RudersdalNr. 1- februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RudersdalNr. 1- februar 2012"

Transkript

1 RudersdalNr. 1- februar 2012 Generalforsamlingen En velbesøgt generalforsamling genvalgte formanden og næstformanden og diskuterede sognegård i Holte, alkoholpolitik og meget mere. Under kyndig ledelse af partiets tidligere generalsekretær John Wagner holdt foreningen generalforsamling den 25. februar. På trods af en konkurrerende håndboldkamp lykkedes det at holde forsamlingen i det politiske spor. Året 2011 havde været præget af valget 2011 og det skuffende resultat, men havde dog for Rudersdalkredsen haft det meget gode aspekt, at kredsens folketingskandidat Mette Abildgaard havde ført en flot kampagne med fint resultat. Der havde været et stort, frivilligt engagement fra medlemmernes side. Der var indkommet usædvanligt mange kontante bidrag, og fundraiserfesten havde været en fin succes. Formanden rettede en hjertelig tak til vore kommunalbestyrelsesmedlemmer og medlemmerne af foreningens bestyrelse for det store arbejde. Faktaboks De valgte Fremover skal foreningens arbejde i højere grad sigte mod at udvikle fordelene ved at være medlem af foreningen, herunder under inddragelse af vore medlemmer, der er valgt til tillidsposter som Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Folketingssuppleant m.fl. Formanden anførte videre, at det kommende års hovedopgave ville være forberedelsen af det kommende Kommunalvalg, herunder behovet for at kommunikere knivskarpt. Ann Sofie Orth og Christian Have blev genvalgte som hhv. formand og næstformand. Til bestyrelsen blev Hanne Gerner og Peter Gerlach genvalgt og Susanne Barfoed og Søren Holm nyvalgte. Til posten som suppleanter genvalgtes Lene Lone Pedersen og Ole Lomholt, Formanden udtalte en stor tak til Gitte D Arcy og Helge Christensen, der havde besluttet ikke at genopstille. Som revisorer genvalgtes Eigil Storm og Arthur Pedersen. Som suppleanter genvalgtes Lars Søndergaard og Christian Trollo. Formanden Ann Sofie Orth under fremlæggelse af beretningen. Foto: Christian Have Dernæst aflagde den nyvalgte formand for KU Victor Hindse beretning, der viste, at KU var i stærk fremgang, herunder næsten en fordobling af medlemstallet. Forsamlingen godkendte kontingentet, hvis satser efterfølgende er blevet præciseret af kassereren således: Ægtepar kr. 450 Enkelt kr. 300 Pens. ægtepar kr. 225 Pens. enkelt kr. 150 Studerende kr. 150 De konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer aflagde beretning om det politiske arbejde. Særligt alkoholpolitikken, spørgsmålet om biblioteksvæsenet, lukningen af Kajerødskole og spørgsmålet om opførelsen af en ny sognegård ved Holte kirke havde interesse.

2 Demokrati på dansk I dagene op til folketingsvalget den 15. september var Rudersdal Konservative Forenings sekretær Sven Herting vært for den 35 årige ægypter Mohamed Zakaria. Han var i Danmark bl.a. for at se, hvordan vi gennemfører valghandlingen. Mohamed Zakaria kommer fra Retfærdighedspartiet, et af de mere end hundrede partier, der stiller op til det ægyptiske valg. Han var i Rudersdal den september, og deltog i en række partiaktiviteter f.eks. et vælgermøde med Per Stig Møller og en diskussion på Krogerup Højskole med folketingskandidat Mette Abildgaard. Dagen før valget var han gæst på Rudersdal Rådhus, hvor Kommunaldirektør Bjarne Pedersen og valgets leder Solveig Andreasen orienterede ham om valgets teknik. Her havde han bl.a. mulighed for at overvære registreringen af brevstemmer. Mohamed Zakaria var indkvarteret hos Sven Herting i Trørød. Sven Herting, der selv er tilforordnet på Vedbæk Skole, fortæller: videre henover dagen den løbende registrering af vælgerne, herunder gangbesværede der udfyldte deres stemmeseddel i bilen udenfor valglokalet, optællingen af stemmesedlerne og til slut den endelige opgørelse af valgets resultat. Sven Herting fortæller, at Mohamed Zakaria fulgte med i hele processen og affotograferede alt relevant med sit mobilkamera. Dagen gav ham gode muligheder for at drøfte valget og andre forhold med de valgtilforordnede. Både kommunaldirektør Bjarne Pedersen og jeg selv fortalte ham under opholdet om baggrunden for det danske demokrati og dets historiske udvikling siden enevælden, om grundloven og om monarkiet. På sin side fik Sven Herting en direkte beretning om forholdene i Ægypten. Mohamed Zakaria fortalte, at han ikke selv oplever forholdet mellem islam og kristendommen i Ægypten som et stort problem. Han selv, der var søn af en ægyptisk general, havde således blandt sine navne også det bibelske navn Zakarias. Sven Herting fortæller: I det hele taget synes han at have en afbalanceret holdning. På valgdagen bad han godt nok om et separat rum, hvor han kunne bede sine bønner, medens han på den anden side gerne drak et par glas vin. De elektroniske medier har spillet en stor rolle i den ægyptiske revolution: Mohamed Zakaria fortalte, at det havde været af afgørende betydning, at myndighederne først fik lukket Internettet (twitter, sms, facebook) så sent, at oppositionen allerede havde haft tid til at organisere sig på Tahirpladsen. Det var tilfreds Sven Herting, der dagen efter valget gjorde status med besøget fra Ægypten: For de danske arrangører var det et spændende projekt, og vi må kun håbe, at det ægyptiske demokrati kan drage nytte af besøget. På selve valgdagen overværede han valget sammen med mig på afstemningsstedet i Vedbæk, hvor valgleder Erik Mollerup tog vel imod ham. Han kunne her på nært hold iagttage alle stemmeafgivningens faser fra valgets åbning med eftersyn af stemmeboksene, Dansk Institut for Partier og Demokrati havde besluttet at invitere 12 ægyptiske politikere til at overvære Folketingsvalget i Danmark som inspiration og information med henblik på opbygning af et ægyptisk demokrati. Programmet indledtes med en introduktion til det danske demokrati på Christiansborg, hvorefter de ægyptiske politikere skulle ud i landet og se demokratiet fungere på nært hold. Rudersdal Vælgerforenings formand Ann Sofie Orth sidder i bestyrelsen for Instituttet og formidlede, at Mohamed Zakaria Abdelsalam kunne overvære valget i Rudersdal. Han blev indkvarteret hos sekretæren for Vælgerforeningens bestyrelse Sven Herting i Trørød. Formand Ann Sofie Orth, Sekretær Sven Herting, Mikkel Barnekow C-Rudersdal udgives af: Rudersdal Konservative Vælgerforening Næstformand Christian Have, Kasserer og kartoteksholder Hans-Jacob H. Sparsø, Medlemmer af kommunalbestyrelsen Birgitte Schjerning Povlsen Claus Larsen Christian Kjær, Redaktion Ann Sofie Orth (ansvarshavende) Susanne Durhuus Hans-Jacob Hempel Sparsø Signerede artikler i dette blad er ikke nødvendigvis udtryk for foreningens holdning. Bidrag kan indbetales til Danske Bank, reg.nr. 0454, kontonr Side 2

3 Til aftengruppemøde på Borgen For et kort øjeblik kunne man godt bilde sig selv ind, at det hele bare har været et ondt mareridt, når man kigger rundt på alle jer! Af Mette Abildgaard, folketingskandidat Med de ord indledte Lars Barfoed aftengruppemødet i midten af januar måned. For første gang siden valget var der nemlig fuldt hus i det konservative gruppeværelse. Til daglig kan folketingsgruppen sidde rundt om et enkelt bord, men til dette aftengruppemøde, hvor alle 1. og 2. Suppleanter var indkaldt til at deltage, måtte der ekstra stole i brug. Som Folketingets mindste parti har de konservative folketingsmedlemmer rigeligt at se til med massevis af ansvarsområder og utallige ordførerskaber. Derfor kan det også være svært at have overskuddet til den mere overordnede politikudvikling, og derfor har man besluttet at udvide deltagerkredsen på aftengruppemøderne. Og som en af dem der var lige ved og næsten ved folketingsvalget, er det en fantastisk mulighed for mig at deltage og bidrage. Aftenens dagsorden bød blandt andet på en introduktion til partiets strategiarbejde, som er blevet iværksat efter valget netop i anerkendelse af at det hele ikke blot har været et ondt mareridt men den pure sandhed. I det strategiarbejde er der fokus på fem forskellige ting: - Politikudvikling Dette arbejde foregår i flere forskellige fora, dels internt i folketingsgruppen men også via arbejdet med det nye partiprogram. Mere om det nedenfor. - Organisationsudvikling Dette arbejde har blandt andet ført til, at hovedkontoret er flyttet fra Nyhavn til Christiansborg, samt at medarbejdergrupperne er blevet justeret. Men arbejdet er ikke færdigt. Der er tilknyttet et eksternt konsulentbureau, som kigger på partiets arbejdsgange med kritiske øjne. - Kommunikation I dette arbejde, hvor der også er eksterne bidragydere, ses der på partiets kommunikation udadtil. Hvad tænker den almindelige dansker om Det Konservative Folkeparti det søges der svar på! - Talentudvikling Partiet har i evigheder talt om behovet for talentudvikling uden for alvor at gøre noget ved det. Men nu skal det være, siges der. Og som et led i det arbejde inddrages vi suppleanter nu mere i folketingsgruppens arbejde. Eksempelvis tager jeg en EUdebat for Lene Espersen på Virum Gymnasium den 22. februar. Jeg glæder mig til en god debat med blandt andre Morten Messerschmidt. - Ambassadører Der findes masser af kendte kulturpersonligheder, erhvervsfolk og så videre, som ikke er erklærede konservative, men som vi alle sammen ved er bundkonservative. De mennesker skal vi have i stald hos os, så vi får nogle markante ambassadører i offentligheden. Det er ambitionen for dette arbejde. Folketingsgruppen præsenterede et arbejdsredskab, de i fællesskab har udviklet Det Konservative Kompas. Det er lige præcis noget i den stil, jeg tidligere har efterlyst fra folketingsgruppen. Der er tale om en række pejlemærker, som kan bruges til at vurdere, om et lovforslag er konservativt. Havde vi haft sådan et kompas i sidste folketingssamling, havde man muligvis ikke begået den brøler at stemme for sådan noget som pensionsudligningen. Jeg synes godt, at kompasset kunne være bedre prioriteret og indskærpet, men nu er det der og det er en stor sejr! Jeg nød at deltage i aftengruppemødet, og jeg glæder mig allerede til det næste møde. Det er en god mulighed for at få indsigt og indflydelse. Så føles tiden til næste folketingsvalg lidt kortere. Hvis nogle af jer konservative i Rudersdal har et forslag, der bør komme på dagsordenen til et aftengruppemøde, er I altid velkomne til at kontakte mig. Side 3

4 Konservering og konservatisme af Karen Schousboe, Etnolog & Forfatter Der er en åbenbar sammenhæng mellem ordene: Konservering og konservatisme. Det behøver vi ikke at slå op i ordbøgerne for at konstatere. Indholdsmæssigt er der imidlertid ikke rigtig noget at komme efter. Ordet konservering bruger vi som bekendt mest på istandsættelsen af ødelagte kunstværker eller henkogning af pærer. Og ret skal være ret ingen af delene har nødvendigvis ret meget med konservatisme at gøre. På engelsk, derimod, er der en klar sammenhæng. Her betyder conservation nemlig bredt bevaring. Man taler derfor også om conservation af alt muligt mellem himmel og jord lige fra natur til kultur. Skulle vi oversætte det præcis måtte det da også blive til (natur- og kultur)fredning. Sprogligt er der således en klar og betydningsfuld sammenhæng mellem conservation og conservatism, som falder de fleste helt naturligt og som derfor også er med til at føde forståelsen af hvad engelsk konservatisme er for en størrelse. At være konservativ i England handler derfor ikke kun om økonomisk ansvarlighed, endsige skattelettelser. Her handler det primært om alt muligt andet lige fra bølgende landskaber over respekten for de små næringsdrivende i de mange landsbyer til udviklingen af en bæredygtig klimapolitik. Selvfølgelig er de engelske konservative derfor også for alvor optaget af grønne spørgsmål; ja det er næppe for meget sagt, at Cameron ikke havde vundet det seneste valg, hvis han ikke havde profileret sig som den genuint miljømæssigt engagerede politiker, han i bund og grund er. At han så bagefter på grund af de økonomiske udfordringer har haft svært ved at leve op til alle valgløfterne, er en anden sag. Men der er næppe tvivl om hans engagement. Sådan ser det ikke altid ud herhjemme blandt de konservative måske fordi vi ikke så entydigt hjælpes på vej af ordenes og begrebernes entydige slægtskab. Og måske fordi det politisk ikke altid opfattes som opportunt, fordi venstrefløjen alt for længe har haft held med at profilere sig på det grønne. Pointen er bare, at den grønne dimension faktisk slet ikke naturligt hører hjemme blandt socialister, der har det med at reducere alting til at være redskaber for deres sociale ingeniørkunst. I deres optik er naturen da også mest god fordi den har utallige undersøgelser vist - er velegnet til at rekreere sig i. Groft sagt kan man derfor heller ikke på samme tid være socialist og sætte pris på naturen i sig selv. Det ikke alene kan man som konservativ. Ja, faktisk har man en særlige forpligtelse at tænke sådan. Naturen er jo en del af det udefinerlige arven - der skal bevares, for at det kan videregives til de næste generationer. Og vel at mærke uden at regningen efterlades i børneværelset! Derfor er det også lidt mærkeligt at iagttage de igangværende energiforhandlinger på Christiansborg. Hvorfor er det lige, at de Konservative har besluttet sig for at bakke op om Venstres forsøg på at forlænge udfasningen af de fossile brændstoffer. Burde de Konservative ikke i stedet have tilbudt at finde midler til at forkorte udfasningen? Altså have krævet af den socialistiske regering, at den skulle finde ikke alene 5,5 milliarder, men derimod 6? Jeg kender naturligvis godt svaret. Det nytter ikke at være så hvinende grøn, at man glemmer de andre opgaver lige nu, som består i at være knaldsort og ansvarlig når det gælder økonomien. Og så alligevel! For hvordan skal vi ellers forklare vælgerne, at det ikke er lige meget, at der findes et konservativt parti, der som motto har at forandre for at bevare, så vi kan videreføre arven til de næste generationer? Hvis det samme konservative parti mest af alt er interesseret i at markedsføre sig som kulsort look-a-like a la Liberal Alliance og det Liberale Venstre. Og herudover lader de frostsikre havenisser på den yderste højrefløj have monopol på vores kulturarv og herlighedsværdierne i vores natur? At være konservativ er mange ting. Men netop nu er det dog først og fremmest at kæmpe for en grøn politik, der benhårdt sikrer at vores børn og børnebørn også i fremtiden kan synge med på Mads Hansens gamle vise fra 1870: Jeg ved hvor der findes en have så skøn Side 4

5 Det konservative forår Af Mette Abildgaard, folketingskandidat 2012 kunne ikke have startet bedre for Det Konservative Folkeparti. I årevis har vi set hinanden dybt i øjnene, og stillet spørgsmålet: Hvornår får danskerne øjnene op for, at vi bliver nødt til at prioritere i det danske velfærdssamfund hvis der vel og mærket også skal være et velfærdssamfund til de kommende generationer?. Det er nu sket. Danskerne har åbnet deres blå øjne, og har konfronteret realiteterne. Godt hjulpet på vej af en øget krisebevidsthed, men vi har også meget at takke Carina for. Og Özlem, ikke mindst. En vigtig, og yderst konservativ, debat blev rejst i det ganske land. Pludselig talte vi om pligten til at forsørge sig selv, om incitamentet til at arbejde. Vi talte om en venstrefløjs fejlslagne solidaritet, når det var Carina og hendes slæng deres hjerter bankede for. Debatten åbnede også op for andre dagsordner, som også har været konservative i årtier. Om de differentierede sociale ydelser. Børnepengene skulle målrettes de der har behovet. Vi skal ikke langt tilbage, før vi er blevet hånet for den holdning, men nu lader det til at være noget selv venstrefløjen finder sympatisk. Den samfundsdiskurs 2012 indtil videre har budt på, har i høj grad været konservativ. Men alligevel har vi ikke sejret. For vi har været slemme til kun at tale om hvem der skulle nedprioriteres, ikke hvem vi som samfund skal opprioritere. I den konservative socialpolitik er det ikke Carina, eller den trætte studerende Sofie, vores hjerte banker for. Det er derimod samfundets socialt udsatte, som vi har glemt alt for længe. Konservative socialpolitik Kommunal alkoholforskrækkelse Af Christoffer Buster Reinhardt, suppleant til regionsrådet Skal vi have et forbud mod, at der må drikkes gløgg til juleafslutningen, et glas vin til sommerafslutningen eller en øl til arbejdsdagen i Rudersdals institutioner hvor forældrene hjælper med renoveringen? Jeg siger klart nej, men det vil være konsekvensen hvis kommunalbestyrelsen vedtager det forslag der er lagt frem til en ny sundheds- og forebyggelsespolitik, og herunder alkoholpolitik, for kommunen. Her foreslås det bl.a., at indføre et totalforbud mod indtagelse af alkohol i kommunens institutioner når der er børn og unge op til 18 år tilstedet. Forslaget kommer efter at Region Hovedstaden er kommet med den nye sundhedsprofil for vores kommune. Af denne konstateres det, at vi generelt er ganske sunde i vores livsstil, men at der er et for stort alkoholforbrug som især er mest udbredt blandt de årige der får stemplet et risikabelt alkoholforbrug. Jeg nægter at tro på, at et forbud mod at udskænke gløgg eller vin ved forskellige sociale begivenheder i kommunens institutioner vil gøre hverken til eller fra i vores alkoholforbrug. I nogle kommuner er det politikken, at medarbejderne skal konfrontere borgeren bare han eller hun lugter det mindste af alkohol og at man bliver indkaldt til samtale hvis man bliver spottet 2 gange. Det er jeg meget stor modstander af. Der skal altså være plads til at drikke en fyraftensøl med kollegerne uden at man skal risikere at blive mødt med en løftet pegefinger. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg Side 5 handler om de handicappede, de hjemløse, udsatte børn, psykisk syge. Alle de, hvis stemmer er for svage til at trænge igennem i den offentlige debat. Og derfor har vi pligten til at tale deres sag. Vi konservative skal være bannerfører for, at der ikke skal findes en eneste ufrivillig hjemløs i dette privilegerede land. Vi skal være partiet som taler hver evig eneste psykisk syges sag, når de kæmper mod et bureaukratisk og langsomt system. Hvis dette forår ikke skal gå over i historien, som det forspildte forår, så skal vi udnytte samfundsdiskursen til at sætte foks på socialt udsatte grupper, som vi kan gøre meget mere for. Ikke fordi vi konservative bløder i meningsmålingerne, men fordi vores konservative hjerter bløder, hvis vi svigter vores sociale ansvar. Jeg tror på et konservativt forår! mener at kommunens medarbejdere skal vende det blinde øje til hvis de mener, at der finder et decideret misbrug sted, for det skal de naturligvis ikke. Det er blot vigtigt at vi ikke gør denne debat sort/hvid, en nuance af sund fornuft ville helt klart klæde den. Som konservativ tror jeg på at vi er i stand til at træffe fornuftige beslutninger for vores eget liv. Ligesom det er ufornuftigt at have et for godt forhold til alkohol så er det også ufornuftigt at have et forskrækket forhold til den. Et afbalanceret forhold til tingene er ofte den rette indstilling og det vil jeg også mene er tilfældet her. Vi må ikke, i vores iver efter den optimale sundhed, få et usundt forhold til den sunde fornuft.

6 Mere tid til børnene Af Mai Henriksen, børne- & uddannelses-, arbejdsmarkedsog ligestillingsordfører Det er helt afgørende at vores børn oplever nærvær, omsorg og voksenkontakt i vuggestuen og børnehaven. Vi er kendte for vores gode daginstitutioner men de kan blive endnu bedre. I dag er der store kvalitetsforskelle på danske institutioner selv hvis normeringen er stort set ens. Små børn i nogle vuggestuer har så lidt kontakt med voksne, at det går ud over deres sprog og sociale udvikling. Helt ned til et kvarters opmærksomhed fra en pædagog i løbet af en dag er realiteten for nogle af samfundets yngste borgere, viser forskning. En klar struktur forøger opmærksomheden på det enkelte barn Forklaringen skal findes i den måde, hverdagen organiseres på. Og forskellen er til at føle på. Et forskningsprojekt har vist, at vuggestuepædagogerne kan give hvert barn ekstra 18 minutters voksenkontakt per time, hvis hverdagen bliver mere struktureret og organiseret. I en travl hverdag bliver de voksnes opmærksomhed let koncentreret om gruppen. Det gør pædagogikken defensiv, og pædagogerne reduceres til sociale brandslukkere, der venter på, at der sker noget, de skal håndtere i børnegruppen. Men faktisk kan hverdagen blive bedre for både børn og voksne, hvis der er en tydelig struktur i såvel aktiviteter som tid og rum. Det giver plads til en offensiv pædagogik med opmærksomhed på det enkelte barn, ligesom små grupper øger muligheden for tilknytning. Tryg tilslutning øger børns livskvalitet og selvstændighed Konkret fik hvert enkelt barn 21 minutters voksenkontakt i timen i organiserede vuggestuer, mens børn i uorganiserede vuggestuer i gennemsnit må nøjes med tre minutters kontakt med voksne. Det er for lidt i en periode af livet, hvor verden skal introduceres og alt læres. Og det kan få konsekvenser for børnenes udvikling, hvis det sproglige og sociale input svigter. En tryg tilknytning øger børnenes livskvalitet, styrker selvstændigheden og gør dem i stand til at knytte varige kontakter. På samme måde giver tæt kontakt og sproglig stimulation børnene vigtige redskaber, påpeger PH.D. Stipendiat Ole Henrik Hansen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, der på minutter og sekunder har observeret børns mulighed for interaktion med voksne i danske daginstitutioner. Behov for større politisk opmærksomhed om daginstitutioner Vi har en hær af dygtige pædagoger rundt i landet, som hver dag passer vores små poder. Men der er behov for en revision af vuggestuer og børnehaver, hvor nærvær, omsorg, kontakt og sprogstimulering er i fokus. Daginstitutionerne må aldrig udvikle sig til bare bevidstløs pasning for det er det samme som opbevaring. Børn skal have mulighed og rammer til at udvikle sig - og børn skal udfordres gennem leg, nærvær og omsorg. Ikke mindst i vuggestuen og børnehaven. Alligevel er der en tendens til at glemme daginstitutionerne og koncentrere Side 6 den politiske opmærksomhed om skolen - og hvordan vi her giver børnene de bedste udviklingsmuligheder. Alt for ofte kommer debatten alene til at handle om normeringen i vores daginstitutioner. Normeringen har en betydning. Men kvaliteten bliver ikke nødvendigvis bedre af, at der kommer én eller to flere medarbejdere i vuggestuen eller i børnehaven, hvis man ikke samtidig kigger på, hvordan arbejdet er tilrettelagt. Det, der gør en forskel, er, at børnenes udvikling er i fokus, og at pædagogerne kan få deres faglighed i spil. Benedikte Kiærs initiativ Hvordan vi bedst gør det i praksis, satte Benedikte Kiær som daværende socialminister en task force til at undersøge. Gruppen, der bestod af blandt andre Ole Henrik Hansen, besøgte en række institutioner for at se på, hvordan vuggestuer og børnehaver tackler den udfordring optimalt. Task forcen skulle efter planen allerede sidste efterår være kommet med bud på, hvordan kvaliteten i dagtilbuddene kan hæves. Desværre har den nye regering ikke prioriteret den indsats, så arbejdet har ligget brak i månedsvis. I starten af februar satte Konservative dette emne på den politiske dagsorden, og det har heldigvis fået Børn- og Undervisningsminister Christine Antorini til at genoptage task forcen. Børnene skal inddrages i de daglige gøremål Men opgaven med at sikre vores børn de bedste udviklingsmuligheder allerede i vuggestuen og børnehaven er alt for vigtig til at Fortsættes næste side

7 Fortsat fra side 6 blive overskygget af andre dagsordener. Der skal spotlight på de tidlige år. Derfor planlægger Konservative i foråret en høring på Christiansborg om kvaliteten i dagtilbuddene. Som på andre områder kan vi lære af hinanden og med små ændringer gøre store forskelle i hverdagen. Eksempelvis ved at være opmærksom på at stille åbne i stedet for lukkede spørgsmål til børnene og på den måde bevidst stimulere deres sproglige udvikling. På samme måde udvikles børnene, hvis de inddrages i de daglige gøremål - selv vælger pålæg, øver sig i at smøre maden og tage tøj på i stedet for at få det serveret eller ordnet af de voksne. Verden skal introduceres for det enkelte barn Allerede tilbage i begyndelsen af nullerne tog VK-regeringen med loven om læreplaner i dagtilbud fat på at kvalitetsudvikle de mindstes hverdag. Tidligere var der ikke krav om, at vuggestuer og børnehaver mv. skulle arbejde systematisk med indlæring. Nu skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan, der beskriver, hvordan børnene får rum for leg, læring og udvikling. Det har sat gang i vigtige pædagogiske diskussioner. Men læreplanerne er et redskab for det pædagogiske arbejde og må ikke misbruge til yderligere dokumentationskrav. Strammere og frihedselskere - holdningen til Rudersdals alkoholpolitisk er delt Så for at gøre arbejdet med læreplanerne mere ligetil skal de seks hovedtemaer reduceres til fire. Barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer og sprog skal fortsat være obligatoriske temaer, mens det sidste skal være valgfrit for institutionen. Pædagogerne skal væk fra skrivebordet og ud på legepladsen og introducere verden for det enkelte barn. Af Birgitte Schjerning Povlsen, gruppeformand Skal det være muligt at drikke et glas vin til sommerfesten i daginstitution og skolen eller skal det være forbudt at udskænke alkohol, når der er børn og unge til stede mellem 0 og 18 år? Sundheds- og alkoholpolitikken er til debat lige nu. Hvordan vi bør håndtere omgang med alkohol vi ser allerede nu, at der frihedselskerne på den ene side og strammerne på den anden. Den konservative holdning er, at frihed og ansvar går hånd i hånd inden for de grænser hensynet til andre kræver. Borgerne skal have størst mulig frihed til at indrette deres egen tilværelse, og det betyder at det offentlige system bør nedtone sin iver for at overtage ansvaret for den enkelte. Strammerne siger nej, det må det offentlige regulere, fordi det kan borgerne ikke selv finde ud af, og vi ved bedre, hvad der er godt for den enkelte. Et totalt forbud er efter vores opfattelse at»straffe«det store flertal, der sagtens kan håndtere omgangen med alkohol på fornuftig vis. Derfor bør politikken efter vores opfattelse hvile på en række tydelige anbefalinger, der viser en sund retningen for omgang med alkohol. Det vigtigt at pointere, at alkoholforbruget i kommunen er risikabelt høj for cirka en tredjedel af borgerne, og den er særlig gal for de unge mellem 16 og 24 år. Det skal gøres noget ved, og det er her institutionerne skal tage tage debatten og beslutte en handleplan for hvor og hvornår det er på sin plads eventuelt at nyde et glas vin. Så vores holdning og ønske er, at der skal skabes enighed i kommunalbestyrelsen om klare rammer med tydelige anbefalinger til alle institutioner om, at føre en sund og fornuftig omgang med alkohol. Side 7

8 Invitation til møde om fremtidig strategi Jeg inviterer dig til en aften, hvor du som medlem vil få et indblik i den strategi, som vi planlægger for partiet. Vi har brug for alle hænder, hjerter og hjerner til at få vores parti på ret kurs igen. Derfor håber jeg meget at se dig: Torsdag d. 23. februar kl i Havarthigaarden Kultur & fritidshus Havarthivej Holte Konservative er inde i en fornyelsesperiode. På alle politiske niveauer kæmper vi dagligt for reformer, men i vi bliver også nødt til at se indad og blive rustet til at gå en stærk konservativ fremtid i møde. For vi er borgerlige stemmer der arbejder, og det er vigtigt, at vi sætter dagsordenen på alle niveauer, både lokalt, regionalt, nationalt og globalt. Jeg vil glæde mig til at få dine inputs, gode forslag og kommentarer på mødet. Kun sammen kan vi klare den store opgave der ligger for os. Venlig hilsen Lars Det er gratis at deltage, og du tilmelder dig til arrangementet pr. mail til Stig Gordon på mail: eller på telefon Arrangementet er kun for medlemmer. Side 8

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Rudersdal. Grundlovsmøde TEMA: VALG. Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød

Rudersdal. Grundlovsmøde TEMA: VALG. Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød Rudersdal Nr. Grundlovsmøde 2 - maj 2011 TEMA: VALG Søndag den 5. juni fra kl. 11.45 i den gl. Præstegårdshave, Birkerød Rudersdal Konservative Vælgerforening holder atter i år Grundlovsmøde. Denne gang

Læs mere

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i daginstitutioner Uddannet personale Stærk fælles faglig kultur God normering Ambitiøs og kompetent

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

a r t s KVALITET I DEN GENERELLE SPROGSTIMULERENDE INDSATS DAGINSTITUTIONEN SOM SPROGLIGT LÆRINGSMILJØ

a r t s KVALITET I DEN GENERELLE SPROGSTIMULERENDE INDSATS DAGINSTITUTIONEN SOM SPROGLIGT LÆRINGSMILJØ AARHUS UNIVERSITET 22 NOVEMBER 2010 KVALITET I DEN GENERELLE SPROGSTIMULERENDE INDSATS DAGINSTITUTIONEN SOM SPROGLIGT LÆRINGSMILJØ V. DITTE WINTHER-LINDQVIST ADJUNKT I LÆRINGSTEORI a r t s INDHOLD Hvad

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Brenda Taggart inspiration (Udsendes den 1. i hver måned i et år fra august 2016 til juni 2017)

Brenda Taggart inspiration (Udsendes den 1. i hver måned i et år fra august 2016 til juni 2017) Brenda Taggart inspiration (Udsendes den 1. i hver måned i et år fra august 2016 til juni 2017) Mail 1: Dagtilbud er ekstremt betydningsfulde Brenda Taggart har siden 1997 sammen med et større forskerteam

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine

Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Information 19.05.2009 1. sektion Side 2 / 3 780 ord artikel-id: e18633d5 Ledende artikel: Mavepine Børnene overlades i alt for høj grad til sig selv i daginstitutionerne. Min vurdering er, at det kommer

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT

SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT SUNDHED OG FORÆLDRESAMARBEJDE I DAGINSTITUTIONEN - ET FORSKNINGSPROJEKT PLAN HVAD: Om forskningsprojektet fokus og baggrund HVORDAN: Om Osted Børnehaves rolle og plan for projektet HVORFOR: Om sundhed,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017

Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Kvalitet i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer Anne Kjær Olsen // 20. september 2017 Oplæg Kvalitet i dagtilbud hvad siger forskningen? Mastergruppen og den styrkede pædagogiske læreplan Fokus på

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer

Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative kompetencer DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET FORSKNINGSENHEDEN BARNDOM, LÆRING OG DIDAKTIK IINSTITUT FOR DIDAKTIK Om de institutionaliserede grundvilkår for de mindste børns kommunikative

Læs mere

De bedste dage i mit liv var da mine to

De bedste dage i mit liv var da mine to De bedste dage i mit liv var da mine to sønner blev født. Sådan tror jeg også, at mange andre forældre har haft det. Man står ved begyndelsen af noget nyt og ufattelig spændende. Intet er givet. Alt er

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 164 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samrådsspørgsmål AP Åbent

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN?

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj.

Det er det talte ord, der gælder. har lyst til at mødes og bakke op om vores 1. maj. 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Det er det talte ord, der gælder God morgen. Godt at se Jer. Hvor er det dejligt, at så mange så tidligt har lyst til at mødes og bakke op om vores 1.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre

Nyhedsbrev November /December 2014. Kære forældre Nyhedsbrev November /December 2014 Kære forældre Vi vil alle gerne takke jer for det store fremmøde ved vores forældremøde. Det er dejligt at se så mange engagerede og deltagende forældre, især da vi skulle

Læs mere

KD bag forebyggelsesplan

KD bag forebyggelsesplan KD bag forebyggelsesplan Nr 2 2012 8. årgang Af Christian Bjerre, Byrådsmedlem KD har nået et vigtigt politisk resultat. Vi prioriterede forebyggelsesområdet højt i valgkampen. Det var derfor et delmål,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel Leder: Lone Andersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnegården Vester Nebel 2013 Leder: Lone Andersen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris.

Alle forældre og ansatte fra en institution, som er medlem af FOLA, deltager til medlemspris. v/ann Elisabeth Knudsen, cand. mag i dansk og psykologi, hjerneforsker og forfatter. Esbjerg d. 7. marts 2012 kl. 19.00 til 21.00 Syddansk Universitet, Niels Bohrsvej 9-10, 6700 Esbjerg Hjerner udvikler

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere