MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarkNet N8050 Intern trådløs printserver"

Transkript

1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning Maj Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: Maj 2005 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer om denne publikation kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere eksemplarer af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen og MarkNet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Access er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Andre varemærker tilhører de respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Trådløs bekendtgørelse og FCC-erklæring ii

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 1 Udpakning af printserver... 1 Installation af intern trådløs printserver i din printer... 1 Sikkerhedsoplysninger... 2 Minimumkrav til installation... 3 Trådløse netværksindstillinger... 3 Kapitel 2: Konfiguration af den interne trådløse printserver... 4 Konfigurationsoversigt... 4 Brug af Wireless Setup Utility... 5 Installation af printeren på netværket Kapitel 3: Ændring af trådløse printserverindstillinger Kapitel 4: Fejlfinding Cd'en MarkNet N8050 Utilities starter ikke automatisk Wireless Setup Utility var ikke i stand til at kommunikere med printeren Netværksnøglen var ugyldig Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Min netværksprinter udskriver ikke Indhold iii

4 Kapitel 5: Manuel konfiguration Konfiguration af printserver i ad-hoc-tilstand Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel Installation af printeren på netværket Ordliste Indhold iv

5 1 Introduktion Udpakning af printserver Nummer Beskrivelse 1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver 2 Antenne 3 Cd'en MarkNet N8050 Utilities 4 Installationsvejledning 5 Installationsskruer 6 USB-kabel Installation af intern trådløs printserver i din printer Inden du installerer den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Toner eller blækpatroner er installeret. Papir er ilagt. Printeren er slukket. Introduktion 1

6 Bemærk: Processen, der bruges til at installere den interne trådløse printerserver i din printer kan variere på forskellige printere. Se afsnittet "Installation af optioner" i printerdokumentationen for at få oplysninger om installation af udvidelseskort til den trådløse printserver. Montering af antennen på den trådløse printserver Når først printserveren er installeret, skal du montere antennen på udvidelseskortet. Sørg for at spænde stikket, indtil antennen er sikkert fastgjort, da en løs forbindelse kan give et dårligt trådløst signal. Bøj derefter leddet, indtil antennen peger opad. Bemærk: Nogle printerkonfigurationer opretter pladsbegrænsninger, der kræver, at antennen skal monteres inden installation af udvidelseskortet. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 2

7 Minimumkrav til installation MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Et eksisterende trådløst netværk En understøttet printer Cd'en med drivere eller printersoftware, der fulgte med printeren Ved konfiguration af printserveren med Lexmark Wireless Setup Utility (anbefales) Et USB-kabel Cd'en MarkNet N8050 Utilities En computer med et af følgende operativsystemer: Windows 2000 Windows XP Windows XP Professional x64 edition Windows 2000 Server, Windows Advanced Server, Windows DataCenter Server Windows Server 2003 Windows Server standard 2003 x64 edition Bemærk: Brug af printserveren er ikke begrænset til disse operativsystemer. Se printerdokumentationen for at se en liste med understøttede operativsystemer. Trådløse netværksindstillinger Nogle trådløse netværksindstillinger kan kræves for at konfigurere den trådløse printserver, der er installeret på printeren. Her er nogle af de indstillinger, som kræves: Netværksnavn, også kendt som SSID (Service Set ID) BSS-type (Basic Service Set) (den trådløse netværkstype, som du bruger - Ad-hoc eller Infrastruktur) Trådløst kanalnummer Netværksgodkendelse og krypteringstype Sikkerhedsnøgle(r) Underskrevet certifikat eller CA-certifikat Minimumkrav til installation 3

8 2 Konfiguration af den interne trådløse printserver Konfigurationsoversigt Når den interne trådløse printserver er installeret på printeren, kan printserveren kan konfigureres på to måder i et trådløst netværk: Konfiguration af printserveren ved hjælp af Wireless Setup Utility eller manuel konfiguration. Konfiguration af printserveren ved hjælp af Lexmark Wireless Setup Utility omfatter tilslutning af printeren, hvor den interne trådløse printserver er installeret, til en computer med et USB-kabel og start af cd'en MarkNet N8050 Utilities. Lexmark Wireless Setup Utility indeholder både en guidet tilstand (Wizard mode) og en avanceret tilstand (Advanced mode). Wizard Mode leder brugeren igennem konfigurationsprocessen. Advanced Mode indeholder en grænseflade, hvor brugeren direkte kan indtaste og anvende de ønskede trådløse konfigurationsindstillinger til det trådløse netværk, som printeren skal bruges på. Bemærk: Ved konfiguration med Lexmark Wireless Setup Utility, 802.1x-er RADIUS-godkendelse kun tilgængelig gennem Advanced mode. Manuel konfiguration er beregnet til erfarne brugere og omfatter kommunikation med printserveren over en trådløs ad-hoc-forbindelse uden brug af Lexmark Wireless Setup Utility eller en direkte USB-tilslutning. Brugere, der foretrækker at udføre en manuel konfiguration, skal have en grundig forståelse for netværkets trådløse indstillinger. Se Manuel konfiguration for at få instruktioner i manuel konfiguration af den interne trådløse printserver. Inden konfiguration af den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Udvidelseskortet til den interne trådløse printserver skal være installeret korrekt på printeren. Alle adgangspaneler og printerpaneler er udskiftet eller lukket. Toner og blækpatroner er installeret korrekt. Der er lagt papir i printeren. Printeren er tændt og klar til at blive installeret. Se printerdokumentationen for at få hjælp til konfiguration af printeren. Konfiguration af den interne trådløse printserver 4

9 Brug af Wireless Setup Utility 1 Kontroller, at printeren er tændt. 2 Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel. 3 Når guiden Ny hardware fundet vises, skal du klikke på Annuller. 4 Isæt cd'en MarkNet N8050 Hjælpeprogrammer. Cd'en starter automatisk. 5 Klik på Install MarkNet N8050 Utilities (Installer MarkNet N8050 hjælpeprogrammer). 6 Klik på Agree (Enig) for at acceptere licensaftalen. 7 Klik på Finish (Færdig) for at installere filerne og starte installationsværktøjet. 8 Vælg enten Wizard Mode (Guidet tilstand) eller Advanced Mode (Avanceret tilstand). 9 Klik på Next (Næste), og følg instruktionerne for enten Wizard Mode (Guidet tilstand) eller Advanced Mode (Avanceret tilstand). Brug af Wireless Setup Utility 5

10 Wizard Mode I Wizard Mode samler Lexmark Wireless Setup Utility trådløse oplysninger fra den computer, som printeren er tilsluttet. Resultaterne af denne forespørgsel bestemmer processen til valg af det korrekte SSID. 1 Vælg det ønskede netværksnavn (SSID). Trådløse konfigurationer, der er fundet på din computer Hvis der allerede findes trådløse konfigurationer på computeren, skal du vælge det relevante Netværksnavn (SSID) på listen. Klik på Next (Næste), og gå til trin 2. Hvis det korrekte netværksnavn ikke vises på listen, skal du vælge alternativknappen I want to enter a different configuration (jeg vil angive en anden konfiguration), klikke på Next (Næste), og gå til Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område Hvis der ikke findes eksisterende trådløse konfigurationer på computeren, scanner installationsprogrammet tilgængelige trådløse netværk. Vælg det rigtige Netværksnavn (SSID) på listen, klik på Next (Næste), og gå til trin 2. Hvis det korrekte netværksnavn ikke vises på listen, skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn), klikke på Next (Næste), og gå til trin 3 under Angivelse af andre netværksindstillinger. 2 Vælg den relevante sikkerhedsmetode, og klik derefter på Next (Næste). Hvis der ikke er registreret sikkerhed, skal du gå til trin 4. 3 Indtast de relevante sikkerhedsnøgler til netværket, og klik derefter på Next (Næste). 4 Kontroller hver netværksattribut på oversigtsskærmen for at kontrollere, at indstillingerne er korrekte. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du klikke på Next (Næste) for at anvende disse indstillinger på printserveren. Bemærk: Klik på Next for at bede installationsprogrammet om at godkende trådløs kommunikation med printeren. Denne godkendelsesproces kan tage op til 120 sekunder. Hvis du er sikker på, at de trådløse indstillinger, der vises på skærmen, er korrekte, og du ønsker at starte den trådløse godkendelsesproces, eller hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, skal du markere afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at springe den trådløse godkendelsesproces over og gå til trin 6. 5 Godkend, at printserveren kan kommunikere over netværket. Hvis printserveren er konfigureret og tilgængelig på netværket, skal du klikke på Finish (Afslut) for at lukke Setup Utility. Hvis printserveren ikke er i stand til at deltage i det trådløse netværk, skal du klikke på View Settings (Se indstillinger) for at kontrollere, at de trådløse indstillinger er korrekte. Vælg den ønskede option, og klik på Next (Næste). 6 Fjern USB-kablet fra både computer og printer. 7 Fjern cd'en MarkNet N8050 Utilities fra computeren. Isæt cd'en med printerdrivere eller printersoftware, og fortsæt til Installation af printeren på netværket. Brug af Wireless Setup Utility 6

11 Angivelse af andre netværksindstillinger Når Wireless Setup Utility har samlet og vist de eksisterende netværksindstillinger, og den ønskede netværkskonfiguration ikke er tilgængelig, har du mulighed for at angive en anden netværkskonfiguration. 1 Når Setup Wizard har udført en undersøgelse af stedet, skal du vælge optionen til at angive en anden konfiguration. Hvis trådløse netværkskonfigurationer blev fundet på din computer: På skærmen Wireless Configurations Found on your Computer (trådløse konfigurationer, der er fundet på din computer) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different configuration (jeg vil angive en anden konfiguration). Klik på Next (Næste), og gå derefter til trin 2. Hvis der ikke blev fundet nogen trådløse netværkskonfigurationer på din computer: På skærmen Wireless Networks Available in Your Area (Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn). Klik på Next (Næste), og gå til trin 3. 2 På skærmen Wireless Networks Available in Your Area (Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn). Klik derefter på Next (Næste). 3 Vælg den trådløse tilstand til dit netværk (infrastruktur eller ad-hoc). 4 Indtast netværksnavnet (SSID) på det netværk, som du vil bruge. Bemærk: SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket, og konfigurationsprocessen skal gentages. 5 Vælg den ønskede kanal til netværket (hvis det er relevant). 6 Klik på Next (Næste). 7 Vælg den sikkerhedstype, som netværket bruger, og klik derefter på Next (Næste). 8 Hvis der er valgt sikkerhed, skal du indtaste de relevante sikkerhedsnøgler og derefter klikke på Next (Næste). Hvis der ikke er valgt nogen sikkerhed, skal du fortsætte til trin 9. 9 Kontroller hver netværksattribut på oversigtsskærmen for at kontrollere, at indstillingerne er korrekte. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du klikke på Next (Næste) for at anvende disse indstillinger på printeren. Bemærk: Klik på Next (Næste) for at bede installationsprogrammet om at godkende trådløs kommunikation med printeren. Denne godkendelsesproces kan tage op til 120 sekunder. Hvis du er sikker på, at de trådløse indstillinger, der vises på skærmen, er korrekte, og du ønsker at starte den trådløse godkendelsesproces, eller hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, skal du markere afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at springe den trådløse godkendelsesproces over og gå til trin 11. Brug af Wireless Setup Utility 7

12 10 Godkend, at printserveren kan kommunikere over netværket. Hvis printserveren er konfigureret og tilgængelig på netværket, skal du klikke på Finish (Færdig) for at lukke Setup Utility. Hvis printserveren ikke er i stand til at deltage i det trådløse netværk, skal du klikke på Se indstillinger for at kontrollere, at de trådløse indstillinger er korrekte. Vælg den ønskede option, og klik på Next (Næste). 11 Fjern USB-kablet fra både computer og printserver. 12 Fjern cd'en MarkNet N8050 Utilities fra computeren. Isæt cd'en med printerdrivere eller printersoftware, og fortsæt til Installation af printeren på netværket. Advanced Mode Startskærmen til Advanced Mode (Avanceret tilstand) indeholder flere muligheder for at bruge Lexmark Wireless Setup Utility. Hvis du klikker på Wizard Mode (Guidet tilstand), vender Wireless Setup Utility tilbage til Wizard Mode. Hvis du klikker på Options (Indstillinger), vises følgende optioner: Vælg enten Wizard Mode eller Advanced Mode som standardstarttilstand i hjælpeprogrammet. Marker afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at tilsidesætte godkendelsesprocessen til den trådløse kommunikation. Godkendelsesprocessen kan tage op til 120 sekunder. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, eller du ikke vil godkende den trådløse kommunikation med printeren, og gå til trin 1. 1 Vælg den trådløse tilstand, som netværket bruger (infrastruktur eller ad-hoc). 2 Indtast netværksnavnet (SSID) på det netværk, som printeren skal bruges. Bemærk: SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket, og konfigurationsprocessen skal gentages. 3 Vælg den relevante kanal til netværket. Brug af Wireless Setup Utility 8

13 4 Vælg den relevante godkendelsestype til netværket. Optioner til godkendelsestypen afhænger af den trådløse tilstand, som blev valgt i trin 1, og vil bestemme, hvilke krypteringsoptioner der er tilgængelige. Infrastructure mode: Open (åben) Shared (fælles) WPA Personal 802.1x-RADIUS Ad-Hoc mode: Open (åben) 5 Vælg den relevante kryptering til netværket. Hvilken krypteringstype, der kan bruges, afhænger af den godkendelsestype, der blev valgt i trin 4. Open: No Encryption (ingen kryptering) WEP Shared: WEP WPA Personal: TKIP 802.1x-RADIUS: No Encryption (ingen kryptering) WEP (dynamic keys / dynamiske nøgler) WEP (static keys / statiske nøgler) WPA-TKIP 6 Hvis 802.1x-RADIUS ved hjælp af EAP-TLS er den ønskede godkendelsestype, er der brug for en certifikatanmodning for at hente et underskrevet certifikat til enheden. Se Oprettelse af en certifikatanmodning for at få instruktioner i at anmode om et nyt underskrevet certifikat. Hvis en anden 802.1x-RADIUS-godkendelsesmekansime bruges, skal du gå til trin 7. 7 Konfigurer godkendelse og kryptering. Hvis ingen af følgende optioner er valgt, skal du fortsætte til trin 8. Hvis 802.1x-RADIUS er valgt som godkendelsestype, skal du klikke på Configure Authentication (konfigurer godkendelse) og følge Konfiguration af godkendelsesmekanisme instruktionerne. Hvis WPA Personal er valgt som krypteringstype, skal du klikke på Configure Encryption (konfigurer kryptering) og følge Konfiguration af WPA Personal-kryptering instruktionerne. Hvis WEP eller WEP (static keys / statiske nøgler) er valgt som krypteringstype, skal du klikke på Configure Encryption (konfigurer kryptering) og følge Konfiguration af WEP-kryptering instruktionerne. Brug af Wireless Setup Utility 9

14 8 Klik på Apply (Anvend). 9 Klik på OK. 10 Klik på OK for at lukke hjælpeprogrammet. Konfiguration af godkendelsesmekanisme Hvis EAP-MD5, MSCHAPv2 eller LEAP er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 2 Bekræft adgangskoden. 3 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Hvis PEAP er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 2 Bekræft adgangskoden. 3 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 4 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 5 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Hvis EAP-TLS er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast det relevante brugernavn til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserver. 2 Klik på Install Signed Certificate (Installer underskrevet certifikat). 3 Indtast stien til det korrekt underskrevne certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 4 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 5 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 6 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Brug af Wireless Setup Utility 10

15 Hvis EAP-TTLS er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Vælg den relevante Inner Authentication, som skal bruges sammen med EAP-TTLS. 2 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 3 Bekræft adgangskoden. 4 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 5 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at lukke certifikatdialogboksen. 6 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Konfiguration af WEP-kryptering 1 Indtast den eller de relevante WEP-nøgler. WEP-kryptering kræver mindst en WEP-nøgle, men kan indeholde op til fire. 2 Vælg Standard WEP-forsendelsesnøgle. 3 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 8 i instruktionerne til den advancerede tilstand. Konfiguration af WPA Personal-kryptering 1 Indtast den relevante Pre-Shared-nøgle. 2 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 8 i instruktionerne til den advancerede tilstand. Oprettelse af en certifikatanmodning Nogle godkendelsesmekanismer kræver certifikater for at fungere korrekt. I situationer, hvor der kræves et underskrevet certifikat, skal en certifikatanmodning startes for at oprette et nyt underskrevet certifikat. Sådan oprettes en certifikatanmodning 1 Gå til Certificates Create Certificate Request (Certifikater Opret anmodning om certifikat). 2 Indtast de relevante certifikatoplysninger. 3 Klik på Browse for at navigere til det sted, hvor certifikatet skal gemmes. 4 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 med instruktioner til den advancerede tilstand. Brug af Wireless Setup Utility 11

16 Installation af printeren på netværket Når printserveren er konfigureret, skal du bruge cd'en med printerdrivere eller printersoftware, som fulgte med printeren, for at installere netværksprinteren på netværket. Sørg for at sætte cd'en med printerdrivere eller printersoftware i den computer, hvor printeren skal installeres. Når du installerer printeren, skal du følge installationsstien Suggested Network (Foreslået Netværk). Denne proces kan variere afhængigt af printeren. Se printerdokumentationen for at få yderligere oplysninger om installation af printeren på et netværk. Installation af en netværksprinter på flere netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren på flere computere på netværket, skal du gentage processen Installation af printeren på netværket på hver computer, som skal have adgang til printeren. Den trådløse printserver skal ikke konfigureres igen til hver efterfølgende installation. Installation af printeren på netværket 12

17 3 Ændring af trådløse printserverindstillinger Den letteste måde at ændre indstillinger på den trådløse printserver er gennem den integrerede webserver. For at dette kan fungere skal printeren være installeret på netværket. 1 Indtast printerens IP-adresse i et browservindue. Den integrerede webside til printserveren vises. Se Sådan finder du netværksprinterens IP-adresse for at få oplysninger om, hvor du kan finde printerens IP-adresse. 2 Vælg de indstillinger, som du vil ændre, f.eks. IP-adressen. 3 Angiv ændringerne, og klik derefter på Submit (Send). Sådan finder du netværksprinterens IP-adresse Netværksprinterens IP-adresse findes ved enten at åbne IP Setup Utility eller udskrive en netværksinstallationsside. Brug af IP Setup Utility IP Setup Utility installeres sammen med Lexmark Wireless Setup Utility Wizard, når du kører cd'en MarkNet N8050 Utilities. Du kan bruge dette hjælpeprogram til at finde printserverens IP-adresse. 1 Start IP Setup Utility. Eksempel: I Windows-operativsystemer skal du gå til Start Programmer Lexmark IP Setup Utility. IP Setup Utility registrerer alle Lexmark-printere og printservere på netværket. En liste med printere, inklusive deres MAC- og IP-adresser, vises. 2 Vælg printeren fra listen. 3 Klik på Launch Web Page (Start webside). Ændring af trådløse printserverindstillinger 13

18 Udskrivning af en netværksinstallationsside Processen til udskrivning af en netværksinstallationsside kan variere afhængigt af printeren. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om udskrivning af en netværksinstallationsside. Bemærk: Hvis du ikke har gennemført installationen af dette produkt på det trådløse netværk, er det ikke sikkert, at IP-adressen vises på netværksinstallationssiden. Ændring af trådløse printserverindstillinger 14

19 4 Fejlfinding Brug dette afsnit til at løse problemer, der kan opstå ved indstilling af den interne trådløse printserver. Cd'en MarkNet N8050 Utilities starter ikke automatisk 1 Luk alle åbne softwareprogrammer. 2 Genindsæt cd'en MarkNet N8050 Utilities. Hvis installationsskærmen vises, skal du fortsætte installationen. Hvis installationsskærmen ikke vises, skal du gøre følgende: a Dobbeltklik på Denne computer på skrivebordet. b Dobbeltklik på ikonet for cd-drevet. c Dobbeltklik på setup.exe, hvis det er nødvendigt. Wireless Setup Utility var ikke i stand til at kommunikere med printeren Kontroller, at printeren er tændt. Kontroller, at USB-kablet er sat korrekt i både computer og printer. Slut printeren til en anden USB-port på computeren. Hvis gentagne forsøg på at slutte printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel mislykkes og forhindrer dig i at bruge Wireless Setup Utility, kan du bruge Manuel konfiguration-metoden til at konfigurere printserveren til brug på netværket. Netværksnøglen var ugyldig En netværksnøgle ligner en adgangskode og skal overholde disse kriterier: WEP-nøgle Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn Eller Præcis 10 eller 26 hexadecimale tegn (kun A F og 0 9) Pre-Shared-nøgle (kun til infrastrukturtilstand) Mellem 8 og 63 ASCII-tegn Fejlfinding 15

20 Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Der er mange faktorer, som forhindrer printserveren i at blive knyttet til netværket. Her er nogle af de mest almindelige fejlfindingsmuligheder: Kontroller, at de trådløse indstillinger stemmer overens med indstillinger på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren er inden for netværkets interval. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Kontroller, at netværket fungerer, og at computeren, som er brugt til at konfigurere printserveren med, kan kommunikere med netværket. Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du oplyse MAC-adressen på printeren til netværket. MAC-adressen findes på netværksinstallationssiden. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver netværksinstallationssiden. Hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, og afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) ikke blev markeret under konfigurationen, vises skærmen Connection Failed (forbindelsen mislykkedes). Skærmen Connection Failed (forbindelsen mislykkedes) indeholder tre valg: Vælg alternativknappen Verify the print server is available on the network (bekræft at printserveren er tilgængelig på netværket) for at godkende den trådløse kommunikation igen. Vælg alternativknappen Accept the current settings even though the print server was unable to join the network (accepter de aktuelle indstillinger, selvom printserveren ikke kunne få adgang til netværket) for at beholde de aktuelle indstillinger. Vælg alternativknappen Reconfigure the wireless print server (omkonfigurer den trådløse printserver) for at genstarte konfigurationsprocessen. Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Kontroller, at printeren er tændt, og at strømindikatoren lyser. Kontroller, at printeren er inden for intervallet på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren ikke er tæt på elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Kontroller, at det trådløse netværk bruger et entydigt netværksnavn (SSID). Hvis det ikke er tilfældet, er det muligt, at printeren kommunikerer over et andet, nærliggende netværk, der bruger det samme netværksnavn. Kontroller, at printeren har en gyldig IP-adresse på netværket. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket 16

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X544 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260054

Din brugermanual LEXMARK X544 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260054 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallation Bemærk angående USB-tilslutning: Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt om at gøre det. Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke på

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2009 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version November 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK E460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/1260475

Din brugermanual LEXMARK E460DN http://da.yourpdfguides.com/dref/1260475 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA)

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation Bekendtgørelse om version Oktober 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning::

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version Juni 2008 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning

Sikre tilbageholdte udskriftsjob. Administratorvejledning Sikre tilbageholdte udskriftsjob Administratorvejledning April 2013 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Konfigurering af sikre tilbageholdte udskriftsjob... 4 Konfiguration og sikring af programmet...4

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550, USA Bekendtgørelse om version Maj 2008 Følgende afsnit

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Installationsvejledning PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider PR2000 Installationsvejledning NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Opret forbindelse

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version Januar 2008 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2)

Opsætning af WIFI på Windows XP (sp2) Opsætning af WIFI på Windows Bredbånd Professionel Trådløs Version 1.0 Totalløsninger A/S CVR-nr. 25 76 75 35 København Bredbånd professionel Trådløs Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Forudsætninger...

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Z2400 Series Brugervejledning

Z2400 Series Brugervejledning Z2400 Series Brugervejledning 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Om printeren...10 Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen...10

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

EDUROAM windows XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM windows XP. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 EDUROAM windows XP Eduroam er det fortrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med Eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller

Læs mere

AC1600 Smart WiFi Router

AC1600 Smart WiFi Router Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278

Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Quick Guide Powerline Netværkssæt 1278 Denne guide beskriver hvordan man hurtigt kan lave opsætning på Powerline Netværkssæt. Ønskes der en mere detaljeret beskrivelse af opsætningen se manual: www.accessionx.com/download/documents_downloads/1278_-_danish_manual.pdf

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Dual Band 11ac Wi-Fi-router R6200 Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Dual Band 11ac Wi-Fi-router R6200 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.netgear.com/register.

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere