STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER

2 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget 11 Igangsatte udsmykningsopgaver 11 Afsluttede udsmykningsopgaver 12 Indkøbs- og legatudvalget 13 Uddelinger 14 Indkøbte værker 16 Beretning fra Litteraturudvalget 20 Uddelinger 21 Beretning fra Tonekunstudvalget 25 Uddelinger 26 Beretning fra Kunsthåndværk- og Designudvalget 33 Uddelinger 33 Indkøbte værker 36 Beretning fra Arkitekturudvalget 38 Uddelinger 39 Indstillinger til livsvarige ydelser 41 Kunstfordeling 42 Driftsregnskab for finansåret Status pr. 31. december Repræsentantskabets brevveksling med Kulturministeriet om beretningen 56

3 3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Indtil 31. oktober 1993 Statsamtmand Bodil Norup Panild, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe efter at Ole Vig Jensen, MF fratrådte i februar 1993 Eva Møller, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe efter at Birte Weiss, MF fratrådte i februar 1993 Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Jette Pors, MF Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Konsulent Ole Borgaa Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Borgmester Tom Ahlberg Udpeget af Københavns Magistrat Amtsrådsmedlem, lektor Povl Kildemoes Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Lone Lunding Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Finn Hauberg Mortensen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Øystein Hjort Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense universiteter Maleren Lise Blaabjerg

4 4 Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren Otto Lawaetz Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Maleren Helle-Vibeke Erichsen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Niels Brunse Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Gunnar Jakobsen Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Arne Forchhammer Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Uffe Harder Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Poul Borum Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Niels Rosing-Schow Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Mogens Winkel Holm Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Finn Slumstrup Udpeget af Statens Musikråd Rektor, professor Elisabeth Sigurdsson Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Bent Malinovsky Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Finn Mickelborg Udpeget af Kunstnersammenslutningerne Keramikeren Lene Fensholt Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Christian Hvidt, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark

5 5 Arkitekten Anne Krebs Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Repræsentantskabet Beskikket af kulturministeren 7. januar 1994 Områdechef Linda Egaa, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe H.P. Clausen, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Stadsbibliotekar Herman Hermansen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe Jette Pors, MF Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Borgmester Tom Ahlberg Udpeget af Københavns Magistrat Amtsrådsmedlem Kirsten Krogh Jensen Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Lone Lunding Udpeget af Kommunernes Landsforening Docent Jacob Isager Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Marianne Marcussen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter

6 6 Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense universiteter Maleren Anders Kirkegaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhuggeren Lise Ring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Billedkunstneren Oda Christiansen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Naja Marie Aidt Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Dramatikeren Astrid Saalbach Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Inger Christensen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Tage Skou-Hansen Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Pia Raug Udpeget af Statens Musikråd Rektor Steen Pade Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Sanne Brüel Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Hans Chr. Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningerne

7 7 Væveren Charlotte Schrøder Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Karen Sofie Blincoe, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark Arkitekten MAA Michael Steen Johnsen Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Bestyrelsen Billedhuggeren Margrete Sørensen Forfatteren Pia Tafdrup Komponisten John Frandsen Arkitekten, professor Knud Holscher Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstneren Kirsten Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten, professor Hanne Kjærholm Udpeget af kulturministeren Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Maleren Freddie A. Lerche Udpeget af repræsentantskabet Maleren Niels Sylvest Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Journalist, cand.mag. Marianne Juhl, formand, indtil Forfatteren Pia Tafdrup, formand, beskikket Udpeget af kulturministeren Forfatteren Niels Frank Udpeget af repræsentantskabet

8 8 Forfatteren Kirsten Thorup Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget Komponisten John Frandsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Musikanmelderen, lektor, cand.mag. Jens Brincker Udpeget af kulturministeren Komponisten Anne Dorte Michelsen Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekten, professor Knud Holscher, formand Udpeget af repræsentantskabet Keramikeren Karen Bennicke Udpeget af kulturministeren Væveren Grethe Sørensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Dan Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Jan Søndergaard Udpeget af kulturministeren Sekretariatet Fondens adresse er: Sankt Annæ Plads 10 B 1250 København K Telefon Telefax Sekretariatsleder Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Ole Ejdrup Christensensen (indtil ) Fuldmægtig Hanne Kiær (tiltrådt ) Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Bente Maimann Assistent Pia Sandstrøm

9 Registrator, designer Claus Bohne 9

10 10 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens arbejde har i stort omfang været præget af drøftelser i forbindelse med revision af loven om Statens Kunstfond. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og i august måned et heldagsseminar med deltagelse af alle tremands-udvalgenes medlemmer. Udvalgenes anbefalinger til lovrevisionen blev forelagt og drøftet med kulturminister Jytte Hilden i forlængelse af seminaret, der endvidere var et oplæg til ministerens konference om lovrevisionen. I ministerens konference deltog udvalgsformændene som panel efter gruppearbejdet om de enkelte kunstområders ønsker til lovrevisionen. Bestyrelsen er naturligvis glad for forhøjelsen af rådighedssummen med 25 mio. kr. Det er vigtigt at vedkende sig, at Statens Kunstfond særligt støtter det elitære, seriøse, dybdeborende kunstneriske arbejde. Statens Kunstfond opfatter derfor lovændringen og bevillingsforøgelsen som udtryk for en samfundsmæssig opprioritering af den professionelle, skabende kunst. Bestyrelsen har i forbindelse med forhøjelsen og i forlængelse af diskussionerne om lovrevisionen drøftet antallet af livsvarige ydelser og deres størrelse. Bestyrelsen finder, at beløbsrammen for de livsvarige ydelser er uanstændigt lav og utidssvarende. Livsvarige ydelser bør minimalt have samme størrelse som den årlige ydelse for et tre-årigt stipendium. Bestyrelsen finder endvidere, at antallet af livsvarige ydelser bør forøges og ændres, således at hvert udvalg kan indstille et antal ydelser svarende til udvalgets virkeområde. Det er uacceptabelt, at udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning og udvalget for arkitekturen må dele en fælles pulje. En række andre ønsker til lovrevisionen blev ikke opfyldt. Udvalget for tonekunsten ønskede en opdeling, således at man havde et udvalg for partiturmusikken og et udvalg for den rytmiske musik med en fælles formand. Ønsket om en deling af udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning i et udvalg for kunsthåndværk og et udvalg for design med en fælles formand blev heller ikke imødekommet. Udvalget for arkitekturen opnåede den ønskede ændring af de begrænsede støttemuligheder, således at udvalget nu - i lighed med fondens øvrige udvalg - kan støtte hele det faglige felt. I 1993 har Statens Kunstfond haft en et-årig merbevilling på 10 mio., som de fem udvalg: det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg, udvalget for litteraturen, udvalget for tonekunsten, udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning og udvalget for arkitekturen besluttede at dele ligeligt, idet man ud af merbevillingen ville samarbejde udvalgene imellem om tværgående projekter. Bestyrelsen har i 1993 forhøjet de tre-årige stipendier til kr. årligt og agter at hæve beløbet yderligere i Diskussionerne i bestyrelsen om de enkelte kunstområders støttebehov og støttemuligheder har været interessante og givende, og de har medført, at interessen for indbyrdes at kende udvalgenes arbejdsområder og vurderingskriterier er vokset.

11 11 Bestyrelsen planlægger således i det kommende år flere fælles seminarer. Ét hvor hvert tremandsudvalg beskriver interne diskussioner og vurderingskriterier, og ét hvor udvalgene vil arbejde videre med synspunkter omkring de ønskede forbedringer af Statens Kunstfonds støttemuligheder, som ikke blev opnået ved lovrevisionen. Bestyrelsen har arbejdet godt sammen om det fælles mål: at højne og forbedre Statens Kunstfonds betydning som støtte for professionelle danske kunstnere. Vores mål er ikke nået endnu, men vi mener at være på vej - og vi ser frem til de næste to år med forventning. I 1994 bliver bestyrelsen større, idet Statens Kunstfond som følge af lovrevisionen bliver udvidet med et udvalg for skabende kunstnere indenfor film og teater. Vi hilser det nye udvalg velkomment. Marianne Ingvartsen.

12 12 De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget At virke som billedkunstner i det offentlige rum og som en integreret del deraf har været almindeligt accepteret som et af billedkunstens mest velanskrevne formål lige så længe, den har existeret. Hvordan kan billedkunsten virke og være meningsfuld, når den indsættes i det nutidige samfundsmæssige system med dets krav om afklarethed og målrettethed? Det er blandt andet sådanne spørgsmål, der i det forløbne år har optaget udvalget. Foreløbig har vi i enkelte tilfælde haft det privilegium at kunne støtte interessante bud på disse spørgsmål. Udvalget har behandlet et stadigt stigende antal ansøgninger og har foretaget flere rejser rundt i Danmark for at besigtige steder og arkitektur, der kunne være velegnede for udsmykninger. Disse undersøgelser og overvejelser har givet udvalget et overblik over hvor, hvornår og i hvilke sammenhænge, vi vil igangsætte opgaver og hvilke kunstnere, der kunne komme i betragtning. Udvalget er indstillet på at påtage sig det ansvar at udvælge den kunstner og det sted, der i sammenhæng skal fremstå som et vægtigt monument af høj kunstnerisk kvalitet i det offentlige rum. Udvalget har på den baggrund i år kun igangsat få store opgaver. Vi vil lægge vægt på at tildele så store bevillinger, at det giver kunstneren det bedst mulige grundlag for at kunne udføre og gennemføre sine intentioner fuldt ud. Margrete Sørensen, Kirsten Christensen og Hanne Kjærholm Udsmykningsudvalget har i perioden modtaget 109 ansøgninger, hvoraf 7 blev imødekommet. Udsmykninger igangsat i 1993 (Beløbene udgør fondens andel) Statsinstitutioner Odense Universitet (1993) Jørn Larsen Ikke-statslige institutioner Ballerup, Københavns Teknikum, Ingeniørhøjskolen, 4. etape (1993) Henrik Pryds Beck Broager, Teglværket Cathrinesminde (1992) Jørgen Haugen Sørensen København, Thorvaldsens Museum (1992/1993) Svend Wiig Hansen

13 13 Udsmykningsopgaver afsluttet i 1993 Statsinstitutioner København, Folketinget (1991) Per Kirkeby København, Provianthuset (1990) Bjørn Nørgaard Århus, Studenternes Hus (1989/1993) Helle-Vibeke Erichsen Ikke-statslige institutioner Ballerup, Københavns Teknikum, Ingeniørhøjskolen, 2. og 3. etape (1991) Henrik Pryds Beck Hinnerup, Bibliotek/kulturhus (1992) Stig Brøgger København, Sankt Hans Torv (1985/1992) Jørgen Haugen Sørensen og Sven-Ingvar Andersson Køge, Svømmeland (1991) Kirsten Christensen Lyngby-Taarbæk, Sophienholm Parken (1988/1991/1993) Hein Heinsen og Torben Schønherr Skive, Rådhushaven (1992) Mogens Møller Viborg, Det danske Hedeselskab (1991) Kirsten Lockenwitz Aalborg-hallen (1990/1991) Anita Jørgensen Århus, Domkirkeplads 5 (1984) Hans Jørgen Nicolaisen

14 14 Tilskud til projekter Agger Mindefond kr. til skulptur udført af Erik Heide Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kr. til et mindesmærke af Aron fra Kanqeq Museet på Koldinghus kr. til vandkunst udført af Jette Vohlert Nuuk, NKR-TV kr. til kunstnerisk udsmykning udført af Aka Høeg, Bodil Petersen og Marianne Jessen Svendborg Gymnasium kr. til udsmykning udført af Per Kirkeby Vesterbro Idéforum kr. til deltagelse af billedkunstere i symposium Andre bevillinger Dorte Dahlin præmiering kr. for udsmykningsprojekt på "Den Grønne Plads" i Hirtshals Eva Sørensen køb af bronzeskulptur , kr. Indkøbs- og legatudvalget Udvalget har besøgt et stort antal udstillinger i Danmark. Ligeledes har vi foretaget to rejser til udlandet - Bienalen i Venedig og udstillingen Der Zerbrochene Spiegel i Hamburg. Især disse udstillinger var med til i udvalget at igangsætte samtalen om dialogen mellem den regionale contra den internationale billedkunst. Udvalget lægger vægt på at købe kvalificerede værker, der ofte er store og derfor bekostelige. Udvalget har ligeledes lagt vægt på, at de tre-årige stipendier har en størrelse, så kunstnerne får de optimale muligheder for at skabe rammerne til udvikling af deres arbejder. Derfor har udvalget været indstillet på at forøge de tre-årige stipendier fra kr. til kr. Udvalget har uddelt arbejds- og rejselegater. Beløbsrammen blev ligeledes her øget i forhold til tidligere år. Endelig har udvalget på eget initiativ tildelt kunstnere legat- og projektstøtte. Loven om kunstfonden gennemgik en revision i år med blandt andet øgede bevillinger til fordeling i 1994 blandt alle udvalgene. Desværre fik udsmykningsudvalget ikke forbedret sin økonomi på lige fod med de andre udvalg, og indkøbs- og legatudvalget fik en lille forøgelse. Iøvrigt er de billedkunstneriske udvalg af den opfattelse, at de livsvarige finanslovsydelser burde forhøjes yderligere. De livsvarige ydelser må betragtes som produktionsstøtte og ikke som almisser til kartoffelspisere.

15 15 Margrete Sørensen, Freddie A. Lerche og Niels Sylvest Uddelinger Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 1993 modtaget 561 ansøgninger, hvoraf 37 blev imødekommet. Endvidere blev der givet 61 legater til ældre fortjente kunstnere og til efterladte efter bildende kunstnere. 3-årige stipendier á kr Erik Steffensen Karen Højsgård Nielsen Lars Tingskov Mikkelsen Marianne Hesselbjerg Nina Sten-Knudsen Arbejdslegater Erik Andersen Ingvar Cronhammar Inge Ellegaard Henrik Have Henrik S. Holck Claus Jensen Kirsten Justesen Kirsten Klein Erland Knudssøn Madsen Per Neble Kirsten Ortwed Finn Reinbothe Ane Mette Ruge Elisabeth Toubro Karin Westerlund Arbejdslegater uden ansøgning bevilget med baggrund i kunstnernes arbejder Viera Collaro Helle Frøsig Lone Høyer Hansen Søren Jensen Steffen Jørgensen Thorbjørn Lausten Søren Mathiesen Bjarne v. H.H. Solberg Agneta Werner Rejselegater Eric Andersen Karen Ellehauge Ursula Reuter Christiansen Didder Geisler Mette Gitz-Johansen Signe Guttormsen Frans Kannik Bettina Kjærulff-Smidt

16 16 Eva Koch Birthe Kronkvist Anders Krüger Lise Nellemann Ivar Tønsberg Inge Lise Westman Støtte til projekter Freddie Hansen til 6. Internationale Fotosalon The Golden Hotel Pro Forma til teaterprojektet Orpheo Lisa Rosenmeier til projektet The Perfect Life Præmieringer Jan Johansen i anledning af værkerne Trance/Socialt Netværk og Socialt Netværk på Efterårsudstillingen på Charlottenborg, København Kunstnersammenslutningen Tapko v. billedkunstnerne Finn Thybo Andersen, Kerstin Bergendal, Jørgen Carlo Larsen, Martin Richard Olsen, Eva Gerd Petersen og Cai Ulrich v. Platen i anledning af udstillingen "Tapko at Fiat", København Legater til ældre fortjente kunstnere Grete Balle Falke Bang Albert Bertelsen Erik Bischoff Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Edgar Funch Johan Galster Boye Givskov Rita Grünberg Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Paul Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Yan Kai Nielsen Erik Ortvad 7.000

17 17 Gudrun Poulsen Kirsten Rose Inger Marie Svendsen Leo Thellefsen Jytte Thompson Per Ulrich Ejgil Vedel Legater til efterladte efter bildende kunstnere Merete Agergaard Grete Balle Thea Borregaard Dagny Christensen Elisabeth Clausen Elisabeth Gabrielle Olsen Hanne Gervig Hansen Grethe Grathwol Marie Haagen-Müller Minna Holmskov Ena Hornung Birte Ingrid Find Ragna Johansen Inger Kingo Jensen Karen Knudsen Ebba Koch Kirsten Laub Eberlein Bodil Leon Aalykke Inger Liisberg Nelly Lohmann Asta Maria Caroline Bachausen Inge Marie Jacobsen Lone Mertz Lili Øllgaard Gerda Olsen Kirsten Østergaard Else Schwalbe Margrethe Skyum Ellen Tangai Christoffersen Aase Tut Køpcke Indkøbte værker MALERI STIG BRØGGER Find the river 1992, olie og alkyd på lærred, foto - 5 dele Grønningen, Charlottenborg København CLAUS CARSTENSEN Uden titel (Membran) 1991, tusch/klæbefolie på armeret plastfolie

18 18 Galleri Specta, København JESPER CHRISTIANSEN Film 1992, acryl på lærred Skilte, Museet for Samtidskunst, Roskilde SVEN DALSGAARD Victoriansk lyrik , billede div. materialer, 2 dele Ting og sager, Galleri Specta, Århus LEONARD FORSLUND / JØRGEN GASSILEWSKI SEANS Nr , acryl på lærred, fotografisk lærred og MDF ramme - 3 dele SEANS Nr. 1-10, Palægade, København LISBETH HEDEAGER Uden titel 1993, acryl på lærred Uden titel 1993, acryl på lærred Uden titel 1993, acryl på lærred Gyrr 93, Den Frie Udstilling, København ELLEN GRY HYLLEMOSE Uden titel 1993, Uden titel 1993, Uden titel 1993, Uden titel 1993, KE 93, Den Frie Udstilling, København POUL JUPONT Suffer from melancholy 1993, acryl/tush på lærred Blinded by hetero 1993, acryl på lærred Misfits & F*ck-Ups, Gallerie Asbæk, København PETER MANDRUP Tidssluse 1992, olie på lærred Tidssluse 1992, olie på lærred Grønningen, Charlottenborg København KEHNET NIELSEN II 1993, olie på lærred Den Frie, Den Frie Udstilling, København KAJ NYBORG Destroyer IV 92-93, olie på lærred Hollerups Kunsthandel København POUL PEDERSEN Se en smule stilhed 1993, olie på lærred Til at slå billedet i stykker med 1993, olie på lærred Flag skrevet med fjer (pen) 1993, olie på lærred I hvilken retning flyver (stjæler) tyven (flyveren) 1993, olie på lærred Kranium-kartoffel-sten 1993, olie på lærred Det er ikke et 1993, olie på lærred JYLLAND, Århus Kunstforening

19 19 FINN REINBOTHE I'm a man 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Krøllet tegning 1992, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1992, bl. teknik på papir Landscape 1993, bl. teknik på papir FUN SO MUCH IN THE 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Galleri Art Focus, Hellerup ARNE HAUGEN SØRENSEN Vandringsmand med barndomsminder 1992, acryl på lærred Grønningen, Charlottenborg København TROELS WÖRSEL Uden titel 1989, acryl på lærred Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens SKULPTUR THOMAS BANG Familiebillede IX, Ohne 1993, Familiebillede, Ceausescu gul I , Nye arbejder, Galleri Jespersen, Odense PETER BONNÉN Uden titel 1987, relief af jern Uden titel 1987, relief af jern Uden titel 1987, relief af jern ASBÆK, København IB BRAASE Marcoussis II 1967, bronze Den Frie, Den Frie Udstilling, København Hovedfiguren 1970, træ-jern-bronze-farve-aluminium Homage á Valborg Nørby, Museet for Samtidskunst, Roskilde SVEN DALSGAARD Stand in 1993, træ Gaven 1992, træ Ting og sager, Galleri Specta, Århus EGON FISCHER Uden titel 1992, aluminium og messing Grønningen, Charlottenborg København ELLE KLARSKOV JØRGENSEN Uden titel 1993, træ

20 20 Galerie Mikael Andersen, København JØRN LARSEN Skitten-skitten in memoriam III 1993, hvid Thassos marmor Bienale di Venezia 1993, Italien KAREN HØJSGAARD NIELSEN Aforismer (Jorden er flad - filt, plast, alu) (Solur - alu, forkromet stål) (Alene hjemme i snevejr - glas, gips) , skulptur i dele, 1 overtitel + 3 undertitler Decembristerne, Den Frie udstilling, København KIRSTEN ORTWED Head turned 1993, bronze-gips-tæppe-vogn Galleri Susanne Ottesen, København TEGNING PALLE NIELSEN , tegning pen og blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Clausens Kunsthandel, København GRAFIK BODIL NIELSEN Komposition nr. 9 Ulla , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 7 Hanne , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 2 Henriette , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 10 Gertrud , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 4 Gabriella , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 3 Johanna , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 13 Albertina , ætsning 1/1 (monotypi Efterårsudstillingen 1993, Charlottenborg, København FOTO JOHNIE TOFTSØ London Subway I 1993, London Subway II 1993, London Subway III 1993, KE 93, Den Frie Udstilling, København

21 21 Litteraturudvalget At sidde i Statens Kunstfonds udvalg er ikke noget, man beder om. Nogen peger én ud, og man påtager sig jobbet, fordi man fra egne ansøgninger ved, hvilken betydning det har, at dette arbejde bliver gjort. Alle, der har haft ansøgnigner i Statens Kunstfond, gør sig tanker om udvalgets kvalifikationer og litteraturpolitiske overvejelser. Alle længes efter en højere retfærdighed, når ansøgningerne bedømmes. Den er der ingen dødelig, der kan udøve. For dog at gøre ordningen så god som mulig, sidder der tre mennesker på posten, og kun i begrænset tid, nemlig tre år. Hvad et udvalg kan dække, afhænger først og fremmest af bevillingen fra kulturministeriet, men er også bestemt af de kvalitetskriterier, som det enkelte udvalg opstiller. De skiftende udvalg er derfor den bedst tænkelige ordning, og samtidig en garanti for en dynamisk kunstpolitik. Vi, der blev nedsat som udvalg i 1993: Niels Frank, Kirsten Thorup og undertegnede, havde den glæde, at Statens Kunstfond dette år modtog et rådighedsbeløb, der forøgede vores bevilling med to millioner kroner. Det kunne mærkes, og det har betydet, at vi har kunnet tildele flere større arbejds- og rejselegater end tidligere, samt øge beløbet for præmieringen af bøger. Alligevel har den samlede sum, som vi disponerede over, ikke været så stor, at vi var i stand til at give alle kvalificerede ansøgere, hvad de burde have for at få den nødvendige arbejdsro. Derfor er det en stor tilfredsstillelse at se, at det nye lovforslag fra 1994 lægger op til en øget bevilling til forfatterne. Det er afgørende for et land, at dets sprog styrkes og udvikles, at der tænkes og skrives på dette sprog, og at der videre oversættes fra andre sprog til vores. Danmark er et lille sprogområde, hvad der har betydning for vores eksistens som forfattere. Der er derfor behov for en særlig opmærksomhed overfor dansk litteratur, men de økonomiske vilkår for selv de største forfattere er stadigvæk deprimerende. I tilfælde af et mislykket projekt eller sygdom eksisterer der ikke et sikkerhedsnet. Det er de færreste forfattere, der har en A-kassetilknytning. Som tilstandene er nu, forsøger enkelte at masseproducere sig ud af økonomiske problemer, mange påtager sig andet arbejde ved siden af eller tager forefaldende jobs for at skaffe en indtægt. Eller forfattere lader sig i en periode flosse op af foredragsvirksomhed og oplæsningsturnéer. Det litterære udvalg ville meget gerne kunne sikre arbejdsro for forfattere af høj kvalitet, både yngre og ældre og generationen midt imellem. Vi ønsker - for at begynde i den tunge ende - at de livsvarige ydelser på finansloven må blive flere, da en del kunstnere, der allerede har placeret sig afgørende, endnu ikke er kommet i betragtning, men frem for alt at disse ydelser må udgøre et livsgrundlag. Det er ikke tilfældet nu, og det betyder, at vores mest agtede forfattere lever under uværdige økonomiske forhold. Som det er, søger flere, der oppebærer livsvarig ydelse, supplerende arbejdslegater, hvorved de er med til at øge presset på de øvrige legater. Mange af disse ansøgninger har vi imødekommet, idet vi finder det grotesk, at højt kvalificerede forfattere, ofte med et livsværk bag sig, endnu ikke har opnået vilkår, der gør en fortsat fordybelse mulig. Vi anmoder stærkt om, at der i den kunst- og kulturpolitiske udvikling tages højde for dette problem. Vi tilslutter os i forbindelse med den nye lovrevision Akademiraadets indstilling til kulturministeren vedrørende de livsvarige ydelser. Akademiraadet foreslår, at ydelsen hæves til kr. Det er kun rimeligt, at kunstnerne opnår en årsindtægt, der svarer til, hvad formidlerne af kunst modtager. Ydelserne bør have en størrelse, der gør det muligt at betragte dem som en anerkendelse af kunstnere, der har placeret sig afgørende. Det litterære udvalg tildelte i år seks tre-årige stipendier, der blev hævet til kr. Vi ville også meget gerne kunne gøre mere for de kunstnere i mellemgenerationen, der

22 22 allerede har haft det tre-årige stipendium, men ikke længere modtager dette. Mellemgenerationen er en kedelig betegnelse, det er imidlertid her forfatterne modnes og får mere gennemslagskraft hos et publikum. Men Danmark er for lille et sprogområde, til at man kan leve af sine forfatterindtægter. Vi valgte at give syv kunstnere i denne kategori et et-årigt stipendium á kr. Det er et langt større beløb, end der nogensinde før har været uddelt af et litterært udvalg, man da der har fundet tilsvarende tildelinger sted i form af arbejdslegater inden for andre kunstarter, fik udvalget ikke mulighed for at markere denne tildeling offentligt. F.eks. ville vi gerne have overrakt disse et-årige stipendier i lighed med uddelingen af de treårige stipendier. Disse stipendier figurerer nu blot på listen over arbejdslegater. Udvalget ønskede at kunne give arbejds- og rejselegater, som vitterlig var en hjælp og ikke blot en opmuntring. Det har med den nye rådighedssum været muligt at uddele større legater end hidtil, men de rækker stadig kun til få måneders arbejdsro, hvad der er utilstrækkeligt for professionelle kunstnere. Endvidere ville vi gerne foretage en omdefinering af præmieringen af bøger, således at den ganske enkelt blev givet som anerkendelse af et fremragende værk. Vi besluttede derfor at øge størrelsen af præmieringen fra kr. til kr. De efterladte efter kunstnere, der har oppebåret livsvarig ydelse på finansloven, er blevet tildelt understøttelse som hidtil. Det kan ikke siges tydeligt nok, at Statens Kunstfond har en vigtig funktion for forfatterne. Forfatterne har oftest meget små indtægter i øvrigt og er derfor stærkt økonomisk afhængige af såvel de livsvarige ydelser som arbejds- og rejselegater. Det er et stempel for kunstnerisk kvalitet at få tildelt legater fra Statens Kunstfond, men også af økonomisk betydning (skønt ingen paragraffer tager højde for dette). Hos os i det litterære udvalg er de generelle problemer større end de specifikke. For forfatterne gælder det fordybelsen, muligheden for grundig research, arbejdsroen og undertiden rejser. Det er den basale støtte, vi har brug for. Det, der gør det daglige arbejde muligt, kontinuiteten, der betinger højnelse af kvalitet og fornyelse. På udvalgets vegne Pia Tafdrup Uddelinger Litteraturudvalget modtog i ansøgninger, hvoraf 74 blev imødekommet. 3-årige stipendier á kr. Kirsten Hammann Lene Henningsen Peter Høeg Jette Kjærboe Hasse Bildt Lindegren Lars R. Stadil Arbejdslegater Naja Marie Aidt

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914)

29 dec Peder Jensen (11 Sep Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) Peder Jensen (11 Sep 1867-23 Mar 1935) Marius Kristian Iver Jensen (f. 8 Apr 1889) Edith Skov Jensen (f. 2 Mar 1914) g. 4 Maj 1893 Ane Rasmussen (12 Feb 1862-9 Jan 1921) g. Julie Larsen Skov (20 Dec 1887---

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere