Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen"

Transkript

1 Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen Øresund Business Council samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv

2 Forord Den 1. juli 2005 var det 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, og der har i den anledning været skrevet mange artikler om udviklingen i Øresundsregionen. Om trafikken, om pendlere på tværs af Øresund og om barrierer. Og om universiteterne i Øresundsregionen. Billedet af Øresundsregionen nu 5 år efter åbningen af Øresundsbroen er således fyldt med mange nuancer. Men hvordan har erhvervslivets engagement i Øresundsregionen udviklet sig? Øresunds Business Council, der er et samarbejdsorgan mellem Dansk Industri og Svenskt Näringsliv, blev etableret i 1998, og har siden arbejdet for at udvikle rammebetingelserne for erhvervslivet i Øresundsregionen med det formål at få frigjort de mange potentialer som en samvirkende Øresundsregion indeholder. Målet er, at Øresundsregionen udvikler sig til den førende metropol i Nordeuropa. Øresund Business Council har engageret sig i samarbejdet med Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region. En lang række virksomheder og virksomhedsrepræsentanter har deltaget i opbygningen af dette samarbejde på tværs af Øresund. Hvordan er det derudover gået med erhvervslivets mere konkrete engagement i Øresundsregionen? Der findes endnu ikke aktuel og lettilgængelig fælles erhvervsstatistik for hele Øresundsregionen, der bl.a. kan belyse niveauet for og udviklingen i antallet af virksomheder, investeringer, omsætning og eksport. Derfor har Øresund Business Council valgt at anmode Øresundsinstituttet skrive vedlagte artikel om Erhvervslivets engagement i Øresundsregionen. Vi har anset det for væsentligt, at der bliver sat fokus på konkrete virksomheder og deres engagement i Øresundsregionen. Det samlede billede der tegnes, er selvfølgelig ikke fuldstændigt, men ganske imponerende. Mange andre virksomheder har også udover de nævnte engageret sig i Øresundsregionen. Det er et gennemgående og meget positivt træk set specielt i globaliseringens perspektiv, at mange internationale firmaer har engageret sig i at udnytte Øresundsregionens potentialer. Vi anser denne udvikling som et meget positivt signal for, at Øresundsregionen vil kunne leve op til visionen om at at blive Nordeuropas førende metropol. Med dette notat vil vi gerne lykønske Øresundsbroen med 5 års jubilæet og samtidig takke vores mange samarbejdspartnere, der også arbejder for at udvikle Øresundsregionen. Juni 2005 Kjeld H. Petersen Adm. dir. Innova AirTech Instruments A/S Formand Øresund Business Council Lennart Nilsson VD Pethle AB Vice Ordförende Øresund Business Council 2

3 Fem år med Öresundsbron: Näringslivet har börjat utnyttja möjligheterna Öresundsregionen 2005 är en region med mängder av nya kontor, bostadshus och spännande arkitektoniska byggnader såsom Københavns nya bibliotek Den sorte diamant eller den nya operan, bostadshuset Turning Torso i Malmö och Dunkers kulturhus i Helsingborg. København har fått en förarlös metro, Malmö en yttre ringväg, och mitt i allt står en jättelik bro som dyker ner i en tunnel på en liten ö. Öresundsregionen är inte sig lik. Det började med ett avtal i januari 1991 och fortsatte den 1 juli 2000 med invigningen av Öresundsbron. De fem åren därefter har inneburit en snabb och dynamisk omvandling av Öresundsregionens näringsliv och en explosiv utveckling i resandet över Öresund. Inden broen, mens grænsen mellem Danmark og Sverige kun blev betjent af færger, rejste mennesker over Sundet hver dag pendlede. Nu, hvor broen har knejset over Øresund i fem år, er verden en anden. Antallet af rejsende er steget 50 procent til , og danskere og svenskere krydser dagligt Øresund til og fra arbejdet. Räknas hela Själland och Skåne bor der 3,6 miljoner människor i regionen, som har företag och en bruttoregionprodukt på över 1000 miljarder kronor, motsvarand 28 procent av Danmark och Sveriges samlade BNP eller fyra gånger de baltiska staternas BNP. Bilar: DaimlerChrysler visade vägen 1999 flyttade DaimlerChrysler sitt Sverigekontor från Stockholm och etablerade ett nytt skandinaviskt huvudkontor i Öresundsregionen, med två delar, ett på vardera sidan om sundet i Köpenhamn och Malmö. Merparten av funktionerna förlades i Köpenhamn, men funktionerna service och utbildning förlades till i Malmö. Flytten skedde efter en noggrann analys som visade att cirka 70 procent av den skandinaviska försäljningen fanns inom en radie av 30 mil från Öresund. Därutöver bedömdes möjligheterna att rekrytera arbetskraft som goda och närheten till Kastrups internationella flygplats och kontakterna med det tyska huvudkontoret som viktiga. DaimlerChrysler visade vägen för de andra bilföretagen. Sedan flytten 1999 har fyra andra bilföretag etablerat skandinaviska eller nordiska huvudkontor i Öresundsregionen: Honda Nordic i Malmö , Subaru-Daihatsu i Helsingborg 2002, Toyota Nordic i Köpenhamn 2003 och Peugeot Skandinavien Japansk logistik De japanska företagen är kända för sin logistiska effektivitet just in time. Därför var det ett gott betyg åt Öresundsregionen när Toyota, efter att ha undersökt hela Norden efter den mest optimala lösningen för distributionen av bilar till Danmark, Sverige, Norge och Finland, fastnade för den fusionerade storhamnen Copenhagen Malmo Port. En ny terminal lät anläggas i Malmö med kapacitet för att ta emot bilar årligen. Med 2-3 dagars leveranstid nås hela den nordiska marknaden. Öresundsbron spelar en stor roll för vår placering. Bron betyder att Danmark och Sverige fungerar som ett land, då man kan förse hela den danska marknaden med lastbil från Malmö, d.v.s. utan omlastning, vilket alltid är förbundet med risk för skador. Bart Steyaert, Toyota 3

4 Läkemedel: Medicon Valley attraherar hela världen Med 38 procent av hela Nordens läkemedelsindustri och tre av de fem största F & U-anläggningarna är det inte konstigt att Medicon Valley attraherar företag från hela världen. Japanska Yamanouchi etablerade nordiskt huvudkontor i Köpenhamn redan 1991 och därefter har amerikanska Genmab, Biogen Idec och Genzyme följt efter. Läkemedelsklustret i Medicon Valley bärs upp av storföretagen Novo Nordisk, H. Lundbeck, Leo och Ferring i Köpenhamn, AstraZeneca i Lund och Pfizer i Helsingborg, men förutom jättarna finns en uppsjö av mindre bioteknikföretag och en mängd stora medicinsk-tekniska företag, såsom Radiometer i Köpenhamn och Gambro i Lund. Till de senare nyetableringarna hör amerikanska Acadia Pharmaceuticals i Malmö, Biogen Idec i Hillerød och det isrealiska generikaföretaget Teva i Helsingborg. Danskar i Malmö, svenskar i København Ferrings nya internationella center reser sig som en hög svart kontorsbyggnad i Köpenhamns nya stadsdel Ørestad. Här arbetar cirka 225 danskar och 125 svenskar i vad som kan kallas Medicon Valleys mesta Öresundsföretag. Men också andra företag har börjat utnyttja Öresundsregionens möjligheter. Danska Novo Nordisk flyttade 2000 sin danska marknads- och säljavdelning till Malmö och 2002 gjorde Leo samma sak. Det danska läkemedelsföretaget Nycomeds VD är å andra sidan svensk och också på de andra danska läkemedelsoch bioteknikföretagen finns många svenskar. Det gör att Öresundsregionen Medicon Valley har börjat förvandlas till en gemensam arbetsmarknad inom medicoområdet. Dansk-svenska kundcenter Ett stort antal företag har bildat dansk-svenska eller nordiska kundcenter sedan Öresundsbrons tillkomst. Gillette, livsmedelsföretaget Kellogg s, flygbolaget Icelandair, telekomoperatören 3 och dataföretaget Dell tillhör några av dessa. Gemensamt för dem alla är att de behöver mindre kontorsyta, mindre personal og har adgang til dels svensk- og dansktalende medarbejdere, dels norske, baltiske og tysktalende, hvis de vælger at placere sig i Øresundsregionen. Sprog, uddannelse og et internationalt miljø er blandt Øresundsregionens største styrker. Danskere og svenskere er kendt for at tale godt engelsk, og for at have et godt sprogøre. Gennem årtier har vi lyttet til radio og set tv fra den anden side, og med Øresundsregionen får vi nu mulighed for at kapitalisere vores sprogøre. Øresundsregionen er rig på kommunikationsmuligheder med andre dele af Norden, og når nordboer samles omkring Øresund, styrker det erhvervslivets muligheder for at bruge regionen som base for hele det nordiske marked. Erhvervslivet nordificeres I 2004 kom Øresundsinstituttets rapport Erhvervslivets organisering omkring Øresund og i Norden. Rapporten, der var den første der undersøgte et så stort udsnit af internationale koncerner, beskrev, hvordan internationale koncerner ændrer deres lokaliseringsmønstre i Norden henmod fælles nordiske organisationer. Rapporten, der undersøgte hvordan 102 af verdens største virksomheder indenfor seks forskellige brancher har organiseret sig i Norden, viste, at netop Øresundsregionen har høstet markante fordele af den udvikling, og at fordelene bunder i regionsopbygningen. Skandinaviska/nordiska huvudkontor per bransch (antal) Livsmedel & Läkemedel Transport Konsument Datorer och Bilar Totalt dagligvaror -elektronik tillbehör Stockholm Öresund varav Köpenhamn ,5 18,5 varav Skåne 4 1 2,5 7,5 Göteborg Oslo Odense 1 1 Vejle 1 1 Frankfurt 1 1 Andel undersökta företag Andel med skandinaviskt huvudkontor 92% 23% 100% 56% 44% 61% 64% 4

5 Ud af 102 koncerner, der alle ligger på Forbes listen over verdens største virksomheder benyttede 65 et regionalt eller europæisk hovedkontor i Norden, og af de 65 nordiske hovedkontorer lå 26 i Øresundsregionen og 27 i Stockholm, mens Oslo kunne mønstre tre og Göteborg seks. Øresund har udviklet sig hurtigt siden Øresundsbroen begyndte at tage form. Af regionens 26 hovedkvarterer er 17 etableret efter 1997, heraf 11,5 på Sjælland og 5,5 i Skåne. Dermed findes der allerede en markant broeffekt indenfor erhvervslivet, og det lader til, at flere og flere virksomheder udnytter Øresundsregionens forcer. Bl.a regionens gode infrastruktur og Kastrup Lufthavn, der giver mulighed for at dække de nordiske markeder fra samme location, mens virksomhederne samtidig har let adgang til dansk og svensk arbejdskraft og i et vist omfang også norsk, finsk og baltisk. Dermed flytter internationaliseringen erhvervslivets fokus væk fra de nationale hovedstæder over til en multinational arena som Øresundsregionen. Nordificeringen begyndte ved Øresund Etableringen af Øresundsbroen og virkeliggørelsen af Øresundsregionen har været afgørende for udviklingen af regionen. Imidlertid spiller andre faktorer også ind på regionens succes. Københavns lufthavns vidtforgrenede skandinaviske og europæiske og transatlantiske rutenet gør det muligt at dække hele det nordiske marked med en administrativ enhed i Øresundsregionen, mens de massive investeringer i tilstødende infrastruktur som motorvejs- og jernbanenettene gør Øresund til en ideel logistikhub for Norden og Østersøområdet. Samtidigt har regionens 14 universiteter også spillet en afgørende rolle for at skabe den kritiske masse af kvalificeret arbejdskraft, der er nødvendig for at opbygge et vidensbaseret og nuanceret erhvervsliv, der er konkurrencedygtigt i storbykonkurrencen. Regionen har tiltrukket mange forskellige virksomheder og funktioner, f.eks. salgskontorer, F&U afdelinger og forretningsservice, og i hele regionen er der idag adgang til den højeste kvalitet indenfor serviceerhverv som revision, jura, management- og softwarekonsulenter og finansiel rådgivning. Nordificeringen har været synlig indenfor bank-, finans- og revisionsbrancherne i en del år, mens konsulent- og softwarevirksomheder som Accenture, Oracle, IBM og Siemens Business Solutions siden 2000 også er begyndt at benytte nordiske organisationer. Endelig begynder nordificeringen også at slå igennem indenfor juridiske tjenester, men indtil videre er det kun DLA Nordic, der har gennemgået en fuld fusion mellem flere nordiske advokatkontorer til et fælles selskab. 5

6 Eksempler på virksomhedslokaliseringer i Øresundsregionen Britiske Arriva foretager virksomhedens første opkøb udenfor Storbritannien. Arriva køber danske Unibus og etablerer sig i København. Arriva etablerer sig i Helsingborg i Nestlé etablerer nordisk organisation og samler hovedkontor for Norden i København 1998 Ferring Pharmaceuticals flyttar F&U från Kiel, Köpenhamn och Malmö och etablerar internationellt center i Örestad, Köpenhamn Läkemedelsföretaget Nycomed flyttar sitt huvudkontor från Oslo till Roskilde Förlaget Bra Böcker flyttar huvudkontoret från Höganäs till Malmö Gillette samler 13 salgsselskaber til fire nationale organisationer i Norden og opretter nordisk hovedkontor i København Sony Nordic i København etableres som regionalt hovedkontor for Norden, og nordisk distributionscenter oprettes i frihavnen i København Det amerikanska bioteknikföretaget Biogen (numera Biogen Idec) etablerar nordiskt huvudkontor i Köpenhamn DaimlerChrysler flyttar de nationella huvudkontoren från Köpenhamn och Stockholm och etablerar skandinaviskt huvudkontor i Köpenhamn-Malmö Läkemedelsföretaget Novo Nordisk flyttar danska försäljningsbolaget från Köpenhamn och etablerar skandinaviskt marknadsförings- och säljbolag i Malmö Honda Nordic bildas i Malmö. En del tjänster flyttas från Stockholm Ikea flyttar huvudkontoret från Humlebæk till Helsingborg och Nederländerna TNT og DSV etablerer TNT/DFDS Transport og Logistic med hovedkontor i København. Det svenske hovedkontor flyttes fra Stockholm til Malmø. Under 2004 koncentreras TNT:s svenska kundtjänst till Helsingborg. Under 2005 opløses TNT/DFDS Transport og Logistics efter påbud fra de svenske konkurrencemyndigheder, da TNT opkøber Wilson Logistics Det amerikanska bioteknikföretaget Genzyme etablerar nordiskt huvudkontor i Köpenhamn Leo Pharma flyttar danska försäljningsbolaget från Köpenhamn och etablerar nordiskt marknadsförings- och säljbolag i Malmö Subaru-Daihatsu etablerar skandinaviskt huvudkontor i Helsingborg Dell Computers placerer sit skandinaviske hovedkontor på Amager Microsoft opkøber Navision i Vedbæk nord for København, hvorefter Vedbæk er europæisk hovedkontor for Microsoft Business Solutions Livsmedelsföretaget Masterfoods flyttar svenska huvudkontoret från Malmö till Stockholm och etablerar skandinaviskt huvudkontor i Ørestad, Köpenhamn Mobiloperatören 3 öppnar skandinaviskt kundcenter i Ørestad, Köpenhamn Toyota etablerar skandinaviskt huvudkontor i Köpenhamn Coca-Cola flyttar merparten av sitt svenska huvudkontor från Stockholm till Köpenhamn 2004 Biltakboxtillverkaren Thule flyttar huvudkontoret från Bryssel till Malmö Livsmedelsföretaget Findus flyttar huvudkontoret från Bjuv till Malmö Sängtillverkaren Hilding Anders flyttar huvudkontoret från Helsingborg till Malmö Rederiet Clipper etablerer globalt hovedkontor i København for sin flåde på 240 skibe Leksaksföretaget Brio flyttar sitt danska huvudkontor från Frederikssund till Malmö Tyske SAP placerer sin nordiske ledelse og hovedkontorsfunktioner i København NSS Financial/El-Giganten etablerer nordisk shared service center i København 2004 British Airways samler sine nordiske aktiviteter i nyt nordisk hovedkontor i København 2005 Duni flyttar huvudkontoret från Stockholm till Malmö Biltema flyttar huvudkontoret från Linköping till Helsingborg. 6

7 Skåne er Danmarks gateway til Sverige Først samlede Daimler-Chrysler sin danske og svenske organisation omkring broen. Siden er regionen blevet rammen om de nordiske hovedkontorer for Toyota, Honda og Subaru-Daihatsu, men bilbranchen og lægemiddelindustrien er kun nogle af de brancher, der er vokset i regionen. Regiones mest kendte brancher i et internationalt perspektiv, foruden lægemiddelbranchen, livsmedel & dagligvaror og transport & logistik er også blevet styrket siden regionsdannelsen med tilkomsten af bl.a. Masterfoods, rederiet Clipper og den positive udvikling omkring såvel Sturup som Københavns Lufthavne. Den danske eksport til Sverige udgjorde i 2004 knapt 60 mia. DKK, hvilket gør Sverige til Danmarks næststørste marked efter Tyskland, men før lande som Storbritannien, USA, Frankrig, Italien, Benelux og Norge. Hvis der ses bort fra handel med energi som olie, gas og elektricitet er den danske eksport til Sverige steget med 28 pct. fra , mens den svenske eksport til Danmark er gået op med ca. 40 pct. En stor del af handlen går gennem Skåne, og det er også her antallet af danske virksomhedsetableringer er skudt i vejret. Virksomheder som byggemarkedet Harald Nyborg, kosmetikæden Matas og møbelhuset Ilva har startet deres svenske forretning op i Skåne. Discount-supermarkedet Netto har placeret centrum for sine (100) svenske butikker i Halmstad, mens logistik-koncernen DFDS (DSV) har flyttet sit svenske hovedkontor fra Stockholm til Skåne. Generelt udnytter de danske virksomheder de synergier og kommunikationsmuligheder, der er, ved at Skåne og Sydsverige er tæt på de danske hovedkontorer i Københavnsområdet. Det er også værd at bemærke, at Danmarks største bank, Danske Bank i stadig større grad udnytter Skåne til at styrke sin position på det svenske marked, bl.a. gennem udvidelse af filialnettet i koncernens svenske retail-banking del og etablering af et nyt finanscenter i Turning Torso. Ligeledes er danske ejendomsinvestorer i stigende grad begyndt at lave porteføljeinvesteringer i Skåne. Skatteaftale i 2003 Skattebarrieren blev kraftigt formindsket, da Øresund fik ny skatteaftale i slutningen af Regler, der klart definerer, hvor den enkelte pendler skal betale skat, og hvor han/hun er socialforsikret, har nu afløst det tidligere regime, hvor danske og svenske myndigheder ikke kunne enes om beskatningsretten. Samtidig har de danske skattemyndigeheder etableret særlige skattekontorer for Øresundspendlere, der bor i Sverige men betaler skat i Danmark, i Helsingør og København. Dermed er skattespørgsmålet ikke længere Øresundsregionens gordiske knude. Øresundsregionen er virkelighed Der findes allerede Øresundseffekter indenfor erhvervslivet i form af flere virksomhedslokaliseringer og stigende virksomhedsejerskab på tværs af Øresund, og Øresundsregionen spiller uden tvivl også en vigtig rolle i den øgede samhandel mellem Danmark og Sverige. Borgerne har også taget regionstanken og dens fordele til sig, hvilket bl.a. kunne spores ved EMUafstemningen i 2003, hvor Vestskåne stemte overvældende ja til euroen. Dermed sikrede borgerne langs den svenske Øresundskyst et skånsk ja, mens Midt- og Østskåne stemte nej på linje med resten af Sverige udenfor Stockholm. Vestskåningerne stemte ja til euroen på tværs af både uddannelsesmønstre og indkomstniveau, for i Øresundsregionen havde de en klar vision om, at en fælles valuta var en fordel, hvis de bevægede sig rundt i regionen. Øresundsregionen har allerede i de første fem år efter broens ankomst vist, at den er et eksempel på den positive dimension af globaliseringen og internationaliseringen. Regionen giver borgere og virksomheder flere valgmuligheder, og skaber rammerne for en økonomisk og kulturel integration, der tidligere blev begrænset af nationsgrænsen. Organisationer som Øresundsuniversitetet, Øresund Science Region, Medicon Valley Academy, Øresund Business Council, Øresund Direkt, Øresundskomiteen og Øresundsinstituttet har på hvert sit område haft succes med at skabe bedre vilkår for regionen og dens borgere, men de kan ikke gøre arbejdet alene. Det var uhørt positivt, at det i 2003 lykkedes de to landes regeringer at lave en ny skatteaftale, men den politiske opmærksomhed omkring Øresundsregionen fra navnligt national side skal udbygges, hvis arbejdet med at identificere og løse barrierespørgsmål skal lykkes. Det kræver vilje til forandring og til at tænke nyt, og det gør virksomhederne og borgerne, der er vant til at agere internationalt og fleksibelt. Men politikerne er også nødt til adoptere de egenskaber, både for at skabe en fleksibel Øresundsregion som for at styrke Danmark og Sverige i globaliseringen. 7

8 Erhvervslivet har engageret sig i udviklingen af Øresundsregionen på en række områder. Dansk Industri s og Svenskt Näringsliv s regionale organisationer i Øresundsregionen etablerede i 1998 samarbejdsorganet Øresund Business Council, som bl.a. har involveret sig i samarbejdet med Øresundsuniversitetet og etableringen af Øresund Science Region med tilhørende organisationer. Erhvervslivets øvrige engagement har været mangfoldigt, og for at belyse dette har Øresund Business Council anmodet Øresunds Instituttet om at skrive vedlagte artikel med en række konkrete eksempler på, hvorledes virksomheder har organiseret sig i Øresundsregionen. Nu hvor det 1. juli 2005 er 5 år siden, at Øresundsbroen åbnede, er det i globaliseringens perspektiv meget positivt, at en række internationale virksomheder har valgt at placere sig i Øresundsregionen og dermed medvirke til den fortsatte udvikling som en førende metropol og region i Nordeuropa. Svenskt Näringsliv, Regionkontor Malmö Jörgen kocksgatan 1B Box malmö Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V tlf Tryk: DI Foto: Søren Madsen, Miklos Szabo/Øresundsbroen

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics.

Erhvervslivets Øresundsindeks. Näringslivets Öresundsindex. Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics. Erhvervslivets Øresundsindeks Näringslivets Öresundsindex 2003 Rapport udarbejdet for Øresund Industri & Handelskammare af Copenhagen Economics Maj 2003 Side 1 Erhvervslivets Øresundsindeks - Maj 2003

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen

hindringer, udfordringer muligheder Øresundsmodellen 33 udfordringer hindringer, og muligheder Øresundsmodellen 2010 2 04 07 13 Kapitel 1. Kapitel 2. INDHOLD Forord ØRUS - en sammanhållen och varierad arbetsmarknad Øresundsmodellen - beskrivelse af projektet

Læs mere

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008

ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 Øresund Industri & Handelskammare ERHVERVSLIVETS ØRESUNDSINDEKS NÄRINGSLIVETS ÖRESUNDSINDEX 2008 RAPPORT UDARBEJDET FOR ØRESUND INDUSTRI & HANDELSKAMMARE JUNI 2008 KOLOFON Forfatter: Kunde: Dato: 11. juni

Læs mere

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen

Broeffekter. og muligheder. i Øresundsregionen Broeffekter og muligheder i Øresundsregionen 1 Om denne rapport Denne rapport indeholder resultater fra to rapporter, som Öresundskomiteen og Øresund Direkt er bestillere af, samt beregninger foretaget

Læs mere

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER

INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER INFRASTRUKTUROGKOMMUNIKATIONER EN KORTLÆGNING AF MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SET GENNEM UDVIKLINGSSCENARIER I ET ØRESUNDSPERSPEKTIV BAGGRUNDSMATERIALE TIL ØRESUNDSTINGET 2004 i samarbejde med Samverkansforum

Læs mere

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46

ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi och samhälle december 2012 PrIs 65 dkk / 80 sek www.jobomagt.org. . Side 46 SVENSK OCH DANSK MINISTER LOVAR ATT LÖSA TRE GRÄNSHINDER MEN SVENSKA NORDENMINISTERN TYCKER ATT DANMARK HAR FLER HINDER ATT KOMMA TILLRÄTTA MED ÄN SVERIGE. Side 14 ØresundsInsTITuTTeTs TIdskrIfT om ekonomi

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion 17. april 2015 Af Christian Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Københavns Universitet Opfølgning på Den faste Femern Bælt-forbindelse

Læs mere

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann

Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann university of copenhagen Femern-forbindelse bliver vækst-dynamo i Østersøregion Matthiessen, Christian Wichmann Publication date: 2015 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design

EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN. Side 2 Prisar til ungt design EVENTSTRATEGI FOR ØRESUNDSREGIONEN Side 2 Prisar til ungt design IndholdsfortegneLSE 3 Forord 20 9. Finansiering 4 4 4 4 5 5 5 1. Resumé 1.1 Vision 1.2 Øresundsregionens generelle styrker 1.3 Succeskriterier

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen

ØRESUNDSREGIONEN ERFARINGER FRA BILAGSDEL. Interviews med udvalgte projekter i Øresundsregionen - RESULTAT OCH MÖJLIGHETER ØRESUNDSREGIONENS ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE RÅD Öresundskomiteen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN Interviews med udvalgte

Læs mere

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009

Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 Rapport fra Öresundskomiteens Mediearbejdsgruppe 20. april 2009 1 Baggrund De 3. 6 mio. indbyggere i Øresundsregionen oplever i disse år en integration over landegrænserne som ingensinde før. Hver dag

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi

Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi Öresundsregionen Ett center for miljövänlig teknologi I Øresundsregionen arbejdes der seriøst og ambitiøst mod en grøn fremtid Med denne lille folder vil vi gerne vise nogle eksempler på, hvor seriøst

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi Öresundskomiteen er en politisk platform for Øresundsregionen. Komiteen består af Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Landskrona stad, Helsingborgs

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

TREND REPORT KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN. Kraftig kapacitetsökning med 19 nya anläggningar sedan 2000

TREND REPORT KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN. Kraftig kapacitetsökning med 19 nya anläggningar sedan 2000 TREND REPORT KONGRESSMARKNADEN I ÖRESUNDSREGIONEN Kraftig kapacitetsökning med 19 nya anläggningar sedan 2000 MAJ 2015 Sekretariat Vd och chefredaktör: Johan Wessman Chefanalytiker: Britt Andresen Analytiker:

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Skriftlig redegørelse

Skriftlig redegørelse Skriftlig redegørelse Redegørelse Dansk luftfart 2015 [Nov I] Fremsat af transport- og energiminister Flemming Hansen: 1. INDLEDNING Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for hele det

Læs mere