Lions Club Søllerød Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008"

Transkript

1 Lions Club Søllerød Årsberetning

2 LIONS CLUB SØLLERØD Årsberetning for Lionsåret 2007 Præsidentens beretning Nedenfor bidrag fra klubbens forskellige udvalg AKTIVITETERNE I LIONS CLUB SØLLERØD KAN INDDELES I A: INDSAMLIG AF MIDLER B: HUMANITÆRE AKTIVITETER C: KLUB OG KLUBLIV I forbindelse med klubbens 50 års fødselsdag den 17. april 2007 donerede klubben kr. til flg. formål: Lions Park: kr. til indretning af handicapbussen kr. til særlige driftsønsker i jubilæumsåret kr. til indkøb af særlige motionsredskaber til et udendørs trimcenter kr. til beboeraktiviteter (hvortil kom betaling af en jubilæumsfrokost for alle beboere). Nærumgård børnehjem: kr. til feriecenterophold på Langeland. Danske Hospitalsklovne: kr. til regionshospitalet i Gentofte. Vedbækgarden: kr. til musikinstrumenter. Havarthigården: kr. til bygningsrenovering. Lionsprisen: kr. til pris til forening, som med socialt hjælpearbejde gør en indsats. Lionskollegiet: kr. til beboerne, som er handicappede unge. Distriktslejren: kr. til en årlig lejr, hvortil der inviteres unge fra hele verden. Grønlandsfonden: kr. til støtte for sociale og kulturelle projekter. Katastrofe- og Hjælpefonden: kr. til øjeblikkelig hjælp ved naturkatastrofer. Rudersdalruten: kr. til finansiering af motionsredskaber. Yahctklubben Furesøen: kr. til en optimistjolle. Vedbæk Sejlklub: kr. til en optimistjolle. Nepal: kr. som startkapital til ny kampagne med mikrolån til kvinder. Sri Lanka: kr. til klubbens projekter i landet. Lakshmi Ashram, Indien: kr. til renovering af skolens køkken. Katastrofeindsatspuljen: kr. til øjeblikkelig indsats ved katastrofer. 2

3 Lokal integrationsindsats: kr. til integration af nye, lokale borgere. Ældreprisen: kr. svarende til 75 kr. pr. klubmedlem ledsaget af plantning af et træ og et diplom. Lions kamp mod blindhed: kr. Læs nærmere på klubbens hjemmeside Soelleroed.Lions.dk Den største del af donationerne er afsluttet eller iværksat i årets løb. A. INDSAMLING AF MIDLER Julemarkedsudvalget. Lions Familiejulemarked blev, som de sidste år, holdt sammen med Lions Park Søllerød og Lions Club Søllerød, Mølleå. Julemarkedet blev holdt den 1.december kl i Lions Park Søllerød. Salget var altovervejende, som mange tidligere år, baseret på fabriksnye varer doneret af SIRIUS A/S. Klubbens medlemmer havde den sidste søndag i november afhentet en flyttevogn og en anhænger fuld af mange forskellige juleting suppleret med andre isenkramting. Der var desuden et større udvalg af juleting doneret til klubben i årets løb. Der blev spillet julemelodier af Thomas Sanner i restauranten. Vedbækgarden satte som sædvanligt sit festlige præg på aktiviteten. Lions Club Søllerød fortsatte salget fra kælderen de følgende to lørdage fra kl Det samlede overskud blev på kr. inklusiv flere medlemmers værdifulde salg på arbejdspladser. Loppemarkedet Årets loppemarked blev som vanligt afholdt den anden week- end i september. Klargøringen var ikke uden vanskeligheder idet udlejeren af det store entreprenørtelt svigtede, og dette på trods af at teltet var bestilt i god tid.. Imidlertid lykkedes det at låne 2 mindre telte hos gode venner, ligesom der blev lejet et telt ekstra fra Ålholm.. Vi modtog værdifuld hjælp til opbæringen af effekter fra enkeltpersoner samt fra en lokal fodboldklub. Under selve loppemarkedet medvirkede mange af klubbens familiemedlemmer, hustruer til tidligere medemmer af LC Søllerød, repræsentanter fra det Civile Beredskab samt medlemmer fra LC Mølleå. En stor tak til alle hjælpere uden hvilken, vi ikke kunne have gennemført vores marked. Vi var begunstiget med dejligt sensommervejr hvilket medvirkede til en dejlig stemning hele vejen igennem. Indtægten på loppemarkedet var på lidt over kr ,-, hvilket er mindre end tidligere år, men dette opvejes af færre udgifter samt mindre udgifter på leje af telte. Butikken i Lions Park Året 2007 har været et omvæltningens år. Totalomsætningen har været lidt mindre end de tidligere år, hvilket bl.a. skyldes en stor udskiftning blandt beboerne i Lions Park. I forbindelse med udskiftningen har man benyttet lejligheden til at lægge lejligheder sammen og foretage moderniseringer hvilket har medført, at lejlighederne har stået tomme i nogen tid. Endvidere har butikken været udsat for indbrud, hvilket medførte et større tab samt genanskaffelse af køleskab og pengeskab, hvorfor overskuddet til fordeling mellem Lions Klub Mølleå og Lions Klub Søllerød til klubbernes humanitære opgaver er blevet væsentlig mindre i år. Men nu er butikken på ret køl igen, hvorfor det forventes at 2008 bringer normale tilstande for forretningen. 3

4 Butiksudvalget og personalet skal dog anmode om, at såvel beboerne som de ansatte i Lions Park og klubbernes medlemmer bruger butikken så meget som muligt, da alle dermed er med til at gøre det muligt for klubberne at uddele donationer til forskellige humanitære formål B. HUMANITÆRE AKTIVITETER IR-UDVALGET IR - udvalget koordinerer klubbens humanitære indsats i de fattige udviklingslande Sri Lanka, Nepal og Indien samt aktiviteter under Nordisk kvadrille. Indien Laksmi Asram I forbindelse med vort jubilæum donerede vi kr. til udbygning af køkkenfaciliteterne i Ashrammens bygningskomplekse i Kasurani i indisk Himalaya.. Vi har fortsat støttet med et fadderskab for Jaya Pande. Jaya er en af tre søstre, hvis mor er død. Efter hendes død giftede hendes far sig igen og fik endnu tre døtre og en søn. Faderens forældre passede de tre ældste piger, og det var dem, der henvendte sig til Lakshmi Ashram for at få Jaya til at gå der. Nepal Den politiske uro i Nepal har desværre bevirket, at vi ikke i år har sendt en container med medicinsk udstyr m.m. til vore projekter i landet. Problemet synes imidlertid nu, efter at kongen er blevet afsat og de politiske fraktioner er blevet enige om at afholde valg den 15. april, at være kommet nær en løsning. Vi håber i løbet af året at kunne genoptage forsendelserne. Udgifterne til forsendelsen er bevilget. Konflikten har ikke berørt Lions Free Clinic i Kathmandu (lægecenter med tilknyttet ambulancetjeneste), medens der har været politisk uro i det østlige Nepal, hvor Rudrabari træplantnings projektet med tilknyttet lægekonsultation, kvindetræningscenter og skal befinder sig. Fra det i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum iværksatte mikroprojekt (se Soelleroed.Lions.dk) er der foreløbig uddelt lån til 10 kvinder. Den danske ambassadør i Nepal, Finn Thilsted, har den 27. februar ved en reception i Den danske Ambassade i Kathmandu overrakt Melvin Jones Fellowship til den lokale koordinator af vores omfattende humanitære indsats i Nepal siden 1992, Lions Bharat Lal, LC Bishal Bazar. Sri Lanka Fadderskaber Vor klub administrerer for fadderskaber og har dette forår overført i alt kr her fil. Vi har selv valgt løbende at støtte en yngre "Løveunge" og en medicinstuderende samt ekstraordinært ved vort 50-års jubilæum at tegne fire 3½-årige sponsorater for kvindelige medicinstuderende. Vore egne klubmedlemmer har derudover tegnet i alt 12 sponsorater. Gennem årene har vi i alt formidlet 189 fadderskaber og overført over 1 mi. kroner! Landsbyprojekt Sammen med LC Galipura Central har vi ansøgt Lions Club International Foundations Grant division om bevilling på halvdelen af nyt dollar-projekt: Rural Development Projekt for 20 Backward Villages - Sri Lanka. Projektet gennemføres under ledelse af vor samarbejdspartner fra Tsunami-genopbygningen, Lions S. K. Karunasekara, hovedsagelig finansieret af lokale Lionsclubber. Dansk bidrag vil være dollars, hvoraf vi har garanteret de og foreløbig har vi opnået tilsagn fra LC Karup om også at deltage. Dele af projektet støttes også af finske Lions. Projektet gennemføres i , dog kun under forudsætning af, at hovedbevilling opnås fra LCIF. Mikrolån 4

5 Etablering af et lokalt Branch Office - en filial af Lions Clubs Microloans Foundation i Sri Lanka er for længst gennemført af LC Hikkaduwa. En bestyrelse er nedsat og et regelsæt for udlån udarbejdet. Allerede i 2007 modtog vi den første udførlige beretning om opstart og de første udlån - denne beretning kan ses på klubbens hjemmeside. Bemærkelsesværdigt har det været, at låneportionerne er meget små kr. er i Sri Lanka et stort skridt mod forbedring af indtægtsgrundlaget for de kvindelige igangsættere! Nordisk Kvadrille Vi har bedt LC Haugesund og LC Ystad om inden næste Kvadrillemøde at overveje, om Mikrolåneprojeket kunne udbygges til et Kvadrilleprojekt eller om andre forslag kunne fremlægges så betids, at vore klubber kunne tage stilling til de økonomiske aspekter forud for næste Kvadrillemøde. LC Haugesund har meddelt at de forventer at arrangere mødet i juni 2008 og overvejer vort projektforslag - forslag om fællesrejse vil fremkomme, når tidspunktet er endelig fastlagt. Ingen klub har endnu meddelt forslag eller stillingtagen til fortsat projektsamvirke med tilhørende budget. LC Ekenäs anfører ikke kvadrilleklubberne som venskabsklubber på deres hjemmeside - vi har taget kontakt for at få afklaret, om venskabsklubsamvirket anses for endelig afsluttet. Lions Park Udvalget Sommerudflugt for Lions Parks beboere Som tidligere har klubben gennemført en sommerudflugt for beboerne på Lions Park. Turen gik denne gang med bus gennem den nordlige del af Sjælland op gennem Hornsherred til Kulhuse. Herfra blev selskabet bragt med den lille færge fra Kulhuse til Sølager. En dejlig frokost blev indtaget på Lynæs Kro. Der var i alt 70 deltagere der under hele turen og på bedste vis blev guidet af klubbens ældste medlem Erling Paludan. Deltagerne havde en dejlig tur. Luciafest Luciafesten for Parkens beboere blev som sædvanlig afholdt den 13. december. Mange beboere havde imødekommet klubbens invitation, så restauranten var fuldt besat. Traditionen tro blev festen indledt med det stemningsfulde luciaoptog bestående af piger fra Gl. Holte Kirkes menighedsråd. Herefter serverede Klubben med hjælp fra Lions Parks køkken og repræsentanter fra LC Mølleå gløg (tilberedt af Holger) og æbleskiver, der blev indtaget med behag. Efterfølgende underholdt Jørn Hjorting med sange og historier. Lokaludvalget Lokaludvalget har pustet lidt ud efter de mange flotte uddelinger i forbindelse med vores jubilæum. Ældreprisen blev i dette klubår tildelt Ingerlise Jensen efter indstilling fra pensionister i Vedbæk. Ingerlise fik et træ plantet ved ældreboligerne i Vedbæk. Udvalget har støttet en gruppe unger piger, så de kunne deltage i VM i hiphop/funk dans i Beograd. Videre har udvalget imødekommet en ansøgning fra Forældreforeningen i Rudersdal. Støtte har medvirket til at en gruppe udviklingshæmmede kunne få nogle gode oplevelser.. Endelig har lokaludvalget på klubbens vegne donere kr ,- til Vedbækgarden i anledning af Gardens 50 års Jubilæum. Særlige tiltag 5

6 Udvalget har drøftet klubbens akitvitetsomfang og fundet, at de eksisterende aktiviteter måske kan udbygges til at give bedre udbytte. Men nye tiltag foreslås ikke iværksat, med mindre vi får en mere regelmæssig opslutten omkring medvirken til forberedelserne fra et større antal klubmedlemmer. Det er vort skøn, at ikke tilstrækkelig mange kan sammenpasse det nødvendige tidsforbrug hertil med andre aktiviteter og interesser. Udvalget foreslår dog, at det på sigt overvejes, om en ny "forårsfestival" kunne etableres i samvirke med de øvrige Rudersdalklubber, dels for at understrege fællesskabet både indadtil og udadtil - og dels for hen ad vejen at øge vor økonomiske formåen. C. KLUB OG KLUBLIV. Lions Club Søllerød har på nuværende tidspunkt 33 medlemmer. Klubben har haft en tilgang på et medlem i året idet et tidligere medlem efter længere tid er vendt tilbage til lokalområdet. Medlemmernes gennemsnitsalder er høj og fortsat stigende, hvilket bør føre til store bestræbelser på, at finde frem til yngre personer, der er villige til at blive medlemmer hos os og medvirke i klubbens aktiviteter. Klubben har fortsat medlemsmøde den 3 onsdag i måneden og normalt bestyrelsesmøder den 1.onsdag i måneden. Hertil kommer diverse møder i de nedsatte udvalg. Den gennemsnitlige mødeprocent ligger på ca. 65. En del medlemmer bruger megen tid på at holde orden på effekter til loppemarkedets butikker. PR-UDVALGET Udvalgets arbejde har været koncentreret om 3 opgaver: 1) Revision af klubbens hjemmeside Soelleroed.lions.dk 2) Indlæg i lokalaviser og i Lionsoffice om klubbens aktiviteter 3) Udarbejdelse af indlægget 50 år med løver i Søllerød til Søllerødbogen. 1. Hans Bøndergaard har i årets løb som klubbens IT-ansvarlige foretaget et omfattende arbejde med at omforme klubbens tidligere hjemmeside-format til Lions CMS hjemmeside format. Han har sammen med Henning Molin og John Rose-Hansen udarbejdet og indsat nye rigt illustrerede indlæg på hjemmesiden som nu er velegnet for såvel Lions som ikke-lions brugere. Tælleren viser at hjemmesiden har haft 6378 brugere siden opstarten. Klubbens medlemmer opfordres til at komme med forslag til nye indlæg og rettelser til de indlæg, der ligger på hjemmesiden. 2. Der er i årets løb indsendt og af pressen publiceret 18 indlæg om klubbens aktiviteter, hvortil kommer indlæg på LionsForum under Lions Office. Nogle af pressemeddelelserne er indlagt på Soelleroed.Lions.dk 3. En artikel om klubbens aktiviteter siden dens start i 1957 Løver i Søllerød i "50 år er under publicering i Søllerødbogen Således sammenfattet af Jørn Velser Præsident

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2012-2013 (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 18. april 2012 og 11. april 2013) Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbog LC Søllerød Version: Klubhåndbog 21.01.2009 Med ændringer 19.01.2011 Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbogen for Lions Club Søllerød Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1 Formål og

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014

Kortlægning af julehjælpen 2013. Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Kortlægning af julehjælpen 2013 Gennemført af Rådgivende Sociologer for Bikubenfonden, januar 2014 Betragtninger på tværs af undersøgelsen Fondens julehjælp dækker bredt geografisk og gives til forskellige

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

Foreningens historie 1937-2007.

Foreningens historie 1937-2007. Foreningens historie 1937-2007. Foreningen blev stiftet den 29. november 1937 i København. De personer, som var med til at starte foreningen, er alle for længst døde. Det vel nok mest aktive medlem af

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

2013%!!!!ÅRSBERETNING!!

2013%!!!!ÅRSBERETNING!! 2013%!!!!ÅRSBERETNING!! 2 Børns Voksenvenner København Årsberetning 2013 Goddag og farvel 3 Indhold 1 Goddag og farvel 4 Nye kontorlokaler 4 Housewarming 4 2 Børns Voksenvenner København 6 Forebyggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september?

Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne. Læste du Bjarne Karlssons leder på Rotary-hjemmesiden i september? Rotarys værdigrundlag er først og fremmest medlemmerne The most important challenge of Rotary today is Membership Development. Unless we continue to gain new members and keep the ones we have - Rotary

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere