Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REPRÆSENTANTSKABSMØDE TARUP SKOLE, ODENSE 10. MARTS 2012 [Skriv tekst]

2 Indhold PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 4 DAGSORDEN... 5 Pkt. 1 VALG AF DIRIGENT... 6 Pkt. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE... 6 Pkt. 4 BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT... 6 Pkt. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING Pkt. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Pkt. 7 INDKOMNE FORSLAG Pkt. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Pkt. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL Forslag 1: Øget popularitet Forslag 2: Frivillighed Pkt. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET Pkt. 11 VALG AF BESTYRELSE OG INTERNE REVISORER Pkt 12 EVENTUELT REGNSKAB, SPECIFIKATIONER OG BUDGET VEDTÆGTER FORRETNINGSORDEN POLITIKKER ANSVARSOMRÅDER Landsgardeforeningen 2

3 PROGRAM Kl. 09:15-10:00 Kl. 10:00 Kl. 12:00-13:00 Kl. 13:00 Kl. 15:15 Kl. 15:30 Kl. 15:45 Kl. 16:45 Kl. 17:30 Kl. 19:00 01:00 Ankomst til Tarup Skole, udlevering af stemmesedler etc. Mulighed for morgenmad samt kaffe/te Repræsentantskabsmødet starter Velkomst - dagsorden i henhold til vedtægterne. Pause - frokost inkl. én øl eller én sodavand Mødet genoptages Kaffepause Sidste frist for indlevering af kandidatsedler til dirigenten Mødet genoptages Medaljeoverrækkelse Fanfarer ved Livgardens Tambourkorps Repræsentantskabsmødet 2012 er slut. Aftenfest med middag, hvor der serveres en to retters menu GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET Landsgardeforeningens protektor Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg og Grevinde Sussie gæster repræsentantskabsmødet med Deres deltagelse ved medaljeoverrækkelserne. Landsgardeforeningens eksterne revisor Martinsen A/S gæster repræsentantskabsmødet ved Statsautoriseret revisor Mikkel Boeck Eisgart. Referat af Repræsentantskabsmødet skrives af Kevin Hjorth Andersen 3 Landsgardeforeningen 3

4 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET 1 6. JULI GARDEN 35 LØGSTØR GARDEN 2 ALLERØD SPEJDERNES TAMBURKORPS 36 MARIBO BORGERVÆBNING 3 BLÆSEORKESTERET SØNDERMARKEN RANDERS 37 MORSØ GARDEN 4 BORNHOLMER GARDEN 38 NAKSKOV GARDEN 5 BROVST PIGEGARDE 39 NORDFYNS CONCERTBAND BOGENSE 6 COPENHAGEN MUSIC 40 NORDSØGARDEN HIRTSHALS 7 DANEHOFGARDEN NYBORG 41 NUCLEAR DEVILS DRUMBAND DENMARK 8 DDS LANDSORKESTER 42 NYKØBING FALSTER GARDEN 9 DEN JYSKE PIGEGARDE AARHUS 43 ODDER GARDEN 10 DEN SØNDERJYSKE GARDE AABENRAA 44 ODENSE PIGEGARDE 11 DEN SØNDERJYSKE PIGEGARDE RØDDING 45 ODSHERRED GARDEN 12 DET FYNSKE SLAGTØJSAKADEMI SVENDBORG 46 PEDER MOST GARDEN 13 DRABANTGARDEN HILLERØD 47 PRINS JØRGENS GARDE 14 EBELTOFT GARDEN 48 RANDERS PIGEGARDE 15 FAXE GARDEN 49 RINGKØBINGGARDEN 16 FREDERICIA CONCERT BAND 50 ROSKILDE GARDEN 17 FREDERIKSBERG GARDEN 51 RUDS-VEDBY GARDEN 18 FREDERIKSSUND STREETBAND 52 SAKSKØBING TAMBOURKORPS & BRASSBAND 19 GJØNGEGARDEN PRÆSTØ 53 SKIVE GARDEN 20 GLADSAXE PIGEGARDE 54 SKJERN GARDEN 21 GREVE PIGEGARDE 55 SKÆLSKØR MARINEGARDE 22 GRÅSTEN GARDEN 56 SLAGELSE GARDEN 23 H. C. ANDERSEN GARDEN 57 SNEDSTED GARDEN 24 HADERSLEV GARDEN 58 SÆBY GARDEN 25 HADSUND SKOLE-ORKESTER 59 SØNDERBORG GARDEN 26 HELSINGØR PIGEGARDE 60 TORDENSKIOLDGARDEN 27 HERNING GARDEN 61 VARDE GARDEN 28 HINNERUP GARDEN 62 VEDBÆK GARDEN 29 HOBRO GARDEN 63 VEJEN GARDEN 30 HOLBÆK GARDEN 64 VESTERBRO TAMBOURKORPS 31 HOLBÆK PIPE BAND 65 VÆRLØSE GARDEN 32 HORSENS GARDEN 66 AALBORG GARDEN 33 JUELSMINDE PIGEGARDE 67 AARHUS GARDEN 34 KIMBRERGARDEN AARS 1. I alt: 67 medlemsforeninger, hvor hvert medlemskorps har hver 2 stemmer, hvilket udgør i alt: 134 stemmer. 2. Hertil har Landsgardeforeningens bestyrelse i henhold til vedtægternes 5 stk. 9, hver én stemme, hvilket udgør i alt: 5 stemmer. 3. Det totale antal stemmer kan højst udgøre alt i alt: 139 stemmer 4 Landsgardeforeningen 4

5 DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. VALG AF STEMMETÆLLERE 3. KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION 4. BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT 5. GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING 6. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 7. INDKOMNE FORSLAG 8. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 9. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL 10. FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET 11. VALG AF BESTYRELSE OG INTERNE REVISORER 12. EVENTUELT 5 Landsgardeforeningen 5

6 PKT. 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsens forslag til dirigent ved dette års repræsentantskabsmøde er: Sune Wedam, Formand - Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO) PKT. 2 VALG AF STEMMETÆLLERE Forslag til stemmetællere fremsættes på repræsentantskabsmødet. PKT. 3 KONSTATERING AF FORENINGERNES TALMÆSSIGE REPRÆSENTATION Konstatering af medlemsforeningernes talmæssige repræsentation ved dette års repræsentantskabsmøde. PKT. 4 BESTYRYELSENS BERETNING FREMLÆGGES OG STILLES TIL DEBAT Der er ingen tvivl om, at vores kultur gør noget fantastiske for de aktive. Børn og unge har en fritidsinteresse, der har en positiv afsmitning på dem, som vil gavne dem hele deres liv, men opfylder dette alene samfundets krav til os? Er det nok, at vi er en sund fritidsinteresse, der gør en masse godt for børn og unge? De store nationale organisationer, landets politikkere, en finanskrise gør, at der på de øverste niveauer i Danmark arbejdes med, at tilskud tildeles efter tilgangen noget for noget. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har den store fordel af at være en aktiv aktør inden for dette arbejde. Et arbejde de allerede har igangsat, da loven vedr. tipsmidler skal revideres i Tipsmidlerne er væsentlige for alle foreninger i Danmark. Det er her langt størstedelen af al finansiering sker fyldest. Landsgardeforeningen deltager derfor løbende i dette arbejde for, at vi derigennem kan varetage vores interesser. 6 Landsgardeforeningen 6

7 Kravene er store Noget for noget er ikke uvæsentlig at tage til efterretning. Forventningerne til foreningslivet generelt er meget store. Vi bærer et medansvar for at tage del i samfundets store opgaver. Sætninger som medborgerligt ansvar, udvikling af demokrati, integration, folkeoplysning er dele af de ting, der forventes af et foreningsliv. Dette være sig uagtet, at det hele kan fremstå meget abstrakt og til tider ganske svært at forholde sig til. Kommunerne er ligeledes aktive inden for dette arbejde. Ude omkring i landet er mange kommuner derfor ligeledes i gang med en proces, hvor ændringerne ikke er uvæsentlige for foreningslivet. Modellerne for dette arbejde foretages på vidt forskellige måder. Nogle kommuner vælger en åben tilgang, hvor der er plads til alle. Andre steder foregår det hele mere tillukket. Opfordringen fra Landsgardeforeningen er derfor klar: Medlemsforeninger! Til trods for en travl hverdag, fokusér på kravene hjemme i kommunen. Det vil om kort tid ikke alene være nok, kun at være til med sine aktivitetsudbud, men skal ses ud fra et større samfundsperspektiv! 7 Landsgardeforeningen 7

8 Tendensen er den samme i år Udfordringerne inden for vores kultur er fortsat tydelige - vores popularitet mindskes også i år, hvorfor at medlemsudviklingen fortsat er for nedadgående. Et billede, der ikke har været specielt udtrykt tidligere, men analysen på de mange års indberetninger, taler sit eget sprog. I 1997 var der i gennemsnit 54 medlemmer (under 30 år) i en medlemsforening. I 2011 var tallet på 37 medlemmer (under 30 år). Et fald på over 30 %. Antal foreninger vs. medlemmer u/30 år Antal medlemmer Antal foreninger Antal medlemmer u/30år Antal foreninger Gennemsnit antal medlemmer Dette skaber også en situation, hvor der er færre hænder derhjemme til at løfte opgaverne. Frivilligheden bliver tungere for dem, som er der til at tage del i opgaverne, hvilket også er tydeligt udtrykt i medlemsundersøgelsen - MEDLEMSVILKÅR2011. Fra ord til handling Sidste års positive repræsentantskabsmøde sendte os hjem med opgaven, at vi skulle omsætte ord til handling. Et tema, der har været gennemgående for arbejdet i og omkring Landgardeforeningen siden sidste år. 8 Landsgardeforeningen 8

9 Fra ord til handling indebærer også, at det som etableres kan skalere, således de fremadrettede behov og dermed den kommende arbejdsbyrde kan løftes. Det har været en hård opgave, der ligeledes har krævet en investering af organisations egenkapital, der tidligere har været opbygget med henblik på at have penge til dårligere tider. Derfor har bestyrelsen ud fra repræsentantskabets godkendelse af midler tilbage i 2010, hvor et samlet tildelt budget for 2010 og 2011, samt de økonomiske besparelser i 2010, har muliggjort, at vi ud fra et samlet perspektiv, kunnet foretage en økonomisk budgetanvendelse, der ligger udover budgettet for De anvendte midler er inden for de tidligere tildelte rammer. Et punkt vi nærmere vil forklare under dagsordens behandling af regnskabet. Hos de aktive frivillige i Landsgardeforeningen, har vi ligeledes set effekten af, at vi har ændret strukturen fra udvalg til projekt. Al DiCroce har været sat for bordenden af vores udviklingsprojekt, hvor han, som konsulent og frivillig, tilbage i maj måned inviterede alle tidligere udvalgsmedlemmer til opstart på de nye opgaver et arbejde, der blev opstartet parallelt med planlægningen af DM for Bygarder 2011 i Randers. Vi kan nu se effekten af den nye struktur, hvor der udover bestyrelsen er en række mennesker, der bidrager med oceaner af frivillighed til glæde for alle. Disse mennesker er vores kernegruppe blandt de frivillige pt. er de syv personer. Vores tilgang har været, at disse unge mennesker udfylder nogle meget vigtige funktioner, men de skal få ligeså meget ud af det, som organisationen får ud af det. Derfor er det typisk kompetencer, der passer ind i forbindelse med videregående studie eller arbejde, at de i Landsgardeforeningen har en platform, der kan udvikle sig selv og give en masse til kulturen. Kernegruppen vil henover året udvide sig, men det er ikke kun personer, der kan anvende det i forbindelse med arbejde eller studie, der vil være at finde i organisationen. Landsgardeforeningen har mange aktiviteter planlagt, hvorfor at der vil være behov for, at mange personer tager del i arbejdet. Derfor vil Landsgardeforeningen fremadrettet få brug for mange aktivitetsengagererede kræfter. 9 Landsgardeforeningen 9

10 MEDLEMSVILKÅR2011 Undersøgelsen blandt medlemsforeningerne, benævnt MEDLEMSVILKÅR2011, som vi nyligt udsendte, viser med tydelighed tingenes tilstand ude hos medlemsforeningerne. Det være sig alt fra dem, hvor det går rigtig godt, henover hvor de kæmper, til de er direkte lukningstruet. Undersøgelsen er til for medlemsforeningernes mulighed for sammenligning og inspiration, men det er således ud af disse markante svar, at vi har udledt de strategiske mål for Landsgardeforeningen. Vi forventer, at undersøgelsen vil blive tilbagevendende, således at dette ikke skal ses statisk, da tingene vil forandre sig henover tid. Samarbejder i højsæde Landsgardeforeningen har året igennem arbejdet med en række nationale organisationer: Dansk Amatør Musik (DAM), Dansk Amatør Orkesterforbund (DAO), kulturelle medlemmer under DUF, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd (AKKS), hvor der på forskellige niveauer er blevet samarbejdet og deltagelse forskellige arbejdsgrupper. På den nordiske, europæiske og internationale side har Landsgardeforeningen ligeledes arbejdet målrettet med samarbejdet. Et arbejde, der ligeledes skal ses i lyset af, at Landsgardeforeningen har taget initiativet til den nye fælles platform - The Academy Of Performing Arts (TAOPA). Modsat sportens verden, der er godt organiseret, er vi kulturelle foreninger meget mere uorganiseret, hvorfor dette samarbejde er væsentligt for vores arbejde. Det handler i denne besparelsestid om både at modtage, men i ligeså stor grad at bære til fællesskabet. To nye tiltag I løbet af året har vi således introduceret nye tiltag udover dem, som vi havde i forvejen. Formålet med disse nye tiltag er flerstrenget, men fælles for dem er, at de er understøttende for Landsgardeforeningens formål. I september måned afholdt vi INSPIRATION2011 et tiltag med fokus på inspiration for alle niveauer hos medlemsforeningerne. Vores forventninger til denne weekend var store, hvorfor det var med lettelse, vi modtag de positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Deltagelsen var 10 Landsgardeforeningen 10

11 begrænset, men skal formodentlig ses både i lyset af tidspunktet for afholdelsen, og at det var helt nyt. Efterårsferien satte rammerne for BANDCAMP2011, hvor Landsgardeforeningen for første gang skabte en aktivitet direkte målrettet den enkelte aktive inden for kulturen, modsat tidligere hvor aktiviteterne var et tilbud til hele medlemsforeningen(er). Oplevelsen og de yderst positive efterreaktioner hos de mange deltagere, har været yderst tilfredsstillende. Derfor glæder vi os til at se, at BANDCAMP-konceptet henover tid vil vokse sig større. ERFA-grupper Konceptet, der blev startet tilbage i 2010, er blevet implementeret med meget forskellig succes. Gående fra det virker og har skabt fælles bånd, god kemi mellem medlemsforeningerne, samspilsweekender mv. - til det aldrig kom rigtigt i gang andre steder. Ansvaret de steder, hvor det ikke virker, må vi alene tilskrive Landsgardeforeningen. Indsatsen fra organisationens side har ikke været vedholdende nok med for mange omplaceringer af dette koncept internt i organisationen. Derfor er et af vores indsatsområder i 2012 at få øget indsatsen her, således at dette koncept kan komme til at fungere lige godt landet over. DM for Bygarder Årets utvivlsomt største aktivitet har været DM for Bygarder i Randers i sommers. En aktivitet, hvis formål taler alene for sig selv, hvor interessen hos medlemsforeningerne er på sit ypperste, og dermed også hvor Landsgardeforeningens mulighed for at levere varen afprøves til det maksimale. Byen Randers satte nogle dejlige rammer, men startede med at vise uvejr, og en svær beslutning skulle træffes. Resultatet blev, at åbningsceremonien blev flyttet indendørs på rådhuset. Meningerne om dette er flere, men konklusionen er, at det er umuligt at stille alle tilfreds. Efter en skidt start blev arrangementet afviklet stort set fejlfrit, hvorfor at det hele kunne handle om det vigtigste, at de mange deltagere kan optræde med det de brænder for deres fritidsinteresse under stor bevågenhed. 11 Landsgardeforeningen 11

12 Arrangementet blev ligeledes en stor test af at skulle samarbejde med en professionel leverandør, i dette tilfælde kommunen i Randers. Mange erfaringer klogere, kan vi nu takke de to medlemsforeninger: Blæseorkesteret Søndermarken og Randers Pigegarde for, at DM for Bygarder blev en realitet. Uden jeres indsats så var det ikke lykkedes - Tusind tak, skal I have! Dette bevirker også, at Landsgardeforeningen har lært lektien. Fremadrettet skal der også være en medlemsforening, med et stærkt frivilligt netværk bagved dette arrangement. Derfor har vi nu tilliden til, at Arena Nord og Tordenskioldgarden har det, som kræves få at løfte dette arbejde sammen med Landsgardeforeningen. Bygardernes dag I år var den sociale dag Bygardernes dag ikke den samme succes, som det plejer at være. Derfor måtte vi også lukke ned for nogle af parkerne, da der ikke var tilslutning nok til at kunne gennemføre dette med realisme overfor medlemsforeningerne, parkerne og ikke mindste det betalende publikum. Vi har oplevet kommentarer henover de senere år, der kunne indikere konceptet ikke er tilsvarende medlemsforeningernes behov og ønsker. Omvendt oplever vi ligeså mange, der ønsker denne mulighed. Derfor vil alt dette blive taget med i betragtningerne fremadrettet. Medlemsbladet En svær beslutning er blevet truffet. Vi har indset, at organisationens mangeårige medlemsblad DANSKE BYGARDER, nu har nået sin afslutning. Økonomien forbundet med at udgive et medlemsblad er for tung i forhold til, hvor de aktive, får deres information fra og i øvrigt kommunikerer henne. Derfor vil organisationen modernisere sig og tage de sociale medier i anvendelse samt via organisationens re-designede hjemmeside. 12 Landsgardeforeningen 12

13 Rejsevirksomheden Trods finanskrise og et år med DM for Bygarder, kan vi konstatere at medlemsforeningernes interesse for, at give de mange aktive oplevelser i form af rejser i 2011, er steget betragtelig sammenlignet med andre DM-år. Tilbagemeldingerne fra samtlige medlemsforeninger har været positiv, hvorfor vi tilskriver denne succes, og den foreløbige meget store interesse for året 2012, at vi samarbejder med en leverandør, der formår at give medlemsforeningerne en vare, de er interesseret i. Vi skal genforhandle samarbejdsaftalen med OurWorld i år, hvorfor vi forventer denne aftale indgået med udgangspunkt i tilfredsheden fra medlemsforeningerne. TAOPA Den nye fælles platform TAOPA er nu en realitet. Vi har skabt denne platform, med udgangspunkt i det naturlige behov, vi oplever inden for hele kulturen, men først og fremmest for dem vi er sat i verden for, de mange børn og unge, der har valgt denne fritidsinteresse. Platformen rummer overordnet set tre områder: Uddannelse Markedsføring Arrangementer TAOPA er til for alles glæde både i og udenfor Landsgardeforeningen. Den er tænkt som, hvad man kan kalde for open source (alle kan bidrage til dens udvikling). Skabelsen af TAOPA er derfor med henblik på, at alle kan blive inkluderet/involveret. Den er til for at give børn og unge de bedste forudsætninger i livet, skabe fælles fodslag og et fælles signal til omverden, skabe nye inspirerende tiltag, der kræver vi kigger indad for at gøre det bedre udadtil og muligheden for flere optrædener. For at alle skal forstå TAOPA, vil vi lade Al DiCroce, hovedmanden bag dette, præsentere denne platform under repræsentantskabsmødet. 13 Landsgardeforeningen 13

14 Medlemsstatus Ny medlemsforeninger i 2011: Hadsund Skole-Orkester (Aktivt medlem) Søværnets Tamburkorps (Passivt medlem) Udmeldte medlemsforeninger: Ingen Landsgardeforeningen var ved årets udgang (2011) på i alt 67 aktive medlemsforeninger. PKT. 5 GODKENDELSE AF BESTYRELSENS BERETNING Bestyrelsens beretning fremsættes til godkendelse. PKT. 6 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB Der henvises til afsnittet Regnskab, Specifikationer og Budget Side Landsgardeforeningen 14

15 PKT. 7 INDKOMNE FORSLAG Motivering Forslag 1 Bygarder er hjemmelavet ord, hvorfor dette rettes til Garder. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse Ændringsforslag 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Garder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse 15 Landsgardeforeningen 15

16 Motivering Forslag 2 Landsgardeforeningen betegnes i internationale sammenhænge oftest med et internationalt navn. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse Ændringsforslag 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Organisationen kan også være repræsenteret ved internationalt navn 3. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 4. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse 16 Landsgardeforeningen 16

17 Motivering Forslag 3 Forslaget skal alene ses ud fra et stavemæssigt hensyn. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse Ændringsforslag 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende landskontors adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse 17 Landsgardeforeningen 17

18 Motivering Forslag 4 Forslaget skal tydeliggøre, at der er tale om, at både personer og organisationer kan være passive medlemmer. Dette ligeledes i henhold til kontingentstrukturen. Ligeledes er bygarder er hjemmelavet ord, hvorfor dette rettes til garder. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 3 MEDLEMMER: 2. Andre personer med interesse for bygarderkulturen og som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret i Landsgardeforeningen, men kan få del i aktiviteter og tilbud på særlige vilkår, som fastsættes af Landsgardeforeningens bestyrelse. Ændringsforslag 3 MEDLEMMER: 2. Andre personer eller organisationer med interesse for garderkulturen og som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret i Landsgardeforeningen, men kan få del i aktiviteter og tilbud på særlige vilkår, som fastsættes af Landsgardeforeningens bestyrelse. 18 Landsgardeforeningen 18

19 Motivering Forslag 5 Ud fra punkter til behandling på repræsentantskabsmødet tilføjes strategiske mål til det materiale, der udsendes til medlemsforeningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 5 5. Årsberetning, kontingentforslag, regnskaber, budget og dagsorden udsendes til foreningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Ændringsforslag 5 5. Årsberetning, kontingentforslag, strategiske mål, regnskaber, budget og dagsorden udsendes til foreningerne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 19 Landsgardeforeningen 19

20 Motivering Forslag 6 Formuleringsmæssig omskrivning af hensigten bag pkt. 1 og 2. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig Kriterier for valgbarhed til Landsgardeforeningens bestyrelse og interne revisorer: 1. Personer der har tilknytning til lokal garde, der er medlem af Landsgardeforeningen. 2. Personen indstilles via egen garde. 3. Herudover kan repræsentantskabet dispensere. Ændringsforslag Kriterier for valgbarhed til Landsgardeforeningens bestyrelse og interne revisorer: 1. Landsgardeforeningens medlemsforeninger, kategoriseret jf. 3 stk. 1, kan indstille personer til bestyrelse og interne revisorer 2. Herudover kan repræsentantskabet dispensere. 20 Landsgardeforeningen 20

21 Motivering Forslag 7 Nuværende vedtægter besværliggør indgåelsen af kreditkortaftaler hos pengeinstitutter, hvorfor formuleringen udvides til at imødekomme dette, dog uden at mindske repræsentantskabet nuværende beslutningskompetence. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 6 BESTYRELSEN: Landsgardeforeningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af repræsentantskabet. Ændringsforslag 6 BESTYRELSEN: Landsgardeforeningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af repræsentantskabet. I forbindelse med optagelse af lån er betalingsbetingelser og kreditkort undtaget dette. 21 Landsgardeforeningen 21

22 Motivering Forslag 8 Officielt vil en sådan ansættelse eller afskedigelse være i forhold til Landsgardeforeningen, hvorfor dette omformuleres. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 7 LANDSKONTORET: 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger Landskontorets lønnede personale. Ændringsforslag 7 LANDSKONTORET: 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger Landsgardeforeningens lønnede personale. 22 Landsgardeforeningen 22

23 Motivering Forslag 9 Både aktive og passive medlemmer kan deltage på repræsentantskabsmødet, hvorfor det præciseres, at der er tale om aktive medlemmers deltagelse. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 8 OPLØSNING: 1. Bestemmelse om Landsgardeforeningens opløsning kan kun træffes på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 er repræsenteret. Der kræves 2/3 majoritet for opløsning. Indvarsling i lighed med indkaldelse til repræsentantskabsmøder. Ændringsforslag 8 OPLØSNING: 1. Bestemmelse om Landsgardeforeningens opløsning kan kun træffes på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemsforeninger er repræsenteret. Der kræves 2/3 majoritet for opløsning. Indvarsling i lighed med indkaldelse til repræsentantskabsmøder. 23 Landsgardeforeningen 23

24 Motivering Forslag 10 Dette punkt vedr. eventuel opløsning af foreningen, hvorfor dette omformuleres, da Landsgardeforeningen ikke kan indtræde i en større enhed, da den i givet fald ikke vil eksistere. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 8 3. Ovenstående gælder tillige ved eventuel indtrædelse i større enhed. Ændringsforslag 8 3. Ovenstående gælder tillige ved eventuel sammenlægning med anden enhed. 24 Landsgardeforeningen 24

25 Motivering Forslag 11 Både aktive og passive medlemmer kan være medlem af Landsgardeforeningen, hvorfor det foreslås, at der er tale om aktive medlemmer der er tale om. Forslaget er stillet af: Landsgardeforeningen Oprindelig 8 4. Eventuel formue skal - ved Landsgardeforeningens opløsning tilgå underlagte foreninger og deles ligeligt. Ændringsforslag 8 4. Eventuel formue skal - ved Landsgardeforeningens opløsning tilgå tilsluttede medlemsforeninger (kategoriseret jf. 3 stk. 1) og deles ligeligt. PKT. 8 FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Årligt kontingent for aktive medlemskaber fastholdes uændret til kr ,- Årligt kontingent for passive medlemskaber, såsom virksomheder og organisationer, fastholdes uændret til kr ,- Årligt kontingent for passive enkeltmedlemmer fastholdes uændret til kr. 250,- PKT. 9 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF STRATEGISKE MÅL Repræsentantskabet godkendte sidste år, et indkommende forslag stillet af Landsgardeforeningen, hvoraf dagsordenen for repræsentantskabsmødet, således også indeholder nærværende punkt. 25 Landsgardeforeningen 25

26 Forslag 1: Øget popularitet Motivation: I forbindelse med undersøgelsen MEDLEMSVILKÅR2011 har hhv. 21 og 10 medlemsforeninger svaret, at de føler det er svært eller næsten umuligt at få ny medlemmer. Ligeledes oplever 21 medlemsforeninger, at det er svært at fastholde medlemmerne. Statistikken i MEDLEMSVILKÅR2011 er således i fuld overensstemmelse med tendensen i de indrapporterede medlemstal, hvor kulturen de sidste 7 år har mistet op imod 1000 børn og unge. Forslag: I henhold til motivationen foreslås det, at repræsentantskabet godkender, Øget popularitet er et af LGF s strategiske mål. Forslag 2: Frivillighed Motivation: I forbindelse med undersøgelsen MEDLEMSVILKÅR2011 har hhv. 21 og 5 medlemsforeninger svaret, at de føler det er svært eller næsten umuligt at få personer til at tage del i det frivillige arbejde. Foreningslivet vil ikke kunne eksistere uden frivillige kræfters deltagelse i fællesskabets interesser. Forslag: I henhold til motivationen foreslås det, at repræsentantskabet godkender, at Frivillighed er et af LGF s strategiske mål. PKT. 10 FREMLÆGGELSE, DEBAT OG GODKENDELSE AF BUDGET Der henvises til afsnittet Regnskab, Specifikationer og Budget Side Landsgardeforeningen 26

27 PKT. 11 VALG AF BESTYRELSE OG INTERNE REVISORER VALG AF BESTYRELSE Landsformand Henrik Thiesen Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Jens Køhler Modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Mette Klint Valg for 1 år (Udtrådt november 2011) Landskasserer Flemming Hjortlund Ikke på valg Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Larsen Ikke på valg VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT Bestyrelsessuppleant Vacant Ordinært valg VALG AF INTERN REVISORER Intern revisor John Rothemejer Modtager ikke genvalg Intern revisor Leif Norup Valg for 1 år (Udtrådt februar 2012) VALG AF INTERN REVISORSUPPELANT Intern revisorsuppleant Alex Schiellerup Modtager ikke genvalg PKT 12 EVENTUELT Øvrige emner til debat. REGNSKAB, SPECIFIKATIONER OG BUDGET 27 Landsgardeforeningen 27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 VEDTÆGTER VEDTÆGTER LANDSGARDEFORENINGEN (LGF) Sammenslutningen af Danske Bygarder Protektor: Hans Excellence Ingolf, Greve af Rosenborg 1 NAVN: 1. Organisationens navn er: LANDSGARDEFORENINGEN forkortet (LGF). Sammenslutningen af Danske Bygarder. 2. Landsgardeforeningens hjemsted er det til enhver tid værende Landskontorets adresse. 3. Landsgardeforeningens adresse er Landsformandens adresse FORMÅL: 2 Landsgardeforeningen er en samfundsansvarlig børne- og ungdomsorganisation, hvis formål er at udvikle børn og unge til at være demokratiske, ansvarlige og selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund. Landsgardeforeningen bygger på en idé om, at musikalitet og bevægelse styrker børn og unges intellektuelle og sociale udvikling, dette igennem øgede livsfærdigheder og kompetencer. Gennem deltagelse i Landsgardeforeningens aktiviteter mødes børn og unge i et forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, sprog, etnisk baggrund, religion og nationalitet, hvilket styrker samhørigheden og integrationen i samfundet. Til enhver tid vil organisationen rådgive, udvikle og vejlede de tilsluttede foreninger, samt at skabe udveksling og kontakter internationalt 3 MEDLEMMER: 1. Uniformerede musiske foreninger i Danmark, som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, hvor børn og unge gennem et medlemskab er sikret medindflydelse, kan søge optagelse som medlem af Landsgardeforeningen. 2. Andre personer med interesse for bygarderkulturen og som kan tilslutte sig Landsgardeforeningens formålsparagraf, kan søge optagelse som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret i Landsgardeforeningen, men kan få del i aktiviteter og tilbud på særlige vilkår, som fastsættes af Landsgardeforeningens bestyrelse. 3. Medlemmerne betaler et af repræsentantskabet fastsat kontingent, som opkræves en gang årligt i april. Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt. 55 Landsgardeforeningen 55

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1

VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG NAVN OG HJEMSTED 1 VEDTÆGTER: VEDTÆGTER FOR SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN SEJLSPORTSUDVALG Udvalgets navn er: NAVN OG HJEMSTED 1 Søværnets Idrætsforening København Sejlsportsudvalg (SIF KBH SPU). Udvalget blev stiftet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere