Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder"

Transkript

1 Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder

2 Indhold 1. INDLEDNING Rapportens formål og omfang Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse Analysegrundlag KUNDEBASEN I PROFIL Geografi Kunders størrelse Virksomhedstyper Branchetilhørsforhold MARKEDSDÆKNING Geografi Markedsdækning målt på antal ansatte Branchetilhørsforhold APPENDIKS Antal ansatte Virksomhedstyper Branchetilhørsforhold Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 1

3 1. Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Men med de rigtige værktøjer er det muligt, at identificere mønstre og kundegrupper, som sætter dig i stand til at udvælge emner, der passer bedre til din virksomhed. Profil- og Markedsdækningsanalysen er leveret af Experian i strategisk samarbejde med Sodi Data Mining. Alle rettigheder til analysen forbeholdes 2005 Sodi Data Mining. 1.1 Rapportens formål og omfang Rapporten omfatter en Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs kundedatabase. Rapportens formål er at udforske kundebasen og identificere virksomhedens styrker og svagheder i markedet. Profil- og Markedsdæknings-analysen giver et objektivt billede af kundebasen og illustrerer, hvor Firma-XYZ har flest kunder og bedst fat i markedet. 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse Profil- og Markedsdækningsanalysen giver en generel viden om kundebasens sammensætning set i forhold til markedet. Med denne viden kan du identificere og udvælge segmentkriterier, hvor Firma-XYZ: 1. har flest kunder 2. penetrerer markedet bedst Bemærk Grafer, tabeller og illustrationer i Kapitel 2 - Kundebasen i Profil er kun rå optællinger, der ikke fortæller noget om, hvilke kunder din virksomhed har bedst fat i. De bør derfor ikke bruges til emnegenerering og segmentdannelse. Kundebasen i Profil skaber til gengæld grundlaget for Kapitel 3 - Markedsdækning, hvor Firma- XYZs dækning i markedet identificeres. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 2

4 1.3 Analysegrundlag Som grundlag for analysen har Experian modtaget en fil indeholdende 1902 kunder. Heraf er 1379 identificeret: Tabel 1 %-vis Modtaget Identificeret identificeret Kunder % I den samlede analysefil har vi identificeret 45 dubletter. Disse er trukket fra analysegrundlaget. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 3

5 2. Kundebasen i Profil I dette kapitel profileres kundebasen ud fra en række relevante karakteristika, så som geografi, kunders størrelse (målt på antal ansatte) og branchetilhørsforhold. Kapitlet illustrerer med andre ord: hvor i landet kunderne er hvor store kunderne er - målt på antallet af ansatte inden for hvilke brancher, vi finder flest kunder 2.1 Geografi Den geografiske fordeling viser først hvor i Danmark, Firma-XYZ har flest kunder. Dernæst fordeles kunderne i tabellen Top 25 postområder, som viser præcis inden for hvilke postområder Firma-XYZ har flest kunder. Figur 1 - Kort over Firma-XYZs Kunder Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 4

6 Ovenstående kort (figur 1) viser, at Firma-XYZ har mange kunder i Storkøbenhavn. I de større midtjyske byer og omkring Ålborg, Århus og Odense har Firma-XYZ ligeledes mange kunder set i modsætning til Sønderjylland, Vestjylland samt Lolland og Falster, hvor Firma-XYZ næsten ikke er repræsenteret. I Tabel 2 - Top 25 Postområder viser de 25 postområder med flest kunder i. Tabel 2 - Top 25 Postområder Postområde Kunder Andel af kundebasen 4000 Roskilde 23 2% 2100 København Ø 22 2% 9000 Aalborg 19 1% 6000 Kolding 17 1% 7400 Herning 17 1% 4200 Slagelse 16 1% 8000 Århus C 16 1% 4300 Holbæk 16 1% 8700 Horsens 15 1% 2900 Hellerup 15 1% 8600 Silkeborg 15 1% 8800 Viborg 13 1% 4600 Køge 13 1% 4700 Næstved 13 1% 4100 Ringsted 12 1% 4400 Kalundborg 12 1% 2920 Charlottenlund 12 1% 8240 Risskov 11 1% 3480 Fredensborg 11 1% 2950 Vedbæk 11 1% 2800 Kongens Lyngby 11 1% 2970 Hørsholm 11 1% 7500 Holstebro 10 1% 2610 Rødovre 10 1% 2630 Taastrup 10 1% Tabel 2 viser, at bycentrum i København og Storkøbenhavn er velrepræsenteret og også flere større jyske byer hører til blandt de områder, hvor Firma-XYZ har flest kunder. Vi kan således snakke om en metropol-effekt i forhold til Firma-XYZs kunder. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 5

7 2.2 Kunders størrelse I dette afsnit belyses kundernes størrelse målt på antal ansatte. Figur 2 Kunder fordelt på Antal Ansatte Kunder Ukendt > A B C D E F G H I J K L M N O P En fordeling af kundebasen baseret på antallet af ansatte viser, at Firma-XYZ har flest kunder uden ansatte. Bemærk, at selvom Firma-XYZ også har forholdsvis mange små kunder målt på antal ansatte, er det ikke ensbetydende med en styrke blandt små virksomheder. For at evalurere, hvilken størrelse af virksomheder, Firma-XYZ har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. INFO - På landsplan finder vi, at ca. 69 % af alle danske virksomheder har 0 eller 1 ansatte. (Se appendiks 4.1 Antal ansatte for baggrundstal.) Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 6

8 2.3 Virksomhedstyper I dette afsnit fordeles kundebasen på selskabsform. Figur 3 Selskabsform Enkeltmandsvirksomhed Anpartsselskab Filial Forening Aktieselskab Interessentskab Administrativ SE-enhed Fond/selvejende institution Uoplyst/øvrig virksomhedsform Figur 3 viser, at kundedatabasen primært består af enkeltmandsvirksomheder, A/S er og ApS er. Umiddelbart kan man fortolke denne fordeling som en meget stabil kundebase grundet den store andel A/S er og ApS er, der begge har lovbestemt kapitalkrav. Set i forhold til den generelle fordeling af danske virksomheder, har Firma-XYZ godt fat i Aktieselskaber og Anpartsselskaber (se appendiks for baggrundstal). Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 7

9 2.4 Branchetilhørsforhold I det følgende afsnit fordeles kundebasen på hovedbrancher. Dette bliver gjort på baggrund af NACE-kode systemet, som er en fælles standard til klassificering af virksomheder inden for EU. Figur 4 Kunder fordelt på Hovedbrancher 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri R åsto findvinding F remstillingsvirkso mhed El -, gas - og fjernvarmeforsyning Vandforsyning ; kloakvæsen, affaldshåndtering og re Bygge - og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel ; reparation af motork Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation P engeinstitut - og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydels Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar ; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser P rivate husholdninger med ansat medhjælp; husholdn Ekstraterritoriale organisationer og organer DK i % Kunder i % Uo plyst Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 8

10 Figur 4 viser, at over 47% af Firma-XYZs kunder kan findes inden for tre hovedbrancher: Engroshandel og detailhandel; reparation af motork - 19% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri - 15% Bygge- og anlægsvirksomhed - 13% Sammenholder vi hovedbrancherne med den generelle fordeling af danske virksomheder, er der stærke indikationer på markedsmæssig styrke inden for Handel og reparationsvirksomhed og Fremstillingsvirksomhed. Tabel 3 illustrerer kundernes specifikke branchetilhørsforhold. Tabel 3 - Top 25 brancher NACEkode Branche Kunder i % % Kunder Kumulativ Dyrkning af korn (undt. ris), bælgfr. og olie. frø 90 7% 7% Uoplyst 77 6% 12% Udlejning af erhvervsejendomme 72 5% 17% Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 45 3% 21% Virksomhedsrådgivning o.a. rådg. om driftsledelse 36 3% 23% Opførelse af bygninger 33 2% 26% Vejgodstransport 28 2% 28% Detailhandel med person- og varebiler & minibusser 26 2% 30% Dyrkning af andre etårige afgrøder 24 2% 31% VVS- og blikkenslagerforretninger 18 1% 33% El-installation 18 1% 34% Ikke-finansielle holdingselskaber 17 1% 35% Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 16 1% 36% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 16 1% 37% Anden teknisk rådgivning 16 1% 39% Taxikørsel 15 1% 40% Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer 14 1% 41% Murere 14 1% 42% Investeringsselskaber 13 1% 43% Reklamebureauer 13 1% 44% Arkitektvirksomhed 13 1% 45% Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver spec. 12 1% 45% Finansiel leasing 12 1% 46% Alment praktiserende læger 12 1% 47% Juridisk bistand 11 1% 48% Ovenstående tabel viser de 25 brancher med flest kunder i. Akkumuleret set indeholder disse 25 brancher 48% af Firma-XYZs samlede kundebase. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 9

11 3. Markedsdækning I dette kapitel holdes kundebasen op imod den generelle fordeling af danske virksomheder. Fordelingerne viser derfor Firma-XYZs penetration i markedet, som analyseres ud fra geografi, hovedbrancher samt antal ansatte. Med andre ord illustrerer afsnittet: hvor i landet Firma-XYZ penetrerer markedet bedst hvilken størrelse virksomheder Firma-XYZ har bedst fat i inden for hvilke brancher Firma-XYZ har størst markedsdækning 3.1 Geografi Den geografiske penetration viser, hvor i Danmark Firma-XYZ har bedst fat. Figur 5 - Kort over Markedsdækning Bemærk den meget lave markedsdækning i yderområder - stort set alle andre steder end Storkøbenhavn. Generelt identificerer kortet, hvilke dele af landet Firma-XYZ står stærkest i, men også hvor Firma-XYZ har en lav markedspenetration. Dårlig penetrering af markedet kan enten skyldes: at virksomhederne i området ikke har behov for produktet manglende salgsindsats eller distribution at konkurrenterne står stærkt i området Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 10

12 3.2 Markedsdækning målt på antal ansatte Dette afsnit sammenligner kundernes fordeling på antal ansatte med den generelle procentvise fordeling af virksomheder i Danmark. Figur 6 %-vis fordeling kunder sammenholdt med danske virksomheder 80% 70% 60% 50% DK i % Kunder i % 40% 30% 20% 10% 0% Ukendt > A B C D E F G H I J K L M N O P Figur 6 viser at Firma-XYZ har særdeles godt fat i de mellemstore og store virksomheder i Danmark. Kundefordelingen på antal ansatte er en vigtig indikator for hvilken størrelse virksomheder, der har behov for produktet. Ønsker Firma-XYZ emnegenere på baggrund af Figur 6, skal der udvælges virksomheder, hvor Kunder i % er større end DK i %, fordi det er blandt disse virksomheder, Firma-XYZ har bedst fat. Se appendiks 4.1 Antal ansatte om baggrundstal. Appendiks 4.1 Antal ansatte angiver også Firma-XYZs dækningsprocenter, som kan være nemmere at aflæse: Højeste dækningsprocent indikerer, at Firma-XYZ har bedst fat i denne størrelse virksomheder. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 11

13 3.3 Branchetilhørsforhold Dette afsnit illustrer markedsdækningen fordelt på hovedbrancher. Figur 7 Markedsdækning fordelt på Hovedbrancher 0,00 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,25 % 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,45 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri R åsto findvinding F remstillingsvirkso mhed El -, gas - og fjernvarmeforsyning Vandforsyning ; kloakvæsen, affaldshåndtering og re Bygge - og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel ; reparation af motork Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation P engeinstitut - og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydels Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar ; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser P rivate husholdninger med ansat medhjælp; husholdn Ekstraterritoriale organisationer og organer Uo plyst Markeds-dækning Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 12

14 Figur 7 viser, at den største markedsdækning er inden for virksomheder med branchetilhørsforhold i Bygge- og anlægsvirksomhed (0,4%) og Fremstillingsvirksomhed penetreres med ca. 0,3% og er dermed den næst bedst penetrerede hovedbranche. Høje penetrationer tyder på, at det er inden for disse hovedbrancher, at Firma-XYZ kan identificere nye potentielle kunder. Hovedbrancher er typisk for generelle til at danne segmenter og generere emner, idet man identificerer for mange emner, der ikke er hensigtsmæssige at beskæftige sig med set i forhold til udbytte. NACE branchesystemets 8-cifrede brancher giver derimod den ønskede detaljegrad, som øger sikkerheden for, at Firma-XYZ rammer de rigtige emner i markedet. Nedenstående tabel viser Firma-XYZs Top 25 brancher med højest markedsdækning. Tabel 4 NACEkode Markeds- Branche Kunder DK dækning Finansiel leasing ,9% Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,0% Engrosh. m. korn, uforarb. tobak, såsæd og foderst ,1% Engrosh. med møbler, tæpper og belysningsartikler ,9% Engrosh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer ,8% Anlæg af ledningsnet ,8% Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter ,8% Dyrlæger ,8% Avl af heste og dyr af hestefamilien ,8% Udlejning og leasing af entreprenørmateriel ,8% Detailhandel med person- og varebiler & minibusser ,7% Speditører ,7% Agenturhandel med blandet sortiment ,7% Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør ,7% Hoteller ,6% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr ,6% Avl af smågrise ,6% Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer ,5% Anden finansiel form., undt. forsikring og pension ,5% Juridisk bistand ,5% Dyrkning af andre etårige afgrøder ,5% Engroshandel med beklædning ,5% Avl af andet kvæg og bøfler ,5% Anden teknisk rådgivning ,5% Taxikørsel ,5% Det er inden for disse 25 brancher, at Firma-XYZ har bedst fat i markedet, idet en stor andel af virksomhederne har udvist behov for Firma-XYZs produkter. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 13

15 Kundefordelingen på brancher er den vigtigste indikator for styrke i markedet, og udgør en uundværlig faktor, når Firma-XYZ skal danne segmenter til emnegerering. Hvis de viste 25 brancher ikke indeholder nok emner til f.eks. en Direkt Marketing kampagne, kan man i appendiks 4.3 Branchetilhørsforhold Nacekode se den komplette brancheliste. Listen indeholder alle brancher og deres tilhørende antal kunder, virksomheder total og dækningsprocenter. Branchelisten viser også, hvor Firma-XYZ ingen kunder har. Som udgangspunkt er disse virksomheder mindre interessante - med mindre Firma-XYZ kan identificere brancher, som af strategiske forhold er værd at angribe. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 14

16 4. Appendiks 4.1 Antal ansatte Kode Interval Kunder Kunder i % DK DK i % Markeds dækning A Ukendt 52 4% ,8% 0,1% B % ,7% 0,1% C % ,3% 0,3% D % ,7% 0,3% E % ,5% 0,5% F % ,9% 0,6% G % ,8% 0,9% H % ,7% 1,1% I % ,3% 1,4% J % 970 0,1% 1,3% K % 264 0,0% 1,5% L % 235 0,0% 2,1% M % 25 0,0% 4,0% N % 10 0,0% 20,0% O % 6 0,0% 0,0% P > % 3 0,0% 0,0% I alt ,2% Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 15

17 4.2 Virksomhedstyper Selskabsform Kunder Kunder i % DK DK i % Indeks (Basetal=100) Enkeltmandsvirksomhed % ,1% 92 Anpartsselskab % ,4% 108 Filial 32 2% ,4% 20 Forening 2 0% ,2% 2 Aktieselskab % ,0% 501 Interessentskab 41 3% ,9% 75 Administrativ SE-enhed 19 1% ,5% 91 Fond/selvejende institution 0 0% ,4% 0 Uoplyst/øvrig virksomhedsform 1 0% ,6% 12 Udenlandsk virksomhed 3 0% ,6% 36 Kommanditselskab 1 0% ,6% 13 Menighedsråd 1 0% ,4% 19 Erhvervsdrivende fond 2 0% ,2% 80 Andelsselskab/-forening 1 0% ,1% 49 Filial af udenlandsk aktieselskab 1 0% 808 0,1% 62 Andelsselskab/-forening med begrænset ansvar 0 0% 714 0,1% 0 Selskab/Forening med begrænset ansvar 1 0% 616 0,1% 81 Statsinstitution/Ministerium 3 0% 204 0,0% 734 Partrederi 0 0% 201 0,0% 0 Partnerselskab (Kommanditaktieselskab) 0 0% 167 0,0% 0 Forsikringsaktieselskab 1 0% 120 0,0% 416 Kommune 0 0% 98 0,0% 0 Dødsbo 0 0% 38 0,0% 0 Europæisk økonomisk firmagruppe 0 0% 8 0,0% 0 Enhed under oprettelse i E&S 0 0% 5 0,0% 0 Fast forretningssted af europæisk økon. firmagr. 0 0% 2 0,0% 0 Ialt Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 16

18 4.3 Branchetilhørsforhold NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Dyrkning af korn (undt. ris), bælgfr. og olie. frø , Uoplyst , Udlejning af erhvervsejendomme , Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , Virksomhedsrådgivning o.a. rådg. om driftsledelse , Opførelse af bygninger , Vejgodstransport , Detailhandel med person- og varebiler & minibusser , Dyrkning af andre etårige afgrøder , VVS- og blikkenslagerforretninger , El-installation , Ikke-finansielle holdingselskaber , Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter , Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr , Anden teknisk rådgivning , Taxikørsel , Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer , Murere , Investeringsselskaber , Reklamebureauer , Arkitektvirksomhed , Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver spec , Finansiel leasing , Alment praktiserende læger , Juridisk bistand , Avl af smågrise , Praktiserende tandlæger , Computerprogrammering , Ejendomsmæglere mv , Anden udlejning af boliger , Restauranter , Engroshandel med beklædning , Avl af andet kvæg og bøfler , Autoreparationsværksteder mv , Ikke-specialiseret engroshandel , Bogføring og revision, skatterådgivning , Anden finansiel form., undt. forsikring og pension , Udl. og leasing af andet mat., udstyr o.a. mat.akt , Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer , Malerforretninger , Almindelig rengøring i bygninger , Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi , Anlæg af ledningsnet , Avl af malkekvæg , Engrosh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer , Speditører , Fotografisk virksomhed , Blandet drift ,15 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 17

19 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Hoteller , Avl af heste og dyr af hestefamilien , Engrosh. med møbler, tæpper og belysningsartikler , Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør , Dyrlæger , Anden undervisning i.a.n , Dyrkning af grøntsager, meloner, rødder, rodknolde , Agenturhandel med blandet sortiment , Produktion af elektricitet , Landskabspleje , Banker, sparekasser og andelskasser , Engrosh. m. korn, uforarb. tobak, såsæd og foderst , Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter , Udlejning og leasing af entreprenørmateriel , Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning , Kommunikationsdesign og grafisk design , Tøjforretninger , Detailhandel med brugte varer i forretninger , Produktion af slagtesvin , Avl af pelsdyr mv , Møbelforretninger , Kombinerede serviceydelser , Engrosh. med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilb , Forberedende byggepladsarbejder , Engroshandel med metaller og metalmalme , Administration af og bidrag til erhvervsfremme , Anden it-servicevirksomhed , Vikarbureauer , Engroshandel med kemiske produkter , Engroshandel med person- og varebiler & minibusser , Engroshandel med elektriske husholdningsartikler , Engros- og detailh. m. campingkøretøjer, små trail , Supermarkeder , Karosseriværksteder og autolakererier , Køb og salg af egen fast ejendom , Byggemarkeder og værktøjsmagasiner , Engrosh. med mask. t. minedrift og bygge- og anlæg , Agenturh. m. mask., teknisk udst., skibe & flyvem , Rådg. ingeniørvirks. indenf. prod.- og maskintekn , Rådg. ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlæg , Forhandlere af sports- og campingudstyr , Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata , Andre sportsaktiviteter , Fremst. af bygningstømmer og snedkeriart. i øvrigt , Dyrkning af andre flerårige afgrøder , Praktiserende speciallæger , Tagdækningsvirksomhed , Fremst. af køle- og ventilationsanlæg (industriel) , Geologiske unders. & prospektering, landinspekt.mv , Andre kreditselskaber , Detailhandel med spil og legetøj , Fremstilling af kontor- og butiksmøbler , Fremstilling af andre møbler , Engrosh. med computere, ydre enheder og software , Fotoforretninger , Servicestationer , Genbrug af sorterede materialer ,00 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 18

20 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Engroshandel med tekstiler , Engrosh. med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv , Finansielle holdingselskaber , Engroshandel med fisk og fiskeprodukter , Maskinforarbejdning , Planteformering , Engroshandel med vin og spiritus , Anlæg af veje og jernbaner , Selvstændigt udøvende scenekunstnere , Anden måling og teknisk analyse , Engrosh. med medicinalvarer og sygeplejeartikler , Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf , Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik , Radio- og tv-forretninger , Engroshandel med læge- og hospitalsartikler , Finansielle hovedsæders virksomhed , Agenturh. m. tekstiler, bekl., pelsværk, fodtøj mv , Produktion af film og videofilm , Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n , Udl. og leasing af varer t. pers. brug og husholdn , Reparation af elektronisk og optisk udstyr , Fremstilling af friske bageriprodukter , Prepress- og premedia-arbejde , Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kon , Public relations og kommunikation , Produktion af tv-programmer , Fremstilling af byggematerialer af beton , Anden forsikring , Engroshandel med blomster og planter , Andre liberale, vidensk. og tekn. tjenesteydelser , Kunstnerisk skaben , Markedsanalyse og offentlig meningsmåling , Fremst. af plader, ark, rør og slanger, plastprof , Fremstilling af andre plastprodukter , Boliganvisning, ferieboligudlejning mv , Kunsthandel og gallerivirksomhed , Industriel design og produktdesign , Køreskoler , Oversættelse og tolkning , Undervisning inden for sport og fritid , Anden bygningsinstallationsvirksomhed , Engrosh. med ure, smykker og guld- og sølvvarer , Detailh. med ure, smykker og guld- og sølvvarer , Engrosh. med cykler, sportsartikler og lystbåde , Rejsearrangører , Fremst. af medicinske og dentale instr. & udstyr , Organisering af kongresser, messer og udstillinger , Engroshandel med elektronisk udstyr , Reparation af maskiner , Ekstraterritoriale organisationer og organer , Engroshandel med kufferter og lædervarer , Skorstensfejning , Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n , Reparation af computere og ydre enheder , Fremst. af andre færdige metalprodukter i.a.n , Fremstilling af vin af druer , Aktiviteter vedrørende fysisk velvære ,22 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 19

21 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Forarbejdning af svinekød , Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv , Sø- og kysttransport af gods , Serviceydelser i forbindelse med husdyravl , Kiropraktorer , Psykologisk rådgivning , Serviceydelser i forbindelse med planteavl , Fjerkræavl , Arbejdsformidlingskontorer , Engroshandel med værktøjsmaskiner , Anden bygningsfærdiggørelse , Fremstilling af smagspræparater og krydderier , Efterbehandling af tekstiler , Fremstilling af øl , Fremstilling af andre fødevarer i.a.n , Fremstilling af tobaksprodukter , Farve- og tapetforretninger , Flytteforretninger , Turistkørsel og anden landpassagertransport , A. detailh. undt. fra forr., stadepladser og mrkdr , Detailhandel fra postordreforretninger , Detailhandel med andre varer i.a.n , Forhandlere af gaveartikler og brugskunst , Optikere , Detailh. m. kosmetikvarer og prod. til pers. pleje , Detailh. med computere, ydre enheder og software , Detailh. m. tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning , Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer , Detailhandel med telekommunikationsudstyr , Detailhandel med drikkevarer , Frugt- og grøntforretninger , Forarbejdning af andet kød , Købmænd og døgnkiosker , Forarbejdning og konservering af fjerkrækød , Engroshandel med affaldsprodukter , Forarb. og kons. af fisk, krebsdyr og bløddyr , Fremstilling af mølleriprodukter , Havfiskeri , Fremst. af smykker i ædle metaller og rel. prod , Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer , Fremstilling af låse og hængsler , Fremstilling af elektronik til husholdninger , Fremst. af udst. t. måling, afprøvning, nav. og kt , Fremst. af bestrålings-, elektromed. -terap. udst , Fremstilling af elektriske belysningsartikler , Fremstilling af vindmøller og dele hertil , Engros- og detailh. m. lastbiler & påhængsvogne mv , Fremst. af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger , Fremst. af metalforarbejdende værktøjsmaskiner , Fremst. af øvr. maskiner til specielle formål i.a , Salg, vedl. og rep. af motorcykler, reservedele mv , Fremstilling af andre transportmidler i.a.n , Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer , Fremstilling af bijouteri og lignende varer , Fremstilling af sportsudstyr , Fremstilling af spil og legetøj , Nedrivning ,03 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 20

22 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n , Gennemførelse af byggeprojekter , Opsamling og behandling af spildevand , Distribution af elektricitet , Reparation af jern- og metalvarer , Installation af industrimaskiner og -udstyr , Reparation og vedligeholdelse af skibe og både , Glarmestervirksomhed , Fremstilling af andre organiske basiskemikalier , Fremstilling af trikotagestoffer , Fremstilling af underbeklædning , Engroshandel med bøger, papir og papirvarer , Udsavning og høvling af træ , Fremstilling af finerplader og træbaserede plader , Fremstilling af sammensatte parketstave , Engroshandel med porcelæns- og glasvarer , Fremstilling af andre papir- og papvarer , Engroshandel med hårde hvidevarer , Engroshandel med fodtøj , Ikke-spec. Engr.h. m. føde-, drikke- & tobaksvarer , Detailh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer , Engrosh. m. øl, min.-vand, frugt- og grøntsagssaft , Engroshandel med andre husholdningsartikler , Fremst. af gødningsstoffer og nitrogenprodukter , Engroshandel med kød og kødprodukter , Engroshandel med frugt og grøntsager , Fremst. af maling, lak o.l. overfladebehandlingsm , Fremst. af sæbe, rengørings-, rense- og polermidl , Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv , Fremstilling af bygningsartikler af plast , Fremst. af andre ikke-metalholdige min. prod , Agenturhandel med specialiseret varesortiment ian , Agenturh. m. møbler, husholdningsart. og isenkram , Fremstilling af døre og vinduer af metal , Anden trykning , Anden udgivelse af software , Ferieboliger o.a. indlogeringsfac. t. kortv.ophold , Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport , Event catering , Administration af fast ejendom på kontraktbasis , Specialskoler for handicappede , Almennyttige boligselskaber , Investeringsforeninger , Kombinerede administrationsserviceydelser , Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virks , Serviceydelser i forbindelse med luftfart , Risiko- og skadesvurdering , Drift af sportsanlæg , Tekniske skoler og fagskoler , Andre kreditinstitutter , Udgivelse af bøger , Anden forretningsservice i.a.n , Cafeér, værtshuse, diskoteker mv , Religiøse institutioner og foreninger , Anden restaurationsvirksomhed , Livsforsikring , Fagforeninger ,07 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 21

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

Header text Total markedsanalyse

Header text Total markedsanalyse Firmanavn SoftInform ApS Kilde Salesoptimizer DK med Greens data Dato 31. december 2011 fil testfile.xlsx Indhold Resultat af emneprioritering...2 sudvælgelsens resultat...2 sanalyse på Firmatype...2 sanalyse

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012 Input fil: 123Kundefil.txt Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Kvartalsoversigt for virksomhedsvendt aktivering 1. kvartal 2014

Kvartalsoversigt for virksomhedsvendt aktivering 1. kvartal 2014 33373198 Andresen Towers A/S Privat sektor Fremstilling af vindmøller og dele 0 ansatte Nyborg Uddannelseshjælp Virksomhedspraktik 01/01/2014 07/02/2014 hertil 14814086 Handelsselskabet Af 19/3 Privat

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1893 DA 29.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014

Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd. Årsrapport august 2014 Stevns Årsrapport august 2014 Samarbejdsaftale Stevns Kommune og Stevns Rapport for 1. halvår 2014 1 RAPPORTERING PÅ SAMARBEJDSAFTALEN AUGUST 2014 Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns er på

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 5 17 2 4 4 9 5 6 4 6 4 9 7 82 pædagogmedhjælper 25 2 1 3 10 11 9 4 5 2 3 75 butiksmedhjælper 1 16 2 8 2 7 6 3 3 5 5 13 3 74 pedelmedhjælper

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

Konkursanalyse, september 2016

Konkursanalyse, september 2016 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, september 2016 Der har i september 2016 været 430 konkurser, hvilket er en stigning på 87,8 % sammenlignet med september 2015, hvor der var 229 konkurser.

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Fyn, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 1 2 1 3 1 7 18 5 38 kontorassistent 2 5 5 4 17 4 1 38 butiksassistent 2 2 1 1 2 1 19 2 30 lager- og logistikmedarbejder 5 3 1 2 2 16 29 butiksmedhjælper

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012

Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012 Kvartalsoversigt for Løntilskud og Virksomhedspraktik 4.kvartal 2012 CVR-nr Virksomhedsnavn Branche Antal ansatte (CVR) Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse 29188955 Bo- Og Værestedet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 16.november 2009 FAKTAARK Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 1. Resumé fra pressemeddelelse Flere virksomheder end nogensinde før er truet af konkurs. Særligt virksomheder i hovedstadsområdet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Antallet af konkurser slår alle rekorder Det er historisk hårde tider i dansk erhvervsliv: 656 virksomheder gik konkurs i marts 35 pct. flere

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009 PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 20 Nye konkurstal fra Experian: Højeste antal konkurser nogensinde 599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der

Læs mere

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07)

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Branchefællesskab for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration Branchekode DB 07 - Navn på branchekode

Læs mere

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm PRESSEMEDDELELSE 1.maj 2009 Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm Østjylland og Bornholm er de to områder i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser de seneste 12 måneder.

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Flere konkurser i februar 533 virksomheder gik konkurs i februar 16 pct. flere end i februar sidste år, hvor 460 virksomheder måtte dreje

Læs mere

Antallet af konkurser falder igen

Antallet af konkurser falder igen PRESSEMEDDELELSE De mørke skyer over dansk erhvervsliv er ved at lette: Antallet af konkurser falder igen 4. august 20 I juli måned er 457 virksomheder gået konkurs. Det er dermed anden måned i træk, at

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Mange konkurser i april 575 virksomheder gik konkurs i april en stigning på godt 26 pct. i forhold til april måned sidste år, hvor 455 virksomheder

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Højeste antal konkurser siden 1994

Højeste antal konkurser siden 1994 PRESSEMEDDELELSE 4. august 2008 Stigningen i konkurser fortsætter: Højeste antal konkurser siden 1994 Nye tal fra kredit- og analysevirksomheden Experian viser, at juli har slået alle rekorder for konkurser

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Dansk Branchekode 2007

Dansk Branchekode 2007 Dansk Branchekode 2007 Kompendium - Nøgle mellem DB03 og - Brancheoversigt - Standardgrupperinger Dansk Branchekode 2007 Kompendium Udgivet af Danmarks Statistik 2. oplag, 200 stk Juni 2007 Printet hos

Læs mere

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015

KLV-lister for RAR Fyn, 4. kvartal 2015 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse pædagogmedhjælper 5 1 2 2 4 37 11 62 kontorassistent 1 2 3 2 4 37 11 60 køkkenmedhjælper 2 2 2 1 4 23 9 2 45 butiksassistent 6 4 1 5 13 5 34 butiksmedhjælper

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Opbremsning i konkursbølge

Opbremsning i konkursbølge PRESSEMEDDELELSE Opbremsning i konkursbølge 3. februar 2009 Det nye år er startet med et lille fald i antallet af konkurser i forhold til de sidste måneder af 2008, og særligt hovedstadsområdet er begyndt

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

MÅNEDSINFO OM DET DANSKE ERHVERVSLIV

MÅNEDSINFO OM DET DANSKE ERHVERVSLIV Tal trukket den 0. juni 06 MÅNEDSINFO OM DET DANSKE ERHVERVSLIV OBS: Alle tal og statistikker indeholder også holdingselskaber og filialer. I maj fik erhvervslivet 7.08 nye virksomheder I maj oplevede

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere