Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S"

Transkript

1 Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S Indlæg ved foredragsaften i Dansk Datahistorisk Forening d. 4/6 2013, Ballerup v./ Civ.ing. Ole Feddersen I Det er mit indtryk, at det hele startede i slutningen af tresserne. Brugen af computere til håndtering af forskellige tekniske opgaver var begyndt at gøre sig gældende, selv om der stadig klæbede et image af mystik til disse elektronhjerner. Det er jo efterhånden ret længe siden, så jeg vil dog ikke garantere for, at de efterfølgende betragtninger er fritaget for faktuelle fejl. Beskrivelsen af de forskellige aktiviteter er ikke tilstræbt at være kronologisk korrekt i detaljen. Civ.ing. Chr. F. Rovsing (CFR) havde etableret sig med en konsulentforretning inden for diverse it-ydelser, som på dette tidspunkt var et relativt nyt og uopdyrket forretningsområde i Danmark. CFR havde også tætte forbindelser til foreningen Dansk Automationsselskab (Dau), hvor han i en periode var foreningens sekretær. På dette tidspunkt var Dau et nyttigt netværk for udveksling af de mange nye idéer vedr. tekniske anvendelser af computere. Her fik man mulighed for at pleje de faglige forbindelser med bl.a. professor Hyldgård Jensen på Stærkstrømsafdelingen (DtH) og direktør H. Claudi Westh fra F.L. Smidth og Co. A/S (FLS). Disse forbindelser førte siden til de første reelle opgaver. Teori og idéer var der nok af, men i starten manglede det vigtigste: Computere der var velegnede til industrielle anvendelser og kunne opfylde krav til on-line realtids sammenkobling med den virkelige verden. De første erfaringer med computerbaseret regulering fik vi i stedet ved at opbygge modeller, som, simulerede både de processer, der skal reguleres og den computer, der lukker reguleringssløjfen. Værktøjet var bl.a. simuleringssproget CSMP, der kunne afvikles på en IBM 1130 computer, som primært blev brugt til administrativ EDB. IBM 1130 s typologiske storebror, IBM 1800, er dedikeret til computerbaseret proceskontrol, og var bl.a. stillet til rådighed for Stærkstrømsafdelingen, ligesom vi i en periode havde adgang til en IBM 1800 facilitet på Gentofte Hospital (KASG). CSMP muliggjorde en blok-orienteret modelopbygning med inspiration fra analogcomputerens modelopbygning, men med mulighed for at håndtere digitale sekvenser svarende til en proceskontrolcomputers tilstedeværelse. Det var nemt at tidsskalere, således at man gjorde sig uafhængig af realtidskravet, men til gengæld var det meget langsommeligt at få resultater ud, idet output var enten endeløse talkolonner eller en form for pseudografik, der tegnede kurver på en linieprinter i form af bjælkediagrammer. Det lykkedes siden at speede forsøgskørslerne op ved at bygge simuleringsmodeller direkte som et FORTRAN program. Den første regulære opgave var en modellering af et styrings-system til kvalitetssikring af råmaterialeblandingen i våd cementproduktion. En styring hvori indgår en røntgen-analysator og en løbende udtagning af materialeprøver samt en ikke-uvæsentlig tidskonstant (forsinkelse i sløjfen). Resultatet af dette arbejde blev præsenteret på konferencen Norddata-70 i København. Den computerbaserede håndtering af råmaterialeblandingen har givet anledning til en betydelig videregående produktudvikling hos FLS af de såkaldte QCX-systemer, som gennem årene har været repræsenteret på mange senere leverede cementfabrikker. Christian Rovsing A/S var involveret i udviklingen af første generation af disse systemer som stand-alone udstyr med basis i en HP minicomputer

2 platform. Det var samtidig starten på den udvikling, der siden førte til dannelsen af FLS Automation. II FLS så tidligt potentialet i computeren som komponent i et stort industri-anlæg. Af samme grund var der opbakning til etablering af en show-case og pilotinstallation på dansk grund, hvorfor det blev besluttet at man ville opbygge et full-scale computerbaseret proceskontrol og overvågningssystem på Cementfabrikken Rørdal i Ålborg. Den FLS-ejede fabrik stod i forvejen over for betydelige udvidelser og moderniseringer, så tidspunktet var hensigtsmæssigt. Christian Rovsing A/S blev fra starten involveret i dette forløb, hvor der blev nedsat en planlægningsgruppe med deltagelse af APCF, FLS og CR. Det egentlige udviklingsforløb fulgte i hovedsagen to parallelle spor frem til Der skulle etableres en velegnet teknologiplatform til implementeringen, og der skulle tages stilling til, hvilke forbindelser (koblinger) proceskontrolcomputeren skulle have med selve processen, og hvordan den indlæste information skulle behandles. 1. Teknologivalget skete ret tidligt, idet man besluttede sig for at anskaffe en RC4000 computer fra Regnecentralen. Der var interesse for at benytte et dansk produkt, og da RC4000 netop i denne periode blev kendt som komponent i kraftværksovervågning, var valget ret ligetil. Samtidig fik man adgang til regnecentralens eksperter og udviklingsfolk, således at man fik de bedste forudsætninger for at kunne udnytte systemet optimalt og udføre nødvendige ændringer og tilføjelser til standardløsningen, så specifikke krav affødt af produktionsanlæggenes behov kunne tilgodeses. Vores medvirken koncentrerede sig om den nødvendige softwareudvikling og specielt design af en hensigtsmæssig ramme for de anlægsspecifikke brugerdata. Den overordnede SW-struktur var organiseret således: Et væsentligt krav var et behov for at kunne overvåge alarmkontakter relativt hyppigt (10 sek.). Dette indebar bl.a. at en ny scanningsproces skulle udvikles, samt at der i konsekvens af det store

3 antal målepunkter skulle etableres en hensigtsmæssig datastruktur, hvori information kunne lagres, tilgås og behandles. For at kunne efterkomme ønsket om hurtig signalbehandling var RC4000 cpu en udstyret med et ferritkerne lager og desuden en tromlehukommelse. Sådant udstyr stiller bl.a. krav om stabile installationsforhold, så proceskontrolcomputeren blev opstillet i et separat lokale med egen klimasikring og adgang primært for Regnecentralens servicepersonale. De perifere enheder var skrivemaskineterminaler, en rapportprinter og en alfanumerisk skærmterminal (dette var et stort fremskridt!) til operatørkommunikation. Senere blev der også tilsluttet et funktionstastatur for at lette operatørernes dialog med systemet. Til programindlæsning, systemopdatering og backup af brugerdata blev benyttet en papertape læser. Forbindelserne til omverdenen blev etableret ved et stort antal analoge signalindgange og et endnu større antal kontaktindgange (digitale indgange). Desuden blev der skabt mulighed for at bruge kontaktudgange (digitale udgange), mens brugen af analoge udgange blev vurderet til ikke at være tilstrækkeligt pålidelig. 2. Organiseringen af computerens data tog afsæt i de mange målesignaler fra produktionsanlæggene. For hvert af de tilsluttede signaler blev der etableret en datastruktur (et punkt ), som med et ret fast layout indeholdt information, hvorfra signalet skulle hentes, hvad det repræsenterede, og hvordan den indlæste information skulle behandles. Der blev skelnet mellem analoge punkter, digitale punkter, beregningspunkter og såkaldte operatørindsatte punkter. De to førstnævnte typer har online forbindelse til produktionsanlæg, mens de to sidstnævnte indeholder afledt information. Behandlingen af data i de forskellige punkter sker ved at holde punktets værdi op mod specifikke parameterværdier (fx alarmgrænser) og i øvrigt underkaste dem forskellige algoritmer, der er små algol programstumper, som kan være meget generelle (fx overvågning af om måleværdier falder uden for på forhånd definerede alarmgrænser) eller meget specifikke beslutningstræer for en enkelt måling. Det hører med til historien, at man fra et givet punkt kan referere til værdien af et vilkårligt andet punkt og derved reelt etablere næsten vilkårligt komplekse beregningsforløb. Punkternes dataindhold opdateres med 10 sek. eller 60 sek. interval. Opbygningen af den permanente del af punktstrukturens informationsindhold var en meget omfattende opgave, der blev løst i samarbejde med forskellige fagspecialister fra FLS og APCF med indsigt i alle måletekniske detaljer. Efter gennemførelse af denne øvelse var man faktisk temmelig godt informeret om, hvordan en cementfabrik er indrettet. Ved proceskontrolsystemets programafvikling benyttes 4 hovedprocesser, der stort set var udviklet til formålet: Scan-modulet Et modul til alarmhåndtering Et modul til operatørkommunikation Rapporteringsmodulet til udarbejdelse af driftsrapporter (langtidsrapporter)

4 Desuden blev der udviklet forskelligt hjælpeprogrammel til brug for virksomhedens medarbejdere; - bl.a. den såkaldte punktassembler, der var et nyttigt redskab ved etableringen af databeskrivelser for de ønskede målepunkter. III Udviklingen af RC4000 systemet til Rørdal gav anledning til en værdifuld erfaringsopbygning, som blev nyttiggjort i efterfølgende projekter i det fortsatte samarbejde med FLS. FLS erkendte dog også, at RC4000 platformen var uhensigtsmæssig, sammenlignet med hvad konkurrenterne kunne tilbyde, så på verdensmarkedet ønskede man at skifte til det mere globalt udbredte HP brand. Der var bare den lille hage ved det, at FLS også gerne ville levere cementfabrikker til lande, som var underlagt embargo. Det betød fx, at man ikke fik tilladelse til at eksportere computerudstyr af amerikansk oprindelse til lande i den kommunistiske blok. Den franske computerindustri følte sig imidlertid ikke forpligtet til at overholde amerikanske embargo bestemmelser, så det blev besluttet, at cementfabrikker til bl.a. Polen skulle bestykkes med franske computere af fabrikat Telemecanique; først type T2000 og siden T1600. Computer-leverandøren kunne ikke selv tilbyde en SW-løsning til proceskontrolformål, så i stedet blev der knyttet kontakt til et fransk SW-hus (Sedra) som efter sigende skulle have prøvet at bygge sådanne systemer til Telemecanique HW. Det medførte et større antal hyggelige projektrejser til Grenoble og Versailles, men endte med at man fandt den franske proceskontrol software uegnet. I stedet besluttedes det at overføre Rørdal-løsningen til den franske platform, hvilket medførte en betydelig udviklings- og tilpasningsindsats for Christian Rovsing A/S, som bl.a. indebar fremstilling af et multiprogrammerings operativsystem, EXPERT, baseret på en time-slice filosofi. Operationen lykkedes imidlertid, og FLS kunne levere state-of-the art proceskontrolløsninger med indbygget redundans og de velkendte hovedopgaver: - signalscanning (360 analoge indgange, 512 digitale indgange, 128 digitale udgange) - automatisering af laboratoriefunktioner (betjening af 2 stk. røntgenspektrometre) - overvågning af kalkstenssammensætning i forhomogeniseringslager ( tør cementproduktion) - kontrol/styring af råmaterialeblanding - operatørkommunikation og alarmbehandling - rapportering og datalogning Nu var brugen af alfanumeriske skærmterminaler blevet mere almindelig, så ud over et større antal printerterminaler og printere blev der dedikeret én skærmterminal til hver af fabrikkens 3 produktionslinier, så procesoperatørerne kunne nøjes med at skulle oplæres i én type betjeningsplads. Disk-teknologien var også blevet videreudviklet i mellemtiden, så det dublerede system blev udstyret med ét pladelager pr. CPU. (hvert med en kapacitet på 1M ord). Men papirhulstrimlen var stadigvæk med i billedet. Leverancerne til de to polske cementfabrikker, Gorazdze og Ozarow, blev siden fulgt op af endnu et system bygget til en fransk computer; denne gang til en cementfabrik i Nordkorea, hvor den ledsagende

5 medarbejder fra Christian Rovsing A/S bagefter kunne rapportere om nogle temmeligt bizarre oplevelser i forbindelse med systemets idriftsættelse og indkøring. IV De store proceskontrolsystemer til cementfabrikker var selvfølgelig ret bekostelige, men det betyder måske ikke så meget sammenlignet med prisen for en cementfabrik. Men i midten af 70 erne voksede også efterspørgslen efter mindre ambitiøse og billigere systemer, hvilket blev hjulpet på vej af minicomputernes udbredelse. Christian Rovsing A/S deltog i denne udvikling med forskellige specialiserede løsninger; bl.a. et system (COBRA) til et større materialeforarbejdningsanlæg i Botswana leveret til Niro Atomizer. Systemet blev udviklet til en amerikansk GRI 909/30 minicomputer, som Christian Rovsing A/S i en periode importerede til Danmark. Systemressourcerne var så begrænsede, at SW blev programmeret i assembler. CPUen rådede kun over 8 k ord og var bestykket med en enkelt printerterminal samt diverse interfaces for udveksling af signaler med produktionsudstyret. Det var selvfølgelig før microprocessoren for alvor holdt sit indtog. Til Gulf Oil s raffinaderi ved Stigsnæs blev der leveret et system til overvågning af væskeniveauet i 70 lagertanke. Kravene til overvågningens pålidelighed var meget skarpe som følge af produkternes værdi, og fordi afvigelser på 1 mm svarede til en ændring i indholdet på mere end 1 m 3. Systemet holdt ligeledes styr på data om produkt transportveje i forbindelse med overpumpning af produkter mellem tankanlæg, skibe og destillationskolonner samt på temperaturdata i de forskellige afsnit af raffinaderiet. Operatørdialog sker i dette tilfælde via en semigrafisk farveskærmterminal, mens alle væsentlige ændringer logges på en printerterminal samt på en magtape båndstation. Dette system blev implementeret på en PDP11 platform fra Digital Equipment Corp. og med brug af en dual floppydisk til systemvedligeholdelse. Til Brøndby Fjernvarmecentral blev der i samme periode leveret et overvågningssystem på en lignende platform til kontrol af fjernvarmenettet. Dette system hentede sine data fra et meget stort geografisk opland, og benyttede til dette formål for første gang det af Christian Rovsing A/S udviklede data opsamlingssystem, PAM. V I 1976 udbød Københavns Kommune et større automatiseringsprojekt med sigte på driften af det fremtidige Renseanlæg Lynetten og med I. Krûger A/S som bygherrerådgiver. Med henblik på at afgive bud på denne opgave indgik Christian Rovsing A/S (CR) et samarbejde med selskabet Bruun & Sørensen (BS) i Aarhus. Der blev udarbejdet et meget omfattende tilbudsmateriale, hvor summen af vore hidtidige erfaringer suppleret med nye idéer blev beskrevet i den foreslåede proceskontrolcomputer løsning. Vi vandt opgaven, der blev navngivet PASRAL (ProcesAutomatiseringsSystem for RenseAnlæg Lynetten). Opgaven blev af rådgiver anset for at være ret usædvanlig, idet opgavebeskrivelsen på udbudstidspunktet omfattede en del åbne punkter, idet mange delentrepriser endnu ikke var detailprojekterede. Som følge heraf blev computerløsningen udbudt som et rammesystem, der primært var defineret gennem de opgaver, som systemet skulle varetage. Desuden forelå en foreløbig liste over de forventede ind- og udgående målesignaler. Fleksibiliteten i den af CR foreslåede løsning var formodentlig en væsentlig

6 egenskab og medvirkende årsag til valget af vores løsning. Opgavefordelingen mellem CR og BS var således at CR stod for tilvejebringelse af proceskontrolcomputersystem og programmering heraf, mens BS stod for etablering af dataopsamling og datakommunikation i procesanlægget samt signalledningsmontage i øvrigt. Gennem hele opbygningsforløbet blev der holdt regelmæssige byggemøder for at diskutere detaljer i implementeringen og vurdere senere fremkomne gode idéer til forbedring af løsningen. Den endelige løsning omfattede 3 computere i en trekantskonfiguration, som det fremgår af skitsen på næste side. Alle computere var af type PDP11 fra Digital Equipment Corporation. Den ene computer var en front-end processor, som styrede systemets on-line dataudveksling med omgivelserne. Dette inkluderede den ubetingede scanning (rå indlæsning) af samtlige tilsluttede målesignaler samt formidling af styresignaler (kommandoer, udgangssignaler til procesanlæggene). Desuden et løbende selvcheck af datatransmissionssystemet. Front-end processoren var en black-box uden egentllge operatørkommunikationsfaciliteter. A-hovedsystemet foretog den primære overvågning af anlægget med fokus på identifikation og udmelding af alarmsituationer. Sammen med front-end processoren udgør løsningen i A-systemet, den minimumskonfiguration, der i alle tilfælde skal tilstræbes at være i drift. Denne udførelse har lånt meget af de tidligere systemimplementeringer til cementfabrikkerne, omend platformen nu blev en anden. De mest tidskritiske opgaver afvikles i denne del af løsningen. B-hovedsystemet omfattede langt det største antal opgaver, som dog karakteriseres ved at være sjældnere og asynkront benyttede. Opgaverne her er alle af stor betydning for den fulde nytte af processystemet med større krav til datakapacitet og beregningskompleksitet. De vigtigste opgaver er operatørkommunikation via den semigrafiske farveskærmsløsning, den automatiske driftsrapportering samt serviceprogrammerne til on-line vedligeholdelse af systemets basisparametre (initialdata). Den semigrafiske farveskærmsløsning var CR s første store leverance af sin art og repræsenterede en væsentlig udviklingsindsats. Operatørkommunikationen blev organiseret i en træstruktur med 12 billedtyper og tilhørende underbilleder med forklaring til brugen af billedtypen. Desuden egentlige detailbilleder med indhold af dynamisk opdateret procesinformation. Serviceprogrammerne omfattede udover de tidligere omtalte også et interaktivt værktøj til oprettelse af billeder på farveskærmen (billedassembleren). Udover de egentligt proceskontrol-relaterede funktioner omfattede løsningen også en særlig operatørkommunikation for registrering af spildevandsanalyse resultater fra laboratorie-undersøgelser samt administrative funktioner til kørselsregistrering, vedligeholdelsesplanlægning og udarbejdelse af driftsøkonomiske oversigter. Vi opfatter projektet som en succes for Christian Rovsing A/S, om end implementeringsperioden blev forlænget ud over det kontraktligt aftalte. Dette hænger sammen med, at hele byggepladsen yderst på Refshaleøen gennem en længere periode var blokeret for alle leverandører, som følge af en arbejdsstrid vedr. epoxy-overfladebehandling af spildevandsbassiner. Men det gav selvfølgelig lidt ekstra tid til detaildesign af den fremtidige signalbehandling.

7

8

9 VI Efter leverancen til Renseanlæg Lynetten sammenfattede Christian Rovsing A/S sine erfaringer inden for løsninger til proceskontrolformål i produktbeskrivelsen Det fleksible standardsystem. Bestanddelene var mikroprocessor baseret PAM-udstyr som front-end til dataopsamling samt flere udgaver af proceskontrol computersystemer baseret på en PDP/11 platform (COCON/Mini og COCON/11). I øvrigt begyndte firmaets interesser efter dette tidspunkt at dreje i en anden retning med hovedvægt på bl.a. løsninger til telekommunikationsmarkedet. Men det er en helt anden historie.

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

elektronik og software

elektronik og software af elektronik og software Amfitech Amfitech startede startede 1. 1. januar januar 1998. 1998. Amfitech Amfitech ejes ejes af af Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen og og Lars Lars Munch. Munch. Vi Vi er er begge

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric, Hørkær 12B, DK-2730 Herlev, 8820 4060 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse... 3 Lidt om Buildings Business i Schneider Electric...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

9. oktober 2014 1. 50 05 Høring. Biblioteksmaterialer

9. oktober 2014 1. 50 05 Høring. Biblioteksmaterialer 9. oktober 2014 1 50 05 Høring Biblioteksmaterialer Generelt om forpligtende aftaler 9. oktober 2014 2 9. oktober 2014 3 Forpligtende aftaler - overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Bilag 18: Platformens infrastruktur

Bilag 18: Platformens infrastruktur Bilag 18: Platformens infrastruktur Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Infrastruktur, bygninger mv... 3 3 Redundant strømforsyning... 3 4 Beskyttelse af kritisk udstyr, redundans... 3 5 Overvågning

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Multiprogrammering og operativsystemer i Danmark 1967-75

Multiprogrammering og operativsystemer i Danmark 1967-75 Multiprogrammering og operativsystemer i Danmark 1967-75 Søren Lauesen IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk http://www.itu.dk/people/slauesen/ Marts 2010 2. Interrupt - multiprogrammering

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling

Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling 1 Fra Assembler, Basic, Comal, Pascal, C til Object Orienteret software udvikling v. Ib Havn Min første computer 2 Sådan startede det 3 Kort om DSE A/S Start 1981 som Dansk System Elektronik A/S Integration

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16

PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 DANMARKS NATIONALBANK PROJEKTOPGAVE UDEN LØBENDE YDELSER SKI 02.16 Præsentation af mig selv, Danmarks Nationalbank og Nationalbankens ITafdeling (1/2) Mig selv Rune Holmgaard Rathje Baggrund som IT-ingeniør

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner

Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Professionel Udvælgelse i byggeriet Skabeloner Vejledning i anvendelsen af skabeloner til brug for udvælgelse, herunder prækvalifikation i byggeriet Marts 2013 Byggeriets Evaluerings Center SOLIDARISK

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer

Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Pro fe s s i onel focus på IT til revisorer Focus på revisorer i 40 år I januar 1967 blev Sydfyns Datacentral stiftet af Svendborg Bank, Sparekassen for Svendborg og Omegn, Sydfyns Diskontobank i Fåborg

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Illumi bidrager til dansk softwareeksport

Illumi bidrager til dansk softwareeksport Case Systematic Illumi bidrager til dansk softwareeksport Illumi leverer software til Danmarks største privatejede softwareproducent. Globalt ekspanderende Systematic kunne have bygget sit eget website,

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model.

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model. PROJEKT REFERENCE LISTE : Et lille udpluk af de mange forskellige Laser Scannings projekter Lodahl har været involveret i, siden introduktionen af laser-scanning i 2001 Østre Gasværk Teater. Indvendig

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management

Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Avanceret softwarelogik der optimerer flow management Laboratoriet i Herlev Get your ideas moving Udvikling af mekatronik til industrien og medicosektoren Opstartet i 2009. ApS. 10 mill. i omsætning High

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere