Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK"

Transkript

1 Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

2 VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder ikke nødvendigvis alle de funktioner, der omtales i denne manual. Denne manual gælder for modellerne Trip 2, 2L, 3 og 5W. Læs venligst denne manual omhyggeligt. Hvis du ikke forstår oplysningerne, eller hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i manualen, kan du spørge en autoriseret Bontrager-forhandler eller gå ind på

3 Sikkerhed under kørslen Når du kører på cyklen, skal du ikke kigge på computeren i længere tid ad gangen (figur 1). Hvis ikke du er opmærksom på vejen, du kører på, kan forhindringer eller trafik betyde mistet herredømme over cyklen, alvorlig personskade eller død. Vær opmærksom! Sørg for, at kablerne ikke kan komme i kontakt med dækket, fælgen eller egerne. Kontakt med kablerne kan beskadige computeren eller bevirke, at du mister herredømmet over cyklen og styrter. Anvendte betegnelser Holde nede Holde en knap nede i ca. to sekunder. Trykke Nulstille Genstart af tur Navigere Trykke kortvarigt på en knap én gang. Indstille alle værdier i hukommelsen til 0 (nul) og slette alle indstillinger. Indstille (udelukkende) Tur-værdier i hukommelsen til 0 (nul). Trykke flere gange på en knap for at rulle gennem en liste med værdier eller skærmelementer. Figur 1. Se ikke på computeren i længere tid ad gangen.

4 Skærmelementer og forkortelser Trip-enheden kan bruges på to cykler, der har forskellige størrelser hjul, og alligevel beregne alle data korrekt for hver hjulstørrelse. Du skal først indstille hjulstørrelserne og vælge den relevante cykelindstilling, før du begynder at køre. Turdata (kan nulstilles til 0, uden at det har indflydelse på det samlede kilometerantal på kilometertælleren (ODO)) Turlængde (TRP) Gennemsnitshastighed (AVG) og maksimal hastighed (MAX) Køretid (TME) Forkortelser og betegnelser på skærmen Forkortelse AVG CLK Betydning Gennemsnitshastighed Ur HJUL VALG Hjul 1 eller hjul 2 PACER TEMPERATUR BAGBELYSNING KUN Trip 5W HASTIGHED Aktuel AFSTANDE Tur (TRP) Kilometertæller (ODO) HASTIGHED Gennemsnit (AVG) Maksimal (MAX) KADENCE (CAD) KUN Trip 3 TID Ur (CLK) Køretid (TME) CUR MAX ODO TME TRP CAD Aktuel hastighed Maksimal hastighed Kilometertæller Køretid Turlængde Kadence Figur 2. Skærmelementer og knapper.

5 Nem opsætning Når du har sat batteriet i, kan du indprogrammere hjulstørrelse og enheder. Isætning af batteriet For at forlænge batteriets levetid er det ikke isat fra fabrikkens side. (Se figur 10 og figur 11 i sidste del af manualen, hvis du har brug for yderligere hjælp til at isætte batteriet). Sådan programmeres turen Denne procedure programmerer din Trip-cykelcomputer første gang eller efter en nulstilling. Hvis du vil programmere individuelle funktioner eller avancerede indstillinger, skal du se afsnittet Yderligere oplysninger og Funktioner og Avancerede indstillinger Isæt batteriet (eller tryk på nulstillingsknappen se figur 12 sidst i manualen). Hjulstørrelsen vises på displayet. 3. for at skifte hjulstørrelse. for at vælge for at skifte mellem måleenhederne (KMH) (kilometer i timen) eller (MPH) (miles i timen) for at vælge. for at skifte mellem F og C

6 7. for at vælge. Trip-enheden vender tilbage til CLK. 7. Sådan indstilles uret 1. Naviger med til CLK Hold inde i 2 sekunder. for at skifte mellem 12hr (12-timers ur) og 24hr (24-timers ur). (i 2 sekunder) for at vælge. for at ændre det ciffer, der blinker, til den korrekte time. for at vælge

7 7. for at ændre det ciffer, der blinker, til de korrekte minutter. 8. for at vælge. Trip-enheden vender tilbage til CLK

8 Yderligere oplysninger og funktioner Automatisk dvaletilstand Hvis Trip-sensorerne ikke har sendt et signal til computeren i 10 minutter, skifter Trip-enheden til dvaletilstand for at forlænge batteriets levetid (figur 3). Figur 3. Skærm i dvaletilstand. Sådan fjernes computeren fra holderen Tryk computeren (ikke holderen) bagud (figur 4). Figur 4. Sådan fjernes computeren fra holderen.

9 Genstart af tur (indstilling af turdata til nul) Genstart af tur nulstiller følgende turdata: Turlængde (TRP) Hastighed AVG og MAX Køretid (TME) Sådan genstarter du Hold og inde samtidigt i to sekunder (figur 5). Turdata genstarter ved 0. (og) (i 2 sekunder) Figur 5. Genstart af turdata. BAGBELYSNING KUN Trip 5W Trip 5W har en skærm med bagbelysning. Bagbelysningen er en lyskilde bag skærmen, som gør tallene mere synlige. Bagbelysningen slås automatisk fra efter fem sekunder for at spare batteri. Sådan slås bagbelysningen til Hold inde i to sekunder i en hvilket som helst skærmvisning (figur 6). (i 2 sekunder) Figur 6. Slå bagbelysning til.

10 Kadence (kun Trip 3) Kadencen angiver, hvor hurtigt du drejer pedalerne, og tælles som antallet af hele pedalomdrejninger pr. minut (RPM). Sådan ser du kadencen Naviger medl til CAD.

11 Avancerede indstillinger I dette afsnit beskrives det, hvordan man indstiller individuelle funktioner i Trip-enheden, og hvordan man indstiller avancerede funktioner, bl.a. en ekstra hjulstørrelse. Sådan indstilles måleenhederne 1. Naviger med til MAX. (i 2 sekunder) 2. Hold inde i 2 sekunder for at skifte mellem KMH og MPH. 4. for at vælge. 5. for at skifte mellem F og C. 6. for at vælge. Trip-enheden vender tilbage til MAX Sådan indstilles kilometertælleren 1. Naviger med til ODO. 2. Hold inde i 2 sekunder. Kilometertælleren vises. (i 2 sekunder) 1. 2.

12 3. for at ændre det ciffer, der blinker. for at vælge. 4. Gentag trin 3 for at ændre de øvrige cifre. Trip-enheden vender tilbage til ODO. Brugerdefineret hjulstørrelse Computerens hjulstørrelsesmenu er baseret på gennemsnit, men der vil være en vis variation i den faktiske hjulstørrelse, også ved hjul, der har samme betegnelse. Du kan sikre, at computeren viser mere præcise data ved at angive en brugerdefineret hjulstørrelse. Sådan angives en brugerdefineret hjulstørrelse Mål rulleomkredsen (figur 7) Rulleomkredsen er den afstand, som din cykel kan køre på nøjagtigt én hjulomdrejning. Hvis cyklens ene hjul er større end det andet, skal du måle det hjul, der har magneten monteret Start med at lade hjulets ventil være placeret vinkelret lige over gulvet. Sæt et mærke på gulvet ud for ventilen. Du kan også anbringe en genstand på gulvet som mærke. Kør cyklen lige fremad, indtil hjulet er rullet én omgang, så ventilen igen er placeret lige over gulvet. Sæt et mærke på gulvet ved ventilens nye placering. Mål afstanden mellem mærkerne i millimeter. Resultatet er lig med den brugerdefinerede hjulstørrelse. Figur 7. Måling af rulleomkreds.

13 1. Naviger med til TME Hold inde i 2 sekunder, indtil hjulstørrelsen vises. Du programmerer den anden hjulstørrelse ved at trykke på indstillingsknappen for at ændre det foretrukne hjulvalgsikon til hjul 1 eller hjul 2 og derefter trykke på for at vælge. Naviger med til det firecifrede nummer (f.eks.: 2050). (i 2 sekunder) for at ændre det ciffer, der blinker. for at vælge. Gentag trin 4 for de øvrige cifre. (i 2 sekunder) 5. Hold inde i 2 sekunder for at gemme og afslutte. Trip-enheden vender tilbage til visning af TME

14 Anden hjulstørrelse Trip-enheden kan indeholde to forskellige hjulstørrelser. Ikonet for hjul 1 (figur 8) er en lille cirkel. Hjul 2 er en halvcirkel om ikonet for hjul 1 (figur 9). Kilometertælleren kombinerer den akkumulerede distance for begge hjulindstillinger. Figur 8. Ikonet for hjul 1. Figur 9. Ikonet for hjul 2. Sådan angives den anden hjulstørrelse 1. Naviger med til TME Hold inde i 2 sekunder. Ikonet for hjulvalg vises. for at skifte mellem hjul 1 og hjul 2. (i 2 sekunder)

15 4. for at vælge. Hjulstørrelsen vises. 5. for at skifte hjulstørrelse. 6. Hold inde i 2 sekunder for at vælge. Se instruktionerne til, hvordan man angiver en brugerdefineret hjulstørrelse, i begyndelsen af manualen (i 2 sekunder) Sådan køres med den anden hjulstørrelse 1. Naviger med til TRP. 2. Hold inde i 2 sekunder. (i 2 sekunder) 1. 2.

16 Montering Trip 2, 2L, 3 (med kabel) Montering af styr 1 2 Montering af frempind ,0-26,0 mm 31,8 mm

17 Fastgør kablet Sørg for, at computerkablet ikke kan komme i kontakt med dækket, fælgen eller egerne. Kontakt med kablerne kan beskadige computeren eller bevirke, at du mister herredømmet over cyklen og styrter. Monter hjulmagnet mm Monter hjulsensor 1 2 3

18 Trip 5W (trådløs) Montering af styr 1 2 Montering af frempind

19 Monter trådløs hjulsensor Monter hjulmagnet mm

20 Vedligeholdelse af batteri Nulstille Hvis computeren giver uregelmæssige oplysninger, kan det skyldes, at batterikapaciteten er lav. Skift batteriet, når computeren ikke fungerer korrekt. Ellers skal batterierne skiftes hver sjette måned. Når du køber et nyt batteri, bør du tage det gamle batteri med til forhandleren. Batteritypen er følgende: CR2032, lithium-celle, 3 volt. Når batteriet fjernes, nulstiller computeren automatisk de samlede funktioner. Når du har skiftet batteriet, kan du manuelt indstille dine samlede værdier, men det er vigtigt, at du husker at skrive disse værdier ned, inden du fjerner det gamle batteri. Sådan skiftes batteriet 1. Fjern computeren fra holderen. Drej batteridækslet cirka en kvart omgang mod uret (figur 10). Du kan bruge en mønt eller en skruetrækker med fladt hoved til dette. Ved nulstilling slettes alle data og indstillinger. Inden en nulstilling kan det være en god idé at notere det samlede antal kilometer (eller miles) fra kilometertælleren, så du kan indstille tallet igen i kilometertælleren ved konfiguration. Sådan foretages en nulstilling Hold nulstillingsknappen (AC) inde i to sekunder (figur 12). Du kan bruge en kuglepen til dette. Knappen sidder bag på computeren Løft batteridækslet, så du kan se batteriet. Pas på, at gummiforseglingen ikke bliver væk. Fjern det gamle batteri. Isæt det nye batteri med plusset og mærkaten opad (figur 11). Sæt batteridækslet med forseglingen på igen, og drej dækslet en kvart omgang med uret. Nulstille Figur 10. Batteridækslet fjernes Figur 11. Det nye batteri isættes Figur 12. Nulstillingsknappen

21 Fejlfinding Hvis du oplever problemer med din Trip-computer, kan du kigge i denne vejledning, hvor du kan finde råd til fejlfinding og løsninger. Du kan også spørge din lokale Bontrager-forhandler om hjælp. Problem Mulige årsager Løsning Skærmen er tom Data er uregelmæssige Den aktuelle hastighed mangler Kadence mangler (kun Trip 3) Hastigheden vises ikke korrekt Batteriet er næsten fladt, ikke isat eller isat forkert Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk fra sensoren Batteriet er næsten fladt, ikke isat eller isat forkert Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk fra sensoren Batteriet til trådløs sensor er næsten fladt (kun Trip 4W) Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk fra sensoren Hjulstørrelsen er angivet forkert Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk fra sensoren Kontroller, at batteriet er sat korrekt i, udskift om nødvendigt Juster magnetens og sensorens placering Kontroller, at batteriet er sat korrekt i, udskift om nødvendigt Juster magnetens og sensorens placering Skift batteriet i sensoren Juster magnetens og sensorens placering Nulstil hjulstørrelse Juster magnetens og sensorens placering

22 Begrænset garanti Få de detaljerede garantioplysninger på bontrager.com eller hos din Bontrager-forhandler. Bontrager og Bontrager B-Dot er registrerede varemærker tilhørende Trek Bicycle Corporation Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin USA. Alle rettigheder forbeholdes.

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

ADVARSLER OG FORBEHOLD

ADVARSLER OG FORBEHOLD INTRODUKTION... 1 ADVARSLER OG FORBEHOLD... 1 EGENSKABER / FUNKTIONER... 2 VL110HR ILLUSTRATIONER... 3 HOVEDENHED... 3 ILLUSTRATIONER AF ENKELTDELE... 4 VL110HR KNAPFUNKTIONER... 5 VL110HR SKÆRMVISNINGSRÆKKEFØLGE:

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

S720i /S710i PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Cover S720i DNK A.fh8 18/2/02 7:55 Page 1 COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt

Læs mere

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE

Display symboler S625X LØBE COMPUTER S725X CYKEL COMPUTER. Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Display symboler Fremstillet af: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel. +358-8-520 2100 Fax +358-8-520 2300 www.polar.fi Angiver at pulsen registreres. Hjertesymbolet blinker i samme

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan

Edge. 810 Brugervejledning. September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Edge 810 Brugervejledning September 2013 190-01510-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning

EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM. brugervejledning EDGE 800 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri,

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE DK DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless barometric count log SPORT ready 6.o BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Funktioner og pakkens indhold... 7 1.1

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere