Kikkenborgen. Maj Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kikkenborgen. Maj 2015. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv"

Transkript

1 Kikkenborgen Maj 2015 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

2 DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen D. Petersen. Kikkenborgen er et fælles blad for Dragør Lokalhistoriske Forening og Dragør Lokalarkiv. Bladet udsendes til DLF s medlemmer og uddeles til alle interesserede fra Lokalarkivet og bibliotekerne. Bladet bliver også lagt på Lokalarkivets og DLF s hjemmesider. Forsidebilledet: Den 4. juni 1915 fyldte Anna Hansine Edvardine Schandorph fra Chr. Mølstedsgade i Dragør 25 år. Dagen efter underskrev kongen den nye grundlov, der gav kvinder valgret og dermed havde Anna retten til at stemme ved Folketingsvalg. Retten kunne hun dog først bruge ved valget i 1920, for valgretsalderen blev i de følgende år sænket gradvist fra 30 til 25 år. Dragør Lokalhistoriske Forening Næstformand: Claus Ehlers. Schoutgården 41, 2791 Dragør. Tlf: Sekretær: Dines Bogø, Ulspilsager 57, 2791 Dragør. Tlf / Kasserer: Leise Hansen, Krudttårnsvej 143, 2., 2791 Dragør. Tlf Kontakt vedr. medlemskab: Irene F. Larsen, Drogdensvej 2, 2791 Dragør. Tlf Dragør Lokalarkiv Stationsvej 5, 2791 Dragør. Tlf Åbningstider: Tirsdag Torsdag samt efter aftale. Se også den lokalhistoriske side på Facebook:

3 Kvindernes kommunale valgret Med Danmark Riges Grundlov af 5. juni 1849 var én af de store ændringer i de civile og sociale rettigheder den såkaldte Husbondevalgret, som gav følgende privilegier: 35: Valgret til folkethinget har enhver uberygtet Mand, som har indfødsret, naar han har fyldt sit 30te Aar, medmindre han: a) uden at have egen Huusstand staaer i privat Tjenesteforhold; b) nyder eller har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet, som ikke er enten eftergiven eller tilbagebetalt c) er ude af Raadigheden over sit bo. Til gengæld havde de såkaldte syv F-er (Fruentimmere, Fjolser, Fanger, Fattige, Fallenter, Fremmede og Folkehold) endnu ikke opnået samme rettigheder. Først i begyndelsen af 1900-tallet skete der i mange kommuner en delvis indlemmelse af kvinderne i de politiske beslutningsorganer med valgret til menighedsråd i 1903 (ca. 30 %), til værgeråd i 1905 og til hjælpekasser i 1907 (ca.40 %). Kvinderne var således allerede stærkt involverede og engagerede i det lokale social - og kirkepolitiske arbejde, da de endelig erhvervede den kommunale valgret den 20. april 1908: Enhver uberygtet kvinde, der er fyldt 25 år og enten selv eller hvis man betaler skat i kommunen, samt har haft bopæl i denne det sidste år - har valgret - med mindre vedkommende nyder eller har nydt understøttelse af fattigvæsenet, som ikke enten er eftergivet eller tilbagebetalt m.m. Ene kvinde blandt seks mænd. Ingeborg Kristoffersen var den første kvinde, der blev valgt til kommunalbestyrelsen i Dragør.

4 Valgavis for Borgerlisten i Dragør til kommunalvalget i På landsplan lykkedes det 127 kvinder at få lidt over 1% af pladserne i kommunalrådene. Flest i hovedstaden, hvor ti kvinder tegnede sig for hele 17,5 %, mens samtlige jyske sognekommuner med 23 kvinder nåede op på 0,5%. Dragør, derimod, havde ved kommunalvalget 12. marts 1909 endnu ikke ændret sin gamle styreform, og havde i stedet for en kommunalbestyrelsen stadig det såkaldte byforstanderskab. Det resulterede i, at Indenrigsministeriet nedsatte en kommission til revision af Dragør bys vedtægter og den 11. marts 1910 blev der atter udskrevet valg i Dragør - nu med deltagelse af kvinderne. Ingen kvinder blev dog valgt endsige opstillede. Heller ikke i de mange følgende år var kvinderne i Dragør at finde på opstillingslisterne. Først den 12. marts 1929 så man en kvinde opstillet for Socialdemokratiet, nemlig husmoder Ehm Petersen. Hun fik fire personlige stemmer og blev ikke valgt. Men ved kommunalvalget i 1933 lykkedes det at få indvalgt en kvinde i Dragør Kommunalbestyrelse, nemlig fru Ingeborg Kristoffersen, valgt for Borgerlisten (som var forløberen for Det Konservative Folkeparti). Hun fik hele 74 personlige stemmer og mon ikke følgende udsagn i liste C s valgmateriale har været medvirkende til valget: Fru Ingeborg Kristoffersen, hjælpsom og altid villig til at gøre godt for andre, rolig nøgtern i sin Tale det må være en Æressag for alle Kvinder i Dragør at møde og sætte Deres X ved hendes Navn. Hun blev siddende i de følgende fire valgperioder (til og med 1950) som eneste kvinde i kommunalbestyrelsen.

5 Først i 1966 blev kvindelige kandidater atter indvalgt i kommunalbestyrelsen i Dragør, nemlig Husmoder Dagny Katrine Jensen (Socialdemokratiet) og fru Gudrun Gottlieb Hansen fra de konservative. I 1970 blev Husmoder Dagny Jensen og folketingsmedlem Lene Bro valgt ind for liste A. Efter kommunesammenlægningen mellem Dragør og Store Magleby i 1974 var der ved det første valg til den nye, fælles kommunalbestyrelse opstillet ikke mindre end 33 kvinder. Kun tre blev dog valgt ind: To fra de konservative og én fra Liste T (Tværpolitisk Forening). Ved valget i 1978 blev til gengæld seks ud af 12 og i 1981 syv ud af 22 opstillede kvinder valgt ind i kommunalbestyrelsen. Endelig var Birgitte Rinhart fra Liste T i perioden valgt som Dragørs første kvindelige borgmester. Socialdemokratiets kvindelige kandidater til kommunalvalget i 1970: Fra venstre: Grethe Pedersen, Viki Mikkelsen, Lene Bro og Dagny Jensen. Også på landsplan kom der til at gå ca. 70 år, før kvinderne for alvor kom til at fylde i byrådssalene. Ved valget i 1981 steg kvindernes andel til 21%. Stigningen fortsatte op gennem 1980 erne for i 1993 at nå sit foreløbige højdepunkt med 27,9%. Marianne Larson I 1966 var det lidt af en sensation, at Tværpolitisk Forening opstillede en kvinde til kommunalvalget. Den lokale avis kaldte hende en køn overraskelse og noterede sig, at hun var begavet. Lidt over 25 år senere rykkede en kvinde ind på borgmesterposten som den første i kommunens historie. Jørgen Borgstrøm lykønsker Birgitte Rinhart med valget til borgmester i 1993.

6 Vejskilte og vejnavne Til daglig tænker mange sikkert ikke særlig meget over, hvad vores vejnavne betyder. Sådan hedder vejen bare, og det er langt fra sikkert at alle, der bor på en vej med et personnavn egentlig ved, hvem personen var? Hvem var f.eks. Kai Lippmann, som Store Magleby kommune i 1954 hædrede med et vejnavn i en ny udstykning ved Lundevej. Ved Dragør Søbad ligger Batterivej. Ja, det hedder vejen, fordi her ligger resterne af en skanse fra Men hvorfor har vi så en Skansevej på Dragør Nordstrand? Jo, fordi her lå også en skanse, men den er for længst forsvundet. Navnene på Nordstrandens veje kan fortælle mange historier. A.P. Møllers Allé hed i årene Ringbakkevej men hvad hed vejen før 1973? På byvandringen den 9. juni får du svaret! Også vejskiltene har deres egen historie. Nå ja, de er bare vejskilte og alle kommuner har hver deres standard. Dragør og Store Magleby havde skiftende udformninger af vejskilte og det pudsige er, at mange af de oprindelige skilte eksisterer endnu og fortæller hver deres historie om en tidsperiode. Tager man en tur rundt på Nordstranden ser man mange steder helt specielle vejskilte. En særlig udformning. Det er de lokale grundejerforeninger, der vedligeholder, men hvornår blev de første skilte i den udformning opsat? I 1921 blev der stiftet en grundejerforening for den nordligste del af bebyggelsen på Nordstranden. Formanden, kaptajn Anton Robdrup, foreslog i 1923, at man navngav vejene i området, og lod opsætte vejskilte. Navnene skulle være Nordre Strandvej, Nordstrands Allé, Gerdsvej, Skansevej, Rybakkevej og Grønnevej. Store Magleby Kommune skulle dog lige spørges først. Men tilladelsen blev øjensynligt givet, bortset fra at Grønnevej blev til Ryvej fordi der allerede var en Grønnevej i Dragør. Det ser ud som om, at den kendte Dragør-maler Christian Mølsted udformede det lille logo, der sidder under vejskiltene i Nordstrandens Grundejerforening. I hvert fald er originaltegningen bevaret i Lokalarkivet sammen med Mølsteds skitser. Vejskilte og navne rejser mange spørgsmål. Vi vil fortælle mere i efterfølgende artikler i Kikkenborgen. Dines Bogø

7 Kulturpris Ved en festlig reception i Dansehallen i Hollænderhallen den 20. marts 2015 fik Dines Bogø tildelt Dragør Kommunes Kulturpris Prisen blev motiveret af formanden for Folkeoplysningsudvalget Pia Osbeck samt af borgmester Eik Dahl Bidstrup inden overrækkelsen. En meget smuk og tung bronzeskulptur af et blomsterløg. I motiveringen blev fremhævet Dines Bogøs livslange indsats for at dokumentere og fastholde den lokale historie, hvorved han har bidraget til Dines Bogø modtager prisen af at fastholde væsentlige elementer til gavn ikke formand for Folkeoplysningsudvalget, blot for kommunens borgere men også for Pia Osbeck og borgmester Eik Dahl kommende generationer. Bidstrup. Dines Bogø har skrevet i hundredevis af Foto: Jan Christiansen. historiske artikler om lokalhistoriske forhold, udgivet bøger og samlet tusindvis af historiske fotos, som i stort omfang er stillet til rådighed for Dragør Lokalarkiv. Endvidere er han uhyre flittig som fotograf for at fastholde og dokumentere begivenheder i lokalsamfundet, som han rundhåndet giver borgerne del i. I særlig grad blev fremhævet den enestående indsats Dines Bogø har udført i forbindelse med fejringen af 100-års jubilæet for Dragør Fort den 28. september 2014, som blev gennemført med stor succes og som en rigtig folkefest. Dines Bogø takkede for den store hæder og holdt et dejligt foredrag med illustrationer, hvor han causerede over sin tid som Dragørborger. Som en illustration af den store betydning Dines Bogø har haft på lokalsamfundet, så er det anden gang prisen tildeles til Dines Bogø. Claus Ehlers Film om kirkerne Den flittige videogruppe i Wiedergårdens Aktivitetshus har lavet en flot film om kirkerne i Dragør og Store Magleby. Filmen fortæller om kirkernes historie, deres inventar m.m. Tanken med filmen er, at den skal være et minde om kirken for f.eks. dåbsforældre, konfirmander og brudepar. Men den kan bestemt også ses af alle andre. Derfor er den til salg i aktivitetshuset for kun 30 kr. Filmen varer ca. en halv time og er produceret af Erik Gleie, Poul Himmelstrup og Poul H. Rasmussen.

8 Turen går til Besættelsestiden Politikens Forlag har gennem mange år udgivet rejsebøger til rejsemål over hele verden under temaet Turen går til I alt er det blevet til 86 forskellige titler. I serien indgår nu et nyt tema i ændret layout og format. Det er den nye bog Turen går til Besættelsestidens København. Her bliver i tekst og fotos gennemgået ca. 200 mindeværdige steder, hvor særlige begivenheder har fundet sted under den tyske besættelse. Endvidere indeholder bogen i alt 28 temaer med interessante informationer i relation til besættelsestiden. Amager indtager en ikke uvæsentlig plads, hvor både Luftwaffe, Kriegsmarine og Gestapo var stærkt repræsenteret under besættelsen og ikke mindst på Sydamager. Bogens forfattere en fire historiekyndige personer, og det er deres ambition, at læserne vil blive inspireret til at forstå vor fælles historie og værdsætte de spor, der endnu er tilbage af besættelsestidens København. Dines Bogø har bidraget til bogen med foto og materiale og væsentlige informationer ligesom bogen Amager i Krig og Fred indgår i litteraturlisten. Bogen er på 264 sider og er en god guide og inspirationskilde for personer med interesse for besættelsestiden. Claus Ehlers Maglebyhallen er kendt i Dragør som ridehal, men er i virkeligheden en tysk hangar opført i Foto: Jørgen D. Petersen.

9 Byvandring på Dragør Nordstrand DLF har tidligere arrangeret byvandringer på Nordstranden, men tirsdag den 9. juni kl skal vi helt op i en fjerneste ende af kommunen, nemlig i området omkring Skansevej, Ryvej og Rybakkevej. Vi skal på turen høre om det gamle Drogden Batteri, en tysk FLAKstilling, Strandstien og den gamle strandlinje, kommunegrænsen, Kystvejen, de gamle sommerhuse, tyske bygninger, Amagerbanens spor i lufthavnen, svinefarmen på Søgård, cementstøberiet, en hundekennel og sikkert meget, meget mere. Turens længde er ca. 1½ km. Der bliver serveret en forfriskning Sommer på Nordstranden i sommerhuset Ryhus på Ryvej i den nordligste del af Dragør. undervejs. Mødested er på hjørnet af Nordre Strandvej og Skansevej. Guider er Dines Bogø og Henning Sørensen. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd alle er velkomne. Byvandring i Sundbyøster På Amagers nordøstlige del sker der i disse år store forandringer. Gamle industriområder forvandles til moderne boligbyggeri og hastigt slettes sporene af det københavnske randområde, som Sundbyøster var en gang. Men rundt omkring kan man stadig finde huse, der er op til 150 år gamle. En del af fabrikanterne i Sundbyerne boede i Dragør og takket være Amagerbanen, kunne dragør erne pendle til arbejdspladser på Amagers nordlige del. Dragør Lokalhistoriske Forening inviterer søndag den 30. august kl til en byvandring i Sundbyøster, hvor lokalarkivar Henning Sørensen er guide. Vi skal se på gamle fabriksmiljøer og moderne arkitektur. Turen følger bl.a. Amagerbanens spor, hvor skinnerne enkelte steder ligger der endnu, besøge stedet hvor udtrykket Amager Halshug kommer fra og høre historien om, hvordan amagerne udnyttede indholdet i de københavnske latriner. Turen er på ca. fem kilometer men der er en pause undervejs, hvor Dragør Lokalhistoriske Forening giver kaffen. Af hensyn til serveringen er tilmelding til turen nødvendig på eller på tlf Start og slut: Lergravsparken metrostation.

10 Generalforsamling og foredrag i DLF Den 10. marts holdt Dragør Lokalhistoriske Forening sin 20. generalforsamling. De opstillede bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og Lis Klynge blev valgt til suppleant for bestyrelsen. Til gengæld overtog den tidligere suppleant, Else Lykke Madsen, posten som revisor. Kontingentet er uændret 100 kr. for enkeltpersoner, og 150 kr. for familier. Efter generalforsamlingen holdt ægteparret Dorrit og Jan Norden foredrag om deres flugt til Sverige i Jan Norden fortalte om tiden omkring oktoberdagene i 1943, hvor han blev sendt over Øresund med en seddel om halsen. Herpå stod navnet på en af familiens bekendte i Halmstad, som Jan og hans bror skulle bo hos. Først senere kom forældrene også til Sverige. Transporten til Sverige foregik fra Dragør Havn, og sandsynligvis med kutteren Elisabeth. Den tilhører i dag Museum Amager, og er den eneste bevarede fiskerbåd i Danmark, der sejlede jøder fra Danmark til Sverige under Besættelsen. Dorrit Norden (født Melchior) fortalte efterfølgende om dengang hun med sine forældre måtte flygte til Sverige fra Vedbæk og om de 1½ år i Sverige. En fyldt sal i Kedelhuset på Wiedergården overværede foredraget, der var illustreret med mange fotos. Jan og Dorrit Norden. Foto: Dines Bogø.

11 Mindeord Som læserne vil bemærke, står Kurt Mathisen ikke længere på bladets side 2 som formand for Dragør Lokalhistoriske Forening og Kikkenborgens ansvarshavende redaktør. Kurt døde den 2. maj efter lang tids sygdom. Både for DLF og Lokalarkivet efterlader Kurts død et stort tomrum. Han var dybt engageret i det lokalhistoriske arbejde og lagde mange kræfter i at få det til at blomstre. Drevet af sin egen nysgerrighed på historien omkring sig, men også trangen til at dele den med andre. Han var med til at stifte Dragør Lokalhistoriske Forening i 1995 og blev dens formand lige fra starten. Efter 20 år på posten bliver han svær at erstatte. Kurt var den ene af DLF s repræsentanter i Lokalarkivrådet, hvor han ofte skar igennem og gav udtryk for sin egen holdning. Men samtidig respekterede han, at andre kunne mene noget andet. Hans ærinde var altid at få tingene til at lykkes og nå et resultat, som alle kunne stå inde for. Kurt Mathisen havde mange tillidsposter, men han var først og fremmest manden, der altid var klar til at hjælpe til. Da Lokalarkivet sidste år manglede en rundviser på Kongelundsfortet, spurgte vi Kurt, om han kunne. Han forstod lynhurtigt, at han var manden, der kunne hjælpe, og sagde øjeblikkeligt ja til opgaven uden forbehold. Det var sådan, vi kendte ham, og hans entusiasme og beredvillighed vil vi savne. Æret være Kurts minde. Henning Sørensen

12 Returadresse: DLF v/irene Larsen Drogdensvej Dragør Kommende arrangementer Tirsdag den 9. juni kl Byvandring på Dragør Nordstrand Mødested: Nordre Strandvej/Skansevej. Se omtale inde i bladet. Alle er velkommen tilmelding ikke nødvendig. Lørdag den 25. juli kl Lodsens Dag Danmarks Lodsmuseums frivillige rykker ud på havnepladsen og laver aktiviteter for børn og voksne. Søndag den 30. august kl Byvandring i Sundbyøster Mødested: Lergravsparken metrostation. Se omtale inde i bladet. Alle er velkommen, men turen er fortrinsvis for medlemmer af Dragør Lokalhistoriske Forening. Tilmelding nødvendig til eller på Dragør Lokalarkiv: Hele sommeren Dragørs Skagensmaler Særudstilling på Dragør Museum om maleren Christian Mølsted. Hele sommeren Udstilling af historiske søkort Danmarks Lodsmuseum. Næste nummer af Kikkenborgen udkommer omkring 1. september

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang Nr. 2. 2015 ISSN:0906-2939 ASRA NYT,udgivet af ASRA Ålykkevej 3. 7400 Herning mail: info@asra.dk ASRAs hjemmeside www.asra.dk Formand: Steen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

28. årgang April 2008

28. årgang April 2008 28. årgang April 2008 Forårsmorgen i Dragør - Et»rigtigt«cirkus er i byen! Foto: Søren Mogensen Læs i dette nummer om: Beboerforeningens svar til Dragør Kommune vedrørende Planstrategi 2007 Birte Hjorth

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 4-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 4-2006 Medlemsblad for Slægt & Data 4/2006 1 Slægt & Data Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles til: Kasserer

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2014 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Solrød Strand 2017 Solrød STRAND 2017 Side 1-2 Solrød Kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have...

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Sløjfen udsendes til alle frivillige i Kræftens Bekæmpelse. Kontakt redaktionen på 35 25 79 70 E-mail: sloejfen@cancer.dk

Sløjfen udsendes til alle frivillige i Kræftens Bekæmpelse. Kontakt redaktionen på 35 25 79 70 E-mail: sloejfen@cancer.dk Magasinpost IDNR 12757 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Juni 2010 SLØJFEN Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Farvel til de bedste kampkammerater For ti år

Læs mere

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere