Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen"

Transkript

1 Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen Øresund Business Council samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv

2 Forord Den 1. juli 2005 var det 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, og der har i den anledning været skrevet mange artikler om udviklingen i Øresundsregionen. Om trafikken, om pendlere på tværs af Øresund og om barrierer. Og om universiteterne i Øresundsregionen. Billedet af Øresundsregionen nu 5 år efter åbningen af Øresundsbroen er således fyldt med mange nuancer. Men hvordan har erhvervslivets engagement i Øresundsregionen udviklet sig? Øresunds Business Council, der er et samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv, blev etableret i 1998, og har siden arbejdet for at udvikle rammebetingelserne for erhvervslivet i Øresundsregionen med det formål at få frigjort de mange potentialer som en samvirkende Øresundsregion indeholder. Målet er, at Øresundsregionen udvikler sig til den førende metropol i Nordeuropa. Øresund Business Council har engageret sig i samarbejdet med Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region. En lang række virksomheder og virksomhedsrepræsentanter har deltaget i opbygningen af dette samarbejde på tværs af Øresund. Hvordan er det derudover gået med erhvervslivets mere konkrete engagement i Øresundsregionen? Der findes endnu ikke aktuel og lettilgængelig fælles erhvervsstatistik for hele Øresundsregionen, der bl.a. kan belyse niveauet for og udviklingen i antallet af virksomheder, investeringer, omsætning og eksport. Derfor har Øresund Business Council valgt at anmode Øresundsinstituttet skrive vedlagte artikel om Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen. Vi har anset det for væsentligt, at der bliver sat fokus på konkrete virksomheder og deres engagement i Øresundsregionen. Det samlede billede der tegnes, er selvfølgelig ikke fuldstændigt, men ganske imponerende. Mange andre virksomheder har også udover de nævnte engageret sig i Øresundsregionen. Det er et gennemgående og meget positivt træk set specielt i globaliseringens perspektiv, at mange internationale firmaer har engageret sig i at udnytte Øresundsregionens potentialer. Vi anser denne udvikling som et meget positivt signal for, at Øresundsregionen vil kunne leve op til visionen om at at blive Nordeuropas førende metropol. Med dette notat vil vi gerne lykønske Øresundsbroen med 5 års jubilæet og samtidig takke vores mange samarbejdspartnere, der også arbejder for at udvikle Øresundsregionen. Juni 2005 Kjeld H. Petersen Adm. dir. Innova AirTech Instruments A/S Formand Øresund Business Council Lennart Nilsson VD Pethle AB Vice Ordförende Øresund Business Council 2

3 Fem år med Öresundsbron: Näringslivet har börjat utnyttja möjligheterna Öresundsregionen 2005 är en region med mängder av nya kontor, bostadshus och spännande arkitektoniska byggnader såsom Københavns nya bibliotek Den sorte diamant eller den nya operan, bostadshuset Turning Torso i Malmö och Dunkers kulturhus i Helsingborg. København har fått en förarlös metro, Malmö en yttre ringväg, och mitt i allt står en jättelik bro som dyker ner i en tunnel på en liten ö. Öresundsregionen är inte sig lik. Det började med ett avtal i januari 1991 och fortsatte den 1 juli 2000 med invigningen av Öresundsbron. De fem åren därefter har inneburit en snabb och dynamisk omvandling av Öresundsregionens näringsliv och en explosiv utveckling i resandet över Öresund. Inden broen, mens grænsen mellem Danmark og Sverige kun blev betjent af færger, rejste mennesker over Sundet hver dag pendlede. Nu, hvor broen har knejset over Øresund i fem år, er verden en anden. Antallet af rejsende er steget 50 procent til , og danskere og svenskere krydser dagligt Øresund til og fra arbejdet. Räknas hela Själland och Skåne bor der 3,6 miljoner människor i regionen, som har företag och en bruttoregionprodukt på över 1000 miljarder kronor, motsvarand 28 procent av Danmark och Sveriges samlade BNP eller fyra gånger de baltiska staternas BNP. Bilar: DaimlerChrysler visade vägen 1999 flyttade DaimlerChrysler sitt Sverigekontor från Stockholm och etablerade ett nytt skandinaviskt huvudkontor i Öresundsregionen, med två delar, ett på vardera sidan om sundet i Köpenhamn och Malmö. Merparten av funktionerna förlades i Köpenhamn, men funktionerna service och utbildning förlades till i Malmö. Flytten skedde efter en noggrann analys som visade att cirka 70 procent av den skandinaviska försäljningen fanns inom en radie av 30 mil från Öresund. Därutöver bedömdes möjligheterna att rekrytera arbetskraft som goda och närheten till Kastrups internationella flygplats och kontakterna med det tyska huvudkontoret som viktiga. DaimlerChrysler visade vägen för de andra bilföretagen. Sedan flytten 1999 har fyra andra bilföretag etablerat skandinaviska eller nordiska huvudkontor i Öresundsregionen: Honda Nordic i Malmö , Subaru-Daihatsu i Helsingborg 2002, Toyota Nordic i Köpenhamn 2003 och Peugeot Skandinavien Japansk logistik De japanska företagen är kända för sin logistiska effektivitet just in time. Därför var det ett gott betyg åt Öresundsregionen när Toyota, efter att ha undersökt hela Norden efter den mest optimala lösningen för distributionen av bilar till Danmark, Sverige, Norge och Finland, fastnade för den fusionerade storhamnen Copenhagen Malmo Port. En ny terminal lät anläggas i Malmö med kapacitet för att ta emot bilar årligen. Med 2-3 dagars leveranstid nås hela den nordiska marknaden. Öresundsbron spelar en stor roll för vår placering. Bron betyder att Danmark och Sverige fungerar som ett land, då man kan förse hela den danska marknaden med lastbil från Malmö, d.v.s. utan omlastning, vilket alltid är förbundet med risk för skador. Bart Steyaert, Toyota 3

4 Läkemedel: Medicon Valley attraherar hela världen Med 38 procent av hela Nordens läkemedelsindustri och tre av de fem största F & U-anläggningarna är det inte konstigt att Medicon Valley attraherar företag från hela världen. Japanska Yamanouchi etablerade nordiskt huvudkontor i Köpenhamn redan 1991 och därefter har amerikanska Genmab, Biogen Idec och Genzyme följt efter. Läkemedelsklustret i Medicon Valley bärs upp av storföretagen Novo Nordisk, H. Lundbeck, Leo och Ferring i Köpenhamn, AstraZeneca i Lund och Pfizer i Helsingborg, men förutom jättarna finns en uppsjö av mindre bioteknikföretag och en mängd stora medicinsk-tekniska företag, såsom Radiometer i Köpenhamn och Gambro i Lund. Till de senare nyetableringarna hör amerikanska Acadia Pharmaceuticals i Malmö, Biogen Idec i Hillerød och det isrealiska generikaföretaget Teva i Helsingborg. Danskar i Malmö, svenskar i København Ferrings nya internationella center reser sig som en hög svart kontorsbyggnad i Köpenhamns nya stadsdel Ørestad. Här arbetar cirka 225 danskar och 125 svenskar i vad som kan kallas Medicon Valleys mesta Öresundsföretag. Men också andra företag har börjat utnyttja Öresundsregionens möjligheter. Danska Novo Nordisk flyttade 2000 sin danska marknads- och säljavdelning till Malmö och 2002 gjorde Leo samma sak. Det danska läkemedelsföretaget Nycomeds VD är å andra sidan svensk och också på de andra danska läkemedelsoch bioteknikföretagen finns många svenskar. Det gör att Öresundsregionen Medicon Valley har börjat förvandlas till en gemensam arbetsmarknad inom medicoområdet. Dansk-svenska kundcenter Ett stort antal företag har bildat dansk-svenska eller nordiska kundcenter sedan Öresundsbrons tillkomst. Gillette, livsmedelsföretaget Kellogg s, flygbolaget Icelandair, telekomoperatören 3 och dataföretaget Dell tillhör några av dessa. Gemensamt för dem alla är att de behöver mindre kontorsyta, mindre personal og har adgang til dels svensk- og dansktalende medarbejdere, dels norske, baltiske og tysktalende, hvis de vælger at placere sig i Øresundsregionen. Sprog, uddannelse og et internationalt miljø er blandt Øresundsregionens største styrker. Danskere og svenskere er kendt for at tale godt engelsk, og for at have et godt sprogøre. Gennem årtier har vi lyttet til radio og set tv fra den anden side, og med Øresundsregionen får vi nu mulighed for at kapitalisere vores sprogøre. Øresundsregionen er rig på kommunikationsmuligheder med andre dele af Norden, og når nordboer samles omkring Øresund, styrker det erhvervslivets muligheder for at bruge regionen som base for hele det nordiske marked. Erhvervslivet nordificeres I 2004 kom Øresundsinstituttets rapport Erhvervslivets organisering omkring Øresund og i Norden. Rapporten, der var den første der undersøgte et så stort udsnit af internationale koncerner, beskrev, hvordan internationale koncerner ændrer deres lokaliseringsmønstre i Norden henmod fælles nordiske organisationer. Rapporten, der undersøgte hvordan 102 af verdens største virksomheder indenfor seks forskellige brancher har organiseret sig i Norden, viste, at netop Øresundsregionen har høstet markante fordele af den udvikling, og at fordelene bunder i regionsopbygningen. Skandinaviska/nordiska huvudkontor per bransch (antal) Livsmedel & Läkemedel Transport Konsument Datorer och Bilar Totalt dagligvaror -elektronik tillbehör Stockholm Öresund varav Köpenhamn ,5 18,5 varav Skåne 4 1 2,5 7,5 Göteborg Oslo Odense 1 1 Vejle 1 1 Frankfurt 1 1 Andel undersökta företag Andel med skandinaviskt huvudkontor 92% 23% 100% 56% 44% 61% 64% 4

5 Ud af 102 koncerner, der alle ligger på Forbes listen over verdens største virksomheder benyttede 65 et regionalt eller europæisk hovedkontor i Norden, og af de 65 nordiske hovedkontorer lå 26 i Øresundsregionen og 27 i Stockholm, mens Oslo kunne mønstre tre og Göteborg seks. Øresund har udviklet sig hurtigt siden Øresundsbroen begyndte at tage form. Af regionens 26 hovedkvarterer er 17 etableret efter 1997, heraf 11,5 på Sjælland og 5,5 i Skåne. Dermed findes der allerede en markant broeffekt indenfor erhvervslivet, og det lader til, at flere og flere virksomheder udnytter Øresundsregionens forcer. Bl.a regionens gode infrastruktur og Kastrup Lufthavn, der giver mulighed for at dække de nordiske markeder fra samme location, mens virksomhederne samtidig har let adgang til dansk og svensk arbejdskraft og i et vist omfang også norsk, finsk og baltisk. Dermed flytter internationaliseringen erhvervslivets fokus væk fra de nationale hovedstæder over til en multinational arena som Øresundsregionen. Nordificeringen begyndte ved Øresund Etableringen af Øresundsbroen og virkeliggørelsen af Øresundsregionen har været afgørende for udviklingen af regionen. Imidlertid spiller andre faktorer også ind på regionens succes. Københavns lufthavns vidtforgrenede skandinaviske og europæiske og transatlantiske rutenet gør det muligt at dække hele det nordiske marked med en administrativ enhed i Øresundsregionen, mens de massive investeringer i tilstødende infrastruktur som motorvejs- og jernbanenettene gør Øresund til en ideel logistikhub for Norden og Østersøområdet. Samtidigt har regionens 14 universiteter også spillet en afgørende rolle for at skabe den kritiske masse af kvalificeret arbejdskraft, der er nødvendig for at opbygge et vidensbaseret og nuanceret erhvervsliv, der er konkurrencedygtigt i storbykonkurrencen. Regionen har tiltrukket mange forskellige virksomheder og funktioner, f.eks. salgskontorer, F&U afdelinger og forretningsservice, og i hele regionen er der idag adgang til den højeste kvalitet indenfor serviceerhverv som revision, jura, management- og softwarekonsulenter og finansiel rådgivning. Nordificeringen har været synlig indenfor bank-, finans- og revisionsbrancherne i en del år, mens konsulent- og softwarevirksomheder som Accenture, Oracle, IBM og Siemens Business Solutions siden 2000 også er begyndt at benytte nordiske organisationer. Endelig begynder nordificeringen også at slå igennem indenfor juridiske tjenester, men indtil videre er det kun DLA Nordic, der har gennemgået en fuld fusion mellem flere nordiske advokatkontorer til et fælles selskab. 5

6 Eksempler på virksomhedslokaliseringer i Øresundsregionen Britiske Arriva foretager virksomhedens første opkøb udenfor Storbritannien. Arriva køber danske Unibus og etablerer sig i København. Arriva etablerer sig i Helsingborg i Nestlé etablerer nordisk organisation og samler hovedkontor for Norden i København 1998 Ferring Pharmaceuticals flyttar F&U från Kiel, Köpenhamn och Malmö och etablerar internationellt center i Örestad, Köpenhamn Läkemedelsföretaget Nycomed flyttar sitt huvudkontor från Oslo till Roskilde Förlaget Bra Böcker flyttar huvudkontoret från Höganäs till Malmö Gillette samler 13 salgsselskaber til fire nationale organisationer i Norden og opretter nordisk hovedkontor i København Sony Nordic i København etableres som regionalt hovedkontor for Norden, og nordisk distributionscenter oprettes i frihavnen i København Det amerikanska bioteknikföretaget Biogen (numera Biogen Idec) etablerar nordiskt huvudkontor i Köpenhamn DaimlerChrysler flyttar de nationella huvudkontoren från Köpenhamn och Stockholm och etablerar skandinaviskt huvudkontor i Köpenhamn-Malmö Läkemedelsföretaget Novo Nordisk flyttar danska försäljningsbolaget från Köpenhamn och etablerar skandinaviskt marknadsförings- och säljbolag i Malmö Honda Nordic bildas i Malmö. En del tjänster flyttas från Stockholm Ikea flyttar huvudkontoret från Humlebæk till Helsingborg och Nederländerna TNT og DSV etablerer TNT/DFDS Transport og Logistic med hovedkontor i København. Det svenske hovedkontor flyttes fra Stockholm til Malmø. Under 2004 koncentreras TNT:s svenska kundtjänst till Helsingborg. Under 2005 opløses TNT/DFDS Transport og Logistics efter påbud fra de svenske konkurrencemyndigheder, da TNT opkøber Wilson Logistics Det amerikanska bioteknikföretaget Genzyme etablerar nordiskt huvudkontor i Köpenhamn Leo Pharma flyttar danska försäljningsbolaget från Köpenhamn och etablerar nordiskt marknadsförings- och säljbolag i Malmö Subaru-Daihatsu etablerar skandinaviskt huvudkontor i Helsingborg Dell Computers placerer sit skandinaviske hovedkontor på Amager Microsoft opkøber Navision i Vedbæk nord for København, hvorefter Vedbæk er europæisk hovedkontor for Microsoft Business Solutions Livsmedelsföretaget Masterfoods flyttar svenska huvudkontoret från Malmö till Stockholm och etablerar skandinaviskt huvudkontor i Ørestad, Köpenhamn Mobiloperatören 3 öppnar skandinaviskt kundcenter i Ørestad, Köpenhamn Toyota etablerar skandinaviskt huvudkontor i Köpenhamn Coca-Cola flyttar merparten av sitt svenska huvudkontor från Stockholm till Köpenhamn 2004 Biltakboxtillverkaren Thule flyttar huvudkontoret från Bryssel till Malmö Livsmedelsföretaget Findus flyttar huvudkontoret från Bjuv till Malmö Sängtillverkaren Hilding Anders flyttar huvudkontoret från Helsingborg till Malmö Rederiet Clipper etablerer globalt hovedkontor i København for sin flåde på 240 skibe Leksaksföretaget Brio flyttar sitt danska huvudkontor från Frederikssund till Malmö Tyske SAP placerer sin nordiske ledelse og hovedkontorsfunktioner i København NSS Financial/El-Giganten etablerer nordisk shared service center i København 2004 British Airways samler sine nordiske aktiviteter i nyt nordisk hovedkontor i København 2005 Duni flyttar huvudkontoret från Stockholm till Malmö Biltema flyttar huvudkontoret från Linköping till Helsingborg. 6

7 Skåne er Danmarks gateway til Sverige Først samlede Daimler-Chrysler sin danske og svenske organisation omkring broen. Siden er regionen blevet rammen om de nordiske hovedkontorer for Toyota, Honda og Subaru-Daihatsu, men bilbranchen og lægemiddelindustrien er kun nogle af de brancher, der er vokset i regionen. Regiones mest kendte brancher i et internationalt perspektiv, foruden lægemiddelbranchen, livsmedel & dagligvaror og transport & logistik er også blevet styrket siden regionsdannelsen med tilkomsten af bl.a. Masterfoods, rederiet Clipper og den positive udvikling omkring såvel Sturup som Københavns Lufthavne. Den danske eksport til Sverige udgjorde i 2004 knapt 60 mia. DKK, hvilket gør Sverige til Danmarks næststørste marked efter Tyskland, men før lande som Storbritannien, USA, Frankrig, Italien, Benelux og Norge. Hvis der ses bort fra handel med energi som olie, gas og elektricitet er den danske eksport til Sverige steget med 28 pct. fra , mens den svenske eksport til Danmark er gået op med ca. 40 pct. En stor del af handlen går gennem Skåne, og det er også her antallet af danske virksomhedsetableringer er skudt i vejret. Virksomheder som byggemarkedet Harald Nyborg, kosmetikæden Matas og møbelhuset Ilva har startet deres svenske forretning op i Skåne. Discount-supermarkedet Netto har placeret centrum for sine (100) svenske butikker i Halmstad, mens logistik-koncernen DFDS (DSV) har flyttet sit svenske hovedkontor fra Stockholm til Skåne. Generelt udnytter de danske virksomheder de synergier og kommunikationsmuligheder, der er, ved at Skåne og Sydsverige er tæt på de danske hovedkontorer i Københavnsområdet. Det er også værd at bemærke, at Danmarks største bank, Danske Bank i stadig større grad udnytter Skåne til at styrke sin position på det svenske marked, bl.a. gennem udvidelse af filialnettet i koncernens svenske retail-banking del og etablering af et nyt finanscenter i Turning Torso. Ligeledes er danske ejendomsinvestorer i stigende grad begyndt at lave porteføljeinvesteringer i Skåne. Skatteaftale i 2003 Skattebarrieren blev kraftigt formindsket, da Øresund fik ny skatteaftale i slutningen af Regler, der klart definerer, hvor den enkelte pendler skal betale skat, og hvor han/hun er socialforsikret, har nu afløst det tidligere regime, hvor danske og svenske myndigheder ikke kunne enes om beskatningsretten. Samtidig har de danske skattemyndigeheder etableret særlige skattekontorer for Øresundspendlere, der bor i Sverige men betaler skat i Danmark, i Helsingør og København. Dermed er skattespørgsmålet ikke længere Øresundsregionens gordiske knude. Øresundsregionen er virkelighed Der findes allerede Øresundseffekter indenfor erhvervslivet i form af flere virksomhedslokaliseringer og stigende virksomhedsejerskab på tværs af Øresund, og Øresundsregionen spiller uden tvivl også en vigtig rolle i den øgede samhandel mellem Danmark og Sverige. Borgerne har også taget regionstanken og dens fordele til sig, hvilket bl.a. kunne spores ved EMUafstemningen i 2003, hvor Vestskåne stemte overvældende ja til euroen. Dermed sikrede borgerne langs den svenske Øresundskyst et skånsk ja, mens Midt- og Østskåne stemte nej på linje med resten af Sverige udenfor Stockholm. Vestskåningerne stemte ja til euroen på tværs af både uddannelsesmønstre og indkomstniveau, for i Øresundsregionen havde de en klar vision om, at en fælles valuta var en fordel, hvis de bevægede sig rundt i regionen. Øresundsregionen har allerede i de første fem år efter broens ankomst vist, at den er et eksempel på den positive dimension af globaliseringen og internationaliseringen. Regionen giver borgere og virksomheder flere valgmuligheder, og skaber rammerne for en økonomisk og kulturel integration, der tidligere blev begrænset af nationsgrænsen. Organisationer som Øresundsuniversitetet, Øresund Science Region, Medicon Valley Academy, Øresund Business Council, Øresund Direkt, Øresundskomiteen og Øresundsinstituttet har på hvert sit område haft succes med at skabe bedre vilkår for regionen og dens borgere, men de kan ikke gøre arbejdet alene. Det var uhørt positivt, at det i 2003 lykkedes de to landes regeringer at lave en ny skatteaftale, men den politiske opmærksomhed omkring Øresundsregionen fra navnligt national side skal udbygges, hvis arbejdet med at identificere og løse barrierespørgsmål skal lykkes. Det kræver vilje til forandring og til at tænke nyt, og det gør virksomhederne og borgerne, der er vant til at agere internationalt og fleksibelt. Men politikerne er også nødt til adoptere de egenskaber, både for at skabe en fleksibel Øresundsregion som for at styrke Danmark og Sverige i globaliseringen. 7

8 Erhvervslivet har engageret sig i udviklingen af Øresundsregionen på en række områder. Dansk Industri s og Svenskt Näringsliv s regionale organisationer i Øresundsregionen etablerede i 1998 samarbejdsorganet Øresund Business Council, som bl.a. har involveret sig i samarbejdet med Øresundsuniversitetet og etableringen af Øresund Science Region med tilhørende organisationer. Erhvervslivets øvrige engagement har været mangfoldigt, og for at belyse dette har Øresund Business Council anmodet Øresunds Instituttet om at skrive vedlagte artikel med en række konkrete eksempler på, hvorledes virksomheder har organiseret sig i Øresundsregionen. Nu hvor det 1. juli 2005 er 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, er det i globaliseringens perspektiv meget positivt, at en række internationale virksomheder har valgt at placere sig i Øresundsregionen og dermed medvirke til den fortsatte udvikling som en førende metropol og region i Nordeuropa. Svenskt Näringsliv, Regionkontor Malmö Jörgen kocksgatan 1B Box malmö Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V tlf Tryk: DI Foto: Søren Madsen, Miklos Szabo/Øresundsbroen

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX

NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 21 HVOR LANGT ER INTEGRATIONEN NÅET? RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE MAJ 21 KOLOFON

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City

Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Porthuset, Ørestads Boulevard 61 Kontor- og butikslokaler med stil midt i Ørestad City Kontor- og butikslokaler med stil, trend, moderne charme og usandsynlig meget fornuft 74 m 2 til 200 m 2 Nyerhvervet

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation

WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August 2008 Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation WorkRep Denmark Resultater til Handelshøjskolen, Aarhus Universitet (ASB) August Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Reputation Institute og Moment. 1 Indholdsfortegnelse Side 1: WorkRep Resultater

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund

Näringslivets manifest för Öresundsregionen. Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Näringslivets manifest för Öresundsregionen Erhvervslivets manifest for Øresund Innehållsförteckning Inledning/förord 2

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE

INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE 18. oktober 2002 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: INTERNATIONALT SAMARBEJDE NØDVENDIG FOR AT KONTROLLERE MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Cirka en tredjedel af al handel til og fra USA er intern

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Erhvervsudvikling i København

Erhvervsudvikling i København Erhvervsudvikling i København Kenneth Horst Hansen //Fuldmægtig //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Vækst og erhvervsudvikling i København 2. Planlægning for erhvervsudvikling 3. Fremtidens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Etablering og ekspansion på det tyske marked.

Etablering og ekspansion på det tyske marked. NORDKRON GmbH, Hamburg, 2013 Etablering og ekspansion på det tyske marked. Tyskland er et af Danmarks vigtigste ekportmarkeder; et nærmarked med stort potentiale og lige syd for grænsen. NORDKRON er en

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet

3 Øresundsregionens. 5 Workshop i Tornio- fremtid til debat. Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen. Interreg-seminar fokus på erhvervsområdet I N F O R M A T I O N F R Å N Ö R E S U N D S K O M I T E E N N U M M E R 1. 2 0 0 4 3 Øresundsregionens fremtid til debat 5 Workshop i Tornio- Haparanda om arbejdsmarked på tværs af grænsen 6 Interreg-seminar

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. oktober 2008 Sag nr. 1 Emne: Studiebesøg i Vancouver og Victoria, British Columbia, Canada for medlemmer af regionsrådet 2 bilag Studiebesøg

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere