Han var i eftertiden ikke vellidt, men blev betegnet som pengegrisk og trættekær.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Han var i eftertiden ikke vellidt, men blev betegnet som pengegrisk og trættekær."

Transkript

1 Stygge Krumpen tours Stygge Krumpen (ca ) var en dansk biskop. Han var søn af Jørgen Krumpen til Skøttrup og Anne Styggesdatter Rosenkrantz. Han blev født på Skøttrup Hovedgård, nuværende Trudsholm, mellem Havndal, Randers og Hadsund. Stygge Krumpen immatrikuleredes 1507 ved universitetet i Greifswald som baccalaureus artium og clericus i Børglum stift (hvor hans morbror Niels Stygge(sen) Rosenkrantz var biskop). Endnu samme år blev han magister. I 1505 blev han immatrikuleret ved universitetet i Rostock og før 1513 magister. Han fik i 1514 præsentats på Tranebjerg Kirke, blev i 1515 kongelig sekretær og fik i 1514ventebrev på det første ledige prælatur i Jylland. Stygge Krumpen blev den sidste katolske biskop af Børglum i Vendsyssel fra 1519 til 1536, og var mere herremand end en kirkens mand som levede et frit og lystigt liv på Børglum, blandt andet sammen med Bonde Due Munks ekshustru Elsebeth Gyldenstierne, fra Voregaard Slot, som var Stygge Krumpens vedsoverske, det vil sige elskerinde. Som biskop på Børglum Stift havde Stygge Krumpen en speciel tilknytning til Børglum Kloster og de omkringliggende kirker som Skallerup Kirke og Maarup Kirke. Sæby var som købstad en vigtig handelsby for den indflydelsesrige bisp, da han som noget helt usædvanligt var ejer af købstaden. Stygge Krumpen tog desuden bosiddelse på Voergård Slot sammen med Elsebeth Gyldenstjerne i 16 år og benyttede Sæbygaard som jagtslot. Derfor fik biskoppen også en ganske speciel relation til Sæby Kirke, hvor man kan se nogle interessante malerier af biskoppen. Han var i eftertiden ikke vellidt, men blev betegnet som pengegrisk og trættekær. Han deltog i sammensværgelsen mod Christian 2. i 1522 og blev fængslet ved starten af reformationen og afsat i I en periode delte han fængsel med Christian 2. på Sønderborg Slot, han blev igen frigivet i Dag 1:

2 Tranebjerg kirke på Samsø Vi sætter os godt tilrette i bussen og kører til Hou, og kører om bord på færgen til Samsø. Efter godt 1 times sejlads ankommer vi til den smukke kattegat-ø, og kører til Tranebjerg Kirke, hvor Stygge Krumpen en tid var sognepræst. Vores historiefortæller er sognepræst Johannes B. Glenthøj Tranebjerg Kirke Den smukke gamle hvidkalkede kirke med sit vældige middelaldertårn ligger højt hævet på Tranebjerget i den nordligste udkant af sognet! Denne placering skyldes muligvis en tidligere tilknytning til Tranebjerggård, der kan have været Samsøs administrative centrum. Lige inden for kirkens gitterport, ses den gamle tiendelade, opført ved middelalderens slutning, hvor tiendekornet blev opbevaret. Portal, tiendelade og et stykke kirkegårdsmur vest for laden er fredet i klasse A under Nationalmuseet Trudsholm Gods Trudsholm Allé 10 Havndal Chr. F. la Cour tel: Efter et par timers ophold i Tranebjerg kører vi tilbage til færgen, og turen går tilbage til Hou, hvorfra vi kører nordpå til Trudsholm Gods, hvor Stygge Krumpen blev født, her vil indehaveren Christian la Cour tager mod os. Den er kendt tilbage til 1381, hvor den lå halvanden kilometer længere mod nordøst for de nuværende bygninger. Et voldsted viser stadig den oprindelige beliggenhed. Den hed engang Skøttrup hovedgård. Stygge Krumpen ( ) gjorde fra ca tjeneste i kancelliet som kgl. sekretær og synes særlig at have haft med sager vedrørende Vendsyssel og med kong Christian 2. økonomiske dispositioner til krigen mod Sverige.

3 For sin tjeneste fik han efterhånden gode præbender: Tranebjerg kirke på Samsø, et kanonikat i Århus og Helligåndshospitalet, regnskabsprovstiet Skallerup i Vendsyssel og sluttelig bispestolen i Børglum. Mariager Guide: Da han (som andre bisper) blev afsat af konge førtes Stygge Krumpen til Sønderborg slot og blev således fange sammen med Christian 2. Efter et forlig i Odense i 1542 kom han på fri fod og fik Asmild kloster i len, hvor han døde og blev begravet i Mariager, hvor han sammen med broderen Otte Krumpen havde stiftet et kapel ved klosterkirken Mariager Kloster var sammen med klostret i Maribo de eneste i Danmark, som tilhørte Birgittinerordenen. Efter klosterets nedlæggelse blev kirken almindelig sognekirke for Mariager by. Voregaard Slot Voergaard Slot er et skatkammer af oplevelse. Slottets ældste del kan dateres til 1481 og det yngste til Bag den brede voldgrav og de metertykke mure findes landets smukkeste renæssanceslot med den fineste private kunstsamling og mest uhyggelige spøgelseshistorier om den herskesyge slotsfrue Ingeborg Skeel. Fra 1519 til 1536 havde Stygge Krumpen slottet, hvor han ofte opholdt sig privat med Elsebeth Gyldenstjerne, og havde her et godskontor, hvor han blandt andet opbevarede brevkisten, der desværre gik tabt, da Voergård blev nedbrændt under Grevens Fejde. I 1955 købte den dansk-franske greve Ejnar Oberbech-Clausen slottet. Han blev født i Nyborg som søn af en isenkræmmer og gjorde karriere i Frankrig og i den katolske kirke. Han blev Rigsgreve af Rom. Han giftede sig med en datter af den franske kirug Jules-Èmile Péan, der opfandt péntangen. Hun var enke efter grev Chenue-Lafitte, og fra disse to familier stammer størstedelen af den rige og enestående kunstsamling, der nu forefindes på Voergaard. Kunstsamlingen omfatter værker tilskrevet Francisco Goya, Peter Paul Rubens, Raphael, Eæ Greco, Watteau, Frans Hals samt møbler fra Ludvig 14., Ludvig 16. Og Marie-Antoinettes eje. Desuden møbler og et glasservice med Napoleons monogram indgraveret.

4 Blandt de kostbare møbler kan nævnes to skænke fra Ludvig 14.s tid. Der findes tilsvarende på Versailles og p Louvré. Dag 2: Sæby kirke Efter en god nats søvn og morgenbuffeten, tager vi hul på en endnu oplevelsesrig dag. Vi besøger Sæby Kirke der er Vendsyssels smukkeste købstadskirke, hvor Stygge Krumpen, og hans morbroder Niels Stygge Rosenkrantz bl.a. opførte bla. sideskibet til Sæby kirke, med de smukke kalkmalerier, samt skænkede altertavlen, hvorpå de to selv er afbilledet, sammen med Elsebeth Gyldenstjerne. Stygge Krumpen flyttede også Børglum bispestols domprovst til Volstrup kirke, der hørte under Sæbygård. Sognepræst Keld Skovgaard vil vise rundt, og fortælle om denne enestående og smukke kirke. Herregården Sæbygaard - Stygge Krumpens jagtslot Herregården Sæbygaard ligger lige uden for Sæby, var dengang en stor bindingsværksgård, og det var her bispen opholdt sig, når han tog imod handelsforbindelser i købstaden Sæby eller skulle besøge byens kloster eller når han holdt sine storejagtselskaber i de omkringliggende skove, hvor der var et rigt dyreliv med efterfølgende jagtmiddage. Sæbygård tilhørte i middelalderen Børglumbisperne, og efter den tids smag, er herregården placeret på et kvadratisk voldsted, hvortil der kun var adgang over en vindelbro af træ. Volstrup Kirke Den bære præg af tilhørsforhold til Herregården Sæbygård. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten, den rundbuede norddør samt nogle vinduesoverliggere og skråkantsoklen af granit er enkeltheder, som stammer fra senromansk tid.

5 Vrejlev kloster og klosterkirke Fru Holst Vrejlev Kloster er et tidligere nonnekloster og hovedgård, som stammer tilbage fra 1200-tallet. Det fungerende som nonnekloster under præmonstratenserordenen, (de hvide brødre) indtil reformationen i Året for dets oprettelse er ukendt, men det var formentlig grundlagt som datterkloster af munkeklosteret Børglum Kloster, hvorfra en broder 1215 var sendt ti Rom for visse anliggenders skyld og næste år fra ordenens hovedkloster i Prémontré medbragte en påmindelse om ikke at optage søstre. Formentlig har Vrejlev Kloster ikke da været oprettet, men 1254 var klostret i funktion. I spidsen for nonnerne stod en priorinde, og en prior administrerede klosterets gods, en munk fra Børglum Kloster. Ved reformationen inddroges klosteret under kronen, allerede på Frederiks 1.s tid havde børglumbispen Stygge Krumpen det i værge. Vores værtinde er Kirsten Blichert, der vil vise rundt og fortælle om det helt forunderlige sted. Børglum Kloster Vi fortsætter vores tur til Børglum Kloster, hvor Stygge Krumpen sad som den sidste katolske biskop af Børglum i Vendysssel fra 1519 til Det var Frederik 1. som i 1525 gav Stygge Krumpen brev på det daværende provsti Børglum. Han var mere herremand end en kirkens mand og levede et frit og lystigt liv på Børglum, blandt andet sammen med Bonde Due Munks ekshustru Elsebeth Gyldenstierne, fra Voregaard, som var Stygge Krumpens vedsoverske (dvs elskerinde). Børglum Kloster i dag En af de ejendommeligheder ved Børglum Klosters historie, der stadig undrer historikerne, er, at dette middelalderlige magtcenter aldrig udviklede sig til en regulær by med borgerskab, købmænd og handelshuse, som ellers var en vigtig del af de øvrige danske bispers økonomiske grundlag. Hvis vi ser på udviklingen ved de andre bispesæder i det nuværende Danmark: Viborg, Århus, Ribe, Odense og Roskilde, så opstod der alle disse steder en storby, hvorimod både den omfattende

6 bebyggelse og det store befolkningstal ved Børglum skrumper ind til kun at omfatte den nu ensomt beliggende herregård på toppen af bakken. Børglum Kloster Café I den gamle vognport er der et Besøgscentret indrettet cafe. Her får vi frokostanretning eller frokostbuffet, bestående af lokale råvarer, med øl, vand og vin inden hjemturen til Fyn. Pris pr.person 2914 kr. (Med 35 personer) Kontakt: Chris Kraft-Christensen mob Ruten i kilometer: Odense Hou: 138 km Hou Samsø 28 km lang sejlads (1 time og 15 minutter) Samsø Hou: 28 km (1 time og 15 minutter) Hou Havndal: 106 km. Havndal - Mariager : 14,7 km Mariager Voregaard: 106 km Voregaard Sæby: 16,8 km Sæby Vrejlev Kloster: 36,2 km Vrejlev Kloster Børglum Kloster: 13,7 km Børglum Kloster Moseby: 31,1 km Moseby - Asmild Klosterkirke: 118 km

7 Asmild Klosterkirke Odense C: 167 km Total: 778 km.

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade:

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade: Flakhaven: Flakhaven kan dateres tilbage til1200- tallet, men nævnes første gang i skriftlige kilder i 1496, hvor den fungerede som en af byens torvepladser. Efterhånden blev den tilmed en af landets største.

Læs mere

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Frede Lauritsen SIDE 2 Forord: Årets cykelferie, den fjortende i rækken, var noget kortere end i de tidligere år. Og

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere

Hærvejsrejse i tid: Vikingetid og Middelalder Ca. 800-1536

Hærvejsrejse i tid: Vikingetid og Middelalder Ca. 800-1536 Hærvejsrejse i tid: Vikingetid og Middelalder Ca. 800-1536 1 Vikingetiden Ca. 800-1050 Fund af kristne grave i Ribe Ravningbroen i Vejleådalen bliver bygget Den store Jellingsten fastslår, at danerne er

Læs mere

Herregårdenes Dag Søndag den 15. juni 2014 kl. 10-16

Herregårdenes Dag Søndag den 15. juni 2014 kl. 10-16 Fur Glyngøre Skive Spøttrup Herregårdenes Dag Søndag den 15. juni 2014 kl. 10-16 Hostrup Hovedgaard 12 herregårde åbner dørene www.visitskive.dk Velkommen til Skiveegnen Danmark er beriget med mange herregårde.

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø.

Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø. Stednavne for øen Orø i Isefjord gennem tiderne - samt baggrund for stednavne for lokaliteter på Orø. Variationer i stednavnet Orø gennem tiderne. År Benævnelser Basisoplysninger 1268 Warthærø VJb 1231

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Provst Torvald Biering

Provst Torvald Biering Om en dansk præst Provst Torvald Biering Af H. A. Biering Op imod jul - som et stykke i et julehæfte bør begynde - blev der for 100 år siden glæde i præstegården i Svindinge på Fyn. Præstekonen nedkom

Læs mere

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro At være der - uden at være der med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro Jubilæumsskrift udgivet i forbindelse med 100-års-jubilæet for Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro 12. november 2012

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

AKTIV FERIE 2015 BUS FLY. Vil du opleve Rumænien, Moldova, Ukraine og Bulgarien. Her kommer du som gæst, men rejser som ven!

AKTIV FERIE 2015 BUS FLY. Vil du opleve Rumænien, Moldova, Ukraine og Bulgarien. Her kommer du som gæst, men rejser som ven! AKTIV FERIE Tlf. 21490357-23650457 Email: info@jsrejser.dk/ js@jsrejser.dk www.jsrejser.dk J.S.Rejser, Vesterbo 23, 8970 Havndal Tlf. i Rumænien 0040722300792 Email: carmen@jsrejser.dk 2015 BUS FLY Vil

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen

4. I fængsel udflugter fra fængslet. Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen 4. I fængsel udflugter fra fængslet Churchill-klubben stikker af og kommer tilbage igen De 3 ældre medlemmer af Churchill-klubben fra Brønderslev-Afdelingen blev også indsat i Aalborg arrest. Da de andre

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst.

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 1 Søren Christian Christiansen Stenshede f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 2 Da Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forenings 25 års jubilæum nærmede

Læs mere

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole

Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole En skolebygning gennem 100 år af Henrik Fode Fra Den Jydske Handelshøjskole Til Århus Købmandsskole er udgivet i anledning af skolebygningens 100

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

JDK 207 B26 Agnes Ruben

JDK 207 B26 Agnes Ruben Jeg vil gerne prøve at starte med at spørge dig noget omkring din egen og familiens baggrund. Hvornår kom familien til Danmark? Altså min fars familie, de har boet i Danmark siden syttenhundrede et eller

Læs mere