Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:"

Transkript

1 Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC Hvidovre og konst. på PC Glostrup Birgitte Welcher (næstformand) Kvalitets- og uddannelsesleder PC Ballerup Helle Sørensen (Ikke til stede) Klinikchef PC Sct. Hans Anne Thalsgård Jørgensen Udviklingschef PC Nordsjælland Marianna Hansen Udviklingschef PC Frederiksberg Birgitte Vejstrup Udviklingschef BUC Elisabeth Bille Brahe (Ikke til stede) Centerchef PC Sct. Hans Bo Andersen Fællestillidsrepræsentant FOA/PC Nordsjælland Britt Christensen (Ikke til stede) Socialpædagog BUC Michel Kikkeborg Ledende centersygeplejerske PC København Charlotte Pelch (Ikke til stede) Psykolog PC København Birgitte Hartvig Schousboe Socialrådgiver PC Stolpegård Trine Svarrer Ledelseskonsulent Thomas Arnbjerg Ledende terapeut PC Hvidovre Helle Nørgaard Rasmussen Overlæge PC Ballerup Trine Hansen Afdelingssygeplejerske PC Amager Boline Baadsgaard Brugerrepræsentant Gudmunda Arnardottir Brugerrepræsentant Trine Aukdal Dagsordenspunkter: 1. Opsamling på Kick-Off 2. Fælles forventningsafstemning, herunder årshjul for 2015 (materiale vedlagt) 3. Præsentation af: Udkast til Plan for strategisk kompetenceudvikling (materiale vedlagt) Status og perspektiver 2014 /2015 (materiale vedlagt) 4. Drøftelse af behovet for kompetenceudvikling i forbindelse med en styrket akut ambulant indsats 5. Drøftelse af uddannelse af det tværfaglige personale i kognitive metoder (materiale vedlagt) 6. Evaluering af mødet 7. Evt.

2 Punkt 2 Fælles forventningsafstemning, herunder årshjul for Det indstilles, at forum for ledelse og uddannelse drøfter oplæg til årshjul for Årshjulet blev godkendt med to tilføjelser: - Mødet d. 5. maj suppleres med et punkt Recovery v/ Gudmunda Arnardottir - Mødet d. 10. november suppleres med et punkt Virksomhedsplanen og driftsmål 2016 Der er udarbejdet et forslag til årshjul for forum for ledelse og uddannelse for Der lægges op til temabaserede drøftelser som ex. kompetenceudvikling og arbejdsmiljø. Temaerne er angivet over den stiplede linje. Under den stiplede linje er angivet kortere orienterings-/drøftelsespunkter, som også skal behandles i forummet. Bilag Udkast til årshjul for 2015.

3 Punkt 3 Præsentation af: - Udkast til Plan for strategisk kompetenceudvikling Status og perspektiver 2014/2015. Det indstilles, at forum for ledelse og uddannelse tager præsentationerne til efterretning. Der bliver ikke taget beslutninger i forbindelse med dette punkt, der er en drøftelse. Plan for strategisk kompetenceudvikling Trine Aukdal mener, at der mangler eksempler på patientens faktiske ønsker og behov i planen. Se evt. LUP undersøgelser. Gudmunda Arnadorttir gør opmærksom på, at begrebet Ventet og velkommen for nogen kan virke provokerende. Anne Hertz foreslår, at sætningen omformuleres. Trine Svarrer påpeger, at den sundhedsfaglige profil skal skærpes i forhold til samarbejdet med den kommunale sektor. Michel Kikkeborg efterlyser mere klarhed over, hvor hver faggruppe skal hen i forhold til kompetenceudvikling. Status og perspektiver Birgitte Welcher spørger om, hvorvidt HR afdelingen arrangerer arbejdspladsundervisning lokalt på centrene. Hertil svarer Ulla Rasmussen, at HR blot kan kontaktes. - ad udkast til Plan for strategisk kompetenceudvikling I planen fastlægger Region Hovedstadens Psykiatri målene og retningen for udviklingen af medarbejdernes og ledernes kompetencer i de kommende år. Udgangspunktet for arbejdet er, at vi skaber værdi for patienterne. Derfor understøtter planen arbejdet med at nå de strategiske indsatsområder, vi har formuleret for Region Hovedstadens Psykiatri. Planen vil blive drøftet yderligere på mødet den 5. maj 2015,hvor temaet netop er kompetenceudvikling. Udkast til planen behandles i øvrigt på et møde i VMU den 12. marts ad status og perspektiver I dette dokument gøres status over aktiviteterne på HR området i 2014 (se bilag 1), ligesom de planlagte aktiviteter i 205 præsenteres. Herudover indeholder dokumentet nærmere oplysninger om udviklingen på voldsområdet (se bilag 2).

4 Bilag - Plan for strategisk kompetenceudvikling Status og perspektiver 2014/2015.

5 Punkt 4 Drøftelse af behovet for kompetenceudvikling i forbindelse med en styrket akut ambulant indsats. Det indstilles, at Forum for ledelse og uddannelse drøfter, hvilke kompetenceudviklingsbehov indsatsen vil afføde. Det sker på baggrund af Birgitte Welchers oplæg om plan for en styrket akut ambulant indsats i Region Hovedstadens Psykiatri. Drøftelserne vil fungere som input til planens kapitel om kompetenceudviklingsbehov. Der tages ikke beslutninger i forbindelse med punktet, som er en drøftelse. Marianna Hansen foreslår, at spottriagering/telefontriagering skal indgå i RHP s uddannelse i triage. Se evt. på hvordan 1813 gebærder sig i forhold til denne metode. Birgitte Vejstrup anbefaler, at medarbejderne undervises i de metoder, de i forvejen har, men undervises i at bruge dem i andre rum, end hvad de er vant til. Birgitte Hartvig Schousboe tilkendegiver, at en internetbaseret behandling vil være ressourcebesparende. Birgitte Welcher indstiller, at udgående teams skal kompetenceudvikles i kommunikation samt akut behandling. Birgitte Vejstrup gør opmærksom på, at socialrådgiverne har gode kompetencer indenfor samarbejde mellem faggrupper og på tværs. En plan for den akutte ambulante indsats i Region Hovedstadens Psykiatri er under udarbejdelse. Omstillingen til mere akut ambulant behandling afføder behov for overblik over hvilke kompetenceudviklingsbehov, som indsatsen vil skabe. Dette drøftes i forum for ledelse og uddannelse. Bilag Power Point oplæg fremlægges på mødet.

6 Punkt 5 Uddannelse af tværfagligt personale i kognitive metoder. Det indstilles, at forum for ledelse og uddannelse beslutter: At de centrale tværfaglige kognitive kurser erstattes af lokale tværfaglige (miljøterapeutiske) kognitive uddannelsesforløb. At Skolen for Evidensbaseret Psykoterapi fremover bistår med lokale kognitive uddannelsesforløb på de afdelinger, der har behov for det. Disse uddannelsesforløb tilrettelægges sammen med de lokale ledelser og har allerede fundet sted på Psykiatrisk Center København, Psykiatrisk Center Amager og Psykiatrisk Center Frederiksberg. At skolen tilbyder lederne en kognitiv coaching uddannelse med henblik på at øge kompetencen terapeutisk og organisatorisk for at understøtte de tværfagliges uddannelse og daglige kliniske opgaver. en blev tiltrådt. Det blev i 2010 besluttet at implementere de kognitive metoder i miljøet overalt i Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen for Evidensbaseret Psykoterapi har siden da uddannet læger og psykologer til specialister i kognitiv terapi. Der afsluttes et hold hvert andet år. Da kursisterne kommer fra alle centre er hensigten, at de viderebringer de psykoterapeutiske kompetencer til deres lokale arbejdsplads. I overgangsfasen har det været nødvendigt, at Skolen for Evidensbaseret Psykoterapi også varetog uddannelse af flere tværfaglige hold om året. Det har imidlertid nogle steder været vanskeligt for de nyuddannede at bruge deres nye kompetencer lokalt, hvis deres arbejdsplads ikke anvender metoden i det daglige kliniske arbejde og der ikke lokalt er supervision. Det er desuden umuligt at dække behovene. Og dem vi uddannet har svært ved at bruge det, når de kommer tilbage på afdelingen, hvor det slet ikke er implementeret. Derfor har det været nødvendigt at designe skræddersyede forløb/uddannelser tilpasset den enkelte afdelings behov og de diagnostiske grupper, der arbejdes med. Skolen har specialiseret sig i dette og kan også fremover bistå med at vise vejen. For dem der har brug for det kan tværfaglige lokale kurser implementeres med hjælp fra Skolen for Evidensbaseret Psykoterapi. Men ansvaret ligger fremover lokalt. Det har også vist sig, at lokale uddannelser har størst succes, når ledelserne er veluddannede i de kognitive metoder og kan anvende dem i ledelse og organisation.

7 Der er således brug for særlige ledelseskurser i kognitiv coaching til at imødekomme dette behov. Bilag PowerPoint oplæg, der vil blive præsenteret på mødet. 6. Evaluering af mødet Der var stor tilfredshed med mødet og brugbarheden af input fra brugerrepræsentanterne blev fremhævet.

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh.

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2014. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. ABONNÉR GRATIS PÅ PSYKIATRINYT klik ind på www.psykiatri-regionh. PsykiatriNyt Indhold Leder Arbejdsmiljø er noget, vi taler om...side 2 Fokus TrivselOP hvad er der sket siden sidst?...side 3 Arbejdsmiljø Vejen til et bedre arbejdsmiljø...side 5 Forskning Psykisk syge

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup

Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Stillings- og personprofil Forløbssleder (speciallæge eller psykolog) for Spiseforstyrrelsesenheden Psykiatrisk Center Ballerup Region Hovedstadens Psykiatri Juni 2015 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Ballerup

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

Del-evaluering af "Senioren som strategisk ressource, men hvordan!"

Del-evaluering af Senioren som strategisk ressource, men hvordan! Del-evaluering af "Senioren som strategisk ressource, men hvordan!" - hos Serviceenheden, Nordsjællands Sygehuse Center for Arbejdsfastholdelse - CAF Argo Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE

KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- LEDELSE SÅDAN KAN I ARBEJDE MED SUNDHEDSLEDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN 1 SUNDHEDSLEDELSE I denne publikation præsenteres en model for, hvordan arbejdet med strategisk sundhedsfremme

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Referat godkendt den 8. februar 2013

Referat godkendt den 8. februar 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen Psykiatrisk Center Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 57 Side 256-263 RDA/BKK Referat godkendt den 8. februar 2013 Referat

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere