Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE TARUP SKOLE, ODENSE 10. MARTS 2012 [Skriv tekst]

2 Indhold PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 4 DAGSORDEN... 5 Pkt. 1 VALG AF DIRIGENT... 6 Pkt. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE... 6 Pkt. 4 BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT... 6 Pkt. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING Pkt. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Pkt. 7 INDKOMNE FORSLAG Pkt. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Pkt. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL Forslag 1: Øget popularitet Forslag 2: Frivillighed Pkt. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET Pkt. 11 VALG AF BESTYRELSE OG INTERNE REVISORER Pkt 12 EVENTUELT REGNSKAB, SPECIFIKATIONER OG BUDGET VEDTÆGTER FORRETNINGSORDEN POLITIKKER ANSVARSOMRÅDER Landsgardeforeningen 2

3 PROGRAM Kl. 09:15-10:00 Kl. 10:00 Kl. 12:00-13:00 Kl. 13:00 Kl. 15:15 Kl. 15:30 Kl. 15:45 Kl. 16:45 Kl. 17:30 Kl. 19:00 01:00 Ankomst til Tarup Skole, udlevering af stemmesedler etc. Mulighed for morgenmad samt kaffe/te Repræsentantskabsmødet starter Velkomst - dagsorden i henhold til vedtægterne. Pause - frokost inkl. én øl eller én sodavand Mødet genoptages Kaffepause Sidste frist for indlevering af kandidatsedler til dirigenten Mødet genoptages Medaljeoverrækkelse Fanfarer ved Livgardens Tambourkorps Repræsentantskabsmødet 2012 er slut. Aftenfest med middag, hvor der serveres en to retters menu GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET Landsgardeforeningens protektor Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie gæster repræsentantskabsmødet med Deres deltagelse ved medaljeoverrækkelserne. Landsgardeforeningens eksterne revisor Martinsen A/S gæster repræsentantskabsmødet ved Statsautoriseret revisor Mikkel Boeck Eisgart. Referat af Repræsentantskabsmødet skrives af Kevin Hjorth Andersen 3 Landsgardeforeningen 3

4 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET 1 6. JULI GARDEN 35 LØGSTØR GARDEN 2 ALLERØD SPEJDERNES TAMBURKORPS 36 MARIBO BORGERVÆBNING 3 BLÆSEORKESTERET SØNDERMARKEN RANDERS 37 MORSØ GARDEN 4 BORNHOLMER GARDEN 38 NAKSKOV GARDEN 5 BROVST PIGEGARDE 39 NORDFYNS CONCERTBAND BOGENSE 6 COPENHAGEN MUSIC 40 NORDSØGARDEN HIRTSHALS 7 DANEHOFGARDEN NYBORG 41 NUCLEAR DEVILS DRUMBAND DENMARK 8 DDS LANDSORKESTER 42 NYKØBING FALSTER GARDEN 9 DEN JYSKE PIGEGARDE AARHUS 43 ODDER GARDEN 10 DEN SØNDERJYSKE GARDE AABENRAA 44 ODENSE PIGEGARDE 11 DEN SØNDERJYSKE PIGEGARDE RØDDING 45 ODSHERRED GARDEN 12 DET FYNSKE SLAGTØJSAKADEMI SVENDBORG 46 PEDER MOST GARDEN 13 DRABANTGARDEN HILLERØD 47 PRINS JØRGENS GARDE 14 EBELTOFT GARDEN 48 RANDERS PIGEGARDE 15 FAXE GARDEN 49 RINGKØBINGGARDEN 16 FREDERICIA CONCERT BAND 50 ROSKILDE GARDEN 17 FREDERIKSBERG GARDEN 51 RUDS-VEDBY GARDEN 18 FREDERIKSSUND STREETBAND 52 SAKSKØBING TAMBOURKORPS & BRASSBAND 19 GJØNGEGARDEN PRÆSTØ 53 SKIVE GARDEN 20 GLADSAXE PIGEGARDE 54 SKJERN GARDEN 21 GREVE PIGEGARDE 55 SKÆLSKØR MARINEGARDE 22 GRÅSTEN GARDEN 56 SLAGELSE GARDEN 23 H. C. ANDERSEN GARDEN 57 SNEDSTED GARDEN 24 HADERSLEV GARDEN 58 SÆBY GARDEN 25 HADSUND SKOLE-ORKESTER 59 SØNDERBORG GARDEN 26 HELSINGØR PIGEGARDE 60 TORDENSKIOLDGARDEN 27 HERNING GARDEN 61 VARDE GARDEN 28 HINNERUP GARDEN 62 VEDBÆK GARDEN 29 HOBRO GARDEN 63 VEJEN GARDEN 30 HOLBÆK GARDEN 64 VESTERBRO TAMBOURKORPS 31 HOLBÆK PIPE BAND 65 VÆRLØSE GARDEN 32 HORSENS GARDEN 66 AALBORG GARDEN 33 JUELSMINDE PIGEGARDE 67 AARHUS GARDEN 34 KIMBRERGARDEN AARS 1. I alt: 67 medlemsforeninger, hvor hvert medlemskorps har hver 2 stemmer, hvilket udgør i alt: 134 stemmer. 2. Hertil har Landsgardeforeningens bestyrelse i henhold til vedtægternes 5 stk. 9, hver én stemme, hvilket udgør i alt: 5 stemmer. 3. Det totale antal stemmer kan højst udgøre alt i alt: 139 stemmer 4 Landsgardeforeningen 4

5 DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. VALG AF STEMMETÆLLERE 3. KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION 4. BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT 5. GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING 6. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 7. INDKOMNE FORSLAG 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 9. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL 10. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET 11. VALG AF BESTYRELSE OG INTERNE REVISORER 12. EVENTUELT 5 Landsgardeforeningen 5

6 PKT. 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsens forslag til dirigent ved dette års repræsentantskabsmøde er: Sune Wedam, Formand - Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) PKT. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE Forslag til stemmetællere fremsættes på repræsentantskabsmødet. PKT. 3 KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION Konstatering af medlemsforeningernes talmæssige repræsentation ved dette års repræsentantskabsmøde. PKT. 4 BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT Der er ingen tvivl om, at vores kultur gør noget fantastiske for de aktive. Børn og unge har en fritidsinteresse, der har en positiv afsmitning på dem, som vil gavne dem hele deres liv, men opfylder dette alene samfundets krav til os? Er det nok, at vi er en sund fritidsinteresse, der gør en masse godt for børn og unge? De store nationale organisationer, landets politikkere, en finanskrise gør, at der på de øverste niveauer i Danmark arbejdes med, at tilskud tildeles efter tilgangen noget for noget. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har den store fordel af at være en aktiv aktør inden for dette arbejde. Et arbejde de allerede har igangsat, da loven vedr. tipsmidler skal revideres i Tipsmidlerne er væsentlige for alle foreninger i Danmark. Det er her langt størstedelen af al finansiering sker fyldest. Landsgardeforeningen deltager derfor løbende i dette arbejde for, at vi derigennem kan varetage vores interesser. 6 Landsgardeforeningen 6

7 Kravene er store Noget for noget er ikke uvæsentlig at tage til efterretning. Forventningerne til foreningslivet generelt er meget store. Vi bærer et medansvar for at tage del i samfundets store opgaver. Sætninger som medborgerligt ansvar, udvikling af demokrati, integration, folkeoplysning er dele af de ting, der forventes af et foreningsliv. Dette være sig uagtet, at det hele kan fremstå meget abstrakt og til tider ganske svært at forholde sig til. Kommunerne er ligeledes aktive inden for dette arbejde. Ude omkring i landet er mange kommuner derfor ligeledes i gang med en proces, hvor ændringerne ikke er uvæsentlige for foreningslivet. Modellerne for dette arbejde foretages på vidt forskellige måder. Nogle kommuner vælger en åben tilgang, hvor der er plads til alle. Andre steder foregår det hele mere tillukket. Opfordringen fra Landsgardeforeningen er derfor klar: Medlemsforeninger! Til trods for en travl hverdag, fokusér på kravene hjemme i kommunen. Det vil om kort tid ikke alene være nok, kun at være til med sine aktivitetsudbud, men skal ses ud fra et større samfundsperspektiv! 7 Landsgardeforeningen 7

8 Tendensen er den samme i år Udfordringerne inden for vores kultur er fortsat tydelige - vores popularitet mindskes også i år, hvorfor at medlemsudviklingen fortsat er for nedadgående. Et billede, der ikke har været specielt udtrykt tidligere, men analysen på de mange års indberetninger, taler sit eget sprog. I 1997 var der i gennemsnit 54 medlemmer (under 30 år) i en medlemsforening. I 2011 var tallet på 37 medlemmer (under 30 år). Et fald på over 30 %. Antal foreninger vs. medlemmer u/30 år Antal medlemmer Antal foreninger Antal medlemmer u/30år Antal foreninger Gennemsnit antal medlemmer Dette skaber også en situation, hvor der er færre hænder derhjemme til at løfte opgaverne. Frivilligheden bliver tungere for dem, som er der til at tage del i opgaverne, hvilket også er tydeligt udtrykt i medlemsundersøgelsen - MEDLEMSVILKÅR2011. Fra ord til handling Sidste års positive repræsentantskabsmøde sendte os hjem med opgaven, at vi skulle omsætte ord til handling. Et tema, der har været gennemgående for arbejdet i og omkring Landgardeforeningen siden sidste år. 8 Landsgardeforeningen 8

9 Fra ord til handling indebærer også, at det som etableres kan skalere, således de fremadrettede behov og dermed den kommende arbejdsbyrde kan løftes. Det har været en hård opgave, der ligeledes har krævet en investering af organisations egenkapital, der tidligere har været opbygget med henblik på at have penge til dårligere tider. Derfor har bestyrelsen ud fra repræsentantskabets godkendelse af midler tilbage i 2010, hvor et samlet tildelt budget for 2010 og 2011, samt de økonomiske besparelser i 2010, har muliggjort, at vi ud fra et samlet perspektiv, kunnet foretage en økonomisk budgetanvendelse, der ligger udover budgettet for De anvendte midler er inden for de tidligere tildelte rammer. Et punkt vi nærmere vil forklare under dagsordens behandling af regnskabet. Hos de aktive frivillige i Landsgardeforeningen, har vi ligeledes set effekten af, at vi har ændret strukturen fra udvalg til projekt. Al DiCroce har været sat for bordenden af vores udviklingsprojekt, hvor han, som konsulent og frivillig, tilbage i maj måned inviterede alle tidligere udvalgsmedlemmer til opstart på de nye opgaver et arbejde, der blev opstartet parallelt med planlægningen af DM for Bygarder 2011 i Randers. Vi kan nu se effekten af den nye struktur, hvor der udover bestyrelsen er en række mennesker, der bidrager med oceaner af frivillighed til glæde for alle. Disse mennesker er vores kernegruppe blandt de frivillige pt. er de syv personer. Vores tilgang har været, at disse unge mennesker udfylder nogle meget vigtige funktioner, men de skal få ligeså meget ud af det, som organisationen får ud af det. Derfor er det typisk kompetencer, der passer ind i forbindelse med videregående studie eller arbejde, at de i Landsgardeforeningen har en platform, der kan udvikle sig selv og give en masse til kulturen. Kernegruppen vil henover året udvide sig, men det er ikke kun personer, der kan anvende det i forbindelse med arbejde eller studie, der vil være at finde i organisationen. Landsgardeforeningen har mange aktiviteter planlagt, hvorfor at der vil være behov for, at mange personer tager del i arbejdet. Derfor vil Landsgardeforeningen fremadrettet få brug for mange aktivitetsengagererede kræfter. 9 Landsgardeforeningen 9

10 MEDLEMSVILKÅR2011 Undersøgelsen blandt medlemsforeningerne, benævnt MEDLEMSVILKÅR2011, som vi nyligt udsendte, viser med tydelighed tingenes tilstand ude hos medlemsforeningerne. Det være sig alt fra dem, hvor det går rigtig godt, henover hvor de kæmper, til de er direkte lukningstruet. Undersøgelsen er til for medlemsforeningernes mulighed for sammenligning og inspiration, men det er således ud af disse markante svar, at vi har udledt de strategiske mål for Landsgardeforeningen. Vi forventer, at undersøgelsen vil blive tilbagevendende, således at dette ikke skal ses statisk, da tingene vil forandre sig henover tid. Samarbejder i højsæde Landsgardeforeningen har året igennem arbejdet med en række nationale organisationer: Dansk Amatør Musik (DAM), Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO), kulturelle medlemmer under DUF, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS), hvor der på forskellige niveauer er blevet samarbejdet og deltagelse forskellige arbejdsgrupper. På den nordiske, europæiske og internationale side har Landsgardeforeningen ligeledes arbejdet målrettet med samarbejdet. Et arbejde, der ligeledes skal ses i lyset af, at Landsgardeforeningen har taget initiativet til den nye fælles platform - The Academy Of Performing Arts (TAOPA). Modsat sportens verden, der er godt organiseret, er vi kulturelle foreninger meget mere uorganiseret, hvorfor dette samarbejde er væsentligt for vores arbejde. Det handler i denne besparelsestid om både at modtage, men i ligeså stor grad at bære til fællesskabet. To nye tiltag I løbet af året har vi således introduceret nye tiltag udover dem, som vi havde i forvejen. Formålet med disse nye tiltag er flerstrenget, men fælles for dem er, at de er understøttende for Landsgardeforeningens formål. I september måned afholdt vi INSPIRATION2011 et tiltag med fokus på inspiration for alle niveauer hos medlemsforeningerne. Vores forventninger til denne weekend var store, hvorfor det var med lettelse, vi modtag de positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Deltagelsen var 10 Landsgardeforeningen 10

11 begrænset, men skal formodentlig ses både i lyset af tidspunktet for afholdelsen, og at det var helt nyt. Efterårsferien satte rammerne for BANDCAMP2011, hvor Landsgardeforeningen for første gang skabte en aktivitet direkte målrettet den enkelte aktive inden for kulturen, modsat tidligere hvor aktiviteterne var et tilbud til hele medlemsforeningen(er). Oplevelsen og de yderst positive efterreaktioner hos de mange deltagere, har været yderst tilfredsstillende. Derfor glæder vi os til at se, at BANDCAMP-konceptet henover tid vil vokse sig større. ERFA-grupper Konceptet, der blev startet tilbage i 2010, er blevet implementeret med meget forskellig succes. Gående fra det virker og har skabt fælles bånd, god kemi mellem medlemsforeningerne, samspilsweekender mv. - til det aldrig kom rigtigt i gang andre steder. Ansvaret de steder, hvor det ikke virker, må vi alene tilskrive Landsgardeforeningen. Indsatsen fra organisationens side har ikke været vedholdende nok med for mange omplaceringer af dette koncept internt i organisationen. Derfor er et af vores indsatsområder i 2012 at få øget indsatsen her, således at dette koncept kan komme til at fungere lige godt landet over. DM for Bygarder Årets utvivlsomt største aktivitet har været DM for Bygarder i Randers i sommers. En aktivitet, hvis formål taler alene for sig selv, hvor interessen hos medlemsforeningerne er på sit ypperste, og dermed også hvor Landsgardeforeningens mulighed for at levere varen afprøves til det maksimale. Byen Randers satte nogle dejlige rammer, men startede med at vise uvejr, og en svær beslutning skulle træffes. Resultatet blev, at åbningsceremonien blev flyttet indendørs på rådhuset. Meningerne om dette er flere, men konklusionen er, at det er umuligt at stille alle tilfreds. Efter en skidt start blev arrangementet afviklet stort set fejlfrit, hvorfor at det hele kunne handle om det vigtigste, at de mange deltagere kan optræde med det de brænder for deres fritidsinteresse under stor bevågenhed. 11 Landsgardeforeningen 11

12 Arrangementet blev ligeledes en stor test af at skulle samarbejde med en professionel leverandør, i dette tilfælde kommunen i Randers. Mange erfaringer klogere, kan vi nu takke de to medlemsforeninger: Blæseorkesteret Søndermarken og Randers Pigegarde for, at DM for Bygarder blev en realitet. Uden jeres indsats så var det ikke lykkedes - Tusind tak, skal I have! Dette bevirker også, at Landsgardeforeningen har lært lektien. Fremadrettet skal der også være en medlemsforening, med et stærkt frivilligt netværk bagved dette arrangement. Derfor har vi nu tilliden til, at Arena Nord og Tordenskioldgarden har det, som kræves få at løfte dette arbejde sammen med Landsgardeforeningen. Bygardernes dag I år var den sociale dag Bygardernes dag ikke den samme succes, som det plejer at være. Derfor måtte vi også lukke ned for nogle af parkerne, da der ikke var tilslutning nok til at kunne gennemføre dette med realisme overfor medlemsforeningerne, parkerne og ikke mindste det betalende publikum. Vi har oplevet kommentarer henover de senere år, der kunne indikere konceptet ikke er tilsvarende medlemsforeningernes behov og ønsker. Omvendt oplever vi ligeså mange, der ønsker denne mulighed. Derfor vil alt dette blive taget med i betragtningerne fremadrettet. Medlemsbladet En svær beslutning er blevet truffet. Vi har indset, at organisationens mangeårige medlemsblad DANSKE BYGARDER, nu har nået sin afslutning. Økonomien forbundet med at udgive et medlemsblad er for tung i forhold til, hvor de aktive, får deres information fra og i øvrigt kommunikerer henne. Derfor vil organisationen modernisere sig og tage de sociale medier i anvendelse samt via organisationens re-designede hjemmeside. 12 Landsgardeforeningen 12

13 Rejsevirksomheden Trods finanskrise og et år med DM for Bygarder, kan vi konstatere at medlemsforeningernes interesse for, at give de mange aktive oplevelser i form af rejser i 2011, er steget betragtelig sammenlignet med andre DM-år. Tilbagemeldingerne fra samtlige medlemsforeninger har været positiv, hvorfor vi tilskriver denne succes, og den foreløbige meget store interesse for året 2012, at vi samarbejder med en leverandør, der formår at give medlemsforeningerne en vare, de er interesseret i. Vi skal genforhandle samarbejdsaftalen med OurWorld i år, hvorfor vi forventer denne aftale indgået med udgangspunkt i tilfredsheden fra medlemsforeningerne. TAOPA Den nye fælles platform TAOPA er nu en realitet. Vi har skabt denne platform, med udgangspunkt i det naturlige behov, vi oplever inden for hele kulturen, men først og fremmest for dem vi er sat i verden for, de mange børn og unge, der har valgt denne fritidsinteresse. Platformen rummer overordnet set tre områder: Uddannelse Markedsføring Arrangementer TAOPA er til for alles glæde både i og udenfor Landsgardeforeningen. Den er tænkt som, hvad man kan kalde for open source (alle kan bidrage til dens udvikling). Skabelsen af TAOPA er derfor med henblik på, at alle kan blive inkluderet/involveret. Den er til for at give børn og unge de bedste forudsætninger i livet, skabe fælles fodslag og et fælles signal til omverden, skabe nye inspirerende tiltag, der kræver vi kigger indad for at gøre det bedre udadtil og muligheden for flere optrædener. For at alle skal forstå TAOPA, vil vi lade Al DiCroce, hovedmanden bag dette, præsentere denne platform under repræsentantskabsmødet. 13 Landsgardeforeningen 13

14 Medlemsstatus Ny medlemsforeninger i 2011: Hadsund Skole-Orkester (Aktivt medlem) Søværnets Tamburkorps (Passivt medlem) Udmeldte medlemsforeninger: Ingen Landsgardeforeningen var ved årets udgang (2011) på i alt 67 aktive medlemsforeninger. PKT. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens beretning fremsættes til godkendelse. PKT. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Der henvises til afsnittet Regnskab, Specifikationer og Budget Side Landsgardeforeningen 14

15 PKT. 7 INDKOMNE FORSLAG Motivering Forslag 1 Bygarder er hjemmelavet ord, hvorfor dette rettes til Garder. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse Ændringsforslag 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Garder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse 15 Landsgardeforeningen 15

16 Motivering Forslag 2 Landsgardeforeningen betegnes i internationale sammenhænge oftest med et internationalt navn. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse Ændringsforslag 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Organisationen kan også være repræsenteret ved internationalt navn 3. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 4. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse 16 Landsgardeforeningen 16

17 Motivering Forslag 3 Forslaget skal alene ses ud fra et stavemæssigt hensyn. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse Ændringsforslag 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende landskontors adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse 17 Landsgardeforeningen 17

18 Motivering Forslag 4 Forslaget skal tydeliggøre, at der er tale om, at både personer og organisationer kan være passive medlemmer. Dette ligeledes i henhold til kontingentstrukturen. Ligeledes er bygarder er hjemmelavet ord, hvorfor dette rettes til garder. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 3 MEDLEMMER: 2. Andre personer med interesse for bygarderkulturen og som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret i Landsgardeforeningen, men kan få del i aktiviteter og tilbud på særlige vilkår, som fastsættes af Landsgardeforeningens bestyrelse. Ændringsforslag 3 MEDLEMMER: 2. Andre personer eller organisationer med interesse for garderkulturen og som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret i Landsgardeforeningen, men kan få del i aktiviteter og tilbud på særlige vilkår, som fastsættes af Landsgardeforeningens bestyrelse. 18 Landsgardeforeningen 18

19 Motivering Forslag 5 Ud fra punkter til behandling på repræsentantskabsmødet tilføjes strategiske mål til det materiale, der udsendes til medlemsforeningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 5 5. Årsberetning, kontingentforslag, regnskaber, budget og dagsorden udsendes til foreningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Ændringsforslag 5 5. Årsberetning, kontingentforslag, strategiske mål, regnskaber, budget og dagsorden udsendes til foreningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 19 Landsgardeforeningen 19

20 Motivering Forslag 6 Formuleringsmæssig omskrivning af hensigten bag pkt. 1 og 2. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig Kriterier for valgbarhed til Landsgardeforeningens bestyrelse og interne revisorer: 1. Personer der har tilknytning til lokal garde, der er medlem af Landsgardeforeningen. 2. Personen indstilles via egen garde. 3. Herudover kan repræsentantskabet dispensere. Ændringsforslag Kriterier for valgbarhed til Landsgardeforeningens bestyrelse og interne revisorer: 1. Landsgardeforeningens medlemsforeninger, kategoriseret jf. 3 stk. 1, kan indstille personer til bestyrelse og interne revisorer 2. Herudover kan repræsentantskabet dispensere. 20 Landsgardeforeningen 20

21 Motivering Forslag 7 Nuværende vedtægter besværliggør indgåelsen af kreditkortaftaler hos pengeinstitutter, hvorfor formuleringen udvides til at imødekomme dette, dog uden at mindske repræsentantskabet nuværende beslutningskompetence. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 6 BESTYRELSEN: Landsgardeforeningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af repræsentantskabet. Ændringsforslag 6 BESTYRELSEN: Landsgardeforeningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af repræsentantskabet. I forbindelse med optagelse af lån er betalingsbetingelser og kreditkort undtaget dette. 21 Landsgardeforeningen 21

22 Motivering Forslag 8 Officielt vil en sådan ansættelse eller afskedigelse være i forhold til Landsgardeforeningen, hvorfor dette omformuleres. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 7 LANDSKONTORET: 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger Landskontorets lønnede personale. Ændringsforslag 7 LANDSKONTORET: 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger Landsgardeforeningens lønnede personale. 22 Landsgardeforeningen 22

23 Motivering Forslag 9 Både aktive og passive medlemmer kan deltage på repræsentantskabsmødet, hvorfor det præciseres, at der er tale om aktive medlemmers deltagelse. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 8 OPLØSNING: 1. Bestemmelse om Landsgardeforeningens opløsning kan kun træffes på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 er repræsenteret. Der kræves 2/3 majoritet for opløsning. Indvarsling i lighed med indkaldelse til repræsentantskabsmøder. Ændringsforslag 8 OPLØSNING: 1. Bestemmelse om Landsgardeforeningens opløsning kan kun træffes på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemsforeninger er repræsenteret. Der kræves 2/3 majoritet for opløsning. Indvarsling i lighed med indkaldelse til repræsentantskabsmøder. 23 Landsgardeforeningen 23

24 Motivering Forslag 10 Dette punkt vedr. eventuel opløsning af foreningen, hvorfor dette omformuleres, da Landsgardeforeningen ikke kan indtræde i en større enhed, da den i givet fald ikke vil eksistere. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 8 3. Ovenstående gælder tillige ved eventuel indtrædelse i større enhed. Ændringsforslag 8 3. Ovenstående gælder tillige ved eventuel sammenlægning med anden enhed. 24 Landsgardeforeningen 24

25 Motivering Forslag 11 Både aktive og passive medlemmer kan være medlem af Landsgardeforeningen, hvorfor det foreslås, at der er tale om aktive medlemmer der er tale om. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 8 4. Eventuel formue skal - ved Landsgardeforeningens opløsning tilgå underlagte foreninger og deles ligeligt. Ændringsforslag 8 4. Eventuel formue skal - ved Landsgardeforeningens opløsning tilgå tilsluttede medlemsforeninger (kategoriseret jf. 3 stk. 1) og deles ligeligt. PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Årligt kontingent for aktive medlemskaber fastholdes uændret til kr ,- Årligt kontingent for passive medlemskaber, såsom virksomheder og organisationer, fastholdes uændret til kr ,- Årligt kontingent for passive enkeltmedlemmer fastholdes uændret til kr. 250,- PKT. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL Repræsentantskabet godkendte sidste år, et indkommende forslag stillet af Landsgardeforeningen, hvoraf dagsordenen for repræsentantskabsmødet, således også indeholder nærværende punkt. 25 Landsgardeforeningen 25

26 Forslag 1: Øget popularitet Motivation: I forbindelse med undersøgelsen MEDLEMSVILKÅR2011 har hhv. 21 og 10 medlemsforeninger svaret, at de føler det er svært eller næsten umuligt at få ny medlemmer. Ligeledes oplever 21 medlemsforeninger, at det er svært at fastholde medlemmerne. Statistikken i MEDLEMSVILKÅR2011 er således i fuld overensstemmelse med tendensen i de indrapporterede medlemstal, hvor kulturen de sidste 7 år har mistet op imod 1000 børn og unge. Forslag: I henhold til motivationen foreslås det, at repræsentantskabet godkender, Øget popularitet er et af LGF s strategiske mål. Forslag 2: Frivillighed Motivation: I forbindelse med undersøgelsen MEDLEMSVILKÅR2011 har hhv. 21 og 5 medlemsforeninger svaret, at de føler det er svært eller næsten umuligt at få personer til at tage del i det frivillige arbejde. Foreningslivet vil ikke kunne eksistere uden frivillige kræfters deltagelse i fællesskabets interesser. Forslag: I henhold til motivationen foreslås det, at repræsentantskabet godkender, at Frivillighed er et af LGF s strategiske mål. PKT. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET Der henvises til afsnittet Regnskab, Specifikationer og Budget Side Landsgardeforeningen 26

27 PKT. 11 VALG AF BESTYRELSE OG INTERNE REVISORER VALG AF BESTYRELSE Landsformand Henrik Thiesen Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Jens Køhler Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Mette Klint Valg for 1 år (Udtrådt november 2011) Landskasserer Flemming Hjortlund Ikke på valg Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Larsen Ikke på valg VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT Bestyrelsessuppleant Vacant Ordinært valg VALG AF INTERN REVISORER Intern revisor John Rothemejer Modtager ikke genvalg Intern revisor Leif Norup Valg for 1 år (Udtrådt februar 2012) VALG AF INTERN REVISORSUPPELANT Intern revisorsuppleant Alex Schiellerup Modtager ikke genvalg PKT 12 EVENTUELT Øvrige emner til debat. REGNSKAB, SPECIFIKATIONER OG BUDGET 27 Landsgardeforeningen 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 VEDTÆGTER VEDTÆGTER LANDSGARDEFORENINGEN (LGF) Sammenslutningen af Danske Bygarder Protektor: Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse FORMÅL: 2 Landsgardeforeningen er en samfundsansvarlig børne- og ungdomsorganisation, hvis formål er at udvikle børn og unge til at være demokratiske, ansvarlige og selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund. Landsgardeforeningen bygger på en idé om, at musikalitet og bevægelse styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling, dette igennem øgede livsfærdigheder og kompetencer. Gennem deltagelse i Landsgardeforeningens aktiviteter mødes børn og unge i et forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet, hvilket styrker samhørigheden og integrationen i samfundet. Til enhver tid vil organisationen rådgive, udvikle og vejlede de tilsluttede foreninger, samt at skabe udveksling og kontakter internationalt 3 MEDLEMMER: 1. Uniformerede musiske foreninger i Danmark, som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, hvor børn og unge gennem et medlemskab er sikret medindflydelse, kan søge optagelse som medlem af Landsgardeforeningen. 2. Andre personer med interesse for bygarderkulturen og som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret i Landsgardeforeningen, men kan få del i aktiviteter og tilbud på særlige vilkår, som fastsættes af Landsgardeforeningens bestyrelse. 3. Medlemmerne betaler et af repræsentantskabet fastsat kontingent, som opkræves en gang årligt i april. Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt. 55 Landsgardeforeningen 55

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Landsmøde 2010. Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Landsmøde 2010 Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner INDHOLD Program... 2 Dagsorden... 3 Forslag til forretningsorden for landsmøde den 20. november 2010... 4 Indkomne forslag...

Læs mere

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts

Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Landsmøde 14 Kompendie 2 14-16 marts Erhvervsskolernes ElevOrganisation Landsmødet 14 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Forkortelse og ordforklaringer 11 Principprogram 6 Handlingsplan 16 Vedtægter 8 Budget

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG 1 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere