Forretningsetiske principper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsetiske principper"

Transkript

1 Analyse af materialer Test og måling In-line instrumentering Industriel styring Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os.

2 Den administrerende direktørs introduktion Kære kolleger, I Spectris gruppen har vi en række fælles langsigtede mål: At være det foretrukne valg for produtivitetsfremmende virksomheder At levere den bedste værdi på lang sigt til vores kunder og aktionærer At skabe en præstationsdrevet kultur på tværs af alle vores virksomheder og blive førende på vores udvalgte markeder Vi har klart definerede strategier indenfor gruppen og i hver af vores virksomheder for at opnå disse mål. Dog kan vores succes ikke opretholdes, medmindre vi forpligter os til og handler i overensstemmelse med vores værdier. Den vigtigste blandt disse er ærlighed i alt hvad vi foretager os. Det omfatter integritet i den måde vi driver vor forretning på, både eksternt, når det gælder kontakt med kunder, leverandører, repræsentanter og konkurrenter, og internt med kolleger. Disse forretningsetiske beskriver vores politikker og har til formål at hjælpe os i Spectris og vore selskaber i vores bestræbelser. Først fokuseres på vores værdier og derefter klarlægges, hvad vi forstår ved god etisk adfærd. Jeg anmoder jer alle om at deltage i denne indsats og give den jeres fulde opbakning. Succes opnås kun når ord omsættes til handling. John O Higgins Administrerende direktør, Spectris plc 1

3 Disse forretningsetiske er forankret i Spectris kerneværdier. De tager udgangspunkt i vore hovedværdier om ærlighed og integritet, og søger at udvide disse til et bredere sæt af vejledende inddelt i tre emner med overskrifterne: samarbejde med forretningspartnere, samarbejde med kolleger og beskyttelse af virksomheden. Forskrevne regler kan ikke formuleres for hver enkel forretningssituation, men vores værdier og ånden i vores forretningsetiske bør vejlede jer til en passende og etisk handlemåde. Spectris værdier Ærlighed At handle med absolut integritet i alt hvad vi foretager os. Bemyndigelse At skabe et arbejdsmiljø med selvstyre i vores selskaber, hvor medarbejderne forventes at tage initiativ og opnå succes. Ejerskab At tage personligt ejerskab og ansvar for vores roller. Udførelse At opfylde vores forpligtelser med den højeste kvalitet, både internt og især eksternt overfor vores kunder. Hurtighed At sørge for at forretningsmæssige beslutninger tages og at handlinger udføres med den fornødne hurtighed. Definitioner Ærlighed Samvittighedsfuld når det gælder om at fortælle sandheden og at handle ærligt uden at stjæle, bedrage eller overtræde lovgivningen. Integritet Urokkelig overholdelse af de forretningsetiske. 2

4 Indhold Den administrerende direktørs introduktion...1 Forretningsetiske og Spectris værdier...2 Introduktion: At gøre forretninger med ærlighed og integritet Medarbejderansvar...5 Lederansvar...5 Topledelsens ansvar...5 Alternativ rapportering eller Whistleblowing...6 Behandling af indberetninger...7 Garanti mod repressalier...7 Anvendelse af ne...7 Samarbejde med forretningspartnere Fair behandling...8 Gaver og andre ydelser...9 Bestikkelse og korruption...10 Fair konkurrence Handelskontrol Kontakt med eksterne parter Samarbejde med tredjeparter Samarbejde med kolleger Fair ansættelse Respektfuld behandling Sundhed og sikkerhed Menneskerettigheder Beskyttelse af virksomheden Virksomhedens aktiver Finansiel compliance Forretningsmæssig information...22 IT-systemer Interessekonflikter...25 Bemyndigelse og intern kontrol Anerkendelse af de forretningsetiske

5 Introduktion: At gøre forretninger med ærlighed og integritet Vores værdier; ærlighed og integritet, er selve fundamentet i vores omdømme og den måde vi driver vores forretning på. Så ud over den personlige integritet, som hver af os bringer med på arbejde i virksomheden, er det nødvendigt at vi udviser organisatorisk integritet, som skal sikre at vores samlede bestræbelser er i overensstemmelse med vores værdier og forpligtelser. Vores virksomhedsværdier ligger til grund for de vigtige forpligtelser som vi har over for vores kunder, markedet, vores samfund og andre interessenter. Gruppens filosofi om selvstyre og ansvarliglighed, giver vores virksomheder den mest effektive måde at opnå vores høje standarder på. Vores værdier, især kravet om ærlighed og integritet, er fundamentet i denne virksomhedsmodel. Disse forretningsetiske sætter standarden for hvordan vi udfører vores forretninger. De er udformet for at sikre, at alle medarbejdere tager beslutninger, der er i overensstemmelse med vores værdier, og som hjælper os med at overholde vores mange forpligtelser. Principperne gælder for bestyrelsesmedlemmer og alle ansatte i alle virksomheder i Spectris Gruppen. Endvidere bør gruppen kun samarbejde med partnere som har en forretningspraksis, der stemmer overens med ånden i disse. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 4

6 Alle medarbejdere har ansvar for at: Overholde alle gældende love og bestemmelser og fremhæve enhver konflikt, der måtte være mellem lovene/bestemmelserne og de forretningsetiske eller andre politikker og anden praksis. Forstå de forretningsetiske og alle andre krav til deres arbejde. Stille spørgsmål eller udtrykke bekymring angående forretningsadfærd, samt rapportere enhver mistanke om overtrædelse af love, bestemmelser, de forretningsetiske, anden virksomhedspolitik eller hvilket som helst sundheds- og sikkerhedsproblem. Du opfordres til i første omgang at rapportere til din nærmeste overordnede eller din virksomheds direktør, deriblandt den udpegede etik- eller compliance officer. Alternativt kan der rapporteres gennem Spectris hotline. Ledere på alle niveauer har endvidere pligt til at: Sikre at deres personale (i) kender til og forstår disse forretningsetiske og andre politikker og procedurer, der vedrører deres arbejde, og (ii) påvise at disse standarder overholdes. Tilskynde medarbejdere til at stille spørgsmål eller fremkomme med deres bekymringer angående forretningsadfærd. Tage sig af medarbejderes spørgsmål og bekymringer i tide, og hvis de er usikre på hvordan de skal svare, søge vejledning. Virksomhedens præsidenter/administrerende direktører og deres lederstab har pligt til at: Gøre disse forretningsetiske samt andre politikker og procedurer som skal overholdes, tilgængelige for alle medarbejdere. Give tilstrækkelige muligheder for medarbejderne til at stille spørgsmål eller fremkomme med deres bekymringer angående forretningsadfærd. Efterleve virksomhedens værdier og forpligtelse til ansvarlig forretningsadfærd i alle deres handlinger. Enhver medarbejder, der bryder ånden eller det skrevne ord i de politikker, der er indeholdt i disse forretningsetiske, vil blive gjort til genstand for disciplinære foranstaltninger, indtil og inkluderende, ansættelsesforholdets ophør. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 5

7 Alternativ rapportering eller Whistleblowing Hvis der er noget, du er bekymret over eller som du føler, du ikke kan sige til din leder, eller hvis du har bragt det på bane, men det ikke er blevet ordentligt behandlet, kan du rapportere dette ved at benytte Spectris plc Hotline. Denne mulighed er tænkt som en alternativ foranstaltning, hvis andre kanaler ikke bidrager med at løse problemet. Når du kontakter Hotline, behandles din rapport af en uafhængig repræsentant, der nøje identificerer din henvendelse og videresender den til den relevante repræsentant i Spectris plc. Du kan indberette anonymt, hvis du ønsker det. Du må dog forstå, at i visse situationer kan en anonym indberetning begrænse virksomhedens muligheder for at undersøge og løse problemet. Kontakt Spectris plc s Hotline på eller på følgende telefonnumre: Australien Brasilien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Hongkong Indien Italien Japan (auto prompt på japansk) Kina (sydlige) Kina (nordlige) Norge Polen Schweiz Singapore Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Sydkorea (2. mulighed) (auto prompt på koreansk) Taiwan Tjekkiet Tyskland Ungarn USA Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 6

8 Behandling af indberetninger Virksomheden er forpligtet til ansvarsfuldt at behandle alle henvendelser, der er indberettet i god tro. Den undersøger alle rapporterede henvendelser, og hvor en overtrædelse har fundet sted, vil virksomheden foretage korrigerende foranstaltninger for at løse problemet. Til tider kan medarbejderne føle sig presset til at opnå driftsresultater, til at nå tallene, eller bare følge andres beslutninger. Selvom motivering for at imødekomme store forventninger kan synes passende og nødvendigt for en succesfuld forretning, så bør ingen medarbejder nogensinde føle at han eller hun må ty til adfærd, der et uetisk eller ulovlig. Virksomheden står ved sin forpligtigelse om at handle med ærlighed og integritet det gælder for alle handlinger og aktiviteter til enhver tid. Så hvis du føler, at du bliver bedt om at gøre noget, der er forkert, har du altid nogen at tale med - din overordnede, en direktør, det juridiske team, Spectris plc s company secretary eller Spectris Hotline. Det er virksomhedens ansvar at give dig de nødvendige ressourcer, som kan hjælpe; Det er dit ansvar at bruge dem. Garanti mod repressalier Virksomheden tolererer ikke repressalier mod nogen person, der indberetter mistænksom adfærd i god tro eller som yder bistand til en undersøgelse. Virksomheden vil iværksætte de nødvendige foranstaltninger imod enhver medarbejder, der findes skyldig i at have foretaget repressalier mod nogen pga. disse handlinger, uanset hans eller hendes stilling. Anvendelse af ne Disse forretningsetiske tager ikke højde for enhver situation, som du måtte støde på. De giver dig snarere nogle generelle retningslinier for mange almindelige problemstillinger, og identificerer de ressourcer, der kan bruges for at løse problemstillinger vedrørende etik og overholdelse af lovgivningen. Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre, så stil dig selv følgende spørgsmål om problemet: Overfor hvilke interessenter har virksomheden ansvar eller forpligtelser? Hvad er mit konkrete ansvar i min stilling? Hvilke love, bestemmelser, industrielle standarder eller virksomhedspolitikker behandler problemet? Hvilken person kan hjælpe mig til effektivt at løse problemstillingen? Hvilke muligheder bør jeg overveje for at finde det bedste svar? Tøv aldrig med at søge om yderligere vejledning fra din leder, en direktør eller et medlem af det juridiske team. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 7

9 Samarbejde med forretningspartnere Vores virksomheds omdømme er baseret på hvordan vi samarbejder med andre den tillid vi udvikler med dem, og de forpligtelser, som vi holder overfor dem. Hver eneste medarbejders daglige kontakt og drøftelser med vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere gør en forskel i vores succes. Udfør denne kontakt med den højeste grad af ærlighed og integritet. Undgå at samarbejde med partnere, hvis forretningspraksis ikke er i overensstemmelse med ånden i disse forretningsetiske. Fair behandling Sørg altid for en fair behandling af virksomhedens forretningspartnere, herunder nuværende og fremtidige kunder, leverandører, distributører, agenter og andre repræsentanter. Lad være med at manipulere, skjule eller misbruge fortrolig information, fordreje vigtige fakta eller udøve nogen anden form for uretmæssig forretningspraksis. Svar sandfærdigt på alle spørgsmål fra kunder eller leverandører. Vildled aldrig kunderne om nogen af vores produkter eller ydelser. Vores kunder og forretningspartnere stoler på, at vi handler med ærlighed og integritet, og at alle vores handlinger demonstrerer vores engagement i vores værdier. Handlinger, der sætter spørgsmålstegn ved vores forpligtelse til at give fair behandling, er aldrig hensigtsmæssige. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 8

10 Gaver og andre ydelser Vi bør kun udveksle passende gaver, underholdning og andre ydelser, hvor det er tilladt og for at opbygge et forretningsforhold, men aldrig som en tilskyndelse til upassende adfærd. Under de rette omstændigheder kan udveksling af beskedne gaver, underholdning eller visse andre ydelser hjælpe os med at forme eller styrke forholdet til vores forretningspartnere. En lille gave kan være en goodwill gestus; en forretningsmiddag kan give mulighed for at stifte bedre bekendtskab med en kunde eller en leverandør. Upassende gaver eller andre ydelser kan give indtryk af utilbørlig indflydelse i forretningstransaktionerne og indikere forsøg på at drive forretning ved hjælp af ulovlige metoder. Man må ikke: Tilbyde, give eller modtage en gave som har: en værdi, der er mere end nominel eller beskeden uden forudgående skriftlig tilladelse fra en overordnet leder. Tilbyde, give eller modtage underholdning som: Ikke involverer værten som en del af begivenheden (f.eks. er modtagelse af billetter til en begivenhed, en gave og ikke underholdning). Er ekstravagant eller dyr (f.eks. er deltagelse ved en stor sportsbegivenhed for meget) uden godkendelse fra en overordnet leder. Tilbyde, give eller modtage en gave, underholdning, andre ydelser eller noget andet af værdi som er: Ulovlig eller ikke tilladt iflg. modtagerens virksomhedspolitik. Ualmindelig eller upassende i det omhandlede land eller branche. Kunne opfattes som et forsøg på at påvirke modtageren til at foretage en bestemt forretningsbeslutning; f.eks. en gave fra en leverandør til en modtager, som er ved at vurdere den nuværende eller potentielle leverandør til en kontrakt. Der henvises i øvrigt til din virksomheds regler vedrørende gaver, underholdning og andre ydelser for beløbsgrænser og relaterede retningslinier. Situation Du er på besøg hos en potentiel leverandør i et land, hvor du aldrig har været før. Efter et sent eftermiddagsmøde tilbyder leverandørens repræsentant at tage dig med ud til lokal underholdning og yderligere drøftelser. Løsning Inden du tager ud til et land for at mødes med potentielle eller nuværende forretningspartnere, bør du spørge en velunderrettet person om, hvad der betragtes som passende eller upassende adfærd. I denne situation, hvis du er usikker på hvad den lokale underholdning består af, kan du spørge din kontaktperson. Hvis du stadig er usikker på, om denne aktivitet er passende, så foreslå noget der er beskedent, og som du selv føler er passende. Eller tilbyd at underholde leverandørens repræsentant på en måde du mener, er passende, som for eksempel en beskeden middag. Når alt kommer til alt, er formålet at lære leverandøren bedre at kende og opbygge et forretningsforhold, og ikke at kompromittere dig eller dit firmas omdømme. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 9

11 Bestikkelse og korruption Udvis integritet i alle dine handlinger og undlad at udveksle noget af værdi, der kan opfattes som en utilbørlig tilskyndelse til en forretningstransaktion. Inden du foretager dig noget der kan være tvivlsomt, så spørg dig selv, om det kunne se ud som om, det ville kompromittere virksomhedens eller din personlige integritet eller omdømme. Vi driver forretning på grundlag af vores produkters og serviceydelsers fortrinlighed, aldrig på grund af udvekslinger af upassende betalinger eller andre ting af værdi. Vi skal være opmærksomme på, at sommetider kan de ydelser vi udveksler opfattes forkert, og det kan også være skadeligt for virksomheden. Upassende betalinger er altid forkerte. Virksomheden vil hellere miste forretninger, hvis den eneste anden mulighed er at foretage en upassende betaling. Man må ikke: Tilbyde, give eller modtage noget af værdi, der har den hensigt eller som kan opfattes som et forsøg på at påvirke en forretningsbeslutning. Noget af værdi kan være en betaling eller gave, men også underholdning, andre ydelser, en tjeneste, et jobtilbud eller andre goder. Efter en forretningstransaktion, tilbyde, give eller modtage nogen form for returkommission som bidrag til gennemførelsen af forretningstransaktionen. Returkommission kan være en bonus, tilskyndelse eller noget andet af værdi, enten fra en kunde eller en anden part. Det kan også optræde under dække som en gave eller en form for underholdning. Foretage betalinger, der letter, smører eller fremskynder noget til nogen embedsmand, som for eksempel at få noget hurtigt gennem tolden, selv for en tilladelse som du på et senere tidspunkt ville modtage. Lovene i EU samt virksomhedspolitikker forbyder den slags betalinger. Bruge en agent, entreprenør eller anden repræsentant for virksomheden til at foretage en betaling eller give noget af værdi, som du ikke selv har tilladelse til at give. Gøre forretninger med partnere, der er kendt for at have været involveret i bestikkelse eller anden korrupt praksis, uden godkendelse fra Spectris plc s company secretary. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 10

12 Overvej følgende spørgsmål for at undgå korrupt adfærd: Føler jeg et behov for at give noget af værdi for at sikre en forretningskontrakt? Er den gave eller anden ydelse, som jeg måtte tilbyde, usædvanlig i den lokale kultur eller forretningssammenhæng? Ville jeg finde det pinligt, hvis jeg afslørede modtagelsen af noget fra en forretningspartner over for en kollega, min leder eller et familiemedlem? Ved jeg hvad der er lovligt og ulovligt at tilbyde, give eller acceptere på det sted, hvor jeg gør forretninger? Ved jeg hvad mine forretningspartnere må modtage fra mig? Hvis du svarede ja eller er i tvivl om nogle af disse spørgsmål, så søg vejledning fra din leder, en direktør eller et medlem af det juridiske team. Situation Vi har ansat en konsulent, som vi nogle gange bruger til at hjælpe virksomheden med at få en tilladelse til en ny fabrik. Han har anmodet om en stor betaling for dette arbejde. Betalingen er mere end han har krævet tidligere, og den er noget over, hvad vi havde forventet han ville kræve. Samtidig haster det for os at få denne fabrik åbnet, og vi indser at det kan kræve ekstra arbejde. Løsning Det er god praksis nøje at overveje situationer, der afviger fra normale omstændigheder. Selvfølgelig kan det være, at konsulenten kræver et passende beløb for det ekstra arbejde, der er nødvendigt indenfor den korte tidsfrist. På den anden side, kunne det ekstra beløb blive anset for at være bestikkelse, enten for at sikre os tilladelsen eller at fremskynde dens behandling. Vi har en pligt til at træffe rimelige forholdsregler for at sikre, at ingen bruger virksomhedens midler til at betale bestikkelse, selv tredjemand. Derfor bør du undersøge sagen yderligere, indtil du er overbevist om, at konsulenten ikke bruger betalingen til upassende formål. F.eks. kan du a) sikre dig, at konsulenten forstår virksomhedens politikker vedrørende betaling af bestikkelse, b) spørge konsulenten om årsagen til den højere betaling eller c) bede konsulenten om at underskrive en særlig erklæring om ikke at bruge nogen af midlerne i denne situation til et ulovligt formål. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 11

13 Fair konkurrence Vær med til at sikre, at virksomheden konkurrerer retfærdigt på alle dets markeder, samtidig med at den arbejder ihærdigt på at servicere vores kunder. Følg alle konkurrencelove og kend og overhold virksomhedens retningslinier vedrørende fair konkurrence. Virksomheden er engageret i energisk og fair konkurrence, og vi er overbeviste om at vi kan opnå begge disse mål samtidigt. Hvis dit arbejde involverer markedsføring, afsætning, prisfastsættelse eller kontrakter, er det specielt vigtigt at du forstår konkurrencereglerne i forbindelse med dit arbejde. Lovgivningen kan variere på hvert af vores markeder, og nogle landes konkurrencelovgivning gælder for aktiviteter og personer uden for deres hjemmemarked. De konkrete omstændigheder i hver enkelt konkurrencesituation er særligt relevante for at kunne afgøre, om den er lovlig. Drøft disse omstændigheder med din leder, en direktør eller medlem af det juridiske team for at finde den rigtige løsning. Konkurrenter Søg for at virksomheden ikke indgår nogen aftale eller andet samarbejde med en potentiel eller nuværende konkurrent, som har til hensigt eller kan opfattes som unfair konkurrence. Drøft ikke engang den slags aftaler eller samarbejde eller foretag udveksling af informationer om dette med en konkurrent. Hvis nogen af de nedenstående emner opstår på et møde der involverer konkurrenter, skal du understrege, at diskussionen er upassende og straks forlade mødet og rapportere sagen til din virksomheds juridiske rådgiver. Den slags situationer kan skade virksomhedens omdømme og dens fortsatte evne til at markedsføre dens produkter og serviceydelser. Upassende emner inkluderer: Prisaftaler, eller fastsættelse af priser sammen med konkurrenter eller endog udveksling af informationer vedrørende priser med konkurrenter. Fordeling af markeder, kunder eller territorier blandt konkurrenter. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 12

14 Svindel med tilbud, eller arrangering af tilbud med konkurrenter (f.eks. en aftale der sikrer, at en konkurrent vinder et tilbud, mens en anden vinder et andet tilbud). Boykot sammen med konkurrenter af en kunde eller gruppe af kunder eller leverandører, eller sammen med konkurrenter nægte at handle med en bestemt kunde eller leverandør. Restriktioner aftalt sammen med konkurrenter vedrørende produktionsniveauer eller distributionskanaler. Inden starten af drøftelser eller anden kommunikation med en konkurrent vedrørende et partnerskab, som f.eks. et joint venture eller samarbejde, søg først råd fra Spectris plc s company secretary eller din virksomheds juridiske rådgiver. Kunder og leverandører Bring ikke virksomheden ind i nogen drøftelse, forståelse eller aftale med en potentiel eller nuværende kunde, distributør, leverandør eller anden tredjepart, som har til hensigt eller kunne opfattes som unfair konkurrence. Upassende emner kan inkludere: Eneforhandlingsaftaler, hvor vi kræver som en betingelse for fortsat samarbejde med en kunde eller leverandør, at vedkommende ikke handler med en tredjemand. Tying eller bundling aftaler, hvor man tvinger eller forpligter kunden til f.eks. at købe et urelateret produkt for at kunne købe det produkt som kunden ønsker at erhverve. Gensidigt forpligtende aftaler, hvor f.eks. en leverandør skal handle med virksomheden for at virksomheden fortsat vil handle med leverandøren. Uretmæssig forretningsindblanding, som f.eks. ved at opfordre en kunde eller leverandør til ikke at handle med eller at holde op med at handle med en af virksomhedens konkurrenter. Situation En konkurrent nævner, at en af virksomhedens leverandører er ved at udvikle et produkt, som vil konkurrere med de to virksomheders nuværende produkter. Leverandøren er i øjeblikket afhængig af de to virksomheders forretninger for en stor del af dets indtægter. Konkurrenten foreslår, at hvis leverandøren ikke opretholder sit nuværende indtægtsniveau, kunne det sinke eller endog stoppe leverandørens nye produktplaner. Derfor antyder konkurrenten, at de to virksomheder burde drøfte om de virkelig havde behov for at benytte den nuværende leverandør eller i stedet finde en anden leverandør. Løsning Vi har et ansvar for at sikre at virksomheden konkurrerer på fair vilkår. For det første skal vi aldrig drøfte ideer om at begrænse konkurrencen med en konkurrent. I visse situationer skal vi også være forsigtige med selv det at udsende signaler til en konkurrent om vores hensigter. Alle vores handlinger skal være uafhængige af konkurrencesituationen. Desuden skal vi udvise forsigtighed, selv med uafhængige handlinger, der har til hensigt at begrænse konkurrencen. I denne situation skal man straks indstille enhver kommunikation med konkurrenten og samtidig underrette den juridiske rådgiver om situationen. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 13

15 Uafhængige handlinger Tillad eller hjælp ikke virksomheden med at deltage i nogen form for aktivitet, der har den konkrete hensigt at drive vores konkurrenter ud af markedet eller anden uretfærdigt konkurrence. Upassende emner inkluderer: Prisbinding, eller forsøg på at presse en kunde til at fastsætte en salgspris på et produkt eller en serviceydelse til et bestemt niveau. Predartory pricing hvor priser fastsættes lavere end omkostningerne, for at drive en konkurrent ud af markedet. Prisdiskrimination, f.eks. uretfærdig prisfastsættelse for visse kunder baseret på egenskaber, der er utilbørlige, såsom ledelsens race eller køn. Indsamling af information om konkurrenter Du må kun indsamle information om konkurrenter fra passende kilder. Det er normalt offentligt tilgængelige kilder, såsom aviser, en konkurrents offentligt tilgængelige markedsføringsmateriale, samtaler med kunder og observationer af konkurrenternes produkter og serviceydelser, som er tilgængelige på markedet. Modtag aldrig fortrolige informationer direkte fra en konkurrent. Tjek med den juridiske rådgiver inden du bruger informationer om konkurrenter, der er markeret som fortrolige, såsom Kun til intern brug eller Fortroligt. Brug aldrig en agent, konsulent eller anden tredjepart til at indsamle konkurrenceinformation, som du, ifølge lovgivningen, ikke selv har tilladelse til at indsamle. Omtale af konkurrenter Hjælp virksomheden med at markedsføre dens produkter og serviceydelser baseret på deres styrker og ikke på svaghederne i konkurrentens produkter og serviceydelser. Tal ikke nedsættende om konkurrenter, deres produkter eller serviceydelser, særligt ikke med bemærkninger, som ikke kan dokumenteres. Sørg for at enhver produktsammenligning er baseret på faktiske data, konkurrenternes markedsføring eller anden kommunikation. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 14

16 Handelskontrol Støt virksomhedens forpligtelser i den internationale handel og følg de eksport, reeksport, import og embargo krav, der er fastsat af de lande, hvor vi driver forretninger. De fleste lande, hvor vi driver forretning, regulerer den frie bevægelighed for produkter, serviceydelser og data på tværs af deres grænser. Hvis dit arbejde indebærer at flytte produkter, serviceydelser eller informationer tværs over landegrænser, så skal du sikre dig, at du har kendskab til virksomhedens politikker og procedurer og de tilhørende regulative bestemmelser. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på forhånd kender de nødvendige skridt med hensyn til eksport eller import for at undgå problemer under den egentlige flytning af varer. Man bør vide følgende: Eksport Mange lande kræver, at visse materialer opnår eksportgodkendelse, f.eks. dem der involverer visse immaterielle rettigheder eller er bestemt til eller kunne have militær anvendelse. Eksport kræver ofte dokumentation og en angivelse af, om materialerne skal reeksporteres. I nogle situationer kan personer være underlagt begrænsninger for at videregive informationer eller teknologi til en person, der ikke er borger i landet, eller at sende eller bringe disse informationer ud af landet. Import Mange lande kræver særlig dokumentation, deklarationer, gebyrer, tilladelser og mærkninger for importerede produkter. Embargoer Visse lande begrænser eller forbyder eksport af produkter, serviceydelser, informationer eller viden til bestemte lande, virksomheder eller individer. Kend reglerne i det land, hvor du arbejder eller oprindelseslandet, hvis du reeksporterer produkterne. Virksomhedens bestemmelser vedrører også agenter eller andre repræsentanter, der driver forretning for virksomheden eller på dennes vegne. For mere information, gennemgå Spectris plc s Export Compliance Policy og kontakt din virksomheds Export Control Manager eller læs Eksport Control Manualen. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 15

17 Kontakt med eksterne parter Tag vare på virksomhedens aktiver og omdømme. Tal kun med eller giv kun informationer om virksomhedens drift til eksterne parter, hvis du er bemyndiget hertil. Mange parter har en interesse i virksomhedens aktiviteter: investorer, myndigheder, lokalsamfundet, pressen, potentielle leverandører og andre. Vi skal kommunikere klart, samlet og præcist til eksterne parter. Vores forpligtelse til ærlighed og integritet kræver det. Kommunikér med disse parter, når du har bemyndigelse til det. Fremsend alle anmodninger om information, som du ikke er bemyndiget til at udlevere, til din leder, virksomhedens kommunikationspersonale eller det juridiske team. Lad myndigheder, der kontakter dig vide, at virksomheden vil være behjælpelig, og at du vil videresende anmodningen til den korrekte person i virksomheden. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din leder, virksomhedens kommunikationspersonale eller en direktør. Hvis sagen vedrører Spectris plc, så kontakt gruppens kommunikationschef. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 16

18 Samarbejde med tredjeparter Beskyt virksomhedens omdømme: Sørg for at det arbejde, som tredjeparter udfører for virksomheden, lever op til vores værdier og retningslinier. Vi benytter forskellige tredjeparter agenter, entreprenører, konsulenter og andre repræsentanter til at arbejde for og sommetider repræsentere virksomheden. Fordi disse parter hjælper os med at etablere relationer til andre partnere, og i visse tilfælde også repræsenterer virksomheden, er det afgørende, at de forstår vores måde at drive forretning på og vores standarder for god adfærd. Specielt: Undersøg potentielle tredjeparter grundigt inden de engageres for at sikre, at de har en ansvarlig forretningspraksis, og at deres forretningsmåde stemmer overens med vores. Gør det klart for tredjeparter, hvad virksomheden forventer med hensyn til hvordan de driver forretning for virksomheden, og søg for at det er fastlagt i en enhver aftale eller kontrakt. Giv dem virksomhedens forretningsetiske med den forventning, at de skal følge alle relevante emner (visse interessekonflikter vil ikke være gældende for tredjeparter, selvom vi forventer at de skal informere virksomheden om potentielle situationer, der kunne komme i konflikt med deres forpligtelser over for virksomheden). Brug ikke tredjeparter til at udføre upassende forretningsaktiviteter. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 17

19 Samarbejde med kolleger Vores medarbejdere er vores største aktiv. De bidrager med innovation, foretagsomhed og livskraft, der omdanner gode ideer og hensigter til praktisk succes. Derfor er det afgørende, at vi fortsætter med at have arbejdspladser, hvor alle medarbejdere værdsættes, behandles med respekt og ikke udsættes for skader eller andre risici. Se også Personlige oplysninger i Forretningsmæssig information på side 23. Fair ansættelse Efterlev virksomhedens forpligtelse til retfærdighed angående ansættelsesmuligheder. Træf beslutning om ansættelse på basis af en persons præstationer og evner og virksomhedens behov og inddrag ikke utilbørlige kriterier. Vi stræber efter at have en positiv arbejdsplads, hvor medarbejderne anerkendes og belønnes for deres indsats og særlige bidrag. Hvis du ansætter eller leder andre, så træf beslutninger om rekruttering, ansættelse, kompensation, goder, forfremmelser og andre ansættelsesrelaterede forhold baseret på personens præstationer og evner og virksomhedens behov. Træf ikke disse beslutninger, baseret på køn, race, etnicitet, religion, alder eller andre utilbørlige kriterier. For yderligere information, se virksomhedens ansættelsespolitik eller HR-håndbogen. Respektfuld behandling Vis respekt for dine kolleger og forretningspartnere. Opfør dig aldrig upassende over for dem. En positiv arbejdsplads er en, hvor medarbejdere føler sig respekterede og komfortable med hinanden. Vis kolleger og forretningspartnere respekt. Man skal ikke opføre sig på en måde, der kan betragtes som respektløs, truende, aggressiv, voldelig eller chikanerende, herunder enhver form for sexchikane. For yderligere information, se virksomhedens ansættelsespolitik eller HR-håndbogen. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 18

20 Sundhed og sikkerhed Støt virksomhedens sundhed og sikkerhed i dit daglige arbejde. Følg de gældende love, bestemmelser og virksomhedspolitikker. Informér din leder eller virksomhedens sikkerhedspersonale om sundheds- eller sikkerhedsproblemer. Vi støtter en positiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere føler sig sikre og beskyttede mod skader. Kun da kan medarbejderne yde deres bedste og bidrage effektivt til virksomhedens succes. For at hjælpe virksomheden med at nå denne målsætning forventes det, at du: Følger alle love, bestemmelser og virksomhedspolitikker med hensyn til arbejdspladsens sundhed og sikkerhed. Deltager i undervisning, inden du benytter af udstyr, der kræver uddannelse. Anvender det nødvendige beskyttelsesudstyr, beklædning og andre sikkerhedsanordninger til arbejdet. Rapporterer enhver usund eller farlig situation, som du støder på, til din leder. Sikrer at forretningspartnere, der arbejder på vores fabrikker, følger sund og sikker praksis. Aldrig benytter eller er påvirket af ulovlige stoffer, når du handler på virksomhedens vegne. Sikrer, at alkoholforbruget er behersket og begrænset til virksomhedens sociale begivenheder og godkendt af virksomhedens ledelse. Sørger for, at ethvert medicinforbrug ikke påvirker dine arbejdsforpligtelser og specielt når du betjener udstyr eller køretøjer. For yderligere information, se Spectris plc s sundheds- og sikkerhedspolitik, din virksomheds sundheds- og sikkerhedspolitik og alle instruktioner vedrørende brugen af specifikt udstyr. Menneskerettigheder Efterlev virksomhedens forpligtelse til at overholde menneskerettighederne. Forsikre dig om, at virksomhedens aktiviteter overholder disse vigtige retningslinier. Situation Du er netop flyttet fra England for at arbejde i en anden virksomhed i Østeuropa. Sikkerhedsstandarderne for udstyret er ikke så høje som de er i England, og den lokale lovgivning har ikke nogen sikkerhedskrav for visse typer udstyr. Du undersøger, om denne situation kan øge produktionshastigheden, da du ikke behøver at følge UK standarden. Løsning Sundhed og sikkerhed er vigtige prioriteter for virksomheden. Hvis du bemærker noget, der ikke synes helt rigtigt, er det din pligt at sætte spørgsmålstegn ved det. I dette tilfælde kan der eksistere en lovlig grund til forskellige standarder, og du kan være i stand til at drage fordel af forskellen. Men først skal du og din virksomheds ledelse undersøge forskellen i standarderne for at kunne afgøre den korrekte fremgangsmåde. Frem for alt andet ønsker vi at sikre, at vores medarbejdere er sikre på arbejdspladsen. Virksomheden støtter menneskerettighederne og kræver en ansvarlig adfærd med hensyn til: Ansættelsesrettigheder og -muligheder. Ingen chikane på arbejdspladsen. Støtte til handicappede personer. Ingen brug af tvangs- eller børnearbejde. Miljøpraksis og sikre arbejdsforhold. Forsamlingsfrihed og retten til kollektiv forhandling. For yderligere information, se Spectris plc s menneskerettighedspolitik og din virksomheds menneskerettigheds- eller relateret politik. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 19

21 Beskyttelse af virksomheden Vores succes skabes i den daglige drift af vores virksomheder. Hvor effektivt vi styrer vores aktiver, undgår konflikter og understøtter kontrolforanstaltninger, kan gøre forskellen mellem en mindre succesrig virksomhed og en fremgangsrig organisation. Vi er en gruppe af virksomheder, hvor selvstændighed og iværksætterinitiativ kun virker, hvis vi kan stole på, at der er gensidig tillid til hinanden på tværs af alle vores enheder. Derfor er personlig ærlighed og integritet afgørende for hver virksomheds og hele gruppens succes. Virksomhedens aktiver For at sikre, at vi opnår den bedste værdi af alle virksomhedens aktiver, så sørg for den korrekte udnyttelse og beskytte dem imod misbrug, tab og utilbørlig ødelæggelse. Virksomhedens aktionærer stoler på, at vi gør fornuftig brug af virksomhedens aktiver. Derudover skal vi effektivt og korrekt bruge virksomhedens aktiver for bedst at kunne betjene vores kunder. Vores evne til at opnå succesfuld konkurrence kræver, at vi finder de mest ansvarlige måder at arbejde med disse vigtige ressourcer. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 20

22 Virksomhedens ejendom består af installationer, udstyr, forsyninger, råmaterialer og alle andre fysiske aktiver. Specielt: Brug alle virksomhedens aktiver med omtanke. Sørg for, at virksomheden får god værdi fra dem. Brug ikke disse aktiver til personlig brug og fjern dem ikke fra virksomheden uden din leders godkendelse, Afhænd ikke større aktiver, såsom udstyr eller råmaterialer uden tilladelse. Virksomhedens finansielle midler kan inkludere kontanter, dokumenter med en kontant værdi, firmakreditkort, fakturaer og anden dokumentation, der repræsenterer pengetransaktioner. Specielt: Brug kun virksomhedsmidler til forretningsformål, og sørg for, at alle transaktioner registreres korrekt. Sørg for, at betalinger til tredjeparter foregår korrekt. Vær opmærksom på tegn, der kan indikere utilbørlige tiltag, som for eksempel betalingsbetingelser, der er i modstrid med kontrakten, eller betalinger til modtagere eller steder, der er forskellige fra det der er registreret. Det samme gælder enhver brug af vores forretningspartneres ejendom eller midler som de deler med virksomheden eller som der benyttes i virksomhedens forretninger. For yderligere information, se Spectris plc gruppens Group Accounting and Policies Manual og din virksomheds politikker. Finansiel compliance Søg for, at virksomheden overholder alle gældende regler i forbindelse med skatteindberetninger og selvangivelser af enhver art, import- og eksportafgifter, hvidvaskning af penge, valutakontrol og lignende sager. Søg straks vejledning ved ethvert forslag om, at skatter eller afgifter, der skal afregnes, kan undgås ved at underdeklarere værdier eller foretage betalinger i udenlandsk valuta eller i andre jurisdiktioner. Det kan være et tegn på ulovlig adfærd. Situation En kunde hjælper jævnligt vores virksomhed med at forstå konkurrenternes tilbud. Hun tilbød dig nogle materialer, modtaget fra en konkurrent, f.eks. deres markedsføringsmateriale, en artikel eller udgivelse skrevet af konkurrenten, en kundeliste og et dokument mærket Fortrolig information Må ikke videregives. Løsning Kunderne kan være meget nyttige i vores forståelse for konkurrencesituationen. Vi vil gerne sikre, at vi kan modtage deres bistand med taknemmelighed, men med deres respekt for hvad vi ikke kan acceptere. I dette eksempel kan vi acceptere markedsføringsmaterialerne, hvis de er frit tilgængelige på markedet. Vi kan acceptere artiklen, forudsat at det er den originale udgave; ellers er vi nødt til at overholde ophavsretten og få fat i artiklen selv, hvilket kan betyde, at vi skal betale for den. Selvom kundelisten ikke er markeret som sådan, så er den fortrolig; tænk over, hvordan vi behandler vores kundelister. Så vi kan efter al sandsynlighed ikke acceptere den. Det sidste dokument, der er markeret som fortroligt, kan vi heller ikke acceptere, nøjagtig som vi forventer at andre parter, der modtager den slags informationer tilhørende os, ikke vil give den til andre uden vores tilladelse. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 21

23 Forretningsmæssig information Beskyt disse vitale virksomhedsaktiver: anvend dem korrekt og beskyt de forretningsmæssige informationer, der tilhører eller bliver videregivet til virksomheden. De forretningsmæssige informationer, som vi arbejder med, er afgørende for vores succes. De giver vigtig viden, som hjælper os til at betjene kunderne og konkurrere effektivt. Somme tider betror andre os deres information. Vi skal forvalte alle disse informationer klogt og omhyggeligt for at få det bedste udbytte af dem. Immaterielle rettigheder Virksomhedens immaterielle rettigheder består af opfindelser og andre unikke værker eller materialer, som virksomheden kan beskytte gennem patenter, varemærker, servicemærker eller ophavsrettigheder. Lige så vigtig er fortrolig virksomhedsinformation, der giver virksomheden en konkurrencefordel også kaldet forretningshemmeligheder som vi skal beskytte mod videregivelse til andre, der ikke udtrykkeligt har fået tilladelse til at modtage dem. Hvis du udvikler produkter, viden eller anden information, der kan beskyttes som virksomhedens immaterielle rettigheder, så informér din leder, så virksomheden kan afgøre om og hvordan de skal beskyttes. Beskyt alle virksomhedens immaterielle rettigheder ved at påsætte informerende mærkater på materialet, og sikre at andre ikke uretmæssigt bruger det. Brug andres immaterielle rettigheder i henhold til kravene om korrekt brug. F.eks. distribuer kun ophavsretligt beskyttet materiale i henhold til de ophavsretlige regler. Hemmelig og fortrolig information Enhver information, som vi ikke offentliggør, kan betragtes som virksomhedens hemmelige og fortrolige information. Vores kunder, leverandører og andre kan også dele deres hemmelige og fortrolige information med os. Brug kun vores og andres hemmelige og fortrolige information til forretningsformål. Beskyt dem fra uretmæssig afsløring eller misbrug, og disponer kun over dem i overensstemmelse med virksomhedens procedurer. Videregiv kun denne information til personer med et forretningsmæssigt behov, og specielt hvis det er følsomme oplysninger, kun med tilladelse. Videregiv kun andres information med deres tilladelse. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 22

24 Andres information Vi har også en pligt til at bruge information, der tilhører andre korrekt, herunder kunder, andre forretningspartnere og andre indehavere af information, herunder konkurrenter. Bevar fortroligheden af information, som en kunde eller en forretningspartner deler med virksomheden. Videregiv det ikke til andre tredjeparter uden ejerens tilladelse. Brug andres immaterielle rettigheder, såsom ophavsretlige artikler, varemærker eller anden information, som kræver at vi skaffer en licens, i overensstemmelse med de korrekte retningslinjer for brug og overhold restriktioner. Sørg for, at produkter og forretningspraksis ikke overtræder patenter, fortrolighed, varemærker eller andre konkurrent- eller tredjepartsrettigheder. Se også Indsamling af information om konkurrenter på side 14. Insiderinformation og aktiehandel Visse vigtige, fortrolige oplysninger, som, hvis kendt, kunne påvirke en investors beslutning om at købe eller sælge aktier, kaldes insiderinformation. Denne information kan omfatte vigtige begivenheder eller aktiviteter, f.eks.: Virksomhedsindtjening, potentielle opkøb, kommende store produktlanceringer, indtog på nye markeder eller omstruktureringer. Insiderinformation omfatter vigtige, fortrolige informationer om både vores virksomhed og de forretningspartnere, som vi samarbejder med. Beskyt omhyggeligt insiderinformation mod videregivelse. Videregiv kun til andre, der har tilladelse til at modtage dem. Benyt aldrig disse oplysninger som grundlag for handel med virksomhedens aktier. (Hvis du har adgang til en virksomheds insiderinformation, indhent da samtykke fra Spectris plc s company secretary, inden du handler). Giv aldrig insiderinformation til andre, som kan bruge dem som grundlag for handel. Personlige oplysninger Virksomheden indsamler information fra medarbejdere til brug for lønbehandling og andre personaleydelser. Hvis du arbejder med medarbejderes personlige oplysninger, skal du sikre, at de kun bruges i forretningsøjemed og kun videregives til andre, der har tilladelse til at modtage dem. Visse regioner og lande, såsom EU, begrænser hvordan disse oplysninger kan opbevares, bruges og overføres på tværs af landegrænser. Situation I dit samarbejde med en af virksomhedens kunder, får du oplysninger om kundens forskning i et nyt produktområde. Denne forskning lyder som en meget lukrativ forretning, og du overvejer, om du kan rådgive din bedste ven om hvordan han kan drage fordel af det. Løsning Når vi samarbejder med kunderne, har vi pligt til at beskytte deres hemmelige og fortrolige information, især når vores aftale med dem indeholder en sådan pligt. Vi bør aldrig udnytte den tillid, de har vist os ved at give os adgang til deres informationer. I dette tilfælde kan forskningen også betragtes som en immateriel rettighed, så vi har yderligere pligt til at handle ansvarligt ved ikke at bruge det, vi har fået oplysninger om på en upassende måde. Det er også, hvad vi forventer af de leverandører, der samarbejder med os. Nøjagtig rapportering og information Kunder, myndigheder og andre interessenter stoler på, at virksomheden giver nøjagtige oplysninger om vores drift og produkter. Vores forpligtelse til ærlighed og integritet kræver, at vi altid skal gøre det. I alle situationer skal vi omhyggeligt sørge for at: Indberette økonomisk information i overensstemmelse med Spectris plc s retningslinjer. (Se også Spectris plc, Group Accounting & Policies Manual for yderligere information) Indberette udgifter og erstatningskrav i overensstemmelse med virksomhedens politikker. Informere om egenskaber og resultater fra virksomhedens produkter og tjenester. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 23

25 IT-systemer Bevar integriteten af vores it-ressourcer: Brug dem med omtanke og i overensstemmelse med virksomhedens procedurer, og beskyt dem mod uretmæssig brug og skade. IT-systemer, software og data er vigtige redskaber for at styre virksomheden. Deres fysiske integritet og sikkerhed er afgørende for vores drift, og hjælper os med at betjene kunderne mest effektivt. IT omfatter alle netværk, computere, software, telefoner, andre personlige digitale enheder, data og system samt internetadgang. Du forventes at: Beskytte alle IT-systemer fra uberettet adgang eller brug, herunder stationære og bærbare computere. Anvende sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til virksomhedens IT-systemer, såsom password og korrekt login. Forhindre andre i at få adgang til vores IT-systemer uden tilladelse. Undlade at bruge software i systemet, der ikke er godkendt, uden licens eller er potentiel skadeligt. Kun bruge disse systemer til godkendte forretningsformål. Mindre personlig brug kan tillades, hvis det ikke involverer udenforstående forretningsaktivitet og ikke overtræder nogen af de ovenstående krav. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 24

26 Interessekonflikter Undgå enhver form for personlig interesse eller aktivitet, der kan være i strid med virksomhedens interesser eller dine pligter i virksomheden. Til tider kan en personlig interesse være i konflikt med vores ansvar over for virksomheden. Som en del af vores arbejde, har vi ansvar for at sikre, at personlige aktiviteter ikke er i strid med arbejdsforpligtelser eller loyaliteten over for virksomheden. Mange gange kan disse konflikter løses med mindre justeringer. Alle medarbejdere har pligt til at gennemgå alle potentielle interessekonflikter med deres leder for at sikre at alle faktiske konflikter bliver taget op. Eksterne aktiviteter Deltag ikke i nogen personlige forretningsaktiviteter med virksomhedens kunder, leverandører og konkurrenter, herunder enhver form for beskæftigelse, deltagelse i bestyrelsesarbejde, konsulentydelser eller anden rådgivning. Sørg for, at ingen personlige ikke-forretningsrelaterede aktiviteter eller andre interesser, såsom arbejde for en velgørende organisation eller lokal forening, heller ikke kommer i konflikt med dit arbejde. Økonomiske interesser Undgå at have personlige økonomiske interesser i en konkurrent, kunde eller leverandør. Informer også din leder, hvis din partner eller et andet familiemedlem, der bor hos dig, har sådan en investering. Denne restriktion inkluderer ikke ejerskab gennem investeringsforeninger, hvor du ikke har kontrol med køb og salg af individuelle aktiver eller mindre investeringer i et børsnoteret selskab. Hvis du er usikker på, om en investering er mindre, så rådfør dig hos et medlem af det juridiske team. Virksomheds interesser Informér din leder om eventuelle opfindelser, ideer eller potentielle immaterielle rettigheder, som du eller andre udvikler som led i arbejdet for virksomheden, således at virksomheden kan søge at beskytte dem og drage fordel af dem. Samarbejde med familiemedlemmer Informér en direktør om situationer, hvor du kan komme til handle på virksomhedens vegne direkte med et familiemedlem eller en nær ven, der arbejder for en potentiel eller nuværende kunde eller leverandør. Informér også om situationer, hvor du måske skal rapportere til eller lede et familiemedlem, eller nær ven i virksomheden. Situation Din søster driver en virksomhed, der leverer industrielle produkter. Du bemærker, at hendes lagerbeholdning inkluderer visse maskindele, som din virksomhed benytter. Da du kender de rigtige mennesker på din arbejdsplads, tilbyder hun dig muligheden for at formidle handlen med din virksomhed mod en provision. Løsning I dette tilfælde kan din forpligtelse overfor din virksomhed være et problem, hvis du fungerer som agent for din søsters virksomhed. Vi er forpligtet til at holde sådanne transaktioner på afstand, hvilket betyder, at vi ikke vil give bare den mindste antydning af at vores interesser for virksomheden er delte. Denne særlige situation er sandsynligvis en konflikt; hvis du er usikker på de faktiske omstændigheder i situationen, bør du drøfte sagen med din leder. Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 25

27 Personlige forhold Man skal oplyse, hvis man har personlige forhold til andre medarbejdere, hvor der er et overordnet/underordnet ledelsesforhold, eller hvor personerne begge er medlemmer af ledelsen. Politiske bidrag eller aktiviteter Brug ikke virksomhedens finansielle midler, faciliteter eller andre aktiver til at yde bidrag eller gaver til politiske formål, herunder til politiske kandidater, partier og mærkesager. Desuden skal man heller ikke bruge arbejdstiden til at engagere sig i aktiviteter, der støtter sådanne politiske aktiviteter. Sørg for, at dine personlige aktiviteter og bidrag til politiske interesser ikke medfører en indblanding af virksomheden. For alle potentielle interessekonflikter, stil spørgsmål eller udtryk din bekymring til din leder. Sammen vil I kunne afgøre om du bør rådføre dig med andre i ledelsen eller den juridiske rådgiver. Bemyndigelse og intern kontrol Efterlev alle virksomhedens bemydigelsesbegrænsninger og interne kontroller for at sikre, at virksomheden effektivt styrer sine risici. Som en gruppe af virksomheder, der trives med lokal selvbestemmelse og iværksætterånd, arbejder vi med en enkel organisatorisk struktur. Det hjælper os til at arbejde effektivt. Det kræver også, at vi er meget opmærksomme på, hvordan vi styrer vores aktiviteter. For at sikre passende ansvarlighed i hele gruppen, skal vi hver især forstå grænserne for vores selvbestemmelse og vigtigheden af at overholde kontrolkravene. For yderligere information, se Spectris plc Group Accounting & Policies Manual og Delegated Authorities Policy. Spectris plc Ærlighed og integritet i alt hvad vi foretager os. 26

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 2 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Meddelelse fra den administrerende direktør... 04 Forpligtelsen over for vores værdier... 06 At arbejde med vores

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE

LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE LEVERANDØR NORMER FOR FORRETNINGSFØRELSE Vores værdier Vi, kvinder og mænd i Northrop Grumman, retter os efter følgende værdier. Vi ønsker, at vore beslutninger

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Etisk forretningsregelsæt. Compass Group PLC. Februar 2011

Etisk forretningsregelsæt. Compass Group PLC. Februar 2011 Etisk forretningsregelsæt Compass Group PLC Februar 2011 INDHOLD Introduktion Meddelelse&fra&Richard&Cousins&& 3 Etisk&forretningsregelsæt&& 4 Få&hjælp&og&rådgivning&& 5 Speak&Up&& 6 Visioner-og-værdier-&&

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere