MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarkNet N8050 Intern trådløs printserver"

Transkript

1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning Maj Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: Maj 2005 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer om denne publikation kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere eksemplarer af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen og MarkNet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Access er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Andre varemærker tilhører de respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Trådløs bekendtgørelse og FCC-erklæring ii

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 1 Udpakning af printserver... 1 Installation af intern trådløs printserver i din printer... 1 Sikkerhedsoplysninger... 2 Minimumkrav til installation... 3 Trådløse netværksindstillinger... 3 Kapitel 2: Konfiguration af den interne trådløse printserver... 4 Konfigurationsoversigt... 4 Brug af Wireless Setup Utility... 5 Installation af printeren på netværket Kapitel 3: Ændring af trådløse printserverindstillinger Kapitel 4: Fejlfinding Cd'en MarkNet N8050 Utilities starter ikke automatisk Wireless Setup Utility var ikke i stand til at kommunikere med printeren Netværksnøglen var ugyldig Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Min netværksprinter udskriver ikke Indhold iii

4 Kapitel 5: Manuel konfiguration Konfiguration af printserver i ad-hoc-tilstand Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel Installation af printeren på netværket Ordliste Indhold iv

5 1 Introduktion Udpakning af printserver Nummer Beskrivelse 1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver 2 Antenne 3 Cd'en MarkNet N8050 Utilities 4 Installationsvejledning 5 Installationsskruer 6 USB-kabel Installation af intern trådløs printserver i din printer Inden du installerer den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Toner eller blækpatroner er installeret. Papir er ilagt. Printeren er slukket. Introduktion 1

6 Bemærk: Processen, der bruges til at installere den interne trådløse printerserver i din printer kan variere på forskellige printere. Se afsnittet "Installation af optioner" i printerdokumentationen for at få oplysninger om installation af udvidelseskort til den trådløse printserver. Montering af antennen på den trådløse printserver Når først printserveren er installeret, skal du montere antennen på udvidelseskortet. Sørg for at spænde stikket, indtil antennen er sikkert fastgjort, da en løs forbindelse kan give et dårligt trådløst signal. Bøj derefter leddet, indtil antennen peger opad. Bemærk: Nogle printerkonfigurationer opretter pladsbegrænsninger, der kræver, at antennen skal monteres inden installation af udvidelseskortet. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 2

7 Minimumkrav til installation MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Et eksisterende trådløst netværk En understøttet printer Cd'en med drivere eller printersoftware, der fulgte med printeren Ved konfiguration af printserveren med Lexmark Wireless Setup Utility (anbefales) Et USB-kabel Cd'en MarkNet N8050 Utilities En computer med et af følgende operativsystemer: Windows 2000 Windows XP Windows XP Professional x64 edition Windows 2000 Server, Windows Advanced Server, Windows DataCenter Server Windows Server 2003 Windows Server standard 2003 x64 edition Bemærk: Brug af printserveren er ikke begrænset til disse operativsystemer. Se printerdokumentationen for at se en liste med understøttede operativsystemer. Trådløse netværksindstillinger Nogle trådløse netværksindstillinger kan kræves for at konfigurere den trådløse printserver, der er installeret på printeren. Her er nogle af de indstillinger, som kræves: Netværksnavn, også kendt som SSID (Service Set ID) BSS-type (Basic Service Set) (den trådløse netværkstype, som du bruger - Ad-hoc eller Infrastruktur) Trådløst kanalnummer Netværksgodkendelse og krypteringstype Sikkerhedsnøgle(r) Underskrevet certifikat eller CA-certifikat Minimumkrav til installation 3

8 2 Konfiguration af den interne trådløse printserver Konfigurationsoversigt Når den interne trådløse printserver er installeret på printeren, kan printserveren kan konfigureres på to måder i et trådløst netværk: Konfiguration af printserveren ved hjælp af Wireless Setup Utility eller manuel konfiguration. Konfiguration af printserveren ved hjælp af Lexmark Wireless Setup Utility omfatter tilslutning af printeren, hvor den interne trådløse printserver er installeret, til en computer med et USB-kabel og start af cd'en MarkNet N8050 Utilities. Lexmark Wireless Setup Utility indeholder både en guidet tilstand (Wizard mode) og en avanceret tilstand (Advanced mode). Wizard Mode leder brugeren igennem konfigurationsprocessen. Advanced Mode indeholder en grænseflade, hvor brugeren direkte kan indtaste og anvende de ønskede trådløse konfigurationsindstillinger til det trådløse netværk, som printeren skal bruges på. Bemærk: Ved konfiguration med Lexmark Wireless Setup Utility, 802.1x-er RADIUS-godkendelse kun tilgængelig gennem Advanced mode. Manuel konfiguration er beregnet til erfarne brugere og omfatter kommunikation med printserveren over en trådløs ad-hoc-forbindelse uden brug af Lexmark Wireless Setup Utility eller en direkte USB-tilslutning. Brugere, der foretrækker at udføre en manuel konfiguration, skal have en grundig forståelse for netværkets trådløse indstillinger. Se Manuel konfiguration for at få instruktioner i manuel konfiguration af den interne trådløse printserver. Inden konfiguration af den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Udvidelseskortet til den interne trådløse printserver skal være installeret korrekt på printeren. Alle adgangspaneler og printerpaneler er udskiftet eller lukket. Toner og blækpatroner er installeret korrekt. Der er lagt papir i printeren. Printeren er tændt og klar til at blive installeret. Se printerdokumentationen for at få hjælp til konfiguration af printeren. Konfiguration af den interne trådløse printserver 4

9 Brug af Wireless Setup Utility 1 Kontroller, at printeren er tændt. 2 Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel. 3 Når guiden Ny hardware fundet vises, skal du klikke på Annuller. 4 Isæt cd'en MarkNet N8050 Hjælpeprogrammer. Cd'en starter automatisk. 5 Klik på Install MarkNet N8050 Utilities (Installer MarkNet N8050 hjælpeprogrammer). 6 Klik på Agree (Enig) for at acceptere licensaftalen. 7 Klik på Finish (Færdig) for at installere filerne og starte installationsværktøjet. 8 Vælg enten Wizard Mode (Guidet tilstand) eller Advanced Mode (Avanceret tilstand). 9 Klik på Next (Næste), og følg instruktionerne for enten Wizard Mode (Guidet tilstand) eller Advanced Mode (Avanceret tilstand). Brug af Wireless Setup Utility 5

10 Wizard Mode I Wizard Mode samler Lexmark Wireless Setup Utility trådløse oplysninger fra den computer, som printeren er tilsluttet. Resultaterne af denne forespørgsel bestemmer processen til valg af det korrekte SSID. 1 Vælg det ønskede netværksnavn (SSID). Trådløse konfigurationer, der er fundet på din computer Hvis der allerede findes trådløse konfigurationer på computeren, skal du vælge det relevante Netværksnavn (SSID) på listen. Klik på Next (Næste), og gå til trin 2. Hvis det korrekte netværksnavn ikke vises på listen, skal du vælge alternativknappen I want to enter a different configuration (jeg vil angive en anden konfiguration), klikke på Next (Næste), og gå til Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område Hvis der ikke findes eksisterende trådløse konfigurationer på computeren, scanner installationsprogrammet tilgængelige trådløse netværk. Vælg det rigtige Netværksnavn (SSID) på listen, klik på Next (Næste), og gå til trin 2. Hvis det korrekte netværksnavn ikke vises på listen, skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn), klikke på Next (Næste), og gå til trin 3 under Angivelse af andre netværksindstillinger. 2 Vælg den relevante sikkerhedsmetode, og klik derefter på Next (Næste). Hvis der ikke er registreret sikkerhed, skal du gå til trin 4. 3 Indtast de relevante sikkerhedsnøgler til netværket, og klik derefter på Next (Næste). 4 Kontroller hver netværksattribut på oversigtsskærmen for at kontrollere, at indstillingerne er korrekte. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du klikke på Next (Næste) for at anvende disse indstillinger på printserveren. Bemærk: Klik på Next for at bede installationsprogrammet om at godkende trådløs kommunikation med printeren. Denne godkendelsesproces kan tage op til 120 sekunder. Hvis du er sikker på, at de trådløse indstillinger, der vises på skærmen, er korrekte, og du ønsker at starte den trådløse godkendelsesproces, eller hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, skal du markere afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at springe den trådløse godkendelsesproces over og gå til trin 6. 5 Godkend, at printserveren kan kommunikere over netværket. Hvis printserveren er konfigureret og tilgængelig på netværket, skal du klikke på Finish (Afslut) for at lukke Setup Utility. Hvis printserveren ikke er i stand til at deltage i det trådløse netværk, skal du klikke på View Settings (Se indstillinger) for at kontrollere, at de trådløse indstillinger er korrekte. Vælg den ønskede option, og klik på Next (Næste). 6 Fjern USB-kablet fra både computer og printer. 7 Fjern cd'en MarkNet N8050 Utilities fra computeren. Isæt cd'en med printerdrivere eller printersoftware, og fortsæt til Installation af printeren på netværket. Brug af Wireless Setup Utility 6

11 Angivelse af andre netværksindstillinger Når Wireless Setup Utility har samlet og vist de eksisterende netværksindstillinger, og den ønskede netværkskonfiguration ikke er tilgængelig, har du mulighed for at angive en anden netværkskonfiguration. 1 Når Setup Wizard har udført en undersøgelse af stedet, skal du vælge optionen til at angive en anden konfiguration. Hvis trådløse netværkskonfigurationer blev fundet på din computer: På skærmen Wireless Configurations Found on your Computer (trådløse konfigurationer, der er fundet på din computer) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different configuration (jeg vil angive en anden konfiguration). Klik på Next (Næste), og gå derefter til trin 2. Hvis der ikke blev fundet nogen trådløse netværkskonfigurationer på din computer: På skærmen Wireless Networks Available in Your Area (Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn). Klik på Next (Næste), og gå til trin 3. 2 På skærmen Wireless Networks Available in Your Area (Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn). Klik derefter på Next (Næste). 3 Vælg den trådløse tilstand til dit netværk (infrastruktur eller ad-hoc). 4 Indtast netværksnavnet (SSID) på det netværk, som du vil bruge. Bemærk: SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket, og konfigurationsprocessen skal gentages. 5 Vælg den ønskede kanal til netværket (hvis det er relevant). 6 Klik på Next (Næste). 7 Vælg den sikkerhedstype, som netværket bruger, og klik derefter på Next (Næste). 8 Hvis der er valgt sikkerhed, skal du indtaste de relevante sikkerhedsnøgler og derefter klikke på Next (Næste). Hvis der ikke er valgt nogen sikkerhed, skal du fortsætte til trin 9. 9 Kontroller hver netværksattribut på oversigtsskærmen for at kontrollere, at indstillingerne er korrekte. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du klikke på Next (Næste) for at anvende disse indstillinger på printeren. Bemærk: Klik på Next (Næste) for at bede installationsprogrammet om at godkende trådløs kommunikation med printeren. Denne godkendelsesproces kan tage op til 120 sekunder. Hvis du er sikker på, at de trådløse indstillinger, der vises på skærmen, er korrekte, og du ønsker at starte den trådløse godkendelsesproces, eller hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, skal du markere afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at springe den trådløse godkendelsesproces over og gå til trin 11. Brug af Wireless Setup Utility 7

12 10 Godkend, at printserveren kan kommunikere over netværket. Hvis printserveren er konfigureret og tilgængelig på netværket, skal du klikke på Finish (Færdig) for at lukke Setup Utility. Hvis printserveren ikke er i stand til at deltage i det trådløse netværk, skal du klikke på Se indstillinger for at kontrollere, at de trådløse indstillinger er korrekte. Vælg den ønskede option, og klik på Next (Næste). 11 Fjern USB-kablet fra både computer og printserver. 12 Fjern cd'en MarkNet N8050 Utilities fra computeren. Isæt cd'en med printerdrivere eller printersoftware, og fortsæt til Installation af printeren på netværket. Advanced Mode Startskærmen til Advanced Mode (Avanceret tilstand) indeholder flere muligheder for at bruge Lexmark Wireless Setup Utility. Hvis du klikker på Wizard Mode (Guidet tilstand), vender Wireless Setup Utility tilbage til Wizard Mode. Hvis du klikker på Options (Indstillinger), vises følgende optioner: Vælg enten Wizard Mode eller Advanced Mode som standardstarttilstand i hjælpeprogrammet. Marker afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at tilsidesætte godkendelsesprocessen til den trådløse kommunikation. Godkendelsesprocessen kan tage op til 120 sekunder. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, eller du ikke vil godkende den trådløse kommunikation med printeren, og gå til trin 1. 1 Vælg den trådløse tilstand, som netværket bruger (infrastruktur eller ad-hoc). 2 Indtast netværksnavnet (SSID) på det netværk, som printeren skal bruges. Bemærk: SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket, og konfigurationsprocessen skal gentages. 3 Vælg den relevante kanal til netværket. Brug af Wireless Setup Utility 8

13 4 Vælg den relevante godkendelsestype til netværket. Optioner til godkendelsestypen afhænger af den trådløse tilstand, som blev valgt i trin 1, og vil bestemme, hvilke krypteringsoptioner der er tilgængelige. Infrastructure mode: Open (åben) Shared (fælles) WPA Personal 802.1x-RADIUS Ad-Hoc mode: Open (åben) 5 Vælg den relevante kryptering til netværket. Hvilken krypteringstype, der kan bruges, afhænger af den godkendelsestype, der blev valgt i trin 4. Open: No Encryption (ingen kryptering) WEP Shared: WEP WPA Personal: TKIP 802.1x-RADIUS: No Encryption (ingen kryptering) WEP (dynamic keys / dynamiske nøgler) WEP (static keys / statiske nøgler) WPA-TKIP 6 Hvis 802.1x-RADIUS ved hjælp af EAP-TLS er den ønskede godkendelsestype, er der brug for en certifikatanmodning for at hente et underskrevet certifikat til enheden. Se Oprettelse af en certifikatanmodning for at få instruktioner i at anmode om et nyt underskrevet certifikat. Hvis en anden 802.1x-RADIUS-godkendelsesmekansime bruges, skal du gå til trin 7. 7 Konfigurer godkendelse og kryptering. Hvis ingen af følgende optioner er valgt, skal du fortsætte til trin 8. Hvis 802.1x-RADIUS er valgt som godkendelsestype, skal du klikke på Configure Authentication (konfigurer godkendelse) og følge Konfiguration af godkendelsesmekanisme instruktionerne. Hvis WPA Personal er valgt som krypteringstype, skal du klikke på Configure Encryption (konfigurer kryptering) og følge Konfiguration af WPA Personal-kryptering instruktionerne. Hvis WEP eller WEP (static keys / statiske nøgler) er valgt som krypteringstype, skal du klikke på Configure Encryption (konfigurer kryptering) og følge Konfiguration af WEP-kryptering instruktionerne. Brug af Wireless Setup Utility 9

14 8 Klik på Apply (Anvend). 9 Klik på OK. 10 Klik på OK for at lukke hjælpeprogrammet. Konfiguration af godkendelsesmekanisme Hvis EAP-MD5, MSCHAPv2 eller LEAP er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 2 Bekræft adgangskoden. 3 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Hvis PEAP er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 2 Bekræft adgangskoden. 3 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 4 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 5 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Hvis EAP-TLS er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast det relevante brugernavn til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserver. 2 Klik på Install Signed Certificate (Installer underskrevet certifikat). 3 Indtast stien til det korrekt underskrevne certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 4 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 5 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 6 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Brug af Wireless Setup Utility 10

15 Hvis EAP-TTLS er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Vælg den relevante Inner Authentication, som skal bruges sammen med EAP-TTLS. 2 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 3 Bekræft adgangskoden. 4 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 5 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at lukke certifikatdialogboksen. 6 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Konfiguration af WEP-kryptering 1 Indtast den eller de relevante WEP-nøgler. WEP-kryptering kræver mindst en WEP-nøgle, men kan indeholde op til fire. 2 Vælg Standard WEP-forsendelsesnøgle. 3 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 8 i instruktionerne til den advancerede tilstand. Konfiguration af WPA Personal-kryptering 1 Indtast den relevante Pre-Shared-nøgle. 2 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 8 i instruktionerne til den advancerede tilstand. Oprettelse af en certifikatanmodning Nogle godkendelsesmekanismer kræver certifikater for at fungere korrekt. I situationer, hvor der kræves et underskrevet certifikat, skal en certifikatanmodning startes for at oprette et nyt underskrevet certifikat. Sådan oprettes en certifikatanmodning 1 Gå til Certificates Create Certificate Request (Certifikater Opret anmodning om certifikat). 2 Indtast de relevante certifikatoplysninger. 3 Klik på Browse for at navigere til det sted, hvor certifikatet skal gemmes. 4 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 med instruktioner til den advancerede tilstand. Brug af Wireless Setup Utility 11

16 Installation af printeren på netværket Når printserveren er konfigureret, skal du bruge cd'en med printerdrivere eller printersoftware, som fulgte med printeren, for at installere netværksprinteren på netværket. Sørg for at sætte cd'en med printerdrivere eller printersoftware i den computer, hvor printeren skal installeres. Når du installerer printeren, skal du følge installationsstien Suggested Network (Foreslået Netværk). Denne proces kan variere afhængigt af printeren. Se printerdokumentationen for at få yderligere oplysninger om installation af printeren på et netværk. Installation af en netværksprinter på flere netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren på flere computere på netværket, skal du gentage processen Installation af printeren på netværket på hver computer, som skal have adgang til printeren. Den trådløse printserver skal ikke konfigureres igen til hver efterfølgende installation. Installation af printeren på netværket 12

17 3 Ændring af trådløse printserverindstillinger Den letteste måde at ændre indstillinger på den trådløse printserver er gennem den integrerede webserver. For at dette kan fungere skal printeren være installeret på netværket. 1 Indtast printerens IP-adresse i et browservindue. Den integrerede webside til printserveren vises. Se Sådan finder du netværksprinterens IP-adresse for at få oplysninger om, hvor du kan finde printerens IP-adresse. 2 Vælg de indstillinger, som du vil ændre, f.eks. IP-adressen. 3 Angiv ændringerne, og klik derefter på Submit (Send). Sådan finder du netværksprinterens IP-adresse Netværksprinterens IP-adresse findes ved enten at åbne IP Setup Utility eller udskrive en netværksinstallationsside. Brug af IP Setup Utility IP Setup Utility installeres sammen med Lexmark Wireless Setup Utility Wizard, når du kører cd'en MarkNet N8050 Utilities. Du kan bruge dette hjælpeprogram til at finde printserverens IP-adresse. 1 Start IP Setup Utility. Eksempel: I Windows-operativsystemer skal du gå til Start Programmer Lexmark IP Setup Utility. IP Setup Utility registrerer alle Lexmark-printere og printservere på netværket. En liste med printere, inklusive deres MAC- og IP-adresser, vises. 2 Vælg printeren fra listen. 3 Klik på Launch Web Page (Start webside). Ændring af trådløse printserverindstillinger 13

18 Udskrivning af en netværksinstallationsside Processen til udskrivning af en netværksinstallationsside kan variere afhængigt af printeren. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om udskrivning af en netværksinstallationsside. Bemærk: Hvis du ikke har gennemført installationen af dette produkt på det trådløse netværk, er det ikke sikkert, at IP-adressen vises på netværksinstallationssiden. Ændring af trådløse printserverindstillinger 14

19 4 Fejlfinding Brug dette afsnit til at løse problemer, der kan opstå ved indstilling af den interne trådløse printserver. Cd'en MarkNet N8050 Utilities starter ikke automatisk 1 Luk alle åbne softwareprogrammer. 2 Genindsæt cd'en MarkNet N8050 Utilities. Hvis installationsskærmen vises, skal du fortsætte installationen. Hvis installationsskærmen ikke vises, skal du gøre følgende: a Dobbeltklik på Denne computer på skrivebordet. b Dobbeltklik på ikonet for cd-drevet. c Dobbeltklik på setup.exe, hvis det er nødvendigt. Wireless Setup Utility var ikke i stand til at kommunikere med printeren Kontroller, at printeren er tændt. Kontroller, at USB-kablet er sat korrekt i både computer og printer. Slut printeren til en anden USB-port på computeren. Hvis gentagne forsøg på at slutte printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel mislykkes og forhindrer dig i at bruge Wireless Setup Utility, kan du bruge Manuel konfiguration-metoden til at konfigurere printserveren til brug på netværket. Netværksnøglen var ugyldig En netværksnøgle ligner en adgangskode og skal overholde disse kriterier: WEP-nøgle Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn Eller Præcis 10 eller 26 hexadecimale tegn (kun A F og 0 9) Pre-Shared-nøgle (kun til infrastrukturtilstand) Mellem 8 og 63 ASCII-tegn Fejlfinding 15

20 Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Der er mange faktorer, som forhindrer printserveren i at blive knyttet til netværket. Her er nogle af de mest almindelige fejlfindingsmuligheder: Kontroller, at de trådløse indstillinger stemmer overens med indstillinger på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren er inden for netværkets interval. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Kontroller, at netværket fungerer, og at computeren, som er brugt til at konfigurere printserveren med, kan kommunikere med netværket. Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du oplyse MAC-adressen på printeren til netværket. MAC-adressen findes på netværksinstallationssiden. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver netværksinstallationssiden. Hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, og afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) ikke blev markeret under konfigurationen, vises skærmen Connection Failed (forbindelsen mislykkedes). Skærmen Connection Failed (forbindelsen mislykkedes) indeholder tre valg: Vælg alternativknappen Verify the print server is available on the network (bekræft at printserveren er tilgængelig på netværket) for at godkende den trådløse kommunikation igen. Vælg alternativknappen Accept the current settings even though the print server was unable to join the network (accepter de aktuelle indstillinger, selvom printserveren ikke kunne få adgang til netværket) for at beholde de aktuelle indstillinger. Vælg alternativknappen Reconfigure the wireless print server (omkonfigurer den trådløse printserver) for at genstarte konfigurationsprocessen. Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Kontroller, at printeren er tændt, og at strømindikatoren lyser. Kontroller, at printeren er inden for intervallet på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren ikke er tæt på elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Kontroller, at det trådløse netværk bruger et entydigt netværksnavn (SSID). Hvis det ikke er tilfældet, er det muligt, at printeren kommunikerer over et andet, nærliggende netværk, der bruger det samme netværksnavn. Kontroller, at printeren har en gyldig IP-adresse på netværket. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket 16

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3

Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 Installationsvejledning til N300 trådløs router WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA August 2010 208-10665-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem

Brugervejledning. Linksys X-Series. Trådløs router med ADSL2+-modem Brugervejledning Linksys X-Series Trådløs router med ADSL2+-modem Indhold Brugervejledning Indhold Produktoversigt X1000..................................... 1 Top 1 Bagside 2 Placering ved vægmontering

Læs mere

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk

Trådløs N+ ROUTER N600 DB. Brugervejledning. F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00. Dansk Trådløs N+ ROUTER N600 DB Brugervejledning F9K1102V3 8820ey01233da Rev. A00 Dansk Indhold Kom godt i gang... 1 Hvad er der i æsken... 1 Den første installation... 1 Sådan installeres den... 2 Tilslut dine

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Farvelaserprinter Brugervejledning

Farvelaserprinter Brugervejledning Farvelaserprinter Brugervejledning Maskintype(r): 5062, 4916 Model(ler): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...11

Læs mere

Forms Composer. Brug af Forms Composer. www.lexmark.com. Oktober 2003

Forms Composer. Brug af Forms Composer. www.lexmark.com. Oktober 2003 Forms Composer Brug af Forms Composer Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Oktober 2003 www.lexmark.com Edition: Oktober 2003 Det følgende afsnit

Læs mere

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING

NETVÆRKSf BRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSf BRUGSANVISNING HL-5250DN HL-5270DN Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Bemærk venligst! På den medfølgende cd-rom kan du finde installationsguiden. Denne nemme installationsprocedure viser dig, hvordan du skal konfigurere din router trin

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Wireless Network Access Point

Wireless Network Access Point Wireless Network Access Point Brugermanual F5D6130 Indholdsfortegnelse Indledning...................................................1 2 Produktspecifikationer............................................3

Læs mere

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español.

N150. Trådløs router til hjemmenetværk. Brugervejledning. Dansk. 8820ey01125da F9K1009. or БЪЛГАРСКИ. English. Français. Deutsch. Español. Dansk N150 Trådløs router til hjemmenetværk English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Brugervejledning РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe

Læs mere

ThinkVantage Access Connections 4.1. Brugervejledning

ThinkVantage Access Connections 4.1. Brugervejledning ThinkVantage Access Connections 4.1 Brugervejledning ThinkVantage Access Connections 4.1 Brugervejledning Bemærk: Før du bruger oplysningerne i denne bog og det produkt, de understøtter, skal du læse

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

My Net. AC1300 Router. Brugervejledning

My Net. AC1300 Router. Brugervejledning My Net AC1300 Router Brugervejledning WD Service og Support Hvis du oplever et problem, beder vi dig give os en mulighed for at løse problemet, inden du returnerer produktet. De fleste tekniske supportspørgsmål

Læs mere

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller......

Manual abstract:...... 7 Understøttede printerservere......... 8 Understøttede netværksprotokoller...... 9 Sikkerhedsprotokoller...... Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere