nr. 2 maj 2010 nyt Pensionister kæmper for boligstøtte arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s. 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 2 maj 2010 nyt Pensionister kæmper for boligstøtte arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s. 12"

Transkript

1 nr 2 maj 2010 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Pensionister kæmper for boligstøtte TEMA arkitektur og Fællesskab Reportage Blind altmuligmand Kort nyt s 12 nyt fra kredsene s 18 eksperten svarer s 22 Landsmøde s 25

2 leder De ældre skal også kunne bo i andelsbolig Ikke nok med at regeringen i 2008 besluttede, at boligstøtten til pensionister i andelsboliger skulle udfases, nu viser det sig også, at kommunerne gør alt, hvad de kan for, at de andelshavere, der stadig er berettiget til støtte, ikke får de beløb, som de har krav på ABF har ringet til en lang række kommuner, og det viser sig, at størsteparten slet ikke informerer deres borgere om, at det ikke nødvendigvis er andelens pris i årsregnskabet, der skal bruges til den formueberegning, der ligger til grund for tildeling af boligstøtte Problemstillingen er blevet aktuel i takt med de store stigninger i maksimalpriserne, som mange steder ligger langt over, hvad andelen reelt kan sælges for Dermed snydes de ældre for store beløb i boligstøtte ABF s medarbejder, som lavede undersøgelsen, fik flere gange at vide, at det udelukkende var maksimalprisen, kommunen accepterede som grundlag for beregning af boligstøtte Det er direkte i modstrid med bekendtgørelsen på området, hvor det tydeligt fremgår, at maksimalprisen er udgangspunktet, men at den aktuelle markedspris kan anvendes i beregningen Senere trak flere kommuner i land For når de bliver ringet op af en journa- Det eneste gode i denne sag er, at kommunerne trods alt er blevet bange for deres egen praksis, og nu tilsyneladende har rettet ind list, der spørger dem, hvorfor de ikke tildeler boligstøtte efter de regler, der står i bekendtgørelsen på området, så ved de godt, at de skal svare, at det gør de da så sandelig også Det eneste gode i denne sag er, at kommunerne trods alt er blevet bange for deres egen praksis, og nu tilsyneladende har rettet ind I hvert fald er flere kommuner efterfølgende kommet med tilsagn til ABF om, at de har ændret praksis og lever op til reglerne Men det kan simpelthen ikke passe, at det kræver en pågående journalist, før borgerne får, hvad de trods alt har ret til Derfor håber jeg, at vi med dette nummer af ABFnyt får mindet kommunerne om, at de har pligt til at informere borgerne om deres muligheder for støtte Ellers risikerer vi, at boligformen ikke længere vil være tilgængelig for ældre uden store pensioner og masser af penge på kistebunden n Hans Erik Lund Landsformand Læs mere om boligstøtte på side 5-7 nyt Medlemsblad for Andelsboligforeningernes fællesrepræsentation Nr 2 maj 2010 Udgivet af ABFnyt ApS Forside: DAS BuRO ABF's sekretariat Vester Farimagsgade 1, 8 sal Postboks København V telefon: medlemsrådgivning man - fre HOT-LINE: tirsdag, onsdag og torsdag kl telefon: Redaktion Jan Hansen (ansvarshavende) Lise Clemmensen (redaktør) Line Kold LAYOUT: ROBERT HAREN Produktion: datagraf annoncer: Ekströms Annonce Service: Carsten Ekström telefon: Eftertryk af artikler og billeder i ABFnyt må kun finde sted efter forudgående aftale Kontrolleret af Fagpressens Medie Kontrol Oplag for perioden NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag 166

3 emneord 10 Arkitektur og fællesskab / Cirkelrunde huse med fællesrum / Fællesskabet er glasklart / Økologisk fælleshus / Sushi og nabohygge / Under palmerne på amager Indhold Tema 5 Boligstøtte 9 Kort nyt 10 arkitektur OG Fællesskab 16 ABFnyt 19 Blind altmuligmand 24 Kryds og tværs 24 Medlemstilbud 26 Røggener 29 Spørg eksperten 31 Kalender 19 Andelsliv Blind altmuligmand 5Fokus Boligstøtte 31 Spørg eksperten Hvordan er det lige med røggener? 3

4 Disney Den nemmeste vej til de bedste tv-kanaler YouSee Clear er både digitalt og analogt tv Nu er digitalt tv nemt for jeres forening Vi sender nemlig det digitale tv-signal i vores tv-pakker ukodet Det kalder vi YouSee Clear Det betyder, at I kan se alle kanalerne digitalt med en fladskærm med indbygget DVB-C modtager Alt sammen uden boks eller kort, og uden det koster ekstra På andre fjernsyn kan I se kanalerne analogt Med YouSee Clear kan I naturligvis tilslutte flere fjernsyn og se forskellige tv-kanaler samtidig uden brug af ekstra udstyr! Få mere ud af skærmen Har I først YouSee Clear, kan den enkelte beboer tilkøbe YouSee Plus, og få adgang til masser af nye muligheder og oplevelser foran skærmen YouSee Plus giver automatisk adgang til kanaler i HD, som er det allerbedste inden for digitalt tv Og så kan I pause, optage og starte tv-udsendelser forfra helt enkelt Og I kan leje film og hente tidligere udsendelser med et enkelt klik på fjernbetjeningen Vil I have mere ud af skærmen? Læs mere på youseedk/foreningsfordele 4

5 TEKST anne MARIE LASSEN / FOTO ABF fokus Pensionister må kæmpe for boligstøtte Mange pensionister og førtidspensionister i andelsbolig får for lidt i boligstøtte, fordi kommunerne bruger maksimalprisen i stedet for markedsprisen, når boligstøtten skal beregnes Der er mange penge på spil, når boligstøtten skal beregnes ABF er i den senere tid blevet kontaktet af adskillige medlemmer, der mødes med barske dokumentationskrav hos kommunerne, når de forsøger at få ændret deres boligstøtte Markedsværdi gælder Mange kommuner beregner de ældres boligstøtte ud fra andelenes maksimalpris Det gør boligstøttekontorerne, selvom loven siger, at støtten skal beregnes ud fra det beløb, boligerne reelt kan sælges til, altså markedsværdien - Der står i bekendtgørelsen om boligstøtte, at såfremt særlige markedsforhold gør, at boligen ikke kan sælges til maksimalprisen, skal markedsprisen i stedet bruges Så kan borgeren dokumentere sin ansøgning med de seneste salgsaftaler fra sammenlignelige boliger De kan også udfylde en tro-og-love-erklæring eller skaffe en ejendomsmæglervurdering Problemet er bare, at en mæglervurdering er meget dyr at indhente, siger ABF's direktør Jan Hansen Opgiver ansøgning Trods lovens ord vil visse kommuner kun godtage en mæglervurdering, hvis boligstøtten skal beregnes ud fra et andet beløb end maksimalprisen Den koster hos de fleste ejendomsmæglere omkring 5000 kr et beløb pensionister og førtidspensionister i andelsbolig må betale, hvis de skal gøres sig forhåbninger om at få den boligstøtte, de er berettiget til Derfor opgiver mange at få ændret støtten - Det er jo helt horribelt Der er slet ikke hjemmel i bekendtgørelsen til, at kommunerne kan forlange det, siger Jan Hansen Ikke lighed for loven ABF er nu gået ind i sagen For at få et billede af problemets omfang, har ABF kontaktet en lang række kommuner for at høre til, hvordan de sagsbehandler støtteansøgningerne Det har vist, at der er store forskelle på dokumentationskrav fra den ene kommune til den næste - Her i Odense kommune er vi opmærksomme på, at visse andelsforeninger vedtager en højere andelsværdi end boligerne reelt kan sælges for Det kan måske være af hensyn til lånoptagelsesmuligheder, at de gør det Derfor sender vi hvert år et formueskema ud til borgerne, hvor de på tro og love skal erklære, hvad de mener, deres andelsbolig kan sælges for Det er så det beløb, vi så går ud fra, når vi beregner boligstøtten, siger faglig koordinator fra boligstøttekontoret i Odense, Knud Erik Kristensen Han fortæller også, at de ældre i Odense ikke behøver at indhente en mæglervurdering eller medsende anden dokumentation En tro og love-erklæring er nok Foreningens vurdering gælder I Gentofte kommune er det som udgangspunkt foreningens maksimalpris, man beregner formuen ud fra - Det er rigtigt, at vi tidligere brugte tallene fra Skat og foreningens værdiansættelse til formueskemaet Hvis borgeren ønsker, at vi skal bruge et andet beregningsgrundlag, ville vi tidligere udbede os en mæglervurdering og det vil vi da også gerne have, men vi forlanger det ikke mere, siger socialrådgiver Johnny Damgaard fra Gentofte kommune Og i Gladsaxe forlyder det: - Vi har jo kun andelskronen at forholde os til Jeg bor 5

6 fokus selv i andelsbolig, så jeg ved alt om, at ejendomsmarkedet er skruet helt vildt op Men det må jo være generalforsamlingens maksimalprisfastsættelse på baggrund af regnskabstallene, der gælder, siger assistent Annette Hemmingsen fra boligstøttekontoret i Gladsaxe Flere andre kommuner, der har været hårde i deres krav om en valuarvurdering, har nu ændret praksis, efter ABF er gået ind i sagen Misforståelse Ifølge Jan Hansen bygger kommunernes praksis på en helt fundamental misforståelse - Når andelsboligforeningerne på den årlige generalforsamling fastsætter andelsprisen, er det alene udtryk for, at andelene ikke må sælges til en højere pris I mange andelsboligforeninger vil den enkelte andelsbolig slet ikke kunne sælges til de priser Den enkelte kommune kan derfor ikke stille krav om, at det er den fastsatte værdi på generalforsamlingen, der skal anvendes ved boligstøtteberegningen, siger Jan Hansen Hos Ældresagen er man også bekendt med problemet, for de får også mange henvendelser fra deres medlemmer, der bliver kede af det, når deres hjemkommuner kræver dokumentation, der koster de ældre flere tusinde kroner - En tro-og-love-erklæring må være tilstrækkeligt, siger Margrethe Kähler, der er boligpolitisk konsulent i Ældresagen Det siger ministeren ABF har også kontaktet Beskæftigelsesministeriet, hvor boligstøtte hører under, for at spørge til ministerens syn på sagen - Sådan som jeg har fået forelagt problemstillingen, er der ikke tale om, at kommunerne ikke kender til reglerne, men nærmere, at der i konkrete sager er stillet forskellige krav til dokumentationen Reglerne er sådan, at værdien af en andel i andelsboligforeningen som udgangspunkt ARKITEKTFIRMAET YDER TEKNISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE BLA: fakta om boligstøtte Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist kan du søge om boligstøtte hos din kommune Siden 1 maj 2008 er den udbetalte boligstøtte et lån, der skal tilbagebetales, hvis du sælger din andelsbolig Har du modtaget boligstøtte før 1 maj 2008 får du 40% af din boligstøtte som ydelse og 60% som lån Boligstøtten beregnes på baggrund af husstandens samlede aktuelle indkomst og formue Boligstøtten kan højest udgøre kr årligt (2010) Dog kan beløbet hæves ved feks hjemmeboende børn Hvis du synes, at din boligstøtte er for lav, kan du klage over kommunens afgørelse til det Sociale Nævn I 2009 fik pensionister i andelsbolig udbetalt boligstøtte for i alt 27 millioner kroner (Danmarks statistik) svarer til maksimalprisen for andelen Den kan i særlige tilfælde sættes lavere, hvis borgerne kan dokumentere, at prisen er sat for højt Det behøver ikke nødvendigvis at være en mæglervurdering, men kan også være salgspriser for sammenligelige andelsboliger Hvis borgeren så mener, at dette er dokumenteret, men Læs mere på www Abf-repdk > Love & Fakta > Aktuelle emner > Boligstøtte og på wwwborgerdk kommunen ikke er enig, kan borgeren klage til Det Sociale nævn, skriver beskæftigelsesminister Inger Støjberg i sit svar til ABF -En kommune skal ikke kunne kræve, at en pensionist skal ofre op til kr 5000 for at få en mægler til at fastslå en markedspris, når en tro og love erklæring er tilstrækkelig, siger Jan Hansen, ABF ABF vil nu rette henvendelse til Beskæftigelseminister Inger Støjberg for at få hende til at præcisere reglerne og kravene til dokumentation n tag og tagterrasser facader, vinduer og altaner badeværelser trapper gårdanlæg tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger A R K I T E K T F I R M A E T F R I B O R G O G L A S S E N A / S V E S T E R B R O G A D E B K B H V T l f : F a x : p o s f r i b o r g - l a s s e n d k w w w f r i b o r g - l a s s e n d k HUSK Som pensionist eller førtidspensionist med ret til boligstøtte, kan du bruge markedsprisen på din bolig, hvis jeres forening sælger boliger til under maksimalprisen Prisen på din bolig er relevant, når du skal beregne din formue, som boligstøtten beregnes ud fra 6

7 TEKST lise clemmensen / FOTO chili foto fokus Panden mod en mur Folkepensionist Kirsten Kaae har uden held forsøgt at få ændret sin boligstøtte hos Århus Kommune Kirsten Kaae er en af de andelshavere, som er kommet i klemme At der ikke er mange penge at rutte med, når man har forladt arbejdsmarkedet, er et vilkår de fleste seniorer kan nikke genkendende til Og man er heller ikke nødvendigvis rig, bare fordi man bor i andelsbolig Sådan er det også for Kirsten Kaae, der er formand for A/B Seniorbo II i Viby ved Århus Hun af ABF gjort opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er maksimalprisen, der skal ligge til grund for beregningen af boligstøtten Derefter forsøgte Kirsten Kaae at få Århus Kommune til at ændre sin boligstøtte Værdien af hendes andel kan nemlig ifølge reglerne på området opgøres som markedsværdien, og dokumenteres med de seneste salgsaftaler fra sammenlignelige boliger, en ejendomsmæglervurdering eller en tro-og-love-erklæring Det vidste hun bare ikke Forsømmer oplysningspligt - Kommunen har slet ikke orienteret mig om, at man har mulighed for at dokumentere markedsværdien ved hjælp af salgsaftaler fra de seneste handler i foreningen, fortæller Kirsten Kaae Men på baggrund af informationen fra ABF rettede hun alligevel henvendelse til Århus Kommune - Jeg ville gerne have kommunen til at beregne min boligstøtte ud fra markedsprisen på min andelsbolig Da vi lige have solgt to andele i foreningen, vidste jeg, at salgspriserne på vores andele lå langt under prisen i regnskabet, fortæller Kirsten Kaae I 2010 har Kirsten Kaaes andelsboligforening nemlig solgt to boliger på samme størrelse som hendes egen til henholdsvis kr og kr, hvilket er langt fra maksimalprisen på kr Derfor burde sagen være klar Men Kirsten Kaae fik alligevel afslag på sin ansøgning om at få reguleret sin boligstøtte Dyr mæglervurdering I sit svar til Kirsten Kaae insisterer Århus Kommune på, at hun skal indhente en vurdering fra en mægler, for kun det betragter boligstøttekontoret som troværdig dokumentation på markedsprisen Værdien af andelsboligen skal i så fald fastsættes af en Valuar I skal derfor få foretaget en vurdering af andelsboligerne enkeltvis, da der kan være forskel på de enkelte værdier på grund af forbedringer og lign, skriver boligstøttekontoret til Kirsten Kaae Hos den lokale home-mægler i Århus koster sådan en mæglervurdering ca 4000 kr plus moms, hvis ikke vurderingen er led i et salg ABF har to gange kontaktet boligstøttekontoret i Århus for at høre, om det er rigtigt, at Kirsten Kaae skal bruge en mægler, og her fastholder man kravet om en valuarvurdering n Navn: A/B Seniorbo II By: 8260 Viby Oprettet: 1997 Antal boliger: 24 Alder: Bonus: Fælleshus, tirsdagskaffe, forårsfest, høstfest Web: Nej 7

8 C M Y CM MY CY CMY K VURDERING AF ANDELSBOLIGEN Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer og evt mangler i forbindelse med salg Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper tlf Vurderinger foretages hverdage 9-21 lørdag & søndag 9-14 andelsboligvurderingdk Torben Lundgren Byggeteknisk konsulent Renovering af vinduer, tag og facader med referencer fra hele København Tømrere, snedkere, murere, elektrikere, malere, smede og vvs-ere Altaner, badeværelser og meget, meget mere Håndværk, bæredygtighed, social ansvarlighed vi gør det wwwlogikdk Logik & Co 8

9 kort nyt Spar 5600 kroner Drop vand på flaske, smid de bulede potter og pander ud og kør benzinøkonomisk er blot nogle af de mange gode råd, som du kan læse om i bogen Kom ind i klimakampen hvad du selv kan gøre Hvis du feks pendler 140 km hver dag i bil og kører 130 km/t så sparer du, ifølge bogen, 5600 kr hvis du kører 110 km/t i stedet for Bogen giver masser af gode tips og idéer til, hvordan du i hverdagen kan passe på klimaet og samtidigt spare en masse penge Thomas Vinger har skrevet bogen, som koster 249 kr Nabostøj Mange andelshavere er generet af støj fra deres naboer, og antallet af støjplagede danskere er stigende Problemet er størst i etageejendomme, og Grundejernes Investeringsfond har derfor lavet en guide til, hvordan man kan lydisolere sin lejlighed og reducere lydgener På hjemmesiden wwwejedomsvidendk finder du forslag til forskellige løsninger, der kan forbedre lydforholdene i ældre ejendomme Har andelsboligforeningen en? professionel administrator JA 46% Lad en rose tage støjen NEJ 54% Efter en kold isvinter er foråret heldigvis kommet, Men forårsfornemmelserne bliver mange steder ødelagt af larmende biler eller et tog, som buldrer forbi hvert 10 minut Ønsker I at gøre noget ved støjen, kan et støjabsorberende hegn indhyllet i klatreplanter være en god idé Gode planter til formålet er efeu, sølvregn, stedsegrøn kaprifolie eller klatrerosen New Dawn Resultataf afstemning på wwwabf-repdk Resultatet er baseret på 1029 besvarelser læs mere på: wwwnoistopdk Flere penge til byfornyelse Drømmer I om et nyt gårdmiljø med inspirerende legeplads eller etablering af badeværelser, så er det nu, at I skal kontakte jeres kommune, og høre om mulighederne for at søge økonomisk støtte I 2010 planlægger kommunerne nemlig at bruge 582 millioner kr på byfornyelse, og det er en stigning på 6 % i forhold til 2009 Ifølge Erhvervsbladet er det primært i Region Hovedstaden, og især på Frederiksberg og i København, at der er afsat mange midler til nye byfornyelsesprojekter Illustration af Jesper Deuleran Foto: Hillerød kommune

10 tema TEKST Majken S Eliasen Arkitektur og fællesskab Efter mange års fokus på den individuelle livsstil, søger danskerne igen mod fællesskabet Drømmen om mange kvadratmeter er byttet ud med en længsel efter nærhed med andre, der har de samme værdier som en selv BO360 sammen hver for sig sætter fokus på arkitektur og fællesskabet, hvor fællesskabet skal være muligt at vælge til eller fra, når man har brug for det Ilustration: BO360 Cirkelrunde huse med fællesrum Forpligtelser overfor andre mennesker Materialistisk metaltræthed Efter krisen står danskerne overfor et nyt årti, hvor fællesskabet er i fokus, og det påvirker måden, vi bor på ABFnyt har bedt kommunikationsrådgiver Henrik Byager, Phd studerende Maja Hojer Bruun og arkitekterne bag BO360 og Cirkelbo om at give deres bud på tendenserne i fællesskabets årti En hverdag med ansvar Vi føler os mest i live, og føler, at vi bruger vores tid allermest rigtigt, når vi befinder os i et eller andet værdifuldt fællesskab, siger kommunikationsrådgiver Henrik Byager I kraft af sit arbejde med at rådgive om danskernes livsstil, er han stødt på en klar tendens Det kommende årti, vil være orienteret om fællesskab både hvor man bor, på arbejdet og i fritiden Verden var kommet for langt ud med finanskrisen, materialismens fallit, grådigheden og klimaproblemerne Som individer har vi mistet fokus, så nu gælder det om at give livet værdi Det finder man 10 ved at engagere sig på et dybere niveau, forklarer han Det kan let lyde som om, samfundet er på vej tilbage til kollektiverne fra 1970 erne, men det er ikke den form for fællesskab, vi ser nu, understreger Henrik Byager Det bliver helt anderledes, fordi 70 er kollektiverne var et opgør med det borgerlige samfunds institutionalisering Det er intet, der tyder på, at vi ser et oprør mod kernefamilien Tværtimod Kernefamilien har aldrig stået stærkere Det, vi ser, er ressourcestærke familier, der søger et fællesskab sammen I modsætning til tidligere tiders solidariske fællesskaber, hvor man måtte bøje sig for flertallet, så er folk i dag meget mere omhyggelige med at vælge de fællesskaber, de engagerer sig i I den her fællesskabstankegang finder man et kvarter eller en opgang, hvor man ser et værdisæt, man gerne vil være en del af Mere end kvadratmeterpris og afstand til daginstitutionerne kommer de lokale, sjælelige, værdiagtige vurderinger først, vurderer kommunikationsrådgiveren Andel eller ikke andel Ifølge Henrik Byager kan andelsboligen sagtens finde en plads i den nye fællesskabs-bølge Andelsboligforeningerne har netop den streng af fællesskaber, fælles investeringer og fælles ressourcer, som, hvis de spilles rigtigt, godt kan tiltrække de mennesker, jeg taler om Den gammeldags solidaritet har trange kår, det er ikke den form for fællesskab, folk leder efter Nu vil man på forhånd være sikker på, at der er et fælles regelsæt omkring tingene Maja Hojer Bruun mener heller ikke, at andelstanken er død Hun arbejder i øjeblikket på en Phd afhandling for Institut for Antropologi, som handler om andelsboligforeningerne i Danmark Jeg mener ikke, at andelstanken er død Andelstanken findes som et ideal i det

11 tema danske samfund, hvor man dyrker eller tager vare på noget i fællesskab Men man har også i høj grad sin personlige uafhængighed Andelstanken indebærer både det fælles og den personlige uafhængighed, forklarer forskeren Der kommer særlige samværsformer, ud fra, at man tager vare på en fælles ejendom Der kommer nogle særlige forpligtende samværsformer ud af det, uddyber hun Netop de fælles forpligtelser og det fælles ansvar kan være et af elementer, der vil føre andelsboligtanken sikkert ind i fremtiden Det kan man se på nogle af de byggeprojekter, der i øjeblikket bliver tegnet af unge arkitekter, der alle har blik for fællesskabet Frivilligt fællesskab Asger Møller er en af de arkitekter, som har fokus på fællesskab Han fik ideen til huset Cirkelbo på grund af hans egne oplevelser med et bofællesskab Jeg blev skilt ligesom så mange andre Jeg havde et hus på 350m2 og så flyttede der først én og så to og så flere andre gutter ind Vi boede sammen i nogle år, og det gik fint, og så opstod ideen til Cirkelbo Cirkelbo er navnet på en rund bygning, der indeholder tolv lejligheder centreret om et fællesrum i midten Huset er bæredygtigt og giver beboerne mulighed for at bo både individuelt og sammen Et af de vigtigste kendetegn for nutidens bofællesskaber er nemlig, at de rummer friheden til at vælge, hvornår man har lyst til at være sammen med de andre og hvornår, man har lyst til at være alene Arkitekterne Kasper Bjørn og Troels Dam Madsen havde derfor mottoet Sammen og hver for sig som inspiration, da de tegnede deres vinderprojekt BO360 til en konkurrence i Århus Deres huse giver på samme måde som Cirkelbo beboerne muligheden for at vælge, hvornår de har Der er plads til leg i det overdækkede fællesrum, der er en del af projektet Cirkelbo Et bud på, hvordan man i fremtiden kan integrere arkitektur og fællesskab Illustration: Cirkelbo lyst til fællesskab I BO360 er klynger af huse centreret om et orangeri, der fungerer som beboernes fællesareal Det er en styrke, at man ikke bliver påtvunget fællesskabet, men kan vælge fra og til, forklarer arkitekt Kasper Bjørn, der har oplevet stor interesse for projektet Jeg føler lidt, når jeg snakker med folk, at der er en nysgerrighed omkring bofællesskaber og andelsforeninger Det er en tendens, der er vendt tilbage Den var meget stærk i 60 erne og 70 erne, hvor 80 erne og 90 erne har været mindre præget af bofællesskaberne De nye bofællesskaber udgør ikke nogen trussel mod kernefamilien, men er tværtimod et fællesskab, der kan rumme alle, der er interesserede I 1970'erne blev kollektiverne dannet af et bestemt segment af befolkningen, men i dag er fællesskaberne skabt til et flertal Netop derfor kan husene i BO360 indrettes specifikt efter de mennesker, der vil bo der Det kan være folk, der vil bo med andre, der minder om sig selv Det kan være børnefamilier, men vi havde tænkt det som et blandet bofællesskab, hvor man både kunne bo ældre, singler, familier eller par, afslutter arkitekten wwwtretresdk wwwcirkelbodk LÆS MERE SIDE

12 tema TEKST og foto das buro Arkitektur og fællesskab ABFnyt har besøgt 4 foreninger, som allerede har udnyttet arkitekturen ti l at skabe mere fællesskab i foreningen To foreninger har fået arkitekttegnede løsninger, mens to andre foreninger udnytter de muligheder, som ejendommen giver Økologisk fælleshus med solplads på taget Navn: A/B Lille Fryd By: København V Oprettet: 1987 Antal boliger: 17 andele Alder: år Bonus: Fælleshus, fællesgård Web: Nej På Vesterbro ligger gårdlauget i Hedebygadekarréen, som med sit fælleshus har fået arkitektur og fælleskab til at gå hånd i hånd med økologi Økologi er en grundtanke i Fælleshuset Huset er nemlig fremstillet af bæredygtige materialer og har kostet syv millioner kroner Og beboerne er vilde med deres fælleshus, som de deler med de andre ejendomme i gården New Yorker stemning Fælleshuset bliver brugt at både store og små Og taget er tænkt ind som en del af fællesskabet og legen -Om sommeren kan man gå op på taget af fælleshuset og sole sig, det er superfedt - nærmest lidt Central Park-agtigt", fortæller Said El Khattoti (tv) -Før var det en beton-agtig baggård, typisk Vesterbro-agtigt, hvor man holdt sig til sit eget hjørne Efter vi har fået vores fælleshus kommer vi hinanden meget mere ved", fortæller Said Der bliver bla holdt fester og små teselskaber Men det økologiske fælleshus kommer også beboerne til gode hver for sig: -Jeg har brugt fælleshuset som showroom til min virksomhed, andre bruger det til musik-øvelokaler," fortæller Said Said Navn: Gårdlauget i Hedebygadekaréen By: København Oprettet: 1974 Antal boliger: 283 lejligheder og 11 erhverv Alder: 2 mdr 85 år Bonus: Legeplads, fælleshus, boldbur, tovbane Web: gaardlaugetwikispacescom (uden www) Said El Khatotti og Erik Hegelund fra A/B Lille Fryd har stor glæde af fælleshuset i gårdlauget i Hedebygadekaréen 12

13 tema Navn: A/B Stokken By: 4450 Jyderup Oprettet: 1988 Antal boliger: 20 Alder: 30 voksne og 30 børn mellem 6 mdr og 67 år Bonus: Har fælleshus og høns, holder fastelavn, juletræsfest mm fællesspisning 6 gange om ugen WEB: wwwstokkendk Fællesskabet er glasklart Sebastian Jacobsen og Bo Basbøll kan gå fra deres bolig over til fælleshuset uden at skulle udenfor Her sidder de foran fælleshuset Den varmegivende glasgang er en vigtig brik i et større fællesskab hos forening i Jyderup I Jyderup er fællesskabet i A/B Stokken ikke soleklart det er glasklart En funklende glasgang hele vejen rundt om A/B Stokken binder husene sammen og gør, at de tres beboere kan komme tørskoede over til hjertet i andelsboligforeningen: Deres fælleshus Den lange glasgang bugter sig omkring 21 huse og fanger solens varme - så kuldskære beboere kan blot åbne døren, så strømmer varmen ind hvis altså solen skinner Om sommeren lukker de vinduerne op, så det ikke bliver en bageovn Samtidig er gangen en hyggelig mellemting mellem udestue og fælles gangareal, hvor man kan drikke en kop kaffe og sludre med naboerne, når de kommer forbi fællesskabet i A/B Stokken Fællesspisning hver dag undtagen lørdag, børn over 11 år skal også deltage i madlavningen Fælles avishold: Holbæk Amts Venstreblad & Politiken i Fælleshuset (sparer penge) Når der vaskes tøj i fællesvaskeriet, sætter man næste andelshavers tøj over, når ens eget vasketøj er færdigt (omsorg og hjælper hinanden) Fællesindkøb af vaskepulver (sparer tid og penge, stordriftsfordele) Fællesskabet er grundlæggende for at bo i foreningen De unge skal jo lære at lave mad og være en del af fællesskabet, siger Bo Basbøll og tilføjer, at de godt nok lærer at lave mad til 5o personer og ikke til fire Og så er der naboens beskidte tøj: Når vi vasker tøj i fællesvaskeriet, sætter man næste andelshavers tøj over, når ens eget vasketøj er færdigt Og så køber vi vaskepulver ind fælles Det sparer tid og penge, fortæller Bo Basbøll Er det ikke træls at stå med fingrene i naboens beskidte undertøj? Næh Det er jo ikke anderledes end ens eget! Fælles arbejde Allerede fra foreningens start i 1984 fik beboerne idéen til glasgangen som en miljøvenlig måde at varme op Det var for dyrt at få den bygget, så beboerne satte den selv op i efteråret 1988, efter de var flyttet ind Det tog næsten et halvt år Det var noget vi lavede sammen i fritiden, og det var meget væsentligt for at lære hinanden at kende både stærke og svage sider, fortæller Bo Basbøll, der har været med siden start Og noget tilskud var der ikke tale om! Men solfangerne på taget fik vi muligvis tilskud til Det kan jeg faktisk ikke huske, siger han Vasker hinandens tøj At naboerne traver igennem 'udestuen' er ikke noget, der generere beboerne Fællesskabet er noget grundlæggende i vores andelsboligforening Det er en del af pakken, fortæller Bo Basbøll Hver dag undtagen lørdag er der fællesspisning i fælleshuset alle over 11 år indgår som en del af madholdene Glaspartiet, som forbinder alle boligerne med hinanden, er et dejligt sted at læse avis eller mødes til en snak med naboen 13

14 tema TEKST og foto das buro Sushi og nabohygge Sushi og god vin er en del af opgangsfællesskabet i A/B Halvtolv, som udnytter pladsen i opgangen til at hygge med naboerne Opgangen med baren for enden af gangen til venstre - Ideen til baren fik vi da bestyrelsen lavede en konkurrence der gik ud på at udsmykke sin opgang, og første pladsen gik til en opgang der ikke havde fortjent det, griner Henrik Thernøe på 59, som har boet i andelsboligforeningen i 9 år Baren har vi selv finansieret og det tog os ca en uge at få det hele op at stå Ud over baren har vi også udsmykket opgangen med billeder og andre hyggeting der alt sammen sætter et personligt præg på opgangen Baren har jeg haft med fra min tidligere bolig fortæller Henrik, og selv lamperne i loftet og den store flaske rødvin har en historie med sig Lækker mad Opgangens beboere tæller 6 kvinder og 2 mænd og gennemsnitsalderen er på 62 år Hyggen i opgangen bringer ikke kun god mad og vinoplevelser med sig De gode naboer har også været ude at rejse sammen -Vores bar har givet os et unikt fællesskab, og vi har faktisk også været ude at rejse sammen til så forskellige steder som Læsø og Nice i Frankrig, fortæller Henrik Thernøe og fortsætter: - Inden du kom, har vi lige spist sushi, og vi mødes fast en gang om måneden, men tit mødes vi også imellem de faste møder På væggen hænger nemlig en gammel messingklokke som Navn: A/B Halvtolv By: 1436 København K Oprettet: 2000 Antal boliger: 156 Alder: 2 mdr til 86 år Bonus: Bådlaug, egen kaj, fælleshus, morgenkaffe hver tirsdag Web: wwwhalvtolvdk Henrik ringer med, hvis han mener, at der skal "indkaldes" til en hyggestund i baren Opgangen er i øvrigt den eneste af de 22 opgange som foreningen tæller der stadig har udsmykningen fra konkurrencen tilbage Henrik Thernøe, Ingrid Thernøe og Helen Hede nyder opgangens lille bar Revision Regnskabsudarbejdelse Budgetter Skatteopgørelser/beregninger Beregning af andelsværdi Stiftelse af foreninger Hos Alsø & Breinholt har vi arbejdet med revision og regnskabsudarbejdelse for andelsboligforeninger i mere end 30 år Vi har i denne periode oparbejdet en stor viden på området og det kommer alle vore nuværende og kommende boligforeninger til gode Ring eller skriv omkring Jeres muligheder hos os #9444 Alsø & Breinholt Tlf: (+45) Internationalt repræsenteret Statsaut revisionsaktieselskab Fax: (+45) gennem Alliott Group, Roskildevej 39 et verdensomspændende DK-2000 København F wwwabdk alliance af uafhængige firmaer 14

15 tema Navn: A/B Hawaii By: 2300 København S Oprettet: 1992 Antal boliger: 30 Alder: 6 mdr -70 år Bonus: Fælleshus, bar, billard, vaskeri Web: Nej Foreningens navn Hawaii fandt andelshaverne i øvrigt på, da der tidlige lå en stigefabrik i gården med samme navn Under palmerne på Amager I andelsboligforeningen A/B Hawaii har beboerne revet et tørrestativ ned og fået hyggebar Og en gammel stald er bygget om til fælleshus Frank og Leo mødes ofte og hele året rundt på Aloha bar, som de selv har bygget i et hjørne af den hyggelige gård i Holmbladsgade kvarteret Foreningen har selv finansieret og stået for byggeriet - På et tidspunkt var der to gamle tørrestativer hævet på en sokkel De var skæve og blev aldrig brugt Så etablerede vi baren mellem tørrestativerne Det kostede ca kr vi brugte 4 weekender 4 mand, så var den færdig, fortæller foreningens formand Michael Gyldensted Hestestald For nogle år siden besluttede foreningen også at udnytte en gammel hestestald i baggården, så beboerne fik mere fælles plads Ombygningen har i dag givet foreningen et bestyrelseslokale, vaskeri og fælleslokale, som blandt andet bliver brugt til Dart konkurrencer -Ombygningen af stalden har kostet kr og vi arbejdede på projektet i et år, 3 personer, når vi havde tid, fortæller Michael Gyldensted Frank og Leo mødes tit i baren til hygge og samvær 15

16 Landsmøde ABF s landsmøde afholdes lørdag den 9 oktober i Vejle I år sætter landsmødet fokus på energibesparelser og et grønnere miljø I år lægger vi også op til en ændring af ABF s vedtægter, så landsmødet fremover vil blive afholdt hvert fjerde år Til gengæld vil ABF opprioritere det lokale kredsarbejde og skabe flere aktiviteter til gode for foreningerne Vi vil selvfølgelig også kaste et blik tilbage på den forgangne periode, hvor ABF har haft fokus på andelsboligmarkedet og de udfordringer, der har været for medlemmerne Alle medlemsforeninger modtager en skriftlig indkaldelse til landsmødet cirka fire uger før afholdelsen Medlemsforeningerne kan stille forslag til landsmødet, og forslagene skal være sekretariatet i hænde senest den 15 juni 2010 Håndbogen Har du husket at købe ABFhåndbogen 2010? Håndbogen er et nyttigt og uundværligt opslagsværk, hvor du blandt andet kan læse om salg via ejendomsmægler, få gode råd om foreningens økonomi eller læse om ventelisteregler Du får også alle de nye ABF-standarddokumenter og et overskueligt indeks, så du nemt og hurtigt kan finde det emne, som du vil vide mere om Pris for medlemmer 540,- kr For ikke-medlemmer 875,- kr Køb bogen på wwwabf-repdk > Bestil materiale > Bestillingskupon Hjælp til svagtseende læs mere på: wwwklodk ABF har indgået en aftale med Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede (KLO), som er i gang med at indlæse ABFhåndbogen, så læsehandicappede kan få læst bogen op som en MP3 fil CD en er gratis, men KLO håber, at brugerne vil give en donation, der er den eneste måde, som indspilningerne produceres på Ønsker du at modtage en lydfil skal du kontakte KLO på eller på Lydfilen af ABFhåndbogen er klar medio maj ABF arbejder også sammen med KLO om at indlæse ABFnyt Det tager ca 4 uger at indtale bladet, så maj-nummeret som MP3 fil er klar i juni

17 abf nyt Tager I ansvar? Har I fået et solcelleanlæg i foreningen, som andelshaverne sparer tusind vis af kroner på, eller efterisolerer I med gamle aviser? ABF søger foreninger, som har taget store eller små skridt imod et bedre miljø Hvis I har lyst til at give inspiration til dyre, billige, nemme, sjove eller svære projekter, som jeres forening har kastet sig ud i, der reducerer CO2 udslippet, som genanvender affald, der sparer på energien eller noget helt fjerde, som ingen har tænkt på før, så send en mail til eller ring på Få indflydelse I september måned afholder ABF kredsgeneralforsamlinger Det er her jeres forening har mulighed for at vælge, hvem der skal være medlem af jeres kredsbestyrelse og være kredsens repræsentant(er) til ABF's hovedbestyrelse Har du lyst til at stille op til kredsbestyrelsen så venter der en masse spændende opgaver som at markere ABF s synspunkter på lokalt plan, stå for medlemsaktiviteter i kredsen og mulighed for at repræsentere ABF i kommunale udvalg og nævn Når datoerne for de enkelte kredsgeneralforsamlinger er klar, bliver de offentliggjort på vores hjemmeside, hvor du også finder en masse information om kredsgeneralforsamlingerne Indkaldelse til kredsgeneralforsamlingerne sendes skriftlig til alle medlemsforeningerne Læs mere på wwwabf-repdk > KREDSE Kurser gør dig klogere ABF er i fuld gang med at planlægge kursussæsonen 2010/11 Kursuskataloget bliver sendt til alle medlemmer i september måned, men allerede i juni måned kan du downloade kataloget på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig de enkelte kurser efter først til mølle princippet ABILDHAUGE A/S rådgivende ingeniører & arkitekter rathsacksvej frederiksberg C Tlf: Fax: www abildhaugedk Kursusprogram 2010/2011 byningsrenovering - bygningskonstruktioner nybyggeri - drift & vedligehold - byggestyring tilstandsrapporter - bygningsinstallationer andelslejlighedsvurderinger - bygherrerådgivning 17

18 #9461 Paratviden af Masser erfaring JP Hoverby AS blev etableret i 1896 og vi har en lang tradition bag os med fokus på kvalitet og service Vi udfører alt arbejde på vinduer, trapper og facader Som en del af vores service kan vi også tilbyde murer, tømrer/ snedker, gulvbelægninger samt el arbejde i totalentreprise Moderne malerarbejde er mere end godt håndværk! Vælg en revisor, der er specialist i andelsboligforeninger Ved Vesterport 6, København V Telefon Fændediget Køge Telefon C O M I N G / 1 Bliv fan af Altanliv på Facebook MERE PLADS SOLBADING SPISE UDEHYGGE FRISK LUFT SOL DAGSLYS Lyst til at spise ude i dag? Bor du i en etageejendom uden altan, eller har din lejlighed en gammel altan, der trænger til at blive udskiftet og indtaget på ny? Så gør noget ved dine drømme og få mulighed for at nyde livet i det fri Få lys og frisk luft til din bolig, ekstra boligareal under åben himmel og ikke mindst en værdistigning af ejendommen Derfor Altandk Stor erfaring og solid økonomi Mere end 100 altansager årligt Egne veluddannede altanmontører Egen ingeniørafdeling Vi er med fra A til Z Altandk a/s Telefon Øst Næstvedvej Sorø Vest Tomsagervej Åbyhøj 18

19 Tekst Birgit Rostrup / Foto Lars Horn andelsliv Blind altmuligmand Jens Larsen kan ikke se en pind Alligevel fungerer han som vicevært i sin andelsboligforening, A/B Kildehaven i Skørping Navn: A/B KilDehaven By: 9520 Skørping Oprettet: 1994 Antal boliger: 18 Alder: Bonus: har fælleshus og mandagskaffe med kage Web: Nej - Jeg synes, der gøres meget for os blinde i samfundet Man skal passe på med at lave alt anderledes, men det ville være godt med et par opmærksomhedsfelter i form af riller i vejbelægningen lige før et kryds i stisystemet, siger Jens Larsen - Jens, du går alt for hurtigt Fotografen halser efter Jens Larsen, der springer af sted med førerhund og blindestok Den 60-årige nordjyde fungerer som altmuligmand og en slags vicevært i andelsboligforeningen Kildehaven i Skørping Han kan intet se, men har et håndelag, som de fleste andelsboligforeninger ville betale meget for at have i nærheden Den blinde vicevært kan ikke kun fikse småting Det er faktisk ham, der bliver tilkaldt, når beboerne eller bestyrelsen skal have udført større reparationer og installationsarbejde Varmen i badeværelsesgulvet ordner han Det samme gælder alle elinstallationer eller stikkontakter Det er også Jens, der sætter en ny emhætte op, hjælper med at rense kloak, skovler sne eller sætter postkasser op for beboerne eller kommer springende, når plæneklipperen går i stykker Selv er det ikke noget, han tænker over, men det gør de andre - Han kan alt, og han vil alt Men jeg kan ikke fatte, han kan alle de ting Faktisk betragter jeg Jens som seende, siger Grethe Clausen, en af beboerne i de 18 andelsboliger i AB Kildehaven 19

20 andelsliv $ $ For nylig skulle hun have møbleret om på skabene Jens Larsen kom og pillede dem ned, savede lidt her og der for at få de nye skabsmål til at passe og satte skabene op igen 20 Manden på taget Jens Larsen har også mange elektriske redskaber, og det kan godt give lidt dårlige nerver hos naboerne, når han saver i nærheden - Jeg fornemmede lidt betænkeligheder hos beboerne i starten, når jeg kom ud for at lave noget for dem, men nu har de vænnet sig til, at jeg er blind og alligevel godt kan bruge mine hænder, siger Jens Larsen, og fortæller en sjov historie om en tidligere nabo - Min gamle nabo kom engang ud til mig, da jeg kravlede rundt og savede på en tagventil oppe på taget Hun bad mig om at stoppe med arbejdet, bare til det blev lyst Hun kunne ikke klare, at jeg Jens Larsen og førerhunden Buster forsøger altid at komme med til det fælles kaffebord hver mandag formiddag Han deltager også i andre fællesaktiviteter som for eksempel, når der skal ses film rendte rundt deroppe, siger Jens Larsen og smiler underfundigt Han smiler meget og kigger direkte på folk bag sine gule briller, når han taler Handicappet er ikke den første tanke, der opstår, for man møder et energisk, adræt og meget nærværende menneske Jens Larsen flyttede med sin kone fra deres store hus til andelsboligen i Kildehaven for fire år siden - Jeg ville bo et sted, der var mere overskueligt og så ville jeg bo et sted, hvor man lægger mærke til det, hvis gardinerne ikke er trukket fra om morgenen Med sav og målebånd Jens Larsen lider af sygdommen Ritinitis pigmentosa, som betyder, at synsfeltet fra pubertetsalderen snævrer mere og mere ind og til sidst helt forsvinder Det lykkedes ham på trods af det dårlige syn at drive egen installationsforretning i Skørping i 30 år For 12 år siden forsvandt hans syn helt, og samtidig lukkede han forretningen Fire dage efter indflytningen i Kildehaven var den blinde installatør valgt ind i andelsboligforeningens bestyrelse - Han har så mange gode ideer, siger naboen Lars Nielsen - Og jeg er ikke så god til at lade være med at snakke, siger Jens Larsen, som i øvrigt har sat markise op for naboen - Jeg hørte jo, han gik og tumlede med arbejdet og så måtte jeg hellere gå over til ham med sav og målebånd En stemme på målebåndet fortæller, hvor mange centimeter eller tommer, der nu er trukket ud til - Det er en stor fordel, at man har været håndværker og har levet af at bruge sine hænder, når man bliver blind senere i livet, siger Jens Larsen Den blinde vicevært bruger altid prak-

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter Livet som andelshaver - Fællesskab med rettigheder og pligter Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en ejendom eller klynge af huse (tæt/lav), hvor du som andelshaver

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn

aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn aktiviteter efterår 2015 Jylland & Fyn Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med omkring

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Amazing Andel i Nordvest

Amazing Andel i Nordvest Amazing Andel i Nordvest 2 værelses andel til 342.487 kr med Københavns bedste udsigt! Lejligheden Beliggenhed Hvorfor flytter vi? Prisen Hvad koster det? Plantegning Kontakt info Materialer Billeder Tilbage

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland

aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland aktiviteter efterår 2016 Fyn & Sydjylland Velkommen til et nyt, spændende efterår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012

Åbne punkter: Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Berit Carlsen. Møde dato: 20-11-2012 Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Berit Carlsen Møde dato: 20-11-2012 Møde deltagere: Christian, Arne, Henrik, Claus Ikke tilstede: Kasper, Gry, Philip

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Energirenovering. Unik villa ved. Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt. Side 22. Side 14

Energirenovering. Unik villa ved. Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt. Side 22. Side 14 Må naboen lade ukrudt vokse i skel? Se ekspertens svar på side 70 Danmarks komplette boligmagasin Oktober 2014 #6 Unik villa ved Odense Å Side 22 Vildledende, forvirrende og unødigt dyrt Energirenovering

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO.

AFS. ledin & co. + + + 22650 + + + 0893 Sjælland USF B. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Jernbanevej 5c, st. th., 2800 Kgs. Lyngby AFS. Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af LEDIN & CO. Tlf 45 87 55 44 E-mail info@ledin.dk Web www.ledin.dk Navn Vej...................... Nr......... Postnr......

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 i 1130 KØBENHAVN K i TELEFON +45 3311 6364 i TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dki Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 4777 181769 Ejd 242 GENERALFORSAMLINGSREFETAT År 2013,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker.

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker. 1 SC. 1. EXT. KALKBRUDDET - FORÅR - DAG står ved kalkbruddet og flyver med sin drage. Dragen flager i vinden. I baggrunden spiller tre DRENGE på Roberts alder fodbold og råber til hinanden. Roberts drage

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Andel til salg Horsensgade 1 st th

Andel til salg Horsensgade 1 st th Andel til salg Horsensgade 1 st th Kontakt Morten Kiilerich Kristensen 29 68 49 22 hrkiilerich@hotmail.com Historien om en andelslejlighed der ligger tæt på alt. Pris: Mdr. ydelse: M 2 : 366.654.- 4.392.-

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

December 2015 SIDSTE NYT

December 2015 SIDSTE NYT December 2015 SIDSTE NYT Nr. 18 A/B ØRHOLM DU SKAL SELV AFLEVERE BYGGEAFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Den almindelige dagrenovation henter ikke længere vores byggeaffald. Du må derfor ikke længere stille byggeaffald

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

energirenovering unik villa ved odense å vildledende, forvirrende og unødigt dyrt Side 22 Side 14

energirenovering unik villa ved odense å vildledende, forvirrende og unødigt dyrt Side 22 Side 14 må naboen lade ukrudt vokse i skel? Se ekspertens svar på side 70 Danmarks komplette boligmagasin Oktober 2014 #6 unik villa ved odense å Side 22 vildledende, forvirrende og unødigt dyrt energirenovering

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger - Spørgsmål og svar (Sidst redigeret: Maj 2010, version 1.3) Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Åbne punkter: Rabat til foreningen. Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Christian Bjerreskov

Åbne punkter: Rabat til foreningen. Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3. Forfatter: Christian Bjerreskov Møde: Bestyrelsesmøde Ejerforening Sønder Boulevard 65, Asger Rygs Gade 1-3 Forfatter: Christian Bjerreskov Møde dato: 15-01-2012 Møde deltagere: Christian, Arne, Henrik, Gry, Philip Ikke tilstede: Kasper,

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere