Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse"

Transkript

1 D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden:»hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?«men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem:»vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.«og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. FRA KIRKEN MARTS APRIL MAJ 2015

2 MARTS Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Onsdag den 4. kl : Torsdag den 5. kl : Fredag den 6. kl : Søndag den 8. Søndag den 8. kl : Onsdag den 11. kl. 9.30: Fredag den 13 kl : Lørdag den 14. kl. 9.30: Onsdag den 18. kl : Onsdag den 18. kl : Onsdag den 18. kl : Søndag den 22. kl. : Onsdag den 25. kl. 9.30: Torsdag den 26. kl : Fredag den 27. kl : Søndag den 29. kl. : Kirkespisning i Den gamle Skole, Kirke Saaby Godnathistorie i Kirke Saaby Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård Indsamling Folkekirkens Nødhjælp Se foregående kirkeblad (Dec. februar 2014) på side 3 Fernisering på fotoudstilling i Den gamle Skole Morgenmøde i Den gamle Skole, Kirke Saaby Juniorklub i Kirke Saaby Forårslørdag om Job og Jung i Hvalsø Sognegård Koncert i Kirke Saaby kirke Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Sogneaften i Hvalsø Sognegård Kisserup kirke genåbner på fuld tryk Ekstra morgenmøde om kalkmalerierne i Kirke Saaby Spaghettigudstjeneste i Hvalsø kirke Juniorklub i Kirke Saaby Børnegudstjeneste med klovneshow og æggejagt APRIL MAJ JUNI Torsdag den 2. kl : Fredag den 3.: Lørdag den 4. kl. 22: Torsdag den 9. kl : Fredag den 10. kl : Fredag den 10. kl : Onsdag den 15. kl : Torsdag den 16. kl : Onsdag den 22. kl : Torsdag den 23. kl : Fredag den 24. kl : Søndag den 3. kl. 15: Mandag den 4. kl : Torsdag den 7. kl : Fredag den 8. kl : Fredag den 22. kl. 9.30: Onsdag den 27. kl. 9.00: Lørdag den 30. kl. 9.00: Fredag den 5. kl. 13: Skærtorsdagsmiddag i Hvalsø Sognegård Læs i bladet om de rullende gospelgudstjenester Påskenat i Kirke Saaby kirke Godnathistorie i Kirke Saaby kirke Juniorklub i Kirke Saaby Peter Callesen om sin kunst i Hvalsø Sognegård Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Syng foråret ind i Den gamle Skole Koncert i Kirke Saaby kirke Trio Klezmer i Hvalsø kirke Juniorklub i Kirke Saaby Barokkoncert i Kirke Saaby kirke Sommeraftenudflugt til Ledøje kirke Godnathistorie i Kirke Saaby Juniorklub i Kirke Saaby Børnedag i Kirke Saaby kirke og præstegårdshave Menighedsudflugt Sogneudflugt til Helsingør Grundlovsfest i Kirke Saaby præstegårdshave med kræmmermarked TVIVL: I søndags fandt jeg en tegnebog fyldt med penge lige uden for kirken. Nå, da, har du så indleveret den? Ikke endnu. Jeg prøver at finde ud af om det er djævelen, der frister mig, eller Gud, der svarer på mine bønner. 2

3 I julen stod præsten Per Ramsdal frem og hævdede, at han ikke kunne tro på Jesu opstandelse fra de døde med hud og hår. Opstandelsen skulle forstås som et billede, en metafor på at kærligheden er stærkere end ondskab og død. Det skabte stort røre i teologiske kredse, og Per Ramsdal trak sine udtalelser tilbage og blev sendt til genopdragelse hos en teologisk professor. Debatten rejser spørgsmålet, om præstens tro er forudsætning for prædikenens indhold? Her er to bud fra lokalområdet. Præst Søren E Jensen og Poul Joachim Stender. Allinclusivekristendommen Lad os forsøge os med en journalistisk tilgang og beskrive trosspørgsmålet i telegramform. Det lyder sådan her: Det er ikke kun dagens præster, som ikke er faste i troen. Også på Jesu tid kunne man støde på folk, der vendte ryggen til det overnaturlige. Det fremgår i følge apostelen Matthæus, som beskriver tre disciple Peter, Jakob og Johannes der vender Herren ryggen, da de hører hans røst. I følge parallelteksten fra apostlen Johannes står det endnu mere grelt til. Hos Johannes er det nemlig en hel folkeskare, som hører Herrens røst, men langt fra alle tror på, hvad de hører. En stor del forklarer røsten som torden, mens andre mener, at Herrens røst i virkeligheden blot stammer fra en engel. Det beviser, at der altid har været forskel på folks tro, forklarer en hjælpepræst fra Midtsjælland, der opdeler Jesu vidner i tre kategorier: De naturvidenskabelige, der mener at Herrens røst er torden. Kulturvidnerne, som reducerer røsten til en engel, og endelig en forsvindende lille del, der rent faktisk tror på, at det er Herrrens røst, de hører. De sidste kunne man kalde for allinclusive vidnerne, fortæller den midtsjællandske hjælpepræst. Så meget for den journalistiske udlægning, der allerede i jargonen viser, at journalistik og forkyndelse ikke går særligt godt i spænd sammen. Alligevel er det medierne, der sætter dagsordenen for kirkens indre liv, og det kan hurtigt føre til udsagn, som i en artikel eller et radioindslag lyder logisk, men som ikke desto mindre er aldeles grotesk ved nærmere eftertanke. På et tidspunkt sagde en politiker, som selv er præst og teolog og kirkeordfører for et stort særdeles dansk folkeparti, at præsten fra Sydhavnen har skadet folkekirkens troværdighed med sin udtalelse til forskellige medier om, at han ikke tror på Kristi kødelige opstandelse. Det lyder umiddelbart rigtigt, da det synes som en fælles præmis blandt alle journalister, at præster i den danske folkekirke skal tro på Gud. Derfor er det også en sensation, når en præst siger det modsatte, sådan som det for en del år siden skete for Thorkil Grosbøll og nu gentager sig med præsten fra Sydhavnen. Hvis præsten ikke tror på Gud, er det ikke bare hans egen anfægtelse, men hele kirkens troværdighed, som står på spil, sådan som kirkeordføreren sagde det. Men kan man overhovedet tale om kirken som troværdig? Er det troværdigt, at et tilsyneladende tilfældigt barn i virkeligheden er født af en jomfru, allerede i tolvårsalderen viser fantastiske teologiske evner, skønt intet tyder på, at barnet har haft nogen specielt stor skolegang om nogen overhovedet for ikke at tale om hans senere bedrifter, hvor han både er i stand til at gå på vandet, lave vand om til vin, bespise en tusindtallig skare ved hjælp af en håndfuld brød, gøre syge raske, genoplive de døde eller som en selvfølge sidde og drøfte med Moses og Elias på en bjergtop med et ansigt, der er oplyst som solen. Er det troværdigt? Absolut 3

4 Langfredag. Jesus korsfæstes. 4 ikke, og det kræves da heller ikke af landets præster, at de skal tro på alt, hvad der står i de hellige skrifter. Hvis en præst hævder, at han eller hun stiller sig tvivlende overfor, at Jesus rent faktisk tog en vandring oven på Genesaret Sø, ville det næppe føre til en tjenstlig samtale med et biskoppeligt krav om teologisk efteruddannelse. Uden at kunne henvise til nogen statistik forholder det sig sandsynligvis tværtimod sådan, at mange betragter de bombastiske, bogstavtro præster som særdeles skadelige for den folkekirkelige troværdighed, da deres firkantede forståelse ligger for langt fra moderne viden. Her melder sig imidlertid nok en absurditet: Vi kan sagtens leve med præster, der ikke tror på de små mirakler, som at Jesus kan forudse at der ved næste hjørne vil stå et æsel bundet til et træ for nu at pege på et uhyre beskedent mirakel. Det behøver præsterne ikke tro på, og der kommer ingen debat, hvis en præst hævder, at en del af de større eller mindre undere kan tilskrives datidens overtro og almene uvidenhed. Men når det kommer til miraklet over dem alle, det om at Jesus på tredjedagen opstod fra de døde med hele sit legeme og sjæl, så er al diskussion med et elimineret, for hvis man begynder at betvivle dette kolossale mirakel, så står kirkens troværdighed som sagt på spil, da præsten hermed har bevæget sig uden for kirkens bekendelsesgrundlag, som det hedder med atter en flov floskel i og med, at man med sådan en formulering reducerer trosbekendelsen til en hvilken som helst vuggestues værdigrundlag, og det er så pinligt, at denne præst end ikke gider gå ind i det. Men lad os gå planken ud og vælge, at hvis vi skal tro på det store mirakel om Kristi kødelige opstandelse, så må vi også have de små mirakler med; det som vi tidligere betegnede som allinclusivemodellen. Det gør udlægningen af teksterne let: Det hele er rigtigt! Vi tror på hvert et bogstav; hvis skemaet blev delt ud med spørgsmålet om, hvor enige var vi i, at Peter på en bjergtop notorisk havde sagt til en lysende Jesus, at han ville opføre tre hytter til ham og Moses og Elias, så ville vi uden at ryste på hånden sætte kryds ved meget enig. Så simpel er den teologiske debat i disse tider, al tvivl er fejet bort til fordel for et skema og en avisartikel, og når vi har krydset troen af, går vi videre til et andet emne. Her er det, at vi igen må pege på, at trosliv og teologi på den ene side og journalistik og hurtig medievirksomhed på den anden ikke matcher hinanden særlig godt. Teologiske emner tager tid, et enormt emne som Kristi opstandelse tager vildt lang tid; det er ikke bare overstået med en journalistisk happening. Søren E. Jensen

5 Kødforskrækkelse Jesus møder Maria Magdalene efter opstandelsen. Jeg elsker at se for mig, hvordan Maria Magdalene møder den nøgne, opstandne Gudssøn i haven ved graven og rækker sine hænder ud efter ham og vil røre ham. En Frelser, der efter at have ligget i graven som gravad evighed, træder ud, og er så fysisk lækker, at en kvinde også vil tage ham andre steder end på ordet. Den sanselige opstandelse kan bruges til meget. Stort set forsøger jeg ikke andet i mit præstekald end med Guds ord at kalde folk ud fra deres forskellige grave. Og jeg ser f.eks. ikke bare folk symbolsk forlade et stresset arbejde. Jeg ser folk med hud og hår gå ud af et møgjob og begynde at leve livet, fordi de har fået mod til det i kirken. Det fantastiske ved Kristi kødelige opstandelse, er at den sætter en lavine af opstandelser med hud og hår i gang. De præster, der i øjeblikket ikke vil den kødfulde opstandelse, er præget af vor tid. Vi er ikke længere begejstret for kødet. Det nøgne kød dækkes mere og mere til i det offentlige rum. Prostitution vil snart blive forbudt, fordi vi skræmmes af den anarkistiske seksualitet. Hver 7. danske mand går til en prostitueret. Det er ikke underligt. Mange kvinder vil hellere løfte jern i et fitnesscenter end at løfte deres mands jern. Det drejer sig om at få et så langt liv som muligt. Ikke et så højt liv som muligt. Men vi må forlange mere liv og ikke længere liv. Og mere liv får vi, hvis vi tør gamble med vort liv, sætte trygheden på spil, lade os tirre af biblens utæmmelige univers. Dertil kommer endnu en ting, der gør, at kødet er blevet fremmed for os. Vi taler ikke længere så meget med hinanden kød til kød. Men mere gennem mobiltelefonens display, Skype, , Facebook, Instagram. Vi mar cherer direkte hen mod det kødløse samfund og langsomt er kirken blevet trukket i den samme retning. Dette er mit opråb, mens engle svæver duftende over mit hoved, og døde stiger op af gravene. Det er overvældende at tro på en Gud, for hvem alt er muligt. Jeg er træt af symboler og metaforer og teorier. Jeg vil have et kristent univers, der konstant kan tirre mine tanker, give mig store syner, ryste mig, gøre mig hunderæd og salig og få folk til at smile overbærende af mig, når jeg midt om natten kan se Moses og Elias sydvest for Orion. Poul Joachim Stender 5

6 Ære være mindet om tidligere biskop i Roskilde Jan Lindhardt Født 24. april 1938 død 11. november 2014 Mens jeg sad på en taverna i den sydgræske by Kardamili og spiste restaurantens fede, stærke oksekødssuppe, lød smældet i min lomme fra en sms. Min ældste søn skrev: Jan Lindhardt er død. Så lød der også et smæld i mit hoved, som om et eller andet kortsluttede. På samme taverna havde jeg for år tilbage siddet og spist nøjagtig den samme suppe med Jan. Som sædvanlig havde han været underholdende, vittig 6 og det jeg holdt mest af hos ham. Skæv! Der er fotografer, der kan fotografere en bygning, som vi alle kender. Men de kan finde en vinkel, der gør, at vi ser bygningen for første gang. Sådan var Jan. Han sad over for mig med oksekødsglinsende læber og kunne hele tiden finde en skæv vinkel på de emner, vi talte om. På en gang følte jeg mig enormt beriget i hans selskab. Men samtidig også dum, fordi jeg aldrig selv havde evnet at tænke de kloge tanker, han fremførte. Jeg er sikker på, at den suppe Jan og jeg spiste sammen på tavernaen havde en fedtprocent, der skvulpede på omkring 30 procent. Bagateller som fedtprocenter gik min tidligere biskop ikke op i. Men det har, trods fedtprocenterne, været et livgivende måltid, jeg spiste dengang og de mange andre gange, jeg fik lejlighed til at dele et måltid med ham. Hans vid, skævhed, humor tilførte måltidet store mængder sundhed. I Grækenland spiser man med de døde. Både ved begravelsen og ved de senere mindesammenkomster i kirken får man overrakt en sød kage. Hvorfor skulle vi ikke fortsat tage de døde med til bords og spise os sammen med dem? Jeg har tænkt mig at fortsætte mine måltider med Jan. Ikke bare ved nadveren, hvor de døde også er inviteret. Jeg vil spise fed sydgræsk oksekødssuppe, drikke god vin, have søde kager i munden. Og mens jeg tygger vil jeg tænke på, at mænd som Jan ikke burde rammes af sygdom og død. Der er mennesker, der kan give mere næring og liv fra sig end selv de mest fiberrige og vitaminbugnende retter. Og Jan Lindhardt var sådan et menneske. Poul Joachim Stender

7 Manden med det mystiske E bliver 50 år Hjælpepræst, forfatter, journalist Søren E Jensen bliver 50 år. Det mystiske E i hans navn kunne stå for Ejnar eller Egon eller Erik. Eller også kunne det stå for tonen E. Der er et eller andet mellem Søren og musikken, der får en til at tænke på, om de er kærester. Han lader sig rive så meget med af pop og jazztoner, at han f.eks. måtte forfatte en bog og producere en CD om den ukendte Grethe Ingmann. Det kunne også tænkes, at det mystiske E i hans navn slet ikke står for noget. Det er der for at understrege det uudgrundelige, der er over Søren. På alle planer er han nemlig et dybt facetteret menneske. Som forfatter er han fremragende. Også når han bevæger sig bort fra musikken. Han finder emner frem, som ingen umiddelbart synes er værd at skrive om. Hvem andre end Søren E Jensen kunne finde på at skrive en tyk bog om Carmen Curlers, papillotternes efterfølgere? Og hvem andre end han kunne finde på at udgive en bog om Røde Kai fra Vesterbro og hans kriminelle karriere? Som journalist er Søren E Jensen også helt i toppen. Hans klummer og artikler er skarpe, præcise, frække og ubehageligt sande. Som en anden Jørgen Leth har han længe været fascineret af Tour De Frances poesi, taktik, erindring og kraftudfoldelse. Det har ikke kun ført til bøger om emnet. Men i sommeren 2013 kommenterede han meget levende løbet på Radio24syv. Manden med det mystiske E i sit navn har også en del år fungeret som hjælpepræst i Hvalsø og Særløse sogne. Hans lavkirkelighed kombineret med en total mangel på kirkelig pli, har ført til adskillige besøg hos biskoppen. I præstekredse går der rygter om, at Søren har fast parkering i bispegården. Selv hvor meget han forsøger at lade være, kommer han altid til at træde nogen over tæerne, når han prædiker. Som f.eks. dengang han i en prædiken nævnte, at Hvalsø og Tølløse konkurrerer med hinanden om, hvem der kan være mest grim. Sådan noget slipper man ikke godt fra i et område fuld af lokalpatrioter. Det hænder meget ofte, at Gud, Kristus og Helligånden ikke får meget plads i prædikenen. Journalisten giver præsten et knockout og prædikenen bliver en klumme. Men det hænder aldrig, at prædiken er kedelig og uden indhold. Og når Søren E Jensen over for de kirkelige myndigheder står skoleret for at have sagt noget i sin prædiken, kan man undre sig over, hvorfor alle de præster, der aldrig har sagt noget, ikke også skal drages til ansvar. Søren E Jensen er en mystisk og spøjs person. Nogle vil sige, at han er for utæmmet til folkekirken. Men vi er også nogle, der nødigt vil undvære ham. Der er, når alt det andet er sagt om ham, også noget poetisk over manden. Både når han står og ryger sin cigaret i solen klædt i sine elskede seler og med sine sylespidse støvler. Og når han veloplagt i artikler, bøger, prædikener, foredrag kaster sig frådende over alt, der bevæger sig. Søren E ønskes et hjerteligt tillykke og Guds velsignelse. Poul Joachim Stender 7

8 MARTS APRIL MAJ JUNI Fotograf og journalist Palle Bruselius udstiller i Den gamle Skole Fernisering 8. marts efter gudstjenesten i Kirke Saaby kl. Med udstillingen Street Life viser fotografen Palle Bruselius en stribe fotografier med gaden som fælles tema. Til dagligt arbejder han som lokaljournalist i Lejreområdet. Det har han gjort i godt 10 år. Det har givet mange artikler og mange fotografier undervejs om lokale forhold. Men fotografiet er ikke kun noget, der dyrkes i forbindelse med arbejdet. Det er også en mere personlig interesse. Palle beskæftiger sig især med den type fotografi, der kaldes street photo og det betyder billeder med et ofte råt og umiddelbart udtryk. Street Photo er typisk billeder, der ikke planlægges det er motiver, der opstår for næsen af fotografen, der så prøver at indfange det, der sker. Palle har især fotograferet billeder i denne stil i London, Berlin, Danmark, Sverige, Irland og ikke mindst i Italien, som han har en særlig forkærlighed for. Det er de små historier, der fængsler mig de små detaljer i hverdagen på gaderne, siger Palle om sine fotografier. Han arbejder især i sort/hvid, og det er der en forklaring på. Det sort/hvide fotografi giver beskueren muligheden for at betragte indholdet i billedet, uden at skulle forholde sig til farver, der måske kan forstyrre fortællingen. Men det er ikke sådan, at jeg kun laver sort/hvid. Ikke alle motiver er lige gode i sort/hvid. Nogen gange skal farverne med, fordi de i nogle sammenhænge er med til at fortælle historien, forklarer Palle. Billederne på udstillingen vil alle være i sort/hvid. Palle har en lang række udstillinger bag sig, ligesom han ofte har været dommer i en række fotoklubbers interne konkurrencer. Udstillingen åbnes søndag den 8. marts efter gudstjenesten. Alle er velkomne. Her vil Palle kort fortælle om sine billeder. Udstillingen kan ses en måned frem. 8

9 MARTS APRIL MAJ JUNI Livet skal leves hele livet Fredag den 6. marts kl i Hvalsø Sognegård Chefen for hospice i Måløv, LiseLotte Andersen, fortæller om sit arbejde med døende ud fra overskriften: Livet skal leves hele livet. Kirkespisning med Ålen Onsdag den 4. marts kl i Den gamle Skole Mød Peter Aalbæk Jensen, der sammen med Lars von Trier stiftede filmskabet Zentropa. Han er født i Osted og søn af den kendte præst og forfatter Erik Aalbæk Jensen. Nogle har kaldt ham nutidens svar på Simon Spies. Selv siger han: Mange danskere har et dødkedeligt liv. Jeg ser det som min primære opgave at være med til at sprede godt humør. Forårskurv fra pårørende Morgenmøde Hvordan har psykiatrien det? Onsdag den 11. marts kl i Den gamle Skole Vicedirektør i psykiatriledelsen Søren Bredkjær. Danskerne beskrives ofte som et af verdens lykkeligste folk, og den gensidige tillid i den danske befolkning er en af de højeste i verden. Samtidig tager en betydelig del af befolkningen antidepressiv medicin og andre former for psykofarmaka for at få hverdagen til at hænge sammen. Mange unge kvinders liv er præget af nedsat trivsel, og antallet af drenge og unge mænd i medicinsk ADHDbehandling vokser eksplosivt. Er det korrekt at psykiatrien har fået det bedre? Hvilke udfordringer er der? Er patienten en partner, og hvordan vil fremtidens psykiatri se ud? 9

10 MARTS APRIL MAJ JUNI Sogneaften om Aastrup Kloster Onsdag den 18. marts kl i Hvalsø Sognegård Stiftsforvalter på Aastrup Kloster, Søren Bo Bøjesen, som er højt dekoreret officer i forsvaret, og bl.a. har været militærattache i Rusland i 6 år, samt desuden besøgt mere end 20 destinationer i det store land, holder et meget spændende foredrag: Rusland kan ikke forstås med forstanden Hvorfor (re)agerer Putin som han gør? Der serveres kaffe/the. Kisserup kirke genåbner Søndag den 22. marts kl. Kisserup kirke er blevet kalket og istandsat indvendigt. Vi genåbner kirken med et brag af en åbningsgudstjeneste med efterfølgende snitter og øl. Forårslørdag om Job og Jung Lørdag den 14. marts kl ca. kl i Hvalsø Sognegård Om Jobs Bog og om Guds forvandling. Jobs Bog i Det gamle Testamente fortæller om et uskyldigt menneske, som med Guds tilladelse bliver udsat for uhyrlige pinsler og plager. Fortællingen har provokeret mennesker i de 2500 år, der er gået, siden den blev skrevet. For hvad er det for en Gud, der tillader Satan at agere så frit og uhæmmet? Psykologen C.G. Jung gav midt i sidste århundrede sit bud på et svar: Gud er levende og i forvandling. Jobs Bog fortæller om en primitiv og ubevidst Gud, som gennem mødet med den uskyldige Job erkender sig selv og træder ind i den forvandlingsproces, der leder frem mod åbenbaringen af Jesu kærlige Gud. Præst og retræteleder Peter Ruge vil fortælle om Jungs tolkning af Jobs Bog og lægge op til samtale: om de billeder af Gud, vi hver især bærer med os, og om den mulighed at Gud stadigvæk er under forvandling. Vi slutter dagen med nogle enkle meditationer, der sætter gudsbilledet i perspektiv. Pris: 50 kr. for frokost. Tilmelding til: Anne Spangsberg, tlf.nr.: Bibelstudiekreds i Kirke Saaby, Den gamle skole Onsdag den 18.marts og onsdag den 15. april. Begge dage kl. 14 Bibelkredsen studerer gennem læsning og samtale biblens forskellige skrifter. Alle er hjertelig velkommen. I øjeblikket er fokus rettet på udvalgte tekster hos profeten Esajas. Bibelkredsen ledes af cand. theol. Birgit Melgaard. 10

11 MARTS APRIL MAJ JUNI BBQ Kirke Saaby kirke, onsdag den 18. marts kl Birkerød Brass Quintet. BBQ er en traditionel messingkvintet, der spiller et meget alsidigt repertoire en del klassisk, men også populærmusik i form af evergreens og rytmisk musik. Kvintetten lægger derudover vægt på at fortælle om musikken for på den måde at give publikum en god og hel oplevelse. BBQ vil besøge Canada og USA her til sommer, og programmet vil derfor bestå af dansk Ekstra morgenmøde! Langt fra og tæt på Onsdag den 25. marts kl i Den gamle Skole og Kirke Saaby kirke og amerikansk musik i forbindelse med turnéen over there. Der er gratis adgang og en forfriskning i våbenhuset efter koncerten. Kalkmalerierne i Kirke Saaby er blevet grundigt undersøgt af bl.a. konservator Susanne Ørum fra Nationalmuseet. Konklusionen på undersøgelsen er, at kalkmalerierne i Kirke Saaby kirke skal istandsættes. I anledning af undersøgelsen kommer Susanne Ørum til Kirke Saaby og fortæller om kalkmalerier i Danmark i almindelighed og i Kirke Saaby i særdeleshed. Hendes foredrag vil dreje sig om den århundredlange tradition for at udsmykke Danmarks kirker med kalkmalerier, om hvordan middelalderens kalkmalerier blev genopdaget i 1800tallet og om, hvilke værdier kalkmalerierne har for os idag. Susanne arbejder over hele landet med sætte kalkmalerier i stand. Hun vil derfor også benytte lejligheden til at vise os kalkmalerierne, som vi aldrig har set dem før! Spørgsmål under og efter foredraget er velkomne! Tro, håb & kærlighed Spaghettigudstjeneste Torsdag den 26. marts kl i Hvalsø kirke Tro, håb og kærlighed er 3 vigtige udtryk i kristendommen. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden fra Paulus første brev til Korinterne, kapitel 13, vers 13. For tilmelding og yderligere information kontakt: Anne Spangsberg, tlf: eller senest den 19. marts. En spaghettigudstjeneste er: En børnegudstjeneste for alle, særligt for familier. Hyggelig og afslappet med noget for øjne, ører og mund. Bibelfortælling, sang og meget mere. Kort og nem den tager ca. 30 min. Og bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs sammen i sognegården. Billig aftensmad: 30 kr. pr. voksen, gratis for børn. 50 kr. for en familie. 11

12 MARTS APRIL MAJ JUNI Skærtorsdagsmiddag i Hvalsø Skærtorsdag den 2. april kl i Hvalsø Sognegård Traditionen tro spiser vi en god middag skærtorsdag efter nadvergudstjenesterne i Særløse kirke, som finder sted kl og Hvalsø kirke kl Tilmelding til Anne Spangsberg, tlf.nr.: , anne. senest den 26. marts. Den, der gerne vil synge, finder altid en sang Syng foråret ind i Den gamle Skole torsdag den 16. april kl Organist Anders Danman og Sawarabykoret indbyder til den traditionelle halvårlige sangaften, hvor vi synger fra højskolesangbog og salmebog efter deltagernes egne ønsker. I pausen byder vi på kaffe/ te og hjemmebag. for Sjælen Kristuskransen er en central del af Pitstop for sjælen. Vi vil også synge sange og bede bønner, der bruges indenfor keltisk, kristen spiritualitet, krydret med Taizésange. Pitstop er en mulighed for i en travl hverdag at få ladet de mentale batterier op, koble lidt fra, tænde lys og i stilhed at bede en bøn. Keltisk spiritualitet med sange og bønner. Må vejen stå klart for dig. Må du altid have vinden i ryggen. Må solen skinne varmt på dit ansigt; regnen falde blidt på dig; og indtil vi mødes igen, må Gud holde dig sin hånd. kl i Hvalsø Kirke onsdag den 11. marts, 8. april & 21. april & facebook Peter Callesen fortæller om sin kunst Fredag den 10. april kl i Hvalsø Sognegård Peter Callesen er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi. Han er især kendt for sine malerier, videoværker og performances, samt for sine silhuetter i pap og papir. Han er med sin tekniske overlegenhed og fine fornemmelse for menneskelivets og materialets skrøbelighed en markant skikkelse i dansk samtidskunst. 12

13 MARTS APRIL MAJ JUNI Påsken i Kirke Saaby og Kisserup kirker: Palmesøndag med bl.a. børnegudstjeneste med børnekoret Søndag den 29. marts er der gudstjeneste kl. 9 i Kisserup og kl. i Kirke Saaby. Gudstjenesten i Kirke Saaby er en børnegudstjeneste, hvor klovnen Tapé i slutningen af gudstjenesten kommer ind i kirken og spiller på klokker, og hvor Børnekoret under ledelse af Marie Villadsen og Anders Danman medvirker. Efter gudstjenesten er der klovneshow med Tapé i Den gamle Skole. Dagen slutter med jagt efter påskeæg i præstegårdshaven. Skærtorsdag med røget lam, granatæbler og brød Torsdag den 2. april kl. i Kirke Saaby Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende lam og brød i våbenhuset. Smag ved kirkens påskereception Jesu påskemåltid i ovensalen i Jerusalem. Langfredag on the road i Kirke Saaby og Kisserup Fredag den 3. april Sognekirken on the roadigen Langfredag med gospel i Kirke Saaby og Kisserup, Rye og Kirke Sonnerup sogne. Mød gospelsangeren Miriam Juul Rasmussen med band. På denne dag holder vi ikke gudstjeneste i vore kirker. I stedet kommer kirkerne rundt i sognene på ladet af en lastbil lastet med et gospelband, 2 præster og et alter. Mini gospelgudstjenester langfredag på 15 minutter ved Birgit Svendsen og Poul Joachim Stender. Kl : Jenslev ved festpladsen Kl : Ejby ved parkeringspladsen ved Netto Kl : Plænen over for købmanden i Kirke Sonnerup Langfredag. Jesus dør. Kl : Gadekæret Vester Såby Kl : Gadekæret Kirke Saaby Kl. 14.0: Busholdepladsen i Kisserup Påskenat med syndsforladelse i Kirke Saaby kirke Lørdag den 4. april kl Foran kirken brænder et bål. Kirkeklokkerne ringer. Kirken er inden for kun oplyst af levende lys. En norsk sangerinde synger. Præsten prædiker ikke. Der synges kun salmer og læses fra påskeberetningen. I slutningen af gudstjenesten kan alle, der ønsker det, ved alteret få syndsforladelse. En stemningsfuld påskegudstjeneste for de, der vil opleve påskens mysterium. Påskesøndag i Kirke Saaby og Kisserup Jesu opstandelse fra de døde fejres påskemorgen i Kirke Saaby kl. 9 og Kisserup kl. med festgudstjeneste. Lars Frederiksen spiller tværfløjte sammen med orgel og Sawarabykoret. Efter gudstjenesten skåles der i mousserende vin for opstandelsen. 2. påskedag kl. i Kirke Saaby Gode fester varer flere dage. Gudstjeneste endnu engang for Jesu opstandelse 6. april kl. i Kirke Saaby. 13

14 MARTS APRIL MAJ JUNI Sang og orgel Kirke Saaby kirke, onsdag den 22. april kl Birgitte og Lasse Ewerlöf præsenterer et program med dansk og fransk musik af bl.a. Kingo, Buxtehude, N.W. Gade, Carl Nielsen, Bent Lorenzen, Peter Cornelius, Francois Couperin, Cesar Franck og Erik Satie. Birgitte er Kgl. operasanger og har siden 1988 været fast engageret som operasanger ved Det kgl. Teater. Lasse er organist ved Kastelskirken i København og associate professor i orgel ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Der er gratis adgang og en forfriskning i våbenhuset efter koncerten. Trio Klezmer Torsdag den 23. april kl får Hvalsø Kirke besøg af Trio Klezmer, som vil spille en koncert, der fylder kirkerummet med musik af både højstemt og livfuld karakter. Programmet spænder lige fra indfølte ballader til medrivende festmusik. Alle livets sider er repræsenteret, når Trio Klezmer spiller kirkekoncert. Klezmer er en folkemusikstil, der har sine oprindelige rødder helt tilbage i det oldgamle Israel. Trio Klezmer har både traditionen og fornyelsen med, og dette kan være en af årsagerne til, at trioen ved adskillige tidligere kirkekoncerter har vist sig at passe rigtig godt ind i denne sammenhæng. Trioen tilhører da også eliten blandt genrens udøvere, ikke blot målt efter danske forhold, men også på internationalt plan. Så der er lagt op til en oplevelse ud over det sædvanlige! Trio Klezmer består af: Channe Nussbaum: sang, Mette Smidl: violin og Øyvind Ougaard: harmonika 14

15 MARTS APRIL MAJ JUNI Sogneudflugt Lørdag den 30. maj Sogneudflugten i år går til Gilleleje kirke, som bl.a. var opsamlingssted under 2. verdenskrig for jøder, der blev sejlet til Sverige. Det vil en af de involverede, Tove Udsholdt fortælle meget levende om. Senere gæstes Rudolf Tegner museet i Rusland, hvor vi vil få en guidet rundvisning. Det er et særdeles spændende sted med både inden Sommeraftentur Mandag den 4. maj 2015 til Ledøje kirke Turen afholdes efter kør selv princippet, men der vil blive arrangeret samkørsel, hvis der er brug for det. Vi mødes kl ved Ledøje kirke til rundvisning. Derefter serveres kaffe i sognehuset. Tilmelding kan ske til Erling Svendsen, tlf , og udendørs museum, samt tegneskole. Her vil vi spise vores medbragte sandwich. Drikkevarer kan købes. På hjemturen har vi et særligt sted, hvor vi drikker kaffen. Afgang fra Sognegården kl og hjemkomst senest kl Turen koster kr Tilmelding kan ske til Erling Svendsen, tlf : Deltagelse gratis, men tilmelding er nødvendig. Barokkoncert Kirke Saaby kirke, søndag den 3. maj kl Barokensembler fra Musikhögskolan i Malmø byder på et sensuelt program med musik af bl.a. Telemann, Bach, Castello, Strozzi, Frescobaldi og Froberger alt på tidstro instrumenter. For den musikalske ledelsen svarer Cecilia Kjelldén og Anders Danman. Der er gratis adgang og en forfriskning i våbenhuset efter koncerten. Ildrød pinsefest i Kirke Saaby og Kisserup kirker Søndag den 24. maj kl. 9 i Kirke Saaby og i Kisserup Vi markerer pinsen, ankomsten af Guds ånd som røde tunger af ild, med en rødpyntet kirke og rødt traktement i våbenhuset. Erik Rasmussen, trompet, medvirker ved gudstjenesterne sammen med organist Anders Danman og Sawarabykoret. 15

16 MARTS APRIL MAJ JUNI Børnedag Den 22. maj kl Kirke Saaby kirke og præstegårdshaven Sognemedhjælper Tinne Leth indleder med sang og musik i kirken. Præsten inviterer op i kirketårnet. I præstegårdshaven optræder klovnen Tape og harmonikaspilleren Lars Grand. Der er futtog, forskellige lege, kagekone, popkorn og friske frugter. Alle dagplejebørn, børnehavebørn og hjemmegående børn er hjertelig velkommen. Menighedsudflugt Onsdag den 27. maj kl til Udflugten går til Frederiksborg Slot med bl.a. særudstillingen af portrætter fra hele Norden og Rusland. Ligeledes besøg i Knud Rasmussens hus i Hundested med udsigt over Kattegat. Udflugten begynder på parkeringspladsen foran Kirke Saaby præstegård, hvor bussen venter. Herefter til Frederiksborg Slot, hvor der i to timer bliver mulighed for at gå rundt på slottet og i slotskirken. Herefter går udflugten til Hundested. Efter en frokost i Hundested, hvor man enten kan tage madpakke med eller spise på et af byens spisesteder, går turen til Knud Rasmussens hus, der i dag er indrettet som mindestue for Danmarks berømte polarforsker Knud Rasmussen. Her er der mulighed for at opleve minder fra Knud Rasmussens videnskabelige ekspeditioner i Grønland. Til huset hører et over m² stort naturområde lige ud til Kattegat og i umiddelbar tilknytning til Spodsbjerg fyr. Pris for udflugten, der inkluderer transport og entreer, er 120 kr. Tilmelding til Helle Möbius på tlf eller efter princippet: først til mølle. Grundlovsfest med kræmmermarked i Kirke Saaby præstegårdshave Fredag den 5. juni kl Årets grundlovstaler offentliggøres i dagspressen og på kirkernes hjemmeside. Desuden gymnastikopvisning, underholdning med musik, slushicemaskine, kaffe og kageboder, pølseboder, fadølbod med mere. Grundlovsmødet er blevet et stort trækplaster. Blandt andet på grund af de mange boder, der er tilstede i præstegårdshaven. Det koster ikke noget at have en bod, og der er som regel godt salg i alle boder. Tilmeld din bod nu eller Medbring selv bord og hvad der behøves til en bod. Vi håber igen i år at have 2030 boder. Velkommen.

17 DECEMBER FAKTABOKS JANUAR FEBRUAR Læsekredsen i Kirke Saaby vil du også være med? Et læsefællesskab med snak, lytten, latter og eftertænksomhed er på vej i Kirke Saaby. Kender du den lidt tomme fornemmelse, der kan opstå, når du har vendt sidste side i en roman? Du har identificeret dig med bogens hovedperson. Du har været igennem tilsvarende op og nedture, kvaler og glæder, oplevet de samme konflikter, følt de samme følelser. Hvis du drømmer om at dele dine læseoplevelser med andre og diskutere det, du har læst, kan du være med i den nye læsekreds. Vi vil mødes for at tale om bøger. Vi vil sætte ord på vores læseoplevelser, og vi har lyst til at høre om andres læseoplevelser. Vi mødes den første tirsdag i måneden kl. 14 i Den gamle Skole i Kirke Saaby. Har du lyst til at være med, giver du blot besked til Helle Lundø Jensen: eller tlf.: Kirkespisningerne Kirkespisningerne koster 65 kr. per person. Prisen er inklusiv en hovedret, kaffe med småkager og et glas vin/sodavand/øl. Tilmelding på eller telefon til Helle Möbius tlf eller eller Aftenen består af en kort andagt i kirken, middag og foredrag i Den gamle Skole. Kirkespisningen indledes i kirken kl og er afsluttet kl. 21 Morgenmøderne Morgenmøderne har en pris på 30 kr. (er steget med 5 kr.) for morgenmad og foredrag og en lille en til ganen. Ingen tilmelding. Morgenmøderne begynder 9.30 og afsluttes kl MELLEM KOLLEGER: Det er da frygteligt, som du praler: Snart påstår du vel også, at dine forældre var med på Noahs Ark? Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. De havde egen båd. Palmesøndag. Jesu indtog i Jerusalem. 17

18 Til forældre med børn fra 0 til 12 mdr. BABYSALMESANG Sangen ledsages af enkle dansetrin, rolige gyngeture i et lagen, enkle rytmeinstrumenter som triangel, rasleæg, sæbebobler, vifte osv. Det er en stimulerende oplevelse for alle sanser, og du får mulighed for at forny bekendtskabet med vores rige sang og salmeskat sammen med dit barn. Babysalmesang foregår i Hvalsø Sognegård. Til forældre med børn fra 1 til 4 år RYTMIK Vi synger, danser, leger og spiller på instrumenter, så alle sanser bliver stimuleret. Du får mulighed for at forny bekendtskabet med vores rige sang & salmeskat sammen med dit barn. Kurset foregår i Hvalsø Sognegård. Nærmere oplysninger om TIDSPUNKTER og PRIS fås hos: Underviser Line Skovhaug Tlf:

19 Juniorklub i Kirke Saaby er for alle børn i 4.6. klasse. Klubben er for dem, der ikke fik helt nok kirke eller hygge eller saftevand som juniorkonfirmander. Eller for dem, der ærgrede sig over ikke at have tid eller lyst til det med juniorkonfirmand. Vi ses hver anden fredag lige efter skole fra Elever fra 6. klasse kommer bare lidt senere, når de har fri. I Juniorklubben laver vi alle mulige ting, der er spændende eller sjove eller hyggelige. Det med kirke kommer ind i måden vi er sammen på eller gennem fortællinger mm. Du skal være tilmeldt klubben via dine forældre, der sender mig en mail på Datoer for juniorklubben i foråret: Fredage den 13. marts, 27. marts, 10. april, 24. april og 8. maj Vi ses! Pinsen. Helligåndens ankomst. Kristi opstandelse. Godnathistorie i Kirke saaby Godnathistorien er kommet for blive! Den fortælles hver den første torsdag i måneden på fortælletæppet i Kirke Saaby kirke kl. 17. Bagefter er der fællesspisning i Den gamle Skole for 20 kr. pr. næse fra 15 år og opefter. Børnene spiser gratis. Godnathistorie er for de mindste børn fra 28 sammen med deres familier. Tilmelding til kateket. senest tirsdagen før. Vi ses! 19

20 Babysalmesang i Kirke Saaby Alle babyer på 29 mdr. inviteres sammen med deres forældre eller bedsteforældre til at gå til babysalmesang i Kirke Saaby kirke. Hver tirsdag kl åbner kirke og kulturmedarbejder Tinne Leth kirkedøren til en stille, glad og hyggelig stund med salmer, dans og bobler. Alle kan være med. Forløbet bygger på gentagelser med korte salmebidder, sange eller remser. Børnene vugges, og der danses med dem i favn på trin, der hurtigt er lært. Und dig selv og dit barn eller barnebarn denne formiddagsstund i kirken, hvor et helt særligt nærvær og samvær skabes af musik og sang fra alle til stede. Der er ingen tilmelding, det er gratis, og man kan hoppe på og stige af, som det nu passer i kalenderen. Der kræves dog et fremmøde af mindst 3 børn pr. gang. Første gang: tirsdag den 17. februar Sidste gang: tirsdag den 2. juni NB: ingen babysalmesang i uge Juniorkonfirmand i Kirke Saaby er for nysgerrige børn i 3. klasse på Kirke Saaby skole. Hvad hedder alle tingene inde i kirken? Hvordan snakker man med Gud? Hvorfor er der så meget ondskab? Hvad var Jesus for en fyr? Hvad er tro og hvad er viden? Du får historier, vi leger, og vi fremstiller ting, der har med emnerne at gøre. Vi laver dramaleg og synger og øver os i at være gode mod hinanden. Og vi har det ret sjovt. Kom ind i Den gamle Skole lige efter skole på tirsdage kl Kirke og kulturmedarbejder Tinne Leth venter på dig med gode oplevelser og lidt forfriskninger. Vigtige datoer Første gang vi ses er: Torsdag den 19. februar kl. 17 i Kirke Saaby kirke her holder vi en kort andagt og møder hinanden. Forløbet: ligger på tirsdage den 24. februar til og med den 21. april. Afslutning med andagt og bibelsk mad i kirken: Torsdag den 23. april kl. 17. Tilmelding er nødvendig til hvor disse oplysninger gives: 1. Navn 2. Telefon nummer forældre kan træffes på 3. Tilsagn til evt. brug af fotos på hjemmeside og/eller facebook (Kirke Saaby Kisserup Sogne) 4. adresse Vi SES! Skærtorsdag. Jesus indstifter nadveren. 20

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012 FRA KIRKEN Juni AUGUST 2012 DET SKER I MAJ PINSEN Pinsen er en af kristendommens store fester. Det er en ildrød fest for Helligåndens komme. Mægtige, usynlige kræfter besatte den første pinse disciplene.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

FRA KIRKEN. marts - maj 2012

FRA KIRKEN. marts - maj 2012 FRA KIRKEN marts maj 2012 DET SKER I MARTS Billedet af olivenfrugterne på forsiden henviser til Kristus. Kristus oversættes normalt til: den salvede. Men det betyder: den olivenolieindsmurte. Konger og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

FRA KIRKEN. Jesus besejrer døden påskemorgen MARTS APRIL MAJ JUNI

FRA KIRKEN. Jesus besejrer døden påskemorgen MARTS APRIL MAJ JUNI FRA KIRKEN Jesus besejrer døden påskemorgen MARTS APRIL MAJ JUNI 2013 Den nye sognemedarbejder Kirke SaabyKisserup sogne En torsdag aften i januar tog jeg spændt til samtale med menighedsrådet for Kirke

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere