Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Fraværende: Hans Erik Husum (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Igangsætning af yderligere anlæg i Budget 2014 og overslagsårene på økonomiudvalgets område Retningslinjer for garantiprovision ved omlægninger af eksisterende garantier Nedsættelse af grundpris på Hesselvang Forlængelse af byggefrist Opløsning af Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole Auning Svømmehal - eftergivelse af gæld Implementering af DUBU - digitalisering af Udsatte Børn og Unge Revisionsberetning nr. 4 - delberetning for regnskab Personalepolitisk status Arbejdsmiljømæssige renoveringer - rådhus og administrationsbygninger Regnskab 2012, Boligselskabet Ørum Djurs Regnskab 2012, Boligselskabet Ålunden Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. juni Forslag til en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune Analyse af mulighederne for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa Tillæg til spildevandsplanen for daginstitution ved Kattegatskolen Styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi Det gamle Rådhus, Grenaa - Renoveringsprojekt Anlægsregnskab for Udbyhøj Kabelfærge inkl. færgelejer Form og indhold i Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Ansøgning fra Auning Skole om dispensation fra regler om klassedannelse Dispensation til undervisning på intern skole på Opholdsstedet Østergaard Igangsætning af planlægning for nyt boligområde i Auning øst Kommissorium for arbejde med markedsføring i Norddjurs Medfinansiering af projektet "Porten til Naturpark Randers Fjord"...67 Bilagsoversigt...70 Norddjurs Kommune

3 1. Igangsætning af yderligere anlæg i S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med den lavere lønfremskrivning for 2013, er det korrigerede budget for 2013 blevet nedreguleret med 10,5 mio. kr. og pengene er lagt i kassen. Det skete i forbindelse med den samlede budgetopfølgning for marts måned. I den seneste vurdering af budget 2013, der er foretaget i halvårsregnskabet pr. 30/6 forventes det, at budgettet for 2013 vil blive overholdt. Hovedtallene for halvårsregnskabet ses nedenfor. På den baggrund indstiller borgmesteren, at der igangsættes anlæg for yderligere 10,5 mio. kr., og at finansieringen sker via kassen. I halvårsregnskabet ultimo juni 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med mindreindtægter på tilskud og udligning på 7,1 mio. kr., mindreforbrug på driften på 10,9 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 35,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 0,6 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på administrationsbidrag til udbetaling Danmark, og merforbrug på det lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 5,6 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på seniorjob, mindreforbrug på førtidspension og forsikrede ledige, og merforbrug på kontanthjælp og udannelsesordning. 1

4 Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 3,7 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser, og mellemkommunale betalinger og merindtægt på forældrebetaling. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug 8,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til høreapparater) Anlægsområdet med et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (merforbrug/mindreindtægt på 0,9 mio. kr.): vedrører mindreindtægt på salg af grunde, og mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år, og størstedelen af mindreforbruget forventes overført til Kultur- og udviklingsudvalget: Projekt vedr. Naturpark Randers Fjord på 0,1 igangsættes ikke i Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,2 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Revision af vandløbsregulativer, og udskydelse af projektet omkring forlængelse af letbane til Grenaa havn. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 8,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, Frivillighus, Etablering af Djurs mad sagen er endnu ikke afsluttet med håndværkerne, hjemmepleje vest i Glesborg, der afsluttes sammen med ældrebolighandlingsplanen, IT indenfor socialområdet, samt et par mindre anlæg. Finansiering med en forventet mindreindtægt på 7,1 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. 2

5 I budgettet for 2013 er der indlagt et beløb til forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsregulering på 6 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev dog i stedet en tilbagebetaling på 17,2 mio. kr. og vedrører primært beskæftigelsestilskuddet. Samtidig har Norddjurs Kommune dog fået 4,1 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten vedr. kompensation for tilbagebetalt grundskyld. Samlet set giver det en afvigelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På baggrund af halvårsregnskabet forventes det, at serviceudgifterne, vil ligge 20,8 mio. kr. over den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Den nuværende overskridelse på servicerammen skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område, samt forbrug af overførte beløb fra Der er indlagt 10 mio. kr. i budgettet for 2013 til imødegåelse af forbrug af overførte beløb. Den reelle forventede overskridelse er således 10,8 mio. kr. på baggrund af opfølgningen. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig i de to foregående år, at Norddjurs Kommune har ligget betydeligt under servicerammen ved årets udgang. Det skyldes primært, at alle områder har været tilbageholdende, og har haft et forbrug, der ligger lige under 100% af budgettet. Disse mindreforbrug, har ikke været medtaget i budgetopfølgningen i årets løb, men samlet set, giver det et betydeligt beløb. Det samme må forventes, at være gældende for 2013, og der vil på den baggrund blive lavet en endnu tættere opfølgning af budgettet i de kommende måneder. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Servicerammen 2013 * Forventet regnskab 2013 Merforbrug i forhold til servicerammen 1.585, ,9 20,8 *KL har i august udmeldt nye servicerammer, der er nedskrevet med den lavere lønfremskrivning. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. budget 2013 Korr. budget Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,0 7,1 Skatter , ,8-791, ,8 0,0 Generelle tilskud -846,3-846,3-406,6-839,2 7,1 3

6 Drift i alt: 2.257, ,2 997, ,8-10,9 Drift indenfor serviceramme: 1.599, ,4 745, ,0 3,2 Økonomiudvalget 256,4 290,4 119,4 256,6-0,6 Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 7,0 5,1 8,3 1,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 672,8 316,6 670,0 5,2 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 60,8 32,5 59,2 0,0 Miljø- og teknikudvalget 104,9 113,7 39,8 109,2 0,0 Voksen- og plejeudvalget 500,6 508,8 232,1 502,8-2,7 Drift udenfor serviceramme: 657,7 660,9 251,7 646,8-14,0 Økonomiudvalget -0,1-0,1-1,3-0,1 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 507,2 198,5 500,2-7,0 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,3-1,6-0,2-1,4 Voksen- og plejeudvalget 153,4 152,5 56,1 146,9-5,6 Renter 6,8 6,8 3,6 6,8 0,0 Resultat af ordinær drift -32,0 24,9-197,9-29,4-3,8 Anlæg: 52,8 93,9 6,2 58,3-35,6 Økonomiudvalget 5,5 4,7-1,1 5,6 0,9 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 3,2 20,8-26,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 7,4 1,4 7,4 0,0 Miljø- og teknikudvalget 7,5 24,5 2,6 23,3-1,2 Voksen- og plejeudvalget 1,1 9,7 0,1 1,3-8,4 Skattefinansieret resultat 20,9 118,9-191,7 28,9-39,4 Finansiering mv.: -23,6-17,3 186,7-17,3 0,0 Balanceforskydninger -7,3-0,9 196,8-0,9 0,0 Afdrag på lån 24,7 24,7 16,8 24,7 0,0 Låneoptagelse -41,1-41,1-27,0-41,1 0,0 Kasseforøgelse (-) -2,7 101,6-5,0 11,6-39,4 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 20,2 76,3 4,9 76,3 Låneoptagelse 0,0 0,0-49,7 0,0 Anlægsudgifter 0,0 56,1 26,4 56,1 Renter på lån 5,1 5,1 3,2 5,1 Afdrag på lån 15,1 15,1 6,2 15,1 Balanceforskydninger 0,0 0,0 18,9 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler (1.000 kr.) Økonomiudvalget 35,5 2,3 33,2 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,0 7,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 2,2 1,6 Miljø- og teknikudvalget 11,3 6,8 4,5 Voksen- og plejeudvalget 6,5 3,1 3,3 Overførsler i alt 64,8 14,2 50,6 4

7 Ved udgangen af 2013 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 264,8 mio. kr. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 250 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 49,9 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -98,1 Likvide midler placeret i værdipapirer 250,0 Deponerede beløb 49,9 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 253,8 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor Indstilling Borgmesteren indstiller, at der igangsættes anlæg for yderligere 10,5 mio. kr., og der vil på mødet blive fremlagt forslag til fordeling. at de yderligere anlæg finansieres af kassen. Bilag: 1 Åben Oversigt yderligere veje til asfaltering i /13 2 Åben Oversigt bygningsrenoveringspulje /13 3 Åben Oversigt anlægspulje lejepladser - prioriteringsliste /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Valdemar Haumand erklæres inhabil i behandling af forslag vedr. GIC, og deltager ikke i behandlingen af forslag vedr. GIC. Økonomiudvalget indstiller, at 5

8 1. Der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende projekter: a) 5,350 mio. kr. til bygningsrenoveringer, jf. vedlagte liste over bygningsrenoveringer vedligeholdelsespuljen, b) 1,5 mio. kr. til følgende asfaltarbejder, jf. vedlagte liste over yderligere asfaltarbejder i 2013: - Emmedsbovej (fra Hemmed til Stokkebro) - Kannikegade og Søndergade (Grenaa) - Rundkørsel ved Kannikegade (Grenaa) c)0,07 mio. kr. til etablering af sikker overgang Ørsted Midtby d) 1,0 mio. kr. til arbejdsmiljørelateret renoveringer i administrationsbygninger e) 0,780 mio. kr. til legepladser ved børnehaver, skoler og offentlige anlæg. Heraf anvendes 0,2 mio. kr. til Regnbuen, 0,04 mio. kr. til Anholt skole og børnehave og 0,02 mio. kr. til Toubroskolen og Børnenes Hus. Det restende beløb fordeles efter vedlagte liste anlægspulje legepladser, som tidligere har været forelagt miljø- og teknikudvalget. f) 0,15 mio. kr. til Allingåbroskolen asfalt i skolegården g) 0,15 mio. kr. til Kattegatskolen vedr. tilgængelighed h) 0,07 mio. kr. til overgang ved Violskrænten i)0,05 mio. kr. til dræn legepladsen Toubroskolen j) 1,0 mio. kr. til nyt tag på hjælpemiddeldepotet k) 0,05 mio. kr. til asfalt, parkeringspladsen ved Auning-hallerne 6

9 l) 0,329 mio. kr. til udvidelse af administrationskontor Grenaa Idrætscenter 2. de yderligere anlæg finansieres af kassen 3. procedure for gennemførelsen af disse anlægsprojekter ændres, således at forvaltningen delegeres kompetence til at vælge udbudsform, fastsætte tildelingskriterier, samt tildeling af opgaverne. 7

10 2. Budget 2014 og overslagsårene på økonomiudvalgets område S00 13/13216 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Ifølge budgetprocedure for budgetåret 2014 og overslagsårene skal fagudvalgene på ekstraordinære udvalgsmøder i august 2013 orienteres om det tekniske budget godkendt af økonomiudvalget den 6. august 2013, samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalg. Endvidere skal økonomiudvalget behandle de politiske forslag, der er stillet indenfor udvalgets område. Til orientering er der på økonomiudvalgets område fremkommet 3 nye/reviderede anlægsforslag vedr. jordforsyningen. De 3 forslag er A103, A104 og A106. Forslagene er vedlagt som bilag. Der vedlægges oversigt over anlægsforslag i prioriteret rækkefølge på økonomiudvalgets område. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2014 for økonomiudvalget er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2014 P/L fremskrevet budget 259,4 Mængdeudvikling -0,2 Tekniske korrektioner 6,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 0,4 Teknisk budget 265,9 Beskrivelser af tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag samt lov- og cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag. I overensstemmelse med budgetproceduren har administrationen udarbejdet økonomiudvalgets budgetbemærkninger til det tekniske budget Budgetbemærkningerne er vedlagt. 8

11 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. orienteringen om det tekniske budget for økonomiudvalget tages til efterretning 2. økonomiudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger 3. politiske forslag indenfor økonomiudvalgets område behandles 4. nye/reviderede anlægsforslag vedr. jordforsyningen tages til efterretning Bilag: 1 Åben ØK tekniske korrektioner /13 2 Åben ØK lov og cirkulære /13 3 Åben ØK mængdereguleringer /13 4 Åben ØKU politikerforslag /13 5 Åben Budgetbemærkninger ØK /13 6 Åben Anlæg - oversigt og nye beskrivelser /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Økonomiudvalget godkender indstillingen. Ad 2) Økonomiudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger. Ad 3) Økonomiudvalget drøfter de politiske forslag inden for økonomiudvalgets område. Ad 3) Økonomiudvalget godkender indstillingen. 9

12 3. Retningslinjer for garantiprovision ved omlægninger af eksisterende garantier Ø60 12/3984 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde i maj, blev det besluttet, at der med virkning fra 12. juni 2012 opkræves garantiprovision, når kommunen stiller garanti for lån til forsyningsvirksomheder. Samtidig blev det besluttet, at der ikke opkræves garantiprovision for eksisterende garantier afgivet før 12. juni Der afventes en nærmere udmelding fra KL og Økonomi- og indenrigsministeriet (OIM) omkring opkrævning af garantiprovision på eksisterende garantier. AQUA Djurs påtænker at omlægge en del lån, hvor Norddjurs Kommune har stillet garanti. I den forbindelse spørger AQUA Djurs, om en omlægning af en eksisterende garanti vil medføre, at der skal betales garantiprovision, når garantien ikke forhøjes. Det skal bemærkes, at der er tale om en omlægning af garantier stillet før 12. juni I den konkrete sag kan det betyde, at det ikke kan betale sig at omlægge lånet, da der jo ikke tidligere er opkrævet provision af lånene. Der har været taget kontakt til KL og Økonomi- og indenrigsministeriet for at få afklaret, om en omlægning af en eksisterende garanti er sidestillet med stiftelse af en ny garanti. Det er ministeriets og KL s holdning, at der ved en omlægning af eksisterende garantier skal pålægges garantiprovision. Forsyningsvirksomhederne i Norddjurs Kommune er blevet orienteret om, at garantiprovision af omlægninger vil blive behandlet politisk, og i den forbindelse har AQUA Djurs indsendt et indlæg til sagen. Økonomiske konsekvenser Såfremt der pålægges garantiprovision ved omlægninger af lån, vil det medføre yderligere indtægter for kommunen. Forsyningsvirksomhederne vil dog samtidig forhøje brugerbetalingen, hvilket vil medføre øgede udgifter for kommunens institutioner mv. 10

13 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at omlægning af eksisterende garantier sidestilles med stiftelse af nye garantier, og at der opkræves garantiprovision for omlægninger af garantier foretaget efter 12. juni Bilag: 1 Åben Indlæg fra AQUA djurs omkring omlægning af garantier /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at ved omlægninger af eksisterende lån, der er stillet kommunegaranti for, opkræves der ikke garantiprovision. 11

14 4. Nedsættelse af grundpris på Hesselvang G00 13/11592 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Med henblik på at få igangsat salget på Hesselvang, som er et vigtigt erhvervsområde i Grenaa, foreslås en yderligere nedsættelse af mindsteprisen til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober Arealerne blev i 2007 udbudt til salg for en mindstepris på 180,- kr. pr. m². I 2010 blev prisen nedsat med 25%, svarende til en pris på 135,- kr. pr. m². I forbindelse med den nye lovgivning om moms på salg af jord, bibeholdt kommunen den nedsatte kampagnepris på 135,- kr. pr. m² excl. moms. Siden 2007 har der kun været få henvendelser fra interesserede købere, uden at dette har resulteret i salg. Prisen er vurderet i forhold til markedsprisen på øvrigt erhvervsjord kommunen har udbudt. Derfor foreslås det at m²-prisen nedsættes til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober Økonomiske konsekvenser Der foreligger endnu ikke et byggemodningsregnskab, idet byggemodningen ikke er færdiggjort. Der mangler fortov/cykelsti, slidlag på kørebanerne og delvis beplantning. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. m²-prisen nedsættes til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober 2014, 12

15 2. de øvrige salgsvilkår fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 13

16 5. Forlængelse af byggefrist G00 13/14141 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Reedomus ApS, Vedbæk Strandvej 484, 2950 Vedbæk, har ansøgt om forlængelse af byggefristen på erhvervsparcellerne matr.nre. 3a, 8s, 8b, 5a, 4e, 2el, 7ds, 8fi Bredstrup, Grenaa Jorder, beliggende hhv. Stensmarkvej, Bredstrupvej og Rolshøjvej, 8500 Grenaa. Erhvervsparcellerne, af areal i alt 36 ha m², er af Norddjurs Kommune solgt med overtagelse den 1. marts 2008, med en byggepligt på 5 år. Hvis byggefristen ikke opfyldes, har kommunen tilbagekøbsret til erhvervsparcellerne for den oprindelige salgspris, ,- kr. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at byggefristen forlænges med 5 år, regnet fra den 1. marts 2013, således at byggefristen forlænges indtil den 1. marts Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget udsætter sagen. 14

17 6. Opløsning af Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole S55 12/23100 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den 26. juni 2013 besluttede bestyrelsen for den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole at opløse fonden. Ifølge fondens vedtægter kræver opløsningen tillige godkendelse af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Der fremgår endvidere følgende af vedtægterne: Ved fondens opløsning kan dennes midler ingen sinde tilbageføres til Norddjurs Kommune eller andre stiftere, der med indskud måtte have bidraget til fondsdannelsen. Ved fondens opløsning skal dens formue anvendes til fremme af fondens formål og administreres af Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. januar 2013, at Hessel Gods Fodboldkostskole kan anvende en kassekredit på op til 2,0 mio. kr. (foruden manglende huslejebetaling). Denne beslutning begrænser anvendelsen af den erhvervskredit på 2,5 mio. kr. som den daværende Grenaa Kommune har kautioneret for i Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et afsluttende regnskab, da der den 12. juli 2013 stadig mangler at indgå tilgodehavender samt betaling af skyldige omkostninger. Derforuden er der stadig enkelte udgifter, som fodboldkostskolen den 12. juli 2013 endnu ikke har modtaget faktura på. Økonomiske konsekvenser Driftsresultatet den 12/ viser et underskud på ca. 0,7 mio. kr., incl. husleje for 1. halvår af 2013, hvortil der er ydet henstand med betalingen. Den 12. juli 2013 udviser kassekreditten et træk på ca. 1,9 mio. kr. Såfremt de opgjorte tilgodehavender og gældsforpligtigelser var afregnet den 12. juli 2013 ville trækket på kassekreditten være på ca. 2,5 mio. kr. Heri indgår skyldig husleje for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. og under forudsætning af at samtlige tilgodehavender indbetales. Endnu ikke registrerede omkostninger er anslået til at udgøre ca. 0,1 mio. kr., hvilket bevirker et nettotræk 15

18 på kassekreditten på i alt 2,0 mio. kr. Det endelige beløb kan afvige lidt, således at det vil kunne udgøre lidt over eller under det beregnede beløb. Da det endelige regnskab for fodboldkostskolen er nært forestående, og det er begrænset hvor mange regnskabsposter der resterer, vil det derfor være mest hensigtsmæssigt, at kommunen på nuværende tidspunkt yder et ekstraordinært tilskud, af hensyn til forrentningen på kassekreditten og ikke mindst revisionens udarbejdelse af et endeligt regnskab og advokatens nedlæggelse af fonden. Der vil stadig være udgifter i forbindelse med lukning af skolen, som ikke er medtaget i beregningerne. Herunder revisor og advokathonorarer mv. samt tilskrivning af renter på kassekreditten. Det skal nævnes, at i forbindelse med fodboldkostskolens indflytning på Hedebo har Norddjurs Kommune foretaget ombygningsudgifter for ca. 4 mio. kr. ifølge særskilt anlægsregnskab. Udarbejdelse og revision af det afsluttende regnskab pr. 30. juni 2013 forventes foretaget af Hessel Gods Fodboldkostskoles revision, da der i fodboldkostskolen vedtægter 13 blandt andet er anført, at Revisionen sker ved en statsautoriseret eller registreret revisor, som for 1 år af gangen vælges dertil af bestyrelsen. Endvidere forventes det, at fodboldkostskolens advokat varetager opgaven med opløsning og afmelding ved fondsregistret. Advokaten afventer kommunens godkendelse af fondens opløsning. Der kan blive behov for en ny sagsfremstilling, såfremt omkostningerne i forbindelse med opløsningen af fonden vil medføre en overskridelse af kassekredittens likviditetstræk på 2,0 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 16

19 1. Kommunalbestyrelsen godkender opløsningen af den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole. 2. der som ekstraordinært tilskud udbetales 2,0 mio. kr. til dækning af saldoen på erhvervskreditten i henhold til den indgåede garantiforpligtigelse. Tilskuddet kan opdeles i rater og overføres efter behov i flere omgange til dækning af den negative saldo på kontoen. 3. det ekstraordinære tilskud finansieres af kassebeholdningen. 4. den ydede huslejehenstand til Norddjurs Kommune for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. afskrives. Beslutning i Økonomiudvalget den Valdemar Haumand erklæres inhabil og deltager ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

20 7. Auning Svømmehal - eftergivelse af gæld Ø60 13/14840 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Auning svømmehal var i 2003 i alvorlige økonomiske vanskeligheder, og for at undgå en betalingsstandsning, blev der indgået en frivillig aftale (moratorium) om gældseftergivelse med hallens kreditorer. Aftalen er indgået mellem Auning Svømmehal A/S, og Lokale- og anlægsfonden, og omfatter desuden Vivild sparekasse, Sønderhald Kommune og Hans Ulrich Jensen A/S. Der fremgår af aftalen fra 2003, at såfremt svømmehallen opfylder nogle forudsætninger, vil de få eftergivet en del af deres gæld 10 år efter. Daværende Sønderhald Kommune har i den forbindelse skrevet under på at eftergive 1 mio. kr. til svømmehallen i Lokale- og anlægsfonden har telefonisk oplyst, at efter deres opfattelse har Auning Svømmehal opfyldt forudsætningerne i aftalen for at få eftergivet gælden. Ifølge aftalen vil gælden til Lokale- og anlægsfonden kunne eftergives hvis: Fonden efter eget skøn anser, at selskabet drives efter almindelige sunde og fornuftige principper, herunder således at selskabets drift tilrettelægges efter at opnå normale overskud set i forhold til selskabets virksomhed og karakter. At fonden efter eget skøn anser, at selskabet kun udøver virksomhed ved drift af Auning Svømmehal. At de øvrige kreditorer eftergiver deres tilgodehavender. Svømmehallens formand Bent Brix oplyser, at de øvrige kreditorer incl. Lokale- og anlægsfonden har eftergivet deres tilgodehavender. Årsregnskabet 2012 for Auning Svømmehal A/S viser følgende hovedtal: (1.000 kr.)

21 Årets resultat 159 Aktiver i alt Egenkapital -608 Passiver i øvrigt Såfremt Norddjurs Kommune vælger at eftergive sit tilgodehavende på 1 mio. kr., vil Auning Svømmehal få eftergivet gældsforpligtelser på i alt 3,043 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes tilgodehavender nedskrives med 1 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Norddjurs Kommunes tilgodehavende hos Auning Svømmehal på 1 mio. kr. eftergives. Bilag: 1 Åben Brev fra Auning svømmehal om eftergivelse af 1 mio. kr /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

22 8. Implementering af DUBU - digitalisering af Udsatte Børn og Unge Ø00 13/13862 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Kl og regeringen har i Økonomiaftalen for 2013 aftalt, at alle kommuner senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system. Det overordnede mål med DUBU-løsningen er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. DUBU-løsningen skal både understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces og behovet for at tilvejebringe ledelsesinformation i form af overblik og statistik på tværs af de enkelte sager. DUBU er en it-løsning til fremme af kvaliteten på området for udsatte børn og unge. Løsningen sikrer overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedrer den økonomiske styring. KOMBIT tilbyder DUBU-løsningen og godt 50 andre kommuner har valgt at købe løsningen her. Fordelen ved at købe via KOMBIT er, at der er kommuner, der har erfaringer med systemet og at der ikke skal bruges ressourcer på en individuel udbudsproces. Myndighedsafdelingen foreslår derfor at købe DUBU-løsningen via KOMBIT. Der er udarbejdet vedlagte business case, som beskriver projektet. Herunder også de økonomiske forhold. I lighed med DUBU forventes en senere implementering af DHUV. DHUV er et digitalt sagsstyringssystem på handicap- og udsatte voksne-området. Systemet sikrer hurtigere sagsbehandling og styrker den faglige kvalitet samt den økonomiske styring. DHUV er endnu ikke færdigudviklet, og forventes derfor først implementeret ultimo 2014 / primo Økonomiske konsekvenser I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der afsat et beløb under Økonomiudvalgets område til IT-administration til bl.a. DUBU og DHUV. Beløbet udgør 2,0 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. Heraf er 2,8 mio. kr. samlet set reserveret til DUBU og DHUV. 20

23 Da der er tale om et budgetbeløb, som er flyttet fra anlæg til drift i budget 2013 og overslagsår, skal der ske en orientering for Økonomiudvalget inden udmøntning af midlerne. Der er fremsendt teknisk korrektion til budget 2014 og overslagsår til dækning af afledte driftsudgifter vedrørende systemerne. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at implementeringen af DUBU gennemføres som beskrevet i vedlagte business case, implementeringen finansieres af budgettet afsat under Økonomiudvalget til ITadministration med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse - Business Case for DUBU 94224/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 21

24 9. Revisionsberetning nr. 4 - delberetning for regnskab S00 12/19741 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har pr. 14. juni 2013 afgivet delberetning vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab Den endelige beretning for regnskab 2012 modtages i august I revisionsberetningen påpeges der forhold, som ifølge revisionen bør forbedres eller ændres. Den udførte revision har givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit Som uddybes i afsnit 5.3. Nedenfor gennemgås revisionens bemærkninger med forvaltningens kommentarer og handleplaner: Personsager på det sociale område. Revisionen: På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Forrevalidering Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Kommunen har i 2013 taget en række initiativer til forbedring m.v. af sagsadministrationen af områderne. Revisionen har i pkt. 5.3 uddybet de enkelte punkter i bemærkningen 22

25 Arbejdsmarkedsafdelingen har under de enkelte punkter redegjort for, på hvilken måde administrationen fremover tilrettelægges og hvordan revisionens anbefalinger vil blive implementeret. Revisionen: Forrevalideringsområdet Der er foretaget gennemgang af 4 sager, som har givet anledning til følgende: Forkert anvendt takst i forbindelse med bevilling af forrevalidering/fejl vedrørende nedsættelse til SU-niveau. Manglende godkendelse som revalidend konstateret i 4 sager. Manglende ressourceprofil og jobplan/rettidig jobplan konstateret i 2 sager. Manglende rettidig opfølgning jf. gældende bestemmelser konstateret i 4 sager. Arbejdsmarkedsafdelingen: Arbejdsmarkedsafdelingen oplyser, at der for 2012 og 2013 vil blive foretaget en gennemgang af alle forrevalideringsager, der danner grundlag for en STU-bevilling. Da lovgivningen på området er ændret pr. 1. januar 2013, vil der endvidere blive taget initiativ til en ændring af praksis for godkendelse til revalidend. Revisionen: Sygedagpengeområdet: Det er konstateret, at 7 sager vedrørende sygemeldte forsikrede ledige ikke var omfattet af sagsbehandling/opfølgning i Jobcentret, selvom der på tidspunktet for revisionen var tale om fravær i de enkelte sager mellem 14 uger og 26 uger. Arbejdsmarkedsafdelingen: Arbejdsmarkedsafdelingen oplyser, at der er udarbejdet handleplaner med henblik på at få rettet op på rettidigheden, ligesom der er aftalt løbende opfølgning på handleplanerne. Revisionen: Revalideringsområdet: Der er i 2 sager konstateret, at der ikke er foretaget rettidig opfølgning. Arbejdsmarkedsafdelingen: 23

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere