Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk"

Transkript

1 Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet er tæt knyttet til elevhæftet på den måde at der til de forskellige faglige områder i elevhæftet findes tilsvarende områder i computeren. Når eleven har fået præsenteret det nye stof i elevhæftet, giver computerprogrammet på flere forskellige måder mulighed for yderligere træning af det samme stofområde. Computerprogrammet Stavevejen 2 er et internetbaseret program hvor hver bruger har sin egen personlige version af programmet, og brugeren har adgang til programmet alle steder hvor der en internetforbindelse. Det vil sige at eleven har adgang til programmet på skolen, i hjemmet og alle andre steder hvor eleven har mulighed for at komme på internettet. Stavevejen 2 er et individuelt og personligt program. Det betyder at elevens navn bliver vist på programmets hovedmenu, at elevens resultater bliver gemt i en logbog som kun eleven og læreren har adgang til, at programmet kan tilpasses den enkelte elev med bl.a. individuelle ordlister, at alle udskrifter bærer elevens navn m.m. At Stavevejen 2 er et personligt program betyder at også læreren har sin egen version af programmet. Lærerversionen er identisk med elevversionen, men i lærerversionen er der endvidere en række funktioner som kun læreren har adgang til. Funktioner som bliver omtalt nærmere under omtalen af lærerversionen. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen 1

2 Lærere og elever logger på Stavevejen med Uni-login: Har en elev ikke et Uni-login, kontaktes skolens egen uni-login-administrator. Fra hovedmenuen er der adgang til de forskellige dele af programmet. På hovedmenuen står elevens navn som tegn på at det er elevens personlige version af Stavevejen 2 der er åben. Første gang Stavevejen 2 bliver åbnet, vil man blive bedt om at installere Macromedia Shockwave. Det er et hjælpeprogram som er nødvendigt for at Stavevejen kan virke. Derfor skal man svare ja til at få programmet installeret. Det tager kun få minutter, og programmet skal kun installeres denne ene gang. Det vil ligge på computeren og automatisk gå i funktion hver gang Stavevejen herefter bliver anvendt. Programmet skal anvendes sammen med et meget stort antal internetbaserede programmer, så derfor har de fleste skoler programmet installeret i forvejen, og de steder skal man ikke installere det igen. 2

3 Stavevejen 2 - indhold Computerprogrammet består af 10 forskellige programmer hvor eleverne arbejder med de samme områder som de har mødt i elevhæftet. Programmerne er udformet som små legeagtige spil. Herudover er der en Ordbog hvor alle ordene fra de forskellige programmer er samlet, i programmet Egne ordlister kan man lave ordlister ud fra de ord der er i ordbogen og et program med orddiktater hvor eleven kan skrive orddiktater som enten er i programmet eller som eleven selv har lavet. Endvidere er der et evalueringsprogram og en logbog som automatisk opsamler og gemmer elevens arbejde. Hængebroen Scenen er en dyb slugt. I bunden af slugten løber en flod. Over slugten er der en hængebro. Spillet går ud på at eleven skal hjæpe drengen sikkert over broen ved at skrive ord rigtigt. Når eleven skriver et ord rigtigt, kommer drengen et skridt over hængebroen. Hvis eleven svarer forkert, falder plankerne bag drengen ned i slugten. 3. gang eleven svarer forkert, falder drengen i afgrunden. Sammen med hvert ord vises en sætning som ordet passer ind i. Der er 5 forskellige ordlister til Hængebroen. Ordliste 1: Ord med drilske korte vokaler. Nemme ord Ordliste 2: Ord med drilske korte vokaler. Svære ord Ordliste 3: Ord med enkelt eller dobbeltkonsonant Ordliste 4: Udsagnsord i navneform Ordliste 5: Udsagnsord i datid Eleven starter med at vælge ordliste. Der er to opgavetyper til spillet: Se og skriv, samt Lyt og skriv. Eleven skal vælge hvilken type han vil arbejde med. I Se og skriv vises et ord i et par sekunder. Når ordet forsvinder, skal eleven skrive ordet og trykke på Entertasten for at få kontrol og et nyt ord. 3

4 I Lyt og skriv er opgaven en orddiktat. Når ordet er dikteret af computeren, skal eleven skrive ordet. I begge opgavetyper har eleven mulighed for at få ordet gentaget ved at klikke på knappen Gentag. Frøen Scenen er en eng hvor der vokser kødædende planter. På engen er der en frø som i konkurrence med blomsterne skal fange nogle flyvende insekter. På hvert insekt er der en endelse. Frøen skal med sin tunge fange det insekt som har en endelse der passer til navneordet i øverste venstre hjørne. Frøen navigeres rundt på engen med piletasterne, og frøens tunge aktiveres med mellemrumstasten. Hvis eleven fanger den rigtige endelse, vises ordet i et kort øjeblik med den rigtige endelse. Hvis det lykkes eleven at fange mindst 10 rigtige endelser inden for tidsrammen, forvandles frøen til en prins. Til spillet er der tre ordlister. Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Endelser i bestemt form ental (-en, -et, -n og -t) Endelser i ubestemt form flertal (-e, -er, -r og ingen endelse) Endelser i bestemt form flertal (-ene og -ne) 4

5 Lykkehjulet Til spillet er der 4 ordlister. Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Ordliste 4 : Ord med dobbelt konsonant Tillægsord Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Eleven skal begynde med at vælge ordliste. Ved tryk på Start får eleven Lykkehjulet til at dreje rundt. Stopper Lykkehjulet på fx 25, får eleven 25 point hvis ordet gættes. Stopper Lykkehjulet på dødningehovedet, mister eleven alt hvad han har vundet. Når Lykkehjulet stopper, kommer et antal små streger frem i feltet nederst på skærmen. Antallet af streger er lig med antallet af bogstaver i det ord som eleven skal gætte. Eleven må nu vælge 3 vokaler og 5 konsonanter ved at klikke med musen på alfabetet i højre side. Rigtige bogstaver indsættes på deres rigtige plads i feltet. Eleven skal herefter forsøge at gætte ordet og vælger bogstaver ved at klikke i alfabetet. Hvis eleven har optjent point, kan han købe korrekte bogstaver for 5 point pr. stk. Denne mulighed er praktisk i det tilfælde hvor eleven evt. ingen rigtige bogstaver har fået i første valgrunde, eller hvis han er gået helt i stå i et ord. Der er ikke nogen tidsbegrænsning eller anden begrænsning på dette spils varighed. Det går blot ud på at eleven skal samle så mange point som muligt. 5

6 Ordkryds Til spillet er der tre ordlister, og eleven starter med at vælge ordliste. Ordliste 1: Skriv det ord tegningen forestiller. Ordliste 2: Navneord i rigtig form. Ordliste 3: Udsagnsord i rigtig form. I alle tre ordlister gælder det om at løse en ordkryds ved at skrive de rigtige ord i felterne. I ordliste 1 skal eleven skrive de navneord som bliver vist i form af tegninger. Ved at klikke på tegningen kan ordet blive læst op. I ordliste 2 bliver eleven præsenteret for et navneord i ubestemt ental og en sætning. Eleven skal skrive den bøjningsform af navneordet som passer i sætningen. Bøjningsformen er enten bestemt ental, ubestemt flertal eller bestemt flertal. I ordliste 3 bliver eleven præsenteret for et udsagnsord i navneform og en sætning. Eleven skal skrive den bøjningsform af udsagnsordet som passer i sætningen. Bøjningsformen er enten nutid eller datid. Ved ordliste 2 og 3 skal eleven bestemme om han vil arbejde med Se og skriv eller Lyt og skriv. For at få en ordkryds frem skal eleven trykke på knappen Se og skriv eller knappen Lyt og skriv alt efter hvad eleven foretrækker. Ved at klikke med musen på et tilfældigt felt på ordkrydsen kalder eleven den tilhørende tegning eller sætning frem. Eleven skal skrive det rigtige ord. Felterne skifter farve til lys blå så det tydeligt fremgår hvor ordet skal skrives. Hvis eleven skriver et forkert bogstav, bliver bogstavet rødt. Korrekte bogstaver er grønne. Eleven skal klikke med musen i et nyt felt for at få en ny tegning/sætning frem. Hvis tiden er løbet ud, viser computeren ordkrydsen i udfyldt stand. 6

7 Hver gang eleven vælger at lave ordkrydsspillet, skaber computeren en ny ordkryds som ikke har været benyttet før. Antallet af mulige ordkryds er så stort at eleven ikke vil opleve at møde 2 identiske ordkryds. Det er således en ny ordkryds eleven skal løse hver gang. Spilleplade Spillepladen består af 12 brikker som tilsammen danner et billede. Når spillet starter, vender brikkerne med bagsiden opad. Eleven skriver øveordet i firkanten og trykker på Entertasten. Hvis ordet er korrekt skrevet, bliver en af brikkerne vendt om. Herefter klikker eleven på knappen Næste for at få et nyt ord, og sådan fortsættes. Når alle 12 brikker er vendt, skal eleven sætte brikkerne rigtigt sammen. Ved hvert korrekt skrevet ord må eleven flytte en brik. Det gøres ved hjælp af musen. Hvis eleven anbringer brikken et forkert sted, falder brikken automatisk tilbage til udgangspunktet, og eleven kan så forsøge igen. Dog ikke mere end to gange før eleven igen skal skrive et nyt ord for at få mulighed for at flytte en brik. Når billedet er sat rigtigt sammen, viser en resultatmeddelelse antal forsøg og antal forkerte ord. Til Spillepladen er der to ordlister, og eleven skal starte med at vælge ordliste. Når eleven har valgt mellem Se og skriv og Lyt og skriv, starter spillet. Ordliste 1: Ord med stumt d. Ordliste 2: Ord med stumme bogstaver. 7

8 Snowboard Til spillet er der fire ordlister. Ordliste 1: Udsagnsord i nutid Ordliste 2: Udsagnsord i datid Ordliste 3: Tilfældige ord 1 Ordliste 4 Tilfældige ord 2 Efter valg af ordliste skal eleven vælge én af to opgavetyper: Se og Skriv hvor computeren et øjeblik viser det ord som skal skrives, og Lyt og Skriv hvor ordet dikteres. Sammen med prøveordet vises en sætning som passer til den form af ordet som eleven skal skrive. Eleven skal skrive 15 ord rigtigt for at kunne starte spillet. Scenen er en snedækket bjergside som eleven skal føre en snowboardløber ned ad. Spillet går ud på at snowboardløberen skal løbe så langt som muligt på to minutter. En tæller viser hele tiden hvor langt snowboardløberen er kommet. Hvis han kolliderer med en forhindring, styrter han, og tiden går til han kommer op igen. Hvis løberen styrter tre gange, skal han stave 5 ord rigtigt for at komme op på snowboardet og løbe videre. Snowboardet kan styres med piletasterne - til venstre og højre samt hop med pil op-tasten. Hastigheden kan reguleres ved klik på hastighedsknappen. 8

9 Terningespil Dette spil træner bøjning af tillægsord. Det kan spilles af én elev eller to elever som skiftes til at slå med terningen. Når eleven trykker på knappen Start, kommer der en blå og en rød knap til syne. Når eleven klikker med musen på terningen, slår han. Knappen rykker automatisk det antal felter som terningen viser. Hvis knappen lander på et spørgsmålstegn, skal eleven besvare et spørgsmål som kommer frem på skærmen. Opgaven går ud på at skrive det tillægsord færdigt som er påbegyndt i sætningen. Tillægsordet skal skrives i den rigtige form. Vær opmærksom på at det kun er de manglende bogstaver som eleven skal skrive. Ved rigtigt svar må eleven slå igen. Ved forkert svar rykkes knappen lidt tilbage, og den anden knap får retten til at slå. Hvis en knap lander på et orangefarvet felt, rykkes knappen tilbage til start. Den der først når mål, har vundet. Spørgsmålene i spillet handler om dyr, årstider, lande osv. fx Om efteråret bliver dagene kortere. De kursiverede bogstaver skal eleven skrive. 9

10 Spilleautomaten Dette spil træner bøjning af navneord. Spillet startes ved at klikke på spilleautomatens håndtag. Et navneord og tre endelser kommer frem på spilleautomatens display. Den første endelse er til bestemt ental. Den anden endelse er til ubestemt flertal, og den tredje er til bestemt flertal. Hvis første endelse passer til det viste ord, skal eleven klikke på den grønne knap i feltet bestemt form og heri skrive hele ordet og trykke Enter. Eleven skal selv huske at skrive eventuelle dobbeltkonsonanter som er nødvendige som følge af bøjningen. Hvis eleven skriver det rigtige ord, får han point. Hvis ordet er forkert, bliver det rigtige ord automatisk vist, men eleven får ikke point. Hvis endelsen ikke passer, klikker eleven på den røde knap i feltet bestemt form og får point. Den rigtige form af ordet vises. Tilsvarende gøres i de to andre felter for ubestemt flertal og bestemt flertal. Et rigtigt svar er altså både hvis man kan se at en endelse ikke passer, og hvis man kan se at en endelse passer og derfor klikker på grønt og skriver det rigtige svar. Klik på rød knap giver 1 kr. Klik på grøn knap giver 1 kr. Hvis eleven herefter skriver rigtigt svar, gives der yderligere 1 kr. Eleven får nyt ord og nye endelser ved igen at klikke på spilleautomatens håndtag. Computeren vil hele tiden vælge nye ord og endelseskombinationer. Der er altså ingen forudsigelighed i valg af ord og endelser. Forsøger eleven at sætte en forkert endelse på et ord, giver computeren besked om det. Selv om eleven ikke kan bruge nogen af de viste endelser, tvinges eleven alligevel til at tænke hele bøjningen igennem. Det er jo en forudsætning for at han kan afvise endelserne. 10

11 Det er vigtigt at være opmærksom på at man altid skal gå ud fra ubestemt flertal ved dannelsen af bestemt flertal. Det har eleverne lært i hæftet og trænet i Frøspillet, ordliste 3. Eksempel. Ordet dværg bliver vist sammen med endelserne: -en - r og -ene. Her er det kun endelsen -en der kan anvendes - nemlig til at danne bestemt ental. Endelsen - ene kan ikke bruges til at danne bestemt flertal, for man skal jo altid gå ud fra ubestemt flertal når man danner bestemt flertal. I bestemt flertal får ordet dværg endelsen -ne. Monster I Monster kan eleverne træne: Ordliste 1 Navneord i bestemt ental Ordliste 2 Navneord, udsagnsord eller tillægsord? I spillet skal eleverne vælge den rigtige ud af 3 muligheder. Det gøres ved at at bevæge raketten op eller ned til en position som er ud for den mulighed som eleven mener er rigtig. Eleven kan sætte farten op ved at klikke på tasten Pil til venstre. Raketten flyttes op eller ned på skærmen med henholdsvis Pil op og Pil ned. Hvis eleven rammer det rigtige monster, går monstret i stykker og eleven får point. Hvis eleven derimod rammer et monster med en forkert løsning, bliver raketten knust og spist af monstret, og eleven får ikke point. 11

12 Sammensatte ord I dette spil arbejder eleverne med sammensatte ord. Der er to udgaver af spillet. I det ene skal eleverne skrive et ord som sammen med 3 opgivne ord kan danne tre sammensatte ord. De ord, som er opgivet, er de sammensatte ords andet led. For at vælge denne udgave skal eleven klikke på knappen Skriv 1. led. I den anden udgave skal eleverne også skrive tre ord som sammen med et opgivet ord, kan danne tre sammensatte ord. Men i denne udgave er det ord, som er opgivet, det sammensatte ords første led. For at vælge denne udgave skal eleverne klikke på Skriv 2. led. Orddiktat Orddiktat er et program som giver forskellige muligheder for at skrive orddiktater. Der er forskellige ordlister i forskellige sværhedsgrader. Eleven kan vælge mellem følgende ordlister: 12

13 Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Enkelt- eller dobbeltkonsonant? Ordliste 5: Drilske vokaler Ordliste 6: Uregelmæssige udsagnsord Ordliste 7: Svære ord vi bruger ofte 1 Ordliste 8: Svære ord vi bruger ofte 2 Eleven kan træne ordlisterne som Se og skriv eller som Lyt og skriv. Lav egne ordlister I programmet Lav egne ordlister kan eleven lave ordlister med ord han selv vælger. Eleven kan vælge blandt alle de ord som bliver brugt i de forskellige ordlister i Stavevejen 1. Det er meget enkelt at lave en ny ordliste. Når eleven er kommet ind i programmet, vælger han et ord som skal med i ordlisten. Ordet vælges ved at klikke på det, og ordet kommer derved til at stå på en sort baggrund. Ved at klikke på knappen +, overføres ordet til ordlisten. Eleven vælger et nyt ord og gentager proceduren. Sådan fortsætter eleven indtil der er kommet de ønskede ord i ordlisten. Der kan højst være 15 ord i en ordliste. Ved at klikke på knappen Gem, bliver ordlisten automatisk gemt. Egne ordlister kan trænes i programmet Orddiktat. 13

14 Ordbog Ved at klikke på knappen får man adgang til ordbogen i Stavevejen 2. I ordbogen findes alle de ord som eleverne kan møde i de forskellige programmer. Ved at klikke på et bogstav på ordbogens venstre side, vil alle ord der begynder med det pågældende bogstav, blive vist i ordbogens højre side. Med fed skrift er ordets opslagsform vist, og på linjen under er ordet vist i bøjningsformer. Navneord er opgivet i bestemt ental, ubestemt flertal og bestemt flertal. Udsagnsord er opgivet i nutid og datid. Tillægsord er opgivet i intetkøn, bestemt form/flertal, 2. grad og 3. grad. Til hvert ord og hver bøjningsform af ordet er der en sætning som viser et eksempel på hvordan ordet kan anvendes i den valgte form. Når der klikkes på ordet i grundform, vil den tilhørende sætning blive vist. Når der klikkes på en bøjningsform, vil der blive vist en sætning hvori den valgte bøjningsform passer. Ved at klikke på højttalerknappen kan man få oplæst ordet. Man bør være opmærksom på at der på langsomme internetforbindelser kan være et øjebliks ventetid inden lyden kommer. 14

15 Evaluering I Evalueringsprogrammet findes fire selvstændige evalueringer. Hver af de fire evalueringer prøver eleven i udvalgte staveområder. Evaluering 1 indeholder øvelser i følgende områder: konsonanter i forlyd, konsonanter i udlyd, lydrette ord, drilske korte vokaler, enkelt- eller dobbeltkonsonant. Områder som elever på dette trin bør være fortrolige med. Evaluering 1 kan anvendes som optakt til arbejdet med Stavevejen 2 eller efter side 8 i elevhæftet. Opgaverne består af forskellige enkeltstående sætninger. I hver sætning er der et prøveord hvor eleven skal skrive hele ordet eller de bogstaver som mangler i ordet. Sætningen bliver læst op og prøveordet gentaget. Herefter skriver eleven. Ved klik på Enter fortsætter programmet med at oplæse næste sætning og sætter fokus i næste skrivefelt. Det er muligt at få gentaget oplæsningen ved at klikke på sætningen. Eleven kan rette i sin tekst indtil han klikker på knappen Færdig. Herefter er teksten låst, og knappen Ret kommer til syne. Når eleven klikker på den, bliver teksten rettet, og knappen Næste kommer til syne. Når eleven klikker på den, kommer næste del af evalueringsprogrammet som eleven skal arbejde med på samme måde som beskrevet herover. Programmet retter om ordet er rigtigt eller forkert stavet. Resultatet samles i et skema som viser elevens samlede resultat. Resultatet overføres automatisk til elevens logbog. Evaluering 2 indeholder øvelser som evaluerer brugen af stumt d og enkelt eller dobbeltkonsonant. Programmet fungerer som Evaluering 1, men ved fejl får eleven her endvidere at vide hvilken fejltype der er tale om. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Mangler stumt bogstav, Overflødigt stumt bogstav, Mangler dobbeltkonsonant, Overflødig dobbeltkonsonant og Andre fejl. Evaluering 2 kan anvendes efter arbejdet med stumme bogstaver. Evaluering 3 indeholder øvelser i følgende områder: navneords bøjning, tillægsords bøjning og sammensatte ord. 15

16 Programmet fungerer på samme måde som Evaluering 2, men sætningerne bliver ikke læst op. Eleverne skal løse opgaverne udelukkende ved selv at læse sætningerne. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Fejl i endelse ved navneord, Fejl i endelse ved tillægsord, Mangler dobbelt konsonant, Overflødig dobbeltkonsonant, Fejl i bindebogstav, Fejl i sammensætning og Andre fejl. Evaluering 3 kan anvendes efter afsnittet med tillægsord. Evaluering 4 indeholder øvelser i følgende områder: udsagnsord med regelmæssig bøjning, udsagnsord med uregelmæssig bøjning og en sammenhængende tekst med udsagnsord der har regelmæssig bøjning og udsagnsord der har uregelmæssig bøjning. Programmet fungerer på samme måde som Evaluering 2, men sætningerne bliver ikke læst op. Eleverne skal løse opgaverne udelukkende ved selv at læse sætningerne. Programmet skelner mellem flg. fejltyper: Fejl i endelse ved udsagnsord, Fejl ved bøjning i datid og Andre fejl. Evaluering 4 kan anvendes efter afsnittet om udsagnsord. Diktat I Evalueringsprogrammet findes også fire selvstændige diktater. Diktaterne er udfyldningsdiktater hvor eleven skal skrive de ord som mangler i teksten. Programmet dikterer teksten i små bidder. Det er muligt at få gentaget oplæsningen ved at klikke på sætningen. Når eleven har skrevet det manglende ord, klikker han på Enter, og programmet fortsætter med at diktere den næste bid af teksten. Når eleven er færdig med at skrive hele teksten, kan han se teksten igennem og rette i de ord han har skrevet. Eleven bevæger sig op og ned i teksten ved at klikke på pilene i højre side af opgaven. Eleven kan rette i sin tekst indtil han klikker på knappen Færdig. Herefter er teksten låst, og knappen Færdig erstattes af knappen Ret. Når eleven klikker på den, bliver teksten rettet. Programmet retter om ordet er rigtigt eller forkert stavet. Resultatet samles i et skema og overføres automatisk til elevens logbog. Diktat 1: De to døtre Diktat 2: Palnatoke Diktat 3: En fræk fyr Diktat 4: Parykken i spøgelsesrummet. (Teksten er den samme som findes i elevhæftet side 58) 16

17 Oversigt Computerprogrammer i Stavevejen 2 Hængebroen Ordliste 1: Ordliste 2: Ordliste 3: Ordliste 4: Ordliste 5: Ord med drilske korte vokaler. Nemme ord Ord med drilske korte vokaler. Svære ord Ord med enkelt- eller dobbeltkonsonant Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Frøen Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Endelser i bestemt form ental (-en, -et, -n og -t) Endelser i ubestemt form flertal (-e, -er, -r og ingen endelse) Endelser i bestemt form flertal (-ene og -ne) Lykkehjulet Ordliste 1 : Ordliste 2 : Ordliste 3 : Ordliste 4 : Ord med dobbeltkonsonant Tillægsord Udsagnsord i navneform Udsagnsord i datid Ordkryds Ordliste 1: Ordliste 2: Ordliste 3: Skriv det ord tegningen forestiller. Navneord i rigtig form. Udsagnsord i rigtig form. Spilleplade Ordliste 1: Ord med stumt d. Ordliste 2: Ord med stumme bogstaver. Snowboard Ordliste 1: Udsagnsord i nutid Ordliste 2: Udsagnsord i datid Ordliste 3: Tilfældige ord 1 Ordliste 4: Tilfældige ord 2 Terningespil Ordliste 1: Bøjning af tillægsord Spilleautomaten Ordliste 1: Bøjning af navneord 17

18 Monster Ordliste 1: Ordliste 2: Navneord i bestemt ental Navneord, udsagnsord eller tillægsord? Sammensatte ord Ordliste 1: Træning af sammensatte ord Ordliste 2: Træning af sammensatte ord Orddiktat Ordliste 1: Tilfældige ord 1 Ordliste 2: Tilfældige ord 2 Ordliste 3: Ord med stumme bogstaver Ordliste 4: Enkelt- eller dobbeltkonsonant? Ordliste 5: Drilske vokaler Ordliste 6: Uregelmæssige udsagnsord Ordliste 7: Svære ord vi bruger ofte 1 Ordliste 8: Svære ord vi bruger ofte 2 18

19 Lærerversion Lærerversionen af Stavevejen 1 er identisk med elevversionen, men lærerversionen indeholder nogle faciliteter som kun læreren har adgang til og brug for. Protokol Ved klik på menupunktet Protokol i linjen som står øverst på hver side, kommer man ind i lærerens protokol som indeholder en oversigt over klassens elever og giver adgang til forskellige faciliteter. I protokollen har læreren mulighed for at se elevens resultater i de forskellige programmer som eleven har arbejdet med. Elevens logbog opsamler og gemmer automatisk alle elevens resultater, og logbogen får læreren adgang til ved at klikke på teksten Se resultat som står på linjen ud for hver enkelt elev. Ved klik på teksten Lås alle spil som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren låse alle spil på én gang for en elev. 19

20 Ved klik på teksten Kommentar som står på linjen ud for hver enkelt elev, kan læreren skrive en kommentar til eleven. I feltet Emne skal læreren skrive en overskrift på sin kommentar. Dette felt skal udfyldes for at kommentarprogrammet kan virke. I feltet Meddelelse skriver læreren den kommentar der skal sendes til eleven. Når læreren klikker på knappen Send, bliver kommentaren sendt til den pågældende elev, og i elevens program vil der ved teksten Kommentar blive vist to stjerner som tegn på at der er kommet en ny kommentar til eleven. Åbne og låse programmer I øverste linje i Protokollen er der mulighed for at låse klassen og/eller låse alle spil. Ved klik på teksten Lås klassen bliver hele programmet låst, og det er ikke muligt for eleverne at komme ind i det. Ved klik på teksten Lås alle spil bliver alle programdele låst, og ingen af eleverne kan Læreren låser og åbner for enkelte programmer ved at klikke på programmet på lærerversionens menu. Klikker man fx på programmet Hængebroen, kommer man ind i den side som er vist ovenfor. Ved at klikke på teksten Lås spil for alle vil programmet blive låst for alle eleverne i klassen. Der åbnes for programmet ved at klikke på teksten Åbn spil for alle. Det er også muligt at låse og åbne programmet for udvalgte elever og lade programmet være låst eller åbent for resten af klassen. 20

21 Når programmet er åbent for alle, vil der ud for teksten Lås spil for elev være en boks med navnene på alle eleverne i klassen. Læreren kan gå ind i boksen og klikke på den elev som programmet skal låses for og derefter klikke på knappen OK. Eleven vil så blive overført til en ny boks der bliver synlig ud for teksten Åbn spil for elev. På den måde kan læreren fortsætte med at vælge elever som spillet skal låses for. Når der skal åbnes for eleverne igen, forgår det ved at finde eleverne i boksen ud for teksten Åbn spil for elev og klikke på knappen OK. Ved at klikke på teksten Åbn spil for alle, vil programmet blive åbnet for alle elever igen også de elever der er blevet placeret i boksen med låste elever. 21

Computerprogrammet Stavevejen Start

Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start Computerprogrammet Stavevejen Start er en integreret del af systemet Stavevejen Start. Stavevejen Start består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette

Læs mere

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet

Stavevejen 6. Brugervejledning til computerprogram på internet Stavevejen 6 Brugervejledning til computerprogram på internet Indhold Computerprogrammet 3 Adgang til Stavevejen 4 Stavevejen 6 indhold 6 Ordlister 7 Opgaveformer 12 Retskrivningsprøver 15 De enkelte spil

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram

Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Skrivevejen Brugervejledning til computerprogram Indhold Computerprogrammet 2 Registrering af klasse og lærer 3 Registrering af elever 4 Min side 5 Programmer i menuen Bogstaver 6 Bjørnen 7 Fang fisk 7

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8.3. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje. Hjælp i værktøjslinjen. Kom

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.dk Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manual giver de mest nødvendige informationer om CD-ORD 8. Du kan finde en uddybende manual om programmet i CD-ORDs værktøjslinje.

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Håndbog til Oribi Speak for Chrome

Håndbog til Oribi Speak for Chrome Håndbog til Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome er et tillæg (eng. extension), til browseren Google Chrome og fungerer i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) og Linux. Oribi Speak læser

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK)

ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) ESLC prøveredskaber: Vejledning for elever (DK) Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRØVERNE 3 2.1 Log in 3 2.2 Lydtjek til lytteprøven 5 2.3 Under prøven 5 3 Prøvens opgaver 7 3.1 Lytteopgaver 7 3.2

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer

Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Quickguide Vikarbooking Timelønnede vikarer Indholdsfortegnelse: 1. Logge på vikarportalen (MinTid)... 1 2. Forklaring af vikarportalen... 2 3. Indberette til vikarservice at jeg kan arbejde i fanebladet

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S

Digital stemme hjælp. Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp Mikro Værkstedet A/S Digital stemme hjælp: Mikro Værkstedet A/S Revision 1.5, 10. april 2008 Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Hvilke programmer kan bruges med den digitale stemme?...

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA af Fred Gitelman installeres fra det vindue, der automatisk dukker op, når cd en sættes i drevet: Klik ud for INSTALLATION på flaget svarende til den version, du vil have

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2013-06-12. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2013-06-12 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk

ForældreIntra. Vejledning til ForældreIntra på let dansk ForældreIntra Vejledning til ForældreIntra på let dansk Indhold Log ind på ForældreIntra... 4 Læs og lær om ForældreIntra... 5 Lær at oprette en ny besked... 8 Kommunikation med skolen... 10 Dokumenter

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere