ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK"

Transkript

1 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

2 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB Formandens beretning Medlemstal Medlemsmøder DPS struktur Bestyrelsen pr. 1. januar 2006: Bestyrelsens arbejde Bestyrelsesmøder Årsmødet og generalforsamling Protokollat for generalforsamling den 11. marts 2005 på Hotel Nyborg Strand Ekstraordinær generalforsamling WHO-ministerkonference Møde for bestyrelsen i Den Nordiske Samarbejdskomité i Finland Oprustning af Dansk Hjerneforskning Øvrige møder i Selskabets regi Høringssvar Hjemmesiden Sundhedsstyrelsens Rådgivningsgruppe vedr. psykiatri Rapporter i DPS-regi Internatmøde Psykiatrien og pressen Udvalg under DPS Uddannelsesudvalgene I-Kursusudvalgene Videreuddannelsesudvalget Efteruddannelsesudvalget Behandlingsudvalgene ECT-udvalget Udvalg for distriktspsykiatriske behandlingsmetoder Udvalget for diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering Udvalget for neuropsykiatrisk udredning og behandling DPS Forskningsudvalg Vurderingsudvalg vedr. hoveduddannelsesstillinger Psykoterapiudvalget Ad hoc udvalg Arbejdsgruppe vedr. diagnoserelateret gruppering inden for psykiatri Arbejdsgruppen vedr. udvikling af den psykiatriske patientregistrering i Landspatientregisteret Udvalget til revision af antipsykotikabetænkningen Ad hoc arbejdsgruppe vedr. ambulant tvang DPS udvalg vedr. rekruttering af yngre læger og medicinstuderende til specialet SfR s arbejdsgruppe vedr. udvikling af referenceprogram for angst tilstande hos voksne SfR s arbejdsgruppe vedr. udvikling af et referenceprogram for unipolar depression hos voksne Fonde, bestyrelse m.v Erik Strömgren Fonden Ole Rafaelsens Fond Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond Psykiatrisk forskningsfond af og inspektorordning konsulent/voksenpsykiatrisk sektion Inspektorordningen... 31

3 2 5. Faglige grupper Retspsykiatrisk interessegruppe Psykotraumatologisk interessegruppe Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi Interessegruppen for psykosomatik og liaisonpsykiatri Gerontopsykiatrisk interessegruppe Interessegruppe for kognitiv adfærdsterapi Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri Dansk Medicinsk Selskab Nordisk samarbejde Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS) Nordic Journal of Psychiatry Internationalt samarbejde WPA WPA educational network UEMS WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, Aarhus Sundhedskomiteens psykiatriudvalg Andet Det Nationale Indikatorprojekt Gennembrudsprojektet Landsdækkende psykiatriundersøgelser Patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelser Arbejdsgruppe vedr. elektronisk patientjournal Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. kost og motion på psykiatrisk afdeling Følge- og Inspirationsgruppen for Projekt om Samspil mellem sektorerne i den sundhedsmæssige og sociale indsats over for mennesker med sindslidelse Følgegruppe vedr. yngre lægers valg af speciallægeuddannelse et problem for psykiatrien Netværk for forebyggende sygehuse. Forebyggelse af selvmord BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK (BUP-DK) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmarks struktur Selskabsmøder Medlemstal & -fordeling Bestyrelsen Bestyrelsesmøder i Bestyrelsens sammensætning pr BUP-DK s arbejde i Kommunalreformen Udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed Aftale om SATS-puljen på sundhedsområdet for Speciallægeuddannelsen - rekrutteringen DRG (Diagnose Relaterede Grupper) / LPR (LandsPatientRegisteret) BupBasen - En klinisk kvalitetsdatabase i børne- og ungdomspsykiatrien Referenceprogram ADHD/DAMP Nationale projekt vedr. tvang Gennembrudsmetoden Brugerundersøgelser inden for psykiatrien Ændringsforslag til Psykiatriloven Nationale kvalitetsprojekt i børne- og ungdomspsykiatrien Forskning Den Almindelige Danske Lægeforening Akut betjening Lægefaglig konsulentbetjening th European Research Seminar ESCAP Fru C. Hermansens Mindelegat Sundhedsstyrelsens gruppe af tilforordnede speciallæger ( 4)... 55

4 3 8. Det centrale vurderings- og ansættelsesudvalg for hoveduddannelsesforløb i børne- og ungdomspsykiatri NordCap, styregruppe for nordisk forskningssamarbejde i børne- og ungdompsykiatrien Interessegruppe vedrørende brug af psykofarmaka til børn og unge Årsberetning fra Videreuddannelsesudvalget for børne- og ungdomspsykiatri Inspektorordningen bedømmelser Årsberetning for UEMS (Union Europeenne Des Médicins Spécialistes), sektion for Børne- og Ungdomspsykiatri / psykoterapi (CAPP) Fælles udvalg med Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) FORENINGEN AF YNGRE PSYKIATERE (FYP) FYP s Årsberetning 2004 og DANSKE PSYKIATERE OG BØRNEPSYKIATERES ORGANISATION (DPBO) SELSKABERNES LOVE Love for Dansk Psykiatrisk Selskab Love for Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK)... 70

5 4

6 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 5 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 1. FORMANDENS BERETNING 1.1. Medlemstal Medlemstal pr. 1. januar Ordinære medlemmer: 889 Æresmedlemmer: 2 Korresponderende medlemmer: 8 Alderspensionister og privatiserede medlemmer: 207 I alt: 1106 Kønsfordeling Mænd Kvinder i alt Overlæger Prakt. speciallæger Afdelingslæger Yngre læger i øvrigt Andre I alt (ekskl. andre ) Medlemmer afgået ved døden i år 2005 Sigrid Jakobsen, Odense M Flemming Sihm, Vedbæk Uffe Juul Povlsen, København Ø Henny Witmeur, Gentofte Torben Friderichsen, Charlottenlund Haakon Lærum, Frederiksberg Villars Lunn, Gentofte Toni Haugen, Rørvig Inge K. Fischer, Ballerup Mogens Schou, Risskov Inger M. Barslund, Hillerød DPS har i 2005 mistet 2 af sine æresmedlemmer, professor Mogens Schou og professor Villars Lunn. Begge har ydet en stor og betydelig indsats for psykiatrien både i Danmark, men også internationalt. Æret være deres minde Medlemsmøder Medlemsmøde nr. 602 Årsmøde marts 2005 på Hotel Nyborg Strand. Se næste side. Medlemsmøde nr. 603 Strömgren-medalje 2006 Ved Dansk Psykiatrisk Selskabs selskabsmøde 15. september 2005, Auditoriet, Psykiatrisk Hospital i Århus tildeltes professor William W. Eaton, Johns Hopkins University, Baltimore, Strömgren-medaljen, forud for Strömgren-forelæsningen Health consequences of psychopathology in long-term population-based cohort studies 1.3. DPS struktur Selskabet er et videnskabeligt selskab for psykiatriske speciallæger og læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En stor del af selskabet er sluttet sammen i

7 6 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På generalforsamlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Se endvidere selskabets love Bestyrelsen pr. 1. januar 2006: Dorte Sestoft (formand) valgt 2002/formand 2004 Poul Videbech (næstformand) valgt 2003 Annette Lolk (sekretær) valgt 2004 Steffen Høy Pedersen (kasserer) valgt 2005 Torsten Jacobsen valgt 2004 Anders Fink Jensen valgt 2005 Gertrud Krarup valgt 2005 Marianne Kastrup valgt 2005 Suppleant Hans Jørgen Søgaard 1.5. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsesmøder 17.01, 28.02, 11.04, 23.05, 20.06, 22.08, 26.09, 24.10, og Årsmødet og generalforsamling 2005 Årsmødet blev afholdt marts på Hotel Nyborg Strand. Der var i alt 197 deltagere til årsmødet 2005.

8 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 7 Program for Årsmødet 2005: 10. marts 2005 Velkomst Dorte Sestoft A History of Psychiatry Professor Edward Shorter Dorte Sestoft (mødeleder) Minisymposium 1 Minisymposium 2 Minisymposium 3 Minisymposium 4 Internationale aktiviteter på psykiatriområdet Anne Lindhardt Målgruppe og funktion i relation til intensivitet af behandlingsniveau Workshop Hans Jørgen Søgaard Udvalget for Distriktspsykiatriske behandlingsmetoder Selvmord Merete Nordentoft Psykotraumatologiske hændelser og senfølger hos ikke etniske danskere samt hos danske udsendt i farefuld mission Birgit Kijne Interessegruppe for Psykotraumatologi Minisymposium 5 Minisymposium 6 Minisymposium 7 Minisymposium 8 Selv-forstyrrelser ved skizofrene spektrumtilstande Peter Handest Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi Retspsykiatri Peter Kramp Interessegruppe for Retspsykiatri Specifik behandling af patienter med somatiserende lidelser Alice Rasmussen Interessegruppe for Liaisonpsykiatri Psykiatri i speciallægepraksis Jens Thimmer og Kirsten Gormsen Minisymposium 9 Minisymposium marts 2005 Minisymposium 11 Minisymposium 12 Interpersonal psychotherapy an introduction (CME course, AEP Programme) Torsten Gruettert Knud Pontoppidan Foredragskonkurrence DPS Bestyrelse Transkulturel Interessegruppe Christian Nørregaard Dynamisk distriktspsykiatri - modeller for udvikling Anne Lindhardt Dansk Selskab for Distriktspsykiatri Psykoterapibetænkning Udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder Frie foredrag Kristen Kistrup Medlem af bestyrelsen Professor Mogens Schou Foreslået som æresmedlem af bestyrelsen Generalforsamling 12. marts 2005 Præsentation af videnskabelige afhandlinger fra dansk psykiatri 2005 Henrik Lublin (mødeleder) Uddeling af årets posterpris

9 8 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) Protokollat for generalforsamling den 11. marts 2005 på Hotel Nyborg Strand 1) Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld Reinert, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til lovene. 2) Beretning v/formanden Dorte Sestoft oplyste, at medlemstallet d.11.1 var 1083, hvilket er 13 flere end sidste år. Der blev holdt 1 minuts stilhed for 7 medlemmer, der er afgået ved døden i det forløbne år. Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder og 6 medlemsmøder. I det forløbne år er der udgivet 3 rapporter: Hvidbog, Genfundne erindring og Bedre patientforløb for patienter med psykiske lidelser af ikke-psykotisk karakter. Rapporterne findes på hjemmesiden. Formanden omtalte rapporternes betydning. Hovedtemaerne i årets løb har været rekruttering, psykiatriens organisering, psykiatriens image og tvang. Vi har af Sundhedsministeriet fået midler til udarbejdelse af guidelines og retningslinier. Der er nedsat en task-force gruppe, der skal revidere rapporten om brug af antipsykotika. Desuden har Sundhedsstyrelsen overtaget det praktiske ansvar for udarbejdelse af referenceprogrammer. Der er planlagt udarbejdelse af referenceprogram om hhv. angst og depression. Flere udvalg har indtil nu haft selvstændig økonomi. Bestyrelsen vil foreslå, at udvalgene fremlægger regnskab til bestyrelsen, der reviderer regnskaberne og vedlægger dem til årsberetningen. Dorte Sestoft takkede medlemmerne for deres arbejde i udvalgene. Efter beretningen var der en livlig debat på generalforsamlingen. Der blev spurgt til, hvilke arbejdsopgaver som psykologer eventuelt kunne overtage. Psykologerne er ved at lave en ekspertuddannelse i psykiatri. Dorte Sestoft henviste til Hvidbogen, hvor der er en beskrivelse af, hvilke opgaver der er lægelige. og hvilke opgaver der kan løses af andre faggrupper end læger. Der var en drøftelse af psykiatriens organisering og rekrutteringen. Mathilde Laier var betænkelig ved, at vi er sammen med somatikken, da de i Sønderjyllands Amt havde eget psykiatriudvalg, hvilket, man der fandt, var væsentligt for psykiatrien. Mathilde Laier fremhævede, at det vigtigste var, at det faglige niveau var højt. Mathilde Laier var bange for, at der blev taget penge fra os til områder som hjerter o.l. Dorte Sestoft mente, at det var vigtigt, at vi var sammen med det øvrige sundhedsvidenskabelige og sundhedsfaglige arbejde. Henrik Lublin mente, at vi også af hensyn til image og rekruttering skulle høre til det øvrige sundhedsvæsen. Birgit Meidahl takkede for bestyrelsens arbejde. Det blev fra en tilhører bemærket, at det virkede som om, det internationale arbejde ekspanderede, men at det var få personer, der var involveret i arbejdet. Henrik Lublin foreslog, at det fremgik af beretningen, hvem der var i internationalt arbejde. Helle Aggernæs understregede, at det var vigtigt med et højt fagligt niveau. Hun foreslog, at interessegrupperne lavede uddannelser som den retspsykiatriske uddannelse. Ingrid Krog Meier fremhævede, at misbrugsområdet lå i det sociale område mange steder og, at det efter kommunalreformen var planlagt, at misbrugsbehandlingen kommer under kommunerne. Ingrid Krog Meier spurgte, om dette område kunne komme tilbage til den øvrige psykiatri. Alkoholistbehandlingen blev foreslået som en interessegruppe. Specialiseringen kan være med til at øge rekrutteringen. Specialisering er nødvendig, da ingen kan det hele. Henrik Lublin fremhævede, at psykiatri skal være et positivt valg. Inge Marie Møller fortalte, at studenterne har mange faste vagter, men der bliver

10 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 9 ofte ikke talt med dem, men at der er et rekrutteringspotentiale. Dorte Sestoft orienterede om, at bestyrelsen ville lave en interessegruppe for stud. med er. Robert Elbrønd mente, at vi på kort sigt kan have fordele af socialsektoren, men ikke på langt sigt. Flere fremhævede, at det var en kort frist. Det er vigtigt, at vi kan dokumentere behovet for at behandle psykiske sygdomme. Man ved ikke, om der bliver en særlig psykiatriforvaltning i de nye regioner. Det blev fremhævet, det var vigtigt, at distriktspsykiatrien følger med hospitalsvæsenet. Leif Olstrup mente, at det var sikkert, at distriktspsykiatrien skal ligge i regionerne. Susanne Møller-Madsen fremhævede, at det kunne være en fordel af have vores eget politiske udvalg, så vi er sikret, at nogle politikere arbejder for at tildele os ressourcer. Inge Marie Møller fortalte, at de i deres amt havde arrangeret møder, hvor psykiatrien mødtes med patienter, borgere o.l. Kristen Kistrup fremhævede, at i HS er psykiatrien blevet et satsområde. Hans Adserballe fortalte, at der var mange tvivlsspørgsmål vedr. kommunalreformen, og han foreslog nedsættelse af et udvalg, der skulle arbejde med psykiatriens placering i den kommende kommunalreform. Dorte Sestoft orienterede om mødet i Amtsrådsforeningen med psykiatricheferne. Leif Olstrup fortalte om fordele ved selvstændigt psykiatriudvalg: mere fokus på faget, hvor det tidligere ofte blev overset p.g.a. andre specialers problemer. Christel Kjeldsen fremhævede, at finansieringen af distriktspsykiatrien ikke var afklaret, og hun fandt det betænkeligt, hvis kommunerne stod for finansieringen. Henrik Lublin spurgte, hvorfor situationen har været en anden i HS, hvor psykiatrien bl.a. har haft politiske fortalere. Han fremhævede, at vi selv skulle være fortalere. En foreslog, at vi skulle undersøge, hvad der gjorde, at læger søgte psykiatri. Helen Rasmussen fremhævede, at det ikke skal være de folkevalgte, der definerer psykiatrien. Jesper Dybbro fremhævede, at der er flere nuancer: at der er politikere, der skal skaffe ressourcerne og at der skal være et tæt samarbejde med universitet og det somatiske sygehusvæsen selvom psykiatrien ikke hører sammen med det somatiske sygehusvæsen. Han fremhævede, at man i Århus har fået en neuropsykiatrisk afdeling. Dorte Sestoft fremhævede, at det var vigtigt med en debat. Jesper Karle fremhævede, at debatten var meget farvet af de konkrete forhold i pågældende psykiateres hjemstavn. Mette Vang Christensen spurgte til subspecialiseringen. Dorte Sestoft orienterede om, at vi var ved at beskrive fagområderne. Beretningen blev godkendt. Herefter fremlagde Jeanett Bauer FYPs beretning. Hun fremhævede, at FYPs bestyrelse ikke længere havde repræsentanter fra Fyn eller Jylland. Der var få deltagere til det årlige FYP seminarium. Anton Aggernæs spurgte, hvorfor FYP ikke lavede en spørgeskemaundersøgelse af uddannelsen. Jeanett Bauer mente ikke, at det var relevant på nuværende tidspunkt, hvor der netop er kommet en ny speciallægeuddannelse. Jeanett Bauer mente, at den manglende interesse kunne skyldes, at der ikke var så stor utilfredshed. 3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse Mogens Brødsgaard fremlagde årsregnskabet. Han orienterede om de store administrationsomkostninger bl.a. portostigningen, der var uventet og store trykkeudgifter til bladet. Formanden var frikøbt en dag om ugen. Underskuddet var et tegn på, at vi er en meget aktiv forening. Runa Munkner spurgte, om medlemskab af DPS dækkede medlemskab af WPA. Dorte Sestoft orienterede om, at alle DPS medlemmer var medlemmer af WPA. Regnskabet blev godkendt Mogens Brødsgaard fremlagde budgettet. Udgifterne til bladet formindskes, hvorimod hjemmesiden bliver helt fornyet. Dette er en engangsudgift, da det ikke vil blive dyrt at holde hjemmesiden opdateret.

11 10 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) Mogens Brødsgaard fremlagde årsmøderegnskabet. Der var opbakning til, at vi brugte penge på en international foredragsholder. Regnskabet for årsmødet blev godkendt. Den kollegiale revisor anførte, at hun ingen kommentarer havde, bortset fra at rejsefonden skulle benyttes bedre. 4) Indkomne forslag 4.1 Bestyrelsen foreslår Mogens Schou som æresmedlem af selskabet Dorte Sestoft begrundede forslaget med Mogens Schous banebrydende arbejde om lithiums terapeutiske effekt ved affektive lidelser og hans usædvanlig store videnskabelige produktion. Mogens Schou blev valgt som æresmedlem med applaus. 4.2 Forslag til lovændringer i Dansk Psykiatrisk Selskab Mindre end ½ af foreningens medlemmer var til stede ved generalforsamlingen, hvorfor forslagene skal endelig vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen foreslog følgende ændringer (der blev stemt om hvert punkt): 3 stk. 2. Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne. 2 stemte imod. 7 stk. 4. Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenpunkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning v/formanden 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse i henhold til 5 og valg af en suppleant 6. Valg af kollegial revisor 7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år 8. Eventuelt Bestyrelsen foreslog på generalforsamlingen, at 7stk.4 pkt 6 forblev uændret dvs. pkt. 6. Valg af revisor og kollegial revisor. Ingen modsætter sig, at ændringen af pkt 6 frafaldes. Forslaget blev godkendt med mere end 2/3 af stemmerne. Ingen stemte imod. 7 stk. 7. Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af dirigent og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første medlemsblad efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på internettet. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne. 1 stemte imod. 7 stk. 8. Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden og denne vedtages af 2/3 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer, afgår den samlede bestyrelse i løbet af 3 måneder. fra generalforsamlingen at regne. Bestyrelsen skal inden da have indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 2 måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden med henblik på valg af ny bestyrelse. Det blev foreslået nedenstående mindre ændringer: 7 stk. 8. Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdags orden og denne vedtages af 2/3 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer, afgår den samlede bestyrelse i løbet af 3 måneder fra generalforsamlingen at regne. Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden med henblik på valg af ny bestyrelse. Dette ændrede forslag blev vedtaget med mere end 2/3. Ingen stemte imod.

12 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) stk. 1. Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre offentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale organisationer og selskaber m.m. I det oprindelige forslag var der en trykfejl, da der stod Den Almindelige Danske Lægeforeningen. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne. 1 stemte imod. Forslag om at Cirkulære med relation til ovenstående love bortfalder. Forslaget blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne. 1 stemte imod. 4.3 Kommunikation i selskabet Psykiatrinyt i fremtiden. Dorte Sestoft redegjorde for bestyrelsens forslag om at afskaffe bladet, der er meget dyrt og arbejdskrævende. Bladet ville blive erstattet af udsendelse af nyhedsbreve, når det er relevant og en væsentlig forbedret hjemmeside. Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag. Der blev spurgt om, hvad vi i fremtiden vil bruge journalisten til. Journalisten vil uændret blive brugt som hjælp til konkrete opgaver vedr. kontakt med medierne. 4.4 Rekrutteringsstrategi Dorte Sestoft orienterede om, at vi har peget på, at psykiatri bør indgå i turnus. Hun orienterede om, at vi vil lave en interessegruppe for Stud.med er Torsten Jacobsen vil blive ankermand. Bodil Roved spurgte til de studenter, der kommer ud som faste vagter. Der kom flere forslag om, hvordan man får kontakt med bl.a. FADLvagter, som ofte ikke har meget kontakt med personalet. Der blev forslået et selskabsmøde om rekruttering. Bestyrelsen har planlagt, at der skal holdes et møde om rekruttering. Bestyrelsen blev bedt om at overveje en rekrutteringsfond. Henrik Lublin foreslog, at vi gør noget mere under FADLvagternes kursus. Stud.med. som lægevikarer er også en mulighed for at gøre stud.med. interesserede i faget. Det blev foreslået, at der blev lavet en tænketank. Dorte Sestoft oplyste, at bestyrelsen ville gå videre med at lave en idemappe. Psykiatrichefkredsen planlægger ifølge Kristen Kistrup en undersøgelse at årsagen til rekrutteringsproblemerne. Anton Aggernæs foreslog, at vi skriver i lægekredsforeningernes blade eller Ugeskrift for Læger. Vigtigheden af, at introduktionsstillingerne er attraktive, blev betonet. 4.5 Nedsat kontingent for dobbeltmedlemmer i DPS og BUP-DK Bestyrelsen foreslog, at dobbeltmedlemsskab af DPS og BUP-DK bliver reduceret med kr Forslaget blev vedtaget. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende er på valg: Poul Videbech (ønsker genvalg), Ole Bjørn Skausig (ønsker ikke genvalg), Kristen Kistrup (ønsker ikke genvalg), Mogens Brødsgaard (går af 1 år før det ordinære valg), Steffen Høy Pedersen (er indtrådt november 2004 og er derfor på valg, ønsker genvalg). Inden generalforsamlingen havde følgende ønsket opstilling til valg til bestyrelsen: Anders Fink, Marianne Kastrup, Gertrud Krarup, Steffen Høy Pedersen, Hans Jørgen Søgaard og Poul Videbech. Der meldte sig ingen yderligere kandidater på generalforsamlingen. Til bestyrelsen blev valgt Anders Fink med 66 stemmer, Gertrud Krarup med 64 stemmer, Marianne Kastrup med 71 stemmer, Steffen Høy Pedersen med 72 stemmer og Poul Videbech med 92 stemmer. Hans Jørgen Søgaard blev suppleant med 33 stemmer. 6) Valg af revisor og kollegial revisor Tyge Jensen blev genvalgt som revisor og Mogens Brødsgaard blev valgt som kollegial revisor.

13 12 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 1000,00. Forslaget blev vedtaget. 8) Eventuelt Henrik Lublin foreslog, at sessionen Præsentationen af årets akademiske afhandlinger bliver flyttet til om fredagen inden generalforsamlingen. Forskningsudvalget vil tage kontakt til forskergrupper og foreslå, at de sender foredragsholdere til foredragskonkurrencen og posterudstillingen. Dorte Sestoft foreslog, at vi åbnede op for, at enkelte andre kunne deltage i årsmødet i et begrænset omfang. Enkelte sessioner skal kun være for medlemmer. Svend Thorsen foreslog, at man tænkte over generalforsamlingens tidsmæssige placering, da han fandt, at det tidsmæssigt blev noget presset pga. den efterfølgende festmiddag. Dirigenten blev takket for sin ledelse af generalforsamlingen. Referatet er i henhold til vedtægterne godkendt af Kjeld Reinert, dirigent og Dorte Sestoft, formand Ekstraordinær generalforsamling Ved ekstraordinær generalforsamling i Dansk Psykiatrisk Selskab den i Odense blev vedtægtsændringerne endeligt vedtaget WHO-ministerkonference WHO afholdt i januar i år en europæisk ministerkonference om Mental Health i Helsinki med overskriften: Facing the challenges, building solutions. 52 europæiske lande deltog med officielt udpegede ministerielle delegationer ligesom en lang række NGOer herunder patient- og pårørendeforeninger og WPA deltog. DPS var repræsenteret i den officielle delegation, sammen med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og SIND. Konferencen var trods store regionale forskelle og bred repræsentation præget af engagement og optimisme. Hovedtemaer var afstigmatisering, fremme af mental sundhed, forebyggelse og effektiv behandling og rehabilitering. Konferencen mundede ud i en deklaration og en handleplan, som findes på Møde for bestyrelsen i Den Nordiske Samarbejdskomité i Finland I april blev der afholdt møde i Den Nordiske Samarbejdskomité i Finland. Det nordiske samarbejde fungerer godt. Vores tidsskrift Nordic Journal of Psychiatry modtager mange manuskripter, og der er i øjeblikket lang ventetid på publikation. Der er relativt få danske manuskripter, så send gerne ind; tidsskriftet distribueres til alle medlemmer og har derfor stor udbredelse. Der har været nogle problemer med opdatering af medlemslister, hvilket vi arbejder på at rette. Såfremt man ikke modtager tidsskriftet i løbet af de næste 6 måneder, bedes man rette henvendelse til vores sekretær Hella Kastbjerg. Den næste Nordiske Psykiater Kongres afholdes i Tampara, Finland august Der er link til kongressen på selskabets hjemmeside Oprustning af Dansk Hjerneforskning I samarbejde med European Brain Council, Dansk Neurologisk Selskab og Dansk Selskab for Neurovidenskab har DPS afholdt en konference om hjerneforskning på Christiansborg 27. oktober. I mødet deltog forskere, repræsentanter fra patient - og pårørendeforeninger, politikere m.fl.. Mødet er fulgt op af møde hos Forskningsministeren, med henblik på etablering af et Dansk Hjerneråd, som i første omgang skal

14 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 13 udrede dansk hjerneforskning med henblik på en målrettet og samlet strategi Øvrige møder i Selskabets regi Møde om Kost og Motion i samarbejde med Psykiatrifonden 13. januar afholdt DPS sammen med Psykiatrifonden møde om Kost og Motion specielt med fokus på temaer af betydning for det psykiske helbred. Mødet forløb godt og afspejlede et område i stor udvikling. På baggrund af mødet har Fonden udgivet en publikation om emnet. Møde om Psykiatriens Image i samarbejde med Psykiatrifonden 1. juni afholdte DPS sammen med Psykiatrifonden møde om psykiatriens image. Mange var mødt op, både læger og andet sundhedspersonale og også repræsentanter for patienter og pårørende. Indlæggene og diskussionen afspejlede, at der er 2 niveauer i debatten; det ene er sejlivede fordomme om psykiatrien, som bør korrigeres ved større fokus på, hvad vi er og kan, og ved at formidle de gode historier både om forskningsmæssige og erkendelsesmæssige landevindinger og gode behandlingsforløb. Det andet niveau er, at psykiatrien ikke altid er god nok, og at det er en central faglig og politisk opgave altid at have ambition om at gøre det bedre. Det var dog glædeligt, at resultaterne af de første patienttilfredshedsundersøgelser viser relativ høj tilfredshed. Mødet er blevet fulgt op af en kronik i Berlingske Tidende, som kan ses på hjemmesiden, en publikation i Psykiatrifondens regi samt endnu et møde om psykiatriens image 27. februar Vi har her for at sætte fokus på, at imageproblemet er en fællesopgave, inviteret politikere, presse og patient- og pårørendeforeninger for at få et bud på, hvad de hver især kan gøre for at forbedre psykiatriens image. Møde om Bedre patientforløb for patienter med psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter DPS, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Lægeforeningens Sundhedskomité afholdte d. 13. juni 2005 en temadag om Bedre patientforløb for patienter med psykiske lidelser af ikke-psykotisk karakter med bred deltagelse af bl.a. eksperter og politikere. Mødet var en opfølgning af DSAM og DPS rapport om emnet udgivet i efteråret Der var bred opbakning til rapportens anbefalinger. Næste skridt kunne være, at der fra centralt hold nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at implementere nogle af de tiltag der foreslås i rapporten. Det kunne f.eks. være forsøgsordninger med shared care mellem speciallæger og praktiserende læger og telefonrådgivning. DPS og DSAM har udarbejdet en skrivelse til Sundhedsministeriet, hvor vi foreslår, at der tages initiativ til dette. Vi mener, at begge selskaber bør være repræsenteret i en sådan arbejdsgruppe Høringssvar DPS har i årets løb givet 2 høringssvar, begge i forbindelse med psykiatrilovsrevisionen. Først kommentar af Rambøll -rapporten og herefter af selve lovforslaget. Begge svar ligger på vores hjemmeside Hjemmesiden - v. Poul Videbech, webmaster I 2005 blev DPS nye hjemmeside lanceret til erstatning for det tidligere udsendte blad Psykiatrinyt, som var meget dyrt at producere og udsende til medlemmerne. Formålet med hjemmesiden er at forsøge at holde en tættere kontakt mellem bestyrelsen og medlemmerne samt at åbne for en livligere debat blandt medlemmerne, end det er muligt med et blad, der udkommer 4-5 gange om året. Hjemmesiden blev derfor omdesignet og opgraderet mht. funktionalitet, således at det er lettere at finde det, man har brug for. Desuden erstattedes den gamle hjemmeside med et såkaldt CMS-

15 14 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) system, som er lettere at vedligeholde. På hjemmesiden kan man tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev. Adressen er fortsat men der udsendes dog stadig ind i mellem papir-nyhedsbreve af hensyn til de medlemmer, der ikke har eller ønsker at benytte adgang til hjemmesiden. Debatten, der udspandt sig på hjemmesiden i forbindelse med Psykiatrilovsrevisionen, viser, at dette initiativ er blevet vel modtaget af medlemmerne. Det er planlagt, at man i 2006 vil lave en lukket del af nettet for medlemmer, således at man let kan debattere aktuelle emner og komme med feedback til bestyrelsen Sundhedsstyrelsens Rådgivningsgruppe vedr. psykiatri DPS er fortsat repræsenteret i rådgivningsgruppen ved formanden. Aktuelle temaer har bl.a. været Psykiatrien i den nye struktur, Psykiatrilovsrevisionen og udarbejdelse af en National strategi for den faglig udvikling af psykiatrien Rapporter i DPS-regi I det forløbne år er der i DPS-regi udgivet en rapport om ambulant tvang, som ligger på hjemmesiden Internatmøde m. bestyrelsen, videreuddannelsesudvalget og delkursusledere, 1-2 sep. Med henblik på en samlet gennemgang af kursusrækken afholdes internatmøde støttet af midler fra Sundhedsministeriets satspulje. Mødet bliver fulgt op af drøftelse ved minisymposium på årsmødet 2006 med henblik på endelig justering af kursusrækken Psykiatrien og pressen DPS har i det forløbne år markeret sig i pressen på en række områder; det gælder bl.a. i debatten om anvendelse af tvang i psykiatrien, ambulant tvang, moderne depressionsbehandling, psykiatrien i den nye struktur, psykiatriens image, rekruttering, djævleuddrivelse m.m.. Vi har haft et godt samarbejde med medierne og haft lejlighed til at formidle vores synspunkter. Som det fremgår af den øvrige del af årsberetningen, har der i årets løb været stor aktivitet i DPS på en lang række områder, både inden for udvalg og interessegrupper, men også i øvrigt hvor DPS er repræsenteret. Tak til alle aktive! Dorte Sestoft Formand

16 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) UDVALG UNDER DPS 2.1. Uddannelsesudvalgene I-Kursusudvalgene I-Kursus Syd Kurset startede marts 2005 med 25 deltagere, heraf 2 som havde gennemført ½ kursusforløb tidligere. Kønsfordelingen er 8 mænd og 17 kvinder. 23 af deltagerne er ansat i I-stilling, heraf 3 inden for Børne- og Ungdomspsykiatrien. 2 deltagere på kurset var Cand. Scient. ansat som forskere på Sct. Hans Hospital og deltog i kurset med henblik på at få klinisk oversigt. Prisen for deltagelse i kurset er kr. Kurset omfatter 13 dage i perioden marts-februar med et socialt arrangement om aftenen den første aften. Kurset omfatter følgende emner: Introduktion til uddannelsen psykiatri Vurdering af suicidal adfærd Udviklingspsykologi Psykopatologi i børneårene Udviklingsteorier og psykopatologi i ungdomsårene Skizofreni : ætiologi, epidemiologi, psykopatologi og behandling Affektive sindslidelser: ætiologi, epidemiologi, psykopatologi og behandling Personlighedsforstyrrelser: ætiologi, epidemiologi, psykopatologi og behandling Liaisonpsykiatri Distriktspsykiatri Misbrug Gerontopsykiatri Transkulturel psykiatri Tvang i psykiatrien Retspsykiatri Psykoterapi, psykodynamisk Kognitiv terapi Neuropsykiatriske forstyrrelser hos børn Familiebehandling Spiseforstyrrelser Forskning Sonja Rasmussen I-kursusleder, I-kursus Syd I-Kursus Vest 2005 Kurset 2005/2006 startede september Der var ved start i alt 24 personer, 15 kvinder og 9 mænd. 22 var ved kursusstart i I-stilling i psykiatri. Ingen blev afvist. Prisen for deltagelse var uændret kr. Kurset omfatter, udover et socialt aftenarrangement: Psykopatologi/diagnostisk klassifikation Akut psykiatri Skizofreni Affektive sindslidelser Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Opmærksomhedsforstyrrelser

17 16 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) Spiseforstyrrelser Spædbarnspsykiatri Børnepsykiatriske undersøgelses- og behandlingsprincipper Ungdomspsykiatri Dynamisk personlighedsforståelse Misbrug Sorg og krise Tilsynspsykiatri Transkulturel psykiatri Retspsykiatri Biologiske behandlingsmetoder Kognitiv og psykoanalytisk psykoterapi Gerontopsykiatri Angsttilstande Pårørendearbejde Videreuddannelse og DPS/BUP-DK Speciallægepraksis Kønsforskelle Torsten Meldgaard Madsen Merete Juul Sørensen Kursusledere, I-kursus Vest I-kursus Øst 2005 Arbejdsopgaverne i introduktionsstillingen i psykiatri er koncentreret om den initiale modtagelse og primærhåndtering af patienter, I-lægen tildeles efterhånden større ansvar og forventes at have tiltagende selvstændighed % af patienterne i psykiatriske afdelinger er akut indlagte, enten via skadestuen eller via henvisning fra primærsektoren. Ovennævnte citat fra i-bogen viser tydeligt hvorledes I-lægen i psykiatri tilbringer størstedelen af sin arbejdstid i den akutte sfære på uddannelsesafdelingerne. Nu som før er I-kurset det første sammenhængende større uddannelsesforløb ved indgangen til speciallægeuddannelsen. Der undervises i en bred vifte af emner over 14 heldage, og indtil videre dækker kurserne fortsat både voksenpsykiatrien og B&U-psykiatrien, selvom sidstnævnte før har tumlet med ideen om at starte eget I-kursus. Østkurset gennemgik en mindre ændring i 2005 for bedre at dække de nye uddannelseskrav. Emner som Akut psykiatri, Ungdomspsykiatri og Psykiatri i privat praksis fandt sin plads ved at stramme tidsplanen og lade et enkelt emne udgå som selvstændigt element (miljøterapi set fra et psykodynamisk og kognitivt perspektiv). Emnerækken var i overskriftsform: Speciallægeuddannelserne (voksen og B&U) Psykoterapiuddannelse (krav og form) Forskning Almen psykopatologi Akut psykiatri Ungdomspsykiatri Psykiatriloven Skizofreni Affektive lidelser Angsttilstande Transkulturel psykiatri Psykofarmakologi

18 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 17 Kognitiv-, psykodynamisk-, og systemisk psykoterapi Udviklingspsykologi Personlighedsforstyrrelser Hyperkinetisk forstyrrelse Autisme og psykoser hos børn og unge Distriktspsykiatri Privat speciallægepraksis Spiseforstyrrelser og OCD Gerontopsykiatri Alkoholmisbrug Andet misbrug Retspsykiatri Kønsaspekter i psykiatrien Østkurset fik i 2005 omkring 40 rettidigt indsendte ansøgninger og måtte desværre foretage en markant prioritering, således at 27 ansøgere blev optaget (mod normalt højst 26), alle inden for relevante specialer med gennemgået eller igangværende I-stilling. Øvrige kvalificerede blev henvist til de tilsvarende kurser i de to naboregioner, primært Syd, som har en senerelagt ansøgningsfrist. Der opstod et udtalt ønske fra flere større uddannelsesafdelinger, om at Øst-kurset skulle øge optaget eller dublere kurset. Ingen af delene kunne akut lade sig realisere, og kursusledelsen vurderede i samråd med videreuddannelseudvalget, at ansøgerskaren dette år nok var exceptionel stor. (Ansøgerskaren i 2006 er atter pænt afbalanceret i forhold til antallet af pladser). Af de 27 optagne i 2005 var 6 mænd, 10 fra specialet B&U, den gennemsnitlige kandidatalder 7 år med en spredning fra 2-14 år, gennemsnitsalderen 38 år med en spredning fra år, (2/3 mellem år). I alt 20 gennemførte kurset, for højt fravær udgjorde hovedårsagen til ikke godkendt kursus. Michael Schmidt Kursusleder i-kursus Øst Videreuddannelsesudvalget Udvalgets medlemmer: Ulla Agerskov Andersen (2004) Karin Garde (2001) Anni Larsen (2002) Jens Ivar Larsen (sekretær) (1999) Charlotte Lundby (hovedkursusleder) (2001) Gertrud Krarup (formand) (2005) Runa Sturlason (2003) Sekretær: Helen Gerdrup Nielsen Udvalget har afholdt 6 møder i 2005, herunder møder med bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab, med I-kursusledere, med uddannnelsesansvarlige overlæger, inspektorer og vurderingsudvalget, og der har været afholdt et 2-dages internatmøde med delkursuslederne. Forskertræningskurset er ikke kommet igang alle steder. Det gribes forskelligt an. På kommende møde med de Regionale Råd vil det blive drøftet, om forskertræningskurset skal gøres fælles for hele kursusholdet. Det er et stigende problem, at ikke-dansktalende læger får kursusstillinger. Sproget er

19 18 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) vores vigtigste redskab som psykiatere, og dansk (og engelsk) på et rimeligt niveau anses for et rimeligt krav. Det må være i amternes interesse at etablere sprogkurser med henblik på opkvalificering. DPS sender brev til Sundhedsstyrelsen om problemet. På mødet med I-kursuslederne blev kursusprogrammerne gennemgået. Der er god overensstemmelse mellem de tre regioners programmer. Man skal være opmærksomme på, at der ikke bliver sammenfald mellem undervisningen på I-kurset og på hovedkurserne. Det er efterfølgende besluttet, at formanden for Videreuddannelsesudvalget for Børne- og Ungdomspsykiatrien deltager i det årlige møde. Der er fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilget et beløb til revision af kursusrækken. Internatmødet med delkursuslederne blev anvendt til dette formål. Der var mange frugtbare diskussioner og problemstillinger til debat, bl.a. det problem, at psykofarmakologiundervisningen er væsentligt reduceret på medicinstudiet. Der er udarbejdet forslag til nye kursusbeskrivelser. Forslagene fremlægges ved et symposium på årsmødet marts 2006, hvorefter de skal færdigbearbejdes og implementeres. På møde med uddannelsesansvarlige overlæger, inspektorer og Vurderingsudvalget blev der informeret om, at der stadig mangler ansøgere til H-uddannelsesstillinger i Region Syd og Nord. Inspektorordningen fungerer nu de fleste steder, og man finder, at arbejdet er motiverende for igangsætning af faglige dialoger. Ved besættelse af pladser på I-kurserne blev der foreslået en kvoteordning mellem voksen/børne-ungdomspsykiatere og regionale/ikke-regionale ansøgere. Charlotte Lundby afgår som hovedkursusleder ved årets slutning. Hun takkes for sit arbejde. Som ny hovedkursusleder tiltræder Ulla Agerskov Andersen. Gertrud Krarup Efteruddannelsesudvalget Kommissorium DPS efteruddannelsesudvalg er ansvarlig for, at der løbende gives efteruddannelsestilbud til psykiatriske speciallæger. Målgruppen er fortrinsvis DPS- og BUP-DK-medlemmer. Andre faggrupper kan indbydes til udvalgets kursusaktiviteter. Der tilstræbes en ajourføring og videreudvikling af teoretisk viden og praktiske færdigheder. Udvalget skal løbende holde overblik over forskellige tendenser i fagets udvikling og på baggrund heraf koordinere eller arrangere efteruddannelseskurser, gerne med udgangspunkt i interessegruppernes arbejde. Udvalget kan for eksempel anmode en eller flere interessegrupper om at afholde kurser i samarbejde med udvalget. Udvalget vil løbende føre kursuskalender i DPS medlemsbrev. Udvalgets medlemmer 2000 Annette Kier 2000 Elisabeth Thorgaard 2003 Hans Mørch 2003 Torben Arngrim (formand) 2004 Lars Merinder 2004 Gitte Hausmann 2004 Torsten Jacobsen 2005 Kirsten Wilkens

20 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 19 Beretning for 2005 Der har været afholdt kursus i psykopatologi ved skizofreni den april 2005 samt kursus i neuropsykiatriske tilstande fra barn til voksen den november Der har været afholdt 4 møder i efteruddannelsesudvalget i Eva Jensen er udtrådt af udvalget primo 2005 og takkes for en stor indsats. I stedet er Kirsten Wilkens indtrådt i udvalget som repræsentant for gruppen af praktiserende speciallæger. Vedrørende nye kurser skal opmærksomheden henledes på Bipolar affektiv sindslidelse en opdatering den april 2006 på Hotel Ebeltoft Strand. Endvidere planlægges p.t. en triplet af Neuropsykiatriske tilstande fra barn til voksen i lyset af stor interesse for dette kursus. Torben Arngrim 2.2. Behandlingsudvalgene ECT-udvalget ECT-udvalget afholder næste ECT-uddannelsesdag den 5. april 2006 på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Fokus vil i år i højere grad end ved de tidligere kurser være på praktiske forhold vedr. indikationer og udførelse af behandlingen herunder EEG-monitorering. Udvalget foreslår, at der ved kommende kurser skabes baggrund for udstedelse af et certifikat eller diplom, som bør opnås af samtlige ECT-ansvarlige overlæger i Danmark. Oversættelsen af DPS rekommandationer for ECT er under udarbejdelse, og der vil i forbindelse hermed ske en opgradering af indholdet. Oversættelsen forventes færdiggjort i slutningen af foråret Ved et møde i Leuven, Belgien februar 2006 etableredes et European Forum For ECT (EFFECT). Dette selskab har til formål i samarbejde med de nationale psykiatriske selskaber at udarbejde retningslinjer for ECT inden for EU. Undertegnede blev valgt som Præsident. Yderligere information om EFFECT vil komme på DPS hjemmeside. Tom G. Bolwig Formand for ECT-udvalget Udvalg for distriktspsykiatriske behandlingsmetoder Udvalg for distriktspsykiatri har afholdt 3 møder i Ved årsmødet i 2005 afholdtes workshop med teamet Målgruppe og funktion i relation til intensivitet af behandlingsniveau. Udvalget arbejder aktuelt på et skrift om lægerollerne i distriktspsykiatri på baggrund af debat, hvor det har været hævdet, at det er svært at få plads til de lægelige kompetencer i distriktspsykiatrien. Hans Jørgen Søgaard Formand for Udvalget

Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 14. 3. 2008 på Hotel Nyborg Strand.

Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 14. 3. 2008 på Hotel Nyborg Strand. Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 14. 3. 2008 på Hotel Nyborg Strand. Pkt.1.Valg af dirigent. Peter Kramp blev foreslået af bestyrelsen og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den på Hotel Nyborg Strand, Nyborg.

Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 20.3.2009 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 1)Valg af dirigent. Formanden bød velkommen og foreslog Peter Kramp, der blev valgt med akklamation. Dirigenten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2004 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK BUP-DK

ÅRSBERETNING 2004 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK BUP-DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK BUP-DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 Medlemstal... 5 Medlemsmøder... 5 DPS

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2006 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning... 3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Årsberetning 2001. for. Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) & Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK)

Årsberetning 2001. for. Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) & Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) Årsberetning 2001 for Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) & Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) INDHOLD... Side 1.DANSK PSYKIATRISK SELSKAB, formandens beretning... 1.1. Medlemstal... 1.2

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE EFTERÅR 2013 - AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00-09.45 27-08-2013 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 29-08-2013

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge

Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Selskab for Psykopatologi hos børn og unge Et selskab i Dansk Psykolog Forening Normalvedtægter Navn og afgrænsning 1. Selskabets navn er Psykopatologi hos børn og unge, et selskab i Dansk Psykolog Forening.

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF

Selskabsberetning. Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF Selskabsberetning Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF 12.11.16 Styrelsen siden GF 2015 Linette Frølich Møller, formand, Region Midt Annette Anbert, næstformand, Region Sjælland

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2015 INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 Dato Underviser Emne Lokale 27 01 2015 Ole Mors Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget. Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12

Selskabsberetning. Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12 Selskabsberetning Formand Pusjka Helene Cohn Næstformand Annette Anbert GF 13.11.12 Styrelsen Anegen Trillingsgaard, Aarhus universitet Jesper Thybo, Odense Gunvor Brandt, Risskov Ditte Lammers Vernal,

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING

DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB ÅRSBERETNING 2000 2 INDHOLD side 1. Formandens beretning 2000 5 1.1. Medlemstal 5 1.2. Medlemsmøder 6 1.3. DPS's struktur 7 1.4. Bestyrelsen 7 1.5. Dansk Psykiatrisk Selskabs

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik

Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik Beskrivelse af ansættelsesforløb og ansættelsesudvalget i Klinisk Genetik 1. Faglig profil Beskrivelse af specialet Klinisk Genetik Klinisk genetik er et tværgående speciale, som varetager diagnostik af

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

En tidlig og helhedsorienteret indsats

En tidlig og helhedsorienteret indsats Godkendt til refusion af Efteruddannelsesfonden for almen praksis PSYKISKE LIDELSER En tidlig og helhedsorienteret indsats 2 PANELDEBATTER: Hvordan opnår vi bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet?

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Dato: 3. marts 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Ida E. Holm, Niels Qvist, Niels Holm, Henrik Steen

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere