Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet"

Transkript

1 Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 37

2 Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet Foreløbig oversigt over sager fundet i Rigsarkivet/ Nils Bredsdorff Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 37 Roskilde 2001 ISSN x ISBN Roskilde Universitetsbibliotek Universitetsvej 1 Postboks Roskilde Tlf Nils Bredsdorff Tlf:

3 Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet Foreløbig oversigt over sager fundet i Rigsarkivet vedr. Forvaltningskommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet. Formålet med at udgive denne registrant er - udover at give et indtryk af forvaltningsreformarbejdet i efterkrigsårene - at give andre mulighed for i praksis at gå i gang med det meget spændende og hidtil ubenyttede arkivmateriale om den offentlige administration, som er samlet i forbindelse med Forvaltningskommissionens og Forvaltningsnævnets arbejde. Registranten vil snarest blive lagt på nettet, hvorved de enkelte emner, institutioner, sager og årstal i teksten bliver søgbare. Måske kunne andre arkiver af interesse for studiet af forvaltningshistorien og forvaltningspolitikken kobles på, ligesom fejl og mangler kunne udbedres. Jeg modtager meget gerne kommentarer og korrektioner. Hvert af de anførte journalnumre kan omfatte en eller flere kasser. Jeg har gennemgået alle kasserne og søgt at notere både de bemærkninger eller overskrifter, der var på sagslæggene, og hovedindholdet i hver kasse. Ra.hj. betyder Wilhelm von Rosen (red.) Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, Kbh Som det vil fremgå, er detailleringsgraden større ved nogle indførsler end ved andre. Det skyldes, at min Ph.D. afhandling Forvaltningspolitik og forvaltningsvidenskab, Roskilde Universitet 1998, hvortil denne registrant oprindelig er lavet, havde forvaltningspolitik, organisationsforhold og rationalisering som fokus. I. Finansministeriets sekretariats almindelige journal. RA hj. s.351. Denne Journal (oversigt) rummer indførsler, som ikke genfindes i sagsmapperne (arkivet), se nedenfor under II. Finansministeriets sekretariats alm. Journal S-sager. Sammenlign f.eks. her jrnr.1947/5064 pkt.5b. med S-sager 5064/ Jrnr (Udenrigsministeriet) pkt. 20, Rationalisering af arb. i adm. (finsk forslag om at afh. kursus) Der ses intet på jrnr eller 5065 ( hhv. Forvaltningskommissionen og rationalisering), som vedrører sagen. Henvisningen til jrnr er fra Niels Thorsens referat fra Finansministeriet, (jvf. nedenfor under Budgetministeriet samlede sager jrnr lbnr. 10 pkt 5 n) hvor sagen oprindelig er 3

4 journaliseret under 5001! Som det fremgår nedenfor er hverken denne sag eller andre, fundet under dette journalnr., anført i journalen Jrnr pkt.3 Det finske budget m.m , Bilag om rationalisering af administrationen. Jrnr (Forvaltningskommissionen FVK) Pkt.1 Anmeldelse af... Pkt.2 Henvendelse til kommissionen. Jrnr (Rationalisering) Nordisk Rationalisering a/s fremsender Rapport om rationalisering af off. adm. (Henvisning til /45) Udenrigsmin. fremsend. Indberetning fra gesandtsk. i Oslo Direktør H.Thueslev optaget. på kursus Kr. for kursus. (anført Nord. Rat. afs. 400 kr.) Dir. Thueslev fremsend. ref. af det afh. kursus Udenrigsmin Indberetning fra Finland 12.? Arbejdsøkonom. kursus Jrnr (FVK) jvf. nedenfor under Finansmin. sekret. alm. journal s-sager. 1. Anvisning af checks 2. Anvisning af sekretærhonorarer 3. Udskiftning af kommissions medl. 4. Henvendelser til og fra kommissionen dvs. decentraliseringsskrivelserne og henvendelse fra H.K. 5. Nedsættelse af udvalg. a om Rigspolitiet b. Udvalg om forholdet mellem lovgivningsmagten og forvaltningen. Buhl, Edv. Sørensen, Ole Bjørn Kraft, Jørgen Jørgensen. ( ) Skrivelser fra andre partier. Jrnr (Forvaltningsnævnet FN) nedsættelse af Nævnet og beskikkelsesskrivelser (22.9.)

5 Jrnr (FVK) 1. Anvisning af checks betænkning, 5-10 skrivelser til kommissionen 3. Sekretærhonorarer samt skrivelser ang. enkelte udvalg. Jrnr (FN) 1. Anvisning af checks 2. Udvidelse af personale i nævnet 3. henvendelser fra nævnet 2 stk. Journalerne for indeholder samme type af sager. Fra foretages en ny type journalisering uden indgang på fast journalnummer. II. Finansministeriets sekretariats alm. journal, S-sager. RA hj. s.351 f. Journalnr. 5001/45(Udenrigsministeriet) Hvert sagsomslag er mærket med et nr. som måske angiver placering ved indskrivning i journalen? Blot er ingen af de fundne sager med nummer anført i journalen! Tallene angives her efter skråstreg, mens i de journalen er placeret mere frit. Da ikke alle sager har nr. gives et bogstav efter deres placering i arkivmappen. a. 5001/45 UM fremsend. fra gesandtskabet (ambass.) i Stckh. marts 45 Meddelelser fra konjunkturinstitutet om priser og omkostninger under krigen. b. 5001/45/25 Sag om levnedsmiddelhjælp til Norge jan. 45. c. /22 Tidsskrift for udenrigspolitik, sag om tilskud til udgivelse d. /19 UM. Fremsend. fra ambass. i Stckh. sag om afvikling af krigstidstiltag inden for statsforvaltningen, april 45 e. /16 Avisudklip fris. via UM om udskiftning af finsk finansminister f. /15 UM fris. fra ambass. i Stckh. sag om erstatning til tjenestemænd for krigsskader. g. /14 Referat af UNRRAs møde i dec. 44 udsendt juli 45 h. /13 UM frs. bekendtgørelse om Grønlands forsvar juni 45 i. /11 UM meddelelse om danske medl. af UNRRAs udvalg maj 45 j. /9 Sag ang. tysk beslaglæggelse af benzindepoter i forb. med arrestation af politiet marts 45 5

6 k. /7 Referat af E.S. Conway : Postwar employment, London 1943, udsendt april 45 af ambass. i Stckh. Skrevet i Stckh. af Bent Hansen i marts 45. l. /6 Referat af Fabian Societys bog: Can planning be democratic? udsendt af ambass. i Stckh. april 45, Skrevet af Fritz Bauer i marts 45. m. /4 Afskrift af artikel i London and Cambridge economic... : Bowley, angående priser og lønninger i England. Sendt af ambass. i Stckh. n. /3 26.marts 45, frs. af UM. Strengt fortroligt. (I modsætning til pkt. k. og l.) Referat af Beveridge rapporten afsendt af ambass. i Stckh. skrevet af H. Grünbaum i feb.45. Vedhæftet seddel skrevet af Hans Hækkerup : Kampmann har fortalt ham at Generalsekretariatet er i gang med at lave en dansk bearbejdelse af emnet, som ikke kun bygger på Grünbaums referat men på selve rapporten. Hækkerup, som er ekspeditionssekretær i finansministeriets sekretariat, indstiller, at man senere, når denne udgave er kommet, udarbejder et særligt referat med henblik på de "statsfinansielle aspekter"... "her i kontoret". o. Feb. 45 Beretning fra udvalget for ekstraordinære industriarbejder m.v. for tysk regning indtil april Samt statistik for kontorets virksomhed for januar p. Feb. 45 Medd. fra UM. til danske statsborgere, der har lidt krigsskade på fast ejendom i Tyskland under krigen. Journalnr.5064 (1a)/46 : Udbetalingsbilag for honorar til Thorsen samt brev fra Skat Rørdam med accept af plads i FVK. Ledsageskrivelser til udsendelse af 1923 betænkningen. 5064/47 1. Sag om inddragelse af H.K. i FVK fra nov.47: Brev fra H.K. til H.C.Hansen, fire forskellige svarudkast samt et notat fra H.K.med begrundelser for afslaget - herunder, at Villadsen ikke repræsenterede erhvervslivet men sagkundskaben fra Handelshøjsk. 2. Sagsomsalg 5064(1)/47: Udbetalingsbilag for diæter og honorarer, de fleste bilag nummeret 1a, 1b, 1c, 1d osv., flere bilag med samme sagsindhold har samme bogstavbetegnelse. Der er langt fra bilag på alle kommissionsmedlemmer. Journalnr. 5065/46 1. Referat af sagen ang. det af Nordisk Rationalisering afholdte kursus for tjenestemænd i adm. Finansministeriets mand på stedet Direktør Thueslev fra Det kgl. Assistenshus har skrevet rapport, som er underskrevet af 14 af 15 deltagere på kurset. Meget kritisk, ringe udbytte, dårligt tilrettelagt, perifere emner, til nød brugbar til embedsmænd med lavere charge, selskabet har ingen kendskab til 6

7 offentlig adm. Referatet underskrevet af Thorsen og Kofoed Rapport fra Thueslev samt brev fra Nord. Rational. af De øvrige sager indenfor 5064 og 5065 for årene meldes ikke tilstede på Rigsarkivet. (Måske er de overført til Budgetdep. samlede sager afl lbnr.10, jvf. nedenfor. I RA. Hj. s.410 er uvist af hvilke grunde nævnt Finansministeriets sekretariats j.nr. 1947/5065 som en henvisning under behandlingen af Forvaltningsnævnet. III. Forvaltningskommissionen af 1946: Finansministeriet. Kommissioner ad hoc, Arkivnr. 04/199/160. Dette arkivnummer er fundet i juni 1993 af arkivar Michael Hertz. Det findes ikke i RA. hj.. Der er muligvis tale om en del af Departementschef K.H. Kofoeds embedsarkiv? Pakke A1 Sagsomslag med Kofoeds håndskrift: Forvaltningskommissionen. Udvalget angående hospitalsforholdene. a. Hospitalsudvalget, mødereferater. Meget udførlige referater. om sundhedsvæsnets organisation og principperne for centraladministrationens organisation - depart. - dir.. b. Indlæg fra forskellige berørte ministerier og institutioner ang. udvalgets forslag til en samlet ændring af sektoren. c. Redegørelser og regnskaber fra en række institutioner f.eks. Finsensinstituttet, Sønderborg statshospital m.fl. Sagsomslag (ikke med Kofoeds håndskrift): Udvalget ang. fængselsvæsenets forhold. a. Fængselsudvalgets mødereferater. meget omhyggelige referater. b. Redegørelse med bilag over ansatte og indsatte. c. Korrespondance juni-juli 1947 med fængselsdirektoratet og FVKs udvalg d. Oversigt over anstalternes bygningsforhold, jordtilliggender, belægningstal, fængselsbeskæftigelse og personaleforhold. Pakke A2 7

8 Sagsomslag: Ang. rigspolitiets forhold. a. Blandede skrivelser i forbindelse med arbejdet herunder en del materiale fra DSB? (måske m.h.p. genplacering af politifolk), og breve fra COII organisationer inden for politiet ang. repræsentation i FVK. b. Redegørelse for personaleforhold i politiet 1946 (71 s.) c. Supplement til redegørelse pkt. b. d. Beretning vedr. Københavns politi (40 s.) med kommentarer. e. Beretning vedr. rigspolitiets centralstyrelse (103 s.) Pakke A3 Sagsomslag: Tjenestemandsloven af 1946 Materiale i forb. med forslag til tjenestemandslov af maj En lang række konkrete indstillinger om lønforhold for enkeltpersoner sendt til Folketingets udvalg ang forslag til lov om statstjenestemænd. Indeholder også nogle papirer fra Lønningskommissionen med Kofoeds påtegninger. Endnu et indicium - sammen med sagsomslaget fra pakke A1 - på, at der er tale om Kofoeds eget arkiv. Desuden har tjenestemandsloven ikke umiddelbart noget at gøre med FVK. IV. Budgetdepartementet. Finansministeriets sekretariat. Samlede sager. Aflevering /1. Pakke lbnr. 10, journr , mærket vedr. udvalg og kommissioner, Samlet omslag for det følgende mærket : Finansm. sekr. alm. journal nr. S 5064/54. I. Udvalget vedr. statsskovdistrikternes kasse og regnskabsvæsen 5057/ /53 a. sagslæg fra , diætudbetalinger b. betænkning afgivet nov.47, udvalget arbejder videre med hulkortbogholderi og gennemførelse af betænkn. fra c. notat om gennemførelsen af bogføringspraksis og udvalgets endelige indstilling II. Udvalg ang statsbrandforsikringsfonden 5059/15/1958 III. Sagsomslaget mærket: Lægges i gamle udvalg-kommissioner. Forneden :Forvaltningskommissionen. a. Sagslæg: Korrespondance. Div.udgifter vedr. forvaltningskommissionen: 8

9 Kontorhold, mødediæter, honorarer, bogtryk Desuden samlet en række vederlag for sekretærarbejde i FVK, herunder "vederlag for udførelse af forarbejder til forvaltningskommissionens udvalg vedr. statens budget mv." til Gøtrik. Alt b. sag om landbrugsministeriets vægren sig ved at acceptere FVKs forslag om decentralisering af matrikelvæsenet c. Diges udnævnelse til formand d. Næringsbrevssagen, brev fra Jespersen, Handelsministeriet til Kofoed jan. 51, nødtvungen accept af forvaltningsnævnets opfattelse e. Brev fra arbejds- og socialmin ang vejarbejder jvf. betænkn. IV (29-32) afvisning af forslaget. f. Brev fra min. for. off. arbejder ang. anlægsdirektoratssagen g. Diges beskikkelse til FVK h skrivelse til landbrugsmin. fra Finansministeriet sign Dige med henvisning til betænkn. 4 og 5 afsnit om landbrugsmin. i. Oplæg fra FN til FVK om Mødrehjælpen (32 s.) 1949 j. Handelsmin. repræs. Sveinbjørnsson, brev 28.nov.47 til H.C.Hansen om udtræden og ny repræs. for Handelsmin. Svar fra H.C. og brev fra Jespersen til Kofoed om tlf. samtale og udpegelsen af Villadsen. Desuden brev fra statsmin. Hans Hedtoft til H.C.Hansen med anmodning om at HCH. tiltræder som formand for FVK. jrnr. 595/47 af k. Udkast til skrivelse fra Finansministeriet med Kofoeds rettelser. "Opgaverne for kontrollen med statsforvaltningen " indsat af ham. Brevet er til komm. medlemmerne. l brev fra Thorkil K./FVK til alle min. om udvalg 7s 5 arbejdsudvalg om decentralisering og ønsker om forslag fra ministerierne. m. Brev fra Udenrigsmin. Gustav Rasmussen om en "drøftelse på et ministermøde forleden om statssekretærerne" n. Sagsomslag: Referater 1. Notat vedr. FVKs afslutning Understregning af "oversigtens" betydning. 2. Referat ang FVKs forslag til decentralisering af matrikeldirektoratet, standpunkttagen til sagen 1951, jvf. ovenfor under pkt.b. 9

10 3. Vedr. cirkulære til samtlige politimestre om næringsbrev, standpunkttagen dec. 1951, jvf. ovenfor pkt.d. 4. Ang R-komiteens betænkning , skrevet af Thorsen, Alice Brun skriver nedenfor, at det har interesse for FVK, mærket forelægges.(5064/49)! 5. Referat ang. rationaliseringen af administrationens organisation og arbejdsmetoder, af Thorsen, notat tilføjet af Alice Brun, af kontorchef F. Grünfeld. Tilføjelse af H.C.Andersen,(?) afdelingschef, og yderligere af Kofoed.(5001/20/45) 6. Rationaliserings og forenklingsarbejdet indenfor statsadm. i Sverige og Norge samt England (5064/49) o. Sagsomslag: Bilag 1. Særtryk af 7. betænk. afsnit om formiddagsstillinger. 2. Internt notat fra Kofoed om næringsbrevssagen , jvf. pkt. n 3, ovenfor. 3. Ang. anlægsdirektoratet. 4. statens luftfartsstyrelse, betænkning. 5. Indstillingen fra R-Komiteen Oslo Notat fra ambassaden i Stockholm om statssekretærer, nævnt i brevet fra Gustav Rasmussen pkt. m. 7. Notat til Finansministeren fra Kofoed om en evt nedsættelse af en forvaltningskommission. 8. Tillægs- og efterbevilgning (nogle retssammenlignende betragtninger - med norsk ret) uden forfatter og år. Notatkarakter. (Måske arbejdspapir til budgetudvalget). 9. Betænk. om vejvæsnet hu kompendium om "sognekommunernes opgaver indenfor statsadministrationen" 1946? IV. Sagsomslag 5066 Betænkning om erstatning for beslaglæggelse under krigen 1946 V. Sagsomslag: vedr. Lånekassen for Sønderjylland

11 V. Budgetdepartementet. Finansministeriets sekretariat. Samlede sager. Aflevering /1 lbnr.62, forvaltningskommissionen. Sagsomslag: Korrespondance forsynet med jrnr. 5065/3b/50 1. Skrivelser fra Finansministeriet til indenrigsministeriet om svar på FVKs forslag om hospitalsdir Desuden skrivelse til landbrugsmin. om svar på decentraliseringsforslag om staldhygiejne. 2. Sager i forbindelse med brev fra finansudv. af om hvilke sager der endnu ikke er gennemført. 3. FN redegørelse om sager der ikke er færdige (12 1/2 tætte sider). 4. Skrivelse til Finansmin. fra udvalg 6 om afvikling Der refereres til tidligere redegørelse fra svar fra Finansm. 5. Skrivelser af fra FN om sager der ikke er blevet gennemført, udsendt til en række ministerier. Brevet til Finansmin er journaliseret her 5064/2/49 ligesom et andet brev fra FN. 6. Sager omkring opgørelser af udvalg og nævn, som Finansm. deltager i. Skriv. fra FN Skrivelse fra FN af til Finansm. om oplysninger til brug for undersøgelsen af formiddagsstill. Sagsomslag: Referater 1. Opsummering omkring FVKs forslags gennemførelse med påtegning omkring de to ovennævnte sager fra IM og LM. Af interesse p.gr.a. gode referater. 2. (5064/49) om statens udlånsvirksomhed, Jrnr. refererer til statsaktivkontoret(?) der henvises til 5067/ lånekassen for Sønderjylland. Sagen om statens udlån: 3 referater og resumeer om sagen. Dige, som var formand for underudv.,skriver som departementschef kommentar: Han og Kofoed var enige om at direktøren ikke skulle have direkte referat til ministeren. Men Kofoed skiftede stilling i FVK. Sagsomslag: Bilag Dels sønderjyske lånekasse: forhandlingsreferater, dels liste over kommissionsforslag til og med 5 betænkning: Finansmin, skattedepart. : 13 forslag. Justitsmin. : 131 forslag. Min for off. arbejder: 33 forslag. Handelsmin. : 5 forslag. Liste over udvalg og nævn nedsat efter med angivelse af jrnr.5065 er 11

12 Forvaltningsnævnet, 5064 er FVK. Sagsomslag : Sønderjyske Hypoteklånefond Omslag korrespondance: Sager fra Omslag referater: Sager fra Omslag bilag: Sager vedr. Betænkning 224 VI. Statsministeriets arkiv I RA Hj. s. 410 er anført statsmin. j.nr Det er en fejltagelse. De følgende journalnr. er fundet i samarbejde med RA Journalnr. 275/48 Dette journalnr. indeholder også (dele af?) jrnr.306/ Brev af fra Forv.Nævn.sekr. om, at der er fremstillet et kompendium af kanselichef Dahlbergs foredrag på rationaliseringskurserne i jan-feb. 47 og feb-marts Kompendiet er endnu ikke fundet. 2. Rigsombudsmanden på Færøerne skriver brev om presseforlydender om journalrationaliseringsforslag fra FN. Udløser referat, udkast og svarskrivelse. 3. Eksp.sekr. Grage foreslås til rationaliseringskursus i feb Han fremhæver i sin ansøgning det tidligere "private" kursus, hvor lærerne ikke havde "kendskab til offentlig administration". 4. Direktør Thueslevs rapport om kurset på Nordisk Rationalisering i sept Introduktionskrivelse fra Nordisk Rat. sept.1946 med journr.306/46. Dette gælder de følgende sagslæg.(nr.6-13) 6. Tilmeldingsbrev fra Nord. Rat. sept Vittighedstegning af Storm P. med påført jrnr. 8. Brev af fra Industrirådet til statsministeriet ang. opfordring til "staten" om at indgå i "Centralkomiteen" for rationalisering og scientific management. Vedhæftet en meddelelse fra Andreas Møller til "ministeren" om at tage sagen op på et kommende ministermøde. Påtegning om, at Handelsministeriet har udpeget Sveinbjörnsson, Kontorchef. som medlem Sveinbj. senere medlem af FVK som handelsministeriets repr.. Spændende dokument i rationaliseringsdiskuss.. 9. Udkast til plan for "kursus i kontorrationalisering" for statsembedsmænd på Handelshøjskolen Statens eget kursus - alle FVK-pinger er indledere. 12

13 10. Udkast til brev af til Dep.ch. Kofoed fra Andr. Møller: "eksp. sekr. Grage har givet mig vedlagte... " dvs. en gennemgang af checkudstedelsesproceduren og dens rationalisering. 11. Nr.1 4.årg. marts 1947 af Arbejdsøkonomi, Tidsskrift. for rationalisering, udg. af Nordisk Rationalisering a/s. Artikel med citat fra Vang-Lauridsens artikel i Samtiden om rationalisering af den off. adm. 12. Ledsageskrivelse fra april 47 til fremsendelsen af Kompendium over forelæsninger ved kurset på Nord. Rat. i sept Kompendium fra Nord. Rat.: Sällfors, K.O.Christiansen, Poul Bahnsen og mange flere. Bahnsen med gennemgang af sidste nyt: Hawthorne-forsøgene. Journalnr. 329/49 1. udkast til brev til Rigsombudmanden for Færøerne ang brev fra F.M. af ang adm. høringspraksis... Journalnr. 459/1949 Dette journalnr. indeholder også sager fra jrnr. 595/47 og 648/48. Disse numre er udstreget på sagsomsalget og påført ovenstående nr. 1. Udkast og koncept til Statsmin. brev af om decentralisering. 2. Referat af samt udkast til svar på brev af , dateret , fra Forvaltningsnævnet om sagsforløb ang. nedsættelse af taksationskommission og yacht-flag-sagen nævnt i betænk. IV. 3. Brev fra Krigsministeriet til S.M. ang brev af ang. decentralisering. 4. Brev af fra FVK ang. decentralisering. 5. Brev fra Kofoed til dep.chef Andreas Møller ( ). Her hedder det bl.a.: "Jeg sender vedlagt skrivelse fra forvaltningskommissionen til statsministeriet, overensstemmende med Deres opfattelse..." Måske er A.M. initiativtager til FVKs henvendelser, hvilket kunne forklare den umiddelbart lidt ejendommelige procedure? Kofoed opfordrer til at A.M. venter "et par dage" med at udfærdige skrivelsen jvf. pkt V. Villadsens accept af næstformandsskab Brev fra finansministeriet om, at Wechselmann i henhold til finansministerens resolution af fra 1.10 at regne er sekr. chef. 8. Brev af fra FVKs udvalg 7 ang. decentralisering. 13

14 9. Referat m.h.p. svar på brev af 2.9. fra udvalg 7 skrevet af Frederik-Vilhelm Grage eksp.sekretær og yderligere kommenteret af A.M. Interessant som eks. på reaktionen. 10. Brev af fra FVK ang. decentralisering. Videresendt Skrivelse i forbindelse med formandsskiftet i november 47 ( ) samt brev fra T.K.(17.11) og P.F. (17.11). Meget korte breve. 12. Notat af af Andreas Møller ang. FVKs fremtidige tilhørsforhold og formandskab. Ingen adressat. Interessant sammen med pkt Udkast til skrivelse ang formandsskiftet H.C.Hansen-K.H.Kofoed. Jrnr. 1011/57 Brev fra Forvaltningsnævnet ang... og Statsmin. svar. Jrnr. 1080/57 Forvaltningsnævnets årsberetning 56/57 Jrnr. 1080/59 Forvaltningsnævnets årsberetning 58/59 Jrnr / Forvalt.nævnets årsberetning 1953/54 2. Brev fra Dep.ch. Dige af : "Kære embedskollega " ang. "Statens rationaliseringsorgan" og opfordring til styrelseschefer om at lade yngre medarbejdere søge midlertidige stillinger i Forvalt.nævnet. 3. Årsberetning 1952/53 med kommentarer af Grage om, at tidligere rationaliseringsforslag fra 1950 ikke er blevet fremmet af dep.chef. 4. Afskedsansøgning fra Andreas Møller marts VII. Handelsministeriets arkiv. (ujourn.) nr.294 Pakke mærket Forvaltningskommissionen, men indeholder kun sagen om arbejdsordningen i Centraladm : to referater fra møderne med styrelsescheferne 7. og 9. jan.1950 og notat fra Dep.chef. Jespersen om sagen. Alle papirer findes også i pk.3 i FN. arkiv Desuden handelmin. svarskrivelse til spareudvalget marts VIII. Forfatningskommissionens arkiv. 2.pakke indeholdt bl.a. en kommissionshistorie. S. 10 fremgik det, at der var nedsat 14

15 5 arbejdsudvalg d Udvalg 3 drejede sig om kontrol med administrationen. Referater af udvalgsmøderne, herunder fra 3. møde med FVK og 5. møde med FVK. IX. Departementschef Erik Ib Schmidts embedspapirer nr Øresundsudvalget " " -, mødereferater. 3. Sagsomslag med påskrift: Memo vedr. statsbudgetreform a. Arbejdsudvalg vedr statsbudget og regnskab, papirer dateret Brev fra Dige til udv.medl. vedr. tillægbevillingsprocedure. b.referat fra møde i arb.udv Mødet tog udgangspunkt i klage fra Dahlgaard over udv. arbejdstempo. Dige forsvarer sig med at der er en aftale om at spareudvalget skulle være færdigt før arbejdet i det "politiske hovedudvalg" blev sat i gang igen. c. Notat ang. fonde (finanslovens pgf.26) (Notat 1) d. - "- " - - " - e. - - " " - - (Notat 2) f. Finansministeriets økonomisk. stat. konsulent: Skitse til ændret opstilling af statens budget g. Økonomisk. stat. konsulent: Bemærkninger vedr. en reform af statens budget og regnskabsvæsen. Om at udvikle budget og regnskabsteknikker til et mere effektivt instrument for finanspolitik og finanskontrollen. Med EIS kommentarer. h. Økonom. stat. Kons. Bemærkninger vedr. og forslag til en modernisering af statsregnskabet aug Der mangler afsn. III og IV. (konjunkturpolitik) (de indledende alm. bemærkninger ser spændende ud). i. Gennemgang af de på statsregnskabet opførte fonde, Bredahl j. Redegørelse vedr. reglerne for afskrivning på statens faste ejendomme og anlæg Ingen forfatter. X. Forvaltningsnævnets sekretariat. RA.hj. s.407, 2157 Journalsager 1-252, lbnr 1-112, Arkivpakkerne har lb.numre fra ordnet efter jrnr., som anføres efter pakkenr. Hver pakke indeholder ofte flere sagsomslag. Sagsomslagene bærer betegnelsen FNS samt numre fra FNS' journalsystem. Der er ikke numre på alle sagsomslagene. Akterne i hver sag er helt usystematisk ordnet og strækker sig frem til med hovedvægten på perioden Efter 1965 ordnes sagerne, som da stammer fra 15

16 Administrationsrådet, alfabetisk i pakkenr. fra Afleveringsfortegnelsen (2157) viser journalnummerfordelingen i FNS journalsystem. Følgende er således en udbygning og korrektion/annotering af denne. Pakke lbnr Denne pakke blev i 1993 meldt ikke på plads i RA. Ved genbestilling i nov dukkede den frem. 1. Rejser bilag og ansøgninger om studierejser fra Organisations- og rationaliseringsstudier. Ansøgning fra Poul Meyer om anbefaling til Marshallstipendieansøgning. Konsulent Mærsks rapport om studietur til USA, fyldige rapporter fra studieture til Oslo, Stckh. og London Referat om rationaliseringsarbejdet i Sverige, Norge og England. 2. Inventar, indretning af lokaler, maskiner, fortrinsvis Rationaliseringskurser: Kurset i febr. 1948, vurderinger fra deltagerne, plan over kurset. Deltagervurderinger fra kurset i jan Pakke lbnr Bibliotekssagen, fælles centralbibliotek, primo Årsberetningssagen, vurdering af besparelsesmuligheder på opfordring fra finansudvalget, primo Liste over gennemførelse af FVKs forslag Om oprettelse og forsættelse af FN (interessant papir fra 1947) 5. Måle- og vejeinstrumentsagen primo Om næringsbreve, sag fra Handelsministeriet Yacht-flags-sagen primo Honorarer til landinspektører Marshall-hjælps-stipendier 1950 Mangelseddel: Mødereferater fra nævnets møder 1960 overført til Administrationsdepartements journalnr. 80, årsberetninger fra FN Nævnets medlemmer, enkelte medlemmers udnævnelse mm. 12. Mødereferater fra

17 Pakke lbnr Høringspraksis, møde med styrelseschefer Formiddagsstillinger, referater fra flere møder med styrelseschefer, udkast til indstilling, brev fra K.H.Kofoed til H.C.Hansen ang. mindretalsudtalelser Det administrative personales uddannelse 1950, mødereferater og indstilling. 4. Forvaltningsnævnets mødereferater Forvaltningsnævnets sekretariat. Pakke lbnr Undersøgelse af Kgl. Assistenshus' telefonsystem Diktafonanskaffelse. Notat Ang. journalsystem i Finansmin. fra FNS Søkortarkivet Journaloprettelsesforespørgsel fra Randers Amt Udkast til FNS og Forvaltningsnævnets svar til FVK om kronologisk registrering ved journalisering 7. Div. småsager bl.a. sag oversendt fra Min. for særl. anliggender. Følgeskrivelse fra Dir. for vareforsyning, Kaj Lyngbo til kompendium fra kanselichef Dahlberg om forenkling og kontororganisering afholdt sept Sagsomslag u.påskrift. Sag fra Forespørgsel om adressograf fra Østifternes Åndssvageanstalt Sagsomslag Østifternes Åndssvageforsorg. Undersøgelsen af anstaltens adm. var en prøvesag før gennemgangen af fængselsvæsnet, besluttet på Forvaltningsnævnets møde Udgangspunktet var en " off. inst. der udfører sin sociale funktion efter formålet". Bilag : rapporter, udkast og kommentarer. Kofoed formand for bestyrelsen. 9. Fængselsudvalget Samvirkets administration (Fængselsvæsnet) Rationalisering af 2.kontor i fængselsdir

18 12. Om personalekontoret i fængselsvæsnet Om regnskabsforhold og forenkling i fængselsvæsnet Pakke lbnr Sagsomslag: Rapport nr.1 om fængselsvæsnet august 48. Her nævnes, at første møde i FN blev afholdt , dvs. inden dets formelle ikrafttræden. 2. Sagsomslag: rapport nr Sagsomslag: Rapport nr Sagsomslag u. påskrift 4. Regnskabsforhold, fængselsvæsnet Om arbejdsdriften og produktionen i fængselsvæsnet Fængselsudv. om rationalisering af arbejdsdriften, værkstedsdriften + småsager af blandet indhold Referater af udvalgsmøder, rapport fra konsul Bagge. Håndskreven seddel: Fra nævnets (Kofoeds) samling. 7. Rapport fra Nordisk Rationalisering a/s om rationaliseringen af fremstilling af legetøj på Vestre Fængsel Pakke lbnr Postfrankeringssagen Om ministerialbetjentene Journalsystem til min. u portef. Fanny Hansen Byggenævnet, sag på opfordring af boligmin rapp. 2, 3 5. Byggenævnet, bilag "alm. oplysninger". 6. Fængselsdrift, nyt udvalg Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Rationaliseringsnotater om skrivestuer i matrikelvæsnet, tørvekontoret, arkitektafdelingen i Boligministeriet samt anlægsdirektoratet i almindelighed Realkredittens overførsel til Bolig-og byggeministeriet fra Indenrigsministeriet. 2 18

19 notater, herunder åbenhjertige overvejelser over biindtægtsmulighedernes bortfald for Indenrigsmin. embedsmænd. Indstilling til nævnet som afviser sekr. oplæg. Eksemplarisk sag. 3. "Prøver" på sager fra matrikulsdirektoratet. 4. Bygningsdirektoratet. 1. kontor. rationalisering Bygningsdir. 2. kontor. ration Boligmin. 6. kontor Boligministeriet ( kun få sager) Herefter udelukkende yderligere sager om nævnte sagsområder. Pakke lbnr Sager vedr. statsskovvæsenet (jrnr.17) og Kbhs lufthavn og Det danske Luftfartsselskab, Omfattende materiale, stor rationaliseringssag. Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Udelukkende DDL. Pakke lbnr Luftfartsdirektorat, luftfartssikkerhed, personale- og lønforhold erne Pakke lbnr Mødrehjælpsinstitutioner, ny rapport Pakke lbnr Blandet mødrehjælpsmateriale, 1948 og Rapport nr Pakke lbnr Ny rapport 1958 om Mødrehjælpsinstitutioner. Adoptionsafd. materiale fra 1950erne. Pakke lbnr Statistik , Mødrehjælpsinst. Andet materiale til 1958-rapport. 19

20 Pakke lbnr Mødrehjælpen, lokaleforhold, , diverse sager. Pakke lbnr Vagttjenesten for statsinstitutioner , overgang til private vagtselskaber. Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Notat fra FN, som gennemgår alle indstillinger vedr. Rigspolitiet. 12 sider Breve fra justitsmin. ang. sagerne. 2. Sagsomslag: Centralbureauet for identifikation. Eksemplarisk sag om Forvaltningsn. ret til at intervenere og "bedømme nødvendigheden af styrelsesgrenenes ønsker om bevillinger" ( ) Modparten er justitsministeriet og sagen er kartoteksskabe. Justitsministeriets breve mangler Politiudvalget Politietatens økonomiske forvaltning. 4. Københavns politi - forholdet til rigspolitiet. Udvalg nedsat i 1949 ang. standardisering. Etatsuenighed om rapport nr. 3 fra FNS. 5. Indregistrering af motorkøretøjer. 6. Kbhs.'politis udrykningstjeneste. 7. Rapport nr. 1-4 med nogle bilag Rigsregistraturen jvf. pkt.2. rapport om centralbureauet for identifikation.materiale fra både sekr. og nævn, diverse andet materiale om rigspolitiet. Pakke lbnr Politiudvalget 1949 Pakke lbnr Politiudvalget - supplerende materiale til pakke nr.17 Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Den sociale højskole (24) 2. Statens reklame- og annoncekontor. (25) 3. Fiskeriministeriets organisation, fiskerikontrollen, fiskeri- og havundersøgelsen. 20

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Forbrugerstyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Kirkeministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Personalestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner

Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Bevaring og kassation af arkivalier fra gymnasiale uddannelsesinstitutioner Vejledning til bekendtgørelse nr. 343 af 6. maj 2008 om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne, bilag

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf (

Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU. Udvalgssekretær Jette Christensen tlf ( Grønlandsudvalget 2011-12 GRU alm. del Bilag 1 Offentligt Velkommen til Udvalget vedrørende grønlandske forhold - GRU Mødetidspunkt m.v. Udvalget vedrørende Grønlandske forhold har ingen fast mødedag,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Økonomi- og Erhvervsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Tilblivelsen af Det Centrale Personregister Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Forbehold Jeg var der ikke Anvendt materiale Bøger Rigsarkivet CSCs Historiske Arkiv Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. LBK nr 101 af 19/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 12/00186 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001.

Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. Forord Velkommen til De grønlandske kommuners journal- og arkivplan. Denne udgave er fra vinteren 2000/2001. For første gang er journal- og arkivplanen udkommet elektronisk, så planen eksisterer både i

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997.

Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Vedtægter Gladsaxe Byarkiv blev oprettet ved en beslutning i Gladsaxe Kommunes Økonomiudvalg den 9. september 1997. Gladsaxe Byarkiv er i henhold til Arkivloven, Lov nr. 1050 af 17. december 2002 7, samt

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Socialministeriet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigshospitalet I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER

VEJLEDNING OM EKSPEDITION STATSRÅDSSAGER STATSMINISTERIET VEJLEDNING OM EKSPEDITION AF STATSRÅDSSAGER NOVEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 1 2. Fremsættelse af lovforslag (og beslutningsforslag) 2.a Forelæggelse af lovforslag

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig LOV nr 287 af 29/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 126.373.031 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier hos Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område Bekendtgørelse nr. 397 af 26. maj 2004 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM ÆNDRINGER AF STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER OG NAVNE Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Forretningsordenen

Læs mere

BILAG 1. Kildeoversigt

BILAG 1. Kildeoversigt BILAG 1 Kildeoversigt Fælles for begge korps: Digt af J.L. Runeberg i oversættelse af Valdemar Rørdam fra 1971: Lottä Svärd Originalfotos DKB: 1939 Tale af Politidirektør i Forum 8/9 1939: Ingen titel

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed

Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Aktindsigt i forbindelse med udførelsen af sekretariatsopgaver for en anden myndighed Det Særlige Bygningssyns indstilling til Planstyrelsen i en bygningsfredningssag forelå i form af et referat fra et

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra IT- og Telestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne UDKAST 13.3.2015 RA j.nr. 2015-004774 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne I medfør af 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere