Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen"

Transkript

1 Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen Øresund Business Council samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv

2 Forord Den 1. juli 2005 var det 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, og der har i den anledning været skrevet mange artikler om udviklingen i Øresundsregionen. Om trafikken, om pendlere på tværs af Øresund og om barrierer. Og om universiteterne i Øresundsregionen. Billedet af Øresundsregionen nu 5 år efter åbningen af Øresundsbroen er således fyldt med mange nuancer. Men hvordan har erhvervslivets engagement i Øresundsregionen udviklet sig? Øresunds Business Council, der er et samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv, blev etableret i 1998, og har siden arbejdet for at udvikle rammebetingelserne for erhvervslivet i Øresundsregionen med det formål at få frigjort de mange potentialer som en samvirkende Øresundsregion indeholder. Målet er, at Øresundsregionen udvikler sig til den førende metropol i Nordeuropa. Øresund Business Council har engageret sig i samarbejdet med Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region. En lang række virksomheder og virksomhedsrepræsentanter har deltaget i opbygningen af dette samarbejde på tværs af Øresund. Hvordan er det derudover gået med erhvervslivets mere konkrete engagement i Øresundsregionen? Der findes endnu ikke aktuel og lettilgængelig fælles erhvervsstatistik for hele Øresundsregionen, der bl.a. kan belyse niveauet for og udviklingen i antallet af virksomheder, investeringer, omsætning og eksport. Derfor har Øresund Business Council valgt at anmode Øresundsinstituttet skrive vedlagte artikel om Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen. Vi har anset det for væsentligt, at der bliver sat fokus på konkrete virksomheder og deres engagement i Øresundsregionen. Det samlede billede der tegnes, er selvfølgelig ikke fuldstændigt, men ganske imponerende. Mange andre virksomheder har også udover de nævnte engageret sig i Øresundsregionen. Det er et gennemgående og meget positivt træk set specielt i globaliseringens perspektiv, at mange internationale firmaer har engageret sig i at udnytte Øresundsregionens potentialer. Vi anser denne udvikling som et meget positivt signal for, at Øresundsregionen vil kunne leve op til visionen om at at blive Nordeuropas førende metropol. Med dette notat vil vi gerne lykønske Øresundsbroen med 5 års jubilæet og samtidig takke vores mange samarbejdspartnere, der også arbejder for at udvikle Øresundsregionen. Juni 2005 Kjeld H. Petersen Adm. dir. Innova AirTech Instruments A/S Formand Øresund Business Council Lennart Nilsson VD Pethle AB Vice Ordförende Øresund Business Council 2

3 Fem år med Öresundsbron: Näringslivet har börjat utnyttja möjligheterna Öresundsregionen 2005 är en region med mängder av nya kontor, bostadshus och spännande arkitektoniska byggnader såsom Københavns nya bibliotek Den sorte diamant eller den nya operan, bostadshuset Turning Torso i Malmö och Dunkers kulturhus i Helsingborg. København har fått en förarlös metro, Malmö en yttre ringväg, och mitt i allt står en jättelik bro som dyker ner i en tunnel på en liten ö. Öresundsregionen är inte sig lik. Det började med ett avtal i januari 1991 och fortsatte den 1 juli 2000 med invigningen av Öresundsbron. De fem åren därefter har inneburit en snabb och dynamisk omvandling av Öresundsregionens näringsliv och en explosiv utveckling i resandet över Öresund. Inden broen, mens grænsen mellem Danmark og Sverige kun blev betjent af færger, rejste mennesker over Sundet hver dag pendlede. Nu, hvor broen har knejset over Øresund i fem år, er verden en anden. Antallet af rejsende er steget 50 procent til , og danskere og svenskere krydser dagligt Øresund til og fra arbejdet. Räknas hela Själland och Skåne bor der 3,6 miljoner människor i regionen, som har företag och en bruttoregionprodukt på över 1000 miljarder kronor, motsvarand 28 procent av Danmark och Sveriges samlade BNP eller fyra gånger de baltiska staternas BNP. Bilar: DaimlerChrysler visade vägen 1999 flyttade DaimlerChrysler sitt Sverigekontor från Stockholm och etablerade ett nytt skandinaviskt huvudkontor i Öresundsregionen, med två delar, ett på vardera sidan om sundet i Köpenhamn och Malmö. Merparten av funktionerna förlades i Köpenhamn, men funktionerna service och utbildning förlades till i Malmö. Flytten skedde efter en noggrann analys som visade att cirka 70 procent av den skandinaviska försäljningen fanns inom en radie av 30 mil från Öresund. Därutöver bedömdes möjligheterna att rekrytera arbetskraft som goda och närheten till Kastrups internationella flygplats och kontakterna med det tyska huvudkontoret som viktiga. DaimlerChrysler visade vägen för de andra bilföretagen. Sedan flytten 1999 har fyra andra bilföretag etablerat skandinaviska eller nordiska huvudkontor i Öresundsregionen: Honda Nordic i Malmö , Subaru-Daihatsu i Helsingborg 2002, Toyota Nordic i Köpenhamn 2003 och Peugeot Skandinavien Japansk logistik De japanska företagen är kända för sin logistiska effektivitet just in time. Därför var det ett gott betyg åt Öresundsregionen när Toyota, efter att ha undersökt hela Norden efter den mest optimala lösningen för distributionen av bilar till Danmark, Sverige, Norge och Finland, fastnade för den fusionerade storhamnen Copenhagen Malmo Port. En ny terminal lät anläggas i Malmö med kapacitet för att ta emot bilar årligen. Med 2-3 dagars leveranstid nås hela den nordiska marknaden. Öresundsbron spelar en stor roll för vår placering. Bron betyder att Danmark och Sverige fungerar som ett land, då man kan förse hela den danska marknaden med lastbil från Malmö, d.v.s. utan omlastning, vilket alltid är förbundet med risk för skador. Bart Steyaert, Toyota 3

4 Läkemedel: Medicon Valley attraherar hela världen Med 38 procent av hela Nordens läkemedelsindustri och tre av de fem största F & U-anläggningarna är det inte konstigt att Medicon Valley attraherar företag från hela världen. Japanska Yamanouchi etablerade nordiskt huvudkontor i Köpenhamn redan 1991 och därefter har amerikanska Genmab, Biogen Idec och Genzyme följt efter. Läkemedelsklustret i Medicon Valley bärs upp av storföretagen Novo Nordisk, H. Lundbeck, Leo och Ferring i Köpenhamn, AstraZeneca i Lund och Pfizer i Helsingborg, men förutom jättarna finns en uppsjö av mindre bioteknikföretag och en mängd stora medicinsk-tekniska företag, såsom Radiometer i Köpenhamn och Gambro i Lund. Till de senare nyetableringarna hör amerikanska Acadia Pharmaceuticals i Malmö, Biogen Idec i Hillerød och det isrealiska generikaföretaget Teva i Helsingborg. Danskar i Malmö, svenskar i København Ferrings nya internationella center reser sig som en hög svart kontorsbyggnad i Köpenhamns nya stadsdel Ørestad. Här arbetar cirka 225 danskar och 125 svenskar i vad som kan kallas Medicon Valleys mesta Öresundsföretag. Men också andra företag har börjat utnyttja Öresundsregionens möjligheter. Danska Novo Nordisk flyttade 2000 sin danska marknads- och säljavdelning till Malmö och 2002 gjorde Leo samma sak. Det danska läkemedelsföretaget Nycomeds VD är å andra sidan svensk och också på de andra danska läkemedelsoch bioteknikföretagen finns många svenskar. Det gör att Öresundsregionen Medicon Valley har börjat förvandlas till en gemensam arbetsmarknad inom medicoområdet. Dansk-svenska kundcenter Ett stort antal företag har bildat dansk-svenska eller nordiska kundcenter sedan Öresundsbrons tillkomst. Gillette, livsmedelsföretaget Kellogg s, flygbolaget Icelandair, telekomoperatören 3 och dataföretaget Dell tillhör några av dessa. Gemensamt för dem alla är att de behöver mindre kontorsyta, mindre personal og har adgang til dels svensk- og dansktalende medarbejdere, dels norske, baltiske og tysktalende, hvis de vælger at placere sig i Øresundsregionen. Sprog, uddannelse og et internationalt miljø er blandt Øresundsregionens største styrker. Danskere og svenskere er kendt for at tale godt engelsk, og for at have et godt sprogøre. Gennem årtier har vi lyttet til radio og set tv fra den anden side, og med Øresundsregionen får vi nu mulighed for at kapitalisere vores sprogøre. Øresundsregionen er rig på kommunikationsmuligheder med andre dele af Norden, og når nordboer samles omkring Øresund, styrker det erhvervslivets muligheder for at bruge regionen som base for hele det nordiske marked. Erhvervslivet nordificeres I 2004 kom Øresundsinstituttets rapport Erhvervslivets organisering omkring Øresund og i Norden. Rapporten, der var den første der undersøgte et så stort udsnit af internationale koncerner, beskrev, hvordan internationale koncerner ændrer deres lokaliseringsmønstre i Norden henmod fælles nordiske organisationer. Rapporten, der undersøgte hvordan 102 af verdens største virksomheder indenfor seks forskellige brancher har organiseret sig i Norden, viste, at netop Øresundsregionen har høstet markante fordele af den udvikling, og at fordelene bunder i regionsopbygningen. Skandinaviska/nordiska huvudkontor per bransch (antal) Livsmedel & Läkemedel Transport Konsument Datorer och Bilar Totalt dagligvaror -elektronik tillbehör Stockholm Öresund varav Köpenhamn ,5 18,5 varav Skåne 4 1 2,5 7,5 Göteborg Oslo Odense 1 1 Vejle 1 1 Frankfurt 1 1 Andel undersökta företag Andel med skandinaviskt huvudkontor 92% 23% 100% 56% 44% 61% 64% 4

5 Ud af 102 koncerner, der alle ligger på Forbes listen over verdens største virksomheder benyttede 65 et regionalt eller europæisk hovedkontor i Norden, og af de 65 nordiske hovedkontorer lå 26 i Øresundsregionen og 27 i Stockholm, mens Oslo kunne mønstre tre og Göteborg seks. Øresund har udviklet sig hurtigt siden Øresundsbroen begyndte at tage form. Af regionens 26 hovedkvarterer er 17 etableret efter 1997, heraf 11,5 på Sjælland og 5,5 i Skåne. Dermed findes der allerede en markant broeffekt indenfor erhvervslivet, og det lader til, at flere og flere virksomheder udnytter Øresundsregionens forcer. Bl.a regionens gode infrastruktur og Kastrup Lufthavn, der giver mulighed for at dække de nordiske markeder fra samme location, mens virksomhederne samtidig har let adgang til dansk og svensk arbejdskraft og i et vist omfang også norsk, finsk og baltisk. Dermed flytter internationaliseringen erhvervslivets fokus væk fra de nationale hovedstæder over til en multinational arena som Øresundsregionen. Nordificeringen begyndte ved Øresund Etableringen af Øresundsbroen og virkeliggørelsen af Øresundsregionen har været afgørende for udviklingen af regionen. Imidlertid spiller andre faktorer også ind på regionens succes. Københavns lufthavns vidtforgrenede skandinaviske og europæiske og transatlantiske rutenet gør det muligt at dække hele det nordiske marked med en administrativ enhed i Øresundsregionen, mens de massive investeringer i tilstødende infrastruktur som motorvejs- og jernbanenettene gør Øresund til en ideel logistikhub for Norden og Østersøområdet. Samtidigt har regionens 14 universiteter også spillet en afgørende rolle for at skabe den kritiske masse af kvalificeret arbejdskraft, der er nødvendig for at opbygge et vidensbaseret og nuanceret erhvervsliv, der er konkurrencedygtigt i storbykonkurrencen. Regionen har tiltrukket mange forskellige virksomheder og funktioner, f.eks. salgskontorer, F&U afdelinger og forretningsservice, og i hele regionen er der idag adgang til den højeste kvalitet indenfor serviceerhverv som revision, jura, management- og softwarekonsulenter og finansiel rådgivning. Nordificeringen har været synlig indenfor bank-, finans- og revisionsbrancherne i en del år, mens konsulent- og softwarevirksomheder som Accenture, Oracle, IBM og Siemens Business Solutions siden 2000 også er begyndt at benytte nordiske organisationer. Endelig begynder nordificeringen også at slå igennem indenfor juridiske tjenester, men indtil videre er det kun DLA Nordic, der har gennemgået en fuld fusion mellem flere nordiske advokatkontorer til et fælles selskab. 5

6 Eksempler på virksomhedslokaliseringer i Øresundsregionen Britiske Arriva foretager virksomhedens første opkøb udenfor Storbritannien. Arriva køber danske Unibus og etablerer sig i København. Arriva etablerer sig i Helsingborg i Nestlé etablerer nordisk organisation og samler hovedkontor for Norden i København 1998 Ferring Pharmaceuticals flyttar F&U från Kiel, Köpenhamn och Malmö och etablerar internationellt center i Örestad, Köpenhamn Läkemedelsföretaget Nycomed flyttar sitt huvudkontor från Oslo till Roskilde Förlaget Bra Böcker flyttar huvudkontoret från Höganäs till Malmö Gillette samler 13 salgsselskaber til fire nationale organisationer i Norden og opretter nordisk hovedkontor i København Sony Nordic i København etableres som regionalt hovedkontor for Norden, og nordisk distributionscenter oprettes i frihavnen i København Det amerikanska bioteknikföretaget Biogen (numera Biogen Idec) etablerar nordiskt huvudkontor i Köpenhamn DaimlerChrysler flyttar de nationella huvudkontoren från Köpenhamn och Stockholm och etablerar skandinaviskt huvudkontor i Köpenhamn-Malmö Läkemedelsföretaget Novo Nordisk flyttar danska försäljningsbolaget från Köpenhamn och etablerar skandinaviskt marknadsförings- och säljbolag i Malmö Honda Nordic bildas i Malmö. En del tjänster flyttas från Stockholm Ikea flyttar huvudkontoret från Humlebæk till Helsingborg och Nederländerna TNT og DSV etablerer TNT/DFDS Transport og Logistic med hovedkontor i København. Det svenske hovedkontor flyttes fra Stockholm til Malmø. Under 2004 koncentreras TNT:s svenska kundtjänst till Helsingborg. Under 2005 opløses TNT/DFDS Transport og Logistics efter påbud fra de svenske konkurrencemyndigheder, da TNT opkøber Wilson Logistics Det amerikanska bioteknikföretaget Genzyme etablerar nordiskt huvudkontor i Köpenhamn Leo Pharma flyttar danska försäljningsbolaget från Köpenhamn och etablerar nordiskt marknadsförings- och säljbolag i Malmö Subaru-Daihatsu etablerar skandinaviskt huvudkontor i Helsingborg Dell Computers placerer sit skandinaviske hovedkontor på Amager Microsoft opkøber Navision i Vedbæk nord for København, hvorefter Vedbæk er europæisk hovedkontor for Microsoft Business Solutions Livsmedelsföretaget Masterfoods flyttar svenska huvudkontoret från Malmö till Stockholm och etablerar skandinaviskt huvudkontor i Ørestad, Köpenhamn Mobiloperatören 3 öppnar skandinaviskt kundcenter i Ørestad, Köpenhamn Toyota etablerar skandinaviskt huvudkontor i Köpenhamn Coca-Cola flyttar merparten av sitt svenska huvudkontor från Stockholm till Köpenhamn 2004 Biltakboxtillverkaren Thule flyttar huvudkontoret från Bryssel till Malmö Livsmedelsföretaget Findus flyttar huvudkontoret från Bjuv till Malmö Sängtillverkaren Hilding Anders flyttar huvudkontoret från Helsingborg till Malmö Rederiet Clipper etablerer globalt hovedkontor i København for sin flåde på 240 skibe Leksaksföretaget Brio flyttar sitt danska huvudkontor från Frederikssund till Malmö Tyske SAP placerer sin nordiske ledelse og hovedkontorsfunktioner i København NSS Financial/El-Giganten etablerer nordisk shared service center i København 2004 British Airways samler sine nordiske aktiviteter i nyt nordisk hovedkontor i København 2005 Duni flyttar huvudkontoret från Stockholm till Malmö Biltema flyttar huvudkontoret från Linköping till Helsingborg. 6

7 Skåne er Danmarks gateway til Sverige Først samlede Daimler-Chrysler sin danske og svenske organisation omkring broen. Siden er regionen blevet rammen om de nordiske hovedkontorer for Toyota, Honda og Subaru-Daihatsu, men bilbranchen og lægemiddelindustrien er kun nogle af de brancher, der er vokset i regionen. Regiones mest kendte brancher i et internationalt perspektiv, foruden lægemiddelbranchen, livsmedel & dagligvaror og transport & logistik er også blevet styrket siden regionsdannelsen med tilkomsten af bl.a. Masterfoods, rederiet Clipper og den positive udvikling omkring såvel Sturup som Københavns Lufthavne. Den danske eksport til Sverige udgjorde i 2004 knapt 60 mia. DKK, hvilket gør Sverige til Danmarks næststørste marked efter Tyskland, men før lande som Storbritannien, USA, Frankrig, Italien, Benelux og Norge. Hvis der ses bort fra handel med energi som olie, gas og elektricitet er den danske eksport til Sverige steget med 28 pct. fra , mens den svenske eksport til Danmark er gået op med ca. 40 pct. En stor del af handlen går gennem Skåne, og det er også her antallet af danske virksomhedsetableringer er skudt i vejret. Virksomheder som byggemarkedet Harald Nyborg, kosmetikæden Matas og møbelhuset Ilva har startet deres svenske forretning op i Skåne. Discount-supermarkedet Netto har placeret centrum for sine (100) svenske butikker i Halmstad, mens logistik-koncernen DFDS (DSV) har flyttet sit svenske hovedkontor fra Stockholm til Skåne. Generelt udnytter de danske virksomheder de synergier og kommunikationsmuligheder, der er, ved at Skåne og Sydsverige er tæt på de danske hovedkontorer i Københavnsområdet. Det er også værd at bemærke, at Danmarks største bank, Danske Bank i stadig større grad udnytter Skåne til at styrke sin position på det svenske marked, bl.a. gennem udvidelse af filialnettet i koncernens svenske retail-banking del og etablering af et nyt finanscenter i Turning Torso. Ligeledes er danske ejendomsinvestorer i stigende grad begyndt at lave porteføljeinvesteringer i Skåne. Skatteaftale i 2003 Skattebarrieren blev kraftigt formindsket, da Øresund fik ny skatteaftale i slutningen af Regler, der klart definerer, hvor den enkelte pendler skal betale skat, og hvor han/hun er socialforsikret, har nu afløst det tidligere regime, hvor danske og svenske myndigheder ikke kunne enes om beskatningsretten. Samtidig har de danske skattemyndigeheder etableret særlige skattekontorer for Øresundspendlere, der bor i Sverige men betaler skat i Danmark, i Helsingør og København. Dermed er skattespørgsmålet ikke længere Øresundsregionens gordiske knude. Øresundsregionen er virkelighed Der findes allerede Øresundseffekter indenfor erhvervslivet i form af flere virksomhedslokaliseringer og stigende virksomhedsejerskab på tværs af Øresund, og Øresundsregionen spiller uden tvivl også en vigtig rolle i den øgede samhandel mellem Danmark og Sverige. Borgerne har også taget regionstanken og dens fordele til sig, hvilket bl.a. kunne spores ved EMUafstemningen i 2003, hvor Vestskåne stemte overvældende ja til euroen. Dermed sikrede borgerne langs den svenske Øresundskyst et skånsk ja, mens Midt- og Østskåne stemte nej på linje med resten af Sverige udenfor Stockholm. Vestskåningerne stemte ja til euroen på tværs af både uddannelsesmønstre og indkomstniveau, for i Øresundsregionen havde de en klar vision om, at en fælles valuta var en fordel, hvis de bevægede sig rundt i regionen. Øresundsregionen har allerede i de første fem år efter broens ankomst vist, at den er et eksempel på den positive dimension af globaliseringen og internationaliseringen. Regionen giver borgere og virksomheder flere valgmuligheder, og skaber rammerne for en økonomisk og kulturel integration, der tidligere blev begrænset af nationsgrænsen. Organisationer som Øresundsuniversitetet, Øresund Science Region, Medicon Valley Academy, Øresund Business Council, Øresund Direkt, Øresundskomiteen og Øresundsinstituttet har på hvert sit område haft succes med at skabe bedre vilkår for regionen og dens borgere, men de kan ikke gøre arbejdet alene. Det var uhørt positivt, at det i 2003 lykkedes de to landes regeringer at lave en ny skatteaftale, men den politiske opmærksomhed omkring Øresundsregionen fra navnligt national side skal udbygges, hvis arbejdet med at identificere og løse barrierespørgsmål skal lykkes. Det kræver vilje til forandring og til at tænke nyt, og det gør virksomhederne og borgerne, der er vant til at agere internationalt og fleksibelt. Men politikerne er også nødt til adoptere de egenskaber, både for at skabe en fleksibel Øresundsregion som for at styrke Danmark og Sverige i globaliseringen. 7

8 Erhvervslivet har engageret sig i udviklingen af Øresundsregionen på en række områder. Dansk Industri s og Svenskt Näringsliv s regionale organisationer i Øresundsregionen etablerede i 1998 samarbejdsorganet Øresund Business Council, som bl.a. har involveret sig i samarbejdet med Øresundsuniversitetet og etableringen af Øresund Science Region med tilhørende organisationer. Erhvervslivets øvrige engagement har været mangfoldigt, og for at belyse dette har Øresund Business Council anmodet Øresunds Instituttet om at skrive vedlagte artikel med en række konkrete eksempler på, hvorledes virksomheder har organiseret sig i Øresundsregionen. Nu hvor det 1. juli 2005 er 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, er det i globaliseringens perspektiv meget positivt, at en række internationale virksomheder har valgt at placere sig i Øresundsregionen og dermed medvirke til den fortsatte udvikling som en førende metropol og region i Nordeuropa. Svenskt Näringsliv, Regionkontor Malmö Jörgen kocksgatan 1B Box malmö Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V tlf Tryk: DI Foto: Søren Madsen, Miklos Szabo/Øresundsbroen

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Sarpsborg 25 november 2014 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest

Torben Voss. Dansk Politisk Manifest Torben Voss Dansk Politisk Manifest 2014 Transport Togrute i mellem Frederikshavn Karlskrona Kungsbacka. DSB IC-rute Frederikshavn-København udvides, så det forsætter over Øresundsbroen med endestationer

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM)

Vind i Øresund. John Eli Nielsen, DTU. Olof Samuelsson, LTH. Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund John Eli Nielsen, DTU Olof Samuelsson, LTH Styregruppemødet den 23. november 2009 (DTU-IMM) Vind i Øresund - Agenda John Eli Nielsen 1. Baggrund 2. Overordnet mål 3. Emneområder 4. Tyngdepunkt

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland

Tema. Eksport og globalisering. Stigende eksport i Region Nordjylland. Ingen eksport data på kommuneniveau. Udvikling i eksport i Region Nordjylland Tema Eksport og globalisering I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten og jobskabelsen i Aalborg, at virksomhederne tænker og handler internationalt. Ved at udvide markedet fra

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Erhvervslivetsh Øresundsindeksh. hnäringslivets höresundsindex

Erhvervslivetsh Øresundsindeksh. hnäringslivets höresundsindex Erhvervslivetsh Øresundsindeksh hnäringslivets höresundsindex 2002 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics & Inregia Maj 2002 & Erhvervslivets Øresundsindeks -

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Status på Øresundsintegrationen anno 2014

Status på Øresundsintegrationen anno 2014 Status på Øresundsintegrationen anno 2014 SAMMANFATTNING Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Dansk Erhverv har sedan invigningen av Öresundsbron regelbundet mätt och analyserat integrationsgraden

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

Pendling over Øresund

Pendling over Øresund Pendling over Øresund Undersøgelse af holdninger og adfærd i forhold til pendling over Øresund - 3. opfølgning - Juni 2005 Udarbejdet af Øresundsregionens Arbejdsmarkedspolitiske Råd, Københavns kommune,

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Spørgeskema Øresundsindeks marts 2006 Hvordan har udviklingen på følgende områder været for Deres virksomhed? Omsætning og handel Svar DK DK (=139) S (=253) 1a. Sammenlignet

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Status på Øresundsintegrationen anno 2014

Status på Øresundsintegrationen anno 2014 Status på Øresundsintegrationen anno 2014 RESUME Det Sydsvenske Handelskammer og Dansk Erhverv har siden indvielsen af Øresundsbroen jævnligt målt og analyseret integrationsgraden imellem den danske og

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014

TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 TILGÆNGELIGHED I ØRESUNDSREGIONEN TILGÆNGELIGHEDSATLAS 2014 1 2 Modellen og kortene er fremstillet af Tetraplan A/S på vegne af Region Skåne og Ørestat III-projektet i 2014. Grafik: Jenny Willman, wilmadesign.se

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Benchmarking af venturemarkedet 2016

Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking af venturemarkedet 2016 Benchmarking hvorfor og hvordan? For at følge udviklingen på det danske venturemarked sammenligner vi det danske marked med 15 andre europæiske lande. Vi måler på seks

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Disse barrierer skal afvikles for at skabe troværdighed og tillid omkring et fælles regionalt mindset.

Disse barrierer skal afvikles for at skabe troværdighed og tillid omkring et fælles regionalt mindset. BYEN OM SUNDET Regioner er mindsets. Politiske, geografiske, økonomiske eller kulturelle virkeligheder kan være drivende for en regional forståelsesramme, men i sidste ende er det menneskers tro på og

Læs mere

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol

Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Interregionalt samarbejde og lokal kultur. Erfaringer fra Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov 25.10.2010 Nordisk seminar, Oslo Det vil jeg sige Intro: Øresundsregionen som Kreativ Metapol Baggrund: Hvordan

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk

Jobprofil. RGS 90 Sverige AB. Vice VD. (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970. SQ@TVMskills.dk Jobprofil RGS 90 Sverige AB Vice VD (Kommende VD) Ansvarlig kontakt: Søren Qvist +45 2620 7970 SQ@TVMskills.dk Der søges en vice VD, der i tæt samarbejde med den nuværende danske VD kan videreudvikle RGS

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013

Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark. August 2013 Innovationsbarometeret FoU chefer i Sverige og Danmark August 2013 Om Innovationsbarometeret I alt 100 FoU-chefer i Sverige og Danmark, 50 i hvert land, blev bedt om at svare på en række spørgsmål vedr.

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland

Sjælland på sporet 26. oktober Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken. Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Sjælland på sporet 26. oktober 2017 Region Sjællands planer og ønsker for jernbanetrafikken Chefkonsulent Lars Bosendal, region Sjælland Hovedopgaver Sundhed Regional udvikling Det sociale område Vores

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0

KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 www.kk.dk KØBENHAVNERFORTÆLLINGEN 2.0 Side 1 Side 2 / Københavnerfortællingen Livskvalitet Vækst - Sundhed - Viden - Miljø/energi - Innovation - Mangfoldighed - Beskæftigelse - Tryghed Afdelingens navn

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Bygge- og anlægssektoren i Sverige

Bygge- og anlægssektoren i Sverige Underoverskrift (MetaUM str. 16) Bygge- og anlægssektoren i Sverige Væksthus Sjælland/Enemærke & Petersen Oplæg ved Seniorrådgiver Daniel Kampmann Den Danske Ambassade i Stockholm Agenda: Kort om den svensk

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Ledere uden grænser. Nordisk centralbibliotekarmøde d. 25. januar 2005. Bente Knudsen John Nørskov Hansen

Ledere uden grænser. Nordisk centralbibliotekarmøde d. 25. januar 2005. Bente Knudsen John Nørskov Hansen Ledere uden grænser Nordisk centralbibliotekarmøde d. 25. januar 2005 Bente Knudsen John Nørskov Hansen Baggrund for projektet Projektet blev initieret af centralbibliotekerne i Gentofte, Skåne og Slagelse

Læs mere