Condes 9 nye funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Condes 9 nye funktioner"

Transkript

1 Condes 9 nye funktioner Banelægning Sløjfer / Sommerfugle Man kan skabe en bane med sløjfer eller sommerfugle ved at indsætte en sløjfe i banen. Hvis du kender stafetbaner, ligner dette meget at indsætte en gafling i en stafetbane. Banen til venstre har en sommerfugl med post 31 som fællespost, og den har to sløjfer bestående af 38,39, henholdsvis 41,43. Dette giver to variationer: AB, og BA, hvor AB tager posterne i rækkefølgen , og BA tager sløjferne i den modsatte rækkefølge, altså Page 1 of 11

2 Fra udskrifts-vinduet kan man udskrive disse variationer. Man kan selvfølgelig også lave en sløjfe, som har banens startpunkt som fællespost. Kortskifte Condes understøtter at en bane kan have kortskifte. Denne funktion har eksisteret i lang tid, og den gør, at man kan dele en bane op i dele, og udskrive hver af disse dele på forskellige sider, eller dele banen op på forskellige kort.. I Condes 8 kunne man udpege en postplacering som en post med kortskifte, og dette ville gøre, at man kunne dele alle de baner, som besøgte postplaceringen. Condes 9 gør det mere fleksibelt at håndtere kortskifte. Kortskifte kan konfigureres individuelt for hver bane, så man markerer på den aktuelle bane hvor kortskiftet finder sted. Beregning af banelængde ad vejvalgslinien For MTBO-baner skal banelængden måles langs det bedste vejvalg. Condes 8 havde en linie fra start til mål, langs hvilken banelængden blev beregnet.. Det var op til banelæggeren at bøje denne linie til at følge det bedste vejvalg. Lidt besværligt, kan man sige. I Condes 9 er der i stedet en vejvalgs-linie tilstand, hvor man kan tegne en vejvalgs-linie for hvert delstræk mellem to poster. Banelængden bliver så beregnet ad disse linier. Hvis det samme delstræk bruges på flere baner, behøver man kun tegne vejvalget én gang. Beregning af bane-stigning For a gøre det lettere at beregne en banes stigning, kan man i Condes 9 indtaste stigningen for hvert delstræk. Condes vil så beregne den samlede stigning for banen. Hvis samme delstræk bruges på flere baner, behvøre man kun at indtaste stigningen én gang. Da stigningen naturligvis ikke er den samme i hver sin retning på delstrækket, kan man indtaste forskellige stigninger for de to retninger. Banelægningsteknisk er det dog i almindelighed frarådet at bruge det samme delstræk i modsatte retninger. Flere postenheder Page 2 of 11

3 Der kan være situationer, hvor man har behov for at placere flere elektroniske postenheder på samme post og hvor disse enheder har forskellige kontrolnumre. Det er vigtigt for klipkontrollen, at løbsadminstrationsprogrammet kender til disse postenheds-numre.. For at klare denne situation, kan man tildele flere postenhedsnumrer til samme post, og Condes 9 eksporterer enhedsnumrene i XML-filen til løbsadministrationsprogrammet. Condes 8 havde også denne funktion, dog kun for for EMIT enheder. Stafet-funktioner Flexible Gaflinger Page 3 of 11

4 !Traditionelt har Condes krævet, at der før hver gafling og efter hver gafling har været en fællespost. For at kunne skabe banevariationer, som dækker alle delstræk har dette været et must. En tur-gafling er en gafling, hvor du deler turene, så for eksempel tur 1 og tur 3 tager én gren, og tur 2 og tur 3 tager en anden. (Dette er i virkeligheden en måde at begrænse Page 4 of 11

5 antallet af mulige banevariationer ved at koble nogel af gaflingerne, som kun bruges på visse ture). Når man bruger tur-gaflinger, kan man være mere fleksibel om de fællesposter, som skal være før og efter en gafling. Der behøves ikke nogen fællesposter for og efter tur-gaflinger, og fællesposter før og efter almindelige gaflinger behøver ikke at være placeret umiddelbart i tilslutning til gaflingen. Det er tilstrækkeligt, at fællesposten findes i tilslutning til gaflingen, når tur-gaflingen er opløst. I eksemplet til venstre er post 35 fællespost før gaflingen med posterne 36 og 37, fordi turene 1 og 3 begge går via 35. For gaflingen med 39 og 40 er det nødvendigt med en fællespost, post 38. Koblede Gaflinger!I nogle tilfælde er det praktisk at kunne begrænse antallet af variationer ved at koble gaflinger. En gafling tidligt på banen kan kobles med en gafling senere på banen, så en løber altid løber samme gren i begge gaflinger. Page 5 of 11

6 Denne funktionalitet findes allerede i Condes 8, hvor det kaldes where it is called bind fork. I Condes 9 er konceptet udvidet, så man kan have flere sæt koblede gaflinger. Når man tildeler et koblingsnummer til en gafling indgår den i en koblingsgruppe, og når Condes skaber bane-variationer, vil det samme gren-bogstav altid blive brugt for alle gaflinger i samme koblingsgruppe. Gaflinger fra samme koblingsgruppe vises med samme farve i bane-vinduet. I eksemplet er første og tredie gafling koblet i grøn gruppe, og anden og fjerede gafling er koblet i orange gruppe. En løber, som har post 42 i første gafling vil altid få post 43 i tredie gafling. Stafet-hold funktionalitet I Condes 9 kan man danne stafethold. Et stafethold har et navn eller et nummer og for hver tur har det en bane-variation. Man kan udskrive kort til stafetholdet, sådan at kortet er mærket med hold-navnet og tur-nummeret. o Man kan tildele bane-variationer manuelt ved at indtaste koderne, eller man kan lade Condes tildele bane-variationer. Condes tilbyder forskellige muligheder når man tildeler banevariationer til et hold, som for eksempel minimér antallet af brugte banevariationer og tillad et hold at have en tur fælles med et andet hold. o Condes udskriver et kort til hver løber mærket med holdnavnet/nummeret og tur-nummeret på bagsiden.! Page 6 of 11

7 o Stafethold kan importeres fra løbsadministrations-systemet via en XML-fil. Holdene kan eksporteres tilbage til løbsadministrations-systemet, når banevariationerne er tildelt til holdene, så klipkontrol forenkles. Banepåtryk Banepåtryksmuligheder o Indstillingerne for linietykkelse på banepåtryk har nu separate værdier for delstræk-linier og cirkler. o Banepåtryksfarven, overprint-effekt for banepåtryk og indstillinger for hvid kant på cirkler og numer kan nu indstilles separat for hvert canvas. o Man kan nu styre påtryksfarven individuelt for hver post. Tilsvarende kan kan man styre andre indstillinger, såsom hvid kant individuelt for hver post. Flere postcirkel-muligheder Man kan styre individuelt for hver post om der skal tegnes en prik i centrum af cirklen. Skalerbare banesymbol-størrelser Når man printer den samme bane ved flere målestokker, er den mest brugte måde at bruge et nyt canvas med det samme kort og de samme poster, men sætte en anden udskriftsmålestok for det nye canvas. Normalt har postcirkler en standardstørelse. Ønsker man imidlertid at forstørre postcirklerne når man udskriver i en større målestok, så er der nu en indstilling, hvor man kan koble cirkel- og linie-dimensioner til det oprindelige canvas, men skalere dimensionerne proportionalt med udskriftsmålestokken, så posterne skalerer tilsvarende som kortet.!!tvungen Overgang-symbol kan strækkes/krympes i begge retninger Page 7 of 11

8 Ved at trække i hjørnerne af symbolet, kan man gøre symbolet bredere og/eller længere. En tvungen overgang går ikke altid gennem et enkelt punkt såsom en låge eller port, men er måske en længere passage eller bredere passage. Dette kan nu vises ved at tilpasse størrelsen og formen af tvungen overgang-symbolet. Postnummer-placering Der findes nu en funktion, som kan overføre placeringen af postnummeret i forhold til postcirklen til alle forekomster af posten på alle baner. Postbeskrivelser Udseende af løse postbeskrivelser Når man udskriver løse postbeskrivelser via menuen Udskriv / Postbeskrivelser, er der nu en ny knap Udseende. Udseende-indstillingerne gælder, når man udskriver løse postbeskrivelser fra Udskrive /Postbeskrivelser-menuen. Indstillingerne gælder også som standard-indstilligner, når man skaber en ny postbeskrivelse på kortet. Ændringer i indstillingerne vil dog ikke påvirke eksisterende postbeskrivelser, som allerede er placeret på kortet. Tidsstart i postbeskrivelsen Der er nu en indstilling, så man kan vise en mærket rute fra tidsstart til start i postbeskrivelsen. Postbeskrivelser for Alle poster Når man udskriver postbeskrivelser for alle poster kan man nu vælge et udsnit af posterne. Nye indstillinger for løse postbeskrivelser Når man udskriver løse postbeskrivelser, findes der allerede en valgmulighed Fyld siden med kopier af postbeskrivelsen. Hidtil, når en postbeskrivelse ikke kunne være i én kolonne, blev kun én kopi udskrevet. I Condes 9 udskrives flere kopier også i dette tilfælde. Grafik-layout Layout-grafik Man kan nu flytte de enkelte grafik-objekter ovenover eller nedenunder hinanden (Z-order). Maskerede områder betragtes Page 8 of 11

9 nu som grafik-objeketer og kan flyttes ovenover eller nedenunder andre grafik-objekter. Man kan også have grafik-objekter, som kun vises på en enkelt bane. Yderligere Tekst-objekt-muligheder Tekst-objektet bruges til at sætte tekster på kortet. Man kan vælge mellem en række forud-definerede tekter eller man kan indtaste en selvvalgt tekst. I Condes 9 har tekst-objektet yderligere foruddefinerede muligheder, såsom stafet-turnummer, stafet-variationskode og stafet-hold-nummer. Kopiere/Klistre bane- og grafik-objekter Bane- og grafik-objekter kan nu kopieres og klistres via Windows-klippebordet. Dette bruges for eksempel til at kopiere objekter mellem baner eller canvas-er. Maskeret område-muligheder Nye muligheder for maskeret område omfatter følgende: o Maskeret område farve-indstilling. Farven kan sættes individuelt for hvert maskeret område. Tidligere var et maskeret område altid hvidt.. o Et maskeret område, som dækker hele kortet o Man kan klippe et hul i et maskeret område. Dette kan være nyttigt i en træningsøvelse til at maskere et større område og klippe huller for at vise kortet omkring hver post. Også nyttigt til grafik-layout. Udskrivning og Eksport PDF-Eksport Condes 9 har en indbygget PDF-export, som kan eksportere kort og baner til en PDF-fil. Kortene kommer med som separate sider i den samme fil. Man kan også eksportere kort til stafethold i en PDF-fil Funktionaliteten med at udskrive banenavn og stafetinformation på bagsiden af kortet er også tilgængelig i PDFeksport, således at man kan sende ÉN fil med alle kort, inklusive bagsiderne, til trykkeren for professionel tryk. Banenavn på bagsiden af kortet Man kan nu udskrive banenavnet og anden information såsom Page 9 of 11

10 stafethold-navn og stafet-tur på bagsiden af kortet. Dette kræver naturligvis at man har en printer, som understøtter dobbeltsidet udskrift. Udskriv alle baner på ét kort Der er nu en valgmulighed, når man udskriver kort med baner, at man kan udskrive alle (valgte) baner på samme kort. Dette kan være nyttigt til træningsøvelser, hvor man har flere baner, som skal løbes efter hinanden.. Real World-koordinater (Geo-positionering) Real World-koordinater refererer til en geografisk placering og kan således lokalisere f.eks. poster, i forhold til et geografisk koordinatsystem. Condes 9 læser real-world-koordinater fra et OCAD-kort, hvis det er geo-positioneret, og eksporterer real-world-koordinater for hver post i banedata-eksport-filen. Dette er nyttigt fx. for GPS-tracking og vejvalgs-programmer.. Skalér til sidestørrelse Ved udskrift fra Banelayout-editoren, er der nu en valgmulighed, så man kan skalere til sidestørrelsen. Dette vil krympe kortet, så det kan være på én side. Understøttelse af nyt IOF XML-format Condes 9 understøtter IOF XML ver 3 i tillæg til de allerede eksisterende IOF XML ver 2 og ver 1. XML-export-funktionen understøtter banedata-eksport såvel som stafet-hold import og eksport. Banelayout-editor-opdateringer Auto-save-funktion For det tilfælde, at Condes måtte gå i baglås eller kommer ud for et uforudset stop, er der nu en auto-gem-funktion, som automatisk gemmer løbsfilen, og en auto-genskab-funktion, som hjælper med at genskabe løbet når du starter Condes igen. Ændringer tidsstemples Ændringer til poster, baner, klasser, stafethold, osv tidsstemples nu så man kan holde rede på hvornår hvert objekt senest blev ændret og af hvem. Dette kan være nyttigt, når man deler en løbsfil med andre banelæggere. Page 10 of 11

11 Konsistens-check Når man udskriver, checker Condes, at databasen er konsistent (f.eks. checkes om alle poster på en bane faktisk er oprettet som postplaceringer). Tidligere ville en inkonsistens forhindre at man kunne udskrive banen. Dette er ændret, så inkonsistensen i stedet fremhæves, og udskrift er stadig mulig. Åbn OCAD-fil Man kan nu skabe et nyt løb ved at vælge en kort-fil i Filer / Åbn menuen. Kortfilen vil så automatisk blive knyttet til den nye løbsfil. Hensigten er at gøre det lettere at starte for de, som endnu ikke er så fortrolige med løbsfil-konceptet. Kun én Condes åben Tidligere var det sådan, at når man klikkede på en løbsfil i Windows stifinder eller på skrivebordet, så ville en ny instans af Condes blive åbnet, også selvom Condes allerede var kørende. Nu vil Condes checke om programmet allerede kører og åbne filen i den allerede kørende Condes-instans. Et ekstra Dæmp-kort niveau blanker kortet I Banelayout-editoren er der nu 3 dæmpnings-niveauer mod tidligere 2. Det nye dæmpningsniveau blanker kortet helt ud. Træningsøvelse-funktion Vælg OCAD-symboler og farvelag Når man bruger en OCAD-kortfil, kan man nu vælge i en liste af kortets signatur-symboler og slå dem til eller fra, så kun de valgte vises. Dette kan f.eks. bruges til kurvekort. Der er også en liste over kortets farvelag, så man slå disse til eller fra. OCAD-understøttelse OCAD 11-understøttelse Condes 9 understøtter OCAD 11 kortfiler, inklusive det nye OCAD layout-lag. Page 11 of 11

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

DEL 2. 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC DEL 2 1/1-2013 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 FORORD... 7 UDERSTØTTELSE AF UNICODE... 10 OVERBLIK OVER MANUALEN...13 KOM HURTIGT I GANG...

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

ADOBE MUSE. Opbygning af dit første website

ADOBE MUSE. Opbygning af dit første website ADOBE MUSE Opbygning af dit første website Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Installation af softwaren og konfiguration af eksempelprojektet Opbygning af et kort over websitet Redigering af siden A-Master

Læs mere