Fitness Coaching. motivation og metodik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fitness Coaching. motivation og metodik"

Transkript

1 Fitness Coaching motivation og metodik

2

3 Marina Aagaard Fitness Coaching motivation og metodik Succes og vedholdenhed i fitness og personlig træning aagaard

4 Fitness Coaching motivation og metodik succes og vedholdenhed fitness og personlig træning Copyright 2014 Marina Aagaard 1. udgave 1. Oplag Forsidefoto: istock.com Dobrinya Fotos: Henrik Elstrup s. 2, 6, 12, 28, 50, 63, 64, 68, 74, 78, 82, 106, 112, 118, 126, 130, 135, 148, 168, 176, 180, 194, 204, 216, 222 Henrik Jern s. 221 Kim Lynge s. 170, 172, 192 Marina Aagaard s. 141, 196, 200 Aalborg Sportshøjskole s. 142, 150 Omslag, tekst og illustrationer: Marina Aagaard ISBN: Mekanisk, fotografisk, digital eller anden kopiering eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret og kun tilladt efter aftale med forlaget eller efter aftale med Copy Dan. Marina Aagaard

5 Forord Fitness Coaching motivation og metodik er skrevet til personlige trænere, fitnessinstruktører, fysioterapeuter og andre der arbejder med små grupper, hold eller en-til-en instruktion og vejledning. Bogen handler om Fitness Coaching, der er coaching med metodikker til mere motiverende instruktion. Fokus er på motiver, motivation og motionsadfærd samt metoder til forbedring af træningsoplevelsen baseret på komplet og kompetent kommunikation samt træning med en anerkendende tilgang. Fitness Coaching er baseret på evidens inden for såvel kommunikation, coaching og specifik træningslære samt omfattende empiri; bogen er skrevet på baggrund af 30 års erfaringer med fitness praksis. En særlig tak til ass. prof. Thomas Gjelstrup Bredahl, Ph.d., TD sportspsykologisk konsulent Carsten Hvid Larsen og lektor Christian Louring Engell, der inspirerede og motiverede og satte mig på sporet af motivations-, kommunikations- og coachingteorier, der kan gøre en forskel inden for fitnesstræning og til træner Pia Nielsen Holst for værdifulde input til bogen. Marina Aagaard, MFT, ekstern lektor i idræt

6 Indhold 1. Indledning Motivation...13 Vaneændring...15 Motivationsfaktorer og barrierer...22 Self-efficacy...26 Fra amotivation til motivation...29 Indre motivation...30 Fitnesskunder og motivation Kommunikation...51 Visuel instruktion...65 Verbal instruktion...71 Manuel instruktion Coaching...79 Coaching i fitness Fitness Coaching...83 Fitness Coaching samtalen...99 Fitness Coachen Midler og metoder Didaktik Rammer og organisation Midler og redskaber Træningsmetoder Programnotation

7 Indhold 7. Fitness oplevelsen Flow Struktur og hypokompleksitet Træning og oplevelse Fitness træning Holistisk planlægning Træningsplanlægning Metodik og teknik Fitness samtaler Første samtale Prøvetimesamtale Indledende samtale Intro Vejledende samtale Aktivitet Afrundende samtale Outro Opfølgningssamtale Prøvetimen Første træningsgang Prøvetimeprogram og praksis Afrunding Litteratur

8 8

9 Kapitel 1 Indledning I de senere år er fitness og sundhed for alvor kommet på dagsordenen i Danmark. Alligevel er mere end en tredjedel af befolkningen inaktive. Mange danskere påbegynder fitness i januar, men næsten tre fjerdedele stopper inden for det første halve år. Samtidig er inaktivitet og overvægt årsag til en række alvorlige folkesygdomme, fx diabetes, sukkersyge, type 2; et voksende problem, der fremover bliver en omfattende og kostbar opgave for sundhedsvæsenet. Det er derfor af afgørende betydning at 1) motivere en større del af danskerne til at bevæge sig, 2) motivere de, der starter med motion, til at holde ved, 3) motivere og træne de aktive bedre. Fitness Coaching er en oplagt, opdateret metode til instruktion og træning; fitness instruktion version 2.0. Formålet er bedre kommunikation før, under og efter træningen i hver eneste træningsseance og især det første enkeltstående møde med en ny fitnessudøver. Hovedmålet er øget motivation, der kan føre til: 1. Flere fitnesskunder der tilmelder sig 2. Flere tilfredse fitnesskunder 3. Flere vedholdende fitnesskunder 9

10 Bogen benytter undervejs blandt andre disse begreber: Fitness Ordet kommer af engelsk fit, i biologisk betydning at være egnet eller overlevelsesdygtig. Internationalt refererer fitness enten til sundhed, almen fysisk formåen, være i form eller træne fitness. Personlig træning Begrebet personlig træning kommer af det amerikanske personal training og forbindes med en-til-en fitness, fx styrke- og konditionstræning. Personlig træning kan dog omfatte alle former for fitness for små hold, 3-5 personer, par eller enkeltpersoner. Træner Anvendes her i bogen om den træningsansvarlige; det kan være enten en instruktør, træner eller fysioterapeut. Kunde (eller klient) Udtrykket er et alment brugt ord for fitnesskøberen og visse fitnesstrænende foretrækker at blive opfattet som kunde frem for medlem, der indikerer et forpligtende forhold. Selv i kommercielle fitnesscentre opfattes kunderne dog som medlemmer, fordi der ofte består et langvarigt forhold mellem de ansatte og kunderne. I coaching taler man om en fokusperson der kan være en klient og i hotel- og turistbranchen om en gæst. 10

11 Bogen omhandler Fitness Coaching, der er udviklet til personlige trænere, instruktører, fysioterapeuter og andre, der arbejder med en-til-en instruktion og små hold. Principperne kan også i et vist omfang anvendes af holdinstruktører og idrætsundervisere og -studerende. Bogen består af 10 kapitler, denne indledning samt ni kapitler, der omhandler nøgleområderne inden for Fitness Coaching. Kapitel 2 til 4 fortæller om grundlæggende teori og praksis illustreret med fitness eksempler. Kapitel 5 beskriver Fitness Coaching og Fitness Coachen. Kapitel 6 til 10 supplerer med specifik teori og metodik relateret til samtaler og træning, der understøtter Fitness Coaching og forbedrer fitness oplevelsen. Formålet er at inspirere og motivere til planlægning og formidling af sund fitness, der forbedrer motivation og vedholdenhed og dermed træningsoplevelsen og træningsresultaterne. God fornøjelse med Fitness Coaching 11

12 12

13 Kapitel 2 Motivation Udfordringen ved træning af nye fitnesskunder, hvoraf en del kommer fra fysisk inaktivitet, er den manglende motivation til motion, og i tilfælde af at de går i gang med motion; en lav grad af motivation, der i mange tilfælde daler til amotivation og hurtigt frafald. Dette nøglekapitel omhandler motivation og hvordan man som træner konkret kan øge kundens motivation. Forsøg inden for motion (Biddle, Mutrie, 2007) har vist, at 50 % stopper med at motionere efter seks måneder. Inden for fitness anslår Dansk Fitness og Helse Organisation, at frafaldet er på omkring % i løbet af de første måneder (Aagaard, 2009). Det store frafald giver anledning til tre spørgsmål: Hvad er årsagen til det store frafald blandt begyndere? En del af forklaringen: Programmer og instruktion tager for sjældent højde for kundernes reelle behov. Hvad kan motivere begyndere, der har taget første skridt? Et svar: Kortere, mere overskuelig, motiverende træning. Hvad kan motivere de aktive (> 6 mdr.) til at holde ved? Et bud: Variation i træningen, testning og bedre resultater. 13

14 Trænere kan forbedre både nye og bestående kunders motivation og vedholdenhed ved at: Yde service og træning af god kvalitet Sørg for at fitnessoplevelsen opfylder visse kvalitetskrav og at oplevelsen overgår det forventede. Giv kunderne det, de ønsker, så bliver de glade. Får kunderne ikke det, de ønsker, bliver de skuffede. Lov ikke mere end der kan holdes. Hellere moderate anprisninger og bedre ydelser end det omvendte. Underpromise and overdeliver. Forbedre oplevelsen af tilhør via opmærksom handling og dialog; bedre træner-kunde relation. En mere social og nærværende her-og-nu fitness oplevelse, en bedre proces, øger motivationen. Sørge for resultater; sørg for at kunden når sit mål, får de ønskede resultater og udvikler sig; får succes. Bemærk, at motiverede trænende ofte er entusiastiske ambassadører for fitness og motiverer familie og venner til at starte; rekrutterer direkte eller indirekte nye aktive. I de følgende afsnit er der en kort opsummering af de væsentligste områder, man som træner bør vide noget om, når man ønsker at motivere sig selv og andre. 14

15 Vaneændring I forbindelse med adfærdsændring eller vaneændring, som fx fra at være fysisk inaktiv til at være fysisk aktiv, befinder man sig jævnfør den Trans-Teoretiske Model for Fysisk Aktivitet (Marcus, 1992) på de såkaldte forandringsstadier med hver sin tilhørende strategi. Den Transteoretiske model, kaldet TTM-modellen, blev oprindeligt udviklet af James Prochaska og DiClemente i forbindelse med rygestop, men modellen benyttes også ved vægttab, motion og forebyggelse af depression. Transteoretisk henviser til, at modellen gør brug af flere forskellige psykoterapeutiske teorier. TTM-Modellen er baseret på fire grundlæggende temaer: Forandringsstadier Forandringsprocesser Beslutningsbalance Self-efficacy (mestringsforventning) Modellen kan bruges til at vurdere, hvor parat en person er til vaneændring på hvilket stadie og ud fra det kan træneren hjælpe personen igennem processerne med strategier tilpasset det aktuelle stadie. 15

16 TTM-modellen har fem forandringsstadier samt frafald: Før-overvejelse Overvejelse Forberedelse Aktiv Vedligehold Frafald Inaktiv, ingen intention om ændring. Overvejer ændring inden for 6 mdr. Forbereder aktivitet; fx prøvetime Aktiv, ny kunde, < 6 mdr. fitness Aktiv, fast kunde, > 6 mdr. fitness Tilbagefald. Kan ske på alle stadier. Figur 2.1: Fitness vaneændring. Ud fra den Trans-Teoretiske Model (Proschaska, DiClemente, 1983) og den senere fortolkning relateret til fysisk aktivitet (Marcus, 1992). Sammenfattet og omtegnet, Aagaard,

17 Frafald er naturligt Det sidste, frafald, nævnes her først, fordi det er en klar fordel for både trænere og trænende at vide på forhånd: På hvert stadie kan der af flere årsager forekomme frafald; det er menneskeligt og naturligt. Et væsentligt faktum i den sammenhæng er, at selvom kunden er faldet fra, endda flere gange, kan den tidligere erfaring, også selvom den har været kort, være med til at sikre, at kunden næste gang holder bedre og længere ved. Træneren kan fortælle, at: Frafald er langt fra fiasko. Det er en erfaring, der tæller og gør det nemmere at holde ved næste gang. En vaneændring ad gangen og praktiske strategier som fx tænd ikke PC før efter træning gør vaneændring lettere. Hvert stadie sin strategi På hvert af de fem stadier er der tiltag, der har vist sig at være særligt hensigtsmæssige (tabel 2.1 næste side). Det vil sige, at trænere skal være bevidste om, at: Der skal specifikke strategier til at promovere fitness overfor nye kunder, begyndere, og andre specifikke strategier til de, der allerede er aktive og vedholdende. 17

18 TTM OG PROMOVERING AF FYSISK AKTIVITET Stadie Stage Karakteristik Før-overvejelse Precontemplation Lille eller ingen klarhed over konsekvenserne af inaktivitet Overvejelse Contemplation Balancerer potentielle fordele ved fysisk aktivitet med barriererne: økonomi, tid, m.m. Forberedelse Preparation Forbereder sig til handling Forøger/forsøger fysisk aktivitet Aktiv på sporadisk basis Aktivitet Action For nylig blevet aktiv på sporadisk basis Vedholdenhed Maintenance Har været stabilt aktiv de sidste seks måneder. 18

19 (Biddle, SJH, Mutrie, N, Psychology of Physical Activity, 2001) Behov Initiativer Forvaltninger Viden om problem Mulighed for at gøre problemet relevant for/ målrettet enkeltperson Nationale medier Lokale medier Brochurer Posters Nationale og lokale sundhedsagenturer Promovering af fysisk aktivitet Mulighed for diskussion Viden om faciliteter og muligheder Opfordring til handling Events Gå-hjem møder Rådgivning Hotline om sundhed Lokalt agentur Sundhedsforvaltning Lokal sundhedsuddannelse Mulighed for deltagelse Feedback på fremgang Diskussion med eksperter Konsultation Lokal forvaltning Lokal sundhedsuddannelse Arbejdspladsen Feedback på fremgang Information om forskellige muligheder og events Lokal forvaltning Frivillige Arbejdspladsen Støtte til fortsat aktivitet Klubber Supportgrupper, med-deltagere Lokal forvaltning Frivillige Arbejdspladsen 19

20 Som træner er det nyttigt at vide, hvordan man kan fremme vaneændringer; hvordan man konkret aktiverer, motiverer, potentielle fitnesskunder, dvs. flytter dem fra forberedelse til aktiv og vedligehold stadiet. Vaneændring, forandring, påvirkes af: Forandringsprocessen Forandringsprocessen, det aktuelle stadie, påvirkes af: A Affektive, følelsesmæssige, strategier B Behaviour; adfærdsmæssige forhold C Cognition; det kognitive, opfattelsen Følelser Adfærd Viden Beslutningsbalancen vores konstante afvejning af for og imod, fordele kontra ulemper eller barrierer. Self-efficacy, mestringsforventning, oplevelsen af egne evner og vurderingen af, hvad vi kan gøre med disse evner (Albert Bandura, can. psykolog). Altså ikke hvor godt man lykkes, men forventningen til at lykkes i den givne og andre situationer. Træneren skal møde kunden der, hvor kunden er ved at: Sørge for initiativer til det aktuelle forandringsstadie Give mange gode grunde, for, til at opveje imod. Øge kundens self-efficacy via succesoplevelser. Små skridt, en vane ad gangen, øger chancen for succes. 20

21 Problem: Kunden reagerer ofte med modstand mod forandring ud fra normative overbevisninger, fx modstand i familien, samt negativ forventning til egne evner til at ændre vaner og nå resultater. Opfattelsen af ringe kontrol, begrænsede chancer for at ændre situationen, resulterer i mindre sandsynlighed for at ændre adfærd (Ajzen, 1985). Løsning: Træneren bør på alle måder uden pres medvirke til at kunden oplever succes og får følelsen af selv at være med til at styre forløbet og påvirke egen situation. Problem: Vanerne styres af tankerne, så kunden er nødt til at ændre grundlæggende tanker og holdninger for at få nye vaner baseret på indre motivation. Løsning: Træneren kan ikke flytte kunden, det kan kun kunden selv. Brug derfor coaching, hvor træneren ikke er ekspert, men snarere en konsulent, der sætter kunden i gang med at udtænke egne løsninger og metoder. Problem: I visse tilfælde skal kundens modstand mod forandring, vaneændring, identificeres med henblik på en adfærdsændring; det er en vanskelig opgave, eftersom ens identitet er bundet op på adfærden og vanerne. Løsning: Træneren kan komme langt alene med samtale og relevante spørgsmål, der hjælper kunden på vej. Det kan dog være nødvendigt at henvise til en psykolog og kognitiv terapi, der hjælper kunden med at lokalisere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. 21

22 Motivationsfaktorer og barrierer I forbindelse med fysisk aktivitet, fx løb, styrketræning og aerobic, der alle er på top 5 over danskeres sport- og motionsvaner (Laub, 2011), er der nogle typiske barrierer. Viden om disse, og motiver, gør det lettere at være klar med tiltag, der imødegår tvivl og fremmer motivation. Voksnes barrierer for fysisk aktivitet (Laub, 2011) 1. Bruger tiden på arbejde/for lidt fritid 2. Bruger tiden på familien 3. Bruger tiden på andre fritidsinteresser 4. Er i dårlig form [især teenagepiger og yngre voksne] 5. Holder pause regner med at starte igen 6. Har dårligt helbred [og blufærdighed hos kvinder] 7. Gider ikke (9. Sport/motion interesserer mig ikke) 8. Mangler nogen at følges med 10. Er for gammel 11. Har ikke råd/for dyrt [i forening] Motiver, motivation, for fysisk aktivitet (Rambøll, 2003) 1. Bevare eller forbedre helbred 2. Være i form 3. Få overskud til resten af dagen (4. Koble af, fx løb) 5. Det sociale samvær (8. At komme hjemmefra) 6. Bevare eller reducere vægt 7. Få en oplevelse af at gennemføre noget 9. Nyde konkurrence-momentet 22

23 Fitness Barrier og Beslutningsbalance Kunde Imod-argumenter For lidt tid Ingen passende tidspunkter Familien tager min tid For dyrt For langt væk fra hjem Mangler sportstøj eller udstyr Mangler nogen at træne med For lidt opbakning Tvivler på at kunne holde ved For kedeligt, gider ikke Bruger tiden på andre interesser, venner og familie For dårlig form For fed, for dårligt helbred For gammel, mangler energi Får for lidt ud af træning med en træner (kan selv) For farligt (fx skade, sygdom) Er ikke træningsinteresseret Dårlige erfaringer med træning Dårlig erfaring med en træner Træner For-argumenter Lav hurtig tidseffektiv træning, fx ½ t quickhold, HIT, interval træning, 15 min. mikrotræning. Træn når du vil på døgn/uge. Dyrk hjemmefitness, udendørs fitness, discount fitness. Spørg Er det reelt for dyrt? Alkohol, slik, røg? Prioritering? Involver familien, lav noget alle kan lide, lav familiefitness, konkurrencer eller sjove tests. Træn med venner. Gå på hold. Lav sjovere øvelser, giv fitness et element af leg eller spil. Træn til noget. (Selv)test. Involver familie og venner. Dokumenter og demonstrer, at sikker træning (dit program) styrker kroppen og forbedrer helbred og velvære. Er nemt. Læg et (mere) tidseffektivt program med bedre og sikrere øvelser. Giv aha-oplevelser. Giv viden. Dokumenter resultater. Forklar, at der er forskel på træning og trænere; kemien og forventninger skal stemme overens. Aftal et prøveforløb. Tabel 2.2: Fitness Barrierer og Beslutningsbalance. Aagaard,

HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning

HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning 2 HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning Marina Aagaard, MFT aagaard HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning Copyright 2014

Læs mere

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT

Fast fitness. Nem, sikker og sund allround motion. EFT Evidensbaseret Fitness Træning. Marina Aagaard, MFT Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning Marina Aagaard, MFT 1 2 Marina Aagaard Fast fitness Nem, sikker og sund allround motion EFT Evidensbaseret Fitness Træning

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre

FOREBYGGELSE OG. Vejen til nye gode vaner. Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Vejen til nye gode vaner Evaluering af projektet Gentofte 7 år yngre Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune, 2012 Yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme...

Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund... 3. 1.1 Formål... 5. 2. Problemformulering... 5. 2.1 Nøgleord... 5. 3. Design... 6. 4. Forståelsesramme... Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1 Formål... 5 2. Problemformulering... 5 2.1 Nøgleord... 5 3. Design... 6 4. Forståelsesramme... 6 4.1 Videnskabsteoretisk referenceramme... 6 4.2 Forforståelse...

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Sunde Familier

Evaluering af projekt Sunde Familier Evaluering af projekt Sunde Familier Af: L.F. Thing UCSF ISBN: 87-90769-03-1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Forord 4 Introduktion 5 KAPITEL 1 6 En beskrivelse af Sunde Familier 6 1.1. Baggrund 6 1.2. Formål

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere