3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998)."

Transkript

1 352-( 7 $7$/2* 1DWLRQDOPXVHHW DSULO 1

2 'DQPDUNV2OGWLGRJ5LJVDQWLNYDUHQ )25+,6725,6 $5 2/2*, 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU )%URQ]HDOGHUHQVUHOLJLRQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af bronzealderens religion og ikonografi (i fortsættelse af projektet Skibe på bronzer, afsluttet i 1998). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Manus afsluttet 2000, trykning af monografi Endvidere artikler og konferencebidrag. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXGKulturministeriets forskningspulje, kr. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0HJDOLWSURMHNWHW VDJVQURJ 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdning og publicering af materiale tilvejebragt ved Nationalmuseets engagement i Megalitkampagnen, et samarbejde mellem Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen om undersøgelse og restaurering af fredede dysser og jættestuer. 3URMHNWSHULRGH (forlænget 1 år). 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Monografier i serien Stenaldergrave i Danmark, udgivet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Publicering af undersøgelser i Stenaldergrave i Danmark bd. 2, v. Flemming Kaul. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Skov- og Naturstyrelsen, Antropologisk Laboratorium v. Københavns Universitet. ) ULJHQIRUVYDUHWRJDULVWRNUDWLHW±IDNWRUHUEDJXGYLNOLQJHQDIGHHXURS LVNHVDPIXQGL IRUKLVWRULVNRJKLVWRULVNWLGI U±H UVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Tværfagligt projekt omkring analyser af krigen og krigstruslen som faktorer for udviklingen af de europæiske samfund i forhistorisk og historisk tid. Projektet rummer 4 hovedtemaer: The Warriors, Soldiers and Conscripts of the Anthropology in Archaeology, 500 B.C A.D. Romans and Barbarians A.D. The Scandinavian military aristocracy A.D. Strategy, tactics and logistics. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQRJUDSSRUWHULQJ Symposier/symposieberetninger, monografier og artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Institut for Forhistorisk Arkæologi, Institut for middelalderarkæologi og Institut for antropologi, Aarhus Universitet. - Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter, Roskilde. - Dir. Fil.dr. Johan Engström, Armémuseet, Stockholm. - Prof. Dr. Claus von Carnap-Bornheim, Arch. Landesmuseum, Schloss Gottorf. - Oliver Grimm, Vorgeschichtliches Seminar Phillips-Universtät, Marburg. - Dr. Gareth Williams, British Museum. - 2

3 Mikael Dahlgren, Lunds Universitet. - Dr.phil. Jørgen Ilkjær, Forhistorisk Museum, Moesgård. - Dr.phil. Ulla Lund Hansen, Institut for Arkæologi og Etnologi, Københavns Universitet. (NVWHUQHWLOVNXG Statens Humanistiske Forskningsråd: kr. for hele projektperioden. )7LVV NRPSOHNVHW(QEHE\JJHOVHIUD\QJUHMHUQDOGHUWLOWLGOLJPLGGHODOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Undersøgelser og analyser af et storgårdskompleks og dets udvikling fra URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQRJUDSSRUWHULQJ: Artikler og monografier. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Kalundborg & Omegns Museum. (NVWHUQHWLOVNXG Lodbergs Legat kr. og RAS til nødudgravning kr. i )9HVWHUYLJRJMHUQDOGHUHQVE\K MHL7K\ (sagsnr. 3034) 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af jernalderbyhøjen ved Vestervig i Thy og andre af Nordvestjyllands byhøje. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgives som monografi. Manuskript næsten færdiggjort i Publiceret i 1999: F. Kaul: Vestervig - an Iron Age village mound in Thy, NW Jutland. I Ch. Fabech & J. Ringtved (eds.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, may , Jutland Archaeological Society/Aarhus University Press. 3URMHNWDQVYDUOLJFlemming Kaul, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHSHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab. (NVWHUQHWLOVNXG SHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab for 1996: kr.,qwhuqhwlovnxg Rigsantikvarens dispositionsbevilling/direktionen i : kr. )&HQWUDOHERSODGVHULPHOOHPQHROLWLNXPVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHUndersøgelse af stadierne i samfundets udvikling inden for Tragtbægerkulturen i mellemneolitikum, ca f.kr., med udgangspunkt i bopladserne. Der planlægges bl.a. bearbejdning og publicering af fundene fra bopladsen ved Vasagård på Bornholm, udgravet 1988 og Inden for rammerne af projektet blev der i 1999 gennemført fortsatte udgravninger af bopladsen Sigersted III, Midtsjælland, som kombineret forsknings- og nødudgravning. 3URMHNWSHULRGH Projektet vil fortsat være i udvikling og er åbent for nye samarbejdspartnere. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgravningsrapporter, publicering. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Mus.insp. Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum. )6WHQDOGHUKXVHYHG/LPHQVJnUG%RUQKROPVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af resultater af udgravninger af bopladsen ved Limensgård, Bornholm, med hustomter fra tidlig-, mellem- og senneolitikum samt ældre jernalder. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJDer planlægges udgivet en monografi. - Foreløbig oversigt udgivet i 1999: P.O. Nielsen: Limensgård and Grødbygård. Settlements with house remains from the Early, Middle and Late Neolithic on Bornholm. I Ch. Fabech & J. Ringtved (eds.): Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Århus, Denmark, may , Jutland Archaeological Society/Aarhus University Press. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 3

4 6DPDUEHMGVSDUWQHUHSHF s forskningsprogram Bebyggelse og Kulturlandskab. Museumsinspektør Finn Ole Nielsen, Bornholms Museum. (NVWHUQHWLOVNXG Kulturministeriets forskningspulje, kr. )'LH)XQGHGHUlOWHUHQ%URQ]H]HLWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Værket Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen er en fuldstændig kildepublikation af alle grav- og depotfund fra den ældre bronzealder, tillige med alle enkeltfund og depoter med tidlige metalsager fra yngre stenalder, fra Danmark og Nordvesttyskland. Arbejdet med udgivelsen af de danske bind er i 2000 fortsat med fremstilling af illustrationer til værkets bd. XII, Viborg Amt samt bearbejdning og supplering af manuskriptet til dette bind. 3URMHNWSHULRGH1987-3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJUdgives som monografiserie af Karl Wachholz Verlag, Neumünster. 3URMHNWDQVYDUOLJ Poul Otto Nielsen (adm. ledelse), Eva Koch (projektledelse). 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Prof. K.-H. Willroth, Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August- Universität, Göttingen. (NVWHUQHWLOVNXG Fra Deutsche Forschungsgemeinschaft i 2000: kr. )*XGPH/XQGHERUJSURMHNWHW8QGHUV JHOVHDIHQWLGOLJFHQWHUGDQQHOVHRJGHQVXGYLNOLQJ H U (sagsnr. 3728, 3733) 3URMHNWEHVNULYHOVHUndersøgelser og analyser af genstandsmateriale og bebyggelsesudvikling i Gudme-området e.kr. Delprojekter: 1) Gudme detektorfund og udlandsforbindelser e.kr. v. Lars Jørgensen. 2) Gudme en tidlig centerdannelse, v. Palle Ø. Sørensen. Desuden nødudgravning af bopladsen Gudme III v. Palle Ø. Sørensen. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJTo ud af tre monografier i forbindelse med den afsluttende publicering af Gudme-Lundeborg projektet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Lars Jørgensen, Palle Ø. Sørensen, Poul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH:Forskning og undersøgelse koordineres af en styregruppe nedsat af Det Arkæologiske Nævn med repræsentanter for universiteterne i København og Århus, Odense Bys Museer, Svendborg & Omegns Museum og Skov- og Naturstyrelsen. Desuden samarbejdes der med Peter Rasmussen, GEUS (pollenanalyse) og Marinarkæologisk Forskningscenter (publikation af undersøgelserne ved Lundeborg). (NVWHUQHWLOVNXGA.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Statens Humanistiske Forskningsråd, i alt 11,8 mio. kr. i hele projektperioden. Kulturministeriet til Palle Ø. Sørensen for : kr. )'DQPDUNV2OGWLG±RYHUVLJWVY UNRYHU'DQPDUNVROGWLGVKLVWRULHIUD,VWLGHQWLO 9LNLQJHWLGHQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHOversigtsværk om Danmarks oldtid, som afløser for Johs. Brøndsteds Danmarks Oldtid 1-3, der udkom i revideret udgave Der er planlagt fire bind omfattende 1: jægerstenalder og bondestenalder, 2: bronzealder, 3: ældre jernalder, 4: yngre jernalder. Fremstillingsformen er bredt fortællende, men bag brødteksten gemmer der sig et omfattende noteapparat, som leder læseren frem til den nyeste speciallitteratur. Hvert bind vil være på ca. 400 tryksider. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Bogværk udgivet af forlaget Gyldendal. 4

5 3URMHNWDQVYDUOLJJørgen Jensen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXGFor hele projektperioden, forventet: kr. )'HI UVWHGDQVNHUHRJGHUHVNXOWXUPLOM VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Arkæologisk og naturvidenskabelig undersøgelse af dødishul ved Slotseng, Sønderjylland, med aflejringer fra senglacial og postglacial tid. De ældste lag indeholder knogler og takker af rensdyr samt redskaber fra Hamburgkulturen i Bølling-tid, ca f.kr. Lokaliteten knytter sig til et nærliggende kompleks af bopladser fra Hamburg- og Federmesserkultur, udgravet Formålet er at opnå indblik i de kultur- og naturhistoriske forhold på tidspunktet for den første indvandring af mennesker til landet i slutningen af sidste istid. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Undersøgelsen videreføres i Der planlægges en populær artikel i 6NDON, derefter er målet at sammenfatte resultaterne af udgravningerne ved Slotseng i en tværfaglig afhandling/monografi. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH:NNU, Zoologisk Museum. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. (NVWHUQHWLOVNXG:Statens Humanistiske Forskningsråd, Augustinusfonden, Thomsen, Skibsreder )9RUEDVVH. Den samme landsby kan følges fra Kr.f. til år 1100, gennem jernalder, vikingetid og middelalder til den eksisterende landsby. I gennemførtes en fuldstændig udgravning af hele bebyggelsen. Pga. meget velbevarede huse med tilhørende hegn samt brønde og grave kan hele bebyggelsens udvikling følges meget detaljeret gennem 1100 år. Fra Kr.f. består bebyggelsen af 3 samtidige bebyggelser af forskellig størrelse, til den vestlige bebyggelse er der også udgravet de tilhørende marker og gravpladser, samt et gærde der adskilte den gødskede indmark fra udmarken. År e.kr. har der igen været 3 andre samtidige bebyggelser, til en af gårdene er udgravet en rig gravplads. Senere ændres de tre bebyggelser til to bebyggelser, der kan følges gennem resten af jernalderen. År 700/800 e.kr. flyttes bebyggelsen 500 m og bliver nu til en landsby, der igennem vikingetiden består af 6 indhegnede gårde, der i 6 nye, meget større indhegnede gårde kan følges igennem ældre middelalder. Da Vorbasse blev opmålt i 1788 i forbindelse med udskiftningen bestod byen af 6 store tofter, hver med en gård. Disse tofter er udlagt i samme plan som 1000-tallets landsby. Med denne udgravning er det muligt at følge den samme landsby gennem 2000 år fra Kristi fødsel til i dag, 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Udgravningen bearbejdes til en publikation i to bind. Første bind vil omhandle Vorbasse fra år 800 til år 1800, andet bind vil omhandle Vorbasse fra Kr.f. til år 800. I 2000 er hele vikingetidsbebyggelsen overført til elektronisk data med udtegning af samtlige planer og huse samt alle illustrationer til afsnittet om Vorbasse fra 1800 til 1000 (skrevet af Erland Porsmose). I 2001 udtegnes alle huse fra ældre middelalder og samtlige illustrationer færdiggøres, forventet trykklart manuskript til Vorbasse URMHNWDQVYDUOLJ Steen Hvass. ) RQJHPRVHQ VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Materialestudier og udarbejdelse af trykklart manuskript til en redegørelse for Kongemosekulturens bosættelsesmønster, økonomi, teknologi og kunst. Foruden indlandspladsen Kongemosen i Åmosen analyseres fem kystpladser fra Nordøstsjælland: Villingebæk, Månedalen, Vedbæk Boldbaner, Trylleskoven og Maglemosegårds Vænge, der tilsammen danner grundlaget for tredelingen af Kongemosekulturen i Blak-, Villingebæk- og Vedbækfaserne. De geologiske og 5

6 zoologiske aspekter af Kongemosefundet (datering, vegetationsforhold, vandstandsændringer, dyreliv, udnyttelsesstrategi, m.m.) behandles sideløbende af Charlie Christensen og Nanna Noe- Nygaard. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Publikation Kongemose. Settlement, Technology and Art i monografiserien Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Seniorforsker Charlie Christensen, Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, og docent, dr.phil. Nanna Noe-Nygaard, Geologisk Institut v. Københavns Universitet. (NVWHUQHWLOVNXG: Statens Humanistiske Forskningsråd for : kr,qwhuqhwlovnxg Direktionens forskningspulje for 1999: kr )(QJHGDORJ/nQXP7RQRUGM\VNHJUDYSODGVHUIUD\QJUHVWHQDOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHBearbejdelse og publicering af materiale fra udgravninger foretaget for Nationalmuseet af Ole Faber. Ved Engedal og Lånum blev der bl.a. udgravet to langdysser, tre jættestuer, et kulthus, et stendyngegravskompleks og flere gravhøje fra Enkeltgravskulturen. Fundene anvendes til belysning af forholdet mellem megalitgrave, kulthuse og stendyngegrave samt spørgsmålet om overgangen fra Tragtbæger- til Enkeltgravskultur. 3URMHNWSHULRGH: (forlænget 1 år). 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Der planlægges en monografi i serien Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJPoul Otto Nielsen, Danmarks Oldtid, Danske Afdeling, i samarbejde med Kit Fabricius. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHCand.phil. Kit Fabricius, Institut for Arkæologi og Etnologi v. Københavns Universitet. Mus.insp. Ole Faber, Varde Museum. (NVWHUQHWLOVNXGStatens Humanistiske Forskningsråd, til illustrationer: kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU )*XOGEUDNWHDWHUQHIUDIRONHYDQGULQJVWLGVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Revision af tysk manuskript om guldbrakteaternes kronologi, samt udarbejdelse af manuskripter om fremstillingen af brakteaterne og om dateringen af indskriftsbrakteaterne. Formålet er at kunne afslutte de danske bidrag til værket Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit (Münstersche Mittelalter-Schriften 24), der publicerer og bearbejder de nordiske guldbrakteater fra årh. e. Kr., og hvis første 3 bind med afbildninger og udførlige beskrivelser af brakteaterne udkom URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQ Resultaterne vil blive publiceret i Bind 4,1 (kronologi; vil udgøre hele bindet) og 4,2 (fremstillingsteknik, indskriftskronologi) af Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3URMHNWDQVYDUOLJ Morten Axboe. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Prof. Dr. Heinrich Beck, Bonn, Dr. Charlotte Behr, London, Prof. Dr. Klaus Düwel, Göttingen, Prof. Dr. Karl Hauck, Münster (projektleder), Prof. Dr. Wilhelm Heizmann, Göttingen, Dr. Alexandra Pesch, Münster. (NVWHUQHWLOVNXG Kulturministeriets forskningspulje : kr. 6

7 1DWLRQDOPXVHHWV*U QODQGVFHQWHU 6LOD 3URMHNWHULJDQJVDWLnU 8QU'HQVHQH'RUVHWNXOWXUVNRPPXQLNDWLRQRJNXOWXUP GHU Projektet tager udgangspunkt i resultaterne af arkæologiske undersøgelser i Hatherton Bugt, Thuledistriktet. Den sene Dorsetkulturs udveksling af eksotiske råstoffer som indikator af langdistanceforbindelser, ressourceudnyttelsen og relationerne til Thule-kulturen og de norrøne grønlændere er hovedemner i projektet. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ Martin Appelt 8QU \VWIMRUGRJLQGODQGVERHUHERV WWHOVHLGHWFHQWUDOH9HVWJU QODQG Projektet tager sigte på at belyse dynamikken i bosættelsesmønstre og ressourceudnyttelse i det centrale Vestgrønland. Projektet kombinerer etnohistorie og arkæologi. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ: Bjarne Grønnow 8QU,QXLWRJ1RUGERHUL6\GJU QODQG Projektet består af følgende delprojekter: 1) Nordbo-projekter (under ledelse af Jette Arneborg): - Kirke, kristendom og storbønder i Østerbygden Projektet har til hensigt at belyse kristendommens position i det norrøne grønlandske samfund. Kulturkontakter, handel og kommunikation herunder Sandhavn-projektet og Skib, naust og maritime aktiviteter i det norrøne Grønland (v. Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser). Projektets formål er gennem kombinationen af landbaserede og marinarkæologiske undersøgelser at identificere og beskrive nordboernes kontakter og handelsforbindelser med Nordatlanten og Europa. Dette søges belyst bl. a. gennem identifikation og undersøgelse af nordboernes formodede centrale havn, Sandhavn, i Nanortalik Kommune, og gennem en marin-arkæologisk indsats. 2) Projekter med fokus på Inuit (under ledelse af H.C. Gulløv) - Thulekulturen i Sydgrønland Projektet har til formål at belyse den tidlige Thulekultur og det mulige kulturmøde Inuit/Nordbo i det sydligste Grønland. 3URMHNWSHULRGH: 3URMHNWDQVYDUOLJ Jette Arneborg og H.C. Gulløv 8QU'HHULQJ±SXEOLNDWLRQDI+HOJH/DUVHQVPDQXVNULSW Manus editeret og klargjort til publikation, der ventes udgivet i URMHNWDQVYDUOLJMartin Appelt 3URMHNWSHULRGH QU6DTTDTERSODGVHQ1LSLVDW6LVLPLXW RPPXQH±DUN RORJLVNHRJNYDUW U]RRORJLVNH 8QGHUV JHOVHU De arkæologiske analyser er under færdiggørelse, supplerende dateringsprøver indleveret. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Tinna Møbjerg og Anne Birgitte Godtfredsen 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQRJ5DSSRUWHULQJ: Publiceres i videnskabelig serie 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Aarhus Universitet, Sisimiut Museum, Zoologisk Museum. 7

8 8/785+,6725,6 5(/$7(5(71$7859,'(16 $% 3URMHNWHUDIVOXWWHWL )'LH)XQGHEHVWHPPHOVHDIWU IUDEURQ]HDOGHUHQ Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Bestemmelse af træ og andre organiske materialer fra ældre bronzealders grave. Der er foretaget vedbestemmelse af prøver, som beskrives af Ph.D. Eva Koch, Danmarks Oldtid. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Resultater publiceres i Karl-Heinz Willroth og Eva Koch: Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises. 3URMHNWSHULRGH 3URMHNWDQVYDUOLJ: Claus Malmros 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Danmarks Oldtid )%HVWHPPHOVHDISUR[\GDWDIRUDWPRVI UHQVLQGKROGDINXOGLR[LGVLGHQLVWLGHQVDIVOXWQLQJ. Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Undersøgelse af atmosfærens indhold af CO 2 gennem de seneste år baseret på analyser af spalteåbninger på birkeblade fra sø- og moseaflejringer. Samarbejde med Utrecht Universitet, Holland. Undersøgelser af fossile blade fra Skidendam og Holmegårds Mose afsluttet. Kulstof-14 dateringer udført. Alder-dybde profil beregnet på grundlag af bly-210 dateringer.i samarbejde med Utrecht Universitet er der udarbejdet nye kalibreringskurver for beregning af CO 2 koncentrationer. Udkast til to artikler er udarbejdet. Rapport vedr. resultater fra Holmegårds Mose foreligger. Uddannelse af fire studenter fra Københavns Universitet (speciale samt afløsningsopgave). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Science og andet internationalt tidsskrift i URMHNWDQVYDUOLJ Bent Aaby, NNU 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Utrecht Universitet (R. Wagner, H. Fischer) (NVWHUQHWLOVNXG: Til forbrug i året SNF kr )/DQJWLGVXGYLNOLQJHULYHJHWDWLRQHQLIRUKROGWLO QGULQJHULDJUDUHV\VWHPHULGHQV\GOLJH GHODI+ROODQG Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Sammenligning af pollen- og makrofossildata fra Holland og Danmark vedrørende forhistorisk bebyggelse og landbrug fra neolitikum til middelalder. Projektet er afsluttet og der er udarbejdet to manuskripter. 3URMHNWSHULRGH 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: 2 artiklerel publiceres i Vegetation History and Archaeobotany URMHNWDQVYDUOLJ: Sabine Karg 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Universitetet i Leiden, Holland. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU 1\GDPPRVHJHRERWDQLVNHXQGHUV JHOVHU 3URMHNWEHVNULYHOVH Publikation af de geobotaniske undersøgelser Manuskript er udarbejdet, og revision foregår. 3URMHNWSHULRGH URMHNWDQVYDUOLJCharlie Christensen, NNU. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Artikel i Vegetation History and Palaeobotany i

9 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NMU, NMF, Bevaringsafdelingen samt Else Kolstrup, Uppsala Universitet. ))RUWLGRJ)ORUDHW)RUVNQLQJVUnGVSURMHNW Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH NNU deltager i projektet og er ansvarlig for delprojektet: Kvantitativ vegetationsbeskrivelse ved pollenanalyse. Delprojektet skal foretage en række pollenanalyser i søer og moser i Himmerland og på Midtsjælland for at vurdere vegetationsudviklingen og belyse samspillet melllem mennesker og natur gennem de seneste årtusinder. Der er i årets løb foretaget en række pollenanalytiske analyser af Dalby Sø samt foretaget en del kulstof-14 dateringer. Der er udarbejdet manuskripter til flere kapitler i en fælles bogproduktion. BAa har ledet projektet of der er afholdt en konference. Projektperiode: U VHQWDWLRQUDSSRUWDULQJ: Bogproduktion (International monograf) samt en række vid. artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Bent Aaby 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Landbohøjskolen, GEUS, Forskningscenter for Skov og Landskab og RUC. (NVWHUQHWLOVNXG: SHF, SNF, SSVF, SJVF kr. ) RQJHPRVHERSODGVHQJHRERWDQLVNHXQGHUV JHOVHU3URMHNWEHVNULYHOVH Publicering af de geobotaniske undersøgelser i St. Åmose Udgraveren Svend Jørgensens pollendata er indtastet i programmet Tilia og 13 pollendiagrammer er trykklare. Profilopmålinger og lagbeskrivelser er gennemgået og tolket. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Nordiske Fortidsminder. 3URMHNWDQVYDUOLJ Charlie Christensen, NNU. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Peter Vang Petersen, Danmarks Oldtid, og Nanna Noe Nygaard, Geologisk Institut. (NVWHUQHWLOVNXG kr. )3HDWODQG3URWHFWLRQDQG0DQDJHPHQWLQ&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH3(3. Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Udarbejdelse af strategiplan (1. år) og handlingsplan (2.år) for identifikation og bevaring af vådområder i 8 centra- og østeuropæiske lande (Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Ukraine, Polen, Tjekkiet og Slovakiet) med henblik på ansøgning om økonomisk støtte til bevaring af værdifulde naturområder i disse lande. Ansøgning fremsendes til GEF (Global Environmental Facilities). Der er udarbejdet strategiplan og handlingsplan delvis udarbejdet. Der har været afholdt en del work shops i div. europæiske lande.arbejdet Samarbejde med Institutioner i Holland, Tyskland, England mm. Tidsforbrug 35,0 uger; 3URMHNWSHULRGH: URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Rapportering til Miljøstyrelsen og GEF 3URMHNWDQVYDUOLJBent Aaby 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Miljøstyrelsen, Wetland International, IGCP, 8 deltagerlande samt en række kontaktpersoner i Europa. (NVWHUQHWLOVNXG: Bevilling fra Miljøstyrelsen kr )$UN RERWDQLVNHXQGHUV JHOVHUDIPDWHULDOHIUD6 QGHUM\OODQGIUDSHULRGHQ1HROLWLNXPWLO PLGGHODOGHU Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH: Arkæobotaniske undersøgelser af materiale udtaget under udgravning af en række lokaliteter i Sønderjylland. Lokaliteterne dækker perioden fra neolitikum til middelalder. Der 9

10 er lavet en del foreløbige analyser og materiale fra en række pladser er vurderet med henblik på mere detaljerede analyser. 3URMHNWSHULRGH 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: NNU Rapporter og videnskabelige publikationer. 3URMHNWDQVYDUOLJ Sabine Karg 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Haderslev Museum samt Universitetet i Kiel. )$JUDUHWIRUVNQLQJVUnGVSURMHNW Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Hovedprojektet har til formål at belyse det agrare landskab fra Kristi fødsel til det 21. århundrede. NNU er ansvarlig for delprojektet: Forhistorisk og tidlig historisk agrarøkonomi baseret på makrofossildata. I årets løb er der foretaget nye analyser af udvalgte fundgrupper, herunder et antal nye makrofossilundersøgelser af materiale, der allerede ligger i magasinerne (på Nationalmuseet eller lokalmuseerne). Der fokuseres især på prøver fra brandtomter, samt på et fundmateriale, der har fået en del opmærksomhed inden for de allerseneste år - nemlig forkullede planterester fra slaggegruber tilhørende forhistoriske jernudvindingsovne 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: International monografi samt videnskabelige artikler og rapporter I 2000 er udkommet NNU Raport nr. 18, NNU Rapport nr. 19, NNU Rapport nr. 34, NNU Rapport nr. 35. En artikel er i trykken. 3URMHNWDQVYDUOLJ: David Robinson 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Landbohøjskolen og GEUS. (NVWHUQHWLOVNXG: SHF, SNF, SSVF, SJVF kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU )6ORWVHQJ*HRERWDQLVNXQGHUV JHOVHDIODJVHULHLG GLVKXO 3URMHNWEHVNULYHOVH Feltarbejde under årets udgravning i dødishul indeholdende en komplet senglacial lagserie med udkastede rensdyrknogler fra Hamburgkulturen. Fundet er unikt i Danmark, og der er indledt samarbejde med flere institutioner om kommende bearbejdelse og publikation. 3URMHNWSHULRGH ? Udgravningen forventes afsluttet i U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Nationale og internationale tidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJ Charlie Christensen, NNU. Udgraver er Danmarks Oldtid, Nationalmuseet. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHJørgen Holm, Zoologisk Museum og Geologisk Institut. (NVWHUQHWLOVNXGUdgravningen blev i 2000 betalt af Statens Humanistiske Forskningsråd. Til undersøgelserne er der opnået støtte fra Augustinius-fondet o.a.. 10

11 MARINARKÆOLOGI 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU ))9HQGLVNV IDUWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Ph.d.-projekt omkring Odermundingsområdets søfart i vikingetid og tidlig middelalder. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Planlagt monografi i serien PNM Studies foruden artikler i internationale og polske arkæologiske tidsskrifter 3URMHNWDQVYDUOLJ George Indruszewski, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Muzeum Narodowe, Szczecin, Bodendenkmalpflege, Schwerin, Universität Greifswald og Szczecin Universitet. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )6NLEVWHNQLVNHEHUHJQLQJHUDIIRUWLGHQVVNLEHVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Efterhånden som rekonstruktionen af de arkæologiske skibsfund skrider frem, åbner der sig muligheder for skibstekniske analyser og beregninger af skibene og for en sammenligning på dette grundlag. De dokumentationstekniske og skibstekniske spørgsmål i denne forbindelse behandles. 3URMHNWSHULRGH Afsluttet. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ph.d.-afhandling, der er publiceret i monografi og lagt på Nettet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Kenn Jensen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Institut for Skibs- og Havteknik, DTU. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )0$5(6VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Projektet Museological and Archaeological Revitalisation of Early Shipfinds udvikler metoder for bevaring og udstilling af skibsfund, der er udgravet og behandlet før tilfredsstillende konserveringsteknikker blev udviklet. Endvidere forøger projektet de enkelte skibsfunds værdi ved en forskningsmæssig nyvurdering af fundene. Konkret omfatter projektet en nyopstilling af Utrecht-skibet og en forskningsmæssig nybearbejdning af Utrechtskibet og den bevarede egebåd fra Nydam. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ny udstilling af Utrechtskibet åbnet 27/ Utrecht forskningsresultater planlægges publiceret i BAR eller IJNA i 2001, Nydam forskningsresultater i den planlagte, engelsksprogede monografi om Nydamfundet (se 0308 Nydam mosefund) 3URMHNWDQVYDUOLJ Jan Bill, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Archäologisches Landesmuseum der Christian-Albrechts Universität, Schleswig; Centrall Museum Utrecht, Bevaringsafdelingen ved Nationalmuseet i Danmark. 7LOVNXG: EU og Centraalmuseum Utrecht: 2,3 mill. kr (hele perioden, alle NM aktiviteter), Grundforskningfonden: 1,1 mill kr (hele perioden, incl værdi af arbejdstid). Grundforskningsfondens tilskud i 2000 udgør kr. 11

12 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0HQQHVNHWRJKDYHWLVWHQDOGHUHQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Med udgangspunkt i havets betydning for mennesket, bebyggelsesmæssigt, erhvervsmæssigt og kommunikativt, bearbejdes stenalderkystbebyggelsen på Vestfyn og i Østjylland. Arbejdet vedrørende Tybrind Vig er afsluttet med henblik på publikation i De øvrige projekter fortsætter. Arbejdet foregår som et tværvidenskabeligt projekt med deltagelse af kvartærgeologi, botanik og kvartærzoologi. 3URMHNWSHULRGH Forlænget. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publiceres i monografiform og som artikler. 3URMHNWDQVYDUOLJ Søren H. Andersen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Afdelingen for forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet, Moesgård Museum, GEUS, Zoologisk Museum, University of Cambridge, University of Newcastle og Durham, Stockholms Universitet. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )6NXOGHOHYVNLEHQHVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Arbejdet med dokumentation og analyse af Skuldelevfundets fem fartøjer på grundlag af det arkæologiske materiale og eksperimental-arkæologiske undersøgelser af skibene afsluttedes i 1996 med færdiggørelsen af rapport om "Roar Ege"-eksperimentet, den monografiske bearbejdning af fundet forventes afsluttet i URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ "Roar Ege"-rapporten udgivet i 1997 på dansk i Vikingeskibshallens rapportserie, og Skuldelevmonografien udgives i på engelsk i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ Ole Crumlin-Pedersen, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Vikingeskibshallen; Professor, dr.phil. Olaf Olsen. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )/DUJH&DUJR9HVVHOVLQ'DQLVK:DWHUV$'VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Søhandelens karakter i middelalderen analyseres med udgangspunkt i fund af middelalderlige storskibe i danske farvande. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Planlagt udgivelse i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anton Englert, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Christian-Albrechts-Universität, Kiel. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. ))6 IRUVYDURJPLOLW URUJDQLVDWLRQL'DQPDUNH U VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Søforsvarsanlæggene og deres sammenhæng med den militære organisation beskrives på baggrund af det arkæologiske kildemateriale. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Post-doc. projekt, fremlægges som monografi, samt i artikler. Desuden publiceres to konferencer afholdt under projektet i PNM. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anne Nørgård Jørgensen 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Civilisation & Konflikt, NM, RAS, 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr; SHF kr, RAS kr. 12

13 )1\GDPPRVHIXQGVDJVQURJ 3URMHNWEHVNULYHOVH Publikationsforberedelse for projektet, som blev gennemført i perioden En supplerende bevaringsundersøgelse i mosen er gennemført i forbindelse med udgravning af ca. 4 m 2 urørt fundlag og der er i 2000 gennemført en totaldækkende detektorundersøgelse af mosearealet. 3URMHNWSHULRGH , projektet fortsættes 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Undersøgelsesresultaterne publiceres i 2 bind i serien Ships and Boats of the North. Resultater formidles løbende i fagrelevante tidsskrifter og bøger. )RUHO ELJDIUDSSRUWHULQJ i bl.a. Nationalmuseets Arbejdsmark URMHNWDQVYDUOLJ Flemming Rieck, NMU, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Stiftung Schloss Gottorf, Schleswig. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )/DGE\IXQGHWVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Skibsgraven fra Ladby - en nyvurdering. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Ph.d-.afhandling, der udgives i serien Ships & Boats of the North i udvidet foorm med bidrag af Vibeke Bischoff, Kenn Jensen og Peter Henriksen. 3URMHNWDQVYDUOLJ Anne C. Sørensen, NMF, Forskningsfdelingen 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Kerteminde Museum. Odense Bys Museum 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. ))0LGGHODOGHUE\HQVKDYQVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Sammenhængen mellem købstædernes topografiske og organisatoriske udvikling og deres funktion i transport- og kommunikationslandskabet belyses ud fra arkæologiske, historiske og kartografiske kilder 3URMHNWSHULRGH Projektet fortsættes Præsentation/rapportering: Post-doc. projekt, fremlægges som monografi, samt i artikler. Desuden publiceres konference afholdt under projektet i PNM. 3URMHNWDQVYDUOLJ Jan Bill 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Lokalmuseerne, Lunds Universitet, Riksantikvarieämbetet i Lund 7LOVNXG Grundforskningsfonden: kr. )1$9,6,,,VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Europæisk samarbejde om etableringen af en forsknings- og formidlingsdatabase på Internettet omhandlende europæiske skibsfund og skibsafbildninger fra før URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Databasen er åben for offentligheden. 3URMHNWDQVYDUOLJ Jan Bill, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHMuseum für Antike Schiffahrt, Mainz (projektledelse). 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr. EU kr. ),QVLWXSUHVHUYDWLRQVWXGLHVVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Studier af sammenhængen mellem miljøfaktorer på arkæologiske lokaliteter og organiske og metalliske materialers bevaring. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Post-doc. projekt, fremlægges i artikler. Desuden redigeres konference der afholdes i forbindelse med projektet, og som publiceres i PNM. 3URMHNWDQVYDUOLJ David Gregory 13

14 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Bevaringsafdelingen, NM, 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr ) )LVNHULLGHQYHVWOLJH VWHUV LYLNLQJHWLGRJPLGGHODOGHUVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Fiskeriets betydning for samfundet og bebyggelsesudviklingen ved kysten skal belyses ud fra arkæologisk kildemateriale. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Ph d.- afhandling. Publikation i NMF regi foruden artikler i lokale og internationale tidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJ Jochen Meyer, NMF, Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Center for Maritim og Regional Historie, Esbjerg, Næstved Museum, Sydsjællands Museum, Museet Falsters Minde og Bornholms Museum. 7LOVNXG: Grundforskningsfonden: Kr. )6FDQGLQDYLDQ&RJ)LQGV VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH: Primary documentation and analysis of nine cog finds of the thirteenth and fourteenth centuries in Scandinavian waters, with emphasis on the role of this vessel type in the north european economy and on the range of variation possible within a particular type. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Planlagt monografi i serien Ships and Boats of the North samt artikler i diverse fagtidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJ: F. Hocker. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Södertörns Höggskola, Stockholms og Fotevikens Museum. 7LOVNXG: Grundforskningsfonden: Kr. )$UNLWHNWXUHQLRJWDOOHWVVNLEVE\JJHULVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Ph. D.-projekt med udgangspunkt i skibsfund fra renæssancen. Projektets hovedsigte er at undersøge udviklingen af formgivningsredskaber anvendte til byggeriet af store skibsskrog. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQDIUDSSRUWHULQJ. Planlagt monografi i serien Ships & Boats of the North. 3URMHNWDQVYDUOLJ: Christian Lemée, NMF,Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: Kunstakademiets arkitektskole. 7LOVNXG: Grundforskningsfonden, Kr. )+MRUWVSULQJVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Revurdering af Hjortspringfundet på baggrund af en lokalt fremstillet, nøjagtig rekonstruktion af fartøjet og en systematisk dokumentation og test af dette. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publiceres på engelsk i monografiserien Ships & Boats of the North 3URMHNWDQVYDUOLJ Ole Crumlin-Pedersen 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NM, Vikingeskibsmuseet, Hjortspringlauget på Als 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr )'RSPnOLQJVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Udvikling af metoder for tredimensionel opmåling under arkæologiske udgravninger og ved dokumentation af store, arkæologiske genstande, f.eks. skibstømmer 14

15 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publiceres i Handbook of Archaeological Ship Documentation and Analysis (se F0337) 3URMHNWDQVYDUOLJ Fred Hocker 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NM 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr )5HNRJQRVFHULQJRJVHLVPLNVDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVH Udvikling af metoder for tredimensionel opmåling under arkæologiske udgravninger og ved dokumentation af store, arkæologiske genstande, f.eks. skibstømmer 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ?? 3URMHNWDQVYDUOLJ David Gregory 6DPDUEHMGVSDUWQHUH NM 7LOVNXG Grundforskningsfonden kr )$89 VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHDevelopment of an Autonomous Underwater Vehicle (AUV) as a platform for carrying out reconnaissance and mapping of submerged archaeological sites. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Slutrapport til de involverede myndigheder samt diverse artikler i fagtidsskrifter. 3URMHNWDQVYDUOLJF. Hocker 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Maridan A/S, Hørsholm. 7LOVNXG*UXQGIRUVNQLQJVIRQGHQ Kr. (hele perioden), heraf kr i Erhvervsfremmestyrelsen: Kr. (hele perioden). )5RVNLOGHVNLEHQH (sagsnr og 4367) 3URMHNWEHVNULYHOVH Fortsat bearbejdning af 9 skibsvrag fra museumshavnen i Roskilde udgravet i perioden Arbejdet i 2000 var centreret om 1:1 optegning af arkæologisk træ, indscanning af tegninger, analyser og div. undersøgelser, Konservering af de store træmængder er indledt. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJEndelig publikation i serien Ships and Boats of the North. I 2000 blev der bragt en fyldig beskrivelse af skibsfundene i monografien Civitas Roscald, som blev udgivet af Roskilde Museum. 3URMHNWDQVYDUOLJHMorten Gøthche (NMU), Hanne Marie Myrhøj (NMU) og jan Bill (NMF), Forskningsafdelingen. 6DPDUEHMGVSDUWQHUHRoskilde Museum, Vikingeskibsmuseet. 7LOVNXGPrivat fond (i alt 6 mill. kr.), i 2000 anvendt kr Der vil være behov for yderligere tilskud til projektet allerede i ))+DQGERRNRI$UFKDHRORJLFDO6KLS'RFXPHQWDWLRQDQG$QDO\VLV+$6'$ VDJVQU 3URMHNWEHVNULYHOVHProduction of a comprehensive manual of techniques for hte documentation and analysis of ship remains, based on the experience of staff in Roskilde and on new developments made in the 4 th division of NMF. 3URMHNWSHULRGH:

16 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Planlagt publikation i monografi såvel som foreløbige artikler om særlige aspekter af projektet. 3URMHNWDQVYDUOLJ. Fred Hocker. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: DKC. 7LOVNXG Grundforskningsfonden: Kr. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU 8QU6NRWVNHEnGJUDYH 3URMHNWEHVNULYHOVHAnalyser af skotske gravfund med henblik på at vurdere deres klassifikation som bådgrave 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ: Planlagt publikation som bidrag til monografi om skandinaviske grave i Skotland, samt som konferencebidrag 3URMHNWDQVYDUOLJ. Jan Bill 6DPDUEHMGVSDUWQHUH: National Museums of Scotland, University College London 7LOVNXG Grundforskningsfonden: Kr. 16

17 0,''(/$/'(5(162*5(1 66$1&(16$5 2/2*,+,6725,(2* 8/785 3URMHNWHUDIVOXWWHWLnU )8QGHUV JHOVHRJSXEOLFHULQJDIUXQHLQGVNULIWHUIUD6OHVYLJ+ROVWHQ 3URMHNWEHVNULYHOVH. Undersøgelse og tolkning med henblik på publicering af en række ikke udgivne runeindskrifter fra sen vikingetid og middelalder. 3URMHNWSHULRGH Afsluttet. 3U VHQWDWLRQ5DSSRUWHULQJ Hidtil udkommet (med trykår 2001): 1) Stoklund, Marie Die Inschriften von Ribe, Hedeby und Schleswig und die Bedeutung der Schwedenherrschaft. In Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Internationales Kolloquium im Wikinger Museum Haithabu vom 29. September - 3. Oktober Düwel, K. & Marold, E. & Zimmermann, Ch. (eds.). Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band Berlin New York. 2) Lerche Nielsen, M. & Stoklund, M. & Düwel, K Neue Runenfunde aus Schleswig und Starigard/Oldenburg. Mit archäologischen Beiträgen von Gabriel, I. & Vogel, V. In Von Thorsberg nach Schleswig. Sprache und Schriftlichkeit eines Grenzgebietes im Wandel eines Jahrtausends. Internationales Kolloquium im Wikinger Museum Haithabu vom 29. September - 3. Oktober Düwel, K. & Marold, E. & Zimmermann, Ch. (eds.). Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band Berlin New York. Projektansvarlig.0DULH6WRNOXQG 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Professor Klaus Düwel, Göttingen, Michael Lerche Nielsen, Institut for Navneforskning KUA, Das archäologische Landesmuseum der Christian Albrecht-Universität. Kiel: Volker Vogel, Ingo Gabriel, Professor Edith Marold, Kiel )7KH)LIWK,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXPRQ5XQHVDQG5XQLF,QVFULSWLRQV 3URMHNWEHVNULYHOVH Drøftelser af runologiens og runeforskningens status år URMHNWSHULRGH Afsluttet Symposiet blev afholdt 16/8-20/ på Brandbjerg Højskole ved Jelling. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Der arbejdes fortsat med udgivelsen af foredragene som Proceedings i Serien Runrön, Nordiska institutionen, Uppsala universitet. 3URMHNWDQVYDUOLJ Marie Stoklund 6DPDUEHMGVSDUWQHUH. Gillian Fellows-Jensen og Michael Lerche Nielsen, Institut for Navneforskning, KUA. 7LOVNXGfra Jelling Kommune, Vejle amtskommune og Letterstedska föreningen. )'DQVNHUXQHLQGVNULIWHUVWLGVI VWHOVHRJW\SRORJL Sagsnr URMHNWEHVNULYHOVH Efter den samlede udgave af "Danmarks runeindskrifter" i er der gjort en række væsentlige nyfund, som sammen med ny viden, fx dendrokronologiske dateringer og nytolkninger, har gjort det nødvendigt at revidere den forældede "tidsfæstelse og typologi". Projektet har taget dateringsproblemerne op efter en gennemgang af indskrifterne med henblik på en ny kronologi for runeindskrifterne fra år 0 til 1500 og de væsentlige ændringer i skriftbrug og sprog, som de afspejler. 3URMHNWSHULRGH 1/ /

18 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Foredrag: Chronology and Typology of Danish Runic Inscriptions ved The Fifth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions i august Publicering i de planlagte Proceerings Afsluttende regnskab og rapport godkendt 13/ URMHNWDQVYDUOLJ Marie Stoklund 7LOVNXG Statens Humanistiske Forskningsråd: ialt ,00 )5RYIXJOHHOOHUGXHU)XJOHIRUPHGHILEOHUIUDGHQWLGOLJHPLGGHODOGHU Identifikation og fremlæggelse af en gruppe smykker, som ikke tidligere har været behandlet i sin helhed (hovedparten af fundene er detektorfund fra de seneste 10 år). 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Publikation i $DUE JHUIRUQRUGLVN2OGN\QGLJKHGRJ+LVWRULH (manuskript afleveret til redaktionen september 2000). 3URMHNWDQVYDUOLJ Anne Pedersen, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling. 3URMHNWHUGHUVWDGLJO EHULnU )0LGGHODOGHUHQVPLOLW UHDULVWRNUDWLEHO\VWYHGJHQVWDQGVPDWHULDOHIUDGDQVNHERUJHRJ YROGVWHGHU (sagsnummer 3972). 3URMHNWEHVNULYHOVHDet militære aristokratis materielle kultur belyses ved hjælp af arkæologiske fund fra danske borge og voldsteder 3URMHNWSHULRGHOktober September URMHNWDQVYDUOLJ Charlotte Boje Hilligsø Andersen, ph.d.-stipendiat, Danmarks Middelalder og Renæssance Projektet er et delprojekt af Krigen, forsvaret og aristokratiet. Faktorer bag udviklingen af de europæiske samfund fra 500 f.kr e.kr.. Hovedansvarlig: Lars Jørgensen, Danmarks Oldtid 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Ph.d.-studium ved Afdeling for Middelalderarkæologi, Århus Universitet. Vejledere er: Lektor Jan Kock, Århus Universitet, Enhedsleder Per Kristian Madsen, Nationalmuseet og Museumsinspektør Lars Jørgensen, Nationalmuseet. )*nugnlunhrjyrogvwhglplgghodoghuhq (sagsnr. 3021, 3022) 3URMHNWEHVNULYHOVH Projektet focuserer på aristokratiet i middelalderen ved at se på udviklingen i bosættelsesmønstre, drifstøkonomi og magtsymbolik. Sammenhængende komplekser med gård og kirke (og vandmølle) er ét undersøgelsesfelt, voldstederne et andet, kirkernes stormandskarakter et tredje, men også den øvrige landbebyggelse hører med i billedet. 3URMHNWSHULRGH: U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJArtikler om jern, borge og voldsteder, Hagerup voldsted, herregården Fjellerup Østergaard og Borren og Næsholm, to eksempler på dansk borgbyggeri. Voldstederne på Hjelm publiceres i 2001 i en monografi. 3URMHNWDQVYDUOLJ Nils Engberg, Danmarks middelalder og Renæssance, Danske Afdeling. 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Slangerup Historiske Forening, Institut for Middelalderarkæologi, Århus Universitet, Moesgård Museum, Ebeltoft Museum. 7LOVNXGA.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål 18

19 )5XQHLQGVNULIWHUQHIUD/XQG 3URMHNWEHVNULYHOVH En samlet runologisk-(by)arkæologisk-sproghistorisk undersøgelse af indskrifterne fra Lund fra vikingetid-middelalder, til belysning af tidsfæstelse og typologi, skriftbrug og -kompetance, socialt niveau og skriftvalg i bispebyens to-skrift-samfund. 3URMHNWSHULRGH Foreløbig stillet i bero. 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Bidrag til Nytt om runer 15 ( incl nyfund fra Uppåkra) og oversigt over Lund-runeindskrifterne til HOOPS Reallexikon der Germanischen Altertumskunde er i trykken. 3URMHNWDQVYDUOLJ Marie Stoklund. ))UHGHULNVERUJ6ORWVNLUNHRJGHHYDQJHOLVNOXWKHUVNHVORWVNDSHOOHU 3URMHNWEHVNULYHOVH Analyse og tolkning af Frederiksborg Slotskirke, der repræsenterer et højdepunkt inden for udviklingen af det evangeliske kirkerum. Slotskirken, der i sin arkitektoniske struktur afspejler de efter Reformationen ændrede krav til gudstjenesten og fyrstens nye status som landskirkens overhovede, vurderes i relation til ældre og samtidige fyrstekapeller i Nordeuropa, fortrinsvis i Danmark og Tyskland. 3URMHNWSHULRGHaugust U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ konferenceindlæg (dansk/engelsk) i 2000 (publiceret 2001). Sammenfattende publikation (dansk/tysk). 3URMHNWDQVYDUOLJ: Hugo Johannsen, Danmarks Kirker, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling. 7LOVNXG Bevilling fra Carlsbergfondet til løn i 1 år ( ) til Hugo Johannsen. 3URMHNWHULJDQJVDWLnU *XUUHVORWHWNRQJHOLJWERUJDQO JIUDPLGGHODOGHUHQ (sagsnr.3973) 3URMHNWEHVNULYHOVHProjektet har til formål at foretage en detaljeret undersøgelse af det middelalderlige borganlæg ved Gurre, såvel ud fra det arkæologiske som det skriftlige kildemateriale, med henblik på en samlet publisering. Projektet omfatter arkæologiske udgravninger, herunder naturvidenskabelige undersøgelser, i foråret 2001 i forborgsterrænet omkring slotsruinen, og foretages i samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen som led i et Naturgenopretningsprojekt i området. 3URMHNWSHULRGH U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Resultaterne af undersøgelserne publiseres som en bog, der udgives i samarbejde med forlaget Wormianum. 3URMHNWDQVYDUOLJ Vivian Etting, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Skov-og Naturstyrelsen, Helsingør Bymuseum 7LOVNXG Skov-og Naturstyrelsen, Unibankfonden 8QU1LFRODV+HQUL-DUGLQ 3URMHNWEHVNULYHOVH Biografi om arkitekten Nicolas Henri Jardin ( ), der under sit ophold i Danmark dels opførte en lang række bygninger, dels underviste på Kunstakademiet og som har fået ry for at have indført nyklassicismen. 3URMHNWSHULRGH Forventet afsluttet 2002 SU VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Monografi 3URMHNWDQVYDUOLJ Ulla Kjær 7LOVNXG Otte måneders løn til Ulla Kjær 2000 betalt af Bergiafonden. Tilskud til rejser til Paris og Rom betalt af hhv. Julie von Müllers fond og Christian og Ottilia Brorsons rejselegat. 19

20 8QU0LGGHODOGHUHQVERUJHRJYROGVWHGHUHWGDWDEDVHSURMHNW 3URMHNWEHVNULYHOVHProjektet har til formål at indsamle, systematisere og formidle resultaterne af forskningen indenfor middelalderens borge og voldsteder gennem oprettelsen af en database. Denne database skal give systematisk indgang til de arkæologiske, skriftlige, kartografiske og naturvidenskabelige kilder til samtlige borge og voldsteder. Projektet omfatter Danmark, Sydslesvig, Skåne, Halland og Blekinge, samt Norge. Databasen skal være tilgængelig for alle på Internettet. 3URMHNWSHULRGH Projektet vil kunne realiseres inden for en periode på ca. 4 år 3U VHQWDWLRQUDSSRUWHULQJ Etableringen af databasen er det direkte formål med projektet. Herudover afholdes afslutningsvis en Nordisk konference med international deltagelse til præsentation af de nye forskningsmuligheder. 3URMHNWDQVYDUOLJ Vivian Etting og Nils Engberg, Danmarks Middelalder og Renæssance, Danske Afdeling 6DPDUEHMGVSDUWQHUH Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de deltagende lande, som i fællesskab har udformet projektet. 7LOVNXG Der ansøges om fondsstøtte til at igangsætte projektet 20

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25.

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. Publikationer Palle Siemen 2012 m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. De arkæologiske undersøgelser ved Krogsgård, By, marsk

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110.

Nationalmuseet Internationalt samarbejde vedrørende udarbejdelse af fælles europæiske standarder for bevaring af kulturarven 110. Rådighedssum 2013 Kulturstyrelsen har bevilliget 12,7 mio. kr. til forskningsprojekter på de danske museer. Der er i år støttet projekter af meget forskellig karakter lige fra Naturhistorisk Museum i Århus

Læs mere

Kommentarer til Settlement and Landscape

Kommentarer til Settlement and Landscape Kommentarer til Settlement and Landscape - ikke en anmeldelse, men måske alligevel Af Palle Siemen, Museumsinspektør på Esbjerg Museum På bordet ved siden af PC en ligger et digert værk på ca. 500 sider

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

Venner og fjender omkring Østersøen de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. www.aabne- samlinger.dk

Venner og fjender omkring Østersøen de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. www.aabne- samlinger.dk Venner og fjender omkring Østersøen de dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. Et arkæologisk forsknings- og formidlingsprojekt inden for Storstrøms Amt af projektleder Anna-Elisabeth

Læs mere

TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE

TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE Nr. 1 2016 TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE HUSTOMTER NYERE HISTORISK ARKÆOLOGI I FORTIDEN OG FREMTIDEN SMUGLERI I DET SYDFYNSKE ØHAV HUGUENOTTER I FREDERICIA MIT ALT I FRYD

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder

NOTAT. 25. februar Den fremtidige varetagelse af arkæologiske ansvarsområder NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 25. februar 2013 Den fremtidige varetagelse af arkæologiske

Læs mere

Projektet kort fortalt

Projektet kort fortalt 1 Projektet kort fortalt I det naturskønne område ved Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra middelalderens borge over skiftende tiders herregårdsanlæg

Læs mere

Projektet kort fortalt

Projektet kort fortalt 1 Projektet kort fortalt I det naturskønne område ved Hald Sø syd for Viborg kan man på en kort vandring tilbagelægge 800 års danmarkshistorie fra middelalderens borge over skiftende tiders herregårdsanlæg

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007

S 4487 - Offentligt. Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. 29. maj 2007 S 4487 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf. : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail :

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Projekter og handleplaner vedr. andre projekter.

Projekter og handleplaner vedr. andre projekter. Projekter og handleplaner vedr. andre projekter. Ph.d.-projekt - Ideen om det gode liv Emne: Samspillet mellem menneske, arkitektur og idealer i vikingetidens samfund. Ph.d.- projektets fokus er vikingetidens

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø

Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Grubehusene fra samlingspladsen ved Tissø Lone Gebauer Thomsen, Danmarks og Middelhavslandenes Oldtid, Nationalmuseet 23.10.2015 Vikingetid i Danmark Seed Money netværk på SAXO-Instituttet Disposition

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

MODERNE HJÆLPEMIDLER For ikke at sinke motorvejsbyggeriet mere end højst nødvendigt har de arkæologiske undersøgelser været i gang på alle årstider.

MODERNE HJÆLPEMIDLER For ikke at sinke motorvejsbyggeriet mere end højst nødvendigt har de arkæologiske undersøgelser været i gang på alle årstider. FORUNDERSØGELSER Forud for motorvejsbyggeriet har arkæologer fra Horsens Museum foretaget omfattende forundersøgelser langs hele den planlagte motorvejsstrækning mellem Ølholm og Vejle. Forundersøgelserne

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder

Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder 1 Randrup Mølle - et langhus med forsænket østende fra yngre stenalder Sidsel Wåhlin og Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2008 Bygherrerapport nr. 25 Bygherre: Poul Justesen, Randrup Mølle 2 Indledning

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Publikationer i lange baner

Publikationer i lange baner af Susanne Klingenberg, Kulturstyrelsen Publikationer i lange baner Det er ved at være en tradition, at der efter større offentlige anlægsarbejder bliver udgivet en publikation, der fortæller om resultaterne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Odense University Studies in History and Social Sciences vol Aktører i Landskabet. Aktører i landskabet

Odense University Studies in History and Social Sciences vol Aktører i Landskabet. Aktører i landskabet Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 232 Aktører i Landskabet Aktører i landskabet 1 2 Indhold Aktører i Landskabet Redigeret af Per Grau Møller, Poul Holm og Linda Rasmussen Odense

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau.

Kulturstyrelsens puljemidler til forskning skal derfor anvendes til at opkvalificere fastansatte videnskabelige medarbejdere til ph.d. niveau. Pulje til styrkelse af forskerkompetencer - forskervurdering Hvornår er der ansøgningsfrist? 15. september 2014. Hvem kan søge puljen? Statslige og statsanerkendte museer. vil i fordelingen af puljemidler

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen Rådighedssummen 2005

Kulturarvsstyrelsen Rådighedssummen 2005 museumsnummer ansøgning bevilget 11 11 13 21 22 25 26 26 28 29 30 62 62 63 65 68 73 Museumstjenesten Fortsat udgivelse af Danske Museer i 2005 320.000 Museumstjenesten Løsning af fællesopgaver i 2005 155.000

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

Professioner i den offentlige sektor

Professioner i den offentlige sektor Professioner i den offentlige sektor Lotte Bøgh Andersen og Marianne Blegvad Normer eller egennytte? Professionelle og økonomiske incitamenter i dansk børnetandpleje Lars Crønvall Foldspang Monopolisering

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Alle ansøgere vil snarest modtage skriftlig meddelelse om resultatet af deres ansøgning.

Alle ansøgere vil snarest modtage skriftlig meddelelse om resultatet af deres ansøgning. RÅDIGHEDSSUM 2012 I alt 111 ansøgninger er blevet behandlet. Der blev ansøgt støtte om i alt 33 mio. kr. Den samlede pulje til uddeling var på 9,6 mio. kr. Der blev imødekommet ansøgninger for i alt 9,6

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

I årets løb er den nye møllehat færdigkonstrueret og transporteret til møllegrunden på Fejø. Ca. 5.000 møllespån er indkøbt og imprægneret.

I årets løb er den nye møllehat færdigkonstrueret og transporteret til møllegrunden på Fejø. Ca. 5.000 møllespån er indkøbt og imprægneret. Fejø Møllelaug Generalforsamling 2010 Formandens beretning for 2009 Fejø, den 20. marts 2010 1. Byggeprojektet Gennemførte opgaver, 2009 Fase 5 Projektets fase 5 A er gennemført i 2009. I årets løb er

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

Skovgård mellem himmel og jord

Skovgård mellem himmel og jord Skovgård mellem himmel og jord Fig. 1. Højkantskort fra midten af 1800 tallet med undersøgelsesområdet markeret. Figur: Michael Borre Lundø. det vist sig, der også kan følges på gravplads- og bopladsniveau.

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen Kulturhistorisk Rapport MOE 00286 Kattegatskolen Af Arkæolog cand. mag. Thomas Booker Nielsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 5bd, 5bo, 5bp, 5bs.

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold:

Den nye udfordring MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003. Indhold: NR. 20 SOMMEREN 2003 MARINARKÆOLOGISK FORSKNINGSCENTER 1993-2003 Den nye udfordring Indhold: Redaktørens forord: Den nye udfordring..................... 2 Ti gyldne år for dansk marinarkæologi ved Ole

Læs mere

Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Glattrup VI Ydunsvej, Skive

Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Glattrup VI Ydunsvej, Skive Rapport ved Kurt Glintborg Overgaard * 2007 Skive Museum, Arkæologisk afdeling Bygherrerapport over arkæologisk undersøgelse Efterår-vinter 2006 forud for byggemodning Ydunsvej, Skive Indledning I forbindelse

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen.

Skanderborg, den 4. juli Skanderborg Museums bidrag til analyse af nye råstofudvindingsområder ved Jeksen. Skanderborg, den 4. juli 2015 Ejvind Hertz Museumsinspektør +45 25 32 54 01 ehz@skanderborgmuseum.dk Til Region Midtjylland Att: Lars Kristiansen Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenvej 26 8800

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2014/15 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg Museum Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson med onsdagsforedrag Programmet

Læs mere