SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71"

Transkript

1 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv. SAMSON AGRO A/S Vestermarksvej 25 DK 8800 Viborg Tel Fax

2 Brugerrmanual 2.8 3B Side 2 af 71 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord Anvendelse Beskrivelse af systemet Funktioner Tastbeskrivelse Kontaktbeskrivelse Switchbeskrivelse, liftbjælke: C bjælke med switch angivelser Timerfunktion på C switch /50 Reduktion på C3 switch (hvis monteret) Kort om styringssystemet Strømforsyning til SlurryMaster Ved start af dosering Automatisk dosering af gyllen Manuel dosering af gyllen Sikkerhedsfunktioner Aktiv lift ved sortjordsnedfælder Auto dybderegulering af nedfælder Hastigheder på lift op/ned og lift auto hævetid Betjening af ekstra liftkontakter Automatisk ind- og udklapning af bom og nedfælder Fordeler (omdrejningsretning og hastighed) Sporløsner /50 Reduktion på sporløsner switch (hvis monteret) Drypstop på sporløsnerkontakt Skummarkør Hjulstyring SAMSON Hjulstyring Beskrivelse af systemet Kalibrering af nulpunkt Indstilling/aktivering af automatisk hjullås Dogwalk hjulstyring Passiv dogwalk på 4-hjulsstyrende traktor (f.eks. Claas Xerion) Praktiske hensyn i marken med SAMSON hjulstyring og passiv dogwalk på 4-hjulsstyrende traktor: AKTIV dogwalk på 4-hjulsstyrende traktorer (f.eks. Claas Xerion) (hvis monteret): Alarmer hjulstyring TGX/SG Statusmeldinger/ informationer i forbindelse med dosering Sikkerheds/hjælpefunktioner Beskrivelse jobnr. styring: Beskrivelse af printertilslutning Udskrivning med printer Beskrivelse af display og tast funktioner for opsætning Indtastningsbeskrivelse Indtastning af ønsket auto doseringsmængde (m³ / Ha) Valg af jobnr. og evt. nulstil job data (Ha, distance, tid og m³ udspredt) eller nulstil data enkeltvis Aktivering af FILL funktion i SlurryMaster Automatisk påfyldning af tank Automatisk påfyldning af tank med fyldevejledning Ekstra displayfunktioner: Variabel spredepumpestyring (ekstra udstyr) Justering af fordeleralarm Dosering vha. GPS system (ekstra udstyr) Extern GPS aktivering (ekstra udstyr) Brugeropsætning Flowmåler Maskineopsætning...30

3 Brugerrmanual 2.8 3B Side 3 af Opsætning af timerfunktion på A switch Opsætning af timerfunktion på C switch SM Joystick (ekstra udstyr) Kameramonitor TGX affjedringsregulering Funktionsbeskrivelse Aktivering af affjedringsreguleringen, hvis vognen fyldes med ekstern pumpe Aflastning af den bagerste aksel Ekstra funktioner på monitor Betjening af rotorblink og arbejdslys på 2 bjælket monitor Sektionsfordeler Beskrivelse af systemet Spredning i marken Kilekørselsswitch betjening Brugermenu 4,0 (taste 3) Spredning i marken Betjening af switch Ved start i kile som på billedet Betjening af SlurryMaster 6000 ved start i kile Følerplaceringer på sektionsfordeler Fejlsøgning på sektionsfordeler Statustilbagemelding fra sektionsfordeler Hjultræk Beskrivelse af systemet Kranpumpen Sikkerhed i systemet Betjening af hjultræk Kw % satsjustering Hjulslip % satsjustering Autodosering med hjultræk Manuel aktivering af hjultræk Booster Betjening af SG med hjultræk Kw procentsatsjustering Hjulslip procentsatsjustering Autodosering med hjultræk: Manuel aktivering af hjultræk Booster Aktivering af bak (må kun aktiveres, når man holder stille) Hjultrækføler placeringer Fejlfinding og opstartsprocedure for SAMSON hjultræk Opstartsprocedure ved reparation/service/filterskifte Opstart af motor/pumpe: PTO opstart SG hjultræk: Testmenu for hjultræk Betjening af spredepumpestyring på SG med hjultræk Indstilling af omrøringseffekt i brugermenu 9, Indstilling af maks. arbejdstryk i brugermenu 9, Adgang til specielle funktioner Opsætning af liftfunktioner (Code 10) Opsætning af displaylys og alarmlyd (Code 50) Oversigt over statusmeldinger i SM Adgang til testfunktioner Kontrol af induktive følere på slave decentral til sektionsfordeler og hjultræk: Indstilling af printer: Opdatering af program med ny prom Opkobling til SAMSON gyllevogne pin nr. på V2 Master decentral Opkobling til SAMSON gyllevogne pin nr. på V2 Slave decentral UPU tilslutningsprint (IN/OUT ) Opkoblingsskema...67

4 Brugerrmanual 2.8 3B Side 4 af Diagram joystick funktioner Egne notater Stikordsregister Forord Tillykke med Deres nye SAMSON SlurryMaster 6000 styring. For at få det største udbytte og kendskab til Deres gyllevogn/styring samt størst mulige sikkerhed i det daglige arbejde, opfordrer vi Dem til at læse denne

5 Brugerrmanual 2.8 3B Side 5 af 71 instruktionsbog omhyggeligt. Opstår der spørgsmål, som bogen ikke besvarer, er De i øvrigt meget velkommen til at kontakte SAMSON AGRO A/S. Vi anbefaler, at De gemmer denne instruktionsbog, så den kan tages frem når nye ønsker/spørgsmål opstår. 2 Anvendelse SAMSON SlurryMaster 6000 styring er beregnet til at styre en gyllevogn/slamsuger via et elhydraulisk system. SAMSON SlurryMaster 6000 er ikke beregnet til at styre andre typer maskiner. Det skyldes, at risikoen for farer og ulykker ikke har kunnet vurderes. SAMSON SlurryMaster 6000 er konstrueret til enmandsbetjente maskiner, som kun må anvendes, vedligeholdes og repareres af personer, som er fortrolige hermed, og som kender faremomenterne. De af producenten foreskrevne brugs-, vedligeholdelses- og servicebestemmelser skal til enhver tid overholdes. Det er op til brugeren at sikre sig, at vogn og udstyr opfylder den til enhver tid gældende lovgivning, og at de påbudte sikkerhedsforskrifter såvel som andre generelt gældende sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og trafiksikkerhedsmæssige regler overholdes. 3 Beskrivelse af systemet SlurryMaster 6000 består af en traktormonteret betjeningsenhed (Monitor) forbundet med en styreboks (Decentral) monteret på gyllevognen. Afhængig af udstyr på vognen er der monteret en eller flere af disse decentraler. Dette anlæg kan nu styre mange nye funktioner, såsom Sektionsfordeler/ Hjultræk/ SAMSON hjulstyring samt mange andre ekstra funktioner. Monitoren består af: Et informationsdisplay med et antal Fingertouch knapper En eller flere betjeningsbjælker med kontakter Et RS232 stik for printer/gps En sikringsholder for monitor glassikring Informationsdisplayet har baggrundsbelysning som automatisk slukker, når systemet ikke har haft in/output i 10 minutter. Lyset kan desuden slukkes helt. Fingertouch-knapperne aktiverer funktioner ved tryk. Visse funktioner aktiveres ved længerevarende tryk. Betjeningsbjælkerne er monteret med 2 eller 3 stillingskontakter, med lås i yderstillingerne eller fjederretur til midterstilling. RS232 stikket er et computerstik med 9 ben, som kan kobles til en printer for udskrift af dagens arbejde til computer, som doserer gylle i forhold til markkort og GPS. Til dette stik kan der nu monteres en adaptor, der kan aktivere et GPS-baseret sporfølgesystem (kontakt SAMSON AGRO A/S) (se code 911 for opsætning) Decentral består af: Et styreprint. Et stort antal relæudgange Et stort antal indgange Styreprintet er hjernen i systemet hvor alle funktioner styres fra. Relæudgangene styrer hydraulikventiler, elektriske kontakter og andet, som har brug for et signal for at udføre en funktion. Indgangene, som kan modtage signal fra flowmåler, hjulføler, pressostater, tryktransmittere og elektriske kontakter.

6 Brugerrmanual 2.8 3B Side 6 af 71 4 Funktioner m³ / Ha Doseringsmængde m³ / Ha. Km/t Kørehastighed Km/t. Distance Distance, der køres, når der IKKE doseres gylle E4 / Km. Ha Hektar, der doseres gylle på E3 / Hektar Arbejdstid Start-/stopur E4 / timer.minut Aktuel m³ i tank Mængde i tanken m³ Batterispænding Batterispænding målt på styringen volt Udspredt m³ Mængde, der er doseret ud E4 / m³ m³ / minut Mængde/minut, der løber gennem flowmåleren m³ / minut Rpm Aktuelt omdrejningstal på rpm føler rpm. (ekstra udstyr) Bar Aktuelt tryk i styrehydraulik bar P Bar Aktuelt tryk i spredehydraulik (fuldhydraulisk) bar (ekstra udstyr) 5 Tastbeskrivelse Displayfunktioner Job nr. Tast 1 m³ / Ha % åben % spredepumpe Tast 2 Distance for aktuelt job Arbejdstid (stop ur) aktuelt job Hektar for aktuelt job Tast 3 Brugeropsætning Variabelspredepumpe Tast 4 Aktuel m³ i tank Batteri spænding (volt) Udspredt m³ for aktuel job Tast 5 Dump af akselaffjedring (kun TGX) Tast 6 Rpm Tryk i styrehydraulik Bar Tryk i spredehydraulik P m³ / minut Tast 7 Ekstra funktioner Tast 9 Tast 10 Tast 11 Tast 12 Tast 13 Tast 14 Tast 15 Tast 16 Tast 8 Sektionsfordeler Tast 1: Tast 2: Tast 3: Tast 4: Tast 5: Tast 6: Tast 7: Tast 8: Tast 9: Tast 10: Tast 11: Tast 12: Tast 13: Tast 14: Tast 15: Tast 16: m³ / Ha, % åben spredehane, % variabel spredepumpeindstilling Ha, arbejdstid og distance Adgang til brugeropsætning, adgang til variabel spredepumpe indstilling Aktuel m³ i tank, batterispænding, udspredt m³ og alarm ved for lav batterispænding Dump af akselaffjedring (kun TGX) m³ / minut, RPM, tryk i styrehydraulik, tryk i spredehydraulik og adgang til indstilling af alarmtryk for tryktransmitter Aktiverer ekstra funktionsmenu Anvendes til visning af sektionsfordeler Skummarkør venstre. Menu skift og ændringer af indtastningsværdier Menu skift og ændringer af indtastningsværdier Skift til næste ciffer, når man indtaster en værdi. Starter og stopper stopur. Tryk OK for at godkende en indtastning. Tryk ESC for at fortryde en indtastning eller for at forlade en opsætning. Skift mellem auto eller manuel gylledosering Skummarkør højre

7 Brugerrmanual 2.8 3B Side 7 af 71 6 Kontaktbeskrivelse Nedenstående kontaktbeskrivelse kan variere i forhold til den enkelte vogns udstyrsniveau. 6.1 Switchbeskrivelse, liftbjælke: Kontakt 1: Hjulstyring Oppe: Hjul flyde eller auto hjulstyring Midt: Hjullås til ligeud kørsel Nede: Nulstil hjulstyring Kontakt 2: Vægtoverføring Oppe: Påfyld mere olietryk på vægtoverføringscylinderen Midt: Låst i aktuel stilling Nede: Låst i aktuel stilling Kontakt 3: Sporløsner Oppe: Hæv sporløsner Midt: Låst i aktuel stilling Nede: Sporløsner (Auto funktion vælges i display). Kan også bruges ved 2 fordeler bomme til at reducere arbejdsbredden og dosering eller drypstop. Kontakt 4: Hjuludskud Oppe: Hjul skydes ind Midt: Låst i aktuel stilling Nede: Hjul skydes ud Kontakt 5: Fordeler Oppe: Fordeler kører højre om, når dosering er startet. Midt: Fordeler er altid stoppet. Nede: Fordeler kører venstre om, når dosering er startet. Kontakt 6: Vinge, redskab ind og ud Oppe: Vinge, redskab ind Midt: Låst i aktuel stilling Nede: Vinge, redskab ud Kontakt 7: Lift op eller ned Oppe: Lift hæves Midt: Låst i aktuel stilling Nede: Lift sænkes

8 Brugerrmanual 2.8 3B Side 8 af 71 Kontakt 8: Start / stop af dosering Oppe: Doseringen er stoppet. Nede: Doseringen er startet. 6.2 C bjælke med switch angivelser Switch for f.eks. ekstra hydraulikfunktion med fjederretur Switch for f.eks. ekstra hydraulikfunktion med fjederretur Switch for f.eks. ekstra hydraulikfunktion med fjederretur Kan også bruges ved 2 fordeler bomme til at reducere arbejdsbredde og dosering. Krantop op/ned Kranudskud ind/ud Kran 1 op/ned Kran 2 op/ned Kran krøj/drej

9 Brugerrmanual 2.8 3B Side 9 af Timerfunktion på C switch 1-3 Funktionsbeskrivelse: Tiden, som den pågældende switch C 1-3 skal aktivere en funktion, kan nu justeres. Disse tider kan nemt tilpasses i maskinopsætning menu 120,1. O = ingen tid aktiveret, 99 = uendelig UDEN bip. Hvis en af C switchene 1-2 eller 3 holdes i en retning (op eller ned) i mere end 2 sekunder, vil den automatisk aktivere den funktion, der er på den pågældende switch i den tid som er indtastet i menu 120,1. Kontakt kan slippes efter de 2 sekunder. Hvis man ønsker at afbryde en automatisk funktion skal man aktivere den pågældende switch i modsat retning, og den automatiske funktion afbrydes. OBS: Kun de valgte switche code setup bliver nu vist i maskinopsætning for at give en nemmere betjening af timerfunktionen. Opsætning: Se Maskinopsætning menu 120, /50 Reduktion på C3 switch (hvis monteret) Ved anvendelse af 2 stk. fordelere på en bred bom er der mulighed for hydraulisk at afbryde flowet til den ene fordeler, så der kun spredes i halv bom bredde. Dermed vil SlurryMaster 6000 automatisk reducere arbejdsbredde og mængde med 50 %, når der lukkes for flowet til den ene side med C3 switchen. F.eks. valgt arbejdsbredde 24 m reduceres til 12 m, Denne funktion virker begge veje på switchen.

10 Brugerrmanual 2.8 3B Side 10 af 71 7 Kort om styringssystemet Når der sættes strøm til styringen, vil der foregå en kort opstartssekvens, hvor man bl.a. kan aflæse master styringens versionsnummer f.eks. 36. I denne opstartssekvens er der indlagt en hjælpefunktion, der skal kontrollere om der er strøm nok til at aktivere styringen. Dette tager ca. 15 sek., hvor styringen kun kan detektere om der er mere end 11,5 volt i mere end 15 sek. Under denne opstart vises i displayet kun: I n I samt den aktuelle batterispænding. Hvis denne betingelse opfyldes, starter decentralen op som normalt. Det er i de fleste tilfælde muligt at opdatere SlurryMaster 6000 til nyeste styringsversion. Der kommer årlige opdateringer med nye funktioner, som kan gøre dit arbejde lettere og bedre. Nulstil altid styringen med Code 183 efter prom opdatering. Visse nye funktioner er først aktiverede efter nulstilling. Husk at skriv setup ud inden nulstilling, så ny indstilling er let og hurtig. Denne manual er skrevet til version: , samt Strømforsyning til SlurryMaster Strømforsyningen til SlurryMaster 6000 må IKKE være tilkoblet når traktoren startes. Det skyldes faren for ekstreme spændingsforskelle i det øjeblik traktoren startes. VIGTIGT Forsyningskablet til SlurryMaster 6000 SKAL altid være frakoblet, når traktorens batteri oplades, eller hvis der opstår behov for at svejse på enten gyllevogn eller traktor. 7.2 Ved start af dosering Når doseringen er stoppet i manuel, vises i displayet i stedet for m³ / Ha en værdi mellem 0 % op til 100 % som er den ønskede åbningsprocent man ønsker reguleringsventilen åbnet til, når doseringen startes. Med tasterne 10 og 11 (pil op og ned) kan åbningsprocenten ændres. I både AUTO og MANUEL dosering åbnes reguleringsventilen til den på forhånd satte åbningsprocent når doseringen startes. 7.3 Automatisk dosering af gyllen AUTO tasten: Systemet aktiveres for automatisk dosering ved tryk på tast 15 Auto' så displayet viser Auto. Ved kørsel vil ventilen åbne til en position som svarer til den ønskede dosering. Når der startes åbner ventilen til den ønskede åbningsprocent. Den automatiske regulering starter efter den indstillede tid i menu Ønskes der på et område i marken en større eller mindre dosering i forhold til den programmerede værdi anvendes tasterne 10 og 11 (pil op og ned). Et tryk giver plus eller minus 5%, maksimalt 10 tryk = 50% højere eller lavere end den ønskede dosering. Displayet vil da med intervaller vise værdien af den øgede eller formindskede rate samt procentværdien af justeringen. Ønskes der nu at dosere med den oprindelige rate, nulstilles justeringen ved tryk på tasterne på samme tid eller ved efterfølgende tasttryk. Hvis man kommer udenfor det mulige doseringsområde vil der komme en hare eller en skildpadde. En hare symboliserer, at man kører for stærkt, en skildpadde for langsomt. Dvs. 70t/ha og 15km/h => hare i display hvorved man sænker hastigheden til f.eks. 5km/t. Man gør det, symbolet viser: Blinker hvis man kører for hurtigt Blinker hvis man kører for langsomt

11 Brugerrmanual 2.8 3B Side 11 af Manuel dosering af gyllen Systemet aktiveres for manuel dosering ved tryk på tast 15 Auto' så displayet viser Man. Når systemet er i manuel, kan operatøren frit på tasterne 10 og 11 (pil op og ned), justere doseringsventilens position i % til den ønskede rate eller udbringningsmængde er opnået. Mens der spredes, kan reguleringsventilen åbnes eller lukkes ved at bruge piletasterne 10 (op) og 11 (ned). Dette vises ikke i displayet. 7.5 Sikkerhedsfunktioner For at forhindre spredning af gylle pga. fejlbetjening er der lagt en række sikkerhedsfunktioner ind i styringen, det drejer sig bl.a. om: I auto dosering lukker reguleringsventilen 4 sekunder efter autoreguleringen er startet, hvis man stadig holder stille eller går i stå midt i læsset. I auto dosering åbner reguleringsventilen langsomt, hvis der ikke registreres gylle gennem flowmåleren. I manuelle doseringer ovenstående sikkerhedsfunktioner ikke aktive. Ved en fremkørselshastighed over 25 km/t er liften låst. 7.6 Aktiv lift ved sortjordsnedfælder For bedre at styre en sortjordsnedfælder i en løs mark kan der nu løftes i sortjordsnedfælderen. Dette gøres hydraulisk via en ekstra ventil.(se manual for PG gyllevogn for justering af denne ventil) Ved påvirkning af lift op/ned switch deaktiveres aktiv lift programmet til lift op/ned slippes igen. I brugeropsætning 8,0 vælges om denne funktion skal aktiveres med JA/NEJ. 7.7 Auto dybderegulering af nedfælder Hvis der er monteret sensor for auto dybderegulering på nedfælder, kan der på sensoren justeres hvor dybt, man ønsker skæret ned i jorden. Når nedfælderen er monteret og der skal laves auto dybderegulering, vil styringen automatisk sænke/hæve liften, når doseringen startes/stoppes. Doseringen startes. Lift sænkes, til sensor melder nedfælder sænket i jorden. Reguleringsventilen åbnes, når indprogrammeret tid i menu nr og er gået. Auto dybdereguleringen starter, når sensor registrer, at nedfælderen er i jorden. Når doseringen stoppes. Reguleringsventilen lukkes og nedfælderen venter med at hæve i det antal sekunder, som er indtastet i tid i menu nr og Derefter hæver nedfælder som sat i menu nr og Vingerne kan samtidig hæves lidt (menu nr /182.3), så der er større afstand fra vingespids til jord i forbindelse med vending i forageren. (180.3/182.3 = 0 bevirker at vinge ikke hæves.) Hvis nedfælder skal hæves lidt før vingerne hæves, kan den ventetid indstilles i menu nr /182.7.

12 Brugerrmanual 2.8 3B Side 12 af Hastigheder på lift op/ned og lift auto hævetid Hvis der er monteret liftstyring (Danfoss M. hydraulik modul), kan liften hæves og sænkes i 2 hastigheder. Under opsætning af maskinen menu nr. 180, som er opsætning af styring af liften. - Lav hastighed menu nr , som anvendes når der laves auto dybderegulering. Denne hastighed er også gældende, når liften betjenes med de ekstra kontakter, der er monteret ved liften (ekstra udstyr) - Lav hæve hastighed menu nr anvendes til dybderegulering i nedfælder 3 - Lav sænke hastighed menu nr anvendes til dybderegulering i nedfælder 3 - Høj hastighed menu nr , som anvendes, når IKKE auto dybderegulering og når nedfælder hæves fra jorden eller sænkes i jorden. Under Auto dybderegulering kan lift op betjenes, hvorved liften hæves, indtil kontakt slippes. Derefter vil styringen genoptage dybderegulering. OBS. Hvis nedfælderen er udstyret med drypstop, som automatisk bliver aktiveret, når man hæver liften (SAMSON TD og TE), skal hævningen være kortvarig, ellers risikerer man at der kommer tryk i gylleslangerne, som derved kan springe af. Under kørsel i bomprogrammet, er der lagt en ekstra sænkehastighed ind i code 10 menu 180,5. Dermed kan det bestemmes, hvor hurtigt bommen skal sænke. Denne funktion er gældende for de 3 bomprogrammer for at sikre en rolig bevægelse af bommen. Under kørsel i nedfælder 3, er der lagt en ekstra sænke hastighed ind i Dermed kan det bestemmes, hvor hurtigt nedfælderen skal sænke. Ved vejtransport over 15 km/t (184.0) sænkes liften automatisk i antal 1/10 sek. (183.9) for affjedring af lift.

13 Brugerrmanual 2.8 3B Side 13 af 71 8 Betjening af ekstra liftkontakter Ekstra udstyr Disse er monteret på bagenden af vognen og anvendes til at give en nemmere betjening ved til- og frakobling af redskaber. For at aktivere funktionen trykkes begge taster ind samtidig i 2 sek. Deaktiveringen foregår automatisk efter en forudindstillet tid. Lift op Dette er en sikkerhed for at forhindre utilsigtet aktivering. Når liften betjenes med en af disse taster, kører liften på lav hastighed af sikkerhedsmæssige grunde. Lift ned 8.1 Automatisk ind- og udklapning af bom og nedfælder Den kan sættes op til 3 typer nedfældere og 3 typer bomme, som kan have forskellige tider for at klappe bom eller nedfælder ind og ud (indtastes i menu nr og 2 til og 2). Hvis kontakt 6 (bom/nedfælder ind og ud) holdes i en retning (op eller ned) i mere end 2 sekunder, vil den automatisk slå bom eller nedfælder ind eller ud i den tid som er indtastet. Kontakt kan slippes efter de 2 sekunder. Hvis man ønsker at afbryde en automatisk ind- eller udklapning skal man aktivere kontakt 6 (bom/nedfælder ind og ud) i modsat retning og den automatiske ind- eller udklapning stoppes. 8.2 Fordeler (omdrejningsretning og hastighed) Hvis kontakten til fordeler, står i midterposition er fordeleren altid stoppet (anvendes ved bom 3). Hvis kontakten står oppe eller nede (kører højre eller venstre om), vil fordeleren starte, når doseringen starter. Når doseringen stoppes, vil fordeleren køre i yderlig den tid som er indtastet i menu nr Hvis der er monteret Danfoss M. Modul til fordelerstyring kan fordeleren køre i 2 hastigheder (denne funktion er kun aktiv ved de 2 nedfælderprogrammer). Fordelerens Lav hastighed menu nr : Fordelerens Høj hastighed menu nr : Hastighed fordeleren kører med når der Auto dybdereguleres, eller når lift/sprede switch aktiveres. Hastighed fordeleren kører med når der IKKE Auto dybdereguleres, eller når lift/sprede switch aktiveres Når doseringen starter og nedfælder sænkes, vil fordeleren, hvis der er monteret sensor for auto dybderegulering, køre med lav hastighed indtil skæret er i jorden eller max. 2 sekunder med lav hastighed. Under Auto dybderegulering kan lift op betjenes, hvorved liften hæves indtil kontakt slippes. Fordeleren vil køre med høj hastighed.

14 Brugerrmanual 2.8 3B Side 14 af Sporløsner OBS: denne switch kan også anvendes til andre funktioner (se 50/50 Reduktion på sporløsner switch) Hvis kontakten til sporløsner står i midt position, er sporløsner låst i aktuel position. Hvis kontakten trykkes op, hæves sporløsner. Hvis kontakten trykkes ned, sænkes sporløsner. Auto funktion, så sporløsner sænker og hæver automatisk, når doseringen startes og stoppes, vælges nu i brugermenu 7,0: JA/NEJ. Uanset om auto funktionen er valgt eller spredning er aktiv eller ej, kan sporløsner switch altid betjenes uafhængig af de andre funktioner /50 Reduktion på sporløsner switch (hvis monteret) Ved anvendelse af 2 stk. fordelere på en bred bom er der mulighed for hydraulisk at afbryde flowet til den ene fordeler, så der kun spredes i halv bom bredde. Dermed vil SlurryMaster 6000 automatisk reducere arbejdsbredde og mængde med 50 %, når der lukkes for flowet til den ene side med sporløsner-switchen. F.eks. valgt arbejdsbredde 24 m reduceres til 12 m. Denne funktion virker begge veje på switchen. OBS: auto funktion 7,0 må IKKE aktiveres ved kørsel med 2 fordeler bomme. 8.5 Drypstop på sporløsnerkontakt. Denne function kan benyttes ved kørsel med nedfælder med hydr. Aktiverede drypstop. F. eks Samson TD 12. Her vil drypstoppet automatisk blive åbnet og lukket ved sprede ON/OFF 8.6 Skummarkør Denne funktion bruges nu som standard til at starte kranpumpe (hvis standard kran monteret) samt aflæsse pumpe (aflæssepumpe, kun fuldhydraulisk). Skum symbol i monitor blinker, når kranpumpe eller aflæsse pumpe er aktiveret (aflæsse pumpe, kun fuldhydraulisk). Stop af kranpumpen kan nu foregå automatisk, hvis dette er aktiveret i code setup. Når kranpumpen er startet og der kommer info fra tank pressostat eller føler om at vognen er fuld, vil dette automatisk afbryde kranpumpen. Kranpumpen kan startes igen ved at afbryde tasten og derefter aktivere tasten igen, auto stop funktion er også aktiv ved start af kranpumpe på vogne med hjultræk. (opsætning: se code 88 menu 146,7) Skummarkørfunktion kan sættes til automatisk at skifte side (højre til venstre og omvendt) hver gang doseringen stoppes. (I maskineopsætning menu nr. 70.0). Hvis den IKKE er sat til automatisk sideskift (menu nr = NEJ): Trykkes der på tast 9 Trykkes der igen på tast 9 Trykkes der på tast 16 Trykkes der igen på tast 16 (skummarkør venstre) starter skummarkør venstre (skummarkør højre stoppes). (skummarkør venstre) stoppes skummarkør venstre. (skummarkør højre) starter skummarkør højre (skummarkør venstre stoppes). (skummarkør højre) stoppes skummarkør højre. OBS. hvis der ikke anvendes skummarkør kan disse kontakter også bruges til andre funktioner. Via et eksternt relæ kan kontakten bruges til at aktivere f.eks. LS kranarbejdslys eller andet. Hvis den er sat til automatisk sideskift (menu nr = JA): Hvis doseringen er stoppet, kan man vælge til hvilken side skummarkør skal starte næste gang man starter doseringen. Trykkes der på tast 9 (skummarkør venstre) skummarkør venstre side valgt. Trykkes der igen på tast 9 (skummarkør venstre) skummarkør funktion stoppet. Trykkes der på tast 16 (skummarkør højre) skummarkør højre side valgt.

15 Brugerrmanual 2.8 3B Side 15 af 71 Trykkes der igen på tast 16 (skummarkør højre) skummarkør funktion stoppet. Display visning: Hvis skummarkering er stoppet vil symbol for skum blinke langsom. Hvis skummarkering er startet og der er valgt at starte skummarkør vil symbol for skum blinke hurtigt. Hvis skummarkør er startet vil symbol for skum blinke henholdsvis venstre eller højre side. 9 Hjulstyring Drejbare hjulaksler på gyllevognen kan være udstyret med 3 forskellige styringer: 1. Manuel bogielås, betjenes af switch 2. Auto bogielås, bogien låses automatisk ved en indstillet kørehastighed, f.eks. 15km/t. 3. Auto hjulstyring, betjenes af switch og styres af separat hjulstyringscomputer. Bogielås Auto hjulstyring Kontakt Oppe: Hjul er i flydestilling. Hjul styres vha. styrekabel til traktor. Vogn følger traktor forlæns. Vogn kan styres både forlæns og baglæns. Hjulsymbol lyser konstant. Hjulsymbol lyser konstant. (kun FP) Kontakt Midt: Hjul låse til bak og ligeud kørsel. Hjul låses i aktuel stilling. Anbefales ved transportkørsel så Bruges ved kørsel på tværs af skråninger. risiko for at hjul fanger grøften minimeres. Lydsignal i 5-7 sekunder til Lydsignal indikerer at hjulene er låst. cylinderne er ude. Hjulsymbol lyser konstant samtidig med lydsignal. Kontakt Nede: Reset ved skævkørsel til Lige ud position. Ønskes yderligere oplysninger henvises til hjulstyringsafsnit.

16 Brugerrmanual 2.8 3B Side 16 af SAMSON Hjulstyring 10.1 Beskrivelse af systemet Hjulstyringen (hvis monteret) er en del af standardstyringssystemet, som giver adgang til en mere brugervenlig opsætning. Hjulstyringscomputeren måler kontinuerligt vinklen mellem traktor og vogn og vinkeldrejningen af hvert hjulpar via elektroniske vinkelmålere. Når traktoren drejer, aflæser computeren drejningsvinklen og giver strøm til hydraulikventilerne, der drejer hjulene forholdsmæssigt. Styringen sørger således for, at de drejelige akslers hjul har den rette drejningsvinkel. Det mindsker risikoen for udskridning ved kørsel på landevej som følge af, at de styrbare hjul kommer ud i rabatten, og det hjælper desuden til, at det bliver lettere at bakke med vognen. Et indbygget statussystem overvåger om der er elektrisk forbindelse til hydraulik-ventiler, om hydraulikcylinderne fungerer (manglende tryk), og om wiretrækket til trækaksel-vinkelmåleren er sprunget eller faldet af. Alle fejl på systemet vil resultere i, at hjulstyringen automatisk sættes i flydestilling med det samme. Hvis fejlen ikke kan resettes, skal fortsat kørsel foregå med yderste forsigtighed Kalibrering af nulpunkt Når traktoren tilkobles første gang eller wiren er blevet udskiftet. Hjulstyringsswitch Taste 4: cal Taste OK Alle vinkelmålere til hjulstyring er fra fabrikken kalibreret. Ved tilkobling på traktoren skal der blot sættes et nyt nulpunkt. Dette gøres på følgende måde: Brugermenu 5,0: Auto/Reset-kontakt til hjulstyring holdes i Reset, mens der køres frem på plan grund. Når alle hjul/vogntoget står lige ud, trykkes på taste 4 og cal blinker, OK trykkes én gang (bip for ok), Reset-kontakt slippes og føres op i auto. Hvis vognen er udstyret med joystik til dogwalk, skal denne funktion kalibreres på følgende måde: Der køres fremad min 1 km/t og knap foran på joystik klikkes til venstre. Traktor vælges til dogwalk venstre. Foretag kalibrering som beskrevet oven for Der køres fremad min 1 km/t og knap foran på joystik klikkes til højre. Traktor vælges til dogwalk højre. Foretag kalibrering som beskrevet oven for I Auto: Hvis der er fejl (fejlen vises som error xx i displayet) på anlægget, annulleres disse ved at sætte switch i reset og derefter flyttes switch op i Auto. Hvis fejlen ikke kan annulleres, kan der i nogle tilfælde køres videre ved at sætte switch i Reset og derefter lade switch stå i lås (midterstilling). OBS: Dette låser hjulstyring, så auto hjulstyring er deaktiveret.

17 Brugerrmanual 2.8 3B Side 17 af 71 Statusmeldinger vises som:err xx 10.3 Indstilling/aktivering af automatisk hjullås Hjulstyringen er udstyret med en funktionalitet, hvor hjulene låses i lige ud position ved en passende hastighed. Denne funktionalitet anvendes til at stabilisere køretøjet ved kørsel i topfart. Ved kørsel i topfart kan selv meget lidt slør i koblingen mellem traktor og vogn bevirke ikke ønsket styring af vognen. Styringen gør kørslen mere urolig end nødvendigt. Hjulstyringslåsen indstilles ca. 3 km/t lavere end traktorens maksimale hastighed. 11 Dogwalk hjulstyring 11.1 Passiv dogwalk på 4-hjulsstyrende traktor (f.eks. Claas Xerion) Anvendelse af SAMSON hjulstyring og passiv dogwalk Funktions beskrivelse: I brugermenu 5,1 bestemmes om hjulstyring altid er aktiv eller om den skal deaktiveres sammen med sprede ON. Når hjulstyringen deaktiveres = JA i 5,1 er den kun deaktiveret ved sprede ON, dvs. hjulstyringen er i flydestilling, når spredeknappen er nede, (med denne funktion aktiveret, er der et blinkende hjulsymbol i displayet, når hjulstyringen er deaktiveret) Denne funktion anvendes, når der køres i dogwalk med 4-hjulsstyrende traktor, f.eks. ved nedfældning. OBS: der må aldrig bakkes eller køres på skråninger med denne funktion aktiveret! Ved kørsel i ekstremt terræn skal hjulstyringen altid låses i ligeud position for maksimal sikkerhed. Hvis NEJ i 5,1 er hjulstyringen altid aktiv, uafhængig af spredeknappen. Denne funktion anvendes f.eks. ved kørsel med bom 11.2 Praktiske hensyn i marken med SAMSON hjulstyring og passiv dogwalk på 4-hjulsstyrende traktor: Start af nedfældning: Stop af nedfældning: Med vogntoget kørende lige ud, trykkes spredeknappen ned og derefter drejes den 4-hjulsstyrende traktor ud i dogwalk. Dette vil forhindre forkert styre udslag på vognen. Før spredeknappen trykkes op, rettes vogntoget op, (4-hjulsstyrende traktor tages ud af dogwalk). Dette vil forhindre forkert styre udslag på vognen, og samtidig genaktiveres hjulstyringen, når spredeknappen er OFF for bedre manøvrering i forageren samt når der bakkes.

18 Brugerrmanual 2.8 3B Side 18 af AKTIV dogwalk på 4-hjulsstyrende traktorer (f.eks. Claas Xerion) (hvis monteret): Anvendelse af SAMSON hjulstyringog aktiv dogwalk: Funktionsbeskrivelse: I brugermenu 5.2 bestemmes om hjulstyring altid er aktiv eller om det skal være muligt at offsettet hjulstyringen til højre eller venstre via joystickketes dogwalk switch. På joystickkets front er placeret en switch der kan trykkes: ON til højre eller ON til venstre og OFF i midterstilling: se billede: Denne switch aktiverer dogwalk funktion på hjulstyringen, dvs. at når traktoren f.eks. dogwalkes ud til højre trykkes der samtidig på denne switch. Dette får hjulstyringen til at acceptere den ændrede dreje vinkel mellem traktor og vogn, uden at vognen begynder at trække skæv (dette forudsætter en kalibrering i code 75) Mens denne dogwalk funktion er aktiv er hjulstyringen 100 % aktiv, dvs. der kan drejes og bakkes i denne mode. I monitoren vises den aktive dogwalk side: Når dogwalk aktiv funktionen er aktiveret vil symbolerne og lyse konstant til den valgte side. I denne lille sketch er der trykket dogwalk til højre: Sikkerhed på dette system: Dogwalk systemet kan ikke offsettes under 1 km/t (for at forhindre beskadigelser på dæk og hjul), men hvis systemet er aktiv og km/t kommer under 1 km/t er systemet stadig aktiv. Dogwalk systemet kan aktives helt op til 20 km/t, ved hastigheder der over 20 km/t deaktiveres systemet automatisk, og kan kun aktiveres igen ved at sænke hastigheden til under 20 km/t og stille switchen i OFF og derefter til ON. Denne funktion anvendes, når det ønskes at køre i aktiv dogwalk med 4-hjulsstyrende traktor, f.eks. ved nedfældning. OBS: Dogwalk funktion SKAL altid deaktiveres før der køres på offentlig vej!

19 Brugerrmanual 2.8 3B Side 19 af Alarmer hjulstyring TGX/SG Når drejevinklen mellem traktor og vogn overskrides med mere end 90 grader, aktiveres en alarm= error 18. Denne alarm vises også ved deformering af pianotråden på forreste vinkelmåler. 12 Statusmeldinger/ informationer i forbindelse med dosering Dosering startet. Skummarkør i venstre/højre side aktiv. Blinker hvis man kører for hurtigt Blinker hvis man kører for langsomt Arbejdsbredde Flowmåler Hjulføler Manuel dosering (Der står Man i display) Der er ikke nogen alarmer ved manuel dosering Auto dosering (Der står Auto i display) Auto dosering, doseringen er startet og ingen gylle vil der efter 5 sekunder komme en alarm. (Symboler blinker i displayet og alarmen bipper hurtigt). Er der ikke nogen hjulpulser. (Segment? og traktor symbol blinker). Er der ikke nogen flowmålerpulser. (Segment?, flowmåler symbol blinker samtidig med bip). Er der hverken hjul- eller flowmålerpulser. (Segment?, traktor symbol og flowmåler symbol blinker). Hvis man kører for hurtigt, så der ikke kan doseres den ønskede mængde (reguleringsventilen er helt åben). Kommer der 2 bip og segment harer blinker i displayet. Hvis man kører for langsom, så der ikke kan doseres den ønskede mængde (reguleringsventilen er helt lukket). Kommer der 2 bip og segment skildpadde blinker i displayet. Hvis fordelerkontakt ikke er aktiveret, bipper alarmen og display blinker tekst For. Ikke bom 3! Alarm der kommer i både manuel og auto dosering og doseringen er startet. Hvis fordeler går i stå, bipper alarmen og display blinker tekst For.

20 Brugerrmanual 2.8 3B Side 20 af Sikkerheds/hjælpefunktioner Styringen indeholder en række hjælpe- og sikkerhedsfunktioner og der kan bla. nævnes: Forsyningsspænding der falder til under 11v i mere end 10 sek., udløser en alarm, der vises ved, at monitoren skifter til batterivisning i displayet (ved taste 4) samt en bip-lyd,, der informerer om for lav spænding. Switch for betjening af krandreje højre/venstre kan kun aktiveres ved meget lav hastighed, som ikke forekommer under kørsel på landevej. Ved betjening og overskridelse af maks. hastighed kommer en lydalarm. OBS: hvis der forsøges at krøje mens km/t er for høj vil der komme alarm i monitoren: samt km/t visning blinker for at advare om for høj hastighed. Switch for betjening af vinge ind/ud kan kun aktiveres ved meget lav hastighed, som ikke forekommer under kørsel på landevej. Ved betjening og overskridelse af maks. hastighed kommer en lydalarm. OBS: hvis der forsøges at klappe vinge ud/ind i mens km/t er for høj vil der komme alarm i monitoren: samt km/t visning blinker for at advare om for høj hastighed. Ved ufrivillig stop på mark under spredning venter styringen 4 sekunder med at sikkerhedslukke for dosering, så har man tid til at komme i gang igen. Virker ligeledes hvis man ikke kommer i gang. Ved meget langsom start eller for langsom start. Hvis man ved en fejl har sat åbningsprocent for doseringsventil på 0% vil styringen langsomt åbne doseringsventilen for at få gylle igennem flowmåleren. Kun fuldhydraulisk: hvis maks. tryk overskrides ved læsning, kommer der lydalarm. Samt det blinkende P ved taste 6 blinker med det aktuelle tryk. Alarmer der kommer uafhængig om der doseres eller ej Hvis fejl fra hjulstyring, bipper alarmen og displayblinker tekst HjuL.(Kun Frank Poulsen hjulstyring) Med SAMSON hjulstyring vises statusmeldinger som: ERROR?? Ved automatisk ind og ud klapning af bom eller nedfælder bipper alarmen medens den hydrauliske funktion er i gang. Med timer funktion aktiv på A eller C switch vil alarmen bippe i den tid som er lagt under den pågældende funktion. Samme type alarm som ved auto vinge ud/ind. Tryktransmittere med fejl vises nu også som ERROR: XX i display. Statusmeldinger vises som:err xx Oversigt over statusmeldinger findes i afsnit 32.

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model.

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model. 2 og 3-akslet model. PIC_Vx-1-xxx-xx BESKRIVELSE, BRUGS og MONTERINGS VEJLEDNING (revision 3.06) Elektronisk Hjulkontrol er udviklet og produceret af : Tjørneager 16 4330 Hvalsø e.mail : Service@fp-engin.dk

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere