Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou"

Transkript

1 Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou

2 Indhold Foreningsoplysninger Resultat og formue Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab: 1. januar 30. juni Afdeling Selection Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter... 8 Afdeling Nordic Alpha Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Danske Aktier Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Emerging Markets Aktier Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Classics Hoved- og nøgletal.... Resultatopgørelse, balance og noter... Afdeling European High Yield Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling US High Yield Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Afdeling Emerging Markets Debt Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter Halvårsrapport Indhold 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport Indhold 20 2

3 Resultat og formue Anvendt regnskabspraksis Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Gudme Raaschou Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Stiftet: 1. november 2000 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar-31. december Bestyrelse Lisa Herold Ferbing (formand) Kjeld Iversen (næstformand) Niels Mazanti Jes Damsted Investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Revisor Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg Telefon: Depotselskab og navnenoteringssted Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11, Postboks København K Telefon: Rådgiver Gudme Raaschou Asset Management, en del af Lån & Spar Bank A/S Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: Tilsynsmyndighed Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø Telefon: Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Foreningsoplysninger 3

4 Resultat og formue Anvendt regnskabspraksis Resultat og formue Det regnskabsmæssige resultat i 1. halvår 20 for foreningen og dens investeringer er gengivet i oversigten nedenfor. 1. halvår 20 var set under ét præget af fortsat lave og for halvåret under ét svagt faldende renter, der både i Danmark og mange andre lande er tæt på nul eller negative, og af et mindre tilbagefald på de danske og internationale aktiemarkeder efter en årrække med kursstigninger. Den økonomiske udvikling i verdensøkonomien er inde i en periode med positiv, men behersket vækst, bl.a. stimuleret af den meget lave rente og lave energipriser. Men der er en række udfordringer, bl.a. gældskrisen i Sydeuropa, den britiske udmeldelse af EU, svækkelse af økonomien i mange udviklingslande samt politisk uro en del steder i verden. Samlet er der dog en forventning om en svagt positiv udvikling på aktiemarkederne og en fortsat lav rente det næste års tid. Anvendt regnskabspraksis Den regnskabspraksis som er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 20 er uændret i forhold til regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten for 20. Afdelingernes resultat, afkast og formue i 1. halvår 20 Resultat Afkast Formue afkast ultimo Afdeling (mio. kr.) (pct.) (pct.) (mio. kr.) Selection -24,5-6,02-1,88 281,6 Nordic Alpha -4,3-3,12-5,83 1,5 Danske Aktier -,2-3,37-1,57 436,4 Emerging Markets Aktier -9,5 0,97 4,18 132,8 Classics -10,3-4,77-7,20 268,8 European High Yield 45,4 2,02 3, ,5 US High Yield 11,7 3,17 9,32 659,2 Emerging Markets Debt 12,1 5,97 8,71 268,0 I alt 5, ,8 4 Halvårsrapport Resultat og 20 formue Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Resultat Halvårsrapport og formue 20 4

5 Ledelsespåtegning Påtegninger Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapport for 20 omfattende perioden 1. januar juni 20 for Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review. København, den 25. august 20 Direktion: Invest Administration A/S Niels Erik Eberhard direktør Bestyrelse: Lisa Herold Ferbing Kjeld Iversen Niels Mazanti Jes Damsted formand næstformand Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Påtegninger 5

6 Halvårsregnskab 1. januar juni 20 6 Halvårsrapport Halvårsregnskab 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsregnskab Halvårsrapport 20 6

7 Halvårsregnskab Afdeling Selection Fakta om Afdeling Selection Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul MSCI World Inkl. udbytte ÅOP (20) 2,13 Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 Amazon 3,4% 2 Alphabet 3,3% 3 Pandora 3,1% 4 Microsoft 3,1% 5 Facebook 3,0% 6 UnitedHealth 2,9% 7 Danaher 2,9% 8 Novo Nordisk 2,8% 9 Adobe Systems 2,6% 10 TJX Companies 2,6% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 80 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Selection Afdeling Selection Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 55,4-24,5 Investorernes formue 323,4 281,6 Cirkulerende andele (nominel værdi) 334,0 307,1 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 96,82 91,71 Halvårets afkast i pct.,67-6,02 Sharpe Ratio 0,97 0,62 Standardafvigelse 11,36 12,68 Omkostningsprocent 1) 0,80 0,80 Tracking error n/a 3,28 Active share n/a 83,26 afkast i pct. 11,66-1,88 Sharpe Ratio 1,54 1,04 Standardafvigelse 8,94 10,99 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Selection 7

8 Halvårsregnskab Afdeling Selection Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 94,5 99,4 Øvrige finansielle instrumenter 5,5 0,6 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 18,7 pct. placeret i Informations teknologi,,7 pct. i Sundhedspleje,,1 pct. i den finansielle sektor,,0 pct. i Forbrugsgoder, 12,3 pct. i Konsumentvarer, 9,1 pct. i Industri, 6,4 pct. i Energi og 6,7 pct. i andre sektorer. 8 Halvårsrapport Afdeling Selection 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Halvårsrapport Selection 20 8

9 Halvårsregnskab Afdeling Nordic Alpha Fakta om Afdeling Nordic Alpha Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul MSCI Nordic inkl. udbytte ÅOP (20) 2, Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 Novo Nordisk 9,6% 2 StatoilHydro 6,0% 3 Atlas Copco 5,2% 4 Pandora 4,7% 5 Volvo 4,3% 6 Kone OYJ 4,0% 7 Danske Bank 3,8% 8 Svenska Cellulosa 3,7% 9 Jyske Bank 3,3% 10 GN Store Nord 3,1% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 80 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Nordic Alpha Afdeling Nordic Alpha Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 19,2-4,3 Investorernes formue 128,5 1,5 Cirkulerende andele (nominel værdi) 75,9 84,6 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 9,30 136,61 Halvårets afkast i pct. 17,31-3,12 Sharpe Ratio 0,65 0,41 Standardafvigelse,22,96 Omkostningsprocent 1) 0,73 0,82 Tracking error n/a 3,60 Activ Share n/a 57,24 afkast i pct.,23-5,83 Sharpe Ratio 0,79 0,42 Standardafvigelse 14,73,02 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Nordic Alpha 9

10 Halvårsregnskab Afdeling Nordic Alpha Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver 6 3 Skat Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 97,5 98,2 Øvrige finansielle instrumenter 2,5 1,8 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 25,8 pct. placeret i Industri, 17,4 pct. i Sundhedspleje,,7 pct. i den finansielle sektor, 13,1 pct. i Forbrugsgoder, 8,8 pct. i Konsumentvarer, 7,6 pct. i Energi, 5,6 pct. i Materialer og 5,0 pct. i andre sektorer. 10 Halvårsrapport Afdeling 20 Nordic Alpha Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Halvårsrapport Nordic Alpha 20 10

11 Halvårsregnskab Afdeling Danske Aktier Fakta om Afdeling Danske Aktier Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul OMXCCAP inkl. udbytte ÅOP (20) 1,80 Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 Novo Nordisk 9,8% 2 Pandora 9,6% 3 Danske Bank 7,2% 4 Genmab 5,0% 5 AP Møller - Mærsk 5,0% 6 ISS 4,9% 7 GN Store Nord 4,8% 8 Coloplast 4,8% 9 Vestas 4,8% 10 DFDS 4,7% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 85 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Danske Aktier Afdeling Danske Aktier Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 63,2 -,2 Investorernes formue 368,9 436,4 Cirkulerende andele (nominel værdi) 247,7 337,6 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 148,90 129,29 Halvårets afkast i pct. 19,92-3,37 Sharpe Ratio 1,20 1,08 Standardafvigelse 14,45 14,58 Omkostningsprocent 1) 0,70 0,65 Tracking error n/a 3,61 Active share n/a 38,19 afkast i pct. 20,94-1,57 Sharpe Ratio 1, 1,13 Standardafvigelse 13,39 13,84 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Danske Aktier 11

12 Halvårsregnskab Afdeling Danske Aktier Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 96,3 98,2 Øvrige finansielle instrumenter 3,7 1,8 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 30,1 pct. placeret i Sundhedspleje, 30,0 pct. i Industri,,6 pct. i Forbrugsgoder, 14,0 pct. i den finansielle sektor og 10,3 pct. i andre sektorer. 12 Halvårsrapport Afdeling 20 Danske Aktier Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Danske Halvårsrapport Aktier 20 12

13 Halvårsregnskab Afdeling Emerging Markets Aktier Fakta om Afdeling Emerging Markets Aktier Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 6 Risikoprofil Gul MSCI Emerging Markets inkl. udbytte ÅOP (20) 1,72 Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 Tencent Holdings 5,1% 2 Sberbank Sponsored 3,7% 3 Samsung Electronics Co 3,3% 4 Housing Development Finance 3,1% 5 AIA Group 2,5% 6 Taiwan Semiconductor Manufac 2,4% 7 Naspers Ltd-N SHS 2,4% 8 Samsung Electronics - pref 2,3% 9 Itau Unibanco Holding 2,2% 10 Kia Mortors 2,2% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Olie & Gas Basis Materialer Industri Konsumentvarer Forbrugsgoder Sundhedspleje Finans Teknologi Telekom Forsyning 70 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Emerging Markets Aktier Afdeling Emerging Markets Aktier Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 134,7-9,5 Investorernes formue 622,8 132,8 Cirkulerende andele (nominel værdi) 375,0 120,8 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 6,08 109,95 Halvårets afkast i pct. 8,87 0,97 Sharpe Ratio 0,38 0,10 Standardafvigelse 12,87,07 Omkostningsprocent 1) 0,57 0,64 Tracking error n/a 3,85 Active share n/a 69,22 afkast i pct. 11,98 4,18 Sharpe Ratio 0,37 0,05 Standardafvigelse 13,19,21 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Emerging Markets Aktier 13

14 Halvårsregnskab Afdeling Emerging Markets Aktier Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 92,3 91,3 Øvrige finansielle instrumenter 7,7 8,7 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 39,5 pct. placeret i den finansielle sektor, 25,9 pct. i Informationsteknologi,,8 pct. i Forbrugsgoder, 6,5 pct. i Telekommunikationsservice, 4,6 pct. i Konsumentvarer, og 6,7 pct. i andre sektorer. 100,0 100,0 14 Halvårsrapport Afdeling 20 Emerging Investeringsforeningen Markets Aktier Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Afdeling Raaschou Emerging Markets Halvårsrapport Aktier 20 14

15 Halvårsregnskab Afdeling Classics Fakta om Afdeling Classics Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 5 Risikoprofil Gul STOXX50 inkl. udbytte ÅOP (20) 2,17 Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 BP 3,3% 2 HSBV Holdings 3,1% 3 Berendsen 3,0% 4 StatoilHydro 3,0% 5 Total 3,0% 6 Reckitt Benckiser Group 3,0% 7 Smith & Nephew 2,9% 8 Danske Bank 2,9% 9 GlaxoSmithKline 2,9% 10 Henkel 2,9% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Basis Materialer Industri Finans Telekom Sundhedspleje Olie & Gas Teknologi Forsyning Forbrugsgoder Konsumentvarer 75 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Classics Afdeling Classics Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 14,3-10,3 Investorernes formue 176,7 268,8 Cirkulerende andele (nominel værdi) 144,5 253,9 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 122,33 105,84 Halvårets afkast i pct. 13,22-4,77 Sharpe Ratio 0,98 0,60 Standardafvigelse 9,53 11,02 Omkostningsprocent 1) 0,83 0,78 Tracking error n/a 3,30 Active Share n/a 63,80 afkast i pct. 11,96-7,20 Sharpe Ratio 0,82 0,34 Standardafvigelse 11, 13,02 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Classics

16 Halvårsregnskab Afdeling Classics Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Skat Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 98,5 98,7 Øvrige finansielle instrumenter 1,5 1,3 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 22,3 pct. placeret i Konsumentvarer, 19,6 pct. i Sundhedspleje, 19,0 pct. i den finansielle sektor, 13,4 pct. i Forbrugsgoder, 9,3 pct. i Energi, 5,8 pct. i Industri, og 10,6 pct. i andre sektorer. Halvårsrapport Afdeling 20 Classics Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Halvårsrapport Classics 20

17 Halvårsregnskab Afdeling European High Yield Fakta om Afdeling European High Yield Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 4 Risikoprofil Gul Barclays Pan-European High Yield Index, 2,5% Is. Co.-Hedged (EUR) ÅOP (20) 1,58 Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 Wind Acquisition 1,9% 2 Royal Bank Scotland GRP 1,8% 3 Lincoln Finance 1,6% 4 CNH Industrial 1,4% 5 BPCE 1,4% 6 Credit Agricole 1,3% 7 Gestamp Fund Lux 1,3% 8 Societe Generale 1,3% 9 Virgin Media Secures 1,3% 10 Caixabank 1,2% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Energi Teknologi Forsyning Basis Materialer Industri Non-Cyklisk Forbrug Cyklisk Forbrug Kommunikation Finans Diversificeret 92 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling European High Yield Afdeling European High Yield Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 20,8 45,4 Investorernes formue 1.670, ,5 Cirkulerende andele (nominel værdi) 1.473, ,2 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 113,37 112,17 Halvårets afkast i pct. 1,63 2,02 Sharpe Ratio 1,05 0,82 Standardafvigelse 7,49 7,35 Omkostningsprocent 1) 0,65 0,64 Tracking error n/a 0,87 afkast i pct. 1,68 3,22 Sharpe Ratio 1,11 0,90 Standardafvigelse 7,79 7,43 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling European High Yield 17

18 Halvårsregnskab Afdeling European High Yield Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Halvårets nettoresultat Aktiver Likvide midler Obligationer Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 93,9 93,0 Øvrige finansielle instrumenter 6,1 7,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 29,8 pct. placeret i Forbrugsgoder, 27,2 pct. i den finansielle sektor, 17,4 pct. i Kommunikation, 10,0 pct. i Industri, 9,0 pct. i Materialer, 5,7 pct. i Forsyning og 0,9 pct. i andre sektorer. 100,0 100,0 18 Halvårsrapport Afdeling 20 European Investeringsforeningen High Yield Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Afdeling Raaschou European Halvårsrapport High Yield 20 18

19 Halvårsregnskab Afdeling US High Yield Fakta om Afdeling US High Yield Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 3 Risikoprofil Gul Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index ÅOP (20) 1,19 Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 HRG Group 2,1% 2 GLP Capital 1,8% 3 Frontier Communication 1,7% 4 Whitewave Foods Co 1,7% 5 SS&C Tech Holdings 1,6% 6 American Equity Invest 1,6% 7 Reynolds GRP ISS/Reynold 1,6% 8 Regal Entertaiment 1,6% 9 United Rentals North America 1,6% 10 Teleflex 1,6% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kontant Energi Teknologi Forsyning Basis Materialer Industri Non-Cyklisk Forbrug Cyklisk Forbrug Kommunikation Finans Diversificeret 85 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling US High Yield Afdeling US High Yield Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat 5,4 11,7 Investorernes formue 188,4 659,2 Cirkulerende andele (nominel værdi) 6,0 586,4 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 113,50 112,42 Halvårets afkast i pct. 2,58 3,17 Sharpe Ratio 1,35 0,87 Standardafvigelse 5,17 5, Omkostningsprocent 1) 0,44 0,41 Tracking error n/a 3,04 afkast i pct. 2,49 9,32 Sharpe Ratio 1,31 0,76 Standardafvigelse 5,85 6,56 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling US High Yield 19

20 Halvårsregnskab Afdeling US High Yield Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Skat 0 0 Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 91,5 88,6 Øvrige finansielle instrumenter 8,5 11,4 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 46,8 pct. placeret i Forbrugsgoder, 22,0 pct. i Kommunikation, 13,2 pct. i den finansielle sektor, 7,0 pct. i Teknologi, 5,0 pct. i Industri og 6,0 pct. i andre sektorer. 20 Halvårsrapport Afdeling 20 US High Yield Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling US Halvårsrapport High Yield 20

21 Halvårsregnskab Afdeling Emerging Markets Debt Fakta om Afdeling Emerging Markets Debt Børsnoteret Udbyttebetalende Risikokategori 4 Risikoprofil Gul The BofA Merrill Lynch US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index ÅOP (20) 1,92 Porteføljens sammensætning ultimo juni Porteføljens 10 største positioner *) 1 Gazprom 2,1% 2 Petrobas 1,6% 3 Severstal (Steel CAP) 1,6% 4 Proven Honour 1,6% 5 CNOOC Finance ,5% 6 Israel Electric Corp 1,5% 7 Baidu 1,4% 8 Bharti Airtel International 1,4% 9 SMC Global Power Holdings 1,3% 10 Midea Invest Development 1,3% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 20 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) Kina Brasilien Rusland Mexico Chile Indien Tyrkiet Indonesien Hong Kong Forenede Arabiske Emirater 90 jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun Afdeling Emerging Markets Debt Afdeling Emerging Markets Debt Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr. Halvårets nettoresultat -1,3 12,1 Investorernes formue 220,3 268,0 Cirkulerende andele (nominel værdi) 229,5 274,7 Nøgletal Indre værdi pr. andel, kr. 95,97 97,55 Halvårets afkast i pct. 0,79 5,97 Sharpe Ratio 1) 0,07 0,18 Standardafvigelse 1) 6,39 6,94 Omkostningsprocent 2) 0,76 0,76 Tracking error n/a 2,52 afkast i pct. 4,04 8,71 Sharpe Ratio 1) 1,03 0,78 Standardafvigelse 1) 4,76 6,01 Bemærk: 1) Sharpe Ratio og Standardafvigelse for 20 er beregnet ud fra 3 års tal. 2) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Afdeling Emerging Markets Debt 21

22 Halvårsregnskab Afdeling Emerging Markets Debt Resultatopgørelse 1. halvår 20 Balance, ultimo 1. halvår 20 samt ultimo 20 NOTE (1.000 kr.) NOTE (1.000 kr.) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Skat 0 0 Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Noter 1 Obligationer Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. NOTE (pct.) Aktiver Børsnoterede finansielle instrumenter 90,6 95,4 Øvrige finansielle instrumenter 9,4 4,6 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 27,2 pct. placeret i den finansielle sektor, 17,5 pct. i Energi,,7 pct. i Forbrugsgoder, 10,9 pct. i Kommunikation, 10,8 pct. i Materialer, 6,6 pct. i Forsyning og 11,3 pct. i andre sektorer. 22 Halvårsrapport Afdeling 20 Emerging Investeringsforeningen Markets Debt Gudme Raaschou Investeringsforeningen Gudme Afdeling Raaschou Emerging Halvårsrapport Markets Debt 20 22

23 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Badstuestræde København K Grafisk produktion: In-Mind Design

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

15% 10% Investeringsunivers: Europæiske aktier 2 HSBC Holdings PLC 3,2% Benchmark: SX5R [udbyttebetalende] 3 Geberit AG -reg 3,0% 4 Societe BIC 3,0%

15% 10% Investeringsunivers: Europæiske aktier 2 HSBC Holdings PLC 3,2% Benchmark: SX5R [udbyttebetalende] 3 Geberit AG -reg 3,0% 4 Societe BIC 3,0% , afd. Classics Afkast seneste kvartal: -7,1% Afkast år-til-dato: -7,1% Afkast seneste 12 måneder: -11,0% Kursudvikling 1 110 105 100 95 90 GR Classics Porteføljens sektorfordeling* 30% GR Classics 25%

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Månedsrapport December 2016

Månedsrapport December 2016 Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

30% 25% Benchmark 20% 15% 10%

30% 25% Benchmark 20% 15% 10% , afd. Selection Afkast seneste kvartal: 17,1% Afkast år-til-dato: 17,1% Afkast seneste 12 måneder: 28,7% PF Kursudvikling 145 GR Selection 135 125 115 Porteføljens sektorfordeling* 30% GR Selection 25%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% , afd. Danske Aktier Afkast seneste kvartal: 9,3% Afkast år-til-dato: 35,5% Afkast seneste 12 måneder: 35,5% Kursudvikling Porteføljens sektorfordeling 140 135 GR Danske Aktier 35% 30% GR Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest

Halvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest Halvårsrapport 2016 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 4 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 4 DE FINANSIELLE

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport

Investeringsforeningen Independent Invest. Halvårsrapport Investeringsforeningen Independent Invest Halvårsrapport 30. juni 2008 Langsigtet aktieinvestors strategi Ved køb af tre andele for ca. kr. 200.000 opnås spredning i 150 solide veldrevne virksomheder for

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Juli 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Juli 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou Juli 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015

Prospekt. for. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. August 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Gudme Raaschou August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens bestyrelse...

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning..................................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010

Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger. Markedsudvikling 2010 Investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger Markedsudvikling 2010 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i foreningernes årsregnskaber... 4 Tabel 1. Uddrag

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012

Halvårsrapport 2016 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport for 2016 Halvårsrapport 2016 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø CVR nr. 26 58 41 40 Fondskode:

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere