RudersdalNr. 1- februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RudersdalNr. 1- februar 2012"

Transkript

1 RudersdalNr. 1- februar 2012 Generalforsamlingen En velbesøgt generalforsamling genvalgte formanden og næstformanden og diskuterede sognegård i Holte, alkoholpolitik og meget mere. Under kyndig ledelse af partiets tidligere generalsekretær John Wagner holdt foreningen generalforsamling den 25. februar. På trods af en konkurrerende håndboldkamp lykkedes det at holde forsamlingen i det politiske spor. Året 2011 havde været præget af valget 2011 og det skuffende resultat, men havde dog for Rudersdalkredsen haft det meget gode aspekt, at kredsens folketingskandidat Mette Abildgaard havde ført en flot kampagne med fint resultat. Der havde været et stort, frivilligt engagement fra medlemmernes side. Der var indkommet usædvanligt mange kontante bidrag, og fundraiserfesten havde været en fin succes. Formanden rettede en hjertelig tak til vore kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmerne af foreningens bestyrelse for det store arbejde. Faktaboks De valgte Fremover skal foreningens arbejde i højere grad sigte mod at udvikle fordelene ved at være medlem af foreningen, herunder under inddragelse af vore medlemmer, der er valgt til tillidsposter som Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Folketingssuppleant m.fl. Formanden anførte videre, at det kommende års hovedopgave ville være forberedelsen af det kommende Kommunalvalg, herunder behovet for at kommunikere knivskarpt. Ann Sofie Orth og Christian Have blev genvalgte som hhv. formand og næstformand. Til bestyrelsen blev Hanne Gerner og Peter Gerlach genvalgt og Susanne Barfoed og Søren Holm nyvalgte. Til posten som suppleanter genvalgtes Lene Lone Pedersen og Ole Lomholt, Formanden udtalte en stor tak til Gitte D Arcy og Helge Christensen, der havde besluttet ikke at genopstille. Som revisorer genvalgtes Eigil Storm og Arthur Pedersen. Som suppleanter genvalgtes Lars Søndergaard og Christian Trollo. Formanden Ann Sofie Orth under fremlæggelse af beretningen. Foto: Christian Have Dernæst aflagde den nyvalgte formand for KU Victor Hindse beretning, der viste, at KU var i stærk fremgang, herunder næsten en fordobling af medlemstallet. Forsamlingen godkendte kontingentet, hvis satser efterfølgende er blevet præciseret af kassereren således: Ægtepar kr. 450 Enkelt kr. 300 Pens. ægtepar kr. 225 Pens. enkelt kr. 150 Studerende kr. 150 De konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer aflagde beretning om det politiske arbejde. Særligt alkoholpolitikken, spørgsmålet om biblioteksvæsenet, lukningen af Kajerødskole og spørgsmålet om opførelsen af en ny sognegård ved Holte kirke havde interesse.

2 Demokrati på dansk I dagene op til folketingsvalget den 15. september var Rudersdal Konservative Forenings sekretær Sven Herting vært for den 35 årige ægypter Mohamed Zakaria. Han var i Danmark bl.a. for at se, hvordan vi gennemfører valghandlingen. Mohamed Zakaria kommer fra Retfærdighedspartiet, et af de mere end hundrede partier, der stiller op til det ægyptiske valg. Han var i Rudersdal den september, og deltog i en række partiaktiviteter f.eks. et vælgermøde med Per Stig Møller og en diskussion på Krogerup Højskole med folketingskandidat Mette Abildgaard. Dagen før valget var han gæst på Rudersdal Rådhus, hvor Kommunaldirektør Bjarne Pedersen og valgets leder Solveig Andreasen orienterede ham om valgets teknik. Her havde han bl.a. mulighed for at overvære registreringen af brevstemmer. Mohamed Zakaria var indkvarteret hos Sven Herting i Trørød. Sven Herting, der selv er tilforordnet på Vedbæk Skole, fortæller: videre henover dagen den løbende registrering af vælgerne, herunder gangbesværede der udfyldte deres stemmeseddel i bilen udenfor valglokalet, optællingen af stemmesedlerne og til slut den endelige opgørelse af valgets resultat. Sven Herting fortæller, at Mohamed Zakaria fulgte med i hele processen og affotograferede alt relevant med sit mobilkamera. Dagen gav ham gode muligheder for at drøfte valget og andre forhold med de valgtilforordnede. Både kommunaldirektør Bjarne Pedersen og jeg selv fortalte ham under opholdet om baggrunden for det danske demokrati og dets historiske udvikling siden enevælden, om grundloven og om monarkiet. På sin side fik Sven Herting en direkte beretning om forholdene i Ægypten. Mohamed Zakaria fortalte, at han ikke selv oplever forholdet mellem islam og kristendommen i Ægypten som et stort problem. Han selv, der var søn af en ægyptisk general, havde således blandt sine navne også det bibelske navn Zakarias. Sven Herting fortæller: I det hele taget synes han at have en afbalanceret holdning. På valgdagen bad han godt nok om et separat rum, hvor han kunne bede sine bønner, medens han på den anden side gerne drak et par glas vin. De elektroniske medier har spillet en stor rolle i den ægyptiske revolution: Mohamed Zakaria fortalte, at det havde været af afgørende betydning, at myndighederne først fik lukket Internettet (twitter, sms, facebook) så sent, at oppositionen allerede havde haft tid til at organisere sig på Tahirpladsen. Det var tilfreds Sven Herting, der dagen efter valget gjorde status med besøget fra Ægypten: For de danske arrangører var det et spændende projekt, og vi må kun håbe, at det ægyptiske demokrati kan drage nytte af besøget. På selve valgdagen overværede han valget sammen med mig på afstemningsstedet i Vedbæk, hvor valgleder Erik Mollerup tog vel imod ham. Han kunne her på nært hold iagttage alle stemmeafgivningens faser fra valgets åbning med eftersyn af stemmeboksene, Dansk Institut for Partier og Demokrati havde besluttet at invitere 12 ægyptiske politikere til at overvære Folketingsvalget i Danmark som inspiration og information med henblik på opbygning af et ægyptisk demokrati. Programmet indledtes med en introduktion til det danske demokrati på Christiansborg, hvorefter de ægyptiske politikere skulle ud i landet og se demokratiet fungere på nært hold. Rudersdal Vælgerforenings formand Ann Sofie Orth sidder i bestyrelsen for Instituttet og formidlede, at Mohamed Zakaria Abdelsalam kunne overvære valget i Rudersdal. Han blev indkvarteret hos sekretæren for Vælgerforeningens bestyrelse Sven Herting i Trørød. Formand Ann Sofie Orth, Sekretær Sven Herting, Mikkel Barnekow C-Rudersdal udgives af: Rudersdal Konservative Vælgerforening Næstformand Christian Have, Kasserer og kartoteksholder Hans-Jacob H. Sparsø, Medlemmer af kommunalbestyrelsen Birgitte Schjerning Povlsen Claus Larsen Christian Kjær, Redaktion Ann Sofie Orth (ansvarshavende) Susanne Durhuus Hans-Jacob Hempel Sparsø Signerede artikler i dette blad er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Bidrag kan indbetales til Danske Bank, reg.nr. 0454, kontonr Side 2

3 Til aftengruppemøde på Borgen For et kort øjeblik kunne man godt bilde sig selv ind, at det hele bare har været et ondt mareridt, når man kigger rundt på alle jer! Af Mette Abildgaard, folketingskandidat Med de ord indledte Lars Barfoed aftengruppemødet i midten af januar måned. For første gang siden valget var der nemlig fuldt hus i det konservative gruppeværelse. Til daglig kan folketingsgruppen sidde rundt om et enkelt bord, men til dette aftengruppemøde, hvor alle 1. og 2. Suppleanter var indkaldt til at deltage, måtte der ekstra stole i brug. Som Folketingets mindste parti har de konservative folketingsmedlemmer rigeligt at se til med massevis af ansvarsområder og utallige ordførerskaber. Derfor kan det også være svært at have overskuddet til den mere overordnede politikudvikling, og derfor har man besluttet at udvide deltagerkredsen på aftengruppemøderne. Og som en af dem der var lige ved og næsten ved folketingsvalget, er det en fantastisk mulighed for mig at deltage og bidrage. Aftenens dagsorden bød blandt andet på en introduktion til partiets strategiarbejde, som er blevet iværksat efter valget netop i anerkendelse af at det hele ikke blot har været et ondt mareridt men den pure sandhed. I det strategiarbejde er der fokus på fem forskellige ting: - Politikudvikling Dette arbejde foregår i flere forskellige fora, dels internt i folketingsgruppen men også via arbejdet med det nye partiprogram. Mere om det nedenfor. - Organisationsudvikling Dette arbejde har blandt andet ført til, at hovedkontoret er flyttet fra Nyhavn til Christiansborg, samt at medarbejdergrupperne er blevet justeret. Men arbejdet er ikke færdigt. Der er tilknyttet et eksternt konsulentbureau, som kigger på partiets arbejdsgange med kritiske øjne. - Kommunikation I dette arbejde, hvor der også er eksterne bidragydere, ses der på partiets kommunikation udadtil. Hvad tænker den almindelige dansker om Det Konservative Folkeparti det søges der svar på! - Talentudvikling Partiet har i evigheder talt om behovet for talentudvikling uden for alvor at gøre noget ved det. Men nu skal det være, siges der. Og som et led i det arbejde inddrages vi suppleanter nu mere i folketingsgruppens arbejde. Eksempelvis tager jeg en EUdebat for Lene Espersen på Virum Gymnasium den 22. februar. Jeg glæder mig til en god debat med blandt andre Morten Messerschmidt. - Ambassadører Der findes masser af kendte kulturpersonligheder, erhvervsfolk og så videre, som ikke er erklærede konservative, men som vi alle sammen ved er bundkonservative. De mennesker skal vi have i stald hos os, så vi får nogle markante ambassadører i offentligheden. Det er ambitionen for dette arbejde. Folketingsgruppen præsenterede et arbejdsredskab, de i fællesskab har udviklet Det Konservative Kompas. Det er lige præcis noget i den stil, jeg tidligere har efterlyst fra folketingsgruppen. Der er tale om en række pejlemærker, som kan bruges til at vurdere, om et lovforslag er konservativt. Havde vi haft sådan et kompas i sidste folketingssamling, havde man muligvis ikke begået den brøler at stemme for sådan noget som pensionsudligningen. Jeg synes godt, at kompasset kunne være bedre prioriteret og indskærpet, men nu er det der og det er en stor sejr! Jeg nød at deltage i aftengruppemødet, og jeg glæder mig allerede til det næste møde. Det er en god mulighed for at få indsigt og indflydelse. Så føles tiden til næste folketingsvalg lidt kortere. Hvis nogle af jer konservative i Rudersdal har et forslag, der bør komme på dagsordenen til et aftengruppemøde, er I altid velkomne til at kontakte mig. Side 3

4 Konservering og konservatisme af Karen Schousboe, Etnolog & Forfatter Der er en åbenbar sammenhæng mellem ordene: Konservering og konservatisme. Det behøver vi ikke at slå op i ordbøgerne for at konstatere. Indholdsmæssigt er der imidlertid ikke rigtig noget at komme efter. Ordet konservering bruger vi som bekendt mest på istandsættelsen af ødelagte kunstværker eller henkogning af pærer. Og ret skal være ret ingen af delene har nødvendigvis ret meget med konservatisme at gøre. På engelsk, derimod, er der en klar sammenhæng. Her betyder conservation nemlig bredt bevaring. Man taler derfor også om conservation af alt muligt mellem himmel og jord lige fra natur til kultur. Skulle vi oversætte det præcis måtte det da også blive til (natur- og kultur)fredning. Sprogligt er der således en klar og betydningsfuld sammenhæng mellem conservation og conservatism, som falder de fleste helt naturligt og som derfor også er med til at føde forståelsen af hvad engelsk konservatisme er for en størrelse. At være konservativ i England handler derfor ikke kun om økonomisk ansvarlighed, endsige skattelettelser. Her handler det primært om alt muligt andet lige fra bølgende landskaber over respekten for de små næringsdrivende i de mange landsbyer til udviklingen af en bæredygtig klimapolitik. Selvfølgelig er de engelske konservative derfor også for alvor optaget af grønne spørgsmål; ja det er næppe for meget sagt, at Cameron ikke havde vundet det seneste valg, hvis han ikke havde profileret sig som den genuint miljømæssigt engagerede politiker, han i bund og grund er. At han så bagefter på grund af de økonomiske udfordringer har haft svært ved at leve op til alle valgløfterne, er en anden sag. Men der er næppe tvivl om hans engagement. Sådan ser det ikke altid ud herhjemme blandt de konservative måske fordi vi ikke så entydigt hjælpes på vej af ordenes og begrebernes entydige slægtskab. Og måske fordi det politisk ikke altid opfattes som opportunt, fordi venstrefløjen alt for længe har haft held med at profilere sig på det grønne. Pointen er bare, at den grønne dimension faktisk slet ikke naturligt hører hjemme blandt socialister, der har det med at reducere alting til at være redskaber for deres sociale ingeniørkunst. I deres optik er naturen da også mest god fordi den har utallige undersøgelser vist - er velegnet til at rekreere sig i. Groft sagt kan man derfor heller ikke på samme tid være socialist og sætte pris på naturen i sig selv. Det ikke alene kan man som konservativ. Ja, faktisk har man en særlige forpligtelse at tænke sådan. Naturen er jo en del af det udefinerlige arven - der skal bevares, for at det kan videregives til de næste generationer. Og vel at mærke uden at regningen efterlades i børneværelset! Derfor er det også lidt mærkeligt at iagttage de igangværende energiforhandlinger på Christiansborg. Hvorfor er det lige, at de Konservative har besluttet sig for at bakke op om Venstres forsøg på at forlænge udfasningen af de fossile brændstoffer. Burde de Konservative ikke i stedet have tilbudt at finde midler til at forkorte udfasningen? Altså have krævet af den socialistiske regering, at den skulle finde ikke alene 5,5 milliarder, men derimod 6? Jeg kender naturligvis godt svaret. Det nytter ikke at være så hvinende grøn, at man glemmer de andre opgaver lige nu, som består i at være knaldsort og ansvarlig når det gælder økonomien. Og så alligevel! For hvordan skal vi ellers forklare vælgerne, at det ikke er lige meget, at der findes et konservativt parti, der som motto har at forandre for at bevare, så vi kan videreføre arven til de næste generationer? Hvis det samme konservative parti mest af alt er interesseret i at markedsføre sig som kulsort look-a-like a la Liberal Alliance og det Liberale Venstre. Og herudover lader de frostsikre havenisser på den yderste højrefløj have monopol på vores kulturarv og herlighedsværdierne i vores natur? At være konservativ er mange ting. Men netop nu er det dog først og fremmest at kæmpe for en grøn politik, der benhårdt sikrer at vores børn og børnebørn også i fremtiden kan synge med på Mads Hansens gamle vise fra 1870: Jeg ved hvor der findes en have så skøn Side 4

5 Det konservative forår Af Mette Abildgaard, folketingskandidat 2012 kunne ikke have startet bedre for Det Konservative Folkeparti. I årevis har vi set hinanden dybt i øjnene, og stillet spørgsmålet: Hvornår får danskerne øjnene op for, at vi bliver nødt til at prioritere i det danske velfærdssamfund hvis der vel og mærket også skal være et velfærdssamfund til de kommende generationer?. Det er nu sket. Danskerne har åbnet deres blå øjne, og har konfronteret realiteterne. Godt hjulpet på vej af en øget krisebevidsthed, men vi har også meget at takke Carina for. Og Özlem, ikke mindst. En vigtig, og yderst konservativ, debat blev rejst i det ganske land. Pludselig talte vi om pligten til at forsørge sig selv, om incitamentet til at arbejde. Vi talte om en venstrefløjs fejlslagne solidaritet, når det var Carina og hendes slæng deres hjerter bankede for. Debatten åbnede også op for andre dagsordner, som også har været konservative i årtier. Om de differentierede sociale ydelser. Børnepengene skulle målrettes de der har behovet. Vi skal ikke langt tilbage, før vi er blevet hånet for den holdning, men nu lader det til at være noget selv venstrefløjen finder sympatisk. Den samfundsdiskurs 2012 indtil videre har budt på, har i høj grad været konservativ. Men alligevel har vi ikke sejret. For vi har været slemme til kun at tale om hvem der skulle nedprioriteres, ikke hvem vi som samfund skal opprioritere. I den konservative socialpolitik er det ikke Carina, eller den trætte studerende Sofie, vores hjerte banker for. Det er derimod samfundets socialt udsatte, som vi har glemt alt for længe. Konservative socialpolitik Kommunal alkoholforskrækkelse Af Christoffer Buster Reinhardt, suppleant til regionsrådet Skal vi have et forbud mod, at der må drikkes gløgg til juleafslutningen, et glas vin til sommerafslutningen eller en øl til arbejdsdagen i Rudersdals institutioner hvor forældrene hjælper med renoveringen? Jeg siger klart nej, men det vil være konsekvensen hvis kommunalbestyrelsen vedtager det forslag der er lagt frem til en ny sundheds- og forebyggelsespolitik, og herunder alkoholpolitik, for kommunen. Her foreslås det bl.a., at indføre et totalforbud mod indtagelse af alkohol i kommunens institutioner når der er børn og unge op til 18 år tilstedet. Forslaget kommer efter at Region Hovedstaden er kommet med den nye sundhedsprofil for vores kommune. Af denne konstateres det, at vi generelt er ganske sunde i vores livsstil, men at der er et for stort alkoholforbrug som især er mest udbredt blandt de årige der får stemplet et risikabelt alkoholforbrug. Jeg nægter at tro på, at et forbud mod at udskænke gløgg eller vin ved forskellige sociale begivenheder i kommunens institutioner vil gøre hverken til eller fra i vores alkoholforbrug. I nogle kommuner er det politikken, at medarbejderne skal konfrontere borgeren bare han eller hun lugter det mindste af alkohol og at man bliver indkaldt til samtale hvis man bliver spottet 2 gange. Det er jeg meget stor modstander af. Der skal altså være plads til at drikke en fyraftensøl med kollegerne uden at man skal risikere at blive mødt med en løftet pegefinger. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg Side 5 handler om de handicappede, de hjemløse, udsatte børn, psykisk syge. Alle de, hvis stemmer er for svage til at trænge igennem i den offentlige debat. Og derfor har vi pligten til at tale deres sag. Vi konservative skal være bannerfører for, at der ikke skal findes en eneste ufrivillig hjemløs i dette privilegerede land. Vi skal være partiet som taler hver evig eneste psykisk syges sag, når de kæmper mod et bureaukratisk og langsomt system. Hvis dette forår ikke skal gå over i historien, som det forspildte forår, så skal vi udnytte samfundsdiskursen til at sætte foks på socialt udsatte grupper, som vi kan gøre meget mere for. Ikke fordi vi konservative bløder i meningsmålingerne, men fordi vores konservative hjerter bløder, hvis vi svigter vores sociale ansvar. Jeg tror på et konservativt forår! mener at kommunens medarbejdere skal vende det blinde øje til hvis de mener, at der finder et decideret misbrug sted, for det skal de naturligvis ikke. Det er blot vigtigt at vi ikke gør denne debat sort/hvid, en nuance af sund fornuft ville helt klart klæde den. Som konservativ tror jeg på at vi er i stand til at træffe fornuftige beslutninger for vores eget liv. Ligesom det er ufornuftigt at have et for godt forhold til alkohol så er det også ufornuftigt at have et forskrækket forhold til den. Et afbalanceret forhold til tingene er ofte den rette indstilling og det vil jeg også mene er tilfældet her. Vi må ikke, i vores iver efter den optimale sundhed, få et usundt forhold til den sunde fornuft.

6 Mere tid til børnene Af Mai Henriksen, børne- & uddannelses-, arbejdsmarkedsog ligestillingsordfører Det er helt afgørende at vores børn oplever nærvær, omsorg og voksenkontakt i vuggestuen og børnehaven. Vi er kendte for vores gode daginstitutioner men de kan blive endnu bedre. I dag er der store kvalitetsforskelle på danske institutioner selv hvis normeringen er stort set ens. Små børn i nogle vuggestuer har så lidt kontakt med voksne, at det går ud over deres sprog og sociale udvikling. Helt ned til et kvarters opmærksomhed fra en pædagog i løbet af en dag er realiteten for nogle af samfundets yngste borgere, viser forskning. En klar struktur forøger opmærksomheden på det enkelte barn Forklaringen skal findes i den måde, hverdagen organiseres på. Og forskellen er til at føle på. Et forskningsprojekt har vist, at vuggestuepædagogerne kan give hvert barn ekstra 18 minutters voksenkontakt per time, hvis hverdagen bliver mere struktureret og organiseret. I en travl hverdag bliver de voksnes opmærksomhed let koncentreret om gruppen. Det gør pædagogikken defensiv, og pædagogerne reduceres til sociale brandslukkere, der venter på, at der sker noget, de skal håndtere i børnegruppen. Men faktisk kan hverdagen blive bedre for både børn og voksne, hvis der er en tydelig struktur i såvel aktiviteter som tid og rum. Det giver plads til en offensiv pædagogik med opmærksomhed på det enkelte barn, ligesom små grupper øger muligheden for tilknytning. Tryg tilslutning øger børns livskvalitet og selvstændighed Konkret fik hvert enkelt barn 21 minutters voksenkontakt i timen i organiserede vuggestuer, mens børn i uorganiserede vuggestuer i gennemsnit må nøjes med tre minutters kontakt med voksne. Det er for lidt i en periode af livet, hvor verden skal introduceres og alt læres. Og det kan få konsekvenser for børnenes udvikling, hvis det sproglige og sociale input svigter. En tryg tilknytning øger børnenes livskvalitet, styrker selvstændigheden og gør dem i stand til at knytte varige kontakter. På samme måde giver tæt kontakt og sproglig stimulation børnene vigtige redskaber, påpeger PH.D. Stipendiat Ole Henrik Hansen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der på minutter og sekunder har observeret børns mulighed for interaktion med voksne i danske daginstitutioner. Behov for større politisk opmærksomhed om daginstitutioner Vi har en hær af dygtige pædagoger rundt i landet, som hver dag passer vores små poder. Men der er behov for en revision af vuggestuer og børnehaver, hvor nærvær, omsorg, kontakt og sprogstimulering er i fokus. Daginstitutionerne må aldrig udvikle sig til bare bevidstløs pasning for det er det samme som opbevaring. Børn skal have mulighed og rammer til at udvikle sig - og børn skal udfordres gennem leg, nærvær og omsorg. Ikke mindst i vuggestuen og børnehaven. Alligevel er der en tendens til at glemme daginstitutionerne og koncentrere Side 6 den politiske opmærksomhed om skolen - og hvordan vi her giver børnene de bedste udviklingsmuligheder. Alt for ofte kommer debatten alene til at handle om normeringen i vores daginstitutioner. Normeringen har en betydning. Men kvaliteten bliver ikke nødvendigvis bedre af, at der kommer én eller to flere medarbejdere i vuggestuen eller i børnehaven, hvis man ikke samtidig kigger på, hvordan arbejdet er tilrettelagt. Det, der gør en forskel, er, at børnenes udvikling er i fokus, og at pædagogerne kan få deres faglighed i spil. Benedikte Kiærs initiativ Hvordan vi bedst gør det i praksis, satte Benedikte Kiær som daværende socialminister en task force til at undersøge. Gruppen, der bestod af blandt andre Ole Henrik Hansen, besøgte en række institutioner for at se på, hvordan vuggestuer og børnehaver tackler den udfordring optimalt. Task forcen skulle efter planen allerede sidste efterår være kommet med bud på, hvordan kvaliteten i dagtilbuddene kan hæves. Desværre har den nye regering ikke prioriteret den indsats, så arbejdet har ligget brak i månedsvis. I starten af februar satte Konservative dette emne på den politiske dagsorden, og det har heldigvis fået Børn- og Undervisningsminister Christine Antorini til at genoptage task forcen. Børnene skal inddrages i de daglige gøremål Men opgaven med at sikre vores børn de bedste udviklingsmuligheder allerede i vuggestuen og børnehaven er alt for vigtig til at Fortsættes næste side

7 Fortsat fra side 6 blive overskygget af andre dagsordener. Der skal spotlight på de tidlige år. Derfor planlægger Konservative i foråret en høring på Christiansborg om kvaliteten i dagtilbuddene. Som på andre områder kan vi lære af hinanden og med små ændringer gøre store forskelle i hverdagen. Eksempelvis ved at være opmærksom på at stille åbne i stedet for lukkede spørgsmål til børnene og på den måde bevidst stimulere deres sproglige udvikling. På samme måde udvikles børnene, hvis de inddrages i de daglige gøremål - selv vælger pålæg, øver sig i at smøre maden og tage tøj på i stedet for at få det serveret eller ordnet af de voksne. Verden skal introduceres for det enkelte barn Allerede tilbage i begyndelsen af nullerne tog VK-regeringen med loven om læreplaner i dagtilbud fat på at kvalitetsudvikle de mindstes hverdag. Tidligere var der ikke krav om, at vuggestuer og børnehaver mv. skulle arbejde systematisk med indlæring. Nu skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan, der beskriver, hvordan børnene får rum for leg, læring og udvikling. Det har sat gang i vigtige pædagogiske diskussioner. Men læreplanerne er et redskab for det pædagogiske arbejde og må ikke misbruge til yderligere dokumentationskrav. Strammere og frihedselskere - holdningen til Rudersdals alkoholpolitisk er delt Så for at gøre arbejdet med læreplanerne mere ligetil skal de seks hovedtemaer reduceres til fire. Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og sprog skal fortsat være obligatoriske temaer, mens det sidste skal være valgfrit for institutionen. Pædagogerne skal væk fra skrivebordet og ud på legepladsen og introducere verden for det enkelte barn. Af Birgitte Schjerning Povlsen, gruppeformand Skal det være muligt at drikke et glas vin til sommerfesten i daginstitution og skolen eller skal det være forbudt at udskænke alkohol, når der er børn og unge til stede mellem 0 og 18 år? Sundheds- og alkoholpolitikken er til debat lige nu. Hvordan vi bør håndtere omgang med alkohol vi ser allerede nu, at der frihedselskerne på den ene side og strammerne på den anden. Den konservative holdning er, at frihed og ansvar går hånd i hånd inden for de grænser hensynet til andre kræver. Borgerne skal have størst mulig frihed til at indrette deres egen tilværelse, og det betyder at det offentlige system bør nedtone sin iver for at overtage ansvaret for den enkelte. Strammerne siger nej, det må det offentlige regulere, fordi det kan borgerne ikke selv finde ud af, og vi ved bedre, hvad der er godt for den enkelte. Et totalt forbud er efter vores opfattelse at»straffe«det store flertal, der sagtens kan håndtere omgangen med alkohol på fornuftig vis. Derfor bør politikken efter vores opfattelse hvile på en række tydelige anbefalinger, der viser en sund retningen for omgang med alkohol. Det vigtigt at pointere, at alkoholforbruget i kommunen er risikabelt høj for cirka en tredjedel af borgerne, og den er særlig gal for de unge mellem 16 og 24 år. Det skal gøres noget ved, og det er her institutionerne skal tage tage debatten og beslutte en handleplan for hvor og hvornår det er på sin plads eventuelt at nyde et glas vin. Så vores holdning og ønske er, at der skal skabes enighed i kommunalbestyrelsen om klare rammer med tydelige anbefalinger til alle institutioner om, at føre en sund og fornuftig omgang med alkohol. Side 7

8 Invitation til møde om fremtidig strategi Jeg inviterer dig til en aften, hvor du som medlem vil få et indblik i den strategi, som vi planlægger for partiet. Vi har brug for alle hænder, hjerter og hjerner til at få vores parti på ret kurs igen. Derfor håber jeg meget at se dig: Torsdag d. 23. februar kl i Havarthigaarden Kultur & fritidshus Havarthivej Holte Konservative er inde i en fornyelsesperiode. På alle politiske niveauer kæmper vi dagligt for reformer, men i vi bliver også nødt til at se indad og blive rustet til at gå en stærk konservativ fremtid i møde. For vi er borgerlige stemmer der arbejder, og det er vigtigt, at vi sætter dagsordenen på alle niveauer, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt. Jeg vil glæde mig til at få dine inputs, gode forslag og kommentarer på mødet. Kun sammen kan vi klare den store opgave der ligger for os. Venlig hilsen Lars Det er gratis at deltage, og du tilmelder dig til arrangementet pr. mail til Stig Gordon på mail: eller på telefon Arrangementet er kun for medlemmer. Side 8

Rudersdal. Grundlovsmøde TEMA: VALG. Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød

Rudersdal. Grundlovsmøde TEMA: VALG. Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød Rudersdal Nr. Grundlovsmøde 2 - maj 2011 TEMA: VALG Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød Rudersdal Konservative Vælgerforening holder atter i år Grundlovsmøde. Denne gang

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Mere tid til børnene! Ansvarshavende redaktør. 5 Formandsberetning for 2011. Redaktionssekretær

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Mere tid til børnene! Ansvarshavende redaktør. 5 Formandsberetning for 2011. Redaktionssekretær Indhold C-Nyt Nr. 1 31. årgang 2012 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

RudersdalNr. 4 - oktober 2010

RudersdalNr. 4 - oktober 2010 RudersdalNr. 4 - oktober 2010 Mød den konservative rådhusgruppe I disse dage er det et år siden, at den konservative rådshusgruppe gik fra to til fire mandater. Fordoblingen af mandattallet gav et styrket

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSENHEDEN BARNDOM, LÆRING OG DIDAKTIK IINSTITUT FOR DIDAKTIK Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

RudersdalNr. 3 - maj 2010

RudersdalNr. 3 - maj 2010 RudersdalNr. 3 - maj 2010 Grundlovsmøde på Rolighed Den 5. juni kl. 15.00-17.00 afholder Rolighed og Rudersdal Konservative Vælgerforening i fællesskab grundlovsmøde. Programmet indeholder ikke kun politik,

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Når man skal dele ansvaret for et barn

Når man skal dele ansvaret for et barn konference Når man skal dele ansvaret for et barn CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 31.03.11 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference 2011 er året, hvor Forældreansvarsloven revideres. Det er

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk

Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Interviewnr. Spørgsmål Gruppe Organisatorisk Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed Arbejdsmiljø Virksomheden som helhed 5 5 4 Socialt klima 5 11 Virksomheden som helhed Personligt engagement en 5 Ansvarlighed

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere