MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MarkNet N8050 Intern trådløs printserver"

Transkript

1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning Maj Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 740 West New Circle Road Lexington, Kentucky 40550

2 Udgave: Maj 2005 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE DOKUMENT "SOM DET ER OG FOREFINDES" UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL SÆRLIGE FORMÅL. Nogle stater tillader ikke ansvarsfraskrivelse for udtrykkeligt eller stiltiende ansvar ved bestemte transaktioner, og derfor er denne erklæring måske ikke gældende for dig. Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri ændres med jævne mellemrum. Ændringerne vil blive medtaget i senere udgaver. Forbedringer og ændringer af det beskrevne produkt eller program kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt. Kommentarer om denne publikation kan sendes til Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. I Storbritannien og Irland kan kommentarer sendes til Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark kan frit bruge eller distribuere alle de indsendte oplysninger, som Lexmark finder det passende, uden at forpligte sig over for dig. Du kan købe yderligere eksemplarer af de publikationer, der er relateret til dette produkt, ved at ringe til I Storbritannien og Irland skal du ringe til I andre lande skal du kontakte forhandleren. Henvisninger i dette dokument til produkter, programmer eller serviceydelser indebærer ikke, at producenten har til hensigt at markedsføre disse i alle de lande, hvor producenten opererer. Henvisninger til et produkt, program eller en serviceydelse har ikke til hensigt at fastslå eller antyde, at kun dette produkt, program eller denne serviceydelse kan bruges. Produkter, programmer eller serviceydelser med lignende funktionalitet, som ikke krænker eksisterende ejendomsrettigheder, kan bruges i stedet. Evaluering og verifikation af produktets evne til at fungere sammen med andre produkter, programmer eller serviceydelser, undtagen dem, der er udpeget af producenten, er brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantformen og MarkNet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret i USA og/eller andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Access er et certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Andre varemærker tilhører de respektive ejere Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS Software og dokumentation, der leveres under denne aftale, er handelsvarer, som er udviklet udelukkende ved private investeringer. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Trådløs bekendtgørelse og FCC-erklæring ii

3 Indhold Kapitel 1: Introduktion... 1 Udpakning af printserver... 1 Installation af intern trådløs printserver i din printer... 1 Sikkerhedsoplysninger... 2 Minimumkrav til installation... 3 Trådløse netværksindstillinger... 3 Kapitel 2: Konfiguration af den interne trådløse printserver... 4 Konfigurationsoversigt... 4 Brug af Wireless Setup Utility... 5 Installation af printeren på netværket Kapitel 3: Ændring af trådløse printserverindstillinger Kapitel 4: Fejlfinding Cd'en MarkNet N8050 Utilities starter ikke automatisk Wireless Setup Utility var ikke i stand til at kommunikere med printeren Netværksnøglen var ugyldig Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Min netværksprinter udskriver ikke Indhold iii

4 Kapitel 5: Manuel konfiguration Konfiguration af printserver i ad-hoc-tilstand Konfiguration af printserveren på printerens kontrolpanel Installation af printeren på netværket Ordliste Indhold iv

5 1 Introduktion Udpakning af printserver Nummer Beskrivelse 1 MarkNet N8050 Intern trådløs printserver 2 Antenne 3 Cd'en MarkNet N8050 Utilities 4 Installationsvejledning 5 Installationsskruer 6 USB-kabel Installation af intern trådløs printserver i din printer Inden du installerer den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Toner eller blækpatroner er installeret. Papir er ilagt. Printeren er slukket. Introduktion 1

6 Bemærk: Processen, der bruges til at installere den interne trådløse printerserver i din printer kan variere på forskellige printere. Se afsnittet "Installation af optioner" i printerdokumentationen for at få oplysninger om installation af udvidelseskort til den trådløse printserver. Montering af antennen på den trådløse printserver Når først printserveren er installeret, skal du montere antennen på udvidelseskortet. Sørg for at spænde stikket, indtil antennen er sikkert fastgjort, da en løs forbindelse kan give et dårligt trådløst signal. Bøj derefter leddet, indtil antennen peger opad. Bemærk: Nogle printerkonfigurationer opretter pladsbegrænsninger, der kræver, at antennen skal monteres inden installation af udvidelseskortet. Sikkerhedsoplysninger Kontroller, at printeren er slukket, inden du prøver at installere et udvidelseskort til den trådløse printserver på printeren. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en professionel servicetekniker. FORSIGTIG: Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 2

7 Minimumkrav til installation MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Et eksisterende trådløst netværk En understøttet printer Cd'en med drivere eller printersoftware, der fulgte med printeren Ved konfiguration af printserveren med Lexmark Wireless Setup Utility (anbefales) Et USB-kabel Cd'en MarkNet N8050 Utilities En computer med et af følgende operativsystemer: Windows 2000 Windows XP Windows XP Professional x64 edition Windows 2000 Server, Windows Advanced Server, Windows DataCenter Server Windows Server 2003 Windows Server standard 2003 x64 edition Bemærk: Brug af printserveren er ikke begrænset til disse operativsystemer. Se printerdokumentationen for at se en liste med understøttede operativsystemer. Trådløse netværksindstillinger Nogle trådløse netværksindstillinger kan kræves for at konfigurere den trådløse printserver, der er installeret på printeren. Her er nogle af de indstillinger, som kræves: Netværksnavn, også kendt som SSID (Service Set ID) BSS-type (Basic Service Set) (den trådløse netværkstype, som du bruger - Ad-hoc eller Infrastruktur) Trådløst kanalnummer Netværksgodkendelse og krypteringstype Sikkerhedsnøgle(r) Underskrevet certifikat eller CA-certifikat Minimumkrav til installation 3

8 2 Konfiguration af den interne trådløse printserver Konfigurationsoversigt Når den interne trådløse printserver er installeret på printeren, kan printserveren kan konfigureres på to måder i et trådløst netværk: Konfiguration af printserveren ved hjælp af Wireless Setup Utility eller manuel konfiguration. Konfiguration af printserveren ved hjælp af Lexmark Wireless Setup Utility omfatter tilslutning af printeren, hvor den interne trådløse printserver er installeret, til en computer med et USB-kabel og start af cd'en MarkNet N8050 Utilities. Lexmark Wireless Setup Utility indeholder både en guidet tilstand (Wizard mode) og en avanceret tilstand (Advanced mode). Wizard Mode leder brugeren igennem konfigurationsprocessen. Advanced Mode indeholder en grænseflade, hvor brugeren direkte kan indtaste og anvende de ønskede trådløse konfigurationsindstillinger til det trådløse netværk, som printeren skal bruges på. Bemærk: Ved konfiguration med Lexmark Wireless Setup Utility, 802.1x-er RADIUS-godkendelse kun tilgængelig gennem Advanced mode. Manuel konfiguration er beregnet til erfarne brugere og omfatter kommunikation med printserveren over en trådløs ad-hoc-forbindelse uden brug af Lexmark Wireless Setup Utility eller en direkte USB-tilslutning. Brugere, der foretrækker at udføre en manuel konfiguration, skal have en grundig forståelse for netværkets trådløse indstillinger. Se Manuel konfiguration for at få instruktioner i manuel konfiguration af den interne trådløse printserver. Inden konfiguration af den trådløse printserver, skal du kontrollere, at printeren er indstillet korrekt. Udvidelseskortet til den interne trådløse printserver skal være installeret korrekt på printeren. Alle adgangspaneler og printerpaneler er udskiftet eller lukket. Toner og blækpatroner er installeret korrekt. Der er lagt papir i printeren. Printeren er tændt og klar til at blive installeret. Se printerdokumentationen for at få hjælp til konfiguration af printeren. Konfiguration af den interne trådløse printserver 4

9 Brug af Wireless Setup Utility 1 Kontroller, at printeren er tændt. 2 Slut printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel. 3 Når guiden Ny hardware fundet vises, skal du klikke på Annuller. 4 Isæt cd'en MarkNet N8050 Hjælpeprogrammer. Cd'en starter automatisk. 5 Klik på Install MarkNet N8050 Utilities (Installer MarkNet N8050 hjælpeprogrammer). 6 Klik på Agree (Enig) for at acceptere licensaftalen. 7 Klik på Finish (Færdig) for at installere filerne og starte installationsværktøjet. 8 Vælg enten Wizard Mode (Guidet tilstand) eller Advanced Mode (Avanceret tilstand). 9 Klik på Next (Næste), og følg instruktionerne for enten Wizard Mode (Guidet tilstand) eller Advanced Mode (Avanceret tilstand). Brug af Wireless Setup Utility 5

10 Wizard Mode I Wizard Mode samler Lexmark Wireless Setup Utility trådløse oplysninger fra den computer, som printeren er tilsluttet. Resultaterne af denne forespørgsel bestemmer processen til valg af det korrekte SSID. 1 Vælg det ønskede netværksnavn (SSID). Trådløse konfigurationer, der er fundet på din computer Hvis der allerede findes trådløse konfigurationer på computeren, skal du vælge det relevante Netværksnavn (SSID) på listen. Klik på Next (Næste), og gå til trin 2. Hvis det korrekte netværksnavn ikke vises på listen, skal du vælge alternativknappen I want to enter a different configuration (jeg vil angive en anden konfiguration), klikke på Next (Næste), og gå til Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område Hvis der ikke findes eksisterende trådløse konfigurationer på computeren, scanner installationsprogrammet tilgængelige trådløse netværk. Vælg det rigtige Netværksnavn (SSID) på listen, klik på Next (Næste), og gå til trin 2. Hvis det korrekte netværksnavn ikke vises på listen, skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn), klikke på Next (Næste), og gå til trin 3 under Angivelse af andre netværksindstillinger. 2 Vælg den relevante sikkerhedsmetode, og klik derefter på Next (Næste). Hvis der ikke er registreret sikkerhed, skal du gå til trin 4. 3 Indtast de relevante sikkerhedsnøgler til netværket, og klik derefter på Next (Næste). 4 Kontroller hver netværksattribut på oversigtsskærmen for at kontrollere, at indstillingerne er korrekte. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du klikke på Next (Næste) for at anvende disse indstillinger på printserveren. Bemærk: Klik på Next for at bede installationsprogrammet om at godkende trådløs kommunikation med printeren. Denne godkendelsesproces kan tage op til 120 sekunder. Hvis du er sikker på, at de trådløse indstillinger, der vises på skærmen, er korrekte, og du ønsker at starte den trådløse godkendelsesproces, eller hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, skal du markere afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at springe den trådløse godkendelsesproces over og gå til trin 6. 5 Godkend, at printserveren kan kommunikere over netværket. Hvis printserveren er konfigureret og tilgængelig på netværket, skal du klikke på Finish (Afslut) for at lukke Setup Utility. Hvis printserveren ikke er i stand til at deltage i det trådløse netværk, skal du klikke på View Settings (Se indstillinger) for at kontrollere, at de trådløse indstillinger er korrekte. Vælg den ønskede option, og klik på Next (Næste). 6 Fjern USB-kablet fra både computer og printer. 7 Fjern cd'en MarkNet N8050 Utilities fra computeren. Isæt cd'en med printerdrivere eller printersoftware, og fortsæt til Installation af printeren på netværket. Brug af Wireless Setup Utility 6

11 Angivelse af andre netværksindstillinger Når Wireless Setup Utility har samlet og vist de eksisterende netværksindstillinger, og den ønskede netværkskonfiguration ikke er tilgængelig, har du mulighed for at angive en anden netværkskonfiguration. 1 Når Setup Wizard har udført en undersøgelse af stedet, skal du vælge optionen til at angive en anden konfiguration. Hvis trådløse netværkskonfigurationer blev fundet på din computer: På skærmen Wireless Configurations Found on your Computer (trådløse konfigurationer, der er fundet på din computer) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different configuration (jeg vil angive en anden konfiguration). Klik på Next (Næste), og gå derefter til trin 2. Hvis der ikke blev fundet nogen trådløse netværkskonfigurationer på din computer: På skærmen Wireless Networks Available in Your Area (Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn). Klik på Next (Næste), og gå til trin 3. 2 På skærmen Wireless Networks Available in Your Area (Trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område) skal du vælge alternativknappen I want to enter a different network name (jeg vil angive et andet netværksnavn). Klik derefter på Next (Næste). 3 Vælg den trådløse tilstand til dit netværk (infrastruktur eller ad-hoc). 4 Indtast netværksnavnet (SSID) på det netværk, som du vil bruge. Bemærk: SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket, og konfigurationsprocessen skal gentages. 5 Vælg den ønskede kanal til netværket (hvis det er relevant). 6 Klik på Next (Næste). 7 Vælg den sikkerhedstype, som netværket bruger, og klik derefter på Next (Næste). 8 Hvis der er valgt sikkerhed, skal du indtaste de relevante sikkerhedsnøgler og derefter klikke på Next (Næste). Hvis der ikke er valgt nogen sikkerhed, skal du fortsætte til trin 9. 9 Kontroller hver netværksattribut på oversigtsskærmen for at kontrollere, at indstillingerne er korrekte. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du klikke på Next (Næste) for at anvende disse indstillinger på printeren. Bemærk: Klik på Next (Næste) for at bede installationsprogrammet om at godkende trådløs kommunikation med printeren. Denne godkendelsesproces kan tage op til 120 sekunder. Hvis du er sikker på, at de trådløse indstillinger, der vises på skærmen, er korrekte, og du ønsker at starte den trådløse godkendelsesproces, eller hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, skal du markere afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at springe den trådløse godkendelsesproces over og gå til trin 11. Brug af Wireless Setup Utility 7

12 10 Godkend, at printserveren kan kommunikere over netværket. Hvis printserveren er konfigureret og tilgængelig på netværket, skal du klikke på Finish (Færdig) for at lukke Setup Utility. Hvis printserveren ikke er i stand til at deltage i det trådløse netværk, skal du klikke på Se indstillinger for at kontrollere, at de trådløse indstillinger er korrekte. Vælg den ønskede option, og klik på Next (Næste). 11 Fjern USB-kablet fra både computer og printserver. 12 Fjern cd'en MarkNet N8050 Utilities fra computeren. Isæt cd'en med printerdrivere eller printersoftware, og fortsæt til Installation af printeren på netværket. Advanced Mode Startskærmen til Advanced Mode (Avanceret tilstand) indeholder flere muligheder for at bruge Lexmark Wireless Setup Utility. Hvis du klikker på Wizard Mode (Guidet tilstand), vender Wireless Setup Utility tilbage til Wizard Mode. Hvis du klikker på Options (Indstillinger), vises følgende optioner: Vælg enten Wizard Mode eller Advanced Mode som standardstarttilstand i hjælpeprogrammet. Marker afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) for at tilsidesætte godkendelsesprocessen til den trådløse kommunikation. Godkendelsesprocessen kan tage op til 120 sekunder. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, eller du ikke vil godkende den trådløse kommunikation med printeren, og gå til trin 1. 1 Vælg den trådløse tilstand, som netværket bruger (infrastruktur eller ad-hoc). 2 Indtast netværksnavnet (SSID) på det netværk, som printeren skal bruges. Bemærk: SSID'et skal indtastes på nøjagtig samme måde som det bruges på netværket. SSID'er skelner mellem små og store bogstaver, så hvis SSID'et indtastes forkert, er printserveren ikke i stand til at kommunikere på netværket, og konfigurationsprocessen skal gentages. 3 Vælg den relevante kanal til netværket. Brug af Wireless Setup Utility 8

13 4 Vælg den relevante godkendelsestype til netværket. Optioner til godkendelsestypen afhænger af den trådløse tilstand, som blev valgt i trin 1, og vil bestemme, hvilke krypteringsoptioner der er tilgængelige. Infrastructure mode: Open (åben) Shared (fælles) WPA Personal 802.1x-RADIUS Ad-Hoc mode: Open (åben) 5 Vælg den relevante kryptering til netværket. Hvilken krypteringstype, der kan bruges, afhænger af den godkendelsestype, der blev valgt i trin 4. Open: No Encryption (ingen kryptering) WEP Shared: WEP WPA Personal: TKIP 802.1x-RADIUS: No Encryption (ingen kryptering) WEP (dynamic keys / dynamiske nøgler) WEP (static keys / statiske nøgler) WPA-TKIP 6 Hvis 802.1x-RADIUS ved hjælp af EAP-TLS er den ønskede godkendelsestype, er der brug for en certifikatanmodning for at hente et underskrevet certifikat til enheden. Se Oprettelse af en certifikatanmodning for at få instruktioner i at anmode om et nyt underskrevet certifikat. Hvis en anden 802.1x-RADIUS-godkendelsesmekansime bruges, skal du gå til trin 7. 7 Konfigurer godkendelse og kryptering. Hvis ingen af følgende optioner er valgt, skal du fortsætte til trin 8. Hvis 802.1x-RADIUS er valgt som godkendelsestype, skal du klikke på Configure Authentication (konfigurer godkendelse) og følge Konfiguration af godkendelsesmekanisme instruktionerne. Hvis WPA Personal er valgt som krypteringstype, skal du klikke på Configure Encryption (konfigurer kryptering) og følge Konfiguration af WPA Personal-kryptering instruktionerne. Hvis WEP eller WEP (static keys / statiske nøgler) er valgt som krypteringstype, skal du klikke på Configure Encryption (konfigurer kryptering) og følge Konfiguration af WEP-kryptering instruktionerne. Brug af Wireless Setup Utility 9

14 8 Klik på Apply (Anvend). 9 Klik på OK. 10 Klik på OK for at lukke hjælpeprogrammet. Konfiguration af godkendelsesmekanisme Hvis EAP-MD5, MSCHAPv2 eller LEAP er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 2 Bekræft adgangskoden. 3 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Hvis PEAP er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 2 Bekræft adgangskoden. 3 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 4 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 5 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Hvis EAP-TLS er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Indtast det relevante brugernavn til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserver. 2 Klik på Install Signed Certificate (Installer underskrevet certifikat). 3 Indtast stien til det korrekt underskrevne certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 4 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 5 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at annullere handlingen. 6 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Brug af Wireless Setup Utility 10

15 Hvis EAP-TTLS er valgt som godkendelsesmekanisme: 1 Vælg den relevante Inner Authentication, som skal bruges sammen med EAP-TTLS. 2 Indtast et relevant brugernavn og en adgangskode til 802.1x-RADIUS-godkendelsesserveren. 3 Bekræft adgangskoden. 4 Klik på Install CA Certificate (Installer CA-certifikat). 5 Indtast stien til det korrekte CA-certifikat, eller klik på Browse for at vælge certifikatet. Klik på OK for at installere certifikatet, eller klik på Cancel for at lukke certifikatdialogboksen. 6 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 i instruktionerne til den avancerede tilstand. Konfiguration af WEP-kryptering 1 Indtast den eller de relevante WEP-nøgler. WEP-kryptering kræver mindst en WEP-nøgle, men kan indeholde op til fire. 2 Vælg Standard WEP-forsendelsesnøgle. 3 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 8 i instruktionerne til den advancerede tilstand. Konfiguration af WPA Personal-kryptering 1 Indtast den relevante Pre-Shared-nøgle. 2 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 8 i instruktionerne til den advancerede tilstand. Oprettelse af en certifikatanmodning Nogle godkendelsesmekanismer kræver certifikater for at fungere korrekt. I situationer, hvor der kræves et underskrevet certifikat, skal en certifikatanmodning startes for at oprette et nyt underskrevet certifikat. Sådan oprettes en certifikatanmodning 1 Gå til Certificates Create Certificate Request (Certifikater Opret anmodning om certifikat). 2 Indtast de relevante certifikatoplysninger. 3 Klik på Browse for at navigere til det sted, hvor certifikatet skal gemmes. 4 Klik på OK for at vende tilbage til startskærmen Advanced Mode, og fortsæt til trin 7 med instruktioner til den advancerede tilstand. Brug af Wireless Setup Utility 11

16 Installation af printeren på netværket Når printserveren er konfigureret, skal du bruge cd'en med printerdrivere eller printersoftware, som fulgte med printeren, for at installere netværksprinteren på netværket. Sørg for at sætte cd'en med printerdrivere eller printersoftware i den computer, hvor printeren skal installeres. Når du installerer printeren, skal du følge installationsstien Suggested Network (Foreslået Netværk). Denne proces kan variere afhængigt af printeren. Se printerdokumentationen for at få yderligere oplysninger om installation af printeren på et netværk. Installation af en netværksprinter på flere netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren på flere computere på netværket, skal du gentage processen Installation af printeren på netværket på hver computer, som skal have adgang til printeren. Den trådløse printserver skal ikke konfigureres igen til hver efterfølgende installation. Installation af printeren på netværket 12

17 3 Ændring af trådløse printserverindstillinger Den letteste måde at ændre indstillinger på den trådløse printserver er gennem den integrerede webserver. For at dette kan fungere skal printeren være installeret på netværket. 1 Indtast printerens IP-adresse i et browservindue. Den integrerede webside til printserveren vises. Se Sådan finder du netværksprinterens IP-adresse for at få oplysninger om, hvor du kan finde printerens IP-adresse. 2 Vælg de indstillinger, som du vil ændre, f.eks. IP-adressen. 3 Angiv ændringerne, og klik derefter på Submit (Send). Sådan finder du netværksprinterens IP-adresse Netværksprinterens IP-adresse findes ved enten at åbne IP Setup Utility eller udskrive en netværksinstallationsside. Brug af IP Setup Utility IP Setup Utility installeres sammen med Lexmark Wireless Setup Utility Wizard, når du kører cd'en MarkNet N8050 Utilities. Du kan bruge dette hjælpeprogram til at finde printserverens IP-adresse. 1 Start IP Setup Utility. Eksempel: I Windows-operativsystemer skal du gå til Start Programmer Lexmark IP Setup Utility. IP Setup Utility registrerer alle Lexmark-printere og printservere på netværket. En liste med printere, inklusive deres MAC- og IP-adresser, vises. 2 Vælg printeren fra listen. 3 Klik på Launch Web Page (Start webside). Ændring af trådløse printserverindstillinger 13

18 Udskrivning af en netværksinstallationsside Processen til udskrivning af en netværksinstallationsside kan variere afhængigt af printeren. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om udskrivning af en netværksinstallationsside. Bemærk: Hvis du ikke har gennemført installationen af dette produkt på det trådløse netværk, er det ikke sikkert, at IP-adressen vises på netværksinstallationssiden. Ændring af trådløse printserverindstillinger 14

19 4 Fejlfinding Brug dette afsnit til at løse problemer, der kan opstå ved indstilling af den interne trådløse printserver. Cd'en MarkNet N8050 Utilities starter ikke automatisk 1 Luk alle åbne softwareprogrammer. 2 Genindsæt cd'en MarkNet N8050 Utilities. Hvis installationsskærmen vises, skal du fortsætte installationen. Hvis installationsskærmen ikke vises, skal du gøre følgende: a Dobbeltklik på Denne computer på skrivebordet. b Dobbeltklik på ikonet for cd-drevet. c Dobbeltklik på setup.exe, hvis det er nødvendigt. Wireless Setup Utility var ikke i stand til at kommunikere med printeren Kontroller, at printeren er tændt. Kontroller, at USB-kablet er sat korrekt i både computer og printer. Slut printeren til en anden USB-port på computeren. Hvis gentagne forsøg på at slutte printeren til computeren ved hjælp af et USB-kabel mislykkes og forhindrer dig i at bruge Wireless Setup Utility, kan du bruge Manuel konfiguration-metoden til at konfigurere printserveren til brug på netværket. Netværksnøglen var ugyldig En netværksnøgle ligner en adgangskode og skal overholde disse kriterier: WEP-nøgle Præcis 5 eller 13 ASCII-tegn Eller Præcis 10 eller 26 hexadecimale tegn (kun A F og 0 9) Pre-Shared-nøgle (kun til infrastrukturtilstand) Mellem 8 og 63 ASCII-tegn Fejlfinding 15

20 Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket Der er mange faktorer, som forhindrer printserveren i at blive knyttet til netværket. Her er nogle af de mest almindelige fejlfindingsmuligheder: Kontroller, at de trådløse indstillinger stemmer overens med indstillinger på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren er inden for netværkets interval. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Kontroller, at netværket fungerer, og at computeren, som er brugt til at konfigurere printserveren med, kan kommunikere med netværket. Hvis netværket bruger MAC-adressefiltrering, skal du oplyse MAC-adressen på printeren til netværket. MAC-adressen findes på netværksinstallationssiden. Se printerdokumentationen for at få oplysninger om, hvordan du udskriver netværksinstallationssiden. Hvis printserveren konfigureres til brug på et netværk, der ikke straks er tilgængeligt for enten printeren eller den konfigurerende computer, og afkrydsningsfeltet Do not verify the print server can join the network (Bekræft ikke, om printserveren kan tilknyttes netværket) ikke blev markeret under konfigurationen, vises skærmen Connection Failed (forbindelsen mislykkedes). Skærmen Connection Failed (forbindelsen mislykkedes) indeholder tre valg: Vælg alternativknappen Verify the print server is available on the network (bekræft at printserveren er tilgængelig på netværket) for at godkende den trådløse kommunikation igen. Vælg alternativknappen Accept the current settings even though the print server was unable to join the network (accepter de aktuelle indstillinger, selvom printserveren ikke kunne få adgang til netværket) for at beholde de aktuelle indstillinger. Vælg alternativknappen Reconfigure the wireless print server (omkonfigurer den trådløse printserver) for at genstarte konfigurationsprocessen. Den interne printserver blev konfigureret med de korrekte indstillinger, men findes ikke på netværket Kontroller, at printeren er tændt, og at strømindikatoren lyser. Kontroller, at printeren er inden for intervallet på det trådløse netværk. Kontroller, at printeren ikke er tæt på elektroniske enheder, der kan forstyrre det trådløse signal. Kontroller, at det trådløse netværk bruger et entydigt netværksnavn (SSID). Hvis det ikke er tilfældet, er det muligt, at printeren kommunikerer over et andet, nærliggende netværk, der bruger det samme netværksnavn. Kontroller, at printeren har en gyldig IP-adresse på netværket. Kontroller, at antennen på udvidelseskortet til den trådløse printserver er fastgjort ordentligt. Printeren var ikke i stand til at blive tilknyttet netværket 16

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver

MarkNet N8050 Intern trådløs printserver MarkNet N8050 Intern trådløs printserver Brugervejledning til Macintosh Maj 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Vejledning for trådløs installation

Vejledning for trådløs installation Vejledning for trådløs installation 2008 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bekendtgørelse om version September 2008 Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-printserver og trådløs printserver med indbygget multiprotokol Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om de netværksindstillinger til kabelbaserede

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Vejledning til tilslutning

Vejledning til tilslutning Side 1 af 5 Vejledning til tilslutning Installation af printeren lokalt (Windows) Bemærk! Hvis operativsystemet ikke understøttes af d'en Software og dokumentation, skal du ruge guiden Tilføj printer.

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter

Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Sådan skifter du netværksnavn og netværksnøgle på din trådløse bredbåndsrouter Det ligger Telia meget på sinde at opretholde en høj sikkerhed i vores produkter og tjenester. Sikkerhed er et område, der

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Gør mere. Få mere at vide om din EX6200

Gør mere. Få mere at vide om din EX6200 Gør mere Få mere at vide om din EX6200 Indhold Oplev den næste generation af WiFi................................ 3 Optimer dit WiFi-netværk......................................... 4 Del filer på tværs

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Trådløs-N Mini Router Brugermanual

Trådløs-N Mini Router Brugermanual Trådløs-N Mini Router Brugermanual INTRODUKTION... 9 FUNKTIONER... 10 KOM I GANG... 11 Opsætning af et trådløst infrastrukturnetværk... 11 Repeater:... 11 Access Point:... 14 Router:... 17 Bridge:...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokols-ethernet-printernetkort multifunktion og trådløst Ethernet-printernetkort multifunktion NETVÆRKSBRUGSANVISNING Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Trådløse og kabelforbundne netværk

Trådløse og kabelforbundne netværk Trådløse og kabelforbundne netværk HP all-in-one Netværksvejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

LexPrint v2.0 Brugervejledning

LexPrint v2.0 Brugervejledning LexPrint v2.0 Brugervejledning April 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Minimumsystemkrav...4 Understøttede printere...5 Installation af LexPrint...6 Installation

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode:

Før du starter... Brugernavn: Adgangskode: Indhold Før du starter........................................ 2 Installer modemrouteren.............................. 3 Forudindstillet trådløs sikkerhed......................... 5 Indstillinger for trådløse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004

Xerox-sikkerhedsbulletin XRX08-004 Softwareopdatering til løsning af problem med 'cross site scripting' Baggrund Der er registreret et problem med 'cross site scripting' i webserveren i nedenstående produkter. Hvis problemet ikke løses,

Læs mere

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series

Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp til HP Photosmart C4380 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4380 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7 Knapperne på kontrolpanelet...8

Læs mere

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet

EDUROAM WINDOWS 8. Nemt for brugeren og nemt for universitetet 1 Eduroam er det foretrukne netværk for studerende og ansatte på Aarhus Universitet. Du kan med eduroam få nem og automatisk adgang til internettet overalt på Aarhus Universitet eller på andre universiteter

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning

Support. Pakkens indhold. D6200 WiFi DSL Modem Router Installationsvejledning Support Tak, fordi du har købt et produkt fra NETGEAR. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på https://my.netgear.com.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera

NQ-9006. Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com. Trådløst Sikkerheds Kamera Trådløst Sikkerheds Kamera NQ-9006 Installationsvejledning NorthQ - ver. 1.1 - date: 2009 Support Man Fre: 10.00 17.00 Tlf. 7027 18 27 Mail: support@northq.com Egenskaber Standalone design, velegnet til

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Installationsvejledning til N300RE WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang WiFi Range-udvideren udvider WiFi-netværket til at omfatte området uden for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGSANVISNING HL-2150N HL-2170W Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Indbygget multiprotokol Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-multifunktionsprintserver NETVÆRKSBRUGSANVISNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du installerer

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING

NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING Internt Ethernet-printernetkort og trådløst (IEEE 802.11b/g) Ethernet-printernetkort til flere protokoller NETVÆRKSBRUGS- ANVISNING HL-3040CN HL-3070CW Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik

Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Installationsvejledning til WN3100RP WiFi-rækkeudvider med universelt gennemgangsstik Sådan kommer du i gang Med WN3100RP WiFi-udvideren kan du udvide WiFi-dækningen til områder, der er placeret uden for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350

BRUGERVEJLEDNING AC2400. DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER. Model# E8350 BRUGERVEJLEDNING AC2400 DUAL BAND GIGABIT Wi Fi ROUTER Model# E8350 Indhold Produktoversigt E8350..................................... 1 Opsætning af din E-Series Router Hvor kan jeg finde mere hjælp......................2

Læs mere

LexPrint v3.0 Brugervejledning

LexPrint v3.0 Brugervejledning LexPrint v3.0 Brugervejledning September 2010 www.lexmark.com Indhold Introduktion til LexPrint...3 Hvad er LexPrint?...3 Brug af LexPrint-startskærmen...3 Brug af fotofremvisning...5 Minimumsystemkrav...7

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005

Lexmark C920. Brugervejledning. www.lexmark.com. Marts 2005 Lexmark C920 Brugervejledning Marts 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2005 Lexmark

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere