Partnerkredsen Partnerne bag den fælles data-hub og kompetencecenteret er: Region Hovedstaden, CLEAN og Gate 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerkredsen Partnerne bag den fælles data-hub og kompetencecenteret er: Region Hovedstaden, CLEAN og Gate 21"

Transkript

1

2 Beskrivelse af initiativet udvikling af fælles data-hub og kompetencecenter Projektet skal fremme anvendelsen af Big Data og intelligente byløsninger i Greater Copenhagen ved at etablere en fælles kommunal og regional data-hub og kompetencecenter for intelligente byløsninger. Greater Copenhagen har gode forudsætninger for at blive blandt verdens førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer. For at realisere potentialet skal projektet blandt andet styrke opsamling og formidling af offentlige data samt koordinere udvikling og implementering af intelligente byløsninger i tæt samarbejde mellem kommuner, regioner, private virksomheder og vidensinstitutioner, herunder fælles udbud blandt offentlige aktører. Projektet skal i første omgang med en behovsanalyse afdække, hvordan en fælles data-hub og kompetencecenter bedst kan understøtte kommuner, virksomheder og forskningsinteresser i øget digitalisering, anvendelse af data og intelligente byløsninger. Behovsanalysen udgør et beslutningsgrundlag for at øvrige partnere forpligter sig til projektet. På baggrund af analysen etableres den fælles data-hub og kompetencecenter, som skal bygge videre på og skabe større sammenhæng mellem eksisterende indsatser og kompetencer i regionen og dermed forbedre rammerne for øget digitalisering, anvendelse af data og moderne teknologi, som kan bidrage til vækst og job. Øget brug af data og smarte byløsninger kan blandt andet bidrage til at løse lokale samfundsudfordringer på fx trafik og energiområdet. Det forventes, at projektet vil bidrage til at fremme anvendelsen af data og smart byløsninger i kommuner og virksomheder, styrke kompetencerne på området samt tiltrække internationale virksomheder og investeringer. Leverancer 1. Der gennemføres i perioden fra april 2016 til midt 2016 en analyse som afdækker behovet datahub en og kompetencecentret skal imødekomme i forhold til digitalisering, anvendelse af (big) data, herunder opsamling af data i forbindelse med nye Smart City-projekter og løsninger samt anvendelse af intelligente byløsninger og moderne teknologi. 2. Der udvikles i perioden midt 2016 til primo 2017 et fælles regionalt-kommunalt charter for håndtering af offentlige data inden for intelligente byløsninger særlig i forhold til IT-sikkerhed og beskyttelse af private oplysninger. 3. Der etableres i perioden midt 2016 til primo 2017 en fælles regional-kommunal data-hub og kompetencecenter, som formidler offentlige data til forskning, offentlig og kommerciel anvendelse samt demonstrerer og understøtter fælles projekter blandt kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder, herunder intelligent efterspørgsel, fælles offentlige udbud samt kompetenceudviklingskurser og uddannelsestilbud mv. Partnerkredsen Partnerne bag den fælles data-hub og kompetencecenteret er: Region Hovedstaden, CLEAN og Gate 21 Herudover bidrager følgende organisationer med aktiviteter: Kommuner: Albertslund, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Høje-Taastrup, København og Vallensbæk

3 Øvrige deltagere: CBS, DTU, Hitachi, Horesta, Københavns Universitet Økonomi Der ansøges om 1 mio. kr. Midlerne anvendes til en behovsanalyse samt til at samle eksisterende indsatser på området, som kan fremme digitalisering, anvendelse af data og intelligente byløsninger. Tilsagn om medfinansiering fra andre partnere finder sted efter analysefasen er afsluttet og i forbindelse med igangsætning af udviklingsprojektet i anden halvdel af Der forventes at være medfinansiering på op til 50 pct. i form af kontantbidrag eller arbejdstimer fra de deltagende partnere. Administrationens vurdering Initiativet bidrager til ReVUS-2020 effektmålene om at: Andelen af virksomheder som anvender data og udnytter digitaliseringens fordele stiger med mindst 10 procent årligt Mere end halvdelen af kommunerne i regionen har implementeret mindst én smart city løsning indenfor for eksempel mobilitet, energi og belysning Styrkede kompetencer inden for data og intelligente byløsninger Øget tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer.

4 Indsatsbeskrivelse Indsatsen / projekt Titel Udvikling af fælles data-hub og kompetencecenter Projektets samlede budget: Samlede budget (kr.): Ansøgt beløb (kr.): Øvrig finansiering (fordelt på partnere): 1 mio. kr. Det samlede budget bliver højere, når der i anden halvdel af 2016 er klarhed over eksterne parters medfinansiering. 1 mio. kr. Tilsagn om medfinansiering fra andre partnere finder sted efter analysefasen er afsluttet og i forbindelse med igangsætning af udviklingsprojektet i anden halvdel af Der forventes at være medfinansiering på op til 50 pct. i form af kontantbidrag eller arbejdstimer fra de deltagende partnere. Ansøgt beløb: 1 mio. kr. Projektperiode: Start: April 2016 Slut: Primo 2017 (afsluttet i forhold til de her ansøgte midler, men for at nå ReVUS-målet om at udnytte digitaliseringens fordele vil der være behov for videreudvikling) Oplysninger om lead-partner (projektholder) Navn, adresse og tlf. på lead-parter Tegningsberettiget Tlf.: Juridisk status: Sæt X i rubrik Tlf.: CLEAN Vesterbrogade 1E, 1620 København V A/S erhvervsdrivende fond ApS selvejende institution I/S offentlig myndighed K/S forening X personligt ejet Andet, skriv hvad! virksomhed Kasper Dam Mikkelsen Afdelingsleder Miljø og Smart City Kontaktperson Tlf.: CVR nummer CVR-nr.:

5 Navn, adresse og tlf. på lead-parter Gate 21 Vognporten 2, 2620 Albertslund Tlf.: Juridisk status: Sæt X i rubrik A/S erhvervsdrivende fond ApS selvejende institution I/S offentlig myndighed K/S forening X personligt ejet Andet, skriv hvad! virksomhed Tegningsberettiget Tlf.: Jacob Lundgaard Kontaktperson Tlf.: CVR nummer CVR-nr.: Øvrige deltagere i projektet Liste over øvrige deltagere i projektet Kommuner: Albertslund, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Høje-Taastrup, København, Vallensbæk Øvrige deltagere: CBS, DTU, Hitachi, Horesta, Københavns Universitet Oplysninger om projektet Projektresumé Projekts mål og formål Formålet med projektet er, at etablere en fælles regional-kommunal data-hub og kompetencecenter, som kan understøtte aktørerne i Greater Copenhagen i digitalisering, anvendelse af data og moderne teknologi. Som udgangspunkt igangsættes en analyse af, hvilke behov som en hub og et kompetencecenter skal opfylde. Behovsanalysen udgør et beslutningsgrundlag for at øvrige partnere forpligter sig til projektet. Analysen skal give anbefalinger til og fremlægge en plan for, hvordan eksisterende indsatser kan spille ind i en samlet og koordineret indsats med henblik på at styrke og fremme regionens position som verdens førende sted for udvikling, test og demonstration af big data og smart city løsninger. Projektet skal med en behovsanalyse afdække, hvordan en fælles data-hub og kompetencecenter bedst kan understøtte kommuner, virksomheder og forskningsinteresser i øget digitalisering, anvendelse af (big) data og intelligente byløsninger. Digitalisering er et vigtigt mål i sig selv, men det er også et værktøj (middel) til at løse samfundsudfordringer. På den ene side forandre digitaliseringen den verden, som vi kender den i dag og skaber et behov for at aktører i regionen er bedre i stand til at tage del i de digitale muligheder og den digitale økonomi. Bl.a. vurderer McKinsey, at der er store økonomiske potentialer for vækst i ting, som forbindes til internettet og digitale tjenester som knyttes hertil på baggrund af data (McKinsey (2015) The Internet of Things Mapping the Value Beyond the Hype, June 2015.). I dag er det fx ikke længere muligt at drive et rentabelt landbrug med

6 hestekraft. Industrialiseringen og maskinernes indtog med traktorer og landbrugsmaskiner har forandret landbrugsdriften og overflødiggjort hestene. Nu står vi omvendt overfor et skift til en videnøkonomi baseret på data og intelligent teknologi, hvor job hidtil besat af mennesker kan blive overflødiggjort af robotter og innovative digitale tjenester (OECD har udgivet flere rapporter om den såkaldte videnøkonomi, knowledge based economy. Det er fx kendt fra medierne, hvordan nye tjenester som Uber udfordrer eksisterende forretninger for taxikørsel, som yderligere helt kan forsvinde i en verden med selvkørende biler og hvor transport leveres som en service. Det er centralt for denne udvikling, at regioner, kommuner og virksomheder omstiller sig til de nye vilkår, hvor ting, mennesker og robotter er uafbrudt forbundet til internettet det er her vi arbejder, handler, bliver underholdt/underholder andre, leverer tjenester og produkter og løser udfordringer i partnerskaber mv. Region Hovedstaden bidrager fx her med at bygge en markedsplads for data, sammen med Københavns Kommune, CLEAN og Hitachi, som skal bringe frisatte offentlige data i spil i private virksomheder og bidrage til at skabe vækst og jobs. På den anden side giver digitalisering helt nye muligheder/værktøjer for at løse samfundsudfordringer med stigende trængsel i byerne, efterspørgsel efter ressourcer og energi, stigende sundhedsudfordringer og velfærdspres mv. Derfor skal projektet også bidrage til at løse lokale samfundsudfordringer ved at understøtte anvendelsen af data og moderne teknologi. Region Hovedstaden har fx bidraget til at etablere PowerLabDK på DTU sammen med andre partnere, som skal bidrage til udvikling af smart elstyring, som kan udnytte energiressourcer mere optimalt. Konkret skal det samlede projekt således fremme anvendelsen af data og intelligente byløsninger i Greater Copenhagen på bl.a. trafik og energiområdet ved at etablere en fælles kommunal og regional data-hub samt et kompetencecenter for intelligente byløsninger. Data-hub en er et knudepunkt, som skal bygge videre på og skabe større sammenhæng mellem eksisterende indsatser og kompetencer i regionen. Projektets målgruppe Greater Copenhagen har gode forudsætninger for at blive blandt verdens førende udviklingscenter for intelligente og smarte byer. For at realisere potentialet skal projektet bl.a. styrke opsamling af offentlige og private data samt formidling, så brugere (virksomheder, app-udviklere, kommuner, regioner og borgere) kan forstå og anvende data. Projektet skal også fremme koordinering af udvikling og implementering af intelligente byløsninger i tæt samarbejde mellem kommuner, region, private virksomheder og vidensinstitutioner m.fl., herunder fælles udbud blandt offentlige aktører. Målgruppen er todelt: Frontløbere, kommuner, virksomheder, digitale iværksættere og forskningsinstitutioner, som ønsker at engagere sig i og/eller udvikler, tester og videreudvikler intelligente løsninger og som har behov for et spirende miljø og platform, der kan skalere projekter fra idé, til udvikling og test samt videre implementering, udbredelse og eksport. Derudover er der en række følgere, kommuner (størstedelen) og virksomheder, som mangler viden og kompetencer til at komme i gang med at anvende Big Data og intelligente byløsninger. Det er kommuner og virksomheder, som har behov for vejleding, uddannelse og bedre muligheder for at få adgang til strategiske

7 partnerskaber og projekter, der kan styrke deres evner på området, som er nødvendige for at overleve i et moderne digitalt samfund. Aktiviteter og milepæle Aktivitet Der gennemføres en analyse som afdækker behovet data-hub en og kompetencecentret skal imødekomme i forhold til digitalisering, Kommunikation Evaluering anvendelse af data og moderne teknologi, april 2016 midt Der etableres en fælles regional-kommunal data-hub og kompetencecenter, som understøtter de i analysen identificerede behov blandt eksisterende indsatser i regionen, midt 2016-primo Udvikling af fælles charter for håndtering af offentlige data inden for intelligente byløsninger, midt 2016-primo Videreudvikling af den fælles regional-kommunale data-hub og kompetencecenter til at understøtte digitalisering, anvendelse af data og moderne teknologi. Milepæle Gennemført behovsanalyse, midt Etablering af data-hub og kompetencecenter primo 2017 Charter for håndtering af offentlige data, primo Under forudsætning af yderligere finansiering, særlig fra deltagende partnere igangsættes yderligere udvikling af data-hub og kompetencecenter, Eventuelt gennemføres en fælles kommunikationsindsats om resultaterne af behovsanalysen mv. i midt Der gennemføres en fælles kommunikationsindsats om etableringen af data-hub og kompetencecenter i 2017 samt charter for håndtering af data. Det gennemføres en evaluering af projektudvikler ved afslutningen af projektet af lead-partner(e). Udvælgelseskriterier 1. Bidrag til realisering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller flere af strategiens effektmål. Hvilket af strategiens indsatsområde (rammevilkår eller væksttema) falder initiativet indenfor? Initiativet falder inden for ReVUS-strategiens Smart Vækst indsatsområde. Hvilket af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri? Initiativet bidrager bl.a. til effektmålene: Andelen af virksomheder som anvender data og udnytter digitaliseringens fordele stiger med mindst 10 procent årligt Mere end halvdelen af kommunerne i regionen har implementeret mindst én smart city løsning indenfor for eksempel mobilitet, energi og belysning Styrkede kompetencer inden for data og intelligente byløsninger Øget tiltrækning af internationale virksomheder og investeringer. Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet? For at indfri effektmålene, vil Region Hovedstaden Samarbejde om at etablere og udvikle en fælles Data-hub og kompetencecenter, som accelererer og binder regionens eksisterende indsatser på Smart Vækst området bedre sammen og dermed øger digitalisering, sikker anvendelse af data og intelligente løsninger i kommuner og virksomheder. 2. Vækst og/eller jobskabelse Der lægges vægt på, at initiativet har en vækst- og/eller jobskabende effekt i hovedstadsregionen. Hvor mange jobs forventes initiativet at skabe? Der er vanskeligt, at beregne konkrete antal jobs, som initiativet vil skabe, men McKinsey vurderer, at der er et årligt globalt økonomisk vækstpotentiale i 2025 på mellem 26 og 73 billioner (en million millioner) kr. i moderne teknologi, som virker over internettet, såkaldt Internet of Things (IoT). I sundhedssektoren vurderer McKinsey, at der kan opnås en omkostningsbesparelse på kroniske sygdomme på op til 50 pct. Mangle indsatser på dette område kan omvendt resulterer direkte i tab af job. OECD analyser viser fx, at den store værdi ikke længere ligger i fysiske produkter, men i de digitale tjenester, som bygges ovenpå. Derfor er det altafgørende at omstille sig til en videnøkonomi, som er baseret på anvendelse af data inden for alle sektorområder. Hvilke andre vækstskabende effekter har projektet? Initiativet vil generelt understøtte andre sektorområder, som skal løse udfordringer med urbanisering, klima og energi mv. ved hjælp af smarte digitale løsninger, som forudsætter digitale løsninger, der er baseret på håndtering af data. 3. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer Der lægges vægt på, at initiativet gennemføres af en samarbejdskreds, der bidrager med nødvendige kompetencer og ressourcer, faglige såvel som projektledelsesmæssige, til en succesfuld gennemførelse af initiativet. Hvor det vurderes relevant, vil der tillige blive lagt vægt på graden af kontant medfinansiering og/eller bidrag i form af arbejdstimer. Hvilke kompetencer bidrager de enkelte partnere med? Gate 21 bidrager med projektudviklingskompetencer.vallensbæk Kommune bidrage med kompetencer inden for sikkerhed og privacy på baggrund af et igangværende initiativ med at etablere en test- og demonstrationsfacilitet for sikkerheds- og privacy-aspekter, Smart

8 City Cyper Security Lab. Denne facilitet vil spille ind til dette initiativ. Beskriv relevante erfaringer i forhold til projektets gennemførelse. Gate 21 varetager sekretariatsfunktionen for DOLL Living Lab, som er et af verdens mest fremmelige steder, når det gælder udvikling af smarte byløsninger. Gate 21 har derfor erfaringer med, hvad en tidsvarende digital infrastruktur forudsætter af investeringer og kan træffe på flere partnere, som udruller disse teknologier. Vallensbæk Kommune samarbejder bl.a. med eksperter fra DTU, som forsker i IT-sikkerhed og privacy, som også forventes at blive partner i Smart City Cyper Security Lab. CLEAN arbejder bl.a. med Smart City projekter og er partner i forbindelse med udviklingen af en datamarkedsplads, City Data Exchange samt har etableret et aktivitetsnetværk med eksperter på Smart city området. Hvilke projektledelsesmæssige erfaringer har projektholder fra lignende projekter? Gate 21 er netop etableret med henblik på at udvikle projekter, som går på tværs af kommuner, og som kommuner har vanskeligt ved at løfte på baggrund af manglende ressourcer og kompetencer. CLEAN arbejder tilsvarende med at gennemføre projekter på tværs af flere aktører, særligt inden for Clean Tech området. 4. Projektstørrelse og levedygtighed Der lægges vægt på, at der er tale om et større initiativ med markante resultater. Hvor det vurderes relevant, vil der tillige blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør. Beskriv hvordan projektets leverancer forankres efter projektets ophør. Som udgangspunkt vil projektet blive forankret, som et konsortium mellem de økonomisk bidragende partnere, som efter projektets ophør skal kunne finansieres gennem en model, hvor indtægter kan dække for data-hub ens og kompetencecenterets aktiviteter samt omkostninger. Der skal i forbindelse med behovsanalysen opstilles og redegøres for en finansieringsmodel, herunder hvordan projektet forankres. Det er afgørende, at der gennemføres en dialog om finansieringsmodellen, ejerforhold, governance, prissætning mv. og projektets aktører bakker op om den model, som beskrives. Beskriv hvilke markante resultater initiativet forventes at resultere i. 5. Regionale løsninger på regionale udfordringer Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og skaber synergi med eventuelle eksisterende initiativer og med Greater Copenhagen. Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet? Projektet skal adressere de udfordringer, Region Hovedstaden ligesom resten af verden står over for med urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler. Det stiller betydelige krav til den offentlige infrastruktur i byen og nødvendiggør, at moderne teknologi bruges til at indrette byerne bedre. Derudover er der behov for nye innovative løsninger på samfundsudfordringer med bl.a. grøn omstilling, bedre udnyttelse af ressourcer, men også at virksomhedernes konkurrenceevne styrkes på det digitale område. Virksomhedernes konkurrenceevne er bl.a. betinget af adgang til en sikker og tidsvarende digital infrastruktur, øget digitalisering, adgang til offentlige data og de nødvendige digitale kompetencer. Indsatsen understøtter Region Hovedstadens vision om en grøn og innovativ metropol og målsætningerne om: At skabe et mere effektivt samfund, hvor der investeres i smarte digitale løsninger, At andelen af virksomheder, som udnytter fordelene ved digitalisering stiger årligt At Region Hovedstaden går forrest i at udvikle hjælpemidler og services, der giver den enkelte borger højere livskvalitet. Samtidig understøtter projektet Danmark og regionens udfordringer med lav vækst. En styrket indsats på området kan løfte konkurrenceevnen for regionens virksomheder inden for den digitale økonomi, hvor kompetencer inden for digitalisering, anvendelse af data og intelligent teknologi er afgørende vækstvilkår, som samtidig kan gøre regionen til et mere attraktivt sted at bo, besøge og drive virksomhed. Konkret kan projektet udvikle regionen og Greater Copenhagen som verdens førende region for Living Labs (test- og demonstrationsfaciliteter) for smart city teknologier, som kan tiltrække virksomheder, investeringer og talent samt bidrage til øget vækst, innovation og højere livskvalitet. Hvilke eksisterende indsatser bygger initiativet videre på / skaber synergi til? Initiativet bygger videre på hhv.: Den fælles dataplatform City Data Exchange (CDE), som udvikles i partnerskab mellem Københavns Kommune, CLEAN, Hitachi og Region Hovedstaden. OpenData.dk og eksisterende test- og demonstrationsfaciliteter. Grunddataprogrammet fra 2012 aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner, som løber frem til Invest in Denmarks igangværende analyse af potentialer og muligheder for intelligente byløsninger i Danmark i partnerskab med blandt andet Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Initiativet Copenhagen Smart City Lighthouse, hvor Københavns, Frederikssund og Albertslund kommune, Cisco og Gate 21 udvikler en række smart city use cases i kommunerne. DOLL Living Lab initiativet, som i 2015 er udpeget af Energistyrelsen som national platform for Smart Urban Services, hvor virksomheder demonstrerer smarte digitale og dataløsninger til intelligente byer. Industriens Fonds projekt Big Data Business Academy, som vil gøre Big Data mere håndgribeligt og let forståeligt for ledelsesniveauet i dansk erhvervsliv, gennem målrettede virksomhedsforløb. INNO+ Big Data Samfundspartnerskab, som skal styrke udviklingen af nye Big Data-værktøjer og applikationer samt anvendelse i samfundet. Hvad er initiativets relevans i forhold til Greater Copenhagen? Det er sigtet med projektet, at den fælles regional-kommunal data-hub og kompetencecenter kan understøtte aktørerne i Greater Copenhagen i digitalisering, anvendelse af data og moderne teknologi. Der er allerede flere projekter i Greater Copenhagen på området, hvor der samarbejdes, fx Lighting Metropolis, samarbejde om mobil- og bredbåndsdækning, wifi-net m.fl. som er projekter, der har relevans for en fælles data-hub og kompetencecenter.

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm.

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm. Smart Cities Nye veje til vækst og bæredygtighed Business Region Aarhus den 18. december 2015 Søren Sørensen Adm. direktør, NRGi Intro til Smart Cities og smarte fællesskaber inkl. cases 1. Introduktion

Læs mere

Smart vækst annoncering efter ansøgninger

Smart vækst annoncering efter ansøgninger Smart vækst annoncering efter ansøgninger Udfordring Globalt står verden over for en fortsat urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige

Læs mere

GATE 21 STRATEGI 2015-2018

GATE 21 STRATEGI 2015-2018 GATE 21 STRATEGI 2015-2018 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Vi forstår os selv som en integreret del af én af Europas

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse Uddybende bilag vedr. projektet: Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse 1. Faktuelle oplysninger: J.nr. 18/4527 Projektnavn Smart Energy til markedet tillægsbevilling og forlængelse

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

GREATER COPENHAGEN GIGABIT Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering

GREATER COPENHAGEN GIGABIT Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering GREATER COPENHAGEN GIGABIT Fælles charter for digital infrastruktur og digitalisering Greater Copenhagen har meget at byde på. Vi har 4 mio. borgere, over 100.000 virksomheder og 17 universiteter i regionen.

Læs mere

Endelig vil initiativet blive evalueret i samarbejde med DTU og en konsulent. Movia og Gate 21 sammenfatter og formidler projektets resultater.

Endelig vil initiativet blive evalueret i samarbejde med DTU og en konsulent. Movia og Gate 21 sammenfatter og formidler projektets resultater. Beskrivelse B100 netværk for Grøn Mobilitetsplanlægning skal skabe effektiv og bæredygtig mobilitet, så Greater Copenhagen opnår størst mulig mobilitet for mindst mulig CO 2-udledning. Det er en regional

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Indsatsen / projekt Sikker og anvendt data - IoT løsninger for mobilitet, klima og miljø i Greater Copenhagen

Indsatsbeskrivelse. Indsatsen / projekt Sikker og anvendt data - IoT løsninger for mobilitet, klima og miljø i Greater Copenhagen Indsatsbeskrivelse Indsatsen / projekt Titel Sikker og anvendt data - IoT løsninger for mobilitet, klima og miljø i Greater Copenhagen Projektets budget Samlede budget (kr.): 7.387.500 ReVUS-midler fra

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 214 GATE 21 Årsberetning I de kommende fire år vil Gate 21 sammen med sin stærke partnerkreds bidrage målrettet til at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region for grøn omstilling og vækst. FORMANDENS

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Energi & ressourcer SMART EGEDAL. Erhvervsliv

Energi & ressourcer SMART EGEDAL. Erhvervsliv Sundhed Borgere Energi & ressourcer SMART EGEDAL Erhvervsliv Mobilitet Kommune Den smarte kommune vokser frem! Den måde vi bor, lever, arbejder og driver virksomhed på i Egedal, ændres i takt med den øgede

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Vækst- og udviklingsstrategien

Vækst- og udviklingsstrategien Vækst- og udviklingsstrategien Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling, 10. september 2015 Udviklingsdirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Vækst- og udviklingsstrategien Flere processer Tidsplan

Læs mere

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse for FKDS 3.3 om Smart City oktober 2017

Opsamling på spørgeskemaundersøgelse for FKDS 3.3 om Smart City oktober 2017 Opsamling på spørgeskemaundersøgelse for FKDS 3.3 om Smart City oktober 2017 73 respondenter fordelt på 61 kommuner har helt eller delvist besvaret spørgeskemaet. Svarene kommer overvejende fra medarbejdere

Læs mere

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 VIRKSOMHEDER ARBEJDSMARKED VÆKSTOMRÅDER SAMMENHÆNG Oktober 2018 Forord sammen skaber vi en attraktiv region I går det godt. De fleste virksomheder

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi [UDKAST] Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 e mål og indsatsområder Region Sjælland Maj 2018 Styrke virksomhedernes konkurrencekraft Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at

Læs mere

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 VIRKSOMHEDER ARBEJDSMARKED VÆKSTOMRÅDER SAMMENHÆNG Oktober 2018 Forord sammen skaber vi en attraktiv region I går det godt. De fleste virksomheder

Læs mere

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi

Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi Region Sjællands Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 VIRKSOMHEDER ARBEJDSMARKED VÆKSTOMRÅDER SAMMENHÆNG December 2018 Forord sammen skaber vi en attraktiv region I går det godt. De fleste virksomheder

Læs mere

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING Smart city En by, hvor myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere samarbejder om at udvikle byen En by, hvor ressourcerne (i bred forstand)

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Partnerkredsen Partnerne bag CHC er: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity og Væksthus Hovedstadsregionen.

Partnerkredsen Partnerne bag CHC er: Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Copenhagen Capacity og Væksthus Hovedstadsregionen. Beskrivelse CHC skal være med til at gøre Greater Copenhagen til et internationalt knudepunkt for udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger i 2025. CHC samler aktører fra regionen, kommuner, hospitaler

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2017 GATE 21 Årsberetning I Greater Copenhagen kan vi nå op på 95 milliarder kroner i årlig meromsætning i 2035 og skabe 42.000 nye grønne job. Dermed vil den grønne beskæftigelse i Greater Copenhagen

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN

FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN FORSIDE - ANSØGNING TIL ERHVERVSPULJEN Projekttitel Co-Creation Aalborg Samlet Score 21 Projektperiode Medio 2019 31. december 2021 Om initiativet Co-Creation Aalborg er en ny indsats, der skal facilitere

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Kommissorium for Data Redder Liv. - Implementering af løsninger

Kommissorium for Data Redder Liv. - Implementering af løsninger Kommissorium for Data Redder Liv - Implementering af løsninger Kommissorium for Data Redder Liv - Implementering af løsninger Bedre brug af danske sundhedsdata er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema

Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema 2. oktober 2018 Hovedbyer på forkant Ansøgningsskema Side 1 6 Den samlede ansøgning må højst fylde 10 sider (A4), dertil kan vedlægges bilag. Under hvert enkelt punkt er det forventede indhold og omfang

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

En region går foran!

En region går foran! En region går foran! // Bygherreforeningens konference Fra jord til guld 5. februar 2016 // Jens Lind Gregersen, specialkonsulent, Region Hovedstaden Det europæiske perspektiv Politisk tilgang omlægning

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen

Fornyelsesfonden. Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Fornyelsesfonden Chefkonsulent Carina Ohm Erhvervs- og Byggestyrelsen Baggrund & formål 300 236 262 262 mio. kr. 200 100 Vækst Beskæftigelse Eksport 0 2010 2011 2012 Fornyelsesfondens indsatser og fordeling

Læs mere

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse

Healthcare Labs NORTH. Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs NORTH Projektidé til drøftelse i Tovholdergruppen Erhvervsudvikling og Jobskabelse Healthcare Labs North - projektidé Formål Healthcare Labs NORTH er et samlet regionalt koncept til understøttelse

Læs mere

City Development Group

City Development Group PRÆSENTATION City Development Group INDHOLD Hvem er City Development Group? Albæk Kommunikation Realise Hvordan arbejder vi? Økonomi og marked Planprocessen Branding, kommunikation, PR og markedsføring

Læs mere

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) Punkt 6. Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) 2019-004751 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til byrådet orientering om Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Udbredelse af Smart City / Nyt Smart City Forum

Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Udbredelse af Smart City / Nyt Smart City Forum Spørgeskemaundersøgelse om kommunernes ønske til arbejdet i projektet Udbredelse af Smart City / Nyt Smart City Forum Baggrund Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget fra 12. januar 2017 til 8. februar 2017

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2018 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2018 2020 2 Vision og mission DI Energi arbejder for, at virksomheder i energibranchen har de bedst mulige optimale rammevilkår. Det er en forudsætning for,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

GREATER COPENHAGEN GIGABIT

GREATER COPENHAGEN GIGABIT GREATER COPENHAGEN GIGABIT FÆLLES CHARTER FOR DIGITAL INFRASTRUKTUR OG DIGITALISERING Dette charter tegner en fælles vision for Greater Copenhagen som et sted for udvikling og skalering af digitale løsninger,

Læs mere

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park

Indsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 20. august Lys over Bydelen Værebro Park Projekt Social balance i Værebro Park 20. august 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer

Læs mere

Bilag : Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

Bilag : Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser 15. marts 2019 Sag 2018-17917 Bilag 5.2.5.2: Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Sagen vedrører Der skal tages stilling til et forslag om at udmønte

Læs mere

Hvordan kan de regionale vækstfora bidrage til vækst og job i de danske regioner? Sigmund Lubanski, Erhvervs- og Vækstministeriet

Hvordan kan de regionale vækstfora bidrage til vækst og job i de danske regioner? Sigmund Lubanski, Erhvervs- og Vækstministeriet Hvordan kan de regionale vækstfora bidrage til vækst og job i de danske regioner? Sigmund Lubanski, Erhvervs- og Vækstministeriet Dagsorden 1. Danmarks vækstudfordringer 2. Danmarks Vækstråd 3. Rammerne

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet NATIONAL VÆKSTPOLITIK Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet Danmark som vækstnation Gode rammevilkår Det skal være attraktivt for danske og udenlandske virksomheder at investere i Danmark

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Hvem står bag? n Teknologipagtens sekretariat er forankret i Fonden For Entreprenørskab. 8-OKT-18

Hvem står bag? n Teknologipagtens sekretariat er forankret i Fonden For Entreprenørskab. 8-OKT-18 Hvem står bag? n Bag teknologipagten står Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. n Teknologipagtens sekretariat er forankret

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Danish Food Cluster er en landsdækkende organisation og inddrager alle relevante parter i udviklingsprojektet.

Danish Food Cluster er en landsdækkende organisation og inddrager alle relevante parter i udviklingsprojektet. Connector Ansøgning af Connector i forlængelse af Brobygger 1.0 og Brobygger 2.0, til videreudvikling og konsolidering af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland og betydelig

Læs mere