Fitness Coaching. motivation og metodik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fitness Coaching. motivation og metodik"

Transkript

1 Fitness Coaching motivation og metodik

2

3 Marina Aagaard Fitness Coaching motivation og metodik Succes og vedholdenhed i fitness og personlig træning aagaard

4 Fitness Coaching motivation og metodik succes og vedholdenhed fitness og personlig træning Copyright 2014 Marina Aagaard 1. udgave 1. Oplag Forsidefoto: istock.com Dobrinya Fotos: Henrik Elstrup s. 2, 6, 12, 28, 50, 63, 64, 68, 74, 78, 82, 106, 112, 118, 126, 130, 135, 148, 168, 176, 180, 194, 204, 216, 222 Henrik Jern s. 221 Kim Lynge s. 170, 172, 192 Marina Aagaard s. 141, 196, 200 Aalborg Sportshøjskole s. 142, 150 Omslag, tekst og illustrationer: Marina Aagaard ISBN: Mekanisk, fotografisk, digital eller anden kopiering eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret og kun tilladt efter aftale med forlaget eller efter aftale med Copy Dan. Marina Aagaard

5 Forord Fitness Coaching motivation og metodik er skrevet til personlige trænere, fitnessinstruktører, fysioterapeuter og andre der arbejder med små grupper, hold eller en-til-en instruktion og vejledning. Bogen handler om Fitness Coaching, der er coaching med metodikker til mere motiverende instruktion. Fokus er på motiver, motivation og motionsadfærd samt metoder til forbedring af træningsoplevelsen baseret på komplet og kompetent kommunikation samt træning med en anerkendende tilgang. Fitness Coaching er baseret på evidens inden for såvel kommunikation, coaching og specifik træningslære samt omfattende empiri; bogen er skrevet på baggrund af 30 års erfaringer med fitness praksis. En særlig tak til ass. prof. Thomas Gjelstrup Bredahl, Ph.d., TD sportspsykologisk konsulent Carsten Hvid Larsen og lektor Christian Louring Engell, der inspirerede og motiverede og satte mig på sporet af motivations-, kommunikations- og coachingteorier, der kan gøre en forskel inden for fitnesstræning og til træner Pia Nielsen Holst for værdifulde input til bogen. Marina Aagaard, MFT, ekstern lektor i idræt

6 Indhold 1. Indledning Motivation...13 Vaneændring...15 Motivationsfaktorer og barrierer...22 Self-efficacy...26 Fra amotivation til motivation...29 Indre motivation...30 Fitnesskunder og motivation Kommunikation...51 Visuel instruktion...65 Verbal instruktion...71 Manuel instruktion Coaching...79 Coaching i fitness Fitness Coaching...83 Fitness Coaching samtalen...99 Fitness Coachen Midler og metoder Didaktik Rammer og organisation Midler og redskaber Træningsmetoder Programnotation

7 Indhold 7. Fitness oplevelsen Flow Struktur og hypokompleksitet Træning og oplevelse Fitness træning Holistisk planlægning Træningsplanlægning Metodik og teknik Fitness samtaler Første samtale Prøvetimesamtale Indledende samtale Intro Vejledende samtale Aktivitet Afrundende samtale Outro Opfølgningssamtale Prøvetimen Første træningsgang Prøvetimeprogram og praksis Afrunding Litteratur

8 8

9 Kapitel 1 Indledning I de senere år er fitness og sundhed for alvor kommet på dagsordenen i Danmark. Alligevel er mere end en tredjedel af befolkningen inaktive. Mange danskere påbegynder fitness i januar, men næsten tre fjerdedele stopper inden for det første halve år. Samtidig er inaktivitet og overvægt årsag til en række alvorlige folkesygdomme, fx diabetes, sukkersyge, type 2; et voksende problem, der fremover bliver en omfattende og kostbar opgave for sundhedsvæsenet. Det er derfor af afgørende betydning at 1) motivere en større del af danskerne til at bevæge sig, 2) motivere de, der starter med motion, til at holde ved, 3) motivere og træne de aktive bedre. Fitness Coaching er en oplagt, opdateret metode til instruktion og træning; fitness instruktion version 2.0. Formålet er bedre kommunikation før, under og efter træningen i hver eneste træningsseance og især det første enkeltstående møde med en ny fitnessudøver. Hovedmålet er øget motivation, der kan føre til: 1. Flere fitnesskunder der tilmelder sig 2. Flere tilfredse fitnesskunder 3. Flere vedholdende fitnesskunder 9

10 Bogen benytter undervejs blandt andre disse begreber: Fitness Ordet kommer af engelsk fit, i biologisk betydning at være egnet eller overlevelsesdygtig. Internationalt refererer fitness enten til sundhed, almen fysisk formåen, være i form eller træne fitness. Personlig træning Begrebet personlig træning kommer af det amerikanske personal training og forbindes med en-til-en fitness, fx styrke- og konditionstræning. Personlig træning kan dog omfatte alle former for fitness for små hold, 3-5 personer, par eller enkeltpersoner. Træner Anvendes her i bogen om den træningsansvarlige; det kan være enten en instruktør, træner eller fysioterapeut. Kunde (eller klient) Udtrykket er et alment brugt ord for fitnesskøberen og visse fitnesstrænende foretrækker at blive opfattet som kunde frem for medlem, der indikerer et forpligtende forhold. Selv i kommercielle fitnesscentre opfattes kunderne dog som medlemmer, fordi der ofte består et langvarigt forhold mellem de ansatte og kunderne. I coaching taler man om en fokusperson der kan være en klient og i hotel- og turistbranchen om en gæst. 10

11 Bogen omhandler Fitness Coaching, der er udviklet til personlige trænere, instruktører, fysioterapeuter og andre, der arbejder med en-til-en instruktion og små hold. Principperne kan også i et vist omfang anvendes af holdinstruktører og idrætsundervisere og -studerende. Bogen består af 10 kapitler, denne indledning samt ni kapitler, der omhandler nøgleområderne inden for Fitness Coaching. Kapitel 2 til 4 fortæller om grundlæggende teori og praksis illustreret med fitness eksempler. Kapitel 5 beskriver Fitness Coaching og Fitness Coachen. Kapitel 6 til 10 supplerer med specifik teori og metodik relateret til samtaler og træning, der understøtter Fitness Coaching og forbedrer fitness oplevelsen. Formålet er at inspirere og motivere til planlægning og formidling af sund fitness, der forbedrer motivation og vedholdenhed og dermed træningsoplevelsen og træningsresultaterne. God fornøjelse med Fitness Coaching 11

12 12

13 Kapitel 2 Motivation Udfordringen ved træning af nye fitnesskunder, hvoraf en del kommer fra fysisk inaktivitet, er den manglende motivation til motion, og i tilfælde af at de går i gang med motion; en lav grad af motivation, der i mange tilfælde daler til amotivation og hurtigt frafald. Dette nøglekapitel omhandler motivation og hvordan man som træner konkret kan øge kundens motivation. Forsøg inden for motion (Biddle, Mutrie, 2007) har vist, at 50 % stopper med at motionere efter seks måneder. Inden for fitness anslår Dansk Fitness og Helse Organisation, at frafaldet er på omkring % i løbet af de første måneder (Aagaard, 2009). Det store frafald giver anledning til tre spørgsmål: Hvad er årsagen til det store frafald blandt begyndere? En del af forklaringen: Programmer og instruktion tager for sjældent højde for kundernes reelle behov. Hvad kan motivere begyndere, der har taget første skridt? Et svar: Kortere, mere overskuelig, motiverende træning. Hvad kan motivere de aktive (> 6 mdr.) til at holde ved? Et bud: Variation i træningen, testning og bedre resultater. 13

14 Trænere kan forbedre både nye og bestående kunders motivation og vedholdenhed ved at: Yde service og træning af god kvalitet Sørg for at fitnessoplevelsen opfylder visse kvalitetskrav og at oplevelsen overgår det forventede. Giv kunderne det, de ønsker, så bliver de glade. Får kunderne ikke det, de ønsker, bliver de skuffede. Lov ikke mere end der kan holdes. Hellere moderate anprisninger og bedre ydelser end det omvendte. Underpromise and overdeliver. Forbedre oplevelsen af tilhør via opmærksom handling og dialog; bedre træner-kunde relation. En mere social og nærværende her-og-nu fitness oplevelse, en bedre proces, øger motivationen. Sørge for resultater; sørg for at kunden når sit mål, får de ønskede resultater og udvikler sig; får succes. Bemærk, at motiverede trænende ofte er entusiastiske ambassadører for fitness og motiverer familie og venner til at starte; rekrutterer direkte eller indirekte nye aktive. I de følgende afsnit er der en kort opsummering af de væsentligste områder, man som træner bør vide noget om, når man ønsker at motivere sig selv og andre. 14

15 Vaneændring I forbindelse med adfærdsændring eller vaneændring, som fx fra at være fysisk inaktiv til at være fysisk aktiv, befinder man sig jævnfør den Trans-Teoretiske Model for Fysisk Aktivitet (Marcus, 1992) på de såkaldte forandringsstadier med hver sin tilhørende strategi. Den Transteoretiske model, kaldet TTM-modellen, blev oprindeligt udviklet af James Prochaska og DiClemente i forbindelse med rygestop, men modellen benyttes også ved vægttab, motion og forebyggelse af depression. Transteoretisk henviser til, at modellen gør brug af flere forskellige psykoterapeutiske teorier. TTM-Modellen er baseret på fire grundlæggende temaer: Forandringsstadier Forandringsprocesser Beslutningsbalance Self-efficacy (mestringsforventning) Modellen kan bruges til at vurdere, hvor parat en person er til vaneændring på hvilket stadie og ud fra det kan træneren hjælpe personen igennem processerne med strategier tilpasset det aktuelle stadie. 15

16 TTM-modellen har fem forandringsstadier samt frafald: Før-overvejelse Overvejelse Forberedelse Aktiv Vedligehold Frafald Inaktiv, ingen intention om ændring. Overvejer ændring inden for 6 mdr. Forbereder aktivitet; fx prøvetime Aktiv, ny kunde, < 6 mdr. fitness Aktiv, fast kunde, > 6 mdr. fitness Tilbagefald. Kan ske på alle stadier. Figur 2.1: Fitness vaneændring. Ud fra den Trans-Teoretiske Model (Proschaska, DiClemente, 1983) og den senere fortolkning relateret til fysisk aktivitet (Marcus, 1992). Sammenfattet og omtegnet, Aagaard,

17 Frafald er naturligt Det sidste, frafald, nævnes her først, fordi det er en klar fordel for både trænere og trænende at vide på forhånd: På hvert stadie kan der af flere årsager forekomme frafald; det er menneskeligt og naturligt. Et væsentligt faktum i den sammenhæng er, at selvom kunden er faldet fra, endda flere gange, kan den tidligere erfaring, også selvom den har været kort, være med til at sikre, at kunden næste gang holder bedre og længere ved. Træneren kan fortælle, at: Frafald er langt fra fiasko. Det er en erfaring, der tæller og gør det nemmere at holde ved næste gang. En vaneændring ad gangen og praktiske strategier som fx tænd ikke PC før efter træning gør vaneændring lettere. Hvert stadie sin strategi På hvert af de fem stadier er der tiltag, der har vist sig at være særligt hensigtsmæssige (tabel 2.1 næste side). Det vil sige, at trænere skal være bevidste om, at: Der skal specifikke strategier til at promovere fitness overfor nye kunder, begyndere, og andre specifikke strategier til de, der allerede er aktive og vedholdende. 17

18 TTM OG PROMOVERING AF FYSISK AKTIVITET Stadie Stage Karakteristik Før-overvejelse Precontemplation Lille eller ingen klarhed over konsekvenserne af inaktivitet Overvejelse Contemplation Balancerer potentielle fordele ved fysisk aktivitet med barriererne: økonomi, tid, m.m. Forberedelse Preparation Forbereder sig til handling Forøger/forsøger fysisk aktivitet Aktiv på sporadisk basis Aktivitet Action For nylig blevet aktiv på sporadisk basis Vedholdenhed Maintenance Har været stabilt aktiv de sidste seks måneder. 18

19 (Biddle, SJH, Mutrie, N, Psychology of Physical Activity, 2001) Behov Initiativer Forvaltninger Viden om problem Mulighed for at gøre problemet relevant for/ målrettet enkeltperson Nationale medier Lokale medier Brochurer Posters Nationale og lokale sundhedsagenturer Promovering af fysisk aktivitet Mulighed for diskussion Viden om faciliteter og muligheder Opfordring til handling Events Gå-hjem møder Rådgivning Hotline om sundhed Lokalt agentur Sundhedsforvaltning Lokal sundhedsuddannelse Mulighed for deltagelse Feedback på fremgang Diskussion med eksperter Konsultation Lokal forvaltning Lokal sundhedsuddannelse Arbejdspladsen Feedback på fremgang Information om forskellige muligheder og events Lokal forvaltning Frivillige Arbejdspladsen Støtte til fortsat aktivitet Klubber Supportgrupper, med-deltagere Lokal forvaltning Frivillige Arbejdspladsen 19

20 Som træner er det nyttigt at vide, hvordan man kan fremme vaneændringer; hvordan man konkret aktiverer, motiverer, potentielle fitnesskunder, dvs. flytter dem fra forberedelse til aktiv og vedligehold stadiet. Vaneændring, forandring, påvirkes af: Forandringsprocessen Forandringsprocessen, det aktuelle stadie, påvirkes af: A Affektive, følelsesmæssige, strategier B Behaviour; adfærdsmæssige forhold C Cognition; det kognitive, opfattelsen Følelser Adfærd Viden Beslutningsbalancen vores konstante afvejning af for og imod, fordele kontra ulemper eller barrierer. Self-efficacy, mestringsforventning, oplevelsen af egne evner og vurderingen af, hvad vi kan gøre med disse evner (Albert Bandura, can. psykolog). Altså ikke hvor godt man lykkes, men forventningen til at lykkes i den givne og andre situationer. Træneren skal møde kunden der, hvor kunden er ved at: Sørge for initiativer til det aktuelle forandringsstadie Give mange gode grunde, for, til at opveje imod. Øge kundens self-efficacy via succesoplevelser. Små skridt, en vane ad gangen, øger chancen for succes. 20

21 Problem: Kunden reagerer ofte med modstand mod forandring ud fra normative overbevisninger, fx modstand i familien, samt negativ forventning til egne evner til at ændre vaner og nå resultater. Opfattelsen af ringe kontrol, begrænsede chancer for at ændre situationen, resulterer i mindre sandsynlighed for at ændre adfærd (Ajzen, 1985). Løsning: Træneren bør på alle måder uden pres medvirke til at kunden oplever succes og får følelsen af selv at være med til at styre forløbet og påvirke egen situation. Problem: Vanerne styres af tankerne, så kunden er nødt til at ændre grundlæggende tanker og holdninger for at få nye vaner baseret på indre motivation. Løsning: Træneren kan ikke flytte kunden, det kan kun kunden selv. Brug derfor coaching, hvor træneren ikke er ekspert, men snarere en konsulent, der sætter kunden i gang med at udtænke egne løsninger og metoder. Problem: I visse tilfælde skal kundens modstand mod forandring, vaneændring, identificeres med henblik på en adfærdsændring; det er en vanskelig opgave, eftersom ens identitet er bundet op på adfærden og vanerne. Løsning: Træneren kan komme langt alene med samtale og relevante spørgsmål, der hjælper kunden på vej. Det kan dog være nødvendigt at henvise til en psykolog og kognitiv terapi, der hjælper kunden med at lokalisere og ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. 21

22 Motivationsfaktorer og barrierer I forbindelse med fysisk aktivitet, fx løb, styrketræning og aerobic, der alle er på top 5 over danskeres sport- og motionsvaner (Laub, 2011), er der nogle typiske barrierer. Viden om disse, og motiver, gør det lettere at være klar med tiltag, der imødegår tvivl og fremmer motivation. Voksnes barrierer for fysisk aktivitet (Laub, 2011) 1. Bruger tiden på arbejde/for lidt fritid 2. Bruger tiden på familien 3. Bruger tiden på andre fritidsinteresser 4. Er i dårlig form [især teenagepiger og yngre voksne] 5. Holder pause regner med at starte igen 6. Har dårligt helbred [og blufærdighed hos kvinder] 7. Gider ikke (9. Sport/motion interesserer mig ikke) 8. Mangler nogen at følges med 10. Er for gammel 11. Har ikke råd/for dyrt [i forening] Motiver, motivation, for fysisk aktivitet (Rambøll, 2003) 1. Bevare eller forbedre helbred 2. Være i form 3. Få overskud til resten af dagen (4. Koble af, fx løb) 5. Det sociale samvær (8. At komme hjemmefra) 6. Bevare eller reducere vægt 7. Få en oplevelse af at gennemføre noget 9. Nyde konkurrence-momentet 22

23 Fitness Barrier og Beslutningsbalance Kunde Imod-argumenter For lidt tid Ingen passende tidspunkter Familien tager min tid For dyrt For langt væk fra hjem Mangler sportstøj eller udstyr Mangler nogen at træne med For lidt opbakning Tvivler på at kunne holde ved For kedeligt, gider ikke Bruger tiden på andre interesser, venner og familie For dårlig form For fed, for dårligt helbred For gammel, mangler energi Får for lidt ud af træning med en træner (kan selv) For farligt (fx skade, sygdom) Er ikke træningsinteresseret Dårlige erfaringer med træning Dårlig erfaring med en træner Træner For-argumenter Lav hurtig tidseffektiv træning, fx ½ t quickhold, HIT, interval træning, 15 min. mikrotræning. Træn når du vil på døgn/uge. Dyrk hjemmefitness, udendørs fitness, discount fitness. Spørg Er det reelt for dyrt? Alkohol, slik, røg? Prioritering? Involver familien, lav noget alle kan lide, lav familiefitness, konkurrencer eller sjove tests. Træn med venner. Gå på hold. Lav sjovere øvelser, giv fitness et element af leg eller spil. Træn til noget. (Selv)test. Involver familie og venner. Dokumenter og demonstrer, at sikker træning (dit program) styrker kroppen og forbedrer helbred og velvære. Er nemt. Læg et (mere) tidseffektivt program med bedre og sikrere øvelser. Giv aha-oplevelser. Giv viden. Dokumenter resultater. Forklar, at der er forskel på træning og trænere; kemien og forventninger skal stemme overens. Aftal et prøveforløb. Tabel 2.2: Fitness Barrierer og Beslutningsbalance. Aagaard,

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse

Motivation for ændring af vaner. Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Af Sven Dalgas Casper Sven Dalgas Casper Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i Sundhedsfremme og Forebyggelse Motivation for ændring af vaner Min Baggrund:

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier

Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier Ski Fitness Marina Aagaard Ski Fitness bedre form og sjovere skiferier aagaard SKI FITNESS bedre form og sjovere skiferier Marina Aagaard Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med undtagelse af: dreamstime.com

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe

Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Guide: Gå dig i form - helt uden at løbe Læs her hvordan du tager gåturen nogle skridt videre og gør den til motion, der sagtens kan konkurrere med løb. Af Line Felholt, december 2012 03 Gå dig i form

Læs mere

HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning

HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning 2 HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning Marina Aagaard, MFT aagaard HOLDTRÆNING Motivation, metodik og målrettet træning Copyright 2014

Læs mere

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion

LANGTIDSFRISK. Kontor motion Trappetræning Affalds motion LANGTIDSFRISK Kontor motion Trappetræning Affalds motion Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Bachelor i idræt og sundhed, diplomuddannelse i projektledelse, ICF certificeret coach, sport management, personlig

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Marina Aagaard. Fitness. i bedre form på kortere tid. aagaard

Marina Aagaard. Fitness. i bedre form på kortere tid. aagaard Fitness Marina Aagaard Fitness i bedre form på kortere tid aagaard FITNESS i bedre form på kortere tid Marina Aagaard og Forlaget Hovedland Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med undtagelse af: Technogym

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde

LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE. Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde LANGTIDSFRISKE MEDARBEJDERE Det er ikke for sjov, at vi går på arbejde men det må gerne være sjovt, at gå på arbejde Hvem er jeg Lars Kjær Johansen Tidligere sundhedskonsulent i Viborg Kommune Idrætskonsulent

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf

Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf Golf Fitness Marina Aagaard Golf Fitness - stærkere fysik og bedre golf aagaard GOLF FITNESS stærkere fysik og bedre golf Marina Aagaard og Forlaget Hovedland Fotos: Claus Petersen, CPhotography, med

Læs mere

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Gør det ondt? -- kan vi undgå muskel- og skeletbesvær? -v. Pia Jakobsen Program Forebyggelse af MSB i tre led Den bio-psyko-sociale model Egenindsats Virksomhedens indsats Drøftelser undervejs Ondt i kroppen

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB

LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB XXXXXXXXL LIVSSTILSFORLØB STARTEN PÅ EN VARIG LIVSSTILSÆNDRING MED FOKUS PÅ VÆGTTAB 1 Vejen til et sundere liv - invester i din medarbejder eller i dig selv Overvægt er et voksende problem i det danske

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Fysisk aktivitet på arbejdspladsen

Fysisk aktivitet på arbejdspladsen IDRÆT OG SUNDHED, SYDDANSK UNIVERSITET Fysisk aktivitet på arbejdspladsen Case - Rigspolitiet 19-01-2012 Antal anslag: 16.794 Eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste Eksamensnummer: 300803

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel

Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel Evaluering af projekt: Nedsættelse af fravær via nærvær og trivsel - Projektet er støttet af Skanderborg kommunes HovedMED- Udvalgs forebyggelsesgruppe. Skanderborg aktivitetscenter herunder Afdelingerne:

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen

Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater. Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Hvordan har borgerne det i Region Hovedstaden? - Et udpluk af profilens resultater Videnskabelig medarbejder Maj Jeppesen Fokusområder Rygning (dagligrygning, passiv rygning, rygning i hjem med børn) Alkohol

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab

Coachingbaseret patientfokus og kommunikation. Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Der styrker patient relation og partnerskab Coachingbaseret patientfokus og kommunikation Dagens agenda: - Velkommen og introduktion til coaching - Patient

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp

Mor i bevægelse. Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp Mor i bevægelse Et udviklingsprojekt om fremme af fysisk aktivitet blandt inaktive gravide og kvinder påp barsel Samarbejde mellem: Gigtforeningen Sundhedsplejen Randers kommune Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Bevægelse ud fra deltagernes ønsker Hvordan fastholder jeg mine forandringer?

Bevægelse ud fra deltagernes ønsker Hvordan fastholder jeg mine forandringer? 11. MØDEGANG Bevægelse Bevægelse ud fra deltagernes ønsker Hvordan fastholder jeg mine forandringer? At få en god bevægelsesoplevelse ud fra deltagernes eget valg At den enkelte får opmærksomhed på muligheder

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk Indhold Din guide til et varigt vægttab Susanne Kristensen, Lone Viggers og Allan Stubbe Christensen 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-609-7 Fotografier efter aftale

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Overvejelsesgruppe (AN) Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Overvejelsesgruppe, intro En spiseforstyrrelse kan tilbyde både positive og

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Motion som løftestang til læring i erhvervsuddannelserne

Motion som løftestang til læring i erhvervsuddannelserne Motion som løftestang til læring i erhvervsuddannelserne Hvad virker - hvordan kommer vi godt fra start? Hvordan bliver vi klar til august 2015? og hvordan undgåes det, at nogle brækker nakken? Baggrund

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp?

Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Livet med kræft - hvad kan jeg selv gøre? - hvor får jeg hjælp? Maja Schick Sommer Fysioterapeut, cand.scient.san., Ph.d stud. Carina Nees Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd Center for Kræft og Sundhed,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse.

Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. 1 Projekt Sund Assens Kommune En kommune i bevægelse. Idegrundlag side 2 Kort fortælling om projektet side 3+4 Markedsføring/Medier side 4 Økonomi side 5 Tidsplan/to do side 5 Projekt Sund Assens Kommune

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere