Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 2 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 2 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 2 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen 1

2 Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. På hovedmenuen står elevens navn som tegn på at det er elevens personlige version af Stavevejen 2 der er åben. Første gang Stavevejen 2 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen. 2

3 Stavevejen 2 - indhold Computerprogrammet består af 10 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet, i programmet Egne ordlister kan man lave ordlister ud fra de ord der er i ordbogen og et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater som enten er i programmet eller som eleven selv har lavet. Endvidere er der et evalueringsprogram og en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Hængebroen Scenen er en dyb slugt. I bunden af slugten løber en flod. Over slugten er der en hængebro. Spillet går ud på at eleven skal hjæpe drengen sikkert over broen ved at skrive ord rigtigt. Når eleven skriver et ord rigtigt, kommer drengen et skridt over hængebroen. Hvis eleven svarer forkert, falder plankerne bag drengen ned i slugten. 3. gang eleven svarer forkert, falder drengen i afgrunden. Sammen med hvert ord vises en sætning som ordet passer ind i. Der er 5 forskellige ordlister til Hængebroen. Ordliste 1: Ord med drilske korte vokaler. Nemme ord Ordliste 2: Ord med drilske korte vokaler. Svære ord Ordliste 3: Ord med enkelt eller dobbeltkonsonant Ordliste 4: Udsagnsord i navneform Ordliste 5: Udsagnsord i datid Eleven starter med at vælge ordliste. Der er to opgavetyper til spillet: Se og skriv, samt Lyt og skriv. Eleven skal vælge hvilken type han vil arbejde med. I Se og skriv vises et ord i et par sekunder. Når ordet forsvinder, skal eleven skrive ordet og trykke på Entertasten for at få kontrol og et nyt ord. 3

4 I Lyt og skriv er opgaven en orddiktat. Når ordet er dikteret af computeren, skal eleven skrive ordet. I begge opgavetyper har eleven mulighed for at få ordet gentaget ved at klikke på knappen Gentag. Frøen Scenen er en eng hvor der vokser kødædende planter. På engen er der en frø som i konkurrence med blomsterne skal fange nogle flyvende insekter. På hvert insekt er der en endelse. Frøen skal med sin tunge fange det insekt som har en endelse der passer til navneordet i øverste venstre hjørne. Frøen navigeres rundt på engen med piletasterne, og frøens tunge aktiveres med mellemrumstasten. Hvis eleven fanger den rigtige endelse, vises ordet i et kort øjeblik med den rigtige endelse. Hvis det lykkes eleven at fange mindst 10 rigtige endelser inden for tidsrammen, forvandles frøen til en prins. Til spillet er der tre ordlister. Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Endelser i bestemt form ental (-en, -et, -n og -t) Endelser i ubestemt form flertal (-e, -er, -r og ingen endelse) Endelser i bestemt form flertal (-ene og -ne) 4

5 Lykkehjulet Til spillet er der 4 ordlister. Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Ordliste 4 : Ord med dobbelt konsonant Tillægsord Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Eleven skal begynde med at vælge ordliste. Ved tryk på Start får eleven Lykkehjulet til at dreje rundt. Stopper Lykkehjulet på fx 25, får eleven 25 point hvis ordet gættes. Stopper Lykkehjulet på dødningehovedet, mister eleven alt hvad han har vundet. Når Lykkehjulet stopper, kommer et antal små streger frem i feltet nederst på skærmen. Antallet af streger er lig med antallet af bogstaver i det ord som eleven skal gætte. Eleven må nu vælge 3 vokaler og 5 konsonanter ved at klikke med musen på alfabetet i højre side. Rigtige bogstaver indsættes på deres rigtige plads i feltet. Eleven skal herefter forsøge at gætte ordet og vælger bogstaver ved at klikke i alfabetet. Hvis eleven har optjent point, kan han købe korrekte bogstaver for 5 point pr. stk. Denne mulighed er praktisk i det tilfælde hvor eleven evt. ingen rigtige bogstaver har fået i første valgrunde, eller hvis han er gået helt i stå i et ord. Der er ikke nogen tidsbegrænsning eller anden begrænsning på dette spils varighed. Det går blot ud på at eleven skal samle så mange point som muligt. 5

6 Ordkryds Til spillet er der tre ordlister, og eleven starter med at vælge ordliste. Ordliste 1: Skriv det ord tegningen forestiller. Ordliste 2: Navneord i rigtig form. Ordliste 3: Udsagnsord i rigtig form. I alle tre ordlister gælder det om at løse en ordkryds ved at skrive de rigtige ord i felterne. I ordliste 1 skal eleven skrive de navneord som bliver vist i form af tegninger. Ved at klikke på tegningen kan ordet blive læst op. I ordliste 2 bliver eleven præsenteret for et navneord i ubestemt ental og en sætning. Eleven skal skrive den bøjningsform af navneordet som passer i sætningen. Bøjningsformen er enten bestemt ental, ubestemt flertal eller bestemt flertal. I ordliste 3 bliver eleven præsenteret for et udsagnsord i navneform og en sætning. Eleven skal skrive den bøjningsform af udsagnsordet som passer i sætningen. Bøjningsformen er enten nutid eller datid. Ved ordliste 2 og 3 skal eleven bestemme om han vil arbejde med Se og skriv eller Lyt og skriv. For at få en ordkryds frem skal eleven trykke på knappen Se og skriv eller knappen Lyt og skriv alt efter hvad eleven foretrækker. Ved at klikke med musen på et tilfældigt felt på ordkrydsen kalder eleven den tilhørende tegning eller sætning frem. Eleven skal skrive det rigtige ord. Felterne skifter farve til lys blå så det tydeligt fremgår hvor ordet skal skrives. Hvis eleven skriver et forkert bogstav, bliver bogstavet rødt. Korrekte bogstaver er grønne. Eleven skal klikke med musen i et nyt felt for at få en ny tegning/sætning frem. Hvis tiden er løbet ud, viser computeren ordkrydsen i udfyldt stand. 6

7 Hver gang eleven vælger at lave ordkrydsspillet, skaber computeren en ny ordkryds som ikke har været benyttet før. Antallet af mulige ordkryds er så stort at eleven ikke vil opleve at møde 2 identiske ordkryds. Det er således en ny ordkryds eleven skal løse hver gang. Spilleplade Spillepladen består af 12 brikker som tilsammen danner et billede. Når spillet starter, vender brikkerne med bagsiden opad. Eleven skriver øveordet i firkanten og trykker på Entertasten. Hvis ordet er korrekt skrevet, bliver en af brikkerne vendt om. Herefter klikker eleven på knappen Næste for at få et nyt ord, og sådan fortsættes. Når alle 12 brikker er vendt, skal eleven sætte brikkerne rigtigt sammen. Ved hvert korrekt skrevet ord må eleven flytte en brik. Det gøres ved hjælp af musen. Hvis eleven anbringer brikken et forkert sted, falder brikken automatisk tilbage til udgangspunktet, og eleven kan så forsøge igen. Dog ikke mere end to gange før eleven igen skal skrive et nyt ord for at få mulighed for at flytte en brik. Når billedet er sat rigtigt sammen, viser en resultatmeddelelse antal forsøg og antal forkerte ord. Til Spillepladen er der to ordlister, og eleven skal starte med at vælge ordliste. Når eleven har valgt mellem Se og skriv og Lyt og skriv, starter spillet. Ordliste 1: Ord med stumt d. Ordliste 2: Ord med stumme bogstaver. 7

8 Snowboard Til spillet er der fire ordlister. Ordliste 1: Udsagnsord i nutid Ordliste 2: Udsagnsord i datid Ordliste 3: Tilfældige ord 1 Ordliste 4 Tilfældige ord 2 Efter valg af ordliste skal eleven vælge én af to opgavetyper: Se og Skriv hvor computeren et øjeblik viser det ord som skal skrives, og Lyt og Skriv hvor ordet dikteres. Sammen med prøveordet vises en sætning som passer til den form af ordet som eleven skal skrive. Eleven skal skrive 15 ord rigtigt for at kunne starte spillet. Scenen er en snedækket bjergside som eleven skal føre en snowboardløber ned ad. Spillet går ud på at snowboardløberen skal løbe så langt som muligt på to minutter. En tæller viser hele tiden hvor langt snowboardløberen er kommet. Hvis han kolliderer med en forhindring, styrter han, og tiden går til han kommer op igen. Hvis løberen styrter tre gange, skal han stave 5 ord rigtigt for at komme op på snowboardet og løbe videre. Snowboardet kan styres med piletasterne - til venstre og højre samt hop med pil op-tasten. Hastigheden kan reguleres ved klik på hastighedsknappen. 8

9 Terningespil Dette spil træner bøjning af tillægsord. Det kan spilles af én elev eller to elever som skiftes til at slå med terningen. Når eleven trykker på knappen Start, kommer der en blå og en rød knap til syne. Når eleven klikker med musen på terningen, slår han. Knappen rykker automatisk det antal felter som terningen viser. Hvis knappen lander på et spørgsmålstegn, skal eleven besvare et spørgsmål som kommer frem på skærmen. Opgaven går ud på at skrive det tillægsord færdigt som er påbegyndt i sætningen. Tillægsordet skal skrives i den rigtige form. Vær opmærksom på at det kun er de manglende bogstaver som eleven skal skrive. Ved rigtigt svar må eleven slå igen. Ved forkert svar rykkes knappen lidt tilbage, og den anden knap får retten til at slå. Hvis en knap lander på et orangefarvet felt, rykkes knappen tilbage til start. Den der først når mål, har vundet. Spørgsmålene i spillet handler om dyr, årstider, lande osv. fx Om efteråret bliver dagene kortere. De kursiverede bogstaver skal eleven skrive. 9

10 Spilleautomaten Dette spil træner bøjning af navneord. Spillet startes ved at klikke på spilleautomatens håndtag. Et navneord og tre endelser kommer frem på spilleautomatens display. Den første endelse er til bestemt ental. Den anden endelse er til ubestemt flertal, og den tredje er til bestemt flertal. Hvis første endelse passer til det viste ord, skal eleven klikke på den grønne knap i feltet bestemt form og heri skrive hele ordet og trykke Enter. Eleven skal selv huske at skrive eventuelle dobbeltkonsonanter som er nødvendige som følge af bøjningen. Hvis eleven skriver det rigtige ord, får han point. Hvis ordet er forkert, bliver det rigtige ord automatisk vist, men eleven får ikke point. Hvis endelsen ikke passer, klikker eleven på den røde knap i feltet bestemt form og får point. Den rigtige form af ordet vises. Tilsvarende gøres i de to andre felter for ubestemt flertal og bestemt flertal. Et rigtigt svar er altså både hvis man kan se at en endelse ikke passer, og hvis man kan se at en endelse passer og derfor klikker på grønt og skriver det rigtige svar. Klik på rød knap giver 1 kr. Klik på grøn knap giver 1 kr. Hvis eleven herefter skriver rigtigt svar, gives der yderligere 1 kr. Eleven får nyt ord og nye endelser ved igen at klikke på spilleautomatens håndtag. Computeren vil hele tiden vælge nye ord og endelseskombinationer. Der er altså ingen forudsigelighed i valg af ord og endelser. Forsøger eleven at sætte en forkert endelse på et ord, giver computeren besked om det. Selv om eleven ikke kan bruge nogen af de viste endelser, tvinges eleven alligevel til at tænke hele bøjningen igennem. Det er jo en forudsætning for at han kan afvise endelserne. 10

11 Det er vigtigt at være opmærksom på at man altid skal gå ud fra ubestemt flertal ved dannelsen af bestemt flertal. Det har eleverne lært i hæftet og trænet i Frøspillet, ordliste 3. Eksempel. Ordet dværg bliver vist sammen med endelserne: -en - r og -ene. Her er det kun endelsen -en der kan anvendes - nemlig til at danne bestemt ental. Endelsen - ene kan ikke bruges til at danne bestemt flertal, for man skal jo altid gå ud fra ubestemt flertal når man danner bestemt flertal. I bestemt flertal får ordet dværg endelsen -ne. Monster I Monster kan eleverne træne: Ordliste 1 Navneord i bestemt ental Ordliste 2 Navneord, udsagnsord eller tillægsord? I spillet skal eleverne vælge den rigtige ud af 3 muligheder. Det gøres ved at at bevæge raketten op eller ned til en position som er ud for den mulighed som eleven mener er rigtig. Eleven kan sætte farten op ved at klikke på tasten Pil til venstre. Raketten flyttes op eller ned på skærmen med henholdsvis Pil op og Pil ned. Hvis eleven rammer det rigtige monster, går monstret i stykker og eleven får point. Hvis eleven derimod rammer et monster med en forkert løsning, bliver raketten knust og spist af monstret, og eleven får ikke point. 11

12 Sammensatte ord I dette spil arbejder eleverne med sammensatte ord. Der er to udgaver af spillet. I det ene skal eleverne skrive et ord som sammen med 3 opgivne ord kan danne tre sammensatte ord. De ord, som er opgivet, er de sammensatte ords andet led. For at vælge denne udgave skal eleven klikke på knappen Skriv 1. led. I den anden udgave skal eleverne også skrive tre ord som sammen med et opgivet ord, kan danne tre sammensatte ord. Men i denne udgave er det ord, som er opgivet, det sammensatte ords første led. For at vælge denne udgave skal eleverne klikke på Skriv 2. led. Orddiktat Orddiktat er et program som giver forskellige muligheder for at skrive orddiktater. Der er forskellige ordlister i forskellige sværhedsgrader. Eleven kan vælge mellem følgende ordlister: 12

13 Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Enkelt- eller dobbeltkonsonant? Ordliste 5: Drilske vokaler Ordliste 6: Uregelmæssige udsagnsord Ordliste 7: Svære ord vi bruger ofte 1 Ordliste 8: Svære ord vi bruger ofte 2 Eleven kan træne ordlisterne som Se og skriv eller som Lyt og skriv. Lav egne ordlister I programmet Lav egne ordlister kan eleven lave ordlister med ord han selv vælger. Eleven kan vælge blandt alle de ord som bliver brugt i de forskellige ordlister i Stavevejen 1. Det er meget enkelt at lave en ny ordliste. Når eleven er kommet ind i programmet, vælger han et ord som skal med i ordlisten. Ordet vælges ved at klikke på det, og ordet kommer derved til at stå på en sort baggrund. Ved at klikke på knappen +, overføres ordet til ordlisten. Eleven vælger et nyt ord og gentager proceduren. Sådan fortsætter eleven indtil der er kommet de ønskede ord i ordlisten. Der kan højst være 15 ord i en ordliste. Ved at klikke på knappen Gem, bliver ordlisten automatisk gemt. Egne ordlister kan trænes i programmet Orddiktat. 13

14 Ordbog Ved at klikke på knappen får man adgang til ordbogen i Stavevejen 2. I ordbogen findes alle de ord som eleverne kan møde i de forskellige programmer. Ved at klikke på et bogstav på ordbogens venstre side, vil alle ord der begynder med det pågældende bogstav, blive vist i ordbogens højre side. Med fed skrift er ordets opslagsform vist, og på linjen under er ordet vist i bøjningsformer. Navneord er opgivet i bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Udsagnsord er opgivet i nutid og datid. Tillægsord er opgivet i intetkøn, bestemt form/flertal, 2. grad og 3. grad. Til hvert ord og hver bøjningsform af ordet er der en sætning som viser et eksempel på hvordan ordet kan anvendes i den valgte form. Når der klikkes på ordet i grundform, vil den tilhørende sætning blive vist. Når der klikkes på en bøjningsform, vil der blive vist en sætning hvori den valgte bøjningsform passer. Ved at klikke på højttalerknappen kan man få oplæst ordet. Man bør være opmærksom på at der på langsomme internetforbindelser kan være et øjebliks ventetid inden lyden kommer. 14

15 Evaluering I Evalueringsprogrammet findes fire selvstændige evalueringer. Hver af de fire evalueringer prøver eleven i udvalgte staveområder. Evaluering 1 indeholder øvelser i følgende områder: konsonanter i forlyd, konsonanter i udlyd, lydrette ord, drilske korte vokaler, enkelt- eller dobbeltkonsonant. Områder som elever på dette trin bør være fortrolige med. Evaluering 1 kan anvendes som optakt til arbejdet med Stavevejen 2 eller efter side 8 i elevhæftet. Opgaverne består af forskellige enkeltstående sætninger. I hver sætning er der et prøveord hvor eleven skal skrive hele ordet eller de bogstaver som mangler i ordet. Sætningen bliver læst op og prøveordet gentaget. Herefter skriver eleven. Ved klik på Enter fortsætter programmet med at oplæse næste sætning og sætter fokus i næste skrivefelt. Det er muligt at få gentaget oplæsningen ved at klikke på sætningen. Eleven kan rette i sin tekst indtil han klikker på knappen Færdig. Herefter er teksten låst, og knappen Ret kommer til syne. Når eleven klikker på den, bliver teksten rettet, og knappen Næste kommer til syne. Når eleven klikker på den, kommer næste del af evalueringsprogrammet som eleven skal arbejde med på samme måde som beskrevet herover. Programmet retter om ordet er rigtigt eller forkert stavet. Resultatet samles i et skema som viser elevens samlede resultat. Resultatet overføres automatisk til elevens logbog. Evaluering 2 indeholder øvelser som evaluerer brugen af stumt d og enkelt eller dobbeltkonsonant. Programmet fungerer som Evaluering 1, men ved fejl får eleven her endvidere at vide hvilken fejltype der er tale om. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Mangler stumt bogstav, Overflødigt stumt bogstav, Mangler dobbeltkonsonant, Overflødig dobbeltkonsonant og Andre fejl. Evaluering 2 kan anvendes efter arbejdet med stumme bogstaver. Evaluering 3 indeholder øvelser i følgende områder: navneords bøjning, tillægsords bøjning og sammensatte ord. 15

16 Programmet fungerer på samme måde som Evaluering 2, men sætningerne bliver ikke læst op. Eleverne skal løse opgaverne udelukkende ved selv at læse sætningerne. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Fejl i endelse ved navneord, Fejl i endelse ved tillægsord, Mangler dobbelt konsonant, Overflødig dobbeltkonsonant, Fejl i bindebogstav, Fejl i sammensætning og Andre fejl. Evaluering 3 kan anvendes efter afsnittet med tillægsord. Evaluering 4 indeholder øvelser i følgende områder: udsagnsord med regelmæssig bøjning, udsagnsord med uregelmæssig bøjning og en sammenhængende tekst med udsagnsord der har regelmæssig bøjning og udsagnsord der har uregelmæssig bøjning. Programmet fungerer på samme måde som Evaluering 2, men sætningerne bliver ikke læst op. Eleverne skal løse opgaverne udelukkende ved selv at læse sætningerne. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Fejl i endelse ved udsagnsord, Fejl ved bøjning i datid og Andre fejl. Evaluering 4 kan anvendes efter afsnittet om udsagnsord. Diktat I Evalueringsprogrammet findes også fire selvstændige diktater. Diktaterne er udfyldningsdiktater hvor eleven skal skrive de ord som mangler i teksten. Programmet dikterer teksten i små bidder. Det er muligt at få gentaget oplæsningen ved at klikke på sætningen. Når eleven har skrevet det manglende ord, klikker han på Enter, og programmet fortsætter med at diktere den næste bid af teksten. Når eleven er færdig med at skrive hele teksten, kan han se teksten igennem og rette i de ord han har skrevet. Eleven bevæger sig op og ned i teksten ved at klikke på pilene i højre side af opgaven. Eleven kan rette i sin tekst indtil han klikker på knappen Færdig. Herefter er teksten låst, og knappen Færdig erstattes af knappen Ret. Når eleven klikker på den, bliver teksten rettet. Programmet retter om ordet er rigtigt eller forkert stavet. Resultatet samles i et skema og overføres automatisk til elevens logbog. Diktat 1: De to døtre Diktat 2: Palnatoke Diktat 3: En fræk fyr Diktat 4: Parykken i spøgelsesrummet. (Teksten er den samme som findes i elevhæftet side 58) 16

17 Oversigt Computerprogrammer i Stavevejen 2 Hængebroen Ordliste 1: Ordliste 2: Ordliste 3: Ordliste 4: Ordliste 5: Ord med drilske korte vokaler. Nemme ord Ord med drilske korte vokaler. Svære ord Ord med enkelt- eller dobbeltkonsonant Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Frøen Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Endelser i bestemt form ental (-en, -et, -n og -t) Endelser i ubestemt form flertal (-e, -er, -r og ingen endelse) Endelser i bestemt form flertal (-ene og -ne) Lykkehjulet Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Ordliste 4 : Ord med dobbeltkonsonant Tillægsord Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Ordkryds Ordliste 1: Ordliste 2: Ordliste 3: Skriv det ord tegningen forestiller. Navneord i rigtig form. Udsagnsord i rigtig form. Spilleplade Ordliste 1: Ord med stumt d. Ordliste 2: Ord med stumme bogstaver. Snowboard Ordliste 1: Udsagnsord i nutid Ordliste 2: Udsagnsord i datid Ordliste 3: Tilfældige ord 1 Ordliste 4: Tilfældige ord 2 Terningespil Ordliste 1: Bøjning af tillægsord Spilleautomaten Ordliste 1: Bøjning af navneord 17

18 Monster Ordliste 1: Ordliste 2: Navneord i bestemt ental Navneord, udsagnsord eller tillægsord? Sammensatte ord Ordliste 1: Træning af sammensatte ord Ordliste 2: Træning af sammensatte ord Orddiktat Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Enkelt- eller dobbeltkonsonant? Ordliste 5: Drilske vokaler Ordliste 6: Uregelmæssige udsagnsord Ordliste 7: Svære ord vi bruger ofte 1 Ordliste 8: Svære ord vi bruger ofte 2 18

19 Lærerversion Lærerversionen af Stavevejen 1 er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Protokol Ved klik på menupunktet Protokol i linjen som står øverst på hver side, kommer man ind i lærerens protokol som indeholder en oversigt over klassens elever og giver adgang til forskellige faciliteter. I protokollen har læreren mulighed for at se elevens resultater i de forskellige programmer som eleven har arbejdet med. Elevens logbog opsamler og gemmer automatisk alle elevens resultater, og logbogen får læreren adgang til ved at klikke på teksten Se resultat som står på linjen ud for hver enkelt elev. Ved klik på teksten Lås alle spil som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren låse alle spil på én gang for en elev. 19

20 Ved klik på teksten Kommentar som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren skrive en kommentar til eleven. I feltet Emne skal læreren skrive en overskrift på sin kommentar. Dette felt skal udfyldes for at kommentarprogrammet kan virke. I feltet Meddelelse skriver læreren den kommentar der skal sendes til eleven. Når læreren klikker på knappen Send, bliver kommentaren sendt til den pågældende elev, og i elevens program vil der ved teksten Kommentar blive vist to stjerner som tegn på at der er kommet en ny kommentar til eleven. Åbne og låse programmer I øverste linje i Protokollen er der mulighed for at låse klassen og/eller låse alle spil. Ved klik på teksten Lås klassen bliver hele programmet låst, og det er ikke muligt for eleverne at komme ind i det. Ved klik på teksten Lås alle spil bliver alle programdele låst, og ingen af eleverne kan Læreren låser og åbner for enkelte programmer ved at klikke på programmet på lærerversionens menu. Klikker man fx på programmet Hængebroen, kommer man ind i den side som er vist ovenfor. Ved at klikke på teksten Lås spil for alle vil programmet blive låst for alle eleverne i klassen. Der åbnes for programmet ved at klikke på teksten Åbn spil for alle. Det er også muligt at låse og åbne programmet for udvalgte elever og lade programmet være låst eller åbent for resten af klassen. 20

21 Når programmet er åbent for alle, vil der ud for teksten Lås spil for elev være en boks med navnene på alle eleverne i klassen. Læreren kan gå ind i boksen og klikke på den elev som programmet skal låses for og derefter klikke på knappen OK. Eleven vil så blive overført til en ny boks der bliver synlig ud for teksten Åbn spil for elev. På den måde kan læreren fortsætte med at vælge elever som spillet skal låses for. Når der skal åbnes for eleverne igen, forgår det ved at finde eleverne i boksen ud for teksten Åbn spil for elev og klikke på knappen OK. Ved at klikke på teksten Åbn spil for alle, vil programmet blive åbnet for alle elever igen også de elever der er blevet placeret i boksen med låste elever. 21

Computerprogrammet Stavevejen 1

Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 Computerprogrammet Stavevejen 1 er en integreret del af systemet Stavevejen 1. Stavevejen 1 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 indhold 6 Ordlister 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte spil i Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 5. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 5 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 5 - indhold 6 Retskrivningsprøver 11 De enkelte træningsprogrammer 16 Kryds

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 10 Retskrivningsprøver 12 De enkelte træningsprogrammer

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Registrering af klasse og lærer 4 Registrering af elever 7 Overflytning af klasser 8 Programmet åbnes 10 Stavevejen

Læs mere

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7

Stavevejen 7. Brugervejledning til computerprogram på internet. Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Stavevejen 7 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 7 - indhold 7 Ordlister 8 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte

Læs mere

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3

Stavevejen 3. Brugervejledning til Computerprogrammet. Alinea. Indhold. Computerprogrammet 3 Stavevejen 3 Brugervejledning til Computerprogrammet Indhold Computerprogrammet 3 Kommentarer til de enkelte spil Mexicospillet 8 Ordkryds 10 Skyd og del 12 Rumspillet 14 Sprogspillet 16 Evaluering 18

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start

Områder, der trænes i Stavevejen Start. Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start Træningssitet Stavevejen Start er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører:

Grammatiktræning. Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning. Dette hæfte tilhører: Grammatiktræning Dansk Gyldendal for mellemtrinnet - Træning Dette hæfte tilhører: http://dansk3-6.gyldendal.dk/ Når du får noget for, skriver du datoen det skal laves til i den første kolonne Lektie.

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

VEKTOR. 500 med udsagnsord. TAKTILE LÆRINGSMIDLER

VEKTOR. 500 med udsagnsord.  TAKTILE LÆRINGSMIDLER 500 med udsagnsord Her trænes udsagnsordenes regelmæssige bøjningsformer. Igennem spillet præsenteres spillerne hele tiden for udsagnsordenes endelser, således at udsagnsordenes endelser tydeliggøres og

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6

http://www.hokbh.dk/demo/cdord/menu.html Kom godt i gang med CD-ORD 6 Kom godt i gang med CD-ORD 6 Oplæsning - Ordforslag - Flyt ordliste Oplæsning 1. Tekst i et tekstprogram oplæses, når du trykker på "F2" knappen. Du kan klikke på "F3" knappen, så holder oplæsningen pause

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Skema m. ordforklaring.

Skema m. ordforklaring. Skema m. ordforklaring. Tegning Ord Brug ordet Brandbil Lav en sætning med ordet Stol Ordklasser. Kasser skuffer - ruse Substantiv navneord Adjektiv tillægsord Verbum udsagnsord Læg/ sorter ordkortene

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference

Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader. Konference Hvordan man kan arbejde med CD-ord og Adobe Reader Konference Elever i ordblindevanskeligheder Skal have adgang til alderssvarende tekster. Dette kan ske ved at benytte f. eks. disse: 1. E17/Nota 2. Materialebasen

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1

Områder, der trænes i Stavevejen 1. Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 Træningssitet Stavevejen 1 er en del af undervisningsmaterialet Stavevejen, der består af lærervejledninger og elevhæfter, hvor det faglige stof gennemgås, og de enkelte staveregler

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder

Doros nemme guide til: Sms-beskeder. En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Doros nemme guide til: Sms-beskeder En begynderguide til at skrive, sende og læse sms-beskeder Introduktion Velkommen til Doros nemme guide til at skrive sms-beskeder. Det er en let basisguide til dig,

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer

Det er let og enkelt at udfylde det nye indrejseprogram. Se vejledning i nedenstående: Trin 3. Gem Deres ansøgningsnummer Vejledning i de nye indrejseregler til USA Den 12. januar 2009 trådte de amerikanske myndigheders nye indrejseprogram, Electronic System for Travel Authorization (ESTA) i kraft. Dette betyder at alle rejsende

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

12 Find udsagnsord i kassen, der passer til tegningerne. r e id s bære,ra stå, glide, bide, svømme, vande, slå, bore, smile, t s læse, sove, skure, rive, ligge, gynge, klippe, hoppe kravle, k e Skriv ordene

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige.

DOBBELTKONSONANTER. A. Lyt til vokalen - er den lang eller kort? Sæt X ved det rigtige. 1 DOBBELTKONSONANTER VOKALERNE Mange ord staves med dobbeltkonsonant - altså to ens konsonanter lige efter hinanden. Lyt til vokalen lige før konsonanten: Lang vokal som i mase staves med én konsonant

Læs mere

VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad

VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad VELKOMMEN TIL APPWRITER FOR GOOGLE CHROME OG ipad Jens Honore september 2015 Indhold Om AppWriter... 3 Installere AW... 3 Log på AppWriter... 4 Valgmuligheder i AW (sprog, stemmer, læsehastighed)... 4

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang

CD-ORD 9.0. Kom godt i gang CD-ORD 9.0 Kom godt i gang CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 9.0. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5

ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 ØVELSESRÆKKE OG VEJLEDNING TIL CD-ORD 5 LÆSEFUNKTIONER 1. Start CD-ORD 5 CD-ORD 5 startes fra genvejsikonet på Skrivebordet. Når det er startet ses programmets værktøjslinie øverst på skærmen. Ligger genvejen

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse: Kontakt: 1

MANUAL TIL TRYKMASKINEN. Internetadresse:  Kontakt: 1 MANUAL TIL TRYKMASKINEN Kontakt: trykmaskinen@rodekors.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Log på trykmaskinen 3 Lav nyt materiale 4 Arbejd med dit materiale 7 Indsæt nyt billede 9 Indsæt dit eget billede 10 Beskær

Læs mere

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser Copyright. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Kun til lærerbrug. Dansktræning 3. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dansktræning 3 I Dansktræning 2 er hovedvægten lagt på, at få en vis mængde ord at arbejde med.

Læs mere

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse.

STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL Lærervejledning STAVESPIL er et differentieret undervisningsmateriale beregnet til brug fra slutningen af 2. klasse. STAVESPIL er tænkt som et supplement til den almindelige staveundervisning.

Læs mere

Elevplaner På HVAL.DK

Elevplaner På HVAL.DK Journal nr. 13.21.12 Modulet Elevplaner På HVAL.DK Tutorial til testskoler Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere