nr. 2 maj 2010 nyt Pensionister kæmper for boligstøtte arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s. 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 2 maj 2010 nyt Pensionister kæmper for boligstøtte arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s. 12"

Transkript

1 nr 2 maj 2010 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Pensionister kæmper for boligstøtte TEMA arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s 12 nyt fra kredsene s 18 eksperten svarer s 22 Landsmøde s 25

2 leder De ældre skal også kunne bo i andelsbolig Ikke nok med at regeringen i 2008 besluttede, at boligstøtten til pensionister i andelsboliger skulle udfases, nu viser det sig også, at kommunerne gør alt, hvad de kan for, at de andelshavere, der stadig er berettiget til støtte, ikke får de beløb, som de har krav på ABF har ringet til en lang række kommuner, og det viser sig, at størsteparten slet ikke informerer deres borgere om, at det ikke nødvendigvis er andelens pris i årsregnskabet, der skal bruges til den formueberegning, der ligger til grund for tildeling af boligstøtte Problemstillingen er blevet aktuel i takt med de store stigninger i maksimalpriserne, som mange steder ligger langt over, hvad andelen reelt kan sælges for Dermed snydes de ældre for store beløb i boligstøtte ABF s medarbejder, som lavede undersøgelsen, fik flere gange at vide, at det udelukkende var maksimalprisen, kommunen accepterede som grundlag for beregning af boligstøtte Det er direkte i modstrid med bekendtgørelsen på området, hvor det tydeligt fremgår, at maksimalprisen er udgangspunktet, men at den aktuelle markedspris kan anvendes i beregningen Senere trak flere kommuner i land For når de bliver ringet op af en journa- Det eneste gode i denne sag er, at kommunerne trods alt er blevet bange for deres egen praksis, og nu tilsyneladende har rettet ind list, der spørger dem, hvorfor de ikke tildeler boligstøtte efter de regler, der står i bekendtgørelsen på området, så ved de godt, at de skal svare, at det gør de da så sandelig også Det eneste gode i denne sag er, at kommunerne trods alt er blevet bange for deres egen praksis, og nu tilsyneladende har rettet ind I hvert fald er flere kommuner efterfølgende kommet med tilsagn til ABF om, at de har ændret praksis og lever op til reglerne Men det kan simpelthen ikke passe, at det kræver en pågående journalist, før borgerne får, hvad de trods alt har ret til Derfor håber jeg, at vi med dette nummer af ABFnyt får mindet kommunerne om, at de har pligt til at informere borgerne om deres muligheder for støtte Ellers risikerer vi, at boligformen ikke længere vil være tilgængelig for ældre uden store pensioner og masser af penge på kistebunden n Hans Erik Lund Landsformand Læs mere om boligstøtte på side 5-7 nyt Medlemsblad for Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation Nr 2 maj 2010 Udgivet af ABFnyt ApS Forside: DAS BuRO ABF's sekretariat Vester Farimagsgade 1, 8 sal Postboks København V telefon: medlemsrådgivning man - fre HOT-LINE: tirsdag, onsdag og torsdag kl telefon: Redaktion Jan Hansen (ansvarshavende) Lise Clemmensen (redaktør) Line Kold LAYOUT: ROBERT HAREN Produktion: datagraf annoncer: Ekströms Annonce Service: Carsten Ekström telefon: Eftertryk af artikler og billeder i ABFnyt må kun finde sted efter forudgående aftale Kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol Oplag for perioden NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag 166

3 emneord 10 Arkitektur og fællesskab / Cirkelrunde huse med fællesrum / Fællesskabet er glasklart / Økologisk fælleshus / Sushi og nabohygge / Under palmerne på amager Indhold Tema 5 Boligstøtte 9 Kort nyt 10 arkitektur OG Fællesskab 16 ABFnyt 19 Blind altmuligmand 24 Kryds og tværs 24 Medlemstilbud 26 Røggener 29 Spørg eksperten 31 Kalender 19 Andelsliv Blind altmuligmand 5Fokus Boligstøtte 31 Spørg eksperten Hvordan er det lige med røggener? 3

4 Disney Den nemmeste vej til de bedste tv-kanaler YouSee Clear er både digitalt og analogt tv Nu er digitalt tv nemt for jeres forening Vi sender nemlig det digitale tv-signal i vores tv-pakker ukodet Det kalder vi YouSee Clear Det betyder, at I kan se alle kanalerne digitalt med en fladskærm med indbygget DVB-C modtager Alt sammen uden boks eller kort, og uden det koster ekstra På andre fjernsyn kan I se kanalerne analogt Med YouSee Clear kan I naturligvis tilslutte flere fjernsyn og se forskellige tv-kanaler samtidig uden brug af ekstra udstyr! Få mere ud af skærmen Har I først YouSee Clear, kan den enkelte beboer tilkøbe YouSee Plus, og få adgang til masser af nye muligheder og oplevelser foran skærmen YouSee Plus giver automatisk adgang til kanaler i HD, som er det allerbedste inden for digitalt tv Og så kan I pause, optage og starte tv-udsendelser forfra helt enkelt Og I kan leje film og hente tidligere udsendelser med et enkelt klik på fjernbetjeningen Vil I have mere ud af skærmen? Læs mere på youseedk/foreningsfordele 4

5 TEKST anne MARIE LASSEN / FOTO ABF fokus Pensionister må kæmpe for boligstøtte Mange pensionister og førtidspensionister i andelsbolig får for lidt i boligstøtte, fordi kommunerne bruger maksimalprisen i stedet for markedsprisen, når boligstøtten skal beregnes Der er mange penge på spil, når boligstøtten skal beregnes ABF er i den senere tid blevet kontaktet af adskillige medlemmer, der mødes med barske dokumentationskrav hos kommunerne, når de forsøger at få ændret deres boligstøtte Markedsværdi gælder Mange kommuner beregner de ældres boligstøtte ud fra andelenes maksimalpris Det gør boligstøttekontorerne, selvom loven siger, at støtten skal beregnes ud fra det beløb, boligerne reelt kan sælges til, altså markedsværdien - Der står i bekendtgørelsen om boligstøtte, at såfremt særlige markedsforhold gør, at boligen ikke kan sælges til maksimalprisen, skal markedsprisen i stedet bruges Så kan borgeren dokumentere sin ansøgning med de seneste salgsaftaler fra sammenlignelige boliger De kan også udfylde en tro-og-love-erklæring eller skaffe en ejendomsmæglervurdering Problemet er bare, at en mæglervurdering er meget dyr at indhente, siger ABF's direktør Jan Hansen Opgiver ansøgning Trods lovens ord vil visse kommuner kun godtage en mæglervurdering, hvis boligstøtten skal beregnes ud fra et andet beløb end maksimalprisen Den koster hos de fleste ejendomsmæglere omkring 5000 kr et beløb pensionister og førtidspensionister i andelsbolig må betale, hvis de skal gøres sig forhåbninger om at få den boligstøtte, de er berettiget til Derfor opgiver mange at få ændret støtten - Det er jo helt horribelt Der er slet ikke hjemmel i bekendtgørelsen til, at kommunerne kan forlange det, siger Jan Hansen Ikke lighed for loven ABF er nu gået ind i sagen For at få et billede af problemets omfang, har ABF kontaktet en lang række kommuner for at høre til, hvordan de sagsbehandler støtteansøgningerne Det har vist, at der er store forskelle på dokumentationskrav fra den ene kommune til den næste - Her i Odense kommune er vi opmærksomme på, at visse andelsforeninger vedtager en højere andelsværdi end boligerne reelt kan sælges for Det kan måske være af hensyn til lånoptagelsesmuligheder, at de gør det Derfor sender vi hvert år et formueskema ud til borgerne, hvor de på tro og love skal erklære, hvad de mener, deres andelsbolig kan sælges for Det er så det beløb, vi så går ud fra, når vi beregner boligstøtten, siger faglig koordinator fra boligstøttekontoret i Odense, Knud Erik Kristensen Han fortæller også, at de ældre i Odense ikke behøver at indhente en mæglervurdering eller medsende anden dokumentation En tro og love-erklæring er nok Foreningens vurdering gælder I Gentofte kommune er det som udgangspunkt foreningens maksimalpris, man beregner formuen ud fra - Det er rigtigt, at vi tidligere brugte tallene fra Skat og foreningens værdiansættelse til formueskemaet Hvis borgeren ønsker, at vi skal bruge et andet beregningsgrundlag, ville vi tidligere udbede os en mæglervurdering og det vil vi da også gerne have, men vi forlanger det ikke mere, siger socialrådgiver Johnny Damgaard fra Gentofte kommune Og i Gladsaxe forlyder det: - Vi har jo kun andelskronen at forholde os til Jeg bor 5

6 fokus selv i andelsbolig, så jeg ved alt om, at ejendomsmarkedet er skruet helt vildt op Men det må jo være generalforsamlingens maksimalprisfastsættelse på baggrund af regnskabstallene, der gælder, siger assistent Annette Hemmingsen fra boligstøttekontoret i Gladsaxe Flere andre kommuner, der har været hårde i deres krav om en valuarvurdering, har nu ændret praksis, efter ABF er gået ind i sagen Misforståelse Ifølge Jan Hansen bygger kommunernes praksis på en helt fundamental misforståelse - Når andelsboligforeningerne på den årlige generalforsamling fastsætter andelsprisen, er det alene udtryk for, at andelene ikke må sælges til en højere pris I mange andelsboligforeninger vil den enkelte andelsbolig slet ikke kunne sælges til de priser Den enkelte kommune kan derfor ikke stille krav om, at det er den fastsatte værdi på generalforsamlingen, der skal anvendes ved boligstøtteberegningen, siger Jan Hansen Hos Ældresagen er man også bekendt med problemet, for de får også mange henvendelser fra deres medlemmer, der bliver kede af det, når deres hjemkommuner kræver dokumentation, der koster de ældre flere tusinde kroner - En tro-og-love-erklæring må være tilstrækkeligt, siger Margrethe Kähler, der er boligpolitisk konsulent i Ældresagen Det siger ministeren ABF har også kontaktet Beskæftigelsesministeriet, hvor boligstøtte hører under, for at spørge til ministerens syn på sagen - Sådan som jeg har fået forelagt problemstillingen, er der ikke tale om, at kommunerne ikke kender til reglerne, men nærmere, at der i konkrete sager er stillet forskellige krav til dokumentationen Reglerne er sådan, at værdien af en andel i andelsboligforeningen som udgangspunkt ARKITEKTFIRMAET YDER TEKNISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE BLA: fakta om boligstøtte Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist kan du søge om boligstøtte hos din kommune Siden 1 maj 2008 er den udbetalte boligstøtte et lån, der skal tilbagebetales, hvis du sælger din andelsbolig Har du modtaget boligstøtte før 1 maj 2008 får du 40% af din boligstøtte som ydelse og 60% som lån Boligstøtten beregnes på baggrund af husstandens samlede aktuelle indkomst og formue Boligstøtten kan højest udgøre kr årligt (2010) Dog kan beløbet hæves ved feks hjemmeboende børn Hvis du synes, at din boligstøtte er for lav, kan du klage over kommunens afgørelse til det Sociale Nævn I 2009 fik pensionister i andelsbolig udbetalt boligstøtte for i alt 27 millioner kroner (Danmarks statistik) svarer til maksimalprisen for andelen Den kan i særlige tilfælde sættes lavere, hvis borgerne kan dokumentere, at prisen er sat for højt Det behøver ikke nødvendigvis at være en mæglervurdering, men kan også være salgspriser for sammenligelige andelsboliger Hvis borgeren så mener, at dette er dokumenteret, men Læs mere på www Abf-repdk > Love & Fakta > Aktuelle emner > Boligstøtte og på wwwborgerdk kommunen ikke er enig, kan borgeren klage til Det Sociale nævn, skriver beskæftigelsesminister Inger Støjberg i sit svar til ABF -En kommune skal ikke kunne kræve, at en pensionist skal ofre op til kr 5000 for at få en mægler til at fastslå en markedspris, når en tro og love erklæring er tilstrækkelig, siger Jan Hansen, ABF ABF vil nu rette henvendelse til Beskæftigelseminister Inger Støjberg for at få hende til at præcisere reglerne og kravene til dokumentation n tag og tagterrasser facader, vinduer og altaner badeværelser trapper gårdanlæg tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger A R K I T E K T F I R M A E T F R I B O R G O G L A S S E N A / S V E S T E R B R O G A D E B K B H V T l f : F a x : p o s f r i b o r g - l a s s e n d k w w w f r i b o r g - l a s s e n d k HUSK Som pensionist eller førtidspensionist med ret til boligstøtte, kan du bruge markedsprisen på din bolig, hvis jeres forening sælger boliger til under maksimalprisen Prisen på din bolig er relevant, når du skal beregne din formue, som boligstøtten beregnes ud fra 6

7 TEKST lise clemmensen / FOTO chili foto fokus Panden mod en mur Folkepensionist Kirsten Kaae har uden held forsøgt at få ændret sin boligstøtte hos Århus Kommune Kirsten Kaae er en af de andelshavere, som er kommet i klemme At der ikke er mange penge at rutte med, når man har forladt arbejdsmarkedet, er et vilkår de fleste seniorer kan nikke genkendende til Og man er heller ikke nødvendigvis rig, bare fordi man bor i andelsbolig Sådan er det også for Kirsten Kaae, der er formand for A/B Seniorbo II i Viby ved Århus Hun af ABF gjort opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er maksimalprisen, der skal ligge til grund for beregningen af boligstøtten Derefter forsøgte Kirsten Kaae at få Århus Kommune til at ændre sin boligstøtte Værdien af hendes andel kan nemlig ifølge reglerne på området opgøres som markedsværdien, og dokumenteres med de seneste salgsaftaler fra sammenlignelige boliger, en ejendomsmæglervurdering eller en tro-og-love-erklæring Det vidste hun bare ikke Forsømmer oplysningspligt - Kommunen har slet ikke orienteret mig om, at man har mulighed for at dokumentere markedsværdien ved hjælp af salgsaftaler fra de seneste handler i foreningen, fortæller Kirsten Kaae Men på baggrund af informationen fra ABF rettede hun alligevel henvendelse til Århus Kommune - Jeg ville gerne have kommunen til at beregne min boligstøtte ud fra markedsprisen på min andelsbolig Da vi lige have solgt to andele i foreningen, vidste jeg, at salgspriserne på vores andele lå langt under prisen i regnskabet, fortæller Kirsten Kaae I 2010 har Kirsten Kaaes andelsboligforening nemlig solgt to boliger på samme størrelse som hendes egen til henholdsvis kr og kr, hvilket er langt fra maksimalprisen på kr Derfor burde sagen være klar Men Kirsten Kaae fik alligevel afslag på sin ansøgning om at få reguleret sin boligstøtte Dyr mæglervurdering I sit svar til Kirsten Kaae insisterer Århus Kommune på, at hun skal indhente en vurdering fra en mægler, for kun det betragter boligstøttekontoret som troværdig dokumentation på markedsprisen Værdien af andelsboligen skal i så fald fastsættes af en Valuar I skal derfor få foretaget en vurdering af andelsboligerne enkeltvis, da der kan være forskel på de enkelte værdier på grund af forbedringer og lign, skriver boligstøttekontoret til Kirsten Kaae Hos den lokale home-mægler i Århus koster sådan en mæglervurdering ca 4000 kr plus moms, hvis ikke vurderingen er led i et salg ABF har to gange kontaktet boligstøttekontoret i Århus for at høre, om det er rigtigt, at Kirsten Kaae skal bruge en mægler, og her fastholder man kravet om en valuarvurdering n Navn: A/B Seniorbo II By: 8260 Viby Oprettet: 1997 Antal boliger: 24 Alder: Bonus: Fælleshus, tirsdagskaffe, forårsfest, høstfest Web: Nej 7

8 C M Y CM MY CY CMY K VURDERING AF ANDELSBOLIGEN Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer og evt mangler i forbindelse med salg Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper tlf Vurderinger foretages hverdage 9-21 lørdag & søndag 9-14 andelsboligvurderingdk Torben Lundgren Byggeteknisk konsulent Renovering af vinduer, tag og facader med referencer fra hele København Tømrere, snedkere, murere, elektrikere, malere, smede og vvs-ere Altaner, badeværelser og meget, meget mere Håndværk, bæredygtighed, social ansvarlighed vi gør det wwwlogikdk Logik & Co 8

9 kort nyt Spar 5600 kroner Drop vand på flaske, smid de bulede potter og pander ud og kør benzinøkonomisk er blot nogle af de mange gode råd, som du kan læse om i bogen Kom ind i klimakampen hvad du selv kan gøre Hvis du feks pendler 140 km hver dag i bil og kører 130 km/t så sparer du, ifølge bogen, 5600 kr hvis du kører 110 km/t i stedet for Bogen giver masser af gode tips og idéer til, hvordan du i hverdagen kan passe på klimaet og samtidigt spare en masse penge Thomas Vinger har skrevet bogen, som koster 249 kr Nabostøj Mange andelshavere er generet af støj fra deres naboer, og antallet af støjplagede danskere er stigende Problemet er størst i etageejendomme, og Grundejernes Investeringsfond har derfor lavet en guide til, hvordan man kan lydisolere sin lejlighed og reducere lydgener På hjemmesiden wwwejedomsvidendk finder du forslag til forskellige løsninger, der kan forbedre lydforholdene i ældre ejendomme Har andelsboligforeningen en? professionel administrator JA 46% Lad en rose tage støjen NEJ 54% Efter en kold isvinter er foråret heldigvis kommet, Men forårsfornemmelserne bliver mange steder ødelagt af larmende biler eller et tog, som buldrer forbi hvert 10 minut Ønsker I at gøre noget ved støjen, kan et støjabsorberende hegn indhyllet i klatreplanter være en god idé Gode planter til formålet er efeu, sølvregn, stedsegrøn kaprifolie eller klatrerosen New Dawn Resultataf afstemning på wwwabf-repdk Resultatet er baseret på 1029 besvarelser læs mere på: wwwnoistopdk Flere penge til byfornyelse Drømmer I om et nyt gårdmiljø med inspirerende legeplads eller etablering af badeværelser, så er det nu, at I skal kontakte jeres kommune, og høre om mulighederne for at søge økonomisk støtte I 2010 planlægger kommunerne nemlig at bruge 582 millioner kr på byfornyelse, og det er en stigning på 6 % i forhold til 2009 Ifølge Erhvervsbladet er det primært i Region Hovedstaden, og især på Frederiksberg og i København, at der er afsat mange midler til nye byfornyelsesprojekter Illustration af Jesper Deuleran Foto: Hillerød kommune

10 tema TEKST Majken S Eliasen Arkitektur og fællesskab Efter mange års fokus på den individuelle livsstil, søger danskerne igen mod fællesskabet Drømmen om mange kvadratmeter er byttet ud med en længsel efter nærhed med andre, der har de samme værdier som en selv BO360 sammen hver for sig sætter fokus på arkitektur og fællesskabet, hvor fællesskabet skal være muligt at vælge til eller fra, når man har brug for det Ilustration: BO360 Cirkelrunde huse med fællesrum Forpligtelser overfor andre mennesker Materialistisk metaltræthed Efter krisen står danskerne overfor et nyt årti, hvor fællesskabet er i fokus, og det påvirker måden, vi bor på ABFnyt har bedt kommunikationsrådgiver Henrik Byager, Phd studerende Maja Hojer Bruun og arkitekterne bag BO360 og Cirkelbo om at give deres bud på tendenserne i fællesskabets årti En hverdag med ansvar Vi føler os mest i live, og føler, at vi bruger vores tid allermest rigtigt, når vi befinder os i et eller andet værdifuldt fællesskab, siger kommunikationsrådgiver Henrik Byager I kraft af sit arbejde med at rådgive om danskernes livsstil, er han stødt på en klar tendens Det kommende årti, vil være orienteret om fællesskab både hvor man bor, på arbejdet og i fritiden Verden var kommet for langt ud med finanskrisen, materialismens fallit, grådigheden og klimaproblemerne Som individer har vi mistet fokus, så nu gælder det om at give livet værdi Det finder man 10 ved at engagere sig på et dybere niveau, forklarer han Det kan let lyde som om, samfundet er på vej tilbage til kollektiverne fra 1970 erne, men det er ikke den form for fællesskab, vi ser nu, understreger Henrik Byager Det bliver helt anderledes, fordi 70 er kollektiverne var et opgør med det borgerlige samfunds institutionalisering Det er intet, der tyder på, at vi ser et oprør mod kernefamilien Tværtimod Kernefamilien har aldrig stået stærkere Det, vi ser, er ressourcestærke familier, der søger et fællesskab sammen I modsætning til tidligere tiders solidariske fællesskaber, hvor man måtte bøje sig for flertallet, så er folk i dag meget mere omhyggelige med at vælge de fællesskaber, de engagerer sig i I den her fællesskabstankegang finder man et kvarter eller en opgang, hvor man ser et værdisæt, man gerne vil være en del af Mere end kvadratmeterpris og afstand til daginstitutionerne kommer de lokale, sjælelige, værdiagtige vurderinger først, vurderer kommunikationsrådgiveren Andel eller ikke andel Ifølge Henrik Byager kan andelsboligen sagtens finde en plads i den nye fællesskabs-bølge Andelsboligforeningerne har netop den streng af fællesskaber, fælles investeringer og fælles ressourcer, som, hvis de spilles rigtigt, godt kan tiltrække de mennesker, jeg taler om Den gammeldags solidaritet har trange kår, det er ikke den form for fællesskab, folk leder efter Nu vil man på forhånd være sikker på, at der er et fælles regelsæt omkring tingene Maja Hojer Bruun mener heller ikke, at andelstanken er død Hun arbejder i øjeblikket på en Phd afhandling for Institut for Antropologi, som handler om andelsboligforeningerne i Danmark Jeg mener ikke, at andelstanken er død Andelstanken findes som et ideal i det

11 tema danske samfund, hvor man dyrker eller tager vare på noget i fællesskab Men man har også i høj grad sin personlige uafhængighed Andelstanken indebærer både det fælles og den personlige uafhængighed, forklarer forskeren Der kommer særlige samværsformer, ud fra, at man tager vare på en fælles ejendom Der kommer nogle særlige forpligtende samværsformer ud af det, uddyber hun Netop de fælles forpligtelser og det fælles ansvar kan være et af elementer, der vil føre andelsboligtanken sikkert ind i fremtiden Det kan man se på nogle af de byggeprojekter, der i øjeblikket bliver tegnet af unge arkitekter, der alle har blik for fællesskabet Frivilligt fællesskab Asger Møller er en af de arkitekter, som har fokus på fællesskab Han fik ideen til huset Cirkelbo på grund af hans egne oplevelser med et bofællesskab Jeg blev skilt ligesom så mange andre Jeg havde et hus på 350m2 og så flyttede der først én og så to og så flere andre gutter ind Vi boede sammen i nogle år, og det gik fint, og så opstod ideen til Cirkelbo Cirkelbo er navnet på en rund bygning, der indeholder tolv lejligheder centreret om et fællesrum i midten Huset er bæredygtigt og giver beboerne mulighed for at bo både individuelt og sammen Et af de vigtigste kendetegn for nutidens bofællesskaber er nemlig, at de rummer friheden til at vælge, hvornår man har lyst til at være sammen med de andre og hvornår, man har lyst til at være alene Arkitekterne Kasper Bjørn og Troels Dam Madsen havde derfor mottoet Sammen og hver for sig som inspiration, da de tegnede deres vinderprojekt BO360 til en konkurrence i Århus Deres huse giver på samme måde som Cirkelbo beboerne muligheden for at vælge, hvornår de har Der er plads til leg i det overdækkede fællesrum, der er en del af projektet Cirkelbo Et bud på, hvordan man i fremtiden kan integrere arkitektur og fællesskab Illustration: Cirkelbo lyst til fællesskab I BO360 er klynger af huse centreret om et orangeri, der fungerer som beboernes fællesareal Det er en styrke, at man ikke bliver påtvunget fællesskabet, men kan vælge fra og til, forklarer arkitekt Kasper Bjørn, der har oplevet stor interesse for projektet Jeg føler lidt, når jeg snakker med folk, at der er en nysgerrighed omkring bofællesskaber og andelsforeninger Det er en tendens, der er vendt tilbage Den var meget stærk i 60 erne og 70 erne, hvor 80 erne og 90 erne har været mindre præget af bofællesskaberne De nye bofællesskaber udgør ikke nogen trussel mod kernefamilien, men er tværtimod et fællesskab, der kan rumme alle, der er interesserede I 1970'erne blev kollektiverne dannet af et bestemt segment af befolkningen, men i dag er fællesskaberne skabt til et flertal Netop derfor kan husene i BO360 indrettes specifikt efter de mennesker, der vil bo der Det kan være folk, der vil bo med andre, der minder om sig selv Det kan være børnefamilier, men vi havde tænkt det som et blandet bofællesskab, hvor man både kunne bo ældre, singler, familier eller par, afslutter arkitekten wwwtretresdk wwwcirkelbodk LÆS MERE SIDE

12 tema TEKST og foto das buro Arkitektur og fællesskab ABFnyt har besøgt 4 foreninger, som allerede har udnyttet arkitekturen ti l at skabe mere fællesskab i foreningen To foreninger har fået arkitekttegnede løsninger, mens to andre foreninger udnytter de muligheder, som ejendommen giver Økologisk fælleshus med solplads på taget Navn: A/B Lille Fryd By: København V Oprettet: 1987 Antal boliger: 17 andele Alder: år Bonus: Fælleshus, fællesgård Web: Nej På Vesterbro ligger gårdlauget i Hedebygadekarréen, som med sit fælleshus har fået arkitektur og fælleskab til at gå hånd i hånd med økologi Økologi er en grundtanke i Fælleshuset Huset er nemlig fremstillet af bæredygtige materialer og har kostet syv millioner kroner Og beboerne er vilde med deres fælleshus, som de deler med de andre ejendomme i gården New Yorker stemning Fælleshuset bliver brugt at både store og små Og taget er tænkt ind som en del af fællesskabet og legen -Om sommeren kan man gå op på taget af fælleshuset og sole sig, det er superfedt - nærmest lidt Central Park-agtigt", fortæller Said El Khattoti (tv) -Før var det en beton-agtig baggård, typisk Vesterbro-agtigt, hvor man holdt sig til sit eget hjørne Efter vi har fået vores fælleshus kommer vi hinanden meget mere ved", fortæller Said Der bliver bla holdt fester og små teselskaber Men det økologiske fælleshus kommer også beboerne til gode hver for sig: -Jeg har brugt fælleshuset som showroom til min virksomhed, andre bruger det til musik-øvelokaler," fortæller Said Said Navn: Gårdlauget i Hedebygadekaréen By: København Oprettet: 1974 Antal boliger: 283 lejligheder og 11 erhverv Alder: 2 mdr 85 år Bonus: Legeplads, fælleshus, boldbur, tovbane Web: gaardlaugetwikispacescom (uden www) Said El Khatotti og Erik Hegelund fra A/B Lille Fryd har stor glæde af fælleshuset i gårdlauget i Hedebygadekaréen 12

13 tema Navn: A/B Stokken By: 4450 Jyderup Oprettet: 1988 Antal boliger: 20 Alder: 30 voksne og 30 børn mellem 6 mdr og 67 år Bonus: Har fælleshus og høns, holder fastelavn, juletræsfest mm fællesspisning 6 gange om ugen WEB: wwwstokkendk Fællesskabet er glasklart Sebastian Jacobsen og Bo Basbøll kan gå fra deres bolig over til fælleshuset uden at skulle udenfor Her sidder de foran fælleshuset Den varmegivende glasgang er en vigtig brik i et større fællesskab hos forening i Jyderup I Jyderup er fællesskabet i A/B Stokken ikke soleklart det er glasklart En funklende glasgang hele vejen rundt om A/B Stokken binder husene sammen og gør, at de tres beboere kan komme tørskoede over til hjertet i andelsboligforeningen: Deres fælleshus Den lange glasgang bugter sig omkring 21 huse og fanger solens varme - så kuldskære beboere kan blot åbne døren, så strømmer varmen ind hvis altså solen skinner Om sommeren lukker de vinduerne op, så det ikke bliver en bageovn Samtidig er gangen en hyggelig mellemting mellem udestue og fælles gangareal, hvor man kan drikke en kop kaffe og sludre med naboerne, når de kommer forbi fællesskabet i A/B Stokken Fællesspisning hver dag undtagen lørdag, børn over 11 år skal også deltage i madlavningen Fælles avishold: Holbæk Amts Venstreblad & Politiken i Fælleshuset (sparer penge) Når der vaskes tøj i fællesvaskeriet, sætter man næste andelshavers tøj over, når ens eget vasketøj er færdigt (omsorg og hjælper hinanden) Fællesindkøb af vaskepulver (sparer tid og penge, stordriftsfordele) Fællesskabet er grundlæggende for at bo i foreningen De unge skal jo lære at lave mad og være en del af fællesskabet, siger Bo Basbøll og tilføjer, at de godt nok lærer at lave mad til 5o personer og ikke til fire Og så er der naboens beskidte tøj: Når vi vasker tøj i fællesvaskeriet, sætter man næste andelshavers tøj over, når ens eget vasketøj er færdigt Og så køber vi vaskepulver ind fælles Det sparer tid og penge, fortæller Bo Basbøll Er det ikke træls at stå med fingrene i naboens beskidte undertøj? Næh Det er jo ikke anderledes end ens eget! Fælles arbejde Allerede fra foreningens start i 1984 fik beboerne idéen til glasgangen som en miljøvenlig måde at varme op Det var for dyrt at få den bygget, så beboerne satte den selv op i efteråret 1988, efter de var flyttet ind Det tog næsten et halvt år Det var noget vi lavede sammen i fritiden, og det var meget væsentligt for at lære hinanden at kende både stærke og svage sider, fortæller Bo Basbøll, der har været med siden start Og noget tilskud var der ikke tale om! Men solfangerne på taget fik vi muligvis tilskud til Det kan jeg faktisk ikke huske, siger han Vasker hinandens tøj At naboerne traver igennem 'udestuen' er ikke noget, der generere beboerne Fællesskabet er noget grundlæggende i vores andelsboligforening Det er en del af pakken, fortæller Bo Basbøll Hver dag undtagen lørdag er der fællesspisning i fælleshuset alle over 11 år indgår som en del af madholdene Glaspartiet, som forbinder alle boligerne med hinanden, er et dejligt sted at læse avis eller mødes til en snak med naboen 13

14 tema TEKST og foto das buro Sushi og nabohygge Sushi og god vin er en del af opgangsfællesskabet i A/B Halvtolv, som udnytter pladsen i opgangen til at hygge med naboerne Opgangen med baren for enden af gangen til venstre - Ideen til baren fik vi da bestyrelsen lavede en konkurrence der gik ud på at udsmykke sin opgang, og første pladsen gik til en opgang der ikke havde fortjent det, griner Henrik Thernøe på 59, som har boet i andelsboligforeningen i 9 år Baren har vi selv finansieret og det tog os ca en uge at få det hele op at stå Ud over baren har vi også udsmykket opgangen med billeder og andre hyggeting der alt sammen sætter et personligt præg på opgangen Baren har jeg haft med fra min tidligere bolig fortæller Henrik, og selv lamperne i loftet og den store flaske rødvin har en historie med sig Lækker mad Opgangens beboere tæller 6 kvinder og 2 mænd og gennemsnitsalderen er på 62 år Hyggen i opgangen bringer ikke kun god mad og vinoplevelser med sig De gode naboer har også været ude at rejse sammen -Vores bar har givet os et unikt fællesskab, og vi har faktisk også været ude at rejse sammen til så forskellige steder som Læsø og Nice i Frankrig, fortæller Henrik Thernøe og fortsætter: - Inden du kom, har vi lige spist sushi, og vi mødes fast en gang om måneden, men tit mødes vi også imellem de faste møder På væggen hænger nemlig en gammel messingklokke som Navn: A/B Halvtolv By: 1436 København K Oprettet: 2000 Antal boliger: 156 Alder: 2 mdr til 86 år Bonus: Bådlaug, egen kaj, fælleshus, morgenkaffe hver tirsdag Web: wwwhalvtolvdk Henrik ringer med, hvis han mener, at der skal "indkaldes" til en hyggestund i baren Opgangen er i øvrigt den eneste af de 22 opgange som foreningen tæller der stadig har udsmykningen fra konkurrencen tilbage Henrik Thernøe, Ingrid Thernøe og Helen Hede nyder opgangens lille bar Revision Regnskabsudarbejdelse Budgetter Skatteopgørelser/beregninger Beregning af andelsværdi Stiftelse af foreninger Hos Alsø & Breinholt har vi arbejdet med revision og regnskabsudarbejdelse for andelsboligforeninger i mere end 30 år Vi har i denne periode oparbejdet en stor viden på området og det kommer alle vore nuværende og kommende boligforeninger til gode Ring eller skriv omkring Jeres muligheder hos os #9444 Alsø & Breinholt Tlf: (+45) Internationalt repræsenteret Statsaut revisionsaktieselskab Fax: (+45) gennem Alliott Group, Roskildevej 39 et verdensomspændende DK-2000 København F wwwabdk alliance af uafhængige firmaer 14

15 tema Navn: A/B Hawaii By: 2300 København S Oprettet: 1992 Antal boliger: 30 Alder: 6 mdr -70 år Bonus: Fælleshus, bar, billard, vaskeri Web: Nej Foreningens navn Hawaii fandt andelshaverne i øvrigt på, da der tidlige lå en stigefabrik i gården med samme navn Under palmerne på Amager I andelsboligforeningen A/B Hawaii har beboerne revet et tørrestativ ned og fået hyggebar Og en gammel stald er bygget om til fælleshus Frank og Leo mødes ofte og hele året rundt på Aloha bar, som de selv har bygget i et hjørne af den hyggelige gård i Holmbladsgade kvarteret Foreningen har selv finansieret og stået for byggeriet - På et tidspunkt var der to gamle tørrestativer hævet på en sokkel De var skæve og blev aldrig brugt Så etablerede vi baren mellem tørrestativerne Det kostede ca kr vi brugte 4 weekender 4 mand, så var den færdig, fortæller foreningens formand Michael Gyldensted Hestestald For nogle år siden besluttede foreningen også at udnytte en gammel hestestald i baggården, så beboerne fik mere fælles plads Ombygningen har i dag givet foreningen et bestyrelseslokale, vaskeri og fælleslokale, som blandt andet bliver brugt til Dart konkurrencer -Ombygningen af stalden har kostet kr og vi arbejdede på projektet i et år, 3 personer, når vi havde tid, fortæller Michael Gyldensted Frank og Leo mødes tit i baren til hygge og samvær 15

16 Landsmøde ABF s landsmøde afholdes lørdag den 9 oktober i Vejle I år sætter landsmødet fokus på energibesparelser og et grønnere miljø I år lægger vi også op til en ændring af ABF s vedtægter, så landsmødet fremover vil blive afholdt hvert fjerde år Til gengæld vil ABF opprioritere det lokale kredsarbejde og skabe flere aktiviteter til gode for foreningerne Vi vil selvfølgelig også kaste et blik tilbage på den forgangne periode, hvor ABF har haft fokus på andelsboligmarkedet og de udfordringer, der har været for medlemmerne Alle medlemsforeninger modtager en skriftlig indkaldelse til landsmødet cirka fire uger før afholdelsen Medlemsforeningerne kan stille forslag til landsmødet, og forslagene skal være sekretariatet i hænde senest den 15 juni 2010 Håndbogen Har du husket at købe ABFhåndbogen 2010? Håndbogen er et nyttigt og uundværligt opslagsværk, hvor du blandt andet kan læse om salg via ejendomsmægler, få gode råd om foreningens økonomi eller læse om ventelisteregler Du får også alle de nye ABF-standarddokumenter og et overskueligt indeks, så du nemt og hurtigt kan finde det emne, som du vil vide mere om Pris for medlemmer 540,- kr For ikke-medlemmer 875,- kr Køb bogen på wwwabf-repdk > Bestil materiale > Bestillingskupon Hjælp til svagtseende læs mere på: wwwklodk ABF har indgået en aftale med Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede (KLO), som er i gang med at indlæse ABFhåndbogen, så læsehandicappede kan få læst bogen op som en MP3 fil CD en er gratis, men KLO håber, at brugerne vil give en donation, der er den eneste måde, som indspilningerne produceres på Ønsker du at modtage en lydfil skal du kontakte KLO på eller på Lydfilen af ABFhåndbogen er klar medio maj ABF arbejder også sammen med KLO om at indlæse ABFnyt Det tager ca 4 uger at indtale bladet, så maj-nummeret som MP3 fil er klar i juni

17 abf nyt Tager I ansvar? Har I fået et solcelleanlæg i foreningen, som andelshaverne sparer tusind vis af kroner på, eller efterisolerer I med gamle aviser? ABF søger foreninger, som har taget store eller små skridt imod et bedre miljø Hvis I har lyst til at give inspiration til dyre, billige, nemme, sjove eller svære projekter, som jeres forening har kastet sig ud i, der reducerer CO2 udslippet, som genanvender affald, der sparer på energien eller noget helt fjerde, som ingen har tænkt på før, så send en mail til eller ring på Få indflydelse I september måned afholder ABF kredsgeneralforsamlinger Det er her jeres forening har mulighed for at vælge, hvem der skal være medlem af jeres kredsbestyrelse og være kredsens repræsentant(er) til ABF's hovedbestyrelse Har du lyst til at stille op til kredsbestyrelsen så venter der en masse spændende opgaver som at markere ABF s synspunkter på lokalt plan, stå for medlemsaktiviteter i kredsen og mulighed for at repræsentere ABF i kommunale udvalg og nævn Når datoerne for de enkelte kredsgeneralforsamlinger er klar, bliver de offentliggjort på vores hjemmeside, hvor du også finder en masse information om kredsgeneralforsamlingerne Indkaldelse til kredsgeneralforsamlingerne sendes skriftlig til alle medlemsforeningerne Læs mere på wwwabf-repdk > KREDSE Kurser gør dig klogere ABF er i fuld gang med at planlægge kursussæsonen 2010/11 Kursuskataloget bliver sendt til alle medlemmer i september måned, men allerede i juni måned kan du downloade kataloget på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig de enkelte kurser efter først til mølle princippet ABILDHAUGE A/S rådgivende ingeniører & arkitekter rathsacksvej frederiksberg C Tlf: Fax: www abildhaugedk Kursusprogram 2010/2011 byningsrenovering - bygningskonstruktioner nybyggeri - drift & vedligehold - byggestyring tilstandsrapporter - bygningsinstallationer andelslejlighedsvurderinger - bygherrerådgivning 17

18 #9461 Paratviden af Masser erfaring JP Hoverby AS blev etableret i 1896 og vi har en lang tradition bag os med fokus på kvalitet og service Vi udfører alt arbejde på vinduer, trapper og facader Som en del af vores service kan vi også tilbyde murer, tømrer/ snedker, gulvbelægninger samt el arbejde i totalentreprise Moderne malerarbejde er mere end godt håndværk! Vælg en revisor, der er specialist i andelsboligforeninger Ved Vesterport 6, København V Telefon Fændediget Køge Telefon C O M I N G / 1 Bliv fan af Altanliv på Facebook MERE PLADS SOLBADING SPISE UDEHYGGE FRISK LUFT SOL DAGSLYS Lyst til at spise ude i dag? Bor du i en etageejendom uden altan, eller har din lejlighed en gammel altan, der trænger til at blive udskiftet og indtaget på ny? Så gør noget ved dine drømme og få mulighed for at nyde livet i det fri Få lys og frisk luft til din bolig, ekstra boligareal under åben himmel og ikke mindst en værdistigning af ejendommen Derfor Altandk Stor erfaring og solid økonomi Mere end 100 altansager årligt Egne veluddannede altanmontører Egen ingeniørafdeling Vi er med fra A til Z Altandk a/s Telefon Øst Næstvedvej Sorø Vest Tomsagervej Åbyhøj 18

19 Tekst Birgit Rostrup / Foto Lars Horn andelsliv Blind altmuligmand Jens Larsen kan ikke se en pind Alligevel fungerer han som vicevært i sin andelsboligforening, A/B Kildehaven i Skørping Navn: A/B KilDehaven By: 9520 Skørping Oprettet: 1994 Antal boliger: 18 Alder: Bonus: har fælleshus og mandagskaffe med kage Web: Nej - Jeg synes, der gøres meget for os blinde i samfundet Man skal passe på med at lave alt anderledes, men det ville være godt med et par opmærksomhedsfelter i form af riller i vejbelægningen lige før et kryds i stisystemet, siger Jens Larsen - Jens, du går alt for hurtigt Fotografen halser efter Jens Larsen, der springer af sted med førerhund og blindestok Den 60-årige nordjyde fungerer som altmuligmand og en slags vicevært i andelsboligforeningen Kildehaven i Skørping Han kan intet se, men har et håndelag, som de fleste andelsboligforeninger ville betale meget for at have i nærheden Den blinde vicevært kan ikke kun fikse småting Det er faktisk ham, der bliver tilkaldt, når beboerne eller bestyrelsen skal have udført større reparationer og installationsarbejde Varmen i badeværelsesgulvet ordner han Det samme gælder alle elinstallationer eller stikkontakter Det er også Jens, der sætter en ny emhætte op, hjælper med at rense kloak, skovler sne eller sætter postkasser op for beboerne eller kommer springende, når plæneklipperen går i stykker Selv er det ikke noget, han tænker over, men det gør de andre - Han kan alt, og han vil alt Men jeg kan ikke fatte, han kan alle de ting Faktisk betragter jeg Jens som seende, siger Grethe Clausen, en af beboerne i de 18 andelsboliger i AB Kildehaven 19

20 andelsliv $ $ For nylig skulle hun have møbleret om på skabene Jens Larsen kom og pillede dem ned, savede lidt her og der for at få de nye skabsmål til at passe og satte skabene op igen 20 Manden på taget Jens Larsen har også mange elektriske redskaber, og det kan godt give lidt dårlige nerver hos naboerne, når han saver i nærheden - Jeg fornemmede lidt betænkeligheder hos beboerne i starten, når jeg kom ud for at lave noget for dem, men nu har de vænnet sig til, at jeg er blind og alligevel godt kan bruge mine hænder, siger Jens Larsen, og fortæller en sjov historie om en tidligere nabo - Min gamle nabo kom engang ud til mig, da jeg kravlede rundt og savede på en tagventil oppe på taget Hun bad mig om at stoppe med arbejdet, bare til det blev lyst Hun kunne ikke klare, at jeg Jens Larsen og førerhunden Buster forsøger altid at komme med til det fælles kaffebord hver mandag formiddag Han deltager også i andre fællesaktiviteter som for eksempel, når der skal ses film rendte rundt deroppe, siger Jens Larsen og smiler underfundigt Han smiler meget og kigger direkte på folk bag sine gule briller, når han taler Handicappet er ikke den første tanke, der opstår, for man møder et energisk, adræt og meget nærværende menneske Jens Larsen flyttede med sin kone fra deres store hus til andelsboligen i Kildehaven for fire år siden - Jeg ville bo et sted, der var mere overskueligt og så ville jeg bo et sted, hvor man lægger mærke til det, hvis gardinerne ikke er trukket fra om morgenen Med sav og målebånd Jens Larsen lider af sygdommen Ritinitis pigmentosa, som betyder, at synsfeltet fra pubertetsalderen snævrer mere og mere ind og til sidst helt forsvinder Det lykkedes ham på trods af det dårlige syn at drive egen installationsforretning i Skørping i 30 år For 12 år siden forsvandt hans syn helt, og samtidig lukkede han forretningen Fire dage efter indflytningen i Kildehaven var den blinde installatør valgt ind i andelsboligforeningens bestyrelse - Han har så mange gode ideer, siger naboen Lars Nielsen - Og jeg er ikke så god til at lade være med at snakke, siger Jens Larsen, som i øvrigt har sat markise op for naboen - Jeg hørte jo, han gik og tumlede med arbejdet og så måtte jeg hellere gå over til ham med sav og målebånd En stemme på målebåndet fortæller, hvor mange centimeter eller tommer, der nu er trukket ud til - Det er en stor fordel, at man har været håndværker og har levet af at bruge sine hænder, når man bliver blind senere i livet, siger Jens Larsen Den blinde vicevært bruger altid prak-

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter Livet som andelshaver - Fællesskab med rettigheder og pligter Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en ejendom eller klynge af huse (tæt/lav), hvor du som andelshaver

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Andel til salg Horsensgade 1 st th

Andel til salg Horsensgade 1 st th Andel til salg Horsensgade 1 st th Kontakt Morten Kiilerich Kristensen 29 68 49 22 hrkiilerich@hotmail.com Historien om en andelslejlighed der ligger tæt på alt. Pris: Mdr. ydelse: M 2 : 366.654.- 4.392.-

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Amazing Andel i Nordvest

Amazing Andel i Nordvest Amazing Andel i Nordvest 2 værelses andel til 342.487 kr med Københavns bedste udsigt! Lejligheden Beliggenhed Hvorfor flytter vi? Prisen Hvad koster det? Plantegning Kontakt info Materialer Billeder Tilbage

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. År 2012 den 23. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Bestyrelsesmedlem Sanni Kofoed Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna.

Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Referat af. Bestyrelsesmøde 31/8-2015 Til stede var: Mads, Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Cecilie, Tommy, Lone og Nanna. Afbud fra Susanne. Meddelelser fra formanden. Lotte har nu gennemgået hele vores

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER

BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER BYGNINGSFORNYELSE 2014_2 BESKRIVELSE AF DE INDSTILLEDE PROJEKTER INDSATSOMRÅDE: CENTRALE VESTERBRO BILAG 2 VIGERSLEV ALLÉ VESTER FÆLLEDVEJ VESTERBROGADE ISTEDGADE SØNDER BOULEVARD KØBENHAVNS HOVEDBANEGÅRD

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th

SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th SALGSOPSTILLING Nordre Fasanvej 90, 3th Velkommen til det lille andels hus på Ndr. Fasanvej 90, vi er en sund forening med 8 lejligheder, en stille opgang med godt naboskab og gode fællesarealer + billigt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Generalforsamling, d. 9. april 2015.

Generalforsamling, d. 9. april 2015. Generalforsamling, d. 9. april 2015. Bestyrelsens beretning: Det er en spændende tid for AB Enghaven og dens bestyrelse. Boligpriserne på Vesterbro er nærmest eksploderet, hvilket vil vise sig senere i

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 25.03.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Jørn Christensen, Einar Estrup, Helle

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere