Fitness Coaching. motivation og metodik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fitness Coaching. motivation og metodik"

Transkript

1 Fitness Coaching motivation og metodik

2

3 Marina Aagaard Fitness Coaching motivation og metodik Succes og vedholdenhed i fitness og personlig træning aagaard

4 Fitness Coaching motivation og metodik succes og vedholdenhed fitness og personlig træning Copyright 2014 Marina Aagaard 1. udgave 1. Oplag Forsidefoto: istock.com Dobrinya Fotos: Henrik Elstrup s. 2, 6, 12, 28, 50, 63, 64, 68, 74, 78, 82, 106, 112, 118, 126, 130, 135, 148, 168, 176, 180, 194, 204, 216, 222 Henrik Jern s. 221 Kim Lynge s. 170, 172, 192 Marina Aagaard s. 141, 196, 200 Aalborg Sportshøjskole s. 142, 150 Omslag, tekst og illustrationer: Marina Aagaard ISBN: Mekanisk, fotografisk, digital eller anden kopiering eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret og kun tilladt efter aftale med forlaget eller efter aftale med Copy Dan. Marina Aagaard

5 Forord Fitness Coaching motivation og metodik er skrevet til personlige trænere, fitnessinstruktører, fysioterapeuter og andre der arbejder med små grupper, hold eller en-til-en instruktion og vejledning. Bogen handler om Fitness Coaching, der er coaching med metodikker til mere motiverende instruktion. Fokus er på motiver, motivation og motionsadfærd samt metoder til forbedring af træningsoplevelsen baseret på komplet og kompetent kommunikation samt træning med en anerkendende tilgang. Fitness Coaching er baseret på evidens inden for såvel kommunikation, coaching og specifik træningslære samt omfattende empiri; bogen er skrevet på baggrund af 30 års erfaringer med fitness praksis. En særlig tak til ass. prof. Thomas Gjelstrup Bredahl, Ph.d., TD sportspsykologisk konsulent Carsten Hvid Larsen og lektor Christian Louring Engell, der inspirerede og motiverede og satte mig på sporet af motivations-, kommunikations- og coachingteorier, der kan gøre en forskel inden for fitnesstræning og til træner Pia Nielsen Holst for værdifulde input til bogen. Marina Aagaard, MFT, ekstern lektor i idræt

6 Indhold 1. Indledning Motivation...13 Vaneændring...15 Motivationsfaktorer og barrierer...22 Self-efficacy...26 Fra amotivation til motivation...29 Indre motivation...30 Fitnesskunder og motivation Kommunikation...51 Visuel instruktion...65 Verbal instruktion...71 Manuel instruktion Coaching...79 Coaching i fitness Fitness Coaching...83 Fitness Coaching samtalen...99 Fitness Coachen Midler og metoder Didaktik Rammer og organisation Midler og redskaber Træningsmetoder Programnotation

7 Indhold 7. Fitness oplevelsen Flow Struktur og hypokompleksitet Træning og oplevelse Fitness træning Holistisk planlægning Træningsplanlægning Metodik og teknik Fitness samtaler Første samtale Prøvetimesamtale Indledende samtale Intro Vejledende samtale Aktivitet Afrundende samtale Outro Opfølgningssamtale Prøvetimen Første træningsgang Prøvetimeprogram og praksis Afrunding Litteratur

8 8

9 Kapitel 1 Indledning I de senere år er fitness og sundhed for alvor kommet på dagsordenen i Danmark. Alligevel er mere end en tredjedel af befolkningen inaktive. Mange danskere påbegynder fitness i januar, men næsten tre fjerdedele stopper inden for det første halve år. Samtidig er inaktivitet og overvægt årsag til en række alvorlige folkesygdomme, fx diabetes, sukkersyge, type 2; et voksende problem, der fremover bliver en omfattende og kostbar opgave for sundhedsvæsenet. Det er derfor af afgørende betydning at 1) motivere en større del af danskerne til at bevæge sig, 2) motivere de, der starter med motion, til at holde ved, 3) motivere og træne de aktive bedre. Fitness Coaching er en oplagt, opdateret metode til instruktion og træning; fitness instruktion version 2.0. Formålet er bedre kommunikation før, under og efter træningen i hver eneste træningsseance og især det første enkeltstående møde med en ny fitnessudøver. Hovedmålet er øget motivation, der kan føre til: 1. Flere fitnesskunder der tilmelder sig 2. Flere tilfredse fitnesskunder 3. Flere vedholdende fitnesskunder 9

10 Bogen benytter undervejs blandt andre disse begreber: Fitness Ordet kommer af engelsk fit, i biologisk betydning at være egnet eller overlevelsesdygtig. Internationalt refererer fitness enten til sundhed, almen fysisk formåen, være i form eller træne fitness. Personlig træning Begrebet personlig træning kommer af det amerikanske personal training og forbindes med en-til-en fitness, fx styrke- og konditionstræning. Personlig træning kan dog omfatte alle former for fitness for små hold, 3-5 personer, par eller enkeltpersoner. Træner Anvendes her i bogen om den træningsansvarlige; det kan være enten en instruktør, træner eller fysioterapeut. Kunde (eller klient) Udtrykket er et alment brugt ord for fitnesskøberen og visse fitnesstrænende foretrækker at blive opfattet som kunde frem for medlem, der indikerer et forpligtende forhold. Selv i kommercielle fitnesscentre opfattes kunderne dog som medlemmer, fordi der ofte består et langvarigt forhold mellem de ansatte og kunderne. I coaching taler man om en fokusperson der kan være en klient og i hotel- og turistbranchen om en gæst. 10

11 Bogen omhandler Fitness Coaching, der er udviklet til personlige trænere, instruktører, fysioterapeuter og andre, der arbejder med en-til-en instruktion og små hold. Principperne kan også i et vist omfang anvendes af holdinstruktører og idrætsundervisere og -studerende. Bogen består af 10 kapitler, denne indledning samt ni kapitler, der omhandler nøgleområderne inden for Fitness Coaching. Kapitel 2 til 4 fortæller om grundlæggende teori og praksis illustreret med fitness eksempler. Kapitel 5 beskriver Fitness Coaching og Fitness Coachen. Kapitel 6 til 10 supplerer med specifik teori og metodik relateret til samtaler og træning, der understøtter Fitness Coaching og forbedrer fitness oplevelsen. Formålet er at inspirere og motivere til planlægning og formidling af sund fitness, der forbedrer motivation og vedholdenhed og dermed træningsoplevelsen og træningsresultaterne. God fornøjelse med Fitness Coaching 11

12 12

13 Kapitel 2 Motivation Udfordringen ved træning af nye fitnesskunder, hvoraf en del kommer fra fysisk inaktivitet, er den manglende motivation til motion, og i tilfælde af at de går i gang med motion; en lav grad af motivation, der i mange tilfælde daler til amotivation og hurtigt frafald. Dette nøglekapitel omhandler motivation og hvordan man som træner konkret kan øge kundens motivation. Forsøg inden for motion (Biddle, Mutrie, 2007) har vist, at 50 % stopper med at motionere efter seks måneder. Inden for fitness anslår Dansk Fitness og Helse Organisation, at frafaldet er på omkring % i løbet af de første måneder (Aagaard, 2009). Det store frafald giver anledning til tre spørgsmål: Hvad er årsagen til det store frafald blandt begyndere? En del af forklaringen: Programmer og instruktion tager for sjældent højde for kundernes reelle behov. Hvad kan motivere begyndere, der har taget første skridt? Et svar: Kortere, mere overskuelig, motiverende træning. Hvad kan motivere de aktive (> 6 mdr.) til at holde ved? Et bud: Variation i træningen, testning og bedre resultater. 13

14 Trænere kan forbedre både nye og bestående kunders motivation og vedholdenhed ved at: Yde service og træning af god kvalitet Sørg for at fitnessoplevelsen opfylder visse kvalitetskrav og at oplevelsen overgår det forventede. Giv kunderne det, de ønsker, så bliver de glade. Får kunderne ikke det, de ønsker, bliver de skuffede. Lov ikke mere end der kan holdes. Hellere moderate anprisninger og bedre ydelser end det omvendte. Underpromise and overdeliver. Forbedre oplevelsen af tilhør via opmærksom handling og dialog; bedre træner-kunde relation. En mere social og nærværende her-og-nu fitness oplevelse, en bedre proces, øger motivationen. Sørge for resultater; sørg for at kunden når sit mål, får de ønskede resultater og udvikler sig; får succes. Bemærk, at motiverede trænende ofte er entusiastiske ambassadører for fitness og motiverer familie og venner til at starte; rekrutterer direkte eller indirekte nye aktive. I de følgende afsnit er der en kort opsummering af de væsentligste områder, man som træner bør vide noget om, når man ønsker at motivere sig selv og andre. 14

15 Vaneændring I forbindelse med adfærdsændring eller vaneændring, som fx fra at være fysisk inaktiv til at være fysisk aktiv, befinder man sig jævnfør den Trans-Teoretiske Model for Fysisk Aktivitet (Marcus, 1992) på de såkaldte forandringsstadier med hver sin tilhørende strategi. Den Transteoretiske model, kaldet TTM-modellen, blev oprindeligt udviklet af James Prochaska og DiClemente i forbindelse med rygestop, men modellen benyttes også ved vægttab, motion og forebyggelse af depression. Transteoretisk henviser til, at modellen gør brug af flere forskellige psykoterapeutiske teorier. TTM-Modellen er baseret på fire grundlæggende temaer: Forandringsstadier Forandringsprocesser Beslutningsbalance Self-efficacy (mestringsforventning) Modellen kan bruges til at vurdere, hvor parat en person er til vaneændring på hvilket stadie og ud fra det kan træneren hjælpe personen igennem processerne med strategier tilpasset det aktuelle stadie. 15

16 TTM-modellen har fem forandringsstadier samt frafald: Før-overvejelse Overvejelse Forberedelse Aktiv Vedligehold Frafald Inaktiv, ingen intention om ændring. Overvejer ændring inden for 6 mdr. Forbereder aktivitet; fx prøvetime Aktiv, ny kunde, < 6 mdr. fitness Aktiv, fast kunde, > 6 mdr. fitness Tilbagefald. Kan ske på alle stadier. Figur 2.1: Fitness vaneændring. Ud fra den Trans-Teoretiske Model (Proschaska, DiClemente, 1983) og den senere fortolkning relateret til fysisk aktivitet (Marcus, 1992). Sammenfattet og omtegnet, Aagaard,

17 Frafald er naturligt Det sidste, frafald, nævnes her først, fordi det er en klar fordel for både trænere og trænende at vide på forhånd: På hvert stadie kan der af flere årsager forekomme frafald; det er menneskeligt og naturligt. Et væsentligt faktum i den sammenhæng er, at selvom kunden er faldet fra, endda flere gange, kan den tidligere erfaring, også selvom den har været kort, være med til at sikre, at kunden næste gang holder bedre og længere ved. Træneren kan fortælle, at: Frafald er langt fra fiasko. Det er en erfaring, der tæller og gør det nemmere at holde ved næste gang. En vaneændring ad gangen og praktiske strategier som fx tænd ikke PC før efter træning gør vaneændring lettere. Hvert stadie sin strategi På hvert af de fem stadier er der tiltag, der har vist sig at være særligt hensigtsmæssige (tabel 2.1 næste side). Det vil sige, at trænere skal være bevidste om, at: Der skal specifikke strategier til at promovere fitness overfor nye kunder, begyndere, og andre specifikke strategier til de, der allerede er aktive og vedholdende. 17

18 TTM OG PROMOVERING AF FYSISK AKTIVITET Stadie Stage Karakteristik Før-overvejelse Precontemplation Lille eller ingen klarhed over konsekvenserne af inaktivitet Overvejelse Contemplation Balancerer potentielle fordele ved fysisk aktivitet med barriererne: økonomi, tid, m.m. Forberedelse Preparation Forbereder sig til handling Forøger/forsøger fysisk aktivitet Aktiv på sporadisk basis Aktivitet Action For nylig blevet aktiv på sporadisk basis Vedholdenhed Maintenance Har været stabilt aktiv de sidste seks måneder. 18

19 (Biddle, SJH, Mutrie, N, Psychology of Physical Activity, 2001) Behov Initiativer Forvaltninger Viden om problem Mulighed for at gøre problemet relevant for/ målrettet enkeltperson Nationale medier Lokale medier Brochurer Posters Nationale og lokale sundhedsagenturer Promovering af fysisk aktivitet Mulighed for diskussion Viden om faciliteter og muligheder Opfordring til handling Events Gå-hjem møder Rådgivning Hotline om sundhed Lokalt agentur Sundhedsforvaltning Lokal sundhedsuddannelse Mulighed for deltagelse Feedback på fremgang Diskussion med eksperter Konsultation Lokal forvaltning Lokal sundhedsuddannelse Arbejdspladsen Feedback på fremgang Information om forskellige muligheder og events Lokal forvaltning Frivillige Arbejdspladsen Støtte til fortsat aktivitet Klubber Supportgrupper, med-deltagere Lokal forvaltning Frivillige Arbejdspladsen 19

20 Som træner er det nyttigt at vide, hvordan man kan fremme vaneændringer; hvordan man konkret aktiverer, motiverer, potentielle fitnesskunder, dvs. flytter dem fra forberedelse til aktiv og vedligehold stadiet. Vaneændring, forandring, påvirkes af: Forandringsprocessen Forandringsprocessen, det aktuelle stadie, påvirkes af: A Affektive, følelsesmæssige, strategier B Behaviour; adfærdsmæssige forhold C Cognition; det kognitive, opfattelsen Følelser Adfærd Viden Beslutningsbalancen vores konstante afvejning af for og imod, fordele kontra ulemper eller barrierer. Self-efficacy, mestringsforventning, oplevelsen af egne evner og vurderingen af, hvad vi kan gøre med disse evner (Albert Bandura, can. psykolog). Altså ikke hvor godt man lykkes, men forventningen til at lykkes i den givne og andre situationer. Træneren skal møde kunden der, hvor kunden er ved at: Sørge for initiativer til det aktuelle forandringsstadie Give mange gode grunde, for, til at opveje imod. Øge kundens self-efficacy via succesoplevelser. Små skridt, en vane ad gangen, øger chancen for succes. 20

21 Problem: Kunden reagerer ofte med modstand mod forandring ud fra normative overbevisninger, fx modstand i familien, samt negativ forventning til egne evner til at ændre vaner og nå resultater. Opfattelsen af ringe kontrol, begrænsede chancer for at ændre situationen, resulterer i mindre sandsynlighed for at ændre adfærd (Ajzen, 1985). Løsning: Træneren bør på alle måder uden pres medvirke til at kunden oplever succes og får følelsen af selv at være med til at styre forløbet og påvirke egen situation. Problem: Vanerne styres af tankerne, så kunden er nødt til at ændre grundlæggende tanker og holdninger for at få nye vaner baseret på indre motivation. Løsning: Træneren kan ikke flytte kunden, det kan kun kunden selv. Brug derfor coaching, hvor træneren ikke er ekspert, men snarere en konsulent, der sætter kunden i gang med at udtænke egne løsninger og metoder. Problem: I visse tilfælde skal kundens modstand mod forandring, vaneændring, identificeres med henblik på en adfærdsændring; det er en vanskelig opgave, eftersom ens identitet er bundet op på adfærden og vanerne. Løsning: Træneren kan komme langt alene med samtale og relevante spørgsmål, der hjælper kunden på vej. Det kan dog være nødvendigt at henvise til en psykolog og kognitiv terapi, der hjælper kunden med at lokalisere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. 21

22 Motivationsfaktorer og barrierer I forbindelse med fysisk aktivitet, fx løb, styrketræning og aerobic, der alle er på top 5 over danskeres sport- og motionsvaner (Laub, 2011), er der nogle typiske barrierer. Viden om disse, og motiver, gør det lettere at være klar med tiltag, der imødegår tvivl og fremmer motivation. Voksnes barrierer for fysisk aktivitet (Laub, 2011) 1. Bruger tiden på arbejde/for lidt fritid 2. Bruger tiden på familien 3. Bruger tiden på andre fritidsinteresser 4. Er i dårlig form [især teenagepiger og yngre voksne] 5. Holder pause regner med at starte igen 6. Har dårligt helbred [og blufærdighed hos kvinder] 7. Gider ikke (9. Sport/motion interesserer mig ikke) 8. Mangler nogen at følges med 10. Er for gammel 11. Har ikke råd/for dyrt [i forening] Motiver, motivation, for fysisk aktivitet (Rambøll, 2003) 1. Bevare eller forbedre helbred 2. Være i form 3. Få overskud til resten af dagen (4. Koble af, fx løb) 5. Det sociale samvær (8. At komme hjemmefra) 6. Bevare eller reducere vægt 7. Få en oplevelse af at gennemføre noget 9. Nyde konkurrence-momentet 22

23 Fitness Barrier og Beslutningsbalance Kunde Imod-argumenter For lidt tid Ingen passende tidspunkter Familien tager min tid For dyrt For langt væk fra hjem Mangler sportstøj eller udstyr Mangler nogen at træne med For lidt opbakning Tvivler på at kunne holde ved For kedeligt, gider ikke Bruger tiden på andre interesser, venner og familie For dårlig form For fed, for dårligt helbred For gammel, mangler energi Får for lidt ud af træning med en træner (kan selv) For farligt (fx skade, sygdom) Er ikke træningsinteresseret Dårlige erfaringer med træning Dårlig erfaring med en træner Træner For-argumenter Lav hurtig tidseffektiv træning, fx ½ t quickhold, HIT, interval træning, 15 min. mikrotræning. Træn når du vil på døgn/uge. Dyrk hjemmefitness, udendørs fitness, discount fitness. Spørg Er det reelt for dyrt? Alkohol, slik, røg? Prioritering? Involver familien, lav noget alle kan lide, lav familiefitness, konkurrencer eller sjove tests. Træn med venner. Gå på hold. Lav sjovere øvelser, giv fitness et element af leg eller spil. Træn til noget. (Selv)test. Involver familie og venner. Dokumenter og demonstrer, at sikker træning (dit program) styrker kroppen og forbedrer helbred og velvære. Er nemt. Læg et (mere) tidseffektivt program med bedre og sikrere øvelser. Giv aha-oplevelser. Giv viden. Dokumenter resultater. Forklar, at der er forskel på træning og trænere; kemien og forventninger skal stemme overens. Aftal et prøveforløb. Tabel 2.2: Fitness Barrierer og Beslutningsbalance. Aagaard,

Sundhedstjek og Formtest. Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests

Sundhedstjek og Formtest. Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests Sundhedstjek og Formtest Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests Marina Aagaard Sundhedstjek og Formtest Styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests aagaard Sundhedstjek

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Lev godt med din sygdom Hadsten samt Kultur- og Sundhedscenter InSide, Hammel. Sundhedskursus

Læs mere

KostCoach dag 2. Den motiverende samtale (coaching) Kostråd vs coaching Om at føre en konstruktiv dialog med sin kunde Praktiske redskaber

KostCoach dag 2. Den motiverende samtale (coaching) Kostråd vs coaching Om at føre en konstruktiv dialog med sin kunde Praktiske redskaber KostCoach dag 2 Den motiverende samtale (coaching) Kostråd vs coaching Om at føre en konstruktiv dialog med sin kunde Praktiske redskaber Praktiske Øvelser Øvelser i par og gruppe Øvelser ud fra registrering

Læs mere

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet,

Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Motivation kan være nøglen Hvornår er nok, nok? Thomas Bredahl, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, tbredahl@health.sdu.dk Hvem er jeg? Thomas Gjelstrup Bredahl - Lektor i Fysisk aktivitet

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Af Sven Dalgas Casper Sven Dalgas Casper Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Min Baggrund:

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse

En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune. Når børnene. råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse En undersøgelse fra Mariagerfjord Kommune Når børnene råber op! Børns barrierer og motivation for idrætsdeltagelse Når børnene råber op! Når børnene råber op, får vi indsigt i hvilke barrierer og motivationsfaktorer

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Hvis din hest er død - så stå af Coaching for lærere og pædagoger KARINA LANGE Akademisk Forlag 01-168_9788750041634.indd 1 27/01/10 13:19:18 Hvis din hest er død så stå af. Coaching for lærere og pædagoger

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Motivation er nøglen hvordan låser vi børnene op? Motivation er nøglen hvordan låser vi børnene op? Thomas Bredahl

Motivation er nøglen hvordan låser vi børnene op? Motivation er nøglen hvordan låser vi børnene op? Thomas Bredahl Motivation er nøglen hvordan låser vi børnene op? Motivation er nøglen hvordan låser vi børnene op? 080212 Thomas Bredahl tbredahl@health.sdu.dk 1 Hvem er jeg? Thomas Gjelstrup Bredahl - Adjunkt i Fysisk

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

# 2 7-2 7 0 4 1 2. Kære læser,

# 2 7-2 7 0 4 1 2. Kære læser, # 2 7-2 7 0 4 1 2 "Hurtigere, højere, stærkere, længere og sundere, og gladere" "Faster, higher, stronger, longer and healthier, and happier" Olympiske idealer med sundhedstwist, "leg fitness og lev livet"

Læs mere

KAPTA JNEN PRÆSENTERER. Home edition

KAPTA JNEN PRÆSENTERER. Home edition KAPTA JNEN PRÆSENTERER Home edition 2014 Rekrutforløbet - Home edition 4-8 ugers hjemmetræningsprogram for mænd og kvinder Eigil Kaptajnen Hedegaard 2014 1. udgave, 1. oplag ISBN 9788740450835 Kopiering

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

BOSU Balance og Core Fitness

BOSU Balance og Core Fitness BOSU Balance og Core Fitness Marina Aagaard BOSU BALANCE OG CORE FITNESS Kondition, styrke og stabilitet på toppen aagaard BOSU BALANCE OG CORE FITNESS Kondition, styrke og stabilitet på toppen Copyright

Læs mere

Motivationssamtaler om rygestop

Motivationssamtaler om rygestop Motivationssamtaler om rygestop Et E-learningprogram til konsultationssygeplejersker Forandringsspiralen Forandringsspiralen, eller forandringshjulet, er en teori om hvordan vi mennesker beslutter os for

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til borgeren Motion og Kost i dit SundhedsHus Et gratis tilbud til dig, der har diabetes 2 eller forstadier hertil, forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier

Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier Ski Fitness Marina Aagaard Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier aagaard SKI FITNESS bedre form og sjovere skiferier Marina Aagaard Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med undtagelse af: dreamstime.com

Læs mere

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET 40 % Ikke Voksne i forening (16+år): I forneing 30 % 20 % 10 % 0 % LØBEEVENTS ER EN INDUSTRI og et hårdt udskilningsløb. DAGENS LØBETUR HVEM LEVERER

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

- At mærke gennem kroppen, hvor man er, og hvor man gerne vil være i forhold til egen nuværende situation

- At mærke gennem kroppen, hvor man er, og hvor man gerne vil være i forhold til egen nuværende situation 1 Øvelse 7 Hvor er jeg? - At mærke gennem kroppen, hvor man er, og hvor man gerne vil være i forhold til egen nuværende situation Formålet med øvelsen At hjælpe deltageren med gennem kroppen at mærke efter,

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre

Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Succes med kuren? Tab dig sammen med andre Hvorfor slanke dig alene, når du klarer dig bedre sammen med ligevægtige. BT guider dig gennem seks slankefællesskaber. Af Line Felholt, januar 2012 03 Få succes

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb.

Pisken kan give dig noget energi på kort sigt, men den energi er kostbar i det lange løb. Øvelse - Motivation Når du er i gang med dit vægttab, kommer du til at være meget fokuseret på, om din vægt går nedad. Din vægt får dermed en stor rolle for din motivation. Det er meget motiverende, når

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

SJIPNING SJIP DIG I FORM

SJIPNING SJIP DIG I FORM SJIPNING SJIP DIG I FORM Sjippe teknik, øvelser og programmer Marina Aagaard, MFT SJIPNING SJIP DIG I FORM Sjippe teknik, øvelser og programmer Copyright 2015 Marina Aagaard Forsidefoto: Mattie Studio,

Læs mere

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Wake up Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Det vil forbrugerne efterspørge: Tilbud, der er målrettet imod dem og deres ønsker Træning skal være tilgængeligt, underholdende og

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Junglebog for gymnasieelever

Junglebog for gymnasieelever Junglebog for gymnasieelever Af Jakob Dreyer og Lau Skovgaard 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2011 Forlagsredaktør: Henrik Larsen, hl@nyttf.dk Omslag: Nils Thobo-Carlsen Fotos: Colourbox: s.13, 16, 18,45,

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø. Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Centre of Research in Childhood Health

Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø. Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Centre of Research in Childhood Health Håndtering af overvægt hos 12-årige - fra teori til praksis. Camp Fanø Ph.d. stud. Mathias Ried-Larsen Indhold 1. Resultater 2. Hvorfor gør vi det? 3. Beskrivelse af projektet Opsporing Camp Opfølgning

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme I det følgende beskrives projektets teoretiske referenceramme: Dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden Kulturteoretisk

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lev dit liv med glæde

Lev dit liv med glæde Lev dit liv med glæde Institut for Sundhed og Livskvalitet Velkommen til Institut for Sundhed og Livskvalitet I dag er den første dag i resten af dit liv. Har du besluttet dig for, at du vil leve sundere,

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om fysisk aktivitet Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om fysisk aktivitet Indhold Hvad er fysisk aktivitet? Hvad betyder fysisk aktivitet for helbredet? Hvor fysisk aktive er danskerne? Hvilke

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Flemming Jensen. Angst

Flemming Jensen. Angst Flemming Jensen Angst Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V. Lindhardt

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen

Vaner. Af Hanne Voldby Jensen Vaner Af Hanne Voldby Jensen Vaner er svære at bryde, fordi de med tiden bliver mere eller mindre ubevidste. De fleste kender til argumentet jamen, vi plejer at., når der er nogen, der udfordrer de normale

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Alexander Karl Lehmann Center for Sundhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Hvad påvirker og bidrager til sundheden? Middellevetid, år 17-03-2015

Læs mere

Uanset hvordan du holder jul, så håber jeg, at du får en dejlig julemåned, ligesom du gerne vil have den.

Uanset hvordan du holder jul, så håber jeg, at du får en dejlig julemåned, ligesom du gerne vil have den. # 53 01 12 14 "Hurtigere, højere, stærkere, længere og sundere, og gladere" "Faster, higher, stronger, longer and healthier, and happier" Olympiske idealer med sundhedstwist, "leg fitness og lev livet"

Læs mere

Skejby - trivsel i verdensklasse

Skejby - trivsel i verdensklasse Gør tanke til handling VIA University College Skejby - trivsel i verdensklasse EFTERÅR 2014 VIA University College Efterår 2014 SKEJBY TRIVSEL I VERDENSKLASSE 4 SKEJBY TRIVSEL I VERDENSKLASSE 5 Ambitionerne

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere