Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 2 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 2 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 2 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen 1

2 Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. På hovedmenuen står elevens navn som tegn på at det er elevens personlige version af Stavevejen 2 der er åben. Første gang Stavevejen 2 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen. 2

3 Stavevejen 2 - indhold Computerprogrammet består af 10 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet, i programmet Egne ordlister kan man lave ordlister ud fra de ord der er i ordbogen og et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater som enten er i programmet eller som eleven selv har lavet. Endvidere er der et evalueringsprogram og en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Hængebroen Scenen er en dyb slugt. I bunden af slugten løber en flod. Over slugten er der en hængebro. Spillet går ud på at eleven skal hjæpe drengen sikkert over broen ved at skrive ord rigtigt. Når eleven skriver et ord rigtigt, kommer drengen et skridt over hængebroen. Hvis eleven svarer forkert, falder plankerne bag drengen ned i slugten. 3. gang eleven svarer forkert, falder drengen i afgrunden. Sammen med hvert ord vises en sætning som ordet passer ind i. Der er 5 forskellige ordlister til Hængebroen. Ordliste 1: Ord med drilske korte vokaler. Nemme ord Ordliste 2: Ord med drilske korte vokaler. Svære ord Ordliste 3: Ord med enkelt eller dobbeltkonsonant Ordliste 4: Udsagnsord i navneform Ordliste 5: Udsagnsord i datid Eleven starter med at vælge ordliste. Der er to opgavetyper til spillet: Se og skriv, samt Lyt og skriv. Eleven skal vælge hvilken type han vil arbejde med. I Se og skriv vises et ord i et par sekunder. Når ordet forsvinder, skal eleven skrive ordet og trykke på Entertasten for at få kontrol og et nyt ord. 3

4 I Lyt og skriv er opgaven en orddiktat. Når ordet er dikteret af computeren, skal eleven skrive ordet. I begge opgavetyper har eleven mulighed for at få ordet gentaget ved at klikke på knappen Gentag. Frøen Scenen er en eng hvor der vokser kødædende planter. På engen er der en frø som i konkurrence med blomsterne skal fange nogle flyvende insekter. På hvert insekt er der en endelse. Frøen skal med sin tunge fange det insekt som har en endelse der passer til navneordet i øverste venstre hjørne. Frøen navigeres rundt på engen med piletasterne, og frøens tunge aktiveres med mellemrumstasten. Hvis eleven fanger den rigtige endelse, vises ordet i et kort øjeblik med den rigtige endelse. Hvis det lykkes eleven at fange mindst 10 rigtige endelser inden for tidsrammen, forvandles frøen til en prins. Til spillet er der tre ordlister. Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Endelser i bestemt form ental (-en, -et, -n og -t) Endelser i ubestemt form flertal (-e, -er, -r og ingen endelse) Endelser i bestemt form flertal (-ene og -ne) 4

5 Lykkehjulet Til spillet er der 4 ordlister. Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Ordliste 4 : Ord med dobbelt konsonant Tillægsord Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Eleven skal begynde med at vælge ordliste. Ved tryk på Start får eleven Lykkehjulet til at dreje rundt. Stopper Lykkehjulet på fx 25, får eleven 25 point hvis ordet gættes. Stopper Lykkehjulet på dødningehovedet, mister eleven alt hvad han har vundet. Når Lykkehjulet stopper, kommer et antal små streger frem i feltet nederst på skærmen. Antallet af streger er lig med antallet af bogstaver i det ord som eleven skal gætte. Eleven må nu vælge 3 vokaler og 5 konsonanter ved at klikke med musen på alfabetet i højre side. Rigtige bogstaver indsættes på deres rigtige plads i feltet. Eleven skal herefter forsøge at gætte ordet og vælger bogstaver ved at klikke i alfabetet. Hvis eleven har optjent point, kan han købe korrekte bogstaver for 5 point pr. stk. Denne mulighed er praktisk i det tilfælde hvor eleven evt. ingen rigtige bogstaver har fået i første valgrunde, eller hvis han er gået helt i stå i et ord. Der er ikke nogen tidsbegrænsning eller anden begrænsning på dette spils varighed. Det går blot ud på at eleven skal samle så mange point som muligt. 5

6 Ordkryds Til spillet er der tre ordlister, og eleven starter med at vælge ordliste. Ordliste 1: Skriv det ord tegningen forestiller. Ordliste 2: Navneord i rigtig form. Ordliste 3: Udsagnsord i rigtig form. I alle tre ordlister gælder det om at løse en ordkryds ved at skrive de rigtige ord i felterne. I ordliste 1 skal eleven skrive de navneord som bliver vist i form af tegninger. Ved at klikke på tegningen kan ordet blive læst op. I ordliste 2 bliver eleven præsenteret for et navneord i ubestemt ental og en sætning. Eleven skal skrive den bøjningsform af navneordet som passer i sætningen. Bøjningsformen er enten bestemt ental, ubestemt flertal eller bestemt flertal. I ordliste 3 bliver eleven præsenteret for et udsagnsord i navneform og en sætning. Eleven skal skrive den bøjningsform af udsagnsordet som passer i sætningen. Bøjningsformen er enten nutid eller datid. Ved ordliste 2 og 3 skal eleven bestemme om han vil arbejde med Se og skriv eller Lyt og skriv. For at få en ordkryds frem skal eleven trykke på knappen Se og skriv eller knappen Lyt og skriv alt efter hvad eleven foretrækker. Ved at klikke med musen på et tilfældigt felt på ordkrydsen kalder eleven den tilhørende tegning eller sætning frem. Eleven skal skrive det rigtige ord. Felterne skifter farve til lys blå så det tydeligt fremgår hvor ordet skal skrives. Hvis eleven skriver et forkert bogstav, bliver bogstavet rødt. Korrekte bogstaver er grønne. Eleven skal klikke med musen i et nyt felt for at få en ny tegning/sætning frem. Hvis tiden er løbet ud, viser computeren ordkrydsen i udfyldt stand. 6

7 Hver gang eleven vælger at lave ordkrydsspillet, skaber computeren en ny ordkryds som ikke har været benyttet før. Antallet af mulige ordkryds er så stort at eleven ikke vil opleve at møde 2 identiske ordkryds. Det er således en ny ordkryds eleven skal løse hver gang. Spilleplade Spillepladen består af 12 brikker som tilsammen danner et billede. Når spillet starter, vender brikkerne med bagsiden opad. Eleven skriver øveordet i firkanten og trykker på Entertasten. Hvis ordet er korrekt skrevet, bliver en af brikkerne vendt om. Herefter klikker eleven på knappen Næste for at få et nyt ord, og sådan fortsættes. Når alle 12 brikker er vendt, skal eleven sætte brikkerne rigtigt sammen. Ved hvert korrekt skrevet ord må eleven flytte en brik. Det gøres ved hjælp af musen. Hvis eleven anbringer brikken et forkert sted, falder brikken automatisk tilbage til udgangspunktet, og eleven kan så forsøge igen. Dog ikke mere end to gange før eleven igen skal skrive et nyt ord for at få mulighed for at flytte en brik. Når billedet er sat rigtigt sammen, viser en resultatmeddelelse antal forsøg og antal forkerte ord. Til Spillepladen er der to ordlister, og eleven skal starte med at vælge ordliste. Når eleven har valgt mellem Se og skriv og Lyt og skriv, starter spillet. Ordliste 1: Ord med stumt d. Ordliste 2: Ord med stumme bogstaver. 7

8 Snowboard Til spillet er der fire ordlister. Ordliste 1: Udsagnsord i nutid Ordliste 2: Udsagnsord i datid Ordliste 3: Tilfældige ord 1 Ordliste 4 Tilfældige ord 2 Efter valg af ordliste skal eleven vælge én af to opgavetyper: Se og Skriv hvor computeren et øjeblik viser det ord som skal skrives, og Lyt og Skriv hvor ordet dikteres. Sammen med prøveordet vises en sætning som passer til den form af ordet som eleven skal skrive. Eleven skal skrive 15 ord rigtigt for at kunne starte spillet. Scenen er en snedækket bjergside som eleven skal føre en snowboardløber ned ad. Spillet går ud på at snowboardløberen skal løbe så langt som muligt på to minutter. En tæller viser hele tiden hvor langt snowboardløberen er kommet. Hvis han kolliderer med en forhindring, styrter han, og tiden går til han kommer op igen. Hvis løberen styrter tre gange, skal han stave 5 ord rigtigt for at komme op på snowboardet og løbe videre. Snowboardet kan styres med piletasterne - til venstre og højre samt hop med pil op-tasten. Hastigheden kan reguleres ved klik på hastighedsknappen. 8

9 Terningespil Dette spil træner bøjning af tillægsord. Det kan spilles af én elev eller to elever som skiftes til at slå med terningen. Når eleven trykker på knappen Start, kommer der en blå og en rød knap til syne. Når eleven klikker med musen på terningen, slår han. Knappen rykker automatisk det antal felter som terningen viser. Hvis knappen lander på et spørgsmålstegn, skal eleven besvare et spørgsmål som kommer frem på skærmen. Opgaven går ud på at skrive det tillægsord færdigt som er påbegyndt i sætningen. Tillægsordet skal skrives i den rigtige form. Vær opmærksom på at det kun er de manglende bogstaver som eleven skal skrive. Ved rigtigt svar må eleven slå igen. Ved forkert svar rykkes knappen lidt tilbage, og den anden knap får retten til at slå. Hvis en knap lander på et orangefarvet felt, rykkes knappen tilbage til start. Den der først når mål, har vundet. Spørgsmålene i spillet handler om dyr, årstider, lande osv. fx Om efteråret bliver dagene kortere. De kursiverede bogstaver skal eleven skrive. 9

10 Spilleautomaten Dette spil træner bøjning af navneord. Spillet startes ved at klikke på spilleautomatens håndtag. Et navneord og tre endelser kommer frem på spilleautomatens display. Den første endelse er til bestemt ental. Den anden endelse er til ubestemt flertal, og den tredje er til bestemt flertal. Hvis første endelse passer til det viste ord, skal eleven klikke på den grønne knap i feltet bestemt form og heri skrive hele ordet og trykke Enter. Eleven skal selv huske at skrive eventuelle dobbeltkonsonanter som er nødvendige som følge af bøjningen. Hvis eleven skriver det rigtige ord, får han point. Hvis ordet er forkert, bliver det rigtige ord automatisk vist, men eleven får ikke point. Hvis endelsen ikke passer, klikker eleven på den røde knap i feltet bestemt form og får point. Den rigtige form af ordet vises. Tilsvarende gøres i de to andre felter for ubestemt flertal og bestemt flertal. Et rigtigt svar er altså både hvis man kan se at en endelse ikke passer, og hvis man kan se at en endelse passer og derfor klikker på grønt og skriver det rigtige svar. Klik på rød knap giver 1 kr. Klik på grøn knap giver 1 kr. Hvis eleven herefter skriver rigtigt svar, gives der yderligere 1 kr. Eleven får nyt ord og nye endelser ved igen at klikke på spilleautomatens håndtag. Computeren vil hele tiden vælge nye ord og endelseskombinationer. Der er altså ingen forudsigelighed i valg af ord og endelser. Forsøger eleven at sætte en forkert endelse på et ord, giver computeren besked om det. Selv om eleven ikke kan bruge nogen af de viste endelser, tvinges eleven alligevel til at tænke hele bøjningen igennem. Det er jo en forudsætning for at han kan afvise endelserne. 10

11 Det er vigtigt at være opmærksom på at man altid skal gå ud fra ubestemt flertal ved dannelsen af bestemt flertal. Det har eleverne lært i hæftet og trænet i Frøspillet, ordliste 3. Eksempel. Ordet dværg bliver vist sammen med endelserne: -en - r og -ene. Her er det kun endelsen -en der kan anvendes - nemlig til at danne bestemt ental. Endelsen - ene kan ikke bruges til at danne bestemt flertal, for man skal jo altid gå ud fra ubestemt flertal når man danner bestemt flertal. I bestemt flertal får ordet dværg endelsen -ne. Monster I Monster kan eleverne træne: Ordliste 1 Navneord i bestemt ental Ordliste 2 Navneord, udsagnsord eller tillægsord? I spillet skal eleverne vælge den rigtige ud af 3 muligheder. Det gøres ved at at bevæge raketten op eller ned til en position som er ud for den mulighed som eleven mener er rigtig. Eleven kan sætte farten op ved at klikke på tasten Pil til venstre. Raketten flyttes op eller ned på skærmen med henholdsvis Pil op og Pil ned. Hvis eleven rammer det rigtige monster, går monstret i stykker og eleven får point. Hvis eleven derimod rammer et monster med en forkert løsning, bliver raketten knust og spist af monstret, og eleven får ikke point. 11

12 Sammensatte ord I dette spil arbejder eleverne med sammensatte ord. Der er to udgaver af spillet. I det ene skal eleverne skrive et ord som sammen med 3 opgivne ord kan danne tre sammensatte ord. De ord, som er opgivet, er de sammensatte ords andet led. For at vælge denne udgave skal eleven klikke på knappen Skriv 1. led. I den anden udgave skal eleverne også skrive tre ord som sammen med et opgivet ord, kan danne tre sammensatte ord. Men i denne udgave er det ord, som er opgivet, det sammensatte ords første led. For at vælge denne udgave skal eleverne klikke på Skriv 2. led. Orddiktat Orddiktat er et program som giver forskellige muligheder for at skrive orddiktater. Der er forskellige ordlister i forskellige sværhedsgrader. Eleven kan vælge mellem følgende ordlister: 12

13 Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Enkelt- eller dobbeltkonsonant? Ordliste 5: Drilske vokaler Ordliste 6: Uregelmæssige udsagnsord Ordliste 7: Svære ord vi bruger ofte 1 Ordliste 8: Svære ord vi bruger ofte 2 Eleven kan træne ordlisterne som Se og skriv eller som Lyt og skriv. Lav egne ordlister I programmet Lav egne ordlister kan eleven lave ordlister med ord han selv vælger. Eleven kan vælge blandt alle de ord som bliver brugt i de forskellige ordlister i Stavevejen 1. Det er meget enkelt at lave en ny ordliste. Når eleven er kommet ind i programmet, vælger han et ord som skal med i ordlisten. Ordet vælges ved at klikke på det, og ordet kommer derved til at stå på en sort baggrund. Ved at klikke på knappen +, overføres ordet til ordlisten. Eleven vælger et nyt ord og gentager proceduren. Sådan fortsætter eleven indtil der er kommet de ønskede ord i ordlisten. Der kan højst være 15 ord i en ordliste. Ved at klikke på knappen Gem, bliver ordlisten automatisk gemt. Egne ordlister kan trænes i programmet Orddiktat. 13

14 Ordbog Ved at klikke på knappen får man adgang til ordbogen i Stavevejen 2. I ordbogen findes alle de ord som eleverne kan møde i de forskellige programmer. Ved at klikke på et bogstav på ordbogens venstre side, vil alle ord der begynder med det pågældende bogstav, blive vist i ordbogens højre side. Med fed skrift er ordets opslagsform vist, og på linjen under er ordet vist i bøjningsformer. Navneord er opgivet i bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Udsagnsord er opgivet i nutid og datid. Tillægsord er opgivet i intetkøn, bestemt form/flertal, 2. grad og 3. grad. Til hvert ord og hver bøjningsform af ordet er der en sætning som viser et eksempel på hvordan ordet kan anvendes i den valgte form. Når der klikkes på ordet i grundform, vil den tilhørende sætning blive vist. Når der klikkes på en bøjningsform, vil der blive vist en sætning hvori den valgte bøjningsform passer. Ved at klikke på højttalerknappen kan man få oplæst ordet. Man bør være opmærksom på at der på langsomme internetforbindelser kan være et øjebliks ventetid inden lyden kommer. 14

15 Evaluering I Evalueringsprogrammet findes fire selvstændige evalueringer. Hver af de fire evalueringer prøver eleven i udvalgte staveområder. Evaluering 1 indeholder øvelser i følgende områder: konsonanter i forlyd, konsonanter i udlyd, lydrette ord, drilske korte vokaler, enkelt- eller dobbeltkonsonant. Områder som elever på dette trin bør være fortrolige med. Evaluering 1 kan anvendes som optakt til arbejdet med Stavevejen 2 eller efter side 8 i elevhæftet. Opgaverne består af forskellige enkeltstående sætninger. I hver sætning er der et prøveord hvor eleven skal skrive hele ordet eller de bogstaver som mangler i ordet. Sætningen bliver læst op og prøveordet gentaget. Herefter skriver eleven. Ved klik på Enter fortsætter programmet med at oplæse næste sætning og sætter fokus i næste skrivefelt. Det er muligt at få gentaget oplæsningen ved at klikke på sætningen. Eleven kan rette i sin tekst indtil han klikker på knappen Færdig. Herefter er teksten låst, og knappen Ret kommer til syne. Når eleven klikker på den, bliver teksten rettet, og knappen Næste kommer til syne. Når eleven klikker på den, kommer næste del af evalueringsprogrammet som eleven skal arbejde med på samme måde som beskrevet herover. Programmet retter om ordet er rigtigt eller forkert stavet. Resultatet samles i et skema som viser elevens samlede resultat. Resultatet overføres automatisk til elevens logbog. Evaluering 2 indeholder øvelser som evaluerer brugen af stumt d og enkelt eller dobbeltkonsonant. Programmet fungerer som Evaluering 1, men ved fejl får eleven her endvidere at vide hvilken fejltype der er tale om. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Mangler stumt bogstav, Overflødigt stumt bogstav, Mangler dobbeltkonsonant, Overflødig dobbeltkonsonant og Andre fejl. Evaluering 2 kan anvendes efter arbejdet med stumme bogstaver. Evaluering 3 indeholder øvelser i følgende områder: navneords bøjning, tillægsords bøjning og sammensatte ord. 15

16 Programmet fungerer på samme måde som Evaluering 2, men sætningerne bliver ikke læst op. Eleverne skal løse opgaverne udelukkende ved selv at læse sætningerne. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Fejl i endelse ved navneord, Fejl i endelse ved tillægsord, Mangler dobbelt konsonant, Overflødig dobbeltkonsonant, Fejl i bindebogstav, Fejl i sammensætning og Andre fejl. Evaluering 3 kan anvendes efter afsnittet med tillægsord. Evaluering 4 indeholder øvelser i følgende områder: udsagnsord med regelmæssig bøjning, udsagnsord med uregelmæssig bøjning og en sammenhængende tekst med udsagnsord der har regelmæssig bøjning og udsagnsord der har uregelmæssig bøjning. Programmet fungerer på samme måde som Evaluering 2, men sætningerne bliver ikke læst op. Eleverne skal løse opgaverne udelukkende ved selv at læse sætningerne. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Fejl i endelse ved udsagnsord, Fejl ved bøjning i datid og Andre fejl. Evaluering 4 kan anvendes efter afsnittet om udsagnsord. Diktat I Evalueringsprogrammet findes også fire selvstændige diktater. Diktaterne er udfyldningsdiktater hvor eleven skal skrive de ord som mangler i teksten. Programmet dikterer teksten i små bidder. Det er muligt at få gentaget oplæsningen ved at klikke på sætningen. Når eleven har skrevet det manglende ord, klikker han på Enter, og programmet fortsætter med at diktere den næste bid af teksten. Når eleven er færdig med at skrive hele teksten, kan han se teksten igennem og rette i de ord han har skrevet. Eleven bevæger sig op og ned i teksten ved at klikke på pilene i højre side af opgaven. Eleven kan rette i sin tekst indtil han klikker på knappen Færdig. Herefter er teksten låst, og knappen Færdig erstattes af knappen Ret. Når eleven klikker på den, bliver teksten rettet. Programmet retter om ordet er rigtigt eller forkert stavet. Resultatet samles i et skema og overføres automatisk til elevens logbog. Diktat 1: De to døtre Diktat 2: Palnatoke Diktat 3: En fræk fyr Diktat 4: Parykken i spøgelsesrummet. (Teksten er den samme som findes i elevhæftet side 58) 16

17 Oversigt Computerprogrammer i Stavevejen 2 Hængebroen Ordliste 1: Ordliste 2: Ordliste 3: Ordliste 4: Ordliste 5: Ord med drilske korte vokaler. Nemme ord Ord med drilske korte vokaler. Svære ord Ord med enkelt- eller dobbeltkonsonant Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Frøen Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Endelser i bestemt form ental (-en, -et, -n og -t) Endelser i ubestemt form flertal (-e, -er, -r og ingen endelse) Endelser i bestemt form flertal (-ene og -ne) Lykkehjulet Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Ordliste 4 : Ord med dobbeltkonsonant Tillægsord Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Ordkryds Ordliste 1: Ordliste 2: Ordliste 3: Skriv det ord tegningen forestiller. Navneord i rigtig form. Udsagnsord i rigtig form. Spilleplade Ordliste 1: Ord med stumt d. Ordliste 2: Ord med stumme bogstaver. Snowboard Ordliste 1: Udsagnsord i nutid Ordliste 2: Udsagnsord i datid Ordliste 3: Tilfældige ord 1 Ordliste 4: Tilfældige ord 2 Terningespil Ordliste 1: Bøjning af tillægsord Spilleautomaten Ordliste 1: Bøjning af navneord 17

18 Monster Ordliste 1: Ordliste 2: Navneord i bestemt ental Navneord, udsagnsord eller tillægsord? Sammensatte ord Ordliste 1: Træning af sammensatte ord Ordliste 2: Træning af sammensatte ord Orddiktat Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Enkelt- eller dobbeltkonsonant? Ordliste 5: Drilske vokaler Ordliste 6: Uregelmæssige udsagnsord Ordliste 7: Svære ord vi bruger ofte 1 Ordliste 8: Svære ord vi bruger ofte 2 18

19 Lærerversion Lærerversionen af Stavevejen 1 er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Protokol Ved klik på menupunktet Protokol i linjen som står øverst på hver side, kommer man ind i lærerens protokol som indeholder en oversigt over klassens elever og giver adgang til forskellige faciliteter. I protokollen har læreren mulighed for at se elevens resultater i de forskellige programmer som eleven har arbejdet med. Elevens logbog opsamler og gemmer automatisk alle elevens resultater, og logbogen får læreren adgang til ved at klikke på teksten Se resultat som står på linjen ud for hver enkelt elev. Ved klik på teksten Lås alle spil som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren låse alle spil på én gang for en elev. 19

20 Ved klik på teksten Kommentar som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren skrive en kommentar til eleven. I feltet Emne skal læreren skrive en overskrift på sin kommentar. Dette felt skal udfyldes for at kommentarprogrammet kan virke. I feltet Meddelelse skriver læreren den kommentar der skal sendes til eleven. Når læreren klikker på knappen Send, bliver kommentaren sendt til den pågældende elev, og i elevens program vil der ved teksten Kommentar blive vist to stjerner som tegn på at der er kommet en ny kommentar til eleven. Åbne og låse programmer I øverste linje i Protokollen er der mulighed for at låse klassen og/eller låse alle spil. Ved klik på teksten Lås klassen bliver hele programmet låst, og det er ikke muligt for eleverne at komme ind i det. Ved klik på teksten Lås alle spil bliver alle programdele låst, og ingen af eleverne kan Læreren låser og åbner for enkelte programmer ved at klikke på programmet på lærerversionens menu. Klikker man fx på programmet Hængebroen, kommer man ind i den side som er vist ovenfor. Ved at klikke på teksten Lås spil for alle vil programmet blive låst for alle eleverne i klassen. Der åbnes for programmet ved at klikke på teksten Åbn spil for alle. Det er også muligt at låse og åbne programmet for udvalgte elever og lade programmet være låst eller åbent for resten af klassen. 20

21 Når programmet er åbent for alle, vil der ud for teksten Lås spil for elev være en boks med navnene på alle eleverne i klassen. Læreren kan gå ind i boksen og klikke på den elev som programmet skal låses for og derefter klikke på knappen OK. Eleven vil så blive overført til en ny boks der bliver synlig ud for teksten Åbn spil for elev. På den måde kan læreren fortsætte med at vælge elever som spillet skal låses for. Når der skal åbnes for eleverne igen, forgår det ved at finde eleverne i boksen ud for teksten Åbn spil for elev og klikke på knappen OK. Ved at klikke på teksten Åbn spil for alle, vil programmet blive åbnet for alle elever igen også de elever der er blevet placeret i boksen med låste elever. 21

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S

10Finger hjælp. 10Finger 3. Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S 10Finger hjælp: 10Finger 3 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.12, 4. maj 2006 Indholdsfortegnelse Inden du går i gang... vii Forord... ix 1. Sanser og intelligenser...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista

DICTUS 4.2. Brugervejledning. Windows 8 / Windows 7 / Vista DICTUS 4.2 Brugervejledning Windows 8 / Windows 7 / Vista Hvad er Dictus? Dictus er det første program på dansk, der giver dig mulighed for at styre computeren samt skrive breve og andre tekster bare ved

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk

Begyndervejledning. - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende. 6. udgave November 2008. FirstClass version 9.1, dansk Begyndervejledning - For lærere, TAP er, pædagoger og studerende 6. udgave November 2008 FirstClass version 9.1, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Om SkoleKom... 2 1.1

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3

Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2. Log ind og vælg editor... 3 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Indstil din Internet Explorer browser til at virke med sitecore... 2 Log ind og vælg editor... 3 OLRGKL og OLRGLKU Redigering i Sitecore... 3 Særligt om Page Editorens

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Byd velkommen kursus i dukapc.

Byd velkommen kursus i dukapc. 1 Byd velkommen kursus i dukapc. Præsenter dig (jer) selv og din baggrund for at undervise. Skriv dit Navn og e-mail adresse op på tavlen Fortæl om kursusstedet Toiletforhold Tidsplan Pauser Kaffe Rygning

Læs mere

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8

1) Opret ny version af side... 8. 2) Lås version af side til din profil... 8 Sitecore Kvikguide Indholdsfortegnelse: Log ind i hjemmeside CMSet eller intranet CMSet og vælg editor... 2 Redigering i Sitecore OLRKL(U)... 2 Content Editorens opbygning... 3 Felterne i Content Editorens

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere