STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1993

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER

2 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget 11 Igangsatte udsmykningsopgaver 11 Afsluttede udsmykningsopgaver 12 Indkøbs- og legatudvalget 13 Uddelinger 14 Indkøbte værker 16 Beretning fra Litteraturudvalget 20 Uddelinger 21 Beretning fra Tonekunstudvalget 25 Uddelinger 26 Beretning fra Kunsthåndværk- og Designudvalget 33 Uddelinger 33 Indkøbte værker 36 Beretning fra Arkitekturudvalget 38 Uddelinger 39 Indstillinger til livsvarige ydelser 41 Kunstfordeling 42 Driftsregnskab for finansåret Status pr. 31. december Repræsentantskabets brevveksling med Kulturministeriet om beretningen 56

3 3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Indtil 31. oktober 1993 Statsamtmand Bodil Norup Panild, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe efter at Ole Vig Jensen, MF fratrådte i februar 1993 Eva Møller, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe efter at Birte Weiss, MF fratrådte i februar 1993 Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Jette Pors, MF Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Konsulent Ole Borgaa Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Borgmester Tom Ahlberg Udpeget af Københavns Magistrat Amtsrådsmedlem, lektor Povl Kildemoes Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Lone Lunding Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Finn Hauberg Mortensen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Øystein Hjort Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense universiteter Maleren Lise Blaabjerg

4 4 Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren Otto Lawaetz Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Maleren Helle-Vibeke Erichsen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Niels Brunse Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Gunnar Jakobsen Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Arne Forchhammer Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Uffe Harder Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Poul Borum Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Niels Rosing-Schow Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Mogens Winkel Holm Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Finn Slumstrup Udpeget af Statens Musikråd Rektor, professor Elisabeth Sigurdsson Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Bent Malinovsky Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Finn Mickelborg Udpeget af Kunstnersammenslutningerne Keramikeren Lene Fensholt Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Christian Hvidt, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark

5 5 Arkitekten Anne Krebs Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Repræsentantskabet Beskikket af kulturministeren 7. januar 1994 Områdechef Linda Egaa, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe H.P. Clausen, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Stadsbibliotekar Herman Hermansen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe Jette Pors, MF Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Borgmester Tom Ahlberg Udpeget af Københavns Magistrat Amtsrådsmedlem Kirsten Krogh Jensen Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Lone Lunding Udpeget af Kommunernes Landsforening Docent Jacob Isager Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Marianne Marcussen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter

6 6 Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense universiteter Maleren Anders Kirkegaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhuggeren Lise Ring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Billedkunstneren Oda Christiansen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Naja Marie Aidt Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Dramatikeren Astrid Saalbach Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Inger Christensen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Tage Skou-Hansen Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Pia Raug Udpeget af Statens Musikråd Rektor Steen Pade Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Sanne Brüel Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Hans Chr. Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningerne

7 7 Væveren Charlotte Schrøder Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Karen Sofie Blincoe, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark Arkitekten MAA Michael Steen Johnsen Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Bestyrelsen Billedhuggeren Margrete Sørensen Forfatteren Pia Tafdrup Komponisten John Frandsen Arkitekten, professor Knud Holscher Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstneren Kirsten Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten, professor Hanne Kjærholm Udpeget af kulturministeren Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Maleren Freddie A. Lerche Udpeget af repræsentantskabet Maleren Niels Sylvest Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Journalist, cand.mag. Marianne Juhl, formand, indtil Forfatteren Pia Tafdrup, formand, beskikket Udpeget af kulturministeren Forfatteren Niels Frank Udpeget af repræsentantskabet

8 8 Forfatteren Kirsten Thorup Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget Komponisten John Frandsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Musikanmelderen, lektor, cand.mag. Jens Brincker Udpeget af kulturministeren Komponisten Anne Dorte Michelsen Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekten, professor Knud Holscher, formand Udpeget af repræsentantskabet Keramikeren Karen Bennicke Udpeget af kulturministeren Væveren Grethe Sørensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Dan Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Jan Søndergaard Udpeget af kulturministeren Sekretariatet Fondens adresse er: Sankt Annæ Plads 10 B 1250 København K Telefon Telefax Sekretariatsleder Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Ole Ejdrup Christensensen (indtil ) Fuldmægtig Hanne Kiær (tiltrådt ) Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Bente Maimann Assistent Pia Sandstrøm

9 Registrator, designer Claus Bohne 9

10 10 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens arbejde har i stort omfang været præget af drøftelser i forbindelse med revision af loven om Statens Kunstfond. Bestyrelsen har i årets løb afholdt 6 bestyrelsesmøder og i august måned et heldagsseminar med deltagelse af alle tremands-udvalgenes medlemmer. Udvalgenes anbefalinger til lovrevisionen blev forelagt og drøftet med kulturminister Jytte Hilden i forlængelse af seminaret, der endvidere var et oplæg til ministerens konference om lovrevisionen. I ministerens konference deltog udvalgsformændene som panel efter gruppearbejdet om de enkelte kunstområders ønsker til lovrevisionen. Bestyrelsen er naturligvis glad for forhøjelsen af rådighedssummen med 25 mio. kr. Det er vigtigt at vedkende sig, at Statens Kunstfond særligt støtter det elitære, seriøse, dybdeborende kunstneriske arbejde. Statens Kunstfond opfatter derfor lovændringen og bevillingsforøgelsen som udtryk for en samfundsmæssig opprioritering af den professionelle, skabende kunst. Bestyrelsen har i forbindelse med forhøjelsen og i forlængelse af diskussionerne om lovrevisionen drøftet antallet af livsvarige ydelser og deres størrelse. Bestyrelsen finder, at beløbsrammen for de livsvarige ydelser er uanstændigt lav og utidssvarende. Livsvarige ydelser bør minimalt have samme størrelse som den årlige ydelse for et tre-årigt stipendium. Bestyrelsen finder endvidere, at antallet af livsvarige ydelser bør forøges og ændres, således at hvert udvalg kan indstille et antal ydelser svarende til udvalgets virkeområde. Det er uacceptabelt, at udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning og udvalget for arkitekturen må dele en fælles pulje. En række andre ønsker til lovrevisionen blev ikke opfyldt. Udvalget for tonekunsten ønskede en opdeling, således at man havde et udvalg for partiturmusikken og et udvalg for den rytmiske musik med en fælles formand. Ønsket om en deling af udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning i et udvalg for kunsthåndværk og et udvalg for design med en fælles formand blev heller ikke imødekommet. Udvalget for arkitekturen opnåede den ønskede ændring af de begrænsede støttemuligheder, således at udvalget nu - i lighed med fondens øvrige udvalg - kan støtte hele det faglige felt. I 1993 har Statens Kunstfond haft en et-årig merbevilling på 10 mio., som de fem udvalg: det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg, udvalget for litteraturen, udvalget for tonekunsten, udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning og udvalget for arkitekturen besluttede at dele ligeligt, idet man ud af merbevillingen ville samarbejde udvalgene imellem om tværgående projekter. Bestyrelsen har i 1993 forhøjet de tre-årige stipendier til kr. årligt og agter at hæve beløbet yderligere i Diskussionerne i bestyrelsen om de enkelte kunstområders støttebehov og støttemuligheder har været interessante og givende, og de har medført, at interessen for indbyrdes at kende udvalgenes arbejdsområder og vurderingskriterier er vokset.

11 11 Bestyrelsen planlægger således i det kommende år flere fælles seminarer. Ét hvor hvert tremandsudvalg beskriver interne diskussioner og vurderingskriterier, og ét hvor udvalgene vil arbejde videre med synspunkter omkring de ønskede forbedringer af Statens Kunstfonds støttemuligheder, som ikke blev opnået ved lovrevisionen. Bestyrelsen har arbejdet godt sammen om det fælles mål: at højne og forbedre Statens Kunstfonds betydning som støtte for professionelle danske kunstnere. Vores mål er ikke nået endnu, men vi mener at være på vej - og vi ser frem til de næste to år med forventning. I 1994 bliver bestyrelsen større, idet Statens Kunstfond som følge af lovrevisionen bliver udvidet med et udvalg for skabende kunstnere indenfor film og teater. Vi hilser det nye udvalg velkomment. Marianne Ingvartsen.

12 12 De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget At virke som billedkunstner i det offentlige rum og som en integreret del deraf har været almindeligt accepteret som et af billedkunstens mest velanskrevne formål lige så længe, den har existeret. Hvordan kan billedkunsten virke og være meningsfuld, når den indsættes i det nutidige samfundsmæssige system med dets krav om afklarethed og målrettethed? Det er blandt andet sådanne spørgsmål, der i det forløbne år har optaget udvalget. Foreløbig har vi i enkelte tilfælde haft det privilegium at kunne støtte interessante bud på disse spørgsmål. Udvalget har behandlet et stadigt stigende antal ansøgninger og har foretaget flere rejser rundt i Danmark for at besigtige steder og arkitektur, der kunne være velegnede for udsmykninger. Disse undersøgelser og overvejelser har givet udvalget et overblik over hvor, hvornår og i hvilke sammenhænge, vi vil igangsætte opgaver og hvilke kunstnere, der kunne komme i betragtning. Udvalget er indstillet på at påtage sig det ansvar at udvælge den kunstner og det sted, der i sammenhæng skal fremstå som et vægtigt monument af høj kunstnerisk kvalitet i det offentlige rum. Udvalget har på den baggrund i år kun igangsat få store opgaver. Vi vil lægge vægt på at tildele så store bevillinger, at det giver kunstneren det bedst mulige grundlag for at kunne udføre og gennemføre sine intentioner fuldt ud. Margrete Sørensen, Kirsten Christensen og Hanne Kjærholm Udsmykningsudvalget har i perioden modtaget 109 ansøgninger, hvoraf 7 blev imødekommet. Udsmykninger igangsat i 1993 (Beløbene udgør fondens andel) Statsinstitutioner Odense Universitet (1993) Jørn Larsen Ikke-statslige institutioner Ballerup, Københavns Teknikum, Ingeniørhøjskolen, 4. etape (1993) Henrik Pryds Beck Broager, Teglværket Cathrinesminde (1992) Jørgen Haugen Sørensen København, Thorvaldsens Museum (1992/1993) Svend Wiig Hansen

13 13 Udsmykningsopgaver afsluttet i 1993 Statsinstitutioner København, Folketinget (1991) Per Kirkeby København, Provianthuset (1990) Bjørn Nørgaard Århus, Studenternes Hus (1989/1993) Helle-Vibeke Erichsen Ikke-statslige institutioner Ballerup, Københavns Teknikum, Ingeniørhøjskolen, 2. og 3. etape (1991) Henrik Pryds Beck Hinnerup, Bibliotek/kulturhus (1992) Stig Brøgger København, Sankt Hans Torv (1985/1992) Jørgen Haugen Sørensen og Sven-Ingvar Andersson Køge, Svømmeland (1991) Kirsten Christensen Lyngby-Taarbæk, Sophienholm Parken (1988/1991/1993) Hein Heinsen og Torben Schønherr Skive, Rådhushaven (1992) Mogens Møller Viborg, Det danske Hedeselskab (1991) Kirsten Lockenwitz Aalborg-hallen (1990/1991) Anita Jørgensen Århus, Domkirkeplads 5 (1984) Hans Jørgen Nicolaisen

14 14 Tilskud til projekter Agger Mindefond kr. til skulptur udført af Erik Heide Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kr. til et mindesmærke af Aron fra Kanqeq Museet på Koldinghus kr. til vandkunst udført af Jette Vohlert Nuuk, NKR-TV kr. til kunstnerisk udsmykning udført af Aka Høeg, Bodil Petersen og Marianne Jessen Svendborg Gymnasium kr. til udsmykning udført af Per Kirkeby Vesterbro Idéforum kr. til deltagelse af billedkunstere i symposium Andre bevillinger Dorte Dahlin præmiering kr. for udsmykningsprojekt på "Den Grønne Plads" i Hirtshals Eva Sørensen køb af bronzeskulptur , kr. Indkøbs- og legatudvalget Udvalget har besøgt et stort antal udstillinger i Danmark. Ligeledes har vi foretaget to rejser til udlandet - Bienalen i Venedig og udstillingen Der Zerbrochene Spiegel i Hamburg. Især disse udstillinger var med til i udvalget at igangsætte samtalen om dialogen mellem den regionale contra den internationale billedkunst. Udvalget lægger vægt på at købe kvalificerede værker, der ofte er store og derfor bekostelige. Udvalget har ligeledes lagt vægt på, at de tre-årige stipendier har en størrelse, så kunstnerne får de optimale muligheder for at skabe rammerne til udvikling af deres arbejder. Derfor har udvalget været indstillet på at forøge de tre-årige stipendier fra kr. til kr. Udvalget har uddelt arbejds- og rejselegater. Beløbsrammen blev ligeledes her øget i forhold til tidligere år. Endelig har udvalget på eget initiativ tildelt kunstnere legat- og projektstøtte. Loven om kunstfonden gennemgik en revision i år med blandt andet øgede bevillinger til fordeling i 1994 blandt alle udvalgene. Desværre fik udsmykningsudvalget ikke forbedret sin økonomi på lige fod med de andre udvalg, og indkøbs- og legatudvalget fik en lille forøgelse. Iøvrigt er de billedkunstneriske udvalg af den opfattelse, at de livsvarige finanslovsydelser burde forhøjes yderligere. De livsvarige ydelser må betragtes som produktionsstøtte og ikke som almisser til kartoffelspisere.

15 15 Margrete Sørensen, Freddie A. Lerche og Niels Sylvest Uddelinger Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 1993 modtaget 561 ansøgninger, hvoraf 37 blev imødekommet. Endvidere blev der givet 61 legater til ældre fortjente kunstnere og til efterladte efter bildende kunstnere. 3-årige stipendier á kr Erik Steffensen Karen Højsgård Nielsen Lars Tingskov Mikkelsen Marianne Hesselbjerg Nina Sten-Knudsen Arbejdslegater Erik Andersen Ingvar Cronhammar Inge Ellegaard Henrik Have Henrik S. Holck Claus Jensen Kirsten Justesen Kirsten Klein Erland Knudssøn Madsen Per Neble Kirsten Ortwed Finn Reinbothe Ane Mette Ruge Elisabeth Toubro Karin Westerlund Arbejdslegater uden ansøgning bevilget med baggrund i kunstnernes arbejder Viera Collaro Helle Frøsig Lone Høyer Hansen Søren Jensen Steffen Jørgensen Thorbjørn Lausten Søren Mathiesen Bjarne v. H.H. Solberg Agneta Werner Rejselegater Eric Andersen Karen Ellehauge Ursula Reuter Christiansen Didder Geisler Mette Gitz-Johansen Signe Guttormsen Frans Kannik Bettina Kjærulff-Smidt

16 16 Eva Koch Birthe Kronkvist Anders Krüger Lise Nellemann Ivar Tønsberg Inge Lise Westman Støtte til projekter Freddie Hansen til 6. Internationale Fotosalon The Golden Hotel Pro Forma til teaterprojektet Orpheo Lisa Rosenmeier til projektet The Perfect Life Præmieringer Jan Johansen i anledning af værkerne Trance/Socialt Netværk og Socialt Netværk på Efterårsudstillingen på Charlottenborg, København Kunstnersammenslutningen Tapko v. billedkunstnerne Finn Thybo Andersen, Kerstin Bergendal, Jørgen Carlo Larsen, Martin Richard Olsen, Eva Gerd Petersen og Cai Ulrich v. Platen i anledning af udstillingen "Tapko at Fiat", København Legater til ældre fortjente kunstnere Grete Balle Falke Bang Albert Bertelsen Erik Bischoff Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Edgar Funch Johan Galster Boye Givskov Rita Grünberg Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Paul Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Yan Kai Nielsen Erik Ortvad 7.000

17 17 Gudrun Poulsen Kirsten Rose Inger Marie Svendsen Leo Thellefsen Jytte Thompson Per Ulrich Ejgil Vedel Legater til efterladte efter bildende kunstnere Merete Agergaard Grete Balle Thea Borregaard Dagny Christensen Elisabeth Clausen Elisabeth Gabrielle Olsen Hanne Gervig Hansen Grethe Grathwol Marie Haagen-Müller Minna Holmskov Ena Hornung Birte Ingrid Find Ragna Johansen Inger Kingo Jensen Karen Knudsen Ebba Koch Kirsten Laub Eberlein Bodil Leon Aalykke Inger Liisberg Nelly Lohmann Asta Maria Caroline Bachausen Inge Marie Jacobsen Lone Mertz Lili Øllgaard Gerda Olsen Kirsten Østergaard Else Schwalbe Margrethe Skyum Ellen Tangai Christoffersen Aase Tut Køpcke Indkøbte værker MALERI STIG BRØGGER Find the river 1992, olie og alkyd på lærred, foto - 5 dele Grønningen, Charlottenborg København CLAUS CARSTENSEN Uden titel (Membran) 1991, tusch/klæbefolie på armeret plastfolie

18 18 Galleri Specta, København JESPER CHRISTIANSEN Film 1992, acryl på lærred Skilte, Museet for Samtidskunst, Roskilde SVEN DALSGAARD Victoriansk lyrik , billede div. materialer, 2 dele Ting og sager, Galleri Specta, Århus LEONARD FORSLUND / JØRGEN GASSILEWSKI SEANS Nr , acryl på lærred, fotografisk lærred og MDF ramme - 3 dele SEANS Nr. 1-10, Palægade, København LISBETH HEDEAGER Uden titel 1993, acryl på lærred Uden titel 1993, acryl på lærred Uden titel 1993, acryl på lærred Gyrr 93, Den Frie Udstilling, København ELLEN GRY HYLLEMOSE Uden titel 1993, Uden titel 1993, Uden titel 1993, Uden titel 1993, KE 93, Den Frie Udstilling, København POUL JUPONT Suffer from melancholy 1993, acryl/tush på lærred Blinded by hetero 1993, acryl på lærred Misfits & F*ck-Ups, Gallerie Asbæk, København PETER MANDRUP Tidssluse 1992, olie på lærred Tidssluse 1992, olie på lærred Grønningen, Charlottenborg København KEHNET NIELSEN II 1993, olie på lærred Den Frie, Den Frie Udstilling, København KAJ NYBORG Destroyer IV 92-93, olie på lærred Hollerups Kunsthandel København POUL PEDERSEN Se en smule stilhed 1993, olie på lærred Til at slå billedet i stykker med 1993, olie på lærred Flag skrevet med fjer (pen) 1993, olie på lærred I hvilken retning flyver (stjæler) tyven (flyveren) 1993, olie på lærred Kranium-kartoffel-sten 1993, olie på lærred Det er ikke et 1993, olie på lærred JYLLAND, Århus Kunstforening

19 19 FINN REINBOTHE I'm a man 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Krøllet tegning 1992, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1992, bl. teknik på papir Landscape 1993, bl. teknik på papir FUN SO MUCH IN THE 1993, bl. teknik på papir Uden titel 1993, bl. teknik på papir Galleri Art Focus, Hellerup ARNE HAUGEN SØRENSEN Vandringsmand med barndomsminder 1992, acryl på lærred Grønningen, Charlottenborg København TROELS WÖRSEL Uden titel 1989, acryl på lærred Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens SKULPTUR THOMAS BANG Familiebillede IX, Ohne 1993, Familiebillede, Ceausescu gul I , Nye arbejder, Galleri Jespersen, Odense PETER BONNÉN Uden titel 1987, relief af jern Uden titel 1987, relief af jern Uden titel 1987, relief af jern ASBÆK, København IB BRAASE Marcoussis II 1967, bronze Den Frie, Den Frie Udstilling, København Hovedfiguren 1970, træ-jern-bronze-farve-aluminium Homage á Valborg Nørby, Museet for Samtidskunst, Roskilde SVEN DALSGAARD Stand in 1993, træ Gaven 1992, træ Ting og sager, Galleri Specta, Århus EGON FISCHER Uden titel 1992, aluminium og messing Grønningen, Charlottenborg København ELLE KLARSKOV JØRGENSEN Uden titel 1993, træ

20 20 Galerie Mikael Andersen, København JØRN LARSEN Skitten-skitten in memoriam III 1993, hvid Thassos marmor Bienale di Venezia 1993, Italien KAREN HØJSGAARD NIELSEN Aforismer (Jorden er flad - filt, plast, alu) (Solur - alu, forkromet stål) (Alene hjemme i snevejr - glas, gips) , skulptur i dele, 1 overtitel + 3 undertitler Decembristerne, Den Frie udstilling, København KIRSTEN ORTWED Head turned 1993, bronze-gips-tæppe-vogn Galleri Susanne Ottesen, København TEGNING PALLE NIELSEN , tegning pen og blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Bevægelse 1993, pen akvarel dækfarve blæk Clausens Kunsthandel, København GRAFIK BODIL NIELSEN Komposition nr. 9 Ulla , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 7 Hanne , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 2 Henriette , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 10 Gertrud , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 4 Gabriella , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 3 Johanna , ætsning 1/1 (monotypi) Komposition nr. 13 Albertina , ætsning 1/1 (monotypi Efterårsudstillingen 1993, Charlottenborg, København FOTO JOHNIE TOFTSØ London Subway I 1993, London Subway II 1993, London Subway III 1993, KE 93, Den Frie Udstilling, København

21 21 Litteraturudvalget At sidde i Statens Kunstfonds udvalg er ikke noget, man beder om. Nogen peger én ud, og man påtager sig jobbet, fordi man fra egne ansøgninger ved, hvilken betydning det har, at dette arbejde bliver gjort. Alle, der har haft ansøgnigner i Statens Kunstfond, gør sig tanker om udvalgets kvalifikationer og litteraturpolitiske overvejelser. Alle længes efter en højere retfærdighed, når ansøgningerne bedømmes. Den er der ingen dødelig, der kan udøve. For dog at gøre ordningen så god som mulig, sidder der tre mennesker på posten, og kun i begrænset tid, nemlig tre år. Hvad et udvalg kan dække, afhænger først og fremmest af bevillingen fra kulturministeriet, men er også bestemt af de kvalitetskriterier, som det enkelte udvalg opstiller. De skiftende udvalg er derfor den bedst tænkelige ordning, og samtidig en garanti for en dynamisk kunstpolitik. Vi, der blev nedsat som udvalg i 1993: Niels Frank, Kirsten Thorup og undertegnede, havde den glæde, at Statens Kunstfond dette år modtog et rådighedsbeløb, der forøgede vores bevilling med to millioner kroner. Det kunne mærkes, og det har betydet, at vi har kunnet tildele flere større arbejds- og rejselegater end tidligere, samt øge beløbet for præmieringen af bøger. Alligevel har den samlede sum, som vi disponerede over, ikke været så stor, at vi var i stand til at give alle kvalificerede ansøgere, hvad de burde have for at få den nødvendige arbejdsro. Derfor er det en stor tilfredsstillelse at se, at det nye lovforslag fra 1994 lægger op til en øget bevilling til forfatterne. Det er afgørende for et land, at dets sprog styrkes og udvikles, at der tænkes og skrives på dette sprog, og at der videre oversættes fra andre sprog til vores. Danmark er et lille sprogområde, hvad der har betydning for vores eksistens som forfattere. Der er derfor behov for en særlig opmærksomhed overfor dansk litteratur, men de økonomiske vilkår for selv de største forfattere er stadigvæk deprimerende. I tilfælde af et mislykket projekt eller sygdom eksisterer der ikke et sikkerhedsnet. Det er de færreste forfattere, der har en A-kassetilknytning. Som tilstandene er nu, forsøger enkelte at masseproducere sig ud af økonomiske problemer, mange påtager sig andet arbejde ved siden af eller tager forefaldende jobs for at skaffe en indtægt. Eller forfattere lader sig i en periode flosse op af foredragsvirksomhed og oplæsningsturnéer. Det litterære udvalg ville meget gerne kunne sikre arbejdsro for forfattere af høj kvalitet, både yngre og ældre og generationen midt imellem. Vi ønsker - for at begynde i den tunge ende - at de livsvarige ydelser på finansloven må blive flere, da en del kunstnere, der allerede har placeret sig afgørende, endnu ikke er kommet i betragtning, men frem for alt at disse ydelser må udgøre et livsgrundlag. Det er ikke tilfældet nu, og det betyder, at vores mest agtede forfattere lever under uværdige økonomiske forhold. Som det er, søger flere, der oppebærer livsvarig ydelse, supplerende arbejdslegater, hvorved de er med til at øge presset på de øvrige legater. Mange af disse ansøgninger har vi imødekommet, idet vi finder det grotesk, at højt kvalificerede forfattere, ofte med et livsværk bag sig, endnu ikke har opnået vilkår, der gør en fortsat fordybelse mulig. Vi anmoder stærkt om, at der i den kunst- og kulturpolitiske udvikling tages højde for dette problem. Vi tilslutter os i forbindelse med den nye lovrevision Akademiraadets indstilling til kulturministeren vedrørende de livsvarige ydelser. Akademiraadet foreslår, at ydelsen hæves til kr. Det er kun rimeligt, at kunstnerne opnår en årsindtægt, der svarer til, hvad formidlerne af kunst modtager. Ydelserne bør have en størrelse, der gør det muligt at betragte dem som en anerkendelse af kunstnere, der har placeret sig afgørende. Det litterære udvalg tildelte i år seks tre-årige stipendier, der blev hævet til kr. Vi ville også meget gerne kunne gøre mere for de kunstnere i mellemgenerationen, der

22 22 allerede har haft det tre-årige stipendium, men ikke længere modtager dette. Mellemgenerationen er en kedelig betegnelse, det er imidlertid her forfatterne modnes og får mere gennemslagskraft hos et publikum. Men Danmark er for lille et sprogområde, til at man kan leve af sine forfatterindtægter. Vi valgte at give syv kunstnere i denne kategori et et-årigt stipendium á kr. Det er et langt større beløb, end der nogensinde før har været uddelt af et litterært udvalg, man da der har fundet tilsvarende tildelinger sted i form af arbejdslegater inden for andre kunstarter, fik udvalget ikke mulighed for at markere denne tildeling offentligt. F.eks. ville vi gerne have overrakt disse et-årige stipendier i lighed med uddelingen af de treårige stipendier. Disse stipendier figurerer nu blot på listen over arbejdslegater. Udvalget ønskede at kunne give arbejds- og rejselegater, som vitterlig var en hjælp og ikke blot en opmuntring. Det har med den nye rådighedssum været muligt at uddele større legater end hidtil, men de rækker stadig kun til få måneders arbejdsro, hvad der er utilstrækkeligt for professionelle kunstnere. Endvidere ville vi gerne foretage en omdefinering af præmieringen af bøger, således at den ganske enkelt blev givet som anerkendelse af et fremragende værk. Vi besluttede derfor at øge størrelsen af præmieringen fra kr. til kr. De efterladte efter kunstnere, der har oppebåret livsvarig ydelse på finansloven, er blevet tildelt understøttelse som hidtil. Det kan ikke siges tydeligt nok, at Statens Kunstfond har en vigtig funktion for forfatterne. Forfatterne har oftest meget små indtægter i øvrigt og er derfor stærkt økonomisk afhængige af såvel de livsvarige ydelser som arbejds- og rejselegater. Det er et stempel for kunstnerisk kvalitet at få tildelt legater fra Statens Kunstfond, men også af økonomisk betydning (skønt ingen paragraffer tager højde for dette). Hos os i det litterære udvalg er de generelle problemer større end de specifikke. For forfatterne gælder det fordybelsen, muligheden for grundig research, arbejdsroen og undertiden rejser. Det er den basale støtte, vi har brug for. Det, der gør det daglige arbejde muligt, kontinuiteten, der betinger højnelse af kvalitet og fornyelse. På udvalgets vegne Pia Tafdrup Uddelinger Litteraturudvalget modtog i ansøgninger, hvoraf 74 blev imødekommet. 3-årige stipendier á kr. Kirsten Hammann Lene Henningsen Peter Høeg Jette Kjærboe Hasse Bildt Lindegren Lars R. Stadil Arbejdslegater Naja Marie Aidt

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 STATENS KUNSTFONDS 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 01 1 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 INDHOLDS FORTEGNELSE

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 4 essays David Favrholdt 9 Ole Thyssen 13 Christian

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI 2007-30. JUNI 2010 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS

Læs mere

Taastrup Kunstforenings historie

Taastrup Kunstforenings historie Taastrup Kunstforenings historie de første 50 år fra stiftelsen i januar 1964 frem til 2014. Sæsonen 1964/65 Hedeboegnens Kunstkreds blev stiftet d. 24. januar 1964 i et mødelokale på Borgerskolen. Ca.

Læs mere

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT SILKEBORG KUNSTNERLEGAT 1977-2002 Steffen Lange Silkeborg Kunstnerlegat 25 års jubilæumsbog 2002 Forfatter: Steffen Lange Fotografer: Preben Baltzer, Hans Jørgensen, Steffen Lange, Torben Larsen, Jens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk

Kultur Debat og dialog om kulturpolitik: ontakten Kulturk Kulturkontakten DECEMBER 2002 Debat og dialog om kulturpolitik: frandsen, langsted og kunststøttens legitimitet. syn på nyt kunstråd. bukdahl om den unødvendige kunst og den nødvendige kunststøtte. wiedemann

Læs mere

Billedkunstnernes arbejdsmarked

Billedkunstnernes arbejdsmarked NR.4 DECEMBER 2007 Tema: Billedkunstnernes arbejdsmarked Kulturlivet sendes til tælling, når billedkunstnere tvinges ud af deres fag Læs også om: Bkf sikrer kunstnere 8 millioner kroner Fanø-huset fejrer

Læs mere

Birkelundgård 1990-2015

Birkelundgård 1990-2015 Arne Gorki Schmidt, akvarel, Peter Hentze, maleri, skulptur, Lone Frydendal, maleri, co lage, Michael Hansen, maleri, skulptur, Jeppe Kruse, maleri, Finn Reinbothe, installations unst, maleri, Billy Sjur

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli 1998 30. juni 2001 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind:

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31

Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19 Undervisning 24 Udstillinger 26 Kommunikation 31 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Indhold 1. Bestyrelsens forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Året i hovedtræk 8 Museumssamlingerne, registrering og bevaring 8 Biblioteket med samlinger 14 Forskning 19

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang. Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Medlemsblad for Landsforeningerne Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nummer 6/7 Juni/juli 2010 81. årgang Indhold Udgiver

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788

Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Se no (DK)14747788 Rapport Synovate Danmark Tel +45 33 19 39 00 Frederiksborggade 18 Fax +45 33 19 39 90 DK-1360 København K www.synovate.com Denmark Se no (DK)14747788 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Statens Kunstfond

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2010/2011

Vanførefonden Årsberetning 2010/2011 Vanførefonden Årsberetning 2010/2011 FORSIDEBILLEDE: Egmont Højskolens TERTIA Er en 7-meters R-båd fra 1911, som Hou Værft har renoveret og genopbygget fra vrag til smuk svane. Oprindeligt var det en kapsejladsbåd,

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM

REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM Museer BORNHOLM: Bornholms Kunstmuseum Otto Bruuns Plads 1, Rø 3760 Gudhjem T: 56 48 43 86 post@bornholms-kunstmuseum.dk www.bornholms-kunstmuseum.dk CHARLOTTENLUND: Ordrupgaard

Læs mere