HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV"

Transkript

1 HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland

2 TILLÆGSOVERENSKOMST (til Fællesoverenskomst) mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3 F, Vestlolland

3 2 Fællesoverenskomsten mellem DIO II og 3F Transport er tiltrådt mellem parterne. Herudover gælder følgende LOKALBESTEMMELSER: 1 Arbejdstid Ugentlig arbejdstid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 7,5 7,5 7,5 7,5 7 Frokostpause på disse dage fra kl til kl og middagspause fra kl til kl Såfremt virksomhedens tarv berettiger det, og virksomheden og dens arbejdere er enige, kan arbejdstiden lægges på andre tidspunkter end ovenfor nævnt. 2 Overarbejde Når der, efter arbejdsgiverens skøn, er nødvendige grunde herfor, må arbejderne ikke nægte overarbejde, herunder nat-, lørdags- og søndagsarbejde. Lørdagsarbejde skal varsles senest ved sidste mønstringstid fredag. Ved arbejde udover kl. 18,00 bespises havnearbejderne. 3 Mønstringstider Disse er kl Der mønstres mandskab ved havnestuen på Færgelandskajen, eller telefonisk med tillidsrepræsentanten for havnearbejderne. Tillidsrepræsentanten for havnearbejderne forbedrer informationen til mæglerne omkring disponible arbejdere i forbindelse med sygdom eller mønstring til anden havn i området. 4 Arbejdets ledelse Hvor andet ikke er nævnt i denne overenskomst, tilkommer det arbejdsgiveren at bestemme, hvor mange arbejdere der skal anvendes, og hvorledes arbejdet skal udføres. Hvor skibets mandskab er behjælpelig ved losning, fradrages forholdsvis. Når det af driftsmæssige grunde findes hensigtsmæssigt kan der, inden for det hold, der er mønstret til det pågældende arbejde, skiftes mellem land- og skibsarbejde. Det står arbejdsgiveren og de pågældende arbejdere frit for selv at bestemme spisetiden. Arbejdsgiveren og arbejdslederen har ret og pligt til øjeblikkelig at afskedige enhver, der møder beruset til sit arbejde eller beruser sig under dette. Tobaksrygning under arbejdet kan forbydes.

4 3 5 Arbejdets udførelse Såfremt arbejderne ikke fuldfører en påbegyndt akkord, har de tabt retten til krav på betaling for det udførte arbejde, for så vidt det ikke er sygdom eller anden tvingende grund, der er årsag hertil. Dersom vedkommende arbejder ikke fuldfører en påbegyndt akkord, har han ikke ret og pligt til at påbegynde noget andet arbejde, før den akkord, han har forladt, er færdig. I de tilfælde, hvor der er flere modtagere til en ladning, og hvor arbejdet foregår under uændrede forhold hos den anden modtager, udfører samme mandskab så vidt muligt hele losningen/lastningen. 6 Chauffører - Ansvarsforsikring Arbejdsgiveren erklærer sig villig til ikke at lade det komme chaufførerne til skade, at en forsikring er tegnet med selvrisiko. Arbejdsgiveren skal i alle tilfælde bære denne selvrisiko. Der tages dog forbehold overfor sådanne tilfælde, hvor forsikringsselskaberne ville gøre regres overfor chaufførerne. Bøder, der idømmes chaufføren, betales som hidtil af denne. 7 Rangering af banevogne Modtageren besørger rangering af banevogne, dog kan for enkelte vogne arbejderne selv rangere, for så vidt dette er muligt. 8 Tillæg til timelønnen A. Ved lempning til elevator, kornsuger, slangefører, samt snegl på planlager, ydes et tillæg til timelønnen på kr. 3,41. B. Ved rensning af sække ydes et tillæg på kr. 4,55 pr. time. C. Lastning af skrot: kr. 23,13 pr. mand/time. 9 Akkordtakster Alle akkordtakster er ændret, således at afregning sker på basis af normaltimelønnen med tillæg som nedenfor angivet for hver vare. A. Produktionstillæg for lastning af korn, foderpiller m.v., samt losning med kran og truck til truck: Der ydes et timetillæg på: kr. 6,80 pr. time/mand, og yderligere følgende tillæg:

5 4 1. Lastning af korn med joystick: Der mønstres 1 mand, når der udelukkende arbejdes udenfor lastrum. 45 øre pr. ts/mand. Når lempning er nødvendigt, antages yderligere 1 mand, der afregnes med 26 øre pr. ts. 2. Lastning med transportør: 39 øre pr. ts/mand Der antages 2 mand + 1 ekstra mand ved lempning, dog anvendes 3 mand fra start på skibe under 500 ts. 3. Lempning til kran: 45 øre pr. ts/mand, dog er tillægget ved losning af kul: 40 øre pr. ts/mand og ved losning af koks og cinders: 84 øre pr. ts/mand. Der anvendes normalt 1 mand og 1 lugemand. Når der er plads i rummet, indsættes bobcat. Lemper efter behov. 4. NPK på paller, truck til truck: 20 øre pr. ts/mand. Der anvendes 2 mand ombord, der kører skibets truck, 1 liftmand (efter behov) samt 2 mand, der kører trucks i land. Efter skibets udlosning afregnes med truckførerløn. B. Lastning af sukker: Der ydes et timetillæg på kr. 6,48 pr. time/mand, og yderligere følgende tillæg: 1. Når sukkeret hives ombord på paller og stuves sæk for sæk: 85 øre pr. ts/mand. Der anvendes: 8 mand, der indsættes, dog 9 mand, hvis der hives 2 paller ad gangen. Der stilles yderligere: 1 mand i gænget, hvis skibet laster over 1000 ts. eller har mellemdæk. 2. Lastning af sukker, der stuves på paller ombord i skibene: 55 øre pr. ts/mand. Der anvendes: I land 1 mand, ombord 1 lugemand, samt 4 mand. 3. Ved lastning og losning af sukker på paller, truck til truck, bemandes med 2 mand. Tillæg på opgaven 22 øre/ts/mand Byttere: Betales med samme takst som indlastning af sukker. Der regnes efter det dobbelte antal byttere. C. Lastning af big-bags. Der ydes et timetillæg på: kr. 6,15 pr. time/mand og yderligere følgende tillæg: Lastning af big-bags/50 kg sække i slings m/kran 81 øre pr. big-bag/mand. Der anvendes: 1 truckfører i land, 1 mand i land, 2 mand i rummet, hvoraf den ene kører truck, 1 lugemand + evt. 1 truckfører efter behov. D. Særlige aftaler:

6 5 1. Selvlossere til biler på Nakskov Havn bemandes med min. svarende til Hovedoverenskomstens 5 (i gældende overenskomst for 2001 jf. forhandlingsreferat af 29. nov. 2001) 2. Lastning og losning af møllevinger/containere bemandes altid med min. 7 mand til en fast pris pr. time pr. mand på kr Lastning og losning af flis og stammer bemandes med 1 mand på land og ved kørsel i lastrum yderligere med 2 mand til en fast pris pr. time pr. mand på kr Kraner: Arbejdsgiveren er forpligtet til, ved lastning og losning, at stille de bedst mulige kraner til rådighed, dog kan Nakskov havns kraner altid benyttes til lastning eller losning, hvis de er ledige. Afregning: Arbejde, der afsluttes FREDAG eller LØRDAG/SØNDAG, afregnes for hele ugen og udbetales TIRSDAG. 10 Fortrinsret 1. Såfremt der på én gang indtræffer arbejde til medlemmer og ikke medlemmer af Arbejdsgiverforeningen, og der muligt måtte være utilstrækkeligt antal arbejdere, skal der fortrinsvis arbejdes for medlemmer. Arbejdsgiveren forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige medlemmer af 3F, Vestlolland. Arbejdsgiverne tilstræber at fordele arbejdet blandt de faste havnearbejdere. 2. Andet arbejde er udførsel af arbejde på virksomheder, der både er medlemmer og ikke medlemmer af Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening. Ved begrebet andet arbejde skal dette ikke forveksles med begrebet i Fællesoverenskomsten 9 om nyt arbejde, idet der er tale om arbejde, der normalt vil blive udført af andre, fast ansatte personale, eller det kan være enkeltstående job, eller job forårsaget af sæsonsvingninger. Ved andet arbejde skal det forstås, at arbejde, som i tid kan sammenlignes med havnearbejde, og at den enkelte medarbejder/løsarbejder (havnearbejder) ikke er fast tilknyttet/ansat i virksomheden, hvor det konkrete arbejde udføres, men kun er tilknyttet enkelte timer/dage, i henhold til aftale med arbejdsgiverne (mæglerne). Benyttelse og afregning kan kun ske via mæglerne. Udførelse af arbejde af ovennævnte andet arbejde, som ikke umiddelbart har med havnearbejde at gøre, aflønnes med en til enhver tid gældende overenskomst betaling på den pågældende virksomhed, dog aldrig mindre end de til enhver tid gældende satser i lokaloverenskomsten eller Fællesoverenskomsten.

7 6 11 Arbejde i andre havne - Mønstring til andre havne foretages efter 3. - Satser i denne overenskomst anvendes i andre havne. - Transporttid afregnes med den til enhver tid gældende grundløn. - Der udbetales kilometerpenge efter statens takster, og der samkøres. - Der udbetales tærepenge efter Fællesoverenskomsten (chauffører). 12 Organisationernes ansvar Bestyrelsen for de to foreninger forpligter sig til, hver for sig med alle midler, som står til deres rådighed, at sørge for, at denne overenskomst i alle dens punkter overholdes. 13 Hvor der ved renskrivning af overenskomsten er udeladt bestemmelser, anmærkninger, takster o. lign., som ikke udtrykkelig er frafaldet, er der enighed om genoptagelse af de omhandlede afsnit, dersom de pågældende arbejdsforhold atter bliver aktuelle. I så tilfælde undergives de udeladte bestemmelser m.m. de ændringer og rettelser, som i mellemtiden måtte være tilkommet generelt, eller ifølge almindelige vedtagelser mellem overenskomstparterne i det nærmere omfang, hvori de ville have været gældende, også for de pågældende arbejdsforhold. Nakskov, den 3. juni 2010 DI Overenskomst II v/di (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) Sign. Christina Hedemark Jensen 3F, Vestlolland Sign. Steen Johansson

8 HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST DI 1787 København V Tlf di.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf f.dk DI nr VERENSKOMST

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS

SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS VERENSKOMST SKAGEN LOSSE- KOMPAGNI ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794598 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS Arbejdsgiverforeningen, Hovedstadsområdet) og 3F, BJMF (Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening) 2010

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah

OVERENSKOMST I. havne-, pakhus- og pladsarbejde. angående. hos Københavns Frihavns-Aktieselskah V OVERENSKOMST angående havne-, pakhus- og pladsarbejde hos Københavns Frihavns-Aktieselskah F.. /r",å lndholdsfortegnelse s1 s s3 $4 Arbejdstid. Ordinær arbejdstid 5 Overarbejde 5 Antagelse af arbejdskraft.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK. DI Overenskomst II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

OVERENSKOMST. mellem LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK. DI Overenskomst II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK 2010-2012 OVERENSKOMST mellem LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK OG DI Overenskomst II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstgrundlaget...

Læs mere

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund

Overenskomst. mellem. Willke og Dansk Jernbaneforbund Overenskomst mellem Willke og Dansk Jernbaneforbund gældende for 01.03.2014-01.03.2016 1 Forord Overenskomstparterne Dansk Jernbaneforbund og Willke indgik den 01.09. 2011 aftale om en overenskomst for

Læs mere

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København

Budoverenskomst for hovedstadsområdet. mellem. 3F København Budoverenskomst for hovedstadsområdet mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F København 2014-2017 Overenskomstparternes kontaktoplysninger: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Skindergade 7 1159

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere

Overenskomst 2014-2017 for trosseførere TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for trosseførere Overenskomst mellem Bilfærgernes Rederiforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst for trosseførere mellem Bilfærgernes

Læs mere

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET

TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET TILLÆGSOVERENSKOMST FOR RUTEBILKØRSEL I HT-OMRÅDET 2014 2017 Vedrørende de tidligere København, Frederiksborg og Roskilde amter, samt Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune For rutebilchauffører og

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Overenskomst og aftaler

Overenskomst og aftaler 2012-2014 Overenskomst og aftaler Den fødevareindustrielle overenskomst mellem DI og Fødevareforbundet NNF Sukkervare- og chokoladeindustrien Forædling Bagerindustrien Tobaksindustrien Mælkekonserves KIF

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under

overenskomst tilsynsfunktionærer verenskomst DI Overenskomst II (SBA) Landssammenslutningen Faglig Puls Serviceforbundet Indgået mellem under tilsynsfunktionærer overenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Landssammenslutningen Faglig Puls under Serviceforbundet DI nr. 794642 verenskomst TILSYNS- FUNKTIONÆRER- OVERENSKOMST

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen.

Selskabet kan med 1 uges frist tilspørge tillidsrepræsentanten om arbejde i produktionen. Lokalaftale 1 - Tillidsmandstid 1. Der er enighed om, at tillidsrepræsentanten for 3F kan deltage i produktionen 2 dage om ugen. Det skal tilsikres, at tillidsrepræsentanten får en plan for arbejdet. Såfremt

Læs mere

industriens overenskomst 2012 2014

industriens overenskomst 2012 2014 industriens overenskomst 2012 2014 Almindelig del med bilag 1 side 7-169 Speciel del med bilag 2 side 171-186 Lærlingebestemmelser med bilag 3 side 187-212 Stikordsregister Afsnit 1, 2 og 3 Kalender 2012-2014

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og SERVICEFORBUNDET/ SERVICEFORBUNDET URMAGERNE OG OPTIKERNE O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for optikere, optometrister og professionsbachelorstuderende i optometri beskæftiget hos medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver 2012 2014

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere