Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet"

Transkript

1 Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissi onen af 1946 og Forvaltningsnævnet Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 37

2 Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet Foreløbig oversigt over sager fundet i Rigsarkivet/ Nils Bredsdorff Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 37 Roskilde 2001 ISSN x ISBN Roskilde Universitetsbibliotek Universitetsvej 1 Postboks Roskilde Tlf Nils Bredsdorff Tlf:

3 Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet Foreløbig oversigt over sager fundet i Rigsarkivet vedr. Forvaltningskommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet. Formålet med at udgive denne registrant er - udover at give et indtryk af forvaltningsreformarbejdet i efterkrigsårene - at give andre mulighed for i praksis at gå i gang med det meget spændende og hidtil ubenyttede arkivmateriale om den offentlige administration, som er samlet i forbindelse med Forvaltningskommissionens og Forvaltningsnævnets arbejde. Registranten vil snarest blive lagt på nettet, hvorved de enkelte emner, institutioner, sager og årstal i teksten bliver søgbare. Måske kunne andre arkiver af interesse for studiet af forvaltningshistorien og forvaltningspolitikken kobles på, ligesom fejl og mangler kunne udbedres. Jeg modtager meget gerne kommentarer og korrektioner. Hvert af de anførte journalnumre kan omfatte en eller flere kasser. Jeg har gennemgået alle kasserne og søgt at notere både de bemærkninger eller overskrifter, der var på sagslæggene, og hovedindholdet i hver kasse. Ra.hj. betyder Wilhelm von Rosen (red.) Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, Kbh Som det vil fremgå, er detailleringsgraden større ved nogle indførsler end ved andre. Det skyldes, at min Ph.D. afhandling Forvaltningspolitik og forvaltningsvidenskab, Roskilde Universitet 1998, hvortil denne registrant oprindelig er lavet, havde forvaltningspolitik, organisationsforhold og rationalisering som fokus. I. Finansministeriets sekretariats almindelige journal. RA hj. s.351. Denne Journal (oversigt) rummer indførsler, som ikke genfindes i sagsmapperne (arkivet), se nedenfor under II. Finansministeriets sekretariats alm. Journal S-sager. Sammenlign f.eks. her jrnr.1947/5064 pkt.5b. med S-sager 5064/ Jrnr (Udenrigsministeriet) pkt. 20, Rationalisering af arb. i adm. (finsk forslag om at afh. kursus) Der ses intet på jrnr eller 5065 ( hhv. Forvaltningskommissionen og rationalisering), som vedrører sagen. Henvisningen til jrnr er fra Niels Thorsens referat fra Finansministeriet, (jvf. nedenfor under Budgetministeriet samlede sager jrnr lbnr. 10 pkt 5 n) hvor sagen oprindelig er 3

4 journaliseret under 5001! Som det fremgår nedenfor er hverken denne sag eller andre, fundet under dette journalnr., anført i journalen Jrnr pkt.3 Det finske budget m.m , Bilag om rationalisering af administrationen. Jrnr (Forvaltningskommissionen FVK) Pkt.1 Anmeldelse af... Pkt.2 Henvendelse til kommissionen. Jrnr (Rationalisering) Nordisk Rationalisering a/s fremsender Rapport om rationalisering af off. adm. (Henvisning til /45) Udenrigsmin. fremsend. Indberetning fra gesandtsk. i Oslo Direktør H.Thueslev optaget. på kursus Kr. for kursus. (anført Nord. Rat. afs. 400 kr.) Dir. Thueslev fremsend. ref. af det afh. kursus Udenrigsmin Indberetning fra Finland 12.? Arbejdsøkonom. kursus Jrnr (FVK) jvf. nedenfor under Finansmin. sekret. alm. journal s-sager. 1. Anvisning af checks 2. Anvisning af sekretærhonorarer 3. Udskiftning af kommissions medl. 4. Henvendelser til og fra kommissionen dvs. decentraliseringsskrivelserne og henvendelse fra H.K. 5. Nedsættelse af udvalg. a om Rigspolitiet b. Udvalg om forholdet mellem lovgivningsmagten og forvaltningen. Buhl, Edv. Sørensen, Ole Bjørn Kraft, Jørgen Jørgensen. ( ) Skrivelser fra andre partier. Jrnr (Forvaltningsnævnet FN) nedsættelse af Nævnet og beskikkelsesskrivelser (22.9.)

5 Jrnr (FVK) 1. Anvisning af checks betænkning, 5-10 skrivelser til kommissionen 3. Sekretærhonorarer samt skrivelser ang. enkelte udvalg. Jrnr (FN) 1. Anvisning af checks 2. Udvidelse af personale i nævnet 3. henvendelser fra nævnet 2 stk. Journalerne for indeholder samme type af sager. Fra foretages en ny type journalisering uden indgang på fast journalnummer. II. Finansministeriets sekretariats alm. journal, S-sager. RA hj. s.351 f. Journalnr. 5001/45(Udenrigsministeriet) Hvert sagsomslag er mærket med et nr. som måske angiver placering ved indskrivning i journalen? Blot er ingen af de fundne sager med nummer anført i journalen! Tallene angives her efter skråstreg, mens i de journalen er placeret mere frit. Da ikke alle sager har nr. gives et bogstav efter deres placering i arkivmappen. a. 5001/45 UM fremsend. fra gesandtskabet (ambass.) i Stckh. marts 45 Meddelelser fra konjunkturinstitutet om priser og omkostninger under krigen. b. 5001/45/25 Sag om levnedsmiddelhjælp til Norge jan. 45. c. /22 Tidsskrift for udenrigspolitik, sag om tilskud til udgivelse d. /19 UM. Fremsend. fra ambass. i Stckh. sag om afvikling af krigstidstiltag inden for statsforvaltningen, april 45 e. /16 Avisudklip fris. via UM om udskiftning af finsk finansminister f. /15 UM fris. fra ambass. i Stckh. sag om erstatning til tjenestemænd for krigsskader. g. /14 Referat af UNRRAs møde i dec. 44 udsendt juli 45 h. /13 UM frs. bekendtgørelse om Grønlands forsvar juni 45 i. /11 UM meddelelse om danske medl. af UNRRAs udvalg maj 45 j. /9 Sag ang. tysk beslaglæggelse af benzindepoter i forb. med arrestation af politiet marts 45 5

6 k. /7 Referat af E.S. Conway : Postwar employment, London 1943, udsendt april 45 af ambass. i Stckh. Skrevet i Stckh. af Bent Hansen i marts 45. l. /6 Referat af Fabian Societys bog: Can planning be democratic? udsendt af ambass. i Stckh. april 45, Skrevet af Fritz Bauer i marts 45. m. /4 Afskrift af artikel i London and Cambridge economic... : Bowley, angående priser og lønninger i England. Sendt af ambass. i Stckh. n. /3 26.marts 45, frs. af UM. Strengt fortroligt. (I modsætning til pkt. k. og l.) Referat af Beveridge rapporten afsendt af ambass. i Stckh. skrevet af H. Grünbaum i feb.45. Vedhæftet seddel skrevet af Hans Hækkerup : Kampmann har fortalt ham at Generalsekretariatet er i gang med at lave en dansk bearbejdelse af emnet, som ikke kun bygger på Grünbaums referat men på selve rapporten. Hækkerup, som er ekspeditionssekretær i finansministeriets sekretariat, indstiller, at man senere, når denne udgave er kommet, udarbejder et særligt referat med henblik på de "statsfinansielle aspekter"... "her i kontoret". o. Feb. 45 Beretning fra udvalget for ekstraordinære industriarbejder m.v. for tysk regning indtil april Samt statistik for kontorets virksomhed for januar p. Feb. 45 Medd. fra UM. til danske statsborgere, der har lidt krigsskade på fast ejendom i Tyskland under krigen. Journalnr.5064 (1a)/46 : Udbetalingsbilag for honorar til Thorsen samt brev fra Skat Rørdam med accept af plads i FVK. Ledsageskrivelser til udsendelse af 1923 betænkningen. 5064/47 1. Sag om inddragelse af H.K. i FVK fra nov.47: Brev fra H.K. til H.C.Hansen, fire forskellige svarudkast samt et notat fra H.K.med begrundelser for afslaget - herunder, at Villadsen ikke repræsenterede erhvervslivet men sagkundskaben fra Handelshøjsk. 2. Sagsomsalg 5064(1)/47: Udbetalingsbilag for diæter og honorarer, de fleste bilag nummeret 1a, 1b, 1c, 1d osv., flere bilag med samme sagsindhold har samme bogstavbetegnelse. Der er langt fra bilag på alle kommissionsmedlemmer. Journalnr. 5065/46 1. Referat af sagen ang. det af Nordisk Rationalisering afholdte kursus for tjenestemænd i adm. Finansministeriets mand på stedet Direktør Thueslev fra Det kgl. Assistenshus har skrevet rapport, som er underskrevet af 14 af 15 deltagere på kurset. Meget kritisk, ringe udbytte, dårligt tilrettelagt, perifere emner, til nød brugbar til embedsmænd med lavere charge, selskabet har ingen kendskab til 6

7 offentlig adm. Referatet underskrevet af Thorsen og Kofoed Rapport fra Thueslev samt brev fra Nord. Rational. af De øvrige sager indenfor 5064 og 5065 for årene meldes ikke tilstede på Rigsarkivet. (Måske er de overført til Budgetdep. samlede sager afl lbnr.10, jvf. nedenfor. I RA. Hj. s.410 er uvist af hvilke grunde nævnt Finansministeriets sekretariats j.nr. 1947/5065 som en henvisning under behandlingen af Forvaltningsnævnet. III. Forvaltningskommissionen af 1946: Finansministeriet. Kommissioner ad hoc, Arkivnr. 04/199/160. Dette arkivnummer er fundet i juni 1993 af arkivar Michael Hertz. Det findes ikke i RA. hj.. Der er muligvis tale om en del af Departementschef K.H. Kofoeds embedsarkiv? Pakke A1 Sagsomslag med Kofoeds håndskrift: Forvaltningskommissionen. Udvalget angående hospitalsforholdene. a. Hospitalsudvalget, mødereferater. Meget udførlige referater. om sundhedsvæsnets organisation og principperne for centraladministrationens organisation - depart. - dir.. b. Indlæg fra forskellige berørte ministerier og institutioner ang. udvalgets forslag til en samlet ændring af sektoren. c. Redegørelser og regnskaber fra en række institutioner f.eks. Finsensinstituttet, Sønderborg statshospital m.fl. Sagsomslag (ikke med Kofoeds håndskrift): Udvalget ang. fængselsvæsenets forhold. a. Fængselsudvalgets mødereferater. meget omhyggelige referater. b. Redegørelse med bilag over ansatte og indsatte. c. Korrespondance juni-juli 1947 med fængselsdirektoratet og FVKs udvalg d. Oversigt over anstalternes bygningsforhold, jordtilliggender, belægningstal, fængselsbeskæftigelse og personaleforhold. Pakke A2 7

8 Sagsomslag: Ang. rigspolitiets forhold. a. Blandede skrivelser i forbindelse med arbejdet herunder en del materiale fra DSB? (måske m.h.p. genplacering af politifolk), og breve fra COII organisationer inden for politiet ang. repræsentation i FVK. b. Redegørelse for personaleforhold i politiet 1946 (71 s.) c. Supplement til redegørelse pkt. b. d. Beretning vedr. Københavns politi (40 s.) med kommentarer. e. Beretning vedr. rigspolitiets centralstyrelse (103 s.) Pakke A3 Sagsomslag: Tjenestemandsloven af 1946 Materiale i forb. med forslag til tjenestemandslov af maj En lang række konkrete indstillinger om lønforhold for enkeltpersoner sendt til Folketingets udvalg ang forslag til lov om statstjenestemænd. Indeholder også nogle papirer fra Lønningskommissionen med Kofoeds påtegninger. Endnu et indicium - sammen med sagsomslaget fra pakke A1 - på, at der er tale om Kofoeds eget arkiv. Desuden har tjenestemandsloven ikke umiddelbart noget at gøre med FVK. IV. Budgetdepartementet. Finansministeriets sekretariat. Samlede sager. Aflevering /1. Pakke lbnr. 10, journr , mærket vedr. udvalg og kommissioner, Samlet omslag for det følgende mærket : Finansm. sekr. alm. journal nr. S 5064/54. I. Udvalget vedr. statsskovdistrikternes kasse og regnskabsvæsen 5057/ /53 a. sagslæg fra , diætudbetalinger b. betænkning afgivet nov.47, udvalget arbejder videre med hulkortbogholderi og gennemførelse af betænkn. fra c. notat om gennemførelsen af bogføringspraksis og udvalgets endelige indstilling II. Udvalg ang statsbrandforsikringsfonden 5059/15/1958 III. Sagsomslaget mærket: Lægges i gamle udvalg-kommissioner. Forneden :Forvaltningskommissionen. a. Sagslæg: Korrespondance. Div.udgifter vedr. forvaltningskommissionen: 8

9 Kontorhold, mødediæter, honorarer, bogtryk Desuden samlet en række vederlag for sekretærarbejde i FVK, herunder "vederlag for udførelse af forarbejder til forvaltningskommissionens udvalg vedr. statens budget mv." til Gøtrik. Alt b. sag om landbrugsministeriets vægren sig ved at acceptere FVKs forslag om decentralisering af matrikelvæsenet c. Diges udnævnelse til formand d. Næringsbrevssagen, brev fra Jespersen, Handelsministeriet til Kofoed jan. 51, nødtvungen accept af forvaltningsnævnets opfattelse e. Brev fra arbejds- og socialmin ang vejarbejder jvf. betænkn. IV (29-32) afvisning af forslaget. f. Brev fra min. for. off. arbejder ang. anlægsdirektoratssagen g. Diges beskikkelse til FVK h skrivelse til landbrugsmin. fra Finansministeriet sign Dige med henvisning til betænkn. 4 og 5 afsnit om landbrugsmin. i. Oplæg fra FN til FVK om Mødrehjælpen (32 s.) 1949 j. Handelsmin. repræs. Sveinbjørnsson, brev 28.nov.47 til H.C.Hansen om udtræden og ny repræs. for Handelsmin. Svar fra H.C. og brev fra Jespersen til Kofoed om tlf. samtale og udpegelsen af Villadsen. Desuden brev fra statsmin. Hans Hedtoft til H.C.Hansen med anmodning om at HCH. tiltræder som formand for FVK. jrnr. 595/47 af k. Udkast til skrivelse fra Finansministeriet med Kofoeds rettelser. "Opgaverne for kontrollen med statsforvaltningen " indsat af ham. Brevet er til komm. medlemmerne. l brev fra Thorkil K./FVK til alle min. om udvalg 7s 5 arbejdsudvalg om decentralisering og ønsker om forslag fra ministerierne. m. Brev fra Udenrigsmin. Gustav Rasmussen om en "drøftelse på et ministermøde forleden om statssekretærerne" n. Sagsomslag: Referater 1. Notat vedr. FVKs afslutning Understregning af "oversigtens" betydning. 2. Referat ang FVKs forslag til decentralisering af matrikeldirektoratet, standpunkttagen til sagen 1951, jvf. ovenfor under pkt.b. 9

10 3. Vedr. cirkulære til samtlige politimestre om næringsbrev, standpunkttagen dec. 1951, jvf. ovenfor pkt.d. 4. Ang R-komiteens betænkning , skrevet af Thorsen, Alice Brun skriver nedenfor, at det har interesse for FVK, mærket forelægges.(5064/49)! 5. Referat ang. rationaliseringen af administrationens organisation og arbejdsmetoder, af Thorsen, notat tilføjet af Alice Brun, af kontorchef F. Grünfeld. Tilføjelse af H.C.Andersen,(?) afdelingschef, og yderligere af Kofoed.(5001/20/45) 6. Rationaliserings og forenklingsarbejdet indenfor statsadm. i Sverige og Norge samt England (5064/49) o. Sagsomslag: Bilag 1. Særtryk af 7. betænk. afsnit om formiddagsstillinger. 2. Internt notat fra Kofoed om næringsbrevssagen , jvf. pkt. n 3, ovenfor. 3. Ang. anlægsdirektoratet. 4. statens luftfartsstyrelse, betænkning. 5. Indstillingen fra R-Komiteen Oslo Notat fra ambassaden i Stockholm om statssekretærer, nævnt i brevet fra Gustav Rasmussen pkt. m. 7. Notat til Finansministeren fra Kofoed om en evt nedsættelse af en forvaltningskommission. 8. Tillægs- og efterbevilgning (nogle retssammenlignende betragtninger - med norsk ret) uden forfatter og år. Notatkarakter. (Måske arbejdspapir til budgetudvalget). 9. Betænk. om vejvæsnet hu kompendium om "sognekommunernes opgaver indenfor statsadministrationen" 1946? IV. Sagsomslag 5066 Betænkning om erstatning for beslaglæggelse under krigen 1946 V. Sagsomslag: vedr. Lånekassen for Sønderjylland

11 V. Budgetdepartementet. Finansministeriets sekretariat. Samlede sager. Aflevering /1 lbnr.62, forvaltningskommissionen. Sagsomslag: Korrespondance forsynet med jrnr. 5065/3b/50 1. Skrivelser fra Finansministeriet til indenrigsministeriet om svar på FVKs forslag om hospitalsdir Desuden skrivelse til landbrugsmin. om svar på decentraliseringsforslag om staldhygiejne. 2. Sager i forbindelse med brev fra finansudv. af om hvilke sager der endnu ikke er gennemført. 3. FN redegørelse om sager der ikke er færdige (12 1/2 tætte sider). 4. Skrivelse til Finansmin. fra udvalg 6 om afvikling Der refereres til tidligere redegørelse fra svar fra Finansm. 5. Skrivelser af fra FN om sager der ikke er blevet gennemført, udsendt til en række ministerier. Brevet til Finansmin er journaliseret her 5064/2/49 ligesom et andet brev fra FN. 6. Sager omkring opgørelser af udvalg og nævn, som Finansm. deltager i. Skriv. fra FN Skrivelse fra FN af til Finansm. om oplysninger til brug for undersøgelsen af formiddagsstill. Sagsomslag: Referater 1. Opsummering omkring FVKs forslags gennemførelse med påtegning omkring de to ovennævnte sager fra IM og LM. Af interesse p.gr.a. gode referater. 2. (5064/49) om statens udlånsvirksomhed, Jrnr. refererer til statsaktivkontoret(?) der henvises til 5067/ lånekassen for Sønderjylland. Sagen om statens udlån: 3 referater og resumeer om sagen. Dige, som var formand for underudv.,skriver som departementschef kommentar: Han og Kofoed var enige om at direktøren ikke skulle have direkte referat til ministeren. Men Kofoed skiftede stilling i FVK. Sagsomslag: Bilag Dels sønderjyske lånekasse: forhandlingsreferater, dels liste over kommissionsforslag til og med 5 betænkning: Finansmin, skattedepart. : 13 forslag. Justitsmin. : 131 forslag. Min for off. arbejder: 33 forslag. Handelsmin. : 5 forslag. Liste over udvalg og nævn nedsat efter med angivelse af jrnr.5065 er 11

12 Forvaltningsnævnet, 5064 er FVK. Sagsomslag : Sønderjyske Hypoteklånefond Omslag korrespondance: Sager fra Omslag referater: Sager fra Omslag bilag: Sager vedr. Betænkning 224 VI. Statsministeriets arkiv I RA Hj. s. 410 er anført statsmin. j.nr Det er en fejltagelse. De følgende journalnr. er fundet i samarbejde med RA Journalnr. 275/48 Dette journalnr. indeholder også (dele af?) jrnr.306/ Brev af fra Forv.Nævn.sekr. om, at der er fremstillet et kompendium af kanselichef Dahlbergs foredrag på rationaliseringskurserne i jan-feb. 47 og feb-marts Kompendiet er endnu ikke fundet. 2. Rigsombudsmanden på Færøerne skriver brev om presseforlydender om journalrationaliseringsforslag fra FN. Udløser referat, udkast og svarskrivelse. 3. Eksp.sekr. Grage foreslås til rationaliseringskursus i feb Han fremhæver i sin ansøgning det tidligere "private" kursus, hvor lærerne ikke havde "kendskab til offentlig administration". 4. Direktør Thueslevs rapport om kurset på Nordisk Rationalisering i sept Introduktionskrivelse fra Nordisk Rat. sept.1946 med journr.306/46. Dette gælder de følgende sagslæg.(nr.6-13) 6. Tilmeldingsbrev fra Nord. Rat. sept Vittighedstegning af Storm P. med påført jrnr. 8. Brev af fra Industrirådet til statsministeriet ang. opfordring til "staten" om at indgå i "Centralkomiteen" for rationalisering og scientific management. Vedhæftet en meddelelse fra Andreas Møller til "ministeren" om at tage sagen op på et kommende ministermøde. Påtegning om, at Handelsministeriet har udpeget Sveinbjörnsson, Kontorchef. som medlem Sveinbj. senere medlem af FVK som handelsministeriets repr.. Spændende dokument i rationaliseringsdiskuss.. 9. Udkast til plan for "kursus i kontorrationalisering" for statsembedsmænd på Handelshøjskolen Statens eget kursus - alle FVK-pinger er indledere. 12

13 10. Udkast til brev af til Dep.ch. Kofoed fra Andr. Møller: "eksp. sekr. Grage har givet mig vedlagte... " dvs. en gennemgang af checkudstedelsesproceduren og dens rationalisering. 11. Nr.1 4.årg. marts 1947 af Arbejdsøkonomi, Tidsskrift. for rationalisering, udg. af Nordisk Rationalisering a/s. Artikel med citat fra Vang-Lauridsens artikel i Samtiden om rationalisering af den off. adm. 12. Ledsageskrivelse fra april 47 til fremsendelsen af Kompendium over forelæsninger ved kurset på Nord. Rat. i sept Kompendium fra Nord. Rat.: Sällfors, K.O.Christiansen, Poul Bahnsen og mange flere. Bahnsen med gennemgang af sidste nyt: Hawthorne-forsøgene. Journalnr. 329/49 1. udkast til brev til Rigsombudmanden for Færøerne ang brev fra F.M. af ang adm. høringspraksis... Journalnr. 459/1949 Dette journalnr. indeholder også sager fra jrnr. 595/47 og 648/48. Disse numre er udstreget på sagsomsalget og påført ovenstående nr. 1. Udkast og koncept til Statsmin. brev af om decentralisering. 2. Referat af samt udkast til svar på brev af , dateret , fra Forvaltningsnævnet om sagsforløb ang. nedsættelse af taksationskommission og yacht-flag-sagen nævnt i betænk. IV. 3. Brev fra Krigsministeriet til S.M. ang brev af ang. decentralisering. 4. Brev af fra FVK ang. decentralisering. 5. Brev fra Kofoed til dep.chef Andreas Møller ( ). Her hedder det bl.a.: "Jeg sender vedlagt skrivelse fra forvaltningskommissionen til statsministeriet, overensstemmende med Deres opfattelse..." Måske er A.M. initiativtager til FVKs henvendelser, hvilket kunne forklare den umiddelbart lidt ejendommelige procedure? Kofoed opfordrer til at A.M. venter "et par dage" med at udfærdige skrivelsen jvf. pkt V. Villadsens accept af næstformandsskab Brev fra finansministeriet om, at Wechselmann i henhold til finansministerens resolution af fra 1.10 at regne er sekr. chef. 8. Brev af fra FVKs udvalg 7 ang. decentralisering. 13

14 9. Referat m.h.p. svar på brev af 2.9. fra udvalg 7 skrevet af Frederik-Vilhelm Grage eksp.sekretær og yderligere kommenteret af A.M. Interessant som eks. på reaktionen. 10. Brev af fra FVK ang. decentralisering. Videresendt Skrivelse i forbindelse med formandsskiftet i november 47 ( ) samt brev fra T.K.(17.11) og P.F. (17.11). Meget korte breve. 12. Notat af af Andreas Møller ang. FVKs fremtidige tilhørsforhold og formandskab. Ingen adressat. Interessant sammen med pkt Udkast til skrivelse ang formandsskiftet H.C.Hansen-K.H.Kofoed. Jrnr. 1011/57 Brev fra Forvaltningsnævnet ang... og Statsmin. svar. Jrnr. 1080/57 Forvaltningsnævnets årsberetning 56/57 Jrnr. 1080/59 Forvaltningsnævnets årsberetning 58/59 Jrnr / Forvalt.nævnets årsberetning 1953/54 2. Brev fra Dep.ch. Dige af : "Kære embedskollega " ang. "Statens rationaliseringsorgan" og opfordring til styrelseschefer om at lade yngre medarbejdere søge midlertidige stillinger i Forvalt.nævnet. 3. Årsberetning 1952/53 med kommentarer af Grage om, at tidligere rationaliseringsforslag fra 1950 ikke er blevet fremmet af dep.chef. 4. Afskedsansøgning fra Andreas Møller marts VII. Handelsministeriets arkiv. (ujourn.) nr.294 Pakke mærket Forvaltningskommissionen, men indeholder kun sagen om arbejdsordningen i Centraladm : to referater fra møderne med styrelsescheferne 7. og 9. jan.1950 og notat fra Dep.chef. Jespersen om sagen. Alle papirer findes også i pk.3 i FN. arkiv Desuden handelmin. svarskrivelse til spareudvalget marts VIII. Forfatningskommissionens arkiv. 2.pakke indeholdt bl.a. en kommissionshistorie. S. 10 fremgik det, at der var nedsat 14

15 5 arbejdsudvalg d Udvalg 3 drejede sig om kontrol med administrationen. Referater af udvalgsmøderne, herunder fra 3. møde med FVK og 5. møde med FVK. IX. Departementschef Erik Ib Schmidts embedspapirer nr Øresundsudvalget " " -, mødereferater. 3. Sagsomslag med påskrift: Memo vedr. statsbudgetreform a. Arbejdsudvalg vedr statsbudget og regnskab, papirer dateret Brev fra Dige til udv.medl. vedr. tillægbevillingsprocedure. b.referat fra møde i arb.udv Mødet tog udgangspunkt i klage fra Dahlgaard over udv. arbejdstempo. Dige forsvarer sig med at der er en aftale om at spareudvalget skulle være færdigt før arbejdet i det "politiske hovedudvalg" blev sat i gang igen. c. Notat ang. fonde (finanslovens pgf.26) (Notat 1) d. - "- " - - " - e. - - " " - - (Notat 2) f. Finansministeriets økonomisk. stat. konsulent: Skitse til ændret opstilling af statens budget g. Økonomisk. stat. konsulent: Bemærkninger vedr. en reform af statens budget og regnskabsvæsen. Om at udvikle budget og regnskabsteknikker til et mere effektivt instrument for finanspolitik og finanskontrollen. Med EIS kommentarer. h. Økonom. stat. Kons. Bemærkninger vedr. og forslag til en modernisering af statsregnskabet aug Der mangler afsn. III og IV. (konjunkturpolitik) (de indledende alm. bemærkninger ser spændende ud). i. Gennemgang af de på statsregnskabet opførte fonde, Bredahl j. Redegørelse vedr. reglerne for afskrivning på statens faste ejendomme og anlæg Ingen forfatter. X. Forvaltningsnævnets sekretariat. RA.hj. s.407, 2157 Journalsager 1-252, lbnr 1-112, Arkivpakkerne har lb.numre fra ordnet efter jrnr., som anføres efter pakkenr. Hver pakke indeholder ofte flere sagsomslag. Sagsomslagene bærer betegnelsen FNS samt numre fra FNS' journalsystem. Der er ikke numre på alle sagsomslagene. Akterne i hver sag er helt usystematisk ordnet og strækker sig frem til med hovedvægten på perioden Efter 1965 ordnes sagerne, som da stammer fra 15

16 Administrationsrådet, alfabetisk i pakkenr. fra Afleveringsfortegnelsen (2157) viser journalnummerfordelingen i FNS journalsystem. Følgende er således en udbygning og korrektion/annotering af denne. Pakke lbnr Denne pakke blev i 1993 meldt ikke på plads i RA. Ved genbestilling i nov dukkede den frem. 1. Rejser bilag og ansøgninger om studierejser fra Organisations- og rationaliseringsstudier. Ansøgning fra Poul Meyer om anbefaling til Marshallstipendieansøgning. Konsulent Mærsks rapport om studietur til USA, fyldige rapporter fra studieture til Oslo, Stckh. og London Referat om rationaliseringsarbejdet i Sverige, Norge og England. 2. Inventar, indretning af lokaler, maskiner, fortrinsvis Rationaliseringskurser: Kurset i febr. 1948, vurderinger fra deltagerne, plan over kurset. Deltagervurderinger fra kurset i jan Pakke lbnr Bibliotekssagen, fælles centralbibliotek, primo Årsberetningssagen, vurdering af besparelsesmuligheder på opfordring fra finansudvalget, primo Liste over gennemførelse af FVKs forslag Om oprettelse og forsættelse af FN (interessant papir fra 1947) 5. Måle- og vejeinstrumentsagen primo Om næringsbreve, sag fra Handelsministeriet Yacht-flags-sagen primo Honorarer til landinspektører Marshall-hjælps-stipendier 1950 Mangelseddel: Mødereferater fra nævnets møder 1960 overført til Administrationsdepartements journalnr. 80, årsberetninger fra FN Nævnets medlemmer, enkelte medlemmers udnævnelse mm. 12. Mødereferater fra

17 Pakke lbnr Høringspraksis, møde med styrelseschefer Formiddagsstillinger, referater fra flere møder med styrelseschefer, udkast til indstilling, brev fra K.H.Kofoed til H.C.Hansen ang. mindretalsudtalelser Det administrative personales uddannelse 1950, mødereferater og indstilling. 4. Forvaltningsnævnets mødereferater Forvaltningsnævnets sekretariat. Pakke lbnr Undersøgelse af Kgl. Assistenshus' telefonsystem Diktafonanskaffelse. Notat Ang. journalsystem i Finansmin. fra FNS Søkortarkivet Journaloprettelsesforespørgsel fra Randers Amt Udkast til FNS og Forvaltningsnævnets svar til FVK om kronologisk registrering ved journalisering 7. Div. småsager bl.a. sag oversendt fra Min. for særl. anliggender. Følgeskrivelse fra Dir. for vareforsyning, Kaj Lyngbo til kompendium fra kanselichef Dahlberg om forenkling og kontororganisering afholdt sept Sagsomslag u.påskrift. Sag fra Forespørgsel om adressograf fra Østifternes Åndssvageanstalt Sagsomslag Østifternes Åndssvageforsorg. Undersøgelsen af anstaltens adm. var en prøvesag før gennemgangen af fængselsvæsnet, besluttet på Forvaltningsnævnets møde Udgangspunktet var en " off. inst. der udfører sin sociale funktion efter formålet". Bilag : rapporter, udkast og kommentarer. Kofoed formand for bestyrelsen. 9. Fængselsudvalget Samvirkets administration (Fængselsvæsnet) Rationalisering af 2.kontor i fængselsdir

18 12. Om personalekontoret i fængselsvæsnet Om regnskabsforhold og forenkling i fængselsvæsnet Pakke lbnr Sagsomslag: Rapport nr.1 om fængselsvæsnet august 48. Her nævnes, at første møde i FN blev afholdt , dvs. inden dets formelle ikrafttræden. 2. Sagsomslag: rapport nr Sagsomslag: Rapport nr Sagsomslag u. påskrift 4. Regnskabsforhold, fængselsvæsnet Om arbejdsdriften og produktionen i fængselsvæsnet Fængselsudv. om rationalisering af arbejdsdriften, værkstedsdriften + småsager af blandet indhold Referater af udvalgsmøder, rapport fra konsul Bagge. Håndskreven seddel: Fra nævnets (Kofoeds) samling. 7. Rapport fra Nordisk Rationalisering a/s om rationaliseringen af fremstilling af legetøj på Vestre Fængsel Pakke lbnr Postfrankeringssagen Om ministerialbetjentene Journalsystem til min. u portef. Fanny Hansen Byggenævnet, sag på opfordring af boligmin rapp. 2, 3 5. Byggenævnet, bilag "alm. oplysninger". 6. Fængselsdrift, nyt udvalg Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Rationaliseringsnotater om skrivestuer i matrikelvæsnet, tørvekontoret, arkitektafdelingen i Boligministeriet samt anlægsdirektoratet i almindelighed Realkredittens overførsel til Bolig-og byggeministeriet fra Indenrigsministeriet. 2 18

19 notater, herunder åbenhjertige overvejelser over biindtægtsmulighedernes bortfald for Indenrigsmin. embedsmænd. Indstilling til nævnet som afviser sekr. oplæg. Eksemplarisk sag. 3. "Prøver" på sager fra matrikulsdirektoratet. 4. Bygningsdirektoratet. 1. kontor. rationalisering Bygningsdir. 2. kontor. ration Boligmin. 6. kontor Boligministeriet ( kun få sager) Herefter udelukkende yderligere sager om nævnte sagsområder. Pakke lbnr Sager vedr. statsskovvæsenet (jrnr.17) og Kbhs lufthavn og Det danske Luftfartsselskab, Omfattende materiale, stor rationaliseringssag. Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Udelukkende DDL. Pakke lbnr Luftfartsdirektorat, luftfartssikkerhed, personale- og lønforhold erne Pakke lbnr Mødrehjælpsinstitutioner, ny rapport Pakke lbnr Blandet mødrehjælpsmateriale, 1948 og Rapport nr Pakke lbnr Ny rapport 1958 om Mødrehjælpsinstitutioner. Adoptionsafd. materiale fra 1950erne. Pakke lbnr Statistik , Mødrehjælpsinst. Andet materiale til 1958-rapport. 19

20 Pakke lbnr Mødrehjælpen, lokaleforhold, , diverse sager. Pakke lbnr Vagttjenesten for statsinstitutioner , overgang til private vagtselskaber. Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Notat fra FN, som gennemgår alle indstillinger vedr. Rigspolitiet. 12 sider Breve fra justitsmin. ang. sagerne. 2. Sagsomslag: Centralbureauet for identifikation. Eksemplarisk sag om Forvaltningsn. ret til at intervenere og "bedømme nødvendigheden af styrelsesgrenenes ønsker om bevillinger" ( ) Modparten er justitsministeriet og sagen er kartoteksskabe. Justitsministeriets breve mangler Politiudvalget Politietatens økonomiske forvaltning. 4. Københavns politi - forholdet til rigspolitiet. Udvalg nedsat i 1949 ang. standardisering. Etatsuenighed om rapport nr. 3 fra FNS. 5. Indregistrering af motorkøretøjer. 6. Kbhs.'politis udrykningstjeneste. 7. Rapport nr. 1-4 med nogle bilag Rigsregistraturen jvf. pkt.2. rapport om centralbureauet for identifikation.materiale fra både sekr. og nævn, diverse andet materiale om rigspolitiet. Pakke lbnr Politiudvalget 1949 Pakke lbnr Politiudvalget - supplerende materiale til pakke nr.17 Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr Den sociale højskole (24) 2. Statens reklame- og annoncekontor. (25) 3. Fiskeriministeriets organisation, fiskerikontrollen, fiskeri- og havundersøgelsen. 20

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier i varetægt hos Velfærdsministeriet I medfør af 5, stk. 1, i ulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1

Private foreningsarkiver. Arkiv F 95. Foreningen Norden, Sydslesvig afdeling. Oprettet 1964, 20/1 Private foreningsarkiver Arkiv F 95, Sydslesvig afdeling Oprettet 1964, 20/1 Formand for, Sydslesvig afd. var 1964-1987 provst Karstoft, Flensborg, 1988 - Sv. Kohrt, Husby. afl. af provst Karstoft, Flensborg,

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015

Tilblivelsen af Det Centrale Personregister. Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Tilblivelsen af Det Centrale Personregister Anders Vind Ebbesen Dansk Datahistorisk Forening 29. april 2015 Forbehold Jeg var der ikke Anvendt materiale Bøger Rigsarkivet CSCs Historiske Arkiv Overblik

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet Bekendtgørelse nr. 690 af 11. juni 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet I medfør af 5, i s bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

LØNNINGSKOMMISSIONEN

LØNNINGSKOMMISSIONEN 2. BETÆNKNING AFGIVET AF LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 A/S J. H. SCHULTZ UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN I den af kommissionen afgivne 1. betænkning indeholdes forslag med bemærkninger til lov om lønninger

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)

RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem 1975-1992 Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE

FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE FORMANDS- OG LEDELSESSEKRETARIATET REFERAT AF UDVALGSFORMANDSMØDE Dato: 18. november 2008 Tidspunkt: Kl. 9.30-11.00 Sted: 2-080 Deltagere: Folketingets formand og udvalgsformændene Dagsorden 19. november

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse. som er skabt eller tilvejebragt af Arbejdsskadestyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier som er skabt eller tilvejebragt af I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kilder til Krønikens tid

Kilder til Krønikens tid Kilder til Krønikens tid Foredrag 27. 4. 2004 Højere uddannelser i 1950 erne - studenter og professorer 1950 erne var præget af, at store forandringer var undervejs i samfundet. Flytning fra land til by.

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006

Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Referat fra møde i den midlertidige bestyrelse ved Social- og Sundhedsskolen Fyn 15. februar 2006 Tilstede: Formand Erik Knudsen (EK), fra Kommuneforeningen Palle Hansborg-Sørensen(PHS), borgmester Munkebo

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT

Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 102 Offentligt Vigtige eller principielle sager - arbejdsgange i SKAT Dato for udsendelse Til Sagsnummer - Ansvarlig fagkontor Forfatter Resumé 1. november

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur området Styring af registreringer, herunder sagsakter T2 03.09.07 Formål Afgrænsning At sikre følgende: * At registreringer i sager styres, dvs. journaliseres systematisk,

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere