Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder"

Transkript

1 Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder

2 Indhold 1. INDLEDNING Rapportens formål og omfang Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse Analysegrundlag KUNDEBASEN I PROFIL Geografi Kunders størrelse Virksomhedstyper Branchetilhørsforhold MARKEDSDÆKNING Geografi Markedsdækning målt på antal ansatte Branchetilhørsforhold APPENDIKS Antal ansatte Virksomhedstyper Branchetilhørsforhold Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 1

3 1. Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Men med de rigtige værktøjer er det muligt, at identificere mønstre og kundegrupper, som sætter dig i stand til at udvælge emner, der passer bedre til din virksomhed. Profil- og Markedsdækningsanalysen er leveret af Experian i strategisk samarbejde med Sodi Data Mining. Alle rettigheder til analysen forbeholdes 2005 Sodi Data Mining. 1.1 Rapportens formål og omfang Rapporten omfatter en Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs kundedatabase. Rapportens formål er at udforske kundebasen og identificere virksomhedens styrker og svagheder i markedet. Profil- og Markedsdæknings-analysen giver et objektivt billede af kundebasen og illustrerer, hvor Firma-XYZ har flest kunder og bedst fat i markedet. 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse Profil- og Markedsdækningsanalysen giver en generel viden om kundebasens sammensætning set i forhold til markedet. Med denne viden kan du identificere og udvælge segmentkriterier, hvor Firma-XYZ: 1. har flest kunder 2. penetrerer markedet bedst Bemærk Grafer, tabeller og illustrationer i Kapitel 2 - Kundebasen i Profil er kun rå optællinger, der ikke fortæller noget om, hvilke kunder din virksomhed har bedst fat i. De bør derfor ikke bruges til emnegenerering og segmentdannelse. Kundebasen i Profil skaber til gengæld grundlaget for Kapitel 3 - Markedsdækning, hvor Firma- XYZs dækning i markedet identificeres. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 2

4 1.3 Analysegrundlag Som grundlag for analysen har Experian modtaget en fil indeholdende 1902 kunder. Heraf er 1379 identificeret: Tabel 1 %-vis Modtaget Identificeret identificeret Kunder % I den samlede analysefil har vi identificeret 45 dubletter. Disse er trukket fra analysegrundlaget. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 3

5 2. Kundebasen i Profil I dette kapitel profileres kundebasen ud fra en række relevante karakteristika, så som geografi, kunders størrelse (målt på antal ansatte) og branchetilhørsforhold. Kapitlet illustrerer med andre ord: hvor i landet kunderne er hvor store kunderne er - målt på antallet af ansatte inden for hvilke brancher, vi finder flest kunder 2.1 Geografi Den geografiske fordeling viser først hvor i Danmark, Firma-XYZ har flest kunder. Dernæst fordeles kunderne i tabellen Top 25 postområder, som viser præcis inden for hvilke postområder Firma-XYZ har flest kunder. Figur 1 - Kort over Firma-XYZs Kunder Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 4

6 Ovenstående kort (figur 1) viser, at Firma-XYZ har mange kunder i Storkøbenhavn. I de større midtjyske byer og omkring Ålborg, Århus og Odense har Firma-XYZ ligeledes mange kunder set i modsætning til Sønderjylland, Vestjylland samt Lolland og Falster, hvor Firma-XYZ næsten ikke er repræsenteret. I Tabel 2 - Top 25 Postområder viser de 25 postområder med flest kunder i. Tabel 2 - Top 25 Postområder Postområde Kunder Andel af kundebasen 4000 Roskilde 23 2% 2100 København Ø 22 2% 9000 Aalborg 19 1% 6000 Kolding 17 1% 7400 Herning 17 1% 4200 Slagelse 16 1% 8000 Århus C 16 1% 4300 Holbæk 16 1% 8700 Horsens 15 1% 2900 Hellerup 15 1% 8600 Silkeborg 15 1% 8800 Viborg 13 1% 4600 Køge 13 1% 4700 Næstved 13 1% 4100 Ringsted 12 1% 4400 Kalundborg 12 1% 2920 Charlottenlund 12 1% 8240 Risskov 11 1% 3480 Fredensborg 11 1% 2950 Vedbæk 11 1% 2800 Kongens Lyngby 11 1% 2970 Hørsholm 11 1% 7500 Holstebro 10 1% 2610 Rødovre 10 1% 2630 Taastrup 10 1% Tabel 2 viser, at bycentrum i København og Storkøbenhavn er velrepræsenteret og også flere større jyske byer hører til blandt de områder, hvor Firma-XYZ har flest kunder. Vi kan således snakke om en metropol-effekt i forhold til Firma-XYZs kunder. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 5

7 2.2 Kunders størrelse I dette afsnit belyses kundernes størrelse målt på antal ansatte. Figur 2 Kunder fordelt på Antal Ansatte Kunder Ukendt > A B C D E F G H I J K L M N O P En fordeling af kundebasen baseret på antallet af ansatte viser, at Firma-XYZ har flest kunder uden ansatte. Bemærk, at selvom Firma-XYZ også har forholdsvis mange små kunder målt på antal ansatte, er det ikke ensbetydende med en styrke blandt små virksomheder. For at evalurere, hvilken størrelse af virksomheder, Firma-XYZ har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. INFO - På landsplan finder vi, at ca. 69 % af alle danske virksomheder har 0 eller 1 ansatte. (Se appendiks 4.1 Antal ansatte for baggrundstal.) Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 6

8 2.3 Virksomhedstyper I dette afsnit fordeles kundebasen på selskabsform. Figur 3 Selskabsform Enkeltmandsvirksomhed Anpartsselskab Filial Forening Aktieselskab Interessentskab Administrativ SE-enhed Fond/selvejende institution Uoplyst/øvrig virksomhedsform Figur 3 viser, at kundedatabasen primært består af enkeltmandsvirksomheder, A/S er og ApS er. Umiddelbart kan man fortolke denne fordeling som en meget stabil kundebase grundet den store andel A/S er og ApS er, der begge har lovbestemt kapitalkrav. Set i forhold til den generelle fordeling af danske virksomheder, har Firma-XYZ godt fat i Aktieselskaber og Anpartsselskaber (se appendiks for baggrundstal). Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 7

9 2.4 Branchetilhørsforhold I det følgende afsnit fordeles kundebasen på hovedbrancher. Dette bliver gjort på baggrund af NACE-kode systemet, som er en fælles standard til klassificering af virksomheder inden for EU. Figur 4 Kunder fordelt på Hovedbrancher 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri R åsto findvinding F remstillingsvirkso mhed El -, gas - og fjernvarmeforsyning Vandforsyning ; kloakvæsen, affaldshåndtering og re Bygge - og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel ; reparation af motork Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation P engeinstitut - og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydels Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar ; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser P rivate husholdninger med ansat medhjælp; husholdn Ekstraterritoriale organisationer og organer DK i % Kunder i % Uo plyst Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 8

10 Figur 4 viser, at over 47% af Firma-XYZs kunder kan findes inden for tre hovedbrancher: Engroshandel og detailhandel; reparation af motork - 19% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri - 15% Bygge- og anlægsvirksomhed - 13% Sammenholder vi hovedbrancherne med den generelle fordeling af danske virksomheder, er der stærke indikationer på markedsmæssig styrke inden for Handel og reparationsvirksomhed og Fremstillingsvirksomhed. Tabel 3 illustrerer kundernes specifikke branchetilhørsforhold. Tabel 3 - Top 25 brancher NACEkode Branche Kunder i % % Kunder Kumulativ Dyrkning af korn (undt. ris), bælgfr. og olie. frø 90 7% 7% Uoplyst 77 6% 12% Udlejning af erhvervsejendomme 72 5% 17% Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 45 3% 21% Virksomhedsrådgivning o.a. rådg. om driftsledelse 36 3% 23% Opførelse af bygninger 33 2% 26% Vejgodstransport 28 2% 28% Detailhandel med person- og varebiler & minibusser 26 2% 30% Dyrkning af andre etårige afgrøder 24 2% 31% VVS- og blikkenslagerforretninger 18 1% 33% El-installation 18 1% 34% Ikke-finansielle holdingselskaber 17 1% 35% Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 16 1% 36% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 16 1% 37% Anden teknisk rådgivning 16 1% 39% Taxikørsel 15 1% 40% Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer 14 1% 41% Murere 14 1% 42% Investeringsselskaber 13 1% 43% Reklamebureauer 13 1% 44% Arkitektvirksomhed 13 1% 45% Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver spec. 12 1% 45% Finansiel leasing 12 1% 46% Alment praktiserende læger 12 1% 47% Juridisk bistand 11 1% 48% Ovenstående tabel viser de 25 brancher med flest kunder i. Akkumuleret set indeholder disse 25 brancher 48% af Firma-XYZs samlede kundebase. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 9

11 3. Markedsdækning I dette kapitel holdes kundebasen op imod den generelle fordeling af danske virksomheder. Fordelingerne viser derfor Firma-XYZs penetration i markedet, som analyseres ud fra geografi, hovedbrancher samt antal ansatte. Med andre ord illustrerer afsnittet: hvor i landet Firma-XYZ penetrerer markedet bedst hvilken størrelse virksomheder Firma-XYZ har bedst fat i inden for hvilke brancher Firma-XYZ har størst markedsdækning 3.1 Geografi Den geografiske penetration viser, hvor i Danmark Firma-XYZ har bedst fat. Figur 5 - Kort over Markedsdækning Bemærk den meget lave markedsdækning i yderområder - stort set alle andre steder end Storkøbenhavn. Generelt identificerer kortet, hvilke dele af landet Firma-XYZ står stærkest i, men også hvor Firma-XYZ har en lav markedspenetration. Dårlig penetrering af markedet kan enten skyldes: at virksomhederne i området ikke har behov for produktet manglende salgsindsats eller distribution at konkurrenterne står stærkt i området Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 10

12 3.2 Markedsdækning målt på antal ansatte Dette afsnit sammenligner kundernes fordeling på antal ansatte med den generelle procentvise fordeling af virksomheder i Danmark. Figur 6 %-vis fordeling kunder sammenholdt med danske virksomheder 80% 70% 60% 50% DK i % Kunder i % 40% 30% 20% 10% 0% Ukendt > A B C D E F G H I J K L M N O P Figur 6 viser at Firma-XYZ har særdeles godt fat i de mellemstore og store virksomheder i Danmark. Kundefordelingen på antal ansatte er en vigtig indikator for hvilken størrelse virksomheder, der har behov for produktet. Ønsker Firma-XYZ emnegenere på baggrund af Figur 6, skal der udvælges virksomheder, hvor Kunder i % er større end DK i %, fordi det er blandt disse virksomheder, Firma-XYZ har bedst fat. Se appendiks 4.1 Antal ansatte om baggrundstal. Appendiks 4.1 Antal ansatte angiver også Firma-XYZs dækningsprocenter, som kan være nemmere at aflæse: Højeste dækningsprocent indikerer, at Firma-XYZ har bedst fat i denne størrelse virksomheder. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 11

13 3.3 Branchetilhørsforhold Dette afsnit illustrer markedsdækningen fordelt på hovedbrancher. Figur 7 Markedsdækning fordelt på Hovedbrancher 0,00 % 0,05 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,25 % 0,30 % 0,35 % 0,40 % 0,45 % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri R åsto findvinding F remstillingsvirkso mhed El -, gas - og fjernvarmeforsyning Vandforsyning ; kloakvæsen, affaldshåndtering og re Bygge - og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel ; reparation af motork Transport og godshåndtering Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Information og kommunikation P engeinstitut - og finansvirksomhed, forsikring Fast ejendom Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydels Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Offentlig forvaltning og forsvar ; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser og sport Andre serviceydelser P rivate husholdninger med ansat medhjælp; husholdn Ekstraterritoriale organisationer og organer Uo plyst Markeds-dækning Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 12

14 Figur 7 viser, at den største markedsdækning er inden for virksomheder med branchetilhørsforhold i Bygge- og anlægsvirksomhed (0,4%) og Fremstillingsvirksomhed penetreres med ca. 0,3% og er dermed den næst bedst penetrerede hovedbranche. Høje penetrationer tyder på, at det er inden for disse hovedbrancher, at Firma-XYZ kan identificere nye potentielle kunder. Hovedbrancher er typisk for generelle til at danne segmenter og generere emner, idet man identificerer for mange emner, der ikke er hensigtsmæssige at beskæftige sig med set i forhold til udbytte. NACE branchesystemets 8-cifrede brancher giver derimod den ønskede detaljegrad, som øger sikkerheden for, at Firma-XYZ rammer de rigtige emner i markedet. Nedenstående tabel viser Firma-XYZs Top 25 brancher med højest markedsdækning. Tabel 4 NACEkode Markeds- Branche Kunder DK dækning Finansiel leasing ,9% Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer ,0% Engrosh. m. korn, uforarb. tobak, såsæd og foderst ,1% Engrosh. med møbler, tæpper og belysningsartikler ,9% Engrosh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer ,8% Anlæg af ledningsnet ,8% Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter ,8% Dyrlæger ,8% Avl af heste og dyr af hestefamilien ,8% Udlejning og leasing af entreprenørmateriel ,8% Detailhandel med person- og varebiler & minibusser ,7% Speditører ,7% Agenturhandel med blandet sortiment ,7% Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør ,7% Hoteller ,6% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr ,6% Avl af smågrise ,6% Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer ,5% Anden finansiel form., undt. forsikring og pension ,5% Juridisk bistand ,5% Dyrkning af andre etårige afgrøder ,5% Engroshandel med beklædning ,5% Avl af andet kvæg og bøfler ,5% Anden teknisk rådgivning ,5% Taxikørsel ,5% Det er inden for disse 25 brancher, at Firma-XYZ har bedst fat i markedet, idet en stor andel af virksomhederne har udvist behov for Firma-XYZs produkter. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 13

15 Kundefordelingen på brancher er den vigtigste indikator for styrke i markedet, og udgør en uundværlig faktor, når Firma-XYZ skal danne segmenter til emnegerering. Hvis de viste 25 brancher ikke indeholder nok emner til f.eks. en Direkt Marketing kampagne, kan man i appendiks 4.3 Branchetilhørsforhold Nacekode se den komplette brancheliste. Listen indeholder alle brancher og deres tilhørende antal kunder, virksomheder total og dækningsprocenter. Branchelisten viser også, hvor Firma-XYZ ingen kunder har. Som udgangspunkt er disse virksomheder mindre interessante - med mindre Firma-XYZ kan identificere brancher, som af strategiske forhold er værd at angribe. Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 14

16 4. Appendiks 4.1 Antal ansatte Kode Interval Kunder Kunder i % DK DK i % Markeds dækning A Ukendt 52 4% ,8% 0,1% B % ,7% 0,1% C % ,3% 0,3% D % ,7% 0,3% E % ,5% 0,5% F % ,9% 0,6% G % ,8% 0,9% H % ,7% 1,1% I % ,3% 1,4% J % 970 0,1% 1,3% K % 264 0,0% 1,5% L % 235 0,0% 2,1% M % 25 0,0% 4,0% N % 10 0,0% 20,0% O % 6 0,0% 0,0% P > % 3 0,0% 0,0% I alt ,2% Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 15

17 4.2 Virksomhedstyper Selskabsform Kunder Kunder i % DK DK i % Indeks (Basetal=100) Enkeltmandsvirksomhed % ,1% 92 Anpartsselskab % ,4% 108 Filial 32 2% ,4% 20 Forening 2 0% ,2% 2 Aktieselskab % ,0% 501 Interessentskab 41 3% ,9% 75 Administrativ SE-enhed 19 1% ,5% 91 Fond/selvejende institution 0 0% ,4% 0 Uoplyst/øvrig virksomhedsform 1 0% ,6% 12 Udenlandsk virksomhed 3 0% ,6% 36 Kommanditselskab 1 0% ,6% 13 Menighedsråd 1 0% ,4% 19 Erhvervsdrivende fond 2 0% ,2% 80 Andelsselskab/-forening 1 0% ,1% 49 Filial af udenlandsk aktieselskab 1 0% 808 0,1% 62 Andelsselskab/-forening med begrænset ansvar 0 0% 714 0,1% 0 Selskab/Forening med begrænset ansvar 1 0% 616 0,1% 81 Statsinstitution/Ministerium 3 0% 204 0,0% 734 Partrederi 0 0% 201 0,0% 0 Partnerselskab (Kommanditaktieselskab) 0 0% 167 0,0% 0 Forsikringsaktieselskab 1 0% 120 0,0% 416 Kommune 0 0% 98 0,0% 0 Dødsbo 0 0% 38 0,0% 0 Europæisk økonomisk firmagruppe 0 0% 8 0,0% 0 Enhed under oprettelse i E&S 0 0% 5 0,0% 0 Fast forretningssted af europæisk økon. firmagr. 0 0% 2 0,0% 0 Ialt Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 16

18 4.3 Branchetilhørsforhold NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Dyrkning af korn (undt. ris), bælgfr. og olie. frø , Uoplyst , Udlejning af erhvervsejendomme , Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , Virksomhedsrådgivning o.a. rådg. om driftsledelse , Opførelse af bygninger , Vejgodstransport , Detailhandel med person- og varebiler & minibusser , Dyrkning af andre etårige afgrøder , VVS- og blikkenslagerforretninger , El-installation , Ikke-finansielle holdingselskaber , Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter , Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr , Anden teknisk rådgivning , Taxikørsel , Udl. og leasing af biler og lette motorkøretøjer , Murere , Investeringsselskaber , Reklamebureauer , Arkitektvirksomhed , Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver spec , Finansiel leasing , Alment praktiserende læger , Juridisk bistand , Avl af smågrise , Praktiserende tandlæger , Computerprogrammering , Ejendomsmæglere mv , Anden udlejning af boliger , Restauranter , Engroshandel med beklædning , Avl af andet kvæg og bøfler , Autoreparationsværksteder mv , Ikke-specialiseret engroshandel , Bogføring og revision, skatterådgivning , Anden finansiel form., undt. forsikring og pension , Udl. og leasing af andet mat., udstyr o.a. mat.akt , Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer , Malerforretninger , Almindelig rengøring i bygninger , Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi , Anlæg af ledningsnet , Avl af malkekvæg , Engrosh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer , Speditører , Fotografisk virksomhed , Blandet drift ,15 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 17

19 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Hoteller , Avl af heste og dyr af hestefamilien , Engrosh. med møbler, tæpper og belysningsartikler , Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør , Dyrlæger , Anden undervisning i.a.n , Dyrkning af grøntsager, meloner, rødder, rodknolde , Agenturhandel med blandet sortiment , Produktion af elektricitet , Landskabspleje , Banker, sparekasser og andelskasser , Engrosh. m. korn, uforarb. tobak, såsæd og foderst , Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter , Udlejning og leasing af entreprenørmateriel , Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning , Kommunikationsdesign og grafisk design , Tøjforretninger , Detailhandel med brugte varer i forretninger , Produktion af slagtesvin , Avl af pelsdyr mv , Møbelforretninger , Kombinerede serviceydelser , Engrosh. med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilb , Forberedende byggepladsarbejder , Engroshandel med metaller og metalmalme , Administration af og bidrag til erhvervsfremme , Anden it-servicevirksomhed , Vikarbureauer , Engroshandel med kemiske produkter , Engroshandel med person- og varebiler & minibusser , Engroshandel med elektriske husholdningsartikler , Engros- og detailh. m. campingkøretøjer, små trail , Supermarkeder , Karosseriværksteder og autolakererier , Køb og salg af egen fast ejendom , Byggemarkeder og værktøjsmagasiner , Engrosh. med mask. t. minedrift og bygge- og anlæg , Agenturh. m. mask., teknisk udst., skibe & flyvem , Rådg. ingeniørvirks. indenf. prod.- og maskintekn , Rådg. ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlæg , Forhandlere af sports- og campingudstyr , Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata , Andre sportsaktiviteter , Fremst. af bygningstømmer og snedkeriart. i øvrigt , Dyrkning af andre flerårige afgrøder , Praktiserende speciallæger , Tagdækningsvirksomhed , Fremst. af køle- og ventilationsanlæg (industriel) , Geologiske unders. & prospektering, landinspekt.mv , Andre kreditselskaber , Detailhandel med spil og legetøj , Fremstilling af kontor- og butiksmøbler , Fremstilling af andre møbler , Engrosh. med computere, ydre enheder og software , Fotoforretninger , Servicestationer , Genbrug af sorterede materialer ,00 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 18

20 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Engroshandel med tekstiler , Engrosh. med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv , Finansielle holdingselskaber , Engroshandel med fisk og fiskeprodukter , Maskinforarbejdning , Planteformering , Engroshandel med vin og spiritus , Anlæg af veje og jernbaner , Selvstændigt udøvende scenekunstnere , Anden måling og teknisk analyse , Engrosh. med medicinalvarer og sygeplejeartikler , Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf , Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik , Radio- og tv-forretninger , Engroshandel med læge- og hospitalsartikler , Finansielle hovedsæders virksomhed , Agenturh. m. tekstiler, bekl., pelsværk, fodtøj mv , Produktion af film og videofilm , Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n , Udl. og leasing af varer t. pers. brug og husholdn , Reparation af elektronisk og optisk udstyr , Fremstilling af friske bageriprodukter , Prepress- og premedia-arbejde , Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kon , Public relations og kommunikation , Produktion af tv-programmer , Fremstilling af byggematerialer af beton , Anden forsikring , Engroshandel med blomster og planter , Andre liberale, vidensk. og tekn. tjenesteydelser , Kunstnerisk skaben , Markedsanalyse og offentlig meningsmåling , Fremst. af plader, ark, rør og slanger, plastprof , Fremstilling af andre plastprodukter , Boliganvisning, ferieboligudlejning mv , Kunsthandel og gallerivirksomhed , Industriel design og produktdesign , Køreskoler , Oversættelse og tolkning , Undervisning inden for sport og fritid , Anden bygningsinstallationsvirksomhed , Engrosh. med ure, smykker og guld- og sølvvarer , Detailh. med ure, smykker og guld- og sølvvarer , Engrosh. med cykler, sportsartikler og lystbåde , Rejsearrangører , Fremst. af medicinske og dentale instr. & udstyr , Organisering af kongresser, messer og udstillinger , Engroshandel med elektronisk udstyr , Reparation af maskiner , Ekstraterritoriale organisationer og organer , Engroshandel med kufferter og lædervarer , Skorstensfejning , Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n , Reparation af computere og ydre enheder , Fremst. af andre færdige metalprodukter i.a.n , Fremstilling af vin af druer , Aktiviteter vedrørende fysisk velvære ,22 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 19

21 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Forarbejdning af svinekød , Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv , Sø- og kysttransport af gods , Serviceydelser i forbindelse med husdyravl , Kiropraktorer , Psykologisk rådgivning , Serviceydelser i forbindelse med planteavl , Fjerkræavl , Arbejdsformidlingskontorer , Engroshandel med værktøjsmaskiner , Anden bygningsfærdiggørelse , Fremstilling af smagspræparater og krydderier , Efterbehandling af tekstiler , Fremstilling af øl , Fremstilling af andre fødevarer i.a.n , Fremstilling af tobaksprodukter , Farve- og tapetforretninger , Flytteforretninger , Turistkørsel og anden landpassagertransport , A. detailh. undt. fra forr., stadepladser og mrkdr , Detailhandel fra postordreforretninger , Detailhandel med andre varer i.a.n , Forhandlere af gaveartikler og brugskunst , Optikere , Detailh. m. kosmetikvarer og prod. til pers. pleje , Detailh. med computere, ydre enheder og software , Detailh. m. tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning , Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer , Detailhandel med telekommunikationsudstyr , Detailhandel med drikkevarer , Frugt- og grøntforretninger , Forarbejdning af andet kød , Købmænd og døgnkiosker , Forarbejdning og konservering af fjerkrækød , Engroshandel med affaldsprodukter , Forarb. og kons. af fisk, krebsdyr og bløddyr , Fremstilling af mølleriprodukter , Havfiskeri , Fremst. af smykker i ædle metaller og rel. prod , Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer , Fremstilling af låse og hængsler , Fremstilling af elektronik til husholdninger , Fremst. af udst. t. måling, afprøvning, nav. og kt , Fremst. af bestrålings-, elektromed. -terap. udst , Fremstilling af elektriske belysningsartikler , Fremstilling af vindmøller og dele hertil , Engros- og detailh. m. lastbiler & påhængsvogne mv , Fremst. af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger , Fremst. af metalforarbejdende værktøjsmaskiner , Fremst. af øvr. maskiner til specielle formål i.a , Salg, vedl. og rep. af motorcykler, reservedele mv , Fremstilling af andre transportmidler i.a.n , Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer , Fremstilling af bijouteri og lignende varer , Fremstilling af sportsudstyr , Fremstilling af spil og legetøj , Nedrivning ,03 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 20

22 NACEKODE BRANCHE DK KUNDER DÆKNING Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n , Gennemførelse af byggeprojekter , Opsamling og behandling af spildevand , Distribution af elektricitet , Reparation af jern- og metalvarer , Installation af industrimaskiner og -udstyr , Reparation og vedligeholdelse af skibe og både , Glarmestervirksomhed , Fremstilling af andre organiske basiskemikalier , Fremstilling af trikotagestoffer , Fremstilling af underbeklædning , Engroshandel med bøger, papir og papirvarer , Udsavning og høvling af træ , Fremstilling af finerplader og træbaserede plader , Fremstilling af sammensatte parketstave , Engroshandel med porcelæns- og glasvarer , Fremstilling af andre papir- og papvarer , Engroshandel med hårde hvidevarer , Engroshandel med fodtøj , Ikke-spec. Engr.h. m. føde-, drikke- & tobaksvarer , Detailh. med reservedele & tilb. t. motorkøretøjer , Engrosh. m. øl, min.-vand, frugt- og grøntsagssaft , Engroshandel med andre husholdningsartikler , Fremst. af gødningsstoffer og nitrogenprodukter , Engroshandel med kød og kødprodukter , Engroshandel med frugt og grøntsager , Fremst. af maling, lak o.l. overfladebehandlingsm , Fremst. af sæbe, rengørings-, rense- og polermidl , Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv , Fremstilling af bygningsartikler af plast , Fremst. af andre ikke-metalholdige min. prod , Agenturhandel med specialiseret varesortiment ian , Agenturh. m. møbler, husholdningsart. og isenkram , Fremstilling af døre og vinduer af metal , Anden trykning , Anden udgivelse af software , Ferieboliger o.a. indlogeringsfac. t. kortv.ophold , Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport , Event catering , Administration af fast ejendom på kontraktbasis , Specialskoler for handicappede , Almennyttige boligselskaber , Investeringsforeninger , Kombinerede administrationsserviceydelser , Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virks , Serviceydelser i forbindelse med luftfart , Risiko- og skadesvurdering , Drift af sportsanlæg , Tekniske skoler og fagskoler , Andre kreditinstitutter , Udgivelse af bøger , Anden forretningsservice i.a.n , Cafeér, værtshuse, diskoteker mv , Religiøse institutioner og foreninger , Anden restaurationsvirksomhed , Livsforsikring , Fagforeninger ,07 Firma-XYZ Produceret af Sodi Data Mining Side 21

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014

Bestyrelses- & Repræsentantskabsmedlemmer. Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Bestyrelses- & smedlemmer Valgt på generalforsamlingen 25. marts 2014 Formand Valgt ind 2003 På valg 2015 Frank Tonsberg Euc Nordvestsjælland Absalonsvej 20, Postbox 199 Tlf.: 59455100 e-mail: fto@eucnvs.dk

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

Kvartalsoversigt virksomhedsnær aktivering. 2. kvartal 2013

Kvartalsoversigt virksomhedsnær aktivering. 2. kvartal 2013 Kvartalsoversigt virksomhedsnær aktivering. 2. kvartal 2013 P-nr Virksomhedsnav Sektor Branche Antal Virksomheds Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse n (CVR) kommune 1003400473 Ministeriet

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Aktive virksomhedspraktikker i 4. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune)

Aktive virksomhedspraktikker i 4. kvartal 2013 (Frederikssund Kommune) ( Kommune) Leverancekvartal CVR-nr P-nr Virksomhedsnavn Sektor Branche Antal ansatte (CVR) Virksomheds kommune Ydelse Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse Seneste ansættelsesforhold var i samme

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser

Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse - forsikringsselskaber og pensionskasser Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Fremtidens erhverv Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Internationalt perspektiv INDLEDNING INDHOLD Hvad skal vi leve af i

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Federikssund, 2. kvartal 2012

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Federikssund, 2. kvartal 2012 Startdato Slutdato Navn virksomhed By Sted CVR PNR Branche 21-05- 19-08- Pizza Huset Frederikssund 60 29564442 1012346316 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 08-05- 06-07- Statoil Servicecenter

Læs mere

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Frederikssund, 4. kvartal 2012

Anvendte virksomhedspraktikker, Jobcenter Frederikssund, 4. kvartal 2012 Startdato Slutdato Navn virksomhed By Sted CVR PNR Branche 13-08-2012 05-10-2012 Mona Eksport Biler v/samih Madued Maoued Skovlunde 60 26022584 1008421117 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Kapitel 12 27-02-02 NW-N 1 Fremstillingssektor Industri- og håndværksproduktion +offentlige værker+bygge- og anlæg = sekundære erhverv Manufacturing 17% af BVT 17% af beskæftigelsen

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B

Tjenesteundersøgelse 1814-01 B Ændringer til adressen skrives i bemærkningsfeltet på sidste side i hæftet Tjenesteundersøgelse Vejledning Betalingsbalancen skal registrere alle transaktioner mellem Danmark og Danmarks Statistiks ansvar

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012

Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Kontaktudvalg for prisindeks Producentprisindeks for tjenester (SPPI) 2. marts 2012 Indledning 1. Rammerne for SPPI a. EU lovgivning: Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 b. Deflatorer til nationalregnskabet

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ EF-Tidende nr. C 084 af 06/04/1995 s. 0007 Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen

Indledning Beskæftigelse i Møbler, beklædning og design spirende optimisme efter finanskrisen Resume Region Midtjylland fastholder sin historiske stærke position inden for ressourceområdet Møbler, beklædning og det kreative designerhverv, hvor regionen har landets højeste specialiseringsgrad. Efter

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

0 ansatte Virksomhedspraktik 20/06/2011 31/12/2012

0 ansatte Virksomhedspraktik 20/06/2011 31/12/2012 Virksomhedsnavn Sektor Branche Antal ansatte (CVR) Ordning Startdato Slutdato Stillingsbetegnelse Shell Service Servicestationer 0 ansatte Virksomhedspraktik 09/06/2011 31/01/2013 butiksmedhjælper Bakkegården

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald.

i Øresundsregionen, oplever Region Hovedstaden det største fald. 16 ERHVERVSSTRUKTUR Øresundsregionen undergår ligesom resten af den vestlige verden nogle strukturelle ændringer: Andelen af beskæftigede inden for den private servicesektor er stigende, mens andelen af

Læs mere