BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 S SPRØJTECOMPUTER Mølhavevej Aabybro Denmark Tel Fax

2 2

3 Indholdsfortegnelse FORORD...4 GENERELT OM BRUG...5 GØDNINGSSPREDER...5 SÅMASKINE...6 SYSTEMBESKRIVELSE TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT UDEN OMSKIFTERE TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT MED OMSKIFTERE...9 MONITOREN...10 STIKFORBINDELSE...10 PRIMÆR- /SPRØJTEFUNKTIONER...11 STOPUR...11 HASTIGHED...11 AREALTÆLLERE...12 DOSERING AF SPRØJTEVÆSKE...13 DELBREDDEFUNKTION...13 SPRØJTEVÆSKE FORBRUG PR. MINUT...14 SPRØJTEVÆSKE FORBRUG...14 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GØDNINGSSPREDER...15 OMDREJNINGSVISNING PÅ TALLERKENSPREDER...15 GØDNINGSSPREDER MED SÅVALSE (LUFTASSISTEREDE)...15 SEKUNDÆRFUNKTIONER, SÅMASKINE...17 OMDREJNINGSVISNING PÅ SÅVALSE...17 MÆNGDEMÅLING PÅ SÅMASKINE...17 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GYLLEVOGN...19 MÆNGDEMÅLING PÅ GYLLEVOGN...19 SEKUNDÆRFUNKTIONER, BALLEPRESSER...20 STYKTÆLLER...20 SEKUNDÆRFUNKTIONER, AFSTANDSMÅLING...20 INDKODNING...21 HASTIGHEDSKALIBRERING (HJULOMKREDS)...21 AUTOMATISK HASTIGHEDSKALIBRERING...21 MANUEL HASTIGHEDSKALIBRERING...22 ARBEJDSBREDDE OG DELBREDDER INDKODNING AF DEN TOTALE ARBEJDSBREDDE INDKODNING AF DELBREDDER...23 MÆNGDEKORREKTION...23 KALIBRERING AF FLOWMÅLER (FLOWTAL)...25 KALIBRERING AF MÆNGDEMÅLING (SÅMASKINE OG GØDNINGSSPREDER).26 TEST AF FØLERE...28 FEJLMELDING...28 TILSLUTNINGSMULIGHEDER GENNEM ANHÆNGERSTIK...29 SPRØJTE...29 GØDNINGSSPREDER/SÅMASKINE...29 TEKNISKE SPECIFIKATIONER...30 NOTATER

4 FORORD Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TeeJet 1200S sprøjtemonitor med delbreddefunktion. Der er ved udviklingen af denne monitor lagt vægt på at fremstille et meget holdbart produkt som funktionsmæssigt primært er tænkt anvendt til overvågning af dosering af sprøjtevæske. Monitoren indeholder dog en række andre funktioner der gør det muligt at bruge den på andre redskaber og maskiner. Anvendes monitoren i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning, vil TeeJet 1200S kunne være Dem til stor hjælp i mange år. Vi har bestræbt os på at levere et fejlfrit produkt. For at opnå en optimal udnyttelse af vort produkt beder vi om at manualen gennemlæses omhyggeligt. Såfremt der ønskes yderligere support, kontakt da venligst din nærmeste forhandler. Med hensyn til ansvar for produktets brug henvises der til vore gældende salgsog leveringsbetingelser - herunder specielt afsnit 7, som er nedenfor: 7. Produkternes anvendelse 7.1 Enhver anvendelse af produkterne sker for købers risiko. Køber kan derfor eksempelvis ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende som følge af: forstyrrelse af andre elektroniktjenester som ikke opfylder krav omfattet af CE-mærkning, manglende signaldækning eller følger heraf fra eksterne sendere, som sælgers udstyr skal anvende, funktionsfejl, som vedrører eller stammer fra pc-programmer eller pc-udstyr, der ikke er leveret af sælger. fejl, som måtte opstå som følge af købers manglende reaktion på alarmer, fejlmeldinger fra produktet eller, som kan henføres til manglende agtpågivenhed og/eller manglende løbende vurdering af det udførte arbejde i forhold til det planlagte. 7.2 Ved ibrugtagning af alt nyt udstyr skal køber udvise stor omhu og betydelig opmærksomhed. Enhver tvivl om korrekt funktion/anvendelse bør omgående resultere i en henvendelse til sælgers serviceafdeling. Denne manual må ikke ændres, kopieres eller på anden måde manipuleres. Uoriginale manualer kan i værste fald medføre fejlbetjening med skader på maskiner og afgrøder som konsekvens. TeeJet Technologies Denmark hæfter ikke for skader, der kan føres tilbage til brug af uoriginale eller manipulerede manualer. Originalmanualer kan til enhver tid rekvireres hos TeeJet Technologies Denmark. Med venlig hilsen 4

5 GENERELT OM BRUG TeeJet 1200S er specielt beregnet til brug sammen med sprøjter, hvor følgende funktioner er direkte valgbare på monitorens tastatur: 1. Tidsforbrug 2. Hastighed 3. Arealtællere (trip- og totaltæller) 4. Dosering af sprøjtevæske 5. Sprøjtevæske forbrug pr. Minut 6. Sprøjtevæske forbrug Ved at indkode nogle specielle indkodningsværdier (koder) kan andre funktioner fås frem, der gør det muligt at anvende monitoren sammen med andre redskaber. De mulige sekundære funktioner er følgende: Afstandsmåling i meter Omdrejninger Dosering af gødning Dosering af udsæd Forbrug af gødning Forbrug af udsæd Antal styk Disse funktioner kan sammensættes til følgende redskabsrelaterede sæt: GØDNINGSSPREDER A: B: Tidsforbrug Tidsforbrug Hastighed Hastighed Areal triptæller Areal triptæller Areal totaltæller Areal totaltæller Omdrejninger Dosering af gødning Forbrug af gødning DOSERING og FORBRUG af gødning kan kun lade sig gøre på visse gødningsspredere med såvalse. 5

6 SÅMASKINE A: B: Tidsforbrug Tidsforbrug Hastighed Hastighed Areal triptæller Areal triptæller Areal totaltæller Areal totaltæller Omdrejninger Dosering af udsæd Forbrug af udsæd Af ovennævnte eksempler ses at de grundlæggende funktioner, TID, HASTIGHED og AREAL altid er til stede, og de sekundære funktioner vælges til disse efter behov. Som ekstra funktion kan monitoren måle afstand i meter. Denne funktion kræver en speciel indkodning (kode) og kan defor kun bruges alene. Alle andre funktioner viser forkert eller virker ikke når denne funktion er valgt. Visning af delbreddefunktionen sker ved skiftende visning mellem den valgte funktion og status på bomsektionerne. Visningen skifter kortvarigt til bomvisning hvert andet sekund. Når hastighedsfunktionen er valgt og arealopmålingen er stoppet, vises et r længst til venstre i displayet. TeeJet 1200 S er forsynet med et testprogram der gør det muligt at afprøve alle tilsluttede føleres funktion. Hvorledes dette gøres er beskrevet i afsnittet TEST AF FØLERE på side 28. 6

7 SYSTEMBESKRIVELSE TeeJet 1200S kan tilsluttes to forskellige monteringssæt. Forskellene mellem sættene ligger i fleksibilitet og udvidelsesmuligheder. Standardsættet (TeeJet Nr ) er specielt velegnet hvor monitoren kun skal anvendes sammen med et enkelt redskab, og der derfor ikke er behov for skifte mellem flere forskellige følere. Monteringssættet med omskiftere (TeeJet Nr ) er velegnet hvor monitoren ønskes anvendt sammen med flere forskellige redskaber. I dette sæt er der mulighed for at vælge mellem flere forskellige følere ved hjælp af 3 omskiftere, der er placeret på forbindelsesterminalen. De to sæt er vist skematisk herunder: TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT UDEN OMSKIFTERE Pos. TeeJet Beskrivelse Nr TeeJet 1200S apparat Forbindelsesterminal uden omskiftere TeeJet 1200S Hovedkabel TeeJet Anhængerstikdåse, 7-polet Redskabsføler (start/stop arealoptælling) Hjulføler Strømforsynings kabel Anhængerstik, 7-polet 7

8 Kabel til anhængerstik (5 x 0,5) 8

9 TEEJET 1200S MONTERINGSSÆT MED OMSKIFTERE Pos. TeeJet Beskrivelse Nr TeeJet 1200S apparat Forbindelsesterminal med omskiftere TeeJet 1200S Hovedkabel TeeJet Anhængerstikdåse, 7-polet Redskabsføler (start/stop arealoptælling) Hjulføler Strømforsynings kabel PTO Føler (ekstraudstyr) Anhængerstik, 7-polet Kabel til anhængerstik (5 x 0,5) Monteringsbeslag for anhængerstikdåse Udover de anførte hovedbestanddele er der naturligvis skruer, beslag, magneter, etc. leveret med sættene. 9

10 MONITOREN Pos. Funktion Pos. Funktion 1 Tidsforbrug 7 Kalibreringstaste for flowmåler 2 Hastighed 8 Indkodning af flowtal 3 Areal trip-/totaltæller 9 Indkodning af arbejdsbredde 4 Dosering 10 Indkodning af hjulomkreds 5 Literforbrug pr. minut 11 Slettetaste samt taltaste 0 6 Litertæller 12 4-ciffret belyst LCD-display STIKFORBINDELSE Pos. Beskrivelse 1 0 Volt Volt 3 Redskabsføler 4 Hjulføler 5 Flowmåler/PTO

11 PRIMÆR- /SPRØJTEFUNKTIONER STOPUR TIDSFORBRUG I TIMER OG MINUTTER Ved tryk på denne taste vises forbrugt tid i timer og minutter (max. 99 timer og 59 minutter). Tidstælleren kan stoppes og startes ved gentagne tryk på tasten. Blinkende kolon >:< betyder at tidstælleren er startet. Konstant kolon >:< betyder at tidstælleren er stoppet. Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder kan tidstælleren nulstilles. HASTIGHED KILOMETER PR. TIME Ved tryk på denne taste vises den øjeblikkelige hastighed i kilometer pr. time med 1 decimal. Når monitoren tændes viser den altid hastighed. I denne funktion indikeres stop af areal opmåling ved et r længst til venstre på displayet. OBS! Denne indikation vises kun under hastighed. Ved standsning nulstilles hastigheden efter ca. 8 sekunder. Husk at vælge den rigtige hjulføler og tilhørende indkodningsværdi, såfremt der er monteret forbindelsesterminal med omskiftere. 11

12 AREALTÆLLERE I TeeJet 1200S findes både areal trip- og totaltælleren på den samme taste. Første gang der trykkes på tasten vises areal trip, da det er den tæller der oftest ønskes aflæst. Holdes tasten nedtrykket i mere end 3 sekunder kommer areal total frem. AREAL TRIPTÆLLER Ved ét tryk på denne tast vises bearbejdet areal i ha. Arealet vises med 2 decimaler fra ha og derefter med 1 decimal fra ha. Arealopmålingen startes og stoppes ved hjælp af den monterede redskabsføler, således at optælling kun finder sted når redskabet er i arbejdsstilling. Husk at vælge den rigtige redskabsføler, såfremt der er monteret forbindelsesterminal med omskiftere. Areal triptælleren tæller synkront med areal totaltælleren. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 8888 eller 9999 i arbejdsbredde. Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder kan areal triptælleren nulstilles. AREAL TOTALTÆLLER Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder vises det totale opmålte areal i ha. arealet vises med 1 decimal fra ha, og uden decimal fra ha. Denne funktion bruges til at opsummere bearbejdet areal over f.eks. en sæson eller et år. Areal totaltælleren tæller synkront med areal triptælleren. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 8888 eller 9999 i arbejdsbredde. Trykkes der igen på tasten vises areal triptælleren. Ved at holde denne taste nedtrykket i min. 3 sekunder kan areal triptælleren nulstilles. 12

13 DOSERING AF SPRØJTEVÆSKE DOSERING Ved tryk på denne taste vises den øjeblikkelige dosering i liter pr. hektar. Udregningerne er baseret på gennemstrømningen igennem flowmåleren samt arealopmålingen. Det er derfor nødvendigt at køre samt sprøjte for at få visning i denne funktion. For korrekt visning er det en forudsætning at flowmåleren er kalibreret (se side 25). Kalibreringen bør kontrolleres jævnligt, helst flere gange årligt. Husk at vælge flowmåler og indkode flowtallet for denne, såfremt der er monteret omskifter for valg mellem PTO-føler og flowmåler. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 9999 som flowtal. DELBREDDEFUNKTION Såfremt nogle af bomsektionerne er slået fra vil visningen i denne funktion skifte mellem visning af dosering og hvilke bomsektioner, der er aktive. De aktive bomsektioner vises kortvarigt hvert andet sekund. Den viste indikation viser at sektionerne 3, 4, 5 og 6 er åbne. TeeJet 1200S tillader kun at sektionerne bliver lukket i rækkefølge fra den ene eller anden side (eller fra begge sider). Det kan ikke lade sig gøre at lukke en sektion midt på sprøjten (bommen). Sektionerne slås til og fra via taltasterne. Tasterne har dobbelt funktion (toggle), således at såfremt f.eks. sektion 1 er åben, slås den fra ved et tryk på taltaste 1. Er den derimod lukket, slås den også til ved et tryk på taltaste 1. Eksempel: Hvis vi går ud fra det ovenfor viste display billede (6-sektioners sprøjte), hvor sektion 1 og sektion 2 er slået fra og sektionerne 3-6 er åbne, er følgende muligt: Sektion 2 kan slås til ved tryk på taltaste 2 Sektion 3 og 6 kan slås fra ved at trykke på hhv. taltaste 3 og 6 Aktiveres redskabsføleren (sprøjten lukkes), vender monitoren automatisk tilbage til at regne med fuld bombredde. Sektionernes størrelse kan indkodes enkeltvis. Se afsnit om indkodning af delbredder, side 23. Delbreddefunktionen vises uanset hvilken funktion (de hvide taster) der er valgt. 13

14 SPRØJTEVÆSKE FORBRUG PR. MINUT LITER PR. MINUT Ved tryk på denne taste vises forbrug af sprøjtevæske pr. minut gennem flowmåleren. Visningen her må ikke forveksles med pumpens kapacitet, da der er returløb til tanken før flowmåleren. For korrekt visning er det en forudsætning at flowmåleren er kalibreret (se side 25. Kalibreringen bør kontrolleres jævnligt, helst flere gange årligt. Husk at vælge flowmåler og indkode flowtallet for denne, såfremt der er monteret omskifter for valg mellem PTO-føler og flowmåler. SPRØJTEVÆSKE FORBRUG LITERTÆLLER Ved tryk på denne taste vises det totale forbrug af sprøjtevæske i hele liter. For korrekt visning er det en forudsætning at flowmåleren er kalibreret (se side 25. Kalibreringen bør kontrolleres jævnligt, helst flere gange årligt. Husk at vælge flowmåler og indkode flowtallet for denne, såfremt der er monteret omskifter for valg mellem PTO-føler og flowmåler. NB! Tasten har en anden funktion såfremt der er indtastet 9999 som flowtal. 14

15 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GØDNINGSSPREDER På gødningsspredere er der mulighed for forskellige funktionssæt afhængigt af hvilken gødningsspredertype der anvendes. Som nævnt i indledningen er TID, HASTIGHED og AREAL altid til stede, og har den samme betjening som tidligere beskrevet under PRIMÆRE FUNKTIONER. OMDREJNINGSVISNING PÅ TALLERKENSPREDER Ved at indkode et flowtal på 9999 vælges et andet program i TeeJet 1200S, således at den kan vise omdrejninger pr. minut. Omdrejningerne vises under L/hatasten. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. OMDREJNINGER PR. MINUT NB! Med denne indkodning er visningen på L/MIN-tasten og L-tasten uanvendelige. GØDNINGSSPREDER MED SÅVALSE (LUFTASSISTEREDE) På denne type gødningsspredere er det muligt at lave en slags flowmåling v. hj. a. en speciel føler der giver et passende antal impulser pr. omdrejning af såvalsen. Kalibreringstallet for føleren findes under den normale indsåningsprocedure for gødningssprederen. Ved at indkode det fundne kalibreringstal som flowtal fås følgende funktioner: INDKODNING: XXXX er det fundne kalibreringstal i gram med 2 decimaler. F.eks. skal et kalibreringstal på 15,00g indkodes som Herefter vil doseringen blive vist i kg. DOSERING AF GØDNING GØDNINGSFORBRUG PR. MINUT GØDNINGSFORBRUG TOTAL OBS! Det er en forudsætning for alle tre funktioner at føleren er kalibreret. 15

16 Ændres der på indstillingen af sprederen, skal ny kalibrering foretages. 16

17 SEKUNDÆRFUNKTIONER, SÅMASKINE På såmaskiner kan nøjagtigt de samme funktioner som under gødningsspreder opnås. Funktionerne kræver de samme følere og de findes på de samme taster. OMDREJNINGSVISNING PÅ SÅVALSE Ved at indkode et flowtal på 9999 vælges et andet program i TeeJet 1200S, således at den kan vise omdrejninger pr. minut. Omdrejningerne vises under L/hatasten. Da såvalsen kan rotere meget langsomt kræves en speciel føler til denne visning. Føleren skal give min. 12 pulser pr. omdrejning og visningen bliver aktuelt omdrejningstal x antal pulser pr. omdrejning. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. OMDREJNINGER PR. MINUT NB! Med denne indkodning er visningen på L/MIN-tasten og L-tasten uanvendelige. MÆNGDEMÅLING PÅ SÅMASKINE På såmaskiner er det muligt at lave en slags flowmåling v. hj. a. en speciel føler der giver et passende antal impulser pr. omdrejning af såvalsen. Kalibreringstallet for føleren findes under den normale indsåningsprocedure for såmaskinen. Ved at indkode det fundne kalibreringstal som flowtal fås følgende funktioner: INDKODNING: XXXX er det fundne kalibreringstal i gram med 2 decimaler. F.eks. skal et kalibreringstal på 15,00g indkodes som Herefter vil doseringen blive vist i kg. DOSERING AF UDSÆD UDSÆDSFORBRUG PR. MINUT UDSÆDSFORBRUG TOTAL OBS! Det er en forudsætning for alle tre funktioner at føleren er kalibreret. Ændres der på indstillingen af såmaskinen, skal ny kalibrering 17

18 foretages. 18

19 SEKUNDÆRFUNKTIONER, GYLLEVOGN MÆNGDEMÅLING PÅ GYLLEVOGN På gyllevogne kan der laves flowmåling enten med flowmåler (elektromagnetisk) eller med en omdrejningsføler på gyllevogne med fortrængningspumper (nøjagtig mængde pr. omdrejning). Ved at indkode antal kg med 2 decimaler pr. impuls som flowtal fås følgende funktioner: INDKODNING: XXXX er det kendte kalibreringstal i kg med 2 decimaler. f.eks. skal et kalibreringstal på 5,00 indkodes som 500. Doseringen vises herefter i m 3 /ha. DOSERING AF GYLLE GYLLEFORBRUG PR. MINUT GYLLEFORBRUG TOTAL OBS! Det er en forudsætning for alle tre funktioner at føleren er kalibreret. 19

20 SEKUNDÆRFUNKTIONER, BALLEPRESSER STYKTÆLLER På ballepresser er det muligt at få talt antal baller. Dette gøres ved at indkode et flowtal på 9999, og herefter aflæse antal styk på L-tasten. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. ANTAL STYK NB! Med denne indkodning er visningen på L/MIN-tasten og L-tasten uanvendelige. SEKUNDÆRFUNKTIONER, AFSTANDSMÅLING Denne funktion kan kun anvendes alene. Når den specielle indkodningsværdi (kode) for afstandsmåling indkodes, bliver alle andre funktioner uanvendelige. INDKODNING: Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. AFSTAND I METER NB! Maksimale afstand er 9999 meter. 20

21 INDKODNING HASTIGHEDSKALIBRERING (HJULOMKREDS) HJULOMKREDS Her indkodes den strækning i cm. der tilbagelægges pr. impuls fra hastighedsføleren. Afhængigt af hvilken traktor der anvendes, kan hastighedssignalet komme fra en føler indbygget i traktorens gearkasse, fra en føler monteret ved kardan (4- hjulstræk) eller fra en føler monteret ved et af hjulene. TeeJet 1200S er forsynet med en automatisk hastighedskalibrering der skal anvendes ved indbyggede- og kardanfølere. Den kan også anvendes med almindelig hjulføler, såfremt hjulomkredsen divideret med antal magneter ikke overstiger 100 cm. NB! Det bør altid tilstræbes at montere så mange magneter i hjulet at indkodningsværdien ikke overstiger 100 cm. AUTOMATISK HASTIGHEDSKALIBRERING 1. Opmål en 100 m strækning og kør frem til startmærket. 2. Tryk kortvarigt på HJULOMKREDS tasten. Slip tasten og tryk herefter på den igen og hold den nedtrykket indtil AUTO vises i displayet. Tryk endnu en gang på HJULOMKREDS tasten, og monitoren er klar til den automatiske hastighedskalibrering. 3. Kør de 100 meter og stop nøjagtigt ved stopmarkeringen. Under gennemkørselen af de 100 meter tæller monitoren antallet af impulser fra hastighedsføleren. 4. Såfremt monitoren har fået impulser nok (over 100 impulser på 100 meter) vil den beregne hjulomkredsen ved endnu et tryk på HJULOMKREDS tasten. Den beregnede værdi vises i displayet. Såfremt monitoren ikke har modtaget over 100 impulser ved gennemkørselen af de 100 meter, vil den vise 0 efter der er trykket på tasten. Herefter kan en af følgende 2 muligheder anvendes: a: Manuel opmåling af indkodningsværdien som beskrevet nedenfor b: Montering af flere magneter, så antallet af impulser på 100 meter blive større. HUSK! Det er meget vigtigt af den inbyrdes afstand mellem magneterne er lige stor, eller vil hastighedsvisningen springe. 21

22 MANUEL HASTIGHEDSKALIBRERING 1. Der fortages afmærkning på marken og på dækket. 2. Derefter køres 10 omgang med hjulet. 3. Der afmærkes igen på marken. 4. Afstanden mellem de to afmærkninger opmåles og divideres med 10. Resultatet er den effektive hjulomkreds. 5. Den målte effektive hjulomkreds divideres med antal magneter (indkodes i cm. med 1 decimal. Eks. 2,535 m indkodes som 253,5 cm). den maksimale værdi der kan indkodes er 300,0 cm. NB! Husk at tælle omgange på hjul, hvorpå magneten er monteret. ARBEJDSBREDDE OG DELBREDDER ARBEJDSBREDDE Denne indkodningsværdi er inddelt i en hovedindkodningsværdi den totale arbejdsbredde og nogle underindkodningsværdier mængdekorrektion ja/nej når der lukke for delbredder samt bredden af de enkelte delbredder -. Fremgangsmåde: Da alle disse indkodningsværdier er placeret under den samme taste er programmet lavet således at man skal bladre sig gennem indkodningsværdierne ved gentagne tryk på breddetasten. Den totale arbejdsbredde kan indkodes efter et kortvarigt tryk på tasten, og skal der ikke arbejdes med delbredder er det ikke nødvendigt at indkode mere. Ønsker man at anvende muligheden for at arbejde med delbredder, skal der trykkes på tasten igen, og den skal holdes nedtrykket i min. 5 sekunder, indtil der ses et skift på displayet. 1. INDKODNING AF DEN TOTALE ARBEJDSBREDDE Tryk på de viste taste i den viste rækkefølge. XXXX angiver den aktuelle arbejdsbredde i hele centimeter. 22

23 2. INDKODNING AF DELBREDDER Taste Handling Tryk kortvarigt på tasten. Tryk igen på tasten og hold den nedtrykket i min. 5 sekunder, indtil følgende billedet vises i displayet: MÆNGDEKORREKTION Dette billede angiver den første indkodningsværdi under delbreddeindkodning. Her drejer det sig imidlertid ikke om indkodning af selve delbredden, men om indkodning af monitoren for en evt. reduktion af tildelte mængde, hvis der lukkes for en delbredde. Der kan kun indkodes 1 eller 0. Indkodes 1 vil monitoren reducere optællingen med en mængde, der svarer til bredden af hver delbredde, der slås fra. Indkodes 0 bliver der ikke foretaget nogen reduktion i optællingen. EKSEMPLER: Arbejdes der med flowmåler på en sprøjte med et armatur med ligetryksventiler, hvor mængden gennem flowmåleren, forudsat ligetryksventilerne er rigtige indstillet, ikke ændrer sig når der lukkes for en delbredde, skal der indkodes 1. I modsat fald bliver literoptællingen forkert, og da arealopmålingen er reduceret bliver også den viste dosering (L/ha) forkert. Arbejdes der med flowmåler på en sprøjte med et armatur uden ligetryksventiler, hvor den målte mængde gennem flowmåleren er lig med den udsprøjtede mængde, også selvom der lukkes for en delbredde, skal der indkodes 0. I modsat fald vil også her både literoptællingen og visningen blive forkerte. Delbredde 1-9: Taste Handling Tryk kortvarigt på tasten. Herefter vises følgende i displayet: Til venstre på displayet vises nu 1. Dette angiver at bredden af delbredde 1 fra venstre skal/kan indkodes. 23

24 Til højre på displayet vises 00, såfremt monitoren ikke har været indkodet før, ellers vises den sidst indkodede værdi. Denne værdi er bredden af den yderste sektion fra venstre, og tallet der skal indkodes er antallet af dyser på denne sektion. Det forudsættes at dyserne er monteret med en afstand på 50 centimeter. Når antal dyser er indkodet trykkes der igen på breddetasten, og der skiftes til delbredde nr. 2, og den før nævnte fremgangsmåde gentages. På denne måde indkodes alle delbredderne én efter én fra venstre mod højre. Monitoren kan arbejde med op til 9 delbredder. Når De har indkodet det antal delbredder Deres sprøjte har, skal der bladres videre gennem de resterende delbreddeindkodninger, for at sikre at de står på 0. Indkodning af delbredder kan ikke forlades på nogen anden måde. 24

25 KALIBRERING AF FLOWMÅLER (FLOWTAL) FLOWTAL 1. Såfremt det er første gang monitoren anvendes i forbindelse med marksprøjte, skal der indkodes et starttal på Det anbefales at holde stille mens flowmåleren kalibreres, idet dette minimer mulighederne for fejlaflæsninger på tankens indholdsmarkeringer. Såfremt der er tvivl om indholdsmarkeringernes nøjagtighed kan det anbefales at veje sprøjten, og dermed opnå en større nøjagtighed. 3. Påfyld minimum 600 L. (jo mere jo bedre), og notér den påfyldte mængde. 4. Nustil litertælleren således: Tryk Der trykkes først kort på L tasten og derefter holdes 0/C tasten nedtrykket indtil litertælleren er nulstillet. 5. Sprøjt min. 500 liter ud. 6. Aflæs restmængde på tankens indholdsmarkering. 7. Beregn den forbrugte mængde ud fra følgende formel: FORBRUG FRA TANK = PÅFYLDT MÆNGDE RESTMÆNGDE I TANK 8. Indsæt forbrugt mængde ud fra følgende formel: NYT FLOWTAL = Gammelt flowtal x Forbrug fra tank Monitorens visning (litertæller) Denne nye værdi indkodes som det nye flowtal. OBS! Såfremt den procentuelle afvigelse på flowmåleren kendes, kan kalibreringstallet ændres ved hjælp af +/-% tasten. Hver gang der trykkes på tasten ændres der fortegn. Det er kun muligt at ændre kalibreringstallet i hele % med denne taste. 25

26 Fremgangsmåde: Har monitoren talt for mange liter, skal der naturligvis foretages en negativ korrektion. I det følgende eksempel antager vi at monitoren har talt 3% for meget. Derfor korrigeres som følger: Tryk Trykkes der på tasterne i den viste rækkefølge vil kalibreringstallet (flowtallet) herefter være ændret med -3%. NB! Anvendes TeeJet s standard skovlhjulsflowmåler, bør flowmålerens kalibrering kontrolleres flere gange årligt. Denne kontrol er dog løbende til rådighed, idet De hver gang De har tømt en hel tankfuld, kan se om monitoren har talt det nøjagtige tankindhold. Det kan desuden anbefales at udskifte skovlhjulet i flowmåleren mindst hvert andet år. KALIBRERING AF MÆNGDEMÅLING (SÅMASKINE OG GØDNINGSSPREDER) TeeJet 1200S kræver nogle specielle indkodninger for at kalibrere den til mængdemåling på såmaskine og gødningsspreder. Principperne i målingerne er de samme som for flowmåling på marksprøjten. Kalibreringstallet er mængde pr. impuls fra føleren. Lader man derfor TeeJet 1200S tælle impulserne under indsåningen af såmaskine/gødningsspreder, og bagefter deler den udsåede mængde (fra indsåningen) med antallet af impulser, kan et nyt kalibreringstal for enten såmaskine eller gødningsspreder findes. OBS! Det skal her understreges, at såfremt der på noget tidspunkt foretages en ændring/-justering af såmaskine/gødningsspreder, skal der foretages en ny kalibrering. 26

27 Fremgangsmåde: 1. Gør såmaskine/gødningsspreder helt klar til indsåning. Drej ikke på maskinen efter monitoren er gjort klar til indsåning. 2. Indtast et flowtal på 9999 således: Tryk på tasterne i den viste rækkefølge, og monitoren er klar til optælling af impulser. 3. Nulstil litertælleren således: Tryk Der trykkes først kort på L tasten og derefter holdes 0/C tasten nedtrykket indtil litertælleren er nulstillet. 4. Gennemfør nu indsåningsprocessen for såmaskinen/gødningssprederen som den står beskrevet i dennes manual. 5. Efter endt drejeprøve vejes mængden der er udsået under prøven nøjagtigt. 6. Kalibreringstallet for maskinen kan herefter beregnes ud fra følgende formel: Udsået antal gram x 100 NYT KALIBRERINGSTAL (FLOWTAL) = Antal impulser vist på monitoren Denne nye værdi indkodes som det nye kalibreringstal. OBS! Såfremt den procentuelle afvigelse på flowmåleren kendes, kan kalibreringstallet ændres ved hjælp af +/-% tasten. Hver gang der trykkes på tasten ændres der fortegn. Det er kun muligt at ændre kalibreringstallet i hele % med denne taste. Fremgangsmåde: Har monitoren talt for meget, skal der naturligvis foretages en negativ korrektion. I det følgende eksempel antager vi at monitoren har talt 3% for meget. Derfor korrigeres som følger: Tryk Trykkes der på tasterne i den viste rækkefølge vil kalibreringstallet (flowtallet) herefter være ændret med -3%. 27

28 TEST AF FØLERE Er der mistanke om at en af følerne ikke fungerer som den skal, kan hele anlægget kontrolleres efter nedenstående anvisninger. NB! Såfremt der på traktoren er mulighed for at vælge mellem flere forskellige følere, husk da at vælge den rigtige føler for test. TeeJet 1200S TEST vælges således: Tryk Tryk på de viste taster i den viste rækkefølge. Herefter vises følgende i displayet: Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Her vises et F hver gang der afgives en impuls fra flowmåleren/mængdeføleren. F vises når føleren er aktiveret (low), lad derfor aldrig maskinen køre med fulde omdrejninger ved test. Det er bedst at aktivere føleren langsomt med håndkraft. Her vises et r når redskabsføleren aktiveres. NB! r vises når arealmåleren er stoppet. her vises et h når hjulføleren aktiveres. Køres der langsomt frem vil h vises hver gang der er en magnet ud for føleren. FEJLMELDING TeeJet 1200S har som sikkerhed for De ikke mister opmålte data indbygget følgende fejlindikation: såfremt Deres TeeJet 1200S viser den fejlmelding, er det fordi forsyningsspændingen til monitoren er for lav. Kontrollere derfor i påkommende tilfælde forsyningsspændingen til monitoren (både + og -). 28

29 TILSLUTNINGSMULIGHEDER GENNEM ANHÆNGERSTIK SPRØJTE Føler Ledningsfarve Ben nr. i anhængerstik Blå (0V) 5 Flowmåler Brun (signal) 2 Sort (+12V) 6 Hjulføler Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Redskabsføler Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 GØDNINGSSPREDER/SÅMASKINE Føler Ledningsfarve Ben nr. i anhængerstik Blå (+12V) 6 Mængde-målingsføler Brun (0V) 5 Sort (signal) 2 Hjulføler Blå (signal) 4 Brun (0V) 5 Redskabsføler Blå (signal) 7 Brun (0V) 5 29

30 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Betjening: Støvtæt membrantastatur med 20 taster. Udlæsning: 4-ciffret LCD-display med baggrundsbelysning. Kabinet: Sortanodiseret aluminiumsprofil. Generelt: Indgange: Single chip microprocessor. Automatisk lagring af indkodede og opmålte værdier. Tidsubegrænset hukommelse uden batteri-backup. Forsyningsspænding: 12 Volt beskyttet mod fejlpolarisering. Følerindgange: 3 stk. intern 10 kohm pull-up til forsyningspænding (12V). Pulsniveau LO < 0.9 V. Pulsniveau HI > 5.0 V. Fmax. Gennem støjfiltre (ved 50% dutycycle og 12 V forsyningsspænding. Hjul- og redskabsføler: 200Hz. Flowmåler/omdrejningsføler: 400Hz. Driftsspænding: Volt DC. Fejlmelding ved 9.7 Volt DC (typisk). Strømforbrug: 300 ma. Sikring: Finsikring 5 x 20 mm 0,63 A flink. 30

31 NOTATER 31

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1200 SPRØJTEMONITOR TeeJet No. 020-122-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR LH 4000 SPRØJTECOMPUTER TeeJet No. 020-183-DK Version 1.06 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: http://www.teejet.com/

Læs mere

LH 5000. Brugsanvisning

LH 5000. Brugsanvisning LH 5000 DK Brugsanvisning FORORD Velkommen til mange timers fornøjeligt arbejde med Deres nye LH 5000 multifunktions-computer til traktor og redskaber. Vi anbefaler, at De mindst læser de generelle informationsafsnit

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 TRAKTORMONITOR TeeJet No. 020-499-DK; Version 1.00 TeeJet Technologies Denmark Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S

MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S MONTERINGSVEJLEDNING LH 1200 S LH nr. 010-202-DK LH Technologies Denmark ApS Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.lh-agro.com 1 Oversigtstegning: 1. 1200

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING TIL Teejet 500 GYLLECOMPUTER TeeJet. No. 021-510-DK; Version 2.00a Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM

BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM BETJENINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 500 INTELLITRAM TeeJet No. 020-505-DK; Version 1.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET INTELLITRAM 500 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8.

1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. 1. GENERELT OM BRUG 2. GENERELLE FUNKTIONER 3. SPRØJTE 4. GØDNINGSSPREDER 5. SÅMASKINE 6. BALLEPRESSER 7. GYLLEVOGN 8. ANDET REDSKAB 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. OVERSIGTSSIDE 12. MONTERINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4

BRUGSVEJLEDNING, PX COMBI 821, version 4 BRUGSVEJLEDNING, TRAKTOROMPUTER PX OMBI 821 SIDE 1 940510 BRUGSVEJLEDNING, PX OMBI 821, version 4. F.on om..ha Km/h L/Ha Ha L+ F.no. LYKKETRONI PX OMBI 821 Generel oversigt: Traktorcomputeren har følgende

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere.

CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR CALIBRATOR. Kørselsafhængighed og meget mere. CALIBRATOR har siden 1991 været løsningen på intelligent kørselsafhængighed vha. computerstyring. Herved opnås en betydelig kapacitetsforøgelse,

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TeeJet 765 SPILDINDIKATOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TeeJet 765 SPILDINDIKATOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING TIL TeeJet 765 SPILDINDIKATOR TJ No. 020-765-DK Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tlf. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com Vi har bestræbt os

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Brugsanvisning Job Computer AMALOG

Brugsanvisning Job Computer AMALOG Brugsanvisning Job Computer AMALOG MG 694 DB 550-1 DK 05.03 Printed in Germany a ør ibrugtagelsen skal brugs-anvisningen og sikkerhedhenvisningerne læses og overholdes! Copyright 2003 AMAZONEN-WERKE H.

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring

Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Kyndestoft 3 sektioners sprøjtestyring Indholdsfortegenelse 1 Arbejdsdisplay...2 2 Special display....3 2.1 Indstilling af areal enhed...3 2.2 Nulstilling af tællere...3 2.3 Visning af totaler...3 3 Display

Læs mere

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding

Pulse Sonic K3555 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding Pulse Sonic K3 - DANSK Puls-, afstands- og hastighedsmåling, kalorie-og fedtforbrænding MEM/EL ST/SP/+ MODE/SET SAVE/RST/- MODE /SET (Funktion/indstil) + Tænd display! MEM /EL (Hukommelse/lys) SAVE/RST/-

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ECO System til marksprøjter Status: Oktober 2006 30322325-02 [10/2006] Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 2.1 Udelukkelsesklausul:... 5 2.2 Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere