Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (A) Valdemar Haumand (A) Fraværende: Hans Erik Husum (V) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Igangsætning af yderligere anlæg i Budget 2014 og overslagsårene på økonomiudvalgets område Retningslinjer for garantiprovision ved omlægninger af eksisterende garantier Nedsættelse af grundpris på Hesselvang Forlængelse af byggefrist Opløsning af Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole Auning Svømmehal - eftergivelse af gæld Implementering af DUBU - digitalisering af Udsatte Børn og Unge Revisionsberetning nr. 4 - delberetning for regnskab Personalepolitisk status Arbejdsmiljømæssige renoveringer - rådhus og administrationsbygninger Regnskab 2012, Boligselskabet Ørum Djurs Regnskab 2012, Boligselskabet Ålunden Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 30. juni Forslag til en ny sundhedspolitik i Norddjurs Kommune Analyse af mulighederne for ind-/udliciteringer indenfor vej- og parkområdet Økonomi for anlæg af omfartsvej nord for Grenaa Tillæg til spildevandsplanen for daginstitution ved Kattegatskolen Styrket indsats i forhold til byggerådgivning og energi Det gamle Rådhus, Grenaa - Renoveringsprojekt Anlægsregnskab for Udbyhøj Kabelfærge inkl. færgelejer Form og indhold i Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud Ansøgning fra Auning Skole om dispensation fra regler om klassedannelse Dispensation til undervisning på intern skole på Opholdsstedet Østergaard Igangsætning af planlægning for nyt boligområde i Auning øst Kommissorium for arbejde med markedsføring i Norddjurs Medfinansiering af projektet "Porten til Naturpark Randers Fjord"...67 Bilagsoversigt...70 Norddjurs Kommune

3 1. Igangsætning af yderligere anlæg i S00 13/650 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med den lavere lønfremskrivning for 2013, er det korrigerede budget for 2013 blevet nedreguleret med 10,5 mio. kr. og pengene er lagt i kassen. Det skete i forbindelse med den samlede budgetopfølgning for marts måned. I den seneste vurdering af budget 2013, der er foretaget i halvårsregnskabet pr. 30/6 forventes det, at budgettet for 2013 vil blive overholdt. Hovedtallene for halvårsregnskabet ses nedenfor. På den baggrund indstiller borgmesteren, at der igangsættes anlæg for yderligere 10,5 mio. kr., og at finansieringen sker via kassen. I halvårsregnskabet ultimo juni 2013 forventes samlet set et mindreforbrug på 39,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med mindreindtægter på tilskud og udligning på 7,1 mio. kr., mindreforbrug på driften på 10,9 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 35,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug fordeler sig således: Driftsområdet med et forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (mindreforbrug på 0,6 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på administrationsbidrag til udbetaling Danmark, og merforbrug på det lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 5,6 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på seniorjob, mindreforbrug på førtidspension og forsikrede ledige, og merforbrug på kontanthjælp og udannelsesordning. 1

4 Børne- og ungdomsudvalget (merforbrug på 3,7 mio. kr.): vedrører primært merforbrug på anbringelser, og mellemkommunale betalinger og merindtægt på forældrebetaling. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug 8,3 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter til høreapparater) Anlægsområdet med et forventet mindreforbrug på 35,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget (merforbrug/mindreindtægt på 0,9 mio. kr.): vedrører mindreindtægt på salg af grunde, og mindreudgift vedr. vejanlæg ved Hestehaven. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 26,9 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på opførelse af daginstitutioner og overbygninger på skoler, der strækker sig over flere år, og størstedelen af mindreforbruget forventes overført til Kultur- og udviklingsudvalget: Projekt vedr. Naturpark Randers Fjord på 0,1 igangsættes ikke i Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 1,2 mio. kr.): vedrører mindreforbrug på Revision af vandløbsregulativer, og udskydelse af projektet omkring forlængelse af letbane til Grenaa havn. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 8,4 mio. kr.): vedrører primært mindreforbrug på en række projekter, der ikke færdiggøres/igangsættes i 2013 og som forventes overført til Det drejer sig bl.a. om Ørsted aktivitetscenter, Frivillighus, Etablering af Djurs mad sagen er endnu ikke afsluttet med håndværkerne, hjemmepleje vest i Glesborg, der afsluttes sammen med ældrebolighandlingsplanen, IT indenfor socialområdet, samt et par mindre anlæg. Finansiering med en forventet mindreindtægt på 7,1 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget. 2

5 I budgettet for 2013 er der indlagt et beløb til forventet tilbagebetaling vedrørende midtvejsregulering på 6 mio. kr. Midtvejsreguleringen blev dog i stedet en tilbagebetaling på 17,2 mio. kr. og vedrører primært beskæftigelsestilskuddet. Samtidig har Norddjurs Kommune dog fået 4,1 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten vedr. kompensation for tilbagebetalt grundskyld. Samlet set giver det en afvigelse på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På baggrund af halvårsregnskabet forventes det, at serviceudgifterne, vil ligge 20,8 mio. kr. over den seneste udmeldte serviceramme fra KL. Den nuværende overskridelse på servicerammen skyldes primært forventet merforbrug på anbringelser på børne- og ungdomsudvalgets område, samt forbrug af overførte beløb fra Der er indlagt 10 mio. kr. i budgettet for 2013 til imødegåelse af forbrug af overførte beløb. Den reelle forventede overskridelse er således 10,8 mio. kr. på baggrund af opfølgningen. Erfaringsmæssigt har det dog vist sig i de to foregående år, at Norddjurs Kommune har ligget betydeligt under servicerammen ved årets udgang. Det skyldes primært, at alle områder har været tilbageholdende, og har haft et forbrug, der ligger lige under 100% af budgettet. Disse mindreforbrug, har ikke været medtaget i budgetopfølgningen i årets løb, men samlet set, giver det et betydeligt beløb. Det samme må forventes, at være gældende for 2013, og der vil på den baggrund blive lavet en endnu tættere opfølgning af budgettet i de kommende måneder. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Servicerammen 2013 * Forventet regnskab 2013 Merforbrug i forhold til servicerammen 1.585, ,9 20,8 *KL har i august udmeldt nye servicerammer, der er nedskrevet med den lavere lønfremskrivning. Hovedoversigt: Områder (mio. kr.) Opr. budget 2013 Korr. budget Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Afvigelse Indtægter: , , , ,0 7,1 Skatter , ,8-791, ,8 0,0 Generelle tilskud -846,3-846,3-406,6-839,2 7,1 3

6 Drift i alt: 2.257, ,2 997, ,8-10,9 Drift indenfor serviceramme: 1.599, ,4 745, ,0 3,2 Økonomiudvalget 256,4 290,4 119,4 256,6-0,6 Arbejdsmarkedsudvalget 11,0 7,0 5,1 8,3 1,3 Børne- og ungdomsudvalget 668,9 672,8 316,6 670,0 5,2 Kultur- og udviklingsudvalget 57,9 60,8 32,5 59,2 0,0 Miljø- og teknikudvalget 104,9 113,7 39,8 109,2 0,0 Voksen- og plejeudvalget 500,6 508,8 232,1 502,8-2,7 Drift udenfor serviceramme: 657,7 660,9 251,7 646,8-14,0 Økonomiudvalget -0,1-0,1-1,3-0,1 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 503,1 507,2 198,5 500,2-7,0 Børne- og ungdomsudvalget 1,3 1,3-1,6-0,2-1,4 Voksen- og plejeudvalget 153,4 152,5 56,1 146,9-5,6 Renter 6,8 6,8 3,6 6,8 0,0 Resultat af ordinær drift -32,0 24,9-197,9-29,4-3,8 Anlæg: 52,8 93,9 6,2 58,3-35,6 Økonomiudvalget 5,5 4,7-1,1 5,6 0,9 Børne- og ungdomsudvalget 35,6 47,7 3,2 20,8-26,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 7,4 1,4 7,4 0,0 Miljø- og teknikudvalget 7,5 24,5 2,6 23,3-1,2 Voksen- og plejeudvalget 1,1 9,7 0,1 1,3-8,4 Skattefinansieret resultat 20,9 118,9-191,7 28,9-39,4 Finansiering mv.: -23,6-17,3 186,7-17,3 0,0 Balanceforskydninger -7,3-0,9 196,8-0,9 0,0 Afdrag på lån 24,7 24,7 16,8 24,7 0,0 Låneoptagelse -41,1-41,1-27,0-41,1 0,0 Kasseforøgelse (-) -2,7 101,6-5,0 11,6-39,4 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 20,2 76,3 4,9 76,3 Låneoptagelse 0,0 0,0-49,7 0,0 Anlægsudgifter 0,0 56,1 26,4 56,1 Renter på lån 5,1 5,1 3,2 5,1 Afdrag på lån 15,1 15,1 6,2 15,1 Balanceforskydninger 0,0 0,0 18,9 0,0 Overførsler fra tidligere år: Overført fra 2012 incl. indefrosne fra 2010 Forbrug af overførsler i 2013 Forventes overført til 2014 Overførsler (1.000 kr.) Økonomiudvalget 35,5 2,3 33,2 Arbejdsmarkedsudvalget -0,2-0,2 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 7,9 0,0 7,9 Kultur- og udviklingsudvalget 3,8 2,2 1,6 Miljø- og teknikudvalget 11,3 6,8 4,5 Voksen- og plejeudvalget 6,5 3,1 3,3 Overførsler i alt 64,8 14,2 50,6 4

7 Ved udgangen af 2013 forventes det, at den gennemsnitlige kassebeholdning udgør 264,8 mio. kr. Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 250 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 49,9 mio. kr. Likviditet (mio. kr.) pr Faktisk saldo: Kassebeholdning -98,1 Likvide midler placeret i værdipapirer 250,0 Deponerede beløb 49,9 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 253,8 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning i alt ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor Indstilling Borgmesteren indstiller, at der igangsættes anlæg for yderligere 10,5 mio. kr., og der vil på mødet blive fremlagt forslag til fordeling. at de yderligere anlæg finansieres af kassen. Bilag: 1 Åben Oversigt yderligere veje til asfaltering i /13 2 Åben Oversigt bygningsrenoveringspulje /13 3 Åben Oversigt anlægspulje lejepladser - prioriteringsliste /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Valdemar Haumand erklæres inhabil i behandling af forslag vedr. GIC, og deltager ikke i behandlingen af forslag vedr. GIC. Økonomiudvalget indstiller, at 5

8 1. Der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til følgende projekter: a) 5,350 mio. kr. til bygningsrenoveringer, jf. vedlagte liste over bygningsrenoveringer vedligeholdelsespuljen, b) 1,5 mio. kr. til følgende asfaltarbejder, jf. vedlagte liste over yderligere asfaltarbejder i 2013: - Emmedsbovej (fra Hemmed til Stokkebro) - Kannikegade og Søndergade (Grenaa) - Rundkørsel ved Kannikegade (Grenaa) c)0,07 mio. kr. til etablering af sikker overgang Ørsted Midtby d) 1,0 mio. kr. til arbejdsmiljørelateret renoveringer i administrationsbygninger e) 0,780 mio. kr. til legepladser ved børnehaver, skoler og offentlige anlæg. Heraf anvendes 0,2 mio. kr. til Regnbuen, 0,04 mio. kr. til Anholt skole og børnehave og 0,02 mio. kr. til Toubroskolen og Børnenes Hus. Det restende beløb fordeles efter vedlagte liste anlægspulje legepladser, som tidligere har været forelagt miljø- og teknikudvalget. f) 0,15 mio. kr. til Allingåbroskolen asfalt i skolegården g) 0,15 mio. kr. til Kattegatskolen vedr. tilgængelighed h) 0,07 mio. kr. til overgang ved Violskrænten i)0,05 mio. kr. til dræn legepladsen Toubroskolen j) 1,0 mio. kr. til nyt tag på hjælpemiddeldepotet k) 0,05 mio. kr. til asfalt, parkeringspladsen ved Auning-hallerne 6

9 l) 0,329 mio. kr. til udvidelse af administrationskontor Grenaa Idrætscenter 2. de yderligere anlæg finansieres af kassen 3. procedure for gennemførelsen af disse anlægsprojekter ændres, således at forvaltningen delegeres kompetence til at vælge udbudsform, fastsætte tildelingskriterier, samt tildeling af opgaverne. 7

10 2. Budget 2014 og overslagsårene på økonomiudvalgets område S00 13/13216 Åben sag Sagsgang: ØK Sagsfremstilling Ifølge budgetprocedure for budgetåret 2014 og overslagsårene skal fagudvalgene på ekstraordinære udvalgsmøder i august 2013 orienteres om det tekniske budget godkendt af økonomiudvalget den 6. august 2013, samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalg. Endvidere skal økonomiudvalget behandle de politiske forslag, der er stillet indenfor udvalgets område. Til orientering er der på økonomiudvalgets område fremkommet 3 nye/reviderede anlægsforslag vedr. jordforsyningen. De 3 forslag er A103, A104 og A106. Forslagene er vedlagt som bilag. Der vedlægges oversigt over anlægsforslag i prioriteret rækkefølge på økonomiudvalgets område. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2014 for økonomiudvalget er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2014 P/L fremskrevet budget 259,4 Mængdeudvikling -0,2 Tekniske korrektioner 6,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 0,4 Teknisk budget 265,9 Beskrivelser af tekniske korrektioner, mængdeudviklingsforslag samt lov- og cirkulæreprogrammet er vedlagt som bilag. I overensstemmelse med budgetproceduren har administrationen udarbejdet økonomiudvalgets budgetbemærkninger til det tekniske budget Budgetbemærkningerne er vedlagt. 8

11 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. orienteringen om det tekniske budget for økonomiudvalget tages til efterretning 2. økonomiudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger 3. politiske forslag indenfor økonomiudvalgets område behandles 4. nye/reviderede anlægsforslag vedr. jordforsyningen tages til efterretning Bilag: 1 Åben ØK tekniske korrektioner /13 2 Åben ØK lov og cirkulære /13 3 Åben ØK mængdereguleringer /13 4 Åben ØKU politikerforslag /13 5 Åben Budgetbemærkninger ØK /13 6 Åben Anlæg - oversigt og nye beskrivelser /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Økonomiudvalget godkender indstillingen. Ad 2) Økonomiudvalget behandler de foreløbige budgetbemærkninger. Ad 3) Økonomiudvalget drøfter de politiske forslag inden for økonomiudvalgets område. Ad 3) Økonomiudvalget godkender indstillingen. 9

12 3. Retningslinjer for garantiprovision ved omlægninger af eksisterende garantier Ø60 12/3984 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling På kommunalbestyrelsens møde i maj, blev det besluttet, at der med virkning fra 12. juni 2012 opkræves garantiprovision, når kommunen stiller garanti for lån til forsyningsvirksomheder. Samtidig blev det besluttet, at der ikke opkræves garantiprovision for eksisterende garantier afgivet før 12. juni Der afventes en nærmere udmelding fra KL og Økonomi- og indenrigsministeriet (OIM) omkring opkrævning af garantiprovision på eksisterende garantier. AQUA Djurs påtænker at omlægge en del lån, hvor Norddjurs Kommune har stillet garanti. I den forbindelse spørger AQUA Djurs, om en omlægning af en eksisterende garanti vil medføre, at der skal betales garantiprovision, når garantien ikke forhøjes. Det skal bemærkes, at der er tale om en omlægning af garantier stillet før 12. juni I den konkrete sag kan det betyde, at det ikke kan betale sig at omlægge lånet, da der jo ikke tidligere er opkrævet provision af lånene. Der har været taget kontakt til KL og Økonomi- og indenrigsministeriet for at få afklaret, om en omlægning af en eksisterende garanti er sidestillet med stiftelse af en ny garanti. Det er ministeriets og KL s holdning, at der ved en omlægning af eksisterende garantier skal pålægges garantiprovision. Forsyningsvirksomhederne i Norddjurs Kommune er blevet orienteret om, at garantiprovision af omlægninger vil blive behandlet politisk, og i den forbindelse har AQUA Djurs indsendt et indlæg til sagen. Økonomiske konsekvenser Såfremt der pålægges garantiprovision ved omlægninger af lån, vil det medføre yderligere indtægter for kommunen. Forsyningsvirksomhederne vil dog samtidig forhøje brugerbetalingen, hvilket vil medføre øgede udgifter for kommunens institutioner mv. 10

13 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at omlægning af eksisterende garantier sidestilles med stiftelse af nye garantier, og at der opkræves garantiprovision for omlægninger af garantier foretaget efter 12. juni Bilag: 1 Åben Indlæg fra AQUA djurs omkring omlægning af garantier /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at ved omlægninger af eksisterende lån, der er stillet kommunegaranti for, opkræves der ikke garantiprovision. 11

14 4. Nedsættelse af grundpris på Hesselvang G00 13/11592 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Med henblik på at få igangsat salget på Hesselvang, som er et vigtigt erhvervsområde i Grenaa, foreslås en yderligere nedsættelse af mindsteprisen til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober Arealerne blev i 2007 udbudt til salg for en mindstepris på 180,- kr. pr. m². I 2010 blev prisen nedsat med 25%, svarende til en pris på 135,- kr. pr. m². I forbindelse med den nye lovgivning om moms på salg af jord, bibeholdt kommunen den nedsatte kampagnepris på 135,- kr. pr. m² excl. moms. Siden 2007 har der kun været få henvendelser fra interesserede købere, uden at dette har resulteret i salg. Prisen er vurderet i forhold til markedsprisen på øvrigt erhvervsjord kommunen har udbudt. Derfor foreslås det at m²-prisen nedsættes til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober Økonomiske konsekvenser Der foreligger endnu ikke et byggemodningsregnskab, idet byggemodningen ikke er færdiggjort. Der mangler fortov/cykelsti, slidlag på kørebanerne og delvis beplantning. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. m²-prisen nedsættes til 99,- kr. pr. m² excl. moms i en kampagneperiode, gældende til 1. oktober 2014, 12

15 2. de øvrige salgsvilkår fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 13

16 5. Forlængelse af byggefrist G00 13/14141 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Reedomus ApS, Vedbæk Strandvej 484, 2950 Vedbæk, har ansøgt om forlængelse af byggefristen på erhvervsparcellerne matr.nre. 3a, 8s, 8b, 5a, 4e, 2el, 7ds, 8fi Bredstrup, Grenaa Jorder, beliggende hhv. Stensmarkvej, Bredstrupvej og Rolshøjvej, 8500 Grenaa. Erhvervsparcellerne, af areal i alt 36 ha m², er af Norddjurs Kommune solgt med overtagelse den 1. marts 2008, med en byggepligt på 5 år. Hvis byggefristen ikke opfyldes, har kommunen tilbagekøbsret til erhvervsparcellerne for den oprindelige salgspris, ,- kr. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at byggefristen forlænges med 5 år, regnet fra den 1. marts 2013, således at byggefristen forlænges indtil den 1. marts Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget udsætter sagen. 14

17 6. Opløsning af Fonden Hessel Gods Fodboldkostskole S55 12/23100 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Den 26. juni 2013 besluttede bestyrelsen for den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole at opløse fonden. Ifølge fondens vedtægter kræver opløsningen tillige godkendelse af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Der fremgår endvidere følgende af vedtægterne: Ved fondens opløsning kan dennes midler ingen sinde tilbageføres til Norddjurs Kommune eller andre stiftere, der med indskud måtte have bidraget til fondsdannelsen. Ved fondens opløsning skal dens formue anvendes til fremme af fondens formål og administreres af Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. januar 2013, at Hessel Gods Fodboldkostskole kan anvende en kassekredit på op til 2,0 mio. kr. (foruden manglende huslejebetaling). Denne beslutning begrænser anvendelsen af den erhvervskredit på 2,5 mio. kr. som den daværende Grenaa Kommune har kautioneret for i Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet et afsluttende regnskab, da der den 12. juli 2013 stadig mangler at indgå tilgodehavender samt betaling af skyldige omkostninger. Derforuden er der stadig enkelte udgifter, som fodboldkostskolen den 12. juli 2013 endnu ikke har modtaget faktura på. Økonomiske konsekvenser Driftsresultatet den 12/ viser et underskud på ca. 0,7 mio. kr., incl. husleje for 1. halvår af 2013, hvortil der er ydet henstand med betalingen. Den 12. juli 2013 udviser kassekreditten et træk på ca. 1,9 mio. kr. Såfremt de opgjorte tilgodehavender og gældsforpligtigelser var afregnet den 12. juli 2013 ville trækket på kassekreditten være på ca. 2,5 mio. kr. Heri indgår skyldig husleje for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. og under forudsætning af at samtlige tilgodehavender indbetales. Endnu ikke registrerede omkostninger er anslået til at udgøre ca. 0,1 mio. kr., hvilket bevirker et nettotræk 15

18 på kassekreditten på i alt 2,0 mio. kr. Det endelige beløb kan afvige lidt, således at det vil kunne udgøre lidt over eller under det beregnede beløb. Da det endelige regnskab for fodboldkostskolen er nært forestående, og det er begrænset hvor mange regnskabsposter der resterer, vil det derfor være mest hensigtsmæssigt, at kommunen på nuværende tidspunkt yder et ekstraordinært tilskud, af hensyn til forrentningen på kassekreditten og ikke mindst revisionens udarbejdelse af et endeligt regnskab og advokatens nedlæggelse af fonden. Der vil stadig være udgifter i forbindelse med lukning af skolen, som ikke er medtaget i beregningerne. Herunder revisor og advokathonorarer mv. samt tilskrivning af renter på kassekreditten. Det skal nævnes, at i forbindelse med fodboldkostskolens indflytning på Hedebo har Norddjurs Kommune foretaget ombygningsudgifter for ca. 4 mio. kr. ifølge særskilt anlægsregnskab. Udarbejdelse og revision af det afsluttende regnskab pr. 30. juni 2013 forventes foretaget af Hessel Gods Fodboldkostskoles revision, da der i fodboldkostskolen vedtægter 13 blandt andet er anført, at Revisionen sker ved en statsautoriseret eller registreret revisor, som for 1 år af gangen vælges dertil af bestyrelsen. Endvidere forventes det, at fodboldkostskolens advokat varetager opgaven med opløsning og afmelding ved fondsregistret. Advokaten afventer kommunens godkendelse af fondens opløsning. Der kan blive behov for en ny sagsfremstilling, såfremt omkostningerne i forbindelse med opløsningen af fonden vil medføre en overskridelse af kassekredittens likviditetstræk på 2,0 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 16

19 1. Kommunalbestyrelsen godkender opløsningen af den erhvervsdrivende Fond Hessel Gods Fodboldkostskole. 2. der som ekstraordinært tilskud udbetales 2,0 mio. kr. til dækning af saldoen på erhvervskreditten i henhold til den indgåede garantiforpligtigelse. Tilskuddet kan opdeles i rater og overføres efter behov i flere omgange til dækning af den negative saldo på kontoen. 3. det ekstraordinære tilskud finansieres af kassebeholdningen. 4. den ydede huslejehenstand til Norddjurs Kommune for 2012 og 2013 på i alt 0,595 mio. kr. afskrives. Beslutning i Økonomiudvalget den Valdemar Haumand erklæres inhabil og deltager ikke i sagens behandling. Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 17

20 7. Auning Svømmehal - eftergivelse af gæld Ø60 13/14840 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Auning svømmehal var i 2003 i alvorlige økonomiske vanskeligheder, og for at undgå en betalingsstandsning, blev der indgået en frivillig aftale (moratorium) om gældseftergivelse med hallens kreditorer. Aftalen er indgået mellem Auning Svømmehal A/S, og Lokale- og anlægsfonden, og omfatter desuden Vivild sparekasse, Sønderhald Kommune og Hans Ulrich Jensen A/S. Der fremgår af aftalen fra 2003, at såfremt svømmehallen opfylder nogle forudsætninger, vil de få eftergivet en del af deres gæld 10 år efter. Daværende Sønderhald Kommune har i den forbindelse skrevet under på at eftergive 1 mio. kr. til svømmehallen i Lokale- og anlægsfonden har telefonisk oplyst, at efter deres opfattelse har Auning Svømmehal opfyldt forudsætningerne i aftalen for at få eftergivet gælden. Ifølge aftalen vil gælden til Lokale- og anlægsfonden kunne eftergives hvis: Fonden efter eget skøn anser, at selskabet drives efter almindelige sunde og fornuftige principper, herunder således at selskabets drift tilrettelægges efter at opnå normale overskud set i forhold til selskabets virksomhed og karakter. At fonden efter eget skøn anser, at selskabet kun udøver virksomhed ved drift af Auning Svømmehal. At de øvrige kreditorer eftergiver deres tilgodehavender. Svømmehallens formand Bent Brix oplyser, at de øvrige kreditorer incl. Lokale- og anlægsfonden har eftergivet deres tilgodehavender. Årsregnskabet 2012 for Auning Svømmehal A/S viser følgende hovedtal: (1.000 kr.)

21 Årets resultat 159 Aktiver i alt Egenkapital -608 Passiver i øvrigt Såfremt Norddjurs Kommune vælger at eftergive sit tilgodehavende på 1 mio. kr., vil Auning Svømmehal få eftergivet gældsforpligtelser på i alt 3,043 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Norddjurs Kommunes tilgodehavender nedskrives med 1 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at Norddjurs Kommunes tilgodehavende hos Auning Svømmehal på 1 mio. kr. eftergives. Bilag: 1 Åben Brev fra Auning svømmehal om eftergivelse af 1 mio. kr /13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 19

22 8. Implementering af DUBU - digitalisering af Udsatte Børn og Unge Ø00 13/13862 Åben sag ØK, KB Sagsfremstilling Kl og regeringen har i Økonomiaftalen for 2013 aftalt, at alle kommuner senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende it-system. Det overordnede mål med DUBU-løsningen er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. DUBU-løsningen skal både understøtte den enkelte sagsbehandlers arbejdsproces og behovet for at tilvejebringe ledelsesinformation i form af overblik og statistik på tværs af de enkelte sager. DUBU er en it-løsning til fremme af kvaliteten på området for udsatte børn og unge. Løsningen sikrer overblik over sagsbehandling og dokumentation på området og forbedrer den økonomiske styring. KOMBIT tilbyder DUBU-løsningen og godt 50 andre kommuner har valgt at købe løsningen her. Fordelen ved at købe via KOMBIT er, at der er kommuner, der har erfaringer med systemet og at der ikke skal bruges ressourcer på en individuel udbudsproces. Myndighedsafdelingen foreslår derfor at købe DUBU-løsningen via KOMBIT. Der er udarbejdet vedlagte business case, som beskriver projektet. Herunder også de økonomiske forhold. I lighed med DUBU forventes en senere implementering af DHUV. DHUV er et digitalt sagsstyringssystem på handicap- og udsatte voksne-området. Systemet sikrer hurtigere sagsbehandling og styrker den faglige kvalitet samt den økonomiske styring. DHUV er endnu ikke færdigudviklet, og forventes derfor først implementeret ultimo 2014 / primo Økonomiske konsekvenser I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der afsat et beløb under Økonomiudvalgets område til IT-administration til bl.a. DUBU og DHUV. Beløbet udgør 2,0 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. Heraf er 2,8 mio. kr. samlet set reserveret til DUBU og DHUV. 20

23 Da der er tale om et budgetbeløb, som er flyttet fra anlæg til drift i budget 2013 og overslagsår, skal der ske en orientering for Økonomiudvalget inden udmøntning af midlerne. Der er fremsendt teknisk korrektion til budget 2014 og overslagsår til dækning af afledte driftsudgifter vedrørende systemerne. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at implementeringen af DUBU gennemføres som beskrevet i vedlagte business case, implementeringen finansieres af budgettet afsat under Økonomiudvalget til ITadministration med 0,7 mio. kr. i 2013, 1,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i Bilag: 1 Åben Projektbeskrivelse - Business Case for DUBU 94224/13 Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. 21

24 9. Revisionsberetning nr. 4 - delberetning for regnskab S00 12/19741 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommunes revision, BDO Kommunernes Revision, har pr. 14. juni 2013 afgivet delberetning vedrørende revision af Norddjurs Kommunes regnskab Den endelige beretning for regnskab 2012 modtages i august I revisionsberetningen påpeges der forhold, som ifølge revisionen bør forbedres eller ændres. Den udførte revision har givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. afsnit Som uddybes i afsnit 5.3. Nedenfor gennemgås revisionens bemærkninger med forvaltningens kommentarer og handleplaner: Personsager på det sociale område. Revisionen: På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at følgende områder ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler. Forrevalidering Sygedagpenge Revalidering Fleksjob Kommunen har i 2013 taget en række initiativer til forbedring m.v. af sagsadministrationen af områderne. Revisionen har i pkt. 5.3 uddybet de enkelte punkter i bemærkningen 22

25 Arbejdsmarkedsafdelingen har under de enkelte punkter redegjort for, på hvilken måde administrationen fremover tilrettelægges og hvordan revisionens anbefalinger vil blive implementeret. Revisionen: Forrevalideringsområdet Der er foretaget gennemgang af 4 sager, som har givet anledning til følgende: Forkert anvendt takst i forbindelse med bevilling af forrevalidering/fejl vedrørende nedsættelse til SU-niveau. Manglende godkendelse som revalidend konstateret i 4 sager. Manglende ressourceprofil og jobplan/rettidig jobplan konstateret i 2 sager. Manglende rettidig opfølgning jf. gældende bestemmelser konstateret i 4 sager. Arbejdsmarkedsafdelingen: Arbejdsmarkedsafdelingen oplyser, at der for 2012 og 2013 vil blive foretaget en gennemgang af alle forrevalideringsager, der danner grundlag for en STU-bevilling. Da lovgivningen på området er ændret pr. 1. januar 2013, vil der endvidere blive taget initiativ til en ændring af praksis for godkendelse til revalidend. Revisionen: Sygedagpengeområdet: Det er konstateret, at 7 sager vedrørende sygemeldte forsikrede ledige ikke var omfattet af sagsbehandling/opfølgning i Jobcentret, selvom der på tidspunktet for revisionen var tale om fravær i de enkelte sager mellem 14 uger og 26 uger. Arbejdsmarkedsafdelingen: Arbejdsmarkedsafdelingen oplyser, at der er udarbejdet handleplaner med henblik på at få rettet op på rettidigheden, ligesom der er aftalt løbende opfølgning på handleplanerne. Revisionen: Revalideringsområdet: Der er i 2 sager konstateret, at der ikke er foretaget rettidig opfølgning. Arbejdsmarkedsafdelingen: 23

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 26/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 12. september 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere