At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, Dagens program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program"

Transkript

1 At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering 15.00: Øvelse 15.30: Pause 15.45: Øvelse 16.15: Fælles opsamling 16.45: Opgave til næste gang og afrunding 1

2 Opgaven fra sidste gang: Vær din egen observatør. Sæt fokus på hvordan du indleder dine møder og samtaler. Skriv stikord ned. Hvilke overvejelser har jeg om tid, sted, deltagere og indhold? Hvordan laves dagsorden? Forventningsafstemning? Hvad er din rolle på mødet? Hvad siger jeg typisk indledende? Formuler gerne sætninger på skrift. Øvelse Snak sammen med din sidemand om opgaven fra sidste gang. Interview hinanden 2x5 min. Hvad har jeg fået øje på? Hvad føles/ fungerer let for mig? Hvad føles/ fungerer svært? Opsamling af pointer i plenum. 2

3 Fase 1: Etablering af kontrakt/ramme ( Konsulent men hvordan? s. 159) Indhold: Hvad skal vi være sammen om i dag? Og hvad skal vi ikke være sammen om? Forhistorie: Hvad har ledt op til, at vi er sammen om det i dag? Hvem har henvendt sig? Hvordan har jeg fået opgaven? Hvem har jeg talt med inden? Formål: Hvad er sigtet med det? Form: Hvordan skal vi være sammen? Fase 1: Etablering af kontrakt/ramme ( Konsulent men hvordan? s. 159) Indhold: Vi skal i dag være sammen om emnet Diskurser og positioneringer. Vi vil fokusere på måden man kan arbejde med positioneringer på, i arbejdet som vejleder. Forhistorie: Vi har været sammen på introdagene og sammen med Dorthe Nissen. Inden da har vi fået undervisningsopgaven af vores leder Finn. I er tilmeldt uddannelsen af jeres respektive ledere. Formål: At styrke sine proces-færdigheder ved at blive (endnu mere) opmærksom på positioneringer og måden man møder dem på. Form: Vi vil lave et oplæg med efterfølgende øvelser. Undervejs bliver der en kaffepause. 3

4 Diskurs Et sæt af mere eller mindre sammenhængende udsagn/fortællinger om den verden, man befinder sig i. Organiserede, skrevne og uskrevne principper for samvær og adfærd, regulerer magt og interpersonelle relationer. Værdier, mønstre, traditioner, dominerende tænkning, foretrukken faglighed, kausalitetsforståelse, selvopfattelse m.v. (Jørn Nielsen) 4

5 Subjektivering (Foucault) Mennesker befinder sig i et dobbelt forhold til diskurser: På den ene side er vi underkastet de allerede eksisterende diskurser. På den anden side er det netop via den enkeltes anvendelse af diskurserne, at de opretholdes og rekonstrueres gennem vores sprog og handlinger. Diskurs Positionering Magt Diskurser er knyttet til magt. Magt forstås som en produktiv kraft (Svend Brinkmann). Sociale praksisser involverer altid magtrelationer. 5

6 Positionering, definition: Positionering er den proces, hvorigennem den enkelte i en interaktionelkontekst lokaliserer sig selv ift. den anden på grundlag af de eksisterende diskurser, der præger konteksten. Positionering foregår altså i det gensidigt, konstruerende forhold mellem individ og diskurs (Khawaja, 2005) En position er en samling af rettigheder og pligter til at udføre bestemte meningsfulde handlinger på baggrund af en moralsk orden. Position: Position og positionering Hvordan personer (midlertidigt eller permanent) er lokaliseret i det sociale rum. Positionering: Den aktivitet, det er, at tilskrive individer en position. 6

7 Positioneringsteori Positioner produceres hele tiden og forhandles i det sociale liv. Positioner svæver ikke frit omkring, men er altid realiseret i sociale praksisser. De er et produkt af diskursive praksisser og kan derfor ikke adskilles fra menneskelige praksisser. Menneskelige praksisser består af intentionelle handlinger, som udføres inden for en såkaldt lokal moralsk orden. Eksempel Diskurs: Vores vejleder er bare så sød. Hun siger aldrig nej, hun hjælper altid når vi lige har brug for et par ekstra hænder. Position: Vejleder får svært ved at sige nej, stille krav til sine opgaver, svært ved at tage sin position og derved at forvalte sin opgave. Handling: Vejleder får behov for at ændre sin position. F.eks. ved at sige nej til opgaver der positionerer vejlederen som sød og den der aldrig siger nej. 7

8 Positioneringer Selvvalgte: Jeg er læge! Lad mig komme til! Påtvungne: Din IQ er for lav til at blive læge! Påtvungne positioneringer Når man påtvinges positioneringer får man nemt lyst til at forsvare sig. Men i stedet kan man overveje sin egen position: Hvilken position bliver du tilbudt? Hvilken position vil du hellere have? Hvad skal du sige eller gøre for at komme derhen? 8

9 Positioneringstrekanten Diskurs Position Handling Positioneringsforhandlinger Positioner og emotioner Man kan positionere sig selv ved at udtrykke egne følelser. Andre kan positioneres ved at udtrykke sig om hvilke emotioner de burde føle. Mod-emotioner: Du skulle skamme dig! Re-kategorisering af emotioner -mødes ofte i politiske-/gruppe sammenhænge: Åh, de er bare misundelige! Eller i forældre der positionerer deres uvorne unger som trætte. 9

10 Almindeligt brugte positioneringer og positionstilbud Rationel -emotionel. (Skulle vi nu ikke lige prøve at være lidt fornuftige?) Med -mod. (Men synes du ikke også at han er ) Ekspertise -mindrevidende. (Vi vil egentlig bare gerne have dine guldkorn. Du ved jo hvad man skal gøre.) Offer skurk. (Det var jo noget kommunen bestemte. Jeg mente jo.) Ansvarlig ikke-ansvarlig. (Skulle vi nu ikke lige prøve at være de voksne?) Inden for norm uden for norm (Han er jo helt uden for rækkevidde.) Video, verdens bedste tur Hvilke diskurser og positioneringer bliver du opmærksom på? (Skriv gerne ned undervejs) 10

11 Sprog og positionering Der er intet mere afvæbnende end lydhørhed (Peter Høegh) Der er ikke nogen sand dialog, medmindre jeg tillader mig selv at blive kaldt ud af mig selv af den anden (Martin Buber). Sproget som medskaber af gensidig lydhørhed, imødekommenhed, anerkendelse og nysgerrighed. ja, og ikke nej eller men. Bekræftelse af den interviewede. Giver plads for nysgerrighed. hvis, både-og, kan tænkes : Én synsvinkel udelukker ikke en anden. Du mener, du tænker, Jeg kan høre, at dette her er rigtig vigtigt for dig! Anerkendelse af den enkeltes perspektiv. Synspunkter kan eksistere uden at diskvalificere andres. Hvad tænker du at Ellen har særligt blik for? Gensidig lydhørhed. 11

12 Øvelse: Grupper à 4 personer. Gå sammen med dem du kender mindst i lokalet. 1 interviewer (Bred fortællingen ud, søg ikke det fælles) 1 fortæller, som fortæller om en vejledningsopgave. Hvad skete der? Hvem deltog? Hvordan forstod du problemet/det der skete? 2 observatører som lytter efter positioneringer og diskurser i interviewet. Hvad hæfter du dig ved af det, som der tales om? Lyt efter dominerende diskurser og positioneringer. Hvad lyder til at være vigtigt for den/de enkelte deltagere? Hvad tror du, at den/de sætter højt i deres faglige liv? Hvordan positioneres individerne i fortællingen? Hvordan positioneres vejlederen? Øvelse: Interview, 12 min. De 2 observatører fremlægger de positioneringer og diskurser de er blevet opmærksomme på undervejs. 12 min. (Alle må hjælpe) Fælles afrunding i gruppen: Hvad bliver du opmærksom på når I har fokus på positioner og diskurser? Formulerede fortæller sig anderledes fordi I har fokus på det? Øvelsen laves 2 gange. Ny interviewer og fortæller anden gang. 12

13 Flere hænder skaber bedre miljøer for børnene. Diskurs Position Jeg føler mig magtesløs Handling Vi har brug for flere hænder Opsamling Hvad blev I opmærksomme på i øvelsen? Har I fået nye perspektiver på positioner? 13

14 Kort med sidemanden Hvad tager I med herfra i dag? Opgave til næste gang Deltag i et professionelt møde som observatør på din skole/institution: 1. Hvad hæfter du dig ved af det som mødedeltagerne taler om? Lyt efter dominerende diskurser og positioneringer. 2. Hvad lyder til at være vigtigt for den/de enkelte deltagere? Hvad tror du, at den/de sætter højt i deres faglige liv? 3. Hvad får det dig til at tænke på fra dit eget faglige liv? 4. Hvad inspirerer dette dig til? Hvad får du lyst til at gøre? Skriv ned. Gerne hele sætninger fra mødet. 14

15 TAK for i dag! På gensyn d. 2. og 3. april

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage 1 ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLD --- 3 Kan alle deltage og være med i foreningslivet? --- 4 Nogle væsentlige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere