Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat"

Transkript

1 Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: torsdag, den 26. februar 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Tove Vestergaard Pasalic (TVP) Martin Skovsboe Pedersen (MSP) Jakob Søholt (JS) Niels Thyssen (NT) Jan Lauridsen (JL) Poul Lindberg (intern revisor) (PL) Fraværende: Thor Petersen (TP - suppleant)) Nina Adsersen (NA suppleant) Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra 20. januar Godkendelse af dagsorden 3. Orientering fra a) Formanden b) Golfmanageren c) Udvalgene 4. Økonomi a) Gennemgang af regnskab for 2014 b) Budget 2015 c) Budget 2016 d) Færdiggørelse af overdækning ved driving range, vaskeplads mv (punktet påført dagsordenen på mødet). 5. Generalforsamling 2015 a) Tids- og handlingsplan b) Kontingent- og indskud for 2016 c) Forslag til vedtægtsændringer d) Kandidater på valg 6. Organisationsudvikling i MGC a) Kompetenceforløb med 3 andre golfklubber b) Roadmap for det videre forløb

2 7. Golfspilleren i centrum 8. Status på projekter: a) Hul 15 b) Peters gård c) Tordenhytter d) Brøndboring e) Overdækning på DR 9. Driftsoptimering a) Klubhuset b) Status på EConta 10. Eventuelt 11. Næste møder: 2. marts og 19. Marts 12. Personale og fortrolige sager 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Referat fra bestyrelsesmøde den 20. januar 2015 godkendt og underskrevet 2. Godkendelse af dagsorden JS ønskede økonomien omkring færdiggørelse af driving range projektet tilføjet som pkt. 4 d). 3. Orienteringspunkter a) Orientering fra formanden - Borgmesteren har givet tilsagn om at foretager den officielle åbning af nybygningen ved driving range fredag den 20. marts kl Trivselsudvalget er i gang med at forberede indvielsen. b) Orientering fra golfmanager - Planlægger opfølgning på medlemsundersøgelsen i Forventes gennemført i april Klubben har modtaget sygedagpenge (kr ) for Ulriks sygefravær. c) Orientering fra udvalgene - Erhvervs-og Sponsorudvalg (HC) o Nikolai Milmann (på daværende tidspunkt marketingsansvarlig i Tivoli Friheden) holdt oplæg om Sponsorater vers 3.0 o Vi har indgået en aftale med Sponsoroptimering.dk v. Peter K. Nielsen. Peter har lavet en indledende analyse af, hvad vores indsats er lige nu og Peter havde ligeledes forslag til optimering. Næste step er en webbaseret undersøgelse blandt sponsorerne. o Udvalget har forskellige ideer til udvikling af en Mollerup app. Oplæg på næste møde. o Business Clubbens aktiviteter er ved at være på plads. Vi planlægger en Tysklandstur og en tur til Made-in-Denmark. Morgenmøde ca. 1 gang månedligt med indlægsholder.

3 4. Økonomi o Trekantsturnering. Søren har fået Lyngbygård og Silkeborg med i et samarbejde om trekantsturnering i juli. Vi skal have fundet en tovholder/frivillige snarest, hvis det skal nås i år. o ProTeam: Juniorakademiet går i luften i april. - Begynderudvalget (NCH) o Aktivitetsplan er klar. o Pris for prøvemedlemskab overvejes fastholdt uændret i forhold til sidste år (kr ). Besluttes og meldes ud hurtigst muligt. - Husudvalget (NCH) o Gulvet er nu repareret og behandlet, og klubhusbyggeriet er tæt på at kunne afsluttes. o Der er bestilt gardiner til levering primo marts. o Problemer med gulv i brusekabine. Er der tale om byggefejl? Der er rettet henvendelse til Juul & Nielsen. - Informations- og Trivselsudvalg (NT) Trivselsudvalget planlægger en række arrangementer o 5. marts 2015 : Regelaften o 20. marts 2015: Indvielse af overdækning o 28. marts 2015: Store oprydningsdag o 19. april 2015: Golfens Dag o Dato ikke fastlagt: Møde for nye medlemmer - Baneudvalget (JS) o Ulrik er ved at færdiggøre Baneplejeplan - vil synliggøre greenkeeperness arbejde o Sommergreens afventer frostfri periode. Kan muligvis åbnes i løbet af 7-10 dage. o Der er ansat to nye sæsonmedarbejdere. Dean kommer fra Lyngbygaard, hvor han har arbejdet de sidste 3 år. Ralph er udlært i 2014 og kommer fra Ebeltoft GK. - Turneringsudvalget (KH) o Turneringskalender er lagt på hjemmesiden o Trekantturnering arrangeres i samarbejde med Lyngbygaard og Silkeborg. Planlægges afviklet i juli måned. Kræver stor forberedelse. o Ny turnering: 2 generationer under forberedelse. Marianne Maegaard er tovholder. - Sportsudvalget (MM) Har holdt et par møder og er klar med første samling i kommende weekend- a) Gennemgang af regnskab for 2014 b) Budget 2015 c) Budget 2016 Resultat 2014 samt budget 2015 og budget 2016 modtaget for sent og behandling af budget 2015 og budget 2016 blev derfor udsat til næste møde. Regnskab 2014 behandlet. TVP orienterede om vanskeligheder med afstemning af kontingenter, og at det derfor vil være nødvendigt at trække flere rapporter fra GolfBox end sædvane. PL orienterede om sin oplevelse som intern revisor og kom med forslag til ønsker/forbedringer i Der er brugt alt for megen tid på at færdiggøre regnskabet. Der er alt for mange

4 posteringer, der er flyttet rundt på i forløbet. Der har været begyndervanskeligheder med det nye økonomisystem, som har vanskeliggjort arbejdet med regnskabet. Poul fremkom med sine anbefalinger til, hvordan tingene bør køre fremadrettet. Der forligger udkast til samarbejdsaftale med Econta, der opfylder Pouls ønsker. Se punkt 9B. Poul skriver rapport og afstemmer med Anders fra BDO. Regnskabet blev godkendt. Bestyrelsen drøftede anvendelse af årets overskud. Enighed om, at banen i det kommende år skal have stor opmærksomhed til glæde for medlemmerne. Vaskepladsen ved den nye overdækning skal færdiggøres, og der er behov for nyt hegn mod par 3-banen. Det besluttedes, at overskuddet henlægges til den fri egenkapital. d) Projekt driving range overbygning JS fremlagde budget for og prioritering af de vigtigste færdiggørelsesopgavet o Færdiggørelse af vaksplads o Opsætning af rangebarriers o Sikkerhedsnet mod par 3-banen o Diverse indkøb til driving range Samlede udgifter budgetteret til kr , incl. moms. Vedtaget. 5. Generalforsamling 2015 Udkast til dagsorden gennemgået. Bestyrelsen foreslår Mogens Birkebæk som dirigent. Der foreslås ikke kontingentstigninger for Bestyrelsen vedtog i enighed at foreslå oprettelse af dels et Ordens- og Amatørudvalg, dels et Handicap- og Regeludvalg, direkte valgt af generalforsamlingen, og et flertal vedtog at foreslå nedlæggelse af kassererposten. Forslagene indebærer forslag til vedtægtsændringer, der skal forelægges på generalforsamlingen. Vedrørende valg til bestyrelsen afgår efter tur TVP som kasserer og NH, KH og NT som bestyrelsesmedlemmer. JS og MSP har meddelt, at de af private grunde ønsker at udtræde af bestyrelsen. 6. Organisationsudvikling i MGC a) Kompetenceforløb med 3 andre golfklubber Mollerup er blevet kontaktet af et par andre golfklubber (Horsens, Herning og Odder), om vi vil være med i et samarbejde om kompetenceudvikling Kompetenceudvikling af fremtidens golfklubber. Forløbet udbydes af Frejo/Steen. Der er tale om kurser for klubbernes ansatte og frivillige. Følgende program udbydes: a) 24. Febr : Rekruttering og fastholdelse. b) 11. Marts 14 21: Hvordan skabes den gode golfoplevelse for medlemmer og gæster? c) 8. April 17 21: Konflikthåndtering d) 26. August 17 21: Optimering af sponsorarbejde e) 10. Okt. 9 16: Rekruttering af frivillige ledere f) 3. Febr. 2016: Mødeledelse g) 1. Marts 2016: Kommunikation og samarbejde. Der kan deltage op til 50 personer pr. kursusgang, dvs. vi kan sende ca. 12 pr. gang. Prisen for Mollerup er kr. + moms. Dertil kommer forplejning, når vi er vært + kørselsomkostninger.

5 Der er mulighed for kommunal refusion på (regneeksempel) ca kr. Bestyrelsen vedtog, at Mollerup deltager i programmet. b) Roadmap for det videre forløb Arbejdet med organisationsudvikling i MGC udsættelse til efter generalforsamlingen, hvor der vil være udskiftninger i bestyrelsen. Bedst at nye bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at være med i arbejdet. 7. Golfspilleren i centrum Tages op til behandling efter generalforsamlingen. 8. Status på projekter a) Hul 15 Intet nyt b) Peters gård To ejendomsmæglere har vurderet markedsprisen til 1 mio. kr. Det videre forløb skal drøftes med Ejendomsforvaltningen og politikere. Muligheden for opførelse af multihal, finansieringsmuligheder mv skal undersøges. Formanden arbejder videre med projektet. c) Tordenhytter Intet nyt. d) Brøndboring Ansøgning ved at være klar. Vurderes positivt. e) Overdækning på DR Se pkt. 4 d) 9. Driftsoptimering a) Klubhuset Tiltag vedr. el-besparelser i 2014 slår nu igennem med besparelser på el-forbruget. b) Status på Econta Forslag fra Econta til komplet økonomiløsning for MGC gennemgået. Pakken omfatter bl.a. løbende afstemning af diverse konti 2 gange ugentligt udarbejdelse og indberetning af lønninger, månedlig rapportering (ledelsesrapporter) senest d. 10. i måneden mmv. Merudgiften er ca kr. månedligt. Bestyrelsen godkendte forslaget til videreførelse af samarbejdet med Econta. 10. Eventuelt Råger er et stigende problem i området mellem Peters gård og P-pladsen. JL undersøger mulighederne for at begrænse antallet af råger. 11. Næste møde Næste bestyrelsesmøder afholdes mandag, 2. marts 2015 og såfremt der indkommer forslag fra medlemmerne - tirsdag 17. marts Personale og fortrolige sager

6 Godkendt af: HC Ralking Niels Halleløv Tove V. Pasalic Jakob Søholt Knud Høgh Marianne Maegaard Niels Thyssen Martin Skovsboe Pedersen

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5.

Gæster: Konsulent Kim Uldahl Pedersen, DGU og Hanne Jacobsen deltog under pkt. 5. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 19. maj 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. maj 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 23. maj 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet

Sag nr. 08-01: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 06.12.2007 Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub den 19. januar 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Svendsen, Peter Bragh, Klaus Frejo. Herudover indbudte personer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010.

Referat. Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Referat Bestyrelsesmøde d. 27. februar 2010. Kl. 10 17 i Kolding Kajak Klub, Trindholmsgade 20, Kolding. Tilstede: Lone Pedersen LP 20 91 95 03 Hans Cramer HC 29 72 43 13 Steffen Juul-Sørensen SJS 21 45

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26.

Ligeledes begynder vi etablering af den ventede greenkeepergård senest uge 26. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 12. juni 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Bjarne P. Wulf, Claus Peter Christensen og Preben Mylliin. 1 Godkendelse af referat fra den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere