Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Fraværende: Hans Erik Husum (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Igangsætning af yderligere anlæg i Budget 2014 og overslagsårene på økonomiudvalgets område Retningslinjer for garantiprovision ved omlægninger af eksisterende garantier Nedsættelse af grundpris på Hesselvang Forlængelse af byggefrist Opløsning af Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole Auning Svømmehal - eftergivelse af gæld Implementering af DUBU - digitalisering af Udsatte Børn og Unge Revisionsberetning nr. 4 - delberetning for regnskab Personalepolitisk status Arbejdsmiljømæssige renoveringer - rådhus og administrationsbygninger Regnskab 2012, Boligselskabet Ørum Djurs Regnskab 2012, Boligselskabet Ålunden Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. juni Forslag til en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune Analyse af mulighederne for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa Tillæg til spildevandsplanen for daginstitution ved Kattegatskolen Styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi Det gamle Rådhus, Grenaa - Renoveringsprojekt Anlægsregnskab for Udbyhøj Kabelfærge inkl. færgelejer Form og indhold i Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Ansøgning fra Auning Skole om dispensation fra regler om klassedannelse Dispensation til undervisning på intern skole på Opholdsstedet Østergaard Igangsætning af planlægning for nyt boligområde i Auning øst Kommissorium for arbejde med markedsføring i Norddjurs Medfinansiering af projektet "Porten til Naturpark Randers Fjord"...67 Bilagsoversigt...70 Norddjurs Kommune

3 1. Igangsætning af yderligere anlæg i S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med den lavere lønfremskrivning for 2013, er det korrigerede budget for 2013 blevet nedreguleret med 10,5 mio. kr. og pengene er lagt i kassen. Det skete i forbindelse med den samlede budgetopfølgning for marts måned. I den seneste vurdering af budget 2013, der er foretaget i halvårsregnskabet pr. 30/6 forventes det, at budgettet for 2013 vil blive overholdt. Hovedtallene for halvårsregnskabet ses nedenfor. På den baggrund indstiller borgmesteren, at der igangsættes anlæg for yderligere 10,5 mio. kr., og at finansieringen sker via kassen. I halvårsregnskabet ultimo juni 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med mindreindtægter på tilskud og udligning på 7,1 mio. kr., mindreforbrug på driften på 10,9 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 35,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 0,6 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på administrationsbidrag til udbetaling Danmark, og merforbrug på det lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 5,6 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på seniorjob, mindreforbrug på førtidspension og forsikrede ledige, og merforbrug på kontanthjælp og udannelsesordning. 1

4 Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 3,7 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser, og mellemkommunale betalinger og merindtægt på forældrebetaling. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug 8,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til høreapparater) Anlægsområdet med et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (merforbrug/mindreindtægt på 0,9 mio. kr.): vedrører mindreindtægt på salg af grunde, og mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år, og størstedelen af mindreforbruget forventes overført til Kultur- og udviklingsudvalget: Projekt vedr. Naturpark Randers Fjord på 0,1 igangsættes ikke i Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,2 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Revision af vandløbsregulativer, og udskydelse af projektet omkring forlængelse af letbane til Grenaa havn. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 8,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, Frivillighus, Etablering af Djurs mad sagen er endnu ikke afsluttet med håndværkerne, hjemmepleje vest i Glesborg, der afsluttes sammen med ældrebolighandlingsplanen, IT indenfor socialområdet, samt et par mindre anlæg. Finansiering med en forventet mindreindtægt på 7,1 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. 2

5 I budgettet for 2013 er der indlagt et beløb til forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsregulering på 6 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev dog i stedet en tilbagebetaling på 17,2 mio. kr. og vedrører primært beskæftigelsestilskuddet. Samtidig har Norddjurs Kommune dog fået 4,1 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten vedr. kompensation for tilbagebetalt grundskyld. Samlet set giver det en afvigelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På baggrund af halvårsregnskabet forventes det, at serviceudgifterne, vil ligge 20,8 mio. kr. over den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Den nuværende overskridelse på servicerammen skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område, samt forbrug af overførte beløb fra Der er indlagt 10 mio. kr. i budgettet for 2013 til imødegåelse af forbrug af overførte beløb. Den reelle forventede overskridelse er således 10,8 mio. kr. på baggrund af opfølgningen. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig i de to foregående år, at Norddjurs Kommune har ligget betydeligt under servicerammen ved årets udgang. Det skyldes primært, at alle områder har været tilbageholdende, og har haft et forbrug, der ligger lige under 100% af budgettet. Disse mindreforbrug, har ikke været medtaget i budgetopfølgningen i årets løb, men samlet set, giver det et betydeligt beløb. Det samme må forventes, at være gældende for 2013, og der vil på den baggrund blive lavet en endnu tættere opfølgning af budgettet i de kommende måneder. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Servicerammen 2013 * Forventet regnskab 2013 Merforbrug i forhold til servicerammen 1.585, ,9 20,8 *KL har i august udmeldt nye servicerammer, der er nedskrevet med den lavere lønfremskrivning. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. budget 2013 Korr. budget Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,0 7,1 Skatter , ,8-791, ,8 0,0 Generelle tilskud -846,3-846,3-406,6-839,2 7,1 3

6 Drift i alt: 2.257, ,2 997, ,8-10,9 Drift indenfor serviceramme: 1.599, ,4 745, ,0 3,2 Økonomiudvalget 256,4 290,4 119,4 256,6-0,6 Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 7,0 5,1 8,3 1,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 672,8 316,6 670,0 5,2 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 60,8 32,5 59,2 0,0 Miljø- og teknikudvalget 104,9 113,7 39,8 109,2 0,0 Voksen- og plejeudvalget 500,6 508,8 232,1 502,8-2,7 Drift udenfor serviceramme: 657,7 660,9 251,7 646,8-14,0 Økonomiudvalget -0,1-0,1-1,3-0,1 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 507,2 198,5 500,2-7,0 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,3-1,6-0,2-1,4 Voksen- og plejeudvalget 153,4 152,5 56,1 146,9-5,6 Renter 6,8 6,8 3,6 6,8 0,0 Resultat af ordinær drift -32,0 24,9-197,9-29,4-3,8 Anlæg: 52,8 93,9 6,2 58,3-35,6 Økonomiudvalget 5,5 4,7-1,1 5,6 0,9 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 3,2 20,8-26,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 7,4 1,4 7,4 0,0 Miljø- og teknikudvalget 7,5 24,5 2,6 23,3-1,2 Voksen- og plejeudvalget 1,1 9,7 0,1 1,3-8,4 Skattefinansieret resultat 20,9 118,9-191,7 28,9-39,4 Finansiering mv.: -23,6-17,3 186,7-17,3 0,0 Balanceforskydninger -7,3-0,9 196,8-0,9 0,0 Afdrag på lån 24,7 24,7 16,8 24,7 0,0 Låneoptagelse -41,1-41,1-27,0-41,1 0,0 Kasseforøgelse (-) -2,7 101,6-5,0 11,6-39,4 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 20,2 76,3 4,9 76,3 Låneoptagelse 0,0 0,0-49,7 0,0 Anlægsudgifter 0,0 56,1 26,4 56,1 Renter på lån 5,1 5,1 3,2 5,1 Afdrag på lån 15,1 15,1 6,2 15,1 Balanceforskydninger 0,0 0,0 18,9 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler (1.000 kr.) Økonomiudvalget 35,5 2,3 33,2 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,0 7,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 2,2 1,6 Miljø- og teknikudvalget 11,3 6,8 4,5 Voksen- og plejeudvalget 6,5 3,1 3,3 Overførsler i alt 64,8 14,2 50,6 4

7 Ved udgangen af 2013 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 264,8 mio. kr. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 250 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 49,9 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -98,1 Likvide midler placeret i værdipapirer 250,0 Deponerede beløb 49,9 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 253,8 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor Indstilling Borgmesteren indstiller, at der igangsættes anlæg for yderligere 10,5 mio. kr., og der vil på mødet blive fremlagt forslag til fordeling. at de yderligere anlæg finansieres af kassen. Bilag: 1 Åben Oversigt yderligere veje til asfaltering i /13 2 Åben Oversigt bygningsrenoveringspulje /13 3 Åben Oversigt anlægspulje lejepladser - prioriteringsliste /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Valdemar Haumand erklæres inhabil i behandling af forslag vedr. GIC, og deltager ikke i behandlingen af forslag vedr. GIC. Økonomiudvalget indstiller, at 5

8 1. Der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende projekter: a) 5,350 mio. kr. til bygningsrenoveringer, jf. vedlagte liste over bygningsrenoveringer vedligeholdelsespuljen, b) 1,5 mio. kr. til følgende asfaltarbejder, jf. vedlagte liste over yderligere asfaltarbejder i 2013: - Emmedsbovej (fra Hemmed til Stokkebro) - Kannikegade og Søndergade (Grenaa) - Rundkørsel ved Kannikegade (Grenaa) c)0,07 mio. kr. til etablering af sikker overgang Ørsted Midtby d) 1,0 mio. kr. til arbejdsmiljørelateret renoveringer i administrationsbygninger e) 0,780 mio. kr. til legepladser ved børnehaver, skoler og offentlige anlæg. Heraf anvendes 0,2 mio. kr. til Regnbuen, 0,04 mio. kr. til Anholt skole og børnehave og 0,02 mio. kr. til Toubroskolen og Børnenes Hus. Det restende beløb fordeles efter vedlagte liste anlægspulje legepladser, som tidligere har været forelagt miljø- og teknikudvalget. f) 0,15 mio. kr. til Allingåbroskolen asfalt i skolegården g) 0,15 mio. kr. til Kattegatskolen vedr. tilgængelighed h) 0,07 mio. kr. til overgang ved Violskrænten i)0,05 mio. kr. til dræn legepladsen Toubroskolen j) 1,0 mio. kr. til nyt tag på hjælpemiddeldepotet k) 0,05 mio. kr. til asfalt, parkeringspladsen ved Auning-hallerne 6

9 l) 0,329 mio. kr. til udvidelse af administrationskontor Grenaa Idrætscenter 2. de yderligere anlæg finansieres af kassen 3. procedure for gennemførelsen af disse anlægsprojekter ændres, således at forvaltningen delegeres kompetence til at vælge udbudsform, fastsætte tildelingskriterier, samt tildeling af opgaverne. 7

10 2. Budget 2014 og overslagsårene på økonomiudvalgets område S00 13/13216 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Ifølge budgetprocedure for budgetåret 2014 og overslagsårene skal fagudvalgene på ekstraordinære udvalgsmøder i august 2013 orienteres om det tekniske budget godkendt af økonomiudvalget den 6. august 2013, samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalg. Endvidere skal økonomiudvalget behandle de politiske forslag, der er stillet indenfor udvalgets område. Til orientering er der på økonomiudvalgets område fremkommet 3 nye/reviderede anlægsforslag vedr. jordforsyningen. De 3 forslag er A103, A104 og A106. Forslagene er vedlagt som bilag. Der vedlægges oversigt over anlægsforslag i prioriteret rækkefølge på økonomiudvalgets område. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2014 for økonomiudvalget er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2014 P/L fremskrevet budget 259,4 Mængdeudvikling -0,2 Tekniske korrektioner 6,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 0,4 Teknisk budget 265,9 Beskrivelser af tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag samt lov- og cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag. I overensstemmelse med budgetproceduren har administrationen udarbejdet økonomiudvalgets budgetbemærkninger til det tekniske budget Budgetbemærkningerne er vedlagt. 8

11 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. orienteringen om det tekniske budget for økonomiudvalget tages til efterretning 2. økonomiudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger 3. politiske forslag indenfor økonomiudvalgets område behandles 4. nye/reviderede anlægsforslag vedr. jordforsyningen tages til efterretning Bilag: 1 Åben ØK tekniske korrektioner /13 2 Åben ØK lov og cirkulære /13 3 Åben ØK mængdereguleringer /13 4 Åben ØKU politikerforslag /13 5 Åben Budgetbemærkninger ØK /13 6 Åben Anlæg - oversigt og nye beskrivelser /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Økonomiudvalget godkender indstillingen. Ad 2) Økonomiudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger. Ad 3) Økonomiudvalget drøfter de politiske forslag inden for økonomiudvalgets område. Ad 3) Økonomiudvalget godkender indstillingen. 9

12 3. Retningslinjer for garantiprovision ved omlægninger af eksisterende garantier Ø60 12/3984 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde i maj, blev det besluttet, at der med virkning fra 12. juni 2012 opkræves garantiprovision, når kommunen stiller garanti for lån til forsyningsvirksomheder. Samtidig blev det besluttet, at der ikke opkræves garantiprovision for eksisterende garantier afgivet før 12. juni Der afventes en nærmere udmelding fra KL og Økonomi- og indenrigsministeriet (OIM) omkring opkrævning af garantiprovision på eksisterende garantier. AQUA Djurs påtænker at omlægge en del lån, hvor Norddjurs Kommune har stillet garanti. I den forbindelse spørger AQUA Djurs, om en omlægning af en eksisterende garanti vil medføre, at der skal betales garantiprovision, når garantien ikke forhøjes. Det skal bemærkes, at der er tale om en omlægning af garantier stillet før 12. juni I den konkrete sag kan det betyde, at det ikke kan betale sig at omlægge lånet, da der jo ikke tidligere er opkrævet provision af lånene. Der har været taget kontakt til KL og Økonomi- og indenrigsministeriet for at få afklaret, om en omlægning af en eksisterende garanti er sidestillet med stiftelse af en ny garanti. Det er ministeriets og KL s holdning, at der ved en omlægning af eksisterende garantier skal pålægges garantiprovision. Forsyningsvirksomhederne i Norddjurs Kommune er blevet orienteret om, at garantiprovision af omlægninger vil blive behandlet politisk, og i den forbindelse har AQUA Djurs indsendt et indlæg til sagen. Økonomiske konsekvenser Såfremt der pålægges garantiprovision ved omlægninger af lån, vil det medføre yderligere indtægter for kommunen. Forsyningsvirksomhederne vil dog samtidig forhøje brugerbetalingen, hvilket vil medføre øgede udgifter for kommunens institutioner mv. 10

13 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at omlægning af eksisterende garantier sidestilles med stiftelse af nye garantier, og at der opkræves garantiprovision for omlægninger af garantier foretaget efter 12. juni Bilag: 1 Åben Indlæg fra AQUA djurs omkring omlægning af garantier /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at ved omlægninger af eksisterende lån, der er stillet kommunegaranti for, opkræves der ikke garantiprovision. 11

14 4. Nedsættelse af grundpris på Hesselvang G00 13/11592 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Med henblik på at få igangsat salget på Hesselvang, som er et vigtigt erhvervsområde i Grenaa, foreslås en yderligere nedsættelse af mindsteprisen til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober Arealerne blev i 2007 udbudt til salg for en mindstepris på 180,- kr. pr. m². I 2010 blev prisen nedsat med 25%, svarende til en pris på 135,- kr. pr. m². I forbindelse med den nye lovgivning om moms på salg af jord, bibeholdt kommunen den nedsatte kampagnepris på 135,- kr. pr. m² excl. moms. Siden 2007 har der kun været få henvendelser fra interesserede købere, uden at dette har resulteret i salg. Prisen er vurderet i forhold til markedsprisen på øvrigt erhvervsjord kommunen har udbudt. Derfor foreslås det at m²-prisen nedsættes til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober Økonomiske konsekvenser Der foreligger endnu ikke et byggemodningsregnskab, idet byggemodningen ikke er færdiggjort. Der mangler fortov/cykelsti, slidlag på kørebanerne og delvis beplantning. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. m²-prisen nedsættes til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober 2014, 12

15 2. de øvrige salgsvilkår fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 13

16 5. Forlængelse af byggefrist G00 13/14141 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Reedomus ApS, Vedbæk Strandvej 484, 2950 Vedbæk, har ansøgt om forlængelse af byggefristen på erhvervsparcellerne matr.nre. 3a, 8s, 8b, 5a, 4e, 2el, 7ds, 8fi Bredstrup, Grenaa Jorder, beliggende hhv. Stensmarkvej, Bredstrupvej og Rolshøjvej, 8500 Grenaa. Erhvervsparcellerne, af areal i alt 36 ha m², er af Norddjurs Kommune solgt med overtagelse den 1. marts 2008, med en byggepligt på 5 år. Hvis byggefristen ikke opfyldes, har kommunen tilbagekøbsret til erhvervsparcellerne for den oprindelige salgspris, ,- kr. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at byggefristen forlænges med 5 år, regnet fra den 1. marts 2013, således at byggefristen forlænges indtil den 1. marts Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget udsætter sagen. 14

17 6. Opløsning af Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole S55 12/23100 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den 26. juni 2013 besluttede bestyrelsen for den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole at opløse fonden. Ifølge fondens vedtægter kræver opløsningen tillige godkendelse af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Der fremgår endvidere følgende af vedtægterne: Ved fondens opløsning kan dennes midler ingen sinde tilbageføres til Norddjurs Kommune eller andre stiftere, der med indskud måtte have bidraget til fondsdannelsen. Ved fondens opløsning skal dens formue anvendes til fremme af fondens formål og administreres af Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. januar 2013, at Hessel Gods Fodboldkostskole kan anvende en kassekredit på op til 2,0 mio. kr. (foruden manglende huslejebetaling). Denne beslutning begrænser anvendelsen af den erhvervskredit på 2,5 mio. kr. som den daværende Grenaa Kommune har kautioneret for i Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et afsluttende regnskab, da der den 12. juli 2013 stadig mangler at indgå tilgodehavender samt betaling af skyldige omkostninger. Derforuden er der stadig enkelte udgifter, som fodboldkostskolen den 12. juli 2013 endnu ikke har modtaget faktura på. Økonomiske konsekvenser Driftsresultatet den 12/ viser et underskud på ca. 0,7 mio. kr., incl. husleje for 1. halvår af 2013, hvortil der er ydet henstand med betalingen. Den 12. juli 2013 udviser kassekreditten et træk på ca. 1,9 mio. kr. Såfremt de opgjorte tilgodehavender og gældsforpligtigelser var afregnet den 12. juli 2013 ville trækket på kassekreditten være på ca. 2,5 mio. kr. Heri indgår skyldig husleje for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. og under forudsætning af at samtlige tilgodehavender indbetales. Endnu ikke registrerede omkostninger er anslået til at udgøre ca. 0,1 mio. kr., hvilket bevirker et nettotræk 15

18 på kassekreditten på i alt 2,0 mio. kr. Det endelige beløb kan afvige lidt, således at det vil kunne udgøre lidt over eller under det beregnede beløb. Da det endelige regnskab for fodboldkostskolen er nært forestående, og det er begrænset hvor mange regnskabsposter der resterer, vil det derfor være mest hensigtsmæssigt, at kommunen på nuværende tidspunkt yder et ekstraordinært tilskud, af hensyn til forrentningen på kassekreditten og ikke mindst revisionens udarbejdelse af et endeligt regnskab og advokatens nedlæggelse af fonden. Der vil stadig være udgifter i forbindelse med lukning af skolen, som ikke er medtaget i beregningerne. Herunder revisor og advokathonorarer mv. samt tilskrivning af renter på kassekreditten. Det skal nævnes, at i forbindelse med fodboldkostskolens indflytning på Hedebo har Norddjurs Kommune foretaget ombygningsudgifter for ca. 4 mio. kr. ifølge særskilt anlægsregnskab. Udarbejdelse og revision af det afsluttende regnskab pr. 30. juni 2013 forventes foretaget af Hessel Gods Fodboldkostskoles revision, da der i fodboldkostskolen vedtægter 13 blandt andet er anført, at Revisionen sker ved en statsautoriseret eller registreret revisor, som for 1 år af gangen vælges dertil af bestyrelsen. Endvidere forventes det, at fodboldkostskolens advokat varetager opgaven med opløsning og afmelding ved fondsregistret. Advokaten afventer kommunens godkendelse af fondens opløsning. Der kan blive behov for en ny sagsfremstilling, såfremt omkostningerne i forbindelse med opløsningen af fonden vil medføre en overskridelse af kassekredittens likviditetstræk på 2,0 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 16

19 1. Kommunalbestyrelsen godkender opløsningen af den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole. 2. der som ekstraordinært tilskud udbetales 2,0 mio. kr. til dækning af saldoen på erhvervskreditten i henhold til den indgåede garantiforpligtigelse. Tilskuddet kan opdeles i rater og overføres efter behov i flere omgange til dækning af den negative saldo på kontoen. 3. det ekstraordinære tilskud finansieres af kassebeholdningen. 4. den ydede huslejehenstand til Norddjurs Kommune for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. afskrives. Beslutning i Økonomiudvalget den Valdemar Haumand erklæres inhabil og deltager ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

20 7. Auning Svømmehal - eftergivelse af gæld Ø60 13/14840 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Auning svømmehal var i 2003 i alvorlige økonomiske vanskeligheder, og for at undgå en betalingsstandsning, blev der indgået en frivillig aftale (moratorium) om gældseftergivelse med hallens kreditorer. Aftalen er indgået mellem Auning Svømmehal A/S, og Lokale- og anlægsfonden, og omfatter desuden Vivild sparekasse, Sønderhald Kommune og Hans Ulrich Jensen A/S. Der fremgår af aftalen fra 2003, at såfremt svømmehallen opfylder nogle forudsætninger, vil de få eftergivet en del af deres gæld 10 år efter. Daværende Sønderhald Kommune har i den forbindelse skrevet under på at eftergive 1 mio. kr. til svømmehallen i Lokale- og anlægsfonden har telefonisk oplyst, at efter deres opfattelse har Auning Svømmehal opfyldt forudsætningerne i aftalen for at få eftergivet gælden. Ifølge aftalen vil gælden til Lokale- og anlægsfonden kunne eftergives hvis: Fonden efter eget skøn anser, at selskabet drives efter almindelige sunde og fornuftige principper, herunder således at selskabets drift tilrettelægges efter at opnå normale overskud set i forhold til selskabets virksomhed og karakter. At fonden efter eget skøn anser, at selskabet kun udøver virksomhed ved drift af Auning Svømmehal. At de øvrige kreditorer eftergiver deres tilgodehavender. Svømmehallens formand Bent Brix oplyser, at de øvrige kreditorer incl. Lokale- og anlægsfonden har eftergivet deres tilgodehavender. Årsregnskabet 2012 for Auning Svømmehal A/S viser følgende hovedtal: (1.000 kr.)

21 Årets resultat 159 Aktiver i alt Egenkapital -608 Passiver i øvrigt Såfremt Norddjurs Kommune vælger at eftergive sit tilgodehavende på 1 mio. kr., vil Auning Svømmehal få eftergivet gældsforpligtelser på i alt 3,043 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes tilgodehavender nedskrives med 1 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Norddjurs Kommunes tilgodehavende hos Auning Svømmehal på 1 mio. kr. eftergives. Bilag: 1 Åben Brev fra Auning svømmehal om eftergivelse af 1 mio. kr /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

22 8. Implementering af DUBU - digitalisering af Udsatte Børn og Unge Ø00 13/13862 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Kl og regeringen har i Økonomiaftalen for 2013 aftalt, at alle kommuner senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system. Det overordnede mål med DUBU-løsningen er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. DUBU-løsningen skal både understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces og behovet for at tilvejebringe ledelsesinformation i form af overblik og statistik på tværs af de enkelte sager. DUBU er en it-løsning til fremme af kvaliteten på området for udsatte børn og unge. Løsningen sikrer overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedrer den økonomiske styring. KOMBIT tilbyder DUBU-løsningen og godt 50 andre kommuner har valgt at købe løsningen her. Fordelen ved at købe via KOMBIT er, at der er kommuner, der har erfaringer med systemet og at der ikke skal bruges ressourcer på en individuel udbudsproces. Myndighedsafdelingen foreslår derfor at købe DUBU-løsningen via KOMBIT. Der er udarbejdet vedlagte business case, som beskriver projektet. Herunder også de økonomiske forhold. I lighed med DUBU forventes en senere implementering af DHUV. DHUV er et digitalt sagsstyringssystem på handicap- og udsatte voksne-området. Systemet sikrer hurtigere sagsbehandling og styrker den faglige kvalitet samt den økonomiske styring. DHUV er endnu ikke færdigudviklet, og forventes derfor først implementeret ultimo 2014 / primo Økonomiske konsekvenser I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der afsat et beløb under Økonomiudvalgets område til IT-administration til bl.a. DUBU og DHUV. Beløbet udgør 2,0 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. Heraf er 2,8 mio. kr. samlet set reserveret til DUBU og DHUV. 20

23 Da der er tale om et budgetbeløb, som er flyttet fra anlæg til drift i budget 2013 og overslagsår, skal der ske en orientering for Økonomiudvalget inden udmøntning af midlerne. Der er fremsendt teknisk korrektion til budget 2014 og overslagsår til dækning af afledte driftsudgifter vedrørende systemerne. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at implementeringen af DUBU gennemføres som beskrevet i vedlagte business case, implementeringen finansieres af budgettet afsat under Økonomiudvalget til ITadministration med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse - Business Case for DUBU 94224/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 21

24 9. Revisionsberetning nr. 4 - delberetning for regnskab S00 12/19741 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har pr. 14. juni 2013 afgivet delberetning vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab Den endelige beretning for regnskab 2012 modtages i august I revisionsberetningen påpeges der forhold, som ifølge revisionen bør forbedres eller ændres. Den udførte revision har givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit Som uddybes i afsnit 5.3. Nedenfor gennemgås revisionens bemærkninger med forvaltningens kommentarer og handleplaner: Personsager på det sociale område. Revisionen: På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Forrevalidering Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Kommunen har i 2013 taget en række initiativer til forbedring m.v. af sagsadministrationen af områderne. Revisionen har i pkt. 5.3 uddybet de enkelte punkter i bemærkningen 22

25 Arbejdsmarkedsafdelingen har under de enkelte punkter redegjort for, på hvilken måde administrationen fremover tilrettelægges og hvordan revisionens anbefalinger vil blive implementeret. Revisionen: Forrevalideringsområdet Der er foretaget gennemgang af 4 sager, som har givet anledning til følgende: Forkert anvendt takst i forbindelse med bevilling af forrevalidering/fejl vedrørende nedsættelse til SU-niveau. Manglende godkendelse som revalidend konstateret i 4 sager. Manglende ressourceprofil og jobplan/rettidig jobplan konstateret i 2 sager. Manglende rettidig opfølgning jf. gældende bestemmelser konstateret i 4 sager. Arbejdsmarkedsafdelingen: Arbejdsmarkedsafdelingen oplyser, at der for 2012 og 2013 vil blive foretaget en gennemgang af alle forrevalideringsager, der danner grundlag for en STU-bevilling. Da lovgivningen på området er ændret pr. 1. januar 2013, vil der endvidere blive taget initiativ til en ændring af praksis for godkendelse til revalidend. Revisionen: Sygedagpengeområdet: Det er konstateret, at 7 sager vedrørende sygemeldte forsikrede ledige ikke var omfattet af sagsbehandling/opfølgning i Jobcentret, selvom der på tidspunktet for revisionen var tale om fravær i de enkelte sager mellem 14 uger og 26 uger. Arbejdsmarkedsafdelingen: Arbejdsmarkedsafdelingen oplyser, at der er udarbejdet handleplaner med henblik på at få rettet op på rettidigheden, ligesom der er aftalt løbende opfølgning på handleplanerne. Revisionen: Revalideringsområdet: Der er i 2 sager konstateret, at der ikke er foretaget rettidig opfølgning. Arbejdsmarkedsafdelingen: 23

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådhuset i Grenaa Mødelokale 23, 1. sal, lokale 200 Dato: Tirsdag den 25. juni 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 14:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere