Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S"

Transkript

1 Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S Indlæg ved foredragsaften i Dansk Datahistorisk Forening d. 4/6 2013, Ballerup v./ Civ.ing. Ole Feddersen I Det er mit indtryk, at det hele startede i slutningen af tresserne. Brugen af computere til håndtering af forskellige tekniske opgaver var begyndt at gøre sig gældende, selv om der stadig klæbede et image af mystik til disse elektronhjerner. Det er jo efterhånden ret længe siden, så jeg vil dog ikke garantere for, at de efterfølgende betragtninger er fritaget for faktuelle fejl. Beskrivelsen af de forskellige aktiviteter er ikke tilstræbt at være kronologisk korrekt i detaljen. Civ.ing. Chr. F. Rovsing (CFR) havde etableret sig med en konsulentforretning inden for diverse it-ydelser, som på dette tidspunkt var et relativt nyt og uopdyrket forretningsområde i Danmark. CFR havde også tætte forbindelser til foreningen Dansk Automationsselskab (Dau), hvor han i en periode var foreningens sekretær. På dette tidspunkt var Dau et nyttigt netværk for udveksling af de mange nye idéer vedr. tekniske anvendelser af computere. Her fik man mulighed for at pleje de faglige forbindelser med bl.a. professor Hyldgård Jensen på Stærkstrømsafdelingen (DtH) og direktør H. Claudi Westh fra F.L. Smidth og Co. A/S (FLS). Disse forbindelser førte siden til de første reelle opgaver. Teori og idéer var der nok af, men i starten manglede det vigtigste: Computere der var velegnede til industrielle anvendelser og kunne opfylde krav til on-line realtids sammenkobling med den virkelige verden. De første erfaringer med computerbaseret regulering fik vi i stedet ved at opbygge modeller, som, simulerede både de processer, der skal reguleres og den computer, der lukker reguleringssløjfen. Værktøjet var bl.a. simuleringssproget CSMP, der kunne afvikles på en IBM 1130 computer, som primært blev brugt til administrativ EDB. IBM 1130 s typologiske storebror, IBM 1800, er dedikeret til computerbaseret proceskontrol, og var bl.a. stillet til rådighed for Stærkstrømsafdelingen, ligesom vi i en periode havde adgang til en IBM 1800 facilitet på Gentofte Hospital (KASG). CSMP muliggjorde en blok-orienteret modelopbygning med inspiration fra analogcomputerens modelopbygning, men med mulighed for at håndtere digitale sekvenser svarende til en proceskontrolcomputers tilstedeværelse. Det var nemt at tidsskalere, således at man gjorde sig uafhængig af realtidskravet, men til gengæld var det meget langsommeligt at få resultater ud, idet output var enten endeløse talkolonner eller en form for pseudografik, der tegnede kurver på en linieprinter i form af bjælkediagrammer. Det lykkedes siden at speede forsøgskørslerne op ved at bygge simuleringsmodeller direkte som et FORTRAN program. Den første regulære opgave var en modellering af et styrings-system til kvalitetssikring af råmaterialeblandingen i våd cementproduktion. En styring hvori indgår en røntgen-analysator og en løbende udtagning af materialeprøver samt en ikke-uvæsentlig tidskonstant (forsinkelse i sløjfen). Resultatet af dette arbejde blev præsenteret på konferencen Norddata-70 i København. Den computerbaserede håndtering af råmaterialeblandingen har givet anledning til en betydelig videregående produktudvikling hos FLS af de såkaldte QCX-systemer, som gennem årene har været repræsenteret på mange senere leverede cementfabrikker. Christian Rovsing A/S var involveret i udviklingen af første generation af disse systemer som stand-alone udstyr med basis i en HP minicomputer

2 platform. Det var samtidig starten på den udvikling, der siden førte til dannelsen af FLS Automation. II FLS så tidligt potentialet i computeren som komponent i et stort industri-anlæg. Af samme grund var der opbakning til etablering af en show-case og pilotinstallation på dansk grund, hvorfor det blev besluttet at man ville opbygge et full-scale computerbaseret proceskontrol og overvågningssystem på Cementfabrikken Rørdal i Ålborg. Den FLS-ejede fabrik stod i forvejen over for betydelige udvidelser og moderniseringer, så tidspunktet var hensigtsmæssigt. Christian Rovsing A/S blev fra starten involveret i dette forløb, hvor der blev nedsat en planlægningsgruppe med deltagelse af APCF, FLS og CR. Det egentlige udviklingsforløb fulgte i hovedsagen to parallelle spor frem til Der skulle etableres en velegnet teknologiplatform til implementeringen, og der skulle tages stilling til, hvilke forbindelser (koblinger) proceskontrolcomputeren skulle have med selve processen, og hvordan den indlæste information skulle behandles. 1. Teknologivalget skete ret tidligt, idet man besluttede sig for at anskaffe en RC4000 computer fra Regnecentralen. Der var interesse for at benytte et dansk produkt, og da RC4000 netop i denne periode blev kendt som komponent i kraftværksovervågning, var valget ret ligetil. Samtidig fik man adgang til regnecentralens eksperter og udviklingsfolk, således at man fik de bedste forudsætninger for at kunne udnytte systemet optimalt og udføre nødvendige ændringer og tilføjelser til standardløsningen, så specifikke krav affødt af produktionsanlæggenes behov kunne tilgodeses. Vores medvirken koncentrerede sig om den nødvendige softwareudvikling og specielt design af en hensigtsmæssig ramme for de anlægsspecifikke brugerdata. Den overordnede SW-struktur var organiseret således: Et væsentligt krav var et behov for at kunne overvåge alarmkontakter relativt hyppigt (10 sek.). Dette indebar bl.a. at en ny scanningsproces skulle udvikles, samt at der i konsekvens af det store

3 antal målepunkter skulle etableres en hensigtsmæssig datastruktur, hvori information kunne lagres, tilgås og behandles. For at kunne efterkomme ønsket om hurtig signalbehandling var RC4000 cpu en udstyret med et ferritkerne lager og desuden en tromlehukommelse. Sådant udstyr stiller bl.a. krav om stabile installationsforhold, så proceskontrolcomputeren blev opstillet i et separat lokale med egen klimasikring og adgang primært for Regnecentralens servicepersonale. De perifere enheder var skrivemaskineterminaler, en rapportprinter og en alfanumerisk skærmterminal (dette var et stort fremskridt!) til operatørkommunikation. Senere blev der også tilsluttet et funktionstastatur for at lette operatørernes dialog med systemet. Til programindlæsning, systemopdatering og backup af brugerdata blev benyttet en papertape læser. Forbindelserne til omverdenen blev etableret ved et stort antal analoge signalindgange og et endnu større antal kontaktindgange (digitale indgange). Desuden blev der skabt mulighed for at bruge kontaktudgange (digitale udgange), mens brugen af analoge udgange blev vurderet til ikke at være tilstrækkeligt pålidelig. 2. Organiseringen af computerens data tog afsæt i de mange målesignaler fra produktionsanlæggene. For hvert af de tilsluttede signaler blev der etableret en datastruktur (et punkt ), som med et ret fast layout indeholdt information, hvorfra signalet skulle hentes, hvad det repræsenterede, og hvordan den indlæste information skulle behandles. Der blev skelnet mellem analoge punkter, digitale punkter, beregningspunkter og såkaldte operatørindsatte punkter. De to førstnævnte typer har online forbindelse til produktionsanlæg, mens de to sidstnævnte indeholder afledt information. Behandlingen af data i de forskellige punkter sker ved at holde punktets værdi op mod specifikke parameterværdier (fx alarmgrænser) og i øvrigt underkaste dem forskellige algoritmer, der er små algol programstumper, som kan være meget generelle (fx overvågning af om måleværdier falder uden for på forhånd definerede alarmgrænser) eller meget specifikke beslutningstræer for en enkelt måling. Det hører med til historien, at man fra et givet punkt kan referere til værdien af et vilkårligt andet punkt og derved reelt etablere næsten vilkårligt komplekse beregningsforløb. Punkternes dataindhold opdateres med 10 sek. eller 60 sek. interval. Opbygningen af den permanente del af punktstrukturens informationsindhold var en meget omfattende opgave, der blev løst i samarbejde med forskellige fagspecialister fra FLS og APCF med indsigt i alle måletekniske detaljer. Efter gennemførelse af denne øvelse var man faktisk temmelig godt informeret om, hvordan en cementfabrik er indrettet. Ved proceskontrolsystemets programafvikling benyttes 4 hovedprocesser, der stort set var udviklet til formålet: Scan-modulet Et modul til alarmhåndtering Et modul til operatørkommunikation Rapporteringsmodulet til udarbejdelse af driftsrapporter (langtidsrapporter)

4 Desuden blev der udviklet forskelligt hjælpeprogrammel til brug for virksomhedens medarbejdere; - bl.a. den såkaldte punktassembler, der var et nyttigt redskab ved etableringen af databeskrivelser for de ønskede målepunkter. III Udviklingen af RC4000 systemet til Rørdal gav anledning til en værdifuld erfaringsopbygning, som blev nyttiggjort i efterfølgende projekter i det fortsatte samarbejde med FLS. FLS erkendte dog også, at RC4000 platformen var uhensigtsmæssig, sammenlignet med hvad konkurrenterne kunne tilbyde, så på verdensmarkedet ønskede man at skifte til det mere globalt udbredte HP brand. Der var bare den lille hage ved det, at FLS også gerne ville levere cementfabrikker til lande, som var underlagt embargo. Det betød fx, at man ikke fik tilladelse til at eksportere computerudstyr af amerikansk oprindelse til lande i den kommunistiske blok. Den franske computerindustri følte sig imidlertid ikke forpligtet til at overholde amerikanske embargo bestemmelser, så det blev besluttet, at cementfabrikker til bl.a. Polen skulle bestykkes med franske computere af fabrikat Telemecanique; først type T2000 og siden T1600. Computer-leverandøren kunne ikke selv tilbyde en SW-løsning til proceskontrolformål, så i stedet blev der knyttet kontakt til et fransk SW-hus (Sedra) som efter sigende skulle have prøvet at bygge sådanne systemer til Telemecanique HW. Det medførte et større antal hyggelige projektrejser til Grenoble og Versailles, men endte med at man fandt den franske proceskontrol software uegnet. I stedet besluttedes det at overføre Rørdal-løsningen til den franske platform, hvilket medførte en betydelig udviklings- og tilpasningsindsats for Christian Rovsing A/S, som bl.a. indebar fremstilling af et multiprogrammerings operativsystem, EXPERT, baseret på en time-slice filosofi. Operationen lykkedes imidlertid, og FLS kunne levere state-of-the art proceskontrolløsninger med indbygget redundans og de velkendte hovedopgaver: - signalscanning (360 analoge indgange, 512 digitale indgange, 128 digitale udgange) - automatisering af laboratoriefunktioner (betjening af 2 stk. røntgenspektrometre) - overvågning af kalkstenssammensætning i forhomogeniseringslager ( tør cementproduktion) - kontrol/styring af råmaterialeblanding - operatørkommunikation og alarmbehandling - rapportering og datalogning Nu var brugen af alfanumeriske skærmterminaler blevet mere almindelig, så ud over et større antal printerterminaler og printere blev der dedikeret én skærmterminal til hver af fabrikkens 3 produktionslinier, så procesoperatørerne kunne nøjes med at skulle oplæres i én type betjeningsplads. Disk-teknologien var også blevet videreudviklet i mellemtiden, så det dublerede system blev udstyret med ét pladelager pr. CPU. (hvert med en kapacitet på 1M ord). Men papirhulstrimlen var stadigvæk med i billedet. Leverancerne til de to polske cementfabrikker, Gorazdze og Ozarow, blev siden fulgt op af endnu et system bygget til en fransk computer; denne gang til en cementfabrik i Nordkorea, hvor den ledsagende

5 medarbejder fra Christian Rovsing A/S bagefter kunne rapportere om nogle temmeligt bizarre oplevelser i forbindelse med systemets idriftsættelse og indkøring. IV De store proceskontrolsystemer til cementfabrikker var selvfølgelig ret bekostelige, men det betyder måske ikke så meget sammenlignet med prisen for en cementfabrik. Men i midten af 70 erne voksede også efterspørgslen efter mindre ambitiøse og billigere systemer, hvilket blev hjulpet på vej af minicomputernes udbredelse. Christian Rovsing A/S deltog i denne udvikling med forskellige specialiserede løsninger; bl.a. et system (COBRA) til et større materialeforarbejdningsanlæg i Botswana leveret til Niro Atomizer. Systemet blev udviklet til en amerikansk GRI 909/30 minicomputer, som Christian Rovsing A/S i en periode importerede til Danmark. Systemressourcerne var så begrænsede, at SW blev programmeret i assembler. CPUen rådede kun over 8 k ord og var bestykket med en enkelt printerterminal samt diverse interfaces for udveksling af signaler med produktionsudstyret. Det var selvfølgelig før microprocessoren for alvor holdt sit indtog. Til Gulf Oil s raffinaderi ved Stigsnæs blev der leveret et system til overvågning af væskeniveauet i 70 lagertanke. Kravene til overvågningens pålidelighed var meget skarpe som følge af produkternes værdi, og fordi afvigelser på 1 mm svarede til en ændring i indholdet på mere end 1 m 3. Systemet holdt ligeledes styr på data om produkt transportveje i forbindelse med overpumpning af produkter mellem tankanlæg, skibe og destillationskolonner samt på temperaturdata i de forskellige afsnit af raffinaderiet. Operatørdialog sker i dette tilfælde via en semigrafisk farveskærmterminal, mens alle væsentlige ændringer logges på en printerterminal samt på en magtape båndstation. Dette system blev implementeret på en PDP11 platform fra Digital Equipment Corp. og med brug af en dual floppydisk til systemvedligeholdelse. Til Brøndby Fjernvarmecentral blev der i samme periode leveret et overvågningssystem på en lignende platform til kontrol af fjernvarmenettet. Dette system hentede sine data fra et meget stort geografisk opland, og benyttede til dette formål for første gang det af Christian Rovsing A/S udviklede data opsamlingssystem, PAM. V I 1976 udbød Københavns Kommune et større automatiseringsprojekt med sigte på driften af det fremtidige Renseanlæg Lynetten og med I. Krûger A/S som bygherrerådgiver. Med henblik på at afgive bud på denne opgave indgik Christian Rovsing A/S (CR) et samarbejde med selskabet Bruun & Sørensen (BS) i Aarhus. Der blev udarbejdet et meget omfattende tilbudsmateriale, hvor summen af vore hidtidige erfaringer suppleret med nye idéer blev beskrevet i den foreslåede proceskontrolcomputer løsning. Vi vandt opgaven, der blev navngivet PASRAL (ProcesAutomatiseringsSystem for RenseAnlæg Lynetten). Opgaven blev af rådgiver anset for at være ret usædvanlig, idet opgavebeskrivelsen på udbudstidspunktet omfattede en del åbne punkter, idet mange delentrepriser endnu ikke var detailprojekterede. Som følge heraf blev computerløsningen udbudt som et rammesystem, der primært var defineret gennem de opgaver, som systemet skulle varetage. Desuden forelå en foreløbig liste over de forventede ind- og udgående målesignaler. Fleksibiliteten i den af CR foreslåede løsning var formodentlig en væsentlig

6 egenskab og medvirkende årsag til valget af vores løsning. Opgavefordelingen mellem CR og BS var således at CR stod for tilvejebringelse af proceskontrolcomputersystem og programmering heraf, mens BS stod for etablering af dataopsamling og datakommunikation i procesanlægget samt signalledningsmontage i øvrigt. Gennem hele opbygningsforløbet blev der holdt regelmæssige byggemøder for at diskutere detaljer i implementeringen og vurdere senere fremkomne gode idéer til forbedring af løsningen. Den endelige løsning omfattede 3 computere i en trekantskonfiguration, som det fremgår af skitsen på næste side. Alle computere var af type PDP11 fra Digital Equipment Corporation. Den ene computer var en front-end processor, som styrede systemets on-line dataudveksling med omgivelserne. Dette inkluderede den ubetingede scanning (rå indlæsning) af samtlige tilsluttede målesignaler samt formidling af styresignaler (kommandoer, udgangssignaler til procesanlæggene). Desuden et løbende selvcheck af datatransmissionssystemet. Front-end processoren var en black-box uden egentllge operatørkommunikationsfaciliteter. A-hovedsystemet foretog den primære overvågning af anlægget med fokus på identifikation og udmelding af alarmsituationer. Sammen med front-end processoren udgør løsningen i A-systemet, den minimumskonfiguration, der i alle tilfælde skal tilstræbes at være i drift. Denne udførelse har lånt meget af de tidligere systemimplementeringer til cementfabrikkerne, omend platformen nu blev en anden. De mest tidskritiske opgaver afvikles i denne del af løsningen. B-hovedsystemet omfattede langt det største antal opgaver, som dog karakteriseres ved at være sjældnere og asynkront benyttede. Opgaverne her er alle af stor betydning for den fulde nytte af processystemet med større krav til datakapacitet og beregningskompleksitet. De vigtigste opgaver er operatørkommunikation via den semigrafiske farveskærmsløsning, den automatiske driftsrapportering samt serviceprogrammerne til on-line vedligeholdelse af systemets basisparametre (initialdata). Den semigrafiske farveskærmsløsning var CR s første store leverance af sin art og repræsenterede en væsentlig udviklingsindsats. Operatørkommunikationen blev organiseret i en træstruktur med 12 billedtyper og tilhørende underbilleder med forklaring til brugen af billedtypen. Desuden egentlige detailbilleder med indhold af dynamisk opdateret procesinformation. Serviceprogrammerne omfattede udover de tidligere omtalte også et interaktivt værktøj til oprettelse af billeder på farveskærmen (billedassembleren). Udover de egentligt proceskontrol-relaterede funktioner omfattede løsningen også en særlig operatørkommunikation for registrering af spildevandsanalyse resultater fra laboratorie-undersøgelser samt administrative funktioner til kørselsregistrering, vedligeholdelsesplanlægning og udarbejdelse af driftsøkonomiske oversigter. Vi opfatter projektet som en succes for Christian Rovsing A/S, om end implementeringsperioden blev forlænget ud over det kontraktligt aftalte. Dette hænger sammen med, at hele byggepladsen yderst på Refshaleøen gennem en længere periode var blokeret for alle leverandører, som følge af en arbejdsstrid vedr. epoxy-overfladebehandling af spildevandsbassiner. Men det gav selvfølgelig lidt ekstra tid til detaildesign af den fremtidige signalbehandling.

7

8

9 VI Efter leverancen til Renseanlæg Lynetten sammenfattede Christian Rovsing A/S sine erfaringer inden for løsninger til proceskontrolformål i produktbeskrivelsen Det fleksible standardsystem. Bestanddelene var mikroprocessor baseret PAM-udstyr som front-end til dataopsamling samt flere udgaver af proceskontrol computersystemer baseret på en PDP/11 platform (COCON/Mini og COCON/11). I øvrigt begyndte firmaets interesser efter dette tidspunkt at dreje i en anden retning med hovedvægt på bl.a. løsninger til telekommunikationsmarkedet. Men det er en helt anden historie.

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Arrangement i Dansk Datahistorisk Forening 14. Maj 2014 PAXNET. Et succesfuldt og unikt Dansk udviklingsprojekt. i international målestok

Arrangement i Dansk Datahistorisk Forening 14. Maj 2014 PAXNET. Et succesfuldt og unikt Dansk udviklingsprojekt. i international målestok Arrangement i Dansk Datahistorisk Forening 14. Maj 2014 PAXNET Et succesfuldt og unikt Dansk udviklingsprojekt i international målestok 1979 PAXNET 1992 Bent Bæk Jensen & Ole Brun Madsen Vi har besluttet

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy

Produktpræsentation. BA Systems. Control made easy Produktpræsentation BA Systems Control made easy Produkthistorik 1995: SCADA system 1. generation frigivet 1997: BAS Series 1. generation frigivet 1999: BAS Series 2. generation frigivet - Frit programmerbar

Læs mere

Mere end flådestyring

Mere end flådestyring www.toyota-forklifts.dk TOYOTA I_SITE Mere end flådestyring Hvordan kan jeg reducere omkostninger i forbindelse med skader? Hvad er min optimale flådestørrelse? Hvordan kan jeg øge min udnyttelsesgrad?

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Den Danske Maritime Fond

Den Danske Maritime Fond Den Danske Maritime Fond Sikkerhedssystem til 2-takts gas-dieselmotorer PARTNER PROJEKTRAPPORT MAN Diesel & Turbo SE Dato: 31 marts 2011 Startdato: 28/09/2009 Projektets referencenummer: 2009-35 Page 1

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog

Schneider Electric Kursuskatalog Schneider Electric Kursuskatalog 2011-2012 1 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse...3 Lidt om Schneider Electric...3 Lidt om Uddannelsesafdelingen...3 Hvor afholdes kurserne?...4...4 Kontakt

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015

Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015 November 2015 BILAG Titel Kommunernes tilvejebringelse af det frie valg efter 1. april 2015_Bilag Udgiver

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

we know how 306100108-2000 G R U P P E N

we know how 306100108-2000 G R U P P E N we know how G R U P P E N 02 AVN Gruppens ejere. Fra venstre Henrik Krabbe, Peter Krabbe og Ole Krabbe G R U P P E N Teknik der skaber resultater AVN Gruppen blev grundlagt i 1933 af Alfred V. Nielsen.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_kimfun 28/06/2011- ID:2011-089498 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Smart cabinet med RFID teknologi

Smart cabinet med RFID teknologi Smart cabinet med RFID teknologi Hvad er et DYANE smartcabinet? Et DYANE smartcabinet er et skabssystem baseret på RFID teknologi, hvor adgangen er begrænset til håndtering af kostbare produkter eller

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Markedets modellerings- og simuleringssoftware

Markedets modellerings- og simuleringssoftware Markedets modellerings- og simuleringssoftware Behov og ønsker! Parametre i valg af software! Certificering af IFC oversættere! Christian Bolding Indlæg 20 minutter Hvilke ønsker har du? Behov og ønsker:

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Brugermanual for Tool Monitor System - monitorsoftware TMSMon 1.5. Indholdsfortegnelse

Brugermanual for Tool Monitor System - monitorsoftware TMSMon 1.5. Indholdsfortegnelse Brugermanual for Tool Monitor System - monitorsoftware Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Systemkrav...2 1.2 Installation...2 1.3 Start af TMSMon for første gang...2 2 Opbygning...3 2.1 Bargraf...3

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet. April 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Jernbanetilsynet April 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Jernbanetilsynet (beretning nr. 4/03) 31. marts 2008 RN

Læs mere

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER Flowmåling i kloakker med TELELOG RADIOLOGGERE Har kommunen haft alvorlige oversvømmelser efter et heftigt regnskyl og har borgerne fået oversvømmet kælderen med spildevand er der behov for hurtigt at

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland

Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland Etablering af fælles visualiseringssystem for SCADA data for forsyninger og renseanlæg i BIOFOS opland Carsten Thirsing Procesingeniør Miljø og plan 1 SAMDUS Dansk Vand Konference 2016 2016.11.01 BIOFOS

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia

Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia Trafikdage på Aalborg Universitet 2007 1 Introduktion og baggrund Taledataradio-systemet blev i sin endelige

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

20-01-2015 Computerens. anatomi. Vores portfolio. Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

20-01-2015 Computerens. anatomi. Vores portfolio. Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 20-01-2015 Computerens anatomi Vores portfolio Marcus Niebuhr og Kevin Matin ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Case: Den industrielle udvikling der har været de seneste år har resulteret i at langt de fleste

Læs mere

International palmeolie-indkøbspolitik

International palmeolie-indkøbspolitik International palmeolie-indkøbspolitik Version: August 2015 Vores udgangspunkt ALDI Nord-koncernen (herefter ALDI Nord ) handler enkelt, ansvarligt og pålideligt. I over 100 år har traditionelt købmandsskab

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur

Cloud i brug. Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur Cloud i brug Migrering af Digitalisér.dk til cloud computing infrastruktur 02 Indhold > Executive Summary............................................................... 03 Digitaliser.dk.....................................................................

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol

Den bedste løsning. er den som bliver anvendt. RISMAcontrol Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMAcontrol RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden.

Læs mere

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme

Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Behov for gearskifte Ny generation ESDH Konfigurerbare procesplatforme Løbende tilpasning af systemerne giver stor værdi men er systemerne og myndighederne klar? Der er potentiale i konfigurerbare standardsystemer

Læs mere

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand

nyt& let avanceret gammelt Viaduktvej Ølgod Fax DK-8220 Brabrand nyt& let avanceret gammelt A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tel. 7524 4966 info@frederiksen.eu Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J Viaduktvej 35 6870 Ølgod Fax 7524 6282 www.frederiksen.eu DK-8220 Brabrand Capstone

Læs mere

OKM A/S. OKM A/S SMART produktion

OKM A/S. OKM A/S SMART produktion OKM A/S OKM A/S SMART produktion OKM A/S I DAG. KORT PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN OKM A/S OKM A/S er en Maskinfabrik / Serie producerende virksomhed med ca. 26 ansatte. OKM A/S er grundlagt i 1973 af Robert

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen. NAVEKSA s Shop Floor System anvendes til planlægning,

Læs mere

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching

Status Rapport AF Paw Holm 3P OWT Operation without touching Status Rapport AF 3P OWT Operation without touching 1 Smitte gennem indirekte kontakt Det er et kendt fænomen at man kan blive smitte med div. sygdomme hvis man ikke holder en god håndhygiejne, det offentlige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

Automatisering Af Hverdagen

Automatisering Af Hverdagen Automatisering Af Hverdagen Programmering - Eksamensopgave 10-05-2011 Roskilde Tekniske Gymnasium (Kl. 3,3m) Mads Christiansen & Tobias Hjelholt Svendsen 2 Automatisering Af Hverdagen Indhold Introduktion:...

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og Nyhedsbrev nr. 7 7. februar 2011 SPJrådgivning udfører opgaver for kommuner vedr. den almene boligsektor hvad gælder udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. I den forbindelse rådgiver jeg også

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

elektronik og software

elektronik og software af elektronik og software Amfitech Amfitech startede startede 1. 1. januar januar 1998. 1998. Amfitech Amfitech ejes ejes af af Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen og og Lars Lars Munch. Munch. Vi Vi er er begge

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet Tilsynsstrategi 2016 2018 Ny organisation af tilsynsarbejdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udfordringer for databeskyttelsen og nyt retsgrundlag på vej... 3 3. Overordnet organisation af arbejdet

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Track n Trace 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Professional Track n Trace Med Miele Professional Track n Trace får du 100% dokumentation af vaskeprocessen. Du kan styre, effektivisere og

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

BoPil transponder-system (ESF)

BoPil transponder-system (ESF) BoPil transponder-system (ESF) BoPil transpondere - optimal foderkontrol og management af drægtige søer. Velafprøvet * Brugervenligt * Yderst driftssikkert Egenskaber ved BoPil s transpondere Foder: Fodring

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Digital forvaltning. forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger

Digital forvaltning. forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger Digital forvaltning forvaltningsretlige krav til udvikling og brug af digitale løsninger Forvaltningsrettens forunderlige natur https://da.wikipedia.org/wiki/magiske_objekter_i_harry_potter Vi er i en

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Fjernvarme Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec I en foranderlig verden med konstant ændrede vilkår og rammer,

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere