STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER

2 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget 11 Igangsatte udsmykningsopgaver 11 Afsluttede udsmykningsopgaver 12 Indkøbs- og legatudvalget 13 Uddelinger 14 Indkøbte værker 16 Beretning fra Litteraturudvalget 20 Uddelinger 21 Beretning fra Tonekunstudvalget 25 Uddelinger 26 Beretning fra Kunsthåndværk- og Designudvalget 33 Uddelinger 33 Indkøbte værker 36 Beretning fra Arkitekturudvalget 38 Uddelinger 39 Indstillinger til livsvarige ydelser 41 Kunstfordeling 42 Driftsregnskab for finansåret Status pr. 31. december Repræsentantskabets brevveksling med Kulturministeriet om beretningen 56

3 3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Indtil 31. oktober 1993 Statsamtmand Bodil Norup Panild, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe efter at Ole Vig Jensen, MF fratrådte i februar 1993 Eva Møller, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe efter at Birte Weiss, MF fratrådte i februar 1993 Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Jette Pors, MF Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Konsulent Ole Borgaa Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Borgmester Tom Ahlberg Udpeget af Københavns Magistrat Amtsrådsmedlem, lektor Povl Kildemoes Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Lone Lunding Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Finn Hauberg Mortensen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Øystein Hjort Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense universiteter Maleren Lise Blaabjerg

4 4 Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren Otto Lawaetz Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Maleren Helle-Vibeke Erichsen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Niels Brunse Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Gunnar Jakobsen Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Arne Forchhammer Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Uffe Harder Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Poul Borum Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Niels Rosing-Schow Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Mogens Winkel Holm Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Finn Slumstrup Udpeget af Statens Musikråd Rektor, professor Elisabeth Sigurdsson Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Bent Malinovsky Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Finn Mickelborg Udpeget af Kunstnersammenslutningerne Keramikeren Lene Fensholt Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Christian Hvidt, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark

5 5 Arkitekten Anne Krebs Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Repræsentantskabet Beskikket af kulturministeren 7. januar 1994 Områdechef Linda Egaa, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe H.P. Clausen, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Stadsbibliotekar Herman Hermansen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe Jette Pors, MF Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Borgmester Tom Ahlberg Udpeget af Københavns Magistrat Amtsrådsmedlem Kirsten Krogh Jensen Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Lone Lunding Udpeget af Kommunernes Landsforening Docent Jacob Isager Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Marianne Marcussen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter

6 6 Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense universiteter Maleren Anders Kirkegaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhuggeren Lise Ring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Billedkunstneren Oda Christiansen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Naja Marie Aidt Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Dramatikeren Astrid Saalbach Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Inger Christensen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Tage Skou-Hansen Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Pia Raug Udpeget af Statens Musikråd Rektor Steen Pade Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Sanne Brüel Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Hans Chr. Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningerne

7 7 Væveren Charlotte Schrøder Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Karen Sofie Blincoe, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark Arkitekten MAA Michael Steen Johnsen Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Bestyrelsen Billedhuggeren Margrete Sørensen Forfatteren Pia Tafdrup Komponisten John Frandsen Arkitekten, professor Knud Holscher Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstneren Kirsten Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten, professor Hanne Kjærholm Udpeget af kulturministeren Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Maleren Freddie A. Lerche Udpeget af repræsentantskabet Maleren Niels Sylvest Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Journalist, cand.mag. Marianne Juhl, formand, indtil Forfatteren Pia Tafdrup, formand, beskikket Udpeget af kulturministeren Forfatteren Niels Frank Udpeget af repræsentantskabet

8 8 Forfatteren Kirsten Thorup Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget Komponisten John Frandsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Musikanmelderen, lektor, cand.mag. Jens Brincker Udpeget af kulturministeren Komponisten Anne Dorte Michelsen Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekten, professor Knud Holscher, formand Udpeget af repræsentantskabet Keramikeren Karen Bennicke Udpeget af kulturministeren Væveren Grethe Sørensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Dan Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Jan Søndergaard Udpeget af kulturministeren Sekretariatet Fondens adresse er: Sankt Annæ Plads 10 B 1250 København K Telefon Telefax Sekretariatsleder Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Ole Ejdrup Christensensen (indtil ) Fuldmægtig Hanne Kiær (tiltrådt ) Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Bente Maimann Assistent Pia Sandstrøm

9 Registrator, designer Claus Bohne 9

10 10 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens arbejde har i stort omfang været præget af drøftelser i forbindelse med revision af loven om Statens Kunstfond. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og i august måned et heldagsseminar med deltagelse af alle tremands-udvalgenes medlemmer. Udvalgenes anbefalinger til lovrevisionen blev forelagt og drøftet med kulturminister Jytte Hilden i forlængelse af seminaret, der endvidere var et oplæg til ministerens konference om lovrevisionen. I ministerens konference deltog udvalgsformændene som panel efter gruppearbejdet om de enkelte kunstområders ønsker til lovrevisionen. Bestyrelsen er naturligvis glad for forhøjelsen af rådighedssummen med 25 mio. kr. Det er vigtigt at vedkende sig, at Statens Kunstfond særligt støtter det elitære, seriøse, dybdeborende kunstneriske arbejde. Statens Kunstfond opfatter derfor lovændringen og bevillingsforøgelsen som udtryk for en samfundsmæssig opprioritering af den professionelle, skabende kunst. Bestyrelsen har i forbindelse med forhøjelsen og i forlængelse af diskussionerne om lovrevisionen drøftet antallet af livsvarige ydelser og deres størrelse. Bestyrelsen finder, at beløbsrammen for de livsvarige ydelser er uanstændigt lav og utidssvarende. Livsvarige ydelser bør minimalt have samme størrelse som den årlige ydelse for et tre-årigt stipendium. Bestyrelsen finder endvidere, at antallet af livsvarige ydelser bør forøges og ændres, således at hvert udvalg kan indstille et antal ydelser svarende til udvalgets virkeområde. Det er uacceptabelt, at udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning og udvalget for arkitekturen må dele en fælles pulje. En række andre ønsker til lovrevisionen blev ikke opfyldt. Udvalget for tonekunsten ønskede en opdeling, således at man havde et udvalg for partiturmusikken og et udvalg for den rytmiske musik med en fælles formand. Ønsket om en deling af udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning i et udvalg for kunsthåndværk og et udvalg for design med en fælles formand blev heller ikke imødekommet. Udvalget for arkitekturen opnåede den ønskede ændring af de begrænsede støttemuligheder, således at udvalget nu - i lighed med fondens øvrige udvalg - kan støtte hele det faglige felt. I 1993 har Statens Kunstfond haft en et-årig merbevilling på 10 mio., som de fem udvalg: det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg, udvalget for litteraturen, udvalget for tonekunsten, udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning og udvalget for arkitekturen besluttede at dele ligeligt, idet man ud af merbevillingen ville samarbejde udvalgene imellem om tværgående projekter. Bestyrelsen har i 1993 forhøjet de tre-årige stipendier til kr. årligt og agter at hæve beløbet yderligere i Diskussionerne i bestyrelsen om de enkelte kunstområders støttebehov og støttemuligheder har været interessante og givende, og de har medført, at interessen for indbyrdes at kende udvalgenes arbejdsområder og vurderingskriterier er vokset.

11 11 Bestyrelsen planlægger således i det kommende år flere fælles seminarer. Ét hvor hvert tremandsudvalg beskriver interne diskussioner og vurderingskriterier, og ét hvor udvalgene vil arbejde videre med synspunkter omkring de ønskede forbedringer af Statens Kunstfonds støttemuligheder, som ikke blev opnået ved lovrevisionen. Bestyrelsen har arbejdet godt sammen om det fælles mål: at højne og forbedre Statens Kunstfonds betydning som støtte for professionelle danske kunstnere. Vores mål er ikke nået endnu, men vi mener at være på vej - og vi ser frem til de næste to år med forventning. I 1994 bliver bestyrelsen større, idet Statens Kunstfond som følge af lovrevisionen bliver udvidet med et udvalg for skabende kunstnere indenfor film og teater. Vi hilser det nye udvalg velkomment. Marianne Ingvartsen.

12 12 De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget At virke som billedkunstner i det offentlige rum og som en integreret del deraf har været almindeligt accepteret som et af billedkunstens mest velanskrevne formål lige så længe, den har existeret. Hvordan kan billedkunsten virke og være meningsfuld, når den indsættes i det nutidige samfundsmæssige system med dets krav om afklarethed og målrettethed? Det er blandt andet sådanne spørgsmål, der i det forløbne år har optaget udvalget. Foreløbig har vi i enkelte tilfælde haft det privilegium at kunne støtte interessante bud på disse spørgsmål. Udvalget har behandlet et stadigt stigende antal ansøgninger og har foretaget flere rejser rundt i Danmark for at besigtige steder og arkitektur, der kunne være velegnede for udsmykninger. Disse undersøgelser og overvejelser har givet udvalget et overblik over hvor, hvornår og i hvilke sammenhænge, vi vil igangsætte opgaver og hvilke kunstnere, der kunne komme i betragtning. Udvalget er indstillet på at påtage sig det ansvar at udvælge den kunstner og det sted, der i sammenhæng skal fremstå som et vægtigt monument af høj kunstnerisk kvalitet i det offentlige rum. Udvalget har på den baggrund i år kun igangsat få store opgaver. Vi vil lægge vægt på at tildele så store bevillinger, at det giver kunstneren det bedst mulige grundlag for at kunne udføre og gennemføre sine intentioner fuldt ud. Margrete Sørensen, Kirsten Christensen og Hanne Kjærholm Udsmykningsudvalget har i perioden modtaget 109 ansøgninger, hvoraf 7 blev imødekommet. Udsmykninger igangsat i 1993 (Beløbene udgør fondens andel) Statsinstitutioner Odense Universitet (1993) Jørn Larsen Ikke-statslige institutioner Ballerup, Københavns Teknikum, Ingeniørhøjskolen, 4. etape (1993) Henrik Pryds Beck Broager, Teglværket Cathrinesminde (1992) Jørgen Haugen Sørensen København, Thorvaldsens Museum (1992/1993) Svend Wiig Hansen

13 13 Udsmykningsopgaver afsluttet i 1993 Statsinstitutioner København, Folketinget (1991) Per Kirkeby København, Provianthuset (1990) Bjørn Nørgaard Århus, Studenternes Hus (1989/1993) Helle-Vibeke Erichsen Ikke-statslige institutioner Ballerup, Københavns Teknikum, Ingeniørhøjskolen, 2. og 3. etape (1991) Henrik Pryds Beck Hinnerup, Bibliotek/kulturhus (1992) Stig Brøgger København, Sankt Hans Torv (1985/1992) Jørgen Haugen Sørensen og Sven-Ingvar Andersson Køge, Svømmeland (1991) Kirsten Christensen Lyngby-Taarbæk, Sophienholm Parken (1988/1991/1993) Hein Heinsen og Torben Schønherr Skive, Rådhushaven (1992) Mogens Møller Viborg, Det danske Hedeselskab (1991) Kirsten Lockenwitz Aalborg-hallen (1990/1991) Anita Jørgensen Århus, Domkirkeplads 5 (1984) Hans Jørgen Nicolaisen

14 14 Tilskud til projekter Agger Mindefond kr. til skulptur udført af Erik Heide Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kr. til et mindesmærke af Aron fra Kanqeq Museet på Koldinghus kr. til vandkunst udført af Jette Vohlert Nuuk, NKR-TV kr. til kunstnerisk udsmykning udført af Aka Høeg, Bodil Petersen og Marianne Jessen Svendborg Gymnasium kr. til udsmykning udført af Per Kirkeby Vesterbro Idéforum kr. til deltagelse af billedkunstere i symposium Andre bevillinger Dorte Dahlin præmiering kr. for udsmykningsprojekt på "Den Grønne Plads" i Hirtshals Eva Sørensen køb af bronzeskulptur , kr. Indkøbs- og legatudvalget Udvalget har besøgt et stort antal udstillinger i Danmark. Ligeledes har vi foretaget to rejser til udlandet - Bienalen i Venedig og udstillingen Der Zerbrochene Spiegel i Hamburg. Især disse udstillinger var med til i udvalget at igangsætte samtalen om dialogen mellem den regionale contra den internationale billedkunst. Udvalget lægger vægt på at købe kvalificerede værker, der ofte er store og derfor bekostelige. Udvalget har ligeledes lagt vægt på, at de tre-årige stipendier har en størrelse, så kunstnerne får de optimale muligheder for at skabe rammerne til udvikling af deres arbejder. Derfor har udvalget været indstillet på at forøge de tre-årige stipendier fra kr. til kr. Udvalget har uddelt arbejds- og rejselegater. Beløbsrammen blev ligeledes her øget i forhold til tidligere år. Endelig har udvalget på eget initiativ tildelt kunstnere legat- og projektstøtte. Loven om kunstfonden gennemgik en revision i år med blandt andet øgede bevillinger til fordeling i 1994 blandt alle udvalgene. Desværre fik udsmykningsudvalget ikke forbedret sin økonomi på lige fod med de andre udvalg, og indkøbs- og legatudvalget fik en lille forøgelse. Iøvrigt er de billedkunstneriske udvalg af den opfattelse, at de livsvarige finanslovsydelser burde forhøjes yderligere. De livsvarige ydelser må betragtes som produktionsstøtte og ikke som almisser til kartoffelspisere.

15 15 Margrete Sørensen, Freddie A. Lerche og Niels Sylvest Uddelinger Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 1993 modtaget 561 ansøgninger, hvoraf 37 blev imødekommet. Endvidere blev der givet 61 legater til ældre fortjente kunstnere og til efterladte efter bildende kunstnere. 3-årige stipendier á kr Erik Steffensen Karen Højsgård Nielsen Lars Tingskov Mikkelsen Marianne Hesselbjerg Nina Sten-Knudsen Arbejdslegater Erik Andersen Ingvar Cronhammar Inge Ellegaard Henrik Have Henrik S. Holck Claus Jensen Kirsten Justesen Kirsten Klein Erland Knudssøn Madsen Per Neble Kirsten Ortwed Finn Reinbothe Ane Mette Ruge Elisabeth Toubro Karin Westerlund Arbejdslegater uden ansøgning bevilget med baggrund i kunstnernes arbejder Viera Collaro Helle Frøsig Lone Høyer Hansen Søren Jensen Steffen Jørgensen Thorbjørn Lausten Søren Mathiesen Bjarne v. H.H. Solberg Agneta Werner Rejselegater Eric Andersen Karen Ellehauge Ursula Reuter Christiansen Didder Geisler Mette Gitz-Johansen Signe Guttormsen Frans Kannik Bettina Kjærulff-Smidt

16 16 Eva Koch Birthe Kronkvist Anders Krüger Lise Nellemann Ivar Tønsberg Inge Lise Westman Støtte til projekter Freddie Hansen til 6. Internationale Fotosalon The Golden Hotel Pro Forma til teaterprojektet Orpheo Lisa Rosenmeier til projektet The Perfect Life Præmieringer Jan Johansen i anledning af værkerne Trance/Socialt Netværk og Socialt Netværk på Efterårsudstillingen på Charlottenborg, København Kunstnersammenslutningen Tapko v. billedkunstnerne Finn Thybo Andersen, Kerstin Bergendal, Jørgen Carlo Larsen, Martin Richard Olsen, Eva Gerd Petersen og Cai Ulrich v. Platen i anledning af udstillingen "Tapko at Fiat", København Legater til ældre fortjente kunstnere Grete Balle Falke Bang Albert Bertelsen Erik Bischoff Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Edgar Funch Johan Galster Boye Givskov Rita Grünberg Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Paul Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Yan Kai Nielsen Erik Ortvad 7.000

17 17 Gudrun Poulsen Kirsten Rose Inger Marie Svendsen Leo Thellefsen Jytte Thompson Per Ulrich Ejgil Vedel Legater til efterladte efter bildende kunstnere Merete Agergaard Grete Balle Thea Borregaard Dagny Christensen Elisabeth Clausen Elisabeth Gabrielle Olsen Hanne Gervig Hansen Grethe Grathwol Marie Haagen-Müller Minna Holmskov Ena Hornung Birte Ingrid Find Ragna Johansen Inger Kingo Jensen Karen Knudsen Ebba Koch Kirsten Laub Eberlein Bodil Leon Aalykke Inger Liisberg Nelly Lohmann Asta Maria Caroline Bachausen Inge Marie Jacobsen Lone Mertz Lili Øllgaard Gerda Olsen Kirsten Østergaard Else Schwalbe Margrethe Skyum Ellen Tangai Christoffersen Aase Tut Køpcke Indkøbte værker MALERI STIG BRØGGER Find the river 1992, olie og alkyd på lærred, foto - 5 dele Grønningen, Charlottenborg København CLAUS CARSTENSEN Uden titel (Membran) 1991, tusch/klæbefolie på armeret plastfolie

18 18 Galleri Specta, København JESPER CHRISTIANSEN Film 1992, acryl på lærred Skilte, Museet for Samtidskunst, Roskilde SVEN DALSGAARD Victoriansk lyrik , billede div. materialer, 2 dele Ting og sager, Galleri Specta, Århus LEONARD FORSLUND / JØRGEN GASSILEWSKI SEANS Nr , acryl på lærred, fotografisk lærred og MDF ramme - 3 dele SEANS Nr. 1-10, Palægade, København LISBETH HEDEAGER Uden titel 1993, acryl på lærred Uden titel 1993, acryl på lærred Uden titel 1993, acryl på lærred Gyrr 93, Den Frie Udstilling, København ELLEN GRY HYLLEMOSE Uden titel 1993, Uden titel 1993, Uden titel 1993, Uden titel 1993, KE 93, Den Frie Udstilling, København POUL JUPONT Suffer from melancholy 1993, acryl/tush på lærred Blinded by hetero 1993, acryl på lærred Misfits & F*ck-Ups, Gallerie Asbæk, København PETER MANDRUP Tidssluse 1992, olie på lærred Tidssluse 1992, olie på lærred Grønningen, Charlottenborg København KEHNET NIELSEN II 1993, olie på lærred Den Frie, Den Frie Udstilling, København KAJ NYBORG Destroyer IV 92-93, olie på lærred Hollerups Kunsthandel København POUL PEDERSEN Se en smule stilhed 1993, olie på lærred Til at slå billedet i stykker med 1993, olie på lærred Flag skrevet med fjer (pen) 1993, olie på lærred I hvilken retning flyver (stjæler) tyven (flyveren) 1993, olie på lærred Kranium-kartoffel-sten 1993, olie på lærred Det er ikke et 1993, olie på lærred JYLLAND, Århus Kunstforening

19 19 FINN REINBOTHE I'm a man 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Krøllet tegning 1992, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1992, bl. teknik på papir Landscape 1993, bl. teknik på papir FUN SO MUCH IN THE 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Galleri Art Focus, Hellerup ARNE HAUGEN SØRENSEN Vandringsmand med barndomsminder 1992, acryl på lærred Grønningen, Charlottenborg København TROELS WÖRSEL Uden titel 1989, acryl på lærred Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens SKULPTUR THOMAS BANG Familiebillede IX, Ohne 1993, Familiebillede, Ceausescu gul I , Nye arbejder, Galleri Jespersen, Odense PETER BONNÉN Uden titel 1987, relief af jern Uden titel 1987, relief af jern Uden titel 1987, relief af jern ASBÆK, København IB BRAASE Marcoussis II 1967, bronze Den Frie, Den Frie Udstilling, København Hovedfiguren 1970, træ-jern-bronze-farve-aluminium Homage á Valborg Nørby, Museet for Samtidskunst, Roskilde SVEN DALSGAARD Stand in 1993, træ Gaven 1992, træ Ting og sager, Galleri Specta, Århus EGON FISCHER Uden titel 1992, aluminium og messing Grønningen, Charlottenborg København ELLE KLARSKOV JØRGENSEN Uden titel 1993, træ

20 20 Galerie Mikael Andersen, København JØRN LARSEN Skitten-skitten in memoriam III 1993, hvid Thassos marmor Bienale di Venezia 1993, Italien KAREN HØJSGAARD NIELSEN Aforismer (Jorden er flad - filt, plast, alu) (Solur - alu, forkromet stål) (Alene hjemme i snevejr - glas, gips) , skulptur i dele, 1 overtitel + 3 undertitler Decembristerne, Den Frie udstilling, København KIRSTEN ORTWED Head turned 1993, bronze-gips-tæppe-vogn Galleri Susanne Ottesen, København TEGNING PALLE NIELSEN , tegning pen og blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Clausens Kunsthandel, København GRAFIK BODIL NIELSEN Komposition nr. 9 Ulla , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 7 Hanne , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 2 Henriette , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 10 Gertrud , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 4 Gabriella , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 3 Johanna , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 13 Albertina , ætsning 1/1 (monotypi Efterårsudstillingen 1993, Charlottenborg, København FOTO JOHNIE TOFTSØ London Subway I 1993, London Subway II 1993, London Subway III 1993, KE 93, Den Frie Udstilling, København

21 21 Litteraturudvalget At sidde i Statens Kunstfonds udvalg er ikke noget, man beder om. Nogen peger én ud, og man påtager sig jobbet, fordi man fra egne ansøgninger ved, hvilken betydning det har, at dette arbejde bliver gjort. Alle, der har haft ansøgnigner i Statens Kunstfond, gør sig tanker om udvalgets kvalifikationer og litteraturpolitiske overvejelser. Alle længes efter en højere retfærdighed, når ansøgningerne bedømmes. Den er der ingen dødelig, der kan udøve. For dog at gøre ordningen så god som mulig, sidder der tre mennesker på posten, og kun i begrænset tid, nemlig tre år. Hvad et udvalg kan dække, afhænger først og fremmest af bevillingen fra kulturministeriet, men er også bestemt af de kvalitetskriterier, som det enkelte udvalg opstiller. De skiftende udvalg er derfor den bedst tænkelige ordning, og samtidig en garanti for en dynamisk kunstpolitik. Vi, der blev nedsat som udvalg i 1993: Niels Frank, Kirsten Thorup og undertegnede, havde den glæde, at Statens Kunstfond dette år modtog et rådighedsbeløb, der forøgede vores bevilling med to millioner kroner. Det kunne mærkes, og det har betydet, at vi har kunnet tildele flere større arbejds- og rejselegater end tidligere, samt øge beløbet for præmieringen af bøger. Alligevel har den samlede sum, som vi disponerede over, ikke været så stor, at vi var i stand til at give alle kvalificerede ansøgere, hvad de burde have for at få den nødvendige arbejdsro. Derfor er det en stor tilfredsstillelse at se, at det nye lovforslag fra 1994 lægger op til en øget bevilling til forfatterne. Det er afgørende for et land, at dets sprog styrkes og udvikles, at der tænkes og skrives på dette sprog, og at der videre oversættes fra andre sprog til vores. Danmark er et lille sprogområde, hvad der har betydning for vores eksistens som forfattere. Der er derfor behov for en særlig opmærksomhed overfor dansk litteratur, men de økonomiske vilkår for selv de største forfattere er stadigvæk deprimerende. I tilfælde af et mislykket projekt eller sygdom eksisterer der ikke et sikkerhedsnet. Det er de færreste forfattere, der har en A-kassetilknytning. Som tilstandene er nu, forsøger enkelte at masseproducere sig ud af økonomiske problemer, mange påtager sig andet arbejde ved siden af eller tager forefaldende jobs for at skaffe en indtægt. Eller forfattere lader sig i en periode flosse op af foredragsvirksomhed og oplæsningsturnéer. Det litterære udvalg ville meget gerne kunne sikre arbejdsro for forfattere af høj kvalitet, både yngre og ældre og generationen midt imellem. Vi ønsker - for at begynde i den tunge ende - at de livsvarige ydelser på finansloven må blive flere, da en del kunstnere, der allerede har placeret sig afgørende, endnu ikke er kommet i betragtning, men frem for alt at disse ydelser må udgøre et livsgrundlag. Det er ikke tilfældet nu, og det betyder, at vores mest agtede forfattere lever under uværdige økonomiske forhold. Som det er, søger flere, der oppebærer livsvarig ydelse, supplerende arbejdslegater, hvorved de er med til at øge presset på de øvrige legater. Mange af disse ansøgninger har vi imødekommet, idet vi finder det grotesk, at højt kvalificerede forfattere, ofte med et livsværk bag sig, endnu ikke har opnået vilkår, der gør en fortsat fordybelse mulig. Vi anmoder stærkt om, at der i den kunst- og kulturpolitiske udvikling tages højde for dette problem. Vi tilslutter os i forbindelse med den nye lovrevision Akademiraadets indstilling til kulturministeren vedrørende de livsvarige ydelser. Akademiraadet foreslår, at ydelsen hæves til kr. Det er kun rimeligt, at kunstnerne opnår en årsindtægt, der svarer til, hvad formidlerne af kunst modtager. Ydelserne bør have en størrelse, der gør det muligt at betragte dem som en anerkendelse af kunstnere, der har placeret sig afgørende. Det litterære udvalg tildelte i år seks tre-årige stipendier, der blev hævet til kr. Vi ville også meget gerne kunne gøre mere for de kunstnere i mellemgenerationen, der

22 22 allerede har haft det tre-årige stipendium, men ikke længere modtager dette. Mellemgenerationen er en kedelig betegnelse, det er imidlertid her forfatterne modnes og får mere gennemslagskraft hos et publikum. Men Danmark er for lille et sprogområde, til at man kan leve af sine forfatterindtægter. Vi valgte at give syv kunstnere i denne kategori et et-årigt stipendium á kr. Det er et langt større beløb, end der nogensinde før har været uddelt af et litterært udvalg, man da der har fundet tilsvarende tildelinger sted i form af arbejdslegater inden for andre kunstarter, fik udvalget ikke mulighed for at markere denne tildeling offentligt. F.eks. ville vi gerne have overrakt disse et-årige stipendier i lighed med uddelingen af de treårige stipendier. Disse stipendier figurerer nu blot på listen over arbejdslegater. Udvalget ønskede at kunne give arbejds- og rejselegater, som vitterlig var en hjælp og ikke blot en opmuntring. Det har med den nye rådighedssum været muligt at uddele større legater end hidtil, men de rækker stadig kun til få måneders arbejdsro, hvad der er utilstrækkeligt for professionelle kunstnere. Endvidere ville vi gerne foretage en omdefinering af præmieringen af bøger, således at den ganske enkelt blev givet som anerkendelse af et fremragende værk. Vi besluttede derfor at øge størrelsen af præmieringen fra kr. til kr. De efterladte efter kunstnere, der har oppebåret livsvarig ydelse på finansloven, er blevet tildelt understøttelse som hidtil. Det kan ikke siges tydeligt nok, at Statens Kunstfond har en vigtig funktion for forfatterne. Forfatterne har oftest meget små indtægter i øvrigt og er derfor stærkt økonomisk afhængige af såvel de livsvarige ydelser som arbejds- og rejselegater. Det er et stempel for kunstnerisk kvalitet at få tildelt legater fra Statens Kunstfond, men også af økonomisk betydning (skønt ingen paragraffer tager højde for dette). Hos os i det litterære udvalg er de generelle problemer større end de specifikke. For forfatterne gælder det fordybelsen, muligheden for grundig research, arbejdsroen og undertiden rejser. Det er den basale støtte, vi har brug for. Det, der gør det daglige arbejde muligt, kontinuiteten, der betinger højnelse af kvalitet og fornyelse. På udvalgets vegne Pia Tafdrup Uddelinger Litteraturudvalget modtog i ansøgninger, hvoraf 74 blev imødekommet. 3-årige stipendier á kr. Kirsten Hammann Lene Henningsen Peter Høeg Jette Kjærboe Hasse Bildt Lindegren Lars R. Stadil Arbejdslegater Naja Marie Aidt

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 5 Beretning fra bestyrelsen 10 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Nordjysk Censureret 2009

Nordjysk Censureret 2009 Eva Christensen, 005 Titel: Landskab 100x90 Pris: 7500,- Betina Nielsen, 066 Titel: Den forladte dal. 130x130 Pris: 6.000,-kr Ursula Høgh, 024 Titel: Landskab 1 Pris: 5.000,-kr. Betina Nielsen, 067 Titel:

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere