Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug computeren som kreativt musikinstrumen"

Transkript

1 Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren som kreativt musikinstrument i Holluf Pile SFO i Odense, viste at selv børn på seks syv år med et computerprogram nemt kan komponere selv komplekse stykker musik. Det betyder at mange flere mennesker i dag har mulighed for få et andet forhold til musik end udelukkende at være forbruger. Projektet viste også, at musikken samlede børnene. Pigerne var også med ved computeren. Og nogle børn, som ofte havde det svært med de andre, blev pludselig centrale personer. Pædagoguddannelsen i Odense står bag projektet, der kørte fra december 2007 og tre måneder frem. Tidligere indspillede man musik på avancerede båndoptagere som kunne optage instrumenterne på adskilte spor. Det var en kompliceret proces som krævede specialudstyr, særligt indrettede lokaler samt tilstedeværelsen af øvede musikere. Alene omkostningerne betød at det var forbeholdt ganske få personer at arbejde med musik på den måde. I dag har computerne gjort adgangen til at komponere musik nemmere. Det åbner også op for muligheder i skole og fritidsordninger. Skærmbilledet fra Dance ejay for Schools. Nederst vælger brugeren lydene, hvor efter de kan flyttes med musen op til en af de mange linier i kompositionsfeltet for oven. Computere og populærmusik Nutidig populærmusik komponeres og indspilles oftest på computere. Computere er i stand til at skabe og gengive instrumenter på en stadig mere naturtro måde. Hvad der førhen var kompliceret, dyrt og krævede specialviden er nu muligt via relativt billige computerprogrammer, som ikke kræver særlig indsigt eller specielle forhold. Der findes flere af den type programmer på markedet. Det program vi har benyttet os af i dette projekt er opbygget, så musikken bliver skabt direkte på computeren ved hjælp af færdigindspillede lyd-stumper. Det man på engelsk kalder for samples. 1

2 Efter vores opfattelse giver programmerne nogle særlige pædagogiske muligheder for at beskæftige sig med kompliceret musik. Også selvom man ikke er i stand til at spille på et instrument. Byg musik som om det var Lego Dance ejay for Schools, fra firmaet ejay, er specielt udviklet til børn og unge. Men programmet fungerer efter samme princip som firmaets mere avancerede programmer. Selve kompositionsprocessen foregår ved, at man ved hjælp af musen vælger forskellige instrumenter fra nogle skuffer og sætter dem sammen til en komposition. Denne fremgangsmåde gør det meget simpelt at komponere musik. Men det udelukker ikke muligheden for at arbejde med særdeles avancerede kompositioner. At lave musik på denne måde kan nærmest sammenlignes med at bygge med Lego-klodser. Brugeren af programmet skaber musikken ved hjælp af præfabrikerede og standardiserede byggesten. Firmaet ejay har lavet denne type computerprogrammer i omkring 20 år, så der er ikke tale om et nyt eller banebrydende produkt. Tværtimod er det gennemprøvet og gennemtænkt. Det synes vi, er en stor fordel. Programmet er ekstremt stabilt, går aldrig ned, men kan holde til selv de mest nysgerriges børns utålmodige afprøven. Desuden er programmerne er billige. For eksempel kan Dance ejay for Schools som vi brugte købes via internettet for ca. 100 kr. Der er ikke særlige krav til computerkapacitet eller hastighed. Selv ældre computere uden særlige lydkort kan uden besvær benyttes. Det betyder for eksempel at kasserede computere fra skolens AV-afdeling oftest vil være fuldt tilstrækkelige. Når først programmet er installeret, kan man hurtigt komme i gang. Efter en kort introduktion kan børn og unge fra omkring seks år selv arbejde med musik, og efter få minutters brug er der et hørbart resultat. Selvom disse programmer hverken er nye, dyre eller svære at finde ud af, er det vores oplevelse at de er meget lidt kendte, og at de stort set ikke bliver brugt i danske daginstitutioner. EJay stimulerer børnenes kreativitet Det er vores overbevisning at alle mennesker er født med musikalske evner og muligheder. Men det beror ofte på tilfældigheder, om det enkelte menneske får mulighed for at udfolde de musikalske evner. Hvis der ikke er et aktiv forhold til musik i barnets dagligdag vil de færreste børn eller unge komme til at beskæftige sig med musik. De vil udelukkende blive forbrugere af musik. Men at eksperimentere og afprøve nye ideer samt at lege med lyd vil efter vores opfattelse være til stor glæde for de fleste børn. Også dem, der ikke nødvendigvis har lyst til at komponere musik eller spille på et instrument. Med computeren er det muligt at skabe, være kreativ og eksperimentere uden traditionelle musikalske færdigheder. Hjerneforskeren Keld Fredens definerer kreativitet som udvikling af nye og værdifulde ideer, samt deres relation til praksis. I forlængelse af den definition forstår vi begrebet kreativitet som evnen til at få ideer, evnen til at vurdere værdien og holdbarheden af disse ideer samt evnen til at føre dem ud i livet. Computeren er i denne sammenhæng et enestående værktøj til at omsætte ideer og eksperimenter til praksis. Musikken kan høres og vurderes med det samme. Vi kan få øje på talrige pædagogiske fordele ved at arbejde med denne type computerprogrammer: 2

3 For både børn og voksne børn er der mange oplagte muligheder for at arbejde sammen om at skabe musik. Et samarbejde om musik åbner op for diskussioner omkring æstetik, smag, virkemidler og meget andet. Musikteknisk og teoretisk giver musikprogrammet en indsigt, der opøver evnen til at skelne mellem instrumenter. En viden som normalt kun kan trænes når man behersker sammenspil på højt niveau, men som er meget anvendelig, blandt andet når musik skal analyseres eller vurderes. Computerprogrammet appellerer i lige så høj grad til piger som til drenge. Det står i stærk kontrast til det traditionelle orkestersammenspil, hvor pigerne oftest er i undertal og typisk tildeles helt bestemte roller. For eksempel som sangere, dansere og korpiger. I den sociale rangorden, som altid er til stede i en flok af børn, har vi også en formodning om, at musikprogrammet giver nogle af de børn, der normalt ikke nyder så høj social status, mulighed for at opnå mere positive og tætte relationer. Og endelig kan musikprogrammer som ejay være et kreativt alternativ til de mange computerspil, som børnene ellers tit vælger, når de sidder ved computeren. Disse pædagogiske fordele er imidlertid ikke verificerede. Vi har begge undervist og beskæftiget os med musik i mange år, så vi følte os overbeviste om at dette virkeligt var tilfældet. Vi kontaktede derfor Holluf Pile SFO i Odense for at afprøve vores formodninger i en afgrænset sammenhæng. Pædagog Lene Jensen sidder sammen med en børnegruppe der arbejder på stedets to computere. Introduktion af ejay i en børnegruppe Formålet var med undersøgelsen var dels at se om vores formodninger omkring de pædagogiske perspektiver i musikprogrammerne holdt stik. Og dels var formålet, at udvikle en god metode til at udbrede kendskabet til denne type musikprogrammer på. Det aktuelle forløb i Holluf Pile SFO blev indledt i december 2007 og strakte sig over ca. 3 måneder. SFO en har børn i alderen fra ca. 6 til 10 år. Det er en alder, hvor mange børn begynder at interessere sig for musik, og hvor nogle af børnene også fatter interesse for at lære at spille på et 3

4 instrument. Mange SFO er har computere i institutionen, men ofte bruges maskinerne udelukkende til computerspil. Efter flere overvejelser om, hvordan vi bedst muligt kunne afprøve vores formodninger henvendte vi os direkte til pædagogerne i afdelingen Firkløveren, Holluf Pile SFO. Vi gav dem en kort introduktion til ejay, og installerede programmet på computerne i SFO en. Så kunne pædagogerne selv prøve at komponere musik. Erfaringer fra forløbet i Holluf Pile SFO Gennem projektet havde vi et godt samarbejde med SFO-pædagog Lene Jensen. Hun har gennem hele projektet vist stort engagement og entusiasme. Lene er både pædagog og underviser i musik i folkeskolen. I Holluf Pile SFO installerede vi ejay på to computere. En med eksterne højtalere og en med mulighed for at tilslutte to hovedtelefoner. Da ejay som nævnt ikke kræver meget computerkraft havde skolen stillet to ældre computere til rådighed. Computerne blev placeret i et rum der var adskilt fra den øvrige SFO, så børnene på denne måde fik ro til at fordybe sig i programmet. Alle børn på første, andet og tredje klassetrin fik tilbud om at benytte programmet. Og i løbet af de tre måneder tilbuddet indtil nu har eksisteret, har stort set alle børn afprøvet programmet. I de første uger af projektet var det oftest en lille gruppe, der brugte programmet. Men interessen bredte sig hurtigt, og flere børn kom til. I løbet af en normal skoleuge arbejdede ca. halvdelen af SFO ens børn på et eller andet tidspunkt med ejay. I perioder var det endda nødvendigt at oprette en venteliste, hvor tiden ved computeren blev begrænset til minutter per person. Det viste sig hurtigt, at både piger og drenge ville arbejde med musikken. Stort set lige mange af hvert køn kom til. Børnene arbejdede oftest med ejay i grupper. To til fem børn samledes omkring computeren og ideer blev afprøvet. På den måde kom programmet til at skabe nye sociale relationer mellem børnene. Lene Jensen observerede også, at nogen af de børn, der ellers havde svært ved at blive accepteret af kammeraterne, fik en mere central rolle, når de fik mulighed for at lave musik på computeren. Et enkelt program med mange kreative muligheder Introduktionen til programmet var simpel. Lene gav børnene en kort gennemgang af de grundlæggende funktioner og hun spillede en af sine egne kompositioner for dem. Derefter gik børnene selv i gang. For at lette arbejdet for pædagogerne havde vi på forhånd lavet en kvik-manual der gennemgik de basale funktioner som er nødvendige for at arbejde med programmet. Manualen var primært tænkt som en støtte for de pædagoger der ikke selv var fortrolige med computere. Børnene lærte hurtigt programmet at kende, og de udforskede de mange muligheder. Nogle børn startede med at lytte programmets forskellige samples igennem inden de selv gik i gang med at komponere. Andre kastede sig ud i at smide lyd klodser op på sporerne i tilfældig rækkefølge. Lene beskrev børnenes leg på følgende måde: Det var som en slikbutik, hvor børnene skulle smage på alting, før de fandt ud af hvad de bedst kunne lide, og hvilke kombinationer som virkede bedst. Under forløbet oplevede Lene at der gik mode i at anvende visse af programmets samples. Disse samples indgik så i stort set alle børns kompositioner. Efter en periode kom nye samples på mode, disse var så de dominerende i en ny periode. 4

5 Ret hurtigt resulterede børnenes udforskning af programmet i, at de fandt funktioner som pædagogerne ikke kendte. For eksempel fandt to drenge ud af, at en bestemt funktion gav adgang til at skrive en tekst ind, som via en talesyntese kunne bruges i deres kompositioner. Andre børn begyndte at udforske den funktion i programmet, der kan skabe visuelle effekter som ledsagelse til musikken. Børnene var gode til at videreformidle erfaringer til resten af børnegruppen så de mere erfarne brugere introducerede nye funktioner for de øvrige. På denne måde medvirkede projektet også til socialiseringen af børnene i SFO en. Børnene komponerede musik ud fra forskellige strategier. Nogle lyttede nøje til de samples de brugte og var meget lyttende i kompositionsprocessen. Andre lavede visuelt flotte mønstre af samples-blokkene og lyttede så efterfølgende til disse grafisk noterede kompositioner. Pædagogen som sparringspartner For Lene Jensen i Holluf Pile SFO blev den vigtigste funktion under forløbet at hjælpe børnene til at arrangere og kvalificere deres kompositioner. Børnene blev introduceret til begreber som for eksempel intro, vers, omkvæd og outro. Efterfølgende byggede nogen af børnene deres egne kompositioner efter disse principper, mens andre skabte deres egne former. Under projektet viste mange forældre stor interesse for programmet og personalet blev spurgt om hvor det kunne købes. Flere af forældrene blev glade for at se, at deres børn kunne anvende computeren til andet end til at spille computerspil. Lene Jensen oplevede under forløbet, at en stor gruppe børn fik lyst til at beskæftige sig med musik, selvom de ikke tidligere havde interesseret sig for det. Hun håber derfor også, at denne lyst smitter af så børnene bliver engageret i stedets øvrige musiktilbud. For eksempel sammenspil. Lene har også med succes inddraget programmet i sin undervisning i folkeskolen. Det er vores vurdering var det en god ide at lade de faste pædagoger introducere ejay. Børnene gik i gang med at bruge programmet med det samme, helt uden forbehold. Det betød ikke noget at pædagogerne ikke var eksperter. For børnene lærte hurtigt programmet og dets finesser meget bedre end pædagogerne. Lene har også fortalt, at hun hurtigt kom til kort, når børnene stillede hende alt for tekniske spørgsmål. Til gengæld er det vores indtryk, at Lene var meget engageret i projektet og en fremragende sparringspartner. Det var som regel hende børnene hentede, når de ville have en kommentar eller blot afspille deres nyeste komposition. Synes du ikke min melodi er god? Arbejdet med ejay i Holluf Pile SFO har mest af alt bekræftet vores antagelser om, at et musikprogram til computeren giver en række pædagogiske muligheder i forhold til at engagere børn i musik. En af de sidste dage, under vores besøg i SFO en fulgte en lille syvårig dreng os da også helt ud til cyklen og 5

6 spurgte: Synes du ikke min melodi er god? Jeg svarede at det synes jeg bestemt den var, hvorefter han sagde: Har også gjort mig umage, jeg var tre dage om at lave den! Fakta om projektet Computeren som kreativt musikinstrument tog udgangspunkt i en særlig type computerprogrammer, som man kan bruge til at komponere musik. Vi har anvendt programmet Dance ejay for Schools. I projektet har vi bestræbt os på at afklare, hvilke pædagogiske perspektiver og muligheder der ligger i musikprogrammet samt hvordan vi bedst introducer ejay til en børnegruppe. Projektet er foregået i et samarbejde mellem Holluf Pile SFO i Odense og Pædagoguddannelsen i Odense som er tilknyttet University College Lillebælt. Dance ejay for Schools blev introduceret i SFO ens afd. Firkløveren i begyndelsen af december 2007 og erfaringerne blev indsamlet ca. 3 måneder senere. Se mere om ejay på 6

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet.

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE FORORD Projektgruppen: Samarbejdet omkring Den Cyklende

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8

FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 FORORD 2 GENSTANDEN DER KOMPENSER MEST - FOR FLEST 3 HOLBERGHUS OM TOTALKOMMUNIKATION 5 AUNING BO- OG AKTIVITETSCENTER SELVVÆRD & LIGEVÆRDIGHED 8 GRENÅ TOGMANDEN 11 DAN LIVSHISTORIEPROJEKT 12 SØLUND -

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness

Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Sproglig opmærksomhed gennem leg og bevægelse en rapport om projekt Sprogfitness Birthe Lund - Annie Aarup Jensen Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Hvert år laver biblioteket ansøgninger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere