller om Handicapkonventionen Holger Kallehauge om Handicapkonventionen Medlemsweekend på SI-centret Nr. 4 November årgang

2 DHF s lokalafdeling - Bestyrelsen Formand Michael Pedersen Frederiks Allé 28, 1B Tlf Århus C mail: Næstformand Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9 Tlf Århus N mail: Kasserer Per Jacobsen Vosnæsparken 9 Tlf Skødstrup Bil mail: Bestyrelsesmedlem Rikke Kastbjerg Østerby Alle 20 Tlf Tranbjerg mail: Dorthe Stief Christensen Søskrænten 102, Stautrup Tlf Viby J mail: Suppleanter Helle Szydlowski Bymosevej 5 Tlf Århus V mail: Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31 Tlf Viby J Bil mail: Århusafdelingens eksterne medlemmer Regionsrepræsentant i Hovedbestyrelsen - Per Jacobsen DSI Århus afdelingen bestyrelse (næstformand) - Michael Pedersen Det Sociale forbrugerråd - Lene Kjær Handicaprådet - Michael Pedersen Det lokale beskæftigelsesråd - Rikke Kastbjerg Medlem af DHF s Hovedbestyrelse - Rikke Kastbjerg Formand for Bygge- og Trafikpolitisk udvalg - Claus Bjarne Christensen Informationsudvalg - Rikke Kastbjerg og Gert Riis Etisk Udvalg - Mikkel Bundgaard Ulandsudvalg - Michael Pedersen Kursusudvalg - Michael Pedersen og Per Jacobsen Århusafdelingens hjemmeside: 2 23

3 LEDER Ønskesedlen er lang Af Michael Pedersen - formand Forleden konstaterede jeg, at julen har indtaget Salling. Så er det blandt andet ved at være tid til at overveje en ønskeseddel. Samtidig er der udskrevet valg. Det betyder, at mange organisationer fremfører deres ønsker. Og der skal ikke være tvivl: også Dansk Handicap Forbund har en ønskeseddel, som vi gerne vil aflevere til politikerne. Vores ønskeseddel er meget lang. Danmark har lige underskrevet FN s konvention om lige muligheder for mennesker med handicap. Det er vi meget glade for, men konventionen har desværre ingen som helst virkning, hvis den ikke bliver afspejlet i dansk lovgivning. Politikerne bør gennemgå lovgivningen og bør lave om de steder, hvor det er muligt at diskriminere mennesker med handicap. Man må sørge for, at mennesker med handicap er ligestillet i alle de nye lovgivninger. Kun hvis det sker, har FN s konvention betydning for mennesker med handicap. Tilgængelighed for alle har længe været et ønske for Dansk Handicap Forbund. Der er lige blevet vedtaget et nyt bygningsrelement. Det er vi glade for. Men regler har som bekendt kun virkning, hvis de bliver overholdt. Det er derfor vores ønske, at folketinget sørger for, at intentionerne i bygningsrelementet overholdes. Det vil blandt andet sige, at det endnu en gang bliver præciseret, at kommunerne skal lade være at give dispensationer, når bygherren er kommet til at bygge imod reglerne. Når det sker, må man tør at forlange, at det skal laves om. Ellers får vi aldrig et samfund, som er fuldt tilgængeligt for alle - også for mennesker med handicap. Den offentlige transport er blevet et tema i valgkampen. Flere partier peger på, at togskinnerne bør forbedres. Vi kunne godt ønske os, at der i samme åndedrag blev gjort noget for, at den offentlige transport også blev tilgængelig for os. Det er urimeligt, at noget så simpelt som forskellige højder på landets perroner er med til at gøre det umuligt, at kørestolsbrugere kan tage toget. Vi vil gerne både have tog til tiden og tog at kunne komme ind i. Der findes i dag flere former for hjælpeordninger. Alligevel oplever vi gang på gang, at der er mennesker, som ikke får den hjælp de behøver, fordi de fal- 22 3

4 4 NYT FRA BESTYRELSEN Medlemsweekend Der har været afholdt medlemsweekend for Århus afdelingen september 2007 på SI-centeret i Rødekro. Et medlem som ønskede at deltage var man nødt til at sige nej til da påkrævede faciliteter, som dette medlem havde brug for, ikke kunne imødekommes. Det er en uheldig situation, som vi ikke ønsker gentaget. Fremtidige steder for afholdelse af arrangementer skal derfor undersøges grundigere. Se mere om weekenden andet sted i bladet. Møde med Holger Kallehauge Den 13. oktober 2007 blev der holdt et arrangement på Sabro Kro hvor PTU og DHF, Århus Afdeling var arrangør. Arrangementet var omkring den nye FN-handicapkonvention. 33 personer fra de to afdelinger deltog i arrangementet. Folk var tilfredse med dagen og Holger Kallehauge er en kapacitet indenfor området. Projekt»medlemmer i centrum«projekt»medlemmer i centrum«er kommet godt fra start. Projektmedarbejder Lene Kjær var med til bestyrelsesmøde i Århus afdelingen den 24. oktober 2007 for at orientere bestyrelsen om projektet. Der vil løbende komme nyt i bladet herom. Julefrokost 2007 Der afholdes julefrokost på Abildhus den 7. december Tilmelding andetsteds i bladet. Handicappolitisk Udvalg I slutningen af marts 2008 kommer der et kursus om arbejdet med handicappolitisk udvalg. Valg til Region Midtjylland Den 24. oktober 2007 var der valg til regionerne. Michael Petersen fra DHF Århus afdelingen var på valg efter det første år. Den anden regionsrepræsentant Christian Sørensen var valgt for 2 år, men da han har fået arbejde i Aalborg og flytter derop, var han også på valg. Århus afdelingen opstillede Michael Pedersen og Per Jacobsen. Desværre blev kun Per Jacobsen valgt og vi må med beklagelse sige farvel til Michael Petersen på posten. Han tabte valget til Sofie Nielsen fra Skanderborg. I DHF Århus afdelingen betragter vi det som et stort tab. Michael er en kapacitet indenfor det handicappolitiske arbejde. Han har ungdommens gå-på-mod, er hurtig til at tilegne sig nyt stof og er i stand til at se ting i»helikopterperspektiv«hvilket er en absolut nødvendighed for en person med et stort område under sig. Vi i Århus afdelingen vil arbejde for et»come-back«for Michael. Jeg har været igennem et langvarigt forløb (mere end 3 år) om at få kommune til at acceptere, at min bil ikke kører så langt på literen som hjemmesiden www. hvorlangtpaaliteren.dk opgiver. Hjemmesiden opgiver at min bil typisk kører 8,1 km/l men min bil kan kun køre 6,75 km/l. Jeg har en anden køre cyklus end almindelige bilister: Konkret har jeg merudgifter i forhold til almindelige ejere af en stor personbil, da motoren kører i tomgang, når jeg hejser min kørestol ind og ud af bilen, samt at jeg kører fl ere små ture i nærmiljøet i bilen fx til bageren, postkassen, små indkøb i kiosk og Brugs, familie og venner i Århus og mit nabolag. Her ville andre gå eller tage cyklen. Efter en anke siger Statsforvaltningen at brug af dk er ikke obligatorisk, men kan anvendes i mangel af bedre beslutningsgrundlag. Endvidere er det ikke min opgave at bevise, at min bil kun kører 6,75 km/l. Det er tilstrækkeligt at sandsynliggøre det. Så det er en slags sejr for retfærdigheden og et nederlag til en nærig, bedrevidende og mistænkelig holdning i kommunen. Lene Kjær Projektkonsulent Projekt Medlemmer i Centrum 21

5 der mellem to stole. Vi kunne godt ønske os nogle fleksible hjælpeordninger, hvor der i højere grad ses på brugernes behov, og ikke så meget på firkantede regler. Vi har et stort ønske om, at man indfører brugerstyret personlig assistance i Danmark. Det vil sige en fleksibel hjælpeordning, hvor brugere ikke nødvendigvis skal være arbejdsgiver. Ønskesedlen kan godt virke lang, men når jeg ser ned ad den, så er det vel ønsker, som andre borgere tager som en selvfølge. Derfor er det på tide, at vi får virkeliggjort tankerne bagved FN s konvention. Tanker om at mennesker med handicap skal have de samme betingelser som alle andre. Det er det overordnede ønske, som Dansk Handicap Forbund har til det nye folketing. God jul og godt nytår. ÅRETS JULEFROKOST 20 Afdelingens julearrangement afholdes fredag den 7. december 2007 på Abildhus Vi starter kl. 17 med at hilse på hinanden over et godt glas gløgg. Derefter er der et dejligt»jule-tag-selv«bord og der vil være en god mulighed for at købe drikkevarer til høkerpriser. Pris for arrangementet: 50 kr. pr. person, som betales på selve dagen. Kom og deltag i frokosten og vær med til at bidrage til den gode stemning. Tilmelding skal ske senest den 1. december 2007 til Rikke eller Helle: Rikke Kastbjerg på tlf (læg gerne besked på telefonsvareren). Helle Szydlowski på mail: 5

6 BEVILLING AF MERUDGIFTER Er der forskel på tildelingen af merudgifter i Århus Kommune? Lad os høre om dine erfaringer omkring bevilling af merudgifter på hjemmesiden Ifølge Servicelovens 100 kan personer mellem 18 og 65 år, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Ifølge stk. 5 kan personer, der er tildelt højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension før 1. januar 2003 ikke få dækket merudgifter, medmindre de tillige er tildelt hjælperordning er Serviceloven 96. Man skal kunne sandsynliggøre at man har merudgifter for mindst 500 kr. om måneden inden der kan udbetales en ydelse. Hvis man kan sandsynliggøre at man har merudgifter mellem 500 og 1749 kr. udbetales der 1500 kr. Kan man sandsynliggøre at man har merudgifter mellem 1750 og 2249 kr. udbetales der 2000 kr. osv. opad med 500 kr. Eksempler på merudgifter: Ekstra høje bilforsikringer og brændstofudgifter pga. speciel bil. Ekstra slitage på tøj og sko. Diætkost ved diabetes. Der er mange andre ting, man kan få dækket under merudgifter. Hvis du vil søge om merudgifter, skal du henvende dig til din sagsbehandler på dit socialcenter. Det er vigtigt at være opmærksom på at man skal sandsynliggøre merudgifter, kommunen kan ikke forlange dokumentation. Siden loven trådte i kraft 1. januar 2003 har vi i Dansk Handicap Forbund oplevet at der er forskel på hvad der bevilliges af merudgifter på de forskellige socialcentre i Århus Kommune. Projekt Medlemmer i Centrum vil gerne undersøge hvordan medlemmer i Århus afdelingen oplever tildelingen af merudgifter. Vi vil gerne opfordre dig til at skrive et indlæg på hjemmesiden Et medlem af Århus afdelingen giver følgende eksempel på problemer med merudgifter: 6 19

7 NYT FRA PROJEKT MEDLEMMER I CENTRUM Vi har nu haft henvendelser fra ca. 20 medemmer, der har haft forskellige spørgsmål. Mange spørgsmål har drejet sig om, hvordan man søger handicapbil i Århus Kommune. Svaret er at man tager kontakt til sin visitator, en medarbejder i magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg, der også tager sig af hjælpemidler. Visitation Nord, Midt og Syd kan kontaktes på telefon (Nord), (Midt), (Syd). Alle ansøgninger bliver behandlet af Pauli Bording, der før sad i Århus Amt, men nu er ansat i Århus Kommune. Et andet spørgsmål gik på hvor længe man skal/må vente på at få udskiftet et mobilitetshjælpemiddel, evt. en mini - crosser. Her fik jeg følgende svar fra magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg: Jeg hører meget gerne fra medlemmer, der har modtaget et sådan kvitteringsbrev, da jeg gerne vil se hvad der bruges som argument for at gå udover de 40 hverdage. Hvis du har spørgsmål til Projekt Medlemmer i Centrum hører jeg meget gerne fra dig. Tlf.nr. og findes andet sted i bladet. Jeg er i gang med den anden del af projektet, nemlig kortlægning af tilbud til medlemmer i Århus afdelingen. Til foråret kommer der en medlemsundersøgelse, der bl.a. går ud på at undersøge, hvilke tilbud medlemmerne benytter og om der eventuelt mangler tilbud. Til slut vil jeg lige nævne at jeg i januar måned 2008 har fri pga. eksamen på Den sociale Højskole. Kontoret, telefoner og mail er i januar bemandet af Per Jacobsen, Michael Pedersen eller Dorthe Stief. 18 Ved mobilitetshjælpemidler herunder el-køretøjer skal borgeren senest 40 hverdage efter 1. henvendelse modtage en afgørelse. Hvis det ikke er muligt at overholde denne tidsfrist, vil borgeren modtage et kvitteringsbrev med oplysning om, hvornår der så vil blive truffet en afgørelse i sagen. Lene Kjær Projektkonsulent Projekt Medlemmer i Centrum 7

8 Der arbejdes på flere modeller. Den ene model er, at kommunen skal være arbejdsgiver, mens brugerne er arbejdsledere. En anden model er at en organisation af brugerne selv skal være arbejdsgiver. Endelig overvejes det, om en pårørende eller et privat firma skal kunne være arbejdsgiver. Ordningen skal være fleksibel, hvor man ser på brugernes behov for hjælp frem for at se på hvor hjælpen skal foregå og hvordan. Især overfor nuværende (og kommende) 96 brugere er det vigtigt at fastslå, at BPA ikke bliver en erstatning for hjælpeordning, men et supplement. Det er ministerens hensigt, at det skal være valgfrit. I øjeblikket arbejder ministeriet på en lovgivning, som vil komme til høring. Man forventer at kunne fremsætte lovforslaget i januar 2008 og at lovgivningen kan være gældende fra midten af 2008 eller starten af Daværende socialminister Eva Kjer Hansen har afsat penge, som hun i foråret vil bruge på at få dannet og styrket eksisterende organisationer, der vil byde ind på at være organisation for brugerstyret assistance. Det skal afklares, hvordan der kan ske en opdeling af arbejdsgiver- og arbejdslederfunktionen. Organisationer skal til at finde ud af, hvordan de vil løfte ordningen i praksis. Ministeriet har besluttet, at de personer der ikke selv kan være arbejdsleder i første omgang ikke bliver omfattet af ordningen. Men de skal med på et senere tidspunkt, og der skal der findes ud af, hvordan det kan gøres. Forslag til høringssvar Dansk Handicap Forbund vil afgive høringssvar. Seminaret havde bl.a. følgende forslag: Alle skal med i ordningen nu. Alle evt. kommende brugere af BPA skal informeres grundigt og skal have en valgmulighed. Tildelingen af timer skal styres af behov og ikke have en øvre grænse. Ledsagerordningen skal afløses af BPA. Det er vigtigt at adskille bevillingsog rådgivningsenhed. Alt i alt synes jeg, at det var et godt seminar, hvor jeg lærte meget. Lene Kjær Projektkonsulent Projekt Medlemmer i Centrum 8 17

9 Familie og parforhold belastes. Risiko for isolation og passivisering. Udlandet er lukket land. Man kan ikke selv vælge sin hjælp hverken hvem, hvad eller hvornår. Man kan ikke være spontan. Fremmedgørelse over for sig selv og sin omverden. Mange kompromisser Rapporten kan læses i sin helhed på php?mid=rrfwg. Næste spørgsmål var om Brugerstyret personlig assistance (BPA) kan løse nogle af ovenstående problemer. Hvad er BPA? Begrebet BPA udspringer i Norge af et politisk arbejde med tilknytning til den amerikanske bevægelse»independent living«. Ordningen opstod i Norge som et krav fra borgere med handicap. Målgruppen for BPA i Norge er meget bredere end i Danmark. I Norge er målgruppen defineret som alle med handicap, der behøver praktisk hjælp. Det vil sige, at der også er andre handicapgrupper, som kan få ordningen. Det gælder 16 for eksempel blinde, som i Norge kan få BPA til at læse post, læse bøger ind eller gå på indkøb. Hjælpen udmåles individuel, så det er intet problem, at der er brugere, som kun har brug for ganske få timer om ugen. Gruppen af mennesker med psykiske handicap er også omfattet af ordningen. Endelig er børn under 18 år også berettiget til en personlig assistent i Norge. Når det kan lade sig gøre at have sådan en bred målgruppe skyldes det, at nordmændene ser anderledes på ordningen. I Danmark er det et krav, at brugeren selv kan være arbejdsgiver. I Norge er der tre valgmuligheder. Brugerne kan som i Danmark selv vælge at være arbejdsgiver. Vælger brugeren det, har han eller hun det fulde juridiske ansvar. Men brugeren kan også vælge, at kommunen skal stå som arbejdsgiver, eller at ULOBA (den norske organisation af mennesker, som har BPA) skal være arbejdsgiver. Vælger brugeren det, får han eller hun selv status som arbejdsleder. Det betyder, at det er kommunen eller ULOBA, der har det juridiske ansvar, mens man selv har ansvar for at ansætte og definere hjælpen. Mange synes, at det er en lettelse, at man ikke har det juridiske ansvar. Hvad sker der i Danmark med BPA? I Danmark arbejdes der på en ordning hvor arbejdsgiveransvaret er flyttet. MEDLEMSWEEKENDEN Fredag den 21. september stævnede en halv snes biler ud fra Århus med kurs sydover. Målet var afdelingens medlemsweekend på SI-centret i Rødekro, og efter at vi vist alle sammen havde siddet i kø en time eller mere ved Vejlefjordbroen, nåede alle veloplagte frem. Da vi var installeret og havde fået kaffe, spillede vi»lær hinanden bedre at kende«-banko, hvilket gav anledning til megen morskab, - vidste du for eksempel, at Rikke er vild med Melodi Grand Prix? Om aftenen hyggede vi os i pejsestuen (uden pejs) med Trivial Pursuit, rødvin og snak. Da der var lagt op til en ren hygge og»fladen ud«weekend tillod vi os at sove længe og mødtes først langt op på formiddag en i hallen, hvor Lene arrangere de forskellige boldspil og lege, hvilket var yderst under holdende at se på bagefter fortalte hun om sit arbejde med projektet»medlemmer i Centrum«, hvilket var meget spændende. Det er dejligt, at der er så mange medlemmer, der bruger tilbuddet om råd og vejledning. Lørdag eftermiddag var der dømt frit spil; der var mange, der benyttede lejligheden til at køre over grænsen for at handle, nogen var på strøget i Flensburg og andre blev på centret og slappede af. Om aftenen var der igen almindelig hyggesnak og gang i spillegenet. Søndag var der morgenmad og derefter almindelig opbrud tak for en super hygsom weekend og på gensyn næste år. Mille 9

10 HANDICAPPOLITISK SEMINAR PÅ SCT. KNUDSBORG SEPTEMBER 2007 Personlig og praktisk hjælp, hjælpeordning og ledsagerordning samt Brugerstyret personlig assistance (BPA) 10 Formand Michael Pedersen og undertegnede deltog først i september i Dansk Handicap Forbunds (DHF) handicappolitiske seminar, hvor emnet var personlig og praktisk hjælp. Fredag aften startede med at projektleder Camilla Sandfeld opfordrede deltagerne til en alternativ præsentationsrunde, hvor vi udover at sige navnet skulle fortælle hvad navnet betød og hvorfor vi netop havde det navn. Det gjorde faktisk at jeg kunne huske alles navn, hvad jeg ellers ofte synes er svært efter en almindelig præsentationsrunde. Bagefter spillede vi person bingo, hvor vi skulle finde personer blandt de andre deltagere, der passede på forskellige udsagn, f.eks.»har været i Paris«. Det var en sjov måde at lære hinanden bedre at kende på. Lørdag havde Camilla et forløb hvor vi skulle flytte os fysisk i lokalet, hvorhen alt efter vores personlige mening i specifikke handicappolitiske spørgsmål. En del deltagere mente at dette forløb var spild af tid. Men jeg synes det var en god måde at blive tvunget til at tage stilling. Seminarets hovedemne var personlig og praktisk hjælp. Første indslag var Marie Krogh Frederiksen og Louise Lindberg Poulsen fra Roskilde Universitets Center, der gennemgik deres rapport»fleksibel kompensation«, en rapport bestilt af socialpolitisk udvalg i Dansk Handicap Forbund. Hjælpeordningens 96 beskrives i rapporten som den ideelle ordning, rolls-royceeller cadillacmodellen eller som den fulde kompensations-ordning. Kravet om aktivitetsniveau og arbejdsgiveransvar giver ydermere ordningen en karakter af at være for»eliten«, det vil sige for en gruppe, der er meget aktive og kan varetage de opgaver, der er forbundet med at have hjælpere ansat. Rapporten konkluderer at 15-timers ledsagelse kombineret med praktisk og personlig hjælp i hjemmet har følgende konsekvenser i overskrifter: Man kan ikke have et»almindeligt«aktivitetsniveau. Ens sociale liv er begrænset, og man er afhængig af hjælp fra andre, særligt familie og venner. 15

11 handicappede og menneskerettigheder og samme år kom Wien-deklarationen. I 2001 havde Mexicos delegerede planer om at indføje en artikel 179 om anti-racisme i FNs arbejde, men intet gik helt som planlagt, katastrofen nine-eleven indtraf Ingen klageret I 2002 vedtog FN en resolution på området, og fra 2003 til 2006 blev der holdt to årlige samlinger, hvor delegerede fra hele verden mødtes til forhandlinger, der mundede ud i en endelig godkendelse af teksten i Holger Kallehauge har deltaget på samtlige samlinger men uden taleret. - Og hvis I tror, jeg har haft indflydelse på formuleringen, så tager i fejl, smiler Holger ud i salen. Vi er nu ret overbeviste om, at vedholdende lobbyisme, tilstedeværelse, mimik og kropssprog har gjort hans deltagelse betydningsfuld uanset. Som nævnt var Danmark blandt de 80 lande, der underskrev aftalen i foråret. Vi er dog også blandt de lande, der undlod at underskrive nogle tillægsprotokoller, fx klageretten! Nu har 114 lande underskrevet, men 20 lande skal ratificere konventionen, 14 før den træder i kraft, og foreløbig har syv lande ratificeret. Hvordan gennemføres konventionen? Den officielle danske oversættelse kommer i omløb omkring årsskiftet, og en statslig komité skal ud fra diverse høringssvar komme med en rapport. Holgers finurlige forslag er, at der sideløbende kommer en civilsamfundskomité med deltagelse fra de frivillige organisationer, der kan komme med en skyggerapport. I sidstnævnte komité ser Holger meget gerne deltagelse af Ombudsmanden og fem-seks andre»fine«deltagere, bl.a. fra lærerog sundhedsverdenen. Når alle ministerier og relevante instanser er blevet hørt og ingen har væsentlige indvendinger, når det hele er på plads og konventionen træder i kraft, skal gennemførelsen være progressiv (efter landets bæreevne) og ingen områder må på nogen måde negligeres, men nogle områder må gerne favoriseres og prioriteres i perioder. Vi glæder os til de nye udfordringer og de oplagte argumenter i det videre handicappolitiske arbejde ;o) FN S HANDICAPKONVENTION PÅ KONFERENCE I KØBENHAVN Den 23. oktober afholdt De samvirkende Invalideorganisationer (DSI) en konference i København om betydningen af FN s handicap konvention i praksis. I konferencen deltog formand Michael Pedersen, næstformand Claus Bjarne Christensen og undertegnede. Den 30. marts 2007 underskrev økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen på Danmarks vegne handicapkonventionen. Underskriften betyder at Danmark bakker op om konventionen og senere planlægger at tiltræde konventionen formelt og dermed forpligte sig til at indarbejde konventionen i lovgivningen. På konferencen var der følgende oplægsholdere: Justitsminister Lene Espersen kaldte konventionen en milepæl for handicappolitikken i Danmark og havde følgende politiske budskab: Der er brug for alle. Handicapkonvention kan være med til at sikre lige muligheder og gode rammer for mennesker med handicap. Den bliver et centralt pejlemærke i fremtidens handicappolitik. Den tyske professor Theresia Degener, der selv har været med til at udforme konventionen sagde, at formel tiltrædelse af konventionen betyder en overgang fra blød til hård lovgivning. Med andre ord: mennesker med handicap får rettigheder. Forkvinde for Kvinderådet Randi Iver sen har erfaringer med kvindekonventionen, som Danmark formelt tiltrådte eller ratificerede i På trods af ratificeringen er der f.eks. stadig ikke ligeløn mellem mænd og kvinder. Randi Iversen afsluttede med en tilkendegivelse af, at kvindekonventionen har været og fortsat er et meget brugbart instrument i ligestillingsarbejdet. Professor dr. jur. Kirsten Ketscher fra København universitet havde et humoristisk oplæg. Bl.a. sagde hun, hvis mennesker med handicap fik rettigheder, det kunne måske være med til forny folks fordomme. På den mere alvorlige side mente hun, at en handicapkonvention kunne være med til at få mennesker med handicap ud af forvaltningslovens skygge. Stig Flindt, personalechef på Novo Nordisk fortalte om Novo Nordisk rehabiliteringspolitik»at skabe vedvarende løsninger, der giver medarbejdere de bedste muligheder for at opretholde deres arbejdsevne og forblive i arbejde indenfor retnings- 11

12 linierne«. Afslutningsvis tilkendegav han at en evt. ratificering af handicapkonventionen understøtter Novo Nordisk værdier, der skal dog rettes lidt op på den fysiske tilgængelighed. Folketingets Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen sagde følgende: FN s handicapkonvention vil være et meget vigtigt supplement til det retlige grundlag for Folketingets Ombudsmands fortsatte virksomhed og giver også en forpligtelse til Folketingets Ombudsmand i at følge med i hvad regeringen og Folketinget foretager sig på grundlag af konventionen. Professor Kjeld Møller Petersen fra Syddansk universitet havde specielt fokus på sundhedsområdet mht. sclerose og epilepsi. Han var bekymret om små og usynlige handicaps har det nødvendige fokus i konventionen. Institutleder ved Danmarks pædagogiske Universitet Niels Egelund redegjorde for problemstillinger omkring undervisning. Begrebet rummelighed i den inkluderende skole er problematisk, da det tolkes som økonomiske nedskæringer. En anden problemstilling er, at folkeskolelærere uddannet efter 1983 har en mangelfuld uddannelse i specialpædagogiske emner. Inden formanden for DSI Stig Langvad sluttede af var der en kort paneldebat med spørgsmål fra salen. Stig sagde afslutningsvis, at det havde været svært at holde mund hele dagen, da han havde haft en kommentar til alle indlæg. Men dagens formål var opfyldt, nemlig at flere skulle få kendskab til handicapkonventionen. Lene Kjær Projektkonsulent Projekt Medlemmer i Centrum ANTIDISKRIMINATION SOM»RØD TRÅD«Af Solveig Hansen Første lørdag i efterårsferien havde ca. 30 medlemmer taget mod invitationen til at høre Holger Kallehauge fortælle om FNs handicapkonvention. Det var Århus afdelingen i DHF, der i samarbejde med DSI og PTU havde inviteret, og arrangementet om eftermiddagen var gratis, mens den efterfølgende to-retters middag var for egen regning. Rammerne var den skønne Sabro Kro og blandt deltagerne hilste jeg på rigtig mange fra min tid i Ungdomskredsen, fra sommerkurser på Egmont, fra handicapidrætten og fra DSI-arbejdet. Så ud over det spændende emne var det en dejlig, social dag og aften, hvor der både blev drøftet kommunalreform, teater, udlandsrejser og strikketøj. Og det er jo netop det, det handler om: fri og fuld samfundsdeltagelse på egne præmisser. Holger Kallehauge, der lettere selvironisk betegner sig som»rejsende i rettigheder«, takkede for invitation og frem - møde og startede med at fastslå, at: - Det centrale i handicapkonventionen er, at det er menneskerettigheder med antidiskrimination som den»røde tråd«. Handicapkonventionen er den seneste i en lang række konventioner, og den lå færdig i 2006, blev underskrevet af 80 lande 30. marts 2007 og nu er den danske oversættelse, som Udenrigsministeriets tolkeservice har foretaget, i høring og forventes klar til årsskiftet. Undervejs har især selve handicapbegrebet været vendt og drejet, og planen er/var, at Bendt Bendtsen i marts 2008 skal/skulle komme med et egnet begreb en definition af handicap (i skrivende stund er der udskrevet folketingsvalg). En blandt mange Den første konvention fra 1965 er om racediskrimination, og allerede året efter, i 1966, var det om politiske, økonomiske og sociale forhold. I 1979 fulgte SEDAW-konventionen om kvinder, i 1984 var emnet tortur, i 1989 børn og i 1990 vandrearbejdere var officielt handicapår, der førte til et handicap-handlingsprogram i 1982 og handicapdekaden (ti-året) fra I 1993 kom FNs standardregler for handicappede, der ifølge Kallehauge»stadig er udmærkede opskrifter på, hvordan lige rettigheder kan sikres«. Leandro Despouy var samme år klar med sin rapport om 12 13

Til Århus afdelingens beretning

Til Århus afdelingens beretning Til Århus afdelingens beretning Vi er 280 medlemmer. Det er for nedadgående. Det betyder, at vi ikke har så mange kongrespladser som tidligere. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har haft et travlt og lidt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Leder af Michael Pedersen Feriecenter Slettestrand. Nr. 4 November 2006 5. årgang. Forbundets nye ledelse

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus afdeling. Leder af Michael Pedersen Feriecenter Slettestrand. Nr. 4 November 2006 5. årgang. Forbundets nye ledelse Returneres ved varig adresseændring DANSK HANDICAP FORBUND Returadresse: Vosnæsparken 9. 8541 Skødstrup Århus afdeling Forbundets nye ledelse Leder af Michael Pedersen Feriecenter Slettestrand Nr. 4 November

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009

Centerrådet i Handicapcenter København. Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Centerrådet i Handicapcenter København Referat af ordinært Centerrådsmøde 10. juni 2009 Til stede: Momme Knudsen, Ingrid Hansen, Kirsten Danielsen, Bente Ullits Eckmann, Janne Sander, Frank Steffensen,

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen

Social- og Handicapcentret 07-11-2012. Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen REFERAT Social- og Handicapcentret 07-11-2012 Referat fra møde i Udsatterådet den 6. november 2012 Deltagere: Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Hugo Hammel, Ole Hjuler, Jørgen Jørgensen Ikke fremmødte med

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Århus - Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Århus - Randers Afdeling Kommunavalg 2009 Nr. 3 August 2009 8. årgang Århus August 2009 2 Århus August 2009 LEDER Det er (også) dit valg! Af Rikke Kastbjerg Den 17. november 2009

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark?

BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark? BPA og PA hos nordiske naboer - udvikling i Danmark? Bjarne Bjelke Jensen 1 I dag - indhold 1. Scenarie 2. Udvikling hvorfor? 3. Sverige 4. Norge 5. Hvordan: konkret eksempel et kooperativ i Norge 6. Ny

Læs mere

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser

Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt. Politik. Kurser Selveje Danmark Nyhedsbrev nr. 5-2013 Aktuelt Selveje Danmark udpeget af erhvervsministeren Kontingent og EAN-nummer Morgenmøde om førtidspension og flexjob Politik Frivillighed og selveje Nedlæggelse

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Ledelsesberetning for KH for 2013

Ledelsesberetning for KH for 2013 Ledelsesberetning for KH for 2013 Efter flere år med stramninger og sværere vilkår for de handicappede og for de organisationer, der kæmper for de handicappedes sag ser vi måske ind i et vendepunkt i disse

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114.

Bemærkninger fra De Samvirkende Invalideorganisationer, DSI, til kommende analyse af reglerne om støtte til køb af bil, jf. servicelovens 114. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 164 Offentligt (Vi skifter navn til Danske Handicaporganisationer 1/1 2008) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Hvidovre, den 1. juni 2007 Sag

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

BPA. Dit personlige valg

BPA. Dit personlige valg BPA Dit personlige valg BRUGEREN I CENTRUM BPA Dit personlige valg Med udgangspunkt i personlige erfaringer med handicaphjælp stiftede tre iværksættere Claus, Kristian og Lasse tilbage i 2004 virksomheden

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap

Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap. Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Pinsekursus for familier med unge i alderen 13 18 år med handicap Målgruppe: Familier med unge i alderen 13 18 år med psykisk og fysisk handicap Formålsbeskrivelse forældre: Konkret viden, værktøjer og

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere