DOS BULLETIN FORÅRSMØDET TILMELDING... 4 FORELØBIGT PROGRAM... 6 GENERALFORSAMLING I DOS... 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 TILMELDING... 4 FORELØBIGT PROGRAM... 6 GENERALFORSAMLING I DOS... 7"

Transkript

1 DOS BULLETIN NR. 2 MARTS ÅRGANG FORÅRSMØDET TILMELDING FORELØBIGT PROGRAM GENERALFORSAMLING I DOS BESTYRELSEN INFORMERER - LEDER UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER REVISION AF MÅLBESKRIVELSER VALG AF HOVEDUDDANNELSESREPRÆSENTANT WORKSHOP FOR INTROLÆGER FAGOMRÅDERNE INFORMERER DSHK, NY HJEMMESIDE DANSK ORTOPÆDIS STORHED OG FALD, ET DEBAT- INDLÆG AF JØRGEN LAURITZEN KORRESPONDANCER BØRNEORTOPÆDI, STUDIETUR TIL USA LEGATER MØDER OG KURSER I DANMARK OG UDLANDET

2 DOS BESTYRELSE Formand Overlæge, sektorchef, klinisk forsk. lektor Per Kjærsgaard-Andersen Ortopædkirurgisk afdeling Vejle Sygehus, Kabbeltoft Vejle Næstformand Ledende overlæge Benn Rønnow Duus Ortopædkirurgisk afdeling M Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke København NV Kasserer Overlæge, ph.d. Bo Sanderhoff Olsen Ortopædkirurgisk afdeling T Herlev Hospital, Herlev Ringvej 2730 Herlev Redaktør Afdelingslæge Sajida Afzal Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital, Kettegård allé Hvidovre Sekretær Overlæge, professor, dr. med., ph.d, Benny Dahl Rygsektionen, Ortopædkirurgisk Klinik 2162 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Betingelser for optagelse i DOS Alle læger med dansk autorisation kan optages i Dansk Ortopædisk Selskab. Anmodning om indmeldelse i DOS kan kun ske via hjemmesiden: Aktivér linket Meld dig ind i DOS og udfyld ansøgningen sammen med oplysninger om personlige data. DOS-Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Ansvarshavende redaktør Sajida Afzal Web-page Redaktion og annoncer c/o Annette van Hauen HovedOrtoCentret, 3342 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø DTP & Tryk Kandrup Bogtryk Århusgade 88, 2100 København Ø Tlf Fax ISSN DEADLINES FOR NÆSTE BULLETIN ANNONCER: Fredag den 20. februar 2009 TEKST: Fredag den 6. marts 2009

3 DOS FORÅRSMØDET 2009 Dansk Ortopædisk Selskabs Forårsmøde 2009 Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, Odense onsdag den 29. april til fredag den 1. maj 2009 Velkommen til Forårsmøde i Odense og Region Syddanmark. Ortopædkirurgisk afdeling ved Odense Universitetssygehus har nu igen æren af sammen med Dansk Ortopædisk Selskab at byde velkommen til selskabets forårsmøde i Odense og dermed i Region Syddanmark. Omgivelserne vil de fleste kende fra tidligere møder og traditionen tro har vi bestilt godt vejr, og udsprungne bøge, således at vi også kan nyde de ydre omgivelser. Vi ser frem til at selskabets medlemmer, meget gerne med ledsagere, møder talstærkt frem til et par forhåbentlig frugtbare dage, med udveksling af faglig viden, inspiration til vores daglige virke og socialt samvær i gode rammer. Som vanligt er der torsdag aften arrangeret gallamiddag med efterfølgende dans. Også til dette arrangement håber vi på stort fremmøde. På gensyn i Odense og Region Syddanmark. Niels Dieter Röck 3

4 Tilmelding og mødeafgift Hvis du ønsker frokost eller deltagelse i festen torsdag aften, skal du betale en mindre del af den egentlige pris. Selskabet betaler resten af de ydelser, som er forbundet med afholdelse af selve mødet. Dette inkluderer betaling for kaffe og kage, vand osv. Da selskabet ikke ønsker at tegne sig for unødvendige udgifter, bliver der kun bestilt sådanne ydelser i et antal, der svarer til antallet af tilmeldte medlemmer. Derfor er det vigtigt, at vi ved om du kommer til mødet. OBS! Da frokosten fredag afholdes i udstillingsarealet, kan der ikke indsamles frokostkuponer, hvorfor selskabet har besluttet at frokosten er gratis for medlemmerne, men tilmelding er stadig nødvendig! Tilmelding foregår kun via hjemmesiden og er mulig op til mandag den 20. april 2009, men såfremt man ønsker at reservere hotel via Kongres- Kompagniet, er dette kun muligt indtil den 6. april Der vil blive tilsendt billetter til frokosten torsdag, men ikke til frokosten fredag eller festmiddagen. Tilmelding foretages kun via hjemmesiden Betaling Betaling for frokost og middage skal foretages via hjemmesiden, hvor vejledning vedrørende betaling er angivet. 4

5 Hotelreservation Der er mulighed for hotelreservation på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel, hvor prisen for enkeltværelse er kr og for dobbeltværelse kr inklusive morgenmad. Ved eventuel overtegning vil der endvidere kunne reserveres værelser på First Grand Hotel til en pris af kr for enkelt- og kr for dobbeltværelse. Hotelreservation foretages via hjemmesiden samtidig med tilmelding til mødet, og bedes foretaget senest den 6. april Afregning for værelser sker direkte til hotellet ved afrejse. Eventuel annullering af værelser skal ske senest dagen før ankomst til: KongresKompagniet Nordhavnsgade Århus C Tlf: Fax: Mail: Ved udeblivelse fremsendes faktura på no-show. Parkering Der er betalingsparkering bag hotellet med 250 parkeringspladser. Gæsterne kan ved ankomsten få udleveret en gratis parkeringsbillet i hotellets reception. 5

6 DOS FORÅRSMØDET 2009 DOS Forårsmøde 2009 Foreløbigt program Onsdag den 29. april 2009 DOS symposium (programmet annonceres senere samt på hjemmesiden) Kl. 13:00-17:00 Workshops for turnus-, basis- og introlæger i ortopædkirurgi Kl. 09:00 Kl. 12:00 Kl. 13:00 Kl. 15:00 Kl. 19:00 Torsdag den 30. april 2009 Møder i fagområderne Frokost Videnskabeligt møde Generalforsamling i D.O.S. Festmiddag med efterfølgende dans og natmad Kl. 09:00 Kl. 13:00 Kl. 14:00 Kl. 17:00 Fredag den 1. maj 2009 Videnskabeligt møde med bl.a. DOS Honorary Lecture Frokost Videnskabeligt møde Afslutning 6

7 Dansk Ortopædisk Selskabs Generalforsamling Foreløbig DAGSORDEN: 1) Valg af dirigent 2) Formandsberetning Torsdag den 30. april ) Udvalgsberetninger a)uddannelsesudvalget b) EFORT c) UEMS d) NOF e) Beretning fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg i) DRG f) Beretning fra Faggrupperne 4) Kassererens beretning a) DOS-Fonden b) Regnskab c) Kontingent ) Valg til bestyrelse og udvalg 6) Godkendelse af Referenceprogrammet, Hoftenære frakturer 7) Dansk Ortopædisk Selskabs Fond Tildelinger 8) Eventuelt 7

8 LEDER Leder I dette nummer af Bulletinen har Jørgen Lauritzen, (LAU) DOS formand , forfattet et indlæg om tingenes tilstand i dansk ortopædi under titlen Dansk Ortopædis storhed og fald. LAU stiller flere spørgsmål, end han giver svar og det er rigtig godt. Det er for alle fag vigtigt at huske på, hvorfor og hvordan vi kom hertil, hvor vi er nu. Her beskriver Jørgen med en spids pen udviklingen og det ligger lidt mellem linierne at det hele var meget bedre i gamle dage. Der er ingen tvivl om, at vores fag har gennemgået en rivende udvikling og faget er nu et af de største i det danske sygehusvæsen med 625 speciallæger ansat i det offentlige sundhedsvæsen, mere end 40 i det private og mere end 20 i speciallægepraksis Det tyder jo ikke på, vi bare er blevet løbet over ende eller at vi er et speciale i frit fald. Tværtom! Selskabets mange engagerede medlemmer øver hver eneste dag indflydelse på både behandling, forskning og udvikling, ligesom mange af selskabets medlemmer er centralt placerede i planlægningen af det danske sundhedsvæsen. Ortopædisk Kirurgi er et gammelt speciale. Vi tilskriver Nicholas Andry æren for vort fags navn, da han i 1741 introducerede begrebet ortopædi og samtidig introducerede det ortopædiske træ, som også indgår i DOS logo. Imidlertid er det kun 25 år siden, vi blev et selvstændigt grundspeciale, indtil da havde vi været et grenspeciale under kirurgien. Siden da er det gået hurtigt, rigtig hurtigt. Vi fik en klarere identitet og selskabet har nu 990 medlemmer. Vores søsterselskab Dansk Kirurgisk Selskab har såmænd det samme Den videnskabelige aktivitet målt i arbejder præsenteret på DOS møderne var nok større i 80 erne, hvor det ganske rigtigt var en forudsætning, at der skulle ligge et betydeligt antal arbejder inden kursusstillingen kun- 8

9 ne komme på tale. Sådan er det ikke mere, men vi er nok lidt mere fokuserede nu og kvaliteten er måske også højere, der er aktuelt 70 igangværende ph.d. studerende. Vi er nok også opmærksomme på, at den nuværende generation ser anderledes på forhold som familie, børn etc. Vi har udviklet ansættelsessystemet og forsøger at vurdere andre faktorer end bare videnskab. Netop i disse måneder afholdes der for første gang samtaler med ansøgere til hoveduddannelsesstillinger. De første rapporter herfra peger på en meget frugtbar proces. Men, men.. LAU har nogle klare pointer. Først og fremmest stiller han spørgsmålet om hvordan vi sikrer, at de nye læger bliver klinisk godt uddannet. Og her er der en klar udfordring. Der er ingen tvivl om, at vi, som hele det danske sundhedsvæsen, er udsat for et stort pres for at effektivisere, de sidste 8 år er der behandlet 30% flere patienter under indlæggelse og 200% flere ambulant. Denne udvikling rummer en risiko for at glemme uddannelsen. Der er en risiko for at fokusere på den teknologiske udvikling med scanninger etc. og glemme den grundlæggende kliniske diagnostik. Det er afdelingernes daglige ansvar at sikre, at vore nye kolleger bliver indført i den kliniske diagnostik og der er mange tiltag derude for netop at sikre dette forhold. Der blev i 2007 indført en såkaldt 1 måneders ventetidsgaranti. Det er meget tvivlsomt, om denne garanti i sig selv har nogen sundhedsfaglig begrundelse i vort speciale. Ventelistegarantien har imidlertid i voldsom grad understøttet udviklingen af et privat sundhedsvæsen, som har været i stand til at udvikle stillinger, der har været attraktive for vore kolleger. Arbejdsforholdene er mere forudsigelige i hverdagen og lønningerne er nok også noget bedre. Nu er det så udfordringen at sikre, at også denne sektor tager ansvar for forskning og uddannelse. Sundhedsstyrelsen har sammen med selskabet taget initiativ til at udvikle uddannelsesforløb, der inddrager denne sektor. DOS har taget initiativ til at udvikle en række referenceprogrammer og LAU spørger hvordan vi sikrer at de følges. Den nye specialeplanlægning tager udgangspunkt i referenceprogrammerne. De mange registre inden for vores speciale er designet til at sikre overholdelse af referenceprogrammerne, men grundlæggende er det os selv, dvs. det ortopæd- 9

10 kirurgiske miljø, der har forpligtigelsen til at sikre, at vi følger programmernes anbefalinger. - frit fald? Nej, dansk ortopædi er ikke i frit fald. Vi er stadig et speciale i rivende udvikling, der behandles flere ortopædiske patienter end nogensinde før, der er flere ph.d. studerende end nogensinde før og selskabet er større end nogensinde før. Det er da ikke symptomer på et frit fald. Bestyrelsen DOS 10

11 UDDANNELSESUDVALGET ORIENTERER Uddannelsesudvalget orienterer Revision af målbeskrivelser Der er under uddannelsesudvalget i DOS nedsat et ad hoc udvalg der varetager og koordinerer revision af målbeskrivelser for introduktionsog hoveduddannelse. Udvalget består af et medlem fra uddannelsesudvalget, et medlem udpeget af UDDU samt fagets postgraduate kliniske lektorer i de tre regioner. Udvalget er i gang med revision af målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen. Der foreligger 8 nye kompetencekort der erstatter de 4 oprindelige. Det er disse kort der refereres til i Den faglige profil og på vurderingsskemaet. De vil blive lagt ind i målbeskrivelsen snarest (ligger hos SST). Konstruktive forslag til ændringer i målbeskrivelse modtages gerne på mail til Uddannelsesudvalget. Ansøgning til introduktionsstilling Læger der søger ansættelse i introduktionsstilling skal indsende følgende: Ansøgningsskema med motiveret ansøgning. CV - inkl. redegørelse for supplerende relevante aktiviteter Vurderingsskema Udtalelse fra vejleder, UAO og ledende overlæge Læger der har fået godkendt introduktionsstilling behøver ikke udtalelse, men en sådan kan selvfølgelig vedlægges. Vurderingsskema skal medsendes. 11

12 Faglig profil, vurderingsskema og skabelon for struktureret ansættelsessamtale kan findes på respektive uddannelsessekretariats hjemmeside. Der findes ikke længere officielt skema til opgørelse af operationsaktivitet, men det anbefales at medsende en struktureret og underskrevet liste. Det anbefales ikke at medsende operationsliste i form af ustrukturerede dataudskrifter. Der vil på DOS hjemmeside inden længe foreligge en udførlig checkliste til brug for ansøgere til introduktions- og hoveduddannelsesstillinger og deres vejledere. Uddannelsesudvalget 12

13 Hoveduddannelsesrepræsentant (Tidligere kursistrepræsentant) For en 2-årig periode skal der vælges ny Hoveduddannelsesrepræsentant til Uddannelsesudvalget under Dansk Ortopædisk Selskab, fra foråret 2009 til foråret Eneste krav er, at du på valgtidspunktet ikke har afsluttet din hoveduddannelse, og er medlem af DOS. Som medlem af Uddannelsesudvalget deltager du i udvalgets møder ca. hver anden måned. Du fungerer som referent, og kommer i fremtiden til at være ansvarlig for work-shoppen, som afholdes 2 gange om året til DOS møderne. Arbejdet er spændende og lærerigt, og tidsforbruget absolut overkommeligt, du lærer lidt om fagpolitik, møder en masse spændende mennesker indenfor dansk ortopædkirurgi. Hvis du er interesseret i at stille op, skal du meddele dette på ligesom du er velkommen til at rette henvendelse på samme adresse, hvis du har spørgsmål om udvalgsarbejdet. Skriv i din mail hvem du er, hvor du arbejder osv. samt lidt om hvorfor du netop er interesseret i at være med i uddannelsesudvalget, og i arbejdet med uddannelse i den ortopædkirurgiske verden Sidste frist for at melde sig er den 1. marts Såfremt der er flere interesserede, skal vi ud i kampvalg, hvilket vil være en anonym brevafstemning. De stemmeberettigede er alle under hoveduddannelsen. Michael Brix Afgående Hoveduddannelsesrepræsentant, DOS' Uddannelsesudvalg 13

14 MØDER I FORBINDELSE MED FORÅRSMØDET 2009 Workshop for turnus-, basis- og introlæger i ortopædkirurgi Til DOS forårsmøde i Odense vil der onsdag den 29. april blive afholdt workshop for yngre læger med interesse i ortopædkirurgi Workshoppen vil til forårsmødet omhandle: Hoftenære frakturer og hvordan de behandles operativt Tid og sted: Workshoppen foregår på Hotel H.C. Andersen, Odense fra kl Der er plads til 30 deltagere, stud. med. kan deltage hvis der er plads Der vil først blive holdt et spændende oplæg af: Dr. Anders Troelsen, Aabenraa Sygehus og Dr. Henrik Palm, Hvidovre Hospital de har begge tidligere holdt foredrag om emnet med stor succes. Herefter vil der være workshop i 2 hold, med en kaffepause midtvejs og skift mellem workshops. Der vil blive mulighed for at afprøve forskellige osteosynteser på kunstknogler, bl.a. osteosynteser med skruer, skinner og søm, samt proteser, der vil være mulighed for at afprøve en operationssimulator. 14

15 Man vil således kunne prøve alle de kendte metoder til behandling af disse frakturer. Workshoppen tæller 4 timer og der udstedes kursusbevis, Tilmelding: Michael Brix, DOS Uddannelsesudvalg, mail: inden Deltagelse koster 100 kr som indsættes på konto-nr: Skriv Tilmelding til work-shop og husk navn!!! 15

16 Dansk Selskab for Hofte og Knæalloplastikkirurgi Ny hjemmeside Rekvirer brugernavn/password på Målet med DSHK's hjemmeside er at præsentere de aktiviteter, der foregår i selskabet, at fremme kommunikationen i selskabet og at præsentere information, der er af interesse for selskabets medlemmer. Den gamle hjemmeside var i nogle henseender blevet uoverskuelig, og de oprettede diskussionsfora fungerede ikke helt som forventet. DSHK's bestyrelse besluttede med denne baggrund at modernisere hjemmesiden. Resultatet er nu blevet tilgængeligt. Adressen på hjemmesiden er som tidligere Hjemmesiden er totalt renoveret, og der er skabt en del faciliteter, som ikke tidligere eksisterede. For at få det fulde udbytte af hjemmesiden bedes alle medlemmer læse denne vejledning grundigt. Medlemmerne opfordres til at kommentere, indsende links, forslag etc. med det mål, at hjemmesiden altid er aktuel og relevant. Priviligeret adgang Enhver vil kunne se selskabets hjemmeside på men kun medlemmer af selskabet vil med priviligeret adgang få det fulde udbud af faciliteter på hjemmesiden. Medlemmer kan logge ind med brugernavn og password, som kan rekvireres hos webmaster 16

17 Brugernavn og password Brugernavnet er på 5 små bogstaver. Hvis du ønsker et specielt brugernavn, som ligner et, du anvender i andre sammenhænge, må du meget gerne meddele dette, når du skriver til webmasteren. Password er på 8 tegn og genereres automatisk. Du kan ændre det til noget, som du nemmere kan huske, når du er logget på hjemmesiden. Den basale organisering Når man logger ind vil man se en hjemmeside, der er delt i fire områder (se figuren): Øverst er knee.dk-menuen. Til venstre er en kolonne med punkter, som man har adgang til uden at være logget ind. Centralt er hovedfeltet, hvor indhold vises. Til højre er en kolonne med punkter, som man kun har adgang til med priviligeret adgang (logget ind). Når man er logget ind, kan man bruge hjemmesiden i 30 minutter, hvorefter der igen skal logges ind. knee.dk-menuen Menuen giver følgende muligheder: Gå til knee.dk-hovedsiden. Gå til dshk-hovedsiden Se listen over medlemmer, der har adgang til hjemmesiden. Listen vil ud over registrerede DSHK-medlemmer også vise bestyrelsen. Ud for hvert navn er det angivet, hvilke mailing-lister medlemmet abonnerer på. Skift password. Du kan under dette punkt også se, hvilke oplysninger om dig, der er registreret. Det er kun dig selv, der har adgang til at se denne information. Venstre kolonne Kolonnen indeholder information, som alle har adgang til: Link til hovedsiden Indmeldingsformular Links til DOS og DMS 17

18 Information om bestyrelsen Selskabets vedtægter Oversigt over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder med referater Oversigt over møder og kurser med interesse for selskabets medlemmer Oversigt over referenceprogrammer og registre Information om uddannelsesforhold Forskellige dokumenter med relevans for DSHK Hovedfeltet Hvis man besøger hjemmesiden uden at være logget ind vil man øverst på alle sider se en tilfældig rækkefølge af logo-links til selskabets sponsorer. Med priviligeret adgang (logget ind) vil sponsorerne kun ses på hovedsiden. Hovedfeltet indeholder iøvrigt den information, som på ethvert tidspunkt vises, og dette indhold afhænger i nogen grad af, om der anvendes priviligeret adgang. F.eks. vil en nyhed i hovedfeltet kun blive vist med overskrift ved ikke-priviligeret adgang. Højre kolonne Der gives adgang til nyhedsarkivet information om forskning information om hjemmesiden foreningens mailinglister Forskningsfeltet kan f.eks. anvendes til publicering af abstracts (foredrag og artikler) udgået fra medlemmerne. Mailinglisterne Der er oprettet 5 mailinglister, der har til hensigt at fremme aktiviteten i selskabet: Meddelelser. Listen vil varetage udsendelse af vigtige meddelelser til selskabets medlemmer. Nyheder. Alle nyheder, der vises på hjemmesiden vil blive udsendt på denne liste. Hofte. Liste til diskussion af hofte-relaterede emner. 18

19 Knæ. Liste for knæemner. Stillinger. Her kan man meddele ledige stillinger. Alle DSHK-medlemmer er medlemmer af listen Meddelelser. De øvrige lister skal man aktivt tilmelde sig, og dette sker ved et simpelt tryk på en knap på listens side. Under punktet Om hjemmesiden kan man finde yderligere information om mailinglisterne samt praktiske forhold. Kontaktinformation Det er ethvert medlems eget ansvar at sørge for at opdatere kontaktinformationen på hjemmesiden. Hvis du f.eks. skifter -adresse skal du selv meddele dette via knee.dk-menuen. Et levende forum Bestyrelsen håber, at den nye hjemmeside vil blive et væsentligt aktiv for selskabet. Indhold på en hjemmeside skal være aktuelt og relevant. Medlemmer opfordres til at bidrage med kommentarer, korrektioner, tilføjelser etc. God fornøjelse DSHK-bestyrelsen 19

20 Et debatindlæg Dansk ortopædis storhed og fald Vi er i året efter de olympiske lege i Kina og de paraolympiske lege sammesteds. Vores handikappede deltagere har gjort sig lige så fortjente som vores raske. Vores speciale er udsprunget af et socialt behov for lægeligt at hjælpe de handikappede. Ortopædi betyder som bekendt at gøre et skævt barn lige. Vi startede som en lægelig gren af Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Da jeg kom ind i specialet i midten af 60 erne var det stadig en gennemgribende indstilling og indlæring, at vi skulle hjælpe de handikappede, fordi de var de svageste. På de ortopædiske hospitaler havde vi plads for personale, som var ramt af fysiske handikap, ja selv en del af vores overlæger var fysisk handikappede. De havde sideløbende interesser i rehabilitering og genoptræning. Omkring 1965 skete der en stor ændring. Skadetilfældene var i 90% af tilfældene lokaliseret til bevægeapparatet. Kirurgerne var opdelt i gastroenterologer og urologer og havde ikke speciel interesse i traumerne. Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse var interesseret i at overtage traumatologien i lighed med mange andre lande, især de engelsktalende. Ved en snedig manøvre overtog vi derefter ledelsen af skadestuerne, først på enkelte større sygehuse, men efterhånden som specialet udviklede sig og blev omdøbt til det ortopædkirurgiske speciale, fik vi ansvaret for skadestuerne på alle landets sygehuse i løbet af 70 erne. Det store kvantespring i vores speciales udvikling kom derefter i de næste 10 år. Dette skyldtes den tekniske udvikling, hofteproteserne med kombineret plast og metal og cement samt fiberoptikkerne med ccd kameraer og dermed artroskopien. I løbet af 80 erne toppede vi med et væld af publikationer, ulykkesanalyser, artroskopiske udviklinger af behandlinger, resultater over præstationsforbedringer efter hofteproteser og knæproteser. Vi indleverede så mange foredrag til vores to årlige møder i Danmark, at Ugeskrift for 20

21 læger nægtede at trykke 1 1 /2 spalte om det 2 gange årligt. Det blev for meget!! Vi var på vej til at blive den grimme ælling i den kirurgiske lægeverden. De yngre læger strømmede til specialet. I DOS uddannelsesudvalg måtte vi selektere ansøgerne for at komme ind i specialets fase 2 efter antallet af publikationer, mindre end 5 gav ingen adgang!! Så kom skandalerne. Der var hofteproteser som ikke kunne holde det lovede, hofteproteser som gav forlængelser eller forkortninger af benene, cement som krakelerede, patientforeninger, erstatninger, offentlige omtaler, afskedigelser. Artroskopierne udviklede sig i rasende hast også behandlingsmæssigt, menisksuturer, korsbåndsrekonstruktioner, m.m. alle knæoperationer kunne efterhånden løses uden indlæggelse og næsten uden bedøvelse, måske nok lidt mere entusiastisk end nye læger indenfor specialet kunne følge med til. Det kom til at knibe med at følge ordentligt op på resultaterne! Efterhånden kunne vi kigge ind i alle led og på den måde åbnede leddenes indre verden sig for os. Patienterne strømmede til. Vi oprettede afdelinger som tog sig af sportens skader, eliten i sporten var i offentlighedens søgelys, de blev kaldt stjerner og de fik fyrstelige lønninger. De fik skader og vi var med til at reparere dem. Enkelte dygtige kolleger forlod det offentlige sygehusvæsen for at hellige sig behandlingen af elitens sportsskader. Det gav omtale og det gav penge i kassen. I takt med at de billeddiagnostiske procedurer med CT og MR-scanning blev mere tilgængelige, er de kliniske diagnosticeringsmetoder kommet mere i baggrunden. Efter et politisk krav skal det hele gå mere hurtigt for sig. Man skal få tiltagende flere behandlingssøgende hurtigt igennem. Kortere tid til den enkelte patient, se hvad billederne siger og send så videre i systemet. Det er jo alligevel patienten selv som bestemmer om han/hun vil behandles/opereres, helst inden for garantien på en enkelt sølle måned!! Man glemmer ofte de grundige kliniske diagnostiske procedurer, de tager tid, men bruges de ikke og undervises der ikke i disse, så forsvinder de mere og mere. I løbet af de seneste 10 år er det offentlige sygehusvæsen blevet politisk styret mere bort fra vores speciale. Har vi selv gjort nok for at undgå 21

22 det?? Flere og flere i vores speciale har i de seneste år søgt væk fra det offentlige sygehusvæsen og over i det private. Skyldes det lønningerne eller frustrationerne?? Hvordan kan vi sikre os at de nye læger bliver klinisk godt uddannet i alle dele af vores speciale?? Hvordan kan vi undervise studerende i kliniske undersøgelser, når mange af vores patienter kun kommer ind i systemet i en kortere ambulant periode eller slet ikke kommer ind i det system, hvor undervisningen foregår?? Visse dele af specialet har udviklet sig formidabelt, vi har fået flere professorer i rygortopædi, i hofteortopædi og børneortopædi, vi har set mange ph.d afhandlinger, så vi er ikke faldet helt bag ud af dansen, men hvor stor gennemslagskraft har alle forskerne haft i den offentlige debat om sundhedsvæsenets og især vores fags udvikling og placering i forhold til andre specialer?? Vi hjælper stadig de personer, som har et handikap fordi de har smerter eller ikke på anden måde fysisk kan leve op til deres forventninger til sig selv, men jeg savner det gamle sociale engagement overfor de rigtigt handikappede, og i visse dele af specialet savner jeg en god klinisk undersøgelse og velunderbygget indikation før man skrider til kostbar operativ behandling. Det hænger ikke helt fagligt sammen, hvis der kun sættes minutters ambulant klinisk forundersøgelse af til at afgøre en dyr MR-scanning og en operation til kr. Vi har i specialet publiceret en række referenceprogrammer, grundigt gennemarbejdede og godkendte på generalforsamlinger, men hvordan sikrer vi os at de bliver gennemlevet i den daglige klinik såvel i den resterende offentlige som den ekspanderende private?? Med venlig nytårshilsen fra en gammel pensioneret formand Jørgen Lauritzen 22

23 KORRESPONDANCER Børneortopædi, Studietur til USA Der har i Vesteuropa ikke været formaliseret uddannelse i børneortopædi. Subspecialiseringen i børneortopædi foregår fortsat ved mesterlære. EPOS besluttede for et par år siden at ensrette uddannelsen i Europa ved at tilbyde en kursusrække til yngre speciallæger som ønskede subspecialisering i børneortopædi. Jeg havde ikke mulighed for at deltage i disse kurser. En ældre kollega havde i sin tid besøgt forskellige hospitaler i USA og fik ved hjælp af Stig Jacobsen, børneortopædkirurg på Marshfield Clinic, arrangeret samme studietur for mig. Stig Jacobsen fik arrangeret ophold på forskellige børnehospitaler hvor jeg skulle tilbringe en uge ad gangen hhv. på DuPont Instituttet i Wilmington, Delaware, hos professor Freeman Miller, Gillette Childrens Speciality Healthcare i St. Paul, Minnesta, hos dr. Gage og dr. Tom F. 23

24 Novachech samt Iowa City Hospital hos dr. Ponsetti. Besøget på DuPont Instituttet faldt endvidere sammen med et POSNA kursus, Update on Management for Children with Cerebral Palsy. Endeligt kunne jeg afslutte opholdet med 4th Annual AAOS/POSNA Congres i Orlando. DuPont Instituttet blev grundlagt 1940 af Nemours Foudation som blev oprettet af Alfred I. DuPont for at hjælpe børnefamilier. Der bliver behandlet over 1 mill. børn årligt på forskellige børnehospitaler i USA og fonden har en omsætning på 4 billioner $ om året. Det hospital jeg besøgte har omkring 180 senge fordelt på alle børnespecialer. Børneortopædisk afdeling havde 11 børneortopædkirurger. Der blev foretaget alle ortopædkirurgiske behandlinger. Det overordnede var alt slags rygkirurgi samt CP-kirurgi. Jeg fulgte dr. Miller i en uge og havde mulighed for at se en del ambulante patienter og operationer samt se arbejdet i Ganglaboratorium. De mest lærerige operationer var variserende femurosteotomier kombineret med Dega-bækkenosteotomier. Fremgangmåden var den samme som vi kender herhjemme bortset fra at man konsekvent fjernede mindst 10 cm af proksimale femur. Alle børn med gangfunktion, med eller uden gangredskaber, fik foretaget en ganganalyse før operation. 24

25 Man var stort set gået bort fra Botox injektioner da det, ifølge dr. Miller, havde 100% effekt første gang, 50% anden gang og tvivlsom effekt tredje gang. Alt forskning blev foretaget af Research Fellows, 12 læger fra forskellige lande, overvejende fra Indien. Lægerne var kun ansat til forskning og havde ingen ret til at foretage selvstændig kirurgi, men kunne assistere til operationer. Fellows i børneortopædi var tilknyttet én enkelt senior læge som havde ansvaret for deres uddannelse. De måtte kun operere under supervision af deres tutor. Der blev afholdt fælles konferencer kl. 07:30 tre gange ugentlig hvor læger i uddannelsesstilling skulle gennemgå dels de patienter som de enten havde opereret under supervision eller havde assisteret til, og dels skulle gennemgå de kommende operationer i den efterfølgende uge. Alle seniorer læger sad bagerst og stillede ubehagelige kritiske spørgsmål, også de enkeltes egen supervisor. Lidt andre forhold end det vi kender i Danmark. Opholdet afsluttedes med en uges kursus i Update on Management for Children with Cerebral Palsy, hvor al CP-kirurgi blev gennemgået. Turen gik derefter videre til Minneapolis/St. Paul. Gillette Children's Specialty Healthcare var, ligesom DuPont Instituttet, et stort børnehospital. Jeg havde den store fornøjelse at følge dr. Nor- 25

26 varcheck i en uge. Der blev blandt andet mulighed for deltage i planlægning af operationer efter ganganalyse. Specielt spændende var at se en ny operationsmetode for CP-børn som gik i crouch. Ved hjælp af ganganalyser præ- og postoperativt kunne man se at muskelforlængelser (spec. hasemuskelforlængelser), havde modsat effekt end tilsigtet. Børnene gik endnu mere i crouch postoperativt. Teorien var at disse børn i forvejen havde lange hasemuskler (påvist ved ganganalyse) på grund anteriort bækkentilt og ved at forlænge disse muskler, forværres tilstanden yderligere. Man foretog derfor patellaadvancement operation kombinerede med distal femurosteotomi. Det gennemgående for både DuPont Instituttet og dette hospital var, at INGEN kirurgi på underekstremiteter på gående patienter, blev foretaget uden en præoperativ ganganalyse. Indikation for operationer samt operationsmetode blev ikke sjældent ændret efter en ganganalyse. Et andet gennemgående træk for begge hospitaler var uddannelse af yngre læger som var i gang med at subspeciale i børneortopædi. Blandt andet i ambulatoriet kunne man opleve en effektivitet som ikke kendes i Danmark. Hver børneortopæd havde to yngre fellows med i ambulatoriet. Patienterne blev først set den unge læge og blev herefter fremlagt for 26

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2009... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 12 GÖRAN BAUER S GRANT 2009... 17 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2009 38. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2009........................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS...................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS............ 4 BESTYRELSEN INFORMERER......................

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 1 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Onsdag d. 26. august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3. sal tv,. mødelokale 2. Kl. 08.00 16. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 26 august 2009 Bispebjerg Hospital Opgang 7a, 3 sal tv, mødelokale 2 Kl 0800 1600 Til stede:

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. Generalforsamling i DOS Torsdag den 24. oktober 2013 kl. 15:30-17:30 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. DAGSORDEN Søren Overgaard (SO) indledte med at byde velkommen. 1. Valg af dirigent SO

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18

DOS BULLETIN FORÅRSMØDET 2006... 3 BESTYRELSEN INFORMERER... 6 UDDANNELSESUDVALGET INFORMERER... 15 KORRESPONDANCER:... 18 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2006 35. ÅRGANG FORÅRSMØDET 2006.......................... 3 INDKALDELSE AF ABSTRACTS................... 3 REGLER FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS......... 4 BESTYRELSEN INFORMERER.....................

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med FRDK til USA 10.-18. juni 2014 På basis af erfaringerne fra en tidligere FRKDstudietur til USA og Canada samt ønsket om også at besøge Jill Clapperton,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Ortopædisk Selskab Dansk Ortopædisk Selskab Strategiplan 2014 Godkendt ved DOS Generalforsamling 23. oktober 2014 INDLEDNING... 2 FORMÅL... 2 VISION OG MISSION... 2 STRATEGIPLAN... 3 ORGANISATIONEN... 3 SELSKABETS RELATIONER...

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014

Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København. 24. til 26. september 2014 Svensk Dansk Børneortopædisk Fællesmøde i København 24. til 26. september 2014 Kulturhuset Islands Brygge Islands Brygge 18 Efter nogle års venten lykkes det nu at indbyde til et fællesmøde mellem svenske

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013

FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 FAGLIGE DAGE FOR ERHVERVSAKTIVE MED HØRETAB 1.-3. nov. 2013 Velkommen til Faglige dage! Inklusion/ integration på arbejdspladsen er hovedtemaet for dette års Faglige dage, hvor vi vil komme omkring emner

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 10.00 Odense Universitetshospital, Patienthotellet 6. sal, syd REFERAT Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Klaus Hindsø (KH),

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere