Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:"

Transkript

1 Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde og tryk enter. - Indgiv arbejdsbredden og tryk enter. - Vælg vægtfylde og tryk enter. - Indgiv vægtfylden og tryk enter. - Vælg step % og tryk enter. - Indgiv step % og tryk enter. - Vælg skala position og tryk enter. - Indgiv skala position på baglågen og tryk enter. - Vælg flowfaktor og tryk enter. - Indgiv flowfaktor, hvis den kendes, som udgangspunkt er den altid 1,00 og tryk enter. - Tryk på knappen drift/menu for at komme tilbage til driftsbilledet. Vejning: Når der vejes skal traktoren holde stille, vandret og med pto-akselen slået fra. Skal vejning anvendes for at kontrollere den udsåede mængde, skal følgende fremgangsmåde anvendes: - Fyld gødning på sprederen. - Kør hen til marken hvor spredning skal startes. - Tryk på knappen vejning. - Tryk på fylde programtasten for at nulstille tæller. - Tryk på knappen drift/menu for at komme tilbage til driftsbilledet. Nu kan spredning i marken startes. Når der er kørt en passende mængde gødning (jo større mængde des mere nøjagtig vejning) kan det kontrolleres om den teoretisk udbragte mængde passer med den vejede. - Tryk på knappen vejning. - Tryk på programtasten under vægtsymbolet. - Tryk på programtasten gemme for at acceptere den nye flowfaktor eller- - Tryk på tasten drift/menu for at vende tilbage til driftsbilledet uden at gemme den foreslåede flowfaktor. Kantspredning med hydr. skift: - Kantspredning slås til og fra ved hjælp af en dobbeltvirkende hydr. udgang. - Når kantspredning er aktiv vises der et symbol i driftsbilledet på computeren. - Der kan ikke skiftes mellem kant- og normalspredning når tallerknerne roterer.

2 Oversigt Bredal Type K35-K135 (vers ) 1 2 Type KE Jan Pos. 1 Start-/Stoptaste, starter og stopper spredning 2 Doseringstaste, vælger vejemenu 3 taste, skifter mellem drift og menu 4 Piletaster, flytter curseren og indgiver talværdier 5 Returtaste, vælger det markerede eller accepterer indtastede talværdier 6 apetaste, retunerer til forrige menu uden at ændre 7 leartaste, kvitterer for alarmer eller sletter talværdier 8 Programtaster, vælger det der vises over den enkelte taste Fylde taste Beregn taste Spredt mængde siden nulstilling Gemme taste Vejet mængde Kg/min. Fremkørselshastighed 2

3 Bredal Type K35-K125 (vers ) Betjening af Bredal LH500 computer (KE-program) 1 rnes betydning Symbol oversigt Opstart Hastighedsføler Strøm til computeren Montering af computeren Indkodning af fremkørselshastighed Kalibrering af det hydrauliske system Drift Driftsbilledet Driftsfunktion Kantspredning med kantgear (ekstraudstyr) Hovedmenu Dos. / indstilling Vejning Tømning Indkodning Info Data / Print (opgave) System Driftsalarmer Systemtegninger...22 VERSION 1 JAN \\SERVER\ORIGINALER\INSTRUKTIONER\K SPREDERE\DANSK\LH AGRO\DK - K-SPREDERE - BETJENINGEN VIA BREDAL DO

4 Bredal Type K35-K125 (vers ) 1 rnes betydning 1 2 Type KE Jan Pos. 1 Start-/Stoptaste 2 Doseringstaste 3 MENU-taste 4 Piletaster 5 Returtaste 6 Ekscape taste 7 learetaste 8 Programtaster VERSION 3 AUGUST

5 2 Symbol oversigt Bredal Type K35-K135 (vers ) Kmt Tid Alarm OFF Areal Kg rest Alarm ON RPM PTO 10% +10% Hjul traktor + Kg 10% -10% Hjul spreder Kalibrere Bladre højre Radar Påfylde Bladre venstre 100 m Hastighed autokalibr. Kg/min. AUTO Lys tændes Ved 1. taste- Tryk. Reg. Ned Gemme Tænd lys Reg. Op Kg/ha Kontrast - Næste side RPM ellehjul Kontrast + Forrige side + T Ton Breddereduktion Kantspredning 5

6 3 Opstart 3.1 Hastighedsføler Føleren for fremkørselshastigheden er monteret ved sprederens baghjul. Kontroller jævnligt at der ikke er mere end 3-4 mm afstand mellem aftasterhjulet og føleren. 3.2 Strøm til computeren De fleste traktorer har et stik der passer til computerens trebenede ISO strømstik. Findes der ikke et stik i traktoren kan der købes en powerboks hos Bredal, som kan monteres i traktoren. Monter først stikket i førerkabinen, træk ledningen ned til traktorens batteri, og monter ledningen mærket med + på batteriets + pol (rød) og ledningen mærket med på batteriets pol (blå). Husk at slukke for powerboksen når computeren ikke skal bruges. Gul / Grøn Brun 3.3 Montering af computeren ISO strømstik Monter computeren så den er nem at betjene fra førersædet, stik det 7 benede ISO stik fra computeren i det modsvarende stik på traktoren, eller stikket fra den medfølgende føler. Stik det 3 benede ISO strømstik i traktorens strømstik, eller i powerboksen. Saml stikket fra sprederen med det 3. stik fra computeren. 3.4 Indkodning af fremkørselshastighed Fremkørselshastigheden er indkodet fra fabrikken, det er dog en god ide at kontrollere denne indkodning. Opmål en strækning på 100 meter, og kør frem til startmarkeringen. Tryk på knappen drift/menu flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning tryk enter flyt markeringen ned på hastighedssensor og tryk enter vælg mellem rader og hjulføler med softkey knapperne under skærmen, tryk på knappen kør 100 meter, kør 100 meter frem, og tryk enter for at gemme de optalte antal pulser. Der bør minimum være impulser pr. 100 meter. Vær opmærksom på at denne indkodning kun passer til de hjul der er monteret på sprederen, hvis der monteres en anden størrelse hjul skal indkodningen ændres. Det er muligt at indtaste impulser pr. meter direkte. 3.5 Kalibrering af det hydrauliske system P. ventilen er kalibreret fra fabrikken. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at gøre dette igen. Monter hydraulikslangerne i et ledigt udtag, slangen med den grønne markering er fremløb og den røde er retur. Traktorens motor skal køre med normale omdrejninger som ved drift, mens ventilen kalibreres, husk at sætte tryk på hydraulikudtaget inden kalibrering startes. Tryk på tasten drift/menu, flyt markeringen med piletasterne til den står på indkodning og tryk enter, flyt markeringen ned på Hydr. kalibrering og tryk enter, tryk på enter for at starte kalibrering. Vent til computeren er helt færdig med at kalibrere det varer ca. 3-4 min. Blå 6

7 Start-/stoptaste (pos. 1) Doseringstast (pos. 2) Ved tryk på denne taste startes ellers stoppes spredning. Hvis der spredes vises dette på skærmen til venstre for tasten. Ved tryk på denne taste beregnes Kg/ha udfra den faktiske udbragte mængde og det bearbejdede areal. Funktionen kan kun anvendes når der holdes stille, da det er meget vigtigt for beregningen at vejesystemet er i ro. taste (pos. 3) Piletaster (pos. 4) Returtaste (pos. 5) Ved tryk på MENU-tasten skiftes der imellem driftsbilledet og hovedmenuen. n har en toggle funktion, dvs. hvis driftsbilledet er vist og der trykkes på tasten, vil hovedmenuen vises. Hvis tasten trykkes imens der f.eks. indkodes, vil skærmen skifte til driftsbilledet. Piletasterne bruges til at vælge og ændre en indstilling. Under indkodning bruges piletasterne til at vælge og indstille de cifre, der ønskes ændret. Hvert ciffer kan indstilles mellem 0 9 med OP og NED piltasterne. For at vælge hvilke cifre der skal ændres, bruges VENSTRE og HØJRE piletaster. Returtasten anvendes til godkendelse af f.eks. indkodningsværdier samt retur til forrige skærmbillede. taste (pos. 6) Denne taste anvendes til at returnere til den forrige menu uden at gemme. 7

8 leartaste (pos. 7) leartasten anvendes til at nulstille indstillinger/tæller og til at kvittere for alarmer. Programtaster (pos. 8) taste 1-4 Programtasternes funktion vises i driftsbilledet. Funktionen vises på skærmen direkte over selve tasten. 4 Drift Driftsbilledet kan vises ved tryk på MENU-tasten, uanset hvor man befinder sig i programmet. Driftsbilledet vises som det første, når apparatet tændes. Det er en forudsætning at alle indkodninger/kalibreringer er foretaget for korrekt drift. 4.1 Driftsbilledet Driftsbilledet kan deles i følgende sektioner. af disse skærmsektioner følger nedenfor: Visning af sprederens tilstand. Visning af stepdoseringens status. + XX% X.XX Pilene viser om dosering forøges (pil op) eller formindskes (pil ned) Doseringen vist i kg/ha X.X Driftsfunktion 2 (valgbar) Step-doseringen: + = forøgelse. - = formindskelse + XX% - XX% Skift imellem funktionen for driftsfunktion 2. Sprederens tilstand Her vises en indikation af om doseringen er slået til eller fra. Stepdosering Doseringen kan ændres i trin med det antal procent der valgt i indkodning. Hvis +/- stepdoseringen er aktiveret vises dette på skærmen samt det antal procent doseringen er ændret med. Trinenes størrelse er det samme for både + og stepdosering. 4.2 Driftsfunktion 2 Denne driftsfunktion er valgbar, dvs. at funktionen, der bliver vist på skærmen, kan vælges ved tryk på PROGRAM-tasterne. Ved tryk på PROGRAM-tasterne 3 eller 4 kan der nu vælges imellem alle driftsfunktioner, der er til rådighed. Hver enkel driftsfunktion beskrives i det følgende: 8

9 Hastighed Den øjeblikkelige hastighed vist i kilometer pr. time. Kg rest Restmængde, vist i kg, i sprederen, dvs. den aktuelle vægt tilbage i sprederen vejet med vejesystemet. Areal Bearbejdet areal, siden sidste nulstilling, vist som ha. Arealoptællingen vises med 2 decimaler indtil ha. Herefter vises arealet med 1 decimal indtil ha. Derefter vises arealet uden decimaler. Kg-optælling Spredt mængde siden sidste nulstilling. Der tælles til 9999 kg, derefter skiftes til visning i ton (99.99, 999.9, 9999). Når visningen skiftes til optælling i ton, vises der et T i kg symbolet. Tid Den aktuelle tid. Pto hastighed PTO hastighed vis i omdrejninger pr. minut. Bånd hastighed Oliemotorens hastighed vist i omdrejninger pr. minut. Kg/time Mængden, der spredes, vist som kg/min. 9

10 4.3 Kantspredning med kantgear (ekstraudstyr) Kantspredning aktiveres og deaktiveres via et dobbeltvirkende hydraulikudtag fra traktoren. Når kantspredningen er aktiv vises et symbol i øverste venstre hjørne af driftsbilledet. PTO - akslen skal være slået fra for at der kan skiftes mellem kantspredning og normalspredning. Når dette symbol vises er kantspredning aktiv 10% 10% 10% Beregning af den gennemsnitlig dosering Ved tryk på DOSERINGS-tasten er der mulig at beregne den gennemsnitlige dosering for den spredte mængde siden den sidste beregning. Den gennemsnitlige dosering beregnes udfra den udbragte mængde og enten den indtastede mængde hvis ikke systemet er monteret med vejeceller, eller den vejede udbragte mængde hvis systemet er monteret med vejeceller. Den gennemsnitlige dosering beregnes som følger (med vejeceller): Trin/ Tryk på DOSERINGS-tasten og dette skærmbillede vises: Dosering Kg/ha 1 Beregnet Vejet Aktuel flowfaktor Ny flowfaktor XXXX XXX X.XX X.XX Tryk på Fylde PROGRAM-tasten og beregningen nulstilles. Dette gøres efter endt påfyldning og før spredning samt hvis flowfaktoren er blevet ændret. Spred en passende (afhængig af den ønskede dosering) mængde, f.eks. 600 kg. Ved tryk på Veje PROGRAM-tasten beregnes den gennemsnitlige dosering, og et forslag til en ny flowfaktor vises på skærmen. Hvis den nye flowfaktor er acceptabel: Tryk på Gemme PROGRAM-tasten og den nye flowfaktor gemmes. Sprederens indhold vejes automatisk og spredning kan forsættes. Hvis ikke den nye flowfaktor er acceptabel: Tryk på MENU-tasten og fortsætte spredning indtil der er udbragt en større mængde. 10

11 4.3.2 Beregning uden vejeceller Trin/ Tryk på DOSERINGS-tasten og dette skærmbillede vises: Dosering Kg/ha 1 Beregnet Vejet Aktuel flowfaktor Ny flowfaktor XXXX XXX X.XX X.XX Tryk på Fylde PROGRAM-tasten og indkod den påfyldte mængde. Dette gøres ved påfyldning af sprederen. Når doseringen skal beregnes, trykkes der på Veje PROGRAMtasten og den aktuelle mængde, der er tilbage i sprederen, indkodes. En nye flowfaktor beregnes automatisk ved tryk på Gemme PROGRAM-tasten. 11

12 5 Hovedmenu Hovedmenu Bredal Type K35-K135 (vers ) I hovedmenuen kan der vælges mellem flg. Punkter: Dos. / indstilling Vejning Tømning Indkodning Info Data / Print System 5.1 Dos. / indstilling Dos. / indstilling Kg/ha 300 Bredde (m) 24.0 Vægtfylde 1.00 Step % 5 Skala position 150 Flowfaktor Dos. / indstilling 2. Vejning 3. Tømning 4. Indkodning 5. Info 6. Data / Print 7. System I dette billede foretages de indstillinger der normalt er nødvendige inden der startes på en ny opgave. Udfra de indkodede værdier beregnes den maksimale hastighed. Maks. Km/t. Kan aflæses i info menuen. Doserings/Indstillings menuen vælges udfra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OP- og PIL NED-tasterne for at vælge Dos. / Indstilling, tryk derefter på RETUR-tasten. 1. Kg/ha Ved at vælge Kg/Ha indkodes den ønskede dosering i Kg/Ha. 2. Bredde Ved at vælge Bredde (m) indkodes sprederens arbejdsbredde i meter. 3. Vægtfylde Gødningens vægtfylde indkodes ved at vælge Vægtfylde. 4. Step % Størrelsen af de trin, som doseringen ønskes ændret med, i procent indkodes ved at vælge Step %. 5. Skala position Her indtastes den aktuelle skala position på baglågen Ved spredning af kalk, kompost m.m. vælges en baglågeåbning på skala Ved spredning af handelsgødning vælges en lav åbning på mellem skala Flowfaktor Flowfaktoren, hvis den kendes, kan indkodes ved at vælge Flowfaktor. Som udgangspunkt er flowfaktoren altid 1,00. 12

13 5.2 Vejning Vejnings-menuen vælges udfra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OP- og PIL NED-tasterne for at vælge Vejning, tryk derefter på RETUR-tasten. Der vælges om systemet er monteret med eller uden vejeceller ved at fremhæve Vejning (i vejemenuen) tryk derefter på RETUR-tasten. Der skiftes imellem Vejning = ON og Vejning = OFF hver gang RETUR-tasten påvirkes Tarering Sprederen skal være tom og der må ikke være omdrejninger på Pto-akslen når vejesystemet tareres. For at tarere (nulstille) vejesystemet vælges Tarering fra veje-menuen, herefter trykkes der på RETUR-tasten 2 gange og vejesystemet tareres Kalibrering af vejesystemet Vejesystemet er kalibreret fra fabrikken, og det er normalt ikke nødvendigt at gøre dette igen. Hvis vejningen af en eller anden årsag ikke passer mere, er det muligt at kalibrere lave en ny kalibrering: Trin/ 1 2 Med tom spreder trykkes der på MENU-tasten. Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Vejning. 3 Tryk på RETUR-tasten. 4 Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Kalibrering. Tryk på RETUR-tasten og følgende advarsel vises: Kalibrering 5. Advarsel Ønsker du at fortætte med kalibrering? ES = Fortryd Såfremt vejesystemet ønskes kalibreret trykkes der på RETURtasten igen. Med tom spreder og ingen omdrejninger på Pto-akslen trykkes der på RETUR-tasten og systemet nulstilles. Fyld en kendt vægt i sprederen og indkod denne vægt i kg. Tryk derefter på RETUR-tasten. Et nyt vejetal beregnes og kalibreringen er færdig. 13

14 5.2.3 Vejetal Hvis vejetallet kendes kan dette indkodes direkte ved at vælge Vejetal udfra veje-menuen, herefter indkodes vejetallet. Tryk på RETUR-tasten for at gemme vejetallet og returnere til den forrige menu Vejning Bredal type KE-maskiner kan være forsynet med vejeceller. Er maskinen forsynet med et vejesystem vælges vejning = ON i indkodning. Med vejesystem er det muligt at: Vise det aktuelle tankindhold i KG rest tælleren. At beregne den gennemsnitlige dosering ud fra forbrugt kg og bearbejdet areal, siden sidste beregning. Se side Tømning Sprederen kan tømmes, uden at der køres, således: Trin/ 1 2 Tryk på MENU-tasten. Flyt cursoren ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne og fremhæv Tømning. 3 Tryk på RETUR-tasten. 4 Sprederen kan nu tømmes ved at trykke på START-/STOP-tasten. 5.4 Indkodning en Indkodning vælges ud fra hovedmenuen ved at trykke på MENU-tasten, brug PIL OPog PIL NED-tasterne for at vælge Indkodning, tryk derefter på RETUR-tasten Alarmer Indkodning af alarmer vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Alarmer ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. De alarmer, der er til rådighed, tændes og slukkes med følgende PROGRAM-taster. Når en alarm afgives, kvitteres der med -tasten. Alarm aktiveret. Alarm off. Kg rest alarm Alarm ON/OFF samt de antal kg tilbage i sprederen hvorved alarmen ønskes afgivet. Rpm tallerkner alarm Alarm ON/OFF samt minimums tallerken hastighed, i omdrejninger pr. minut, hvorved alarmen ønskes afgivet. 14

15 5.4.2 Hastighedsføler Valg af hastighedsføler samt kalibreringstal for hastighedsføler indkodes her. Det er også muligt at kalibrere hastighedsføleren. Denne menu vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Hastighedssensor ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. Ved tryk på denne taste (programtaste 1) vælges radar som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Ved tryk på denne taste (programtaste 2) vælges hjulføler monteret på traktoren som hastighedsføler (via det 7-polede DIN/ISO stik). Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Ved tryk på denne taste (programtaste 3) vælges hjulføler monteret på sprederen (højre hjul) som hastighedsføler (via det 21-polede stik). (denne tast er standard valgt fra Maskinfabrikken Bredal) Hvis antal impulser pr. 100 m kendes, kan dette tal indkodes direkte. Automatisk hastighedskalibrering Trin/ 1 Opmål en 100 meter strækning og kør til startmarkering. 2 Vælg hastighedsføler som beskrevet ovenfor. 3 Tryk på denne taste og kør den opmålte 100 m strækning. Stop nøjagtigt ved stopmarkeringen. omputeren tæller impulser imens der køres. 4 Tryk på RETUR-tasten og kalibrering af hastighedsføler er færdig Hydraulikkalibrering Det er normalt ikke nødvendigt at kalibrere proportionalventilen, kalibrering er foretaget fra fabrikken. Er der problemer med hydrauliksystemet kan det dog være nødvendigt at kalibrere igen. Denne menu vælges udfra indkodningsmenuen ved at fremhæve Hydr. Kalibrering ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. Fremgangsmåden for kalibrering af proportionalventilen er som følger: 1. Hydraulikolien skal være ved normal driftstemperatur og sprederen skal være tom. 2. Traktorens motor skal køre med normale omdrejninger for drift, tryk på RETUR-tasten. 3. Båndet kører op til max hastighed og hastigheden reduceres derefter langsomt indtil båndet stopper. 4. Når kalibrering er færdig vendes tilbage til kalibreringsmenuen. Såfremt oliemotoren ikke kan opnå minimum 500 RPM afgives der en alarm og kalibreringen bliver ikke udført. 15

16 5.4.4 Doseringskalibrering Doseringskalibrering er normalt foretaget fra frabrikken og skal normalt ikke foretages af brugeren, kun i særlige tilfælde vil dette være nødvendigt. Denne menu vælges ud fra indkodningsmenuen ved at fremhæve Dos./kalibrering ved hjælp af PIL OP- og PIL NED-tasterne, tryk derefter på RETUR-tasten. For driftsnøjagtighed skal det antal m 3 der frigives pr. impuls indkodes. Hvis mængden pr. impuls kendes i forvejen kan denne indkodes direkte. Mængden, der frigives pr. impuls findes ved at lave en ny kalibrering. Først skal tallerknerne afmonteres, og der skal monteres en sliske under nedløbet, så materialet kan løbe ned i en opsamlingsbakke 1. Fremhæv Ny kalibrering og tryk på RETUR-tasten. 2. Indkod vægtfylden af gødningen og skalaåbningen på baglågen. 3. Tryk på start-tasten og båndet trækker materiale frem der løber ned i opsamlingsbakkerne, tryk på stop tasten. 4. Tøm opsamlingsbakken. 5. Tryk på START-/STOP-tasten og kalibreringen startes (båndet kører). 6. Når en tilstrækkelig mængde er frigivet stoppes båndet ved tryk på START-/STOP-tasten. 7. Vej den frigivede mængde og indtast vægten af denne mængde. 8. Tryk på RETUR-tasten og doseringskalibreringen er færdig. 5.5 Info Informationsmenuen viser en oversigt over bl.a. forskellige indkodningsværdier og vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-taste). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve Info. Tryk derefter på RETUR-tasten. Info Dos. (Kg/ha) 300 Bredde (m) 24.0 Vægtfylde 1.19 Skala position 150 Flowfaktor 1.19 Max. Kmt 17.5 Min. Kmt 3.2 I Info er det muligt at få et hurtigt overblik over de vigtigste indstillinger: 1. Dosering 2. Arbejdsbredde 3. Vægtfylde 4. Skala position 5. Flowfaktor 6. Max. Kmt 7. Min. Kmt 5.6 Data / Print (opgave) Der er muligt at have op til ti forskellige triptællersæt (opgaver) der kan startes og stoppes ved f.eks. skift af mark. Opgavemenuen vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-taste). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve Data/slet. Tryk derefter på RETUR-tasten. 16

17 Ved start af en ny opgave er alle tællere nulstillet. Hvis der skiftes til en anden opgave, for derefter at skifte tilbage til den oprindelig opgave, fortsætter alle tællere med samme værdi, som da den anden opgave blev startet. Opgaverne kan nulstilles en for en. Tællerne i en opgave Triptæller 1/10 Skærmbilledet til venstre vises, når Data/slet menuen vælges. En beskrivelse af hver enkelt tæller følger: Ny tæller Slet tæller Kg Areal Tid X X.XX X:XX Kg: Det samlede antal kg siden opgaven blev startet eller sidste nulstilling. Areal: Det optalte areal siden opgavens start eller siden sidste nulstilling. Arealet svarer til det effektive areal, dvs. kun det areal, der spredt. Tid: Den samlede effektive tid siden opgavens start eller sidste nulstilling. Start/fortsættelse af en opgave Ved valg af Data/slet menuen åbnes den sidste anvendte opgave. Hvis der aldrig har været startet en opgave, vil opgave 1 åbnes. Triptæller Tæller nr 1 Tæller nr 2 Tæller nr 3 Tæller nr 4 Tæller nr 5 Tæller nr 6 For at starte eller fortsætte en opgave skal der trykkes på Ny tæller tasten. Herved kan der vælges opgave 1 10 ved at brug PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve det ønskede nummer, hvorefter der trykkes på RETUR-tasten For at returnere til drift skal der trykkes på MENU-tasten. Nulstilling af en opgave Hvis tællerne i en opgave ønskes nulstillet, gøres dette ved at vælge en opgave som beskrevet ovenfor og derefter fremhæve Slet tæller og trykke på RETUR-tasten. 17

18 5.6.1 Data / Print Bredal Type K35-K135 (vers ) Data Print Data/print I den viste menu vælges mellem data og udprintning. Når menupunktet Data vælges, vises automatisk det sidst anvendte sæt triptællere. Der er nu følgende muligheder: Der kan tælles videre i det valgte sæt triptæller (de aktive). Tællerne forbliver aktive indtil der vælges nye. Via menupunktet Ny tæller kan der vælges mellem 10 forskellige sæt triptællere. Ønsker man kun at anvende et enkelt sæt triptællere, undlader man blot at starte nye. Data i tællerne kan slettes. Med piltasterne placeres cursoren over menupunktet Slet tæller og der trykkes på ENTER-tasten, herved slettes de 4 viste tællere samtidigt. Ny tæller Slet tæller Kg (A.) Kg (B.) Areal (ha) Tid Triptæller 1/10 0,0 0,0 0,0 0:0 Kg (A.) = Aktuel vægt optalt via vejesystemet. En korrekt optælling forudsætter at brugeren anvender funktionen Beregning af dosering for alt gødning der spredes på marken. Kg (B.) = Beregnet vægt via impulser fra doseringsenhed. Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Triptæller Ny tæller: ursoren placeres over den tæller der ønskes anvendt og der trykkes på EN- TER-tasten. Der er nu denne tæller der er den aktive (Den der optælles i). De enkelte sæt triptællere identificeres v.hj.a. nummeret. Det er ikke muligt at indkode navn, telefonnummer eller lignende. 18

19 Print dd-mm-yy I det viste billede er det muligt at udskrive de optalte data. Der er følgende muligheder: 1. Indkodning af dato der ønskes påført udskrift. 2. Udskrivning af den aktive triptæller. 3. Udskrivning af alle triptællere. Triptæller 1/10 Eksempel på udskrift. Kg (A.) Kg (B.) Areal (ha) Tid Init X X X XX:XX 5.7 System Systemmenuen vælges fra hovedmenu (tryk på MENU-tasten). Herefter bruges PIL OP- og PIL NED-tasterne til at fremhæve System. Tryk derefter på RETUR-tasten Kontrast/lys Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen lysere. Ved tryk på denne programtaste bliver skærmen mørkere. Ved tryk på denne programtaste aktiveres autolysefunktionen. Skærmens lys er slukket, indtil der trykkes på en vilkårlig taste, hvorefter lyset tændes automatisk. Skærmens lys tændes og slukkes med denne programtaste Sprog Her vælges driftssproget for Bredal LH Simuler hastighed Det er muligt at simulere en hastighed til bl.a. fejlfinding eller hvor der ønskes spredning uafhængig af fremkørselshastighed. Den ønskede simulerede hastighed indkodes i km/t med 1 decimal, hastighedssimuleringen tændes eller slukkes med PROGRAM-tasterne 1 & 2. 19

20 5.7.4 Test Test Input Kantspredning P. Ventil 0 % Valg af test input eller P. Ventil Test input Anvend testindgange hvis der f.eks. er mistanke om, at en føler er defekt. Under hver indgangsbetegnelse er der, i højre side af skærmen, en tæller som registrerer det antal gange den pågældende indgang har været aktiveret (tælleren nulstilles automatisk Testindgange forlades, eller ved tryk på -tasten). I venstre side vises den øjeblikkelige status på indgangen (Hi/Lo). Der bladres igennem de forskellige indgange ved at trykke på PIL OP- og PIL NED-tasterne (i alt 2 sider). De forskellige indgangsbetegnelser relaterer til følgende: Indgang Hjul DIN/ISO Radar DIN/ISO Hastighedssignal fra hjulføler monteret på traktoren (via det 7- polede DIN/ISO stik i traktoren). Hastighedssignal fra radar monteret på traktoren (via det 7-polede DIN/ISO stik i traktoren). RPM cellehjul Omdrejningssignal fra omdrejningsføler monteret ved cellehjulet. Tryk på PIL NED-tasten for at se de næste indgange: RPM tallerken Omdrejningssignal fra omdrejningsføler monteret ved tallerknerne Vejning Signal fra vejesystemet. Tryk på PIL NED-tasten for at se de første indgange: Test p. ventil For at hydraulikmotorens proportionalventil kan testes skal den udstyres med en duty cycle %. Indkod den ønskede duty cycle % og tryk derefter der på RETUR-tasten Totaltællere I systemmenuet findes der totaltællere for følgende: Kg: Den samlede spredte mængde siden sidste nulstilling vist i Kg. Areal: Det totale spredte areal siden sidste nulstilling. Tid: Den opsummerede tid hvor sprederen har været i arbejde. Totaltællerne nulstilles ved at fremhæve tælleren der ønskes slettet og derefter trykke på -tasten Hydraulik ventiltype Her vælges hvilken type hydraulikventil der er monteret på sprederen. 20

21 5.7.7 Test Kantspredning Test Kantspredning Imp. Gear 1: Hydraulik Gear 0 HI Bredal Type K35-K135 (vers ) I det viste billede kan hydr. Ventilen for gearet testes. Øverst vises om føleren for gearet giver impulser når funktionen aktiveres. 1+ Gear faktor 50 % Indtast gear faktor 10-99% = Gem I det viste billede indtastes Nedgearingsprocenten for gearet til kantspredning m kantspredning = 55 % m kantspredning = 33 % 6 Driftsalarmer Under drift kan der opstå situationer der forårsager alarm. De forskellige alarmer kvitteres ved tryk på - tasten. Undersøg grunden til den opståede alarm grundigt før der kvitteres for alarmen. En forklaring af de faste alarmer der kan opstå under drift følger: Reguleringen uden for doseringsområde: Alarm Regulering udenfor doseringsområde Max. Flow overskredet: Alarm Max. Flow overskredet Min. RPM på cellehjul / gummibånd ikke opnået: P. Ventil Alarm kalibrering Min. RPM på ellehjul / bånd ikke opnået Kalibrering udføres + XX% - XX% + XX% - XX% Den ønskede dosering kan ikke opnås med den nuværende indstillinger og fremkørsels hastighed. Sænk farten og alarmen forsvinder af sig selv. Maksimum flow for sprederen er overskredet, sænk farten eller ændre den indkodede dosering. Minimums omdrejning for cellehjulet / gummibåndet kan ikke opnås. Vises kun imens der kalibreres hydraulik-motoren. Åben mere for hydr. olien eller hæv motoromdrejningerne på traktoren. En beskrivelse samt fremgangsmåden for indkodning af de valgbare alarmer kan ses på side

22 7 Systemtegninger Pin No Description ISO-in-1 Radar ISO-in-2 Wheel ISO-in-3 (Not active) ISO-in-4 Implement in-work/out-of-work ISO-in-5 (Not active) +12V suplly Ground DIN ISO Pin No. + - small pin Description +12V power 0V power +12V elektronic Power Pin No. Description 1 Nc 2 In-1 Weighing 3 In-2 RPM disc 4 In-3 Border function (Fertilizer outlet pos.) 5 In-4 Wheel spreader 6 In-5 Extra 7 In-6 Gear pos. 8 Out-1, PWM to P. Valve (lo-side sw.) 9 Out-2 Actuator (lo-side sw.) 10 Out-3 Actuator (lo-side sw.) 11 Out-4 Gear (lo-side sw.) V sensor 13 Ground sensor 14 In-7 RPM Hydr. Motor 15 In-8 Extra 16 Out-5 Actuator (hi-side sw.) 17 Out-6 Gear (hi-side sw.) 18 Out-7 +12V to P. Valve (hi-side sw.) 19 Out-8 Actuator (hi-side sw.) 20 Nc 21 Nc 22 Nc 22

23 XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Bredal Type K35-K135 (vers ) Extra equipment Wheel sensor DIN ISO Battery Powerboks 0 1 Power Tractor Spreader RPM Hydr. Motor Hjulføler RPM Tallerkner (PTO Rpm) Gear pos. Bredal samleboks Bredal junction box Weigh Interface P. Valve Weigh ell Border (Gear) Border (Outlet) 23

24 Impulser pr. minut for Hydr. Motor = 18. Værdier for Danfoss PB12: P-faktor = 0,010 I-faktor = 0,008 D-faktor = 0,001 Frekvens = 390 Værdier for Berentsen SR10: P-faktor = 0,035 I-faktor = 0,021 D-faktor = 0,011 Frekvens = 350 Jitt. Frekvens = 1000 Jitt. Ampl. = 500mV Out-7 +12V +12V +12V +12V Prop.Ventil Out-8 Out-5 Out-6 Aktuator Hydr. Ventil (Gear) Out-2 Out-3 Out-4 Out-1 Nedløb pos. Out-2 Out-3 Out-4 Out-5 Out-6 Out-8 Kantspredning on: X X Kantspredning off: X X Gear (Hydr.) Out-2 Out-3 Out-4 Out-5 Out-6 Out-8 Kantspredning on: X X Kantspredning off: 24

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR TeeJet No. 020-499-DK; Version 1.00 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning: Indsåning: Daglig brug: - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den mængde der skal spredes og tryk enter. - Vælg bredde

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM TeeJet No. 020-505-DK; Version 1.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET INTELLITRAM 500 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk

F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk Instruktionsbog til liftophængt F2 / F2W gødningsspreder fra Bredal A/S F2 / F2W Standard / vejecelle / styring af dosering Dansk 1 Spreder Info EU Overensstemmelseserklæring (Direktiv 89/392/EØF, Annex

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER TeeJet No. 020-183-DK Version 1.06 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: http://www.teejet.com/

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 1 940510 BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende

Læs mere

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8.

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. 1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. ANDET REDSKAB 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. OVERSIGTSSIDE 12. MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900 til Suzuki Swift 1,3 benzin 2007> med Original betjening

Monteringsvejledning for AP900 til Suzuki Swift 1,3 benzin 2007> med Original betjening Monteringsvejledning for AP900 til Suzuki Swift 1,3 benzin 2007> med Original betjening www.asmarketing.dk Side 1 Bremsekontakt Lod brun ledning fra AP900 til pink fra original bremsekontakt. Lod den brun/hvid

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Indholdsfortegenelse 1 Arbejdsdisplay...2 2 Special display....3 2.1 Indstilling af areal enhed...3 2.2 Nulstilling af tællere...3 2.3 Visning af totaler...3 3 Display

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING 5002A

BRUGSANVISNING 5002A BRUGSANVISNING 5002A Laptimer 5002A 2 PRODUCENT VIBORG HOVEDVEJ 24 DK 7100 VEJLE Tel.: +45 75 85 11 82 Fax: +45 75 85 17 82 web: www.uniprolaptimer.com e-mail: info@uniprolaptimer.com Laptimer 5002A 3

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Instruktionsbog & Resevedelsliste

Instruktionsbog & Resevedelsliste (2006) Hydromann styring Type: CONTROL T100 Katalognr.: 10126 Instruktionsbog & Resevedelsliste Importør: Forhandler: EU-Overensstemmelses-erklæring HYDROMANN A/S NYLANDSVEJ 36 DK-6940 LEM ST. TLF: + 45

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm

Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler hvor der eftermonteres en OE begrænser arm Dette sæt anvender den

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Fartpilot med fartbegrænser

Fartpilot med fartbegrænser Vejledning Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model KIA / HYUNDAI Type of model Gasoline & Diesel Description Comfort Cruise Control Fartpilot

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Indhold 1. Indledning side 3 2. Knapforklaringer side 3 3. Enkelt brugsanvisning side 4 4. Styktælling side 4 5. Kontrolvejning side 5 6. Totalvejning side 6 7. Dyrevejning side 6

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning

Jasopels Farm Assist V3. Bruger vejledning Jasopels Farm Assist V3 Bruger vejledning Denne bruger vejledning beskriver de forskellige funktioner som farm assisten indeholder. Ved opstart af farm assisten vises et skærm billede (se nedenfor) med

Læs mere

Suzuki Sx4 - MT & ATM Fartpilot & begrænser

Suzuki Sx4 - MT & ATM Fartpilot & begrænser Vejledning Varenummer: CC50-0319 Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Suzuki Sx4 - MT & ATM Fartpilot & begrænser DK Monteringsvejledning for fartpilot Betjeningsvejledning:

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900C til Suzuki Swift 1, > med Original betjening

Monteringsvejledning for AP900C til Suzuki Swift 1, > med Original betjening til med Original betjening www.asmarketing.dk Side 1 KL 15 Orange fra AP900C loddes til blå på stik ved tændingskontakt. Lilla lednig fra AP900C loddes til til den originale koblingskontakts stelledning.

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Monteringsvejledning for AP900C til Hyundai i30 Diesel 2007> med Original betjening

Monteringsvejledning for AP900C til Hyundai i30 Diesel 2007> med Original betjening Monteringsvej for AP900C til Hyundai i30 Diesel 2007> med Original betjening www.asmarketing.dk Side 1 Orange Orange KL 15 Orange fra AP900C loddes til hvid/blå på stik ved tændingskontakt. AP900C /hvid

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

HE-VA Auto-Controller Elektronisk Udsåningskontrol Pro-Series 8000i Artemis

HE-VA Auto-Controller Elektronisk Udsåningskontrol Pro-Series 8000i Artemis HE-VA Auto-Controller Elektronisk Udsåningskontrol Pro-Series 8000i Artemis 1 Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2004/108/EEC såfremt

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

BOGBALLE A/S. Hvem er vi? S-line BOGBALLE A/S. Hvem er vi? Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere. Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Fartpilot & begrænser

Fartpilot & begrænser Instruction Comfort Cruise Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Model Suzuki Sx4 Type of model Gasoline & Diesel Manual & Automat gear Description Comfort Cruise

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S LH nr. 010-202-DK LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.lh-agro.com 1 Oversigtstegning: 1. 1200

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGSANVISNING 6001C

BRUGSANVISNING 6001C BRUGSANVISNING 6001C PRODUCENT VIBORG HOVEDVEJ 24 DK 7100 VEJLE Tel.: +45 75 85 11 82 Fax: +45 75 85 17 82 web: www.uniprolaptimer.com e-mail: mje@laptimer.dk Laptimer 6001C 2 Tillykke med din nye Laptimer

Læs mere

ECO - Proportionalventil

ECO - Proportionalventil ECO - Proportionalventil Montagevejledning (med betjeningsvejledning) + A1872_DK12RE01.PDF Stoll I-No: 3446890 f Stand: 06.06.2012 Montagevejledning ECO - Proportionalventil Før De påbegynder installationen

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Milimix Betjeningsvejledning

Milimix Betjeningsvejledning Milimix Betjeningsvejledning Kapacitet pr. pumpetyper Type 5: Dosering 0,001-9,999%. Max 5 liter doseret/time. (Max 0,5 % ved 1200 liter/time) Max vandtryk: 5 Bar. Type 15: Dosering 0,01-9,99%. Max 15liter

Læs mere

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen.

Hvis der ikke er strøm på datboksen i dette tidsrum, vil aflæsningerne blive fremsendt til telelink når der igen tændes for strømmen. Guide til telelink Hvad er telelink Telelink er en database hvor alle aflæsninger på automaterne bliver fremsendt til fra spillestedets datboks(e). Aflæsningerne bliver fremsendt hver nat mellem kl. 00.00

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere