Dell Latitude E7240 Brugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dell Latitude E7240 Brugerhåndbog"

Transkript

1 Dell Latitude E7240 Brugerhåndbog Forordningsmodel: P22S Forordningstype: P22S001

2 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Copyright 2015 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Dell-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i Amerikas Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer rev. A03

3 Indholdsfortegnelse 1 Sådan arbejder du med computeren...5 Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele...5 Sådan slukker du computeren... 6 Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele Dock din computer Sådan fjernes og installeres komponenter... 9 Anbefalede værktøjer... 9 Systemoversigt... 9 Sådan fjernes SD-kortet Sådan installeres SD-kortet Sådan fjernes batteriet Sådan installeres batteriet Sådan fjernes bunddækslet Sådan installeres bunddækslet...14 Sådan fjernes tastaturrammen...14 Sådan installeres tastaturrammen...14 Sådan fjernes tastaturet...14 Sådan installeres tastaturet...15 Sådan fjernes håndledsstøtten...15 Sådan installeres håndledsstøtten Sådan fjernes Wi-Fi-kontaktkortet Sådan installeres Wi-Fi-kontaktkortet...17 Sådan fjernes hukommelsesmodulet...17 Sådan installeres hukommelseskodulet Sådan fjernes WLAN-kortet...18 Sådan installeres WLAN-kortet Sådan fjernes WWAN-kortet Sådan installeres WWAN-kortet...19 Sådan fjernes skærmrammen Sådan installeres skærmrammen Sådan fjernes skærmpanelet Sådan installeres skærmpanelet...21 Sådan fjernes knapcellebatteriet...21 Sådan installeres knapcellebatteriet Sådan fjernes højttalerne Sådan installeres højttalerne

4 Sådan fjernes dækslet til skærmhængslet...23 Sådan installeres dækslet til skærmhængslet Sådan fjernes kølelegemet Sådan installeres kølelegemet Sådan fjernes skærmmodulet Sådan installeres skærmmodulet Sådan fjernes systemblæseren Sådan installeres systemblæseren Sådan fjernes bundkortet...27 Sådan installeres bundkortet Sådan fjernes strømstikket...29 Sådan installeres strømstikket Oplysninger om dockingport System Setup (Systeminstallation)...31 Startrækkefølge...31 Navigationstaster Indstillinger i Systeminstallation Sådan opdateres BIOS'en...42 System and Setup Password (System- og installationsadgangskode)...43 Sådan tildeles Systemadgangskode og installationsadgangskode Sådan slettes eller ændres en eksisterende System- og/eller installationsadgangskode Diagnosticering...45 epsa (Enhanced Pre-Boot System Assessment)-diagnosticering Statusindikatorer for enhed Indikatorer for batteristatus Specifikationer Kontakt Dell

5 Sådan arbejder du med computeren 1 Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele Følg nedenstående sikkerhedsretningslinjer for at beskytte computeren mod potentielle skader og af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis intet andet er angivet bygger hver fremgangsmåde i dette dokument på følgende forudsætninger: Du har læst sikkerhedsoplysningerne, som fulgte med computeren. En komponent kan genmonteres eller hvis købt separat installeres ved at udføre fjernelsesproceduren i omvendt rækkefølge. ADVARSEL: Frakobl alle strømkilder inden du tager computerdækslet eller paneler af. Når du er færdig med at arbejde i computeren, genplacer alle dæksler, paneler og skruer, inden du tilslutter strømkilden. ADVARSEL: Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om best practices for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på regulatory_compliance FORSIGTIG: Mange reparationer kan kun udføres af en certificeret servicetekniker. Du bør kun udføre fejlfinding og enkle reparationer, hvis de er godkendt i produktdokumentationen eller som er anvist af vores online- eller telefonbaserede service- og supportteam. Skader, der skyldes servicering, der ikke er godkendt af Dell, dækkes ikke af garantien. Læs og følg sikkerhedsinstruktionerne, der blev leveret sammen med produktet. FORSIGTIG: For at undgå elektrostatisk afladning bør du jorde dig selv ved hjælp af en jordingsrem eller ved jævnligt at røre ved en umalet metaloverflade (f.eks. et stik på computerens bagside). FORSIGTIG: Komponenter og kort skal behandles forsigtigt. Rør ikke ved kortenes komponenter eller kontaktområder. Hold et kort i kanterne eller i dets metalbeslag. Hold en komponent som f.eks. en processor ved dens kanter og ikke ved dens ben. FORSIGTIG: Når du frakobler et kabel, skal du tage fat i dets stik eller dets trækflig og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe. Hvis du frakobler et sådant kabel, bør du trykke på låsetappene, før du frakobler kablet. Når du trækker stik fra hinanden, skal du sikre at de flugter for at undgå at bøje stikkets ben. Du bør også sikre dig, at begge stik sidder rigtigt og flugter med hinanden, inden du sætter et kabel i. BEMÆRK: Computerens og visse komponenters farve kan afvige fra, hvad der vist i dette dokument. Inden du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at forebygge skader på computeren. 1. Sørg for, at arbejdsoverfladen er jævn og ren for at forhindre, at computerdækslet bliver ridset. 2. Sluk for din computer (se, Sådan slukkes computeren). 5

6 3. Hvis computeren er tilsluttet til en dockingenhed, skal du tage den ud af enheden. FORSIGTIG: Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden. 4. Frakobl alle netværkskabler fra computeren. 5. Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne. 6. Luk skærmen og vend computeren om på et fladt arbejdsunderlag. BEMÆRK: For at undgå at beskadige bundkortet skal du fjerne det primære batteri, inden du servicerer computeren. 7. Fjern det primære batteri. 8. Vend computeren om igen. 9. Åbn skærmen. 10. Tryk på tænd/sluk-knappen for at jorde bundkortet. FORSIGTIG: For at sikre dig imod elektriske stød skal du altid tage computeren ud af stikkontakten, før du åbner skærmen. FORSIGTIG: Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af computeren. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet. 11. Fjern alle installerede ExpressCards eller chipkort fra deres stik. Sådan slukker du computeren FORSIGTIG: For at undgå datatab bør du gemme og lukke alle åbne filer og lukke alle åbne programmer, inden du slukker computeren. 1. Sådan lukker du operativsystemet: I Windows 8: Sådan anvendes en berøringsaktiveret enhed: a. Stryg ind fra skærmens højre kant, åbner menuen Amuletter og vælg Indstillinger. b. Vælg og vælg derefter Luk computeren Sådan anvendes en mus: a. Peg på skærmens øverste hjørne og klik på Indstillinger. b. Klik på og vælg Luk computeren. I Windows 7: 1. Klik på Start. 2. Klik på Luk computeren. eller 1. Klik på Start. 6

7 2. Klik derefter på pilen i nederste højre hjørne på Startmenuen som vist nedenfor, og klik derefter på Luk computeren.. 2. Sørg for, at computeren og alle tilsluttede enheder er slukket. Hvis computeren og de tilsluttede enheder ikke blev slukket automatisk, da du lukkede operativsystemet, skal du trykke på tænd/slukknappen i 4 sekunder for at slukke dem. Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele Når du har udført udskiftningsprocedurer, skal du sørge for at tilslutte eksterne enheder, kort, kabler osv., før du tænder computeren. FORSIGTIG: For at undgå beskadigelse af computeren, må du kun bruge det batteri, der er beregnet til denne specifikke Dell-computer. Anvend ikke batterier beregnet til andre Dellcomputere. 1. Tilslut alle eksterne enheder så som en portreplikator eller mediebase og genmonter alle kort, fx ExpressCard. 2. Tilslut telefon- eller netværkskabler til computeren. FORSIGTIG: For at tilslutte et netværkskabel skal du først sætte det i netværksenheden og derefter sætte det i computeren. 3. Genmonter batteriet. 4. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter. 5. Tænd computeren 7

8 Dock din computer 2 Følg trinnene for at docke din computer: a. Placer docking-afstandsstykket indtil det klikker på plads i dockingstationen. b. Placer computeren på docking-afstandsstykket for at docke din computer. BEMÆRK: Dette docking-afstandsstykke kan kun bruges til at docke Latitude E7240 / Latitude E7440 computere. Du kan ikke docke nogen anden Dell-computere med denne dockingstation. 8

9 3 Sådan fjernes og installeres komponenter Dette afsnit har detaljerede oplysninger om, hvordan computerens komponenter fjernes eller installeres. Anbefalede værktøjer Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj: Lille, almindelig skruetrækker En stjerneskruetrækker En lille plastiksyl Systemoversigt Figur 1. Set indefra Bagside 1. systemblæser 2. msata-kort 3. batterirum 9

10 4. SD-kort 5. WLAN-kort 6. WWAN-kort 7. hukommelsesmodul 8. kølelegeme Figur 2. Set indvendigt Front 1. møntcellebatteri 2. SIM-kortholder 3. højttaler 4. systemkort 5. Wi-Fi kontaktkort 6. systemblæser 7. skærmmodul Sådan fjernes SD-kortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Tryk ind på SD-kortet for at frigøre det fra computeren. 3. Skub SD-kortet ud af computeren. 10

11 Sådan installeres SD-kortet 1. Skub SD-kortet ind i dets stik indtil det klikker på plads. 2. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes batteriet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Skub frigørelseslåsen for at låse batteriet op. 3. Løft batteriet ud af computeren. 11

12 Sådan installeres batteriet 1. Skub batteriet ind i dets stik, indtil det klikker på plads. 2. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes bunddækslet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern batteri. 3. Fjern skruerne, der fastgør bunddækslet til computeren. 12

13 4. Løft bunddækslet for at fjerne det fra computeren. 13

14 Sådan installeres bunddækslet 1. Anbring bunddækslet, så det flugter korrekt med skruehullerne i computeren. 2. Spænd skruerne for at fastgøre bunddækslet til computeren. 3. Installer batteri. 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes tastaturrammen 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern batteri. 3. Brug en ridsekniv af plastik til løsne tastaturet fra computeren. Løft op for at fjerne tastaturrammen fra computeren. Sådan installeres tastaturrammen 1. Juster tastaturrammen, så den passer med dens stik. 2. Tryk langs tastaturrammens sider, indtil den klikker på plads. 3. Installer batteri. 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes tastaturet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. batteri b. bunddæksel c. tastaturramme 3. Løft batteribåsen og fjern skruerne der fastgør tastaturet til computeren. 4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Løft smæklåsen der fastgør tastaturets kabel til computeren [1]. b. Kobl tastaturets kabel fra computeren [2]. 14

15 5. Vend computeren og fjern skruerne, der fastgør tastaturet til computeren. 6. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Kobl tastaturets kabel fra computeren [1]. b. Løft tastaturet væk fra computeren [2]. Sådan installeres tastaturet 1. Tilslut tastaturets kabel og stram skruen der fastgør tastaturet til computeren. 2. Skub tastaturet ind i dets rum, og kontroller, at det klikker på plads. 3. Vend computeren, placer tastaturet og stram skruen der fastgør tastaturet til computeren. 4. Installer: a. tastaturramme b. bunddæksel c. batteri 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes håndledsstøtten 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. SD-kort b. batteri c. bunddæksel 15

16 d. tastaturramme e. tastatur 3. Fjern skruerne, der fastgør håndledsstøtten og vend computeren. 4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Kobl kablet fra computeren. b. Løft smæklåsen der fastgør tastaturets kabel til computeren [1]. c. Frakobl tastaturets kabel [2]. d. Kobl touch-kablet fra computeren [3]. e. Udtag kablerne fra slot [4]. 5. Fjern skruerne der fastgør håndledsstøtten til computerens forside. Pres hjørnerne og løft håndledsstøtten op fra computeren. Sådan installeres håndledsstøtten 1. Flugt håndledsstøtten til dens oprindelige placering i computeren og klik den på plads. 2. Stram skruerne, der fastgør håndledsstøtten til computerens front. 3. Træk touch-kablet og tilslut til bundkortet. 4. Stram skruerne, der fastgør håndledsstøtten til computerens bund. 5. Installer: a. tastatur b. tastaturramme c. bunddæksel d. batteri e. SD-kort 16

17 6. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes Wi-Fi-kontaktkortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. SD-kort b. batteri c. bunddæksel d. tastaturramme e. tastatur f. håndledsstøtte 3. Afmonter Wi-Fi-kontaktkortets kabel fra bundkortet, og fjern skruerne der fastgør Wi-Fikontaktkortet til computeren. Udtag Wi-Fi-kontaktkortet. Sådan installeres Wi-Fi-kontaktkortet 1. Indsæt Wi-Fi-kontaktkortet i dets slot. 2. Tilslut Wi-i-kontaktkortet til bundkortet. 3. Spænd skruerne der fastgør Wi-Fi-kontaktkortet til bundkortet. 4. Installer: a. håndledsstøtte b. tastatur c. tastaturramme d. bunddæksel e. batteri f. SD-kort 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes hukommelsesmodulet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. batteri b. bunddæksel 17

18 3. Lirk sikkerhedsclipsene væk fra hukommelsesmodulet indtil det springer op. Fjern hukommelsesmodulet fra dets stik på bundkortet. Sådan installeres hukommelseskodulet 1. Indsæt hukommelsesmodulet i soklen. 2. Tryk på fastgørelsesklemmerne for at fastgøre hukommelsesmodulet til bundkortet. 3. Installer: a. bunddæksel b. batteri 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes WLAN-kortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. batteri b. bunddæksel 3. Kobl antennekablerne fra WLAN-kortet, og fjern skruen, der fastgør WLAN kortet til computeren. Fjern WLAN-kortet fra computeren. Sådan installeres WLAN-kortet 1. Sæt WLAN-kortet i dets stik med en vinkel på 45 grader. 2. Spænd skruen for at fastgøre WLAN-kortet til computeren. 3. Slut antennekablerne til deres respektive stik, som det er markeret på WLAN-kortet. 4. Installer: a. bunddæksel 18

19 b. batteri 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes WWAN-kortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. batteri b. SD-kort c. bunddæksel 3. Fjern antennekablerne fra WWAN-kortet. 4. Fjern skruen, der fastgør WWAN-kortet til computeren. 5. Frakobl antennekablerne fra WWAN-kortet. Fjern skruen, der fastgør WWAN-kortet til computeren og fjern det. Sådan installeres WWAN-kortet 1. Anbring WWAN-kortet i dets åbning på bundkortet. 2. Tryk ned på WWAN-kortet og stram skruen for at fastgøre WWAN-kortet til computeren. 3. Tilslut antennekablerne til deres respektive stik markeret på WWAN-kortet. 4. Installer: a. bunddæksel b. SD-kort c. batteri 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes skærmrammen 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern batteriet. 3. Lirk skærmrammens kanter. Fjern skærmrammen fra skærmmodulet. 19

20 Sådan installeres skærmrammen 1. Flugt skærmrammen på plads og klik det på plads. 2. Flugt skærmmodulets hængseldæksler og klik den dem på plads. 3. Installer batteriet 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes skærmpanelet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. batteri b. skærmramme 3. Fjern skruerne, der fastgør skærmpanelet til skærmmodulet. Løft skærmpanelet om. 4. Udfør føgende trin som vist på illustrationen: a. Skræl tapen på LVDS-kabelstikket af [1]. b. Frakobl LVDS-kablet fra skærmpanelet [2]. c. Fjern skærmpanelet fra skærmmodulet[3]. 20

21 Sådan installeres skærmpanelet 1. Tilslut skærmkablet (LVDS-kabel) til dets stik på skærmpanelet. 2. Anbring skærmpanelet i dets oprindelige stilling på skærmmodulet. 3. Spænd skruerne, der fastgør skærmpanelet til skærmmodulet. 4. Installer: a. skærmramme b. batteri 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes knapcellebatteriet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. SD-kort b. batteri c. bunddæksel d. tastaturramme e. tastatur f. håndledsstøtte 3. Fjern skruen, der holder møntcellebatteriet fast på bundkortet. 4. Udfør føgende trin som vist på illustrationen: a. Løft smæklåsen der fastgør I/O-kablet til computeren [1]. b. Frakobl I/O-kortets kabel fra bundkortet [2]. 5. Frakobl møntcellebatteriets kabel fra bundkortet. Udtag kablerne fra slot og fjer møntcellebatteriet fra computeren. 21

22 Sådan installeres knapcellebatteriet 1. Sæt knapcellebatteriet i dets stik. 2. Fremfør kablerne og tilslut møntcellebatteriets kabel til bundkortet. 3. Tilslut I/O-kablet til bundkortet. 4. Spænd skruen, der holder møntcellebatteriet fast på bundkortet. 5. Installer: a. håndledsstøtte b. tastatur c. tastaturramme d. bunddæksel e. batteri f. SD-kort 6. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes højttalerne 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. SD-kort b. batteri c. bunddæksel d. tastaturramme e. tastatur f. håndledsstøtte 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Frakobl højttalerkablet [1]. b. Fjern skruerne, der fastgør højtalerne til computeren. c. Frakobl højtalerkablet fra bundkortet [2]. d. Fjern højttalerne fra computeren. 22

23 Sådan installeres højttalerne 1. Juster højttalerne til deres oprindelige placering og stram skruerne, der fastgør højttalerne til computeren. 2. Før højttalerkablet til computeren, og slut det til bundkortet. 3. Installer: a. håndledsstøtte b. tastatur c. tastaturramme d. bunddæksel e. batteri f. SD-kort 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes dækslet til skærmhængslet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern batteri. 3. Fjern skruerne der holder computerens dæksel til skærmhængslet. løft dækslet til skærmhængslet. 23

24 Sådan installeres dækslet til skærmhængslet 1. Anbring skærmhængslets dæksel og spænd skruerne for at fastgøre skærmhængslets dæksel til computeren. 2. Installer batteri. 3. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes kølelegemet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. SD-kort b. batteri c. bunddæksel d. msata e. tastaturramme f. tastatur g. håndledsstøtte h. dækslet til skærmhængslet i. skærmmodul 3. Fjern skruerne, der fastgør kølelegemet til computeren. 4. Udfør føgende trin som vist på illustrationen: a. Løft kølelegemet ud af computeren [1]. b. Fjern kølelegemet fra computeren [2]. Sådan installeres kølelegemet 1. Placer kølelegemet i dets oprindelige placering i computeren. 2. Spænd skruerne for at fastgøre kølelegemet til computeren. 3. Installer: a. skærmmodul b. dækslet til skærmhængslet c. håndledsstøtte d. tastatur 24

25 e. tastaturramme f. msata g. bunddæksel h. batteri i. SD-kort 4. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes skærmmodulet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. batteri b. SD-kort c. bunddæksel d. tastatur e. håndledsstøtte 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Frakobl WLAN-kablet fra bundkortet [1]. b. Frakobl WLAN-kablerne fra slot [2]. c. Fjern skruen, der fastgør kølelegemet til computeren. 4. Udfør følgende trin som vis på illustrationen: Frakobl antennekablerne fra den trådløse løsning. a. Kobl LVDS-kablet fra bundkortet [1]. b. Udtag kablet fra slot [2]. c. Fjern skruerne og træk antennekablerne ud af hullerne i bundchassiet der fastgør skærmmodulet til computeren. 25

26 5. Fjern skruerne, der fastgør skærmmodulet til computeren og løft skærmmodulet af computeren. Sådan installeres skærmmodulet 1. Indsæt LVDS-kablet (Low-Voltage Differential Signaling) og kablerne til trådløs antenne gennem hullerne i kabinetbunden, og tilslut dem. 2. Anbring skærmmodulet på computeren. 3. Stram skruerne på begge sider for at fastgøre skærmmodulet. 4. Spænd skruen for at fastgøre kølelegemet til computeren. 5. Før LVDS-kablerne gennem kabelkanalen og tilslut dem. 6. Tilslut WLAN-kablet til computeren. 7. Installer: a. håndledsstøtte b. tastatur c. bunddæksel d. SD-kort e. batteri 8. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes systemblæseren 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. batteri b. SD-kort c. bunddæksel d. tastaturramme e. tastatur f. håndledsstøtte g. dækslet til skærmhængslet 3. Fjern skruerne der fastgør systemblæseren til computeren og løft systemblæseren. Frakobl systemblæserens kabel og løft systemblæseren ud af computeren. 26

27 Sådan installeres systemblæseren 1. Tilslut køleblæserens kabel til bundkortet. 2. Stram skruernem, der fastgør systemblæseren til computeren. 3. Ret systemblæseren ind på dens plads på bundkortet. 4. Installer: a. dækslet til skærmhængslet b. håndledsstøtte c. tastatur d. tastaturramme e. bunddæksel f. SD-kort g. batteri 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes bundkortet 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. SD-kort b. batteri c. bunddæksel d. msata e. tastaturramme f. tastatur g. håndledsstøtte h. højttaler i. dækslet til skærmhængslet j. skærmmodul k. systemblæser l. kølelegeme m. I/O-kabel 3. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Løft I/O-smæklåsen [1]. b. Fjern I/O-kablet fra bundkortet [2]. 27

28 c. Frakobl I/O-kablet fra bundkortet [3]. d. Frakobl højtalerkablet fra bundkortet. e. Fjern skruerne, der fastgør bundkortet til computeren. 4. Udfør følgende trin som vist på illustrationen: a. Løft bundkortets venstre kant delvist til en vinkel på 45 grader [1]. b. Fjern bundkortet fra computeren [2]. Sådan installeres bundkortet 1. Anbring bundkortet i dets rum i computeren. 2. Stram skruerne for at fastgøre bundkortet. 3. Slut følgende kabler til bundkortet: a. højttaler b. I/O-kabel 4. Installer: a. systemblæser b. kølelegeme c. skærmmodul d. dækslet til skærmhængslet e. højttaler f. håndledsstøtte g. tastatur h. tastaturramme i. msata 28

29 j. bunddæksel k. batteri l. SD-kort 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. Sådan fjernes strømstikket 1. Følg procedurerne i Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele. 2. Fjern: a. SD-kort b. batteri c. bunddæksel d. tastatur e. håndledsstøtte f. systemblæser 3. Frakobl strømstikkablet fra bundkortet, og fjern skruen der fastgør strømstikket til computeren. Fjern strømstikket fra computeren. Sådan installeres strømstikket 1. Sæt strømstikket i dets stik. 2. Tilslut strømstikket til bundkortet. 3. Spænd skruen, der fastgør strømstikket til bundkortet. 4. Installer: a. systemblæser b. håndledsstøtte c. tastatur d. bunddæksel e. batteri f. SD-kort 5. Følg procedurerne i Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele. 29

30 Oplysninger om dockingport 4 Dockingporten anvendes til at slutte den bærbare computer til en dockingstation (valgfrit). 1. Dockingport 30

31 System Setup (Systeminstallation) 5 Startrækkefølge Med startrækkefølge kan du omgå startrækkefølgen defineret i System Setup (Systeminstallation) og starte direkte til en bestemt enhed (f.eks: optisk drev eller harddisk). Under selvtest, der bliver udført ved start (Power on self test POST), når Dell-logoet vises, kan du: Åbn System Setup (Systeminstallation) ved at trykke på tasten <F2> Åbn en engangsstartmenu ved at trykke på tasten <F12> Engangsstartmenuen viser enhederne, som du kan starte fra, herunder diagnostiske indstillinger. Startmenuens indstillinger er: Removable Drive (Flytbart drev) (hvis tilgængelig) STXXXX Drive (STXXXX-drev) Optisk drev BEMÆRK: XXX angiver SATA-drevet nummer. Diagnosticering BEMÆRK: Valg af Diagnostics viser skærmen epsa diagnostics. Skærmen startrækkefølge viser også indstillingen til at få adgang til skærmbilledet System Setup (Systeminstallation). Navigationstaster Nedenstående tabel viser navigationstaster i System Setup (Systeminstallation). BEMÆRK: For de fleste af indstillingerne i systeminstallation, registreres de ændringer du foretager, men de træder ikke i kraft, før systemet genstartes. Tabel 1. Navigationstaster Taster Op-pil Ned-pil <Enter> Mellemrumstast <Tab> Navigation Flytter til forrige felt. Flytter til næste felt. Lader dig vælge en værdi i det valgte felt (hvis det er relevant) eller følge linket i feltet. Udfolder eller sammenfolder en rulleliste, hvis relevant. Flytter til næste fokusområde. 31

32 Taster Navigation BEMÆRK: Kun for standard grafisk browser. <Esc> <F1> Flytter til forrige side indtil du får vist hovedskærmen. Tryk på <Esc> i hovedskærmen vises en meddelelse, der beder dig gemme ikke-gemte ændringer og genstarte systemet. Viser Hjælp-filen til System Setup Systeminstallation). Indstillinger i Systeminstallation BEMÆRK: Afhængigt af computeren og de installerede enheder er det muligvis ikke alle elementer i dette afsnit, der vises. Tabel 2. Generelt Indstilling System Information Beskrivelse Afsnittet viser computerens primære hardwarefunktioner. Systemoplysninger Viser BIOS Version (BIOS-version), Service Tag (Servicekode), Asset Tag (Aktivkode), Ownership Tag (Ejerskabskode), Ownership Date (Dato for ejerskab), Manufacture Date (Fremstillingsdato) og Express Service Code (Ekspresservicekode). Memory Information (Hukommelsesoplysninger) Viser Memory Installed (Installeret hukommelse), Memory Available (Tilgængelig hukommelse), Memory Speed (Hukommelseshastighed), Memory Channels Mode (Hukommelseskanaltilstand), Memory Technology (Hukommelsesteknologi), DIMM A Size (DIMM A-størrelse) og DIMM B Size (DIMM B-størrelse). Processor Information: Viser processortype, antal kerner, processor-id, aktuel klokfrekvens, minimums klokfrekvens, maksimum klokfrekvens, processor L2 cache, processor L3 cache, HT-duelig og 64-Bit teknologi. Enhedsoplysning: Viser primær harddisk, fastbåsenhed, system esata-enhed, dock esata-enhed, LOM MAC-adresse, skærmcontroller, skærm-bios-version, skærmhukommelse, paneltype, oprindelige opløsning, audiocontroller, modemcontroller, 32

33 Indstilling Battery Information Boot Sequence Advance Boot Option Date/Time Beskrivelse Wi-Fi-enhed, WiGig-enhed, Bluetooth-enhed. Viser batteriets status og vekselstrømsadaptertypen, der er koblet til computeren. Lader dig ændre rækkefølgen, i hvilken computeren forsøger at finde et operativsystem Diskettedrev Intern harddisk USB-lagerenhed CD/DVD/CD-RW-drev Indbygget NIC Denne indstilling er nødvendigt for Legacy-starttilstand. Denne indstilling er ikke tilladt, hvis Secure Boot (Sikker opstart) er aktiveret. Aktivér Legacy-indstilling ROMs Denne indstilling er som standard deaktiveret. Lader dig indstille dato og tid. Tabel 3. Systemkonfiguration Indstilling Integrated NIC Parallel Port Serial Port Beskrivelse Lader dig konfigurere den indbyggede netværkscontroller. Indstillingerne er: Deaktiveret Aktiveret Aktiveret m/pxe: Denne indstilling er som standard aktiveret. Aktivér UEFI-netværksstak: Med dette kan du aktivere UEFInetværksprotokoller i pre-os- og tidlige OS-netværksmiljø. Lader dig definere og angive, hvordan dockingstationens parallelle port fungerer. Du kan indstille den parallelle port til: Deaktiveret AT PS2 ECP (Latitude 7440) Identificerer og definerer indstillingerne for seriel port. Du kan indstille den serielle port til: 33

34 Indstilling Beskrivelse Deaktiveret COM1 (Standardindstilling) COM2 COM3 COM4 BEMÆRK: Operativsystemet kan allokere ressourcer, selvom indstillingen er deaktiveret. SATA Operation Lader dig konfigurere den interne SATAharddiskcontroller. Indstillingerne er: Deaktiveret AHCI RAID On (RAID Til) (Standardindstilling) BEMÆRK: SATA er konfigureret til at understøtte RAID-tilstand. Drives Lader dig konfigurere indbyggede SATAdrev. Indstillingerne er: SATA-0 SATA-1 SATA-2 SATA-3 Standardindstilling: Alle drev er aktiveret. SMART Reporting USB Configuration Feltet styrer om harddiskfejl ved indbyggede drev rapporteres ved opstart. Denne teknologi er del af specifikationerne for SMART(Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Aktivér SMART-rapportering Denne indstilling er som standard deaktiveret. Lader din definere USB-konfigurationen. Indstillingerne er: Enable Boot Support (Aktivér opstartsunderstøttelse) Enable External USB Port (Aktiver ekstern USB-port) Aktiver USB 3.0-controller Standardindstilling: alle indstillinger er aktiveret. USB PowerShare Lader dig konfigurere, hvordan funktionen USB-PowerShare fungerer. 34

Dell Precision Workstation T3610 Brugervejledning

Dell Precision Workstation T3610 Brugervejledning Dell Precision Workstation T3610 Brugervejledning Forordningsmodel: D01T Forordningstype: D01T004 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning

Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning Dell Precision Workstation T5610 Brugervejledning Forordningsmodel: D01T Forordningstype: D01T003 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog

Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog Dell OptiPlex 9020M Brugerhåndbog Forordningsmodel: D09U Forordningstype: D09U001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG:

Læs mere

Dell Precision Tower 5810 Brugerhåndbog

Dell Precision Tower 5810 Brugerhåndbog Dell Precision Tower 5810 Brugerhåndbog Forordningsmodel: D01T Forordningstype: D01T006 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

Læs mere

Dell OptiPlex 9020 Ultra lille formfaktor Brugervejledning

Dell OptiPlex 9020 Ultra lille formfaktor Brugervejledning Dell OptiPlex 9020 Ultra lille formfaktor Brugervejledning Forordningsmodel: D06U Forordningstype: D06U001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger

Læs mere

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra

Dell Latitude XT3. Oplysninger om installation og funktioner. Angående advarsler. Set forfra og bagfra Dell Latitude XT3 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. mikrofon

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Dells trådløse dockingstation WLD15

Dells trådløse dockingstation WLD15 Dells trådløse dockingstation WLD15 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm

Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Udfyldes af leverandør Leverandørens navn Kontaktperson Kontaktperson, mailadresse Kontaktperson, telefonnummer Kravspecifikation på bærbare pc er med hhv. stor og lille skærm Fælles minimumskrav for begge

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I M A NUAL NI - 7075 120 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ø r s t o g f r e m m e s t t a k, f o r d

Læs mere

www.velleman.be http://forum.velleman.be/

www.velleman.be http://forum.velleman.be/ www.velleman.be http://forum.velleman.be/ Hardware opsætning... 5 Software installation... 6 Opstart af software... 7 Oscilloskop... 8 Spectrum analyser... 9 Periodisk recorder... 10 Funktionsgenerator...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning

SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning SCICAN DATA LOGGER Betjeningsvejledning 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. Alle rettigheder forbeholdt. www.scican.com SciCan Data Logger Installation af SciCan Data Logger på din Statim.......2

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Kom godt i gang med Trådløst internet

Kom godt i gang med Trådløst internet VI GI R DIG Kom godt i gang med Trådløst internet FIBERBREDBÅND TRÅ DLØ ST N ETVÆ RK Læs, hvordan du kommer på trådløst netværk. 02 03 Indhold Fibernet fra Fibia 3 Hvordan vil du på fibernet? 4 Din sikkerhed

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere