Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder"

Transkript

1 Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder

2 Indhold 1. INDLEDNING Rapportens formål og omfang Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse Analysegrundlag KUNDEBASEN I PROFIL Geografi Kunders størrelse Virksomhedstyper Branchetilhørsforhold MARKEDSDÆKNING Geografi Markedsdækning målt på antal ansatte Branchetilhørsforhold APPENDIKS Antal ansatte Virksomhedstyper Branchetilhørsforhold Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 1

3 1. Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Men med de rigtige værktøjer er det muligt, at identificere mønstre og kundegrupper, som sætter dig i stand til at udvælge emner, der passer bedre til din virksomhed. Profil- og Markedsdækningsanalysen er leveret af Experian i strategisk samarbejde med Sodi Data Mining. Alle rettigheder til analysen forbeholdes 2005 Sodi Data Mining. 1.1 Rapportens formål og omfang Rapporten omfatter en Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs kundedatabase. Rapportens formål er at udforske kundebasen og identificere virksomhedens styrker og svagheder i markedet. Profil- og Markedsdæknings-analysen giver et objektivt billede af kundebasen og illustrerer, hvor Firma-XYZ har flest kunder og bedst fat i markedet. 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse Profil- og Markedsdækningsanalysen giver en generel viden om kundebasens sammensætning set i forhold til markedet. Med denne viden kan du identificere og udvælge segmentkriterier, hvor Firma-XYZ: 1. har flest kunder 2. penetrerer markedet bedst Bemærk Grafer, tabeller og illustrationer i Kapitel 2 - Kundebasen i Profil er kun rå optællinger, der ikke fortæller noget om, hvilke kunder din virksomhed har bedst fat i. De bør derfor ikke bruges til emnegenerering og segmentdannelse. Kundebasen i Profil skaber til gengæld grundlaget for Kapitel 3 - Markedsdækning, hvor Firma- XYZs dækning i markedet identificeres. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 2

4 1.3 Analysegrundlag Som grundlag for analysen har Experian modtaget en fil indeholdende 1902 kunder. Heraf er 1379 identificeret: Tabel 1 %-vis Modtaget Identificeret identificeret Kunder % I den samlede analysefil har vi identificeret 45 dubletter. Disse er trukket fra analysegrundlaget. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 3

5 2. Kundebasen i Profil I dette kapitel profileres kundebasen ud fra en række relevante karakteristika, så som geografi, kunders størrelse (målt på antal ansatte) og branchetilhørsforhold. Kapitlet illustrerer med andre ord: hvor i landet kunderne er hvor store kunderne er - målt på antallet af ansatte inden for hvilke brancher, vi finder flest kunder 2.1 Geografi Den geografiske fordeling viser først hvor i Danmark, Firma-XYZ har flest kunder. Dernæst fordeles kunderne i tabellen Top 25 postområder, som viser præcis inden for hvilke postområder Firma-XYZ har flest kunder. Figur 1 - Kort over Firma-XYZs Kunder Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 4

6 Ovenstående kort (figur 1) viser, at Firma-XYZ har mange kunder i Storkøbenhavn. I de større midtjyske byer og omkring Ålborg, Århus og Odense har Firma-XYZ ligeledes mange kunder set i modsætning til Sønderjylland, Vestjylland samt Lolland og Falster, hvor Firma-XYZ næsten ikke er repræsenteret. I Tabel 2 - Top 25 Postområder viser de 25 postområder med flest kunder i. Tabel 2 - Top 25 Postområder Postområde Kunder Andel af kundebasen 4000 Roskilde 23 2% 2100 København Ø 22 2% 9000 Aalborg 19 1% 6000 Kolding 17 1% 7400 Herning 17 1% 4200 Slagelse 16 1% 8000 Århus C 16 1% 4300 Holbæk 16 1% 8700 Horsens 15 1% 2900 Hellerup 15 1% 8600 Silkeborg 15 1% 8800 Viborg 13 1% 4600 Køge 13 1% 4700 Næstved 13 1% 4100 Ringsted 12 1% 4400 Kalundborg 12 1% 2920 Charlottenlund 12 1% 8240 Risskov 11 1% 3480 Fredensborg 11 1% 2950 Vedbæk 11 1% 2800 Kongens Lyngby 11 1% 2970 Hørsholm 11 1% 7500 Holstebro 10 1% 2610 Rødovre 10 1% 2630 Taastrup 10 1% Tabel 2 viser, at bycentrum i København og Storkøbenhavn er velrepræsenteret og også flere større jyske byer hører til blandt de områder, hvor Firma-XYZ har flest kunder. Vi kan således snakke om en metropol-effekt i forhold til Firma-XYZs kunder. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 5

7 2.2 Kunders størrelse I dette afsnit belyses kundernes størrelse målt på antal ansatte. Figur 2 Kunder fordelt på Antal Ansatte Kunder Ukendt > A B C D E F G H I J K L M N O P En fordeling af kundebasen baseret på antallet af ansatte viser, at Firma-XYZ har flest kunder uden ansatte. Bemærk, at selvom Firma-XYZ også har forholdsvis mange små kunder målt på antal ansatte, er det ikke ensbetydende med en styrke blandt små virksomheder. For at evalurere, hvilken størrelse af virksomheder, Firma-XYZ har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. INFO - På landsplan finder vi, at ca. 69 % af alle danske virksomheder har 0 eller 1 ansatte. (Se appendiks 4.1 Antal ansatte for baggrundstal.) Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 6

8 2.3 Virksomhedstyper I dette afsnit fordeles kundebasen på selskabsform. Figur 3 Selskabsform Enkeltmandsvirksomhed Anpartsselskab Filial Forening Aktieselskab Interessentskab Administrativ SE-enhed Fond/selvejende institution Uoplyst/øvrig virksomhedsform Figur 3 viser, at kundedatabasen primært består af enkeltmandsvirksomheder, A/S er og ApS er. Umiddelbart kan man fortolke denne fordeling som en meget stabil kundebase grundet den store andel A/S er og ApS er, der begge har lovbestemt kapitalkrav. Set i forhold til den generelle fordeling af danske virksomheder, har Firma-XYZ godt fat i Aktieselskaber og Anpartsselskaber (se appendiks for baggrundstal). Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 7

9 2.4 Branchetilhørsforhold I det følgende afsnit fordeles kundebasen på hovedbrancher. Dette bliver gjort på baggrund af NACE-kode systemet, som er en fælles standard til klassificering af virksomheder inden for EU. Figur 4 Kunder fordelt på Hovedbrancher 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri R åsto findvinding F remstillingsvirkso mhed El -, gas - og fjernvarmeforsyning Vandforsyning ; kloakvæsen, affaldshåndtering og re Bygge - og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel ; reparation af motork Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation P engeinstitut - og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydels Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar ; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser P rivate husholdninger med ansat medhjælp; husholdn Ekstraterritoriale organisationer og organer DK i % Kunder i % Uo plyst Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 8

10 Figur 4 viser, at over 47% af Firma-XYZs kunder kan findes inden for tre hovedbrancher: Engroshandel og detailhandel; reparation af motork - 19% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri - 15% Bygge- og anlægsvirksomhed - 13% Sammenholder vi hovedbrancherne med den generelle fordeling af danske virksomheder, er der stærke indikationer på markedsmæssig styrke inden for Handel og reparationsvirksomhed og Fremstillingsvirksomhed. Tabel 3 illustrerer kundernes specifikke branchetilhørsforhold. Tabel 3 - Top 25 brancher NACEkode Branche Kunder i % % Kunder Kumulativ Dyrkning af korn (undt. ris), bælgfr. og olie. frø 90 7% 7% Uoplyst 77 6% 12% Udlejning af erhvervsejendomme 72 5% 17% Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 45 3% 21% Virksomhedsrådgivning o.a. rådg. om driftsledelse 36 3% 23% Opførelse af bygninger 33 2% 26% Vejgodstransport 28 2% 28% Detailhandel med person- og varebiler & minibusser 26 2% 30% Dyrkning af andre etårige afgrøder 24 2% 31% VVS- og blikkenslagerforretninger 18 1% 33% El-installation 18 1% 34% Ikke-finansielle holdingselskaber 17 1% 35% Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 16 1% 36% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 16 1% 37% Anden teknisk rådgivning 16 1% 39% Taxikørsel 15 1% 40% Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer 14 1% 41% Murere 14 1% 42% Investeringsselskaber 13 1% 43% Reklamebureauer 13 1% 44% Arkitektvirksomhed 13 1% 45% Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver spec. 12 1% 45% Finansiel leasing 12 1% 46% Alment praktiserende læger 12 1% 47% Juridisk bistand 11 1% 48% Ovenstående tabel viser de 25 brancher med flest kunder i. Akkumuleret set indeholder disse 25 brancher 48% af Firma-XYZs samlede kundebase. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 9

11 3. Markedsdækning I dette kapitel holdes kundebasen op imod den generelle fordeling af danske virksomheder. Fordelingerne viser derfor Firma-XYZs penetration i markedet, som analyseres ud fra geografi, hovedbrancher samt antal ansatte. Med andre ord illustrerer afsnittet: hvor i landet Firma-XYZ penetrerer markedet bedst hvilken størrelse virksomheder Firma-XYZ har bedst fat i inden for hvilke brancher Firma-XYZ har størst markedsdækning 3.1 Geografi Den geografiske penetration viser, hvor i Danmark Firma-XYZ har bedst fat. Figur 5 - Kort over Markedsdækning Bemærk den meget lave markedsdækning i yderområder - stort set alle andre steder end Storkøbenhavn. Generelt identificerer kortet, hvilke dele af landet Firma-XYZ står stærkest i, men også hvor Firma-XYZ har en lav markedspenetration. Dårlig penetrering af markedet kan enten skyldes: at virksomhederne i området ikke har behov for produktet manglende salgsindsats eller distribution at konkurrenterne står stærkt i området Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 10

12 3.2 Markedsdækning målt på antal ansatte Dette afsnit sammenligner kundernes fordeling på antal ansatte med den generelle procentvise fordeling af virksomheder i Danmark. Figur 6 %-vis fordeling kunder sammenholdt med danske virksomheder 80% 70% 60% 50% DK i % Kunder i % 40% 30% 20% 10% 0% Ukendt > A B C D E F G H I J K L M N O P Figur 6 viser at Firma-XYZ har særdeles godt fat i de mellemstore og store virksomheder i Danmark. Kundefordelingen på antal ansatte er en vigtig indikator for hvilken størrelse virksomheder, der har behov for produktet. Ønsker Firma-XYZ emnegenere på baggrund af Figur 6, skal der udvælges virksomheder, hvor Kunder i % er større end DK i %, fordi det er blandt disse virksomheder, Firma-XYZ har bedst fat. Se appendiks 4.1 Antal ansatte om baggrundstal. Appendiks 4.1 Antal ansatte angiver også Firma-XYZs dækningsprocenter, som kan være nemmere at aflæse: Højeste dækningsprocent indikerer, at Firma-XYZ har bedst fat i denne størrelse virksomheder. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 11

13 3.3 Branchetilhørsforhold Dette afsnit illustrer markedsdækningen fordelt på hovedbrancher. Figur 7 Markedsdækning fordelt på Hovedbrancher 0,00 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,25 % 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,45 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri R åsto findvinding F remstillingsvirkso mhed El -, gas - og fjernvarmeforsyning Vandforsyning ; kloakvæsen, affaldshåndtering og re Bygge - og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel ; reparation af motork Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation P engeinstitut - og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydels Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar ; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser P rivate husholdninger med ansat medhjælp; husholdn Ekstraterritoriale organisationer og organer Uo plyst Markeds-dækning Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 12

14 Figur 7 viser, at den største markedsdækning er inden for virksomheder med branchetilhørsforhold i Bygge- og anlægsvirksomhed (0,4%) og Fremstillingsvirksomhed penetreres med ca. 0,3% og er dermed den næst bedst penetrerede hovedbranche. Høje penetrationer tyder på, at det er inden for disse hovedbrancher, at Firma-XYZ kan identificere nye potentielle kunder. Hovedbrancher er typisk for generelle til at danne segmenter og generere emner, idet man identificerer for mange emner, der ikke er hensigtsmæssige at beskæftige sig med set i forhold til udbytte. NACE branchesystemets 8-cifrede brancher giver derimod den ønskede detaljegrad, som øger sikkerheden for, at Firma-XYZ rammer de rigtige emner i markedet. Nedenstående tabel viser Firma-XYZs Top 25 brancher med højest markedsdækning. Tabel 4 NACEkode Markeds- Branche Kunder DK dækning Finansiel leasing ,9% Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,0% Engrosh. m. korn, uforarb. tobak, såsæd og foderst ,1% Engrosh. med møbler, tæpper og belysningsartikler ,9% Engrosh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer ,8% Anlæg af ledningsnet ,8% Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter ,8% Dyrlæger ,8% Avl af heste og dyr af hestefamilien ,8% Udlejning og leasing af entreprenørmateriel ,8% Detailhandel med person- og varebiler & minibusser ,7% Speditører ,7% Agenturhandel med blandet sortiment ,7% Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør ,7% Hoteller ,6% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr ,6% Avl af smågrise ,6% Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer ,5% Anden finansiel form., undt. forsikring og pension ,5% Juridisk bistand ,5% Dyrkning af andre etårige afgrøder ,5% Engroshandel med beklædning ,5% Avl af andet kvæg og bøfler ,5% Anden teknisk rådgivning ,5% Taxikørsel ,5% Det er inden for disse 25 brancher, at Firma-XYZ har bedst fat i markedet, idet en stor andel af virksomhederne har udvist behov for Firma-XYZs produkter. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 13

15 Kundefordelingen på brancher er den vigtigste indikator for styrke i markedet, og udgør en uundværlig faktor, når Firma-XYZ skal danne segmenter til emnegerering. Hvis de viste 25 brancher ikke indeholder nok emner til f.eks. en Direkt Marketing kampagne, kan man i appendiks 4.3 Branchetilhørsforhold Nacekode se den komplette brancheliste. Listen indeholder alle brancher og deres tilhørende antal kunder, virksomheder total og dækningsprocenter. Branchelisten viser også, hvor Firma-XYZ ingen kunder har. Som udgangspunkt er disse virksomheder mindre interessante - med mindre Firma-XYZ kan identificere brancher, som af strategiske forhold er værd at angribe. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 14

16 4. Appendiks 4.1 Antal ansatte Kode Interval Kunder Kunder i % DK DK i % Markeds dækning A Ukendt 52 4% ,8% 0,1% B % ,7% 0,1% C % ,3% 0,3% D % ,7% 0,3% E % ,5% 0,5% F % ,9% 0,6% G % ,8% 0,9% H % ,7% 1,1% I % ,3% 1,4% J % 970 0,1% 1,3% K % 264 0,0% 1,5% L % 235 0,0% 2,1% M % 25 0,0% 4,0% N % 10 0,0% 20,0% O % 6 0,0% 0,0% P > % 3 0,0% 0,0% I alt ,2% Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 15

17 4.2 Virksomhedstyper Selskabsform Kunder Kunder i % DK DK i % Indeks (Basetal=100) Enkeltmandsvirksomhed % ,1% 92 Anpartsselskab % ,4% 108 Filial 32 2% ,4% 20 Forening 2 0% ,2% 2 Aktieselskab % ,0% 501 Interessentskab 41 3% ,9% 75 Administrativ SE-enhed 19 1% ,5% 91 Fond/selvejende institution 0 0% ,4% 0 Uoplyst/øvrig virksomhedsform 1 0% ,6% 12 Udenlandsk virksomhed 3 0% ,6% 36 Kommanditselskab 1 0% ,6% 13 Menighedsråd 1 0% ,4% 19 Erhvervsdrivende fond 2 0% ,2% 80 Andelsselskab/-forening 1 0% ,1% 49 Filial af udenlandsk aktieselskab 1 0% 808 0,1% 62 Andelsselskab/-forening med begrænset ansvar 0 0% 714 0,1% 0 Selskab/Forening med begrænset ansvar 1 0% 616 0,1% 81 Statsinstitution/Ministerium 3 0% 204 0,0% 734 Partrederi 0 0% 201 0,0% 0 Partnerselskab (Kommanditaktieselskab) 0 0% 167 0,0% 0 Forsikringsaktieselskab 1 0% 120 0,0% 416 Kommune 0 0% 98 0,0% 0 Dødsbo 0 0% 38 0,0% 0 Europæisk økonomisk firmagruppe 0 0% 8 0,0% 0 Enhed under oprettelse i E&S 0 0% 5 0,0% 0 Fast forretningssted af europæisk økon. firmagr. 0 0% 2 0,0% 0 Ialt Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 16

18 4.3 Branchetilhørsforhold NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Dyrkning af korn (undt. ris), bælgfr. og olie. frø , Uoplyst , Udlejning af erhvervsejendomme , Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , Virksomhedsrådgivning o.a. rådg. om driftsledelse , Opførelse af bygninger , Vejgodstransport , Detailhandel med person- og varebiler & minibusser , Dyrkning af andre etårige afgrøder , VVS- og blikkenslagerforretninger , El-installation , Ikke-finansielle holdingselskaber , Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter , Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr , Anden teknisk rådgivning , Taxikørsel , Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer , Murere , Investeringsselskaber , Reklamebureauer , Arkitektvirksomhed , Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver spec , Finansiel leasing , Alment praktiserende læger , Juridisk bistand , Avl af smågrise , Praktiserende tandlæger , Computerprogrammering , Ejendomsmæglere mv , Anden udlejning af boliger , Restauranter , Engroshandel med beklædning , Avl af andet kvæg og bøfler , Autoreparationsværksteder mv , Ikke-specialiseret engroshandel , Bogføring og revision, skatterådgivning , Anden finansiel form., undt. forsikring og pension , Udl. og leasing af andet mat., udstyr o.a. mat.akt , Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer , Malerforretninger , Almindelig rengøring i bygninger , Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi , Anlæg af ledningsnet , Avl af malkekvæg , Engrosh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer , Speditører , Fotografisk virksomhed , Blandet drift ,15 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 17

19 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Hoteller , Avl af heste og dyr af hestefamilien , Engrosh. med møbler, tæpper og belysningsartikler , Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør , Dyrlæger , Anden undervisning i.a.n , Dyrkning af grøntsager, meloner, rødder, rodknolde , Agenturhandel med blandet sortiment , Produktion af elektricitet , Landskabspleje , Banker, sparekasser og andelskasser , Engrosh. m. korn, uforarb. tobak, såsæd og foderst , Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter , Udlejning og leasing af entreprenørmateriel , Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning , Kommunikationsdesign og grafisk design , Tøjforretninger , Detailhandel med brugte varer i forretninger , Produktion af slagtesvin , Avl af pelsdyr mv , Møbelforretninger , Kombinerede serviceydelser , Engrosh. med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilb , Forberedende byggepladsarbejder , Engroshandel med metaller og metalmalme , Administration af og bidrag til erhvervsfremme , Anden it-servicevirksomhed , Vikarbureauer , Engroshandel med kemiske produkter , Engroshandel med person- og varebiler & minibusser , Engroshandel med elektriske husholdningsartikler , Engros- og detailh. m. campingkøretøjer, små trail , Supermarkeder , Karosseriværksteder og autolakererier , Køb og salg af egen fast ejendom , Byggemarkeder og værktøjsmagasiner , Engrosh. med mask. t. minedrift og bygge- og anlæg , Agenturh. m. mask., teknisk udst., skibe & flyvem , Rådg. ingeniørvirks. indenf. prod.- og maskintekn , Rådg. ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlæg , Forhandlere af sports- og campingudstyr , Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata , Andre sportsaktiviteter , Fremst. af bygningstømmer og snedkeriart. i øvrigt , Dyrkning af andre flerårige afgrøder , Praktiserende speciallæger , Tagdækningsvirksomhed , Fremst. af køle- og ventilationsanlæg (industriel) , Geologiske unders. & prospektering, landinspekt.mv , Andre kreditselskaber , Detailhandel med spil og legetøj , Fremstilling af kontor- og butiksmøbler , Fremstilling af andre møbler , Engrosh. med computere, ydre enheder og software , Fotoforretninger , Servicestationer , Genbrug af sorterede materialer ,00 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 18

20 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Engroshandel med tekstiler , Engrosh. med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv , Finansielle holdingselskaber , Engroshandel med fisk og fiskeprodukter , Maskinforarbejdning , Planteformering , Engroshandel med vin og spiritus , Anlæg af veje og jernbaner , Selvstændigt udøvende scenekunstnere , Anden måling og teknisk analyse , Engrosh. med medicinalvarer og sygeplejeartikler , Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf , Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik , Radio- og tv-forretninger , Engroshandel med læge- og hospitalsartikler , Finansielle hovedsæders virksomhed , Agenturh. m. tekstiler, bekl., pelsværk, fodtøj mv , Produktion af film og videofilm , Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n , Udl. og leasing af varer t. pers. brug og husholdn , Reparation af elektronisk og optisk udstyr , Fremstilling af friske bageriprodukter , Prepress- og premedia-arbejde , Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kon , Public relations og kommunikation , Produktion af tv-programmer , Fremstilling af byggematerialer af beton , Anden forsikring , Engroshandel med blomster og planter , Andre liberale, vidensk. og tekn. tjenesteydelser , Kunstnerisk skaben , Markedsanalyse og offentlig meningsmåling , Fremst. af plader, ark, rør og slanger, plastprof , Fremstilling af andre plastprodukter , Boliganvisning, ferieboligudlejning mv , Kunsthandel og gallerivirksomhed , Industriel design og produktdesign , Køreskoler , Oversættelse og tolkning , Undervisning inden for sport og fritid , Anden bygningsinstallationsvirksomhed , Engrosh. med ure, smykker og guld- og sølvvarer , Detailh. med ure, smykker og guld- og sølvvarer , Engrosh. med cykler, sportsartikler og lystbåde , Rejsearrangører , Fremst. af medicinske og dentale instr. & udstyr , Organisering af kongresser, messer og udstillinger , Engroshandel med elektronisk udstyr , Reparation af maskiner , Ekstraterritoriale organisationer og organer , Engroshandel med kufferter og lædervarer , Skorstensfejning , Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n , Reparation af computere og ydre enheder , Fremst. af andre færdige metalprodukter i.a.n , Fremstilling af vin af druer , Aktiviteter vedrørende fysisk velvære ,22 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 19

21 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Forarbejdning af svinekød , Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv , Sø- og kysttransport af gods , Serviceydelser i forbindelse med husdyravl , Kiropraktorer , Psykologisk rådgivning , Serviceydelser i forbindelse med planteavl , Fjerkræavl , Arbejdsformidlingskontorer , Engroshandel med værktøjsmaskiner , Anden bygningsfærdiggørelse , Fremstilling af smagspræparater og krydderier , Efterbehandling af tekstiler , Fremstilling af øl , Fremstilling af andre fødevarer i.a.n , Fremstilling af tobaksprodukter , Farve- og tapetforretninger , Flytteforretninger , Turistkørsel og anden landpassagertransport , A. detailh. undt. fra forr., stadepladser og mrkdr , Detailhandel fra postordreforretninger , Detailhandel med andre varer i.a.n , Forhandlere af gaveartikler og brugskunst , Optikere , Detailh. m. kosmetikvarer og prod. til pers. pleje , Detailh. med computere, ydre enheder og software , Detailh. m. tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning , Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer , Detailhandel med telekommunikationsudstyr , Detailhandel med drikkevarer , Frugt- og grøntforretninger , Forarbejdning af andet kød , Købmænd og døgnkiosker , Forarbejdning og konservering af fjerkrækød , Engroshandel med affaldsprodukter , Forarb. og kons. af fisk, krebsdyr og bløddyr , Fremstilling af mølleriprodukter , Havfiskeri , Fremst. af smykker i ædle metaller og rel. prod , Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer , Fremstilling af låse og hængsler , Fremstilling af elektronik til husholdninger , Fremst. af udst. t. måling, afprøvning, nav. og kt , Fremst. af bestrålings-, elektromed. -terap. udst , Fremstilling af elektriske belysningsartikler , Fremstilling af vindmøller og dele hertil , Engros- og detailh. m. lastbiler & påhængsvogne mv , Fremst. af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger , Fremst. af metalforarbejdende værktøjsmaskiner , Fremst. af øvr. maskiner til specielle formål i.a , Salg, vedl. og rep. af motorcykler, reservedele mv , Fremstilling af andre transportmidler i.a.n , Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer , Fremstilling af bijouteri og lignende varer , Fremstilling af sportsudstyr , Fremstilling af spil og legetøj , Nedrivning ,03 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 20

22 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n , Gennemførelse af byggeprojekter , Opsamling og behandling af spildevand , Distribution af elektricitet , Reparation af jern- og metalvarer , Installation af industrimaskiner og -udstyr , Reparation og vedligeholdelse af skibe og både , Glarmestervirksomhed , Fremstilling af andre organiske basiskemikalier , Fremstilling af trikotagestoffer , Fremstilling af underbeklædning , Engroshandel med bøger, papir og papirvarer , Udsavning og høvling af træ , Fremstilling af finerplader og træbaserede plader , Fremstilling af sammensatte parketstave , Engroshandel med porcelæns- og glasvarer , Fremstilling af andre papir- og papvarer , Engroshandel med hårde hvidevarer , Engroshandel med fodtøj , Ikke-spec. Engr.h. m. føde-, drikke- & tobaksvarer , Detailh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer , Engrosh. m. øl, min.-vand, frugt- og grøntsagssaft , Engroshandel med andre husholdningsartikler , Fremst. af gødningsstoffer og nitrogenprodukter , Engroshandel med kød og kødprodukter , Engroshandel med frugt og grøntsager , Fremst. af maling, lak o.l. overfladebehandlingsm , Fremst. af sæbe, rengørings-, rense- og polermidl , Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv , Fremstilling af bygningsartikler af plast , Fremst. af andre ikke-metalholdige min. prod , Agenturhandel med specialiseret varesortiment ian , Agenturh. m. møbler, husholdningsart. og isenkram , Fremstilling af døre og vinduer af metal , Anden trykning , Anden udgivelse af software , Ferieboliger o.a. indlogeringsfac. t. kortv.ophold , Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport , Event catering , Administration af fast ejendom på kontraktbasis , Specialskoler for handicappede , Almennyttige boligselskaber , Investeringsforeninger , Kombinerede administrationsserviceydelser , Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virks , Serviceydelser i forbindelse med luftfart , Risiko- og skadesvurdering , Drift af sportsanlæg , Tekniske skoler og fagskoler , Andre kreditinstitutter , Udgivelse af bøger , Anden forretningsservice i.a.n , Cafeér, værtshuse, diskoteker mv , Religiøse institutioner og foreninger , Anden restaurationsvirksomhed , Livsforsikring , Fagforeninger ,07 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 21

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Startdato Slutdato 01/01/2012 1 14/05/2012 1 01/02/2012 2 03/05/2012 1 25/05/2012 1 01/03/2012 3 16/04/2012 1 26/06/2012 1 31/05/2012 1 01/05/2012 6

Startdato Slutdato 01/01/2012 1 14/05/2012 1 01/02/2012 2 03/05/2012 1 25/05/2012 1 01/03/2012 3 16/04/2012 1 26/06/2012 1 31/05/2012 1 01/05/2012 6 Startdato Slutdato 0/0/202 4/05/202 0/02/202 2 03/05/202 25/05/202 0/03/202 3 6/04/202 26/06/202 3/05/202 0/05/202 6 08/05/202 5/05/202 5/06/202 24/05/202 25/05/202 29/05/202 0/06/20 2 29/05/202 3/05/202

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi

Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi Konkurrenceintensiteten i dansk økonomi 2.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Konkurrence på det danske hjemmemarked gavner både forbrugerne og virksomhederne. Konkurrence fører til øget produktivitet og innovation

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Oktober 2014 Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Highlights Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. De yder tilsammen et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Værdien af deltidssegmentets

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen. Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet

Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen. Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet Publikationen Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet kan downloades fra hjemmesiden

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 15:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 166 Del C... 200 Del D... 230 Del M... 232 INDHOLD Del A... 2 Del B... 166 Del C... 2 Del D... 23 Del M... 232 L A A.1. 9835232 23/3/211 EP IN YOUR SKIN FERRER INTERNACIONAL, S.A. Gran Vía Carlos III, 94 Edificio Trade 828 Barcelona ES CURELL SUÑOL

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere