Årsberetning aarsberetning_2007.indd :14:49

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49"

Transkript

1 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd :14:49

2 aarsberetning_2007.indd :14:49

3 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd :14:49

4 aarsberetning_2007.indd :14:49

5 Indholdsfortegnelse Forord ved bestyrelsesformand Thomas Bach 7 Foreningen Center for Ungdomsforskning 9 Bestyrelsesarbejdet 11 Center for Ungdomsforskning 12 Centrets medarbejdere ultimo Afsluttede forskningsprojekter i Igangværende forskning i Udgivelser fra Center for Ungdomsforskning i Tillidshverv, netværk- og konferencedeltagelse 24 Dokumentation og formidling 27 Konferencer 28 CeFU siger - registrant over CeFu i pressen Konferenceoplæg, foredrag og konsulentvirksomhed 29 aarsberetning_2007.indd :14:49

6 aarsberetning_2007.indd :14:49

7 Forord ved bestyrelsesformand Thomas Bach Jeg går ikke ind for kæft og trit, men for retning. Det var Lise Egholms kommentar til optøjerne blandt unge indvandrere i starten af Den karismatiske skoleleder på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i efterlyser i et interview, at mødet mellem forældre, offentlige institutioner og unge er båret værdier og rammer for hvordan de unge bliver en del af et fællesskab, som de kan være solidarisk med og ikke reagere så voldsomt imod. Center for Ungdomsforskning har gennem hele sin levetid og også i 2007 dokumenteret, hvor vigtigt fællesskaber er for unge i en kompleks og fragmenteret hverdag. Hvor meget der er på spil i unges valg af uddannelse, livsstil og venskaber, og hvor meget eller hvor lidt retning vi giver de unge i de mange valg, de står overfor. I disse år er der i særlig grad fokus på unges uddannelse. Regeringens ambitiøse målsætning om, at mindst 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 får i de kommende år stor betydning for, hvordan kommuner, uddannelsesinstitutioner og unge kommer til at mødes. Spørgsmålet er så, om det er den retning, skolelederen efterlyser. Det bliver spændende at følge, hvordan det massive uddannelsesfokus får betydning for andre dele af ungdomslivet. Hvordan de unges arbejds- og fritidsliv påvirkes, om sammenhængen mellem uddannelsessystemet og det sociale system udvikles, og om unges trivsel og engagement i samfundet følger med uddannelsesfrekvensen opad. Strategiske indsatsområder Det er klart, at med en udvikling i ungdomslivet følger også behovet for, at Center for Ungdomsforskning udvikler sig. Derfor har CeFU s bestyrelse også igangsat en proces, hvor vi kigger på centerets primære forskningsområder: - Unge og uddannelse - Unge og arbejde - Unge og demokratisk deltagelse - Unge og marginalisering - Unge, sundhed og livsstil 7 aarsberetning_2007.indd :14:49

8 En af ambitionerne er fortsat at være førsteleverandør af relevant forskning på de specifikke dele af ungdomsområdet. Men i særdeleshed er det vigtigt også at se på, hvordan de forskellige indsatsområder spiller sammen og påvirker hinanden. Det kræver en grundlæggende tværgående tilgang til forskningen, men også en selvstændighed og handlekraft til at se på tværs. Center for Ungdomsforskning i udvikling En vigtig brik i den selvstændighed kom i sommeren 2007, da en langvarig strid med RUC om økonomien i forbindelse med CeFUs flytning til DPU endelig blev afgjort i retten. Det betyder, at de midler som vi indtil nu har måttet holde tilbage i tilfælde af en tabt retssag, kan anvendes til at igangsætte nye initiativer. Et af de vigtigste af den art er en længe ønsket ny og forbedret hjemmeside, som både indholds- og designmæssigt har fået et løft. Det nye cefu.dk er blevet til efter en proces med udgangspunkt i centerets forsknings- og formidlingsmæssige profil en profil som også indgår i bestyrelsens arbejde med en opdateret strategi. Udover en økonomisk selvstændighed og en stærkere ekstern profil har bestyrelsen også genåbnet den tilbagevendende diskussion om Foreningen Center for Ungdomsforsknings medlemskreds. Vi har fortsat en flot medlemskreds på 27 offentlige myndigheder, private virksomheder og frivillige interesseorganisationer, der støtter centerets aktiviteter med medlemskontingent, engageret deltagelse og ved at rekvirere forskningsprojekter. Men det er også bestyrelsens mål at foreningens medlemskreds indeholder yderligere relevante virksomheder, organisationer og institutioner, der kunne bidrage til og nyde godt af Center for Ungdomsforskning. Det er således med Center for Ungdomsforskning som med ungdommen, at der skal være retning. Det vil jeg gerne takke bestyrelsen og medlemmerne for deres indspark til. Men også en stor tak til medarbejderne, der hele tiden formår at stille de rigtige spørgsmål og give kvalificerede svar på, hvordan ungdomslivet udvikler sig. Og endelig en tak til centerleder Birgitte Simonsen for den gode sparring og tidligere formand Michael Andersen for at overlade en veldrevet forening og et kompetent og udviklingsparat Center for Ungdomsforskning. 8 aarsberetning_2007.indd :14:49

9 Foreningen Center for Ungdomsforskning Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket var et dansk forskningscenter, hvor der produceres, samles og formidles forskningsbaseret viden om unge. Et forskningscenter, hvor der initieres forskning i unges levevis, livsvilkår og samspil med centrale samfundsmæssige organiseringer og institutioner. Bag Center for Ungdomsforskning står en kreds af danske institutioner, organisationer og virksomheder. Gennem medlemskab af Foreningen Center for Ungdomsforskning repræsenterer de vigtige interesser i forhold til de unge og er samtidig demokratisk grundlag for forskningscentret. Medlemmerne fungerer som sparringspartnere i prioriteringen af centrets forskning, de deltager i diskussionen af nye initiativer og aktiviteter og præsenteres løbende for de nyeste resultater og tendenser indenfor ungdomsforskningen. Foreningens medlemskreds Ved indgangen til 2008 består Foreningens medlemskreds af 27 medlemmer: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Dansk Industri (DI) Dansk Metal Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) Dansk Folkeoplysnings Samråd Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) Fagligt Fællesforbund (3F) Forsvarets Personeltjeneste Frie Kostskolers Fællesråd Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) GODA Foreningen Gode Alkoholdninger 9 aarsberetning_2007.indd :14:50

10 Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) HK/Danmark Integrationsministeriet s Kommune, Uddannelses- og Ungdomsforvaltning s Tekniske Skole Lederforeningen af VUC Rigspolitiet Socialministeriet Trygfonden Undervisningsministeriet UU Region UU Region Nordjylland UU Region Midtjylland UU Region Sjælland UU Netværk 9 Ændringer i foreningens medlemskreds I 2007 blev optaget 2 nye medlemmer: s Tekniske Skole Lederforeningen af VUC I 2007 har følgende meldt sig ud: Uddannelsesnævnet for Handel og Kontor Novo Nordisk 10 aarsberetning_2007.indd :14:50

11 Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesmedlemmerne er på skift vært for bestyrelsesmøderne, således at medlemmerne og centrets medarbejdere får indblik i de forskellige institutioner, organisationer og virksomheder, som favnes af Foreningen Center for Ungdomsforskning. Bestyrelsen for Foreningen Center for Ungdomsforskning består af 9 medlemmer. Formand for bestyrelsen Thomas Bach er repræsentant for Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og næstformand Allan Baumann er repræsentant for Forbundet for pædagoger og klubfolk (BUPL). I bestyrelsen sidder i øvrigt Henrik W. Olsen for Dansk Metal, Birgitte Nielsen for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Thomas Kirkeskov for Dansk Ungdoms Fællesråd, Gorm Hansen for Frie Kostskolers Fællesråd, Anett Wiingaard for GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger, Peter Madsen for Gymnasieskolernes Lærerforening, Jørgen Harlev for Rigspolitiet samt Niels Christian Andersen for UU-Regionerne. Der er i 2007 afholdt 6 bestyrelsesmøder samt den årlige generalforsamling: Bestyrelsesmøde afholdt hos Dansk Metal Generalforsamling i Foreningen Center for Ungdomsforskning afholdt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Konstituerende bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde afholdt hos Rigspolitiet Bestyrelsesmøde afholdt hos BUPL Bestyrelsesmøde afholdt hos DGI Bestyrelsesmøde afholdt hos GL 11 aarsberetning_2007.indd :14:50

12 Center for Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning (CeFU) har siden oprettelsen i 2000 sat fokus på unges integration, overgange og deltagelse i samfundets organisationer og institutioner. CeFU s formål er at analysere de måder, som unge indgår i samfundsinstitutionerne på, og at indsamle den eksisterende viden derom. CeFU har til opgave at være med til: at afkode unges adfærds-, bevidstheds- og identitetsformer at koordinere den eksisterende ungdomsforskning i Danmark at formidle ungdomsforskning til et bredere publikum bestående af uddannelsesinstitutioner, beslutningstagere, organisationer og andre interesserede gennem statistisk materiale at dokumentere unges holdninger, adfærd og levevilkår Forskningsområder Centrets forskning omfatter fem forskningsområder, som belyses tværvidenskabeligt, primært gennem sociologiske, kultursociologiske, pædagogiske og socialpsykologiske vinkler. De fem områder er: Unge og uddannelse Unge og arbejde Unge og demokratisk deltagelse Unge og marginalisering Unge, sundhed og livsstil Centrets forskningsprofil og de enkelte fokusområder tages løbende op til revision. I det seneste år har centret bevidst satset på at styrke forskningen i unges sundhed og trivsel. Området livsstil er dermed blevet udvidet til også at omfatte fokus på sundhed. Tilsvarende har centret haft et øget fokus på forskningen i og om unge med minoritetsbaggrund. 12 aarsberetning_2007.indd :14:50

13 Centrets medarbejdere ultimo 2007 Faste medarbejdere Birgitte Simonsen, professor og centerleder Jens Christian Nielsen, Ph.d., lektor og forskningsleder Noemi Katznelson, Ph.d., lektor og forskningsleder Janne Juul, forskningskoordinator Niels Ulrik Sørensen, Ph.d., lektor og projektleder. Redaktør for tidsskriftet Ungdomsforskning Bibi Hølge-Hazelton, lektor Stipendiater og projektansatte Anne Kofod, Kandidat-stipendiat Henriette Lind Holmegaard, videnskabelig medarbejder Mette Pless, Kandidat-stipendiat Niels-Henrik M. Hansen, Ph.d.-stipendiat Nina Bach Ludvigsen, videnskabelig medarbejder Nina Wittendorff, Ph.d.stipendiat Susanne Murning, videnskabelig medarbejder Tallat Shakoor, videnskabelig medarbejder Tilknyttede forskere Knud Illeris, professor, Learning Lab Denmark, DPU. Lars Ulriksen, lektor, Institut for Curriculumforskning, DPU. 13 aarsberetning_2007.indd :14:50

14 Afsluttede forskningsprojekter i 2007 Unges vej mod ungdomsuddannelserne Unges vej mod ungdomsuddannelserne er den afsluttende rapport om unges overgang fra grundskolen til henholdsvis en ungdomsuddannelse, 10. klasse, produktionsskole, arbejdsløshed eller arbejde. Dermed afsluttes en 3-årig forløbsundersøgelse for Undervisningsministeriet. Rapporten giver de unges blik på overgangen fra niende klasse, valget af det videre forløb, vejledningen, brobygningsaktiviteterne, forældrenes rolle og fremtidige uddannelses- og jobønsker. I mindre omfang indgår også forældrenes og vejledernes perspektiv. Projektet afsluttet primo Forskere: Noemi Katznelson og Mette Pless Gadedrenge Rapporten sætter fokus på mødet mellem politi og unge og afdækker også baggrunden for møderne. Rapporten går tæt på drengenes generelle situation, forestillinger, vilkår og tilbyder et indblik i deres verden. Rapporten indkredser ligeledes politifolkenes baggrundsopfattelser af drengenes adfærd og situation, samt hvilke mødesituationer der er mellem drenge og politi og til dels også andre borgere. Projektet afsluttet medio Forskere: Rie Wellendorf, Metin Cakmak og Noemi Katznelson Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med spiseforstyrrelser: Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Binge- Eating Disorder Center for Ungdomsforskning samarbejder med AIDA Behandlingscenter for mennesker med spiseforstyrrelser og Center for Skov, Landskab og Planlægning, Den Kongelige Veterinær & Landbohøjskole, om at undersøge, hvorvidt naturen og friluftslivet kan hjælpe unge med spiseforstyrrelser til at få det bedre. Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og evaluere tre typer af friluftsprogrammer for unge med spiseforstyrrelser, med henblik på at styrke deltagerne fysisk, psykisk, socialt og kulturelt. Projektet afsluttet medio Forskere: Tine Filges og Birgitte Simonsen. 14 aarsberetning_2007.indd :14:50

15 Unge og stoffer på arbejdspladserne - en undersøgelse af unges brug af narkotika i arbejdslivet Samarbejde mellem 3F og Center for Ungdomsforskning om en undersøgelse af stofbrug blandt unge i arbejdslivet. 3F har en formodning om, at det særligt blandt unge mænd er udbredt med brug af narkotiske stoffer på arbejdspladsen, som følge af det moderne arbejdslivs høje krav til præstation, tempo og fysisk formåen. Dertil kommer, at der indenfor nogle arbejdspladser kan være en kultur, der nogle steder understøtter denne (præstationsfremmende og/eller rekreative) brug af stimulerende midler. Center for Ungdomsforsknings undersøgelse stiller, ud fra de unges egne oplevelser og erfaringer med stofbrug i arbejdslivet, skarpt på årsager og sammenhænge til hvorfor der bruges stoffer på arbejdspladserne. Endvidere belyser undersøgelsen holdninger til brug af stoffer på arbejdspladsen, og hvad unge mener, der kan gøres ved det. Projektet afsluttet medio Forskere: Jens Christian Nielsen og forskningsmedarbejder Pia Olsen (ekstern konsulent). Kulturanalyse af de merkantile uddannelser Fagbevægelsen er en af de institutioner, der gennem de senere år har oplevet, at unge er eksponenter for nogle nye værdier og holdninger: Dels tager unge i mindre grad medlemskab af en fagforening for en selvfølge, dels forholder de sig kritisk til den faglige varetagelse af deres interesser på arbejdsmarkedet. Forskningsprojektet sætter fokus på de unge, der læser henholdsvis HG1, HG2, Handelsgymnasiet (HHX) samt nogle udvalgte grafiske grunduddannelser. Med dem som afsæt, belyser undersøgelsen de unges interesser, holdninger og værdier. Undersøgelsen skal på et overordnet plan anvendes som et værktøj i forbindelse med dialogen om og udmøntningen af HK s ungdomspolitik. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem HK og Center for Ungdomsforskning. Projektet afsluttes medio Forskere: Anne Kofod og Henriette Tolstrup Holmegaard. Reducing early school leaving by an integrated approach Center for Ungdomsforskning er dansk partner i et 2-årigt tværeuropæisk projekt i EU-regi, Leonardo da Vinci programmet. Det forskningsmæssige sigte er at blive klogere på de svage og marginaliserede grupper især indenfor det erhvervs-rettede uddannelsessystem, med henblik på at forebygge frafald. Projektet retter særligt fokus på unge med psyko-sociale problemer, unge der ønsker lærepladser indenfor områder hvor det ikke er muligt, unge der har problemer med færdigheder i fysik, matematik og engelsk og unge med en anden etnisk baggrund end dansk. Projektet afsluttet ultimo Forsker: Birgitte Simonsen. 15 aarsberetning_2007.indd :14:50

16 De måske egnede - udsatte unge på erhvervsuddannelserne Forskningsprojektet handler om fastholdelse af udsatte unge på erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen zoomer ind på konkrete erfaringer med og vurderinger af forskellige fastholdelses tiltag. Fokus i analysen er på de udfordringer, som de udsatte unge, lærerne og ledelsen står over for, hvis flere af de unge skal gennemføre en uddannelse. Projektet afsluttet ultimo Forsker: Noemi Katznelson og Pia Olsen (ekstern videnskabelig medarbejder) Etniske minoritetsunges tryghed og utryghed Forskningsprojektet bidrager til at afdække etniske minoritetsunges drømme om og forståelse af det normale og trygge liv i senmoderniteten, som grundlag for tilrettelæggelse af en evt. fremtidig indsats. Fokus bliver rettet mod den voksende gruppe almindelige unge med anden etnisk baggrund end dansk, der alligevel oplever nogle problemer. Der er tale om en sammensat gruppe af unge, som har mange forskellige baggrunde kulturelt, religiøst, socialt og fordelt på etnisk gruppe og som derfor ikke uden videre lader sig rubricere. Dette vil ske ud fra en antagelse om, at enhver succesfuld deltagelse i det danske samfund nødvendigvis må være baseret på en basal tryghed i de unges hverdag. Hvis denne ikke er til stede mangler grundlaget for en god integration. Brugen af begreberne tryghed/ikke-tryghed har også den fordel, at det åbner blikket på denne gruppe af unge, og ikke begrænser det til et spørgsmål om, hvor dansk man er eller ikke er. Projektet afsluttet ultimo 2007 Forskere: Tallat Shakoor, Rie Wellendorf Riis og Birgitte Simonsen. Studier i voldelig religiøs radikalisme: Trosforestillinger, narrativer og ideologier blandt radikaliserede unge Center for Ungdomsforskning deltager i et større forskningssamarbejde imellem forskere i England, Frankrig, Tyskland og Danmark. Forskningsprojektet er opslået og finansieret af EU Kommissionen, som i kølvandet på en forstærket indsats overfor terrorisme ønsker en nuanceret identificering og adressering af faktorer og årsager til voldelig religiøs radikalisme. Fokus for projektet er at udforske trosforestillinger, narrativer og ideologier som kan føre til voldelig religiøs radikalisering blandt unge i Europa. Projektet afsluttet ultimo Forskere: Tallat Shakoor (CeFU), Ahmed Asad (Center for Konfliktløsning) samt øvrige forskere fra England, Frankrig og Tyskland. 16 aarsberetning_2007.indd :14:50

17 Igangværende forskning i 2007 Projekterne er grupperet efter de fem forskningsfelter, der er grundpillerne i Center for Ungdomsforsknings arbejde. Unge og uddannelse HTX, Intelligensreserven og tek-nat-uddannelserne Projektet undersøger HTX-elevers interesser, forestillinger og forventninger til uddannelsen. Forskningsprojektet vil gå i dybden med elevernes begrundelser og motivationer for valg af HTX, deres forventninger til uddannelsen og dens læringsmæssige indhold samt elevernes forestillinger omkring, hvad de skal efter uddannelsen. Disse interesser, forestillinger og forventninger analyseres i relation til den konkrete praksis eleverne oplever på HTX. Projektet vil akkumulere viden omkring, hvilke indhold og arbejdsformer eleverne møder på HTX, i relation til hvordan disse udvikler, inkluderer og ekskluderer elevernes interesser for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Derudover vil projektet fokusere på, hvorfor HTX er bedre til at rekruttere elever fra uddannelsesfremmede miljøer, og hvorfor der er et større frafald på HTX end på det almene gymnasium. Endelig vil et forskningsområde være den lave andel af piger på HTX. Spørgsmålene vil blive undersøgt gennem tre empiriske nedslag: En landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, en analyse af bekendtgørelser, læreplaner og informationsmateriale samt interview med ledere, lærere og elever. Projektet afsluttes medio Forskere: Henriette Tolstrup Holmegaard og Lars Ulriksen. Hvordan kan vi forholde os til den sociale arvs negative betydning i de gymnasiale uddannelser? Unge, som kommer fra en gymnasiefremmed baggrund, har i nogle tilfælde vanskeligere end deres kammerater ved at finde sig til rette i de gymnasiale uddannelser. Projektet skal samle og producere forskningsbaseret viden om hvilke forhold, som bidrager til disse vanskeligheder. Formålet er at formulere et handlingskatalog, som skoler og lærere kan bruge for at forsøge at afhjælpe nogle af vanskelighederne. Undersøgelsen omfatter alle fire gymnasiale uddannelser: stx, hhx, htx, hf. Projektet afsluttes medio Forskere: Lars Ulriksen, Birgitte Simonsen og Susanne Murning (CeFU), Aase Bitsch Ebbensgaard (Institut for Filosofi, Pædagogik og Religion, Syddansk Universitet). 17 aarsberetning_2007.indd :14:50

18 Udsatte unges transition fra grundskole til ungdomsuddannelse og videre Kandidatstipendiat-projekt. I projektet følges en gruppe uddannelsesmæssigt udsatte unge, i den sårbare overgang fra grundskole og videre i deres uddannelses- og arbejdsforløb. En af projektets hovedinteresser er at belyse de unges oplevelser - og erfaringer med uddannelse, og ikke mindst hvordan de unges fremtidsdrømme og uddannelsesstrategier udvikler sig undervejs i forløbet. Centralt i projektet, står mødet med ungdomsuddannelserne, og spørgsmålet om, hvordan ungdomsuddannelserne er med- og modspiller i de unges forsøg på at finde fodfæste i uddannelsessystemet. Samtidig afdækkes de uddannelsespolitiske bevægelser og initiativer relateret til den markante politiske målsætning, om at sikre uddannelse til alle unge. I projektet analyseres hvilke forståelser af uddannelse, uddannelsesvalg og unge, der præger uddannelsespolitikken, og det belyses hvordan disse relaterer sig til de unges egne forståelser og strategier i relation til uddannelse (og arbejde). Afsluttes januar Forsker: Mette Pless Følgeforskning i forbindelse med projekt gennemført af EUC Nord, Produktionsskoler i Vendsyssel, UU centre i Vendsyssel Titlen på projektet som vi skal følge er: Erhvervsskole efter behov. Der planlægges en række udviklingsinitiativer hvor målene er at skabe rammer og betingelser for en positiv overgang fra produktionsskolen til erhvervsskole-systemet. Der vil bl.a. blive arbejdet med forholdene: Uddannelsesparathed hvilke kompetencer kræver det hos eleverne? Hvordan vidensdeler produktionsskolesystem og erhvervsuddannelsessystem? Hvilke kompetencer er det ønskeligt at lærerne udvikler eller videreudvikler? CeFU s rolle bliver dokumentation, analyse og afholdelse af workshops. Projektet afsluttes primo Forskere: Susanne Murning og Birgitte Simonsen Unge og marginalisering Identitet, emotioner, læring og hørehæmmede. 3-årigt ph.d.-projekt. Projektet analyserer konsekvenserne af hørehandicappedes handicap med fokus på emotioners rolle i opretholdelsen af sociale relationer og unge hørehæmmedes livskvalitet. Projektets hovedinteresse er, hvorledes hørehæmmede refleksivt arbejder med følgerne af deres handicap - og dermed fokuserer det på de hørehæmmedes oplevelser og strategier for at leve med deres hørehandicap. Derved fjernes blikket også fra den traditionelle fokusering på de negative aspekter/følger ved et handicap og flyttes over på de ressourcer, som unge hørehæmmede også råder over. Projektet vil med andre ord forsøge at opstille et perspektiv, hvor de sociale mekanismer og konstruktioner, der er på spil, og som volder de unge 18 aarsberetning_2007.indd :14:50

19 hørehæmmede problemer, kan analyseres og diskuteres. Projektet vil oparbejde et empirisk materiale om unge hørehæmmede. De er som gruppe ikke særligt velbelyst, hverken i dansk eller international handicapforskning, og der mangler på et helt basalt plan viden om deres vilkår og trivsel, hvilket projektet vil forsøge at afhjælpe. Projektet afsluttes april Forsker: Niels Henrik-Hansen. Unge, sundhed og livsstil Youth & Gambling. Kortlægning og analyse samt forebyggelse af nye (hypermoderne) former for pengespil - herunder gennemgang af læringsmulighederne ved differentierede oplysningsformer. 3-årigt forskningsrådsprojekt om betydningen af nye former for (hypermoderne) pengespil blandt unge. Projektet vil have særligt fokus på de nye muligheder internettet giver for pengespil, som f.eks. poker. Forskningsprojektet vil via en spørgeskemaundersøgelse afdække, hvor udbredt pengespil er blandt unge. Ved også at følge en større gruppe af unge, der spiller pengespil, undersøges det, hvordan betydningen af pengespil udvikler sig hos unge over tid. Projektet er påbegyndt september 2006 og forventes afsluttet august Forskere Jens Christian Nielsen (projektleder), Nina Wittendorff (stipendiat på projektet), Niels Ulrik Sørensen og Birgitte Simonsen Unge og spil fascination og identitet. 3-årigt ph.d. projekt. Projektet omhandler unges brug af spil som del af den moderne ungdomskultur. Spil defineres bredt, således at både traditionelle pengespil og computerspil inddrages, og forskellige medier trækkes ind. Projektet har fokus på at undersøge, hvordan unge konstruerer og iscenesætter identitet i og omkring spil, samt hvordan spil er en platform for de unges sociale fællesskaber. Projektet bygger på et empirisk materiale bestående af en række kvalitative interviews med unge i alderen år, samt undersøgelser foretaget på en række uddannelsesinstitutioner, hvor der indgår spørgeskemaer, holdningsøvelser og case studies med de unge. Projektet indgår i ovennævnte projekt Youth & Gambling. Projektet afsluttes ultimo juli Forsker: Nina Wittendorff 19 aarsberetning_2007.indd :14:50

20 Non-formelle læreprocesser i unges fritidsliv mellem frirum og kompetenceudvikling. Kandidatstipendiat-projekt. Projektet skal belyse unges fritidsliv og non-formelle læreprocesser, dvs. bredt defineret som den tid, der ikke omfatter formel uddannelse eller faglært arbejde. Det ønskes belyst, hvordan fritidslivet udgør et rum for kompetenceudvikling og kvalificering. Afsluttes medio 2008 Forsker: Anne Kofod Unges fritid og trivsel på Frederiksberg Undersøgelse af Frederiksberg Kommunes kl. elevers hverdag, fritid og trivsel. Projektet er baseret på en surveyundersøgelse blandt skoleelever i Frederiksberg Kommune suppleret med tematiske fokusgruppeinterview. Projektet afsluttes ultimo marts Forskere: Nina Bach Ludvigsen, Jens Christian Nielsen og Niels-Henrik M. Hansen Når det er svært at være ung i DK - en undersøgelse af årsager til unges trivsel og mistrivsel Formålet med forskningsprojektet er at undersøge, hvad der forårsager mistrivsel blandt årige unge, hvilke former denne mistrivsel tager, samt hvad den betyder for de unge på sigt. Projektet skal endvidere udvikle konkrete ideer til, hvordan der kan tages hånd om de unge, der mistrives, og hvad der kan modvirke og forebygge mistrivsel blandt unge. Projektet vil basere sig på en surveyundersøgelse, der skal afdække udbredelse af og sammenhænge mellem forskellige former for mistrivsel. Surveyundersøgelsen vil blive udbygget med kvalitative interview og samtaler med udvalgte unge, der i undersøgelsen tilkendegiver at mistrives eller potentielt kunne være i risiko for at mistrives. Projektet er støttet af en bevilling fra Egmont Fonden. Forskningsprojektet vil blive afsluttet ultimo Forskere: Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson og Nina Bach Ludvigsen 20 aarsberetning_2007.indd :14:50

21 Udgivelser fra Center for Ungdomsforskning i 2007 Tidsskriftet Ungdomsforskning Udkom første gang i 2000, og på det tidspunkt alene som et elektronisk tidsskrift på hjemmesiden Fra 2002 er tidsskriftet ligeledes udkommet i en trykt udgave med fire temanumre pr. år. Niels Ulrik Sørensen, ph.d., adjunkt er redaktør af tidsskriftet. I 2007 udkom tidsskriftet med følgende temanumre: Nr. 1 Unges rum Nr. 2 Unges ord Nr. 3 Unge, ulighed og uddannelse Nr. 4 Ungdomsfilm Rapporter Cakmak, Metin og Rie Wellendorf: Gadedrenge yngre etniske drenge i gadebilledet og deres møde med politi og borgere. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Hølge-Hazelton B. og Tulinius C.: Evaluering af projektet: Når børn har brug for en særlig indsats. Træning af praktiserende læger gennem supervision. Forskningsenheden for Almen Praksis i /Sundhedsministeriet. Hølge-Hazelton B.: Nye tider- nye læger. Profession, køn og generation i almen praksis. Forskningsenheden for Almen praksis. Nov. Illeris, Knud, Jens Christian Nielsen og Dorthe Skov Jeppesen: Hard Fun - personlig kompetenceudvikling Evaluering af et kompetenceudviklingsprojekt i mediebranchen. : Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Katznelson, Noemi: De måske egnede i erhvervsuddannelserne om frafald og fastholdelse på EUC Syd. Erhvervsskolernes forlag, Odense. Katznelson, Noemi og Pless, Mette: Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde. CeFU, Danmarks Pædagogiske Universitet. Nielsen, Jens Christian og Pia Olsen: Unge og stoffer på arbejdspladsen En undersøgelse for 3F af unges narkotikabrug i arbejdslivet. Center for Ungdomsforskning, Learning Lab Denmark, DPU. 21 aarsberetning_2007.indd :14:50

22 Shakoor, Tallat & Wellendorf Riis, Rie: Tryghed blandt unge nydanskere. Trygfonden & Center for Ungdomsforskning,. Artikler Holmegaard, Henriette: Rigtige piger interesserer sig ikke for teknik og naturvidenskab eller gør de? Tidsskriftet Ungdomsforskning nr. 3, 2007 Hølge-Hazelton, Bibi: Subjektive perspektiver på kræft i det unge voksenliv. Klinisk Sygepleje (04: 5-11) 2007 Katznelson, Noemi og Pless, Mette: Parents, choice of education and guidance on parents direct and indirect influence on youths choices (2007). Bidrag til antologi, red. Plant, R. P., Ways: Guidance in the Nordic Countries. DPUs forlag: Danmarks Pædagogiske Universitet. Katznelson, Noemi og Pless, Mette: Realistiske drømme om fremtiden. I: Ungdomsforskning. 2007, vol. 6, nr. 3, september, Center for Ungdomsforskning Murning, Susanne; Ulriksen, Lars; Ebbensgaard, Aase B.; Simonsen, Birgitte: Fra gymnasiefremmed til student. Indstik til Gymnasieskolen nr Nielsen, Jens Christian: Unge frivillige begejstres og udvikles, ikke bindes. I: AGORA Tavs viden. : Learning Lab Denmark DPU. Nielsen, Jens Christian; Wittendorff, Nina og Niels Ulrik Sørensen: Unge og pengespil. I: Social Politik. Nr. 5, : Socialpolitisk Forlag. Pless, Mette: Unges veje mod ungdomsuddannelserne, I Vejlederen nr , Dansk Vejlederforening. Pless, Mette & Noemi Katznelson: Uddannelse til alle unge? I Månedsmagasinet SKOLEN, nr. 10, Forlaget Notorius A/S Sørensen, Niels Ulrik: Where the ordinary ends and the extreme begins Aesthetics and masculinties among young men. In H.S. Jensen, M. Juelskjær, T. Moser. T. Schilhab (red.) Learning Bodies. : Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag (In print). 31 s. Sørensen, Niels Ulrik: Detours for Heterosexuality - Young Boys viewing Male Bodies in Pornography. In S.-A. Månsson, L. Löfgren-Mårtensson, S. Knudsen (red.) Generation P? Youth and Pornography. : Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 16 s. Sørensen, Niels Ulrik: Bare billeder? Konstruktion af køn, kroppe og seksualiteter i unge drenges brug af pornografi og mainstreamet pornografi. In: A.D. Sørensen, S.V. Knudsen (red.) Unge, køn og pornografi i Norden Kvalitative studier). TemaNord:545. : Nordisk Ministerråd. 100 s. Sørensen, Niels Ulrik: En legeplads, cyberspace og andre rum. I Ungdomsforskning vol. 6, nr. 1, : Center for Ungdomsforskning 22 aarsberetning_2007.indd :14:50

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

Årsberetning 2005 - Center for Ungdomsforskning. Bilag 1: Årsberetning 2005

Årsberetning 2005 - Center for Ungdomsforskning. Bilag 1: Årsberetning 2005 Bilag 1: Årsberetning 2005 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord ved Bestyrelsesformand Michael Andersen 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning 6 Center for Ungdomsforskning 7 Afsluttede forskningsprojekter i

Læs mere

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET

TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET TOP OG BUND I UNGDOMSLIVET Om en øget polarisering mellem de, som kan begå sig, og de, som ikke kan og hvad det betyder for de unge selv og for alle dem, som er i berøring med de unge i hverdagen NETVÆRKS

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet

Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Krisen, de unge og arbejdsmarkedet Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 17. november 2009 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsarbejdsløshed er igen i stærk stigning

Læs mere

10 års forskning 2000-2010

10 års forskning 2000-2010 10 års forskning 2000-2010 Vidunderligt at være 10 år I 2010 er man en ung, når man er 10 år gammel. I gamle dage og det er ikke så længe siden så var en 10-årig et barn med alt det, der hørte barndommen

Læs mere

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG?

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? - 360 GRADER RUNDT OM UNGDOMSLIVET Netværkskonference for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning, med rig mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet

Læs mere

Årsberetning 2006 - Center for Ungdomsforskning. Årsberetning 2006

Årsberetning 2006 - Center for Ungdomsforskning. Årsberetning 2006 Årsberetning 2006 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord ved Bestyrelsesformand Michael Andersen side 4 Foreningen Center for Ungdomsforskning side 6 Center for Ungdomsforskning side 7 Afsluttede forskningsprojekter

Læs mere

Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Tuborgvej 164, 2400 København NV Tel 8888 9074 Fax 8888 9707 www.cefu.dk CEFU_A rsberetning.indd 40 20/03/09 7:23:01 Årsberetning 2008 CEFU_A rsberetning.indd 1 20/03/09 7:23:02

Læs mere

DE TOPMOTIVEREDE UNGE

DE TOPMOTIVEREDE UNGE DE TOPMOTIVEREDE UNGE Mens mange unge kæmper med motivationen, er andre unge tændt af et brændende engagement men hvordan skabes motivation og engagement blandt unge? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE?

PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? PROBLEMER MED MOTIVATIONEN HVORDAN KOMMER VI VIDERE? elevers motivation er en forudsætning for at læring og uddannelse lykkes, men hvad er motivation, og hvordan fremmes den? Konference på Center for Ungdomsforskning

Læs mere

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET

UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på kanten af samfundet, og hvordan kan de støttes? Konference hos Center for Ungdomsforskning 9. november 2017 UNGE PÅ KANTEN AF SAMFUNDET hvem er de unge på

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk

Unge, identitet, motivation og valg Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Carsten Hegnsvad, lektor cand psyk Fremtidens folkeskole i Odder: Overbygning og ungdom Hvordan bidrager vi til at 95 pct. af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse? Hvad kan vi gøre for, at eleverne

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir 8. oktober 2013 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Årsberetning 2009 1 FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Ved årsskiftet 1999/2000 blev Center for Ungdomsforskning oprettet. Initiativet til oprettelsen blev taget af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Ønsket

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr

danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 134 Offentligt Mk VHP danske ERHVERVSSKOLER i. rrjerwr Februar 2010 Handelsgymnasiet - kvaliteter og udfordringer Dette hæfte indeholder de indtil nu vigtigste

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Skoleledelse og læringsmiljø

Skoleledelse og læringsmiljø Skoleledelse og læringsmiljø Redaktør: Ole Hansen Bidragsydere: Ole Hansen, Lars Qvortrup, Per B. Christensen, Thomas Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm Andersen, Tanja Miller, Jens Andersen og Niels

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD

Workshop 1. Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Workshop 1 Forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på EUD Ind i undervisningsrummet på EUD - et forskningsprojekt om EUD-eleverne og deres møde med erhvervsuddannelsernes grundforløb Forsker-praktikernetværkskonference

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG

FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR SUNDHEDSUNDERVISNINGEN - ET INDBLIK I TANKERNE BAG PLAN Proces og refleksioner i udvikling af de nye mål Målene, som de endte med at blive Implementering? Spørgsmål, kommentarer

Læs mere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere

MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2007-1 MONA Matematik- og Naturfagsdidaktik tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere MONA udgives af Det

Læs mere

Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det?

Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Social arv og frafald: kan erhvervsskolerne gøre noget ved det? Forsker Praktikernetværket for erhvervsuddannelserne Fastholdelse og frafald Forskningsresultater som afsæt for nytænkning? 18. 19. april

Læs mere

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen

Uddannelse 2014 Ph.d. i idræt 2009 Cand.scient., idræt og samfundsfag (1. juni) 2000 Studentereksamen Karsten Elmose-Østerlund Adjunkt Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) Institut for Idræt og Biomekanik Bevægelse, Kultur og Samfund Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark

Læs mere

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010

CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010 CENTER for UNGDOMSFORSKNING 2010 - Fokus på unges trivsel og mistrivsel, unge i og på kanten af uddannelsessystemet, etniske minoritetsunge, unge og arbejdsmiljø og meget mere om unge. Året 2010 i CENTER

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

(årsberetning ÅRSBERETNING 2004. Center for Ungdomsforskning

(årsberetning ÅRSBERETNING 2004. Center for Ungdomsforskning (årsberetning ÅRSBERETNING 2004 Center for Ungdomsforskning (årsberetning Center for Ungdomsforskning Årsberetning 2004 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 med henblik på at styrke

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Hovedaftale for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Baggrund for initiativet I Region Syddanmark er der taget initiativ

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi

Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Arbejdspapir August 2014 Kortlægning af evalueringer og undersøgelser af vejledning knyttet til vejledning af unge i UU-regi Ph.d. studerende ved IUP, AU og Lektor ved VIA UC Randi Boelskifte Skovhus og

Læs mere

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015 Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i Det Nationale Dialogforum

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune:

PARTNERSKABSAFTALE. Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Partnerskabsaftale mellem ungdomsuddannelserne i Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Kommune: Ungdomsuddannelser: Mariagerfjord Gymnasium SOSU Nord Tech College Mariagerfjord Tradium Anden uddannelsesforberedende

Læs mere

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden

Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Når ungdomsuddannelsen bliver en fremmed verden Oplæg på Studievejledernes Nyborg-konference for vejledere ved ungdomsuddannelserne 3.november 2010 Lars Ulriksen, Institut for Naturfagenes Didaktik Dias

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Att skape dialog kring vägledning

Att skape dialog kring vägledning Att skape dialog kring vägledning A N N E T T E E R N S T L A U R I D S E N D I R E K T Ø R A A R H U S T E C H OG F O R M A N D F O R N A T I O N A L D I A L O G F O R U M F O R S T U D I E - O G E R

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

Den danske gymnasielov 2005

Den danske gymnasielov 2005 Den danske gymnasielov 2005 Stk. 5: Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-styre. Undervisningen

Læs mere

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Adjunkt, cand.scient.soc Socialrådgiveruddannelserne Side 1 Restgruppen De unge der ikke færdiggør en ungdomsuddannelse Restgruppe 1:

Læs mere

#cefunet UNGE UDEN SIKKERHEDSNET. nye kompetencer til fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv?

#cefunet UNGE UDEN SIKKERHEDSNET. nye kompetencer til fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv? UNGE UDEN SIKKERHEDSNET nye kompetencer til fremtidens usikre og globaliserede arbejdsliv? Konference på Center for Ungdomsforskning 11. maj 2016 #cefunet UNGE UDEN SIKKERHEDSNET nye kompetencer til fremtidens

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

"Billeder af situationen i den danske grundskole", Thomas Nordahl og Niels Egelund "Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole", Bent B.

Billeder af situationen i den danske grundskole, Thomas Nordahl og Niels Egelund Billeder af en udviklingsorienteretfolkeskole, Bent B. Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 399 Offentligt læringsmiljø og pædagogisk analyse LP-modellen.dk PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Til Medlemmet og suppleanter af FOLKETINGETS

Læs mere

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Noemi Katznelson Anne Görlich Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet Danmark Øget polarisering Fra

Læs mere