Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler, hvilket indikerer, at hun er i stand til at graduere nogle af lydeksemplerne. APHAP resultater: Procent problemer HT Pretest Posttest EC RV BN AV EC: Ease of communication, RV: Reverberation, BN: Background Noise, AV: Aversiveness. Stiplede linjer illustrerer percentilerne for det normative data. Percentilerne er fra neden: 20, 35, 50, 65, 80, og 95 (se fodnote 11). Kurverne viser henholdsvis præ- og post-scores for APHAP. De stiplede kurver er percentiler for normativ data fra høreapparatbrugere fra Hearing Aid Research Labs (University of Memphis) hjemmeside11, percentilerne er fra neden: 20, 35, 50, 65, 80, og 95. Det ses, at HT scorer forholdsvis lavt, dvs. oplever få problemer, i henhold til de to kategorier EC og RV. Resultaterne fra posttest er imidlertid højere end ved prætesten i kategorierne BN og AV. Ifølge Sweetov og Sabes (2007) er det personer med de dårligste scores i tests med tale i baggrundsstøj, samt højeste scores i subjektivt vurderet hørehandicap, som kan forventes at have størst udbytte af høretræning. Derfor er det sandsynligt, at BN er den kategori, hvor man ville kunne forvente at se en nedgang i oplevede problemer i forbindelse med høretræningens DAT-del. Dette er dog ikke tilfældet, da HT i posttesten giver udtryk for flere problemer i denne kategori. Selvom kategorierne BN og AV indeholder forskelle mellem præ- og 11 Data for percentilerne er downloadet fra HARLS hjemmeside på denne URL: Data findes også i bilag 6. 75

77

78

79

80

81 Det vurderes at KA viser en tydelig forbedring i beskrivelse af de tre lydkarakterer og ligeledes er i stand til at graduere eksempler inden for alle tre lydkarakterer. APHAP resultater Procent problemer KA Pretest Posttest EC RV BN AV EC: Ease of communication, RV: Reverberation, BN: Background Noise, AV: Aversiveness. Stiplede linjer illustrerer percentilerne for det normative data. Percentilerne er fra neden: 20, 35, 50, 65, 80, og 95. Resultaterne for APHAP viser to meget ens konfigurationer for præ- og posttesten. Scores for kategorierne EC og RV ligger i området mellem 35- og 50-percentilen, hvilket vil sige, at scores ligger i den bedste halvdel, sammenlignet med de normative data. Begge scores i BN-kategorien ligger omkring 80-percentilen for de normative data, hvilket vil sige, at han her ligger blandt de 20 % i normative data, som oplever størst handicap. Den høje score giver umiddelbart rum for forbedringer i forbindelse med høretræning med tale i baggrundsstøj, hvilket dog ikke fremgår i disse resultater. De forholdsvis høje scores skal formentlig ses i forhold til KAs audiogram, som viser et høretab over 50 db HL for alle frekvenser over 1 khz. Dertil kommer, at KA arbejder under, hvad man kan kategorisere som forholdsvis vanskelige og støjende arbejdsbetingelser på en skole. Det er sandsynligt at denne eksponering, som tidsmæssigt fylder en stor del af hverdag, vil afspejles i hans egen bedømmelse af sin hørelse. Kvalitativ respons: I forbindelse med tests blev der netop talt om KAs udfordringer som hørehæmmet i et lærerjob. Hans største udfordringer er i forbindelse med jobbet, og derfor var dette også hans primære motivation for at 80

82

83

84

85 Posttest: Trial Ændring Vibration Ruhed Tone Ruhed Tone Vibration Ruhed Vibration Tone Testpersonens beskrivelse Vibration Ruhed Hul Ruhed Hul Vibration Ruhed Vibration Hul Korrekt rækkefølge Testpersonens rækkefølge (Grøn markerer korrekt svar) Beskrivelserne for vibration og ruhed stemmer overens i besvarelsen. LH benyttede konsekvent ordet hul i stedet for tone. LH blev spurgt om brugen af beskrivelsen hul og svarede, at dette svarede til beskrivelsen tone benyttet i træningsprogrammet. På grund af det konsekvente ordbrug, antages disse beskrivelser også som korrekte. LH havde rækkefølgen på versionerne af musikeksemplerne korrekt i seks ud af de ni klip. I de resterende tre tilfælde, var der i alle tilfælde én korrekt besvarelse i rækkefølgen, hvor enten den uændrede eller den mest ændrede version blev genkendt. På baggrund af sammenligning af præ- og posttests i musik vurderes det, at LH viser væsentlige forbedringer i beskrivelse, såvel som evnen til at kunne graduere ændringer i lyden. APHAP resultater Procent problemer LH Pretest Posttest EC RV BN AV 84

86

87

88

89

90 rækkefølgerne ikke er korrekte, er der i hvert tilfælde én korrekt version, som altid er enten versionen uden ændring, eller den der er ændret mest. Dette viser, at hun har identificeret et af yderpunkterne i skalaen. APHAP resultater Procent problemer MN Pretest Posttest EC RV BN AV EC: Ease of communication, RV: Reverberation, BN: Background Noise, AV: Aversiveness. Stiplede linjer illustrerer percentilerne for det normative data. Percentilerne er fra neden: 20, 35, 50, 65, 80, og 95. I APHAP skemaerne giver MN udtryk for forholdsvis få problemer I EC-kategorien. I RV-kategorien er der en forskel mellem scores på %. Dette ligger lige under grænsen for en ændring, som falder udenfor testretest kriteriet, som ifølge Cox (1997) er 22 % i denne kategori. Resultaterne for BN-kategorien ligger forholdsvis højt, over 80-percentilen for de normative data, hvilket svarer til, at hun ligger på niveau med de 20 % i det normative datasæt, der har rapporteret flest problemer i denne kategori. De høje AV-scores stemmer fint overens med MNs oplyste problemer med tinnitus og hyperacuse. Det er muligt at MNs forhold omkring tinnitus og hyperacuse også har indflydelse på BNscoren, der ellers, sammenholdt med MNs audiogramkonfiguration, kunne forventes at være lavere. Kvalitativ feedback: MN gav udtryk for en tilfredsstillende træningsperiode, hvor hun kom igennem alle øvelser ca. tre gange. Selv om hun har mange aktiviteter i hverdagen, fandt hun det forholdsvis let at indpasse. Muligvis fordi en form for høretræning med afslapningsmusik allerede var et fast element i hendes hverdag. 89

91

92

93

94 Tre ud af de fire testpersoner nævner musikken som stimuli som en motivation i høretræningen. Det er muligt, at denne motivation kan medvirke til, at testpersonerne træner længere, oftere eller mere effektivt, hvilket kan have indflydelse på det overordnede udbytte af høretræningen, inklusive øvelsesdelen med talestimuli. Opsummering på testen med musik: Testpersonerne er i stand til at identificere specifikke lydkarakterer, og derved gennem træning af relevante parametre er i stand til at kommunikere omkring lydkvalitet. Testpersonerne er ligeledes i stand til at graduere disse lydkvaliteter, hvilket tilføjer endnu en dimension til et grundlag for kommunikationen omkring og vurdering af lydkvalitet. Tre ud af de fire testpersoner nævner musikstimuli som en motiverende faktor i træningen. Det er muligt, at denne motivationsfaktor kan bidrage positivt til det samlede udbytte af høretræningsprogrammet APHAP KA 100 Procent problemer Procent problemer HT Pretest 40 Posttest Pretest 40 Posttest 20 0 EC RV BN AV EC RV AV MN 100 Procent problemer Procent problemer LH BN Pretest 40 Posttest Pretest 40 Posttest EC RV BN EC AV 93 RV BN AV

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad

Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 7. januar 2015 SUF 2014-15: Evaluering af forsøgsordning med MAP-pakket mad 1 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 Baggrund for forsøgsordningen... 3 Evalueringens

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder

Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt elever og virksomheder UNI C Juni 2005 Brugertilfredsundersøgelse af www.praktikpladsen.dk Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere