Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering"

Transkript

1 Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009

2 Formål og struktur Dansk Erhvervs 8-trins raket Dansk Industris klimakompas og strategiguide Verdensnaturfondens klimaguide til virksomheder Dansk Erhvervs Klimastrategi for fremtiden

3 Kort præsentation Sigurd Bunk Lauritsen Chefrådgiver, Ansvarlig for klimaområdet og den strategiske energirådgivning Indgår i ledelsesteamet hos Grontmij Carl Bro A/S Arbejdet med strategiske forhold indenfor energi-, miljø- og klima nationalt og internationalt gennem mere end 25 år Medredaktør af Klimaledelseshåndbogen

4 Hvorfor optimering indenfor miljø-, energi- og klimaledelse Jorden er under forandring uanset årsag Klodens temperatur stiger, havene stiger, vejret bliver mere ekstremt Det påvirker os som personer, som virksomheder og som samfund Enkelt individer påvirkes i deres adfærd, hvilket påvirker virksomhederne og samfundet som hele Vi bruger ressourcer og nogle er ved at være knappe Vi bliver flere og flere mennesker, og alle vil have en høj velfærd

5 Derfor skal vi tænke over hvad vi gør, hvordan vi gør det og hvem det påvirker at vi gør noget påvirker i dag, i morgen og i overmorgen.

6 Der er mange begreber Bæredygtighed Global reporting Initiative (GRi)

7 Dansk Erhverv: De 8 trin 1. Registrering af forbrug 2. Udgifter 8. Omregning til CO 2 besparelser 3. Find sammenligningsgrundlag 7. Registrer og offentliggør ændringer 4. Vælg indsatsområder 6. Inddrag medarbejderne 5. Sæt besparelsesmål

8 Trin 1: Registrering af forbrug Gennemgå bygningen og arbejdsprocesser Elforbrug Belysning, IT, maskiner, køleskabe, køkkenmaskiner, ventilation, køling Varmeforbrug Ressourceforbrug Vandforbrug Transport Affald Opvarmning, varmt vand Papir, kontorartikler, rengøringsmidler m.v Madlavning, rengøring, drikkevand, proces, toilet m.v. Godstransport, forretningsrelateret persontransport, medarbejdernes egen transport Pap, papir, batterier, elektronikskrot, emballage, madaffald, engangsservice, glas, flasker, plastik, m.v.

9 Trin 2: Udgifter Elforbrug Varmeforbrug Ressourceforbrug Vandforbrug Transport Lav en oversigt over udgifterne. Inddrag alle relevante ressourcekrævende udgifter. Affald

10 Trin 3: Find sammenligningsgrundlag Det er vigtigt at have en ide om vor man ligger i forhold til andre tilsvarende virksomheder. Der skal korrigeres for lokale forhold (men betydning er ikke så stor) Gennemsnitstal og erfarings tal kan findes på Sammenlig med andre og find best practice eksempler Nøgletal i kwh/m 2 : 25% 50% 75% mindste middel største El 19,6 45,8 92,6 Fj.varme 54, ,1 N.gas 47,3 106,6 181,7

11 Energiguiden

12 Trin 4: Vælg indsatsområder Udpeg 2-3 åbenlyse indsatsområder. Energireduktion Omkostningsbesparelse Det er vigtigt med synlige resultater Husk at kommunikere det ud Dokumenter før og efter situation Energibesparelser på % er absolut realistiske Fokusområder kunne være: Belysning Varme og ventilationsanlæg Isolering Vandforbrug

13 Trin 5: Sæt besparelsesmål Sæt realistiske besparelsesmål Respekter rutiner og processer i virksomheden - med mindre I vil lave om på det hele! Men hvad er realistiske mål Se på erfaringstal fra andre Skal I renovere eller bygge om, tænk energi og CO 2 ind i designfasen så bliver resultatet større uden at det nødvendigvis koster mere! Hvad kan andre: Sportshal sparer kr. på ændret belysning Uddannelsesinstitution sparer 20% på optimering af tekniske installationer Butik sparer 30% på ændret belysning Kommune sparer 75% energi på nyt rådhus ved at tænke design merpris +6%

14 Trin 6: Inddrag medarbejderne Mange tiltag kræver eller medfører adfærdsændringer Medarbejderne er en vigtig parameter for succes Ejerskab til tiltag skal ligge hos medarbejderne Medarbejderne har tit gode ideer vælg nogle af dem giver samlet større succes Konkurrencer / Præmier kan fremme en proces Hjemmesiden 1 ton mindre kan være en inspirator.

15 Trin 7: Registrer og offentliggør ændringer Registrer forbruget jævnligt Vand Varme El Informer om resultaterne Der findes værktøjer til automatisk registrering og dataopsamling Disse værktøjer kan også præsentere resultater elektronisk Disse værktøjer kan også fungere som vagthund, hvis en af parametrene begynder at vise udsving

16 Trin 8: Omregning til CO 2 besparelser I kan omregne til CO 2 besparelser, men det er ikke nødvendigt. Der findes flere beregningsmodeller, men de regner desværre ikke på de samme præmisser så resultater kan på nogle områder være usammenlignelige beregner-til-kommunerne/

17 Dansk Industri Dansk Industri har udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af klimastrategier for virksomheder: 1. Ledelsens opbakning 2. Udpeg en klimaansvarlig 3. Analyser virksomhedens klimapåvirkning 4. Opstil virksomhedens CO 2 -reduktions målsætning 5. Udarbejd en handlingsplan 6. Implementer klimastrategien 7. Evaluer implementeringen Beskrivelse findes på

18 Dansk Industri - checklister Få gode råd om CO2-reduktioner i udvalgte brancher: Tjekliste til mindre kontorer Tjekliste til autoværksteder Tjekliste til banker Tjekliste til hoteller Tjekliste til butikker med madvarer Tjekliste til butikker uden madvarer Tjekliste til restauranter

19 Checklister i øvrigt Klima+ Københavns Kommune har fået udarbejdet en række checklister Autoværksteder Mindre kontorer Store kontorer Banker Butikker med madvarer Butikker uden madvarer Cafeterier, grill m.v. Hoteller Restauranter Storkøkkener/kantiner Storcentre Industri Håndværksvirksomheder, med fokus på transportdelen.

20 WWF s og Grontmij Carl Bro A/S s klimaguide Initiativet startede som fællesindsats i 2007 Målet var at udvikle en fælles vejledning til virksomheder for at få flere i gang med Klimastrategier En Klimaguide blev resultatet. Blevet brugt som model for andre klimaguider Checklister, udarbejdet bag, er brugt til Klima+ og DI Baseret på en række konkrete cases, hvor dels WWF, dels GMCB Har udarbejdet klimastrategier for store virksomheder. (Novo Nordisk, Arla, Grundfos, Lundbeck, Coloplast, SPAR, PKA, Movia, Nykredit, m.fl.)

21 Hvorfor lave en klimaguide til virksomheder? Klimaforandringer Hurtig handling Virksomheder skal tage ansvar Guiden som inspirationskilde og værktøj Benefits for både virksomhederne, klima og samfundet

22 Kategorisering af CO 2 emissioner Inddeling i scopes : Scope 1: Direkte emissioner fra kilder kontrolleret el. ejet af virksomheden (fx køb af gas, olie, benzin) Scope 2: Indirekte emissioner fra indkøbt energi (fx køb af el, fjernvarme) Scope 3: Andre indirekte emissioner fra aktiviteter virksomheden medvirker til, men ikke kontrollerer (fx transport, udvinding af råstoffer)

23 Elementer i klimaguiden Fase 1: Hvem skal stå for klimaindsatsen Fase 2: Hvad og hvor meget udleder virksomheden 1. Lav en organisatorisk afgrænsning 2. Vælg et basisår 3. Kategoriser kilder til drivhusgasudledningen 4. Indhent data 5. Opgør den samlede udledning Fase 3: Hvor kan der reduceres drivhusgasudledninger Fase 4: Hvordan prioriterer man imellem reduktionsmulighederne Fase 5: Hvor meget kan udledningerne reduceres med Fase 6: Hvordan følger man tiltagene til dørs

24 Eksempel på CO 2 målsætning

25 CO 2 reduktionspotentiale

26 Fokusområder Energi og varme Affald og spildevand Infrastruktur Natur Og vand

27 Dansk Erhvervs 10 anbefalinger til involvering af erhvervslivet i klimapolitikken 1. CO 2 reduktioner allerede i designfasen 2. Bruger- og markedsdrevet innovation 3. Import og anvendelse af viden 4. Oversigt over og koordinering af viden 5. Et retfærdigt afgiftssystem 6. Bedre incitamenter 7. Kompetencer og uddannelse skal prioriteres 8. Klimaforbedringer med IT 9. Behov for uvildig viden og rådgivning til borgere og erhvervsliv 10.Brug eksisterende mærkningsordninger

28 Kom godt i gang med klimaarbejdet Tak for opmærksomheden

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA?

HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? Dokumenttype Rapport Dato Marts 2014 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER I DE GRØNLANDSKE ERHVERVSSEKTORER FREM MOD 2025 HVOR KAN UDVIKLINGEN KOMME FRA? POTENTIALER OG FALDGRUBER

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO 14001 miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere