Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle"

Transkript

1 101 Kapitel 5 Nøgleord, spejling og visuelle stilladser Kopernicus og Darwins egentlige fortjeneste bestod ikke i opdagelsen af en sand teori, men af et frugtbart nyt perspektiv. Ludwig Wittgenstein I dette kapitel vil vi se på, hvordan man kommer ind i coachinglandskabet og hvordan man øver sig på at være interesseret og nysgerrig i forhold til det, den anden har at fortælle. Og på hvordan man får foldet hjælperollen ud i coaching at stille sig til rådighed for fokuspersonen, som er den, hvis verden og relationer foldes ud i samtalen. Det følgende afsnit beskæftiger sig med nøgleordscoaching og forskellige former for spejling i samtalen. Vi øver os på at blive i den andens verden, at stille os til rådighed som samtalepartner og at være nysgerrige på det, den anden har at sige uanset om vi har eller ikke har oplevet noget tilsvarende. Vi øver os også i at bide os selv i tungen i forhold til at komme med løsningsforslag. Og vi øver os i at lytte og vise, at vi kan lytte. Til sidst i kapitlet præsenterer vi visuelle stilladser, som er et redskab til at sikre et fælles kommunikativt udgangspunkt og omdrejningspunkt i samtalen. Sammenfattende handler kapitlet om ikke at overtage samtalen fra fokuspersonen. Erfaringsmæssigt repræsenterer det en stor udfordring, når man begynder at arbejde med coaching, ikke automatisk at generere løsningsforslag, så snart man hører om fokuspersonens problemstilling. Det kan faktisk være næsten uudholdeligt svært ikke straks at komme med forslag til løsninger, eller at bringe sine holdninger ind i samtalen som respons på fokuspersonens fortælling. Her kan de to beslægtede teknikker, nøgleordscoaching og coaching via spejling, være hjælpsomme.

2 102 KAPITEL 5 > Nøgleord I alle udsagn er der ord, der er særligt betydningsbærende. Disse ord er nøgleord. Der vil naturligvis altid være et element af fortolkning fra coachens side i forhold til, hvilke disse ord er, da det jo i sidste ende er fokuspersonen, der afgør betydning og relevans. Derfor kan det være hjælpsomt at tænke om nøgleord, ikke som det centrale ord i fortællingen, der opsummerer og kondenserer betydningen af det sagte, men som ord, der åbner for mulige veje at gå i samtalen. Nøgleord er altså ord, som man på baggrund af fokuspersonens betoning eller andet tolker som vigtige for fokuspersonens fortælling. Teknikken er i al sin simpelhed at gribe fat i disse ord og, ved at gentage dem, give ordet tilbage til fokuspersonen. Derved kan samtalen flyde videre, så fokuspersonen får mulighed for at uddybe sine tanker eller fortælle mere af sin historie, understøttet af stikord fra coachen. Fordelen ved nøgleordscoaching er, at det typisk åbner for veje i samtalen, der med større sandsynlighed er på fokuspersonens præmisser, og i tråd med fokuspersonens tankerække, end hvis coachen stiller et spørgsmål ud fra egne hypoteser. I eksemplet nedenfor ville der være en del mulige nøgleord, som måske ville forekomme vigtige, alt efter fokuspersonens kropssprog, intonation osv. Eksempel: Brug af nøgleord i en coachingsamtale Fokuspersonen: Jeg har vanskeligt ved at overskue min situation lige nu. Det vil jeg gerne have hjælp til. Man kunne måske tage fat i ordet vanskeligt. Hvis man sagde vanskeligt, hvad mener du med vanskeligt?, ville det svare til at åbne én dør. Hvis man tager fat i ordet situation, ville det svare til at åbne en anden. Som coach kan man jo ikke vide, om der er tale om en konkret, afgrænset situation, måske i forhold til en enkelt opgave på jobbet, eller om der er tale om fokuspersonens arbejdsmæssige situation. Eller er det måske det hele, der er på spil? Man kunne også spørge: Når du siger hjælp, hvad er det så, du tænker på?

3 103 Her kan man jo heller ikke vide, om fokuspersonen kunne ønske sig helt konkret hjælp til at løse en opgave, hjælp fra coachen til at rede egne tanker ud eller hjælp til noget helt tredje. Styrken ved at anvende nøgleord i coaching er, at man ved at gentage et nøgleord, eller formulere et spørgsmål på baggrund af et nøgleord, meget ofte får et svar eller en uddybning, der handler om det, der er vigtigt for fokuspersonen. Man inviterer på den måde sig selv ind i fokuspersonens præmisser og logikker. Og derved understøtter det ydmygheden i forhold til at tro, at man kan regne den ud for den anden. Figur 7. Nøgleordscoaching Når man som coach eller samtalepartner sidder over for en fokusperson eller et andet menneske, der vil tale om en problemstilling, vil man ofte selv have oplevet noget tilsvarende. Det kan friste til, at man kommer på banen med egne erfaringer: Jeg fandt det selv meget nyttigt at gøre sådan

4 104 KAPITEL 5 > og sådan eller Jeg kan også huske en gang, hvor jeg ikke kunne overskue min situation. Der gik jeg ind til min chef og fik hjælp til at prioritere. Dette er en helt naturlig samtalerefleks, da mange af vores hverdagssamtaler handler om erfaringsudveksling i bred forstand; vi er interesserede i at høre om andres erfaringer, måske fordi vi mere eller mindre bevidst søger en form for bekræftelse på det underliggende spørgsmål: Var det o.k., det, jeg gjorde i situationen? Denne bekræftelse får vi ved at høre om, hvordan andre handlede og tænkte i lignende situationer. Lytningen, som disse samtaler lægger op til, kan vi kalde selvbiografisk lytning; man lytter med henblik på at finde de åbninger i det, den anden siger, som gør det muligt for os selv at komme på banen med vores oplevelser og erfaringer. Denne form for lytning er ikke meget bevendt i systemisk anerkendende coaching. Selvom den udspringer af den bedste hensigt, nemlig ønsket om at hjælpe fokuspersonen, vil coachens iver for at løse problemet typisk føre til, at han kommer til at overtage historien og problemstillingen fra fokuspersonen. Og endda ofte inden han overhovedet har givet sig tid til at lytte til, om vedkommendes problemstilling handler om det samme som hans egen. Coaching med nøgleord er det modsatte af selvbiografisk lytning; vi kan kalde det lytning med kvittering. Det er en meget aktiv form for lytning. Aktiv lytning er en terapiform udviklet af den amerikanske psykolog Carl Rogers ( ). Den går meget kortfattet ud på, at terapeuten forholder sig rent faciliterende og understøttende til klientens fortælling ud fra den humanistiske psykologis grundtanke om, at alle mennesker har en automatisk drift hen imod selvudfoldelse, hvis blot de gives de rette rammer. Hvor den aktive lytning i denne tradition handler om at være opmuntrende og opfordrende lyttende til stede i samtalen, er nøgleordscoaching udtryk for en mere direkte tilstedeværelse fra coachen; her udvælges aktivt, om vi så må sige, et bestemt ord (frem for andre, mulige ord), som spilles tilbage til fokuspersonen. Når man nøgleordscoacher, åbner man for en samtale, der kan bevæge sig et utal af steder hen. Der er ingen forudbestemt retning, og hvor samtalen bevæger sig hen, afgøres af fokuspersonen. I modsætning til coaching efter modeller med forskellige trin eller spørgsmål, hvor det ene afføder

5 105 det næste, gør nøgleordscoaching det umuligt for coachen at have en fast plan for samtalen. Og det er ofte sundt nok. Når man lytter efter betydningsbærende ord i fokuspersonens fortælling, vil man samtidig være og virke meget nærværende i samtalen. Derved opnår man, at fokuspersonen føler sig hørt. Når fokuspersonen bliver mødt med sine egne ord fra coachens mund, føler han sig anerkendt, hvilket er et behov, vi alle har brug for at få opfyldt i forskellige sammenhænge i vores liv. Det at føle sig lyttet til, kan i sig selv være en befrielse for fokuspersonen. Nøgleordscoaching er altså en form for spejling af fokuspersonens egne ord. Man kan også spejle hele sætninger eller resumere det, man har hørt fokuspersonen fortælle. Det giver en følelse af at blive lyttet til, at blive forstået og også blive respekteret og anerkendt. S p e j l i n g i s a m t a l e n En spejling er en mere eller mindre direkte genfortælling af det, fokuspersonen har sagt. Lad os tage et eksempel: Eksempel: En spejlingsdialog Fokusperson: Jeg har vanskeligt ved at overskue min situation lige nu. Det vil jeg gerne have hjælp til. Jeg er ny på min arbejdsplads, og jeg har rigtig meget brug for at bide mig fast som en faglig dygtig medarbejder. Det bety-

6 106 KAPITEL 5 > der, at jeg hver aften arbejder over, når jeg er kommet hjem i går faldt jeg i søvn over computeren og jeg føler ikke, at mine kolleger eller min chef har nogen forståelse for, at jeg er nødt til at arbejde så meget. Coach: Jeg forstår, at du har vanskeligt ved at overskue din situation lige nu. Du er ny på arbejdspladsen og har behov for at markere dig som en dygtig medarbejder. Det betyder, at du arbejder over hver aften, så du endda falder i søvn over computeren, og samtidig føler du ikke forståelse fra din chef eller dine kolleger. Er det rigtig forstået? At gennemføre en fuld spejlingsdialog kan virke meget kunstigt i en samtale. Men hvis man eksperimenterer med det, og desuden forklarer fokuspersonen, hvad det er, man gør, kan det mindske følelsen af kunstighed. Ofte vil man opleve, at fokuspersonen ikke føler det kunstigt, selvom coachen gør. Grundtanken med spejlingsdialogen er, at fokuspersonen føler sig lyttet til og hørt. Selvom det kan virke lidt underligt, er det i nogle samtaler meget virksomt. 11 Man kan arbejde med spejling af ord eller hele sætninger eller med mindre, ordrette genfortællinger af det hørte. Tålmodighed i samtalen I forlængelse af spejling og nøgleordscoaching ligger det lille spørgsmål: Prøv at sige noget mere om det... eller Fortæl lidt mere om det.... Mange erfarne coaches vil fortælle, at det er en sætning, de bruger meget ofte. Det er en invitation i samtalen, der holder bolden hos fokuspersonen, i stedet for at det er coachen, der lægger an til serv. Dermed holdes beslutningsretten hos fokuspersonen i forhold til samtalens retning. En vigtig dyd i kunsten at coache er at turde udvise tålmodighed i samtalen. At tie stille og give fokuspersonen tid til at tale færdig, tænke sig om, høre sig selv sige noget, og tale videre derudfra. Til det er pausen, eller tavsheden, hjælpsom. Som coach frygter man ofte tavsheden i lokalet, men ofte dækker tavsheden over eftertænksomhed eller grublen 11 Se en meget udfoldet vejledning i spejlingsdialog i Madsen, Han er inspireret af Imago-terapi.

7 107 hos fokuspersonen, og det er således kun en pause på ydersiden. Hvis man bryder for hurtigt ind, kan man afbryde en vigtig tankerække, eller bevæge samtalen væk fra noget, der var betydningsfuldt for fokuspersonen. Altså: Ned med tempoet og op med nysgerrigheden! Man skal dog være opmærksom på, at tavshed i nogle samtaler kan skabe en vis nervøsitet hos fokuspersonen og få ham til at tale mere og hurtigere for at udfylde rummet med ord. Mange, der opsøger coaching, kommer med forventningen om, at nu skal de sige en hel masse, hvilket kan resultere i lange talestrømme, i et tempo og med en struktur, der efterlader såvel fokusperson som coach aldeles stakåndede. Man kan nærmest få lyst til at sige: Fortæl noget mindre i stedet for Fortæl noget mere. I disse situationer gives der slet ingen mulighed for tavshed, tålmodighed og pauser, og for at bremse fokuspersonen kan det være nødvendigt at markere en pause direkte. Det kan man gøre ved at spørge om tilladelse til at afbryde, hvilket jo i sig selv er en afbrydelse, og så benytte lejligheden til at få lidt ro på, og få lavet en indledende kontrakt (se kapitel 4). At spørge eller spejle det er spørgsmålet At spørge eller spejle det er spørgsmålet. Citatet har vi hugget fra cand.psych. og coach Søren Willert (2006), der i en menneskealder har uddannet psykologistuderende i samtaler. Spørgsmål er velegnede, fordi de understreger, at det er fokuspersonen, der i udgangspunktet kender

8 108 KAPITEL 5 > og ejer sin virkelighed; derfor er spørgsmål fra coachens side naturligvis bedre end at forsøge at komme med svar eller råd. Det, der gør spejlingen velegnet i coachingsamtaler, er, at den møder fokuspersonen lige der, hvor han/hun er i øjeblikket. I forhold til en byge af spørgsmål kan spejling endvidere støtte fokuspersonen i, at det sted, hvor fokuspersonen er,... er et, hvor man som menneske kan være, og som andre kan leve sig ind i (Willert, 2006, side 63). Som allerede antydet bliver spejling derved en anerkendende måde at være til stede i rummet på (se kapitel 3). Når man sidder som coach i den professionelle hjælperelation, er der et spørgsmål, som altid må styre ens handlinger og tilstedeværelse: For hvis skyld siger jeg dette? Er det, i min bedste overbevisning, for at hjælpe fokuspersonen videre på en ordentlig måde, eller er der snarere tale om, at jeg følger mit eget behov for at give mit besyv med? Spørgsmål formuleres altid ud fra antagelser og hensigter (hvilket vi vender tilbage til i næste kapitel), og man bør altid spørge sig selv, om disse antagelser og hensigter er møntet på at styrke fokuspersonens følelse af at have et sikkert ståsted og give et ressourcebaseret afsæt til fremadrettet handling. Disse temaer er af etisk art og vil blive udfoldet i kapitel 14 om etik. Visuelle stilladser I coachingsamtaler fremkommer der ofte så mange informationer, at det kan blive uoverskueligt for både coach og fokusperson at fastholde disse. Coachen har dermed brug for at kunne sikre et fælles kommunikativt fokuspunkt for bedst muligt at understøtte den videre samtale. Hertil er visuelle stilladser i form af skrift og tegninger på plancher, tavler, eller lignende et velegnet redskab. Baggrunden for det lidt pudsige begreb er, at coachen dels arbejder med visualisering som understøttelse og forstærkelse af samtalens udbytte, og dels at denne visualisering ikke tænkes som et færdigt produkt, der præsenteres ved begyndelsen. Visualiseringen konstrueres løbende som et stillads, coachingsamtalen kan bygges op om, og som kan fungere som udsigtspunkt, hvorfra både coach og fokusperson kan overskue samtalens forløb.

9 109 Der er mange fordele ved at bruge visuelle stilladser i coachingsamtaler. Dels fastholdes det sagte, så når samtalen bevæger sig videre, vil man have notaterne at orientere sig efter. De visuelle stilladser er derfor gode at bruge i forbindelse med timeout, idet coachen kan henvise til en konkret ramme for, i hvilken retning samtalen er forløbet og videre skal/kan forløbe. Dels vil den løbende opskrivning af pointer på en synlig tavle give et klart indtryk af, at man taler om noget, og det vil medvirke til fornemmelsen af, at der sker noget i samtalen. En coachingsamtale kan nemt blive en lidt abstrakt proces, så det, at pointer og ideer fastholdes, giver en klar oplevelse af produktivitet. Erfaringsmæssigt bevirker det en forstærkelse af produktiviteten i samtalen. De visuelle stilladser er altså procesmodeller, der er uhyre anvendelige til at strukturere for eksempel planlægning, projektopstart, prioritering af udviklingstiltag, ideudvikling med videre. Overordnet set bruges visuelle stilladser på to forskellige måder: Dels som dokumenterende stilladser, der fastholder det, man når frem til i coachingsamtalen. Dels som skabende stilladser, der er en slags opskrifter på forskellige arbejdsprocesser, man kan strukturere samtalen efter. Dokumenterende stilladser Dokumenterende stilladser dokumenterer de emner og temaer, som fokuspersonen når frem til i coachingsamtalen. Denne dokumentation vil typisk bestå af centrale stikord og nøgleord fra samtaleprocessen, beslutninger, mindmaps over forskellige aspekter ved temaet, eller lignende. Der kan også være et såkaldt relationslandkort, som coachen beder fokuspersonen tegne over sin position i organisationen. Eller hvis fokusperson i kontraktfasen har flere temaer, som han har svært ved at beslutte sig for, kan disse skrives op, gives et navn og vægtes for og imod hinanden. Og så kan man vende tilbage til dem løbende igennem samtalen. På denne måde minder det dokumenterende stillads om et almindeligt referat, med den afgørende forskel, at stilladset opstår i fuld synlighed for begge parter. Derved understreges det samskabende element i samtalens udvikling ved, at punkterne i det visuelle stillads bliver integreret direkte i samtalen. Mens referatets funktion er at fastholde indhold og aftaler efter en samtale, er intentionen med et dokumenterende visuelt stillads at

10 110 KAPITEL 5 > understøtte den videre diskussion samt forstærke aftalerne løbende under samtalen. Endelig skaber den løbende nedskrivning af pointer, beslutninger, aftaler med videre en positiv fornemmelse af produktivitet, idet fokuspersonen rent faktisk kan se, at der kommer noget ud af det. Skabende stilladser Til forskel fra det dokumenterende stillads, der opstår gradvist i løbet af samtalen, er ideen med et skabende stillads indledningsvist at tilbyde et kommunikativt udgangspunkt. Skabende stilladser er en samlebetegnelse for forskellige faste skabeloner for arbejdsprocessen, der fra samtalens start tydeliggør dens overordnede struktur for fokuspersonen. På den måde er skabende stilladser med til at klargøre konteksten for samtalen. Vi kalder dem skabende, fordi et sådan stillads med stor kraft påvirker både formen og udbyttet af samtalen. Der er uendelig mange måder at bruge skabende visuelle stilladser på. Et simpelt og meget effektivt eksempel er en udgave af de udbredte SWOT-analyser. I en anerkendende version kaldes den SUMO (Haslebo & Lyndgaard, 2007), hvor bogstaverne står for Styrker, Udviklingspotentiale, Muligheder og Opmærksomhedspunkter. Som skabende visuelt stillads kan den se sådan ud: Figur 8. SUMO

11 111 De fire felter betegner forskellige områder, som fokuspersonen kan fokusere på i forhold til en given problemstilling, et særligt projekt, en jobfunktion eller lignende. > Styrker: I dette felt skrives alle de styrker, fokuspersonen tager med sig ind i jobfunktionen. Hvilke gode erfaringer har han fra tidligere opgaver? > Udviklingspotentiale: Her skrives områder, hvor fokuspersonen føler sig nogenlunde på hjemmebane, men hvor han kunne udvikle sig endnu mere. Styrkerne kan oplagt bruges til at udvikle disse områder. > Muligheder: Her skrives de muligheder, som fokuspersonen kan se i sin situation. I denne fase kan man folde drømmenes vinger ud, og til en start se bort fra begrænsninger og det kan ikke lade sig gøre - heder. > Opmærksomhedspunkter: Her skrives de faktorer, der påvirker fokuspersonen i hans situation, og som han skal være opmærksom på. Det kan være ydre faktorer som lovgivning, organisationens overordnede strategi, andre interessenter, kundernes ønsker, med videre. SUMO-stilladset er særlig velegnet i en udviklingssamtale, hvor fokuspersonen har brug for at danne sig et overblik over sin situation. Og fordelen ved at benytte sig af denne anerkendende version frem for den klassiske SWOT-analyse er, at den sidste ofte lægger op til et sprog baseret på de svagheder og mangler, der er i fokuspersonens situation, mens SUMO ved at bygge på den anerkendende og værdsættende tilgang fokuserer på styrker, succeser og gode erfaringer (se mere i kapitel 7). En lidt mere avanceret måde at arbejde med skabende stilladser på er at bruge kreative metaforer. Et eksempel kunne være billedet af to floder, der løber sammen, som stillads til at favne sammenlægningen af to afdelinger i en organisation; eller en blomst, der vandes, som stillads for en coachingsamtale med en fokusperson, som vil sætte sin kompetenceudvikling på dagsordenen. Det skabende stillads har i denne form ofte den kvalitet, at den inviterer til at skabe en lidt anden bevidsthed og et lidt

12 112 KAPITEL 5 > sjovere og mere kreativt sprog om ens egen udviklingsproces. For eksempel vil coachen kunne spørge: Hvad er det, som du skal skyde af blade? Hvor kommer energien og vandet fra til din udviklingsproces? Er der noget ukrudt, vi kan luge ud i? Hvad vil i øvrigt hjælpe dig til at vokse? og så videre. Oftest vil fokuspersonen selv begynde at associere over temaet ud fra personens eget forhold til den valgte metafor. Som coach er det derfor vigtigt at være afklaret omkring to ting: For det første, at fokuspersonen helt sikkert vil komme med associationer, man ikke selv havde forudset det er således en arbejdsform, der inviterer kreativitet på banen, ikke kontrol. For det andet er det vigtigt at vælge en metafor, der knytter an til og giver mening i en given organisationskultur. En blomstermetafor giver måske ikke særlig meget mening for økonomidirektøren her kunne en købmandsmetafor måske være mere anvendelig. En rigtig god ide er at være opmærksom på de vendinger og sproglige metaforer, som fokuspersonen selv bruger, og så tage udgangspunkt i dem. Fordelen ved det er, at fokuspersonen i forvejen har et sprog, der knytter sig til de pågældende metaforer, og derfor nemmere vil kunne bringe dem i anvendelse til at skabe nye ideer og handlinger i en udviklingsproces.

13 113 Sammenfatning I dette kapitel har vi været omkring: nøgleord lytning spejling fortæl noget mere og fortæl noget mindre pauser og tålmodighed > dokumenterende og skabende visuelle stilladser. Fordi vi er så hurtige til at fortolke og vurdere i hverdagen, kan det være en udfordring som coach at tvinge fortolkningsmaskinen i baggrunden, især hvis fortolkningsmaskinen får øje på noget, man tolker som mangler hos fokuspersonen. Coacher vi fra en anerkendende position, går vi på besøg i fokuspersonens verden og bliver der! I dette kapitel har vi beskrevet nøgleord, spejling og fortæl noget mere som teknikker til at gøre netop det. Vi har været inde på at praktisere lytning med kvittering, og vi har kort berørt pausernes betydning for samtalen og den tålmodighed, der kræves af coachen for at følge med fokuspersonen frem for hele tiden selv at give samtalen retning. Disse teknikker medfører, at fokuspersonen bliver set og lyttet til og føler sig set og lyttet til, hvilket er forudsætningen for en frugtbar dialog. Slutteligt har vi set på de visuelle stilladser, som for mange systemiske coaches er uomgængelige hjælpemidler i samtalen.

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Fra aktiv lytning til Karl Tomm

Fra aktiv lytning til Karl Tomm Fra aktiv lytning til Karl Tomm Detektiven undersøger og forstår! Undersøgelse Hvad kunne du tænke dig at tale om de næste 30 minutter? Afklarende, definerende og undersøgende spørgsmål 1.Lyt 2. Stil spørgsmål

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Side 1. Coaching - En udviklende samtale

Side 1. Coaching - En udviklende samtale Side 1 Coaching - En udviklende samtale Coaching definitioner Coaching er gennem dialog at lukke op for et menneskes potentiale til at forbedre sine præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk

Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Livsstilsmål /livsønske Psykolog Lars Hugo Sørensen www.larshugo.dk Opgave/mål Deltager/Barn/elev Opgavebåret relation Ansat borger Kærlighedsmediet borger Professionsrollen

Læs mere

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på Institution: Trye Team: Trye Observationsdato: Den attraktive arbejdsplads 2. DAP rapport I forbindelse med projektet den attraktive arbejdsplads DAP har teamet gennemført 4 uddannelsesdage med fokus på

Læs mere

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god

Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god Telefonsamtalen Selv om vi bruger vores telefon dagligt, er det for mange en udfordring at bruge den i forbindelse med jobsøgning. Det er dog som regel en rigtig god idé. Derfor skal du forberede dig,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PROGRAM 09.00-15.00 09.00-9.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 09.30-10.15 En indføring i grundlæggende kommunikative

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Temadag Fredag d. 12. oktober http://odont.au.dk/uddannelse/undervisningi-psykologi-paa-odontologi/ V. Britt Riber Opsamling fra sidst Ønsker for undervisning Repetition af stress og stresshåndtering Kommunikation

Læs mere

Aktiv lytning og spørgeteknik

Aktiv lytning og spørgeteknik Aktiv lytning og spørgeteknik Det økologiske Akademi Niveau 2 Eva Gleerup Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Nu skal I høre! Lytte Hvorfor lytte? For at kende kundens billede af situationen

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PRÆSENTATIONSWORKSHOP - DAG 1: PRÆSENTATIONSTEKNIK OG FACILITERING PROGRAM 09.00-15.00 09.00-09.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 10.15-10.30 PAUSE 11.45 FROKOST En indføring i grundlæggende

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING

UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING UNDERVISNING I PROBLEMLØSNING Fra Pernille Pinds hjemmeside: www.pindogbjerre.dk Kapitel 1 af min bog "Gode grublere og sikre strategier" Bogen kan købes i min online-butik, i boghandlere og kan lånes

Læs mere

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede

Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik. DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Symmetriproblemet i den professionelle samtale - problemet med magt, identitet og etik DSR Den 26. maj 2011 Tobias Dam Hede Præsentation 2007-2010: Ansat i DSR som phdstuderende i samarbejde med CBS 2011:

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne

Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Program Underviser: Timo Klindt Bohni Dag 1 09.00 Velkomst og præsentationer Præsentation af underviseren Formål/mål Spilleregler Forventninger og gensidig præsentation af kursisterne Målet med dette delemne

Læs mere

COACHING. v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø

COACHING. v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø + COACHING v./ Kenneth Esbensen AC-Medarbejder UCN Energi og Miljø + Disposition - Hvad skal vi igennem på de næste 45 minutter? Dialogforståelse Coaching: Som redskab Coaching: Værktøjer Coaching: Øvelse

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Mødeledelse af pædagogiske møder. Oplæg ved Vibeke Petersen d Sprogin

Mødeledelse af pædagogiske møder. Oplæg ved Vibeke Petersen d Sprogin Mødeledelse af pædagogiske møder Oplæg ved Vibeke Petersen d.26.08.16 Sprogin 1 Præsentation af mig og mine kurser i Sprogin o Lærer- og psykologuddannet med særligt fagområde indenfor kommunikation, samarbejde,

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. juni v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Hvis det du gør ikke virker så prøv noget andet! To indfaldsvinkler til udviklingsprocesser - vi

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 4. november 2013 Hvorfor tale om kontekst? Påstand Alt er en del af et større system biologisk som socialt Kontekst Alting ting

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Coaching og ontologi

Coaching og ontologi KU d. 18.11.2009 Ved: Morten Ziethen Konsulent og ErhvervsPhd studerende Rambøll Attractor og Institut for filosofi og Idehistorie, AU 23 38 28 27 moz@attractor.dk Oplæggets overordnede spørgsmål: Hvor

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark

Rådgivningsmetodik. Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011. Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Rådgivningsmetodik Norsk Landbruksrådgivning 13. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Hvad er god rådgivning? To og to Hvad kendetegner god rådgivning?

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv.

At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. At skabe bevægelse gennem at ud-folde og ud-vide den andens perspektiv. Prøv ikke at hjælpe! Skub ikke! Foreslå ingen løsninger! Vær nysgerrig på denne forunderlige historie! Vær gerne langsom! Hør hvad

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere

Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere Vejlederens veje og vildveje. Læsevejlederen som vejleder og facilitator i samarbejdet med lærere UCSJ Roskilde d.29.10.15 Vibeke Petersen, aut.psykolog, www.vibekepetersen.dk Mål med oplægget At tydeliggøre

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Gamemastererfaringer Reflekterende team Tuckmans teammodel Pause Domæneteori Grafisk facilitering Evaluering Gamemaster-erfaringer

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Formaliserede samtale Støtte, udfordre og fastholde. Uddannelsesforbundet. Modul 1

Formaliserede samtale Støtte, udfordre og fastholde. Uddannelsesforbundet. Modul 1 Formaliserede samtale Støtte, udfordre og fastholde Uddannelsesforbundet 2017 Modul 1 Den unges vigtigste udviklingsopgaver At den unge kender, accepterer, respekter og kan leve op til almindelige samværsregler

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN?

TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TRADITION OG NYBRUD HVORDAN FINDER VI BALANCEN? TO LOGIKKER PRÆCISION ATTRAKTION DYNAMISK STRATEGIFORSTÅELSE Strategisk udvikling som noget omverdens orienteret og emergerende Strategi som noget dynamisk

Læs mere

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel

Tal om Trivsel. genvej Til Trivsel Tal om Trivsel genvej Til Trivsel og motivation er i g de hvad sk ber Til at opdage mistrivsel? mistrivsel? Mistrivsel kan være svær at få øje på, når medarbejderne ikke selv henvender sig og fortæller

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

At lytte er at lære. Goethe: (Wilhelm Meisters Lehrjahre, bog 8, kap. 4).

At lytte er at lære. Goethe: (Wilhelm Meisters Lehrjahre, bog 8, kap. 4). Så hør dog efter! Vi skal ikke lægge låg på diskussioner. Vi skal turde tage de debatter, der skal tages. Det kan være på arbejdspladsen, på skolen eller dér, hvor vi bor. Det er en god begyndelse. Næste

Læs mere

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER

LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER LÆR AT TALE, SÅ FOLK VIL LYTTE (OG LYTTE, SÅ FOLK VIL TALE) EN E-BOG OM EFFEKTIVE MØDER ATTRACTORKURSER ER RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTINGS AFDELING FOR KURSER OG UDDANNELSER. HER SKABER VI BÆREDYGTIGE LÆRINGSFORLØB

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 22.10.2013 v. Lonni Hall Der er meget på spil i dette projekt Det er ikke nok med den gode intention Processen afgør, hvilken

Læs mere

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013

Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus. Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Bliv en bedre ordstyrer for dine læseklubber et redskabskursus Gentofte Centralbibliotek Den 14. november 2013 Jeanne Program: 08.45-09.00: Kaffe og morgenmad 09.00-09.20: Velkomst og check in 09.20-10.30:

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Forestil dig fremtiden: Tænk proaktivt

Forestil dig fremtiden: Tænk proaktivt 5 Ledelsesdimension 2: Personligt lederskab Min ledervision Forestil dig fremtiden: Tænk proaktivt Vi er mange, der kan tale i timevis om vores historie og vore tidligere erfaringer. Når det derimod forventes,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ledelse starter med dig!

Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! Ledelse starter med dig! af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, Dansk Coaching Institut, Center for Inner Leadership Denne artikel fokuserer på hvordan vi i større

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere