INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200"

Transkript

1 CE/asn 70086DK INSTRUKTIONSBOG FOR COMPUTER-MIX P200 Type Nummer

2 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE ADVARSEL MONTAGE Montage af styreboks Nødvendigt værktøj Funktionsbeskrivelse Opstilling Tilslutning af vejeceller Montering af vejeceller mekanisk Indkøring BRUGERVEJLEDNING Anvendelsesområde Betjening generelt Vedligeholdelse Fejlfinding DEMONTERING MÅLSKITSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Tekniske specifikationer hardware: Tekniske specifikationer software: Funktioner med direkte adgang: Funktioner under konfiguration og kalibrering: RESERVEDELE UE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ADVARSEL Dette apparat skal forsynes med netspænding 230 Vac. og tilslutning må derfor kun foretages af autoriseret elektriker efter normen EN :1990. P200 er ikke godkendt til vejning i forbindelse med køb og salg

3 3.0 MONTAGE 3.1 Montage af styreboks Styreboksen monteres på væg, så den er let aflæselig ved betjening af vægten. 3.2 Nødvendigt værktøj - Boremaskine med betonbor, hvis styreboksen monteres på betonvæg. - Stor og lille skruetrækker - Skævbider - Af-isoleringstang 3.3 Funktionsbeskrivelse P200 computeren anvendes til udlæsning af den aktuelle vægt på et vejesystem. Computer-Mix P200 P + - Vejesystemet kan være en blander, en silo, platform etc. Det kan være bestykket med 1-4 vejeceller

4 Signalet fra vejecellerne konverteres i computeren til et kilo-tal, der vises i computerens 5-cifrede LED-display men en decimals nøjagtighed. Displayet bruges også i forbindelse med programmering af tarering. På computerens forplade er der desuden en kontrollampe, der blinker, når der er strøm på computeren, og der er tre taster mærket P, + og - for betjening. Computeren har relæudgang, der kan anvendes til stop/start af indfyldning/tømning, ud fra forudprogrammeret setpunkt. Når et setpunkt er nået, kan et nyt programmeres. På den måde kan f.eks. en foderrecept produceres halvautomatisk, når indfyldning foregår fra snegle eller mølle

5 3.4 Opstilling P200 computeren placeres indendørs. Selve vejesystemet bør også placeres indendørs med mindre der benyttes hermetisk tætte vejeceller, der kan tåle fugt. SKIOLDs standard 1 ton vejeceller egner sig ikke til udendørs opstilling. Computerpanelet placeres på væg i nærheden af vejesystemet, så displayet kan aflæses tydeligt ved vejning. Computeren forsynes med 230 Vac, og der skal tilsluttes JORD til bundpladen i computerpanelet. Forsyningsspænding og vejeceller samt eventuel forbindelse til relæudgang tilsluttes som vist nedenfor. Vejecelletilslutning Relæudgan 230 Vac forsyning Bundplade jordforbindes - 5 -

6 3.5 Tilslutning af vejeceller BROWN = +5Vdc GREEN = +IN WHITE = -IN YELLOW = -5Vdc GROUND Vejecellernes kabler må IKKE afkortes. Hvis vejecellernes kabel er for kort, kan der monteres forlængerkabel (5x0,75mm 2 skærmet) efter anvisningen nedenfor. BROWN GREEN WHITE YELLOW GROUND BROWN GREEN WHITE YELLOW GROUND BROWN = +5Vdc GREEN = +IN WHITE = -IN YELLOW = -5Vdc GROUND BROWN GREEN WHITE YELLOW GROUND Vejecellernes kabler føres frem til samledåsen, der skal være af metal. Kabelskærmen i vejecellekablerne og forlængerkablet skal forbindes til samledåsen. Den samlede kabellængde fra vejecelle til computer må aldrig overstige 20 Meter. Signalkablerne til vejecellerne må ikke føres sammen med andre kabler, da signalerne hermed kan forstyrres med fejlvejning til følge. Sikkerhedsafstanden til andre kabler er 10 cm

7 3.6 Montering af vejeceller mekanisk Mekanisk montering af vejeceller skal ved gulvplacerede vejesystemet gøres efter følgende retningslinier: Vejecellerne leveres normalt monteret på fod. Foden må ikke fastgøres til gulvet, da vejecellen skal have mulighed for at centrere sig selv under belastning. Hvis vejecellen fikseres, kan der opstå skæve belastninger med fejlvejning til følge. På hver vejecelle er monteret en bolt med konisk møtrik, der vender spidsen opad. Vejebeholderens ben sænkes ned over bolten, så den koniske møtrik styrer op i fodlappens hul. Det er vigtigt, at vejesystemet står fuldstændigt frit, så der ikke opstår utilsigtede belastninger på vejecellerne. Hvis der vejes ind i blander eller vejebeholder fra snegl, mølle med cyklon eller lignende og der er tale om et lukket system, skal der anvendes fleksible overgange mellem transportsystemet og vejesystemet

8 Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Støttejern Cyklon/snegl Fleksibel overgang Blander Snegl, cyklon og lignende må ikke afstøttes til vejesystemet. Ligeledes skal der være fleksibel overgang til en eventuel tømmesnegl. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Blander Tømmesnegl Fleksibel overgang Transportsnegl Støttejern Transportsneglen må ikke afstøttes til vejesystem

9 3.7 Indkøring Inden indkøring, læs da først i afsnit 3.2 Betjening generelt for information om betjening af computeren. Tilslut strøm til computeren. Med P tasten vælges funktionen CONFI, der giver adgang til kalibrering af vægten og konfiguration af styringen, når koden 38 indtastes og bekræftes. Denne funktion benyttes normalt kun af montør. Med P tasten kan følgende funktoner kaldes frem i displayet: BRUT Udlæsning af bittal for vejesignal COEFA Omregningsfaktor for vejesignal (1,4600 for 1 Ton Sensy vejeceller) COEFB Tara-Bitværdi ECHEL Opløsningsgrad af vejesignal (0,2) FILTR Dæmpning af vejesignal (8) AFFIC Antal decimaler (1) DATA Parametre for Datatransmission (r) MODE Konfiguration af relæfunktion (c) HYST Hysterese på relæudgang (5,0) REL1 Manuel betjening af relæudgang Computeren er forprogrammeret med tallene i parentes, og det er normalt ikke nødvendigt at ændre indstillingerne i dette afsnit. Kalibrering af styring bestykket med 3 standard 1 ton vejeceller er udført fra fabrikken. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at foretage ny kalibrering, hvis der anvendes et andet antal vejeceller end 3, eller hvis der anvendes vejeceller af anden type eller fabrikat. Generelt bør kalibrering foretages, hvis vægtudlæsningen ikke er korrekt i forhold til belastningen på vejesystemet. Kalibrering bør først foretages, når anlægget har stået med strøm på i mindst 1 time. Der bør anvendes så stor kontrolvægt som muligt (min. 10% af normalbelastningen), da kalibreringen så bliver mere nøjagtig

10 BRUT viser det aktuelle vejesignal i bit-tal, og der skal være et positivt tal i dette felt, når vejecellerne er tilsluttet korrekt til computeren ( ). Tallet skal stige i værdi, når belastningen på vejesystemet øges. Værdien i COEFA bestemmer, hvordan vejesignalet bliver omsat til den udlæste værdi i displayet. Kalibrering foretages som følger: Med tom vægt aflæses og noteres værdien i BRUT. Belast nu vægten med en kendt vægt og aflæs og noter igen værdien i BRUT. Værdien, der skal indtastes i COEFA, kan nu beregnes efter følgende formel: COEFA = vægt(kg) x 10/(BRUT ved belastning - BRUT uden belastning) Eksempel: BRUT aflæses til 1017 oden belastning af vejesystemet.. Der lægges 50 kg på vejesystemet, og BRUT aflæses nu til COEFA = 50x10/( ) = 1,4577 MODE funktionen bruges til at bestemme, om relæudgangen skal bryde, når det programmerede setpunkt nås under lastning eller aflastning af vægt. c = bryde ved setpunkt under belastning. d = bryde ved setpunkt under aflastning. HYST funktionen bruges til at programmere hysteresen for relæudgangen d.v.s. det antal kilo, vægten skal henholdsvis aflastes eller lastes med, før relæet skifter tilbage til oprindelig status. Eksempel: MODE = c, og HYST = 5,0 kg, setpunkt for relæudgang = 100 kg. Når vægten er belastet op til 100 kg, vil relæet bryde, og det vil ikke slutte igen, før vægten kommer under 95 kg. REL1 kan anvendes til manuel betjening af relæudgangen. Vælg ON eller OFF, alt efter hvilken tilstand der ønskes testet. Øvrige konfigurationsmuligheder bør forblive på fabriksindstillingerne. For at forlade kalibrering og konfiguration tastes + og - samtidig. NB! Computeren vil automatisk forlade kalibrering og konfigurering, hvis der i nogle minutter ikke berøres nogle taster

11 4.0 BRUGERVEJLEDNING 4.1 Anvendelsesområde P200 vejecomputeren kan anvendes som vægtindikator i forbindelse med forskellige vejesystemer f.eks. forblandesystem eller platformvægt. Computeren har en relæudgang, der kan anvendes til f.eks. automatisk Stop af indfyldningsaggregat. Der kan programmeres et setpunkt ad gangen for relæ. P200 kan ikke styre fuldautomatisk foderfremstillingsanlæg og må ikke anvendes til vejning i forbindelse med køb eller salg. 4.2 Betjening generelt Computer-Mix P200 P + - Computeren har et 5-cifret LED-display, hvor vægten vises med 1 decimals nøjagtighed. Displayet bruges også i forbindelse med programmering og tarering

12 Der er en kontrollampe, der blinker, når der er strøm på computeren, samt tre taster mærket P, + og - for programmering. Når der tilsluttes strøm til computeren, vil displayet i nogle sekunder vise, hvilken programversion, der er installeret i computere, og derefter vil det skifte til visning af den aktuelle vægt på vejesystemet. Ved at taste P kan følgende funktioner fremkaldes i displayet: 0.0 Visning af aktuel vægt TARE 0-tarering af vægt/blander CONSI Programmering af setpunkt for relæudgang CONFI Indtastning af kode for adgang til kalibrering og konfigurering (montør) Når en funktion kaldes frem, vil displayet blinke skiftevis med navnet på funktionen og den indtastede værdi for funktionen. For at ændre værdien holdes P tasten nede, indtil displayet holder op med at blinke. Slip herefter P tasten, og den blinkende værdi kan nu ændres med + og - tasterne. Når værdien er tilpasset, holdes P igen nede, indtil displayet holder op med at blinke, og den nye værdi er gemt. TARA anvendes til nulstilling af vægt f.eks. ved tom blander. Vælg funktionen som beskrevet ovenfor og tast + eller -, indtil TARA værdien viser 0,0. Gem værdien og vægten er nulstillet. CONSI vælges for programmering af setpunkt for relæudgangen. Når den indtastede værdi nås på vægten, skifter relæet. Funktionen kan f.eks..bruges til at stoppe ifyldning fra mølle eller snegl. Når setpunktet er nået, kan et nyt programmeres. CONFI giver adgang til kalibrering af vægten og konfiguration af styringen, hvis koden 38 indtastes og bekræftes. Denne funktion benyttes normalt kun af montør

13 4.3 Vedligeholdelse P200 computeren kræver ingen særlig vedligeholdelse. Fronten kan renses efter behov med fugtig klud. Undgå at rense med tør klud, da det kan ridse ruden over displayet. Det anbefales at holde rent omkring og under vejesystemet og specielt ved vejecellerne, da ophobning af smuds kan påvirke vejningen. Pas på ikke at beskadige kablerne til vejecellerne. Vejesystemets nøjagtighed bør kontrolleres periodisk f.eks. en gang pr. måned ved at belaste systemet med en kendt vægt og kontrollere, at værdien udlæses korrekt i displayet

14 4.4 Fejlfinding Konstateret fejl Årsag Udbedring af fejl Der er ikke lys i display eller kontrollampe for power. Fejl på el-tilslutning. Der er lys i display, men vægtudlæsningen ændres ikke, når vægten belastes. Vægtudlæsningen stiger, når vægten belastes, men vægtudlæsningen er ikke korrekt. Forsikring sprunget eller fejlstrømsrelæ udløst. Vejeceller ikke forbundet eller ikke korrekt forbundet. korrekt. Kalibrering ikke korrekt. Løs forbindelse ved vejecelletilslutning. Kontroller og ret elforbindelsen. Kontroller el-forbindelse for fejl. Udskift sikring eller reset fejlstrømsrelæ Kontroller, at tilslutning af vejecellerne er udført som anvist i diagrammet. Udfør ny kalibrering som anvist i afsnit: Indkøring. Gå vejecelletilslutningerne efter for løse forbindelser. Kontroller også, at der er benyttet skærmede kabler, og at skærmen er afsluttet korrekt til computerpanelets bundplade. Vægtudlæsningen varierer op og ned, selv om belastningen på vejesystemet er konstant. Defekt vejecelle Systemet ikke sikret med tilslutning af jordforbindelse Der er dårlig forbindelse i kabelføring til vejeceller. Vejecelle defekt. Kabelføring ikke udført korrekt. Udskift vejeceller en ad gangen, indtil fejlen forsvinder. Etabler evt. jordspyd. Tilslut jord til systemet som anvist i forbindelsesdiagrammet. Gå vejecelletilslutningerne efter for løse forbindelser. Kontroller også, at der er benyttet skærmede kabler, og at skærmen er afsluttet korrekt til computerpanelets bundplade. Udskift vejeceller en ad gangen, indtil fejlen forsvinder. Sørg for, at kablerne til vejecellerne ikke ligger sammen med andre kabler. Sikkerhedsafstanden er 10 cm

15 5.0 DEMONTERING Inden eventuel demontering af computerpanelet skal strømforsyningen afbrydes og demonteres af autoriseret elektriker. Er computerens relæudgang forbundet til anden elektrisk styring, skal denne forbindelse fjernes. Derefter kan kablerne til vejecellerne afmonteres og computerpanelet fjernes. 6.0 MÅLSKITSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER Computer-Mix P200 P + - Målskitse computerpanel Målskitse Sensy vejecelle

16 6.1 Tekniske specifikationer hardware: Kapsling PVC IP45. Adskilte boards for CPU, vejecelletilslutning, strømtilslutning med relæudgang. Frontpanel med 5 digit LED, power indikator, 3 betjeningstaster. Tilslutning for op til 4 vejeceller. 1 relæudgang 250 V, 2 amp. Forsyningsspænding 230 Vac. Opløsning vejesignal step. Kan tilpasses vejeceller med signalforhold 0,75-2,5 mv/v. CE godkendt. Vægt 2,7 kg. 6.2 Tekniske specifikationer software: Adskilte funktioner for daglig betjening og konfiguration og kalibrering. Konfiguration og kalibrering er spærret af kode. 6.3 Funktioner med direkte adgang: 0.0 Visning af aktuel vægt TARE 0-tarering af vægt/blander CONSI Programmering af setpunkt for relæudgang CONFI Indtastning af kode for adgang til kalibrering og konfiguration (montør) Vægt udskrives i kilo med 1 decimal og opløsning på 0,2 kg. 6.4 Funktioner under konfiguration og kalibrering: BRUT Udlæsning af bittal for vejesignal COEFA Omregningsfaktor for vejesignal (1,4600) COEFB Tara-bitværdi ECHEL Opløsningsgrad af vejesignal (0,2) FILTR Dæmpning af vejesignal (8) AFFIC Antal decimaler (1) DATA Parametre for datatransmission (r) MODE Konfiguration af relæfunktion (c) HYST Hysterese på relæudgangen (5,0) REL1 Manuel betjening af relæudgang Tallene i parentes er de forud indstillede fabriksværdier

17 7.0 RESERVEDELE P200 computer Standard 1 ton vejecelle med fod Standard 1 ton vejecelle uden fod

18 8.0 UE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Underskriveren SKIOLD Sæby A/S Kjeldgaardsvej, 9300 Sæby, Danmark, tlf. nr erklærer herved, at produktet: Benævnelse Type COMPUTER-MIX P er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: Direktiv Standard 89/392/EØF med revisioner DS/EN DS/EN DS/EN Sæby, Danmark, Udstedelsessted og dato Henrik Hougaard Adm. direktør

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev. 111001 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm

INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm 01.08.01 CE/asn 70069DK INSTRUKTIONSBOG SKIOLD FLEX SNEGLE Ø 75/90 mm INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.0 Advarsel side 3 2.0 Installationsværktøj side 4 3.0 Retningslinier for indbygning af flexsnegle side 4 3.1

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16

Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s Version 5.16 Manual til GSM/LAN-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM/LAN-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 7 1.4 FUNKTIONSTEGNING 9 2 MONTERING 10 2.1 KLARGØR ENHEDEN 10

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com

SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500. www.bredal.com SG 500, SG1000, SG1500 SGS500, SGS1000, SGS1500 www.bredal.com Dansk SG & SGS Indholdsfortegnelse: Opstart Sikkerhed Side Tilkobling... 3 Montage af computer og hastighedssensor... 3 Kalibrering af hastighedssensor...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere