Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger"

Transkript

1 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Iht. lovgivningen udarbejdelse og vedligeholdelse af PSS inkl. tilhørende bilag. Overdraget fra Bygherren til Byggeledelsen (BL) PSS revideres løbende ved sikkerhedsmøderne. Bella Hotel Byggeledelse (BL) 02. en udenoms arealer Kørevej fra offentlig vej til byggepladsen jf. byggepladstegningen Der afholdelse opstartsmøde for byggeledelsen og alle håndværkerne på byggepladsen jf. sikkerhedmødereferat. Offentligt vejanlæg. ejkassen er opbygget således, at den kan klare tung trafik fra elementlastbiler mv. Der føres jævnligt tilsyn for udbedring af mangler. Bella Hotel Byggeledelse (BL) Bygherren Bella Centeret (BC) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

2 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / (MJ) fejer dagligt vejanlægget når udgravningsarbejde pågår. M. J. riksson (MJ) Parkeringspladsen Bygherren Bella Centerets p-plads. Orienteringslys forefindes på p-pladsen, vedligeholdes af (BC). Bygherren Bella Centeret (BC) interforanstaltninge r: Offentligvej, p- pladsen og fortov til byggepladsen. (B) har etableret fodgængerovergang samt fortov for gående trafik til og fra byggepladsen. Der føres jævnligt tilsyn for udbedring af mangler. (BC) vedligeholder i vinterperioden (snerydning og grusning mv.) i vinterperioden. Gældende for offentligvejanlæg, p- pladsen og fortov til bygepladsen jf. vinterplanen dateret / KH. ælles ntreprenører (B) Bygherren Bella Centeret (BC) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH 03. en fælles færdselsarealer Afgræsning af (B) etablerer lukket hegn (2,4 meter ælles

3 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / byggepladsen: hegn med portanlæg inkl. portvagt i hele byggeperioden. højt) rundt om hele byggepladsen jf. byggepladstegningen. Portanlæg med bomanlæg inkl. gitterport (port 1 og 2). Tilhørende skiltning ved portanlæg (port 1 og 2) jf. skilteplanen. ntreprenører (B) Der føres løbende tilsyn for udbedring af mangler. Skiltning til og på byggepladsen Kørevej intern på byggepladsen jf. byggepladstegningen (B) opsætter: informations- / forbuds- / påbudskilte jf. skilteplanen. Placeres tydeligt og skal være holdbare (vejrfast). Alle skilte skal være let læselige og forståelige. Skiltetekst: Dansk - ngelsk - Tysk (B) etablerer asfaltvej. ejkassen er opbygget således, at den kan klare tung trafik fra lastbiler mv. Hvor køreveje krydses af gangveje, skal der etableres skilte, der anviser en overgang jf. skilteplanen. ælles ntreprenører (B) ælles ntreprenører (B) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

4 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Der føres dagligt tilsyn for udbedring af mangler. ærdselsveje for gående på terræn jf. byggepladstegning. De beskæftigede på byggepladsen skal i hele byggeperioden kunne færdes forsvarligt iført almindelig arbejdsfodtøj. Adgang fra offentlig vej / parkeringsplads til skurbyen med omklædningsrum skal kunne befærdes i almindeligt fodtøj Adgangsvejen til og fra skurbyen til byggepladsen skal minimum være 80 cm. bred. Alle andre steder skal færdselsvejen være minimum 100 cm bred. ærdselsveje ved materialecontainere / oplagspladser, bygværket mv., skal have en min. bredde, hvor almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler kan anvendes, (trækvogne og trillebøre). Der føres dagligt tilsyn for udbedring af mangler. ælles ntreprenører (B) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

5 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Afgrænsning mellem kørende og gående trafik på arealer hvor der sker sammenblanding jf. byggepladstegning I tørre perioder, hvor der er støvudvikling på kørevejen og øvrige fællesområder skal dette imødegås. Adgangsveje i bygningen. Der opstilles autoklodser med rækværk som afgrænsning. De opstilles så det sikres, at lastbiler mv. ikke kan komme igennem. Hvor køreveje krydses af gangveje, skal der etableres skilte der anviser en overgang jf. skilteplanen. Der føres dagligt tilsyn for udbedring af mangler. Der skal være et beredskab til fejning / vanding (vandvogn) som hele tiden sikre, at der ikke er støvudvikling. Kan støvet bindes på anden måde kan dette forsøges. De beskæftigede på byggepladsen skal i hele byggeperioden kunne færdes forsvarligt iført almindelig arbejdsfodtøj. (B) opsætter person-/materialehejs til bygnings etager. Hejse opsættes tidsmæssigt, således det ikke sinker der arbejdsprocesser der er på facaden, derfor kan opsættelsestidspunktet ændres. ælles ntreprenører (B) ælles ntreprenører (B) ælles ntreprenører (B) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

6 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Adgangsveje i bygningen renholdelse og vedligeholdelse dagligt. tape 1: Udvendige hejs tape 1: Indvendige hejs tape 2: Udvendige hejs tape 2: Indvendige hejs Permanente betontrapper bruges til adgangsveje/flugtveje når (NCC) har frigivet område sikkerhedsmæssigt. NCC Danmark (NCC) tape 1: Løbende fra denne mdr. A tape 2: Løbende fra denne mdr. A Adgang til tag. (B) opsætter person-/materialehejs til ælles Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

7 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / lugtveje tagetagen. Adgangsvejen til tagetagen renholdelse og vedligeholdelse dagligt. Der etableres flugtvej fra tagetagen. (2 adgangsmuligheder fra tagetagen). lugtveje markers med skilte i bygningen. ntreprenører (B) ælles ntreprenører (B) Renholdelse, snerydning og grusning af kører- og gangveje jf. byggeplads- tegning og vinterplan. Kører- og gangveje renholdelse og vedligeholdelse dagligt. ed frostvejr og snevejr ryddes sne og der gruses, så de beskæftigede kan færdes forsvarligt. Udføres dagligt og om nødvendigt flere gange dagligt. ælles ntreprenører (B) ntreprenøren skal selv rydde og gruse i eget arbejdsområde. ntreprenøren () Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

8 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Øvrige fællesområder i byggegruben og bygningen. Nedbør som vand/sne. Det sikres, at de beskæftigede hele tiden kan arbejde i almindeligt arbejdsfodtøj. ed frostvejr og snevejr ryddes sne og der gruses, så de beskæftigede kan færdes forsvarligt. Indtrængende vand fjernes, herunder nedbør. Udføres dagligt og om nødvendigt flere gange om dagen. ælles ntreprenører (B) ntreprenøren skal selv rydde og gruse i eget arbejdsområde. ntreprenøren () Orienteringsbelysnin g på alle fælles adgangsveje på terræn og i bygning vandret og lodret jf. byggepladstegning og BSBbeskrivelsen. (B) etablerer orienteringsbelysning på alle adgangsveje jf. BSB. Orienteringsbelysningen skal opfylde Arbejdstilsynets regler, se ATvejledning: A.2.2 Måling og belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser. ælles ntreprenører (B) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

9 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Minimum lovkrav: Ledningstræk må max være 25 meter. edligeholdelse udføres dagligt. Byggestrøm med undertavler jf. byggepladstegning og BSBbeskrivelsen. Lovpligtige kvartalseftersyn (hver 3 mdr.) (B) opsætter hovedtavler jf. byggepladstegning og BSBbeskrivelsen. Alle kabler skal være ophængte, nedgravede eller overdækket, så fare for beskadigelse af kabler og snubling er imødegået. Minimum lovkrav: Ledningstræk må max være 25 meter. Der henvises i øvrigt til Branche Arbejdesmiljørådet for Bygge og Anlægs vejledning Belysning og elforsyning på byggepladser. ælles ntreprenører (B) edligeholdelse udføres dagligt og om nødvendigt flere gange om dagen. (B) skal selv tilslutte/opsætte ntreprenøren Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

10 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Kraner. tasketavler til hovedtavler jf. BSBbeskrivelsen. (NCC) opsætter 3 faste tårnkraner. Kranernes placering jf. byggepladstegningen. (NCC) opsætter afspærring (autoværn med rækværk) omkring alle 3 tårnkranen. () NCC Danmark (NCC) Kranområder er fokusområde på sikkerhedsmøderne. 04. Skurbyen, materiale- /oplagrings- og affaldscontainerpladsen Ligeledes forventes det, at der på byggepladsen bruges mobilkran og lastbilskraner, den enkelte entreprenør, () leverer/opstiller selv mobilkran og lastbilskraner. Arbejdsområde / hejseområde omkring mobil- og lastbilskraner skal afspærres. ntreprenøren () Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

11 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Skurbyen. (B) opstiller skure til alle på byggepladsen; Byggeledelsen, Tilsyn, ntreprenøren og deres håndværker. Skurbyen opstilles iht. AT-regler. ælles ntreprenører (B) Renholdelse af skurbyen ælles toiletforhold i bygningen (B) renholder skurbyen iht. ATregler. Det er pt. aftalt, at skurbyen renholdelse dagligt. (B) opstiller toiletter og vedligeholder jf. BSB-beskrivelsen. edligeholdelse udføres dagligt. ælles ntreprenører (B) ælles ntreprenører (B) Materialeplads til () materialecontainer jf. byggepladstegning. (B) etablerer pladsen til materialecontainerne jf. byggepladstegningen. Underlag skal være drænet, så materialecontainerpladsen kan anvendes i hele byggeperioden. ælles ntreprenører (B) Den enkelt () er selv ansvarlig for tilslutning af deres materialecontainer til ntreprenøren () Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

12 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / byggestrømmen. Oplagringsplads til () materialeoplagring jf. byggepladstegning. (B) etablerer oplagringspladsen til () materialeoplagring jf. byggepladstegningen. Underlag skal være drænet, så oplagringspladsen kan anvendes i hele byggeperioden. ælles ntreprenører (B) Den enkelt () er selv ansvarlig for afdækning mv. af deres materiale på oplagringspladserne. ntreprenøren () Affaldscontainere inkl. tømning og bortskaffelse af eget affald (B) koordinerer opstillingen og tømning af affaldscontaineren. Placering jf. byggepladstegning. Alt affald skal være sorteret iht. gældende affalds sorteringsregler. ælles ntreprenører (B) () skal selv bringe eget affald til den fælles affaldsplads på byggepladsen. jf. byggepladstegning. ntreprenøren () Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

13 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Opstilling og tømning af kemikaliecontainern e i at opbevaringsbur. (B) koordinerer opstillingen og tømning af kemikaliecontainerne. Placering jf. byggepladstegning. Alt affald skal være sorteret iht. reglerne fra miljømyndighedernes. ælles ntreprenører (B) () skal selv bringe eget affald til den fælles affaldsplads på byggepladsen. jf. byggepladstegning. ntreprenøren () 05. Arbejdsområder Afspærringer rundt om udgravninger / byggegruberne samt ved spunskanter på byggepladsen. Der opstilles afspærring (autoklodser med rækværk), som afgrænsning 2 meter fra kanten til udgravningerne, som beskrevet i Håndbogen for Sikkerhedsgruppen - Bygge & Anlæg udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Der skal føres dagligt tilsyn for udbedring af mangler. jerner () den opstillede afspærring pga. en arbejdsproces, skal samme () M.J. riksson (MJ) ntreprenøren () Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

14 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / selv reetablere afspærringen igen, når arbejde er afsluttet. tape 1: Opsætning og vedligeholdelse (MJ) tape 1: edligeholdelse og fjerner (B) acaderækværker i bygningen, trappeløb og reposer. Hele byggeperioden. tape 2: Opsætning og vedligeholdelse tape 2: edligeholdelse og fjerner Rækværker opsættes efter Arbejdstilsynets bestemmelser. Alle rækværker består af hånd, knæ og fodbrædder eller gitterrækværk. På trappeløb; Ingen fodbrædder. Der skal føres dagligt tilsyn for udbedring af mangler. (NCC) etablerer rækværk på 4 etager af gangen. Når deres arbejder er afsluttet sker der en delaflevering til (BL). fterfølgende opsætter (B) interimslukninger / afspærring efter (MJ) (B) NCC Danmark (NCC) tape 1 tape 2 Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

15 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / behov. Se under punkter: Interimslukninger i bygningen. De opsættes net for nedfladen genstande. Overdækning af skakte / åbninger i betondæk i bygningen. Der udarbejdes en detailtidsplan for koordinering af elementmontagen / facademontage / apteringsarbejder. De monteres net ud fra facaden på de 2 tårne for, at fange nedfaldne genstande. Net flyttes løbende med op, i forhold til elementmontagen se detailtidsplanen jf. punkt under facaderækværker. Overdækninger efter Arbejdstilsynets bestemmelser. Overdækninger skal være fastholdte og bæredygtige, samt dække hullerne helt. ed overdækninger større end 1x1 meter er krav til bæredygtighed min. 2kN pr. m 2. (Som klasse 3 stillads). Der skal foreligge beregning for bæredygtighed samt en konstruktionstegning. NCC montere overdækningerne jf. BSB-Beskrivelsen samt vedligeholder Bella Hotel Byggeledelse (BL) NCC Danmark (NCC) tape 1 tape 2 NCC Danmark (NCC) tape 1 tape 2 NCC Danmark (NCC) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

16 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / på de etager elementmontagen forgår. B overtager vedligeholdelsen når BL har at modtage etagerne fra NCC. Installationsfagen overtager vedligeholdelsen, når arbejder i skakt på etagerne begyndes. ælles ntreprenører (B) Installationsfag (I) Der skal føres daglig tilsyn for udbedring af mangler, imens der udføres installationsarbejder. Dvs. udbedring, hvis der skæres bærende dele i konstruktionen over, i forbindelse med montage af installationer i skaktene. Afdækning af brønde i terræn Der udarbejdes en detailtidsplan for koordinering af overgange mellem NCC / B / Installationsfag. Overdækninger efter Arbejdstilsynets bestemmelser. M.J. riksson (MJ) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

17 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / (fællesområder) Interimslukninger i bygningen. Overdækninger skal være fastholdte og bæredygtige, samt dække hullerne helt. Der skal føres løbende tilsyn for udbedring af mangler. (B) isætter interimslukninger i bygningen mod unødige påvirkninger fra vejret. Træk, vind, nedbør, som regn og sne mv. ælles ntreprenører (B) ælles ntreprenører (B) tape 1: I basen (stueetagen og 1. sal) lukkes der i facaden. tape 1: På etagerne (2. sal til 23. sal) lukkes der mellem etagegangen og værelserne. tape 2: I basen (stueetagen og 1. sal) lukkes der i facaden. tape 2: På etagerne (2. sal til 23. sal) lukkes der mellem etagegangen og værelserne. Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

18 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Hvor der er nedstyrtningsfare skal interimslukningen overholde AT-regler for rækværk samt skiltes med nedstyrtningsfare. edligeholdelse udføres dagligt og om nødvendigt flere gange om dagen. Oprydning i arbejdsområder. Hele byggeperioden jerner () en interimslukning pga. en arbejdsprocesse, skal samme () etablere interimslukningen igen når arbejde er afsluttet. ntreprenørerne skal selv fjerne byggeaffald fra dagen produktion samt støvsuge hvis der er behov. Støv og byggeaffald som ikke kan henføres til en enkelt entreprenør fjernes efter plan, der ajourføres på sikkerhedsmøderne. ntreprenøren () ntreprenøren () Støv og affald som ikke fjernes dagligt, kan fjernes på entreprenørernes regning, se BSB-beskrivelsen. Oprydning i Renholdelse i arbejds- / fællesområder. ntreprenøren Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

19 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / fællesarealer / - områder. Hele byggeperioden Løbende fjernelse af affald. Daglig skrabning efter eget arbejde og støvsugning ved støvende arbejde. Alle entreprenører der udfører støvende arbejde skal være i besiddelse af egnet støvsuger på byggepladsen. () ntreprenøren () Oprydning, skrabning og støvsugning efter plan besluttet på sikkerhedsmøder. Støv og byggeaffald som ikke kan henføres til en enkelt entreprenør fjernes efter plan, der ajourføres på sikkerhedsmøderne. Som vurderingsgrundlag henvises der til Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs vejledning Støv på byggepladsen. ælles ntreprenører (B) 06. Tekniske hjælpemidler Støv og affald som ikke fjernes dagligt, kan fjernes på entreprenørernes regning, se BSB-beskrivelsen. ntreprenøren () Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

20 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Kraner, mobilkran og lastbilskraner. (NCC) opsætter 3 faste tårnkraner. Kranernes placering jf. byggepladstegningen. (NCC) opsætter afspærring (autoværn med rækværk) omkring alle 3 tårnkranen. NCC Danmark (NCC) Stilladser / Rullestilladser. Ligeledes forventes det, at der på byggepladsen bruges mobilkran og lastbilskraner, den enkelte entreprenør () lever-/opstiller selv mobilkran og lastbilskraner. Arbejdsområde / hejseområde omkring mobil- og lastbilskraner skal afspærres. Kranarbejde skal være fokusområde på sikkerhedsmøderne. Opstiller skal have uddannelse (opstiller der opsætter rullestilladser, der er over 3,5 m skal have uddannelse). Stillads skal opfylde gældende regler, og være egnet til opgaven. Der vil ikke være fællesstilladser på opgaven. ntreprenøren () Bella Hotel Byggeledelse (BL) ntreprenøren () Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

21 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / Den enkelte entreprenør skal løbende efterse, at stillads er forsvarligt iht. lovgivningen. 07. orsyning til byggepladsen vand og afløb jf. byggepladstegningen. Hele byggeperioden remføring for vand til skurbyen og byggeplads i øvrigt jf. BSBbeskrivelsen. remføring af kloak til skurbyen og byggeplads i øvrigt jf. BSBbeskrivelsen. ælles ntreprenører (B) l til byggeplads. Alle vandledninger skal være frostsikret (el-tracet), så det fungere i perioder med frostvejr. Tavler jf. byggepladstegningen. Der opsættes hovedtavler og bi-tavler på terræn og i bygningen jf. BSBbeskrivelsen. ælles ntreprenører (B) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

22 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / fterses hver 3 mdr., elektriker fremviser bevis for eftersyn. Telefon for nødopkald Hos (B) kan mobiltelefonen benyttes i den almindelige arbejdstid. Uden for dette er det den enkelte arbejdsgiver der selv skal sikre adgang for egne ansatte til en mobiltelefon. ælles ntreprenører (B). ørstehjælpsudstyr / brandslukning Der opstilles en container med førstehjælpsudstyr, som placeres hensigtsmæssigt jf. byggepladstegningen. ælles ntreprenører (B) Der laves et antal førstehjælpsstationer som placeres spredt i bygningerne og på etagerne jf. BSB-beskrivelsen. Der opsættes der førstehjælpsudstyr i mandskabskantinen i skurbyen. Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

23 en: Bella Hotel Center Boulevard København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / /. Andet Infotavler Der opsættes infotavle i skurbyen, stueetagen ved mandskabskantinen. Infotavlen med oplysninger om: Sikkerhedsmødereferat, mønsterrunde, alarmering ved ulykker, byggepladstegningen, opslag til byggepladsen mv. Bella Hotel Byggeledelse (BL) Uarbejde af KH: September 20 Revisions dato: 28. oktober 20 af KH

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER

Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Branchevejledning om STANDARDBLADE FOR SYSTEMSTILLADSER Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Krav ved opstilling og nedtagning stilladser Krav fra andre myndigheder... 7 6 Ansvar Bygherren... 7 Projekterende...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER

6/2014. Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER 6/2014 Branchevejledning om OPSTILLING OG NED- TAGNING AF STILLADSER Indhold InDhold Indledning... 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet... 6 Projektering og planlægning... 7 Bygherren.... 7 Projekterende...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere