BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK"

Transkript

1 BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

2 INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert tredje sekund om nuværende hastighed, turlængde og totalt tilbagelagt afstand, uden at du behøver at trykke på nogen knap! ILLUSTRATIONER AF DE ENKELTE DELE Hovedenhed Føler Bøjle Batteri Magnet

3 FUNKTIONER SPEEDOMETER (SPD) (Mi/hr eller Km/hr) Den øverste linie på skærmen viser hele tiden hastigheden. KILOMETERTÆLLER (ODO) Viser den totale tilbagelagte afstand siden tælleren sidst nulstilledes ved at tage batteriet ud og montere det igen, eller ved at tælleren passerede 9999,9 mil eller km. TRIPTÆLLER (DST) Viser længden af den nuværende tur for ture fra 0 til 999,99 mil eller km. Triptælleren nulstilles automatisk efter 999,99 mil/km eller efter en sammenhængende pause på seks timer. Triptælleren starter automatisk, når cykelhjulet begynder at snurre.

4 FACILITETER AUTO SCAN Vetta V-30 er indstillet til automatisk at skifte mellem turafstanden og den totale distance på den nederste linie på den dobbelte skærm. Den aktuelle hastighed vises hele tiden med store tal på skærmens øverste linie. AUTOMATISK ENERGISPARE-FUNKTION (AUTO START-STOP) Efter at computeren ikke har været i brug i 10 minutter (når computeren ikke har modtaget signaler i 10 minutter) vil den automatisk skifte til energispare-funktion. Så snart enheden igen begynder at modtage signaler, vil den skifte fra energispare-funktion til at vise alle funktioner på skærmen. AUTOMATISK SLETNING AF DATA Når computeren ikke har været brugt i seks timer, vil alle triptællerens data blive slettet. Data om hjulstørrelse og det samlede kilometertal vil dog fortsat ligge i hukommelsen. Når computerens anvendes næste gang, vil kilometertælleren og triptælleren starte fra nul.

5 ISÆTNING AF BATTERIER LR44 1.5v Batteri V-30 anvender almindelige LR44 1.5v knapcelle batterier. Nye batterier kan købes i de fleste fotoforretninger og hos din Vetta-forhandler. Ved normal brug vil batterier kunne holde ca. et år. BEMÆRK: De fleste af de problemer, der opstår med cykelcomputere, stammer fra batterier, der enten er løbet tør for strøm, eller som kun indeholder ganske lidt strøm. Har du problemer med betjeningen af din cykelcomputer, bør du først undersøge, om batteriet er i orden. TRIN 1 Fjern batteridækslet fra bunden af computeren ved at bruge en mønt til at dreje dækslet i retning mod uret. TRIN 2 Isæt batteriet i batterikammeret med den positive (+) ende af batteriet i retning mod dækslet. Når du sætter batteriet i, skal du være forsigtig og sørge for ikke at bøje batteriets kontakter. TRIN 3 Skru batteridækslet godt fast. Sørg for, at gummipakningen ikke kommer i klemme eller presses ud af facon, da det kan medføre, at computeren ikke længere er vandtæt.

6 ADVARSLER ADVARSLER Vetta opfordrer dig til at køre forsigtigt. Brug cykelhjelm hver gang du er ude at cykle, brug altid lygte, når det er mørkt, og kig altid på vejen foran dig. ADVARSLER Vetta cykelcomputere er avancerede elektroniske måleinstrumenter. Vetta anbefaler, at denne cykelcomputer installeres af en kvalificeret cykelsmed. Undladelse af at læse denne brugsanvisning og fejlagtig montering kan medføre, at garantien bortfalder. Er du i tvivl om, hvordan du monterer eller betjener dette produkt, bør du kontakte din lokale cykelhandler for at få hjælp. PROGRAMMERING AF COMPUTEREN Efter at du nu har sat dig ind i, hvordan din Vetta V-30 cykelcomputer fungerer og hvad den kan, er du klar til at programmere den, så den passer præcist til din cykel. Brug et par minutter til at lære computeren at kende og finde ud af, hvordan den betjenes, før du begynder at programmere. IVIGTIGT: Når du programmerer V-30, vil den automatisk skifte mellem de forskellige programmeringsfunktioner, efterhånden som de forskellige valg fortages. For at skifte mellem de forskellige indstillinger under en funktion skal du anbringe magneten direkte på føleren. Det vil skifte mellem de forskellige indstillingsmuligheder. For at vælge en bestemt indstilling skal du fjerne magneten fra føleren, når den pågældende indstilling vises på skærmen.

7 VALG AF MIL/TIMEN ELLER KILOMETER/TIMEN Vetta V-30 kan programmeres til at vise resultatet i enten engelske mil eller kilometer. TRIN 1 Efter at du har monteret batteriet, vil computeren vise et testmønster på skærmen og derefter hurtigt skifte til valg mellem mil eller kilometer/timen, hvilket angives med et blinkende Km/hr -ikon på skærmen. TRIN 2 Anbring computeren i monteringsbøjlen til styret og sæt magneten direkte på hjulets føler. Mil og kilometer ikoner vil skiftevis blive vist på skærmen.

8 TRIN 3 Når den ønskede måleenhed vises på skærmen, fjerner du magneten fra sensoren, hvorved du markerer dit valg. Computeren går herefter videre til indstillingen af hjulstørrelse. BEMÆRK: Hvis du vælger forkert under programmeringen eller ønsker at ændre et af de tidligere valg, skal du tage batteriet ud og indsætte det igen og starte forfra med programmeringen. Alle indstillinger vil da være nulstillet, og du kan starte forfra med at programmere computeren.

9 ANGIVE DEN KORREKTE HJULSTØRRELSE Vetta cykelcomputere anvender hjulets omkreds målt i millimeter i sine beregninger. Bemærk, at selv om computeren kan programmeres med en nøjagtighed på +/- 1mm, vil unøjagtigheder på op til 50mm eller mere ikke have nævneværdig indflydelse på nøjagtigheden for de fleste almindelige brugere. Det følgende skema viser omkredsen af de fleste af dagens populære hjulstørrelser. Størrelserne er anslået og kan afvige ganske lidt fra den faktiske omkreds af dit hjul, afhængig af hvilken dækleverandør du anvender.

10 BEREGNING AF HJULSTØRRELSE Hvis din cykels hjulstørrelse ikke fremgår af skemaet, kan du med følgende fremgangsmåde beregne omkredsen af din cykels hjul. TRIN 1 Mål afstanden i mm. fra midten af forhjulets aksel og ned til jorden. Hvis du måler afstanden i engelske tommer, skal du gange den målte afstand med 25,4 for at få afstanden i mm. Ønsker du maksimal præcision, skal du måle afstanden, mens du sidder på cyklen. TRIN 2 Gang afstanden i millimeter med (2π). Resultatet er hjulets omkreds i millimeter. TRIN 3 Læg resultatet i computeren (se efterfølgende vejledninger). UDGANGSPUNKT V-30 leveres fra fabrikken indstillet med størrelsen 2155 (700 x 32c).

11 PROGRAMMERING AF DIN HJULSTØRRELSE TRIN 1 Når du har truffet valget mellem mil eller kilometer, vil V-30 automatisk skifte til indstilling af hjulstørrelse, hvilket markeres ved at tallet 2155 vises på skærmen. TRIN 2 Tallet længst til højre (5) begynder herefter at blinke. Anbring magneten på hjulets føler, hvorved det blinkende tal begynder at skifte (5,6,7...). Når det ønskede tal vises på skærmen, fjerner du magneten fra føleren. Computeren vil automatisk skifte til det næste tal (5), der vil begynde at blinke. TRIN 3 Gentag processen indtil alle fire tal er korrekte. Computeren vil derefter skifte til Auto Scan, hvor den skifter mellem to standardindstillinger af skærmen.

12 INSTALLATION AF MAGNET OG FØLER Diagram Over Sensoren Vi anbefaler, at du ved installationen af V-30 starter med at montere føleren på forgaflen og fortsætter med holderen på styret. TRIN 1 Begynd med løseligt at fastgøre Vetta universal føleren på forgaflen ved hjælp af det monteringsbånd, der leveres med computeren. Montér føleren så løst, at du nemt kan flytte rundt på den. Føleren kan placeres overalt på forgaflen, men vi anbefaler at placere den øverst på bagsiden af venstre forgaffel. Placering hér vil beskytte føleren mod at blive ramt af sten og grene. TRIN 2 Montér herefter magneten løst på en af egerne i forhjulets venstre side. Justér på placeringen af magnet og føler, indtil føleren sidder så højt på forgaflen som muligt, samtidig med at afstanden mellem magnet og føler ikke overskrider 1-2mm. BEMÆRK: Magneten skal passere sensoren inden for en afstand af højst 1-2mm. Magnetens overkant må ikke sidde højere end den lille pil, der er angivet på følerens forside.

13 TRIN 3 Anbring ledningen til føleren på forgaflens bagside og fastgør den med elektrikertape. ADVARSEL Anvend ikke klemmer til at fastgøre følerledningen til cyklen, da ledningen derved kan ødelægges. ADVARSEL Sørg for at ledningen er tilstrækkelig løs til at styret kan drejes, ligesom der skal tages hensyn til eventuel affjedring i forgaflen. TRIN 4 Overskydende ledning vikles forsigtigt rundt om kablet til forhjulsbremsen, hvor den om nødvendigt fastgøres med elektrikertape. Når du er færdig, skal der være løs ledning nok til, at computeren kan monteres i holderen på styret. Vær sikker på at ingen del af ledningen hænger løs og kan komme i vejen, når du cykler. Diagram

14 HOLDER TIL STYRET OG INSTALLATION AF SELVE COMPUTEREN TRIN 1 Fastgør computerens holder til fastgørelsesbåndet ved at skubbe pladen i enden af fastgørelsesbåndet ind i den sprække, der findes på holderen, indtil den klikker på plads. TRIN 2 Skær plasticskruen af fra monteringsbåndet og placér båndet på styret med monteringsholderen opad. Monteringsbåndet vikles herefter rundt om styret og gennem den anden ende af sprækken og strammes til. Indsæt skruen i det viste hul og stram båndet med en skruetrækker. TRIN 3 V-30-enheden er beregnet til at kunne låses fast i holderen. Skub computeren ind i holderen forfra, indtil du hører et klik, der angiver, at computeren er låst fast. TRIN 4 Justér enheden på styret, indtil positionen passer, og stram herefter skruen, indtil monteringsbåndet sidder fast.

15 TRIN 5 Skær overskydende bånd væk ADVARSEL Stram ikke fastgørelsesbåndet for hårdt, da det kan medføre skade på skruen eller monteringsbåndet. Båndet behøver kun at være stramt nok til at forhindre, at det glider rundt om styret ved normal kørsel.

16 AFPRØVNING AF INSTALLATIONEN Så snart du er færdig med at montere computeren, er du klar til at prøve, om den virker. TRIN 1 Sørg for at selve computeren sidder fast i monteringsholderen. TRIN 2 Løft cyklens forhjul fra jorden og puf til hjulet, så det roterer. Inden for 1-2 sekunder skal computeren registrere hjulets hastighed. Hvis det ikke sker, bør du undersøge, om magneten og føleren har forskubbet sig, eller om afstanden mellem magnet og føler er over 1-2mm. Hvis problemet skyldes noget andet, bedes du kontakte din autoriserede Vetta-forhandler. I USA kan du som Vetta-kunde også kontakte vores servicetelefon på nummer GO.VETTA.

17 GARANTI VETTA-selskaberne, herunder VETTA USA Limited og A.H. Vetta Group Limited, garanterer over for direkte købere, at alle produkter fra Vetta inden for en periode af et år fra købsdatoen er uden fejl i materialer og forarbejdning. Vetta vil efter eget skøn reparere eller udskifte ethvert defekt produkt. Denne garanti erstatter alle andre direkte eller indirekte garantier. Enhver garanti ydes kun i ét år. Vetta yder ingen garanti over for hændelige skader eller følgeskader. PROCEDURE I FORBINDELSE MED GARANTI OG REPARATION Opstår der problemer med din Vetta V-30 cykelcomputer, bedes du venligst kontakte din autoriserede Vetta-forhandler for at få hjælp. Opstår der problemer med din Vetta V-30 cykelcomputer, som din autoriserede Vetta-forhandler ikke kan løse, bedes du venligst benytte følgende fremgangsmåde med henblik på en hurtig og effektiv håndtering af din reklamation.

18 TRIN 1 Udfyld garantikortet, der følger med denne brugsanvisning. TRIN 2 Henvend dig til et af de nedenstående Vetta Kundeservicecentre for at få hjælp eller få et nummer for returgodkendelse (RA Nummer). TRIN 3 Send computeren og det udfyldte garantikort til det relevante Vetta Kundeservicecenter vedlagt den originale kvittering og en omhyggelig beskrivelse af problemet. Sørg for at skrive returgodkendelsesnummeret (RA Nummeret) på pakken. Vetta USA Limited 650 California Street, Suite 2800 San Francisco, CA USA Tlf: GO.VETTA eller Fax: Yder Service For: USA, Canada, Sydamerika, Australien, New Zealand og Asien A.H. Vetta Europe Limited c/o A.H. Italia Srl. Via Roma 38 Castelfranco Veneto (TV) Tlf: Fax: Yder Service For: Europa og Mellemøsten

19 OPLYSNINGER PÅ GARANTIKORTET

20 Problem

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

ADVARSLER OG FORBEHOLD

ADVARSLER OG FORBEHOLD INTRODUKTION... 1 ADVARSLER OG FORBEHOLD... 1 EGENSKABER / FUNKTIONER... 2 VL110HR ILLUSTRATIONER... 3 HOVEDENHED... 3 ILLUSTRATIONER AF ENKELTDELE... 4 VL110HR KNAPFUNKTIONER... 5 VL110HR SKÆRMVISNINGSRÆKKEFØLGE:

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Brug Dansk Opbevar denne vejledning sikkert som opslagsbog og fremtidig vedligeholdelse Introduktion Indhold Tak, fordi du valgte Wireless

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning

Version 1.3 Dansk. Leica Brugervejledning Version 1.3 Dansk Leica Brugervejledning Leica mojortk, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af et mojortk system. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger og instruktioner

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere